KTM 65 SX 2020 Mini Bike Instrukcja obsługi

KTM 65 SX 2020 Mini Bike Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI 2020
65 SX
Nr art. 3213997pl
SZANOWNY KLIENCIE KTM
Serdecznie gratulujemy nabycia motocykla firmy KTM. Stałeś się właścicielem nowoczesnego pojazdu sportowego, który sprawi Tobie i Twojemu dziecku długotrwałą satysfakcję, jeżeli będziesz o niego odpowiednio dbał.
SZANOWNY KLIENCIE KTM
Życzymy Twojemu dziecku zawsze przyjemnej i bezpiecznej jazdy!
Wpisz tutaj numery seryjne swojego pojazdu.
Numer identyfikacyjny pojazdu (
Numer silnika (
str. 14)
Pieczątka dealera
str. 14)
W chwili oddawania do druku niniejsza instrukcja obsługi opisywała najnowszą wersję tej serii. Nie można jednakże całkowicie wykluczyć niewielkich zmian, wynikających z dalszego rozwoju konstrukcyjnego.
Wszystkie informacje są niewiążące. Firma KTM Sportmotorcycle GmbH zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian danych technicznych, cen, kolorów, kształtów, materiałów, usług handlowych i
serwisowych, zmian konstrukcyjnych, wyposażenia itp. bądź do całkowitego zlikwidowania jednego z
tych punktów bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn, do dopasowywania wymienionych punktów do
uwarunkowań lokalnych, a także do zaprzestania produkcji danego modelu bez uprzedzenia. Firma KTM nie
ponosi odpowiedzialności za możliwości dostawy, wystąpienie różnic w stosunku do ilustracji i opisów oraz za
błędy drukarskie i pomyłki. Przedstawione na ilustracjach modele mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, nie
wchodzące w seryjny zakres dostawy.
© 2019 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Austria
Wszelkie prawa zastrzeżone
Przedruk, zarówno w całości, jak i we fragmentach, jakiekolwiek rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie za
pisemną zgodą autora.
ISO 9001(12 100 6061)
Zgodnie z międzynarodową normą zarządzania systemami jakości ISO 9001 firma HTM stosuje
procesy zapewniania jakości, gwarantujące najwyższą jakość produktów.
Wydane przez: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących modeli:
65 SX (F6001T6)
*3213997pl*
3213997pl
03/2019
SPIS TREŚCI
1
SPIS TREŚCI
1.1
1.2
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.3
3.4
3.5
3.6
4.2
7.1
7.2
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
10
10
10
10
10
11
Widok pojazdu od przodu z lewej
strony (widok symboliczny)................. 12
Widok pojazdu od tyłu z prawej
strony (widok symboliczny)................. 13
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
ELEMENTY OBSŁUGOWE ............................ 16
10.9
Dźwignia sprzęgła...............................
Dźwignia hamulca ręcznego...............
Pokrętło gazu ......................................
Przycisk zwierający.............................
Otwieranie korka wlewu paliwa...........
Zamykanie korka wlewu paliwa ..........
Kranik paliwa ......................................
Ssanie .................................................
Dźwignia zmiany biegów ....................
Dźwignia rozrusznika nożnego ...........
Dźwignia hamulca nożnego................
Podstawka wtykana ............................
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
23
23
24
24
25
26
26
27
Dodatkowe informacje ........................ 29
Prace obowiązkowe............................ 29
Zalecane prace ................................... 30
REGULACJA PODWOZIA .............................. 31
10.6
Numer identyfikacyjny pojazdu ...........
Tabliczka znamionowa .......................
Numer silnika ......................................
Numer katalogowy widelca .................
Numer katalogowy amortyzatora ........
sprawdzanie i konserwacja przed
każdym uruchomieniem......................
Uruchamianie pojazdu ........................
Ruszanie .............................................
Zmiana biegów, jazda.........................
Hamowanie .........................................
Zatrzymywanie, parkowanie ...............
Transport.............................................
Tankowanie paliwa .............................
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
SERWISOWYCH ............................................ 29
9.1
9.2
9.3
10
Informacje dotyczące pierwszego
uruchomienia ...................................... 20
Docieranie silnika................................ 22
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ...................... 23
8.1
9
Licznik godzin pracy ........................... 19
URUCHOMIENIE ............................................ 20
14
14
14
14
15
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
2
Gwarancja, rękojmia ...........................
Materiały eksploatacyjne, materiały
pomocnicze.........................................
Części zamienne, akcesoria ...............
Serwis .................................................
Ilustracje..............................................
Obsługa klienta ...................................
NUMERY SERYJNE ....................................... 14
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
WIDOK POJAZDU .......................................... 12
4.1
5
Przeznaczenie - zakres użytku
zgodnego z przeznaczeniem ................
Nieprawidłowe użytkowanie..................
Wskazówki bezpieczeństwa .................
Stopnie zagrożenia i symbole...............
Ostrzeżenie przed manipulacjami.........
Bezpieczeństwo eksploatacji ................
Odzież ochronna...................................
Zasady pracy ........................................
Ochrona środowiska .............................
Instrukcja obsługi ..................................
WAŻNE WSKAZÓWKI .................................... 10
3.1
3.2
4
Używane symbole................................. 5
Użyte style formatowania...................... 5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA ......................................... 6
2.1
3
6.13
ŚRODKI PREZENTACJI ................................... 5
10.7
10.8
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
Kontrola podstawowych ustawień
podwozia odpowiednio do wagi
kierowcy ..............................................
Zawieszenie pneumatyczne
XACT 5235 .........................................
Tłumienie dobijania amortyzatora.......
Ustawianie tłumienia dobijania
Lowspeed amortyzatora .....................
Ustawianie tłumienia dobijania
Highspeed amortyzatora.....................
Ustawianie tłumienia odbijania
amortyzatora .......................................
Oznaczanie wymiaru dla
odciążonego koła tylnego ...................
Sprawdzanie ugięcia statycznego
amortyzatora .......................................
Sprawdzanie ugięcia amortyzatora
podczas jazdy .....................................
Ustawianie naprężenia wstępnego
sprężyny amortyzatora ....................
Ustawianie ugięcia podczas
jazdy ................................................
Sprawdzanie ustawienia
podstawowego widelca.......................
Ustawianie ciśnienia powietrza
widelca ................................................
Ustawianie tłumienia odbijania
widelca ................................................
Pozycja kierownicy .............................
Regulacja pozycji kierownicy ..........
31
31
32
32
33
33
34
35
35
36
37
37
38
39
40
40
SPIS TREŚCI
11
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU ......... 42
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
Podnoszenie motocykla na stojak ......
Zdejmowanie motocykla ze stojaka ....
Odpowietrzanie goleni widelca ...........
Czyszczenie kapturków
przeciwpyłowych goleni widelca .........
Demontaż osłony widelca ...................
Montaż osłony widelca........................
Demontaż goleni widelca ................
Montaż goleni widelca .....................
Demontaż dolnej półki widelca ........
Montaż dolnej półki widelca ............
Sprawdzanie luzu na łożysku główki
ramy ....................................................
Ustawianie luzu na łożysku główki
ramy ................................................
Smarowanie łożyska główki ramy ...
Demontaż tabliczki na numer
startowy...............................................
Montaż tabliczki na numer startowy....
Demontaż błotnika przedniego ...........
Montaż błotnika przedniego................
Demontaż amortyzatora ..................
Montaż amortyzatora ......................
Zdejmowanie kanapy..........................
Montaż kanapy ...................................
Demontaż filtra powietrza ...............
Montaż filtra powietrza ....................
Czyszczenie filtra powietrza i
obudowy filtra powietrza .................
Demontaż tłumika ...............................
Montaż tłumika....................................
Wymiana wkładki z włókna
szklanego w tłumiku ........................
Demontaż zbiornika paliwa .............
Montaż zbiornika paliwa ..................
Sprawdzanie stopnia zabrudzenia
łańcucha..............................................
Czyszczenie łańcucha ........................
Sprawdzanie naprężenia łańcucha.....
Regulacja naprężenia łańcucha..........
Sprawdzanie łańcucha, koła
łańcuchowego, zębatki łańcuchowej
i prowadnika łańcucha ........................
Sprawdzanie ramy ..........................
Sprawdzanie wahacza ....................
Sprawdzanie ułożenia linki gazu.........
Sprawdzanie rączki gumowej .............
Dodatkowe zabezpieczenie rączki
gumowej..............................................
Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni sprzęgła .................................
11.41 Sprawdzanie poziomu płynu
sprzęgła hydraulicznego ..................... 66
11.42 Korekta poziomu płynu sprzęgła
hydraulicznego.................................... 66
11.43 Wymiana płynu sprzęgła
hydraulicznego ................................ 67
42
42
42
43
43
44
44
45
46
46
12
UKŁAD HAMULCOWY.................................... 69
12.1
12.2
12.3
12.4
48
12.5
49
50
12.6
50
50
51
51
51
52
52
52
53
53
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
54
54
55
12.12
55
56
57
12.14
12.13
13
61
64
64
64
65
13.7
14
69
69
70
71
73
73
76
76
77
78
78
80
80
Demontaż koła przedniego .............
Montaż koła przedniego ..................
Demontaż koła tylnego ...................
Montaż koła tylnego ........................
Sprawdzanie stanu opon ....................
Sprawdzanie ciśnienia powietrza w
oponach ..............................................
Sprawdzanie naprężenia szprych.......
84
84
86
87
88
88
89
UKŁAD CHŁODZENIA .................................... 90
14.1
14.2
65
65
69
KOŁA, OPONY................................................ 84
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
59
59
60
60
Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca
ręcznego .............................................
Ustawianie położenia wyjściowego
dźwigni hamulca ręcznego .................
Sprawdzanie tarcz hamulcowych .......
Sprawdzanie poziomu płynu
hamulcowego hamulca koła
przedniego ..........................................
Uzupełnianie płynu hamulcowego
w hamulcu koła przedniego ............
Sprawdzanie okładzin hamulcowych
w hamulcu koła przedniego ................
Wymiana okładzin hamulcowych
hamulca koła przedniego ................
Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca
nożnego ..............................................
Regulacja luzu dźwigni hamulca
nożnego ..........................................
Regulacja położenia wyjściowego
dźwigni hamulca nożnego ...............
Sprawdzanie poziomu płynu
hamulcowego w hamulcu koła
tylnego ................................................
Uzupełnianie płynu hamulcowego
w hamulcu koła tylnego ...................
Sprawdzanie okładzin hamulcowych
w hamulcu koła tylnego ......................
Wymiana okładzin hamulcowych
hamulca koła tylnego ......................
14.3
14.4
Układ chłodzenia ................................
Sprawdzanie zabezpieczenia przed
zamarzaniem i poziomu płynu
chłodzącego........................................
Sprawdzanie poziomu płynu
chłodzącego........................................
Spuszczanie płynu chłodzącego .....
90
90
91
92
3
SPIS TREŚCI
14.5
15
15.4
15.5
16.2
16.3
94
94
95
95
97
Sprawdzanie poziomu oleju
przekładniowego ................................. 98
Wymiana oleju przekładniowego .... 98
Uzupełnianie oleju
przekładniowego ............................. 99
CZYSZCZENIE, KONSERWACJA................ 101
17.1
18
Sprawdzanie luzu linki gazu ...............
Ustawianie luzu linki gazu ...............
Prędkość obrotowa biegu jałowego
gaźnika................................................
Ustawianie prędkości obrotowej
biegu jałowego gaźnika ...................
Opróżnianie komory pływakowej
gaźnika ............................................
PRACE SERWISOWE W SILNIKU................. 98
16.1
17
.......... 92
ZESTROJENIE SILNIKA................................. 94
15.1
15.2
15.3
16
Wlewanie płynu chłodzącego
Czyszczenie motocykla .................... 101
PRZECHOWYWANIE ................................... 103
18.1
18.2
Przechowywanie ............................... 103
Uruchamianie po składowaniu.......... 104
19
LOKALIZACJA USTEREK ............................ 105
20
DANE TECHNICZNE .................................... 107
20.1
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.4.1
20.4.2
20.4.3
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
Silnik .................................................
Momenty dokręcania w silniku..........
Gaźnik...............................................
Ustawienie gaźnika ......................
Pojemności .......................................
Olej przekładniowy .......................
Płyn chłodzący .............................
Paliwo...........................................
Widelec .............................................
Amortyzator.......................................
Podwozie ..........................................
Opony ...............................................
Momenty dokręcania elementów
podwozia...........................................
107
107
109
109
110
110
110
110
110
111
111
112
112
21
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE................ 114
22
MATERIAŁY POMOCNICZE......................... 116
23
NORMY ......................................................... 118
24
SPIS SKRÓTÓW........................................... 119
INDEKS ................................................................. 120
4
ŚRODKI PREZENTACJI 1
1.1
Używane symbole
Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych symboli.
Oznacza oczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Oznacza nieoczekiwaną reakcję (np. operacji roboczej lub funkcji).
Wszystkie prace, oznaczone tym symbolem, wymagają wiedzy specjalistycznej i technicznej.
Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecać wykonywanie tych prac w autoryzowanym warsztacie KTM! Tam motocykl znajdzie się pod optymalną opieką specjalnie wyszkolonych specjalistów posługujących się koniecznymi do tego specjalnymi narzędziami.
Oznacza odsyłacz do numeru strony (na podanej stronie można znaleźć dodatkowe informacje).
Oznacza treść z dodatkowymi informacjami lub poradami.
Oznacza wynik po zakończeniu etapu kontroli.
1.2
Użyte style formatowania
Poniżej wyjaśnione zostało znaczenie użytych stylów formatowania.
Nazwa własna
Oznacza nazwę własną.
Nazwa®
Oznacza zastrzeżoną nazwę.
Marka™
Oznacza markę stosowaną w obrocie handlowym.
Podkreślone terminy
Odnoszą się do szczegółów technicznych pojazdu lub oznaczają fachowe
słownictwo, objaśnione w katalogu słownictwa specjalistycznego.
5
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1
Przeznaczenie - zakres użytku zgodnego z przeznaczeniem
Pojazd ten został tak zaprojektowany i skonstruowany, aby był odporny na typowe obciążenia, występujące przy
regularnej jeździe po torach wyścigowych. Pojazd ten odpowiada obowiązującym regułom i kategoriom najważniejszych międzynarodowych związków sportów motorowych.
Informacja
Pojazd ten służy wyłącznie do eksploatacji na zamkniętych trasach, poza publicznym ruchem drogowym.
2.2
Nieprawidłowe użytkowanie
Użytkować pojazd tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może skutkować zagrożeniami dla osób, materiału i środowiska.
Wszelkie stosowanie pojazdu wykraczające poza zakres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem stanowi nieprawidłowe użytkowanie.
Nieprawidłowe użytkowanie obejmuje ponadto stosowanie materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, które
nie spełniają specyfikacji wymaganych w konkretnym zastosowaniu.
2.3
Wskazówki bezpieczeństwa
W interesie bezpieczeństwa podczas eksploatacji opisywanego produktu konieczne jest przestrzeganie kilku
zasad bezpieczeństwa. W związku z tym należy przestrzegać niniejszej instrukcji oraz wszystkich pozostałych
dołączonych instrukcji objętych zakresem dostawy. Zawarte w tekście wskazówki bezpieczeństwa są wyróżnione optycznie i połączone linkiem wraz z miejscami, do których się one odnoszą.
Informacja
W dobrze widocznych miejscach opisywanego produktu umieszczone zostały różne naklejki informacyjne i ostrzegawcze. Nie usuwać żadnych naklejek informacyjnych ani ostrzegawczych. W przypadku
ich braku możesz Ty sam lub inne osoby przeoczyć zagrożenia i przez to odnieść obrażenia.
2.4
Stopnie zagrożenia i symbole
Zagrożenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności prowadzi bezpośrednio
i z pewnością do śmierci lub poważnych, trwałych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do
śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
Ostrożnie
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do lekkich obrażeń ciała.
Wskazówka
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje poważne uszkodzenia
maszyny lub szkody materialne.
Wskazówka
Informuje o zagrożeniu, które w razie braku odpowiednich środków ostrożności powoduje zanieczyszczenie środowiska.
6
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
2.5
Ostrzeżenie przed manipulacjami
Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian na częściach i elementach tłumiących hałas. Niniejsze czynności lub powodowanie podanego stanu są prawnie zabronione:
1
Demontaż lub dezaktywacja jakichkolwiek elementów bądź części nowego pojazdu, służących do tłumienia hałasu, przed sprzedażą lub dostawą pojazdu klientowi końcowemu albo podczas użytkowania pojazdu,
chyba że demontaż ma miejsce w celu konserwacji, naprawy lub wymiany, oraz
2
Użytkowanie pojazdu po usunięciu lub dezaktywacji wspomnianych elementów bądź części.
Przykłady prawnie zabronionych manipulacji:
1
Usuwanie lub przewiercanie tłumików, blach odbojowych, kolektorów lub innych części wydalających spaliny.
2
Usuwanie lub przewiercanie części układu dolotowego.
3
Używanie w stanie niezgodnym z wymaganiami konserwacyjnymi lub serwisowymi.
4
Zamiana części ruchomych pojazdu lub części układu wydechowego lub dolotowego na części niedozwolone przez producenta.
2.6
Bezpieczeństwo eksploatacji
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo wypadku
sobie i innym.
Kierowcy niezdolni do prowadzenia pojazdów na drogach zagrażają
–
Nie uruchamiać pojazdu w razie niezdolności do prowadzenia pojazdów na drogach z powodu spożycia alkoholu, lekarstw lub narkotyków.
–
Nie uruchamiać pojazdu, jeśli stan psychiczny lub fizyczny na to nie pozwala.
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
nawet śmierć.
Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i
–
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
–
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
nagrzewają.
Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się
–
Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy,
zanim części te nie ostygną.
–
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.
Pojazd używać wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz w bezpieczny i ekologiczny sposób.
Pojazd mogą używać wyłącznie osoby, które uprzednio zostały pouczone.
Usterki, które mają wpływ na bezpieczeństwo, niezwłocznie muszą zostać usunięte w autoryzowanym warsztacie KTM.
Przestrzegać umieszczone na pojeździe naklejki informacyjne i ostrzegawcze.
7
2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.7
Odzież ochronna
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo obrażeń
czeństwa.
Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie-
–
Podczas każdej jazdy upewnić się, że dziecko nosi zawsze odpowiednią odzież ochronną, taką jak
kask, buty z cholewami, spodnie i kurtkę z protektorami.
–
Używać zawsze dla Twojego dziecko ubioru ochronnego, będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.
–
Prowadząc motocykl bądź przykładem dla dziecka i noś odpowiedni ubiór ochronny.
W interesie własnego bezpieczeństwa firma KTM zaleca używanie pojazdu tylko w odpowiednim ubiorze
ochronnym.
2.8
Zasady pracy
Do niektórych prac niezbędne są narzędzia specjalne. Narzędzia te nie znajdują się na wyposażeniu pojazdu,
jednak można je zamówić po podaniu numeru w nawiasie. Przykład: ściągacz do łożysk (15112017000)
Części, których nie można użyć ponownie (np. śruby i nakrętki samozabezpieczające, uszczelki, pierścienie
uszczelniające, o-ringi, zawleczki, podkładki zabezpieczające), wymienić podczas montażu na nowe części.
W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie środka do zabezpieczania śrub (np. Loctite®). Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących stosowania.
Części, które mają zostać ponownie użyte po demontażu należy oczyścić i sprawdzić, czy nie są uszkodzone
albo zużyte. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić.
Po zakończeniu naprawy lub serwisowania pojazdu należy zagwarantować jego bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2.9
Ochrona środowiska
Odpowiedzialne obchodzenie się z pojazdem zmniejsza ryzyko powstawania różnych problemów czy konfliktów.
Aby jazda motocyklem w przyszłości mogła cieszyć się dobrą reputacją, użytkuj motocykl tylko zgodnie z prawem, ekologicznie i respektuj prawa innych.
Podczas utylizacji zużytych olejów, części jak i innych materiałów i środków pomocniczych należy bezwzględnie
stosować się do odpowiednich wytycznych, obowiązujących w danym kraju i przestrzegać prawa.
Ponieważ motocykle nie podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej recyklingu pojazdów wycofanych z
eksploatacji, nie ma zatem żadnych ustawowych reguł co do utylizacji motocykli. Twój autoryzowany przedstawiciel KTM chętnie udzieli Ci pomocy.
2.10
Instrukcja obsługi
Przed pierwszym wyjazdem należy bezwzględnie uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi
zawiera wiele informacji i rad ułatwiających obsługę, serwisowanie i korzystanie z motocykla. Tylko w ten sposób można się dowiedzieć, w jaki sposób najlepiej dopasować pojazd do własnych potrzeb i uchronić się przed
zranieniem.
Przechowuj instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby zawsze móc z niej skorzystać.
W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji o pojeździe lub w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.
Instrukcja obsługi stanowi ważny element pojazdu. W przypadku jego odsprzedaży instrukcja musi koniecznie
zostać przekazana nowemu właścicielowi.
8
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 2
Instrukcja obsługi jest ponadto dostępna do pobrania u autoryzowanego dealera KTM i na stronie internetowej
KTM.
Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com
9
3 WAŻNE WSKAZÓWKI
3.1
Gwarancja, rękojmia
Prace podane w harmonogramie serwisowym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany warsztat
KTM, który musi potwierdzić ich wykonanie w KTM Dealer.net, ponieważ w przeciwnym razie tracą ważność
wszelkie prawa do roszczeń z tytułu gwarancji. Gwarancja wygasa w przypadku uszkodzeń i szkód następczych, spowodowanych przez manipulacje i/lub modyfikacje pojazdu.
3.2
Materiały eksploatacyjne, materiały pomocnicze
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia
się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.
–
Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.
Materiały eksploatacyjne i pomocnicze stosować zgodnie z instrukcją obsługi i specyfikacją.
3.3
Części zamienne, akcesoria
Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria, dopuszczone i/lub zalecane przez firmę KTM. Ich montaż należy powierzać autoryzowanemu warsztatowi KTM. Firma KTM nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za inne produkty i spowodowane przez nie szkody.
Niektóre części zamienne i akcesoria zostały podane przy określonych opisach w nawiasach. Zapytaj o poradę
najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.
Aktualne KTM PowerParts do Twojego pojazdu znajdziesz na stronie internetowej KTM.
Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com
3.4
Serwis
Warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i zapobiegania przedwczesnemu zużyciu jest terminowe wykonywanie
prac serwisowych, pielęgnacyjnych oraz regulacyjnych silnika i podwozia, zgodnie z wymaganiami podanymi
w instrukcji obsługi. Nieprawidłowe zestrojenie podwozia może spowodować uszkodzenia lub pęknięcia podzespołów podwozia.
Użytkowanie pojazdu w utrudnionych warunkach, np. w piachu, na bardzo błotnej i mokrej trasie/terenie może
spowodować nadmierne zużycie podzespołów, na przykład układu napędowego lub hamulcowego lub amortyzatora. Z tego powodu może być konieczna kontrola lub wymiana niektórych części jeszcze przed kolejnym
terminem przeglądu.
Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań dotyczących okresów docierania oraz terminów przeglądów. Ich
dokładne przestrzeganie przyczynia się w znaczący sposób do zwiększenia żywotności motocykla.
W przypadku terminów uwzględniających przebieg i czas, decydujący jest termin, jaki nastąpi jako pierwszy.
3.5
Ilustracje
Zawarte w tej instrukcji ilustracje przedstawiają częściowo także wyposażenie dodatkowe.
W celu lepszego zilustrowania lub objaśnienia niektóre części mogą być wymontowane lub nieprzedstawione.
Demontaż nie musi być jednak zawsze konieczny. Zwracać uwagę na opis tekstowy i stosować się do niego.
10
WAŻNE WSKAZÓWKI 3
3.6
Obsługa klienta
W razie jakichkolwiek pytań, dotyczących pojazdu lub firmy KTM, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem KTM.
Listę autoryzowanych przedstawicieli KTM znajdziesz na stronie internetowej KTM.
Ogólnoświatowa strona WWW KTM: http://www.ktm.com
11
4 WIDOK POJAZDU
4.1
Widok pojazdu od przodu z lewej strony (widok symboliczny)
F02168-10
1
2
3
4
5
6
7
8
12
Dźwignia hamulca ręcznego (
str. 16)
Zawór ciśnienia powietrza widelca
Dźwignia sprzęgła (
str. 16)
Zamknięcie błyskawiczne do ryglowania kanapy
Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy odbiciu
Ssanie (
str. 18)
Dźwignia zmiany biegów (
Kranik paliwa (
str. 18)
str. 18)
WIDOK POJAZDU 4
4.2
Widok pojazdu od tyłu z prawej strony (widok symboliczny)
F02169-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Korek wlewu paliwa
Przycisk zwierający (
str. 16)
Regulacja stopnia twardości widelca przy odbiciu
Pokrętło gazu (
str. 16)
Numer identyfikacyjny pojazdu (
str. 14)
Dźwignia rozrusznika nożnego (
str. 19)
Dźwignia hamulca nożnego (
str. 19)
Regulacja stopnia twardości amortyzatora przy dobiciu
Wizjer płynu hamulcowego z tyłu
13
5 NUMERY SERYJNE
5.1
Numer identyfikacyjny pojazdu
Numer identyfikacyjny pojazdu
główki ramy motocykla.
1 jest wybity po prawej stronie
401945-10
5.2
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa
przodu.
1 jest przymocowana do rury ramy z
402154-10
5.3
Numer silnika
Numer silnika
jest nabity na lewej stronie silnika pod mniejszym kołem łańcuchowym.
1
401949-10
5.4
Numer katalogowy widelca
Numer katalogowy widelca
końcówki goleni widelca.
401947-10
14
1 jest wybity od strony zewnętrznej
NUMERY SERYJNE 5
5.5
Numer katalogowy amortyzatora
Numer katalogowy amortyzatora
jest nabity od lewej strony na
górnej części amortyzatora ponad pierścieniem nastawczym.
1
H01141-10
15
6 ELEMENTY OBSŁUGOWE
6.1
Dźwignia sprzęgła
Dźwignia sprzęgła
jest umieszczona na kierownicy po lewej
stronie.
Sprzęgło jest uruchamiane hydraulicznie i posiada automatyczną
regulację luzu.
1
S02397-10
6.2
Dźwignia hamulca ręcznego
Dźwignia hamulca ręcznego
jest umieszczona na kierownicy
po prawej stronie.
Za pomocą dźwigni hamulca ręcznego uruchamiany jest hamulec
koła przedniego.
1
S02398-10
6.3
Pokrętło gazu
Pokrętło gazu
nie.
1 jest umieszczone na kierownicy po prawej stro-
S02398-11
6.4
Przycisk zwierający
Przycisk zwierający
stronie.
S02397-11
16
1 jest umieszczony na kierownicy po lewej
Możliwe stany
• Przycisk zwierający w położeniu wyjściowym – w tym położeniu obwód zapłonowy jest zwarty, a silnik może zostać
uruchomiony.
• Przycisk zwierający naciśnięty – w tej pozycji obwód
układu zapłonowego jest przerwany, silnik gaśnie, wyłączony
silnik nie zaskakuje.
ELEMENTY OBSŁUGOWE 6
6.5
Otwieranie korka wlewu paliwa
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo pożaru
Paliwo jest łatwopalne.
Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać,
jeżeli zbiornik został przepełniony.
–
Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.
–
Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.
–
Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.
–
Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.
–
Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.
–
Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmowego.
–
Nie wdychać oparów paliwa.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a
następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.
–
Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia
się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.
–
Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.
–
Nacisnąć przycisk odryglowania
, odkręcić korek wlewu
paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i
zdjąć do góry.
1
V00189-10
6.6
Zamykanie korka wlewu paliwa
–
Założyć korek wlewu paliwa i obracać zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aż do zatrzaśnięcia przycisku
odryglowania
.
1
Informacja
Ułożyć wężyk odpowietrzania zbiornika paliwa
załamań.
2 bez
V00190-10
17
6 ELEMENTY OBSŁUGOWE
6.7
Kranik paliwa
Kranik paliwa
1 znajduje się po lewej stronie zbiornika paliwa.
Możliwe stany
• Kranik paliwa zamknięty – śruba radełkowana jest obrócona
do oporu w prawo. Paliwo nie może wypływać ze zbiornika.
• Kranik paliwa otwarty – śruba radełkowana jest obrócona do
oporu w lewo. Paliwo może wypływać ze zbiornika.
V00191-10
6.8
Ssanie
Dźwignia ssania
jest umieszczona na gaźniku po lewej stronie.
Przy aktywnej funkcji ssania w gaźniku otwiera się otwór, przez
który silnik może dodatkowo pobierać paliwo. Powoduje to wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej, wymagane podczas
uruchamiania zimnego silnika.
1
Informacja
V00192-10
Przy silniku rozgrzanym do temperatury roboczej funkcja
ssania musi być dezaktywowana.
Możliwe stany
• Funkcja ssania aktywna – Dźwignia ssania jest wciśnięta w
dół do oporu.
• Funkcja dławika nieaktywna – Dźwignia ssania jest wciśnięta
w górę do oporu.
6.9
Dźwignia zmiany biegów
Dźwignia zmiany biegów
lewej stronie.
1 jest zamontowana na silniku po
401950-10
Położenie biegów jest widoczne na rysunku.
Bieg jałowy albo luz
znajduje się pomiędzy 1 i 2 biegiem.
N
401950-11
18
ELEMENTY OBSŁUGOWE 6
6.10
Dźwignia rozrusznika nożnego
Dźwignia rozrusznika nożnego
jest umieszczona po prawej
stronie silnika.
Dźwignia rozrusznika nożnego jest odchylana.
1
Informacja
Przed jazdą dźwignię rozrusznika nożnego przechylić do
silnika.
401954-10
6.11
Dźwignia hamulca nożnego
Dźwignia hamulca nożnego
znajduje się przed prawym podnóżkiem.
Za pomocą dźwigni hamulca nożnego uruchamiany jest hamulec
koła tylnego.
1
401956-10
6.12
Podstawka wtykana
Mocowanie podstawki wtykanej
znajduje się na ramie po
lewej stronie pojazdu.
Podstawka wtykana służy do stawiania motocykla.
1
Informacja
Przed jazdą należy usunąć podstawkę wtykaną.
402581-10
6.13
Licznik godzin pracy
Licznik godzin pracy
jest umieszczony po prawej stronie na
ramie.
Wskazuje on całkowity czas pracy silnika.
Licznik godzin pracy zaczyna odliczanie godzin pracy silnika po
uruchomieniu silnika, a kończy, gdy silnik zostaje wyłączony.
1
Informacja
Licznika godzin pracy nie można ustawiać ani resetować.
V00490-10
19
7 URUCHOMIENIE
7.1
Informacje dotyczące pierwszego uruchomienia
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
ryzyko.
Niedostateczna sprawność fizyczna lub umysłowa dziecka stanowi duże
Dzieci często mogą lekceważyć niebezpieczeństwo albo go nie rozpoznawać.
–
Dziecko musi umieć jeździć na rowerze.
–
Dziecko musi umieć samodzielnie podnieść pojazd po upadku.
–
Dziecko musi rozumieć, że musi się ono bezwzględnie stosować do Twoich poleceń lub do poleceń
innych opiekunów.
–
Poinstruować dziecko, że pod żadnym pozorem nie może prowadzić pojazdu bez opiekuna.
–
Poinstruować dziecko, że może ono jechać tak szybko, jak pozwalają na to jego umiejętności prowadzenia pojazdu i warunki.
–
Nie stawiać dziecku zbyt wysokich wymagań.
Dopiero po osiągnięciu odpowiedniej kondycji, opanowaniu techniki jazdy i kondycji można myśleć
o udziale w zawodach.
–
Pozwolić dziecku prowadzić pojazd tylko pod warunkiem, że jest ono fizycznie i umysłowo predysponowane do jego prowadzenia.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo obrażeń
czeństwa.
Brak lub niewystarczający ubiór ochronny zwiększa ryzyko niebezpie-
–
Podczas każdej jazdy upewnić się, że dziecko nosi zawsze odpowiednią odzież ochronną, taką jak
kask, buty z cholewami, spodnie i kurtkę z protektorami.
–
Używać zawsze dla Twojego dziecko ubioru ochronnego, będącego w nienagannym stanie i spełniającego wymagania ustawowe.
–
Prowadząc motocykl bądź przykładem dla dziecka i noś odpowiedni ubiór ochronny.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo upadku
trakcyjnych pojazdu.
Różne profile przedniej i tylnej opony powodują pogorszenie właściwości
Różne profile opon mogą znacząco utrudniać kontrolę nad pojazdem.
–
Upewnić się, że na kole przednim i tylnym stosowane są tylko opony o tym samym rodzaju profilu.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Niedostosowany styl jazdy stanowi duże ryzyko.
Zwrócić uwagę na to, aby dziecko dostosowywało prędkość jazdy do właściwości i stanu
nawierzchni oraz własnych umiejętności.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Pojazd nie jest przeznaczony do zabierania pasażera.
Nie zabierać pasażerów.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.
Jeżeli dźwignia hamulca nożnego nie zostanie zwolniona, okładziny hamulcowe są ciągle ścierane.
–
20
Zawsze zwracać uwagę na to, aby dziecko zdejmowało nogę z dźwigni hamulca nożnego, jeżeli nie
zamierza hamować.
URUCHOMIENIE 7
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
przeciążenia.
–
Podzespoły podwozia ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu w przypadku
Nie przekraczać maksymalnego dopuszczonego ciężaru kierowcy.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo kradzieży
osób.
Przypadkowe osoby mogą stworzyć zagrożenie dla siebie i pozostałych
–
Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem.
–
Zabezpieczyć pojazd przed dostępem niepowołanych osób.
Informacja
Podczas eksploatacji motocykla należy pamiętać, że nadmierny hałas może przeszkadzać innym osobom.
–
Podczas odbioru motocykla upewnić się, że autoryzowany warsztat KTM dokonał kontroli przedsprzedażowej.
–
Przed pierwszą jazdą razem z dzieckiem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
W chwili odbioru pojazdu użytkownik otrzymuje dokument dostawy.
Informacja
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa i informacjom o niebezpieczeństwie odniesienia obrażeń.
Objaśnić dziecku sposób jazdy i upadania, np. jakie oddziaływanie na właściwości trakcyjne ma przemieszczenie ciężaru.
–
Zapoznać dziecko z elementami obsługowymi.
–
Ustawić położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła. (
–
Ustawić położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego. (
–
Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego.
–
Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić, czy ustawienie podstawowe zawieszenia jest dopasowane do
wagi dziecka.
–
Przyzwyczaić dziecko w odpowiednim terenie, najlepiej na dużej łące, do sposobu obchodzenia się z motocyklem.
str. 65)
str. 69)
(
str. 77)
Informacja
Aby dziecko nabrało wyczucia w korzystaniu z układu hamulcowego, należy je najlepiej na początku
pchać. Dopiero gdy dziecko nauczy się dozować hamulec koła przedniego, można uruchomić silnik.
Na początek niech dziecko ćwiczy przejeżdżając krótkie odcinki do drugiej osoby, która pomoże mu
przy zatrzymywaniu się i zawracaniu.
–
Ustawić przeszkody, które dziecko będzie musiało omijać, aby przyzwyczaić się do jazdy pojazdem.
–
Dziecko powinno także spróbować jechać przez chwilę bardzo powoli i w pozycji stojącej, aby uzyskać lepsze wyczucie motocykla.
–
Nie pozwalać dziecku jeździć w terenie, przekraczającym jego umiejętności i doświadczenie.
–
Podczas jazdy dziecko powinno trzymać kierownicę obiema rękami, a stopy opierać cały czas na podnóżkach.
–
Upewnić się, że maksymalna dopuszczalna waga kierowcy nie jest przekroczona.
Wymaganie
Maksymalna waga kierowcy
–
Sprawdzić naprężenie szprych. (
50 kg
str. 89)
21
7 URUCHOMIENIE
Informacja
Naprężenie szprych należy sprawdzać po półgodzinnej jeździe próbnej.
–
Dotrzeć silnik. (
7.2
–
str. 22)
Docieranie silnika
Podczas fazy docierania nie przekraczać podanej mocy silnika.
Wymaganie
Maksymalna moc silnika
–
22
Podczas pierwszych 3 godzin pracy
< 70 %
Podczas pierwszych 5 godzin pracy
< 100 %
Unikać jazdy na pełnym gazie!
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 8
8.1
sprawdzanie i konserwacja przed każdym uruchomieniem
Informacja
Przed każdą jazdą sprawdzić stan pojazdu i bezpieczeństwo użytkowania.
Stan pojazdu w czasie użytkowania nie może budzić żadnych zastrzeżeń.
–
Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. (
–
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przedniego. ( str. 70)
–
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. ( str. 78)
–
Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.
( str. 73)
–
Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego.
( str. 80)
–
Sprawdzić działanie układu hamulcowego.
–
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. (
–
Sprawdzić stopień zabrudzenia łańcucha. (
–
Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, zębatkę łańcuchową i
prowadnik łańcucha. ( str. 61)
–
Sprawdzić naprężenie łańcucha. (
–
Sprawdzić stan opon. (
–
Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (
–
Sprawdzić naprężenie szprych. (
H02217-01
str. 98)
str. 91)
str. 59)
str. 60)
str. 88)
str. 88)
str. 89)
Informacja
Należy regularnie sprawdzać naprężenie szprych.
Nieprawidłowe naprężenie szprych może drastycznie
obniżyć poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.
8.2
–
Oczyścić kapturki przeciwpyłowe goleni widelca. (
str. 43)
–
Odpowietrzyć golenie widelca. (
–
Sprawdzić filtr powietrza.
–
Sprawdzić ustawienia i swobodę ruchu wszystkich elementów
obsługowych.
–
Regularnie sprawdzać mocne dokręcenie wszystkich śrub,
nakrętek i opasek zaciskowych.
–
Sprawdzić zapas paliwa.
str. 42)
Uruchamianie pojazdu
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
nawet śmierć.
Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i
–
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
–
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin, jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w zamkniętym pomieszczeniu.
23
8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Wskazówka
Uszkodzenie silnika
ność.
–
Wysokie prędkości obrotowe przy zimnym silniku mają negatywny wpływ na jego żywot-
Nagrzewać silnik zawsze przy niskich prędkościach obrotowych.
Informacja
Jeżeli silnik motocykla nie chce ruszyć, przyczyną może być stare paliwo w komorze pływakowej gaźnika. Podczas dłuższego postoju z paliwa ulatniają się łatwopalne składniki.
Gdy komora pływakowa gaźnika napełni się świeżym paliwem, silnik ruszy natychmiast.
Przestój motocykla przez ponad 1 tydzień
– Opróżnić komorę pływakową gaźnika.
–
(
str. 97)
Obrócić śrubę radełkowaną kranika paliwa do oporu w lewo.
Paliwo ze zbiornika może płynąć do gaźnika.
–
Zdjąć motocykl ze stopki.
–
Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.
Silnik zimny
– Dźwignię ssania wcisnąć w dół do oporu.
–
Mocno nadepnąć do oporu dźwignię rozrusznika nożnego.
Informacja
Nie dodawać gazu.
8.3
Ruszanie
Informacja
Przed jazdą należy usunąć podstawkę wtykaną.
–
Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć 1. bieg i powoli zwalniać dźwignię sprzęgła, równocześnie ostrożnie
dodając gazu.
8.4
Zmiana biegów, jazda
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Przełączenie na niższy bieg przy wysokiej prędkości obrotowej silnika
powoduje zablokowanie tylnego koła i przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej silnika.
–
Poinstruować dziecko, aby przy wysokiej prędkości obrotowej silnika nie przełączało na niższy bieg.
Informacja
Jeżeli podczas jazdy wystąpią nietypowe odgłosy, należy natychmiast zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
i skontaktować się z autoryzowanym warsztatem KTM.
1. bieg służy do ruszania lub do jazdy po wzniesieniach.
–
W odpowiednich uwarunkowaniach (nachylenie, sytuacja jazdy itp.) dziecko może przełączać na wyższe
biegi. W tym celu odjąć gazu, równocześnie pociągając dźwignię sprzęgła, włączyć następny bieg, zwolnić
dźwignię sprzęgła i dodać gazu.
–
Jeżeli została włączona funkcja ssania, to należy ją wyłączyć po rozgrzaniu silnika.
24
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 8
–
Po osiągnięciu prędkości maksymalnej przez całkowite obrócenie manetki gazu należy cofnąć manetkę do
położenia ¾ gazu. Prędkość nie ulegnie praktycznie zmniejszeniu, ale znacznie spadnie zużycie paliwa.
–
Dziecko powinno dawać zawsze tylko tyle gazu, ile silnik jest w stanie wykorzystać - gwałtowne otwieranie
przepustnicy zwiększa zużycie paliwa.
–
Aby zredukować bieg, zahamować motocykl, ujmując równocześnie gazu.
–
Pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć niższy bieg, powoli zwalniać dźwignię sprzęgła i dodać gazu lub
ponownie zmienić bieg.
–
Przed dłuższym postojem lub pracą na biegu jałowym dziecko powinno wyłączyć silnik.
Wymaganie
≥ 2 min
–
Dziecko powinno unikać częstego i długiego tarcia sprzęgła. Powoduje to nagrzewanie oleju silnikowego
oraz silnika i układu chłodzenia.
–
Zwróć dziecku uwagę, aby raczej jeździło z niższą prędkością obrotową silnika, zamiast z wysoką prędkością obrotową i ślizgającym się sprzęgłem.
8.5
Hamowanie
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Zbyt silne hamowanie prowadzi do zablokowania kół.
Poinstruować dziecko, aby dostosowało sposób hamowania do sytuacji i warunków drogowych.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Niewyczuwalny punkt oporu hamulca koła przedniego lub tylnego
zmniejsza skuteczność hamowania.
–
Sprawdzić układ hamulcowy i nie pozwolić dziecku kontynuować jazdy przed usunięciem problemu.
(Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Wilgoć i brud powodują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.
Poinstruować dziecko, żeby kilkukrotnie ostrożnie zahamowało, aby osuszyć i wyczyścić okładziny
hamulcowe i tarcze hamulcowe.
–
Na piaszczystym, mokrym lub śliskim podłożu należy hamować przede wszystkim hamulcem koła tylnego.
–
Proces hamowania należy zawsze zakończyć przed początkiem zakrętu. Odpowiednio do prędkości jazdy
dziecko powinno przy tym przełączyć na niższy bieg.
–
Poucz dziecko, aby przy długich zjazdach z góry korzystało z hamowania silnikiem. W tym celu należy zredukować przełożenie o jeden albo nawet dwa biegi, nie przekraczając jednak przy tym maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Pozwala to dziecku na znaczne zredukowanie konieczności używania hamulców,
dzięki czemu nie następuje przegrzanie układu hamulcowego.
25
8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
8.6
Zatrzymywanie, parkowanie
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo kradzieży
osób.
Przypadkowe osoby mogą stworzyć zagrożenie dla siebie i pozostałych
–
Nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru z pracującym silnikiem.
–
Zabezpieczyć pojazd przed dostępem niepowołanych osób.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
nagrzewają.
Podczas eksploatacji pojazdu niektóre jego elementy mocno się
–
Nie dotykać takich części, jak układ wydechowy, chłodnica, silnik, amortyzatory i układ hamulcowy,
zanim części te nie ostygną.
–
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie części pojazdu.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
–
Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.
Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo pożaru
Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.
–
Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
–
Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.
Wskazówka
Szkody materialne
pojazdu.
Nieprawidłowe postępowanie przy parkowaniu może doprowadzić do uszkodzenia
Stoczenie lub przewrócenie się pojazdu może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.
Elementy do postawienia pojazdu są przystosowane do obciążenia jedynie masą pojazdu.
–
Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.
–
Pod żadnym pozorem nie wolno siadać na pojeździe postawionym na stopce.
–
Zahamować motocykl.
–
Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.
–
Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwierający
silnika.
–
Wkręcić śrubę radełkowaną kranika paliwa do oporu w prawo.
–
Odstawić motocykl na twardym podłożu.
8.7
przy silniku pracującym na biegu jałowym aż do zatrzymania
Transport
Wskazówka
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
–
Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.
Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo pożaru
Gorące części pojazdu grożą pożarem i wybuchem.
–
Nie odstawiać pojazdu w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
–
Pozostawić pojazd do wystygnięcia przed jego przykryciem.
26
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 8
–
Wyłączyć silnik.
–
Zabezpieczyć motocykl zaciąganymi pasami lub innymi zamocowaniami przed przewróceniem i stoczeniem się.
401475-01
8.8
Tankowanie paliwa
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo pożaru
Paliwo jest łatwopalne.
Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać,
jeżeli zbiornik został przepełniony.
–
Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.
–
Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.
–
Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.
–
Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.
–
Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.
–
Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmowego.
–
Nie wdychać oparów paliwa.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a
następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia
się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.
–
Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.
–
Wyłączyć silnik.
–
Otworzyć korek wlewu paliwa. (
–
Zbiornik paliwa napełniać paliwem maksymalnie do poziomu
oznaczonego wymiarem
.
str. 17)
A
Wymaganie
Wymiar
A
35 mm
400382-10
27
8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Pojemność zbiornika
paliwa ok.
3,5 l
Paliwo
bezołowiowe (95
oktanów) super
z dodatkiem
oleju do silników
dwusuwowych
(1:60) ( str. 115)
Olej silnikowy do silników dwusuwowych (
–
28
Zamknąć korek wlewu paliwa. (
str. 17)
str. 114)
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH 9
9.1
Dodatkowe informacje
Wszystkie dodatkowe prace wynikające z prac obowiązkowych, wzgl. zalecanych, przyjmowane są i rozliczane
oddzielnie.
Terminy serwisowania uzależnione są od lokalnych warunków eksploatacji występujących w danym kraju.
W ramach rozwoju technicznego niektóre terminy serwisowania i zakresy prac mogą ulec zmianie. Aktualnie
obowiązujący harmonogram czynności serwisowych jest zawsze przechowywany w serwisie KTM Dealer.net.
Zapytaj o poradę najbliższego autoryzowanego przedstawiciela KTM.
9.2
Prace obowiązkowe
Co 80 godzin pracy
Co 40 godzin pracy
Co 20 godzin pracy
Jednorazowo po 10 godzinach pracy
Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego. (
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Sprawdzić luz łożyska wahacza.
●
●
●
Sprawdzić luz łożyska obrotowego.
●
●
●
○
●
●
●
○
Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego. (
Sprawdzić tarcze hamulcowe. (
str. 73)
str. 80)
str. 69)
Sprawdzić przewody hamulcowe, czy są szczelne i nieuszkodzone.
Wymienić pierścień uszczelniający pompy hamulca nożnego.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego. (
Sprawdzić luz dźwigni hamulca nożnego. (
Sprawdzić ramę.
(
Sprawdzić wahacz.
str. 78)
str. 76)
str. 64)
(
Sprawdzić stan opon. (
str. 64)
str. 88)
Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (
●
●
●
Sprawdzić luz łożyska koła.
str. 88)
●
●
●
Sprawdzić piasty kół.
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
Sprawdzić łańcuch, koło łańcuchowe, zębatkę łańcuchową i prowadnik łańcucha.
( str. 61)
○
●
●
●
Sprawdzić naprężenie łańcucha. (
Sprawdzić bicie obręczy kół.
Sprawdzić naprężenie szprych. (
str. 89)
○
●
●
●
Przesmarować wszystkie ruchome części (np. dźwignia ręczna, łańcuch...) i sprawdzić swobodę ruchu tych elementów.
str. 60)
○
●
●
●
Sprawdzić poziom płynu sprzęgła hydraulicznego. (
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
str. 66)
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego hamulca koła przedniego. (
Sprawdzić luz dźwigni hamulca ręcznego. (
Sprawdzić luz na łożysku główki ramy. (
str. 70)
str. 69)
str. 48)
Wymienić świecę zapłonową i nasadkę świecy zapłonowej.
Wymienić olej przekładniowy.
(
str. 98)
Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. (
○
str. 98)
●
Sprawdzić sprzęgło.
Sprawdzić wszystkie przewody i wężyki (np. paliwa, chłodziwa, odpowietrzające i drenażowe, itp.) oraz tuleje, czy nie są popękane, oraz czy są prawidłowo ułożone i szczelne.
○
●
●
●
Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu chłodzącego. (
○
●
●
●
str. 90)
29
9 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI SERWISOWYCH
Co 80 godzin pracy
Co 40 godzin pracy
Co 20 godzin pracy
Jednorazowo po 10 godzinach pracy
Sprawdzić przewody, czy nie są uszkodzone i czy są ułożone bez załamań.
○
●
●
●
Sprawdzić linki, czy nie są uszkodzone, a także czy są prawidłowo ułożone (bez załamań).
○
●
●
●
Wyczyścić filtr powietrza i obudowę filtra powietrza.
○
●
●
●
●
●
●
●
●
Wymienić wkładkę z włókna szklanego w tłumiku.
(
(
str. 54)
str. 55)
Wykonać serwis widelca.
Wykonać serwis amortyzatorów.
●
Sprawdzić mocne osadzenie śrub i nakrętek, do których dostęp jest łatwy.
○
●
●
●
Sprawdzić prędkość obrotową biegu jałowego.
○
●
●
●
Kontrola końcowa: sprawdzić bezpieczeństwo drogowe pojazdu i wykonać jazdę próbną.
○
●
●
●
Wykonać wpis serwisowy w KTM Dealer.net.
○
●
●
●
○
Jednorazowy przedział czasu
●
Okresowy przedział czasu
9.3
Zalecane prace
Co 80 godzin pracy
Co 40 godzin pracy
Jednorazowo po 20 godzinach pracy / Co 20 godzin pracy
Jednorazowo po 10 godzinach pracy
co 12 miesięcy
Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła przedniego.
●
Wymienić płyn hamulcowy hamulca koła tylnego.
●
Wymienić płyn sprzęgła hydraulicznego.
●
Nasmarować łożysko główki ramy.
(
(
str. 67)
str. 50)
●
Wykonać serwis widelca.
○
Wykonać serwis amortyzatorów.
Sprawdzić i wyregulować elementy gaźnika.
Wykonać mały serwis silnika. (Sprawdzić cylindry i tłoki. Sprawdzić stan zużycia membrany wlotowej. Sprawdzić prawidłowość działania i swobodę ruchów układu sterowania wylotem spalin.)
Wykonać duży serwis silnika, z wymontowaniem i zamontowaniem włącznie. (Wymienić sprężynę sterownika wylotowego. Wymienić tłoki. Wymienić korbowód, łożysko korbowodu i czop korbowy. Wymienić łożysko wału korbowego. Sprawdzić skrzynię biegów i mechanizm zmiany biegów. Wymienić wszystkie łożyska silnika.)
○
Jednorazowy przedział czasu
●
Okresowy przedział czasu
30
○
●
●
●
●
●
●
●
REGULACJA PODWOZIA 10
10.1
Kontrola podstawowych ustawień podwozia odpowiednio do wagi kierowcy
Informacja
Podczas dokonywania podstawowej regulacji podwozia ustawić najpierw amortyzator, a następnie widelec.
–
Aby uzyskać optymalne właściwości jezdne motocykla
i zapobiec uszkodzeniu widelca, amortyzatora, wahacza
i ramy, ustawienia podstawowe elementów układu
zawieszenia muszą zostać dopasowane do wagi ciała
kierowcy.
–
Motocykl w chwili dostawy jest ustawiony na standardową
wagę kierowcy (z kompletnym ubraniem ochronnym).
Wymaganie
Standardowa waga kierowcy
35 … 45 kg
–
Jeżeli waga kierowcy nie mieści się w tym zakresie, należy
odpowiednio dopasować ustawienia podstawowe elementów
układu zawieszenia.
–
Mniejsze różnice wagi można skompensować przez zmianę
naprężenia wstępnego sprężyn, przy większych różnicach
należy zamontować odpowiednie sprężyny.
401030-01
10.2
Zawieszenie pneumatyczne XACT 5235
W widelcu WP Suspension XACT 5235 zastosowano zawieszenie pneumatyczne.
W systemie tym lewa goleń widelca odpowiada za zawieszenie, zaś prawa za tłumienie.
Nowy widelec jest znacznie lżejszy niż konwencjonalne widelce, ponieważ nie posiada sprężyn. Wpływa to również znacząco na lepszą kontrolę trakcji na niezbyt równych odcinkach.
Podczas normalnej jazdy rolę zawieszenia pełni wyłącznie poduszka powietrzna. Stalowa sprężyna w lewej
goleni widelca stanowi ogranicznik końcowy.
Informacja
W warunkach jazdy z częstszym dobijaniem widelca, należy zwiększyć ciśnienie powietrza w widelcu. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń widelca i ramy.
Za pomocą pompki w widelcu ciśnienie powietrza można szybko dostosować do ciężaru motocyklisty, charakterystyki trasy oraz preferencji motocyklisty. Widelca nie trzeba przy tym rozkładać. Pracochłonny montaż bardziej
twardych lub bardziej miękkich sprężyn nie jest konieczny.
W razie nieszczelności komory powietrznej spowodowanej uszkodzoną uszczelką, nie dojdzie do opadnięcia
widelca. W takim wypadku powietrze utrzymuje się w widelcu. Ugięcie sprężyny pozostaje w znacznej mierze
bez zmian. Tłumienie będzie twardsze i obniża się komfort jazdy.
Tłumienie można ustawiać w stopniu odbicia.
Regulacja stopnia twardości przy odbiciu znajduje się na górnym końcu prawej goleni widelca.
31
10 REGULACJA PODWOZIA
10.3
Tłumienie dobijania amortyzatora
Tłumienie dobijania amortyzatora jest podzielone na dwa zakresy, Highspeed i Lowspeed.
Highspeed i Lowspeed odnosi się do prędkości amortyzacji koła tylnego, a nie do prędkości jazdy.
Ustawienie Highspeed działa np. przy lądowaniu po skoku, koło tylne szybciej wtedy amortyzuje.
Ustawienie Lowspeed działa np. podczas długotrwałej jazdy po nierównym terenie, koło tylne amortyzuje wtedy
wolniej.
Te dwa zakresy można regulować oddzielnie, przejście między ustawieniem Highspeed i Lowspeed jest jednak
płynne. W związku z tym zmiany w zakresie Highspeed działają również na zakres Lowspeed i odwrotnie.
10.4
Ustawianie tłumienia dobijania Lowspeed amortyzatora
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo obrażeń
prawidłowo rozłożony.
Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie-
Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.
–
Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Informacja
Ustawienie Low Speed oddziałuje przy powolnych i normalnych ruchach amortyzatora.
–
Wkręcić śrubę nastawczą
śrubokrętem zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aż do ostatniego wyczuwalnego kliknięcia.
1
Informacja
Nie odkręcać złącza śrubowego
–
F02172-10
2!
Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o liczbę kliknięć dopasowaną do typu amortyzatora.
Wymaganie
Tłumienie dobijania Lowspeed
Komfort
18 kliknięć
Standard
15 kliknięć
Sport
12 kliknięć
Informacja
Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza
tłumienie.
32
REGULACJA PODWOZIA 10
10.5
Ustawianie tłumienia dobijania Highspeed amortyzatora
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo obrażeń
prawidłowo rozłożony.
Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie-
Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.
–
Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Informacja
Ustawienie High Speed oddziałuje przy szybkich ruchach amortyzatora.
–
Wkręcić śrubę nastawczą
kluczem nasadowym do oporu,
obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
1
Informacja
Nie odkręcać złącza śrubowego
–
F02172-11
2!
Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o liczbę obrotów dopasowaną do typu amortyzatora.
Wymaganie
Tłumienie dobijania Highspeed
Komfort
1,5 obr.
Standard
2 obr.
Sport
0,5 obr.
Informacja
Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza
tłumienie.
10.6
Ustawianie tłumienia odbijania amortyzatora
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo obrażeń
prawidłowo rozłożony.
Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie-
Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.
–
Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
33
10 REGULACJA PODWOZIA
–
Wkręcić śrubę nastawczą
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aż do ostatniego wyczuwalnego kliknięcia.
–
Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o liczbę kliknięć dopasowaną do typu amortyzatora.
1
Wymaganie
Tłumienie odbijania
F02173-10
Komfort
18 kliknięć
Standard
15 kliknięć
Sport
12 kliknięć
Informacja
Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza
tłumienie podczas rozciągania amortyzatora.
10.7
Oznaczanie wymiaru dla odciążonego koła tylnego
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Przystawić szablon ugięcia w osi koła tylnego i zmierzyć
odstęp od zaznaczenia SAG w tylnym błotniku.
Szablon ugięcia (00029090000)
Styk szablonu ugięcia (00029990010)
–
Wartość zanotować jako wymiar
A.
402415-10
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
34
str. 42)
REGULACJA PODWOZIA 10
10.8
Sprawdzanie ugięcia statycznego amortyzatora
–
Oznaczyć wymiar
( str. 34)
–
Poprosić drugą osobę o przytrzymanie motocykla w pionie.
–
Ponownie zmierzyć szablonem ugięcia odstęp między osią
koła tylnego a zaznaczeniem SAG na tylnym błotniku.
–
Wartość zanotować jako wymiar
A dla odciążonego koła tylnego.
B.
Informacja
Ugięcie statyczne to różnica pomiędzy wymiarem
i
.
A
B
–
Sprawdzić ugięcie statyczne.
Ugięcie statyczne
»
30 mm
Jeżeli ugięcie statyczne jest mniejsze lub większe od
podanego wymiaru:
–
Ustawić naprężenie wstępne sprężyny
amortyzatora. ( str. 36)
402416-10
10.9
Sprawdzanie ugięcia amortyzatora podczas jazdy
–
Oznaczyć wymiar
( str. 34)
–
Korzystając z pomocy drugiej osoby, trzymającej motocykl,
motocyklista ubrany w pełne wyposażenie ochronne siada na
motocyklu, zajmując normalną pozycję (stopy na podnóżkach)
i kilkakrotnie dobija zawieszenie.
A dla odciążonego koła tylnego.
Zawieszenie koła tylnego amortyzuje ruch.
–
Druga osoba mierzy teraz ponownie szablonem ugięcia
odstęp między osią koła tylnego a zaznaczeniem SAG na
tylnym błotniku.
–
Wartość zanotować jako wymiar
C.
Informacja
Ugięcie podczas jazdy to różnica pomiędzy wymiarem
i
.
A C
–
Sprawdzić ugięcie podczas jazdy.
Wymaganie
402417-10
Ugięcie podczas jazdy
»
70 mm
Jeżeli ugięcie podczas jazdy różni się od podanego
wymiaru:
–
Ustawić ugięcie podczas jazdy.
(
str. 37)
35
10 REGULACJA PODWOZIA
10.10
Ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny amortyzatora
Ostrożnie
Niebezpieczeństwo obrażeń
prawidłowo rozłożony.
Części amortyzatora zostaną rozrzucone, jeśli amortyzator zostanie nie-
Amortyzator jest napełniony azotem pod bardzo wysokim ciśnieniem.
–
Przestrzegać podanego opisu. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
–
Zdemontować amortyzator.
(
str. 51)
–
Dokładnie oczyścić amortyzator w wymontowanym stanie.
Praca główna
– Zmierzyć całą długość sprężyny w ściśniętym stanie i zanotować tę wartość.
–
–
Odkręcić pierścień kontrujący
1.
Obracać pierścień nastawczy 2, aż sprężyna będzie całkowicie zwolniona.
Klucz uniwersalny (50329080000)
Klucz hakowy (T106S)
–
Zmierzyć całą długość sprężyny w odprężonym stanie.
–
Przez obracanie pierścienia nastawczego
żynę do podanego wymiaru
.
2 naprężyć sprę-
A
Wymaganie
Naprężenie wstępne sprężyny
5 mm
Informacja
Naprężenie wstępne sprężyny to różnica pomiędzy
długością sprężyny w zwolnionym i ściśniętym stanie.
Zależnie od ugięcia statycznego lub ugięcia podczas
jazdy konieczne może być wyższe lub niższe naprężenie wstępne sprężyny.
F02171-10
–
Dokręcić pierścień kontrujący
Praca końcowa
– Zamontować amortyzator.
–
36
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
(
1.
str. 52)
str. 42)
REGULACJA PODWOZIA 10
10.11
Ustawianie ugięcia podczas jazdy
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
–
Zdemontować amortyzator.
(
str. 51)
–
Dokładnie oczyścić amortyzator w wymontowanym stanie.
Praca główna
– Wybrać odpowiednią sprężynę i zamontować.
Wymaganie
Sztywność sprężyny
B00292-10
Ciężar kierowcy: 35 kg
35 N/mm
Ciężar kierowcy: 40 kg
40 N/mm
Ciężar kierowcy: 45 kg
45 N/mm
Informacja
Sztywność sprężyny jest podana na zewnętrznej stronie sprężyny.
Mniejsze odchylenia wagi można wyrównać za
pomocą zmiany naprężenia własnego sprężyny.
Praca końcowa
– Zamontować amortyzator.
10.12
(
str. 52)
–
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
str. 42)
–
Sprawdzić ugięcie statyczne amortyzatora. (
–
Sprawdzić ugięcie amortyzatora podczas jazdy. (
–
Ustawić tłumienie odbijania amortyzatora. (
str. 35)
str. 35)
str. 33)
Sprawdzanie ustawienia podstawowego widelca
Informacja
Z licznych powodów w przypadku widelca nie można ustalić dokładnego ugięcia podczas jazdy.
–
Niewielkie różnice wagi ciała kierowcy można skompensować
za pomocą ciśnienia powietrza widelca.
–
Jeżeli jednak widelec często dobija (twarde uderzenie przy
uginaniu sprężyny), należy zwiększyć ciśnienie powietrza
widelca zgodnie z wymaganiami, aby zapobiec uszkodzeniu
widelca i ramy.
401000-01
37
10 REGULACJA PODWOZIA
10.13
Ustawianie ciśnienia powietrza widelca
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
jezdne.
Modyfikacje ustawienia podwozia mogą silnie wpływać na właściwości
Ekstremalne zmiany ustawienia podwozia mogą znacznie pogorszyć właściwości jezdne i przeciążyć
elementy konstrukcyjne.
–
Wykonywać ustawienia jedynie w ramach zalecanego zakresu.
–
Po dokonaniu zmian pozwolić dziecku jechać najpierw powoli, aby oszacować właściwości jezdne.
Informacja
Ciśnienie powietrza sprawdzać lub ustawiać najwcześniej 5 minut po wyłączeniu silnika i przy równych
warunkach.
Zawieszenie pneumatyczne znajduje się w lewej goleni widelca. Tłumienie przy odbiciu znajduje się w
prawej goleni widelca.
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
Praca główna
– Zdjąć kapturek ochronny
–
str. 42)
1.
Ścisnąć do końca pompkę do widelca
2.
Pompka do widelca (79412966100)
Informacja
Pompka do widelca znajduje się w elementach wyposażenia motocykla.
F02177-10
–
Połączyć pompkę z lewą golenią widelca.
Pompka włącza się automatycznie.
W czasie podłączania pompki z goleni widelca uchodzi
nieco powietrza.
Informacja
Jest to uwarunkowane tym, że powietrze musi wypełnić wężyk pompki, i w żadnym wypadku nie świadczy o
awarii pompki ani widelca.
Przestrzegać dołączonej instrukcji KTM PowerParts.
–
Ustawić ciśnienie powietrza zgodnie z zaleceniem.
Wymaganie
38
Ciśnienie powietrza
3 bar
Zmiana ciśnienia powietrza
stopniowo o
0,2 bar
Minimalne ciśnienie powietrza
1,4 bar
Maksymalne ciśnienie
powietrza
4 bar
REGULACJA PODWOZIA 10
Informacja
Nigdy nie ustawiać ciśnienia powietrza poza podanym
zakresem.
–
Odłączyć pompkę od lewej goleni widelca.
Podczas odłączania z wężyka uchodzi nadciśnienie a
goleń widelca pozostaje szczelna.
Po upływie 80 sekund pompka wyłącza się automatycznie.
–
Zamontować kapturek ochronny.
Informacja
Kapturek ochronny montować tylko ręcznie.
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
10.14
str. 42)
Ustawianie tłumienia odbijania widelca
Informacja
Hydrauliczne tłumienie odbijania definiuje zachowanie przy rozciąganiu widelca.
–
Wkręcić śruby nastawcze
do oporu, obracając je zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
1
Informacja
Element nastawczy
znajduje się w górnym końcu
prawej goleni widelca.
1
–
F02178-10
Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
o liczbę kliknięć dopasowaną do typu widelca.
Wymaganie
Tłumienie odbijania
Komfort
15 kliknięć
Standard
12 kliknięć
Sport
10 kliknięć
Informacja
Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
zwiększa tłumienie, a obracanie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza
tłumienie podczas rozciągania amortyzatora.
39
10 REGULACJA PODWOZIA
10.15
Pozycja kierownicy
Na górnej półce widelca znajdują się 2 otwory w odległości
siebie.
Odstęp między
otworami
A od
15 mm
A
Otwory w nasadzie kierownicy są ustawione w odległości
środka.
Odstęp między
otworami
B od
3,5 mm
B
601951-10
Mocowanie kierownicy można założyć w 4 różnych pozycjach.
Pozwala to na ustawienie kierownicy w pozycji najwygodniejszej
dla kierowcy.
10.16
Regulacja pozycji kierownicy
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Naprawiona kierownica stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa.
Materiał wygiętej lub wyrobionej kierownicy ulega zmęczeniu. W konsekwencji kierownica może pęknąć.
–
Wymienić kierownicę, jeśli jest ona uszkodzona lub wygięta.
–
Wykręcić śruby
. Zdjąć elementy zaciskowe kierownicy.
Zdjąć kierownicę i odłożyć na bok.
1
Informacja
Przykryć elementy w celu zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
Nie załamywać kabli i przewodów.
601951-11
–
Wykręcić śruby
–
Ustawić nasadę kierownicy w wymaganej pozycji. Zamontować i dokręcić śruby
.
2. Zdjąć nasadę kierownicy.
2
Wymaganie
M10
Śruba nasady
kierownicy
–
40 Nm
Loctite®243™
Ustawić równo kierownicę.
Informacja
Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie kabli i przewodów.
–
Ustawić elementy zaciskowe kierownicy. Zamontować i równo
dokręcić śruby
.
1
Wymaganie
Śruba elementów
zaciskowych kierownicy
40
M8
20 Nm
REGULACJA PODWOZIA 10
Informacja
Zachować równy odstęp.
41
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.1
Podnoszenie motocykla na stojak
Wskazówka
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
–
Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.
Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.
–
Motocykl unieść za ramę pod silnikiem.
Stojak (78929955100)
Oba koła nie dotykają podłoża.
–
Zabezpieczyć motocykl przed upadkiem.
401942-01
11.2
Zdejmowanie motocykla ze stojaka
Wskazówka
Niebezpieczeństwo uszkodzenia
–
Zaparkowany pojazd może się przetoczyć lub przewrócić.
Pojazd stawiać na utwardzonym i równym podłożu.
–
Motocykl zdjąć ze stojaka.
–
Usunąć stojak.
–
Do odstawiania pojazdu wetknąć wtykaną podstawkę
uchwytu podstawki po lewej stronie pojazdu.
1 do
Informacja
Przed jazdą należy usunąć podstawkę wtykaną.
402581-10
11.3
Odpowietrzanie goleni widelca
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Odkręcić śruby odpowietrzające
1.
Ulatnia się ewentualne nadciśnienie z wnętrza widelca.
–
Dokręcić śrubę odpowietrzającą.
F02179-10
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
42
str. 42)
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
11.4
Czyszczenie kapturków przeciwpyłowych goleni widelca
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
–
str. 42)
Zdemontować osłonę widelca. (
str. 43)
Praca główna
– Przesunąć kapturki przeciwpyłowe
1 obu goleni w dół.
Informacja
Zadaniem kapturków przeciwpyłowych jest ochrona
goleni widelca przed pyłem i zanieczyszczeniami.
Z upływem czasu pod kapturki przeciwpyłowe może
dostawać się brud. Jeżeli brud nie zostanie usunięty,
może dojść do uszkodzenia znajdujących się głębiej
pierścieni uszczelniających komory olejowe.
V00199-10
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamowania.
–
–
Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.
–
W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym
środkiem do czyszczenia hamulców.
Oczyścić i naoliwić kapturki przeciwpyłowe oraz wnętrze rur
obu goleni widelca.
Uniwersalny olej w aerozolu (
–
Cofnąć kapturki przeciwpyłowe z powrotem do pierwotnej
pozycji montażowej.
–
Usunąć nadmiar oleju.
Praca końcowa
– Zamontować osłonę widelca. (
11.5
str. 117)
–
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
–
Wykręcić śruby
str. 44)
str. 42)
Demontaż osłony widelca
–
1 i zdjąć element zaciskowy.
Wykręcić śruby 2 z lewej goleni widelca. Zdjąć osłonę
widelca.
V00200-10
43
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
–
Wykręcić śruby
widelca.
–
Ustawić osłonę widelca na prawej goleni widelca. Zamontować i dokręcić śruby
.
3 z prawej goleni widelca. Zdjąć osłonę
V00201-10
11.6
Montaż osłony widelca
1
Wymaganie
Pozostałe śruby podwozia
M6
10 Nm
V00201-11
–
Ustawić osłonę widelca na lewej goleni widelca. Zamontować
i dokręcić śruby
.
2
Wymaganie
Pozostałe śruby podwozia
–
M6
10 Nm
Ustawić równo przewód hamulcowy i zacisk. Zamontować i
dokręcić śruby
.
3
Wymaganie
V00200-11
11.7
Śruba zacisku przewodu hamulcowego
EJOT
1,7 Nm
Demontaż goleni widelca
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
–
Zdemontować koło przednie.
str. 42)
(
str. 84)
Praca główna
– Wykręcić śruby
–
–
1 i zdjąć element zaciskowy.
Wykręcić śruby 2 i zdjąć zacisk hamulcowy.
Odłożyć na bok zacisk hamulca z przewodem hamulcowym
bez naprężenia.
Informacja
Nie zaginać przewodu hamulcowego.
V00227-10
44
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
–
–
Odkręcić śruby
3. Wyjąć lewą goleń widelca.
Odkręcić śruby 4. Wyjąć prawą goleń widelca.
V00202-10
11.8
Montaż goleni widelca
Praca główna
– Ustawić równo golenie widelca.
Śruby odpowietrzające
1 są skierowane do tyłu.
Informacja
Drugi rowek (patrząc od góry) musi znajdować się na
równi z górną krawędzią górnej półki widelca.
F02179-10
–
Dokręcić śruby
2.
Wymaganie
Śruba półki widelca
u góry
–
Dokręcić śruby
M8
20 Nm
M8
15 Nm
3.
Wymaganie
Śruba półki widelca
u dołu
V00202-11
–
Ustawić równo zacisk hamulca, zamontować śruby
i dokręcić je.
4
Wymaganie
M8
Śruba przedniego zacisku
hamulca
–
20 Nm
Loctite®243™
Ustawić równo przewód hamulcowy i zacisk. Zamontować i
dokręcić śruby
.
5
V00227-11
Wymaganie
Śruba zacisku przewodu hamulcowego
EJOT
Praca końcowa
– Zamontować koło przednie.
(
1,7 Nm
str. 84)
45
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.9
Demontaż dolnej półki widelca
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
–
Zdemontować koło przednie.
(
str. 84)
–
Zdemontować golenie widelca.
–
Zdemontować tabliczkę na numer startowy. (
–
Zdemontować błotnik przedni. (
(
str. 44)
str. 51)
Praca główna
– Zdjąć odpowietrznik zbiornika paliwa
–
–
str. 50)
1.
Wykręcić nakrętkę
2.
Wykręcić śrubę 3, zdjąć górną półkę widelca z kierownicą
i odłożyć na bok.
Informacja
Zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniem przez ich
przykrycie.
Nie załamywać kabli i przewodów.
V00228-10
–
Usunąć pierścień zabezpieczający
–
Zdjąć dolną półkę widelca z rurą kolumny widelca.
–
Wyjąć górne łożysko główki ramy.
4.
V00229-10
11.10
Montaż dolnej półki widelca
Praca główna
– Oczyścić łożyska i elementy uszczelniające, sprawdzić czy
nie są uszkodzone i nasmarować.
Smar o dużej lepkości (
–
str. 116)
Włożyć dolną półkę widelca z rurą kolumny widelca. Zamontować górne łożysko główki ramy
.
1
602666-11
46
–
Sprawdzić, czy uszczelka główki ramy u góry
dłowo ustawiona.
–
Nałożyć pierścień zabezpieczający
3.
2 jest prawi-
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
–
Ustawić równo górną półkę widelca z kierownicą.
–
Zamontować nakrętkę
4, ale jeszcze jej nie dokręcać.
Wymaganie
Nakrętka główki
ramy
M20x1,5
10 Nm
H00152-11
–
Ustawić równo golenie widelca.
Śruby odpowietrzające
5 są skierowane do tyłu.
Informacja
Najwyższy rowek wyfrezowany w goleni widelca musi
znajdować się na równi z górną krawędzią górnej półki
widelca.
F02179-11
–
Dokręcić śruby
6.
Wymaganie
Śruba półki widelca
u dołu
M8
15 Nm
M20x1,5
10 Nm
V00230-10
–
Dokręcić nakrętkę
4.
Wymaganie
Nakrętka główki
ramy
F02180-10
–
Zamontować i dokręcić śrubę
7.
Wymaganie
Śruba rury kolumny
widelca
F02181-10
M8
20 Nm
–
Umieścić odpowietrzanie zbiornika paliwa
widelca.
–
Lekko uderzać młotkiem z tworzywa sztucznego w górną
półkę widelca, aby zapobiec naprężeniom.
8 w kolumnie
47
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
–
Dokręcić śruby
9.
Wymaganie
Śruba półki widelca
u góry
M8
20 Nm
F02181-11
–
Ustawić równo zacisk hamulca, zamontować śruby
i dokręcić je.
bk
Wymaganie
M8
Śruba przedniego zacisku
hamulca
–
20 Nm
Loctite®243™
Ustawić równo przewód hamulcowy i zacisk. Zamontować i
dokręcić śruby
.
bl
V00227-12
Praca końcowa
– Sprawdzić ułożenie wiązki przewodów, linki gazu, przewodów
hamulcowych i przewodu sprzęgła oraz ich swobodę ruchów.
11.11
–
Zamontować błotnik przedni. (
–
Zamontować tabliczkę na numer startowy. (
str. 51)
–
Zamontować koło przednie.
–
Sprawdzić luz na łożysku główki ramy. (
–
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
(
str. 50)
str. 84)
str. 48)
str. 42)
Sprawdzanie luzu na łożysku główki ramy
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowy luz łożyska główki ramy powoduje pogorszenie właściwości trakcyjnych pojazdu i uszkadza elementy konstrukcyjne.
–
Niezwłocznie skorygować nieprawidłowy luz łożyska główki ramy. (Autoryzowane warsztaty KTM
chętnie służą pomocą.)
Informacja
Jazda przez dłuższy czas z luzem łożyskowym główki ramy powoduje uszkodzenie łożysk, a następnie
gniazd łożysk w ramie.
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
48
str. 42)
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
Praca główna
– Ustawić kierownicę do jazdy na wprost. Poruszać golenie
widelca tam i z powrotem w kierunku jazdy.
W łożysku główki ramy nie może być wyczuwalny żaden
luz.
»
Jeżeli występuje wyczuwalny luz:
–
H01167-01
–
Ustawić luz na łożysku główki ramy.
(
str. 49)
Poruszać kierownicę tam i z powrotem w całym zakresie
obrotu.
Kierownica musi lekko poruszać się w całym zakresie
obrotu. Nie mogą być wyczuwalne żadne opory i blokady.
»
Jeżeli wyczuwalne są blokady:
–
Ustawić luz na łożysku główki ramy.
–
Sprawdzić i ewentualnie wymienić łożysko główki
ramy.
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
11.12
(
str. 49)
str. 42)
Ustawianie luzu na łożysku główki ramy
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Zdjąć odpowietrznik zbiornika paliwa
–
–
–
1.
Odkręcić śruby
2.
Odkręcić śrubę 3.
Odkręcić nakrętkę 4 i ponownie dokręcić.
Wymaganie
Nakrętka kolumny
widelca
F02181-12
M20x1,5
10 Nm
–
Lekko uderzać młotkiem z tworzywa sztucznego w górną
półkę widelca, aby zapobiec naprężeniom.
–
Dokręcić śrubę
3.
Wymaganie
Śruba rury kolumny
widelca
–
Dokręcić śruby
M8
20 Nm
M8
20 Nm
2.
Wymaganie
Śruba półki widelca
u góry
–
Ustawić równo odpowietrznik zbiornika paliwa
Praca końcowa
– Sprawdzić luz na łożysku główki ramy. (
–
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
1.
str. 48)
str. 42)
49
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.13
Smarowanie łożyska główki ramy
–
Zdemontować dolną półkę widelca.
–
Zamontować dolną półkę widelca.
(
(
str. 46)
str. 46)
H02387-01
11.14
Demontaż tabliczki na numer startowy
–
Wykręcić śrubę
–
Odczepić i zdjąć tabliczkę na numer startowy z przewodu
hamulcowego.
1.
V00203-10
11.15
Montaż tabliczki na numer startowy
–
Zaczepić tabliczkę na numer startowy na przewodzie hamulcowym.
–
Ustawić tabliczkę na numer startowy.
Zaczepy ustalające
1 zazębiają się w błotniku.
V00204-10
–
Założyć i dokręcić śrubę
2.
Wymaganie
Śruba tabliczki z
numerem startowym
V00205-10
50
M6
4 Nm
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
11.16
Demontaż błotnika przedniego
–
Wykręcić śruby
–
Ustawić błotnik w tabliczce na numer startowy.
1. Zdjąć błotnik przedni.
V00233-10
11.17
Montaż błotnika przedniego
Zaczepy ustalające tabliczki na numer startowy wchodzą
w otwory
błotnika.
1
V00206-10
–
Ustawić błotnik na dolnej półce widelca, zamontować i dokręcić śruby
.
2
Wymaganie
M6
Śruba błotnika
6 Nm
V00233-11
11.18
Demontaż amortyzatora
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Wykręcić śrubę
i na tyle opuścić koło tylne z wahaczem,
aby koło tylne można było jeszcze obracać. Ustalić koło tylne
w tej pozycji.
1
–
Wykręcić śrubę
amortyzator.
2, odsunąć w bok chlapacz 3 i wyjąć
F02174-10
51
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.19
Montaż amortyzatora
Praca główna
– Nacisnąć osłonę przeciwbłotną
tor. Zamontować i dokręcić śrubę
1 w bok i ustawić amortyza2.
Wymaganie
Śruba amortyzatora u góry
–
M10
Zamontować i dokręcić śrubę
Loctite®243™
3.
Wymaganie
F02174-11
Śruba amortyzatora u dołu
M10
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
11.20
45 Nm
45 Nm
Loctite®243™
str. 42)
Zdejmowanie kanapy
–
Otworzyć zamknięcie błyskawiczne
z tyłu.
–
Pociągnąć kanapę do tyłu i zdjąć.
–
Zaczepić kanapę pod śrubą
dosuwając do przodu.
1 i podnieść kanapę
H00122-10
11.21
Montaż kanapy
Zaczep ustalający
2 jest zaczepiony o zbiornik paliwa.
V00208-10
–
H00122-11
52
1, opuścić z tyłu, równocześnie
Zamknąć szybkozłącze
3.
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
11.22
Demontaż filtra powietrza
Wskazówka
Uszkodzenie silnika
Niefiltrowane powietrze zasysane ma negatywny wpływ na żywotność silnika.
Bez filtra powietrza kurz i brud dostają się do silnika.
–
Nie uruchamiać pojazdu bez filtra powietrza.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Praca przygotowawcza
– Zdjąć kanapę. ( str. 52)
Praca główna
– Odczepić wspornik mocujący filtra powietrza
i odchylić na
bok. Wyjąć filtr powietrza ze wspornikiem filtra powietrza.
1
–
Zdjąć filtr powietrza ze wspornika filtra powietrza.
V00209-10
11.23
Montaż filtra powietrza
Praca główna
– Zamontować czysty filtr powietrza na wspornik filtra powietrza.
–
Filtr powietrza posmarować w okolicy
Smar stały (
A.
str. 116)
100818-10
–
Włożyć razem obydwie części, ustawić i zamocować zaczepem ustalającym filtr powietrza
.
1
Informacja
Jeżeli filtr powietrza nie jest prawidłowo zamontowany,
do silnika może dostać się pył lub brud i spowodować
jego uszkodzenie.
V00209-10
Praca końcowa
– Zamontować kanapę. (
str. 52)
53
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.24
Czyszczenie filtra powietrza i obudowy filtra powietrza
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Nie czyścić filtra powietrza paliwem lub naftą, gdyż niszczą one tworzywo piankowe.
Praca przygotowawcza
– Zdjąć kanapę. ( str. 52)
–
Zdemontować filtr powietrza.
(
str. 53)
Praca główna
– Dokładnie wymyć filtr powietrza w specjalnym płynie czyszczącym i pozwolić mu dobrze wyschnąć.
Środek do czyszczenia filtrów powietrza (
str. 117)
Informacja
Filtr powietrza należy tylko wycisnąć, pod żadnym
pozorem nie należy go wyżymać.
M01456-01
–
Nasączyć suchy filtr powietrza wysokiej jakości olejem do filtrów powietrza.
Olej do piankowych filtrów powietrza (
–
Oczyścić obudowę filtra powietrza.
–
Sprawdzić, czy króciec ssący nie uległ uszkodzeniu i jest prawidłowo przymocowany.
Praca końcowa
– Zamontować filtr powietrza.
–
11.25
str. 116)
Zamontować kanapę. (
(
str. 53)
str. 52)
Demontaż tłumika
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
–
54
Podczas pracy układ wydechowy pojazdu mocno się nagrzewa.
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie układu wydechowego.
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
–
Wykręcić śrubę
–
Ściągnąć tłumik z uszczelki gumowej
–
Zamontować tłumik z uszczelką gumową
–
Ustawić szeroką tuleję wieńcową
cową
.
1.
2 kolektora.
V00210-10
11.26
Montaż tłumika
2
1.
i wąską tuleję wień-
3
V00211-10
–
Zamontować i dokręcić śrubę
4.
Wymaganie
Pozostałe śruby podwozia
M6
10 Nm
V00210-11
11.27
Wymiana wkładki z włókna szklanego w tłumiku
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
–
Podczas pracy układ wydechowy pojazdu mocno się nagrzewa.
Przed przystąpieniem do pracy zaczekać na ostygnięcie układu wydechowego.
Informacja
Z czasem materiał wkładki z włókna szklanego ulatnia się do atmosfery, tłumik „wypala się”.
Oprócz zwiększenia hałaśliwości zmienia się przez to również charakterystyka osiągów silnika.
Praca przygotowawcza
– Zdemontować tłumik. (
str. 54)
55
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
Praca główna
– Zdjąć śruby
zębatymi.
V00212-10
1 kapturka ochronnego 2 z podkładkami
–
Zdjąć końcówkę i rurę zewnętrzną
–
Wyciągnąć wkładkę z włókna szklanego
nej.
–
Oczyścić części, które będą ponownie montowane i przed
zamontowaniem sprawdzić, czy nie są uszkodzone.
–
Na rurę wewnętrzną założyć nową wkładkę z włókna szklanego.
–
Nasunąć rurę zewnętrzną na wkładkę z włókna szklanego.
–
Włożyć końcówkę w rurę zewnętrzną.
–
Zamontować śruby z podkładkami zębatymi i dokręcić.
3.
4 z rury wewnętrz-
Wymaganie
Pozostałe śruby podwozia
Praca końcowa
– Zamontować tłumik. (
11.28
M6
10 Nm
str. 55)
Demontaż zbiornika paliwa
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo pożaru
Paliwo jest łatwopalne.
Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać,
jeżeli zbiornik został przepełniony.
–
Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.
–
Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.
–
Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.
–
Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.
–
Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.
–
Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmowego.
–
Nie wdychać oparów paliwa.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a
następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.
–
Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
Praca przygotowawcza
– Zdjąć kanapę. ( str. 52)
–
56
Wkręcić śrubę radełkowaną kranika paliwa do oporu w prawo.
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
Praca główna
– Wykręcić śrubę
1.
–
Wykręcić śruby
2.
–
Odłączyć przewód giętki paliwa
V00213-10
V00234-10
3.
Informacja
Z przewodu paliwa może wypłynąć pozostałość paliwa.
–
Wyciągnąć odpowietrznik zbiornika paliwa z kolumny widelca.
–
Zdjąć oba spojlery po bokach z zamocowania chłodnicy
i wyjąć zbiornik paliwa do góry.
K00216-10
11.29
Montaż zbiornika paliwa
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo pożaru
Paliwo jest łatwopalne.
Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać,
jeżeli zbiornik został przepełniony.
–
Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.
–
Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.
–
Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.
–
Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.
–
Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.
57
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.
–
Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmowego.
–
Nie wdychać oparów paliwa.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a
następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.
–
Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
Praca główna
– Sprawdzić ułożenie linki gazu. (
str. 64)
–
Ustawić równo zbiornik paliwa i zaczepić oba spojlery po
bokach do zamocowania chłodnicy.
–
Nie dopuścić do zakleszczenia ani uszkodzenia w jakikolwiek
innych sposób przewodów lub linek.
–
Zamontować przewód giętki paliwa
–
Zamontować i dokręcić śruby
1.
K00216-11
2.
Wymaganie
Pozostałe śruby podwozia
M6
10 Nm
V00234-10
–
Zamontować i dokręcić śrubę
3.
Wymaganie
Pozostałe śruby podwozia
–
M6
Umieścić odpowietrznik zbiornika paliwa w kolumnie widelca.
V00213-11
Praca końcowa
– Zamontować kanapę. (
58
10 Nm
str. 52)
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
11.30
Sprawdzanie stopnia zabrudzenia łańcucha
–
Sprawdzić łańcuch, czy nie wykazuje dużych zabrudzeń.
»
Jeżeli łańcuch jest mocno zabrudzony:
–
Oczyścić łańcuch. (
str. 59)
400678-01
11.31
Czyszczenie łańcucha
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Smar na oponach redukuje ich przyczepność.
Usunąć smar z opon za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
wania.
Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo-
–
Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.
–
W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Żywotność łańcucha zależy przede wszystkim od jego pielęgnacji.
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Spłukać duże zanieczyszczenia delikatnym strumieniem
wody.
–
Zużyte resztki smaru usunąć środkiem do czyszczenia łańcucha.
Środek do czyszczenia łańcuchów (
–
400725-01
str. 117)
Po wyschnięciu spryskać sprayem do łańcuchów.
Spray do łańcuchów typu off-road (
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
str. 116)
str. 42)
59
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.32
Sprawdzanie naprężenia łańcucha
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
prowadzi do wypadków.
Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i
Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łańcuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy konstrukcyjne zostają zerwane lub połamane.
Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.
W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.
–
Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.
–
Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Na końcu ślizgacza łańcucha nacisnąć łańcuch do góry
i oznaczyć naprężenie łańcucha
.
A
Informacja
Górna część łańcucha
musi być przy tym naprężona.
Łańcuchy nie zawsze zużywają się równomiernie, dlatego też należy powtórzyć pomiar w kilku miejscach
łańcucha.
1
V00235-10
Naciąg łańcucha
»
W wypadku gdy naprężenie łańcucha nie zgadza się z
podanymi wytycznymi:
–
Wyregulować naprężenie łańcucha. (
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
11.33
5 … 8 mm
str. 60)
str. 42)
Regulacja naprężenia łańcucha
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
prowadzi do wypadków.
Nieprawidłowe naprężenie łańcucha uszkadza części konstrukcyjne i
Jeśli łańcuch jest naprężony zbyt mocno, szybciej zużywa się łańcuch, zębatka łańcuchowa, koło łańcuchowe, jak również łożyska skrzyni biegów i koła tylnego. W przypadku przeciążenia elementy konstrukcyjne zostają zerwane lub połamane.
Jeśli łańcuch jest zbyt luźny, to łańcuch może odpaść od zębatki łańcuchowej lub koła łańcuchowego.
W konsekwencji koło tylne zostaje zablokowane lub silnik zostaje uszkodzony.
–
Regularnie sprawdzać naprężenie łańcucha.
–
Ustawić naprężenie łańcucha zgodnie z wymaganiami.
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
–
60
str. 42)
Sprawdzić naprężenie łańcucha. (
str. 60)
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
Praca główna
– Odkręcić nakrętkę
–
–
1.
Odkręcić nakrętki 2.
Wyregulować naprężenie łańcucha, obracając śrubami
nastawczymi
po lewej i prawej stronie.
3
Wymaganie
Naciąg łańcucha
5 … 8 mm
Tak obracać śruby nastawcze
po lewej i prawej stronie,
aby znaczniki na lewym i prawym napinaczu łańcucha
były ustawione w tej samej pozycji do znaczników odniesienia
. W ten sposób koło tylne zostało prawidłowo ustawione.
3
V00251-10
4
A
–
–
–
Dokręcić nakrętki
2.
Napinacze łańcucha 4 muszą przylegać do śrub nastawczych 3.
Dokręcić nakrętkę 1.
Wymaganie
Nakrętka osi koła
tylnego
M14x1,5
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
11.34
40 Nm
str. 42)
Sprawdzanie łańcucha, koła łańcuchowego, zębatki łańcuchowej i prowadnika
łańcucha
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
str. 42)
Praca główna
– Przełączyć skrzynię biegów na bieg jałowy.
–
Sprawdzić stan zużycia łańcucha, koła łańcuchowego i
zębatki łańcuchowej.
»
W wypadku stwierdzenia zużycia łańcucha, koła łańcuchowego lub zębatki łańcuchowej:
–
Wymienić zespół napędowy.
Informacja
400227-01
Zębatkę łańcuchową, koło łańcuchowe i łańcuch należy wymieniać w komplecie.
Przy montażu spinki łańcucha zamknięty
koniec zabezpieczenia musi być zawsze
ustawiony w kierunku ruchu łańcucha.
–
Sprawdzić stan zużycia łańcucha.
»
Jeżeli łańcuch jest zużyty:
–
Wymienić zespół napędowy.
61
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
Informacja
Wraz z nowym łańcuchem należy również
wymienić koło łańcuchowe i zębatkę
łańcuchową.
Nowe łańcuchy zużywają się szybciej na starym, zużytym kole łańcuchowym, wzgl. zębatce
łańcuchowej.
–
Sprawdzić stan zużycia osłony zębatki łańcuchowej.
»
Gdy osłona zębatki łańcuchowej w zaznaczonym obszarze
jest przetarta:
A
–
–
Sprawdzić mocne dokręcenie osłony zębatki łańcuchowej.
»
W wypadku poluzowania osłony zębatki łańcuchowej:
–
Śruba osłony zębnika łańcucha
–
10 Nm
Gdy krawędź dolna sworzni łańcucha znajdzie się na
wysokości lub pod osłoną ślizgową łańcucha:
–
–
M6
Sprawdzić zużycie osłony ślizgowej łańcucha.
»
Wymienić osłonę ślizgową łańcucha.
Sprawdzić prawidłowe przymocowanie osłony ślizgowej łańcucha.
»
W wypadku poluzowania osłony ślizgowej łańcucha:
–
62
Dokręcić osłonę zębatki łańcuchowej.
Wymaganie
H00130-10
V00214-10
Wymienić osłonę małego koła łańcuchowego.
Dokręcić osłonę ślizgową łańcucha.
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
–
Sprawdzić zużycie ślizgacza łańcucha.
»
Gdy dolna krawędź szpilki łańcucha znajduje się na wysokości lub poniżej ślizgacza łańcucha:
–
–
Wymienić element ślizgowy łańcucha.
Sprawdzić zamocowanie ślizgacza łańcucha.
»
W wypadku poluzowania ślizgacza łańcucha:
–
Dokręcić ślizgacz łańcucha.
Wymaganie
Pozostałe śruby
podwozia
M8
25 Nm
V00215-10
–
Sprawdzić zużycie prowadnika łańcucha.
Informacja
Zużycie ocenia się na przedniej części prowadnika łańcucha.
»
W wypadku zdarcia jasnej części prowadnika łańcucha:
–
Wymienić prowadzenie łańcucha.
400985-01
–
Sprawdzić prawidłowe przymocowanie prowadnika łańcucha.
»
W wypadku poluzowania prowadnika łańcucha:
–
Dokręcić prowadnik łańcucha.
Wymaganie
Pozostałe śruby
podwozia
M6
10 Nm
H00131-01
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
str. 42)
63
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.35
Sprawdzanie ramy
–
Sprawdzić, czy na ramie nie ma pęknięć ani odkształceń.
»
Gdy na ramie widać ślady pęknięć lub odkształceń w
wyniku działania sił mechanicznych:
–
Wymienić ramę.
Informacja
Ramę, której konstrukcja została naruszona
w wyniku działania sił mechanicznych należy
zawsze wymienić. Naprawa ramy ze strony
KTM nie jest dozwolona.
601599-01
11.36
Sprawdzanie wahacza
–
Sprawdzić, czy na wahaczu nie ma uszkodzeń, pęknięć ani
odkształceń.
»
Jeżeli wahacz wykazuje uszkodzenia, pęknięcia lub
odkształcenia:
–
Wymienić wahacz.
Informacja
Zawsze wymienić uszkodzony wahacz. KTM
nie zezwala na naprawy wahacza.
V00216-01
11.37
Sprawdzanie ułożenia linki gazu
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
wego ułożenia.
Linka gazu może się wyślizgnąć z prowadnicy w przypadku nieprawidło-
Przepustnica przestanie się zamykać i niemożliwe będzie sterowanie prędkością jazdy.
–
Upewnić się, że ułożenie cięgła gazu Bowdena i luz cięgła gazu Bowdena są zgodne z wymaganiami.
Praca przygotowawcza
– Zdjąć kanapę. ( str. 52)
–
Wkręcić śrubę radełkowaną kranika paliwa do oporu w prawo.
–
Zdemontować zbiornik paliwa.
(
str. 56)
Praca główna
– Sprawdzić ułożenie linki gazu.
Linka gazu musi być ułożona po tylnej stronie kierownicy,
za wężem chłodnicy i po lewej stronie ramy.
»
Gdy ułożenie linki gazu nie odpowiada zaleceniu:
–
V00218-01
64
Skorygować ułożenie linki gazu.
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
Praca końcowa
– Zamontować zbiornik paliwa.
–
11.38
Zamontować kanapę. (
(
str. 57)
str. 52)
Sprawdzanie rączki gumowej
–
Sprawdzić rączki gumowe na kierownicy, czy nie uległy
uszkodzeniu, zużyciu, a także czy są prawidłowo
zamocowane.
»
Gdy rączka gumowa jest uszkodzona, zużyta lub luźna:
–
Wymienić rączkę gumową.
Klej do rączek gumowych (00062030051)
( str. 116)
–
401197-01
11.39
Dodatkowo zabezpieczyć rączkę gumową. (
str. 65)
Dodatkowe zabezpieczenie rączki gumowej
Praca przygotowawcza
– Sprawdzić rączkę gumową. (
str. 65)
Praca główna
– Rączkę gumową zabezpieczyć w dwóch miejscach drutem
zabezpieczającym.
Drut zabezpieczający (54812016000)
Szczypce (U6907854)
Skręcone końce drutu są zwrócone od powierzchni rąk i
są zagięte do rączki gumowej.
401198-01
11.40
Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni sprzęgła
–
Dopasować położenie wyjściowe dźwigni sprzęgła za pomocą
śruby nastawczej
do wielkości dłoni kierującego.
1
Informacja
S02399-10
Przekręcenie śruby nastawczej zgodnie z ruchem
wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni
sprzęgła od kierownicy.
Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie
dźwigni sprzęgła od kierownicy.
Zakres regulacji jest ograniczony.
Śrubę nastawczą należy obracać wyłącznie siłą ręki,
nie stosując przemocy.
Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.
65
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
11.41
Sprawdzanie poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego
Informacja
Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrastającym zużyciem płytek okładziny sprzęgła.
–
Ustawić poziomo zbiorniczek zapasu płynu sprzęgła hydraulicznego, zamontowany na kierownicy.
–
Sprawdzić poziom płynu na wizjerze
»
1.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego spadł poniżej znacznika
na wizjerze:
A
–
Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.
( str. 66)
S02400-10
11.42
Korekta poziomu płynu sprzęgła hydraulicznego
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
Informacja
Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrastającym zużyciem płytek okładziny sprzęgła.
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody sprzęgła nie są przystosowane do kontaktu z płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
–
Ustawić poziomo zamontowany na kierownicy zbiorniczek
wyrównawczy płynu sprzęgła hydraulicznego.
–
Wykręcić śruby
–
1.
Odkręcić korek 2 z membraną 3.
–
Skorygować poziom płynu do poziomu
A.
Wymaganie
Poziom
(płynu pod
górną krawędzią zbiornika)
A
V00236-10
4 mm
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (
66
str. 115)
PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU 11
–
Założyć na miejscu korek z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
11.43
Wymiana płynu sprzęgła hydraulicznego
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Poziom płynu wzrasta wraz ze wzrastającym zużyciem płytek okładziny sprzęgła.
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody sprzęgła nie są przystosowane do kontaktu z płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
–
Ustawić poziomo zamontowany na kierownicy zbiorniczek
wyrównawczy płynu sprzęgła hydraulicznego.
–
Wykręcić śruby
–
1.
Odkręcić korek 2 z membraną 3.
V00236-11
67
11 PRACE SERWISOWE NA PODWOZIU
–
Napełnić strzykawkę do odpowietrzania
nem.
4 odpowiednim pły-
Strzykawka (50329050000)
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (
–
str. 115)
Wykręcić śrubę odpowietrzającą w siłowniku i zamontować
strzykawkę do odpowietrzania
.
4
V00237-10
–
Dotąd wtłaczać płyn do systemu, aż zacznie wypływać bez
pęcherzyków przez otwór
pompy.
–
Od czasu do czasu odciągnąć przy tym płyn ze zbiornika
zapasu pompy, aby zapobiec jego przepełnieniu.
–
Zdemontować strzykawkę do odpowietrzania. Zamontować
i dokręcić śrubę odpowietrzającą.
–
Skorygować poziom płynu sprzęgła hydraulicznego.
5
Wymaganie
Poziom płynu pod górną
krawędzią zbiornika
S02401-10
–
4 mm
Założyć na miejscu korek z membraną. Zamontować i dokręcić śruby.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
68
UKŁAD HAMULCOWY 12
12.1
Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca ręcznego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.
W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca ręcznego, w układzie hamulcowym jest wytwarzane
ciśnienie, działające na hamulec przedni.
–
Ustawić luz na dźwigni hamulca ręcznego zgodnie z wymaganiami.
–
Nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego do przodu i sprawdzić
luz
.
A
Luz dźwigni hamulca ręcznego
»
≥ 3 mm
Jeżeli luz nie jest zgodny z wymaganiami:
–
Ustawić położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego. ( str. 69)
S02402-10
12.2
Ustawianie położenia wyjściowego dźwigni hamulca ręcznego
–
Sprawdzić luz dźwigni hamulca ręcznego. (
–
Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca ręcznego
za pomocą śruby nastawczej
.
str. 69)
1
Informacja
M01541-10
12.3
Przekręcenie śruby nastawczej zgodnie z ruchem
wskazówek zegara powoduje odsunięcie dźwigni
hamulca ręcznego od kierownicy.
Przekręcenie śruby nastawczej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje dosunięcie
dźwigni hamulca ręcznego do kierownicy.
Zakres regulacji jest ograniczony.
Śrubę nastawczą należy obracać wyłącznie siłą ręki,
nie stosując przemocy.
Nie dokonywać regulacji podczas jazdy.
Sprawdzanie tarcz hamulcowych
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Zużyte tarcze hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.
Zużyte tarcze hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie
służą pomocą.)
69
12 UKŁAD HAMULCOWY
–
Sprawdzić grubość tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu
w kilku miejscach, czy jest większa od wymiaru
.
A
Informacja
Zużycie powoduje spadek grubości tarcz hamulcowych
w obszarze przylegania okładzin hamulcowych.
Granica zużycia tarcz hamulcowych
400257-10
»
–
2,5 mm
tył
2,5 mm
Jeżeli grubość tarczy hamulcowej spadnie poniżej wymaganej wartości:
–
Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła przedniego.
–
Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.
Sprawdzić przednie i tylne tarcze hamulcowe, czy nie są
uszkodzone, popękane lub odkształcone.
»
12.4
przód
Jeżeli tarcza hamulcowa wykazuje uszkodzenia, pęknięcia
lub odkształcenia:
–
Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła przedniego.
–
Wymienić tarczę hamulcową hamulca koła tylnego.
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego hamulca koła przedniego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
hamulcowego ulega awarii.
Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu
Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej podanego zaznaczenia lub podanej wartości, oznacza
to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.
–
Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane
warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
70
Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.
Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmonogramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
UKŁAD HAMULCOWY 12
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania
płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
–
Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek
wyrównawczy płynu hamulcowego.
–
Wykręcić śruby
–
1.
Odkręcić korek 2 z membraną 3.
–
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
Poziom płynu hamulcowego
poniżej krawędzi górnej
zbiornika
V00238-10
»
Jeżeli poziom płynu hamulcowego nie jest zgodny
z wymaganiami:
–
–
5 mm
Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła przedniego. ( str. 71)
Ustawić równo korek z membraną. Zamontować i dokręcić
śruby.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
12.5
Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła przedniego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
hamulcowego ulega awarii.
Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu
Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej podanego zaznaczenia lub podanej wartości, oznacza
to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.
–
Sprawdzić układ hamulcowy i nie kontynuować jazdy przed usunięciem problemu. (Autoryzowane
warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
71
12 UKŁAD HAMULCOWY
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.
Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmonogramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania
płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
Praca przygotowawcza
– Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła przedniego.
( str. 73)
Praca główna
– Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek
wyrównawczy płynu hamulcowego.
–
–
V00238-10
72
Wykręcić śruby
1.
Odkręcić korek 2 z membraną 3.
UKŁAD HAMULCOWY 12
–
Skorygować poziom płynu hamulcowego do wymiaru
A.
Wymaganie
Poziom płynu hamulcowego
poniżej krawędzi górnej
zbiornika
5 mm
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (
–
309386-11
str. 115)
Ustawić równo korek z membraną. Zamontować i dokręcić
śruby.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
12.6
Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła przedniego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.
Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
–
Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych
Minimalna grubość okładzin
hamulcowych
A.
≥ 1 mm
A
»
Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od
minimalnej:
–
B02059-10
–
Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy nie są uszkodzone ani
popękane.
»
Jeżeli widoczne są uszkodzenia lub pęknięcia:
–
12.7
Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przedniego. ( str. 73)
Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła przedniego. ( str. 73)
Wymiana okładzin hamulcowych hamulca koła przedniego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
nia.
–
Układ hamulcowy ulega awarii w przypadku niewłaściwego serwisowa-
Upewnić się, że prace serwisowe i naprawy są wykonywane prawidłowo. (Autoryzowane warsztaty
KTM chętnie służą pomocą.)
73
12 UKŁAD HAMULCOWY
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.
Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmonogramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Niedozwolone okładziny hamulcowe zmieniają skuteczność hamowania.
Nie wszystkie okładziny hamulcowe są sprawdzone i dozwolone dla motocykli KTM. Konstrukcja
i współczynnik tarcia takich okładzin hamulcowych i tym samym ich skuteczność hamowania mogą
znacznie różnić się od oryginalnych okładzin hamulcowych.
W razie zastosowania okładzin hamulcowych, różniących się od wyposażenia seryjnego, nie ma gwarancji, że odpowiadają one oryginalnej homologacji pojazdu. W takim przypadku pojazd ten nie odpowiada stanowi fabrycznemu i gwarancja wygasa.
–
Stosować wyłącznie okładziny hamulcowe dopuszczone i zalecane przez firmę KTM.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania
płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
–
Wypoziomować zamontowany na kierownicy zbiorniczek
wyrównawczy płynu hamulcowego.
–
Wykręcić śruby
–
V00238-10
74
1.
Odkręcić korek 2 z membraną 3.
UKŁAD HAMULCOWY 12
–
Wykręcić śrubę
–
Okładziny hamulcowe cofnąć na tarczy hamulcowej poprzez
lekkie przechylenie zacisku hamulca w bok. Zacisk hamulca
ostrożnie ściągnąć w tył z tarczy hamulcowej.
–
Cofnąć tłoczek hamulcowy do położenia wyjściowego i upewnić się, że płyn hamulcowy nie wypływa ze zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego. W razie potrzeby odessać.
–
Zdjąć pierścień zabezpieczający
–
Wykręcić śrubę
–
Wyjąć okładziny hamulcowe.
–
Oczyścić zacisk hamulca.
–
Ustawić równo nowe okładziny hamulcowe.
4 i 5.
E00754-10
6.
7.
Informacja
Okładziny hamulcowe wymieniać zawsze w komplecie.
Upewnić się, że okładziny hamulcowe są prawidłowo
ustawione w sprężynie mocującej.
–
Zamontować i dokręcić śrubę
7.
Wymaganie
M6
Śruba okładzin
hamulcowych
przednich
–
E00756-10
10 Nm
Zamontować pierścień zabezpieczający
6.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamowania.
–
Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.
–
W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym
środkiem do czyszczenia hamulców.
–
Sprawdzić tarcze hamulcowe. (
str. 69)
–
Ustawić równo zacisk hamulca.
–
Założyć śrubę
–
Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu. Unieruchomić dźwignię hamulca ręcznego
ustawioną w pozycji wciśnięcia.
4 i 5, ale jeszcze nie dokręcać.
Zacisk hamulca pozycjonuje się.
–
E00754-10
Dokręcić śrubę
4 i 5.
Wymaganie
Śruba przedniego zacisku
hamulca
–
M8
20 Nm
Loctite®243™
Zdjąć blokadę dźwigni hamulca ręcznego.
75
12 UKŁAD HAMULCOWY
–
Skorygować poziom płynu hamulcowego.
Wymaganie
Poziom płynu hamulcowego
poniżej krawędzi górnej
zbiornika
5 mm
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (
V00238-10
–
Założyć na miejscu korek
–
Zamontować i dokręcić śruby
str. 115)
2 z membraną 3.
1.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
12.8
Sprawdzanie luzu dźwigni hamulca nożnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.
W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego, w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnienie, działające na hamulec tylny.
–
Ustawić luz na dźwigni hamulca nożnego zgodnie z wymaganiami.
–
Wyczepić sprężynę
–
Poruszać dźwignią hamulca nożnego pomiędzy ogranicznikiem końcowym i punktem przylgnięcia tłoczka hamulcowego
hamulca nożnego i sprawdzić luz
.
1.
A
Wymaganie
Luz dźwigni hamulca nożnego
»
402026-10
12.9
Jeżeli luz nie jest zgodny z wymaganiami:
–
–
3 … 5 mm
Wyregulować luz dźwigni hamulca nożnego.
( str. 76)
Zaczepić sprężynę
1.
Regulacja luzu dźwigni hamulca nożnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.
W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego, w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnienie, działające na hamulec tylny.
–
76
Ustawić luz na dźwigni hamulca nożnego zgodnie z wymaganiami.
UKŁAD HAMULCOWY 12
–
Odczepić sprężynę dźwigni hamulca nożnego.
–
Odkręcić nakrętkę
–
Obracać drążek dociskowy
1.
2 aż do uzyskania luzu A.
Wymaganie
Luz dźwigni hamulca nożnego
H00161-10
–
Przytrzymać drążek dociskowy
–
Odczepić sprężynę dźwigni hamulca nożnego.
–
Sprawdzić, czy położenie wyjściowe dźwigni hamulca nożnego jest dostosowane do wzrostu kierowcy.
»
2 i dokręcić nakrętkę 1.
Jeżeli konieczne jest dostosowanie położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego:
–
12.10
3 … 5 mm
Wyregulować położenie wyjściowe dźwigni hamulca
nożnego. ( str. 77)
Regulacja położenia wyjściowego dźwigni hamulca nożnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
Układ hamulcowy w razie przegrzania ulega awarii.
W przypadku braku luzu na dźwigni hamulca nożnego, w układzie hamulcowym jest wytwarzane ciśnienie, działające na hamulec tylny.
–
Ustawić luz na dźwigni hamulca nożnego zgodnie z wymaganiami.
–
Odczepić sprężynę dźwigni hamulca nożnego.
–
Odkręcić nakrętkę
–
Dokręcić drążek dociskowy
–
Odkręcić nakrętkę
–
Do indywidualnej regulacji położenia wyjściowego dźwigni
hamulca nożnego odpowiednio obracać śrubę
.
1.
2.
3.
4
Informacja
H00161-11
Zakres regulacji jest ograniczony.
–
Przytrzymać śrubę
4 i dokręcić nakrętkę 3.
Wymaganie
Pozostałe nakrętki
podwozia
–
M8
25 Nm
Sprawdzić luz dźwigni hamulca nożnego. (
str. 76)
Wymaganie
Luz dźwigni hamulca nożnego
»
Gdy luz w dźwigni hamulca nożnego nie będzie zgodny z
wytyczną:
–
–
3 … 5 mm
Wyregulować luz dźwigni hamulca nożnego.
( str. 76)
Zaczepić sprężynę dźwigni hamulca nożnego.
77
12 UKŁAD HAMULCOWY
12.11
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
hamulcowego ulega awarii.
Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu
Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej podanego zaznaczenia lub podanej wartości, oznacza
to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.
–
Sprawdzić układ hamulcowy i zadbać, aby nikt nie korzystał z pojazdu przed usunięciem problemu.
(Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.
Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmonogramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
–
Ustawić pojazd pionowo.
–
Sprawdzić na wizjerze
»
1 poziom płynu hamulcowego.
Jeżeli w wizjerze 1 widoczny jest pęcherzyk powietrza:
–
Uzupełnić płyn hamulcowy w hamulcu koła tylnego.
( str. 78)
V00245-10
12.12
Uzupełnianie płynu hamulcowego w hamulcu koła tylnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
hamulcowego ulega awarii.
Układ hamulcowy w przypadku niewystarczającego poziomu płynu
Jeśli poziom płynu hamulcowego spada poniżej podanego zaznaczenia lub podanej wartości, oznacza
to, że układ hamulcowy jest nieszczelny lub okładziny hamulcowe są zużyte.
–
Sprawdzić układ hamulcowy i zadbać, aby nikt nie korzystał z pojazdu przed usunięciem problemu.
(Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
78
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
UKŁAD HAMULCOWY 12
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.
Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmonogramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania
płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
–
str. 42)
Sprawdzić okładziny hamulcowe w hamulcu koła tylnego.
( str. 80)
Praca główna
– Wykręcić śruby
–
1.
Zdjąć pokrywę 2 z podkładką 3 i membraną 4.
–
Skorygować poziom płynu hamulcowego do wymiaru
V00244-10
A.
Wymaganie
Wymiar
(poziom płynu
hamulcowego poniżej krawędzi górnej zbiorniczka)
A
10 mm
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (
H00115-10
str. 115)
–
Ustawić równo pokrywę z podkładką i membraną.
–
Zamontować i dokręcić śruby.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
str. 42)
79
12 UKŁAD HAMULCOWY
12.13
Sprawdzanie okładzin hamulcowych w hamulcu koła tylnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Zużyte okładziny hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.
Zużyte okładziny hamulcowe wymagają niezwłocznej wymiany. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
–
Sprawdzić minimalną grubość okładzin hamulcowych
Minimalna grubość okładzin
hamulcowych
A.
≥ 1 mm
A
»
Jeżeli grubość okładzin hamulcowych jest mniejsza od
minimalnej:
–
S00885-10
–
Sprawdzić okładziny hamulcowe, czy nie są uszkodzone ani
popękane.
»
Jeżeli widoczne są uszkodzenia lub pęknięcia:
–
12.14
Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tylnego. ( str. 80)
Wymienić okładziny hamulcowe hamulca koła tylnego. ( str. 80)
Wymiana okładzin hamulcowych hamulca koła tylnego
Ostrzeżenie
Podrażnienia skóry
Płyn hamulcowy powoduje podrażnienia skóry.
–
Przechowywać płyn hamulcowy poza zasięgiem dzieci.
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i okulary ochronne.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu hamulcowego do przewodu pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn hamulcowy dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem hamulcowym.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
–
Przestarzały płyn hamulcowy zmniejsza skuteczność hamowania.
Upewnić się, że płyn hamulcowy hamulca przedniego i tylnego jest wymieniany zgodnie z harmonogramem serwisowym. (Autoryzowane warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
nia.
–
80
Układ hamulcowy ulega awarii w przypadku niewłaściwego serwisowa-
Upewnić się, że prace serwisowe i naprawy są wykonywane prawidłowo. (Autoryzowane warsztaty
KTM chętnie służą pomocą.)
UKŁAD HAMULCOWY 12
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Pod żadnym pozorem nie stosować płynu hamulcowego DOT 5. Bazuje on na oleju silikonowym i jest
zabarwiony na kolor purpurowy. Uszczelki i przewody hamulcowe nie są przeznaczone do napełniania
płynem hamulcowym DOT 5.
Nie dopuszczać do zetknięcia się płynu hamulcowego z lakierowanymi częściami, ponieważ płyn hamulcowy niszczy lakierowane powierzchnie.
Używać tylko czystego płynu hamulcowego ze szczelnie zamkniętego pojemnika.
–
Zdjąć pierścień zabezpieczający
–
Wykręcić śrubę
–
Wyjąć okładziny hamulcowe.
–
Wykręcić śrubę
1.
.
2
H00143-10
–
3.
Wykręcić śrubę 4 i zdjąć zacisk hamulca.
Informacja
Przykryć elementy konstrukcyjne w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Nie zaginać przewodu hamulcowego.
F02161-10
–
Oczyścić zacisk hamulca i wspornik zacisku hamulca.
–
Wykręcić śruby
–
5.
Zdjąć pokrywę 6 z podkładką 7 i membraną 8.
–
Cofnąć tłoczek hamulcowy do położenia wyjściowego i upewnić się, że płyn hamulcowy nie wypływa ze zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego. W razie potrzeby odessać
płyn hamulcowy.
–
Ustawić równo zacisk hamulca.
–
Zamontować i dokręcić śrubę
F02162-10
4.
Wymaganie
Śruba tylnego
zacisku
hamulca
–
M8x20
Zamontować i dokręcić śrubę
18 Nm
Loctite®243™
3.
81
12 UKŁAD HAMULCOWY
Wymaganie
Śruba tylnego
zacisku
hamulca
M8x40
18 Nm
Loctite®243™
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamowania.
–
Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.
–
W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym
środkiem do czyszczenia hamulców.
H00144-01
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Niedozwolone okładziny hamulcowe zmieniają skuteczność hamowania.
Nie wszystkie okładziny hamulcowe są sprawdzone
i dozwolone dla motocykli KTM. Konstrukcja i współczynnik tarcia takich okładzin hamulcowych i tym
samym ich skuteczność hamowania mogą znacznie
różnić się od oryginalnych okładzin hamulcowych.
W razie zastosowania okładzin hamulcowych, różniących się od wyposażenia seryjnego, nie ma gwarancji, że odpowiadają one oryginalnej homologacji
pojazdu. W takim przypadku pojazd ten nie odpowiada stanowi fabrycznemu i gwarancja wygasa.
–
–
Stosować wyłącznie okładziny hamulcowe
dopuszczone i zalecane przez firmę KTM.
Ustawić równo nowe okładziny hamulcowe.
Informacja
Okładziny hamulcowe wymieniać zawsze w komplecie.
Upewnić się, że okładziny hamulcowe są prawidłowo
ustawione w sprężynie mocującej.
–
Zamontować i dokręcić śrubę
2.
Wymaganie
Śruba okładzin
hamulcowych z tyłu
H00143-10
82
M6
10 Nm
–
Zamontować pierścień zabezpieczający
–
Sprawdzić tarcze hamulcowe. (
–
Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu.
1.
str. 69)
UKŁAD HAMULCOWY 12
–
Skorygować poziom płynu hamulcowego do wymiaru
A.
Wymaganie
Wymiar
(poziom płynu
hamulcowego poniżej krawędzi górnej zbiorniczka)
A
10 mm
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1 (
–
H00115-10
str. 115)
Założyć na swoje miejsce membranę i pokrywę z podkładką.
Zamontować i dokręcić śruby.
Informacja
Natychmiast zmyć wodą rozlany płyn hamulcowy.
83
13 KOŁA, OPONY
13.1
Demontaż koła przedniego
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
Praca główna
– Wykręcić śrubę
1.
–
2.
str. 42)
V00219-10
Odkręcić śruby
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze
hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.
–
V00246-10
–
Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie
uszkodzić tarczy hamulcowej.
Przytrzymać koło przednie i wyciągnąć oś
przednie z widelca.
3. Wyjąć koło
Informacja
Po zdjęciu koła przedniego nie naciskać dźwigni
hamulca ręcznego.
–
Zdemontować tuleje dystansowe
4.
H00934-13
13.2
Montaż koła przedniego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
wania.
84
Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo-
–
Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.
–
W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.
KOŁA, OPONY 13
–
Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.
»
W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła:
–
–
Wymienić łożysko koła przedniego.
Oczyścić i nasmarować simmerringi
bieżne
tulei dystansowych.
1 oraz powierzchnie
A
Smar stały (
str. 116)
–
Zamontować tuleje dystansowe.
–
Oczyścić i lekko przesmarować oś
H00935-10
Smar stały (
–
2.
str. 116)
Ustawić równo koło przednie.
Okładziny hamulcowe zostały prawidłowo ustawione.
–
Założyć oś.
–
Dokręcić śruby
3.
Wymaganie
V00247-10
M6
Śruba końcówki
goleni widelca
–
Zamontować i dokręcić śrubę
10 Nm
4.
Wymaganie
M10
Śruba osi
przedniej
40 Nm
Loctite®243™
–
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
str. 42)
–
Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca ręcznego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej.
–
Odkręcić śruby
–
Nacisnąć hamulec koła przedniego i kilka razy silnie nacisnąć
widelec.
V00219-11
3.
Golenie widelca pozycjonują się.
–
V00248-10
Dokręcić śruby
3.
Wymaganie
Śruba końcówki
goleni widelca
M6
10 Nm
85
13 KOŁA, OPONY
13.3
Demontaż koła tylnego
Praca przygotowawcza
– Motocykl podnieść na stojak. (
Praca główna
– Wykręcić nakrętkę
str. 42)
1.
–
Zdjąć napinacz łańcucha
–
Na tyle wyciągnąć oś koła
nąć do przodu.
–
Przesunąć koło tylne maksymalnie do przodu. Zdjąć łańcuch
z koła łańcuchowego.
2.
H00116-10
3, aby koło tylne dało się przesu-
Informacja
Przykryć elementy konstrukcyjne w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
H00117-10
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Uszkodzone tarcze
hamulcowe zmniejszają skuteczność hamowania.
–
–
Koło odkładać zawsze w taki sposób, aby nie
uszkodzić tarczy hamulcowej.
Przytrzymać koło tylne i wyciągnąć oś. Wyjąć koło tylne z
wahacza.
Informacja
Przy zdemontowanym kole tylnym nie naciskać dźwigni hamulca nożnego.
–
F02175-10
86
Zdemontować tuleje dystansowe
4.
KOŁA, OPONY 13
13.4
Montaż koła tylnego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku
wania.
Olej i smar na tarczach hamulcowych zmniejszają skuteczność hamo-
–
Nie dopuścić do dostania się smaru i oleju na tarcze hamulcowe.
–
W razie potrzeby wyczyścić tarcze specjalnym środkiem do czyszczenia hamulców.
Praca główna
– Sprawdzić łożysko koła, czy nie jest uszkodzone ani zużyte.
»
W przypadku uszkodzenia wzgl. zużycia łożyska koła:
–
–
Wymienić łożysko koła tylnego.
Oczyścić i nasmarować simmerringi
bieżne
tulei dystansowych.
1 oraz powierzchnie
A
Smar stały (
F02176-10
–
str. 116)
Zamontować tuleje dystansowe.
Informacja
Szeroką tuleję dystansową włożyć po lewej stronie,
patrząc w kierunku obracania się koła.
–
Oczyścić i lekko przesmarować oś
Smar stały (
–
2.
str. 116)
Ustawić koło tylne i włożyć w nie oś.
Okładziny hamulcowe zostały prawidłowo ustawione.
–
Założyć łańcuch.
–
Ustawić napinacz łańcucha
końca oś.
–
Zamontować nakrętkę
–
Upewnić się, że napinacze łańcucha przylegają do śrub
nastawczych.
–
Sprawdzić naprężenie łańcucha. (
–
Dokręcić nakrętkę
3 po obu stronach i wsunąć do
H00117-12
4, ale jeszcze jej nie dokręcać.
str. 60)
4.
Wymaganie
H00116-11
Nakrętka osi koła
tylnego
–
M14x1,5
40 Nm
Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię hamulca nożnego, aż okładziny hamulcowe dotkną tarczy hamulcowej i będzie wyczuwalny punkt oporu.
Praca końcowa
– Motocykl zdjąć ze stojaka. (
str. 42)
87
13 KOŁA, OPONY
13.5
Sprawdzanie stanu opon
Informacja
Montować tylko opony, dopuszczone i/lub zalecane przez KTM.
Inne opony mogą mieć negatywny wpływ na właściwości trakcyjne.
Typ i stan opon oraz ciśnienie powietrza w oponach mają wpływ na właściwości trakcyjne motocykla.
Na kole przednim i tylnym można stosować tylko opony o tym samym bieżniku.
Zużyte opony mają negatywny wpływ na właściwości trakcyjne, zwłaszcza na mokrym podłożu.
–
Sprawdzić oponę przedniego i tylnego koła, czy nie są ponacinane, nie mają wbitych obcych przedmiotów lub czy nie są
uszkodzone w inny sposób.
»
Jeżeli w oponie przedniego lub tylnego koła występują
nacięcia, są wbite obce przedmioty lub występują inne
uszkodzenia:
–
–
Wymienić oponę (lub opony).
Sprawdzić głębokość profilu bieżnika opony.
400602-10
Informacja
Zwracać uwagę na obowiązujące w danym kraju przepisy o minimalnej dopuszczalnej grubości bieżnika.
Minimalna głębokość profilu
bieżnika
»
Jeżeli głębokość profilu bieżnika jest mniejsza od minimalnej:
–
–
≥ 2 mm
Wymienić oponę (lub opony).
Sprawdzić wiek opony.
Informacja
Data produkcji opon ukazana jest zazwyczaj na oponach czterema ostatnimi cyframi oznaczenia DOT.
Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji a
dwie ostatnie rok produkcji.
KTM zaleca zmianę opon, niezależnie od rzeczywistego zużycia, najpóźniej po upływie 5 lat.
H01144-10
»
Wiek opony powyżej 5 lat:
–
13.6
Wymienić oponę (lub opony).
Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach
Informacja
Za niskie ciśnienie powietrza w oponach powoduje nadmierne zużycie i przegrzanie opony.
Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach gwarantuje optymalny komfort jazdy i maksymalną żywotność
opony.
88
KOŁA, OPONY 13
–
Odkręcić kapturek ochronny.
–
Sprawdzić ciśnienie powietrza przy zimnych oponach.
Ciśnienie powietrza w oponach do jazdy w terenie
»
–
13.7
1,0 bar
tył
1,0 bar
Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie jest zgodne z
wymaganiami:
–
400695-01
przód
Skorygować ciśnienie powietrza w oponach.
Zamontować kapturek ochronny.
Sprawdzanie naprężenia szprych
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Nieprawidłowo naprężone szprychy powodują pogorszenie właściwości
trakcyjnych pojazdu i mogą prowadzić do szkód następczych.
Jeśli szprychy są naprężone zbyt mocno, zostają one zerwane na skutek przeciążenia. Jeśli szprychy
są zbyt luźno naprężone, może dojść do bicia bocznego lub górnego w kole. W konsekwencji poluźniają się kolejne szprychy.
–
Regularnie sprawdzać naprężenia szprych, w szczególności w nowym pojeździe. (Autoryzowane
warsztaty KTM chętnie służą pomocą.)
–
Uderzyć każdą szprychę końcówką śrubokrętu.
Informacja
Częstotliwość dźwięku zależy od długości i średnicy
szprychy.
Jeżeli poszczególne szprychy tej samej długości i grubości wydają dźwięki o różnych częstotliwościach, to
sygnalizuje to różne naprężenie szprych.
400694-01
Musi być słyszalny wysoki dźwięk.
»
Jeżeli stwierdzone zostaje różne naprężenie szprych:
–
–
Skorygować naprężenie szprych.
Sprawdzić moment dokręcenia szprych.
Wymaganie
Nypel szprychy
M3,5
3 Nm
Klucz dynamometryczny z kompletem akcesoriów
(58429094000)
89
14 UKŁAD CHŁODZENIA
14.1
Układ chłodzenia
Pompa wodna
w silniku zapewnia wymuszony obieg płynu
chłodzącego.
Ciśnienie w układzie chłodzenia, powstające przy nagrzewaniu,
jest regulowane przez zawór w zamknięciu chłodnicy
. Dzięki
temu dopuszczalne jest osiągnięcie podanej temperatury płynu
chłodzącego bez ryzyka wystąpienia zakłóceń działania.
1
2
120 °C
V00220-10
14.2
Chłodzenie następuje przez przepływ powietrza, powstający podczas jazdy.
Im mniejsza prędkość, tym mniejsza wydajność chłodzenia. Również zabrudzone żebra chłodzące pogarszają skuteczność chłodzenia.
Sprawdzanie zabezpieczenia przed zamarzaniem i poziomu płynu chłodzącego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
i jest pod ciśnieniem.
Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa
–
Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia,
jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.
–
Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub
pozostałych elementów konstrukcyjnych.
–
Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.
–
Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu
pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.
–
Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.
–
Odkręcić korek chłodnicy
–
Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzącego.
1.
−25 … −45 °C
»
V00221-10
90
Jeżeli zabezpieczenie przed zamarzaniem płynu chłodzącego nie jest zgodne z wymaganiami:
–
Skorygować zabezpieczenie przed zamarzaniem
płynu chłodzącego.
UKŁAD CHŁODZENIA 14
–
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy.
Poziom płynu
chłodzącego
powyżej
żeberek chłodnicy
10 mm
A
»
Jeżeli poziom płynu chłodzącego nie jest zgodny z wymaganiami:
–
płyn chłodzący (
400243-10
–
14.3
Skorygować poziom płynu chłodzącego.
str. 115)
Zakręcić korek chłodnicy.
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
i jest pod ciśnieniem.
Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa
–
Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia,
jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.
–
Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub
pozostałych elementów konstrukcyjnych.
–
Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.
–
Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu
pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.
–
Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.
–
Odkręcić korek chłodnicy.
–
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w chłodnicy.
Poziom płynu
chłodzącego
powyżej
żeberek chłodnicy
10 mm
A
»
400243-10
Jeżeli poziom płynu chłodzącego nie jest zgodny z wymaganiami:
–
Skorygować poziom płynu chłodzącego.
płyn chłodzący (
–
str. 115)
Zakręcić korek chłodnicy.
91
14 UKŁAD CHŁODZENIA
14.4
Spuszczanie płynu chłodzącego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
i jest pod ciśnieniem.
Podczas eksploatacji motocykla płyn chłodzący mocno się nagrzewa
–
Nie otwierać chłodnicy, węży chłodnicy, pozostałych elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia,
jeśli silnik lub system chłodzenia jest nagrzany do temperatury roboczej.
–
Odczekać do wystygnięcia układu chłodzenia i silnika przed otwarciem chłodnicy, węży chłodnicy lub
pozostałych elementów konstrukcyjnych.
–
Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.
–
Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu
pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.
–
Ustawić motocykl pionowo.
–
Podstawić odpowiedni pojemnik pod pokrywę pompy wody.
–
Wykręcić śrubę
–
Całkowicie spuścić płyn chłodzący.
–
Zamontować śrubę
cym i dokręcić.
1. Odkręcić korek chłodnicy.
1 z nowym pierścieniem uszczelniają-
Wymaganie
H00119-10
14.5
Śruba spustowa
korka pompy wody
M6
6 Nm
Wlewanie płynu chłodzącego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
92
Płyn chłodzący jest trujący i szkodliwy dla zdrowia.
–
Przechowywać płyn chłodzący poza zasięgiem dzieci.
–
Nie dopuścić do kontaktu płynu chłodzącego ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się płynu chłodzącego do przewodu
pokarmowego.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością
wody, a następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z płynem chłodzącym.
UKŁAD CHŁODZENIA 14
Praca główna
– Upewnić się, że śruba
1 jest dokręcona.
–
Ustawić motocykl pionowo.
–
Płyn chłodzący wlać do poziomu
A.
Wymaganie
Poziom
powyżej żeberek chłodnicy
A
Płyn chłodzący
K00211-10
–
10 mm
0,55 l
płyn chłodzący
( str. 115)
Ustawić pojazd w położeniu pokazanym na ilustracji i zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Musi być uzyskana różnica
wysokości
.
B
Wymaganie
Różnica wysokości
B
50 cm
Informacja
Należy podnieść przód pojazdu, by umożliwić usunięcie całego powietrza z układu chłodzenia. Nieprawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia nie zapewnia
dostatecznej mocy chłodzenia, co może doprowadzić
do przegrzania silnika.
400677-11
–
Pojazd ustawić ponownie w poziomie.
–
Nalać płynu chłodzącego aż do wymiaru
–
Zakręcić korek chłodnicy.
A.
Praca końcowa
– Wykonać krótką jazdę próbną.
–
Sprawdzić szczelność układu chłodzącego.
–
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego. (
str. 91)
93
15 ZESTROJENIE SILNIKA
15.1
Sprawdzanie luzu linki gazu
–
Sprawdzić swobodny ruch manetki gazu.
–
Ustawić kierownicę w pozycji na wprost. Lekko poruszać
manetkę gazu tam i z powrotem, aby sprawdzić luz linki
gazu
.
A
Luz linki gazu
»
3 … 5 mm
Gdy luz linki gazu nie odpowiada zaleceniu:
–
400192-11
Ustawić luz linki gazu.
(
str. 94)
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet
śmierć.
–
–
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
–
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin,
jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w
zamkniętym pomieszczeniu.
Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. Poruszać
kierownicę tam i z powrotem w całym zakresie obrotu.
Prędkość obrotowa biegu jałowego nie może się zmienić.
»
Jeżeli prędkość obrotowa biegu jałowego ulegnie zmianie:
–
15.2
Ustawić luz linki gazu.
(
str. 94)
Ustawianie luzu linki gazu
Praca przygotowawcza
– Zdjąć kanapę. ( str. 52)
–
Wkręcić śrubę radełkowaną kranika paliwa do oporu w prawo.
–
Zdemontować zbiornik paliwa.
–
Sprawdzić ułożenie linki gazu. (
(
str. 56)
str. 64)
Praca główna
– Ustawić kierownicę w pozycji na wprost.
S02403-10
94
–
Cofnąć tuleję
–
Otoczka linki gazu w śrubie nastawczej
dosunięta do oporu.
–
Odkręcić nakrętkę
1.
3.
2 powinna być
ZESTROJENIE SILNIKA 15
–
Obracać śrubą nastawczą
dotąd, aż na otoczce linki gazu
będzie występował wymagany luz linki gazu
.
2
A
Wymaganie
Luz linki gazu
–
–
3 … 5 mm
Dokręcić nakrętkę
3.
Nasunąć tuleję 1.
400192-11
Praca końcowa
– Zamontować zbiornik paliwa.
15.3
–
Zamontować kanapę. (
–
Sprawdzić luz linki gazu. (
(
str. 57)
str. 52)
str. 94)
Prędkość obrotowa biegu jałowego gaźnika
Ustawienie biegu jałowego gaźnika wpływa w dużym stopniu na
zachowanie podczas uruchamiania, stabilną prędkość obrotową
biegu jałowego i reakcję silnika na dodawania gazu. Oznacza to,
że silnik z prawidłowo ustawioną prędkością obrotową na biegu
jałowym uruchomi się łatwiej niż silnik z niewłaściwie ustawioną
prędkością obrotową na biegu jałowym.
Informacja
Gaźnik oraz jego elementy konstrukcyjne podlegają zwiększonemu zużyciu w wyniku wibracji silnika. Wskutek zużycia może dojść do błędnego funkcjonowania.
V00222-10
Prędkość obrotowa biegu jałowego jest regulowana za pomocą
śruby nastawczej
.
Mieszankę paliwa na biegu jałowym reguluje się za pomocą śruby
regulacji powietrza biegu jałowego
.
1
2
15.4
Ustawianie prędkości obrotowej biegu jałowego gaźnika
–
Wkręcić do oporu śrubę nastawczą powietrza na biegu jałowym
, a następnie wykręcić na wymagane ustawienie podstawowe.
2
Wymaganie
Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego
otwarta
–
3,5 obr.
Rozgrzać silnik.
Wymaganie
V00222-10
Faza rozgrzewania silnika
–
≥ 5 min
Podłączyć narzędzie specjalne.
Obrotomierz (45129075000)
95
15 ZESTROJENIE SILNIKA
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet
śmierć.
–
–
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
–
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin,
jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w
zamkniętym pomieszczeniu.
Za pomocą śruby nastawczej
biegu jałowego.
1 ustawić prędkość obrotową
Wymaganie
Funkcja dławika nieaktywna – Dźwignia ssania jest wciśnięta w górę do oporu. ( str. 18)
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
–
1 400 … 1 500 obr/min
Powoli obracać śrubę nastawczą powietrza na biegu jałowym
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż prędkość
obrotowa biegu jałowego zacznie spadać.
2
–
Zapamiętać ustawienie i powoli obracać śrubę nastawczą
powietrza na biegu jałowym w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż prędkość obrotowa biegu jałowego
zacznie ponownie spadać.
–
Pomiędzy obiema tymi pozycjami ustawić punkt najwyższej
ilości liczby obrotów biegu jałowego.
Informacja
Jeśli dochodzi przy tym do wzrostu liczby obrotów silnika, wówczas zredukować prędkość obrotową biegu
jałowego do normalnego poziomu i ponownie wykonać
poprzednie czynności.
Jeżeli opisany tutaj sposób regulacji nie daje pożądanych wyników, przyczyną może być nieprawidłowo
dobrana dysza biegu jałowego.
Jeśli śruba nastawcza powietrza na biegu jałowym
zostanie wkręcona do oporu bez wystąpienia zmiany
prędkości obrotowej, należy zamontować mniejszą
dyszę biegu jałowego.
Po wymianie dysz konieczne jest rozpoczęcie prac
nastawczych od początku.
W przypadku większych zmian temperatury
zewnętrznej oraz ekstremalnie różnych wysokości
należy ponownie ustawić prędkość obrotową biegu
jałowego.
96
ZESTROJENIE SILNIKA 15
15.5
Opróżnianie komory pływakowej gaźnika
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo pożaru
Paliwo jest łatwopalne.
Paliwo, znajdujące się w zbiorniku, rozszerza się przy wzrastającej temperaturze i może się wylać,
jeżeli zbiornik został przepełniony.
–
Nie tankować pojazdu w pobliżu otwartego ognia lub palących się papierosów.
–
Wyłączyć silnik podczas tankowania paliwa.
–
Paliwo nie może się rozlać, w szczególności na gorące części pojazdu.
–
Natychmiast wytrzeć rozlane paliwo.
–
Przestrzegać informacji dotyczących tankowania paliwa.
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.
–
Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmowego.
–
Nie wdychać oparów paliwa.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a
następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.
–
Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego Nieprawidłowy sposób obchodzenia
się z paliwem powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego.
–
Nie wolno pozwolić na przedostanie paliwa do wód gruntowych, gruntu lub kanalizacji.
Informacja
Prace wykonywać przy zimnym silniku.
Woda w komorze pływakowej powoduje zakłócenia działania.
Praca przygotowawcza
– Wkręcić śrubę radełkowaną kranika paliwa do oporu w prawo.
Ze zbiornika nie płynie już paliwo do gaźnika.
Praca główna
– Pod gaźnik podłożyć szmatkę, na którą będzie ściekało
paliwo.
–
Wykręcić śrubę zamykającą
–
Spuścić całe paliwo.
–
Założyć zakrętkę i dokręcić.
1.
V00223-10
97
16 PRACE SERWISOWE W SILNIKU
16.1
Sprawdzanie poziomu oleju przekładniowego
Warunek
Silnik jest zimny.
Praca przygotowawcza
– Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.
Praca główna
– Wykręcić śrubę
–
1.
Sprawdzić poziom oleju przekładniowego.
Z otworu musi wypłynąć niewielka ilość oleju przekładniowego.
»
Gdy olej przekładniowy nie wypływa:
–
300661-10
–
Uzupełnić olej przekładniowy.
Zamontować i dokręcić śrubę
(
str. 99)
1.
Wymaganie
Śruba kontroli
poziomu oleju
przekładniowego
16.2
M6
6 Nm
Wymiana oleju przekładniowego
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poparzenia
eksploatacji motocykla.
Olej silnikowy i olej przekładniowy mocno się nagrzewają podczas
–
Należy nosić odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.
–
Miejsce poparzenia natychmiast umieścić pod strumieniem letniej wody.
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Spuścić olej przekładniowy przy silniku w temperaturze roboczej.
Praca przygotowawcza
– Odstawić motocykl na poziomej powierzchni na podstawce
wtykanej.
Praca główna
– Podstawić pod silnik odpowiedni pojemnik.
601967-10
98
–
Wyjąć śrubę spustową oleju
–
Spuścić cały olej przekładniowy.
–
Dokładnie wyczyścić śrubę spustową oleju z magnesem.
–
Oczyścić powierzchnię uszczelniającą silnika.
–
Założyć i dokręcić śrubę spustową oleju z magnesem i nowym
pierścieniem uszczelniającym.
1 z magnesem.
PRACE SERWISOWE W SILNIKU 16
Wymaganie
Śruba spustowa
oleju z magnesem
M12x1,5
20 Nm
Informacja
Za mało oleju przekładniowego lub olej przekładniowy
o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie
skrzyni biegów.
–
Wykręcić śrubę wlewu oleju
Olej przekładniowy
–
2 i wlać olej przekładniowy.
0,50 l
Olej silnikowy
(15W/50)
( str. 114)
Zamontować śrubę wlewu oleju i dokręcić.
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet
śmierć.
V00224-11
–
–
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
–
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin,
jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w
zamkniętym pomieszczeniu.
Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.
Praca końcowa
– Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. (
16.3
str. 98)
Uzupełnianie oleju przekładniowego
Informacja
Za mało oleju przekładniowego lub olej przekładniowy o niskiej jakości powodują przedwczesne zużycie
skrzyni biegów.
Praca przygotowawcza
– Ustawić motocykl pionowo na poziomej powierzchni.
Praca główna
– Wykręcić śrubę
1.
300661-10
99
16 PRACE SERWISOWE W SILNIKU
–
Wykręcić śrubę wlewu oleju
–
Uzupełnić olej przekładniowy, aż będzie wypływał z otworu
śruby poziomu oleju przekładniowego.
Olej silnikowy (15W/50) (
–
2 z o-ringiem.
str. 114)
Zamontować i dokręcić śrubę
1.
Wymaganie
Śruba kontroli
poziomu oleju
przekładniowego
V00224-11
–
M6
6 Nm
Zamontować i dokręcić śrubę wlewu oleju
2 z o-ringiem.
Zagrożenie
Niebezpieczeństwo zatrucia Gazy spalinowe są trujące i mogą spowodować utratę przytomności i nawet
śmierć.
–
100
–
Podczas pracy silnika zawsze zapewniać wystarczającą wentylację.
–
Stosować odpowiednią instalację odciągu spalin,
jeśli silnik jest uruchamiany lub pracuje w
zamkniętym pomieszczeniu.
Uruchomić silnik i sprawdzić szczelność.
CZYSZCZENIE, KONSERWACJA 17
17.1
Czyszczenie motocykla
Wskazówka
Szkody materialne W przypadku nieprawidłowego korzystania z myjki ciśnieniowej elementy konstrukcyjne
mogą zostać uszkodzone lub zniszczone.
Woda pod wysokim ciśnieniem przedostaje się do części elektrycznych, wtyków, linek, łożysk itp.
Za wysokie ciśnienie powoduje awarie i niszczy elementy konstrukcyjne.
–
Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na części elektryczne, wtyki, linki lub łożyska.
–
Między czyszczonym elementem a dyszą myjki ciśnieniowej zachować minimalny odstęp.
Minimalny odstęp
60 cm
Wskazówka
Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego
czyszczenie środowiska.
–
Substancje szkodliwe powodują zanie-
Oleje, smary, filtry, paliwa, środki czyszczące, płyn hamulcowy itp. utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja
Regularnie czyścić motocykl, aby utrzymać wartość i wygląd motocykla przez długi czas.
Podczas czyszczenia należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia motocykla.
–
Zatkać układ wydechowy, aby woda nie dostała się do środka.
–
Usunąć brud za pomocą słabego strumienia wody.
–
Mocno zabrudzone miejsca spryskać ogólnodostępnym
w handlu preparatem do czyszczenia motocykli i dodatkowo
przemyć pędzlem.
Preparat do czyszczenia motocykli (
str. 116)
Informacja
401061-01
Używać ciepłej wody ze środkiem do czyszczenia
motocykli oraz miękkiej gąbki.
Preparatu do czyszczenia motocykli nie nakładać
nigdy na suchą powierzchnię pojazdu, najpierw
zawsze zwilżyć wodą.
–
Po dokładnym spłukaniu motocykla słabym strumieniem wody
należy go dobrze wysuszyć.
–
Odetkać układ wydechowy.
–
Opróżnić komorę pływakową gaźnika.
(
str. 97)
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo wypadku Wilgoć i brud powodują pogorszenie sprawności układu hamulcowego.
–
–
Poinstruować dziecko, żeby kilkukrotnie ostrożnie
zahamowało, aby osuszyć i wyczyścić okładziny
hamulcowe i tarcze hamulcowe.
Po zakończeniu czyszczenia dziecko powinno przejechać
krótki odcinek drogi, aby silnik został nagrzany do tempera-
101
17 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA
tury roboczej i układ hamulcowy został wysuszony za pomocą
ostrożnego hamowania.
Informacja
Ciepło powoduje parowanie wody także w niedostępnych miejscach silnika i układu hamulcowego.
–
Odsunąć zatyczki ochronne przyrządów na kierownicy, aby
mogła wyparować również woda, która dostała się pod nie.
–
Po wystygnięciu motocykla przesmarować wszystkie
powierzchnie ślizgowe i łożyska.
–
Oczyścić łańcuch. (
–
Niepowlekane części metalowe (za wyjątkiem tarcz hamulcowych i układu wydechowego) należy pokryć środkiem antykorozyjnym.
str. 59)
Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy
( str. 117)
–
Wszystkie elementy plastikowe i zabezpieczone powłoką
proszkową czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i konserwującym.
Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych
lakierów, powierzchni metalowych i plastikowych
( str. 116)
102
PRZECHOWYWANIE 18
18.1
Przechowywanie
Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zatrucia
Paliwo jest trujące i szkodliwe dla zdrowia.
–
Nie dopuścić do kontaktu paliwa ze skórą, oczami i ubraniem.
–
Skontaktować się natychmiast z lekarzem w przypadku dostania się paliwa do przewodu pokarmowego.
–
Nie wdychać oparów paliwa.
–
W przypadku kontaktu ze skórą, skażone miejsce przemyć natychmiast dużą ilością wody.
–
Jeżeli paliwo dostanie się do oczu, natychmiast przystąpić do płukania oczu dużą ilością wody, a
następnie udać się do lekarza.
–
Zmienić ubranie w przypadku kontaktu ubrania z paliwem.
–
Paliwo przechowywać w odpowiednim kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
Informacja
Jeżeli motocykl ma nie być użytkowany przez dłuższy czas, należy wykonać lub zlecić wykonanie poniższych prac.
Przed wyłączeniem motocykla z eksploatacji sprawdzić działanie i stan zużycia wszystkich części. Jeżeli
konieczne jest wykonanie prac serwisowych, napraw lub modyfikacji, to powinny one zostać przeprowadzone w okresie nieużytkowania (mniejsze obciążenie warsztatów). W ten sposób można unikać długiego czekania w warsztacie na początku sezonu.
–
401058-01
Przy ostatnim tankowaniu przed wyłączeniem motocykla
z eksploatacji dolać dodatku do paliwa.
Dodatek do paliwa (
str. 116)
–
Zatankować paliwo. (
str. 27)
–
Oczyścić motocykl. (
str. 101)
–
Wymienić olej przekładniowy.
–
Sprawdzić zabezpieczenie przed zamarzaniem i poziom płynu
chłodzącego. ( str. 90)
–
Opróżnić komorę pływakową gaźnika.
–
Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach. (
–
Pojazd postawić w suchym miejscu, w którym panuje przez
cały czas mniej więcej równa temperatura.
(
str. 98)
(
str. 97)
str. 88)
Informacja
KTM zaleca stawianie motocykla na stojak.
–
Motocykl podnieść na stojak. (
–
Motocykl przykryć kocem lub plandeką przepuszczającą
powietrze.
str. 42)
103
18 PRZECHOWYWANIE
Informacja
Nie należy używać materiałów nieprzepuszczających
powietrza, gdyż wilgoć nie będzie mogła parować, co
spowoduje korozję.
Bardzo niekorzystnym jest krótkotrwałe włączanie silnika motocykla, który został wyłączony z eksploatacji.
Ponieważ silnik nie nagrzeje się przy tym wystarczająco, powstająca podczas spalania para wodna skrapla
się we wnętrzu silnika, powodując korozję zaworów
i układu wydechowego.
18.2
Uruchamianie po składowaniu
401059-01
104
–
Motocykl zdjąć ze stojaka. (
–
Przeprowadzić sprawdzanie i konserwację przed każdym uruchomieniem. ( str. 23)
str. 42)
–
Wykonać jazdę próbną.
LOKALIZACJA USTEREK 19
Usterka
Możliwa przyczyna
Przedsięwzięcie
Silnik obraca się, ale nie rusza
Błąd w obsłudze
–
Przeprowadzić operacje robocze,
konieczne do rozruchu. ( str. 23)
Motocykl nie był użytkowany
przez dłuższy czas, przez co
w komorze pływakowej znajduje się stare paliwo
–
Opróżnić komorę pływakową gaźnika. ( str. 97)
Przerwany dopływ paliwa
–
Sprawdzić odpowietrzanie zbiornika
paliwa.
–
Oczyścić kranik paliwa.
–
Sprawdzić i wyregulować elementy
gaźnika.
Świeca zapłonowa pokryta
sadzą lub mokra
–
Oczyścić i wysuszyć świecę zapłonową, w razie potrzeby wymienić.
Za duży odstęp elektrod
świecy zapłonowej
–
Uszkodzenie układu zapłonowego
–
Sprawdzić układ zapłonowy.
–
Wyregulować zapłon.
Przetarty przewód zwierający
w wiązce przewodów, uszkodzony przycisk zwierający
–
Sprawdzić przycisk zwierający.
Poluzowane lub utlenione wtyki
lub cewka zapłonowa
–
Oczyścić złącze wtykowe i spryskać
aerozolem kontaktowym.
Woda w gaźniku lub zatkane
dysze
–
Sprawdzić i wyregulować elementy
gaźnika.
Zatkana dysza biegu jałowego
–
Sprawdzić i wyregulować elementy
gaźnika.
Rozregulowane śruby nastawcze gaźnika
–
Ustawić prędkość obrotową biegu jałowego gaźnika. ( str. 95)
Uszkodzona świeca zapłonowa
–
Wymienić świecę zapłonową.
Silnik nie osiąga prędkości
obrotowej biegu jałowego
Uszkodzony układ zapłonowy
Silnik nie osiąga wyższych
prędkości obrotowych
Silnik ma za małą moc
Wyregulować odstęp elektrod.
Wymaganie
Odstęp elektrod świecy zapłonowej
0,60 mm
–
Sprawdzić cewkę zapłonową.
–
Sprawdzić końcówkę przewodu zapłonowego.
Gaźnik jest przepełniany na
skutek zabrudzenia lub zużycia
iglicy pływaka
–
Sprawdzić i wyregulować elementy
gaźnika.
Luźne dysze gaźnika
–
Sprawdzić i wyregulować elementy
gaźnika.
Uszkodzenie układu zapłonowego
–
Sprawdzić układ zapłonowy.
–
Wyregulować zapłon.
Przerwany dopływ paliwa
–
Sprawdzić odpowietrzanie zbiornika
paliwa.
–
Oczyścić kranik paliwa.
–
Sprawdzić i wyregulować elementy
gaźnika.
–
Wyczyścić filtr powietrza i obudowę
filtra powietrza. ( str. 54)
Znacznie zabrudzony filtr
powietrza
105
19 LOKALIZACJA USTEREK
Usterka
Możliwa przyczyna
Przedsięwzięcie
Silnik ma za małą moc
Układ wydechowy nieszczelny,
odkształcony albo zużyta
wkładka z włókna szklanego
w tłumiku
–
Sprawdzić układ wydechowy, czy nie
jest uszkodzony.
–
Wymienić wkładkę z włókna szklanego
w tłumiku. ( str. 55)
Uszkodzenie układu zapłonowego
–
Sprawdzić układ zapłonowy.
–
Wyregulować zapłon.
Uszkodzona membrana lub
obudowa memebrany
–
Sprawdzić membranę i obudowę
membrany.
Zjawisko zużycia
–
Wyremontować silnik.
Brak paliwa
–
Obrócić śrubę radełkowaną kranika
paliwa do oporu w lewo.
–
Zatankować paliwo. (
Silnik zasysa „fałszywe powietrze”
–
Sprawdzić mocne osadzenie kołnierza
ssącego i gaźnika.
Poluzowane lub utlenione wtyki
lub cewka zapłonowa
–
Oczyścić złącze wtykowe i spryskać
aerozolem kontaktowym.
Za mało płynu chłodzącego
w układzie chłodzenia
–
Sprawdzić szczelność układu chłodzącego.
–
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.
( str. 91)
Za słaby przepływ powietrza
podczas jazdy
–
Wyłączyć silnik na postoju.
Znacznie zabrudzone żeberka
chłodnicy
–
Oczyścić żeberka chłodnicy.
Pienienie w układzie chłodzenia
–
Spuścić płyn chłodzący.
–
Wlać płyn chłodzący.
Uszkodzona głowica cylindra lub uszczelka pod głowicą
cylindra
–
Sprawdzić głowicę cylindra lub
uszczelkę pod głowicą cylindra.
Silnik przerywa lub strzela do
gaźnika
Silnik za bardzo się nagrzewa
str. 27)
(
(
str. 92)
str. 92)
Załamany wąż chłodnicy
–
Wymienić wąż chłodnicy.
Nieprawidłowy moment
zapłonu na skutek poluzowania
stojana
–
Wyregulować zapłon.
Biały dym (para w spalinach)
Uszkodzona głowica cylindra lub uszczelka pod głowicą
cylindra
–
Sprawdzić głowicę cylindra lub
uszczelkę pod głowicą cylindra.
Olej przekładniowy wypływa
z wężyka do odpowietrzania
Napełniono za dużo oleju przekładniowego
–
Sprawdzić poziom oleju przekładniowego. ( str. 98)
Woda w oleju przekładniowym
Uszkodzony pierścień uszczelniający wał lub pompa wodna
–
Sprawdzić pierścień uszczelniający
wał lub pompę wodną.
106
DANE TECHNICZNE 20
20.1
Silnik
Typ
1-cylindrowy benzynowy silnik 2-suwowy, chłodzony
cieczą, z membranowym sterowaniem wlotu i wylotu
Pojemność skokowa
64,85 cm³
Skok
40,8 mm
Średnica cylindra
45 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego
1 400 … 1 500 obr/min
Układ rozrządu
Sterownik wydechu PCEV (Pneumatic Controlled
Exhaust Valve)
Łożysko wału korbowego
2 żłobkowane łożyska kulkowe
Łożysko korbowodu
Łożysko igiełkowe
Łożysko sworznia tłokowego
Łożysko igiełkowe
Tłok
Odlew aluminiowy
Pierścienie tłokowe
1 pierścień o przekroju prostokątnym
Smarowanie silnika
Smarowanie mieszane
Przełożenie pierwotne
Napęd kołami zębatymi czołowymi z uzębieniem prostym 23:75
Sprzęgło
Sprzęgło wielopłytkowe w kąpieli olejowej, uruchamiane hydraulicznie
Skrzynia biegów
Skrzynia 6-biegowa z przełączaniem kłowym
Przełożenia skrzyni biegów
1. bieg
13:37
2. bieg
16:34
3. bieg
18:31
4. bieg
21:30
5. bieg
23:28
6. bieg
24:26
Układ zapłonowy
Bezstykowy całkowicie elektroniczny układ
zapłonowy z cyfrową regulacją punktu wyprzedzenia
zapłonu
Świeca zapłonowa
NGK LR 8 B
Odstęp elektrod świecy zapłonowej
0,60 mm
Chłodzenie
Chłodzenie cieczą
Pomoc rozruchowa
Dźwignia rozrusznika nożnego
20.2
Momenty dokręcania w silniku
Dolna część suwaka sterującego
M4
4 Nm
Nakrętka membrany sterownika
wylotowego
M5
4 Nm
Śruba blaszanego elementu
ustalającego sprężyny powrotnej
wałka przełączającego
M5
6 Nm
Śruba blokady przełączania
M5
6 Nm
Loctite® 648™
Loctite®243™
Loctite®243™
107
20 DANE TECHNICZNE
Śruba koła pompy wodnej
M5
4 Nm
Śruba korka membrany sterownika wylotowego
M5
4 Nm
Śruba obudowy membrany sterownika wylotowego
M5
5 Nm
Śruba stojana układu zapłonowego
M5
5 Nm
Śruba uchwytu przewodu sprzęgła
M5
5 Nm
Śruba zabezpieczenia łożyskowego wałków napędowych
M5
5 Nm
Przyłącze podciśnienia/przyłącze
odpowietrzania
M6
4 Nm
Śruba blokady przełączania
M6
10 Nm
Śruba dźwigni zmiany biegów
M6
14 Nm
Śruba kolektora dolotowego
M6
10 Nm
Śruba kołnierza wydechu
M6
10 Nm
Śruba kontroli poziomu oleju przekładniowego
M6
6 Nm
Śruba korpusu silnika
M6
10 Nm
Śruba obudowy membrany sterownika wylotowego
M6
10 Nm
Śruba ogranicznika dźwigni rozrusznika nożnego
M6
10 Nm
Śruba osłony zębnika łańcucha
M6
10 Nm
Śruba pokrywy generatora
M6
8 Nm
Śruba pokrywy pompy wodnej
M6
8 Nm
Śruba pokrywy pośredniej sprzęgła
M6
10 Nm
Śruba pokrywy zewnętrznej sprzęgła
M6
10 Nm
Śruba sprężyn sprzęgła
M6
10 Nm
Śruba spustowa korka pompy
wody
M6
6 Nm
Śruba wysprzęgnika
M6
10 Nm
Śruba zabezpieczająca łożysko
bębna zmiany biegów
M6
5 Nm
Śruba głowicy cylindra
M7
18 Nm
Nakrętki podstawy cylindra
M8
20 Nm
Śruba dwustronna podstawy cylindra (lewa połówka bloku silnika)
M8
Kolejność dokręcania:
przykręcić do powstania występu
27 mm
Loctite®243™
108
Loctite®243™
Loctite® 222™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
DANE TECHNICZNE 20
Śruba dwustronna podstawy cylindra (prawa połówka bloku silnika)
M8
Kolejność dokręcania:
przykręcić do powstania występu
29 mm
Loctite®243™
Śruba dźwigni rozrusznika nożnego
M8
25 Nm
Śruba zabieraka sprzęgła
M10
60 Nm
Świeca zapłonowa
M10x1
10 … 12 Nm
Nakrętka wirnika
M12x1
50 Nm
Śruba spustowa oleju z magnesem
M12x1,5
20 Nm
Nakrętka koła zębatego napędu
pierwotnego
M14x1,25
40 Nm
20.3
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Gaźnik
Typ gaźnika
MIKUNI TM 24
Pozycja iglicy
2. pozycja od góry
Śruba regulacyjna składu mieszanki biegu jałowego
otwarta
3,5 obr.
Dysza główna
210
Iglica dyszy
5IPL43 (5N17)
Dysza biegu jałowego
20
Dysza iglicowa
Q-O (454)
Przepustnica suwakowa
2,5
20.3.1
Ustawienie gaźnika
MIKUNI TM 24
ASL
TEMP
−20 … −7 °C
−6 … 5 °C
6 … 15 °C
16 …
24 °C
25 …
36 °C
37 …
49 °C
2 301 …
3 000 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
3,5
20
5N17
3
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
15
5N17
2
205
3,5
15
5N17
2
200
2,5
15
5N17
1
200
1 501 …
2 300 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
3,5
20
5N17
3
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
15
5N17
2
205
3,5
15
5N17
2
200
2,5
15
5N17
1
200
751 …
1 500 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
3
25
5N17
3
215
3,5
20
5N17
3
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
15
5N17
2
205
3,5
15
5N17
2
200
109
20 DANE TECHNICZNE
ASL
TEMP
−20 … −7 °C
−6 … 5 °C
6 … 15 °C
16 …
24 °C
25 …
36 °C
37 …
49 °C
301 …
750 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
3
30
5N17
3
220
3
25
5N17
3
215
3,5
20
5N17
3
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
15
5N17
2
205
0…
300 m
ASO
IJ
NDL
POS
MJ
3
30
5N17
3
225
3
25
5N17
3
215
3,5
20
5N17
3
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
20
5N17
2
210
3,5
15
5N17
2
205
ASL
Powyżej wysokości nad poziomem morza
TEMP
Temperatura
ASO
Śruba regulacji powietrza biegu jałowego (obroty)
IJ
Dysza biegu jałowego
NDL
Iglica dyszy
POS
Pozycja igły od góry
MJ
Dysza główna
Ustawienie gaźnika zależy od zdefiniowanych warunków otoczenia i eksploatacji.
20.4
Pojemności
20.4.1
Olej przekładniowy
Olej przekładniowy
20.4.2
0,55 l
płyn chłodzący (
3,5 l
Paliwo bezołowiowe (95 oktanów)
super z dodatkiem oleju do silników
dwusuwowych (1:60) ( str. 115)
Widelec
Numer katalogowy widelca
07.18.6T.03
Widelec
WP Suspension XACT 5235
Tłumienie odbijania
Komfort
15 kliknięć
Standard
12 kliknięć
Sport
10 kliknięć
Ciśnienie powietrza
3 bar
Długość widelca
735 mm
Długość sprężyny z tuleją(ami) naciągową(ymi)
377,5 mm
110
str. 115)
Paliwo
Pojemność zbiornika paliwa ok.
20.5
Olej silnikowy (15W/50)
( str. 114)
Płyn chłodzący
Płyn chłodzący
20.4.3
0,50 l
DANE TECHNICZNE 20
Ilość oleju w mechanizmie
zewnętrznym lewym
40 +− 15
10 ml
Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)
( str. 114)
Ilość oleju w prawym wkładzie
240 ml
Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)
( str. 114)
Ilość smaru w lewym wkładzie
6g
Smar uniwersalny (00062010051)
( str. 116)
20.6
Amortyzator
Numer katalogowy amortyzatora
03.18.7T.03
Amortyzator
WP Suspension XACT 5735
Tłumienie dobijania Lowspeed
Komfort
18 kliknięć
Standard
15 kliknięć
Sport
12 kliknięć
Tłumienie dobijania Highspeed
Komfort
1,5 obr.
Standard
2 obr.
Sport
0,5 obr.
Tłumienie odbijania
Komfort
18 kliknięć
Standard
15 kliknięć
Sport
12 kliknięć
Naprężenie wstępne sprężyny
5 mm
Sztywność sprężyny
Ciężar kierowcy: 35 kg
35 N/mm
Ciężar kierowcy: 40 kg
40 N/mm
Ciężar kierowcy: 45 kg
45 N/mm
Długość sprężyny
210 mm
Ciśnienie gazu
10 bar
Ugięcie statyczne
30 mm
Ugięcie podczas jazdy
70 mm
Długość montażowa
347 mm
Olej do amortyzatorów (
20.7
str. 114)
SAE 2,5
Podwozie
Rama
Centralna rama rurowa z rur ze stali
chromowo-molibdenowej, powlekana proszkowo
Widelec
WP Suspension XACT 5235
Amortyzator
WP Suspension XACT 5735
Ugięcie resorów
przód
215 mm
tył
270 mm
Odległość osi główki od linii mocowania goleni
22 mm
Układ hamulcowy
111
20 DANE TECHNICZNE
przód
Hamulec tarczowy z zaciskiem 4-tłoczkowym
tył
Hamulec tarczowy z zaciskiem 4-tłoczkowym
Średnica tarcz hamulcowych
przód
198 mm
tył
160 mm
Granica zużycia tarcz hamulcowych
przód
2,5 mm
tył
2,5 mm
Ciśnienie powietrza w oponach do jazdy w terenie
przód
1,0 bar
tył
1,0 bar
Przełożenie wtórne
14:48
Łańcuch
1/2 x 1/4” o-ring
Dostępne koła łańcuchowe
46, 48, 50
Kąt pochylenia osi główki ramy
64,5°
Rozstaw osi
1 137 mm
Wysokość kanapy bez obciążenia
750 mm
Prześwit bez obciążenia
280 mm
Masa bez paliwa ok.
53 kg
Maksymalna waga kierowcy
50 kg
20.8
Opony
Opona przednia
Opona tylna
60/100 - 14 30M TT
Maxxis MAXX CROSS SI
80/100 - 12 41M TT
Maxxis MAXX CROSS SI
Opony o podanych rozmiarach mogą być montowane seryjnie. Dodatkowe informacje można znaleźć w dziale
serwisowym pod adresem:
http://www.ktm.com
20.9
Momenty dokręcania elementów podwozia
Śruba zacisku przewodu hamulcowego
EJOT
1,7 Nm
Nypel szprychy
M3,5
3 Nm
Pozostałe nakrętki podwozia
M5
5 Nm
Pozostałe śruby podwozia
M5
5 Nm
Pozostałe nakrętki podwozia
M6
10 Nm
Pozostałe śruby podwozia
M6
10 Nm
Śruba błotnika
M6
6 Nm
Śruba cylinderka hamulca nożnego
M6
10 Nm
Śruba końcówki goleni widelca
M6
10 Nm
Śruba okładzin hamulcowych
przednich
M6
10 Nm
Śruba okładzin hamulcowych
z tyłu
M6
10 Nm
112
DANE TECHNICZNE 20
Śruba osłony ślizgowej łańcucha
M6
10 Nm
Śruba pokrętła gazu
M6
4,5 Nm
Śruba przedniej tarczy hamulcowej
M6
14 Nm
Śruba przegubu kulowego popychacza cylindra hamulca nożnego
M6
10 Nm
Śruba tabliczki z numerem startowym
M6
4 Nm
Śruba tarczy hamulcowej z tyłu
M6
14 Nm
Nakrętka wspornika opony
M8
10 Nm
Połączenie gwintowane zawieszenia silnika
M8
30 Nm
Pozostałe nakrętki podwozia
M8
25 Nm
Pozostałe śruby podwozia
M8
25 Nm
Śruba elementów zaciskowych
kierownicy
M8
20 Nm
Śruba koła łańcuchowego
M8
25 Nm
Śruba nośna silnika
M8
30 Nm
Śruba półki widelca u dołu
M8
15 Nm
Śruba półki widelca u góry
M8
20 Nm
Śruba przedniego zacisku
hamulca
M8
20 Nm
Śruba rury kolumny widelca
M8
20 Nm
Śruba tylnego zacisku hamulca
M8x20
18 Nm
Śruba tylnego zacisku hamulca
M8x40
18 Nm
Śruba wysięgnika
M8
35 Nm
Pozostałe nakrętki podwozia
M10
45 Nm
Pozostałe śruby podwozia
M10
45 Nm
Śruba amortyzatora u dołu
M10
45 Nm
Śruba amortyzatora u góry
M10
45 Nm
Śruba dźwigni hamulca nożnego
M10
35 Nm
Śruba nasady kierownicy
M10
40 Nm
Śruba osi przedniej
M10
40 Nm
Nakrętka sworznia wahacza
M12x1
40 Nm
Nakrętka osi koła tylnego
M14x1,5
40 Nm
Nakrętka główki ramy
M20x1,5
10 Nm
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®2701™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®2701™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
Loctite®243™
113
21 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95)
Norma / klasyfikacja
– DIN EN 228 (LO 95)
Wymaganie
– Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową, zgodną z podaną normą lub o takiej samej jakości.
–
Dopuszcza się przy tym zawartość 10 % etanolu (paliwo E10).
Informacja
Nie stosować paliwa zawierającego metanol (np. M15, M85, M100) ani żadnego innego paliwa
zawierającego więcej niż 10 % etanolu (np. E15, E25, E85, E100).
Olej do amortyzatorów (SAE 2,5) (50180751S1)
Norma / klasyfikacja
– SAE ( str. 118) (SAE 2,5)
Wymaganie
– Należy stosować wyłącznie oleje, spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na pojemniku)
oraz posiadające odpowiednie właściwości.
Olej silnikowy (15W/50)
Norma / klasyfikacja
– JASO T903 MA2 (
–
SAE (
str. 118)
str. 118) (15W/50)
Wymaganie
– Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe spełniające wymagania podanej normy (patrz informacje na
pojemniku) oraz posiadające odpowiednie właściwości.
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Top Speed 4T
Olej silnikowy do silników dwusuwowych
Norma / klasyfikacja
– JASO FD ( str. 118)
Wymaganie
– Należy stosować tylko wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych znanych marek.
Całkowicie syntetyczny
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Cross Power 2T
Olej widelca (SAE 4) (48601166S1)
Norma / klasyfikacja
– SAE ( str. 118) (SAE 4)
Wymaganie
– Używać wyłącznie olejów, odpowiadających podanym normom (zobacz informacje na zbiorniku) i charakteryzujących się odpowiednimi właściwościami.
114
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 21
Paliwo bezołowiowe (95 oktanów) super z dodatkiem oleju do silników dwusuwowych
(1:60)
Norma / klasyfikacja
– DIN EN 228
–
JASO FD (
str. 118) (1:60)
Stosunek mieszania
1:60
Olej silnikowy do silników dwusuwowych ( str. 114)
Benzyna wysokooktanowa bezołowiowa (LO 95) ( str. 114)
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Cross Power 2T
płyn chłodzący
Wymaganie
– Stosować tylko bezkrzemianowy płyn chłodzący wysokiej jakości z dodatkiem antykorozyjnym do silników
aluminiowych. Niewłaściwe środki antykorozyjne gorszej jakości powodują korozję, osady i pienienie się.
–
Nie używać czystej wody, ponieważ wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej i właściwości smarnych
spełnia tylko płyn chłodzący.
–
Stosować wyłącznie płyn chłodzący spełniający podane wymagania (patrz informacje na pojemniku) oraz
posiadający odpowiednie właściwości.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
co najmniej do
−25 °C
Proporcję mieszania należy dostosować do wymaganego zabezpieczenia przed zamarzaniem. Do rozcieńczania płynu chłodzącego stosować wodę destylowaną.
Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek płynu chłodzącego.
Przestrzegać informacji producenta płynu chłodzącego dotyczących zabezpieczenia przed zamarzaniem, rozcieńczania, mieszalności (kompatybilności) z innymi płynami chłodzącymi.
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– COOLANT M3.0
Płyn hamulcowy DOT 4 / DOT 5.1
Norma / klasyfikacja
– DOT
Wymaganie
– Należy stosować wyłącznie płyn hamulcowy spełniający wymagania podanej normy (patrz informacje na
pojemniku) oraz posiadający odpowiednie właściwości.
Zalecany dostawca
Castrol
– REACT PERFORMANCE DOT 4
MOTOREX®
– Brake Fluid DOT 5.1
115
22 MATERIAŁY POMOCNICZE
Dodatek do paliwa
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Fuel Stabilizer
Klej do rączek gumowych (00062030051)
Zalecany dostawca
KTM AG
– GRIP GLUE
Olej do piankowych filtrów powietrza
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Racing Bio Liquid Power
Preparat do czyszczenia motocykli
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Moto Clean
Smar o dużej lepkości
Zalecany dostawca
SKF®
– LGHB 2
Smar stały
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Bike Grease 2000
Smar uniwersalny (00062010051)
Zalecany dostawca
Klüber Lubrication®
– CENTOPLEX 2 EP
Specjalny środek czyszczący do błyszczących i matowych lakierów, powierzchni
metalowych i plastikowych
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Quick Cleaner
Spray do łańcuchów typu off-road
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Chainlube Offroad
116
MATERIAŁY POMOCNICZE 22
Środek do czyszczenia filtrów powietrza
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Racing Bio Dirt Remover
Środek do czyszczenia łańcuchów
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Chain Clean
Środek konserwujący do lakierów, metali i gumy
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Moto Protect
Uniwersalny olej w aerozolu
Zalecany dostawca
MOTOREX®
– Joker 440 Synthetic
117
23 NORMY
SAE
Klasy lepkości SAE zostały zdefiniowane przez „Society of Automotive Engineers” i służą do podziału olejów na
klasy odpowiednio do ich lepkości. Lepkość opisuje tylko jedną właściwość oleju i nie zawiera żadnych informacji na temat jakości oleju.
JASO T903 MA2
Różne kierunki rozwoju technicznego wymagały stworzenia oddzielnej specyfikacji dla normy JASO T903 MA2
dotyczącej motocykli.
W motocyklach stosowano dawniej oleje do samochodów osobowych, gdyż nie istniała oddzielna specyfikacja
dla motocykli.
O ile w przypadku silników samochodów osobowych okresy między przeglądami są dłuższe, to w przypadku
silników motocyklowych, ze względu na ich wysoką moc przy wysokich prędkościach obrotowych serwisowanie
będzie zdecydowanie częstsze.
W przypadku większości silników motocyklowych skrzynia biegów i sprzęgło są smarowane tym samym olejem.
Norma JASO T903 MA2 odnosi się do tych specjalnych wymogów.
JASO FD
JASO FC to klasyfikacja oleju do silników 2-suwowych, opracowanego specjalnie do ekstremalnych wymagań
wyścigowych sportów motorowych. Dzięki doskonałym estrom syntetycznym i odpowiednio dobranym dodatkom
zapewnia on dobre spalanie także w ekstremalnych warunkach.
118
SPIS SKRÓTÓW 24
ew.
ewentualnie
ewent.
ewentualnie
itd.
i tak dalej
itp.
i tym podobne
itp.
i tym podobne
m.in.
między innymi
np.
na przykład
Nr
Numer
Nr katalogowy
nr katalogowy
ok.
około
por.
porównaj
wzgl.
względnie
119
INDEKS
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
INDEKS
A
Akcesoria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Amortyzator
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprawdzanie ugięcia podczas jazdy . . . . .
sprawdzanie ugięcia statycznego . . . . . . .
ustawianie naprężenia wstępnego sprężyny
.
.
.
.
.
.
.
.
.
51
52
35
35
36
B
Bezpieczeństwo eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . 7
Błotnik przedni
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
G
Gaźnik
opróżnianie komory pływakowej . . . . . . . . . . 97
Prędkość obrotowa biegu jałowego . . . . . . . 95
ustawianie prędkości obrotowej biegu jałowego 95
Golenie widelca
czyszczenie kapturków przeciwpyłowych
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
odpowietrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprawdzanie ustawienia podstawowego
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43
44
45
42
37
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C
H
Ciśnienie powietrza w oponach
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Harmonogram czynności serwisowych . . . . . 29-30
Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102
Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
K
Dane techniczne
amortyzator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gaźnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
momenty dokręcania elementów podwozia
momenty dokręcania w silniku . . . . . . . . .
opony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podwozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pojemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
widelec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
111
109
112
107
112
111
110
107
110
Dolna półka widelca
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Dźwignia hamulca nożnego . . . . . . . . . . . . . . .
regulacja luzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprawdzanie luzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . .
19
76
76
77
Dźwignia hamulca ręcznego . . . . . . . . . . . . . . 16
sprawdzanie luzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . . 69
Dźwignia rozrusznika nożnego
. . . . . . . . . . . . 19
Dźwignia sprzęgła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ustawianie położenia wyjściowego . . . . . . . . 65
Dźwignia zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
F
Filtr powietrza
czyszczenie
120
I
Kanapa
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
zdejmowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Koło łańcuchowe
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Koło przednie
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Koło tylne
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Korek wlewu paliwa
otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kranik paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L
Licznik godzin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lokalizacja usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-106
Luz linki gazu
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Luz na łożysku główki ramy
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Łańcuch
czyszczenie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
INDEKS
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Łożysko główki ramy
smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
M
Materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Materiały pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Motocykl
czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
podnoszenie na stojak . . . . . . . . . . . . . . . . 42
zdejmowanie ze stojaka . . . . . . . . . . . . . . . 42
N
Naprężenie łańcucha
regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Naprężenie szprych
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Nieprawidłowe użytkowanie . . .
Numer identyfikacyjny pojazdu .
Numer katalogowy amortyzatora
Numer katalogowy widelca . . . .
Numer silnika . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6
14
15
14
14
Podstawowe ustawienia podwozia
kontrola odpowiednio do wagi kierowcy . . . . . 31
Pojemność
olej przekładniowy . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 110
paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 110
płyn chłodzący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 110
Pokrętło gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Poziom oleju przekładniowego
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Poziom płynu chłodzącego
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91
Poziom płynu hamulcowego
sprawdzanie w hamulcu koła przedniego . . . . 70
sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . . . . . . 78
Pozycja kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
regulacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Proces rozruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prowadnik łańcucha
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
O
Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przycisk zwierający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obsługa klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
R
Obudowa filtra powietrza
czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Rama
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odzież ochronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rączka gumowa
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
zabezpieczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Okładziny hamulcowe
sprawdzanie w hamulcu koła przedniego
sprawdzanie w hamulcu koła tylnego . .
wymiana w hamulcu koła przedniego . .
wymiana w hamulcu koła tylnego . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
73
80
73
80
Olej przekładniowy
uzupełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
wymiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Osłona widelca
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
P
Płyn chłodzący
spuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
wlewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Płyn hamulcowy
uzupełnianie w hamulcu koła przedniego . . . . 71
uzupełnianie w hamulcu koła tylnego . . . . . . 78
Podstawka wtykana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rękojmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
S
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Silnik
docieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sprzęgło
korekta poziomu płynu . . . . . . . . . . . . . . . . 66
sprawdzanie poziomu płynu . . . . . . . . . . . . 66
wymiana płynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ssanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Stan opon
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
T
Tabliczka na numer startowy
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
121
INDEKS
Tankowanie
paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tarcze hamulcowe
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tłumienie dobijania Highspeed
ustawianie w amortyzatorze . . . . . . . . . . . . 33
Tłumienie dobijania Lowspeed
ustawianie w amortyzatorze
. . . . . . . . . . . . 32
Tłumienie odbijania
ustawianie w widelcu . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ustawianie w amortyzatorze . . . . . . . . . . . . 33
Tłumik
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
wymiana wkładki z włókna szklanego . . . . . . 55
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
U
Ugięcie podczas jazdy
ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ułożenie linki gazu
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Uruchamianie
po składowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Uruchomienie
informacje dotyczące pierwszego uruchomienia 20
sprawdzanie i konserwacja przed każdym
uruchomieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem . . . . . . . 6
W
Wahacz
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Widelec
ustawianie ciśnienia powietrza . . . . . . . . . . . 38
Widok pojazdu
od przodu z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . 12
od tyłu z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Z
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zasady pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zawieszenie pneumatyczne XACT 5235 . . . . . . 31
Zbiornik paliwa
demontaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
122
Zębatka łańcuchowa
sprawdzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
*3213997pl*
3213997pl
03/2019
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen/Austria
http://www.ktm.com
Zdjęcie: Mitterbauer/KISKA/KTM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement