Cateye Strada Slim [CC-RD310W] Computer Používateľská príručka

Cateye Strada Slim [CC-RD310W] Computer Používateľská príručka
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
1
Upozornění/Výstraha
CATEYE
STRADA SLIM
• Při jízdě se příliš nevěnujte činnosti cyklopočítače. Jezděte bezpečně!
• Magnet, snímač a držák přimontujte bezpečně. Pravidelně je kontrolujte.
• Pokud dítě omylem spolkne baterii, obraťte se ihned na lékaře.
• Nenechávejte cyklopočítač dlouhodobě na přímém slunci.
• Cyklopočítač nerozebírejte.
• Dávejte pozor, aby cyklopočítač neupadl na zem. Při pádu se může poškodit.
• Jestliže používáte cyklopočítač namontovaný v držáku, stiskněte tlůačítko MODE kolem tří
teček pod displejem.
• Při čištění cyklopočítače a příslušenství nepoužívejte ředidla, benzín ani alkohol.
• V případě použití baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.
Použité baterie zlikvidujte podle místních předpisů.
• Při použití polarizačních slunečních brýlí může být zobrazení na LCD displeji zkreslené.
Bezdrátový snímač
CYCLOCOMPUTER
CC-RD310W
Tento model je vybaven snímačem inspirovaným moderními silničními
koly. Nelze jej použít u kol s velkou mezerou mezi přední vidlicí a výpletem kola.
Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte
ho pro případ potřeby.
Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici podrobné
pokyny s videi a ze kterých lze stáhnout návod k použití.
Tento snímač přijímá signál v maximálním dosahu 60 cm, aby se omezila možnost rušení. Poznámky k nastavení bezdrátového snímače:
• Pokud je vzdálenost mezi snímačem a hlavní jednotkou příliš velká, signál nelze přijímat.
• Vzdálenost příjmu může být zkrácena teplotou nebo vybitými bateriemi.
• Signál lze přijímat pouze, když zadní strana hlavní jednotky směřuje ke snímači.
V následujících případech může dojít k rušení a k zobrazení nesprávných dat:
• pokud se hlavní jednotka nachází blízko televizoru, počítače, rádia, motoru nebo v automobilu
nebo ve vlaku.
• V blízkosti železničního přejezdu, železničních kolejí, televizních stanic a/nebo radarové základny.
• Při používání s jinými bezdrátovými zařízeními v bezprostřední blízkosti.
Frekvenční pásmo : 19 kHz
Vyzařovaný výkon : −28,7 dBm
Společnost CATEYE Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení CC-RD310W
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese :
cateye.com/doc
Příprava hlavní jednotky
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
2
Kryt baterie
MENU
AC
Před prvním použitím jednotky nebo po obnovení továrního nastavení jednotky proveďte operaci Vymazat vše.
1 Vymažte všechna data
(inicializace)
Stiskněte tlačítko AC na zadní
straně hlavní jednotky.
2 Vyberte jednotky rychlosti
Vyberte „km/h“ nebo „mph“.
AC
MODE
Tečkovaná část
3 Zadejte obvod pláště
Zadejte obvod pláště předního kola vašeho kola v mm.
* Jako pomůcku použijte „Referenční
tabulku obvodů plášťů“.
km/h ↔ mph
4 Nastavte hodiny
Stisknutím a podržením tlačítka MODE
se na displeji postupně přepínají položky
„Zobrazovaný čas“, „Hodina“ a „Minuta“.
Zvyšte hodnotu
MODE
MODE
MODE
Přejděte na další číslo
(Stiskněte a podržte)
Potvrzení nastavení
MENU
MODE
MODE
Potvrzení nastavení
MENU
Obvod pláště
Obvod pláště lze určit jedním z následujících
dvou způsobů.
• Měření obvodu pláště (L)
Měřte vzdálenost na jedno otočení pláště s vaší
hmotností a při správném nastavení tlaku.
L mm
MENU
12h ↔ 24h nebo zvýší
hodnotu
Formát zobrazení hodin
Přepínání formátu zobrazení „Hodina“ a „Minuta“
(Stiskněte a podržte)
Potvrzení nastavení
(Dokončit)
Hodina Minuta
• Viz referenční tabulka obvodů plášťů
* Obvykle je velikost pláště nebo ETRTO uvedeno na boční straně pláště.
ETRTO
47-203
54-203
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
Tire size
L (mm)
12x1.75
935
12x1.95
940
14x1.50
1020
14x1.75
1055
16x1.50
1185
16x1.75
1195
16x2.00
1245
16x1-1/8
1290
16x1-3/8
1300
17x1-1/4(369) 1340
18x1.50
1340
18x1.75
1350
20x1.25
1450
20x1.35
1460
20x1.50
1490
20x1.75
1515
ETRTO
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
Tire size
L (mm)
20x1.95
1565
20x1-1/8
1545
20x1-3/8
1615
22x1-3/8
1770
22x1-1/2
1785
24x1.75
1890
24x2.00
1925
24x2.125
1965
24x1(520)
1753
24x3/4 Tubular 1785
24x1-1/8
1795
24x1-1/4
1905
26x1(559)
1913
26x1.25
1950
26x1.40
2005
26x1.50
2010
ETRTO
47-559
50-559
54-559
57-559
58-559
75-559
28-590
37-590
37-584
20-571
23-571
25-571
40-590
Tire size
L (mm)
26x1.75
2023
26x1.95
2050
26x2.10
2068
26x2.125
2070
26x2.35
2083
26x3.00
2170
26x1-1/8
1970
26x1-3/8
2068
26x1-1/2
2100
650C Tubular
1920
26x7/8
650x20C
1938
650x23C
1944
650x25C
1952
26x1(571)
650x38A
2125
ETRTO
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
40-584
50-584
54-584
57-584
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
Tire size
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27.5x1.50
27.5x1.95
27.5x2.1
27.5x2.25
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
L (mm)
2105
2145
2155
2161
2169
2079
2090
2148
2182
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
ETRTO
Tire size
L (mm)
32-622 700x32C
2155
700C Tubular
2130
35-622 700x35C
2168
38-622 700x38C
2180
40-622 700x40C
2200
42-622 700x42C
2224
44-622 700x44C
2235
45-622 700x45C
2242
47-622 700x47C
2268
54-622 29x2.1
2288
56-622 29x2.2
2298
60-622 29x2.3
2326
Pokyny pro montáž jednotky na kolo
STRADA SLIM
Přečtěte si Stručnou příručku, která obsahuje video s podrobnými pokyny pro montáž přístroje.
http://www.cateye.com/products/detail/CC-RD310W/manual/
CC-RD310W
CZ
(SPD-02)
Držák
Gumová podložka
pod držák
nebo
Snímač rychlosti
Gumová podložka
pod snímač
(x 3)
1-2
1-1
Pryžový pásek
(velký pásek pro držák)
(střední a malý pásek pro snímač)
Upevňovací
pásky
Magnet
Připevnění držáku na představec nebo řidítka
1-1 Při montáži držáku na představec
Držák
2
3
3
Gumová
podložka
pod držák
Upevňovací pásky
Pryžový pásek
* Pevně zajistěte upevňovacími pásky.
1-2 Při montáži držáku na řídítka
Držák
Pryžový pásek
Upevňovací pásky
nebo
Gumová
podložka
pod držák
2
1
Pokyny pro montáž jednotky na kolo
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
Namontujte snímač a magnet tak, aby byly splněny následující podmínky.
Vzdálenost hlavní jednotky a
snímače můsí být v doporučeném
rozmezí a zadní část hlavní jednotky směřovat dolů.
Magnet prochází označeným místem na
snímači.
2 Namontujte snímač
Snímač rychlosti
(SPD-02)
Upevňovací pásky
Magnet
nebo
SENSOR ZONE (Zóna snímání)
Vzdálenost mezi snímačem a magnetem
je 5 mm nebo méně.
Snímač rychlosti
(SPD-02)
Snímač rychlosti
(SPD-02)
Gumová
podložka
pod snímač
Pryžový pásek
Uvnitř přední vidlice
3 Namontujte magnet
4 Sejmutí/nasazení hlavní jednotky
Cvaknutí
Magnet
5 mm
Zkontrolujte montážní polohu snímače a magnetu
Paprsek
Paprsek
Posouváním snímače a magnetu
nahoru a dolů, nastavte montážní
polohu, ve které je mezi povrchem
magnetu a zónou snímače vzdálenost
5 mm nebo méně.
Za podpory jednotky rukou,
Směrem k
SENSOR ZONE
Vytlačte jí a přitom zvedejte
přední stranu nahoru
Určení polohy a zkouška
Upravte polohu magnetu snímače tak, aby byly splněny podmínky
potom pomalým otáčením předního kola zkontrolujte fungování.
Uvnitř přední vidlice
,
,
a
4
Používání hlavní jednotky [Obrazovka měření]
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
5
Přepínaní funkce hlavní jednotky
Stisknutím tlačítka MODE se přepínají vybraná data v dolní části v pořadí uvedeném na následujícím obrázku.
Porovnání rychlosti
Udává, zda je okažitá rychlost vyšší ( ) nebo nižší ( )
než průměrná rychlost.
Symbol signálu ze snímače
Bliká, pokud probíhá měření-přenos signálu od snímače
rychlosti.
Okamžitá rychlost
Symbol velikosti pláště
Jednotka rychlosti
0,0 (4,0) – 105,9 km/h
[0,0 (3,0) – 65,9 mph]
MODE
Tm Stopky
MODE
Dst2
Dst Denní vzdálenost
0:00’00” – 9:59’59”
0,00 – 999,99 km [mile]
Denní vzdálenost-2
0,00 – 999,99 /
1000,0 – 9999,9 km [mile]
MODE
Zvolený režim
MODE
Hodiny
0:00 - 23:59 nebo
1:00 - 12:59
Používání tlačítka MODE, pokud je
hlavní jednotka upevněna v držákut
MODE
MODE
MODE
Když je hlavní jednotka upevněna na držáku,
stisknutím bodové části na jednotce je stisknuto
tlačítko MODE.
ujeOdo Celková
távzdálenost
0,0 – 9999,9 /
10000 – 99999 km[mile]
MENU
MODE
Mx Maximální rychlost
0,0(4,0) – 105,9 km/h
[0,0(3,0) – 65,0 mph]
Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce
měření přejdete na obrazovku nabídky.
Na obrazovce nabídky lze měnit různá nastavení.
Av Průměrná rychlost
0,0 – 105,9 km/h
[0,0 – 65,0 mph]
* Pokud je Tm přibližně 27 hodin
nebo když Dst přesáhne 999,99
km, zobrazí se .E. Vynulujte data.
Na „Změna nastavení hlavní jednotky [Obrazovka nabídky]“ (stránka 7)
Používání hlavní jednotky [Obrazovka měření]
Spuštění / zastavení měření
Měření se spustí automaticky, když je kolo v pohybu.
Během měření bliká jednotka rychlosti (km/h nebo mph).
Zahájení měření
Ukončení měření
STRADA SLIM
Vynulování dat
Pokud jsou zobrazena jiná data než Dst2, stisknutím a podržením tlačítka MODE budou vynulovány naměřené hodnoty.
Pokud je zobrazeno Dst2, stisknutím a podržením tlačítka MODE bude vynulováno pouze
Dst2.
Celkovou vzdálenost (Odo) nelze vynulovat.
CC-RD310W
CZ
6
Úsporný režim
Pokud hlavní jednotka neobdrží během 10 minut signál, aktivuje se úsporný režim a budou zobrazeny pouze hodiny. Pokud
stisknete tlačítko MODE nebo pokud hlavní jednotka obdrží
signál ze snímače, obrazovka měření se znovu zobrazí.
Obrazovka úsporného režimu
10 minut
MODE
(Stiskněte a podržte)
1 hodina
Spánek
MODE
Po uplynutí dalších 60 minut nečinnosti v úsporném režimu
budou na obrazovce zobrazeny pouze jednotky rychlosti.
Z takového zobrazení obnovíte obrazovku měření stisknutím
tlačítka MODE.
Změna nastavení hlavní jednotky [Obrazovka nabídky]
Změna
nastavení
MENU
Obrazovka
měření
MODE
Stisknutím tlačítka MENU na obrazovce měření přejdete na obrazovku nabídky. Na obrazovce nabídky
lze měnit různá nastavení.
(Stiskněte a
podržte)
Pokud je zobrazena nabídka, kterou chcete změnit,
stisknutím a podržením tlačítka MODE můžete měnit
různá nastavení tak, jak je
zde zobrazeno.
* Po provedení nastavení
nezapomeňte potvrdit nastavení stisknutím tlačítka
Potvrzení
MENU.
nastavení
* Po uplynutí 1 minuty nečinnosti obrazovky nabídky dojde k návratu do
MENU
obrazovky měření a změny
nebudou uloženy.
MENU
STRADA SLIM
CZ
CC-RD310W
Popis obrazovky nabídky
MODE
MODE
Vyberte obvod
pláště
Vyberte obvod
pláště
Nastavení
hodin
MODE
MODE
MODE
Výběr jednotek
měření
MODE
Zadání celkové
vzdálenosti
Nastavení
funkce
Z „Výběr jednotek měření“
Do „Nastavení hodin“”
Přepínání obvodu A/B
Lze vybrat plášť, který se má použít (
Nastavení obvodu pláště
).
MODE
Vyberte obvod pláště.
Změna
nastavení
Změna
nastavení
↔
MODE
(Stiskněte a
podržte)
MODE
MODE
Vypínač
MODE
(Stiskněte a
podržte)
Přejděte na
další číslo
MODE
Potvrzení
nastavení
Potvrzení
nastavení
MENU
MENU
(Stiskněte
a podržte)
Zvyšte
hodnotu
MODE
7
Změna nastavení hlavní jednotky [Obrazovka nabídky]
STRADA SLIM
Z „Nastavení obvodu pláště“
CC-RD310W
CZ
Do „Zadání celkové vzdálenosti“
Nastavení hodin
Nastavení funkce
Nastavte hodiny.
Změna
nastavení
MODE
Výběr zobrazení
Můžete skrýt zobrazení vybraných dat.
MODE
Když vyberete „Off“ pro konkrétní vybraný údaj, bude
skryt na obrazovce měření.
12h ↔ 24h
MODE
(Stiskněte
a podržte)
Změna
nastavení
MODE
Dst
Dst 2
MODE
(Stiskněte a podržte)
Vypínač vybraného údaje
Av
MODE
(Stiskněte
a podržte)
Mx
Odo
MODE
(Stiskněte a podržte)
Hodina
Zvyšte
hodnotu
Potvrzení
nastavení
MODE
ON ↔ OFF
MENU
MODE
(Stiskněte a podržte)
Potvrzení
nastavení
MENU
Minuta
Zvyšte
hodnotu
MODE
MODE
(Stiskněte
a podržte)
MODE
* Stopky (Tm) nelze skrýt.
* I skryté údaje jsou nadále měřeny a po opětovném zobrazení tomu budou odpovídat výsledky
měření.
8
Změna nastavení hlavní jednotky [Obrazovka nabídky]
STRADA SLIM
Z „Nastavení funkce“
CC-RD310W
CZ
Do „Přepínání obvodu A/B“
Zadání celkové vzdálenosti
Zadejte celkovou vzdálenost. (Nelze zadat desetinné číslo.) MODE
* Jakmile zadáte libovolnou hodnotu k celkové vzdálenosti, můžete začít od této zadané hodnoty. Tuto funkci použijte při
obnovení a/nebo vynulování jednotky.
Výběr jednotek měření
Vyberte jednotky měření (km/h nebo mph).
Změna
nastavení
Změna
nastavení
km/h ↔ mph
MODE
(Stiskněte
a podržte)
MODE
(Stiskněte
a podržte)
Přejděte na další číslo
MODE
(Stiskněte a podržte)
Potvrzení
nastavení
MENU
Potvrzení
nastavení
Zvyšte
hodnotu
MENU
MODE
MODE
MODE
9
Používání
STRADA SLIM
Údržba
K čištění hlavní jednotky nebo příslušenství použijte měkký
hadřík namočený v neutrálním čistícím prostředeku, poté vše
otřete suchým hadříkem.
Výměna baterie
Hlavní jednotka
Když obraz na obrazovce zeslábne, vyměňte baterii. Vložte
novou lithiovou baterii (CR1616) stranou (+) směrem nahoru.
Vodovzdorné
vnitřní víčko
Stiskněte
Posuňte
CR1616
OK
* Stiskněte horní okraj vodovzdorného
vnitřního víčka a sejměte.
NE!
* Po výměně nezapomeňte provést
postup uvedený v části „Příprava
hlavní jednotky“.
* Před výměnou baterie si poznamenejte celkovou vzdálenost,
abyste ji po výměně mohli ručně zadat a pokračovat.
Symbol snímače signálu nebliká (rychlost se nezobrazuje).
(Přesuňte hlavní jednotku blíž ke snímači o otáčejte předním kolem. Pokud symbol signálu snímače bliká, je tento
problém pravděpodobně způsoben přenosovou vzdáleností z důvodu vybité baterie, ale nejedná se o závadu.)
Zkontrolujte, zda není vzdálenost mezi snímačem a magnetem příliš velká. (Vzdálenost: do 5 mm)
Zkontrolujte, zda magnet správně prochází zónou snímače.
10
Standardní příslušenství
1603891
1603890
Sada držáku a snímače
Snímač rychlosti
(SPD-02)
Nastavte polohy magnetu a snímače.
Zadní strana hlavní jednotky musí směřovat ke snímači.
Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi hlavní jednotkou a
snímačem správná. (Vzdálenost: do 20 až 60 cm)
1603893
Pryžový pásek / Upevňovací pásky
1603892
Sada držáku
Namontujte snímač v uvedeném dosahu.
Není baterie hlavní jednotky nebo snímače vybitá?
* V zimě se výkon baterií snižuje.
Pokud hlavní jednotka reaguje pouze v blízkosti snímače,
pravděpodobně jsou vybité baterie.
Vyměňte staré baterie za nové podle postupu uvedeného v části „Výměna baterie“.
Po stisknutí tlačítka se nic nezobrazuje.
1699691N
Magnet na kolo
1603850
Lithiová baterie
CR1616
1665150
Lithiová baterie
CR2032
Volitelné příslušenství
Zobrazují se nesprávná data.
Otevřít
COIN
CZ
Je hlavní jednotka nainstalována ve správném úhlu?
Vyměňte staré baterie za nové podle postupu uvedeného v části „Výměna baterie“.
Snímač rychlosti
Pokud se rychlost nezobrazuje ani po provedení správného
nastavení, vyměňte baterii.
Vložte nové lithiové baterie (CR2032) symbolem (+)
nahoru a pevně zavřete kryt
baterie.
* Po výměně zkontrolujte polohu snímače a magnetu.
Odstraňování potíží
CC-RD310W
Zavřít
Vymažte vše podle postupu uvedeného v části „Příprava hlavní jednotky“.
Budou odstraněna všechna naměřená data.
1602196
1604100
Snímač rychlosti
(SPD-01)
Venkovní držák
CR2032
1602194
Sada držáku
(FlexTight™)
1600280N
Upevňovací pásek
(FlexTight™)
1602193
Držák
(pro FlexTight™)
Používání
Popis
Lithiová baterie (CR1616) x 1 /
přibl. 1 roků (pokud je hlavní jedHlavní
notka používána 1 hodinu denně;
Baterie / jednotka:
životnost baterie závisí na způsoŽivotnost
bu používání.)
baterie
Lithiová baterie (CR2032) x 1 /
Snímač: celková vzdálenost jednotky dosahuje přibližně 10000 km (6250 mil)
* Toto je průměrná hodnota při používání při teplotě 20 °C a
při vzdálenosti 60 cm mezi počítačem a snímačem.
* Baterie dodaná s přístrojem již z výroby může mít kratší
životnost.
4 bitový jednočipový mikropočítač
Procesor
(oscilátor řízený krystalem)
Displej
Displej z tekutých krystalů (LCD)
Snímač
Bezkontaktní magnetický snímač
Přenosová
Mezi 20 a 60 cm
vzdálenost
0100 mm - 3999 mm
Rozsah
(Výchozí hodnota: A = 2096 mm,
obvodu pláště
B = 2096 mm)
0 °C - 40 °C
(Při překročení rozsahu provozních teplot
Pracovní
nebude přístroj pracovat správně. Při vyšší
teplota
teplotě se může zpomalit odezva nebo může
LCD zčernat.)
Hlavní
47 x 32 x 12,5 mm / 12 g
Rozměry /
jednotka:
hmotnost
Snímač: 67,7 x 30 x 8,1 mm / 13,5 g
* Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
STRADA SLIM
Omezená záruka
2 roky pouze hlavní jednotka/snímač
(S výjimkou příslušenství a spotřeby baterií)
Jestliže při běžném užívání dojde k závadě, bude část cyklopočítače zdarma opravena nebo vyměněna. Servis musí
provést společnost CatEye Co., Ltd. Výrobek před odesláním
pečlivě zabalte a nezapomeňte přiložit záruční list a pokyny pro opravu. Na záruční list čitelně napište vaše jméno a
adresu. Náklady na pojištění, zacházení se zásilkou a na její
dopravu nese osoba, která službu požaduje.
CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax
: (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL
: http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5.CATEYE
Fax
: 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com
CC-RD310W
CZ
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement