Denver SDQ-55044LBLACK User manual

Denver SDQ-55044LBLACK User manual
SDQ-55044L BLACK
Gebruikshandleiding
NED-01
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave. ......................................................................................2
Belangrijke veiligheidsinformatie.............................................................3
Overzicht Van Apparaat. .........................................................................4
1.Aan De Slag . .......................................................................................5
1.1 Kaarten Installeren.........................................................................5
1.2 Het Apparaat In/Uitschakelen.. ......................................................6
2.Instellingen...........................................................................................7
Netwerk & Inernet... .............................................................................7
WIFI .....................................................................................................7
3G/4G...................................................................................................7
Bluetooth. .............................................................................................8
Scherm.. ...............................................................................................8
Opslag..... .............................................................................................8
Batterij. .................................................................................................8
App.. .....................................................................................................9
Accountst.. ............................................................................................9
Locatie... ...............................................................................................9
Beveilifing.. ...........................................................................................9
Schermvergendeling Instellen.. ............................................................9
PIN Van De Simkaart Inschakelen of Uitschakelen.............................9
Taal & Innvoer.. ..................................................................................10
Back-up & Reset.................................................................................10
Datum & Tijd..... .................................................................................10
Toegankelijkheid. ...............................................................................10
Ontwikkelaaropties. ............................................................................10
Over Deze Telefoon..... ......................................................................10
NED-02
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie
voordat u deze smartphone in gebruik neemt.
1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van EN55035 bleek dat
handmatige bediening (aan/uitschakelaar bedienen) vereist is om na de test
de normale werking te herstellen.
2. Deze smartphone is voorzien van een interne lithiumbatterij, niet
blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!
3. Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, het
apparaat dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats
geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het apparaat, zoals een vaas.
4. Uitsluitend opladen met de originele adapter meegeleverd met dit product!
De directe plug-in adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten
en moet dus altijd gereed en bereikbaar worden gehouden.
5. Dit apparaat is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het
is op een zodanige wijze ontworpen dat het geen veilige aansluiting met een
elektrische aarding nodig heeft.
6. De bliksemschicht binnenin een gelijkzijdige driehoek is bestemd de gebruiker
te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijke spanning”
binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om een risico
op elektrische schokken te vormen. De behuizing niet verwijderen om het risico op elektrische schokken te vermijden, het bevat geen interne onderdelen
die u zelf kunt repareren. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd personeel. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de
gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en
onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.
7. Correcte Verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit
product in de EU niet afgedankt mag worden als normaal huishoudelijk afval.
Recycle dit product op verantwoordelijke wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de
volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen.Lever
uw oude apparaat a.u.b. in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op
met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
NED-03
4
3
2
1
5
NED-04
NED-05
2
NED-06
NETWERK & INTERNET
3G / 4 G
/LTE
& Internet
Mobiel netwerk
& Internet
NED-07
NED-08
TM
NED-09
NED-10
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur SDQ-55044L conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres,bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com
en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de
NED-11
website. Type modelnummer SDQ-55044L.Open nu de productpagina en de rode
richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.
Wifi Frequentie bereik: 2412MHz ~ 2472MHz.
Totaal vermogen: 10dbm
Bluetooth Frequentie bereik: 2402MHz ~ 2480MHz 2G/3G/
4G Frequentie bereik: 880MHz ~ 2170MHz
GoogleTM , GoogleTM Play en andere merken zijn handelsmerken van GoogleTM LLC.
DENVER ELECTRONICS A/S
NED-12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement