Cateye Padrone%2b [CC-PA110W] Computer Handleiding

Cateye Padrone%2b [CC-PA110W] Computer Handleiding
C AT E Y E
PADRONE+
CYCLOCOMPUTER
CC-PA110W
De computer
installeren
1
De computer
instellen
2
De meting starten
3
De instellingen
wijzigen
SET
• Deze handleiding kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Zie onze
website voor de nieuwste handleiding (PDF).
• Bezoek onze website waar u een gedetailleerde
snelstartgids met video's kunt downloaden.
1
Toevoeging
Waarschuwing / Pas op
Productgarantie enz.
http://www.cateye.com/products/detail/CC-PA110W/manual/
4
Het apparaat op uw fiets monteren
Beugelband
Anti-slip rubber
Snelheidssensor
1
(1/3)
Magneet
(2/3)
Beugel
Rubberkussen
sensor
Stelknop
Kabelbinder
(x2)
1
2
Monteer de beugel
• Bij montage op de stuurpen
Anti-slip rubber
Beugelband
Stuurpen
3
Beugel
• Bij montage op het stuur
Beugelband
Anti-slip rubber
Stuur
SET
Beugel
Als u de beugel op het stuur bevestigt, zorg
dan dat de achterkant van de computer in
de richting van de snelheidssensor wijst.
Knip de band na bevestiging door
Juist
Onjuist
Stelknop
Knippen
2
Toevoeging
LET OP:
Knip de band zo door dat het
afgesneden einde geen letsel
veroorzaakt.
4
(1/3)
De computer installeren
2
1
(2/3)
Monteer de snelheidssensor
(3/3)
Monteer de snelheidssensor in
een stand waarbij de afstand van
de computer tot de snelheidssensor binnen het signaalbereik ligt.
• Montage op rechter voorvork
2
• Montage op linker voorvork
Max.
70 cm
Kabelbinder
Snelheidssensor
3
Strak aantrekken
SEN
SOR
ZON
E
SEN
SO
ON
E
Knippen
Rubberkussen sensor
3
RZ
Monteer de magneet
SET
Magneet
Spaak
Naar sensorzone
Toevoeging
3
4
(2/3)
De computer installeren
4
1
(3/3)
De snelheidssensor en magneet instellen
De magneet gaat door de
sensorzone.
De ruimte tussen de snelheidssensor en de magneet is hoogstens 5 mm.
Magneet
Magneet
Sensor zone
Snelheidssensor
SE
2
NS
OR
ZO
NE
SEN
SOR
ZON
E
m
5m
Snelheidssensor
* De magneet kan in elke stand op de spaak worden geplaatst mits aan de bevestigingsvoorwaarden voldaan wordt.
5
3
De computer vastzetten/losmaken
Houd de computer vast.
Klik
Druk naar buiten zodat de voorkant
omhoog komt.
6
SET
Testbediening
Draai na bevestiging van de computer het voorwiel langzaam om te controleren of
de huidige snelheid op de computer wordt weergegeven.
Als de snelheid niet wordt weergegeven, raadpleeg dan nogmaals de aansluitvoorwaarden in de stappen 1, 2 en 4
.
Toevoeging
4
4
De computer instellen
1
Deksel batterijvak
MODE
MENU
AC
Stel de computer in
wanneer u deze voor
het eerst gebruikt.
Drukken
Ingedrukt houden
(2 sec.)
MODE
MODE
Knoppen-sectie
1
Alle gegevens wissen.
2
AC
Druk op de knop AC op de achterzijde van de
computer.
(1/2)
* Alle gegevens worden gewist en de fabrieksinstellingen van de computer worden hersteld.
2
(2/2)
Selecteer de meeteenheid.
km/h ↔ mph
Selecteer “km/h” of “mph”.
MODE
3
MENU Bevestigen
3
De wielomtrek invoeren.
Getallen
ophogen
MODE
Voer de wielomtrek van het voorwiel in mm in.
Naar volgende
cijfer gaan
(Ingedrukt
MODE houden)
* Zie “Wielomtrek” (pagina 6).
MENU Bevestigen
4
De klok instellen,
Schakel tussen
24h en 12h of
verhoog gde
MODE getallen
Telkens wanneer MODE wordt ingedrukt en
vastgehouden, wisselt de instelling voor de
tijdweergave van uren naar minuten.
* Wanneer de modus 12h is geselecteerd, moet
u controleren of A (a.m.) of P (p.m.) wordt
weergegeven voordat u de waarde invoert.
Instellingsitem
schakelen
(Ingedrukt
MODE houden)
Uren
Minuten
Druk op MENU om de instelling te voltooien.
Het instellen is voltooid en op de computer verschijnt het
meetscherm. Zie “De meting starten” (pagina 7) voor
aanwijzingen over het starten van het meten.
5
MENU
Instelling voltooid
Toevoeging
5
SET
Modus tijdweergave
4
De computer instellen
1
Wielomtrek
Op de volgende manieren kunt u de omtrek van de band bepalen.
• Meet de omtrek van de band (L)
Meet de afstand als de band ronddraait (met een berijder erop) en
pas de bandendruk daarop aan.
• Zie de referentietabel voor de wielomtrek
(1/2)
* De bandgrootte of ETRTO wordt normaal aangegeven aan de bin- L mm
nenzijde van de band.
ETRTO
47-203
54-203
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
12x1.75
12x1.95
14x1.50
14x1.75
16x1.50
16x1.75
16x2.00
16x1-1/8
16x1-3/8
17x1-1/4 (369)
18x1.50
18x1.75
20x1.25
20x1.35
20x1.50
20x1.75
20x1.95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1.75
24x2.00
24x2.125
24x1(520)
24x3/4 Tubular
24x1-1/8
24x1-1/4
26x1(559)
26x1.25
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.10
26x2.125
26x2.35
L (mm)
ETRTO
Tire size
L (mm)
935
940
1020
1055
1185
1195
1245
1290
1300
1340
1340
1350
1450
1460
1490
1515
1565
1545
1615
1770
1785
1890
1925
1965
1753
1785
1795
1905
1913
1950
2005
2010
2023
2050
2068
2070
2083
75-559
28-590
37-590
37-584
26x3.00
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubular 26x7/8
650x20C
650x23C
650x25C 26x1(571)
650x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27.5x1.50
27.5x1.95
27.5x2.1
27.5x2.25
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubular
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2.1
29x2.2
29x2.3
2170
1970
2068
2100
1920
1938
1944
1952
2125
2105
2145
2155
2161
2169
2079
2090
2148
2182
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2130
2168
2180
2200
2224
2235
2242
2268
2288
2298
2326
20-571
23-571
25-571
40-590
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
40-584
50-584
54-584
57-584
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
38-622
40-622
42-622
44-622
45-622
47-622
54-622
56-622
60-622
6
2
(2/2)
3
SET
Toevoeging
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
58-559
Tire size
4
De meting starten [Metingscherm]
Pictogram Nachtmodus
Schakelt in wanneer
Nachtmodus AAN is. Zie pagina
10 voor meer informatie.
1
Bediening MODUS bij bevestiging op de
beugel
Huidige snelheid
0,0 (4,0) – 99,9 km/h
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]
Maateenheid
Huidige functie
MODE
Als de computer is bevestigd kunt u de knop MODE
indrukken door op de knoppen-sectie te drukken.
2
Van huidige functie wisselen
Door MODE in te drukken, wisselt de functie die onderin het scherm wordt getoond.
MODE
Bewegingstijd
0:00’00” – 99:59’59”
MODE
Rijafstand
0,00 – 9999,99 km [miles]
Gemiddelde snelheid(*)
0,0 – 99,9 km/h
[0,0 – 62,0 mph]
3
Stopwatch
MODE
Als u de stopwatchinstelling op het
menuscherm op ON
zet, wordt een stopwatch toegevoegd 0:00’00” – 99:59’59”
aan de huidige functieweergave.
(1/3)
MODE
(2/3)
SET
MODE
Klok
0:00 – 23:59 of
1:00 – 12:59
MODE
Totale afstand
0,0 – 99999,9 km [miles]
Maximale snelheid
0,0 (4,0) – 99,9 km/h
[0,0 (3,0) – 62,0 mph]
* Av geeft .E weer in plaats van de gemeten waarde als Tm ongeveer 100 uur overschrijdt of Dst 9999,99 km overschrijdt. Reset de computer.
7
Toevoeging
Druk op het meetscherm op MENU om naar het menuscherm
MENU te gaan. Verschillende instellingen kunnen in het menuscherm worden veranderd.
4
De meting starten [Metingscherm]
1
Meten starten/stoppen
Het meten start automatisch als de fiets beweegt.
Tijdens het meten knippert de meeteenheid (km/h
of mph).
De meting start
De meting stopt
2
Gegevens resetten
Als u MODE 2 seconden ingedrukt houdt terwijl u op het meetscherm
bent, worden alle meetgegevens opnieuw ingesteld op 0
(behalve Odo).
MODE
(2 seconden)
Achtergrondverlichting (nachtmodus)
(1/3)
De achtergrondverlichting schakelt in gedurende de tijd die is opgegeven in de
Nachtmodusinstellingen op het menuscherm.
De achtergrondverlichting kan tijdelijk (parttime, 5 seconden) of constant (fulltime)
worden ingesteld.
* Wanneer het resterende batterijvermogen laag is (wanneer
achtergrondverlichting niet ingeschakeld.
• Als tijdelijk is geselecteerd:
Achtergrondverlichting
Achtergrondverlichting
aan
uit
(*1)
De achtergrondverlichting wordt
ingeschakeld wanneer op MODE wordt
gedrukt. Als u op MODE drukt terwijl de
achtergrondverlichting AAN is, wordt de
functie van de knop geactiveerd en wordt
de verlichtingsduur verlengd.
Dot
(MODE)
(2/3)
(3/3)
Knopfunctie
(*2)
Dot
(MODE)
*1: Als u op MODE drukt gaat de
achtergrondverlichting AAN maar wordt de
knopfunctie uitgeschakeld.
*2: Als u opnieuw op de knop drukt terwijl de
achtergrondverlichting AAN is, wordt de
knopfunctie geactiveerd.
• Als constant is geselecteerd:
3
inschakelt), wordt de
SET
AchtergrondverlichtingAchtergrondverlichting Achtergrondverlichting
uit
uit
constant AAN
De achtergrondverlichting gaat AAN
terwijl de fiets in beweging is en gaat 30
seconden nadat de fiets is gestopt, UIT.
8
30 seconden na
stoppen
Toevoeging
Fiets begint te bewegen
4
De meting starten [Metingscherm]
1
Energiespaarstand
Als de computer gedurende 10 minuten geen signaal ontvangt, wordt
het energiebesparingsscherm geactiveerd en is alleen de klok zichtbaar.
Als MODE wordt ingedrukt of een
sensorsignaal wordt ontvangen
terwijl het energiebesparingsscherm
actief is, keert de computer terug
naar het meetscherm.
Energiebesparingsscherm
10 minuten
1 uur
Slaapstand
* Als de computer 1 uur in het energiebesparingsscherm blijft, wordt
alleen de meeteenheid weergegeven. In deze staat kunt u terugkeren naar het meetscherm door op
MODE te drukken.
2
MODE
(2/3)
De stopwatch gebruiken ( )
3
U kunt een stopwatch weergeven gebruiken om de tijd te tellen, ongeacht of de meting is
gestart of gestopt.
Om de stopwatch te gebruiken, zet u de stopwatchinstelling op het menuscherm op ON.
Raadpleeg “Stopwatch” (pagina 13) voor instructies over het instellen van de stopwatch.
(3/3)
Stopwatchbewerking
Stopwatch
Starten/
stoppen
Houd MODE 1 seconde ingedrukt wanneer de
stopwatch wordt weergegeven.
Tijdens het tellen knippert het pictogram .
Opnieuw
instellen
Houd MODE gedurende 4 seconden ingedrukt
wanneer de stopwatch wordt weergegeven.
SET
* Starten, stoppen en het opnieuw instellen van de stopwatch gebeurt gescheiden van de meting en heeft geen invloed op andere
metingen.
* De stopwatch gaat verder met tellen, ongeacht de energiebesparende status. Tijdens het tellen knippert het pictogram op
elk scherm, behalve het menuscherm.
Toevoeging
9
4
De instellingen wijzigen [Menuscherm]
1
Druk op het meetscherm op MENU om naar het menuscherm te gaan.
Verschillende instellingen kunnen in het menuscherm worden gewijzigd.
* Druk na het wijzigen van instellingen altijd op MENU om de wijzigingen te bevestigen.
* Als het menuscherm 1 minuut inactief blijft, keert de computer terug naar het meetscherm.
Metingscherm
Menuscherm
Beschrijving
Nachtmodus
Stel de tijd en methode voor de achtergrondverlichting in.
2
Instelling wijzigen
MENU
Nachtmodus AAN/UIT
ON
↔
MODE
(Ingedrukt houden)
MODE
OFF
(Ingedrukt houden)
MODE
MENU
MODE
24h
Instelling "Starttijd"
weergavenotatie
Getallen
ophogen
Bevestigen
MENU
3
MODE
12hdisplay
weergavenotatie
12h
format
P (p.m.)
(p.m.)
Wielomtrek
(Ingedrukt houden)
MODE
24h
weergavenotatie Instelling “Eindtijd”
MODE
Getallen
ophogen
Klok
MODE
12h
format
12hdisplay
weergavenotatie
(a.m.)
A (a.m.)
SET
MODE
Handmatige
invoer afstand
MODE
(Ingedrukt houden)
MODE
Meeteenheid
selecteren
(Ingedrukt houden)
Instelling
"Verlichtingsmethode"
↔
MODE
Stopwatch
10
F (Fulltime)
Toevoeging
P (Parttime)
MODE
(2/4)
MODE
MODE
4
(1/4)
De instellingen wijzigen [Menuscherm]
Metingscherm
Menuscherm
1
Beschrijving
Nachtmodus
MENU
MODE
Wielomtrek
Stel de bandomtrek in.
(0100 – 3999 mm)
2
Instelling wijzigen
Getallen
ophogen
MODE
MODE
(Ingedrukt houden)
Naar volgende
cijfer gaan
MODE
(Ingedrukt houden)
Bevestigen
MODE
Getallen
ophogen
MENU
MODE
3
Klok
Stel de klok in.
* Wanneer de weergavenotatie is ingesteld op
12h, verschijnt A (a.m.) of P (p.m.).
Instelling wijzigen
Select display
MODE
(Ingedrukt houden)
MENU
(1/4)
12h ↔ 24h
MODE
Bevestigen
MODE
(Ingedrukt houden)
MENU
SET
Handmatige
invoer afstand
Set “hours”
(3/4)
Getallen
ophogen
MODE
Meeteenheid
selecteren
MODE
MODE
(Ingedrukt
houden)
(Ingedrukt houden)
Set “minutes”
MODE
Getallen
ophogen
Stopwatch
MODE
11
Toevoeging
MODE
MODE
4
(2/4)
MODE
De instellingen wijzigen [Menuscherm]
Metingscherm
Menuscherm
1
Beschrijving
Nachtmodus
MENU
MODE
Wielomtrek
2
MODE
Klok
MODE
Handmatige invoer afstand
Stel de totale afgelegde afstand handmatig in.
(0 – 99999 km [mile])
* Invoeren van delen is niet mogelijk.
* Door een willekeurige waarde in te stellen voor de totale
afstand, kunt u beginnen vanaf de ingevoerde waarde.
Dat is handig wanneer u een nieuwe fiets hebt
gekocht of als u de batterij van de computer vervangt.
3
Instelling wijzigen
MODE
MODE
(Ingedrukt houden)
MENU
Getallen
ophogen
(2/4)
(Ingedrukt houden)
MODE
MODE
MODE
Getallen
ophogen
(Ingedrukt houden)
Confirm
SET
MENU
MODE
Getallen
ophogen
(4/4)
(Ingedrukt houden)
MODE
Meeteenheid
selecteren
(Ingedrukt
houden)
MODE
(Ingedrukt houden)
MODE
Stopwatch
MODE
12
Getallen
ophogen
Getallen
ophogen
Toevoeging
MODE
MODE
MODE
4
(3/4)
MODE
De instellingen wijzigen [Menuscherm]
Metingscherm
Menuscherm
1
Beschrijving
Nachtmodus
MENU
MODE
Wielomtrek
2
MODE
Klok
MODE
Handmatige
invoer
afstand
3
MODE
Meeteenheid selecteren
Selecteer de maateenheid (km/h of mph)
Instelling wijzigen
(Ingedrukt
MODE houden)
Bevestigen
MODE
MODE
km/h↔mph
(3/4)
MODE
MENU
SET
Stopwatch
Voeg een stopwatch toe aan de huidige functieweergave.
Instelling wijzigen
MODE
(Ingedrukt houden)
Bevestigen
↔
ON (weergeven)
MENU
MODE
13
OFF (verbergen)
Toevoeging
MENU
4
(4/4)
Toevoeging
1
Waarschuwing / Pas op
• Concentreer u tijdens het fietsen niet op de computer. Zorg ervoor dat u veilig fietst!
• Maak de magneet, de sensor en de beugel stevig vast. Controleer de bevestiging regelmatig.
• Raadplaag onmiddellijk een arts wanneer een batterij door een kind wordt doorgeslikt.
• Voorkom dat de computer gedurende lange tijd aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
• Haal de computer niet uit elkaar.
• Laat de computer niet vallen om beschadigingen te voorkomen.
• Als de computer is bevestigd, kunt u de knop MODE indrukken door op de knoppen-
2
sectie te drukken. Krachtig op andere delen drukken, kan storing of schade veroorzaken.
• Draai de spanknop van de FlexTight™ beugel met de hand aan.
Het te vast aandraaien met gereedschap etc. kan de schroefdraad beschadigen.
• Gebruik voor het schoonmaken van de computer en de accessoires geen verdunde
middelen, benzeen of alcohol.
• Gevaar voor explosie als de batterij door het verkeerde type wordt vervangen.
Hou je voor de afvalverwerking van lege batterijen aan de milieuvoorschriften.
• Het lcd-scherm kan vertekend zijn als er door gepolariseerde zonnebrilglazen naar
gekeken wordt.
3
Draadloze sensor
De sensor is bedoeld voor het ontvangen van signalen binnen een maximum bereik van
70 cm om de kans op interferentie te verminderen.
Merk het volgende op bij het afstellen van de draadloze sensor:
• De signalen kunnen niet worden ontvangen als de afstand tussen de sensor en de computer te groot is.
• De ontvangstafstand kan korter zijn door een lage temperatuur en batterijen die bijna
• De signalen kunnen alleen worden ontvangen als de achterzijde van de computer in de
richting van de sensor is geplaatst.
SET
4
Toevoeging
leeg zijn.
(1/3)
Er kan interferentie optreden, wat onjuiste gegevens geeft, als de computer:
• In de buurt van een tv, pc, radio, motor staat of in een auto of trein wordt gebruikt.
• In de buurt van een spoorovergang, spoorrails, tv-stations en/of radarbasis staat.
• Gebruikt wordt met andere draadloze apparaten in de nabijheid.
Frequentieband: 19 kHz
Stralingsvermogen: −31,7 dBm
Hierbij verklaart CATEYE Co., Ltd. dat het type radioapparatuur CC-PA110W in overeenstemming is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
cateye.com/doc
14
(2/3)
Toevoeging
1
Onderhoud
Gebruik voor het reinigen van de computer of accessoires een verdunde neutrale reiniger
op een zachte doek en veeg het af met een droge doek.
De batterij vervangen
• Computer
Als
(batterijpictogram) brandt, dient u de batterij te
vervangen. Plaats een nieuwe lithiumbatterij (CR2032) met
de + omhoog.
* Na het vervangen, dient u de procedure te volgen uit het
gedeelte “De computer instellen” (pagina 5).
* Door de totale afstand te noteren voordat u de batterij
vervangt, kunt u beginnen met de totale afstand die u na
het vervangen handmatig invoert.
Sluiten
CO
IN
CR2032
Openen
2
• Snelheidssensor
Vervang de batterij als de snelheid niet wordt weergegeven, zelfs niet na het corrigeren ervan.
Plaats nieuwe lithiumbatterijen (CR2032) met het teken (+)
omhoog gericht en sluit het deksel van de batterij goed.
3
IN
Sluiten
CO
* Na het vervangen van de batterij stelt u de positie van de
magneet ten opzichte van de snelheidssensor in zoals beschreven in “De computer installeren” (pagina 4) stap
4.
CR2032
Openen
Probleemoplossing
Snelheid wordt niet weergegeven.
Controleer of de afstand tussen de sensor en de magneet niet te groot is.
(Afstand: minder dan 5 mm)
Controleer of de magneet goed door de sensorzone gaat.
Stel de posities van de magneet en de sensor af.
Is de computer in de juiste hoek geïnstalleerd ?
De achterzijde van de computer moet naar de sensor gericht zijn.
Controleer of de afstand tussen de computer en de sensor goed is.
(Afstand: tussen de 20 en 70 cm)
Installeer de sensor binnen het aangegeven bereik.
Is de batterij van de computer of de sensor bijna leeg ?
* In de winter neemt de batterijprestatie af.
Als de computer alleen reageert als hij vlakbij de sensor is, kan dat het gevolg zijn van
zwakke batterijen.
Vervang door nieuwe batterijen volgens de procedure aangeven in het gedeelte
“De batterij vervangen”.
Er verschijnt niets na het indrukken van de knop.
Vervang door nieuwe batterijen volgens de procedure aangeven in het gedeelte
“De batterij vervangen”.
Er verschijnen onjuiste gegevens.
Alles wissen volgens de procedure beschreven in “De computer instellen” (pagina 5).
•
•
•
•
SET
4
•
Toevoeging
15
(1/3)
(2/3)
(3/3)
Toevoeging
1
Hoofdspecificaties
Computer:
Lithiumbatterij (CR2032) x 1
Bij een gebruik van 1 uur per dag zonder achtergrondverlichting:
Ca. 1 jaar (de werkelijke levensduur van de batterij zal verschillen afhankelijk van
de gebruiksomstandigheden)
Bij een gebruik van 1 uur per dag met achtergrondverlichting:
Ca. 2 maanden (de werkelijke levensduur van de batterij zal verschillen
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
Sensor:
Lithiumbatterij (CR2032) x 1 / totale afstand van de eenheid is circa
10000 km (6250 mijl)
•
Batterij / Levensduur batterij
•
* Dit is een gemiddelde bij een gebruik onder de 20 °C waarbij de afstand tussen de computer en de sensor 65 cm is.
* Frequent gebruik van achtergrondverlichting verkort de levensduur van de accu aanzienlijk.
* De levensduur van de batterij die al in de fabriek is aangebracht, kan soms iets korter zijn.
Controller
2
Microcomputer van 4 bits 1-chip
(kristalaangestuurde oscillator)
Display
LCD
Sensor
Contactloze magnetische sensor
Overdrachtafstand Tussen de 20 en 70 cm
Bereik van bandomtrek
0100 mm – 3999 mm
(Initiële waarde: 2096 mm)
Omgevingstemperatuur
0 °C – 40 °C
(Dit product zal niet goed functioneren als de temperatuur te hoog of te laag is. Trage reactie of
een zwart lcd-scherm bij respectievelijk lagere of hogere temperaturen kunnen optreden.)
Afmetingen /
gewicht
Computer:
67,5 x 43 x 14,5 mm / 31,5 g
Sensor:
41,5 x 36 x 15 mm / 15 g
3
* Veranderingen in technische gegevens en ontwerp voorbehouden.
Beperkte garantie
Standaard accessoires
2 jaar alleen computer/sensor
(Accessoires en batterijverbruik uitgesloten)
1602190N
Onderdelenset
Als er bij normaal gebruik binnen de garantieperiode problemen
optreden, dan geschiedt reparatie of vervanging kosteloos. Dit
wordt door de fabrikant CatEye Co., Ltd. uitgevoerd. Bij terugzenden van de computer dient u deze zorgvuldig te verpakken.
Denkt u eraan om het garantiebewijs mee te sturen met een
beschrijving van het probleem. Schrijf of typ uw naam en adres
duidelijk op het garantiebewijs. Verzekerings-, verzend-, en
transportkosten zijn voor uw eigen rekening.
1602194
Beugelset
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com
1699691N
Wiel magneet
1600280N
Beugelband
1665150
Lithiumbatterij
1602193
Beugel
1602980
1603891
Kabelbinder Snelheidssensor
(SPD-02)
(2/3)
Toevoeging
16
4
1602196
Snelheidssensor
(SPD-01)
Optionele accessoires
1604100
Out-front
stuurhouder
SET
(3/3)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement