KTM 1290 Super Adventure R EU 2020 Travel Bike Instrukcja obsługi

KTM 1290 Super Adventure R EU 2020 Travel Bike Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

2020

1290 Super Adventure R

Nr art. 3214096pl

SZANOWNY KLIENCIE KTM SZANOWNY KLIENCIE KTM Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego pojazdu sporto wego, który sprawi Ci długotrwałą satysfakcję, jeżeli będziesz o niego odpowiednio dbał.

Życzymy Ci zawsze przyjemnej i bezpiecznej jazdy!

W polach poniżej wpisać numery seryjne pojazdu.

Numer identyfikacyjny pojazdu ( str. 28)

Pieczątka dealera

Numer silnika ( str. 29) Numer kluczyka ( str. 29)

W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jed nakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.

Wszystkie informacje są niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowitego zlikwidowania jednego z tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie wchodzące w seryjny zakres dostawy.

*3214096pl*

3214096pl 09/2019

SZANOWNY KLIENCIE KTM © 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria Wszelkie prawa zastrzeżone Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą autora.

ISO 9001(12 100 6061) Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma HTM stosuje procesy zapewniania jakości, gwarantujące najwyższą jakość produktów.

Wydane przez: TÜV Management Service KTM Sportmotorcycle GmbH Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen, Austria Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli: 1290 Super Adventure R EU (F9903T6) 1290 Super Adventure R TKC EU (F9903T7) 1290 Super Adventure R TKC CN (F9987T7) 2

SPIS TREŚCI

1

2

3

ŚRODKI PREZENTACJI ................................. 11 1.1

1.2

Używane symbole............................... 11

Użyte style formatowania.................... 12

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ....................................... 13 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

Przeznaczenie – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .................. 13 Nieprawidłowe użytkowanie................ 13 Wskazówki bezpieczeństwa ............... 13

Stopnie zagrożenia i symbole............. 15

Ostrzeżenie przed manipulacjami....... 16

Bezpieczeństwo eksploatacji .............. 17

Odzież ochronna................................. 18

Zasady pracy ...................................... 19 Ochrona środowiska ........................... 19

Instrukcja obsługi ................................ 20

WAŻNE WSKAZÓWKI .................................... 21 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Gwarancja, rękojmia ........................... 21 Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze......................................... 21 Części zamienne, akcesoria ............... 21

Serwis ................................................. 22 Ilustracje.............................................. 22

4

5

6

SPIS TREŚCI

3.6

Obsługa klienta ................................... 22

WIDOK POJAZDU .......................................... 24 4.1

4.2

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny)................. 24

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny)................. 26

NUMERY SERYJNE ....................................... 28 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Numer identyfikacyjny pojazdu ........... 28 Tabliczka znamionowa ....................... 28

Numer kluczyka .................................. 29 Numer silnika ...................................... 29

Numer na widelcu ............................... 30 Numer katalogowy amortyzatora ........ 30

Numer katalogowy amortyzatora kierownicy ........................................... 31

ELEMENTY OBSŁUGOWE ............................ 32 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Dźwignia sprzęgła............................... 32 Dźwignia hamulca ręcznego............... 32

Manetka gazu ..................................... 33 Zestaw przełączników z lewej............. 33

Przełącznik świateł ............................. 34

Przycisk tempomatu ........................... 35

3

SPIS TREŚCI

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

Przyciski menu.................................... 38 Przełącznik kierunkowskazów ............ 38

Przycisk klaksonu ............................... 40 Zestaw przełączników z prawej .......... 40

Włącznik świateł awaryjnych .............. 41

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego .................. 42

Przycisk Race-on................................ 43

Zamek kierownicy (antena)................. 44

Immobilizer.......................................... 45 Kluczyk Race‑on................................. 45

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych ...................... 47 Gniazdo USB ...................................... 47

Otwieranie korka wlewu paliwa........... 48

Zamykanie korka wlewu paliwa .......... 50

Kraniki paliwa...................................... 51

Otwieranie schowka............................ 52 Zamykanie schowka ........................... 52

Zamek kanapy .................................... 53 Uchwyty .............................................. 53

Płyta bagażnika .................................. 54

Uchwyty na bagażnik.......................... 55

Podnóżki pasażera ............................. 56 Dźwignia zmiany biegów .................... 56

7

6.30

6.31

6.32

Dźwignia hamulca nożnego................ 57

Stopka boczna .................................... 58

Stopka środkowa ................................ 59

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ............................... 60 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

Zestaw wskaźników ............................ 60

Aktywacja i test ................................... 61

Tryb dzienny-nocny ............................ 62

Ostrzeżenia......................................... 63

Ostrzeżenie przed oblodzeniem ......... 64

Lampki kontrolne ................................ 66

Wyświetlacz ........................................ 70

Prędkość obrotowa ............................. 72

Sygnalizator zmiany biegów ............... 73

Wskaźnik tempomatu ......................... 74

Prędkość............................................. 75 Wskaźnik ABS .................................... 75

Wskaźnik MTC.................................... 76 Wskaźnik Ride .................................... 76

Ogrzewanie rączek kierownicy (opcja)................................................. 77 Ogrzewanie kanapy (opcja) ................ 77

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego........................................ 78

Wskaźnik poziomu paliwa................... 79

4

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.25.1

7.25.2

7.25.3

7.25.4

7.25.5

7.25.6

7.25.7

7.25.8

7.25.9

7.25.10

7.25.11

7.25.12

7.25.13

7.25.14

7.25.15

7.25.16

7.25.17

Wskaźnik temperatury powietrza otoczenia............................................. 80 Godzina............................................... 80

Wskaźnik Favourites........................... 81 Wskaźnik Quick Selector 1 ................. 81

Wskaźnik Quick Selector 2 ................. 82 Wskaźnik Navigation (opcja) .............. 82

Menu................................................... 83

KTM MY RIDE (opcja).................... 84

Audio (opcja) .................................. 85

Navigation (opcja) .......................... 87

Navigation Setup (opcja)................ 88

Navigation Information (opcja) ....... 90

Volume (opcja) ............................... 91

Setup (opcja).................................. 93

Bluetooth (opcja) ............................ 94

Phone (opcja)................................. 95

Headset Rider (opcja) .................... 98

Headset Pass. (opcja).................. 100

Wireless Interface......................... 102

Telefon (opcja) ............................. 103

Info ............................................... 104

Trip 1 ............................................ 105

Trip 2 ............................................ 106

General Info.................................. 107 7.25.18

7.25.19

7.25.20

7.25.21

7.25.22

7.25.23

7.25.24

7.25.25

7.25.26

7.25.27

7.25.28

7.25.29

7.25.30

7.25.31

7.25.32

7.25.33

7.25.34

7.25.35

7.25.36

7.25.37

7.25.38

7.25.39

7.25.40

7.25.41

7.25.42

SPIS TREŚCI

TPMS ........................................... 107

Warnings ...................................... 109

Service ......................................... 110 Extra Functions ............................ 110

Motorcycle.................................... 111

Heated Grips (opcja) .................... 112

Heated Seat (opcja) ..................... 113

Ride Mode.................................... 114

MTC.............................................. 115

MTC+MSR (opcja) ....................... 116

ABS .............................................. 117

HHC (opcja).................................. 119

Settings ........................................ 120 Favourites..................................... 120

Navi Info Screen........................... 121

Quick Selector 1........................... 122

Quick Selector 2........................... 123

Preferences.................................. 124 Units ............................................. 124

Distance ....................................... 125

Temperature................................. 126

Pressure....................................... 127

Consumption ................................ 128

Language ..................................... 129

Shift Light ..................................... 130

5

SPIS TREŚCI

8

7.25.43

7.25.44

7.25.45

7.25.46

7.25.47

7.25.48

7.25.49

Ustawianie godziny i daty............. 131

DRL .............................................. 133

Quickshifter + (opcja) ................... 135 Heated Grips (opcja) .................... 135

Heated Seat Rid (opcja)............... 136

Heated Seat Pas (opcja) .............. 137

Cornering Light Test..................... 138

ERGONOMIA ................................................ 140 8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Pozycja kierownicy ........................... 140 Regulacja pozycji kierownicy ........ 140

Ustawianie owiewki przedniej ........... 143

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła ............................... 144

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego ............... 145 Podnóżki ........................................... 145

Ustawianie podnóżków ................. 146

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów............................................... 149

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów ................. 150

Ustawianie pedała dźwigni zmiany biegów............................................... 152

9

8.11

8.12

Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego ............. 153

Ustawianie pochylenia zestawu wskaźników....................................... 154

URUCHOMIENIE .......................................... 156 9.1

9.2

9.3

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia .................................... 156

Docieranie silnika.............................. 158

Załadowanie pojazdu........................ 159

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA .................... 162 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem.................... 162

Proces rozruchu................................ 163

Ruszanie........................................... 166

Quickshifter + (opcja)........................ 167

ruszanie z układem HHC (opcja) ...... 168

Zmiana biegów, jazda....................... 169

MSR (opcja)...................................... 175

Hamowanie....................................... 176

10.9

Zatrzymywanie, parkowanie ............. 179

10.10 Transport........................................... 181

10.11 Tankowanie paliwa ........................... 183

6

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH .......................................... 186 11.1

11.2

11.3

Dodatkowe informacje ...................... 186 Prace obowiązkowe.......................... 186

Zalecane prace ................................. 189

12 ZESTROJENIE PODWOZIA ......................... 191 12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Widelec/amortyzator ......................... 191 Ustawianie tłumienia dobijania widelca.............................................. 191

Ustawianie tłumienia odbijania widelca.............................................. 193

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny widelca .............................. 195

Tłumienie dobijania amortyzatora..... 196

Ustawianie tłumienia dobijania Lowspeed amortyzatora ................... 197

Ustawianie tłumienia dobijania Highspeed amortyzatora................... 198

Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora..................................... 200

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora ..................... 201

SPIS TREŚCI

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU ....... 203 13.1

13.2

13.3

13.4

Stawianie pojazdu na stopce środkowej.......................................... 203

Zdejmowanie pojazdu ze stopki środkowej.......................................... 204

Zdejmowanie kanapy........................ 205 Montaż kanapy ................................. 205

13.5

13.6

13.7

13.8

Sprawdzanie zanieczyszczenia łańcucha............................................ 206 Czyszczenie łańcucha ...................... 206

Sprawdzanie naprężenia łańcucha............................................ 208

Regulacja naprężenia łańcucha........ 210

13.9

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej ...................................... 212

13.10 Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego.................................. 216

13.11 Sprawdzanie luzu na łożysku główki ramy....................................... 218

13.12 Demontaż dolnej osłony półki widelca.............................................. 220

13.13 Montaż dolnej osłony półki widelca.............................................. 221

7

SPIS TREŚCI

13.14 Demontaż przedniej okładziny bocznej.............................................. 222 13.15 Montaż przedniej okładziny bocznej.............................................. 222

13.16 Demontaż spoilera przedniego ..... 223

13.17 Montaż spoilera przedniego .......... 227

13.18 Demontaż błotnika przedniego ......... 230

13.19 Montaż błotnika przedniego.............. 231

13.20 Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca ... 232

13.21 Demontaż okładziny zbiornika paliwa................................................ 235

13.22 Montaż okładziny zbiornika paliwa ... 237

13.23 Demontaż owiewki............................ 240 13.24 Montaż owiewki przedniej................. 240

13.25 Demontaż osłony silnika ................... 241 13.26 Montaż osłony silnika........................ 241

13.27 Demontaż gmoli ochronnych ........ 242

13.28 Montaż gmoli ochronnych ............. 243

14 UKŁAD HAMULCOWY.................................. 246 14.1

14.2

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) .............. 246

Sprawdzanie tarcz hamulcowych ..... 249

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego ........................................ 251

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego .......... 252

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego ........................................ 255

Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego .............................................. 257

Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego ................. 258

Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca tylnego......... 261

15 KOŁA, OPONY.............................................. 263 15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Demontaż koła przedniego ........... 263

Montaż koła przedniego ................ 265

Demontaż koła tylnego ................. 269

Montaż koła tylnego ...................... 272

Sprawdzanie gumowych amortyzatorów piasty koła tylnego .......................................... 275

Sprawdzanie stanu opon .................. 277

8

15.7

15.8

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach ............................................ 280

Sprawdzanie naprężenia szprych..... 282

15.9

System bezdętkowy.......................... 283

15.10 Stosowanie sprayu naprawczego ..... 284

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ..................... 286 16.1

16.2

16.3

16.4

Światło do jazdy dziennej (DRL)....... 286

Światło zakrętowe............................. 287

Demontaż akumulatora 12 V ........ 288

Montaż akumulatora 12 V ............. 290

16.5

16.6

16.7

16.8

Ładowanie akumulatora 12 V ....... 293

Wymiana baterii kluczyka Race-on ............................................ 298

Wymiana bezpiecznika głównego..... 299

Wymiana bezpieczników w skrzynce bezpieczników ................... 302

16.9

Sprawdzanie ustawienia reflektora ... 305

16.10 Regulacja zasięgu reflektora ............ 306

16.11 Wtyk diagnostyczny .......................... 308 16.12 ACC1 i ACC2 przód.......................... 308

16.13 ACC1 i ACC2 z tyłu .......................... 309

SPIS TREŚCI

17 UKŁAD CHŁODZENIA .................................. 310 17.1

17.2

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym................................. 310

Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym ................. 312

18 ZESTROJENIE SILNIKA............................... 315 18.1

18.2

Ride Mode......................................... 315

Kontrola trakcji motocykla (MTC)...... 316

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU............... 317 19.1

19.2

19.3

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego ....................................... 317

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitek oleju ........ 318

Uzupełnianie oleju silnikowego......... 325

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA................ 328 20.1

20.2

Czyszczenie motocykla .................... 328

Kontrole i konserwacja dla eksploatacji zimą .............................. 332

21 PRZECHOWYWANIE ................................... 334 21.1

Przechowywanie............................... 334

9

SPIS TREŚCI

21.2

Uruchamianie po zakończeniu przechowywania. .............................. 336

22 LOKALIZACJA USTEREK ............................ 337

23 DANE TECHNICZNE .................................... 342 23.1

23.2

23.3

23.3.1

23.3.2

23.3.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Silnik ................................................. 342

Momenty dokręcania w silniku.......... 344

Pojemności ....................................... 349 Olej silnikowy................................ 349 Płyn chłodzący ............................. 349

Paliwo........................................... 350 Podwozie .......................................... 350

Instalacja elektryczna ....................... 352

Opony ............................................... 353 Widelec ............................................. 353

Amortyzator....................................... 355

Momenty dokręcania elementów podwozia........................................... 356

24 DEKLARACJE ZGODNOŚCI ........................ 363 24.1

24.2

Deklaracje zgodności........................ 363

Deklaracje zgodności obowiązujące na obszarze danego kraju .................................................. 364

25 OPEN SOURCE............................................ 365 25.1

Informacje o oprogramowaniu Open‑Source .................................... 365

26 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE................ 366

27 MATERIAŁY POMOCNICZE......................... 370

28 NORMY ......................................................... 373

29 SŁOWNICZEK............................................... 374

30 SPIS SKRÓTÓW........................................... 376

31 SPIS SYMBOLI ............................................. 377 31.1

31.2

31.3

Czerwone symbole ........................... 377 Żółte i pomarańczowe symbole ........ 377

Zielone i niebieskie symbole............. 378

INDEKS ................................................................. 379

10

ŚRODKI PREZENTACJI 1 1.1

Używane symbole Poniżej objaśniono znaczenie określonych symboli.

Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).

Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej.

Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsz tacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specja listów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzędziami.

Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informa cje).

Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.

Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.

11

1 ŚRODKI PREZENTACJI Oznacza pomiar napięcia.

Oznacza pomiar prądu.

Oznacza koniec danej czynności, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

1.2

Użyte style formatowania Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.

Nazwa własna Oznacza nazwę własną.

Nazwa ® Marka™ Podkreślone terminy Oznacza zastrzeżoną nazwę.

Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.

Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe słownictwo, objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.

12

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 2.1

Przeznaczenie – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Pojazd ten został tak skonstruowany i wyprodukowany, aby był odporny na typowe obciążenia, występujące przy regularnej jeździe ulicznej i w lekkim terenie (drogi nieutwardzone). Pojazd ten nie nadaje się do użytko wania na torach wyścigowych.

Informacja Pojazd ten został dopuszczony do jazdy po drogach publicznych tylko w wersji z homologacją.

W pylistych warunkach może zajść konieczności zamontowania ochrony filtra powietrza. Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

2.2

Nieprawidłowe użytkowanie Użytkować pojazd tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować zagrożeniami dla osób, materiału i środowiska.

Wszelkie stosowanie pojazdu wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem stanowi nie prawidłowe użytkowanie.

Nieprawidłowe użytkowanie obejmuje ponadto stosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, które nie spełniają specyfikacji wymaganych w konkretnym zastosowaniu.

2.3

Wskazówki bezpieczeństwa W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji opisywanego produktu konieczne jest przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy przestrzegać niniejszej instrukcji oraz wszystkich pozostałych dołączonych instrukcji objętych zakresem dostawy. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa są wyróż nione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.

13

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Informacja W dobrze widocznych miejscach opisywanego produktu umieszczone zostały różne naklejki informa cyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych ani ostrzegawczych. W przypadku ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.

14

2.4

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Stopnie zagrożenia i symbole Zagrożenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

Ostrożnie Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lek kich obrażeń ciała.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia maszyny lub szkody materialne.

Wskazówka Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszcze nie środowiska.

15

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2.5

Ostrzeżenie przed manipulacjami Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynno ści lub powodowanie podanego stanu są prawnie zabronione: 1 Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumie nia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu, chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany, oraz 2 Użytkowanie pojazdu po usunięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.

Przykłady prawnie zabronionych manipulacji: 1 Usuwanie lub przewiercanie tłumików, blach odbojowych, kolektorów lub innych części wydalających spa liny.

2 Usuwanie lub przewiercanie części układu dolotowego.

3 Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.

4 Zamiana części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego lub dolotowego na części niedozwo lone przez producenta.

16

2.6

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 Bezpieczeństwo eksploatacji Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.

– Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

– Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię tym pomieszczeniu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie ostygną.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.

17

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Pojazd można użytkować wyłącznie w stanie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z jego przeznacze niem, a także pamiętając o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Pojazd mogą używać wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone. Pojazdem po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warszta cie KTM.

Przestrzegać informacji podanych na naklejkach informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na pojeździe.

2.7

Odzież ochronna Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie czeństwa.

– Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole wami, spodnie i kurtkę z protektorami.

– Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze ochronnym.

18

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2 2.8

Zasady pracy O ile nie zostanie podana inna procedura, przed każdą pracą należy obowiązkowo wyłączyć zapłon (modele wyposażone w stacyjkę, modele wyposażone w kluczyk radiowy), wzgl. wyłączyć silnik (modele bez stacyjki lub kluczyka radiowego).

Do niektórych prac niezbędne są narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu, jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Przykład: ściągacz do łożysk (15112017000) Części, których nie można użyć ponownie (np. śruby i nakrętki samozabezpieczające, uszczelki, pierścienie uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające), wymienić podczas montażu na nowe części.

W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie środka do zabezpieczania śrub (np. Loctite ® ). Prze strzegać wskazówek producenta dotyczących stosowania.

Jeżeli na nową część naniesiono już środek do zabezpieczania śrub (np. Precote ® ), nie nanosić dodatkowego środka.

Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie są uszkodzone albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.

Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować jego bezpieczeństwo w ruchu drogo wym.

2.9

Ochrona środowiska Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania różnych problemów czy konfliktów.

Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z pra wem, ekologicznie i respektuj prawa innych.

Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie stosować się do odpowiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.

19

2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nie ma zatem żadnych ustawowych reguł co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawi ciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.

2.10

Instrukcja obsługi Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi zawiera wiele informacji i rad ułatwiających obsługę, serwisowanie i korzystanie z motocykla. Tylko w ten spo sób można się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej dopasować pojazd do własnych potrzeb i uchronić się przed zranieniem.

Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby zawsze móc z niej skorzystać.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o pojeździe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasno ści, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.

Instrukcja obsługi stanowi ważny element pojazdu. W przypadku jego odsprzedaży instrukcja musi koniecznie zostać przekazana nowemu właścicielowi.

Instrukcja obsługi jest ponadto dostępna do pobrania u autoryzowanego dealera KTM i na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

20

WAŻNE WSKAZÓWKI 3 3.1

Gwarancja, rękojmia Prace podane w harmonogramie serwisowym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat KTM, który musi potwierdzić ich wykonanie w KTM Dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następ czych, spowodowanych przez manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.

3.2

Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

Materiały eksploatacyjne i pomocnicze stosować zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacją.

3.3

Części zamienne, akcesoria Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone i/lub zale cane przez firmę KTM. Ich montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne produkty i spowodowane przez nie szkody.

Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

21

3 WAŻNE WSKAZÓWKI Aktualne KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

3.4

Serwis Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie prac serwisowych, pielęgnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestrojenie podwozia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podze społów podwozia.

Użytkowanie motocykli w utrudnionych warunkach, np. na silnie zabłoconych i mokrych ulicach lub w suchych i pylistych warunkach może spowodować nadmierne zużycie podzespołów, na przykład układu napędowego, hamulców lub filtra powietrza. W związku z tym serwisowanie wzgl. wymiana części eksploatacyjnych może być konieczna już przed upływem przedziału czasu podanym w harmonogramie czynności serwisowych.

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących okresów docierania oraz terminów serwisowania. Ich dokładne przestrzeganie przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.

3.5

Ilustracje Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają częściowo także wyposażenie dodatkowe.

W celu lepszego zilustrowania lub objaśnienia niektóre części mogą być wymontowane lub nieprzedstawione.

Demontaż nie musi być jednak zawsze konieczny. Zwracać uwagę na opis tekstowy i stosować się do niego.

3.6

Obsługa klienta W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących pojazdu lub firmy KTM, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedsta wicielem KTM.

22

WAŻNE WSKAZÓWKI 3 Listę autoryzowanych przedstawicieli KTM znajdziesz na stronie internetowej KTM.

Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com

23

4 WIDOK POJAZDU 4.1

Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny) F01727-10 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk bl bm

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych (

Dźwignia sprzęgła (

Zamek kanapy (

str. 32)

str. 53) Uchwyty ( str. 53)

Płyta bagażnika (

Podnóżki pasażera (

str. 54)

str. 56)

Stopka środkowa (

Podnóżki ( str. 145)

str. 59)

Dźwignia zmiany biegów (

Stopka boczna ( str. 58)

str. 56)

Wizjer poziomu oleju silnikowego

Kraniki paliwa ( str. 51)

str. 47)

WIDOK POJAZDU 4 25

4 WIDOK POJAZDU 4.2

Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny) 26 F01728-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 bk bl Korek wlewu paliwa

Zestaw przełączników z lewej ( str. 33)

Regulacja stopnia twardości widelca przy dobiciu

Zestaw przełączników z prawej ( str. 40)

Regulacja stopnia twardości widelca przy odbiciu

Dźwignia hamulca ręcznego ( str. 32)

Schowek Zbiornik wyrównawczy układu chłodzenia

Dźwignia hamulca nożnego ( str. 57)

Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy dobiciu Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy odbiciu WIDOK POJAZDU 4 27

5 NUMERY SERYJNE 5.1

Numer identyfikacyjny pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu 1 jest wybity na ramie za główką ramy po prawej stronie na dole.

Numer identyfikacyjny pojazdu jest również podany na tabliczce znamionowej.

5.2

402294-10 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa 1 jest przymocowana na ramie za główką ramy po lewej stronie na górze.

402293-10 28

5.3

Numer kluczyka NUMERY SERYJNE 5 Numer kluczyka Code number karcie KEYCODECARD.

1 znajduje się na Informacja Numer kluczyka potrzebny jest do ewentualnego zamówie nia kluczyka zapasowego. Kartę KEYCODECARD należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

5.4

Numer silnika F01249-10 Numer silnika 1 jest wybity po prawej stronie silnika.

402296-10 29

5 NUMERY SERYJNE 5.5

Numer na widelcu Numer na widelcu widelca.

1 wybity jest po wewnętrznej stronie nasady 5.6

402295-10 Numer katalogowy amortyzatora Numer katalogowy amortyzatora amortyzatora.

1 jest wybity na górnej części 402339-10 30

5.7

NUMERY SERYJNE 5 Numer katalogowy amortyzatora kierownicy Numer katalogowy amortyzatora kierownicy spodzie amortyzatora kierownicy.

1 jest wybity na H02023-10 31

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.1

Dźwignia sprzęgła Dźwignia sprzęgła 1 przymocowana jest po lewej stronie kie rownicy.

Sprzęgło uruchamiane jest hydraulicznie i posiada automatyczny nastawnik.

6.2

K00797-10 Dźwignia hamulca ręcznego Dźwignia hamulca ręcznego 1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stronie.

Dźwignia hamulca ręcznego uruchamia jednocześnie hamulec przedni i tylny.

K00798-10 Informacja Przy włączonym trybie ABS Offroad uruchamiany jest tylko hamulec przedni.

Przy wyłączonym trybie ABS, uruchamiany jest tylko hamulec przedni.

32

6.3

Manetka gazu ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Manetka gazu nie.

1 jest umieszczona na kierownicy po prawej stro 6.4

K00798-11 Zestaw przełączników z lewej Zestaw przełączników jest umieszczony na kierownicy po lewej stronie.

33

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.5

Przegląd zestawu przełączników po lewej stronie 1

Przełącznik świateł ( str. 34)

2

Przycisk tempomatu ( str. 35)

3

Przyciski menu ( str. 38)

4

Przełącznik kierunkowskazów ( str. 38)

5

Przycisk klaksonu ( str. 40)

F00882-10 Przełącznik świateł K00799-10 Przełącznik świateł po lewej stronie.

1 Możliwe stany jest umieszczony w zestawie wskaźników Światła mijania włączone – Przełącznik świateł jest w położeniu A . W tym położeniu włącza się światło mijania i tylne.

Światła drogowe włączone – Przełącznik świateł przestawiony w położenie B . W tym położeniu włą cza się światło drogowe i światło tylne.

Sygnał świetlny – Przełącznik przesunąć w położe nie C .

34

6.6

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Przycisk tempomatu K00800-10 Przycisk tempomatu po lewej stronie.

1 znajduje się w zestawie przełączników Możliwe stany • • Przycisk tempomatu Przycisk tempomatu w położeniu wyjściowym.

naciśnięty w lewo. – W tym położeniu następuje włączanie / wyłączanie funkcji tempomatu. Stan roboczy jest wskazywany na zestawie wskaźników.

• • • • Przycisk tempomatu naciśnięty krótko do góry. – Ostatnio zapamiętana prędkość jest ponownie osiągana i utrzymy wana. Każde kolejne krótkie naciśnięcie zwiększa prędkość docelową o 1 km/h lub 1 mph.

Przycisk tempomatu naciśnięty dłużej do góry. – Prędkość docelowa wzrasta w krokach co 5 km/h lub 5 mph.

Przycisk tempomatu lub 1 mph.

naciśnięty krótko w dół. – Tempomat działa i utrzymywana jest aktualna prędkość. Każde kolejne krótkie naciśnięcie zmniejsza prędkość docelową o 1 km/h Przycisk tempomatu naciśnięty dłużej w dół. – Prędkość docelowa zmniejsza się w krokach co 5 km/h lub 5 mph.

35

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE Informacja Po włączeniu funkcji tempomatu manetkę gazu można cofnąć w położenie podstawowe. Wybrana prędkość jest utrzymywana.

Jeżeli prędkość docelowa zostanie przekroczona poprzez obracanie manetki gazu przez krócej niż 30 sekund, tem pomat pozostanie aktywny.

W celu wyłączenia funkcji tempomatu ponownie nacisnąć przy cisk tempomatu kach: w lewo.

Funkcja tempomatu wyłącza się również w następujących wypad – Naciśnięcie dźwigni hamulca ręcznego – Naciśnięcie dźwigni hamulca nożnego – Naciśnięcie dźwigni sprzęgła – Zmiana biegu – Cofnięcia manetki gazu poza położenie podstawowe

– Regulacja kontroli trakcji motocykla (MTC ( str. 316))

– Poślizg koła tylnego lub podniesienie koła przedniego – Wystąpienie błędu ograniczającego działanie tempomatu – Przekroczenie prędkości docelowej podczas manewru wyprzedzania przez ponad 30 sekund 36

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Funkcja tempomatu nie sprawdza się we wszystkich sytuacjach drogowych.

Prędkość jazdy spada poniżej wybranej prędkości doce lowej, gdy na wzniesieniu moc silnika będzie niedosta teczna.

Wybrana prędkość docelowa jest przekraczana, gdy na spadku skuteczność hamowania silnikiem będzie niedo stateczna.

– Nie używać funkcji tempomatu na krętych odcinkach drogi.

– Nie używać funkcji tempomatu na śliskiej nawierzchni (np. deszcz, oblodzenie, śnieg ani na nieutwardzonym podłożu (np. piach, kamienie, żwir).

– Nie używać funkcji tempomatu, gdy nasilenie ruchu nie pozwala na jazdę ze stałą prędkością.

Tempomat działa tylko przy aktywnym układzie kontroli trakcji

motocykla (MTC ( str. 316)).

Dezaktywacja układu kontroli trakcji motocykla (MTC

(

nia.

str. 316)) powoduje również wyłączenie tempomatu.

Funkcja tempomatu nie działa w przypadku ostrego przyspiesza Funkcja tempomatu działa tylko na 3., 4., 5. i 6. biegu.

Zakres regulacji sięga od 40 do 200 km/h lub od 25 do 125 mph.

37

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.7

Przyciski menu 6.8

Przyciski menu są umieszczone centralnie po lewej stronie zestawu przełączników.

Przyciski menu służą do obsługi wyświetlacza głównego w zesta wie wskaźników.

Przycisk 1 jest przyciskiem UP.

Przycisk Przycisk Przycisk 2 jest przyciskiem DOWN.

3 jest przyciskiem SET.

4 jest przyciskiem BACK.

K00801-10 Przełącznik kierunkowskazów K00802-10 Przełącznik kierunkowskazów przełączników po lewej stronie.

1 jest umieszczony w zestawie Możliwe stany Kierunkowskazy wył. – Wcisnąć przełącznik kierun kowskazów do obudowy przełącznika.

Kierunkowskazy lewe wł. – Przełącznik kierunkow skazów naciśnięty w lewo. Po naciśnięciu przełącznik kierunkowskazów ponownie przechodzi w położenie środkowe.

38

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Kierunkowskazy prawe wł. – Przełącznik kierunkow skazów naciśnięty w prawo. Po naciśnięciu przełącz nik kierunkowskazów ponownie przechodzi w położe nie środkowe.

Informacja Funkcją dostępną w oprogramowaniu jest automatyczne wyłączanie kierunkowskazów (ATIR).

Funkcja ATIR wykorzystuje licznik czasu i przebiegu jazdy.

Gdy kierunkowskazy będą włączone przez przynajmniej 10 sekund i na odcinku 150 metrów, nastąpi ich automa tyczne wyłączenie.

Gdy pojazd stoi w miejscu, oba liczniki zatrzymują się.

Po ponownym włączeniu kierunkowskazów oba liczniki są resetowane.

39

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.9

Przycisk klaksonu Przycisk klaksonu przełączników.

1 Możliwe stany • Przycisk klaksonu • Przycisk klaksonu się klakson.

jest umieszczony po lewej stronie zestawu w położeniu wyjściowym.

wciśnięty – W tym położeniu uruchamia 6.10

K00802-11 Zestaw przełączników z prawej Prawy zestaw przełączników znajduje się po prawej stronie kie rownicy.

40

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Przegląd zestawu przełączników po prawej stronie 1

Włącznik świateł awaryjnych ( str. 41)

2

(

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego

str. 42)

3

Przycisk Race-on ( str. 43)

6.11

K00803-10 Włącznik świateł awaryjnych Włącznik świateł awaryjnych 1 jest umieszczony na zestawie przełączników po prawej stronie.

Świateł awaryjnych używa się do sygnalizowania awaryjnych sytuacji na drodze.

K00804-10 Informacja Światła awaryjne można włączyć lub wyłączyć przy włą czonym zapłonie, wzgl. w ciągu 60 sekund po wyłączeniu zapłonu.

Światła awaryjne powinny działać tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, aby uniknąć rozładowania akumu latora 12 V.

41

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.12

Możliwe stany Światła awaryjne wł. – Migają wszystkie cztery kie runkowskazy i zielone lampki kontrolne kierunkow skazów w zestawie wskaźników.

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego K00804-11 Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego umieszczony po prawej stronie zestawu przełączników.

Możliwe stany 1 jest Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wył. (górne położenie) – W tym położeniu obwód układu zapłonowego jest przerwany, silnik gaśnie, wzgl. zgaszony silnik nie uruchomi się. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat.

Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycz nego wł. (środkowe położenie) – W tym położeniu odbywa się praca, obwód układu zapłonowego jest zamknięty.

Silnik rozrusznika wł. (dolne położenie) – W tym poło żeniu następuje uruchomienie silnika rozrusznika.

42

6.13

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Przycisk Race-on K00805-10 Przycisk Race‑on przełączników.

1 jest umieszczony po prawej stronie zestawu Informacja Przycisk Race‑on przejmuje w tym pojeździe funkcję sta cyjki.

Układ kierowniczy można zablokować tylko wtedy, gdy kierownica jest skręcona całkowicie w lewo.

Możliwe stany • • Przycisk Race‑on Przycisk Race‑on kontrolna Race-on.

w położeniu wyjściowym.

krótko naciśnięty – Krótkie naciśnięcie włącza zapłon i odryglowuje blokadę kierownicy albo wyłą cza zapłon. Na potwierdzenie zaświeca się na chwilę lampka • Przycisk Race‑on powoduje wyłączenie zapłonu i jednoczesne zablokowanie kierownicy.

długo naciśnięty – Długie naciśnięcie 43

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.14

Zamek kierownicy (antena) W tym pojeździe stacyjkę i zamek kierownicy zastępuje kluczyk

radiowy z przekaźnikiem (kluczyk Race‑on (

Aby uaktywnić blokadę kierownicy, kierownica musi być skręcona w lewo.

Układ kierowniczy jest blokowany i odblokowywany elektrome chanicznie za pomocą przycisku Race‑on

(

str. 45)).

str. 43).

Jeżeli napięcie baterii kluczyka Race‑on jest za niskie, przyłożyć do motocykla kluczyk Race‑on albo czarny kluczyk zapłonowy w obszarze A i powtórzyć proces rozruchu.

S02260-10 Informacja Po uruchomieniu silnika ponownie bezpiecznie schować kluczyk Race‑on lub czarny kluczyk zapłonowy.

Możliwe stany • Zapłon wyłączony, układ kierowniczy zablokowany – W tym stanie roboczym obwód układu zapłonowego jest przerwany i układ kierowniczy jest zablokowany.

• • Zapłon wyłączony, układ kierowniczy odblokowany – W tym stanie roboczym obwód układu zapłonowego jest przerwany i układ kierowniczy jest odblokowany.

Zapłon włączony, układ kierowniczy odblokowany – W tym stanie roboczym obwód układu zapłonowego jest zamknięty i układ kierowniczy jest odblokowany.

44

6.15

6.16

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Immobilizer Immobilizer zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez nie powołaną osobę.

Po wyłączeniu zapłonu przyciskiem Race‑on bilizer jest wyłączony i elektronika silnika jest zablokowana.

Lampka kontrolna Race-on 1

( str. 43) immo-

może sygnalizować błąd poprzez miganie.

Jeżeli pojazd został wyposażony w opcjonalny alarm, lampka Race-on 1 miga, gdy alarm jest włączony.

F01329-01 Kluczyk Race‑on S01724-10 Kluczyk Race‑on klasycznego kluczyka zapłonowego.

Przycisk 2 stosuje się tylko do odblokowania zamka kanapy i otwierania kufra (opcja).

1 przejmuje w tym pojeździe wszystkie funkcje służy do rozkładania pióra kluczyka. Pióro kluczyka Czarny kluczyk zapłonowy 3 jest przewidziany tylko do sytuacji, w których kluczyk Race‑on nie jest dostępny lub sprawny.

Czarny kluczyk zapłonowy można stosować do uruchamiania pojazdu, jeżeli napięcie baterii kluczyka Race‑on jest za niskie i przekaźnik nie jest rozpoznawany przez pojazd. Czarnym kluczy 45

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE kiem zapłonowym można też odblokować zamek kanapy i otwo rzyć kufer (opcja).

Informacja Kluczyki zapłonowe zostały wyposażone w moduły elek troniczne. Zachować odstęp kilku centymetrów od innych urządzeń z elektronicznymi elementami.

Zgubiony kluczyk zapłonowy musi zostać zdezaktywowany przez autoryzowany warsztat KTM w celu uniemożliwienia niepowoła nego uruchomienia pojazdu.

Dostarczone kluczyki zapłonowe zostały już aktywowane i są gotowe do działania.

W autoryzowanym warsztacie KTM można aktywować łącznie cztery kluczyki zapłonowe po podaniu numeru kluczyka.

46

6.17

6.18

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elektrycznych Gniazdo wtykowe zamontowane przed górną półką widelca.

Jest ono podłączone do stałego plusa i zabezpieczone bezpiecz nikiem.

1 do zasilania urządzeń elektrycznych jest Gniazdo zasilania urządzeń elektrycznych Napięcie 12 V Maks. pobór prądu 10 A K00806-10 Gniazdo USB W schowku znajduje się gniazdo USB 1 do zasilania napięciem urządzeń zewnętrznych.

Gniazdo USB włącza się wraz z włączeniem zapłonu.

Gniazdo USB Napięcie Maks. pobór prądu 5 V 2,1 A F00974-10 47

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.19

Otwieranie korka wlewu paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne.

Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został przepełniony.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.

– Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.

– Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.

– Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

– Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

48

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmo wego.

– Nie wdychać oparów paliwa.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

– Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

Warunek Motocykl stoi.

Silnik jest wyłączony.

Zapłon jest włączony albo wyłączony od mniej niż 1 minuta.

49

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE – Powoli podnieść pokrywę 1 .

Korek wlewu paliwa jest odblokowany.

– Podnieść korek wlewu paliwa 2 .

6.20

K00826-10 Zamykanie korka wlewu paliwa K00827-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne, trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Po zamknięciu sprawdzić prawidłowe zablokowa nie korka wlewu paliwa.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Opuścić i docisnąć korek wlewu paliwa 1 .

50

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Korek wlewu paliwa zatrzaskuje się słyszalnie.

6.21

Kraniki paliwa S02261-10 Po każdej stronie zbiornika paliwa znajduje się kranik paliwa 1 .

Informacja Kraniki paliwa w czasie użytkowania motocykla muszą być zawsze otwarte.

Kraniki paliwa zamyka się tylko w celu zdemontowania zbiornika paliwa.

Możliwe stany • Kraniki paliwa zamknięte – Nie można przeprowadzić wypo ziomowania i dopływ paliwa do korpusu przepustnicy jest zamknięty.

• Kraniki paliwa – Można przeprowadzić wypoziomowanie i dopływ paliwa do korpusu przepustnicy jest otwarty.

51

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.22

Otwieranie schowka – Podnieść blokadę 1 – Otworzyć schowek.

i odczepić w obszarze A .

Informacja

W schowku znajduje się gniazdo USB ( str. 47)

do zasilania napięciem urządzeń zewnętrznych.

2 6.23

F00918-10 Zamykanie schowka – Zamknąć schowek.

– Zaczepić blokadę 1 w obszarze A i nacisnąć w dół.

F00919-10 52

6.24

Zamek kanapy ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Zamek kanapy 1 znajduje się po lewej stronie pojazdu poniżej kanapy.

Można go odblokować kluczykiem Race-on albo czarnym kluczy kiem zapłonowym.

6.25

Uchwyty K00830-10 Pasażer w czasie jazdy może się trzymać za uchwyty 1 .

K00807-10 53

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.26

Płyta bagażnika K00807-11 Płyta bagażnika 1 znajduje się z tyłu za siedzeniem kanapo wym.

Na płycie bagażnika można przymocować uchwyt bazowy bagaż nika (opcja).

Płytę bagażnika można obciążać wyłącznie ładunkiem o podanym maksymalnym ciężarze.

Maks. dop. obciąże nie płyty bagażnika 8 kg Informacja Przestrzegać danych producenta bagażnika.

54

6.27

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Uchwyty na bagażnik S02262-10 Uchwyty na bagażnik 1 znajdują się po obu stronach motocykla obok kanapy pasażera.

Do uchwytów na bagażnik można przymocować dedykowany bagażnik (opcja).

Należy montować wyłącznie dopuszczone i/lub zalecane przez KTM bagażniki.

Przestrzegać dołączonej KTM PowerParts instrukcji montażu.

Informacja Nie zalecamy używania innych bagażników.

W razie zamontowania bagażnika innego producenta nie przekraczać maksymalnego obciążenia uchwytów na bagażnik.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie uchwytów na bagażnik po każdej stronie w razie zastosowania bagażników innych producentów 7 kg 55

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.28

Podnóżki pasażera Podnóżki pasażera można rozkładać i składać.

Możliwe stany • Podnóżki pasażera złożone – Jazda bez pasażera.

• Podnóżki pasażera rozłożone – Jazda z pasażerem.

6.29

K00808-01 Dźwignia zmiany biegów Dźwignia zmiany biegów silnika.

1 jest zamontowana po lewej stronie 402299-10 56

ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Położenie biegów jest widoczne na rysunku.

Położenie biegu jałowego znajduje się między biegiem 1 i 2.

6.30

402299-11 Dźwignia hamulca nożnego Dźwignia hamulca nożnego 1 znajduje się przed prawym pod nóżkiem.

Dźwignią hamulca nożnego uruchamia się hamulec tylny.

402301-10 57

6 ELEMENTY OBSŁUGOWE 6.31

Stopka boczna 402029-10 Stopka boczna 1 znajduje się z lewej strony motocykla.

Stopka boczna służy do stawiania motocykla.

Informacja Stopka boczna w czasie jazdy musi być złożona.

Stopka boczna jest sprzężona z układem bezpiecznego rozruchu. Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale Zatrzymywanie, parkowanie.

Możliwe stany • Stopka boczna rozłożona – Pojazd można odstawić na stopce bocznej. Działa układ bezpiecznego rozruchu.

• Stopka boczna złożona – Ta pozycja jest zawsze konieczna aby rozpocząć jazdę. Układ bezpiecznego rozruchu nie jest aktywny.

58

6.32

Stopka środkowa ELEMENTY OBSŁUGOWE 6 Pojazd oprócz stopki bocznej został wyposażony w stopkę środ kową 1 .

402031-10 59

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.1

Zestaw wskaźników F01734-10 Zestaw wskaźników jest umieszczony przed kierownicą.

Zestaw wskaźników jest podzielony na dwa zakresy funkcyjne.

1

Lampki kontrolne ( str. 66)

2 Wyświetlacz Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Części zestawu wskaź ników niekiedy nagrzewają się mocno.

W temperaturach otoczenia powyżej 55 °C (131 °F), podczas dłuższego postoju, np. przed sygnalizacją świetlną, lub przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym mocno nagrzewa się szczególnie wyświetlacz.

– W takich sytuacjach nie dotykać zestawu wskaźników gołymi rękami.

– Nosić odpowiednią odzież ochronną.

– Poparzone miejsce natychmiast włożyć pod letnią wodę.

60

7.2

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Aktywacja i test F01266-01 Aktywacja Zestaw wskaźników włącza się wraz z włączeniem zapłonu.

Informacja Jasność wyświetlanych wskazań jest regulowana przez czujnik światła otoczenia w zestawie wskaźników.

Test Na wyświetlaczu pojawia się tekst powitania i następuje krótki test działania lampek kontrolnych.

Informacja Lampka kontrolna usterki świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka kontrolna usterki, natychmiast zatrzymać motocykl i skon taktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć silnik.

Lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka kontrolna układu TC świecą się aż do osiągnięcia prędkości ok.

6 km/h lub większej.

61

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.3

Tryb dzienny-nocny Tryb dzienny jest wskazywany jasnym odcieniem.

F01735-01 F01736-01 Tryb nocny jest wskazywany ciemnym odcieniem.

Informacja Czujnik światła otoczenia w zestawie wskaźników rejestruje jasność otoczenia i przełącza automatycznie wyświetlacz na tryb dzienny albo nocny. Zależnie od jasności zarejestrowanej przez czujnik światła otoczenia wyświetlacz jest rozjaśniany, ściemniany lub przełączany na inny tryb.

Trybu wyświetlania nie można zmienić ręcznie.

62

7.4

Ostrzeżenia ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Ostrzeżenia pojawiają się w dolnym rogu wyświetlacza, zależnie od rangi są podświetlone na żółto lub czerwono.

Żółte ostrzeżenia 1 gają szybkiej ingerencji lub dostosowania stylu jazdy.

Czerwone ostrzeżenia wskazują błędy lub informacje, które wyma 2 wskazują błędy i informacje, które wymagają natychmiastowej ingerencji.

Informacja Ostrzeżenia są ukrywane poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wszystkie aktywne ostrzeżenia są wyświetlane w menu Warnings.

F01737-10 63

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.5

Ostrzeżenie przed oblodzeniem F01738-10 Wyświetlenie ostrzeżenia przed oblodzeniem zwiększone niebezpieczeństwo śliskiej nawierzchni.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem sygnalizuje jest wskazywane w obsza rze 1 wyświetlacza.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem pojawia się na wyświetlaczu, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej podanej wartości.

Temperatura Temperatura ≤ 4 °C Ostrzeżenie przed oblodzeniem gaśnie, gdy temperatura oto czenia wzrośnie ponownie powyżej podanej wartości.

≥ 6 °C Informacja Jeżeli zaświeci się ostrzeżenie przed oblodzeniem , pojawia się dodatkowo ostrzeżenie ICE WARNING.

64

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 65

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.6

Lampki kontrolne 66 F01267-01

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Lampki kontrolne podają dodatkowe informacje o stanie motocykla.

Po włączeniu zapłonu włączają się na krótko wszystkie lampki kontrolne.

Informacja Lampka kontrolna usterki świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy silnika zaświeci się lampka kontrolna usterki, natychmiast zatrzymać motocykl i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się zawsze, gdy silnik nie pracuje. Gdy w czasie pracy sil nika zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju, należy się natychmiast zatrzymać i wyłączyć sil nik.

Lampka ostrzegawcza układu ABS i lampka kontrolna układu TC świecą się aż do osiągnięcia prędkości ok. 6 km/h lub większej.

Możliwe stany Lampka kontrolna Race-on świeci się / miga na żółto / pomarańczowo / czerwono – Komuni kat stanu lub błędu w systemie Race-on/alarmie.

Lewa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Włączone są lewe kierunkowskazy.

Lampka kontrolna świateł drogowych świeci się na niebiesko – Światła drogowe są włączone.

Ogólna lampka ostrzegawcza świeci się na żółto – Wykrycie wskazówki/ostrzeżenia związa nego z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu.

Lampka ostrzegawcza ABS świeci się na żółto – Komunikat stanu lub błędu w ABS. Lampka ostrzegawcza ABS miga, jeżeli aktywny jest tryb ABS Offroad.

67

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW

Lampka kontrolna TC świeci się/miga na żółto – MTC (

aktywny układ HHC ( str. 168) (opcja).

str. 316) nie działa lub ingeruje

w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC świeci się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka kontrolna TC miga, gdy układ TC aktywnie ingeruje w układ hamulcowy lub gdy jest Lampka kontrolna biegu jałowego świeci się na zielono – Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu biegu jałowego.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się na czerwono – Ciśnienie oleju jest za niskie.

Natychmiast zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik.

Lampka kontrolna tempomatu świeci się na żółto – Funkcja tempomatu jest włączona, ale tempomat nie jest aktywny.

Lampka kontrolna tempomatu świeci się na zielono – Funkcja tempomatu jest włączona i tempomat jest aktywny.

Lampka kontrolna usterki świeci się na żółto – Układ OBD wykrył błąd krytyczny w zakresie emisji substancji szkodliwych lub bezpieczeństwa.

Prawa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Kierunkowskazy prawe są włączone.

68

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 69

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.7

Wyświetlacz 70 F01739-10

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Ilustracja przedstawia ekran startowy zestawu wskaźników. Jeżeli menu jest otwarte, wskazywana jest nadal prędkość.

2 3 4 5 6 7 8 9 bk bl bm bn 1 1 bo bp

Prędkość obrotowa ( str. 72)

Sygnalizator zmiany biegów ( str. 73)

Sygnalizator zmiany biegu jest zintegrowany ze wskaźnikiem obrotomierza.

Wskaźnik tempomatu (

Wskaźnik biegu

str. 74)

Jednostka wskaźnika prędkości obrotowej

Prędkość ( str. 75)

Jednostka wskaźnika prędkości jazdy

Wskaźnik ABS (

Wskaźnik MTC (

str. 75)

str. 76)

Ogrzewanie rączek kierownicy (opcja) ( Ogrzewanie kanapy (opcja) ( str. 77) str. 77)

Wskaźnik Ride ( str. 76)

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (

Wskaźnik poziomu paliwa ( str. 79)

Ostrzeżenie przed oblodzeniem ( str. 64)

str. 78)

Wyświetla się tylko przy zwiększonym ryzyku śliskiej nawierzchni.

Wskaźnik temperatury powietrza otoczenia ( str. 80)

71

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW bq br bs bt ck Bluetooth ® (opcja) GPS (opcja)

Godzina ( str. 80)

SET Wyświetla się tylko przy zamkniętym przeglądzie menu.

Wskaźnik Favourites ( str. 81)

7.8

Prędkość obrotowa Prędkość obrotowa jest wskazywana w obszarze 1 wyświetla cza.

Prędkość obrotowa jest wskazywana w obrotach na minutę.

F01743-10 72

7.9

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Sygnalizator zmiany biegów Sygnalizator zmiany biegu jest zintegrowany ze wskaźnikiem obrotomierza.

W menu Shift Light można ustawić prędkość obrotową urucha miania sygnalizatora zmiany biegu. W fazie docierania pojazdu (do 1000 km / 621 mil) sygnalizator zmiany biegu jest zawsze aktywny. Dopiero potem sygnalizator zmiany biegu można wyłą czyć i ustawić wartości RPM1 i RPM2. Przy prędkości RPM1 sygnalizator zmiany biegów świeci się na czerwono, a przy pręd kości RPM2 miga na czerwono.

Informacja Na 6. biegu sygnalizator zmiany biegu przy rozgrzanym silniku po pierwszym serwisie dezaktywowany.

F01741-01 Temperatura płynu chłodzącego ODO Sygnalizator zmiany biegów świeci się zawsze przy Temperatura płynu chłodzącego ≤ 35 °C < 1 000 km 6 500 obr/min > 35 °C 73

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.10

Wskaźnik tempomatu ODO Sygnalizator zmiany biegów RPM1 Sygnalizator zmiany biegów RPM2 > 1 000 km świeci się miga

(

Stan działającego tempomatu jest wskazywany w obszarze wyświetlacza.

Tempomat jest sterowany za pomocą przycisku tempomatu

str. 35).

1 F01742-10 74

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.11

Prędkość 7.12

Wskaźnik ABS F01743-11 Prędkość jest wskazywana w obszarze Jednostkę prędkości można skonfigurować w menu Distance.

Prędkość jest wskazywana w kilometrach na godzinę km/h lub milach na godzinę mph.

1 wyświetlacza.

Informacja Od prędkości 160 km/h (100 mph) powiększa się czcionka na wskaźniku prędkości.

Przy prędkości 200 km/h (124 mph) osiągany jest najwięk szy rozmiar czcionki, potem redukowany jest kontrast pod świetlenia.

Ustawiony tryb ABS jest wskazywany w obszarze cza.

W menu ABS można skonfigurować ABS.

1 wyświetla F01743-12 75

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.13

Wskaźnik MTC W obszarze czony lub wyłączony.

W menu MTC można włączyć lub wyłączyć kontrolę trakcji moto cykla.

1 wyświetlacza wskazywany jest stan MTC, włą 7.14

Wskaźnik Ride F01743-13 Ustawiony tryb Ride Mode jest wyświetlany w obszarze wyświetlacza.

W menu Ride Mode można skonfigurować tryb jazdy.

1 F01743-14 76

7.15

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Ogrzewanie rączek kierownicy (opcja) Przy włączonym ogrzewaniu rączek kierownicy pojawia się sym bol Heated Grips w obszarze menu Heated Grips.

1 wyświetlacza.

Ogrzewanie rączek kierownicy możne skonfigurować w 7.16

F01743-16 Ogrzewanie kanapy (opcja) Przy włączonym ogrzewaniu kanapy pojawia się symbol Heated Seat w obszarze 1 wyświetlacza.

Ogrzewanie kanapy możne skonfigurować w menu Heated Seat.

Informacja Stopień podgrzewania kanapy pasażera reguluje się prze łącznikiem obok prawego uchwytu.

F01743-17 77

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.17

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego składa się z pasków.

Im więcej pasków się świeci, tym wyższa temperatura płynu chło dzącego.

F01740-01 Informacja Jeżeli migają wszystkie paski, pojawia się dodatkowo ostrzeżenie ENGINE TEMP HIGH.

Możliwe stany • Silnik zimny – Wyświetla się od jednego do trzech pasków.

• Silnik w temperaturze roboczej – Świecą cztery paski.

• • Gorący silnik – Świeci się od pięciu do ośmiu pasków.

Silnik bardzo gorący – Wszystkie osiem pasków miga na czerwono.

78

7.18

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Wskaźnik poziomu paliwa F01744-10 Zawartość zbiornika paliwa jest wskazywana w obszarze wyświetlacza.

Wskaźnik poziomu paliwa składa się z pasków. Im więcej pasków, tym więcej paliwa jest w zbiorniku paliwa.

1 Informacja Jeżeli zapas paliwa kończy się, migają na czerwono wszystkie (osiem) słupki i dodatkowo pojawia się ostrzeżenie LOW FUEL.

Aby uniknąć ciągłych wahań wskazania podczas jazdy, poziom paliwa jest wskazywany z niewielkim opóźnieniem.

Przy rozłożonych stopkach bocznych lub wyłączonym wyłączniku awaryjnym wskaźnik poziomu paliwa nie jest aktualizowany.

Jeżeli stopka boczna zostanie złożona i zostanie włączony wyłącznik awaryjny, kolejna aktualizacja wskazania nastę puje dopiero po 2 minutach.

Jeżeli zestaw wskaźników nie odbiera sygnału z czujnika poziomu paliwa, wskaźnik poziomu paliwa miga.

79

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.19

Wskaźnik temperatury powietrza otoczenia Temperatura otoczenia jest wskazywana w obszarze 1 Jednostkę temperatury otoczenia można skonfigurować w menu Temperature.

Temperatura otoczenia jest wskazywana w °C lub °F.

.

7.20

Godzina F01743-19 F01743-20 Godzina jest wskazywana w obszarze 1 wyświetlacza.

We wszystkich językach z wyjątkiem EN-US godzina jest wska zywana w formacie 24‑godzinnym. Godzina jest wskazywana w formacie 12-godzinnym, jeżeli ustawiony jest język EN‑US.

W menu Time/Date można skonfigurować godzinę.

Informacja Po odłączeniu akumulatora 12 V, wzgl. wyjęciu bezpiecz nika należy ponownie ustawić godzinę.

80

7.21

7.22

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Wskaźnik Favourites Wskaźnik Favourites wskazuje maks. osiem informacji.

W menu Favourites można dowolnie skonfigurować wskaźnik Favourites.

Informacja Od jednej do czterech informacji jest wyświetlanych w dwóch wierszach. Od pięciu do ośmiu informacji jest wyświetlanych w jednym wierszu.

F01746-01 Wskaźnik Quick Selector 1 Naciśnięcie przycisku UP wyświetla przy zamkniętym menu Quick Selector 1.

Naciśnięcie przycisku BACK zamyka menu Quick Selector 1.

Informacja W menu Quick Selector 1 można skonfiguro wać Quick Selector 1. Można wybrać dowolną informację.

F01745-01 81

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.23

Wskaźnik Quick Selector 2 Naciśnięcie przycisku DOWN wyświetla przy zamkniętym menu Quick Selector 2.

Naciśnięcie przycisku BACK zamyka menu Quick Selector 2.

Informacja W menu Quick Selector 2 można skonfiguro wać Quick Selector 2. Można wybrać dowolną informację.

F01745-02 7.24

Wskaźnik Navigation (opcja) Wskaźnik Navigation pojawia się przy aktywnej nawigacji.

We wskaźniku Navigation pojawia się strzałka kierunkowa, odle głość do następnego punktu trasy, nazwa ulicy oraz maks. cztery informacje.

W menu Navi Info Screen można dowolnie skonfigurować wskaź nik Navigation.

F01277-01 Informacja Od jednej do dwóch wybranych informacji pojawia się w dwóch wierszach. Od trzech do czterech informacji jest wyświetlanych w jednym wierszu.

82

7.25

Menu V01145-10 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Aby otworzyć menu, nacisnąć w ekranie startowym przy cisk SET 1 .

Przycisk UP 2 lub przycisk DOWN cji w menu.

Naciśnięcie przycisku BACK 4 3 służy do nawiga zamyka aktualne menu lub przegląd menu.

Gdy przy otwartym menu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk po lewej stronie zestawu przełączników, menu zamyka się automatycznie po upływie około 20 sekund.

Ponowne naciśnięcie przycisku SET otwiera ostatnio wyświetlone menu.

83

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.1

KTM MY RIDE (opcja) F01280-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu KTM MY RIDE odpowiedni telefon komórkowy lub zestaw słuchawkowy można sparować poprzez Bluetooth ® z zestawem wskaźników i skonfigurować nawigację.

Informacja Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchaw kowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

Musi być obsługiwany standard Bluetooth ® 2.1.

84

7.25.2

Audio (opcja) ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01288-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Funkcja Wireless Interface (opcja) aktywowana.

• • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim zesta wem słuchawkowym.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Audio. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

85

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa głośność dźwięku.

– Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

– Krótkie naciśnięcie przycisku UP przełącza na następny utwór audio.

– Jedno lub dwa krótkie naciśnięcia przycisku DOWN powoduje przejście – w zależności od modelu telefonu komórkowego – do poprzedniego utworu audio lub rozpoczęcie odtwarzania bieżącego utworu audio od początku.

– Naciśnięcie przycisku SET odtwarza utwór audio lub włącza pauzę w odtwarzaniu.

Rada W niektórych telefonach komórkowych, żeby możliwe było odtwarzanie, trzeba najpierw uruchomić odtwa rzacz w telefonie.

Aby ułatwić obsługę, funkcję Audio można dodać do Quick Selector 1 lub do Quick Selector 2.

86

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.3

Navigation (opcja) F01290-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty Android wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

® od • • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

• Dotyczy nawigacji głosowej: zestaw wskaźników został sparo wany z odpowiednim zestawem słuchawkowym i na aplikację KTM MY RIDE został pobrany odpowiedni pakiet głosowy.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Navigation można przeprowadzić różne ustawienia i wywołać ogólne informacje o nawigacji.

87

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Informacja Funkcja Audio może być używana równocześnie z funkcją nawigacji.

Połączenie przychodzące, przy działającej nawigacji, pojawia się w małym oknie w górnym rogu wyświetlacza zestawu wskaźników. Przy trwającej rozmowie telefonicznej nie można korzystać z menu Navigation.

Przy włączonej nawigacji i sparowanym urządzeniu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się symbol GPS.

7.25.4

Navigation Setup (opcja) F01333-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE aktywna (opcja).

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty Android wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

® od • • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

88

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczony wybrany punkt menu Navigation Off lub Turn by Turn. Naci snąć przycisk SET, aby włączyć lub wyłączyć dany punkt pod menu.

Informacja Za pomocą Navigation Off można włączyć lub wyłą czyć nawigację wizualną. Aktywowana nawigacja gło sowa pozostaje nadal włączona.

Za pomocą Turn by Turn można zmienić nawigację wizualną na nawigację strzałkami kierunkowymi.

W podmenu Navigation Setup można ustawić tryb nawigacji.

89

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.5

Navigation Information (opcja) F01332-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty Android wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

® od • • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation Information. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

90

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Distance to Target pokazuje odległość do celu.

Arrival Time pokazuje szacunkowy czas przybycia według położenia telefonu.

W podmenu Navigation Information można przeglądać informa cje o aktualnej nawigacji.

7.25.6

Volume (opcja) F01335-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Aplikacja KTM MY RIDE (opcja) została zainstalowana na odpowiednim telefonie komórkowym (aparaty Android wersji 6.0, iOS od wersji 10) i jest uruchomiona.

® od • • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Funkcja GPS została aktywowana w sparowanym telefonie komórkowym.

• Dotyczy nawigacji głosowej: zestaw wskaźników został sparo wany z odpowiednim zestawem słuchawkowym i na aplikację KTM MY RIDE został pobrany odpowiedni pakiet głosowy.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

91

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navigation. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Volume.

Informacja Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa gło śność dźwięku.

Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

W podmenu Volume można ustawić głośność nawigacji.

92

7.25.7

Setup (opcja) ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01327-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Setup można skonfigurować Wireless Interface, aktywu jąc lub dezaktywując menu Bluetooth.

Informacja Funkcję Bluetooth bol Bluetooth ® .

® można stosować tylko w połączeniu z KTM MY RIDE (opcja).

Przy włączonej funkcji Bluetooth ® i sparowanym urządze niu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się sym Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchaw kowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

93

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.8

Bluetooth (opcja) F01331-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Funkcja Wireless Interface (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Bluetooth. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Bluetooth odpowiedni telefon komórkowy lub zestaw słuchawkowy można sparować poprzez Bluetooth ® z zestawem wskaźników.

94

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Funkcję Bluetooth bol Bluetooth ® .

® można stosować tylko w połączeniu z KTM MY RIDE (opcja).

Przy włączonej funkcji Bluetooth ® i sparowanym urządze niu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się sym Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchaw kowy nadaje się do sparowania z zestawem wskaźników.

7.25.9

Phone (opcja) F01336-01 Warunek • Motocykl stoi.

• • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

Funkcja Wireless Interface (opcja) aktywowana.

• Funkcja Bluetooth ® na urządzeniu, które ma być sparowane, jest również aktywna.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

95

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Bluetooth. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczony żądany punkt menu Phone. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Informacja Nie można sparować z zestawem wskaźników jedno cześnie dwóch telefonów komórkowych.

– Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwierdzić punkt podmenu Pairing.

– Na zestawie wskaźników pojawia się komunikat o gotowo ści zestawu wskaźników do sparowania. Zatwierdzenie kodu Passkey w telefonie komórkowym i w zestawie wskaźników powoduje pomyślne zakończenie sparowania.

96

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Po pomyślnym sparowaniu, w Phone wyświetla się nazwa sparowanego telefonu komórkowego.

Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczone sparowane urządzenie. Naciska jąc przycisk SET, można usunąć sparowane urządze nie.

Nie każdy telefon komórkowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

– Przy włączonej funkcji Bluetooth zestawu wskaźników.

® przybliżyć wcześniej spa rowane urządzenie do obszaru obejmowanego zasięgiem Urządzenie parowane jest automatycznie z zestawem wskaźników.

Gdyby po upływie około 30 sekund urządzenie nie sparo wało się automatycznie z zestawem wskaźników: – Uruchomić ponownie zestaw wskaźników lub powtó rzyć operację Pairing.

W podmenu Phone można sparować odpowiedni telefon komór kowy z zestawem wskaźników.

97

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.10 Headset Rider (opcja) F01337-01 • • Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

Funkcja Wireless Interface (opcja) aktywowana.

Funkcja Bluetooth ® na urządzeniu, które ma być sparowane, jest również aktywna.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Bluetooth. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Headset Rider. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwierdzić punkt podmenu Pairing.

– Na zestawie wskaźników wyświetla się nazwa zestawu słu chawkowego kierowcy. Naciskając przycisk SET, wybrać urządzenie. Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwier 98

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 dzić punkt podmenu Confirm. Parowanie zestawu słuchaw kowego kierowcy z zestawem wskaźników w tym momencie zostaje zakończone z powodzeniem.

Informacja Po pomyślnym sparowaniu w menu Headset Rider wyświetlana jest nazwa sparowanego zestawu słu chawkowego.

Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczone sparowane urządzenie. Naciska jąc przycisk SET, można usunąć sparowane urządze nie.

Nie każdy zestaw słuchawkowy nadaje się do parowa nia z zestawem wskaźników.

– Przy włączonej funkcji Bluetooth zestawu wskaźników.

® przybliżyć wcześniej spa rowane urządzenie do obszaru obejmowanego zasięgiem Urządzenie parowane jest automatycznie z zestawem wskaźników.

Gdyby po upływie około 30 sekund urządzenie nie sparo wało się automatycznie z zestawem wskaźników: – Uruchomić ponownie zestaw wskaźników lub powtó rzyć operację Pairing.

W podmenu Headset Rider można sparować odpowiedni zestaw słuchawkowy kierowcy z zestawem wskaźników.

99

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.11 Headset Pass. (opcja) F01338-01 • • Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

Funkcja Wireless Interface (opcja) aktywowana.

Funkcja Bluetooth ® na urządzeniu, które ma być sparowane, jest również aktywna.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Bluetooth. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Headset Pass.. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwierdzić punkt podmenu Pairing.

– Na zestawie wskaźników wyświetla się nazwa zestawu słu chawkowego pasażera. Naciskając przycisk SET, wybrać urządzenie. Ponownym naciśnięciem przycisku SET zatwier 100

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 dzić punkt podmenu Confirm. Parowanie zestawu słuchaw kowego pasażera z zestawem wskaźników w tym momencie zostaje zakończone z powodzeniem.

Informacja Po pomyślnym sparowaniu w menu Headset Pass.

wyświetlana jest nazwa sparowanego zestawu słu chawkowego.

Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczone sparowane urządzenie. Naciska jąc przycisk SET, można usunąć sparowane urządze nie.

Nie każdy zestaw słuchawkowy nadaje się do parowa nia z zestawem wskaźników.

– Przy włączonej funkcji Bluetooth zestawu wskaźników.

® przybliżyć wcześniej spa rowane urządzenie do obszaru obejmowanego zasięgiem Urządzenie parowane jest automatycznie z zestawem wskaźników.

Gdyby po upływie około 30 sekund urządzenie nie sparo wało się automatycznie z zestawem wskaźników: – Uruchomić ponownie zestaw wskaźników lub powtó rzyć operację Pairing.

W podmenu Headset Pass. można sparować odpowiedni zestaw słuchawkowy pasażera z zestawem wskaźników.

101

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.12 Wireless Interface F01286-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja KTM MY RIDE. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Setup. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Wireless Interface. Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję Wireless Interface.

Za pomocą Wireless Interface można aktywować lub dezaktywo wać menu Bluetooth ® .

Informacja Funkcję Bluetooth niu na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawia się sym bol Bluetooth ® .

® można stosować tylko w połączeniu z KTM MY RIDE (opcja).

Przy włączonej funkcji Bluetooth ® i sparowanym urządze Nie każdy telefon komórkowy i nie każdy zestaw słuchaw kowy nadaje się do parowania z zestawem wskaźników.

102

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.13 Telefon (opcja) F01289-01 Warunek • Funkcja KTM MY RIDE (opcja) aktywowana.

• Funkcja Wireless Interface (opcja) aktywowana.

• • Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim telefo nem komórkowym.

Zestaw wskaźników został sparowany z odpowiednim zesta wem słuchawkowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Za wysoki poziom głośności w słuchawkach odwraca uwagę od sytuacji na drodze.

– Zawsze ustawiać niski poziom głośności w słu chawkach, aby wyraźnie słyszeć sygnały aku styczne.

– Naciśnięcie przycisku SET odbiera połączenie przychodzące.

– Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BACK odrzuca połącze nie przychodzące.

– Trzymanie wciśniętego przycisku UP zwiększa głośność dźwięku.

– Trzymanie wciśniętego przycisku DOWN zmniejsza głośność dźwięku.

103

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.14 Info Informacja Czas połączenia i kontakt są wyświetlane. Zależnie od ustawienia telefonu komórkowego kontakt jest wizuali zowany z nazwą i zdjęciem.

Połączenie przychodzące, przy działającej nawigacji, pojawia się w małym oknie w górnym rogu wyświetla cza zestawu wskaźników.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Info można wywołać ogólne informacje.

F01281-01 104

7.25.15 Trip 1 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01733-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Trip 1. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Trip 1 wskazuje przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np.

między kolejnymi tankowaniami. Trip 1 odlicza do wartości 9999.

Ø1 wskazuje średnie zużycie paliwa na podstawie Trip 1.

ØSpeed1 wskazuje średnią prędkość na podstawie Trip 1 i Time1.

Time1 wskazuje czas jazdy na podstawie Trip 1 i biegnie dalej aż do pojawienia się sygnału prędkości.

Fuel Range wskazuje maksymalnie możliwy zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Wszystkie zapisane wartości w menu Trip 1 są resetowane.

105

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.16 Trip 2 F01732-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Trip 2. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Trip 2 wskazuje przebieg od ostatniego wyzerowania licznika, np.

między kolejnymi tankowaniami. Trip 2 odlicza do wartości 9999.

Ø2 wskazuje średnie zużycie paliwa na podstawie Trip 2.

ØSpeed2 wskazuje średnią prędkość na podstawie Trip 2 i Time2.

Time2 wskazuje czas jazdy na podstawie Trip 2 i biegnie dalej aż do pojawienia się sygnału prędkości.

Fuel Range wskazuje maksymalnie możliwy zasięg na rezerwie paliwa.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Wszystkie zapisane wartości w menu Trip 2 są resetowane.

106

7.25.17 General Info 7.25.18 TPMS ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01293-01 – Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja General Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Date wskazuje datę.

ODO wskazuje pokonany łączny przebieg.

Battery wskazuje napięcie akumulatora.

Oil Temp wskazuje temperaturę oleju silnikowego.

Warunek • Model z układem TPMS.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

F01731-01 107

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ kontroli ciśnie nia opon nie zastępuje sprawdzenia ciśnienia opon przez kierowcę przed rozpoczęciem jazdy.

W celu uniknięcia alarmów z powodu błędu, analizo wanie wartości ciśnienia opon trwa przez kilka minut.

– Przed każdą jazdą sprawdzić ciśnienie opon.

– W razie konieczności dopompować koła.

– Należy natychmiast przerwać jazdę, gdy zacho wanie się motocykla będzie wskazywało na brak powietrza w oponie, nawet wtedy gdy wartości ciśnienia opon będą prawidłowe.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja TPMS. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

Wymaganie Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera / z pasaże rem / maks. ciężar użyteczny przód: przy zimnej opo nie 2,6 bar tył: przy zimnej oponie 2,9 bar Menu TPMS wskazuje ciśnienie powietrza w oponie koła przed niego i tylnego.

108

7.25.19 Warnings ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Press Front wskazuje ciśnienie powietrza w kole przednim.

Press Rear wskazuje ciśnienie powietrza w kole tylnym.

F01295-01 Warunek • Komunikat lub ostrzeżenie.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Warnings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Za pomocą przycisku UP lub DOWN można przeglądać ostrzeżenia.

W menu Warnings są wyświetlane zapisywane tam ostrzeżenia.

109

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.20 Service F01296-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Service. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W menu Service wskazywany jest następny termin serwisu.

7.25.21 Extra Functions F01297-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Motocykl z opcjonalną funkcją dodatkową.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Info. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Extra Functions. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przycisk UP lub DOWN służy do nawigacji w funkcjach dodat kowych.

Menu Extra Functions zawiera opcjonalne funkcje dodatkowe.

110

7.25.22 Motorcycle ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Aktualne KTM PowerParts i dostępne oprogramowanie do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.

F01282-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Motorcycle można skonfigurować tryb jazdy pojazdu.

111

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.23 Heated Grips (opcja) F01298-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Menu Heated Grips aktywne.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Grips. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET wybrać stopień podgrzewania lub wyłączyć ogrzewanie rączek kierownicy.

112

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.24 Heated Seat (opcja) F01299-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Menu Heated Seat Ride aktywne.

• Menu Heated Seat Pas aktywne.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Seat. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET wybrać stopień podgrzewania lub włączyć / wyłączyć ogrzewanie kanapy.

Informacja Stopień podgrzewania kanapy pasażera wybiera się przyciskiem obok prawego uchwytu.

113

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.25 Ride Mode F01302-01 Warunek • Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wł.

(środkowe położenie) – W tym położeniu odbywa się praca,

obwód układu zapłonowego jest zamknięty. ( str. 42)

• Funkcja tempomatu wyłączona.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Ride Mode. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET. Przyciskiem SET można wybierać dostępne nastawy silnika i kontroli trakcji motocykla.

SPORT – homologowana moc i bardzo szybka reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego.

STREET – homologowana moc i płynna reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

114

7.25.26 MTC ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 RAIN – zredukowana moc homologowana w celu zapew nienia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

OFFROAD – zredukowana moc homologowana w celu zapewnienia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na duży poślizg koła tylnego.

Informacja W trakcie dokonywania wyboru nie dodawać gazu.

F01303-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja tempomatu wyłączona.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja MTC. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję MTC.

115

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Informacja Przy włączaniu lub wyłączaniu nie dodawać gazu.

Po włączeniu zapłonu kontrola trakcji motocykla ponownie się włączy.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Aktywacja kontroli trakcji motocykla.

7.25.27 MTC+MSR (opcja) F01305-01 Warunek • Motocykl stoi.

• Funkcja tempomatu wyłączona.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja MTC+MSR. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję MTC+MSR.

116

7.25.28 ABS F01304-01 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Przy włączaniu lub wyłączaniu nie dodawać gazu.

Przy wyłączonym układzie ABS lub aktywnym trybie jazdy Offroad układ MSR jest nieaktywny.

Po włączeniu zapłonu ponownie włącza się kontrola trakcji motocykla i układ przeciwdziałający poślizgowi kół.

Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Aktywacja kontroli trakcji motocykla i układu przeciwdziałającego poślizgowi kół.

Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

117

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Wskazówka Wygaśnięcie dopuszczenia do ruchu drogowego i ochrony ubezpieczeniowej Jeżeli układ ABS zostanie całkowicie odłączony, gaśnie lampka dopuszczenia do ruchu drogowego.

– Jeżeli pojazd jest używany wyłącznie na zamkniętych odcinkach poza publicznym ruchem drogowym, należy całkowicie wyłączyć układ ABS.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja ABS. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET wyłączyć układ ABS lub przełączyć między trybami ABS.

Informacja W trakcie dokonywania wyboru nie dodawać gazu.

Układ ABS można ponownie uaktywnić tylko poprzez ponowne włączenie zapłonu.

Jeżeli aktywny jest tryb ABS Road, układ ABS działa na oba koła.

Jeżeli aktywny jest tryb ABS Offroad, układ ABS działa tylko na koło przednie. Koło tylne hamuje bez układu ABS, a więc przy hamowaniu może dojść do zabloko wania się koła.

118

7.25.29 HHC (opcja) ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Przycisk SET trzymać wci śnięty przez 3-5 sekund.

Aktywacja różnych trybów ABS.

F01306-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Motorcycle. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja HHC. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję HHC.

119

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.30 Settings 7.25.31 Favourites Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Settings można skonfigurować ulubione i funkcje szybkiego wyboru.

F01283-01 F01730-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Favourites. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

W menu Favourites można wybrać maks. osiem informacji.

120

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.32 Navi Info Screen F01729-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Navi Info Screen. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

W menu Navi Info Screen można wybrać maks. cztery informa cje.

121

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.33 Quick Selector 1 F01309-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Quick Selector 1. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

W menu Quick Selector 1 można określić bezpośrednio wybie rane menu.

Naciśnięcie przycisku UP wyświetla przy zamkniętym menu okre ślone w Quick Selector 1 menu.

122

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.34 Quick Selector 2 F01310-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Settings. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Quick Selector 2. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

W menu Quick Selector 2 można określić bezpośrednio wybie rane menu.

Naciśnięcie przycisku DOWN wyświetla przy zamkniętym menu określone w Quick Selector 2 menu.

123

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.35 Preferences F01284-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Preferences można skonfigurować wskazywanie zestawu wskaźników. Można dokonać ustawień jednostek lub różnych wartości. Niektóre funkcje można aktywować lub dezaktywować.

7.25.36 Units F01311-01 Warunek • Pojazd jest zatrzymany.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

W Units można dokonać ustawień jednostek lub różnych warto ści.

124

7.25.37 Distance ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01312-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Distance. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

125

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.38 Temperature F01313-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Temperature. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

126

7.25.39 Pressure ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01314-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Pressure. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

127

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.40 Consumption F01315-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Units.

– Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Consumption. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Naciśnięcie przycisku SET zatwierdza żądaną jednostkę.

128

7.25.41 Language ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 F01316-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Language. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu i wybrać przyciskiem SET.

Interfejs menu dostępny jest w następujących językach: angielski US, angielski UK, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański.

129

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.42 Shift Light F01317-01 Warunek • Motocykl stoi.

• ODO > 1000 km (621 mi).

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Shift Light. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć sygnalizator zmiany biegu bądź ustawić prędkość obrotową sygnalizatora zmiany biegu.

Informacja Po osiągnięciu prędkości obrotowej silnika RPM 1 wskaźnik prędkości obrotowej świeci się na czerwono.

Po osiągnięciu prędkości obrotowej silnika RPM 2 wskaźnik prędkości obrotowej miga na czerwono.

130

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.43 Ustawianie godziny i daty Warunek Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż pojawi się Preferences.

Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Time/Date. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

F01318-01 F01319-01 Ustawianie godziny – Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zazna czona godzina.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga godzina obok Clock.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nej godziny.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga minuta obok Clock.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nej minuty.

131

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW F01320-01 – Nacisnąć przycisk SET.

Godzina jest zapamiętywana.

Ustawianie daty Informacja Zależnie od ustawionego języka format daty może się różnić.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zazna czona data.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga miesiąc obok Date.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nego miesiąca.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga dzień obok Date.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nego dnia.

– Nacisnąć przycisk SET.

Miga rok obok Date.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN aż do ustawienia aktual nego roku.

– Nacisnąć przycisk SET.

Data jest zapamiętywana.

132

7.25.44 DRL F01321-01 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

133

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Światło do jazdy dziennej nie zastępuje przy złej widoczności świateł mijania.

Przy znacznie pogorszonej widoczności przez mgłę, opady śniegu lub deszczu funkcja automatycznego przełączania między światłem do jazdy dziennej a światłami mijania może być dostępna jedynie w ogra niczonym zakresie.

– Zawsze sprawdzać, czy wybrano właściwy rodzaj oświetlenia.

– Ewentualnie przed rozpoczęciem jazdy lub przy zatrzymanym pojeździe wyłączyć w menu światło do jazdy dziennej, aby światła mijania były ciągle włączone.

– Przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących użytkowania świateł do jazdy dziennej.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja DRL. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć światło do jazdy dziennej.

134

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.45 Quickshifter + (opcja) F01322-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Quickshifter +. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć quickshifter +.

7.25.46 Heated Grips (opcja) F01323-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Grips. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

135

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW – Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję Heated Grips.

7.25.47 Heated Seat Rid (opcja) F01324-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Seat Rid. Naciśnięcie przycisku SET wyświe tla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję Heated Seat Rid.

136

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 7.25.48 Heated Seat Pas (opcja) F01325-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Heated Seat Pas. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

– Przyciskiem SET włączyć lub wyłączyć funkcję Heated Seat Pas.

137

7 ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7.25.49 Cornering Light Test F01326-01 Warunek • Motocykl stoi.

– Przy zamkniętym menu nacisnąć przycisk SET.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Preferences. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Naciskać przycisk UP lub DOWN, aż zostanie zaznaczona pozycja Cornering Light Test. Naciśnięcie przycisku SET wyświetla menu.

– Przyciskiem UP lub DOWN przejść do punktu menu.

Informacja W podmenu Left przeprowadza się Cornering Light Test lewego światła zakrętowego.

W podmenu Right przeprowadza się Cornering Light Test prawego światła zakrętowego.

W podmenu Off kończy się Cornering Light Test.

– Przyciskiem SET przeprowadza lub wyłącza się wybrany Cor nering Light Test.

138

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 7 Informacja Segmenty odpowiedniego światła zakrętowego świecą się kolejno, począwszy od dolnego segmentu.

Po zakończeniu testu odpowiedniego światła zakręto wego górny segment świeci się ciągle.

139

8 ERGONOMIA 8.1

Pozycja kierownicy 8.2

401666-11 Regulacja pozycji kierownicy Otwory w nasadzie kierownicy są ustawione w odległości środka.

A od Odstęp między otworami A 3,5 mm Kierownicę można montować w dwóch różnych pozycjach.

Pozwala to na umieszczenie kierownicy w pozycji najwygodniejszej dla kierowcy.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Naprawiona kierownica stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa.

Materiał wygiętej lub wyrobionej kierownicy ulega zmęczeniu. W konsekwencji kierownica może pęk nąć.

– Wymienić kierownicę, jeśli jest ona uszkodzona lub wygięta.

140

308080-01 ERGONOMIA 8 – Wykręcić śruby 1 . Zdjąć elementy zaciskowe kierownicy.

Zdjąć kierownicę i odłożyć na bok.

Informacja Przykryć elementy w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Nie załamywać kabli i przewodów.

– Wykręcić śruby 2 . Zdjąć mocowanie kierownicy.

– Ustawić mocowania kierownicy w żądanej pozycji. Zamonto wać i dokręcić śruby 2 .

Wymaganie Śruba moco wania mechani zmu kierownicy M10 40 Nm Loctite ® 243™ Informacja Równomiernie ustawić nasadę kierownicy po lewej i po prawej stronie.

141

8 ERGONOMIA F01342-10 – Ustawić równo kierownicę.

Informacja Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabli i przewo dów.

– Ustawić elementy zaciskowe kierownicy. Zamontować i równo dokręcić śruby 1 .

Wymaganie Śruba zacisku mechanizmu kierownicy M8 20 Nm Zaznaczenia A podziałki kierownicy znajdują się pośrodku między elementami zaciskowymi kierownicy.

Zaznaczenia B są skierowane do tyłu.

Informacja Zachować równy odstęp.

142

8.3

ERGONOMIA 8 Ustawianie owiewki przedniej – Aby przestawić owiewkę przednią w żądane położenie, obra cać pokrętłem 1 .

F00889-10 143

8 ERGONOMIA 8.4

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła – Dopasować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła za pomocą śruby nastawczej 1 do wielkości dłoni.

K00810-10 Informacja Obracanie śruby nastawczej zgodnie z ruchem wska zówek zegara powoduje przybliżanie dźwigni sprzęgła od kierownicy.

Obracanie śruby nastawczej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje oddalanie dźwi gni sprzęgła od kierownicy.

Zakres regulacji jest ograniczony.

Śrubę nastawczą obracać wyłącznie ręcznie, nie uży wać zbyt dużej siły.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

144

8.5

8.6

ERGONOMIA 8 Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego – Dopasować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego za pomocą pokrętła 1 do wielkości dłoni.

Informacja Dźwignię hamulca ręcznego docisnąć do przodu i przekręcić pokrętło.

Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.

K00811-10 Podnóżki Podnóżki można zamontować w dwóch położeniach.

Możliwe stany • Podnóżki nisko • A Podnóżki wysoko B M00621-10 145

8 ERGONOMIA 8.7

Ustawianie podnóżków Informacja Ustawianie w podnóżkach po lewej i po prawej stronie odbywa się w taki sam sposób.

– Wykręcić śrubę 1 .

Dźwignia hamulca ręcznego przestawia się do oporu w górę.

M00622-10 – Wyjąć zawleczkę 2 z podkładką – Wyjąć ostrożnie trzpień 4 3 podnóżka.

.

Informacja Sprężyna znajduje się pod silnym naprężeniem i po wyjęciu trzpienia może odskoczyć.

– Zdjąć podnóżek ze sprężyną 5 .

S02263-10 146

ERGONOMIA 8 – Wykręcić śruby 6 .

S02264-10 – Wspornik podnóżki ustawić w żądanym położeniu.

S02265-01 147

8 ERGONOMIA – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 6 .

Śruba przed niego wspornika podnóżka M8 25 Nm Loctite ® 243™ S02264-10 – Zamontować podnóżek ze sprężyną 5 i trzpieniem 4 .

Szczypce do sprężyn podnóżków (58429083000) – Zamontować podkładkę 3 i zawleczkę 2 .

S02266-10 148

ERGONOMIA 8 – Ustawić dźwignię hamulca nożnego.

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie Śruba przegubu kulowego popy chacza cylindra hamulca noż nego M6 1 .

10 Nm Loctite ® 243™ M00622-10 8.8

Sprawdzanie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów Informacja Dźwignia zmiany biegów podczas jazdy, w położeniu wyjściowym nie może przylegać do buta).

Ciągłe przyleganie dźwigni zmiany biegów do buta powoduje przeciążenie skrzyni biegów i może dopro wadzić do błędnego działania quickshiftera.

149

8 ERGONOMIA 8.9

400692-10 – Wsiąść na pojazd w pozycji jazdy i zmierzyć odstęp dzy górną krawędzią buta a dźwignią zmiany biegu.

A mię Odległość dźwigni zmiany biegów od krawędzi górnej buta 10 … 20 mm » Jeżeli odstęp nie jest zgodny z wymaganiami: – Ustawić położenie wyjściowe dźwigni zmiany bie gów.

( str. 150)

Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni zmiany biegów – Wykręcić śrubę biegów 2 .

1 z podkładkami i zdjąć dźwignię zmiany 402299-12 150

402300-10 ERGONOMIA 8 – Wyczyść uzębienie biegów.

A dźwigni zmiany biegów i wałka zmiany – Dźwignię zmiany biegów założyć w żądanym położeniu na wałek zmiany biegów i zazębić.

Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

Dźwignia podczas zmiany biegów nie może dotykać żadnych elementów pojazdu.

– Zamontować śrubę 1 z podkładkami i dokręcić.

Wymaganie Śruba dźwigni zmiany biegów M6 18 Nm Loctite ® 243™ 151

8 ERGONOMIA 8.10

Ustawianie pedała dźwigni zmiany biegów – Wykręcić śrubę 1 z pedałem dźwigni zmiany biegów.

– Pedał dźwigni zmiany biegów ustawić za pomocą śruby zależ nie od żądanej długości dźwigni w otworze 2 .

Wymaganie Standard środkowy otwór – Dokręcić śrubę.

Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm F00890-10 152

8.11

ERGONOMIA 8 Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego – Wyczepić sprężynę 1 .

– Odkręcić nakrętkę – Wykręcić śrubę 3 .

2 .

– Do indywidualnej regulacji położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego odpowiednio obracać przegubem kulistym 4 .

S00283-10 Informacja Zakres regulacji jest ograniczony.

W przegubie kulowym śruba musi być wkręcona na głębokość co najmniej 5 zwojów gwintu.

– Przyblokować przegub kulowy Wymaganie 4 i dokręcić nakrętkę 2 .

Pozostałe nakrętki podwozia M6 10 Nm – Zamontować i dokręcić śrubę 3 .

153

8 ERGONOMIA Wymaganie Śruba przegubu kulowego popy chacza cylindra hamulca noż nego M6 – Zaczepić sprężynę 1 .

10 Nm Loctite ® 243™ 8.12

Ustawianie pochylenia zestawu wskaźników – Dźwignię zaciskową 1 pociągnąć w kierunku strzałki.

Zestaw wskaźników jest odblokowany.

K00857-10 154

ERGONOMIA 8 – Aby ustawić zestaw wskaźników w wymaganej pozycji, naci snąć go do góry lub w dół.

F00891-01 – Dźwignię zaciskową 1 pociągnąć w kierunku strzałki.

Zestaw wskaźników jest zablokowany.

K00857-11 155

9 URUCHOMIENIE 9.1

Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia Zagrożenie Niebezpieczeństwo wypadku Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają sobie i innym.

– Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spo życia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.

– Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie czeństwa.

– Podczas każdej jazdy zawsze nakładać odpowiednią odzież ochronną, taką jak kask, buty z chole wami, spodnie i kurtkę z protektorami.

– Zawsze używać ubioru ochronnego będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu.

Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.

– Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

156

URUCHOMIENIE 9 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niedopuszczone lub niezalecane do jazdy opony i koła powodują pogor szenie właściwości jezdnych.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zalecanych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.

– Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

Informacja Podczas eksploatacji pojazdu należy pamiętać, że nadmierny hałas może przeszkadzać innym osobom.

– Podczas odbioru motocykla upewnić się, że autoryzowany warsztat KTM dokonał kontroli przedsprzedażo wej.

157

9 URUCHOMIENIE W chwili odbioru pojazdu użytkownik otrzymuje dokument dostawy.

– Przed pierwszą jazdą uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

– Zapoznać się z elementami obsługowymi.

– Dostosuj motocykl do własnych potrzeb, patrz rozdział Ergonomia.

– Przed dłuższą jazdą przyzwyczaić się do jazdy motocyklem w odpowiednim terenie. Spróbować także jechać przez chwilę bardzo powoli i w pozycji stojącej, aby uzyskać lepsze wyczucie motocykla.

– Podczas jazdy trzymać kierownicę obiema rękami, a stopy cały czas opierać na podnóżkach.

– Dotrzeć silnik. ( str. 158)

9.2

Docieranie silnika – Podczas fazy docierania nie przekraczać podanej prędkości obrotowej silnika.

Wymaganie Maks. prędkość obrotowa silnika Przy pierwszym: 1 000 km Po pierwszym: 1 000 km 6 500 obr/min 10 250 obr/min – Unikać jazdy na pełnym gazie!

Informacja W wypadku przekroczenia maksymalnej prędkości obrotowej silnika przed pierwszym serwisem, miga sygnalizator zmiany biegów.

158

URUCHOMIENIE 9 9.3

Załadowanie pojazdu Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężar całkowity oraz obciążenia techniczne osi wpływają na właściwo ści trakcyjne pojazdu.

Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

– Nie przekraczać ani maksymalnego dopuszczonego ciężaru całkowitego ani obciążenia technicz nego osi.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowy montaż kufra lub plecaka na zbiornik pogarsza właściwo ści trakcyjne pojazdu.

– Zamontować i zabezpieczyć kufer i plecak na zbiornik zgodnie z przepisami producenta.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niestabilne właściwości trakcyjne podczas jazdy z dużą prędkością.

– Dopasować prędkość do załadunku. Jechać wolniej, kiedy na motocyklu przewożone są kufry lub inny bagaż.

Prędkość maksymalna z bagażem 150 km/h 159

9 URUCHOMIENIE Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przeciążony bagażnik ulegnie uszkodzeniu.

– W przypadku montażu kufra uwzględnić informacje producenta dotyczące maksymalnego załadunku.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza widoczność.

Zasłonięte światło tylne powoduje, że pojazd jest gorzej widoczny dla innych uczestników ruchu drogo wego, zwłaszcza po zmierzchu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężki bagaż zmienia właściwości trakcyjne pojazdu i wydłuża drogę hamowania.

– Dopasować prędkość do załadowanego bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza właściwości trakcyjne pojazdu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Gorący układ wydechowy może spalić bagaż.

– Bagaż przymocować tak, aby nie mógł być spalony ani zniszczony przez gorący układ wydechowy.

160

URUCHOMIENIE 9 – W przypadku zabierania bagażu zwrócić uwagę na jego prawidłowe zamocowanie jak najbliżej środka pojazdu, a także na równomierne rozłożenie obciążenia na przednie i tylne koło.

– Należy przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej i dopuszczalnych nacisków na osie.

Wymaganie Maks. dop. ciężar całkowity Maksymalnie dopuszczalne obciążenie osi przed niej Maks. dop. obciążenie techniczne osi tylnej 450 kg 165 kg 285 kg 161

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.1

Sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem Informacja Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić stan pojazdu i bezpieczeństwo na drodze.

Stan pojazdu w czasie użytkowania nie może budzić żadnych zastrzeżeń.

H02217-01

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 317)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przed-

niego. ( str. 251)

– Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tyl-

nego. ( str. 257)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.

( str. 255)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe hamulca tylnego.

( str. 261)

– Sprawdzić działanie układu hamulcowego.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 310)

– Sprawdzić zanieczyszczenie łańcucha. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

str. 206)

str. 208)

– Sprawdzić stan opon. ( str. 277)

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (

– Sprawdzić naprężenie szprych. ( str. 282)

str. 280)

162

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Sprawdzić ustawienia i swobodę ruchu wszystkich elementów obsługowych.

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Sprawdzić, czy bagaż jest prawidłowo zamocowany.

– Sprawdzić ustawienie lusterek wstecznych.

– Sprawdzić zapas paliwa.

10.2

Proces rozruchu Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamknię tym pomieszczeniu.

Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Elementy elektroniczne i zabezpieczenia ulegną uszkodzeniu przy rozła dowanym akumulatorze 12 V lub w przypadku jego braku.

– Nigdy nie eksploatować pojazdu z rozładowanym akumulatorem 12 V lub bez akumulatora 12 V.

163

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wskazówka Uszkodzenie silnika Wysokie prędkości obrotowe przy zimnym silniku mają negatywny wpływ na jego żywot ność.

– Nagrzewać silnik zawsze przy niskich prędkościach obrotowych.

F00907-01 – Zdjąć motocykl ze stopki bocznej i wsiąść na motocykl.

– Umieścić kluczyk Race‑on w zasięgu anteny.

– Sprawdzić, czy podczas jazdy kluczyk Race‑on pozostaje w zasięgu działania.

Wymaganie Maksymalny zasięg klu czyka Race-on wokół anteny 1,5 m Informacja Malejące napięcie baterii kluczyka Race‑on i zakłóce nia wywoływane przez fale radiowe mogą ograniczyć zasięg działania.

Jeżeli napięcie baterii kluczyka Race‑on jest za niskie, przytrzymać jeden z kluczyków w obszarze anteny

( str. 44) i po uruchomieniu ponownie bezpiecznie

schować.

– Sprawdzić, czy wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego znajduje się w środkowym położeniu .

164

F00908-01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Aby włączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk Race‑on (maksymalnie 1 sekundę).

Układ kierowniczy jest odblokowywany.

Przeprowadzany jest test działania zestawu wskaźników.

Po ruszeniu z miejsca lampka ostrzegawcza ABS gaśnie.

Informacja Jeżeli układ kierowniczy nie odblokuje się, lekko poru szyć kierownicą.

– Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

Świeci się zielona lampka kontrolna biegu jałowego .

– Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego wci snąć w dolne położenie .

165

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Informacja Wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycz nego wcisnąć w dolne położenie ruszyć.

kać co najmniej 5 sekund.

dopiero po zakoń czeniu kontroli działania zestawu wskaźników.

Podczas rozruchu NIE dodawać gazu. Dodawanie gazu podczas rozruchu powoduje, że układ sterowa nia silnika nie wtryskuje paliwa i silnik nie będzie mógł Maksymalnie przez 5 sekund wcisnąć wyłącznik awa ryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego w dolne położenie . Przed następną próbą rozruchu odcze Motocykl jest wyposażony w układ bezpiecznego roz ruchu. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko wtedy, jeżeli skrzynia biegów jest przełączona na położenie biegu jałowego lub przy włączonym biegu naciśnięta jest dźwignia sprzęgła. W wypadku włączenia biegu przy rozłożonej stopce bocznej, silnik nie uruchomi się.

10.3

Ruszanie – Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć 1 bieg, powoli puszczać dźwignię sprzęgła i jednocześnie z wyczu ciem dodawać gazu.

166

10.4

Quickshifter + (opcja) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Jeżeli quickshifter + (opcja) jest aktywny, można przełączać na wyższy i niższy bieg bez uruchamiania sprzęgła.

Ponieważ nie jest konieczne zamknięcie manetki gazu, możliwa jest płynna zmiana biegów.

Quickshifter + rozpoznaje po pozycji wałka zmiany biegów, czy należy uruchomić proces zmiany biegów, i wysyła odpowiedni sygnał do sterownika silnika.

Jeżeli quickshifter + jest wyłączony w zestawie wskaźników, przy każdej zmianie biegów należy jak zawsze uruchomić sprzęgło.

H01989-10 167

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10.5

ruszanie z układem HHC (opcja) Układ HHC jest opcjonalną funkcją układu hamulcowego.

Układ HHC zapobiega niepożądanemu staczaniu się motocykla podczas stania na wzniesieniach.

Układ HHC wykrywa zatrzymywanie się na wzniesieniach i uru chamia hamulec koła tylnego.

Po puszczeniu dźwigni hamulca, hamulec trzyma jeszcze przez maksymalnie 5 sekund, dopóki motocykl nie ruszy do przodu.

Wraz z ruszeniem układ HHC automatycznie zwalnia hamulec koła tylnego.

402422-01 Informacja Przy uaktywnionym układzie HHC miga lampka kontrolna TC .

Układ HHC może aktywować się także przy wyłączonym silniku, wystarczy że będzie włączony zapłon.

W celu cofnięcia się motocyklem z aktywnym układem HHC, odczekać 5 sekund, włączyć bieg jałowy lub wyłą czyć zapłon.

Gdy po upływie 5 sekund układ HHC nie wykryje ruchu do przodu, hamulec zostanie automatycznie popuszczony.

Naciśnięcie dźwigni hamulca powoduje ponowną aktywację układu HHC.

168

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 10.6

Zmiana biegów, jazda Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Gwałtowne zmiany obciążenia mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

– Unikać nagłej zmiany obciążenia i gwałtownego hamowania.

– Dostosować prędkość do stanu nawierzchni.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przełączenie na niższy bieg przy wysokiej prędkości obrotowej silnika powoduje zablokowanie tylnego koła i przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika.

– Przy wysokiej prędkości obrotowej silnika nie przełączać na niższy bieg.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Praca regulacyjne przy pojeździe odwracają uwagę od sytuacji na dro dze.

– Wszelkie prace regulacyjne wykonywać przy zatrzymanym pojeździe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Przy nieprawidłowym zachowaniu pasażer może spaść z motocykla.

– Zadbać, aby pasażer usiadł prawidłowo na swojej kanapie, odstawił stopy na podnóżki dla pasażera i trzymał się kierowcy lub uchwytów.

– Należy przestrzegać ustawowego minimalnego wieku pasażera przewożonego motocyklem.

169

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ryzykowny styl jazdy stanowi duże ryzyko.

– Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jeździć asekuracyjnie i przewidująco, aby w porę rozpo znawać ewentualne zagrożenia.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zimne opony mają obniżoną przyczepność.

– Podczas każdej jazdy pierwsze kilometry należy przejechać ostrożnie ze zredukowaną prędkością, aż opony osiągną swoją temperaturę roboczą.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Ciężar całkowity oraz obciążenia techniczne osi wpływają na właściwo ści trakcyjne pojazdu.

Masa całkowita jest sumą następujących pozycji: motocykl gotowy do jazdy i całkowicie zatankowany, kierowca i pasażer w ubraniu ochronnym i kasku, bagaż.

– Nie przekraczać ani maksymalnego dopuszczonego ciężaru całkowitego ani obciążenia technicz nego osi.

170

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przesunięty bagaż pogarsza właściwości trakcyjne pojazdu.

– Regularnie sprawdzać zamocowanie bagażu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Upadek może bardziej uszkodzić pojazd, niż się to wydaje na pierwszy rzut oka.

– Po każdym upadku sprawdzić pojazd jak przed każdym uruchomieniem.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Niefiltrowane powietrze zasysane ma negatywny wpływ na żywotność silnika.

Bez filtra powietrza kurz i brud dostają się do silnika.

– Nie uruchamiać pojazdu bez filtra powietrza.

Wskazówka Uszkodzenie silnika Przegrzanie silnika powoduje uszkodzenie silnika.

– Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami rumu drogowego i wyłączyć silnik, jeśli pojawi się ostrzeżenie tem peratury płynu chłodzącego.

– Odczekać do ostygnięcia silnika i układu chłodzenia.

– Po ostygnięciu układu chłodzenia skontrolować i ewentualnie skorygować poziom płynu chłodzącego.

171

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wskazówka Uszkodzenia skrzyni biegów Niewłaściwe stosowanie quickshiftera+ skutkuje uszkodzeniem skrzyni biegów.

Quickshifter+ może być stosowany tylko wtedy, gdy funkcja jest włączona w zestawie wskaźników.

Po pociągnięciu dźwigni sprzęgła quickshifter+ jest wyłączany.

– Stosować quickshifter+ wyłącznie w podanym, dopuszczalnym zakresie obrotów.

Informacja Jeżeli podczas jazdy wystąpią nietypowe odgłosy, należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

402299-11 – W odpowiednich warunkach (wzniesienie, sytuacja jazdy itp.) przełączać na wyższe biegi.

– Odjąć gazu, równocześnie pociągając dźwignię sprzęgła, włą czyć następny bieg, zwolnić dźwignię sprzęgła i dodać gazu.

Informacja Położenie biegów jest widoczne na rysunku. Położe nie biegu jałowego znajduje się między biegiem 1 i 2.

1. bieg służy do ruszania lub do jazdy po wzniesie niach.

– Po osiągnięciu prędkości maksymalnej przez całkowite obró cenie manetki gazu należy cofnąć manetkę do położenia ¾ 172

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 gazu. Prędkość nie ulegnie praktycznie zmniejszeniu, ale znacznie spadnie zużycie paliwa.

– Należy zawsze przyspieszać tylko w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki drogowe i pogodowe. Zwłaszcza na zakrętach nie zmieniać biegów, a gazu dodawać tylko bardzo ostrożnie.

– Aby zredukować bieg w razie potrzeby zahamować motocykl, ujmując równocześnie gazu.

– Zaciągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć niższy bieg, powoli zwalniać dźwignię sprzęgła i dodać gazu lub ponownie zmie nić bieg.

– W razie przypadkowego zgaśnięcia silnika na skrzyżowaniu wystarczy pociągnąć dźwignię sprzęgła i nacisnąć przycisk Start. Nie trzeba przełączać skrzyni biegów w położenie biegu jałowego.

– Przed dłuższym postojem lub pracą na prędkości obrotowej biegu jałowego wyłączyć silnik.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju , natychmiast zatrzymać motocykl zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

– Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się lampka ostrzegawcza usterki , skontaktować się jak najszybciej z autoryzowanym warsztatem KTM.

173

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – Jeżeli w czasie jazdy zaświeci się ogólna lampka ostrzegaw cza , na wyświetlaczu przez 10 sekund wyświetla się odpo wiedni komunikat.

F01339-10 Informacja Szczególnie ważne komunikaty są przechowywane w menu Warning.

– Gdy w zestawie wskaźników pojawi się ostrzeżenie przed oblodzeniem , należy liczyć się ze śliską nawierzchnią.

Dostosować prędkość do zmienionych warunków drogowych.

Warunek Quickshifter + (opcja) aktywny.

– Jeżeli quickshifter + jest włączony w zestawie wskaźni ków, możliwe jest przełączanie na wyższy bieg w poda nym zakresie obrotów bez używania dźwigni sprzęgła.

Informacja Minimalna liczba obrotów silnika przed przełącze niem na wyższy bieg w obrotach na minutę jest widoczna na ilustracji.

Szybko przeciągnąć do oporu dźwignię zmiany biegów bez przestawiania manetki gazu.

174

H02032-01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Jeżeli quickshifter + jest włączony w zestawie wskaźni ków, możliwe jest przełączanie na niższy bieg w podanym zakresie obrotów bez używania dźwigni sprzęgła.

Informacja Maksymalna liczba obrotów silnika przed przełą czeniem na niższy bieg w obrotach na minutę jest widoczna na ilustracji.

Szybko nacisnąć do oporu dźwignię zmiany bie gów bez przestawiania manetki gazu.

10.7

MSR (opcja) 402423-01 Układ MSR jest opcjonalną funkcją sterownika silnika.

Gdy hamowanie silnikiem będzie zbyt silne, układ MSR zapo biega blokowaniu się koła tylnego podczas jazdy prosto lub uśli zgu w położeniu ukośnym.

W celu ochrony przed poślizgiem koła tylnego układ MSR otwiera przepustnice tylko do wymaganego położenia.

Układ MSR uruchamia się na powierzchniach o zbyt słabej przy czepności i ma na celu otwarcie sprzęgła antyhoppingowego.

W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy, układ MSR działa w zależności od pochylenia.

175

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Informacja Przy wyłączonym układzie ABS, wyłączonej funkcji MTC lub aktywnym trybie ABS Mode Offroad układ MSR jest nieaktywny.

10.8

Hamowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powodują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby osuszyć i wyczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamul cowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niewyczuwalny punkt oporu hamulca koła przedniego lub tylnego zmniejsza skuteczność hamowania.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.

Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.

– Jeżeli nie zamierzasz hamować, zdejmij nogę z dźwigni hamulca nożnego.

176

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wyższy ciężar całkowity wydłuża drogę hamowania.

– Wioząc pasażera lub bagaż, należy uwzględnić dłuższą drogę hamowania.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Sól drogowa ogranicza sprawność układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby oczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamulcowe z soli dro gowej.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ ABS może niekiedy wydłużyć drogę hamowania.

– Dostosować sposób hamowania do sytuacji i warunków drogowych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zbyt silne hamowanie prowadzi do zablokowania kół.

Skuteczne działanie układu ABS może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy układ ten jest włączony.

– Pozostawiać włączony układ ABS, aby wykorzystać funkcję ochronną.

177

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układy wspomagające jazdę mogą zapobiec wywróceniu się pojazdu jedynie w zakresie granic praw fizyki.

Nie zawsze daje się zrekompensować ekstremalne sytuacje drogowe, jak np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy lub pełne hamowanie bez wysprzęglenia.

– Styl jazdy należy dostosować do warunków drogowych i umiejętności kierowania.

– W celu zahamowania zdjąć gaz i równocześnie zahamować hamulcem koła przedniego i tylnego.

Informacja Dzięki układowi ABS można wykorzystać pełną siłę hamowania zarówno przy pełnym hamowaniu, jak i w wypadku hamowania na słabo przyczepnej nawierzchni (piaszczyste, mokre lub śliskie nawierzchnie), bez obawy, że dojdzie do zablokowania się kół.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Koło tylne może się zablokować przy hamowaniu silnikiem.

– Pociągnąć sprzęgło przy hamowaniu awaryjnym lub pełnym bądź hamowaniu na śliskiej nawierzchni.

178

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Położenie ukośne lub nawierzchnia z bocznym spadkiem zmniejsza maksymalnie możliwe zwalnianie.

– O ile to możliwe, zakończyć hamowanie przed zakrętem.

– Proces hamowania należy zawsze zakończyć przed początkiem zakrętu. Odpowiednio do prędkości jazdy przełączyć na niższy bieg.

– Przy dłuższych zjazdach z góry wykorzystywać hamowanie silnikiem. W tym celu należy zredukować prze łożenie o jeden albo nawet dwa biegi, nie przekraczając jednak przy tym maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu używa się znacznie mniej hamulców, unikając przegrzania układu hamulcowego.

10.9

Zatrzymywanie, parkowanie Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Przypadkowe osoby mogą stworzyć zagrożenie dla siebie i pozostałych osób.

Jeżeli w zasięgu znajduje się odpowiedni przekaźnik, można uruchomić pojazd.

– Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem.

– Nigdy nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru, jeżeli w pobliżu pojazdu znajduje się kluczyk Race‑on lub czarny kluczyk zapłonowy.

– Zabezpieczyć pojazd przed dostępem niepowołanych osób.

– Zablokować układ kierowniczy, jeżeli pojazd pozostaje bez nadzoru.

179

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się nagrzewają.

– Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy, zanim części te nie ostygną.

– Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.

Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.

– Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

– Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.

Wskazówka Szkody materialne Nieprawidłowe postępowanie przy parkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

Stoczenie lub przewrócenie się pojazdu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

Elementy do postawienia pojazdu są przystosowane do obciążenia jedynie masą pojazdu.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Pod żadnym pozorem nie wolno siadać na pojeździe postawionym na stopce.

– Zahamować motocykl.

– Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

– Aby wyłączyć zapłon, nacisnąć krótko przycisk Race‑on 1 sekundę).

przy włączonym zapłonie (maksymalnie 180

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 Informacja W razie wyłączenia silnika wyłącznikiem awaryjnym i pozostawienia włączonego zapłonu na przyci sku Race-on, do większości odbiorników elektrycznych nadal dopływa zasilanie elektryczne. Rozła dowuje się przez to akumulator 12 V. Silnik zatem zawsze wyłączać przyciskiem Race-on, wyłącznik awaryjny jest przeznaczony do użycia tylko w razie konieczności.

– Zaparkować motocykl na stabilnym podłożu.

Alternatywa 1 – Odchylić stopkę boczną nogą do oporu w przód i oprzeć na niej pojazd.

Alternatywa 2

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

– Skręcić kierownicę w lewo i nacisnąć długo przycisk Race‑on (co najmniej przez 2 sekundy).

Układ kierowniczy jest blokowany.

Informacja Jeżeli blokada kierownicy nie zatrzaśnie się, lekko poruszyć kierownicą.

10.10

Transport Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

181

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wskazówka Niebezpieczeństwo pożaru Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.

– Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

– Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.

– Wyłączyć silnik.

– Zabezpieczyć motocykl zaciąganymi pasami lub innymi zamo cowaniami przed przewróceniem i stoczeniem się.

401475-01 182

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 10.11

Tankowanie paliwa Zagrożenie Niebezpieczeństwo pożaru Paliwo jest łatwopalne.

Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać, jeżeli zbiornik został przepełniony.

– Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.

– Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.

– Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.

– Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.

– Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.

– Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmo wego.

– Nie wdychać oparów paliwa.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.

183

10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wskazówka Szkody materialne Niewystarczająca jakość paliwa powoduje przedwczesne zatkanie filtra paliwa.

W niektórych krajach i regionach dostępna jakość i czystość paliwa w niektórych okolicznościach nie jest wystarczająca. Może przez to dojść do problemów z działaniem układu paliwowego.

– Tankować tylko czyste paliwo, które odpowiada podanym normom. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.

184

F01718-10 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 10 – Wyłączyć silnik.

– Otworzyć korek wlewu paliwa. ( str. 48)

– Paliwo wlać maksymalnie do dolnej krawędzi wowego.

A króćca wle Łączna pojemność zbiornika w przybli żeniu 23 l

(

Benzyna wyso kooktanowa bez ołowiowa (LO 95)

str. 366)

– Zamknąć korek wlewu paliwa. ( str. 50)

185

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11.1

Dodatkowe informacje Wszystkie dodatkowe prace wynikające z prac obowiązkowych, wzgl. zalecanych, przyjmowane są i rozliczane oddzielnie.

Terminy serwisowania uzależnione są od lokalnych warunków eksploatacji występujących w danym kraju.

W ramach rozwoju technicznego niektóre terminy serwisowania i zakresy prac mogą ulec zmianie. Aktualnie obowiązujący harmonogram czynności serwisowych jest zawsze przechowywany w serwisie KTM Dealer.net.

Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.

11.2

Prace obowiązkowe Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 318)

Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. ( str. 255)

Sprawdzić okładziny hamulcowe hamulca tylnego. (

Sprawdzić tarcze hamulcowe. ( str. 249)

str. 261)

Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.

co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 186

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła przedniego.

Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła tylnego.

Wymienić płyn sprzęgła hydraulicznego.

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przedniego. (

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (

Sprawdzić/uzupełnić poziom płynu sprzęgła hydraulicznego. (

str. 251)

str. 257)

str. 216)

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (

Dokręcić szprychy.

Sprawdzić naprężenie szprych. ( str. 282)

str. 280)

Sprawdzić bicie obręczy kół.

Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe i zębatkę łańcuchową. ( str. 212)

co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ● ● ● Sprawdzić szczelność amortyzatora i widelca. Przeprowadzić serwis według potrzeby i zastosowania.

Oczyścić kapturki przeciwpyłowe goleni widelca.

( str. 232)

Sprawdzić luz na łożysku główki ramy. (

Sprawdzić stan opon. ( str. 277)

str. 218)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 187

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH co 24 miesiące co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ●

Sprawdzić naprężenie łańcucha. ( str. 208)

Wymienić świece zapłonowe (filtr powietrza wymontowany).

Sprawdzić luz zaworowy (zdemontowany filtr powietrza i świece zapłonowe).

Wymienić zawory membranowe SLS.

Sprawdzić przewody, czy nie są uszkodzone i czy są ułożone bez załamań. (zdemonto wany zbiornik paliwa)

Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. ( str. 310)

Wymienić filtr powietrza, wyczyścić obudowę filtra powietrza.

Sprawdzić ciśnienie paliwa.

Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 305)

Sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy.

Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.

Odczytać pamięć błędów przy użyciu testera diagnostycznego KTM po odbyciu jazdy próbnej.

Ustawić wskazanie terminu następnego serwisu.

Wykonać wpis serwisowy w KTM Dealer.net.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 188

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 11 ○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu 11.3

Zalecane prace Sprawdzić ramę.

Sprawdzić wahacz.

Sprawdzić/wyczyścić dyszę oleju do smarowania sprzęgła.

Sprawdzić luz łożyska wahacza.

Sprawdzić luz łożyska koła.

Przesmarować wszystkie ruchome części (np. stopka boczna, dźwignia ręczna, łań cuch ...) i sprawdzić swobodę ruchu tych elementów.

Usunąć wodę z wężyków drenażowych.

Sprawdzić wszystkie węże (np. węże paliwa, chłodzenia, odpowietrzania, węże dia gnostyczne ...) i tuleje, czy nigdzie nie pojawiły się pęknięcia, nieszczelności oraz czy przewody zostały prawidłowo rozłożone.

Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek związanych z bezpieczeństwem, do któ rych dostęp jest łatwy.

co 48 miesięcy co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 189

11 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Sprawdzić zabezpieczenie przed mrozem.

Wymienić płyn chłodzący.

○ Jednorazowy przedział czasu ● Okresowy przedział czasu co 48 miesięcy co 12 miesięcy co 30 000 km co 15 000 km po 1 000 km ○ ● ● ● ● 190

ZESTROJENIE PODWOZIA 12 12.1

Widelec/amortyzator F00972-10 Jest wiele możliwości dostosowania podwozia poprzez ustawienie widelca i amortyzatora do stylu jazdy i załadunku.

Informacja Zalecenia dotyczące zestrojenia podwozia zebrano w tabeli 1 . Tabela znajduje się na lewej okładzinie wewnętrznej.

Wartości te są ustawieniami orientacyjnymi i mają stanowić zawsze jedynie punkt wyjściowy do ostatecznego zestrojenia podwozia. Nieprzestrzeganie wartości orientacyjnych może spowodować pogorszenie właściwości jezdnych motocykla, szczególnie przy wyższych prędkościach.

12.2

Ustawianie tłumienia dobijania widelca Informacja Hydrauliczne tłumienie dobijania definiuje zachowanie przy wciskaniu widelca.

191

12 ZESTROJENIE PODWOZIA – Wkręcić białą śrubę nastawczą ruchem wskazówek zegara.

1 do oporu zgodnie z K00813-10 Informacja Śruba nastawcza 1 znajduje się w górnym końcu lewej goleni widelca.

Tłumienie dobijania znajduje się w lewej goleni widelca COMP (biała śruba nastawcza). Tłumienie odbijania znajduje się w prawej goleni widelca REB (czerwona śruba nastawcza).

– Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć dopasowaną do typu widelca.

Wymaganie Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć 192

ZESTROJENIE PODWOZIA 12 Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie podczas wciskania zawieszenia.

12.3

Ustawianie tłumienia odbijania widelca Informacja Hydrauliczne tłumienie odbijania definiuje zachowanie przy rozciąganiu widelca.

K00814-10 – Czerwoną śrubą nastawczą wskazówek zegara do oporu.

1 obracać zgodnie z ruchem Informacja Śruba nastawcza 1 znajduje się w górnym końcu prawej goleni widelca.

Tłumienie odbijania znajduje się w prawej goleni widelca REB (czerwona śruba nastawcza). Tłumienie dobijania znajduje się w lewej goleni widelca COMP (biała śruba nastawcza).

193

12 ZESTROJENIE PODWOZIA – Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć dopasowaną do typu widelca.

Wymaganie Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie podczas rozciągania amortyzatora.

194

12.4

ZESTROJENIE PODWOZIA 12 Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny widelca – Śruby nastawcze 1 obracać do oporu w kierunku przeciw nym do ruchu wskazówek zegara.

K00815-10 Informacja Dokonać równomiernego ustawienia obydwu goleni widelca.

– Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o liczbę obro tów, dopasowaną do typu widelca.

Wymaganie Naprężenie wstępne sprężyny – Preload Adjuster Komfort 2 obr.

Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 5 obr.

5 obr.

8 obr.

195

12 ZESTROJENIE PODWOZIA Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa naprężenie wstępne sprężyny, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza je.

Ustawienie naprężenia wstępnego sprężyny nie ma żadnego wpływu na ustawienie tłumienia odbijania.

Zasadniczo jednak należy przy większym naprężeniu wstępnym sprężyny ustawić także większe tłumienie odbijania.

12.5

Tłumienie dobijania amortyzatora Tłumienie dobijania amortyzatora jest podzielone na dwa zakresy, Highspeed i Lowspeed.

Highspeed i Lowspeed odnoszą się do prędkości amortyzacji koła tylnego, a nie do prędkości jazdy.

Ustawienie stopnia dobicia Highspeed działa np. przy pokonywaniu krawędzi asfaltu, koło tylne szybciej amorty zuje.

Ustawienie stopnia dobicia Lowspeed działa np. podczas długotrwałej jazdy po nierównym terenie, koło tylne amortyzuje wtedy wolniej.

Te dwa zakresy można regulować oddzielnie, przejście między ustawieniem Highspeed i Lowspeed jest jednak płynne. W związku z tym zmiany w zakresie Highspeed działają również na zakres Lowspeed i odwrotnie.

196

12.6

ZESTROJENIE PODWOZIA 12 Ustawianie tłumienia dobijania Lowspeed amortyzatora Ostrożnie Niebezpieczeństwo obrażeń Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie prawidłowo rozłożony.

Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.

– Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Informacja Ustawienie stopnia dobicia Lowspeed oddziałuje przy powolnych i normalnych ruchach amortyzatora.

– Wkręcić śrubę nastawczą 1 śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do ostatniego wyczuwalnego kliknięcia.

Informacja Nie odkręcać połączenia gwintowanego 2 !

– Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć dopasowaną do typu amortyzatora.

K00816-10 197

12 ZESTROJENIE PODWOZIA Wymaganie Tłumienie dobijania Lowspeed Komfort Standard 20 kliknięć 15 kliknięć Sport Pełne obciążenie użyt kowe 10 kliknięć 10 kliknięć Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie.

12.7

Ustawianie tłumienia dobijania Highspeed amortyzatora Ostrożnie Niebezpieczeństwo obrażeń Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie prawidłowo rozłożony.

Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.

– Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 198

ZESTROJENIE PODWOZIA 12 Informacja Ustawienie stopnia dobicia Highspeed oddziałuje przy szybkich ruchach amortyzatora.

K00816-11 – Wkręcić śrubę nastawczą 1 kluczem nasadowym do oporu, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Informacja Nie odkręcać połączenia gwintowanego 2 !

– Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę obrotów dopasowaną do typu amortyzatora.

Wymaganie Tłumienie dobijania Highspeed Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy 1,5 obr.

1,5 obr.

1 obr.

1 obr.

Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie.

199

12 ZESTROJENIE PODWOZIA 12.8

Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora Ostrożnie Niebezpieczeństwo obrażeń Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie prawidłowo rozłożony.

Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.

– Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) K00817-10 – Wkręcić śrubę nastawczą 1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do ostatniego wyczuwalnego kliknięcia.

– Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o liczbę kliknięć dopasowaną do typu amortyzatora.

Wymaganie Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełne obciążenie użyt kowe 20 kliknięć 15 kliknięć 10 kliknięć 10 kliknięć 200

ZESTROJENIE PODWOZIA 12 Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza tłumienie podczas rozciągania amortyzatora.

12.9

Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora K00818-10 – Pokrętło 1 obrócić do oporu w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

– Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o liczbę obro tów, dopasowaną do typu amortyzatora i warunków użytkowa nia.

Wymaganie Naprężenie wstępne sprężyny Komfort Standard Sport Pełne obciążenie użyt kowe 2 obr.

2 obr.

2 obr.

18 obr.

201

12 ZESTROJENIE PODWOZIA Informacja Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa naprężenie wstępne sprężyny, a obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza je.

202

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 13.1

Stawianie pojazdu na stopce środkowej Wskazówka Szkody materialne Nieprawidłowe postępowanie przy parkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

Stoczenie lub przewrócenie się pojazdu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.

Elementy do postawienia pojazdu są przystosowane do obciążenia jedynie masą pojazdu.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Pod żadnym pozorem nie wolno siadać na pojeździe postawionym na stopce.

– Stanąć po lewej stronie pojazdu.

– Chwycić kierownicę lewą ręką, a prawą stopą docisnąć stopkę środkową do podłoża.

– Całym ciężarem ciała obciążyć wysięgnik wej i jednocześnie podciągnąć pojazd do góry, trzymając go za lewą rączkę kierownicy.

1 stopki środko Stopka środkowa jest rozłożona do końca.

402032-10 203

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.2

Zdejmowanie pojazdu ze stopki środkowej Wskazówka Niebezpieczeństwo uszkodzenia Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.

– Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.

– Układ kierowniczy musi być odblokowany.

– Trzymając kierownicę oburącz, przesunąć pojazd do przodu.

– W czasie gdy pojazd zsuwa się ze stopki środkowej, trzymać zaciśniętą dźwignię hamulca przedniego, by nie doprowadzić do upadku pojazdu.

– Sprawdzić, czy stopka środkowa górę.

1 złożyła się do końca w 402033-10 204

13.3

Zdejmowanie kanapy PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Włożyć kluczyk Race‑on lub czarny kluczyk zapłonowy w zamek kanapy 1 i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

– Podnieść kanapę z tyłu, pociągnąć do tyłu i wyjąć do góry.

– Wyjąć kluczyk zapłonowy.

13.4

Montaż kanapy H02022-10 – Zaczepić kanapę zaczepem ustalającym 1 paliwa, opuścić z tyłu i przesunąć do przodu.

na zbiorniku – Wprowadzić kołek ryglujący snąć kanapę z tyłu, aż kołek ryglujący zatrzaśnie się ze sły szalnym kliknięciem.

2 do obudowy zamka i doci – Sprawdzić, czy kanapa została prawidłowo zamontowana.

401677-10 205

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.5

Sprawdzanie zanieczyszczenia łańcucha – Sprawdzić, czy na łańcuchu nie osadziły się większe zanie czyszczenia.

» W wypadku mocnego zanieczyszczenia łańcucha:

– Oczyścić łańcuch. ( str. 206)

13.6

400678-01 Czyszczenie łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Smar na oponach redukuje ich przyczepność.

– Usunąć smar z opon za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

206

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Żywotność łańcucha zależy przede wszystkim od jego pielęgnacji.

400725-01 Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

Praca główna – Spłukać duże zanieczyszczenia delikatnym strumieniem wody.

– Zużyte resztki smaru usunąć środkiem do czyszczenia łańcu cha.

Środek do czyszczenia łańcuchów ( str. 371)

– Po wyschnięciu spryskać sprayem do łańcuchów.

Spray do łańcucha Street ( str. 371)

Praca końcowa

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

207

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.7

Sprawdzanie naprężenia łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i prowadzi do wypadków.

Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łań cuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy kon strukcyjne zostają zerwane lub połamane.

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.

W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.

– Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.

– Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

208

401664-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

– Unieść łańcuch w okolicy prowadnika łańcucha i ustalić naprę żenie łańcucha A .

Informacja Górna część łańcucha B musi być przy tym nacią gnięta.

Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dla tego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

Naprężenie łańcucha 40 … 45 mm » W wypadku gdy naprężenie łańcucha nie zgadza się z podanymi wytycznymi:

– Wyregulować naprężenie łańcucha. ( str. 210)

Praca końcowa

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

209

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.8

Regulacja naprężenia łańcucha Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i prowadzi do wypadków.

Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łań cuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy kon strukcyjne zostają zerwane lub połamane.

Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.

W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.

– Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.

– Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. (

– Sprawdzić naprężenie łańcucha. (

str. 203)

str. 208)

210

K00819-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Odkręcić nakrętkę 1 .

– Odkręcić nakrętki 2 .

– Wyregulować naprężenie łańcucha, obracając śrubami nastawczymi 3 po lewej i prawej stronie.

Wymaganie Naprężenie łańcucha 40 … 45 mm Tak obracać śruby nastawcze aby znaczniki na lewym i prawym napinaczu łańcucha były ustawione w tej samej pozycji do znaczników odniesie nia A 3 po lewej i prawej stronie, 4 . W ten sposób koło tylne zostało prawidłowo usta wione.

Informacja Górna część łańcucha musi być przy tym naciągnięta.

Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dla tego też należy skontrolować ustawienie w kilku miej scach łańcucha.

– Dokręcić nakrętki 2 – Napinacze łańcucha czych 3 .

.

4 muszą przylegać do śrub nastaw – Dokręcić nakrętkę 1 .

211

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Wymaganie Nakrętka osi z tyłu M25x1,5 90 Nm Gwint nasmarowany Informacja Napinacze łańcucha 4 można obrócić o 180°.

Praca końcowa

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

13.9

Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

Praca główna – Sprawdzić stan zużycia łańcucha, koła łańcuchowego i zębatki łańcuchowej.

» W przypadku zużycia łańcucha, koła łańcuchowego lub zębatki łańcuchowej: – Wymienić zespół napędowy.

100132-10 212

401665-10 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Informacja Zębatkę łańcuchową, koło łańcuchowe i łań cuch należy wymieniać w komplecie.

– Przełączyć skrzynię biegów na położenie biegu jałowego .

– Pociągnąć dolną część łańcucha podanym odważnikiem A .

Wymaganie Obciążnik pomiaru zużycia łańcucha 15 kg – Zmierzyć odstęp cha.

B 18 rolek łańcucha w górnej części łańcu Informacja Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dla tego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach łańcucha.

Maksymalny odstęp B rolek łańcucha w najdłuż szym miejscu łańcucha 18 272 mm » Gdy odstęp B będzie większy niż podany wymiar: – Wymienić zespół napędowy.

213

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU S02268-10 Informacja Wraz z nowym łańcuchem należy również wymienić koło łańcuchowe i zębatkę łańcuchową.

Nowe łańcuchy zużywają się szybciej na sta rym, zużytym kole łańcuchowym, wzgl. zębatce łańcuchowej.

Łańcuch ze względów bezpieczeństwa nie ma zamka.

– Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha w wycięciu.

Informacja W fabrycznie nowej osłonie ślizgowej łańcucha nity są widoczne do połowy przy krawędzi dolnej C wycięcia.

1 » Gdy nity łańcucha przestaną być widoczne na krawędzi dolnej wycięcia w osłonie ślizgowej łańcucha: – Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.

– Sprawdzić prawidłowe przymocowanie osłony ślizgowej łań cucha.

» W wypadku poluzowania osłony ślizgowej łańcucha: – Dokręcić śruby osłony ślizgowej łańcucha.

214

401670-01 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Wymaganie Śruba osłony śli zgowej łańcucha M5 5 Nm – Sprawdzić zużycie prowadnika łańcucha.

» W wypadku zużycia prowadnika łańcucha: – Wymienić prowadnik łańcucha.

– Sprawdzić prawidłowe przymocowanie prowadnika łańcucha.

» W wypadku poluzowania prowadnika łańcucha: – Dokręcić śruby prowadnika łańcucha.

Wymaganie Śruba prowadnika łańcucha M6 5 Nm Praca końcowa

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

215

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.10

Sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

216

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Informacja Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrastającym zużyciem płytek okładziny sprzęgła.

Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody sprzęgła nie są przystosowane do kontaktu z pły nem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

K00825-10 – Ustawić poziomo zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu sprzęgła hydraulicznego.

– Wykręcić śruby 1 .

– Odkręcić korek 2 z membraną – Sprawdzić poziom płynu.

3 .

Poziom płynu pod górną krawędzią zbiornika 4 mm » W wypadku gdy poziom płynu nie będzie zgodny z wytycznymi: – Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 369)

– Ustawić równo korek z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.

217

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

13.11

Sprawdzanie luzu na łożysku główki ramy Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowy luz łożyska główki ramy powoduje pogorszenie właściwo ści trakcyjnych pojazdu i uszkadza elementy konstrukcyjne.

– Niezwłocznie skorygować nieprawidłowy luz łożyska główki ramy. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Informacja Jazda przez dłuższy czas z luzem łożyskowym główki ramy powoduje uszkodzenie łożysk, a następnie gniazd łożysk w ramie.

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

218

400738-11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Praca główna – Obciążyć pojazd z tyłu.

Koło przednie nie ma styczności z podłożem.

– Ustawić kierownicę do jazdy na wprost. Poruszać golenią widelca w kierunku jazdy w prawo i w lewo.

W łożysku główki ramy nie może być wyczuwalny żaden luz.

» Jeżeli występuje wyczuwalny luz: – Ustawić luz na łożysku główki ramy.

– Poruszać kierownicą w całym zakresie obrotu w prawo i w lewo.

Kierownica musi lekko poruszać się w całym zakresie obrotu. Nie mogą być wyczuwalne żadne opory i blokady.

» Jeżeli wyczuwalne są blokady: – Ustawić luz na łożysku główki ramy.

– Sprawdzić i ewentualnie wymienić łożysko główki ramy.

Praca końcowa

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

219

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.12

Demontaż dolnej osłony półki widelca – Wykręcić śruby 1 .

– Opuścić nieco osłonę półki widelca 2 .

K00834-10 – Odłączyć wtyki 3 klaksonu.

– Odczepić czujnik temperatury 4 .

– Zdjąć dolną osłonę półki widelca.

K00835-10 220

13.13

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Montaż dolnej osłony półki widelca – Podłączyć wtyki 1 klaksonu.

– Zaczepić czujnik temperatury 2 .

K00835-11 – Ustawić osłonę półki widelca 3 .

– Założyć i dokręcić śruby 4 .

Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm K00834-11 221

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.14

Demontaż przedniej okładziny bocznej – Wykręcić śruby 1 .

– Ściągnąć okładzinę boczną 2 .

– Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

13.15

K00836-10 Montaż przedniej okładziny bocznej – Okładzinę boczną ustawić równo w obszarze dziną zbiornika paliwa.

A pod okła K00839-10 222

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Zaczepić okładzinę boczną zaczepem ustalającym uchwyt 2 .

1 o – Zaczepić okładzinę boczną zaczepem ustalającym uchwyt 4 i ustawić równo na zbiorniku paliwa.

3 o K00840-10 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 5 .

Śruba elementu okładziny M5x12 3,5 Nm – Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

K00836-11 13.16

Demontaż spoilera przedniego Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 205)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. (

– Zdemontować okładzinę zbiornika paliwa. (

str. 222)

str. 235)

223

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Praca główna – Wykręcić śrubę 1 .

F00883-10 – Wykręcić śrubę 2 .

F00884-10 224

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Wykręcić śrubę – Wykręcić śrubę 3 .

4 z tuleją.

F00885-10 – Odłączyć zaczep 5 od okładziny wewnętrznej.

F00886-10 225

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Spoiler przedni ściągnąć na bok z uchwytów.

Informacja Uważać na kabel kierunkowskazu.

F00887-01 – Rozłączyć złącze wtykowe 6 .

– Zdjąć spoiler przedni z kierunkowskazami.

– Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

F00888-10 226

13.17

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Montaż spoilera przedniego Praca główna – Połączyć złącze wtykowe 1 .

F00888-11 – Ustawić równo spoiler przedni i wcisnąć z boku w uchwyty.

Informacja Uważać na prawidłowe ułożenie przewodu kierunkow skazu.

F00887-02 227

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Zaczep 2 umieścić w otworze.

F00886-11 F00885-10 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Śruba spoilera przedniego M5x12 – Założyć śrubę Wymaganie 4 z tuleją i dokręcić.

Śruba tulei M6 3,5 Nm 4 Nm 228

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 5 .

Śruba spoilera przedniego M5x12 3,5 Nm F00884-11 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 6 .

Śruba spoilera przedniego M5x12 3,5 Nm – Po drugiej stronie powtórzyć te same czynności.

F00883-11 Praca końcowa

– Zamontować okładzinę zbiornika paliwa. (

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

– Zamontować kanapę. ( str. 205)

str. 237)

str. 222)

229

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.18

Demontaż błotnika przedniego (Super Adventure R EU) – Otworzyć uchwyt kabel.

1 , odczepić przewody hamulcowe i – Wykręcić śruby 2 .

– Zdjąć błotnik do przodu.

Informacja Zwrócić uwagę na przewody hamulcowe i kabel.

K00837-10 M01387-10 (1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adven ture R TKC CN) – Otworzyć uchwyt 1 , odczepić przewody hamulcowe i kabel.

– Wykręcić śruby 2 .

– Zdjąć błotnik do przodu.

Informacja Zwrócić uwagę na przewody hamulcowe i kabel.

230

13.19

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Montaż błotnika przedniego (Super Adventure R EU) – Ustawić błotnik.

K00837-11 Informacja Zwrócić uwagę na poprowadzenie przewodów hamulcowych i kabla.

– Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 1 .

Śruba błotnika M5x12 3,5 Nm – Zaczepić przewody hamulcowe i kabel w uchwytach zamknąć uchwyty.

2 i (1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adven ture R TKC CN) – Ustawić błotnik.

Informacja Zwrócić uwagę na poprowadzenie przewodów hamulcowych i kabla.

– Zamontować i dokręcić śruby 1 .

M01387-11 231

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Wymaganie Śruba błotnika M5x12 3,5 Nm – Zaczepić przewody hamulcowe i kabel w uchwytach zamknąć uchwyty.

2 i 13.20

Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. (

– Zdemontować błotnik przedni. ( str. 230)

str. 203)

Praca główna (Super Adventure R EU) – Przesunąć w dół kapturki przeciwpyłowe 1 obu goleni.

K00838-10 Informacja Zadaniem kapturków przeciwpyłowych jest ochrona goleni widelca przed pyłem i zanieczyszczeniami. Z upływem czasu pod kapturki przeciwpyłowe może dostawać się brud.

Jeżeli brud nie zostanie usunięty, może dojść do uszkodzenia znajdujących się głębiej pierścieni uszczelniających komory olejowe.

232

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamowania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Oczyścić i naoliwić kapturki przeciwpyłowe oraz wnętrze rur obu goleni widelca.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 372)

– Cofnąć kapturki przeciwpyłowe wotnej pozycji montażowej.

– Usunąć nadmiar oleju.

1 z powrotem do pier 233

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU (1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adven ture R TKC CN) – Przesunąć w dół kapturki przeciwpyłowe 1 obu goleni.

K00854-10 Informacja Zadaniem kapturków przeciwpyłowych jest ochrona goleni widelca przed pyłem i zanieczyszczeniami. Z upływem czasu pod kapturki przeciwpyłowe może dostawać się brud.

Jeżeli brud nie zostanie usunięty, może dojść do uszkodzenia znajdujących się głębiej pierścieni uszczelniających komory olejowe.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamowania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Oczyścić i naoliwić kapturki przeciwpyłowe oraz wnętrze rur obu goleni widelca.

234

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 372)

– Cofnąć kapturki przeciwpyłowe wotnej pozycji montażowej.

– Usunąć nadmiar oleju.

1 z powrotem do pier Praca końcowa

– Zamontować błotnik przedni. ( str. 231)

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

13.21

Demontaż okładziny zbiornika paliwa Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 205)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. (

Praca główna – Wykręcić śrubę – Wykręcić śrubę 1 .

2 .

str. 222)

K00841-10 235

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Wykręcić śrubę – Wykręcić śrubę 3 .

4 .

K00842-10 – Wykręcić śrubę 5 .

S02270-10 236

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Tył okładziny zbiornika paliwa unieść do góry i zdjąć do przodu.

S02271-01 13.22

Montaż okładziny zbiornika paliwa Praca główna – Ustawić równo okładzinę zbiornika paliwa.

Zaczep ustalający 1 zazębia się pod zbiornikiem 2 .

Informacja Zwracać uwagę na wargę uszczelniającą i wężyki odpowietrzające.

K00845-10 237

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Śruba elementu okładziny M5x12 3,5 Nm S02270-11 K00842-11 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 4 .

Śruba elementu okładziny M6 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 5 .

Śruba elementu okładziny M5x12 6 Nm 3,5 Nm 238

K00841-11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 6 .

Śruba elementu okładziny M6 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 7 .

Śruba elementu okładziny M5x12 6 Nm 3,5 Nm Praca końcowa

– Zamontować przednią okładzinę boczną. (

– Zamontować kanapę. ( str. 205)

str. 222)

239

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.23

Demontaż owiewki – Wykręcić śruby 1 z tulejami gumowymi i zdjąć owiewkę 2 .

13.24

K00846-10 Montaż owiewki przedniej – Ustawić równo owiewkę – Zamontować śruby 2 1 .

z tulejami gumowymi i dokręcić.

Wymaganie Śruba owiewki M5 3,5 Nm K00846-11 240

13.25

Demontaż osłony silnika PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Wykręcić śruby 1 z tulejami i zdjąć osłonę silnika 2 .

F01725-10 13.26

Montaż osłony silnika – Ustawić równo osłonę silnika i dokręcić.

Wymaganie 1 , wkręcić śruby 2 z tulejami Śruba osłony silnika M6 10 Nm F01725-11 241

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13.27

Demontaż gmoli ochronnych Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. (

Praca główna – Odkręcić złącza gwintowane 1 .

str. 203)

F00893-10 – Wykręcić śruby – Wykręcić śrubę 2 3 .

i zdjąć mostki zaciskowe.

– Wykręcić śrubę 4 i zdjąć prawy gmol ochronny.

F00894-10 242

PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 – Wykręcić śruby – Wykręcić śrubę 5 i zdjąć mostki zaciskowe.

6 .

– Wykręcić śrubę 7 i zdjąć lewy gmol ochronny.

F00895-10 13.28

Montaż gmoli ochronnych F00895-11 – Ustawić równo lewy gmol ochronny z osłoną ramy i zaczepić obejmę zaciskową na rurze ramy.

Informacja Przykryć elementy w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

– Zamontować śrubę 1 , ale jeszcze nie dokręcać jej.

Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M10 45 Nm – Zamontować śruby 2 , ale jeszcze ich nie dokręcać.

243

13 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Zamontować śrubę Wymaganie 3 , ale jeszcze nie dokręcać jej.

Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Ustawić równo prawy gmol ochronny z osłoną ramy i zaczepić obejmę zaciskową na rurze ramy.

F00894-11 Informacja Przykryć elementy w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

– Zamontować śrubę Wymaganie 4 , ale jeszcze nie dokręcać jej.

Pozostałe śruby pod wozia M10 45 Nm – Zamontować śruby Wymaganie 5 , ale jeszcze ich nie dokręcać.

Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Zamontować śrubę 6 , ale jeszcze nie dokręcać jej.

244

F00893-11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 13 Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 10 Nm – Założyć i dokręcić Wymaganie 7 Pozostałe śruby pod wozia złącza gwintowane.

M6 10 Nm Gmole ochronne są ustawione równo względem siebie.

– Dokręcić wszystkie śruby gmola ochronnego.

Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia Pozostałe śruby pod wozia M6 M10 10 Nm 45 Nm 245

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.1

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Moduł ABS rownika układu ABS i pompy powrotu, jest zamontowany pod kanapą. W kole przednim i tylnym znajduje się czujnik prędkości obrotowej 1 2 .

, składający się z zespołu hydraulicznego, ste Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Dokonywanie zmian w pojeździe ogranicza sprawność działania układu ABS.

– Obracanie koła tylnego przy zaciągniętym hamulcu koła przedniego (palenie gumy) można wykonywać wyłącznie przy wyłączonym układzie ABS.

– Nie dokonywać żadnych zmian ugięcia sprężyny.

– W układzie hamulcowym stosować wyłącznie części zamienne zalecane i/lub dopuszczone przez firmę KTM.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zaleca nych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

– Zachować wymagane ciśnienie powietrza w oponach.

– Upewnić się, że prace serwisowe i naprawy są wyko nywane prawidłowo. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) H02020-01 246

UKŁAD HAMULCOWY 14 Układ ABS jest systemem bezpieczeństwa, zapobiegającym blo kowaniu się kół przy jeździe prosto bez ingerencji sił bocznych.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układy wspomagające jazdę mogą zapobiec wywróceniu się pojazdu jedynie w zakresie granic praw fizyki.

Nie zawsze daje się zrekompensować ekstremalne sytuacje drogowe, jak np. jazda z bagażem z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, różne rodzaje nawierzchni, strome zjazdy lub pełne hamowanie bez wysprzęglenia.

– Styl jazdy należy dostosować do warunków drogo wych i umiejętności kierowania.

Układ ABS może pracować w dwóch trybach, Road i Offroad.

W trybie ABS Road koło tylne hamuje wraz z kołem przednim, gdy zostanie uruchomiony hamulec koła przedniego. Układ ABS może ingerować w hamowanie obu kół.

W trybie ABS Offroad hamulec koła przedniego działa na koło przednie. Hamulec koła tylnego działa na koło tylne. Układ ABS nie ingeruje w hamowanie koła tylnego. Lampka ostrzegawcza układu ABS 3 miga powoli, przypominając o aktywnym trybie ABS Offroad.

247

14 UKŁAD HAMULCOWY Informacja W trybie ABS Offroad może dojść do zablokowania się koła tylnego – niebezpieczeństwo upadku.

Układ ABS korzysta z dwóch niezależnych obwodów hamulco wych (hamulca koła przedniego i tylnego). Gdy sterownik układu ABS wykryje sytuację, w której mogłoby dojść do zablokowania się koła w trakcie hamowania, układ ABS zaczyna ingerować w pracę układu hamulcowego poprzez odpowiednie regulowanie ciśnienia hamowania. Ingerencję tę można wyczuć na ręku, wzgl.

na stopie poprzez delikatne pulsowanie dźwigni hamulca.

Lampka ostrzegawcza ABS 3 musi się zaświecić po włączeniu zapłonu i zgasnąć po ruszeniu motocykla. Gdy po ruszeniu moto cykla lampka nie zgaśnie lub gdy zaświeci się w czasie jazdy, w układzie ABS wystąpił błąd. Układ ABS nie działa i w razie hamo wania może dojść do zablokowania się kół. Układ hamulcowy pozostaje sprawny, a jedynie układ ABS nie działa.

Lampka ostrzegawcza układu ABS może się zaświecić również w wypadku znacznej różnicy w prędkościach obrotowych koła przedniego i tylnego, np. podczas jazdy na jednym kole lub w wypadku obracania się koła tylnego w miejscu. W takich sytu acjach układ ABS wyłączy się.

W celu ponownego włączenia układu ABS zatrzymać pojazd i wyłączyć zapłon. Wraz z uruchomieniem silnika włącza się rów nież układ ABS. Po ruszeniu z miejsca lampka ostrzegawcza ABS gaśnie.

248

UKŁAD HAMULCOWY 14 MSC MSC jest dodatkową funkcją do układu ABS, która zapobiega blo kowaniu i ślizganiu się kół przy hamowaniu w położeniu ukośnym (jazda na zakręcie) w zakresie granic praw fizyki.

W tym układzie, dzięki czujnikowi 5-D ingerencja układu ABS zależy od nachylenia i pochylenia.

Ingerencja układu ABS zależna od nachylenia i pochylenia popra wia stabilność jazdy i skuteczność hamowania we wszystkich sytuacja drogowych. MSC skraca więc drogę zatrzymania moto cykla przy gwałtownym hamowaniu na zakrętach. Dzięki temu nie dochodzi do niekontrolowanego prostowania motocykla z położe nia ukośnego, jak również wpadania motocykla w ostry promień skrętu. Dzięki dodatkowej elektronicznej regulacji rozdziału siły hamowania między obydwa koła motocykl utrzymuje optymalną stabilność.

Informacja MSC działa tylko w trybie ABS Road.

14.2

Sprawdzanie tarcz hamulcowych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte tarcze hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 249

14 UKŁAD HAMULCOWY 400618-10 – Sprawdzić grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu w kilku miejscach, czy jest większa od wymiaru A .

Informacja Zużycie powoduje spadek grubości tarcz hamulcowych w obszarze przylegania 1 okładzin hamulcowych.

Wartość graniczna zużycia tarcz hamulcowych przód 4 mm tył 4,5 mm » Jeżeli grubość tarczy hamulcowej spadnie poniżej wyma ganej wartości: – Wymienić tarcze hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.

– Sprawdzić przednie i tylne tarcze hamulcowe, czy nie są uszkodzone, popękane lub odkształcone.

» Jeżeli tarcza hamulcowa wykazuje uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia: – Wymienić tarcze hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.

250

14.3

UKŁAD HAMULCOWY 14 Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 251

14 UKŁAD HAMULCOWY 14.4

– Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.

– Sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym hamulcowego.

1 poziom płynu » Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej oznacze nia MIN A : – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła przed niego.

( str. 252)

K00850-10 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 252

UKŁAD HAMULCOWY 14 Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

253

14 UKŁAD HAMULCOWY Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

K00851-10 Praca przygotowawcza – Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.

( str. 255)

Praca główna – Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego.

– Wykręcić śruby 1 .

– Odkręcić korek 2 z membraną 3 .

– Napełnić płynem hamulcowym do zaznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 369)

– Założyć na miejscu korek 2 – Zamontować i dokręcić śruby z membraną 1 .

3 .

254

UKŁAD HAMULCOWY 14 Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

14.5

Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chęt nie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

Jeśli okładziny hamulcowe zostaną za późno wymienione, jarzma zacisku hamulcowego będą ocierały się o tarczę hamulcową. Skutkiem tego jest znaczne pogorszenie skuteczności hamowania i uszkodze nie tarcz hamulcowych.

– Regularnie sprawdzać okładziny hamulcowe.

255

14 UKŁAD HAMULCOWY S00957-10 – Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe w obu zaciskach hamulca osiągnęły minimalną grubość A .

Minimalna grubość okładzin hamulcowych A ≥ 1 mm » Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od minimalnej: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przed niego.

– Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe w obu zaciskach hamulca nie uległy uszkodzeniu, ani nie są popękane.

» Jeżeli występują uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przed niego.

256

14.6

UKŁAD HAMULCOWY 14 Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

257

14 UKŁAD HAMULCOWY Praca główna – Sprawdzić na zbiorniczku wyrównawczym hamulcowego.

1 poziom płynu » Gdy poziom płynu hamulcowego osiągnie oznaczenie MIN A : – Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.

( str. 258)

14.7

K00852-10 Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu hamulcowego ulega awarii.

Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej znacznika MIN, oznacza to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.

– Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 258

UKŁAD HAMULCOWY 14 Ostrzeżenie Podrażnienia skóry Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.

– Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do prze wodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.

– Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmono gramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

259

14 UKŁAD HAMULCOWY Informacja Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania płynem hamulcowym DOT 5.

Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamul cowy niszczy lakierowane powierzchnie.

Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

– Sprawdzić okładziny hamulcowe hamulca tylnego.

( str. 261)

Praca główna – Odkręcić korek 1 z membraną 2 .

– Napełnić płynem hamulcowym do zaznaczenia MAX A .

Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 ( str. 369)

– Założyć i dokręcić korek 1 z membraną 2 .

Informacja Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.

K00853-10 260

14.8

Sprawdzanie okładzin hamulcowych hamulca tylnego UKŁAD HAMULCOWY 14 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chęt nie służą pomocą.) Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

Jeśli okładziny hamulcowe zostaną za późno wymienione, jarzma zacisku hamulcowego będą ocierały się o tarczę hamulcową. Skutkiem tego jest znaczne pogorszenie skuteczności hamowania i uszkodze nie tarcz hamulcowych.

– Regularnie sprawdzać okładziny hamulcowe.

S00958-10 – Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe osiągnęły minimalną grubość A .

Minimalna grubość okła dzin A ≥ 1 mm » Zużycie poniżej minimalnej grubości okładzin: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tyl nego.

– Sprawdzić, czy okładziny hamulcowe nie uległy uszkodzeniu, ani nie są popękane.

261

14 UKŁAD HAMULCOWY » W razie stwierdzenia uszkodzenia lub pęknięcia: – Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tyl nego.

262

15.1

KOŁA, OPONY 15 Demontaż koła przedniego Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

Praca główna – Obciążyć pojazd z tyłu.

Koło przednie nie ma styczności z podłożem.

– Wykręcić śrubę obrotowej koła 1 2 .

i wyciągnąć z otworu czujnik prędkości V00006-10 S00959-10 – Wykręcić śruby 3 z obu zacisków hamulca.

– Okładziny hamulcowe cofnąć na tarczy hamulcowej poprzez lekkie przechylenie zacisków hamulca w bok.

– Zaciski hamulca ostrożnie ściągnąć do tyłu z tarcz hamulco wych i zawiesić luźno z boku.

Informacja Przy zdemontowanych zaciskach hamulca nie naci skać dźwigni hamulca ręcznego.

263

15 KOŁA, OPONY K00540-10 – Śrubę 4 odkręcić o kilka obrotów.

– Odkręcić śruby 5 .

– Nacisnąć na śrubę widelca.

– Wykręcić śrubę 4 .

4 , by wysunąć oś nasadzaną z goleni Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarcz hamulcowych.

– Przytrzymać koło przednie i wyciągnąć oś. Wyjąć koło przed nie z widelca.

Informacja Po zdjęciu koła przedniego nie naciskać dźwigni hamulca ręcznego.

264

– Zdemontować tuleje dystansowe 6 .

KOŁA, OPONY 15 15.2

H02027-10 Montaż koła przedniego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

265

15 KOŁA, OPONY – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła przedniego.

– Oczyścić i nasmarować promieniowe simmerringi powierzchnie bieżne A tulei dystansowych.

1 oraz

Smar stały ( str. 370)

H02026-10 S02273-10 (Super Adventure R EU) – Włożyć wąską tuleję dystansową 2 po prawej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

Informacja Strzałka B pokazuje kierunek obracania się koła przedniego.

Koło czujnika prędkości obrotowej znajduje się po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

– Szeroką tuleję dystansową włożyć po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

266

M00611-10 KOŁA, OPONY 15 (1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adven ture R TKC CN) – Szeroką tuleję dystansową 2 włożyć po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

Informacja Strzałka B pokazuje kierunek obracania się koła przedniego.

Koło czujnika prędkości obrotowej znajduje się po lewej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

– Włożyć wąska tuleję dystansującą po prawej stronie, patrząc w kierunku obracania się koła.

S00962-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tar czach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tar cze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

– Wyczyścić i nasmarować śrubę 3 i oś 4 .

267

15 KOŁA, OPONY S00959-11

Smar stały ( str. 370)

– Wsunąć koło przednie w widelec, ustawić równo i założyć oś.

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 3 .

Śruba osi przedniej M25x1,5 45 Nm Gwint nasmarowany – Ustawić równo zaciski hamulca.

Okładziny hamulcowe zostały prawidłowo ustawione.

– Zamontować śruby 5 na obu zaciskach hamulca, ale jesz cze nie dokręcać do końca.

– Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okła dziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczu walny punkt oporu. Unieruchomić dźwignię hamulca ręcznego ustawioną w pozycji wciśnięcia.

Zaciski hamulca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby 5 w obu zaciskach hamulca.

Wymaganie Śruba przed niego zacisku hamulca M10 45 Nm Loctite ® 243™ – Zdjąć blokadę dźwigni hamulca ręcznego.

268

KOŁA, OPONY 15 – Ustawić równo w otworze czujnik prędkości obrotowej koła 6 .

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 7 .

10 Nm

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. ( str. 204)

V00006-11 – Nacisnąć hamulec koła przedniego i kilka razy silnie nacisnąć widelec.

Golenie widelca pozycjonują się.

– Dokręcić śruby Wymaganie 8 .

Śruba nasady widelca M8 15 Nm 15.3

K00540-11 Demontaż koła tylnego Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

269

15 KOŁA, OPONY Praca główna – Zacisk hamulca docisnąć ręką do tarczy hamulcowej, aby cof nąć tłoki hamulcowe.

M00612-01 – Wykręcić śrubę obrotowej koła 1 i wyciągnąć z otworu czujnik prędkości 2 .

S00277-10 270

KOŁA, OPONY 15 – Wykręcić nakrętkę 3 . Zdjąć napinacz łańcucha 4 .

S00276-10 M00613-10 – Na tyle wyciągnąć oś koła nąć do przodu.

5 , aby koło tylne dało się przesu – Przesunąć koło tylne maksymalnie do przodu. Zdjąć łańcuch z koła łańcuchowego i odłożyć na osłonie łańcucha 6 .

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.

– Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie uszkodzić tarczy hamulcowej.

– Przytrzymać koło tylne i wyciągnąć oś. Wyjąć koło tylne z wahacza.

271

15 KOŁA, OPONY Informacja Nie uruchamiać hamulca nożnego, gdy koło tylne jest zdemontowane.

– Zdjąć tuleję dystansową 7 .

15.4

Montaż koła tylnego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo wania.

– Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.

– W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Po zamontowaniu koła tylnego hamulec tylny nie hamuje skutecznie.

– Przed rozpoczęciem jazdy nacisnąć kilkakrotnie hamulec nożny aż do wyczuwalnego punktu oporu.

– Sprawdzić gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

( str. 275)

272

S01639-10 KOŁA, OPONY 15 – Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.

» W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła: – Wymienić łożysko koła tylnego.

– Oczyścić i nasmarować promieniowy simmerring powierzchnie bieżne A tulei dystansowych.

1 oraz

Smar stały ( Smar stały ( str. 370)

– Zamontować tuleję dystansową.

– Oczyścić i nasmarować gwint osi i nakrętki.

str. 370)

– Zamontować gumowe amortyzatory i wspornik koła łańcucho wego na kole tylnym.

– Podnieść koło tylne do wahacza i zazębić tarczę hamulcową z zaciskiem hamulca.

– Zamontować oś 2 , ale jeszcze nie wsuwać do oporu.

– Koło tylne dosunąć możliwie jak najdalej w przód i założyć łańcuch na koło łańcuchowe.

M00615-10 273

15 KOŁA, OPONY M00631-10 – Wsunąć oś do oporu, zamontować napinacz łańcucha nakrętkę 5 .

4 i Informacja Zamontować napinacz łańcucha samym położeniu.

3 i 4 w tym – Upewnić się, że napinacze łańcucha przylegają do śrub nastawczych.

Wymaganie Aby koło tylne było prawidłowo ustawione, oznaczenia na napinaczach łańcucha po lewej i po prawej stronie muszą znajdować się w tej samej pozycji w stosunku do znaczni ków odniesienia B .

– Dokręcić nakrętkę Wymaganie 5 .

Nakrętka osi z tyłu M25x1,5 90 Nm Gwint nasmarowany 274

S00289-10 KOŁA, OPONY 15 – Ustawić równo w otworze czujnik prędkości obrotowej koła 6 .

– Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie Pozostałe śruby pod wozia M6 7 .

10 Nm – Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okła dziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczu walny punkt oporu.

15.5

Sprawdzanie gumowych amortyzatorów piasty koła tylnego Informacja Moc silnika jest przenoszona z koła łańcuchowego na koło tylne za pośrednictwem 6 gumowych amorty zatorów. Gumowe amortyzatory zużywają się z czasem. Jeśli gumowe amortyzatory nie zostaną wymie nione na czas, wspornik koła zębatego i piasta koła tylnego ulegną uszkodzeniu.

Praca przygotowawcza

– Postawić pojazd na stopce środkowej. (

– Zdemontować koło tylne.

( str. 269)

str. 203)

275

15 KOŁA, OPONY Praca główna (Super Adventure R EU) – Sprawdzić, czy gumowe amortyzatory nego nie są uszkodzone i zużyte.

1 piasty koła tyl » Jeśli gumowe amortyzatory piasty koła tylnego są uszkodzone lub zużyte: – Wymienić wszystkie gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

S02272-10 M00616-10 (1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adven ture R TKC CN) – Sprawdzić, czy gumowe amortyzatory nego nie są uszkodzone i zużyte.

1 piasty koła tyl » Jeśli gumowe amortyzatory piasty koła tylnego są uszkodzone lub zużyte: – Wymienić wszystkie gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

276

K00823-10 KOŁA, OPONY 15 – Koło tylne skierowane kołem łańcuchowym do góry położyć na stole warsztatowym i włożyć oś w piastę.

– Sprawdzić luz koła łańcuchowego A .

Informacja Luz mierzy się na zewnątrz koła łańcuchowego.

Luz gumowych amortyzato rów koła tylnego ≤ 5 mm » Jeśli luz A jest większy niż podana wartość: – Wymienić wszystkie gumowe amortyzatory piasty koła tylnego.

Praca końcowa – Zamontować koło tylne.

( str. 272)

15.6

Sprawdzanie stanu opon Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Jeżeli podczas jazdy pęknie opona, traci się kontrolę nad pojazdem.

– Zadbać, aby natychmiast wymienić uszkodzone lub zużyte opony. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 277

15 KOŁA, OPONY Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo upadku Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu.

Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.

– Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Niedopuszczone lub niezalecane do jazdy opony i koła powodują pogor szenie właściwości jezdnych.

– Używać wyłącznie opon i kół dopuszczonych i zalecanych do jazdy przez KTM i posiadających odpowiedni indeks prędkości.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nowe opony mają obniżoną przyczepność.

Powierzchnia bieżna nowych opon nie jest jeszcze szorstka.

– Dotrzeć nowe opony przy umiarkowanym stylu jazdy i zmianie położenia ukośnego.

Faza docierania 200 km Informacja Typ opon, stan opon i ciśnienie powietrza w oponach wpływają na skuteczność hamowania i właściwości trakcyjne pojazdu.

Nieskuteczność zużytych opon widać szczególnie na mokrej nawierzchni.

278

400602-10 KOŁA, OPONY 15 – Sprawdzić oponę przedniego i tylnego koła, czy nie są pona cinane, nie mają wbitych obcych przedmiotów lub czy nie są uszkodzone w inny sposób.

» Jeżeli w oponie przedniego lub tylnego koła występują nacięcia, są wbite obce przedmioty lub występują inne uszkodzenia: – Wymienić oponę (lub opony).

– Sprawdzić głębokość profilu bieżnika opony.

Informacja Należy przestrzegać minimalnej głębokości bieżnika, wymaganej przepisami danego kraju.

Minimalna głębokość profilu bieżnika ≥ 2 mm » Jeżeli głębokość profilu bieżnika jest mniejsza od minimal nej: – Wymienić oponę (lub opony).

279

15 KOŁA, OPONY H01144-10 – Sprawdzić wiek opony.

Informacja Data produkcji opon ukazana jest zazwyczaj na opo nach czterema ostatnimi cyframi oznaczenia DOT.

Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji a dwie ostatnie rok produkcji.

KTM zaleca zmianę opon, niezależnie od rzeczywi stego zużycia, najpóźniej po upływie 5 lat.

» Wiek opony powyżej 5 lat: – Wymienić oponę (lub opony).

15.7

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach Informacja Za niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zużycie i przegrzanie opony.

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach gwarantuje optymalny komfort jazdy i maksymalną żywotność opony.

280

400695-01 KOŁA, OPONY 15 – Odkręcić kapturek ochronny.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza przy zimnych oponach.

Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera / z pasaże rem / maks. ciężar użyteczny przód: przy zimnej opo nie tył: przy zimnej oponie 2,6 bar 2,9 bar » Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie jest zgodne z wymaganiami: – Skorygować ciśnienie powietrza w oponach.

– Zamontować kapturek ochronny.

281

15 KOŁA, OPONY 15.8

Sprawdzanie naprężenia szprych Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowo naprężone szprychy powodują pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu i mogą prowadzić do szkód następczych.

Jeśli szprychy są naprężone zbyt mocno, zostają one zerwane na skutek przeciążenia. Jeśli szprychy są zbyt luźno naprężone, może dojść do bicia bocznego lub górnego w kole. W konsekwencji poluź niają się kolejne szprychy.

– Regularnie sprawdzać naprężenia szprych, w szczególności w nowym pojeździe. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.) 400694-01 – Uderzyć każdą szprychę końcówką śrubokrętu.

Informacja Częstotliwość dźwięku zależy od długości i średnicy szprychy.

Różnice w częstotliwościach dźwięku szprych o tej samej długości i grubości świadczy o różnym naprę żeniu szprych.

Musi być słyszalny wysoki dźwięk.

» Jeżeli stwierdzone zostaje różne naprężenie szprych: – Ustawić prawidłowe naprężenie szprych.

282

15.9

System bezdętkowy KOŁA, OPONY 15 Pojazd ten wyposażony jest w system bezdętkowy, w którym tra dycyjną dętkę zastąpiono oponą bezdętkową Zaletą systemu bezdętkowego jest brak ryzyka przebicia dętki.

Zmniejsza to w znacznym stopniu ryzyko gwałtownego spadku ciśnienia.

Momenty bezwładności, wzgl. momenty bezwładności masy są mniejsze niż przy zwykłych kołach szprychowych z dętką. Wpływa to na poprawę jazdy i komfortu.

Ze sztywnej konstrukcji obręczy wynika niemalże bezobsługowa eksploatacja koła szprychowego.

wistego zużycia, najpóźniej po upływie 5 lat.

1 .

KTM zaleca wymianę opony bezdętkowej, niezależnie od rzeczy 310767-10 283

15 KOŁA, OPONY 15.10

Stosowanie sprayu naprawczego H03319-01 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowe użycie sprayu naprawczego prowadzi do straty ciśnienia powie trza w naprawionej oponie.

Nie każde uszkodzenie można naprawić sprayem naprawczym.

– Uwzględnić wskazówki i zalecenia producenta sprayu naprawczego.

– Jeździć powoli i ostrożnie po naprawie opony sprayem naprawczym.

– Dojechać do najbliższego warsztatu i zlecić wymianę opony.

Naprawę przy użyciu sprayu naprawczego należy przeprowadzać tylko w sytuacji awaryjnej.

Zamiast naprawy zaleca się transport uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu.

284

KOŁA, OPONY 15 Wskazówka Szkody materialne Spray naprawczy uszkadza czujnik ciśnienia powietrza w oponie.

– Pamiętać, że po użyciu sprayu naprawczego może być konieczna wymiana czujnika ciśnienia powietrza w oponie.

285

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.1

Światło do jazdy dziennej (DRL) H02031-10 Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Światło do jazdy dziennej nie zastępuje przy złej widoczności świateł mijania.

Przy znacznie pogorszonej widoczności przez mgłę, opady śniegu lub deszczu funkcja automatycznego prze łączania między światłem do jazdy dziennej a światłami mijania może być dostępna jedynie w ograniczonym zakresie.

– Zawsze sprawdzać, czy wybrano właściwy rodzaj oświetlenia.

– Ewentualnie przed rozpoczęciem jazdy lub przy zatrzymanym pojeździe wyłączyć w menu światło do jazdy dziennej, aby światła mijania były ciągle włączone.

– Przestrzegać ustawowych przepisów dotyczących użytkowania świateł do jazdy dziennej.

Światło do jazdy dziennej (DRL) / światło pozycyjne jest wbu dowane w reflektor główny. Światło do jazdy dziennej świeci się jaśniej niż światło pozycyjne.

Światło do jazdy dziennej wolno włączać tylko przy dobrej widocz ności.

286

16.2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Sterowanie odbywa się przez czujnik światła otoczenia w zesta wie wskaźników. W warunkach dobrej widoczności światła mija nia ze światłem pozycyjnym są wyłączane i włącza się światło do jazdy dziennej.

Przy wyłączonym świetle do jazdy dziennej świecą się światła mijania ze światłem pozycyjnym.

W przypadku świateł drogowych lub sygnału świetlnego świa tło do jazdy dziennej jest automatycznie przełączane na światło pozycyjne.

Światło zakrętowe H02031-11 Światło zakrętowe jest wbudowane w reflektor główny.

Informacja Światło zakrętowe działa przy włączonym świetle mijania i wyłączonym świetle do jazdy dziennej.

Światło zakrętowe jest włączane: Kąt pochylenia dol nej diody Kąt pochylenia środ kowej diody Kąt pochylenia gór nej diody ≥ 12° ≥ 20° ≥ 28° 287

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Prędkość ≥ 6 km/h 16.3

Demontaż akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Elementy elektroniczne i zabezpieczenia ulegną uszkodzeniu przy rozła dowanym akumulatorze 12 V lub w przypadku jego braku.

– Nigdy nie eksploatować pojazdu z rozładowanym akumulatorem 12 V lub bez akumulatora 12 V.

Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 205)

288

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Ściągnąć blokadę 1 w kierunku strzałki.

– Otworzyć pokrywę 2 .

S02274-10 – Odłączyć oba przewody ujemne 3 od akumulatora 12 V.

– Odłączyć oba przewody dodatnie 4 od akumulatora 12 V.

– Akumulator 12 V z pokrowcem 5 wyjąć z kieszeni.

M00610-10 289

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.4

Montaż akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Ostrożnie Niebezpieczeństwo wypadku Elementy elektroniczne i zabezpieczenia ulegną uszkodzeniu przy rozła dowanym akumulatorze 12 V lub w przypadku jego braku.

– Nigdy nie eksploatować pojazdu z rozładowanym akumulatorem 12 V lub bez akumulatora 12 V.

290

M00610-11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Ustawić równo akumulator 12 V w pokrowcu Wymaganie 1 .

Równa strona pokrowca akumulatora musi być ułożona naprzeciw biegunów.

– Ustawić równo akumulator 12 V z pokrowcem w kieszeni na akumulator.

– Ułożyć oba przewody dodatnie 2 , założyć śrubę i dokręcić.

Wymaganie Śruba bieguna aku mulatora M6 4,5 Nm – Ułożyć oba przewody ujemne 3 , założyć śrubę i dokręcić.

Wymaganie Śruba bieguna aku mulatora M6 4,5 Nm 291

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Zamknąć pokrywę 4 i lekko docisnąć.

Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnie słyszalnym kliknię ciem.

S02275-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 205)

292

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 16.5

Ładowanie akumulatora 12 V Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo obrażeń Kwas akumulatorowy i gazy akumulatorowe powodują poważne popa rzenia.

– Przechowywać akumulatory 12 V poza zasięgiem dzieci.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.

– Unikać kontaktu z kwasem akumulatorowym i gazami akumulatorowymi.

– Iskry lub otwarty płomień trzymać z dala od akumulatora 12 V.

– Ładować akumulatory 12 V tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli kwas akumulatorowy lub gazy akumulatorowe dostaną się do oczu, przepłukać oczy wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie udać się do lekarza.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Akumulatory 12 V zawierają substan cje szkodliwe dla środowiska.

– Nie wyrzucać akumulatorów 12 V do odpadów domowych.

– Oddać akumulatory 12 V do punktu zbiórki zużytych akumulatorów.

293

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Nawet wtedy gdy żaden odbiornik nie pobiera prądu z akumulatora 12 V, codziennie traci on część swo jej mocy.

Bardzo duże znaczenie dla żywotności akumulatora 12 V ma stan naładowania i sposób ładowania.

Szybkie ładowania z dużym prądem ładowania mają negatywny wpływ na żywotność.

W razie przekroczenia prądu ładowania, napięcia ładowania i czasu ładowania następuje ulatnianie się elektrolitu przez zawory bezpieczeństwa. Powoduje to, że akumulator 12 V traci pojemność.

Jeżeli akumulator 12 V został całkowicie rozładowany, należy go natychmiast naładować.

Przy dłuższym postoju rozładowanego akumulatora dochodzi do jego głębokiego rozładowania i wytrące nia się siarki, a w konsekwencji do zniszczenia akumulatora 12 V.

Akumulator 12 V jest bezobsługowy. Nie trzeba sprawdzać poziomu elektrolitu.

W razie ładowania akumulatora 12 V innym prostownikiem niż prostownik KTM, akumulator 12 V na czas ładowania należy zdemontować. Z powodu przepięcia może dojść do uszkodzenia elektronicznych ele mentów. Akumulator 12 V ładować zgodnie z instrukcją producenta.

Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 205)

294

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Ściągnąć blokadę 1 w kierunku strzałki.

– Otworzyć pokrywę 2 .

S02274-10 – Odłączyć oba przewody ujemne 3 od akumulatora 12 V, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektronicznej pojazdu.

S02276-10 295

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Podłączyć akumulator 12 V do prostownika. Włączyć prostow nik.

Ładowarka akumulatora (58429074000) M00775-01 Informacja Za pomocą prostownika można dodatkowo zmierzyć napięcie spoczynkowe, wydolność rozruchową akumu latora 12 V i prądnicę. Ponadto prostownik ten zapo biega przeładowaniu akumulatora 12 V.

Ładować akumulator 12 V prądem odpowiadającym maksymalnie 10% pojemności podanej na obudowie akumulatora.

– Po ładowaniu wyłączyć prostownik i odłączyć go od akumula tora 12 V.

Wymaganie Nie wolno przekraczać prądu ładowania, napięcia ładowa nia i czasu ładowania.

Akumulator 12 V regularnie doładowywać, jeżeli moto cykl nie jest użytkowany.

3 miesiące 296

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Podłączyć oba przewody ujemne 3 Wymaganie do akumulatora 12 V.

Śruba bieguna aku mulatora M6 4,5 Nm S02276-10 – Zamknąć pokrywę 4 i lekko docisnąć.

Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnie słyszalnym kliknię ciem.

S02275-10 Praca końcowa

– Zamontować kanapę. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 205)

297

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.6

Wymiana baterii kluczyka Race-on – Rozłożyć pióro kluczyka Race-on.

– Przesunąć dolną część kluczyka Race-on w kierunku strzałki i zdjąć.

S01740-10 – Zdjąć pokrywę akumulatora 1 – Wyjąć baterię kluczyka Race-on .

2 .

– Włożyć nową baterię kluczyka Race-on napisem skierowanym do góry.

Bateria kluczyka Race-on (CR 2032) ( str. 352)

– Zamontować pokrywę baterii 1 .

S01739-10 298

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Założyć dolną część kluczyka Race-on i zatrzasnąć w kie runku strzałki.

16.7

S01740-11 Wymiana bezpiecznika głównego Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 205)

299

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Praca główna – Wykręcić śrubę 1 i śrubę 2 .

– Ostrożnie podnieść nieco okładzinę tylną 3 .

E01072-10 – Zdjąć kapturki ochronne 4 .

E01073-10 300

E01074-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 – Wyjąć uszkodzony bezpiecznik główny 5 .

Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik W przekaźniku rozruchowym wetknięty jest bezpiecz nik zapasowy prądu pojazdu.

6 .

A .

Bezpiecznik główny zabezpiecza wszystkie odbiorniki – Włożyć nowy bezpiecznik główny.

Bezpiecznik (58011109130) ( str. 352)

– Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

– Założyć kapturki ochronne.

Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy do przekaźnika rozruchowego, aby był do dyspozycji w razie potrzeby.

301

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA E01072-10 – Ustawić na miejscu okładzinę tylną – Zamontować i dokręcić śrubę 2 .

Wymaganie 3 .

Śruba elementu okładziny M5x17 – Zamontować i dokręcić śrubę Wymaganie 1 .

Śruba elementu okładziny M5x12 3,5 Nm 3,5 Nm Praca końcowa

– Zamontować kanapę. (

– Ustawić godzinę i datę.

str. 205)

16.8

Wymiana bezpieczników w skrzynce bezpieczników Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo pożaru Nieprawidłowe bezpieczniki przeciążenia układ elektryczny.

– Stosować tylko bezpieczniki o zalecanej wartości amperów.

– Nie próbować demontować ani naprawiać bezpieczników.

302

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Informacja Skrzynka bezpieczników z bezpiecznikami poszczególnych odbiorników elektrycznych znajduje się pod kanapą.

Praca przygotowawcza

– Zdjąć kanapę. ( str. 205)

Praca główna – Otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników 1 .

F00897-10 303

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Sprawdzić bezpieczniki.

F00896-10 Informacja Uszkodzony bezpiecznik ma przetopiony drucik A .

– Wyjąć uszkodzony bezpiecznik.

Wymaganie Bezpiecznik 1 - 10 A - zasilanie napięciem sterowników i składników Bezpiecznik 2 - 10 A - stały plus do urządzeń dodatko wych (ACC1), plus z zapłonem do urządzeń dodatkowych (ACC2) Bezpiecznik 3 - 10 A - sterownik reflektorów Bezpiecznik 4 - 10 A - sterownik reflektorów Bezpiecznik 5 - 10 A - sterownik silnika Bezpiecznik 6 - wolny Bezpiecznik 7 - 25 A - pompa powrotu ABS Bezpiecznik 8 - 15 A - zespół hydrauliczny ABS – Założyć bezpiecznik zapasowy o odpowiednim amperażu.

Bezpiecznik (58011109110) ( Bezpiecznik (58011109115) ( Bezpiecznik (58011109125) ( str. 352) str. 352) str. 352)

304

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Rada Włożyć nowy bezpiecznik zapasowy, aby był do dys pozycji w razie potrzeby.

– Sprawdzić działanie odbiornika elektrycznego.

– Zamknąć pokrywę skrzynki bezpieczników.

Praca końcowa

– Zamontować kanapę. ( str. 205)

16.9

Sprawdzanie ustawienia reflektora 400726-10 – Postawić pojazd na równej poziomej powierzchni przed jasną ścianą i na wysokości środka reflektora światła mijania nanieść zaznaczenie.

– Pod pierwszym zaznaczeniem umieścić drugie zaznaczenie w odległości B .

Wymaganie Odstęp B 5 cm – W odstępie A po lewej i prawej stronie drugiego zaznacze nia umieścić dwa kolejne zaznaczenia.

Wymaganie Odstęp A 5 m 305

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA – Teraz kierowca wsiada na motocykl, ewent. z bagażem i pasażerem.

– Sprawdzić ustawienie reflektora.

Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku.

» Gdy granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią nie zgadza się z wytycznymi:

– Wyregulować zasięg reflektora. ( str. 306)

16.10

Regulacja zasięgu reflektora Praca przygotowawcza

– Sprawdzić ustawienie reflektora. ( str. 305)

306

F00892-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Praca główna – Za pomocą pokrętła 1 wyregulować zasięg reflektora.

Informacja Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zwiększa zasięg świecenia, a obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmniejsza zasięg świece nia.

Załadowanie może ewentualnie spowodować koniecz ność skorygowania ustawienia zasięgu reflektora.

– Ustawić reflektor na zaznaczeniu B .

Wymaganie Przy gotowym do jazdy motocyklu, z siedzącym kierowcą, i ewentualnie z bagażem i pasażerem, granica pomiędzy jasną i ciemną powierzchnią musi znajdować się dokładnie na dolnym znaczniku B .

400726-11 307

16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16.11

Wtyk diagnostyczny H02029-10 Wtyk diagnostyczny 1 znajduje się pod siedzeniem kierowcy.

(1290 Super Adventure R TKC CN) Fabrycznie podłączony jest adapter diagnostyczny do połą czenia z uniwersalnym interfejsem diagnostycznym.

Informacja Aby korzystać z testera diagnostycznego KTM, odłą czyć adapter diagnostyczny.

Po zakończeniu diagnozy ponownie podłączyć adapter diagnostyczny.

16.12

ACC1 i ACC2 przód Lokalizacja – Układy zasilania napięciem ACC1 znajdują się za reflektorem.

1 i ACC2 2 z przodu P00174-10 308

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16 Informacja Całe zasilanie elektryczne zabezpieczane jest jednym bezpiecznikiem, który jednakże nie zabezpiecza innych odbiorników.

W związku z tym maksymalne ciągłe obciążenie jest mniejsze niż wartość bezpiecznika.

Nigdy nie używać mocniejszego bezpiecznika.

16.13

ACC1 i ACC2 z tyłu P00173-10 Lokalizacja – Układy zasilania napięciem ACC1 dują się pod płytą bagażnika.

1 i ACC2 2 z tyłu znaj Informacja Całe zasilanie elektryczne zabezpieczane jest jednym bezpiecznikiem, który jednakże nie zabezpiecza innych odbiorników.

W związku z tym maksymalne ciągłe obciążenie jest mniejsze niż wartość bezpiecznika.

Nigdy nie używać mocniejszego bezpiecznika.

309

17 UKŁAD CHŁODZENIA 17.1

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

310

V00702-10 UKŁAD CHŁODZENIA 17 Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

– Motocykl ustawić na poziomym podłożu.

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw czym 1 .

Poziom płynu chłodzącego musi mieścić się w zakresie MIN i MAX.

» Gdy w zbiorniku wyrównawczym nie ma płynu chłodzą cego: – Sprawdzić szczelność układu chłodzenia.

Informacja Nie uruchamiać motocykla!

– Napełnić płyn chłodzący, odpowietrzyć układ chło dzący.

» W wypadku gdy poziom płynu chłodzącego nie będzie zgodny z wytycznymi, ale jeszcze będzie znajdował się w zbiorniku wyrównawczym: – Skorygować płyn chłodzący w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 312)

311

17 UKŁAD CHŁODZENIA 17.2

Korygowanie płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa i jest pod ciśnieniem.

– Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia, jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.

– Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub pozostałych elementów konstrukcyjnych.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo zatrucia Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.

– Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.

– Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.

– Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu pokarmowego.

– W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.

– Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a następnie udać się do lekarza.

– Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.

312

V00703-10 UKŁAD CHŁODZENIA 17 Warunek Silnik jest zimny.

W chłodnicy jest maks. ilość płynu chłodniczego.

Praca przygotowawcza – Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównaw-

czym. ( str. 310)

– Zdemontować przednią okładzinę boczną. ( str. 222)

Informacja Wymontować tylko prawą okładzinę boczną.

Praca główna – Zdjąć osłonę 1 .

313

17 UKŁAD CHŁODZENIA – Zdjąć korek 2 zbiornika wyrównawczego.

V00704-10 V00702-01 – Uzupełniać płyn chodzący, aż poziom płynu chłodzącego będzie odpowiadał wartości zadanej.

Wymaganie Poziom płynu chłodzącego musi się mieścić między zazna czeniem MIN a MAX.

płyn chłodzący ( str. 368)

– Założyć korek 2 zbiornika wyrównawczego.

– Zamontować pokrywę 1 .

Praca końcowa

– Zamontować przednią okładzinę boczną. ( str. 222)

314

18.1

Ride Mode ZESTROJENIE SILNIKA 18 F01302-01 Możliwe stany • SPORT – Homologowana moc i bardzo szybka reakcja sil nika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na większy poślizg koła tylnego.

• • • STREET – Homologowana moc i płynna reakcja silnika na dodawanie gazu, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

RAIN – Zredukowana moc homologowana w celu zapewnie nia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na normalny poślizg koła tylnego.

OFFROAD – Zredukowana moc homologowana w celu zapewnienia lepszych właściwości jezdnych, kontrola trakcji pozwala na duży poślizg koła tylnego W menu Ride Mode można różnie zestroić właściwości jezdne pojazdu. Dostępne są następujące tryby: SPORT, STREET, RAIN i OFFROAD.

Ostatnio wybrany tryb jazdy jest wskazywany w zestawie wskaź ników.

Tryb jazdy można przełączyć też podczas jazdy przy zamkniętej manetce gazu i wyłączonym tempomacie.

315

18 ZESTROJENIE SILNIKA 18.2

Kontrola trakcji motocykla (MTC) Kontrola trakcji motocykla (MTC) redukuje moment obrotowy sil nika podczas utraty trakcji na kole tylnym. W zależności od usta wienia kontroli trakcji motocykla niewielki poślizg koła tylnego może być nawet pożądany. Przykład: Offroad.

F01303-01 Informacja Przy wyłączonej kontroli trakcji motocykla koło tylne w wypadku gwałtownego przyspieszania lub na nawierzchni o ograniczonej przyczepności może się obracać w miejscu – niebezpieczeństwo przewrócenia.

Po włączeniu zapłonu kontrola trakcji motocykla ponownie się włączy.

W zestawie wskaźników obsługa kontroli trakcji motocykla odbywa się za pośrednictwem menu Motorcycle. W menu MTC można wyłączyć kontrolę trakcji motocykla.

Informacja Miganie lampki kontrolnej TC sygnalizuje aktywną regu lację kontroli trakcji motocykla.

Przy wyłączonej kontroli trakcji motocykla świeci się lampka kontrolna TC .

316

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 19.1

Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego Informacja Zużycie oleju zależy od stylu jazdy i warunków eksploatacyjnych.

401696-11 Warunek Silnik jest nagrzany do temperatury roboczej.

Praca przygotowawcza – Motocykl ustawić pionowo na poziomym podłożu.

Praca główna – Sprawdzić poziom oleju silnikowego na wskaźniku.

Informacja Po wyłączeniu silnika odczekać jedną minutę i dopiero wtedy dokonać kontroli.

Poziom oleju powinien sięgać górnego obszaru nika oleju silnikowego.

B wskaź » Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze A : – Nie dolewać oleju silnikowego.

» Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze B : – Można dolać oleju silnikowego.

317

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU » Gdy poziom oleju silnikowego znajdzie się w obszarze C :

– Uzupełnić olej silnikowy. ( str. 325)

19.2

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, czyszczenie sitek oleju Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo poparzenia Olej silnikowy i olej przekładniowy mocno się nagrzewają podczas eksploatacji motocykla.

– Należy nosić odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.

– Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.

Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Praca przygotowawcza

– Zdemontować osłonę silnika. ( str. 241)

318

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Praca główna – Odstawić motocykl na poziomej powierzchni, opierając go na stopce bocznej.

– Podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik.

– Wykręcić śruby spustowe oleju sitkami oleju.

1 z magnesami, o-ringami i V00705-10 – Wykręcić śruby 2 . Zdjąć pokrywę filtra oleju 3 z o-ringiem.

V00706-10 319

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wyciągnąć filtr oleju 4 z obudowy filtra oleju.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających (51012011000) – Całkowicie spuścić olej silnikowy.

– Dokładnie wyczyścić elementy i powierzchnię uszczelniającą.

V00707-10 – Założyć nowy filtr oleju 4 .

Informacja Filtr oleju wkładać tylko ręcznie.

– Naoliwić o-ring pokrywy filtra oleju. Zamontować pokrywę filtra oleju 3 .

V00708-10 320

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 – Zamontować i dokręcić śruby Wymaganie 2 .

Pozostałe śruby sil nika M5 6 Nm V00706-11 – Starannie oczyścić magnes wych oleju.

A i sitka oleju B śrub spusto 100773-12 321

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU – Wkręcić i dokręcić śruby spustowe oleju ringami i sitkami oleju.

Wymaganie 1 z magnesami, o Śruba spuszczania oleju M20x1,5 20 Nm V00705-10 S02280-10 – Przygotować wymaganą ilość oleju.

Olej silnikowy Temperatura otocze nia: ≥ 0 °C Olej silnikowy Temperatura otocze nia: < 0 °C 3,60 l

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 366)

(

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

str. 367)

– Wlać olej w dwóch etapach.

– Wykręcić śrubę wlewu oleju porcję oleju.

5 z o-ringiem i wlać pierwszą Olej silnikowy (1 por cja) ok.

Temperatura otocze nia: ≥ 0 °C 3,0 l

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 366)

322

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Olej silnikowy (1 por cja) ok.

Temperatura otocze nia: < 0 °C 3,0 l

(

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

str. 367)

– Zamontować śrubę wlewu oleju 5 z o-ringiem.

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

– Wyłączyć silnik.

323

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU F00973-10 – Wykręcić śrubę wlewu oleju z o-ringiem i wlać drugą porcję aż do poziomu najwyższego zaznaczenia C na wizjerze oleju silnikowego.

Olej silnikowy (2 por cja) ok.

Temperatura otocze nia: ≥ 0 °C Olej silnikowy (2 por cja) ok.

Temperatura otocze nia: < 0 °C 0,60 l

(

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 366)

Olej silnikowy (SAE 5W/40) – Zamontować śrubę wlewu oleju z o-ringiem.

str. 367)

Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

324

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. (

– Zamontować osłonę silnika. ( str. 241)

str. 317)

19.3

Uzupełnianie oleju silnikowego Informacja Za mało oleju silnikowego lub olej silnikowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie silnika.

Zbyt wysoki poziom oleju silnikowego może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

Warunek Silnik jest nagrzany do temperatury roboczej.

Praca przygotowawcza – Motocykl ustawić pionowo na poziomym podłożu.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 317)

325

19 PRACE SERWISOWE W SILNIKU Praca główna – Wykręcić śrubę wlewu oleju 1 z o-ringiem.

S02280-11 V00710-10 – Wlać olej silnikowy aż do najwyższego oznaczenia wizjerze.

A na Warunek Temperatura otoczenia: ≥ 0 °C

str. 366) Olej silnikowy (SAE 10W/50) (

Warunek Temperatura otoczenia: < 0 °C

Olej silnikowy (SAE 5W/40) ( str. 367)

Informacja W celu zapewnienia optymalnej mocy silnika niezale cane jest mieszanie ze sobą różnych olejów silniko wych.

KTM zaleca wymianę całego oleju silnikowego.

– Zamontować śrubę wlewu oleju z o-ringiem.

326

PRACE SERWISOWE W SILNIKU 19 Zagrożenie Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są tru jące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet śmierć.

– Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystar czającą wentylację.

– Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.

– Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.

Praca końcowa

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego. ( str. 317)

327

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20.1

Czyszczenie motocykla Wskazówka Szkody materialne W przypadku nieprawidłowego korzystania z myjki ciśnieniowej elementy konstrukcyjne mogą zostać uszkodzone lub zniszczone.

Woda pod wysokim ciśnieniem przedostaje się do części elektrycznych, wtyków, linek, łożysk itp.

Za wysokie ciśnienie powoduje awarie i niszczy elementy konstrukcyjne.

– Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na części elektryczne, wtyki, linki lub łożyska.

– Między czyszczonym elementem a dyszą myjki ciśnieniowej zachować minimalny odstęp.

Minimalny odstęp 60 cm Wskazówka Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Substancje szkodliwe powodują zanie czyszczenie środowiska.

– Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązują cymi przepisami.

Informacja Aby utrzymać wartość i wygląd motocykla przez długi czas, należy go regularnie czyścić.

Podczas czyszczenia należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia motocykla.

328

401061-01 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 – Zatkać układ wydechowy, aby woda nie dostała się do środka.

– Usunąć brud za pomocą słabego strumienia wody.

– Mocno zabrudzone miejsca spryskać ogólnodostępnym w handlu preparatem do czyszczenia motocykli i dodatkowo przemyć pędzlem.

Preparat do czyszczenia motocykli ( str. 370)

Informacja Używać ciepłej wody ze środkiem do czyszczenia motocykli oraz miękkiej gąbki.

Preparatu do czyszczenia motocykli nie nakładać nigdy na suchą powierzchnię pojazdu, najpierw zawsze zwilżyć wodą.

Jeżeli pojazd jeździł po drogach posypanych solą, należy go umyć zimną wodą. Ciepła woda powoduje wzmocnienie działania soli.

– Po dokładnym spłukaniu motocykla słabym strumieniem wody należy go dobrze wysuszyć.

– Odetkać układ wydechowy.

329

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA Ostrzeżenie Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powo dują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.

– Kilkakrotnie ostrożnie zahamować, aby osuszyć i wyczyścić okładziny hamulcowe i tarcze hamul cowe.

– Po zakończeniu mycia przejechać krótki odcinek, aż silnik osiągnie temperaturę roboczą.

Informacja Ciepło powoduje parowanie wody także w niedostęp nych miejscach silnika i układu hamulcowego.

– Odsunąć kapturki ochronne przyrządów na kierownicy, aby mogła wyparować również woda, która dostała się do ich wnętrza.

– Po wystygnięciu motocykla przesmarować wszystkie powierzchnie ślizgowe i łożyska.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 206)

– Niepowlekane części metalowe (za wyjątkiem tarcz hamulco wych i układu wydechowego) należy pokryć środkiem antyko rozyjnym.

330

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20

(

Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy

str. 371)

– Lakierowane elementy zakonserwować łagodnym środkiem do konserwacji lakieru.

(

Perfect Finish i politura na wysoki połysk do lakierów

str. 370)

Informacja Przy fabrycznie nowym motocyklu nie polerować mato wych elementów z tworzywa sztucznego, ponieważ silnie pogarsza to jakość materiału.

– Elementy z tworzywa sztucznego i elementy powlekane proszkowo zakonserwować łagodnym płynem do czyszczenia i konserwacji.

(

Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych

str. 371)

– Naoliwić stacyjkę i zamek kierownicy, zamek korka wlewu paliwa i zamek kanapy.

Uniwersalny olej w aerozolu ( str. 372)

331

20 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20.2

Kontrole i konserwacja dla eksploatacji zimą Informacja Jeżeli motocykl będzie eksploatowany także w zimie, należy się liczyć z drogami posypanymi solą.

Należy zapewnić środki zapobiegające agresywnemu działaniu soli.

Jeżeli pojazd jeździł po drogach posypanych solą, po zakończeniu jazdy należy umyć go zimną wodą.

Ciepła woda wzmacnia działanie soli.

401060-01

– Oczyścić motocykl. (

– Wyczyścić hamulce.

str. 328)

Informacja KAŻDORAZOWO po zakończeniu jazdy po drogach posypanych solą należy zimną wodą dokładnie wyczy ścić bez wymontowania zaciski hamulca i okładziny hamulcowe, a następnie dobrze wysuszyć.

Po jeździe po drogach posypanych solą należy oczy ścić motocykl zimną wodą i dobrze go wysuszyć.

– Powlec silnik, wahacz i wszystkie gołe lub ocynkowane części (z wyjątkiem tarcz hamulcowych) środkiem antykorozyjnym na bazie wosku.

332

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 20 Informacja Nie wolno stosować środków antykorozyjnych na tar czach hamulcowych. Osłabia to działanie hamulców.

– Oczyścić łańcuch. ( str. 206)

333

21 PRZECHOWYWANIE 21.1

Przechowywanie Informacja Jeżeli motocykl ma nie być użytkowany przez dłuższy czas, należy wykonać lub zlecić wykonanie poniż szych prac.

Przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji sprawdzić działanie i stan zużycia wszystkich części. Jeżeli konieczne jest wykonanie prac serwisowych, napraw lub modyfikacji, to powinny one zostać przepro wadzone w okresie nieużytkowania (mniejsze obciążenie warsztatów). W ten sposób można unikać dłu giego czekania w warsztacie na początku sezonu.

401058-01 – Przy ostatnim tankowaniu przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji dolać dodatku do paliwa.

Dodatek do paliwa ( str. 370)

– Zatankować paliwo. (

– Oczyścić motocykl. (

str. 183)

str. 328)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 318)

– Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i zabezpieczenie przed mrozem.

– Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. ( str. 280)

– Zdemontować akumulator 12 V.

( str. 288)

334

PRZECHOWYWANIE 21 Wymaganie Temperatura składowania akumulatora 12 V bez bez pośredniego promieniowa nia słonecznego 0 … 35 °C – Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

– Pojazd postawić w suchym miejscu, w którym panuje przez cały czas mniej więcej równa temperatura.

– Postawić pojazd na stopce środkowej. ( str. 203)

– Motocykl przykryć kocem lub plandeką przepuszczającą powietrze.

Informacja Nie należy używać materiałów nieprzepuszczających powietrza, gdyż wilgoć nie będzie mogła parować, co spowoduje korozję.

Bardzo niekorzystnym jest krótkotrwałe włączanie sil nika motocykla, który został wyłączony z eksploatacji.

Ponieważ silnik nie nagrzeje się przy tym wystarcza jąco, powstająca podczas spalania para wodna skrapla się we wnętrzu silnika, powodując korozję zaworów i układu wydechowego.

335

21 PRZECHOWYWANIE 21.2

Uruchamianie po zakończeniu przechowywania.

– Zdjąć pojazd ze stopki środkowej. (

– Zamontować akumulator 12 V.

(

str. 204)

str. 290)

401059-01 Informacja Jeżeli akumulator 12 V był zdemontowany, należy ustawić godzinę i datę.

– Przeprowadzić sprawdzanie i konserwację przed każdym uru-

chomieniem. ( str. 162)

– Wykonać jazdę próbną.

336

Usterka Brak reakcji na naciśnięcie przycisku Race-on LOKALIZACJA USTEREK 22 Lampka kontrolna Race-on miganie. Mogą one wystąpić w ciągu pięciu sekund od naciśnię cia przycisku Race-on.

1 może sygnalizować błędy poprzez Informacja Kody migowe, odnoszące się do KTM RACE ON, wyświe tlają się tylko jeden raz, bez powtarzania.

F01329-01 Możliwa przyczyna Przycisk Race-on uszkodzony Przedsięwzięcie – Sprawdzić, czy przycisk Race‑on nie jest uszkodzony.

– Sprawdzić, czy kabel i wtyczka przyci sku Race‑on nie są uszkodzone.

337

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Lampka kontrolna Race-on miga dwukrotnie Lampka kontrolna Race-on miga trzykrotnie Możliwa przyczyna Brak sygnału odpowiedzi z klu czyka Race-on Akumulator 12 V rozładowany Przedsięwzięcie – Sprawdzić, czy kluczyk Race‑on pozo staje w zasięgu działania.

– Zabrać inne urządzenia elektroniczne leżące w pobliżu anteny Race-on.

– Sprawdzić, czy komora na baterię w kluczyku Race‑on jest prawidłowo zaryglowana.

– Sprawdzić, czy komora na baterię klu czyka Race‑on nie ma śladów korozji.

– Wymienić baterię kluczyka Race-on.

( str. 298)

– Użyć czarnego kluczyka zapłonowego.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Poruszyć nieco kierownicą.

Lampka kontrolna Race-on miga czterokrotnie Lampka kontrolna Race-on miga pięciokrotnie Na wyświetlaczu zestawu wskaźników nie wyświetlają się żadne wskazania Rygiel blokady kierownicy zablokowany lub naprężony Antena Race-on uszkodzona Przepalony bezpiecznik 1 – Sprawdzić, czy antena Race‑on nie jest uszkodzona.

– Wymienić bezpieczniki w skrzynce

bezpieczników. ( str. 302)

338

LOKALIZACJA USTEREK 22 Usterka Na wyświetlaczu zestawu wskaźników nie wyświetlają się żadne wskazania Silnik nie obraca się, jeżeli wyłącznik awaryjny / przycisk rozrusznika elektrycznego jest wciśnięty w dolne położenie Rozrusznik kręci silnikiem tylko przy jednoczesnym przytrzy mywaniu dźwigni sprzęgła Rozrusznik obraca silnikiem na włączonym biegu Rozrusznik kręci silnikiem, ale silnik nie uruchamia się Możliwa przyczyna Przedsięwzięcie Przepalony bezpiecznik główny – Wymienić bezpiecznik główny.

( str. 299)

Akumulator 12 V rozładowany – Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

– Sprawdzić prąd spoczynkowy.

Błąd w obsłudze Akumulator 12 V rozładowany – Przeprowadzić operacje robocze,

konieczne do rozruchu. ( str. 163)

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

Uszkodzony układ bezpiecz nego rozruchu Błąd elektroniki – Sprawdzić prąd spoczynkowy.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

Włączony jest bieg Uszkodzony układ bezpiecz nego rozruchu Uszkodzony układ bezpiecz nego rozruchu Szybkozłącze rozpięte – Przełączyć skrzynię biegów na położe nie biegu jałowego .

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Spiąć szybkozłącze.

339

22 LOKALIZACJA USTEREK Usterka Rozrusznik kręci silnikiem, ale silnik nie uruchamia się Silnik wyłącza się w czasie jazdy Lampka kontrolna usterki świeci się Lampka ostrzegawcza układu ABS świeci się Wysokie zużycie oleju Możliwa przyczyna Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Niedostateczna jakość paliwa Brak paliwa Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Błąd w elektronicznym układzie wtrysku paliwa Przepalony bezpiecznik układu ABS Duża różnica w prędkości obrotowej koła przedniego i tylnego Błędy w działaniu układu ABS Zbyt wysoki poziom oleju silni kowego Zbyt rzadki olej silnikowy (lep kość) Przedsięwzięcie – Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Wlać paliwo o odpowiedniej jakości.

– Zatankować paliwo. ( str. 183)

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Wymienić bezpieczniki w skrzynce

bezpieczników. ( str. 302)

– Zatrzymać motocykl, wyłączyć zapłon, ponownie uruchomić.

– Odczytać pamięć błędów za pomocą testera diagnostycznego KTM.

– Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

( str. 317)

– Wymienić olej silnikowy i filtr oleju, oczyścić sitka oleju.

( str. 318)

340

Usterka Akumulator 12 V rozładowany LOKALIZACJA USTEREK 22 Możliwa przyczyna Do gniazdka wtykowego/ACC1 podłączony jest odbiornik prądu.

Włączone światła awaryjne Akumulator 12 V nie jest łado wany przez prądnicę Po zatrzymaniu pojazdu nie został wyłączony zapłon Przedsięwzięcie – Odłączyć odbiornik prądu od gniazdka wtykowego/ACC1.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

– Wyłączyć światła awaryjne.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

– Sprawdzić napięcia ładowania.

– Naładować akumulator 12 V.

( str. 293)

341

23 DANE TECHNICZNE 23.1

Typ Silnik Pojemność skokowa Suw Otwór Uszczelka Prędkość obrotowa biegu jałowego Sterowanie Zawór - średnica talerzyka zaworu Wlot Wylot Luz zaworowy Wylot przy: 20 °C Wlot przy: 20 °C Łożysko wału korbowego Łożysko korbowe Tłoki Pierścień tłokowy Smarowanie silnika 342 2-cylindrowy 4-taktowy silnik Otto, układ V 75°, chło dzony płynem 1 301 cm³ 71 mm 108 mm 13,1:1 1 280 … 1 480 obr/min DOHC, 4 zawory na cylinder, napęd nad łańcuchem 42 mm 34 mm 0,25 … 0,30 mm 0,10 … 0,15 mm Łożysko ślizgowe Łożysko ślizgowe Kute z metalu lekkiego 1 pierścień o przekroju prostokątnym, 1 pierścień minutowy, 1 pierścień zgarniający olej Smarowanie obiegowe z 3 pompami obrotowymi

Pierwsze przełożenie Sprzęgło Przekładnia Przełożenia skrzyni biegów 1. bieg 2. bieg 3. bieg 4. bieg 5. bieg 6. bieg Przygotowanie mieszanki Instalacja zapłonu Generator Świeca zapłonowa Wewnętrzna świeca zapłonowa Zewnętrzna świeca zapłonowa Odstęp elektrod świecy zapłonowej Chłodzenie DANE TECHNICZNE 23 40:76 Sprzęgło antyhoppingowe w kąpieli olejowej, urucha miane hydraulicznie Skrzynia 6-biegowa z przełączaniem kłowym 12:35 15:32 18:30 20:27 24:27 35:32 Elektroniczny układ wtrysku paliwa Bezstykowa całkowicie elektroniczna instalacja zapłonu z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia zapłonu 12 V, 450 W NGK LKAR9BI-10 NGK LMAR7DI-10 1,0 mm Chłodzenie cieczą, ciągła cyrkulacja płynu chłodzą cego przez pompę wodną 343

23 DANE TECHNICZNE Pomoc startowa Silnik rozrusznika 23.2

Momenty dokręcania w silniku Śruba amortyzatora blaszanego EJOT ALtracs ® M6x14 Śruba blaszanego elementu usta lającego tylnej pokrywy zaworowej Obejma kołnierza zasysającego Dysza olejowa EJOT ALtracs ® M6x12 M4 M5 Pozostałe śruby silnika Śruba blaszanego elementu usta lającego panewki łożyska Śruba czujnika identyfikacji bie gów Śruba czujnika kąta wahacza M5 M5 M5 M5 M5 Śruba czujnika prędkości obroto wej wału korbowego Śruba rezonatora Śruba wizjera oleju silnikowego M5 M5 10 Nm 10 Nm 1,5 Nm 2 Nm 6 Nm 6 Nm 5 Nm 5 Nm 6 Nm 8 Nm 4 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 344

Śruba zabezpieczenia łożyska Nakrętka głowicy cylindra Pozostałe śruby silnika Przyłącze podciśnienia Śruba blokady przełączania Śruba dwustronna kanału łańcu cha rozrządu Śruba dźwigni zatrzymującej Śruba dźwigni zmiany biegów Śruba koła pompy wody Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba obudowy silnika Śruba pierścienia biegu jałowego Śruba pokrywy alternatora Śruba pokrywy pompy oleju M5 M6 M6 M6 M6 – 12.9

M6 M6 M6 M6 M6x60 M6x80 M6x90 M6 – 10.9

M6 M6 10 Nm 18 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 15 Nm 10 Nm 10 Nm 5 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 9 Nm 10 Nm 5 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm Loctite ® 243™ 8 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 345

23 DANE TECHNICZNE Śruba pokrywy pompy wody Śruba pokrywy sprzęgła Śruba pokrywy zaworu Śruba prowadnicy koła rozrusz nika Śruba przegrody łożyskowej wałka rozrządu Śruba przyłącza płynu chłodzą cego na głowicy cylindra Śruba silnika rozruchowego Śruba sprężyny sprzęgła Śruba stojana M6 M6 M6 M6 M6 – 10.9

M6 M6 M6 M6 Dysza 100 M6x0,75 Śruba dwustronna kołnierza układu wydechowego Śruba obudowy silnika Śruba podstawy silnika Śruba prowadnicy M8 Śruba rozprężna M8 M8 M8 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 8 Nm 10 Nm 12 Nm 10 Nm 3 Nm 10 Nm 18 Nm 20 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ 346

Śruba przegrody łożyskowej wałka rozrządu M8 – 10.9

Śruba regulatora napięcia Śruba wymiennika ciepła Śruba zamykająca mocowanie wału korbowego Śruba podstawy silnika Przełącznik ciśnienia oleju Śruba łożyska korbowodu M8 M8 M8 M10 M10x1 M10x1 Śruba odryglowania napinacza łańcucha rozrządu Śruba zamykająca blokady pier ścienia rozprężnego Śruba zamykająca kanału olejo wego M10x1 M10x1 M10x1 DANE TECHNICZNE 23 Pierwszy poziom 10 Nm Drugi poziom 18 Nm 15 Nm Loctite ® 243™ 15 Nm 15 Nm 45 Nm 10 Nm Pierwszy poziom 25 Nm Drugi poziom 30 Nm Trzeci poziom 90° 8 Nm 12 Nm 12 Nm 347

23 DANE TECHNICZNE Śruba zamykająca oś dźwigni zabierakowej Śruba zamykająca smarowania sprzęgła Świeca zapłonowa Śruba głowicy cylindra M10x1 M10x1 M10x1 M11x1,5 Czujnik temperatury płynu chło dzącego Śruba wirnika Świeca zapłonowa Nakrętka zębatki łańcuchowej Śruba spuszczania oleju M12x1,5 Śruba rozprężna M12x1,5 M12x1,5 M20x1,5 M20x1,5 12 Nm 10 Nm 11 Nm Kolejność dokręcania: na krzyż Pierwszy poziom 15 Nm Drugi poziom 30 Nm Trzeci poziom 90° Czwarty poziom 90° Nasmarowana olejem silnikowym 12 Nm 115 Nm 18 Nm 100 Nm 20 Nm Loctite ® 243™ 348

Nakrętka zabieraka sprzęgła Śruba zamykająca napinacz łań cucha rozrządu Śruba zamykająca pokrywy alter natora Nakrętka koła zębatego napędu pierwotnego M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M33LHx1,5 23.3

Pojemności 23.3.1

Olej silnikowy Olej silnikowy Temperatura otoczenia: ≥ 0 °C Olej silnikowy Temperatura otoczenia: < 0 °C 3,60 l 23.3.2

Płyn chłodzący płyn chłodzący 2,40 l DANE TECHNICZNE 23 130 Nm Loctite ® 243™ 25 Nm 8 Nm 130 Nm Loctite ® 243™

(

Olej silnikowy (SAE 10W/50)

str. 366)

(

Olej silnikowy (SAE 5W/40)

str. 367)

płyn chłodzący ( str. 368)

349

23 DANE TECHNICZNE 23.3.3

Paliwo Uwzględnić oznaczenie na dystrybutorach paliwa w UE.

Łączna pojemność zbiornika w przybliżeniu Rezerwa paliwa ok.

A00420-10 23 l 23.4

Rama Podwozie Widelec Amortyzator Ugięcie sprężyny przód 350 Benzyna wysokooktanowa bezoło-

wiowa (LO 95) ( str. 366)

3,5 l Rama kratownicowa zbudowana z rur chromowo molibdenowych, powlekana proszkowo WP Suspension 4860 ROTA SPLIT WP Suspension 4618 DCC PA 220 mm

DANE TECHNICZNE 23 tył Układ hamulcowy przód tył 220 mm Hamulec dwutarczowy z przykręconymi promieniowo czterotłoczkowymi zaciskami hamulca, z pływającymi tarczami hamulcowymi Hamulec jednotarczowy z 2-tłoczkowym zaciskiem hamulca, tarcza hamulcowa pływająca Średnica tarcz hamulcowych przód tył Wartość graniczna zużycia tarcz hamulcowych 320 mm 267 mm przód 4 mm tył 4,5 mm Ciśnienie powietrza w oponach bez pasażera / z pasażerem / maks. ciężar użyteczny przód: przy zimnej oponie tył: przy zimnej oponie Przełożenie wtórne Łańcuch Kąt główki ramy Rozstaw kół Wysokość siedzenia bez obciążenia Prześwit bez obciążenia 2,6 bar 2,9 bar 17:42 5/8 x 5/16” (525) X‑Ring 64° 1 580 ± 15 mm 890 mm 250 mm 351

23 DANE TECHNICZNE Ciężar bez paliwa w przybliżeniu.

Maksymalnie dopuszczalne obciążenie osi przedniej Maks. dop. obciążenie techniczne osi tylnej Maks. dop. ciężar całkowity 229,3 kg 165 kg 285 kg 450 kg 23.5

Instalacja elektryczna Akumulator 12 V YTZ14S Bateria kluczyka Race-on Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik CR 2032 58011109110 58011109115 58011109125 58011109130 Światło mijania Światło drogowe Światło pozycyjne Światło zakrętowe Oświetlenie zestawu wskaźników i lampki kontrolne Kierunkowskaz Światło tylne LED LED LED LED LED LED LED Napięcie akumulatora: 12 V Pojemność znamionowa: 11,2 Ah bezobsługowy 3 V 10 A 15 A 25 A 30 A 352

DANE TECHNICZNE 23 Światło hamowania Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED LED 23.6

Opony Dotyczy Opona przednia Opona tylna (Super Adventure R EU) (1290 Super Adventure R TKC EU, 1290 Super Adventure R TKC CN) 90/90 - 21 M/C 54V TL Pirelli SCORPION TRAIL II 90/90 - 21 M/C 54T M+S TL Continental TKC 80 Twinduro 150/70 R 18 M/C 70V TL Pirelli SCORPION TRAIL II 150/70 B 18 M/C 70Q M+S TL Continental TKC 80 Twinduro Opony o podanych rozmiarach mogą być montowane seryjnie. Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale serwisowym pod adresem: http://www.ktm.com

23.7

Widelec Numer katalogowy widelca Widelec Tłumienie dobijania Komfort Standard Sport 14.18.8Q.25

WP Suspension 4860 ROTA SPLIT 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 353

23 DANE TECHNICZNE Pełny ciężar użytkowy Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Naprężenie wstępne sprężyny – Preload Adjuster Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Długość sprężyny z tuleją(ami) naciągową(ymi) Sztywność sprężyny miękka średnia (standard) twarda Długość widelca Długość zasobnika powietrza Ilość oleju w każdej goleni widelca 715 ml 7 kliknięć 17 kliknięć 12 kliknięć 7 kliknięć 7 kliknięć 2 obr.

5 obr.

5 obr.

8 obr.

577 mm 5,9 N/mm 6,5 N/mm 7,0 N/mm 920 mm 85 + 35 − 0 mm

(

Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)

str. 367)

354

23.8

Amortyzator Numer katalogowy amortyzatora Amortyzator Tłumienie dobijania Lowspeed Komfort Standard Sport Pełne obciążenie użytkowe Tłumienie dobijania Highspeed Komfort Standard Sport Pełny ciężar użytkowy Tłumienie odbijania Komfort Standard Sport Pełne obciążenie użytkowe Naprężenie wstępne sprężyny Komfort DANE TECHNICZNE 23 15.18.7Q.25

WP Suspension 4618 DCC PA 20 kliknięć 15 kliknięć 10 kliknięć 10 kliknięć 1,5 obr.

1,5 obr.

1 obr.

1 obr.

20 kliknięć 15 kliknięć 10 kliknięć 10 kliknięć 2 obr.

355

23 DANE TECHNICZNE Standard Sport Pełne obciążenie użytkowe Sztywność sprężyny miękka średnia (standard) twarda Długość sprężyny Ciśnienie gazu Ugięcie statyczne Dogięcie w czasie jazdy Długość montażowa

Olej do amortyzatorów ( str. 366)

2 obr.

2 obr.

18 obr.

170 N/mm 180 N/mm 190 N/mm 205 mm 10 bar 25 mm 55 mm 408 mm SAE 2,5 23.9

Momenty dokręcania elementów podwozia Nakrętka czujnika ciśnienia powie trza w oponie Śruba reflektora Śruba wspornika reflektora Śruba zestawu przełączników po lewej stronie ISO 10V2 EJOT ALtracs ® 60x20 EJOT ALtracs ® 50x12 12 Nm 8 Nm 7 Nm 5 Nm 356 Loctite ® 2701™

Śruba czujnika stopki bocznej Śruba rączki po lewej stronie Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba blaszanej osłony termicznej na tłumiku Śruba czujnika poziomu paliwa Śruba elementu okładziny Śruba elementu okładziny Śruba kanału kablowego Śruba korka wlewu paliwa Śruba manetki gazu Śruba osłony ślizgowej łańcucha Śruba owiewki Śruba prowadnicy kablowej czuj nika prędkości obrotowej koła tyl nego Śruba spoilera przedniego Śruba stopnia dźwigni hamulca nożnego Śruba uchwytu przewodu hamul cowego przy ramie M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5x12 M5x17 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5x12 M5 M5 2 Nm 2 Nm 5 Nm 5 Nm 4 Nm DANE TECHNICZNE 23 3 Nm 3,5 Nm 3,5 Nm 5 Nm 3 Nm 3,5 Nm 5 Nm 3,5 Nm 3 Nm 3,5 Nm 6 Nm 2 Nm Loctite ® 243™ 357

23 DANE TECHNICZNE Śruba uchwytu przewodu hamul cowego przy wahaczu Śruba zestawu przełączników po prawej stronie Śruba zestawu wskaźników Złącze szprychowe M5 M5 M5 M5 Nakrętka mocowania modułu ABS M6 Pozostałe nakrętki podwozia M6 Pozostałe śruby podwozia Śruba bieguna akumulatora M6 M6 M6 Śruba blaszanego elementu usta lającego chłodnicy Śruba blaszanego elementu usta lającego czujnika pochylenia Śruba części dolnej tyłu pojazdu Śruba czujnika pochylenia M6 M6 M6 M6 Śruba czujnika prędkości obroto wej koła przedniego Śruba czujnika prędkości obroto wej koła tylnego Śruba elementu okładziny M6 M6 358 5 Nm 3,5 Nm 4,5 Nm 5 Nm 8 Nm 10 Nm 10 Nm 4,5 Nm 7 Nm 10 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 6 Nm Loctite ® 243™

Śruba kanału kablowego Śruba kranika paliwa Śruba obejmy rury wydechowej Śruba osłony silnika Śruba pompy paliwowej Śruba prowadnika łańcucha Śruba przedniej tarczy hamulco wej Śruba przegubu kulowego popy chacza cylindra hamulca nożnego M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 Śruba regulatora napięcia M6 Śruba siłownika hamulca nożnego M6 Śruba tarczy hamulcowej tylnej M6 Śruba tulei Śruba uchwytu magnetycznego w stopce bocznej Śruba zacisku ochrony rąk Śruba zbiornika paliwa Śruba zespołu sprzęgła Złącze masy w ramie M6 M6 M6 M6 M6 M6 5 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 6 Nm 5 Nm 14 Nm DANE TECHNICZNE 23 Loctite ® 243™ 10 Nm Loctite ® 243™ 6 Nm 10 Nm Loctite ® 243™ 14 Nm Loctite ® 243™ 4 Nm 6 Nm Loctite ® 243™ 5 Nm 10 Nm 5 Nm 6 Nm 359

23 DANE TECHNICZNE Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba amortyzatora kierownicy Śruba dźwigni hamulca nożnego M8 M8 M8 Śruba haka na bagaż M8 M8 Śruba nasady widelca Śruba obejmy rury wydechowej Śruba obejmy zaciskowej amorty zatora kierownicy Śruba ochraniacza rąk na końcu kierownicy Śruba półki widelca na dole Śruba półki widelca u góry Śruba przedniego wspornika pod nóżka Śruba rury kolumny widelca Śruba wspornika podnóżki tylnej M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 Śruba wyłącznika zapłonu (jedno razowa) M8 360 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 20 Nm 15 Nm 25 Nm 12 Nm 25 Nm 12 Nm 20 Nm 25 Nm 20 Nm 25 Nm 25 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™

Śruba zacisku mechanizmu kie rownicy Pozostałe nakrętki podwozia Pozostałe śruby podwozia Śruba konsoli stopki bocznej Śruba mocowania mechanizmu kierownicy Śruba przedniego zacisku hamulca Śruba stopki bocznej Śruba drążona przewodu hamul cowego Nakrętka śruby koła łańcucho wego Sonda lambda Śruba amortyzatora dolna Śruba amortyzatora górna Nakrętka gniazda wtykowego M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10x1 M10x1,25 M12x1,25 M14x1,5 M14x1,5 M18x1 20 Nm DANE TECHNICZNE 23 45 Nm 45 Nm 45 Nm 40 Nm 45 Nm 35 Nm 25 Nm 50 Nm 25 Nm 80 Nm 80 Nm 4 Nm Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Loctite ® 243™ Gwint nasmarowany Gwint nasmarowany 361

23 DANE TECHNICZNE Nakrętka sworznia wahacza Nakrętka zamka kanapy Śruba główki ramy u góry Nakrętka osi z tyłu Śruba osi przedniej M19x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M25x1,5 M25x1,5 130 Nm 4 Nm 18 Nm 90 Nm 45 Nm Gwint nasmarowany Gwint nasmarowany Gwint nasmarowany 362

DEKLARACJE ZGODNOŚCI 24 24.1

Deklaracje zgodności Informacja Zakres funkcji i wyposażenia zależy od modelu oraz nie zawsze obejmuje wszystkie wymienione urzą dzenia radiowe i obszary zastosowań.

KTM AG oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego KTM RACE ON system spełnia właściwe dyrek tywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adresem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/ktm-race-on-system KTM AG oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego LC8 DASHBOARD spełnia właściwe dyrektywy.

Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adresem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/lc8-dashboard Schrader Electronics Ltd oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego Tyre Pressure Monitoring Sys tem spełnia właściwe dyrektywy. Kompletny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod podanym niżej adre sem internetowym.

Strona internetowa certyfikacji: http://www.ktm.com/tpms 363

24 DEKLARACJE ZGODNOŚCI 24.2

Deklaracje zgodności obowiązujące na obszarze danego kraju F01726-01 364

OPEN SOURCE 25 25.1

Informacje o oprogramowaniu Open‑Source Niektóre składniki pojazdu korzystają z oprogramowania Open‑Source.

Kod źródłowy używanego oprogramowania wraz z pozostałymi informacjami udostępniany jest online.

Przegląd: http://www.ktm.com/ktm-oss Informacja Ze względu na rozmiar pliku pobieranie może trwać dłuższy czas.

Pobranie większej ilości danych może – w zależności od warunków udostępniania usługi transmisji danych przez dostawcę usług internetowych – wiązać się z dodatkowymi kosztami.

365

26 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) Norma / klasyfikacja – DIN EN 228 (LO 95) Wymaganie – Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową, zgodną z podaną normą lub o takiej samej jakości.

– Dopuszcza się przy tym zawartość 10 % etanolu (paliwo E10).

Informacja Nie stosować paliwa zawierającego metanol (np. M15, M85, M100) ani żadnego innego paliwa zawierającego więcej niż 10 % etanolu (np. E15, E25, E85, E100).

Olej do amortyzatorów (SAE 2,5) (50180751S1) Norma / klasyfikacja

– SAE ( str. 373) (SAE 2,5)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Olej silnikowy (SAE 10W/50) Norma / klasyfikacja

– JASO T903 MA2 ( – SAE ( str. 373) str. 373) (SAE 10W/50)

366

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 26 Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Pełnosyntetyczny olej silnikowy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Power Synt 4T Olej silnikowy (SAE 5W/40) Norma / klasyfikacja

– JASO T903 MA2 ( str. 373) – SAE ( str. 373) (SAE 5W/40)

Wymaganie – Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.

Pełnosyntetyczny olej silnikowy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Power Synt 4T Olej widelca (SAE 4) (48601166S1) Norma / klasyfikacja

– SAE ( str. 373) (SAE 4)

367

26 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Wymaganie – Używać wyłącznie olejów, odpowiadających podanym normom (zobacz informacje na zbiorniku) i charakte ryzujących się odpowiednimi właściwościami.

płyn chłodzący Wymaganie – Stosować tylko bezkrzemianowy płyn chłodzący wysokiej jakości z dodatkiem antykorozyjnym do silników aluminiowych. Niewłaściwe środki antykorozyjne gorszej jakości powodują korozję, osady i pienienie się.

– Nie używać czystej wody, ponieważ wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej i właściwości smarnych spełnia tylko płyn chłodzący.

– Stosować wyłącznie płyn chłodzący spełniający podane wymagania (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do −25 °C Proporcję mieszania należy dostosować do wymaganego zabezpieczenia przed zamarzaniem. Do rozcieńcza nia płynu chłodzącego stosować wodę destylowaną.

Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek płynu chłodzącego.

Przestrzegać informacji producenta płynu chłodzącego dotyczących zabezpieczenia przed zamarzaniem, roz cieńczania, mieszalności (kompatybilności) z innymi płynami chłodzącymi.

Zalecany dostawca MOTOREX ® – COOLANT M3.0

368

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 26 Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1

Norma / klasyfikacja – DOT Wymaganie – Należy stosować wyłącznie płyn hamulcowy spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.

Zalecany dostawca Castrol – REACT PERFORMANCE DOT 4 MOTOREX ® – Brake Fluid DOT 5.1

369

27 MATERIAŁY POMOCNICZE Dodatek do paliwa Zalecany dostawca MOTOREX ® – Fuel Stabilizer Perfect Finish i politura na wysoki połysk do lakierów Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Shine Preparat do czyszczenia motocykli Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Clean Smar stały Zalecany dostawca MOTOREX ® – Bike Grease 2000 370

MATERIAŁY POMOCNICZE 27 Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych Zalecany dostawca MOTOREX ® – Quick Cleaner Spray do łańcucha Street Wymaganie Zalecany dostawca MOTOREX ® – Chainlube Road Strong Środek do czyszczenia łańcuchów Zalecany dostawca MOTOREX ® – Chain Clean Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy Zalecany dostawca MOTOREX ® – Moto Protect 371

27 MATERIAŁY POMOCNICZE Uniwersalny olej w aerozolu Zalecany dostawca MOTOREX ® – Joker 440 Synthetic 372

NORMY 28 SAE Klasy lepkości SAE zostały zdefiniowane przez „Society of Automotive Engineers” i służą do podziału olejów na klasy odpowiednio do ich lepkości. Lepkość opisuje tylko jedną właściwość oleju i nie zawiera żadnych informa cji na temat jakości oleju.

JASO T903 MA2 Różne kierunki rozwoju technicznego wymagały stworzenia oddzielnej specyfikacji dla normy JASO T903 MA2 dotyczącej motocykli.

W motocyklach stosowano dawniej oleje do samochodów osobowych, gdyż nie istniała oddzielna specyfikacja dla motocykli.

O ile w przypadku silników samochodów osobowych okresy między przeglądami są dłuższe, to w przypadku silników motocyklowych, ze względu na ich wysoką moc przy wysokich prędkościach obrotowych serwisowanie będzie zdecydowanie częstsze.

W przypadku większości silników motocyklowych skrzynia biegów i sprzęgło są smarowane tym samym olejem.

Norma JASO T903 MA2 odnosi się do tych specjalnych wymogów.

373

29 SŁOWNICZEK MTC MSR OBD DRL ATIR TPMS Kontrola trakcji motocykla (Motor cycle Traction Control) KTM RACE ON Quickshifter + Regulacja układu przeciwdziałają cego poślizgowi kół Samodiagnostyka Światło do jazdy dziennej (Day time Running Light) Układ automatycznego wyłączania kierunkowskazów (Automatic Turn Indicator Reset) Układ monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (Tire Pressure Monitoring System) Dodatkowa funkcja sterownika silnika, która zmniej sza moment obrotowy silnika przy obracaniu się koła tylnego w miejscu System, w którym zapłon, zamek kierownicy i korek wlewu paliwa są zwalniane kluczykiem radiowym z przekaźnikiem Funkcja elektroniki silnika do przełączania na wyższy i niższy bieg bez używania sprzęgła Dodatkowa funkcja sterownika silnika, która poprzez nieznaczne otwarcie przepustnic zapobiega bloko waniu się koła tylnego przy zbyt silnym hamowaniu silnikiem System pojazdu monitorujący zadane parametry elek troniki pojazdu Światło poprawiające widoczność pojazdu w dzień, w przeciwieństwie do światła mijania nie jest skupione i nie oświetla drogi Program, który po upływie określonego czasu lub odcinka jazdy automatycznie wyłącza kierunkow skazy Układ bezpieczeństwa, który za pomocą czujników w oponach monitoruje ciśnienie powietrza w oponach i przekazuje informację kierowcy.

374

MSC ABS HHC Układ stabilizacji toru jazdy motocy kla (Motorcycle Stability Control) Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania Wspomaganie podjazdu pod górę (Hill Hold Control) SŁOWNICZEK 29 Dodatkowa funkcja do układu ABS, która zapobiega blokowaniu i ślizganiu się kół przy hamowaniu w poło żeniu ukośnym w zakresie granic praw fizyki.

System bezpieczeństwa, zapobiegający blokowaniu się kół przy jeździe prosto bez ingerencji sił bocznych Wspomaganie jazdy, zapobiegające staczaniu się pojazdu ze wzniesień 375

30 SPIS SKRÓTÓW ew.

ewent.

itd.

itp.

ok.

por.

wzgl.

ewentualnie ewentualnie i tak dalej i tym podobne itp.

m.in.

i tym podobne między innymi np.

na przykład Nr Numer Nr katalogowy nr katalogowy około porównaj względnie 376

SPIS SYMBOLI 31 31.1

Czerwone symbole Czerwone symbole pokazują stan błędu, który wymaga natychmiastowej ingerencji.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju świeci się na czerwono – Ciśnienie oleju jest za niskie.

Natychmiast zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i wyłączyć silnik.

31.2

Żółte i pomarańczowe symbole Żółte i pomarańczowe symbole pokazują stan błędu, wymagający możliwie szybkiej ingerencji. Aktywne układy wspomagające jazdę są również prezentowane poprzez żółte lub pomarańczowe symbole.

Lampka kontrolna Race-on świeci się / miga na żółto / pomarańczowo / czerwono – Komuni kat stanu lub błędu w systemie Race-on/alarmie.

Ogólna lampka ostrzegawcza świeci się na żółto – Wykrycie wskazówki/ostrzeżenia związa nego z bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo wyświetla się o tym informacja na wyświetlaczu.

Lampka ostrzegawcza ABS świeci się na żółto – Komunikat stanu lub błędu w ABS. Lampka ostrzegawcza ABS miga, jeżeli aktywny jest tryb ABS Offroad.

Lampka kontrolna TC świeci się/miga na żółto – MTC (

aktywny układ HHC ( str. 168) (opcja).

str. 316) nie działa lub ingeruje

w układ hamulcowy. Lampka kontrolna układu TC świeci się również wtedy, gdy wykryty zostaje błąd w działaniu układu. Skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.

Lampka kontrolna TC miga, gdy układ TC aktywnie ingeruje w układ hamulcowy lub gdy jest Lampka kontrolna tempomatu świeci się na żółto – Funkcja tempomatu jest włączona, ale tempomat nie jest aktywny.

377

31 SPIS SYMBOLI Lampka kontrolna usterki świeci się na żółto – Układ OBD wykrył błąd krytyczny w zakresie emisji substancji szkodliwych lub bezpieczeństwa.

31.3

Zielone i niebieskie symbole Zielone i niebieskie symbole pełnią funkcję informacyjną.

Lewa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Włączone są lewe kierunkowskazy.

Lampka kontrolna świateł drogowych świeci się na niebiesko – Światła drogowe są włączone.

Lampka kontrolna biegu jałowego świeci się na zielono – Skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu biegu jałowego.

Lampka kontrolna tempomatu świeci się na zielono – Funkcja tempomatu jest włączona i tempomat jest aktywny.

Prawa lampka kontrolna kierunkowskazów miga na zielono synchronicznie z miganiem kie runkowskazów – Kierunkowskazy prawe są włączone.

378

INDEKS A

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

ACC1

przód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

ACC2

przód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

tył . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Akumulator 12 V

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

ładowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

tłumienie dobijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny

amortyzatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

ustawianie tłumienia dobijania Highspeed . . 198

ustawianie tłumienia dobijania Lowspeed . . 197

ustawianie tłumienia odbijania . . . . . . . . . . 200

B

Bagaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Bezpieczeństwo eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . 17

Bezpiecznik główny

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Bezpieczniki

w skrzynce bezpieczników – wymiana . . . . . 302

Błotnik przedni

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

C Ciśnienie powietrza w oponach

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

D Dane techniczne

amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . 352

momenty dokręcania elementów podwozia . 356

momenty dokręcania w silniku . . . . . . . . . . 344

opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-362

INDEKS 379

INDEKS

widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Data

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Deklaracje zgodności . . . . . . . . . . . . . . . 363-364 obowiązujące na obszarze danego kraju . . . 364

DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Dźwignia hamulca nożnego . . . . . . . . . . . . . . . 57

regulacja położenia wyjściowego . . . . . . . . 153

Dźwignia hamulca ręcznego . . . . . . . . . . . . . . 32

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 145

Dźwignia sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 144

Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

sprawdzanie położenia wyjściowego . . . . . . 149

ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . 150

E Eksploatacja w zimie

kontrole i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . 332

F Filtr oleju

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

G Gmole ochronne

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Gniazdo USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Gniazdo wtykowe do zasilania urządzeń elek-

trycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Godzina

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Gumowe amortyzatory piasty koła tylnego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

H

Hamowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Harmonogram czynności serwisowych . . . 186-190

I

Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Immobilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

380

J

Jazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

ruszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

ruszanie z układem HHC (opcja) . . . . . . . . 168

K Kanapa

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Kluczyk Race‑on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

wymiana baterii kluczyka Race-on . . . . . . . 298

Koło łańcuchowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Koło przednie

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Koło tylne

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Kontrola trakcji motocykla . . . . . . . . . . . . . . . 316

Korek wlewu paliwa

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Kraniki paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

L

Lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Lokalizacja usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . 337-341

Luz na łożysku główki ramy

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Ł Łańcuch

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

sprawdzanie zanieczyszczenia . . . . . . . . . 206

M

Manetka gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Materiały pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Motocykl

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

MSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

N Naprężenie łańcucha

regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

INDEKS 381

INDEKS

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Naprężenie szprych

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Nieprawidłowe użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . 13

Numer identyfikacyjny pojazdu . . . . . . . . . . . . 28

Numer katalogowy amortyzatora . . . . . . . . . . . 30

Numer katalogowy amortyzatora kierownicy . . . 31

Numer kluczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Numer na widelcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Numer silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

O

Obsługa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Odzież ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Okładzina zbiornika paliwa

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Okładziny hamulcowe

hamulca tylnego – sprawdzanie . . . . . . . . . 261

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . 255

Olej silnikowy

uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Open Source

informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Open Source

informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Osłona półki widelca dolna

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Osłona silnika

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Ostrzeżenie przed oblodzeniem . . . . . . . . . . . . 64

Owiewka przednia

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

P

Parkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Pedał dźwigni zmiany biegów

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Płyn hamulcowy

uzupełnianie w hamulcu koła przedniego . . . 252

uzupełnianie w hamulcu koła tylnego . . . . . 258

382

Płyta bagażnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Podnóżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Podnóżki pasażera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Pojazd

stawianie na stopce środkowej . . . . . . . . . . 203

załadowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

zdejmowanie ze stopki środkowej . . . . . . . . 204

Pojemność

Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322, 349

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 350

płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Poziom oleju silnikowego

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Poziom płynu chłodzącego

korygowanie w zbiorniku wyrównawczym . . 312

w zbiorniku wyrównawczym – sprawdzanie . 310

Poziom płynu hamulcowego

sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . 251

sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . 257

Pozycja kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Proces rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Przednia okładzina boczna

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Przełącznik kierunkowskazów . . . . . . . . . . . . . 38

Przełącznik świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Przycisk klaksonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Przycisk Race-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Przycisk Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Q

Quickshifter + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

R Reflektor

regulacja zasięgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

światło do jazdy dziennej . . . . . . . . . . . . . . 286

Regulacja układu przeciwdziałającego pośli-

zgowi kół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Rękojmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

S Schowek

gniazdo USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

INDEKS 383

INDEKS

otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Silnik

docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Sitka oleju

czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

Spoiler przedni

demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Spray naprawczy

stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Sprzęgło

sprawdzanie/uzupełnianie poziomu płynu . . 216

Stan opon

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Stopka boczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Stopka środkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

System bezdętkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Ś

Światła awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Światło do jazdy dziennej . . . . . . . . . . . . . . . 286

Światło zakrętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

T

Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tankowanie

paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Tarcze hamulcowe

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Tempomat

obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

U

Uchwyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Uchwyty na bagażnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Układ hamulcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246-262

Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas

hamowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Uruchomienie informacje dotyczące pierwszego uruchomie-

nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

po zakończeniu przechowywania . . . . . . . . 336

sprawdzanie i konserwacja przed każdym

uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

384

Ustawienie reflektora

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem . . . . . . 13

W

Widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

czyszczenie kapturków przeciwpyłowych . . . 232

ustawianie amortyzacji dobijania . . . . . . . . 191

ustawianie amortyzacji odbijania . . . . . . . . 193

ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny

195

Widok pojazdu

od przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . 24

od tyłu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Włącznik świateł awaryjnych . . . . . . . . . . . . . . 41

Wtyk diagnostyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Wyłącznik awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Z

Zamek kanapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Zamek kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Zasady pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Zatrzymywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Zestaw przełączników

przegląd po lewej stronie . . . . . . . . . . . . . . . 34

przegląd po prawej stronie . . . . . . . . . . . . . 41

z lewej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

z prawej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Zestaw wskaźników . . . . . . . . . . . . . . . .

60-139

ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

aktywacja i test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Cornering Light Test . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

DRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Extra Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Favourites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

General Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Headset Pass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Headset Rider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Heated Grips (opcja) . . . . . . . . . . . . . 112, 135

Heated Seat (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Heated Seat Pas (opcja) . . . . . . . . . . . . . 137

Heated Seat Rid (opcja) . . . . . . . . . . . . . . 136

HHC (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

KTM MY RIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

INDEKS 385

INDEKS

lampki kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Motorcycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

MTC+MSR (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Navi Info Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Navigation Information . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Navigation Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ogrzewanie kanapy (opcja) . . . . . . . . . . . . . 77 ogrzewanie rączek kierownicy (opcja) . . . . . . 77

ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ostrzeżenie przed oblodzeniem . . . . . . . . . . 64

Phone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

prędkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

prędkość obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Quickshifter + (opcja) . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Ride Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 315

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

sygnalizator zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . 73

telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

TPMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Trip 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Trip 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

tryb dzienny-nocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

ustawianie pochylenia . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Wireless Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

wskaźnik ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

wskaźnik Favourites . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

wskaźnik MTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

wskaźnik Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

wskaźnik poziomu paliwa . . . . . . . . . . . . . . 79

wskaźnik Quick Selector 1 . . . . . . . . . . . . . 81

wskaźnik Quick Selector 2 . . . . . . . . . . . . . 82

wskaźnik Ride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

wskaźnik temperatury płynu chłodzącego . . . 78

wskaźnik temperatury powietrza otoczenia . . 80

wskaźnik tempomatu . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

386

wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Zestrojenie podwozia . . . . . . . . . . . . . . . 191-202

Zębatka łańcuchowa

sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Zmiana biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

INDEKS 387

*3214096pl*

3214096pl 09/2019 KTM Sportmotorcycle GmbH 5230 Mattighofen/Austria http://www.ktm.com

Zdjęcie: Mitterbauer/KISKA/KTM

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement