3M Bair Hugger™ Temperature Monitoring System, Model 37000 Operating instructions

3M Bair Hugger™ Temperature Monitoring System, Model 37000 Operating instructions

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 9

3M

SpotOn

temperaturovervåkingssystem • modell 370 • Brukerhåndbok

3M

SpotOn

temperaturovervåkingssystem

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 193

Innholdsfortegnelse

Del 1: Innledning

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Om denne håndboken � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Bruksområde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sikkerhetsinformasjon og symboler � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Riktig bruk og vedlikehold � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Les før service blir utført på utstyret � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

195

195 195 195

198 198

Del 2: Oversikt og drift

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Beskrivelse av SpotOn temperaturovervåkingssystem � � � � � � � � � � � � � � �

Hvordan virker det?

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � SpotOn kontrollenhet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � SpotOn temperaturføler � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Baksiden av kontrollenheten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Fronten av kontrollenheten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Oppsett av SpotOn kontrollenheten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Bruksanvisning � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Flytting av pasienten og føleren � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Fjerning av føleren � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Endre visning av temperaturenhet (Celsius eller Fahrenheit) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Slå av kontrollenheten � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

199

199

200 200 200

201 201 201

202

203 203

204 204

Del 3: Skjermpanel

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Skjermbilder � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Oppstart � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Dvale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Klar � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Kalibrering � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Kjøring � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Feil på kontrollenhet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Feil på føler � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

205

205 205 205

206 206 206 206 206

Del 4: Feilsøking

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

På-modus � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Skjermer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Feil � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

207

207 207

208

Del 5: Generelt vedlikehold, oppbevaring og service

� � � � � � � � � � � � � � � �

Rengjøring- og desinfiseringsprosedyre � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Rengjøring av kontrollenhet og kabel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Desinfisering av følerkabelen � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Oppbevaring � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Service � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

209

209 209 209 209 209

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 194 Innledning

Del 6: Teknisk service og bestilling

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Når du ringer etter teknisk support � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Teknisk service og bestilling � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � USA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Utenfor USA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

211

211 211 211 211

Del 7: Spesifikasjoner

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Fysiske egenskaper � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Elektriske egenskaper � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Temperaturegenskaper � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ytelsesegenskaper � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Lekkasjestrøm � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Miljøforhold � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

213

213

214 214 214 214 214

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Innledning 195

Del 1: Innledning

Om denne håndboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sikkerhetsinformasjon og symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195 195 195

Forklaring av konsekvenser av signalord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riktig bruk og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les før service utføres på utstyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

198 198

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken beskriver oppsett, bruk og vedlikehold av 3M™ SpotOn™ temperaturovervåkingssystem. SpotOn temperaturovervåkingssystem og manualen skal kun brukes av helsefaglig personell i kliniske miljøer. Les og følg alle instruksjoner, etiketter og dokumenter som er levert sammen med dette SpotOn temperaturovervåkingssystem. Unnlatelse av å følge instruksjonene kan føre til feil bruk av enheten, feilfunksjon for enheten, eller skade på pasient.

Bruksområde

Måle, overvåke og følge kroppstemperatur for voksne og pediatriske pasienter.

Sikkerhetsinformasjon og symboler

Produksjonsdato Produsent Kun til engangsbruk Emballasjestørrelse FORSIKTIG Dette produktet inneholder elektriske og elektroniske komponenter og må ikke avhendes ved vanlig søppelhenting. Se lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.

Defibrilleringssikker type CF anvendt del Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 196 Innledning Klasse II-utstyr Autorisert representant i EU FORSIKTIG: Resirkuler for å unngå miljøforurensing Dette produktet inneholder resirkulerbare deler. For informasjon om resirkulering – vennligst kontakt ditt nærmeste 3M servicesenter for råd.

Likestrøm Se medfølgende dokumenter Følg bruksanvisningen Oppbevares tørt Maskinvare, temperaturgrenser Sensor, temperaturgrenser

Forklaring av konsekvenser av signalord ADVARSEL:

Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade og/eller skade på materiell.

FORSIKTIG:

Indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

MERKNAD:

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kun kan føre til skade på materiell.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Innledning 197

ADVARSLER

1. For å redusere risikoene i tilknytning til tilgang til kritisk pasientinformasjon eller utstyr: • SpotOn kontrollenhet skal kun kobles til annet utstyr av autorisert servicepersonell.

• SpotOn kontrollenhet skal ikke installeres på nytt eller flyttes på.

2. For å redusere risikoene i tilknytning til farlig spenning og brann og farer ved termisk energi: • Bruk KUN 3M SpotOn systemkomponenter (følere, kabler og strømforsyning). Ikke erstatt SpotOn kontrollenhet, føler, kabler eller strømforsyning med andre enheter.

• SpotOn temperaturovervåkingssystem (føler, kontrollenhet, kabler eller ledninger) må ikke brukes i MR-miljøer.

3. For å redusere risikoene i tilknytning til farlig spenning og brann: • La strømforsyningen være synlig og tilgjengelig til enhver tid. Støpselet til strømforsyningen tjener som enhet for frakobling. Stikkontakten skal være så nær som mulig og være lett tilgjengelig.

• Bruk kun strømforsyningen som er spesifisert til dette produktet og sertifisert for brukerlandet.

• Bruk kun en jordet stikkontakt; ikke bruk skjøteledning eller grenuttak.

• Strømforsyningen må ikke bli våt.

• Ikke bruk SpotOn kontrollenhet hvis det ser ut som enheten eller noen systemkomponenter er ødelagt. Kontakt 3M Patient Warming teknisk støtte på 1-800-733-7775 eller 952-947-1200.

• Ikke utfør service eller gjør endringer på strømforsyningen, kontrollenheten, kabler, føler eller noen del av 3M SpotOn systemet. Det finne ingen deler som brukeren kan utføre service på.

4. For å redusere risikoene i tilknytning til brann: • Dette systemet er ikke egnet for bruk i nærvær av en brennbar anestesiblanding med lystgass.

5. For å redusere risikoene i tilknytning til trykk og klemte og sammenfiltrede ledninger og koblinger: • Pasienten må ikke ligge på noen SpotOn følerkabel eller kobling.

• Plasser alltid kabler og ledninger vekk fra pasientens kropp.

• Ikke bruk hodebånd eller andre enheter for å feste SpotOn føler til pasienten.

6. For å redusere risikoene i tilknytning til feil bruk av system eller føler: • Begrens bruken av SpotOn temperaturføler til 24 timer. Forlenget bruk kan kompromittere huden, forårsake forringelse av materiell eller ytelse.

• Unngå at SpotOn temperaturføler, følerkabel, strømforsyning og kontrollenhet eksponeres for kirurgiske oppløsninger for hudoverflatebehandling eller andre væsker.

• Bruk et ekstra uavhengig termometer til å måle kroppstemperaturen under forsettlig hypertermi eller hypotermi behandling.

• Bekreft uforutsette temperaturavlesninger med et uavhengig termometer, om nødvendig.

• Ikke reposisjoner SpotOn temperaturføler; reposisjonering kan svekke følerlimet, skade føleren eller kompromittere enhetens ytelse.

• Unngå å plassere føleren midt i pannen da dette kan innvirke på følerens nøyaktighet.

7. For å redusere risikoene i tilknytning til eksponering for biologiske farer: • Følg anleggets retningslinjer og prosedyrer for avhending av forurenset materiale.

• Utfør alltid dekontamineringsprosedyren før du returnerer SpotOn temperaturovervåkingssystem til service, og før avhending.

8. For å redusere risikoene i tilknytning til sammenfiltring: • La aldri pediatriske pasienter være uten tilsyn ved bruk av SpotOn temperaturovervåkingssystem.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 198 Innledning

FORHOLDSREGLER

1. For å redusere risikoene i tilknytning til oppbløting av huden: 2. 3. • Ikke bruk føleren på skadet eller kompromittert hud.

For å redusere risikoene i tilknytning til krysskontaminering: • Rengjør følerkabelen før den kobles til en ny føler.

For å redusere risikoene i tilknytning til støt og skader på anleggets medisinske utstyr: • Ikke bruk SpotOn kontrollenhet som et håndtak eller for å flytte enheten som den er koblet til.

• Ikke begynn temperaturovervåking uten at SpotOn kontrollenhet er trygt plassert på en hard, flat overflate eller festet godt.

For å redusere risiko forbundet med miljøforurensning: 4. • Følg gjeldende forskrifter ved avhending av denne enheten eller noen av dens elektroniske komponenter.

MERKNADER

1. SpotOn temperaturovervåkingssystem overholder kravene til medisinsk elektronisk interferens. Hvis det skulle forekomme radiofrekvensinterferens med annet utstyr, koble enheten til en annen strømkilde.

2. Føderal lov (i USA) begrenser salg av denne enheten til, eller etter ordre fra, lisensiert helsepersonell.

3. For å unngå skader på SpotOn temperaturovervåkingssystem som kan påvirke ytelsen: • Ikke oppbevar SpotOn kontrollenhet og systemkomponenter i våte eller fuktige omgivelser.

• Ikke spray rengjøringsmidler på kontrollenheten eller i koblingen til følerkabelen.

• Ikke senk SpotOn temperaturovervåkings kontrollenhet eller systemkomponenter i væske eller utsett dem for noen type steriliseringsprosess.

• Ikke bruk løsemidler som aceton eller tynner for å rengjøre kontrollenheten; unngå slipende rengjøringsmidler.

• Rengjør kontrollenheten utvendig med en fuktig, myk klut og en 70 % blanding av

isopropylalkohol og vann. For komplett rengjøringsprosedyre se „Del 5: Generelt vedlikehold, oppbevaring og service” on page 209.

• Ikke senk noen av enhetene ned i væske, eller bruk en dryppende våt klut til rengjøring.

4. SpotOn temperaturovervåkingsføler inneholder ikke naturlateks.

5. I den grad loven tillater det, fraskriver produsenten og/eller importøren seg alt ansvar for skader som følge av at enheten brukes i forbindelse med ikke godkjente systemkomponenter.

Riktig bruk og vedlikehold

Arizant Healthcare Inc., et 3M selskap, påtar seg ikke ansvar for påliteligheten, ytelsen eller sikkerheten til temperaturovervåkingssystemet hvis følgende skjer: • Modifisering eller reparasjoner blir utført av ukvalifisert personell.

• Enheten blir brukt på en annen måte enn den som er beskrevet i brukerhåndboken.

• Enheten er montert i et miljø som ikke tilfredsstiller de aktuelle elektriske krav.

Les før service blir utført på utstyret

• All reparasjon, kalibrering og service på dette utstyret må utføres av 3M Patient Warming.

• Det er ingen deler inne i utstyret eller strømforsyningen som brukeren kan utføre service på.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Oversikt og drift 199

Del 2: Oversikt og drift

Beskrivelse av SpotOn temperaturovervåkingssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

Hvordan virker det?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oppsett av SpotOn kontrollenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

201

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202

Flytting av pasienten og føleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Fjerning av føleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

Endre visning av temperaturenhet (Celsius til Fahrenheit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204

Beskrivelse av SpotOn temperaturovervåkingssystem

SpotOn temperaturovervåkingssystem måler kjernetemperaturen hos pasienten. Systemet består av SpotOn temperaturføler, som kobles til SpotOn kontrollenheten gjennom følerkabelen, en strømforsyning og en valgfri monitorkabel. For ekstra følere, følerkabel, strømforsyning, stativ for kontrollenhet, monitorkabel, borrelås eller skumlim, kontakt 3M Patient Warming.

Strømforsyning Følerkabel Monitorkabel

3M

SpotOn

Kontrollenhet

PASIENTFØLE R

Temperaturføler

Følertilkobling

Figur 2: SpotOn temperaturovervåkingssystem

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 200 Oversikt og drift

Hvordan virker det?

SpotOn temperaturovervåkingssystem bruker nullvarmeendring-termometri for nøyaktig å måle en persons kjernetemperatur som vist i figur 3 under. 1) SpotOn temperaturovervåkingssystemet varmer forsiktig opp føleren ved å skape en isotermisk sone under sensoren. 2) Så snart den er kalibrert til kjernetemperaturen, er varmetapet fra huden til omgivelsene forhindret, og en nullvarmeendring-tilstand er etablert. 3) Når temperaturføleren oppnår likevekt med pasientens kjernetemperatur, viser SpotOn kontrollenheten en nøyaktig, ikke-invasiv måling av pasientens kjernetemperatur.

Temperaturføler Hudoverflate Dypvev 1) Plassering og tilkobling 2) Kalibrering – opprettelse av isotermisk sone 3) Kalibrering – isotermisk sone etablert Figur 3: Dannelse av isotermisk tunell med nullvarmeendring teknologi

SpotOn kontrollenhet

SpotOn kontrollenhet viser målinger av kjernetemperatur ikke-invasivt som er hentet fra SpotOn temperaturføleren. Den aktuelle temperaturen vises numerisk, og tidligere temperaturdata vises grafisk som en temperaturkurve. Når føleren er koblet til følerkabelen vil kontrollenheten avlese inntil de siste to timene med lagret temperaturdata og temperaturkurven vises. Frakoblinger av føleren fra følerkabelen vil vises som brudd i temperaturkurven. Den aktuelle temperaturmålingen kan overføres kontinuerlig til en pasientmonitor gjennom en SpotOn monitorkabel (tilleggsutstyr) som bruker en standard YSI-400 -inngang.

SpotOn temperaturføler

SpotOn føleren er konstruert av to lag skum av medisinsk kvalitet og en fleksibel krets som inneholder en resistiv oppvarmingskrets to kalibrerte termistorer, og ikke-flyktig minne. Informasjonen som genererer temperaturkurven lagres i SpotOn føleren. Hvis pasienten overføres fra ett sted til et annet, blir SpotOn føleren koblet fra SpotOn følerledningen slik at føleren fortsatt er på plass på pasienten. SpotOn føleren kan kobles til en annen SpotOn følerkabel og kontrollenhet når pasienten ankommer neste pleiested. Når SpotOn føleren er koblet til SpotOn følerkabelen, vil systemet begynne kalibrering, og regenerere den lagrede temperaturkurven og vise pasientens aktuelle temperatur. Frakoblinger og ny tilkobling av SpotOn føleren fra følerkabelen vil vises som brudd i temperaturkurven.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Oversikt og drift 201

Baksiden av kontrollenheten

For å kunne se informasjon og tilkoblinger på baksiden av kontrollenheten, sørg for at kontrolleren ses fra en avstand ikke lenger enn 38 cm (15 tommer) fra operatøren.

Stativknapp Digital inngang (brukes kun av 3M personell) °C/°F Knapp for temperaturvisning Inngang for monitorkabel Strøminngang Figur 5: Baksiden av kontrollenheten

Den digitale inngangen brukes bare av personell fra 3M Patient Warming til testing og for å få tilgang til variabler innenfor kontrollenheten. Inngangen til monitorkabelen har en motstand som korresponderer med en YSI-400 termistor ved den viste temperaturen. Den er elektrisk isolert fra SpotOn kontrollenhet.

Fronten av kontrollenheten

Figur 6: Fronten av kontrollenheten

Oppsett av SpotOn kontrollenheten

1. SpotOn kontrollenheten må installeres og monteres riktig av kvalifisert personell. MERK: SpotOn føler og kontrollenhet er egnet til bruk i pasientmiljøet.

2. Strømforsyningen kobles til på baksiden av SpotOn kontrollenheten (se figur 5: Baksiden av kontrollenheten). Koble strømforsyningen til en passende stikkontakt. Dvaleskjermbildet vil vises.

3. Koble SpotOn følerkabelen til foran på kontrollenheten. Se figur 6: Fronten av kontrollenheten for korrekt orientering og tilkobling.

4. Om ønskelig brukes den medfølgende monitorkabelen for å koble SpotOn kontrollenheten til pasientmonitoren (se figur 5: Baksiden av kontrollenheten). MERK: Temperaturinngang på pasientmonitor benevnes normalt T1 eller T2.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. 202

Bruksanvisning

1. Sørg for at SpotOn systemets strømforsyning er koblet til bak på kontrollenheten og at strømforsyningen er koblet til en passende stikkontakt. Om ønskelig, sørg for at den medfølgende monitorkabelen er tilkoblet bak på SpotOn kontrollenheten og til YSI-400 inngangen på pasientmonitoren.

2. Bruk en spritkompress for å rengjøre og desinfisere pasientens panne over orbitalryggen. La pasientens panne bli helt tørr.

3. Koble SpotOn temperaturføleren til koblingen på følerkabelen. Sørg for at følerlappen er riktig tilkoblet og er satt helt inn følerkabelen (Figur 7). Skjermen på kontrollenheten vil skifte til bildet

klar (se „Klar” on page 206) så snart det bekreftes

at føleren er tilkoblet.

www.spotontemperature.com reorder #202052A Oversikt og drift

Figur 7: Koble føleren til følerkabelen Følerflipp

4. Fjern dekkpapirene bak på SpotOn temperaturføleren for å avdekke limet (Figur 8).

5. Posisjoner følerkabelen vekk fra pasientens ansikt og fest SpotOn temperaturføleren på pasientens panne over orbitalryggen (Figur 9).

Figur 8: Fjern dekkpapirene Figur 9: Fest SpotOn føleren på pasientens panne

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Oversikt og drift 203 6. Trykk forsiktig på kanten av føleren for å sikre god vedheft til huden. VALGFRITT: Støtt SpotOn temperaturfølerkabelen med den medfølgende følerkabelklemmen.

7. Kontrollenheten vil etter flere sekunder føle pasientens nærhet og displayet på styreenheten endres til

skjermbildet for kalibrering (se „Kalibrering” on page 206).

8. Pasientens temperatur vil vises på pasientmonitoren så snart kalibrering er oppnådd (omtrent tre minutter).

Flytting av pasienten og føleren

1. Følerkabelen kobles fra SpotOn føleren før pasienten flyttes. Føleren kan bli værende på pasienten og kobles til et annet SpotOn system når pasienten er flyttet. MERK: SpotOn temperaturføler har integrert minne som tar opptil to timer temperaturdata i fem minutters intervaller. SpotOn føleren vil beholde disse temperaturene og historikk.

2. Koble forsiktig en SpotOn følerkabel og kontrollenhet til temperaturføleren når flyttingen er utført.

3. Kontrollenheten vil etter flere sekunder føle pasientens nærhet og displayet på styreenheten endres til

skjermbildet for kalibrering (se „Kalibrering” on page 206).

4. Pasientens temperatur vil vises på pasientmonitoren så snart kalibrering er oppnådd (omtrent tre minutter).

Fjerning av føleren

1. Koble følerkabelen fra SpotOn temperaturføleren. Hvis den er i bruk kobles følerkabelklemmen fra sengen eller lakenet.

2. Fjern forsiktig SpotOn temperaturføleren fra pasienten, begynn fra kanten av SpotOn føleren (Figur 10).

MERK: Ikke bruk følerflippen til å fjerne SpotOn temperaturføleren fra pasienten.

MERK: Om nødvendig, bruk en spritkompress langs kanten på føleren for å fjerne føleren fra pasienten.

3. Kast SpotOn føleren og rengjør følerkabelen. (Se Del 5: Generelt vedlikehold for detaljer).

Figur 10: Fjerne føleren Følerflipp

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 204 Oversikt og drift

Endre visning av temperaturenhet (Celsius eller Fahrenheit)

SpotOn kontrollenhet kan vise temperaturmålinger i enten Celsius eller Fahrenheit. Enheten er innstilt fra fabrikk til å vise Celsius.

1. Koble SpotOn kontrollenheten til en passende stikkontakt.

2. Trykk på knappen for temperaturvisning på baksiden av kontrollenheten for å endre til ønsket måleenhet.

MERK:

Tendensskjermbildet vises alltid i Celsius.

°C/°F Knapp for temperaturvisning Figur 11: Knapp for temperaturvisning

Slå av kontrollenheten

Støpselet til strømforsyningen tjener som enhet for frakobling. Slå kontrollenheten på eller av ved å koble kontrollenheten til eller fra stikkontakten. Stikkontakten skal være så nær som mulig og være lett tilgjengelig.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Skjermpanel 205

Del 3: Skjermpanel

Skjermbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oppstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feil på kontrollenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feil på føler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205 205 205

206 206 206 206 206

Skjermbilder Oppstart

Skjermbilde for oppstart vises i omtrent fem sekunder når kontrollenheten slås PÅ første gang. Revisjonsutgave for kontrollenhetens programvare vises også.

FW-x.x.xxx

Dvale

SpotOn systemgrafikk vises når enheten ikke er i bruk.

3M

SpotOn

™ Temperaturovervåkingssystem Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 206 Skjermpanel

Klar

Klar-bildet viser serienummer for SpotOn føleren og angir at SpotOn følerkabelen og føleren er korrekt koblet til SpotOn kontrollenheten. SpotOn føleren er nå klar til å bli festet til pasienten.

SN - 000000000

Kalibrering

Et blinkende gult temperaturbilde angir at føleren er koblet til pasienten og til kontrollenheten, og at kalibreringsprosessen er i gang. Grafikken under temperaturvisning angir framdriften for kalibrering. Denne prosessen vil ta omtrent tre minutter.

Hvis det vises en temperatur i det øvre venstre hjørnet på skjermen er dette den siste temperaturen som har blitt fanget opp av føleren på pasientens hode. Føleren fanger opp og lagrer en temperatur hvert femte minutt.

Etter fullført kalibrering vises pasientens kroppstemperatur på SpotOn kontrollenheten i fete hvite tall og kan automatisk overføres til pasientmonitoren via monitorkabelen.

Kjøring

Skjermbildet kjøring viser pasientens dypvevstemperatur i hvitt. Tendenskurven nederst på skjermen viser pasientens temperatur de siste to timene, i fem minutters intervaller. Stolpene i grafikken vil begynne å fylles fra høyre med 36 °C alltid synlig. De blå stolpene angir at temperaturen har sunket under 36 °C (hvite angir at temperaturen er over 36 °C).

36 9 39 37 35 C 36 0 C

Feil på kontrollenhet

SpotOn kontrollenhetens skjermbilde for feil viser når det er en systemfeil. Avslutt bruken av enheten. Kontakt en biomedisinsk tekniker.

Feil på føler

Følerens skjermbilde for feil viser når det er en feil på

temperaturføleren eller kabelen. Se „Del 4: Feilsøking” on page 207 for detaljer.

E-xx E-xx

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Feilsøking 207

Del 4: Feilsøking

På-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjermbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 207 208 Følgende forhold er oppført i den rekkefølgen som feilsøking skal utføres.

På-modus

Betingelse

Enheten starter ikke.

Årsak

Enheten er ikke koblet til, eller strømforsyningen er ikke koblet til en passende stikkontakt.

Feil på enheten.

Handling

Sørg for at strømforsyningen er koblet til kontrollenheten. Sørg for at kontrollenheten er koblet til en passende stikkontakt.

Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Skjermer

Betingelse

„Klar"-skjermen fortsetter å vises etter at føleren er festet på pasienten.

Årsak

Føleren er ikke festet skikkelig til pasienten.

Lav pasienttemperatur (under 29 °C).

SN - 000000000 Feil på kontrollenhet.

„Kjøring”-skjermbildet vises ikke på kontrollenheten.

Kontrollenheten kalibrerer fortsatt.

Feil på kontrollenhet.

Handling

Sørg for at føleren er tilknyttet pasienten.

Trykk på og hold inne knappen °C/°F på baksiden av kontrollenheten i fem sekunder for å tvinge kontrollenheten i kalibreringsmodus. Pasientens temperatur vil da vises.

Avslutt bruken av enheten. Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Vent til SpotOn kontrollenhet har fullført kalibrering. Fortsett bruk.

Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Pasienttemperatur vises ikke på pasientmonitoren.

36 9 C 36 0 C 39 37 35

Kontrollenheten kalibrerer fortsatt.

Monitorkabelen er ikke koblet til.

Kabelfeil.

Feil på kontrollenhet.

Pasientens temperaturvisning på kontrollenheten og pasientmonitoren viser ikke samme verdi.

Kabelfeil.

Vent til SpotOn kontrollenhet har fullført kalibrering. Fortsett bruk.

Sørg for at monitorkabelen er koblet til kontrollenheten og pasientmonitoren.

• Bytt monitorkabel.

• Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Kontakt 3M Patient Warming teknisk service etter bruk.

• Bytt monitorkabel.

• Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 208 Feilsøking

Feil

Skjermbilde for feil E-xx E-xx Betingelse

E-1 gjennom E-16, E-18 gjennom E-99 E-17 E-100 og opp

Årsak

Føleren er ikke koblet skikkelig til følerkabelen.

Følerfeil.

Kabelfeil.

Følerfeil.

Kabelfeil.

Feil på kontrollenhet.

Feil på kontrollenhet.

Handling

Sørg for at føleren er tilknyttet følerkabelen.

Bytt føler.

• Bytt følerkabel.

• Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Bytt føler.

• Bytt følerkabel.

• Kontakt 3M Patient Warming teknisk service.

Avslutt bruk av enheten. Kontakt en biomedisinsk tekniker.

Avslutt bruk av enheten. Kontakt en biomedisinsk tekniker.

E-xx

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Generelt vedlikehold, oppbevaring og service 209

Del 5: Generelt vedlikehold, oppbevaring og service

Rengjørings- og desinfiseringsprosedyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209 Oppbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

Rengjøring- og desinfiseringsprosedyre FORSIKTIG:

• Ikke senk noen av enhetene ned i væske, eller bruk en dryppende våt klut til rengjøring. Fuktighet kan sive inn i enheten og skade de elektriske komponentene og føre til feil rapportering av temperatur.

• Ikke spray rengjøringsmidler på kontrollenheten eller i koblingen til følerkabelen. Skade på kontrollenhet eller følerkabel kan oppstå.

Rengjøring av kontrollenhet og kabel

Rengjør SpotOn kontrollenhet ved behov eller etter anleggets retningslinjer og prosedyrer for rengjøring av elektronisk utstyr. Rengjør følerkabelen mellom hver gangs bruk.

1. Koble strømforsyningen fra stikkontakten.

2. Bruk en myk klut, lett fuktet med et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel til å rengjøre enhetens overflater, ledninger og kabler. Unngå å få væske inn i de elektroniske inngangene.

3. Tørk med en annen myk klut.

Desinfisering av følerkabelen

1. Rengjør enhetene som beskrevet over.

2. Tørk av kontrollenheten og kabel med en myk, fuktig klut og 70 % isopropylalkohol oppløsning. Unngå å få væske inn i de elektroniske inngangene.

3. Tørk med en annen myk klut.

Oppbevaring

Merknad: Ikke oppbevar SpotOn kontrollenhet og systemkomponenter i våte eller fuktige omgivelser. Skade på de elektriske komponentene kan oppstå.

Oppbevar alle SpotOn komponenter ved romtemperatur og på et tørt sted når de ikke er i bruk.

Service

All service må utføres av 3M Patient Warming eller en autorisert servicetekniker. Ring til 3M Patient Warming kundeservice på 1-800-733-7775 for serviceinformasjon. Testing av SpotOn systemet kan utføres av 3M Patient Warming, eller ring til kundeservice for informasjon om spesifikke testprosedyrer.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. 210 www.spotontemperature.com reorder #202052A Generelt vedlikehold, oppbevaring og service Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Teknisk service og bestilling 211

Del 6: Teknisk service og bestilling

Når du ringer etter teknisk support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teknisk service og bestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211 211

Når du ringer etter teknisk support

Husk at vi trenger å vite serienummeret, programvarenummeret og feilkode for din SpotOn kontrollenhet når du ringer oss. Etiketten med serienummeret finnes på baksiden av kontrollenheten. (Fastvarenummeret vises på kontrollenheten når kontrollenheten kobles til en stikkontakt.)

Teknisk service og bestilling USA

TLF: +1-952-947-1200 +1-800-733-7775 FAKS: +1-952-947-1400 +1-800-775-0002

Utenfor USA

Kontakt din lokale 3M Patient Warming representant.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. 212 www.spotontemperature.com reorder #202052A Teknisk service og bestilling Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Spesifikasjoner 213

Del 7: Spesifikasjoner

Fysiske egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Elektriske egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 Temperaturegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 Ytelsesegenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miljømessige betingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 214

Fysiske egenskaper Kontrollenhetens mål

9,3 cm (3,7 tommer) høy, utvidbar til 11,4 cm (4,5 tommer) høy 7,1 cm (2,8 tommer) bred, 4,3 cm (1,7 tommer) dyp

Kontrollenhetens vekt

128 g (4,5 oz)

Følerens mål

4,1 cm (1,6 tommer) diameter, 0,5 cm (0,2 tommer) tykk

Lengde på følerkabel

400 cm (158 tommer)

Klassifisering

MEDISINSK – GENERELT MEDISINSK UTSTYR, SOM FOR ELEKTRISK STØT, BRANN OG MEKANISKE FARER, KUN I HENHOLD TIL UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2, No. 60601-1; ANSI/AAMI ES60601-1:2005 CSA-C22.2 No.601-1:08; EN 60601-1; Kontrollnr. 4HZ8

Klassifisert under IEC 60601-1 Retningslinjer (og andre nasjonale versjoner av retningslinjer) som klasse II, type CF, defibrilleringssikker, vanlig utstyr. I samsvar med EN12470. Ikke egnet for bruk i nærvær av en brennbar anestesiblanding med lystgass.

Klassifisert av Underwriters Laboratories Inc. med hensyn til kun elektrisk støt, brann og mekanisk fare, i henhold til UL 60601-1, IEC 60601-1, og kanadisk/CSA C22.2, nr. 601.1. ANSI/AAMI ES 60601-1; 2005. EN 60601-1. Klassifisert under direktiv for medisinsk utstyr som et klasse IIb utstyr.

Nøyaktighet

25 °C to 43 °C ± 0,2 °C

Følermateriale

Skum og lim av medisinsk karakter PET fleksibel krets

Anbefalt kalibreringskontroll

Hver 12 måneder

Holdbarhet for føler

36 måneder

Digital inngang

Seriell utgang 0[-12 til +12]

Inngang for monitorkabel

Har en motstand som korresponderer med en YSI-400 termistor ved den viste temperaturen. Den er elektrisk isolert fra SpotOn kontrollenhet.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A 214 Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper Ekstern strømforsyning

100-240 VAC, 50-60 Hz Utgangseffekt; 5 VDC Klasse II, dobbelisolert, medisinsk bruk

Maksimal varmeeffekt

2 W

Temperaturegenskaper Overoppheting avbrudd

43 °C – Hud termistoravlesing 44,5 °C – Varmer termistoravlesing

Ytelsesegenskaper Kalibreringstid

3 minutter

Tidsrespons

Omtrent 3 minutter

Målepunkter

Pasientens laterale panne, over orbitalryggen

Måleområder

25 °C – 43 °C

Måleavlesninger

Celsius eller Fahrenheit

Lekkasjestrøm

CF-klassifisert. Overholder kravene for lekkasjestrøm i henhold til UL 60601-1 og EN 60601-1.

Miljøforhold Område for omgivelsestemperatur

10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)

Oppbevaring og transport, temperaturområde

-20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F) Oppbevar alle komponenter ved romtemperatur og på et tørt sted når de ikke er i bruk.

Luftfuktighet ved drift

10 til 75 % RF, ikke-kondenserende

Område for atmosfærisk trykk

80 kPa til 106 kPa (12 PSI til 15 PSI)

Oksygenmiljø

Føleren alene er egnet til bruk i nærheten av oksygenrike miljøer.

Norsk 202052A

Check the 3M TM SpotOn TM Temperature Monitoring System website to ensure you have the most recent version of this document. www.spotontemperature.com reorder #202052A Made in the USA by 3M Health Care� 3M is a trademark of 3M Company, used under license in Canada� SPOTON is a trademark of Arizant Healthcare Inc�, used under license in Canada� ©2013 Arizant Healthcare Inc� All rights reserved� 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Carl-Schurz-Str� 1, 41453 Neuss, Germany 3M Health Care, 2510 Conway Ave�, St� Paul, MN 55144 USA TEL 800-228-3957 | www�spotontemperature�com 202052A 04/13

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project