Denver IFI-140 User manual

Denver IFI-140 User manual
DENVER
IF1-140 Gebruikershandleiding
Docking-systeem voor de ¡Phone
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOORZICHTIG
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
д OPGELET: OM HET RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERKLEINEN, VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT)
NIET. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE
GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. VERWIJS ONDERHOUD DOOR
NAAR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL
waarschuwingsteken dat u attent maakt op de aanwezigheid van
ongeisoleerde “gevaarlijke spanning” binnen de behuizing van het product
dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.
| De bliksemschicht met pijl binnenin een gelijkzijdige driehoek is een
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
in de documentatie die met het apparaat meekomen.
Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu (afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur) indien incorrect verwerkt.
Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met een doorgekruist
klikosymbool,
zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische
apparatuur niet mag worden afgedankt met ander huishoudelijk afval, maar echter
gescheiden moet worden ingezameld.
Alle steden hebben gevestigde inzamelpunten waar elektrische en elektronische
apparatuur kosteloos ingeleverd kan worden op recyclestations en andere
inzamelpunten, of de apparaten kunnen bij u thuis worden opgehaald. Vraag uw
plaatselijke autoriteiten om meer
== ce
I
_1-
PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN
BOVENAANZICHT
ACHTERAANZICHT 1 2 3 45
@
6
mi AL
À,
\
o o
OPEN OPEN
A A.
o
DE sv
Eo
AUX IN G
o
—
“= =
r 8 9
—
. VOEDING-knop
Druk op de “POWER”-knop om het toestel in te schakelen.
Om het toestel uit te schakelen (stand-by-modus), druk op en houd de “POWER”-
knop ingedrukt tot de voeding-LED uitgaat, laat de knop vervolgens los.
2. Voedingsindicator
3. iPod/iPhone-docking-aansluiting
4. Luidspreker
5. “VOL+/VOL-"-knop
Druk op de “VOL+" of “VOL-"-knop om het gewenste volumeniveau in te stellen.
6. Handgreep
7. Aux In-aansluiting
8. DC-ingangaansluiting
9. Batterijklep
AAN DE SLAG
De eenheid is ontwerp om de meegeleverde AC/DC-adapter of 6 x AA-formaat
batterijen (batterijen niet inbegrepen) te gebruiken.
Batterijen:
Om de batterijen te plaatsen of vervangen:
1. Open de batterijklep aan de achterzijde van het apparaat.
2. Plaats 6 (zes) AA-formaat batterijen in het batterijvak met de polariteit volgens de
markeringen binnenin.
3. Plaats de batterijklep terug.
OPMERKINGEN:
1. Alkaline batterijen worden aanbevolen voor een langere werkingsduur.
2. In de batterijwerkingsmodus, zal de aangesloten iPod/iPhone niet worden opgeladen
om batterijvermogen te besparen.
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BATTER:
Volg deze voorzorgsmaatregelen wanneer u een batterij in dit apparaat gebruikt:
. Gebruik alleen de grootte en het type van de batterij zoals gespecificeerd.
2. Zorg bij het plaatsen van de batterij ervoor de juiste polariteit te volgen, zoals
aangegeven in het batterijvak. Een omgekeerde batterij kan het apparaat
beschadigen.
3. Meng geen verschillende soorten batterijen samen (bijvoorbeeld Alkaline en
zinkkoolstof) of oude batterijen met nieuwe.
4. Als de batterijen in het apparaat leeg zijn of het apparaat wordt voor een lange
tijdsperiode niet gebruikt, verwijder de batterijen om schade of letsel door mogelijk
lekkende batterijen te voorkomen.
5. Probeer niet op te laden, de batterij is niet bedoeld om te worden opgeladen; het
kan oververhitten en scheuren. (Volg de instructies van de fabrikant.)
Niet in het vuur werpen. Batterij kan ontploffen of lekken.
Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat alvorens de batterij te
plaatsen.
—
XD
AC/DC-adapter:
1. Steek de DC-stekker van de meegeleverde AC/DC-adapter in de DC IN-aansluiting
aan de achterzijde van het apparaat.
2. Steek de AC/DC-adapter in een AC 100-240 V~, 50/60 Hz stopcontact
OPMERKINGEN:
XX Wanneer de AC/DC-adapter wordt aangesloten, zal de batterijvoeding automatisch
uitschakelen.
XX Deze AC/DC-adapter is bedoeld om correct in een verticale of vloergemonteerde
positie te worden georiënteerd.
It Wanneer iPod/iPhone op de docking-slede is aangesloten, zal het automatisch
worden opgeladen.
X% Als de apparatuur voor een lange tijdsperiode niet wordt gebruikt, haal de AC/DC-
adapter uit het stopcontact en neem alle batterijen eruit om schade aan het apparaat
te voorkomen.
3.
De iPod/iPhone koppelen en opladen:
Dit apparaat is met dezelfde aansluiting ontworpen die bij de meeste iPod en iPhone
koppelingen te vinden is.
Wanneer u de ondersteunde iPod/iPhone op het docking-station bovenop het apparaat
aansluit, zal de aangesloten iPod/iPhone beginnen op te laden. U kunt ook de
muziekbestanden in de iPod/iPhone als volgt afspelen:
1. Verwijder de afdekking van de iPod/iPhone
docking zoals op de onderstaande
afbeelding weergegeven: Afb. 1 TIT
2. Plaats de iPod/iPhone op de docking zoals 4)
hieronder weergegeven (als de re E 5
voedingsbron van het apparaat een AC/DC- I] J
adapter is, zal de iPod/iPhone len
automatisch opladen wanneer het wordt Fig 1 Fig 2
eplaatst): Afb. 2
IPHONE/IPOD
AUX IN
Om naar de muziek van het externe audioapparaat of niet-koppelbare iPods te
luisteren, ga als volgt te werk:
XX Wanneer de 3,5 mm stereostekker in de AUX-aansluiting aan de achterzijde van
het apparaat wordt gestoken, zal het automatisch naar AUX IN schakelen; wanneer
de stekker eruit wordt getrokken, zal het automatisch naar iPod schakelen.
1. Sluit het externe audioapparaat of iPods/iPhone aan met een audioaansluitkabel
met aan beide uiteinden een 3,5 mm stereostekker (kabel niet inbegrepen).
2. Steek het ene uiteinde in de AUX-aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
Sluit het andere uiteinde aan op de hoofdtelefoonaansluiting; Line Out-aansluiting of
AUX-aansluiting van het externe audioapparaat of iPods.
Bescherm uw meubilair:
Dit model is uitgerust met antislip rubberen “voeten” om te voorkomen dat het product
verplaatst wanneer u de bedieningsknoppen gebruikt. Deze “voeten” zijn gemaakt van
speciaal ontwikkeld niet-migrerend rubbermateriaal om eventuele afdrukken of viekken
op uw meubels te voorkomen.
Echter kunnen bepaalde meubilairpoetsmiddelen gebaseerd op soorten olie,
houtbeschermingsmiddelen of schoonmaaksprays de rubberen "voeten” verweken,
en afdrukken of een rubberresidu op het meubilair achterlaten. Om schade aan
uw meubilair te voorkomen, raden we nadrukkelijk aan om kleine zelfklevende
viltkussentjes te kopen, overal verkrijgbaar bij bouwmarkten en doe-hetzelf-centra’s en
deze kussentjes aan de onderkant van de rubberen "voeten” aan te brengen voordat u
het product op de mooie houten meubelen plaatst.
ZORG EN ONDERHOUD
1. Vermijd het gebruik van uw apparaat onder direct zonlicht of in hete, vochtige of
stoffige plaatsen.
- 4 -
2. Houd uw apparaat weg van verwarmingstoestellen en bronnen van elektrische ruis
zoals TL-lampen of motoren.
3. Ontkoppel het apparaat onmiddellijk van het stopcontact in geval van storing.
HET APPARAAT REINIGEN
Om brand of schokgevaar te voorkomen, ontkoppel het apparaat bij het schoonmaken
van het stopcontact.
3% De afwerking op het apparaat kan met een stofdoekje gereinigd en zoals andere
meubels verzorgd worden, wees voorzichtig bij het reinigen en afvegen van de
plastic onderdelen.
3% Als de behuizing stoffig wordt, veeg het met een zachte, droge stofdoek af. Gebruik
geen was, glanssprays, of schuurmiddelen op de behuizing.
3% Als het voorpaneel vuil of vlekkerig met vingerafdrukken geworden is, kan het met
een licht bevochtigde zachte doek met een milde zeep en wateroplossing worden
gereinigd. Gebruik nooit schuurdoekjes of polijstmiddelen, omdat deze de afwerking
van uw apparaat zullen beschadigen.
OPGELET: Laat nooit water of andere vloeistoffen tijdens het schoonmaken in het
apparaat terechtkomen.
PROBLEEMOPLOSSING
Als u moeilijkheden bij het gebruik van dit docking-systeem ondervindt, controleer de
volgende punten.
Symptoom
Mogelijk probleem
Oplossing
Het apparaat
reageert niet
(geen voeding)
De AC/DC-adapter is niet op
een stopcontact aangesloten
of de connector is niet op
de DC IN-aansluiting op de
achterkant van het apparaat
aangesloten
Steek de AC/DC-adapter in het stopcontact en
steek de connector in de DC IN-aansluiting op het
apparaat
Het stopcontact functioneert
niet
Sluit een ander apparaat op hetzelfde stopcontact
aan om te bevestigen dat het stopcontact werkt
De iPod/iPhone
reageert niet op
het luidspreker
systeem
De ¡Pod/iPhone is niet correct
geplaatst
Verwijder uw iPod/iPhone uit het dock-station en
controleer voor obstructies op de connectors in
het dock-station en op uw iPod/iPhone. Plaats het
vervolgens terug in het dock-station
Uw iPod/iPhone
vastgelopen
is
Zorg ervoor dat uw iPod/iPhone goed werkt
alvorens op het apparaat te koppelen. Raadpleeg
de handleiding van uw iPod/iPhone voor info over
het resetten van de iPod/iPhone
De iPod/
iPhone laadt
niet op
De iPod/iPhone is niet correct
geplaatst
Verwijder uw iPod/iPhone uit het dock-station en
controleer voor obstructies op de connectors in
het dock-station en op uw iPod/iPhone. Plaats het
vervolgens terug in het dock-station
De iPod/iPhone is|Zorg ervoor dat uw iPod/iPhone goed werkt
vastgelopen/bevroren. Delalvorens op het apparaat te koppelen. Raadpleeg
batterij van de iPod/iPhone|de handleiding van uw iPod/iPhone voor info over
heeft een probleem het resetten.
Als de originele geluidsbron van de iPod/iPhone
Het volumeniveau is te hoog|van slechte kwaliteit is, wordt vervorming en ruis
ingesteld gemakkelijk met hoogvermogen luidsprekers
Het geluid is opgemerkt. Probeer een angers bestand
vervormd Als u een externe geluidsbron zoals een
De geluidsbron isloudere generatie ¡Pod gebruikt, probeer
vervormd van het uitgangsvolume van het apparaat
zelf te verlagen.
SPECIFICATIES
Algemene specificaties:
Voedingsbron van het hoofdapparaat: DC — 5 V, 2,5 A, Centrum positief of 6 x
AA-formaat batterijen (niet inbegrepen)
AC/DC-adapter:
Ingang: AC 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
Uitgang: DC —5V, 2,5 A, centrum positief
Geluidsvermogen: 2x2W
SPECIFICATIES ZIJN ONDERHEVIG AAN VERANDERING ZONDER
VOORAFGAANDE KENNISGEVING
Toebehoren:
1 x Gebruikershandleiding
1 x AC/DC-adapter
www.facebook.com/denverelectronics
DENVER
ELECTRONICS
www.denver-electronics.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement