Cateye Velo 8 [CC-VL810] Computer Instrukcja obsługi

Cateye Velo 8 [CC-VL810] Computer Instrukcja obsługi

®

CATEYE VELO5 CATEYE VELO8 CYCLOCOMPUTER

Model CC-VL510/CC-VL810 PL

U.S. Pat. Nos. 4642606, 5236759 and Pat. Pending Copyright©2011 CATEYE Co., Ltd.

CCVL51/81-110930 066600560

4

Przed użyciem komputera zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

Uwaga!

• Podczas prowadzenia roweru nie skupiaj całej uwagi na funkcjonowaniu komputera. Zawsze dbaj o bezpiecze ństwo jazdy.

• Upewnij się, że magnes, czujnik i obejma są dobrze zamocowane na twoim rowerze. Sprawdzaj regularnie, czy części nie są obluzowane.

• Połknięcie zużytych baterii jest szkodliwe dla zdrowia. Baterie muszą być usuwane zgodnie z zasadami podanymi w przepisach.

• Nie narażaj jednostki centralnej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie demontuj jej.

• Jednostkę centralną oraz akcesoria oczyszczaj miękką ściereczką nawilżoną rozcieńczonym, obojętnym detergentem, potem wytrzyj całość suchą ścierką suchą. Nie stosuj rozcieńczalników do farb, benzyny ani alkoholu, takie chemikalia mogą uszkodzić powierzchnię.

Zawartość pakietu

1 Obejma 2 Przewód 3 Czujnik 4 Magnes 5 Nylonowe cięgna (x 7)

WAŻNE INFORMACJE!

Prawidłowe położenia czujnika i magnesu:

A

Podczas obracania przedniego koła środek magnesu 4 musi pokrywać się z linią zaznaczoną na czujniku

B

3 .

Odległość pomiędzy czujnikiem 3 , a magnesem 4 musi być mniejsza niż 5 mm.

Wyświetlacz i jednostka centralna

Prędkość 0,0 (4,0) do 299,9 km/godz. [0,0 (3,0) do 185,0 mil/godz.] Symbol funkcji Wskazuje na aktualnie wybraną funkcję (odpowiednia wielkość jest wyświetlana obok).

Strzałka tempa* Wskazuje, czy aktualna prędkość jest wyższa lub niższa niż prę dkość ś rednia ( szybciej wolniej) Jednostka prędkości Dolny wyświetlacz (wybrana funkcja) Pokrywa komory baterii Styki * Strzałka tempa jest dostępna jedynie w VELO8. Strzałka nie jest wyświetlana w VELO5.

Wyświetlane funkcje

Tm

Dst

Av

* •

Mx

Cal

* •

Odo

• * [czas jazdy] [dystans na trasie] [prędkość średnia] [prędkość maksymalna] [wydatkowanie kalorii] [dystans całkowity] [Zegar] 0:00'00" do 9:59'59" 0,00 do 999,99 km [mil] 0,0 do 299,9 km/godz. [ 0,0 do 185,0 mil/godz.] (mierzona do 27 godzin lub 999,99 km/godz.) 0,0 (4,0) do 299,9 km/godz. [0,0 (3,0) do 185,0 mil/godz.] 0,0 do 9999,9 kcal (na podstawie danych o prędkości) 0,0 do 9999,9 km [mil] 0:00' do 23:59' [1:00' do 12:59'] * Opcja jest dostępna jedynie w VELO8. Te funkcje nie są dostępne w VELO5.

Automatyczny start/stop pomiarów

Jednostka automatycznie rozpoczyna pomiar, gdy rower rusza oraz zatrzymuje go, gdy rower staje.

Górny wyświetlacz zawsze przedstawia bieżącą prędkość.

Przełączanie dolnego wyświetlacza

Za każdym naciśnięciem przycisku MODE, na dolnym wyświetlaczu pojawiają się wartości kolejnej funkcji.

e

Funkcja oszczędzania energii

Po 10 minutach nieaktywności jednostka centralna przechodzi w tryb oszczędzania energii i wyświetlany jest jedynie zegar.

Powrót do trybu normalnej pracy następuje poprzez naciśnięcie przycisku MODE lub dalszą jazdę na rowerze, która powoduje wyłączenie funkcji oszczędzania energii.

Zerowanie danych

Gdy na ekranie wyświetlany jest napis też zegar nie zostaną wyzerowane.

Reset

(patrz załączony SCHEMAT BLOKOWY), przytrzymaj wciśnięty przycisk MODE, co spowoduje wyzerowanie danych w pamięci. Jednak dystans całkowity ani

Jak nastawić zegar

Znajdując się w trybie zegara, naciśnij przycisk SET, znajdujący się z tyłu urządzenia, a zegar przejdzie w tryb nastawiania.

* Jeżeli jako skalę prędkości wybrano km/godz., zegar przechodzi do układu wskazań 24 godzinnych. Jeżeli jako skalę prędkości wybrano mil/godz., zegar przechodzi do układu wskazań 12-godzinnych.

f

W jaki sposób zmienić rozmiar opon

W celu dokonania zmiany rozmiaru opon wyświetl dystans całkowity (Odo) i naciśnij przycisk SET.

Rozmiar opon można wybrać na na dwa sposoby: wybierając spośród zaprogramowanych rozmiarów

c

, albo wprowadzając obwód opony ręcznie (z dokładnością do 1 cm)

d

.

Konserwacja

• Jeżeli styki jednostki centralnej lub obejma zostaną zamoczone, wytrzyj je suchą ściereczką. Jeżeli zardzewieją, spowoduje to nieprawidłowy pomiar prędkości.

• Jeżeli szczeliny pomiędzy przyciskami a zespołem głównym zostaną zapchane przez błoto lub piasek, przemyj je wodą.

Wykrywanie i usuwanie usterek Nie funkcjonuje wyświetlacz.

Czy bateria w zespole głównym nie jest wyczerpana?

Wymień baterię na nową.

Pojawiają się nieprawidłowe dane.

Wykonaj operację zerowania wszystkich danych.

Nie pojawia się bieżąca prędkość.

mm.) (Najpierw kawałkiem metalu kilka razy zewrzyj styki jednostki centralnej. Jeżeli pojawi się wskazanie prędkości bieżącej, to jednostka centralna pracuje dobrze, a przyczynę można przypisać obejmie lub czujnikowi).

Czy odstęp pomiędzy czujnikiem i magnesem nie jest zbyt wielki?

Czy środek magnesu oraz linia zaznaczona na czujniku pokrywają się?

Ponownie dopasuj położenie magnesu i czujnika. (Odstęp powinien wynosić mniej niż 5 Czy przewód jest zerwany?

Wymień zespół obejmy/czujnika na nowy.

Czy styki jednostki centralnej lub obejmy nie są zabrudzone?

Oczyść kontakty za pomocą ściereczki.

Wskazanie prędkości bieżącej zanika w czasie deszczu.

Oczyść styki z wody lub brudu oraz nałóż wodoodporny smar silikonowy. Nie stosuj zwykł ego smaru - może to spowodować uszkodzenie obejmy.

Wymiana baterii

Jeżeli wskazania na ekranie stają się niewyraźne, trzeba wymienić baterię.

g

* Wstaw nową baterie litową (CR2032) znakiem (+) do góry.

Po wymianie baterii należy wyzerować wszystkie dane. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami wyboru jednostki prędkości i rozmiaru opon. oraz ustaw aktualny czas na wyświetlaczu zegara.

Specyfikacja

Bateria ------------------------ Bateria litowa CR2032 x 1 (żywotność baterii: około 3 lat) (* Żywotność baterii dołączonej do zestawu może być krótsza.) Mikrokomputer ------------- 4 bitowy (1 układ scalony) Wyświetlacz ----------------- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Czujnik ------------------------ Czujnik magnetyczny Rozmiary opon ------------- Rozmiary opon: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C oraz 27 cali, albo wymiary wprowadzane ręcznie w zakresie od 100 do 299 cm (wielkość domyślna: 26 cali.) Temperatura robocza ---- 0 °C – 40 °C Długość przewodu -------- 70 cm Wymiary / Waga ----------- 52,5 x 38 x 18 mm / 27 g * Dane techniczne i wygląd mogą zostać zmienione bez powiadamiania.

A

5

3 1

VELO 5 INSTALLING THE UNIT

6

4 3 3 3 1

6

5

MODE

5

VELO 8

2 B

6

YES!

NO!

Click

4 5 mm

3

SETTING

SET (on Back)

F G 2

4 1

3 5 7

Spalanie kalorii*

rzeczywistych.

1

(VELO8)

Dane o wydatkowaniu kalorii są jedynie skumulowanymiwartościami obliczanymi co sekundę na podstawie danyo prędkości. Dane te mogą różnić się od wartości

km/h

Speed Kcal per hour 10 km/h 67.3 kcal 20 km/h 244.5 kcal 30 km/h 641.6 kcal

mph

Speed Kcal per hour 10 mph 155.2 kcal 20 mph 768.2 kcal 30 mph 2297.2 kcal

#169-9550

Zespół obejmy/czujnika

#166-5150

Bateria litowa (CR2032)

#169-9691N

Klasyczny magnes

#169-9560

Zespół obejmy/czujnika z wzmocnionym przewodem

#169-9302 [#169-9307]

Centralnie mocowany zespół obejmy/czujnika [z długim przewodem]

#169-9303

Zespół obejmy/czujnika montowany na kierownicy aerodynamicznej

#169-9304

Zespół obejmy/czujnika montowany na mostku

#169-9760

Magnes dla koła kompozytowego

OGRANICZONA GWARANCJA

2-letnia gwarancja wyłącznie na zespół główny ( z a wyjątkiem akcesoriów/zamocowań oraz baterii)

Jeżeli podczas normalnego używania powstanie usterka, wadliwa część zespołu głównego zostanie naprawiona lub wymieniona bezpłatnie. Obsługa serwisowa musi być wykonywana przez CatEye Co., Ltd. W celu zwrotu produktu, zapakuj go dokładnie pamiętając o załączeniu karty gwarancyjnej z wytycznymi dla naprawy. Prosimy o wyraźne wpisanie lub wydrukowanie swojego nazwiska i adresu na karcie gwarancyjnej. Opłaty za ubezpieczenie, przenoszenie oraz transport do naszego serwisu ponosi osoba zamawiająca serwis.Gwarancja ta nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.

CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn: CATEYE Customer Service Phone : Fax : (06)6719-6863 (06)6719-6033 E-mail : URL : support@cateye.co.jp

http://www.cateye.com

[For US Customers] CATEYE AMERICA, INC.

2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA Phone : 303.443.4595

Toll Free : 800.5CATEYE

Fax : 303.473.0006

E-mail : service@cateye.com

SETTING

All Clear SET + MODE

SET

2 buttons

MODE

PUSH!

Tm Dst Av Mx Cal Odo Clock

Wheel Size

Tire size ETRTO

47-305 2 x 1.75

14 x 1.50

14 x 1.75

16 x 1.50

16 x 1.75

18 x 1.50

18 x 1.75

47-406 47-507 23-571 37-590 40-559 47-559

50-559

54-559 57-559 57-559 32-630 18-622 20-622 23-622 25-622 28-622 32-622 37-622 40-522 26 x 2.10

26 x 2.125

26 x 2.35

26 x 3.00

27 x 1 27 x 1-1/8 27 x 1-1/4 27 x 1-3/8 650 x 20C 650 x 23C 650 x 35A 650 x 38A 650 x 38B 700 x 18C 700 x 19C 700 x 20C 700 x 23C 700 x 25C 700 x 28C 700 x 30C 700 x 32C 700C Tubular 700 x 35C 700 x 38C 700 x 40C 29 x 2.1

29 x 2.3

20 x 1.75

20 x 1-3/8 22 x 1-3/8 22 x 1-1/2 24 x 1 24 x 3/4 Tubular 24 x 1-1/8 24 x 1-1/4 24 x 1.75

24 x 2.00

24 x 2.125

26 x 7/8 26 x 1(59) 26 x 1(65) 26 x 1.25

26 x 1-1/8 26 x 1-3/8 26 x 1-1/2 26 x 1.40

26 x 1.50

26 x 1.75

26 x 1.95

26 x 2.00

L (mm)

213 211 207 208 209 210 211 214 215 216 213 217 218 220 229 233 935 102 106 119 120 134 135 152 162 177 179 175 179 180 191 189 193 197 192 191 195 195 197 207 210 201 201 202

205

206 207 207 208 217 215 216 216 217 194 194 209

Tire Size

Tire Size 27" x 1-1/4 Quick Setting Size Detailed Setting Size

L = 216 (cm) MODE (2 sec.) 27" MODE cm

OPERATION FLOW

Tm

Reset

0:00'00" - 9:59'59" 0

a Select km/h or mph Select km/h

km/h MODE mph MODE

26 700c 27 [205] 16 18 20 22 24 START START

MODE MODE MODE MODE MODE MODE (2 sec.) km/h MODE

SETTING END

SET

SETTING END

SET

c d

MODE (2 sec.) MODE

SETTING END

SET

e

SET VELO 8 VELO 5

b Dst

Reset

0.00 - 999.99 km [mile]

SET

Av

Reset

0.0 - 299.9 km/h [0.0 - 185.0 mph]

VELO8

Mx

Reset

0.0 (4.0) - 299.9 km/h [0.0 (3.0) - 185.0 mph]

VELO5 MODE MODE

Cal

*1 Reset

0.0 - 9999.9 kcal

Current Speed

0.0 (4.0) - 299.9 km/h [0.0 (3.0) - 185.0 mph]

Data Reset

Reset

MODE (2 sec.)

BATTERY

Close CR2032 Open

Tm Dst Av Mx Cal 0

g

a

All Clear

Clock Setting

Setting Time

3:10 MODE

Odo

0.0 - 9999.9 km [mile]

Clock

0:00' - 23:59' [1:00' - 12:59']

SET SET MODE

(km/h 0 - 23) [mph 1 - 12]

MODE MODE

(00 - 59)

MODE MODE

f

SETTING END

SET SET

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement