Print

Print
11 Jan 2013
IBV K7511M - Front (NL, GB)
size: W280 x L375mm
INTERLINE NL | Automatische Zwembadreiniger voor Opzetzwembaden
\
si : A. Blauwe korte slang
Reinigt automatisch de bodem van uw zwembad. B. Wartel
Geschikt voor de meeste soorten zwembaden met een zachte wand. :
Inclusief 5,8m slang Ge SENSE =)
e ez 4 D. Witte slan =
Zappy™ is de enige automatische zwembadreiniger die kan werken E. Wi ibele sl SF m
op de zuigkracht van kleine pompen van 85W (3m*/u) tot 375 (9m*/u). . Witte extra fiexibele slang (SF) ES
De Zappy"" kan ook werken op een krachtigere pomp, maar dan F. Witte korte slang 7,
is er een drukregelaar nodig, die niet inbegrepen is. G. Koppelstuk
Als u de Zappy™ gebruikt met een pomp die zwaarder is dan 375w | H. Flapper
zonder drukregelaar, kan het apparaat beschadigd raken en kunt |. Filtermand
u geen aanspraak meer maken op de garantie. J. Zak
De Zappy™ heeft een voorfilter om te voorkomen dat uw K. Grondplaat
fitersysteem verstopt raakt.
De Zappy™ wordt bij de fabricage volledig gemonteerd en kan direct op uw
filtersysteem aan de binnenkant van het zwembad aangesloten worden.
Kijk, voordat u de Zappy™ aansluit, hem goed na om er zeker van
te zijn dat de bodemplaat goed op zijn plek vastzit.
Weordt geleverd met 5,8m slang, wat voldoende is voor ronde of
rechthoekige zwembaden met een doorsnee of lengte tot 5,49m.
DE Zappy™ AANSLUITEN
Zet de filter vit voordat u de Zappy™ op uw zwembad aansluit.
Door de langere manchet van slang A en de meegeleverde 4 koppelstukken
(G1/G2/G3G4) is de Zappy™ geschikt voor de meeste soorten opzetzwembaden.
Zie hieronder voor het correct aansluiten op de inlaat van uw zwembad. \ G1
Kies het juiste koppelstuk dat past op uw inlaatkoppeling.
@ Voor 38mm Aanzuiginlaat © Voor 40mm Aanzuiginlaat | © Voor 80mm Aanzuiginlaat
Maak het filterkapje los en plaats Maak het filterkapje los. Plaats G1 op | Draai de filterkap los en schroef G2 op de
G1 erin. G4, en plaats G4 op de inlaataansluiting. inlaataansluiting.
po
|
599
@ Voor 90mm Aanzuiginlaat @ Voor 110mm Aanzuiginlaat @ Voor 36mm Aanzuiginlaatgat
Draai de filterkap los. Schroef G2 op G3, en | Draai de filterkap los en schroef G2 op de schroefdraad | Maak de filterkap los en plaats de manchet
schroef G3 vervolgens op de inlaataansluiting. in het midden van de inlaataansluiting. van slang A direct in het inlaatgat.
o
Samenvoegen van de slangdelen
Begin met de wartel van de korte blauwe slang (A+B):
VOOR RONDE ZWEMBADEN VAN 3,60m
1 blauwe slang (C) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang(E) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) /
1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte korte slang (F)
VOOR RONDE ZWEMBADEN VAN 4,57m
Volg de hiervoor beschreven instructie en voeg nog een witte slang D toe, als volgt:
1 blauwe slang (C) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang(E) / 1 witte slang (D) / 1 witte slang (D) /
1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte korte slang (F)
Cr
VOOR RONDE EN RECHTHOEKIGE ZWEMBADEN VAN 5,49m
Volg de hiervoor beschreven instructie en voeg nog twee witte slangen D toe, als volgt:
1 blauwe slang (C) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang(E) / 1 witte slang (D) / 1 witte slang (D) /
1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte slang (D) / 1 witte slang (D) / 1 witte extra flexibele slang (E) / 1 witte korte slang (F)
fam
Dompel de slangen en de Zappy™ helemaal onder om de lucht te laten ontsnappen en sluit het open uiteinde van de slang
aan op de zwembadreiniger.
TIPS: Dompel de slang (A gekoppeld aan B) onder om alle lucht die erin zit te verwijderen en sluit hem dan aan op G.
Dompel de andere slangen een voor een onder in de hiervoor gencemde volgorde om de lucht te laten ontsnappen en
maak de slangverbinding onder water af.
Lucht in uw reinigingssysteem kan ertoe leiden dat de pomp niet goed werkt.
Als dit het geval is, zet de pomp dan uit, open het ventiel op uw filter (indien aanwezig) en laat lucht ontsnappen totdat ег
alleen nog maar water uit het ventiel komt. Sluit daarna het ventiel.
Zie de handleiding van uw filter voor het laten ontsnappen van lueht.
BEDIENING VAN DE Zappy™
HAAL DE LADDER UIT HET ZWEMBAD VOORDAT U BEGINT.
LET OP: als uw zwembad 2 zuigleidingen heeft, dan moet er een afgedekt worden voordat u deze zwembadreiniger in gebruik neemt.
BELANGRIJK! Nadat uw Zappy™ is aangesloten, zet u de pomp aan, schud de slang een of twee keer in de buurt van de
zwembadreiniger en hij zal beginnen de bodem van uw zwembad te reinigen in een willekeurig patroon.
Hij gaat automatisch door totdat de filtermand vol is.
De filtermand heeft een verwijderbare zak voor het filteren van zand en kleine deeltjes van de bodem van uw zwembad.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat de filterzak op zijn plek zit als de zwembadreiniger in gebruik is. Leeg de filterzak regelmatig
от de maximale zuigkracht te behouden.
Voor het reinigen van de filtermand en de filterzak, dient u het filtersysteem uit te zetten, de bodemplaat van de reiniger los
te maken, het vuil te verwijderen en de zak uit te spoelen.
PROBLEMEN OPLOSSEN
» Als de zwembadreiniger niet meer werkt of te langzaam werkt, kan het zijn dat er onvoldoende water door de reiniger stroomt.
1. Controleer op de pomp of vraag uw dealer of het vermogen van uw pomp niet minder is dan 85W en een toevoer heeft van minstens 3m*/u.
2. Controleer of uw filtersysteem de watertoevoer en daarmee de zuigkracht van de reiniger in belangrijke mate vermindert.
Als u een filtersysteem met meerdere kleppen heeft, zet de klep dan in de circulatiestand om het filter te mijden. Of raadpleeg
de handleiding van uw filter voor het direct naar het zwembad retourneren van het water. Als u dit doet, zorg er dan voor
dat de filtermand en filterzak in de zwembadreiniger geplaatst zijn.
3. Het gebruik van een zonnepaneel kan de watertoevoer en de zuigkracht aanzienlijk beperken. Gebruik in dat geval een
bypass klep en stel deze zo in dat het water direct in het zwembad stroomt en het zonnepaneel overslaat.
Zorg ervoor dat de bodemplaat correct geplaatst is.
Maak de bodemplaat los, verwijder en leeg de filtermand en filterzak. Controleer of er geen vuil in de weg zit bij de flapper,
plaats alles weer terug en zet de zwembadreiniger weer aan.
= Als dit niet helpt, controleer dan of er geen lucht in het filtersysteem zit. Als dat zo is, ziet u lichtbellen uit de wateruitlaat komen.
Er kan lucht in het filtersysteem gezogen worden bij de aansluiting van de flexibele slangen met de reiniger of bij de aansluiting
van de in-/uitlaatslangen met het zwembad of met de pomp of doordat het ventiel Cert de pomp niet goed gesloten is.
Verwijder de lucht uit het systeem, zoals elders beschreven, zorg dat er niet opnieuw lucht in het systeem komt en хе? де
zwembadreiniger weer aan.
Als de zwembadreiniger sommige stukken van het zwembad niet reinigt.
« Wijzig de positie van een extra flexibele slang (E) maar wijzig nooit de positie van slang (A) en (F), daar dit het
reinigingspatroon zal veranderen. De extra flexibele slang bepaalt de draaihoek van de reiniger, en helpt zo om het
opperviak van het zwembad nauwkeurig te beslaan. U kunt ook sommige delen van de slangen laten draaien aangezien
de slangen zich in de loop van de tijd buigen, waardoor het patroon anders wordt,
VIP 57600751
Gemaakt in China = Made in China * Fabriqué en Chine * Gemacht in China
WWW.INTERLINE-PRODUCTS.COM
GB | Automatic Pool Cleaner
/
Cleans the bottom of your pool automatically. A. Blue short hose
Works with all major brands of soft sided pools. B. Swivel
580cm (19ft) of hoses included. C. Blue hose
Zappy™ is the only automatic suction side cleaner that can D. White hose
work off very small pumps from as low as 85W up to 375W. E. White superflex (SF)
It is possible for Zappy™ to work with more powerful pumps but | F- White short hose
this would require a pressure regulator which is not included. G. Connector
Using Zappy™ with pumps exceeding 375W without pressure H. Flapper :
regulator may damage it and void the warranty. |. Filter basket
| да J. Mesh bag
Zappy™ has a pre-filter that prevents clogging your filtration.
K. Base plate x1 LN (J)
The Zappy™ is fully assembled in the factory and can be
connected directly to your filtration.
MIO EE
Before connecting the Zappy™ inspect the unit to make sure that
the bottom plate is properly locked in position. ОИ НИЦ
It is supplied with a total of 580cm of hoses which are sufficient for D x5 LM © x3
round or rectangular pools with diameter or length up to 549cm (18ft).
HOW TO CONNECT YOUR Zappy™
Turn filtration OFF before start connecting Zappoy™ to your pool.
Longer cuff on hose A and 4 connectors (G1/G2/G3/G4) provided
make Zappy"" fit for most brands of Above Ground Pool in the market.
See follow for proper connection to the intake of your pool.
Choose the right connector to fit the following intake connector.
38mm (12 in) Strainer @40mm (13/sin) Strainer | @80mm (3 in) Strainer
Detach the grid cover and Detach the strainer grid cover. Press G1 | Unscrew the strainer grid cover and screw
on G2.
press G1 on it. onto G4, and press G4 onto the strainer,
9)
@90mm (3%z in) Strainer @110mm (4/3 in) Strainer @36mm (12/5 in) Strainer Hole
Unscrew the strainer grid cover. Screw G2 | Unscrew the strainer grid cover and screw G2 Remove the grid cover and directly insert
onto G3, and then screw G3 onto the strainer. onto the middle thread of the strainer.
o i
Hose section assembly
Starting from the swivel of the short blue hose (A+B):
FOR 360cm (12ft) ROUND POOLS
1 blue hose (C) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) /
1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white short hose (F)
FOR 457cm (15ft) ROUND POOLS
Follow previous setup adding one more white hose D as following:
1 blue hose (C) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white hose (D) /
1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white short позе (Е)
fmm oppo
FOR 549em (18ft) ROUND AND (18ft) RECTANGULAR POOLS
Follow previous setup adding two more white hose D as following:
1 blue hose (C) / 1 white hose (D) / 1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white hose (D) /
1 white superflex (E) / 1 white hose (D) / 1 white hose (D) / 1 white superfiex (E) / 1 white short hose (F)
E: LT ACNL
Immerse completely the hoses and the Zappy™ to let air escape and connect the open end of the hose to the cleaner.
TIPS: Immerse hose (A preassembled with B) into water to remove all entrapped air and then connect it to G. Immerse
other hoses into water one by one in a forementioned sequence to remove air and finish hose connection under the water.
Trapped air in your cleaning system may prevent the pump from operating correctly.
If this happens, switch off your pump, open the release valve (if applicable) on your filter and let air escape until only water
comes out from the release valve. Then close the valve,
Refer to your filtration manual for how to release the air.
HOW TO OPERATE YOUR ZAPPY™
REMOVE THE LADDER FROM THE POOL BEFORE START.
NOTE: If your pool has 2 suction lines, then one suction line should be covered before using this cleaner.
IMPORTANT! Once your Zappy™ is connected, turn your pump ON, shake the hose once or twice near the cleaner
and the cleaner will start cleaning the bottom of your pool in a random fashion.
It will operate automatically until the filter basket is full.
The filter basket has a removable mesh bag designed to filter the sand and small particles from the bottom of the pool.
IMPORTANT! Make sure the mesh bag is in place during cleaner operation. Empty this mesh bag regularly to ensure
maximum suction.
To clean the filter basket and its mesh bag, switch off the filtration, unlock the bottom plate from the cleaner, remove
the debris and rinse the mesh bag.
TROUBLE SHOOTING
* If the cleaner stops working or works too slowly, this may be due to insufficient water flow going through the cleaner:
1. Verify on the pump or with your dealer that the power of your pump is no less than 85W and has a flow of at least 3m*/h or 800galh.
2 Verify if your filtration is reducing the water flow significantly and therefore cleaner suction. If using filtration with multiport
valve, turn the valve to "Circulation" position to bypass the filter. Otherwise, refer to your filtration manual how to direct the
water return to the pool directly. When doing this, make sure the filter basket and mesh bag are in place inside the cleaner.
3.If using a solar panel, this may reduce the flow significantly and affect cleaner suction. In this case use a bypass valve,
and turn the bypass valve for the water flow directly to the pool, skipping the solar panel.
Verify that the foot pad is in the correct position with the indent of the foot pad facing exactly the opening for the latch of the plate.
Unlock the base plate, remove and empty the filter basket and mesh bag. Verify that there is no debris hindering the
flapper, place everything back and try to restart the cleaner.
If this does not work, verify that there is no air trapped in the filtration system. If this is the case you can see air bubbles
coming out of the water outlet.
Air can be sucked in the filtration at the connections of the flexible hoses of the cleaner or at the connections bewteen the
inlet/outlet hoses with the pool or with the pump or because the release valve at the top of the pump is not closed properly.
Remove air trapped in the filtration system, as explained previously, prevent air from being sucked again in the filtration
system then restart the cleaner.
If the cleaner does not clean some areas of the pool.
« Change the position of one superflex hose (E) but never replace position of hose (A) and (F), this will change the cleaning
pattern of the cleaner. Superflex hose controls the turning angle of the cleaner, helping to cover the pool surface more thoroughly.
You may also rotate or twist some sections of hoses because hoses will bend over time which creates routing pattern.
11 Jan 2013
IBV K7511M - Back (F, D)
size: W420 x L375mm
Material: 100gsm common paper (100gsm JA / $04NAK) (Dutch)
Finishing: --
Printing: 1C (black)
(English)
F | Balai Automatique Zappy™ pour Piscine a Parois Souples
Hato. Ema uan le fond de la paca y (A. Petit tuyau bleu
onctionne avec |es piscines à parois souples de la majorité des ;
grandes marques. В. Embout rotatif
580cm de tuyaux inclus. C. Tuyau bleu
Le Zappy"" est le seul balai automatique capable de fonctionner D. Tuyau blanc
avec des pompes de trés faible puissance, de 85W à 375W E. Flexible blanc (SF)
Le Zappy"" peut fonctionner avec des pompes plus puissantes mais | F. Tuyau blanc court
cela nécessite l'utilisation d'un régulateur de pression (non inclus). G. Adaptateurs
L'utilisation du Zappy"" avec des pompes supérieures à 375W sans
régulateur de débit pourrait détériorer la ae et annuler la garantie. H. Marteau
Le Zappy™ dispose d'un pre-filtre qui empêche l'encrassement de |. Panier de pré-filtre T)
la filtration. J. Pre-filtre
Le Zappy™ est totalement assemblé a l'usine et peut étre connecté | K. Couvercle inférieur x1
directement sur la filtration.
Avant de connecter le Zappy"" contrôler le corps afin de s'assurer
III-A x1 EK
que le couvercle inférieur de la tête d'aspiration est bien verrouillé.
Le Zappy"" est fourni avec des tuyaux d'une longueur totale de ОИ TEN 7 Ц
580cm qu conviennent pour les piscines rondes ou rectangulaires (D x5 CHE x3
dont le diametre ou la longueur n'excède pas 549cm.
COMMENT CONNECTER LE Zappy""
ETEINDRE la pompe avant de connecter le Zapoy"" à la piscine.
L'extrémité longue du tuyau À et les 4 adaptateurs (G1/G2/G3/G4)
fournis permettent l'adaptation du Zappy"" sur les piscines à parois ©
souples de la majorite des grandes marques présentes sur le marche.
Voir les étapes suivantes pour une connexion appropriée à votre piscine. В Gi G2
Choisir l'adaptateur correspondant à la crépine de la buse \
d'aspiration de la piscine.
Crépine @38mm Crépine 40mm | Crépine @80mm
Retirer la grille de la crépin. Retirer la grille de la crépine. Emboiter Gi dans | Dévisser la grille de la crépine et
visser G2
a
Sn
Presser G1 sur le support de la crépine. Gd4et presser G4 sur le support de crépine.
Crépine @90mm Crépine @110mm Crépine @36mm
Dévisser la grille de la crépine. Visser G2 Dévisser la grille de la crépine et visser G2 sur Retirer la grille de là crépine et insérer directement
sur G3 et G3 sur le support de la crépine. le filetage au centre de la crépine.
par
T Lee A
Jun I rE
Ho) |
HINT ALY i
Assemblage des sections de tuyaux.
Commencer par assembler l'embout rotatif au petit tuyau bleu (A+B):
POUR LES PISCINES RONDES DE 360cm
1 tuyau bleu (C) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) /
1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc court (F)
re wc
POUR LES PISCINES RONDES DE 457cm
Suivre les mêmes instructions d'assemblage que précédemment en ajoutant un tuyau supplémentaire blanc D comme suit:
1 tuyau bleu (C) / 1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1tuyau blanc (D} 1 flexible blanc (E) /
1 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc court (F)
for
POUR LES PISCINES RONDES ET RECTANGULAIRES DE 549cm
Suivre les mêmes instructions d'assemblage que précédemment en ajoutant deux tuyaux supplémentaires blancs D comme suit:
1 tuyau bleu (C) / 4 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc (D) / 1tuyau blanc (D)/ 1 flexible blanc (E) /
1 tuyau blanc (D) / 4 tuyau blanc (D) / 1 flexible blanc (E) / 1 tuyau blanc court (F)
fam
Immerger totalement les tuyaux et le Zappy"" pour laisser l'air s'échapper et relier l'extrémité du tuyau au balai.
Conseils: Immerger le tuyau (À pré assemblé avec B) dans l'eau afin d'évacuer l'air emprisonné et le connecter ensuite a
la pièce G. Immerger les tuyaux restants un à un dans l'ordre mentionné ci-dessus pour évacuer l'air et finir la connexion
des tuyaux sous l'eau.
L'air présent dans le balai peut empêcher le bon fonctionnement de la pompe. Dans ce cas, éteindre la pompe, ouvrir la purge
d'air du système de filtration pour laisser l'air s'échapper jusqu'à ce que seule de l'eau sorte de la purge puis fermer celle-ci.
Se reporter au manuel d'utilisation du système de filtration pour connaître la procédure de purge d'air du système.
COMMENT FONCTIONNE LE Zappy""
SORTIR L'ECHELLE DE LA PISCINE AVANT DE COMMENCER.
REMARQUE: Si votre piscine a 2 prises balai, une des prises balai devra être couverte avant d'utiliser le balai.
IMPORTANT! Lorsque le Zappy"" est connecté, ALLUMER la pompe, secouer une ou deux fois le tuyau à proximité du
corps du balai et celui-ci commence à nettoyer aléatoirement le fond de la piscine.
|| fonctionne automatiquement jusqu'à ce que |e panier de pré-filtre soit plein.
Le panier de pré-filtre est équipé d'un pré-filtre en mailles amovible conçu pour filtrer le sable et les petites particules qui
se trouvent au fond de la piscine.
IMPORTANT! S'assurer que le pré-filtre est en place lorsque le balai fonctionne. Vider régulièrement le pré-filtre pour
assurer une aspiration maximale.
Pour nettoyer le panier de pre-filtre et son pré-filtre en mailles, éteindre la filtration, retirer la jupe du balai et le couvercle
inférieur de la tête d'aspiration, ôter les débris et rincer le pré-filtre.
DEPANNAGE
- Un débit d’eau insuffisant dans le balai peut entraîner l'arrêt du balai ou un fonctionnement trop lent:
1. Vérifier sur la pompe ou auprès du revendeur que la puissance de la pompe n'est pas inférieure à 85W et que son débit est d'au moins 3m“/h,
2. Vérifier si votre filtration réduit de façon significative le débit d'eau et par conséquent l'aspiration. Si le système de filtration
présente une vanne multi-voies, mettre la vanne en position " Circulation " pour éviter de passer par le filtre. Dans le cas
contraire, se reporter au manuel d'utilisation du systéme de filtration pour connaître la procédure permettant de renvoyer
l'eau directement dans la piscine. En faisant cela, s'assurer que le panier de pré-filtre et le pré-filtre sont en place dans le balai.
3. La présence d'un panneau solaire peut réduire le débit de manière significative et affecter l'aspiration du balai. Dans ce cas, utiliser
un by-pass, et régler la vanne du by-pass de manière à renvoyer l'eau directement dans la piscine sans passer par le panneau solaire.
Vérifier que le panier de pré-filtre est correctement positionné en faisant correspondre l'encoche avec le clapet du couvercle inférieur.
Déverrouiller |e couvercle inférieur de la tête d'aspiration, retirer et vider le panier de pré-filtre et le pré-filtre. Vérifier que
le marteau ne soit pas bloqué par des débris, réassembler l'ensemble et essayer de redémarrer le balai.
Si cela n'est pas suffisant, vérifier qu'il n'y à pas d'air emprisonné dans le système de filtration. Si tel est le cas, des bulles
d'air doivent être visibles au niveau de la buse de refoulement.
De l'air peut être aspiré dans la filtration au niveau des connexions des tuyaux flexibles du balai, des tuyaux reliés au
refoulement et à l'aspiration de la piscine ou bien encore parce que la purge d'air de la filtration n'est pas fermée correctement.
Purger la filtration pour évacuer l'air, comme expliqué auparavant, éviter que de l'air soit à nouveau aspiré dans le
systeme de filtration puis redémarrer le balai.
Si le balai n'aspire pas certains endroits de la piscine.
+ Changer la position d'un tuyau flexible (E) mais ne jamais intervertir les tuyaux (A) et (F), ceci changera ainsi le circuit de
nettoyage du balai, Les tuyaux flexibles contrôlent l'angle de rotation du balai, permettant ainsi de parcourir la totalité de
la surface de la piscine. Afin d'éviter que les tuyaux se courbent et que le balai suive toujours la même trajectoire, il est
également possible de faire pivoter ou d'inverser quelques sections de tuyaux.
D | Automatischer Poolreiniger Zappy™ fur Aufbau-Pools
Reinigt den Boden Ihres Pools automatisch. (A. Blauer kurzer Schlauch
Kompatibel mit dem Großteil der weichwändigen Pools, B. Drehgelenk
580cm Schläuche im Lieferumfang enthalten. C. Blauer Schlauch
Zappy™ ist der einzige automatische Reiniger der ab der Saugkraft | DD. Weißer Schlauch
von sehr kleinen Pumpen, so niedrig wie 85W bis 375W, arbeiten kann. :
Der Zappy™ kann auch mit stárkeren Pumpen arbeiten, aber dies wirde = pes Papers =)
einen Druckregler, der nicht im Lieferumfang enthalten ist, erfordern. | F- WelBer kurzer Schlauch
Die Benutzung des Zappy™ mit Pumpen über 375W ohne Druckregler | $- Anschluss
kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlóschen. H. Klappe
Der Zappy"" verfüat über einen Vorfilter, der ein Verstopfen Ihres |. Filterkorb
Filtersystem verhindert. J. Netzbeutel
Der Zappy'“ ist in der Fabrik vollständig montiert worden und kann | K. Grundplatte x1
direkt auf Ihrer Filtration angeschlossen werden.
Vor dem Anschließen des Zappy7“ überprüfen Sie das Gerät um
sicherzustellen, dass die Bodenplatte richtig arretiert ist.
Er wird geliefert mit insgesamt 580cm Schläuchen, die ausreichen
für runde oder rechteckige Becken mit einem Durchmesser oder
Länge bis zu 549cm.
ANSCHLUSS IHRES Zappy""
Schalten Sie die Filtration aus, bevor Sie den Zappy™ an Ihr Pool anschlieBen.
Durch die längere Manschette am Schlauch A und die 4 Anschlüsse
(G1/G2/G3/G4)kann der Zappy™ auf die meisten Marken Aufbau
Pools im Markt angeschlossen werden.
Siehe Folgendes für einen korrekten Anschluss auf der Einnahme Ihres Pools,
Wahlen Sie den richtigen Anschluss der zu den nächsten Saugeinlässen passt 4_ G1
G80mm Saugeinlass
e G4
38mm Saugeinlass 40mm Saugeinlass
Nehmen Sie das Abdeckgitter Nehmen Sie das Abdeckgitter, Drücken! Lôsen Sie das Siebteil des Saugeinlass und
Sie G1 auf G4, und drücken Sie G4 | verschrauben Sie G2 auf den Saugeinlass.
auf den Saugeinlass.
und drücken Sie G1 darauf.
90mm Saugeinlass 110mm Saugeinlass @36mm Saugeinlass Loch
Lôsen Sie das Siebteil des Saugeinlass. Lösen Sie das Siebteil des Saugeinlass und Entfernen Sie das Siebteil und fügen
Verschrauben Sie G2 auf G3, und dann G3 | verschrauben Sie G2 auf den mittleren Faden Sie die Manschette des Schlauches
A direkt in das Saug einlass loch ein.
auf den Saugeinlass. des Saugeinlass.
Montage der Schlauchteile
Ausgehend vom Drehgelenk des kurzen blauen Schlauch (A+B):
FÜR RUNDE POOLS 360cm
1 blauer Schlauch (©) / 1 weißer Schlauch (D)} / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) /
1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer kurzer Schlauch (F}
rrr me
FUR RUNDE POOLS 457cm
Folgen Sie die vorherigen Schritte und fügen Sie einen weiteren weißen Schlauch D zu wie folgt:
1 blauer Schlauch (CC) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Schlauch (D) /
1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer kurzer Schlauch (F)
gr
FÜR RUNDE UND RECHTECKIGE POOLS 549cm
Folgen Sie die vorherigen Schritte und fügen Sie zwei weitere weiße Schläuche D zu wie folgt:
1 blauer Schlauch (C) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Schlauch (D) /
1 weiBer Superflex (E) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Schlauch (D) / 1 weißer Superflex (E) / 1 weißer kurzer Schlauch (Е)
TAC EAU арии)
Tauchen Sie den Schlauch und den Zappy™ völlig unter um die Luft entweichen zu lassen und schließen Sie das offene
Ende des Schlauchs an den Reiniger an.
HINWEIS: Tauchen Sie den Schlauch (A mit B vormontiert) ins Wasser um alle eingeschlossene Luft zu entfernen und verbinden
Sie ihn mit G, Tauchen Sie die andere Schläuche nacheinander ein in genannten Reihenfolge um die Luft zu entfernen und
erledigen Sie die Schlauchverbindung unter dem Wasser,
Eingeschlossene Luft in Ihrem Reinigungssystem kann das richtige Funktionieren der Pumpe beeintráchtigen.
Wenn dies geschieht, schalten Sie die Pumpe aus, öffnen Sie das Ablassventil auf den Filter (falls zutreffend) und lassen Sie
die Luft entweichen, bis nur noch Wasser aus dem Ablassventil kommt. Dann schließen Sie das Ventil.
In Ihrem Filtration Handbuch finden Sie, wie die Luft entweichen kann.
BEDIENUNG IHRES ZAPPY 7“
ENTFERNEN SIE VORHER DIE LEITER AUS DEM POOL.
HINWEIS: Wenn |hr Pool 2 Saugleitungen hat, dann sollte eine Saugleitung abgedeckt werden vor der Verwendung dieses Reinigers.
WICHTIG! Sobald Ihr Zappy™ angeschlossen ist, schalten Sie die Pumpe ein, schütteln Sie den Schlauch einmal oder zweimal
in der Nähe des Reinigers und der Reiniger beginnt die Reinigung des Boden Ihres Pool in einem zufälligen Schema.
Er funktioniert automatisch, bis der Filterkorb voll ist.
Der Filterkorb hat einen abnehmbaren Netzbeutel, speziell entworfen um Sand und kleine Teilchen vom Boden des Pools zu filtern.
WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass der Netzbeutel im Reiniger ist während das Reinigen. Leeren Sie den Netzbeutel
regelmäßig um maximale Saugleistung zu gewährleisten,
Um den Filterkorb und seinen Netzbeutel zu reinigen, schalten Sie die Filtration aus, entsperren Sie die Bodenplatte vom
Reiniger, entfernen Sie den Schmutz und spiilen Sie den Netzbeutel.
FEHLERBEHEBUNG
* Wenn der Reiniger nicht mehr funktioniert oder zu langsam geht, kann eine unzureichende Wassermenge durch
den Reiniger die Ursache sein:
1. Überprüfen sie an der Pumpe oder bei Ihrem Händler, dass die Leistung Ihrer Pumpe nicht weniger als 85W und die Strömung
mindestens 3m*/h oder 800gal/h ist.
2. Überprüfen Sie, ob die Wassermenge in lhrem Filtersystem, und damit die Saugkraft Ihrer Reinigers, deutlich nachlasst.
Wenn Sie ein Filtersystem mit Mehnwegeventil haben, drehen Sie das Ventil auf die “Circulation” Position, um den Filter zu
umgehen. Ansonsten, lesen Sie in Ihrem Filtration Handbuch, wie Sie das Wasser direkt zum Pool lenken können. Beachten
Sie dabei, dass der Filterkorb und Netzbeutel richtig platziert sind im Inneren des Reinigers.
3. Wenn Sie ein Solarpanel haben, kann dies die Wassermenge und die Saugkraft deutlich reduzieren. In diesem Fall sollen
Sie ein Bypass-Ventil benutzen, und dies so einstellen dass das Wasser direkt zum Pool fließt, und das Solarpanel umgeht.
« Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte richtig aufgestellt ist. "
. EE Sie die Bodenplatte, entfernen und leeren Sie den Filterkorb und den Netzbeutel. Überprüfen Sie, ob keine
Fremdkörper die Klap hindern, stellen Sie alles zurück und versuchen Sie den Reiniger zu starten.
- Wenn dies nicht funktioniert, überprüfen Sie, dass keine Luft im Filtersystem eingeschlossen ist. Wenn dies der Fall ist, sieht
man Luftblasen aus dem Wasserauslass kommen.
- Bei der Filtration kann Luft angesaugt werden an den Anschlüssen der flexible Schláuche des Reinigers oder an den Verbindungen
zwischen den Einlass-/Auslass- Schláuche mit dem Pool oder mit der Pumpe. Es kann auch sein, dass das Ablassventil an der
Oberseite der Pumpe nicht richtig geschlossen ist
- Entfemen Sie die eingefangene Luft aus dem Filtersystem, wie zuvor erldutert, und verhindem Sie, dass Luft wieder in das
Filtersystem angesaugt wird und starten Sie den Reiniger,
Wenn der Reiniger einige Bereiche des Pools nicht reinigt.
» Ändern Sie die Position von einem der Superflex Schläuche (E), aber ersetzen Sie nie die Position von Schlauch (AEG (F), dadurch würde
das Reinigungsmuster sich andern. Der Superflex Schlauch steuert den Wendungswinkel des Reinigers, um so die Beckenoberfiáche
gründlicher abzudecken. Sie können auch einige Teile der Schläuche drehen oder verdrehen, weil Schläuche über Zeit sich biegen und
so das Reinigungsmuster andern.
(French)
(German)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising