Cateye Velo Wireless%2b [CC-VT235W] Computer Instrukcja obsługi

Cateye Velo Wireless%2b [CC-VT235W] Computer Instrukcja obsługi
1
CATEYE
VELO WIRELESS +
Montaż komputera
2
CYCLOCOMPUTER
CC-VT235W
Ustawienia komputera
3
Rozpoczęciepomiaru
4
•
Ten podręcznik może zostać zmieniony bez
powiadomienia. Najnowszy podręcznik (wersja
PDF) znajduje się na naszej stronie internetowej.
Zmiana ustawień
SET
o odwiedzenie naszej strony interneto• Prosimy
wej, gdzie można pobrać szczegółowy podręcz-
http://www.cateye.com/products/detail/CC-VT235W/manual/
1
Ostrzeżenie/Przestroga
Gwarancja produktu, itp.
Dodatkowe
informacje
nik szybkiego uruchomienia zawierający wideo.
1
Montaż komputera
Uchwyt
Magnes
Taśma dwustronna
Czujnik prędkości
Gumowa wkładka czujnika
Opaska nylonowa
2
(x 4)
1
Montaż wspornika
• Montaż na wsporniku kierownicy
Wspornik kierownicy
Opaska nylonowa
3
Uchwyt
Taśma dwustronna
Pociągnij
mocno
Obetnij
• Montaż na kierownicy
Kierownica
Opaska nylonowa
4
Pociągnij mocno
Uchwyt
Taśma dwustronna
2
Prawidłowo
SET
Źle
Dodatkowe
informacje
Podczas montażu uchwytu na kierownicy wyreguluj kąt uchwytu, aby po założeniu komputera jego tylna część była skierowana w stronę
czujnika prędkości.
Obetnij
1
Montaż komputera
2
Montaż czujnika prędkości
• Montaż na prawym widelcu
Zamontuj czujnik prędkości w pozycji, w której odległość od komputera
do czujnika prędkości mieści się w
zasięgu sygnału.
przednim
• Montaż na lewym widelcu
Max.
70 cm
przednim
SOR
Pociągnij mocno
ZON
E
SEN
SO
Gumowa wkładka czujnika
3
3
Opaska nylonowa
Czujnik prędkości
SEN
2
RZ
ON
E
Obetnij
4
Montaż magnesu
Magnes
Szprycha
SET
Do strefy czujnika
Dodatkowe
informacje
3
1
Montaż komputera
4
Regulacja czujnika prędkości i magnesu
Magnes przechodzi przez strefę
czujnika prędkości.
Szczelina między czujnikiem
prędkości a magnesem nie powinna przekraczać 5 mm.
Magnes
Strefa czujnika
Czujnik
prędkości
Magnes
SE
NS
OR
ZO
NE
SEN
SOR
ZON
E
5 mm
Czujnik prędkości
* Magnes można zamontować na szprysze w dowolnej pozycji, jeśli zachowane zostaną
warunki montażu.
5
3
Zakładanie/zdejmowanie komputera
Kliknięcie
Przytrzymaj komputer.
Pchnij, aby uniosła się w górę
przednia część.
6
2
4
SET
Sprawdzenie działania
Po założeniu komputera, obróć lekko przednie koło, aby sprawdzić, czy na ekranie wyświetlana jest aktualna prędkość.
Jeśli prędkość nie jest wyświetlana, sprawdź ponownie czynności montażu podane w krokach 1, 2 i 4
.
Dodatkowe
informacje
4
1
Ustawienia komputera
Przy pierwszym użyciu komputera lub po jego zresetowaniu do fabrycznych ustawień domyślnych, należy usunąć wszystkie dane licznika rowerowego według podanej poniżej procedury.
Pokrywa obudowy
baterii
Wciśnij
MENU
AC
MODE
MODE
MODE
Naciśnij i przytrzymaj (2 sek.)
1
Usuwanie wszystkich danych.
2
Wybór jednostki pomiaru.
2
AC
Naciśnij przycisk AC z tyłu komputera.
* Usunięte zostaną wszystkie dane i komputer
zostanie wyzerowany do fabrycznych ustawień
domyślnych.
km/h ↔ mph
Wybierz “km/h” lub “mph”.
MODE
3
Potwierdź
MENU
3
Wybierz rozmiar opony.
Przełącz rozmiar
Proste ustawienie:
Po naciśnięciu MODE , pojawi się w podanej kolejności 26”→ 700C → 27”→ 27.5”→ 29”→ 205[] →
16”→ 18”→ 20”→ 22”→ 24” and 26”.
Wybierz rozmiar opony (cale) roweru.
MODE
Potwierdź
MENU
SET
Cale
Ustawienia zaawansowane
(Dla bardziej dokładnego pomiaru):
Wyświetl na ekranie 205[] i naciśnij oraz przytrzymaj MODE , aby przejść do rozmiaru opony roweru
w cm. Naciśnięcie MODE zmieni wartość, a naciśnięcie i przytrzymanie MODE spowoduje przejście
do następnej cyfry.
* Sprawdź “Obwód koła” (strona 7).
Zwiększenie
wartości
MODE
Potwierdź
L = 100 – 299 cm
Dodatkowe
informacje
Przejście do
następnej cyfry
(Naciśnij i przyMODE trzymaj)
MENU
5
4
1
Ustawienia komputera
4
Ustaw zegar.
Tryb wyświetlania czasu (24h lub 12h)
Po każdym naciśnięciu i przytrzymaniu MODE,
ustawienia trybu wyświetlania czasu zostaną przełączone pomiędzy godzinami i minutami.
* Po wybraniu 12h, w górnej części ekranu pojawi
się A (AM) lub P (PM).
MODE
Godziny
5
Minuty
Przełącz elementlub zwiększ
wartości
Przełącz ekranlub przejdź do
następnej cyfry
MODE (Naciśnij i przytrzymaj)
2
Naciśnij MENU, aby dokończyć ustawienia.
Ustawienia zostały zakończone i komputer przełączy się na ekran pomiaru. Instrukcje rozpoczęcia
pomiaru, znajdują się w “Rozpoczęcie pomiaru”
(strona 8).
MENU
Ustawienia zakończone
3
4
SET
Dodatkowe
informacje
6
1
Ustawienia komputera
Obwód koła
Obwód koła można określić następującymi sposobami.
• Pomiar obwodu koła (L)
Pomiar odległości, pełnego obrotu koła z siedzącym użytkownikiem, przy
odpowiednim wyregulowaniu ciśnienia koła
• Sprawdzenie tabeli odniesienia obwodu koła
* Generalnie, rozmiar opony lub ETRTO jest zamieszczony z boku opony.
ETRTO
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
14x1.50
14x1.75
16x1.50
16x1.75
16x2.00
16x1-1/8
16x1-3/8
17x1-1/4 (369)
18x1.50
18x1.75
20x1.25
20x1.35
20x1.50
20x1.75
20x1.95
20x1-1/8
20x1-3/8
22x1-3/8
22x1-1/2
24x1.75
24x2.00
24x2.125
24x1(520)
24x3/4 Tubular
24x1-1/8
24x1-1/4
26x1(559)
26x1.25
26x1.40
26x1.50
26x1.75
26x1.95
26x2.10
26x2.125
26x2.35
26x3.00
L (cm)
ETRTO
102
110
119
120
125
129
130
134
134
135
145
146
149
152
157
155
162
177
179
189
193
197
175
179
180
191
191
195
201
201
202
205
207
207
208
217
28-590
37-590
37-584
20-571
23-571
25-571
40-590
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
40-584
50-584
54-584
57-584
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
38-622
40-622
42-622
44-622
45-622
47-622
54-622
56-622
60-622
7
Tire size
26x1-1/8
26x1-3/8
26x1-1/2
650C Tubular 26x7/8
650x20C
650x23C
650x25C 26x1(571)
650x38A
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27.5x1.50
27.5x1.95
27.5x2.1
27.5x2.25
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700C Tubular
700x35C
700x38C
700x40C
700x42C
700x44C
700x45C
700x47C
29x2.1
29x2.2
29x2.3
L (cm)
197
207
210
192
194
194
195
213
211
215
216
216
217
208
209
215
218
207
208
209
210
211
214
215
216
213
217
218
220
222
224
224
227
229
230
233
2
3
4
SET
Dodatkowe
informacje
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
47-559
50-559
54-559
57-559
58-559
75-559
Tire size
L cm
Rozpoczęcie pomiaru
Ikona trybu nocnego
Włączana po udostępnieniu trybu
nocnego. Szczegółowe informacje
znajdują się w części “Podświetlenie
(tryb nocny)” (strona 9).
[Ekran pomiaru]
1
Ikona sygnału czujnika
Miganie w sposób zsynchronizowany z sygnałem czujnika.
Aktualna prędkość
0,0 (4,0) – 105,9 km/h
[0,0 (3,0) – 65,9 mph]
Strzałka tempa
Wskazuje, czy bieżąca prędkość
jest większa ( ) lub mniejsza ( ) od
prędkości średniej.
Jednostka pomiaru
Bieżąca funkcja
2
Przełączanie bieżącej funkcji
Naciśnięcie przycisku MODE przełącza bieżącą funkcję, wyświetlaną w dolnej części ekranu.
MODE
Miniony czas
0:00’00” – 9:59’59”
MODE
Średnia prędkość (*1)
0,0 – 105,9 km/h
[0,0 – 65,9 mph]
Długość trasy
0,00 – 999,99 km [mile]
MODE
MENU
Zegar
0:00 – 23:59 lub
1:00 – 12:59
MODE
Na ekranie pomiaru, naciśnij
MENU, aby przejść do ekranu
menu. Na ekranie menu można
zmienić różne ustawienia.
4
MODE
SET
MODE
Łączna długość
0 – 99999 km [mile]
MODE
Spalanie kalorii (*2)
0 – 99999 kcal
Prędkość maksymalna
0,0 (4,0) – 105,9 km/h
[0,0 (3,0) – 65,9 mph]
*2: Spalanie kalorii to wartość zbiorcza oparta na obliczeniu prędkości w jednosekundowych odstępach.
Poniżej pokazano wartości dla spalania kalorii na godzinę. Użyj wartości w tej tabeli jako odniesienie.
Kcal na godzinę
10 km/h [mph]
20 km/h [mph]
30 km/h [mph]
67,3 kcal [155,2 kcal]
244,5 kcal [768,2 kcal]
641,6 kcal [2297,2 kcal]
8
Dodatkowe
informacje
*1: AV (Średnia prędkość) wyświetla .E zamiast wartości pomiaru, po przekroczeniu przez TM (Czas
który upłynął) około 27 godzin lub po przekroczeniu przez DST (Dystans trasy) 999,99 km. Wyzeruj dane pomiaru.
Prędkość
3
Rozpoczęcie pomiaru
1
[Ekran pomiaru]
Rozpoczęcie/zatrzymanie pomiaru
Pomiar rozpoczyna się automatycznie, po rozpoczęciu
jazdy rowerem.
Podczas pomiaru miga jednostka pomiaru (km/h lub mph).
Rozpoczęcie
pomiaru
Zatrzymanie
pomiaru
2
Zerowanie danych
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MODE na ekranie pomiaru, spowoduje zresetowanie wszystkich danych pomiaru do 0 (oprócz ODO).
Podświetlenie
(tryb nocny)
Przy włączeniu trybu nocnego, po naciśnięciu tego przycisku podświetlenie
włącza się na 5 sekund. Podświetlenia można wydłużyć, poprzez ponowne naciśnięcie tego przycisku.
Szczegółowe informacje o metodzie
ustawiania, znajdują się w części
“Tryb nocny” (strona 10).
* Przy rozładowaniu baterii (włączenie
), podświetlenie nie włączy się.
lub
lub
MENU
MODE
MODE
MENU
3
Podświetlenie
wyłączone
Podświetlenie
włączone (*1)
Włączone funkcje
przycisku (*2)
*1: Po naciśnięciu tego przycisku w określonym czasie, zostanie włączone podświetlenie i nie zostanie wykonana
aktualna funkcja przycisku.
*2: Po naciśnięciu przycisku przy włączonym podświetleniu,
zostanie wykonana funkcja przycisku.
Funkcja oszczędzania
energii
4
Ekran oszczędzania energii
Ekran pomiaru
10 minut
SET
1 godzina
Uśpienie
MODE
9
Dodatkowe
informacje
Jeśli komputer nie odbierze przez 10
minut żadnego sygnału, zostanie uaktywniony ekran oszczędzania energii i
wyświetlany będzie tylko zegar.
Po naciśnięciu MODE lub odebraniu
sygnału z czujnika, przy uaktywnionym
ekranie oszczędzania energii, komputer
powróci do ekranu pomiaru.
* Po pozostawieniu komputera na
ekranie oszczędzania energii przez
1 godzinę, wyświetlane jest SLEEP.
W tym stanie licznika rowerowego,
można powrócić do ekranu pomiaru, poprzez naciśnięcie przycisku
MODE.
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
1
Zmiana ustawień [Ekran menu]
Na ekranie pomiaru, naciśnij MENU, aby przejść do ekranu menu.
Na ekranie menu można zmienić różne ustawienia.
* Po zmianie ustawień należy zawsze nacisnąć MENU w celu potwierdzenia zmian.
* Po pozostawieniu ekranu menu na 1 minutę, licznik komputer do ekranu pomiaru.
Ekran pomiaru
Ekran menu
Opis
Tryb nocny
Podświetlenie można włączyć/wyłączyć i ustawić
czas jego włączenia.
MENU
Zmiana
ustawienia
2
Gdy format wyświetlania to 24h
ON ↔ OFF
MODE
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
MODE
Potwierdź
MENU
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
Ustawienie
„Czas rozpoczęcia”
Zwiększenie
MODE wartości
3
(Naciśnij i przytrzymaj)
MODE
Ustawienie
„Czas zakończenia”
Zwiększenie
MODE wartości
Gdy format wyświetlania to 12h
MODE
ON ↔ OFF
MENU
MODE
4
(Naciśnij i przytrzymaj)
MODE
P (PM)
MODE
SET
Ustawienie
„Czas rozpoczęcia”
Zwiększenie
MODE wartości
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
MODE
A (AM)
MODE
Ustawienie
„Czas zakończenia”
Zwiększenie
MODE wartości
10
Dodatkowe
informacje
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
Zmiana ustawień
Ekran pomiaru
1
[Ekran menu]
Ekran menu
Opis
Wybór rozmiaru opony
Do ustawienia rozmiaru opony można użyć prostej metody
ustawienia (wybór rozmiaru w calach) lub zaawansowanej
metody ustawienia (wprowadzenie obwodu opony).
MENU
MODE
Zmiana
ustawienia
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
Proste ustawienie
Cale
24"
700c
22"
Potwierdź
20"
MENU
18"
MODE
2
MODE
Przełącz
rozmiar
27"
27.5"
29"
16"
3
Ustawienia zaawansowane
Przy użyciu tej metody,
pomiary można wykonywać
bardziej dokładnie.
L = 100 – 299 cm
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
MENU
Zwiększenie
wartości
4
MODE
MODE
Przejście do następnej cyfry
(Naciśnij i przytrzymaj)
SET
Zwiększenie
wartości
MODE
MODE
MODE
Przejście do następnej cyfry
(Naciśnij i przytrzymaj)
Zwiększenie
wartości
MODE
MODE
* Szczegółowe informacje o obwodzie opony, znajdują się w części “Obwód koła” (strona 7).
11
Dodatkowe
informacje
MODE
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
Zmiana ustawień
Ekran pomiaru
1
[Ekran menu]
Ekran menu
Opis
Zegar
Umożliwia ustawienie zegara.
* Po wybraniu 12h, w górnej części ekranu pojawi
się A (AM) lub P (PM).
MENU
MODE
Wybór wyświetlania
12h ↔ 24h
Zmiana
ustawienia
2
MODE
MODE
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
Ustawienie “Godzin”
Zwiększenie
wartości
MODE
Potwierdź
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
MENU
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
3
Ustawienie “Minut”
MODE
Zwiększenie
wartości
MODE
Ręczne wprowadzenie odległości
Umożliwia ręczne ustawienie łącznej przejechanej
odległości. (0 - 99999 km [miles])
* Ustawienie dowolnej wartości dla łącznej odległości,
umożliwia rozpoczęcie od wprowadzonej wartości.
Jest to użyteczne po zakupieniu nowego roweru
lub po wymianie baterii komputera.
MENU
Zmiana ustawienia
MODE
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
MODE
Zwiększenie
wartości
MODE
Przejście do
następnej cyfry
MODE
(Naciśnij i przytrzymaj)
MENU
Zwiększenie
wartości
MODE
12
SET
Dodatkowe
informacje
Potwierdź
4
Zmiana ustawień
Ekran pomiaru
1
[Ekran menu]
Ekran menu
Opis
MENU
2
MODE
MODE
3
MODE
MENU
MODE
MODE
Wybór jednostki pomiaru
Umożliwia wybór jednostki pomiaru (km/h lub mph).
4
Zmiana
ustawienia
MODE
(Naciśnij i
przytrzymaj)
km/h↔mph
SET
MODE
Potwierdź
Dodatkowe
informacje
MENU
13
Dodatkowe informacje
1
Ostrzeżenia / Uwagi
• Podczas jazdy nie skupiaj uwagi na komputerze. Jedź bezpiecznie!
• Dobrze zamocuj magnes, czujnik i uchwyt. Sprawdzaj je co jakiś czas.
• Jeśli dziecko omyłkowo połknie baterię, natychmiast skorzystaj z pomocy lekarskiej.
• Unikaj narażania komputera na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie demontuj komputera.
• Nie upuszczaj komputera. Może to prowadzić do jego usterki.
• Podczas czyszczenia komputera i akcesoriów nie stosuj rozcieńczalników, benzenu ani alkoholu.
• Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, może spowodować jej wybuch.
2
Wyrzucaj baterie zgodnie z przepisami.
• Ekran LCD może wydawać się nieostry podczas patrzenia przez okulary przeciwsłoneczne z
polaryzacją.
Czujnik bezprzewodowy
W celu zmniejszenia zakłóceń, czujnik został zaprojektowany do odbioru sygnałów z maksymalnej
odległości 70 cm.
Podczas regulacji czujnika bezprzewodowego pamiętaj o następujących rzeczach:
•
• Odległość odbioru może być krótsza z powodu niskiej temperatury i wyczerpanych baterii.
• Sygnały można odbierać wyłącznie wtedy, gdy spód komputera jest skierowany w stronę czujnika.
Sygnałów nie można odbierać, przy zbyt dużej odległości pomiędzy czujnikiem, a komputerem.
3
Mogą wystąpić zakłócenia, powodujące nieprawidłowość danych, gdy komputer znajduje się:
• W pobliżu telewizora, komputera PC, radia, silnika lub samochodu albo pociągu.
• W pobliżu przejazdów przez linie kolejowe, torów, stacji TV i/lub baz radarowych.
• Gdy w pobliżu używane są inne urządzenia bezprzewodowe.
Pasmo częstotliwości: 19 kHz
Moc promieniowana: −31,7 dBm
Firma CATEYE Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu CC-VT235W jest zgodne z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
cateye.com/doc
4
SET
Dodatkowe
informacje
14
1
Dodatkowe informacje
Konserwacja
Do czyszczenia komputera lub akcesoriów należy używać neutralnego detergentu naniesionego na miękką szmatkę, a następnie należy wytrzeć czyszczone elementy suchą
szmatką.
Wymiana baterii
• Komputer
Zamknięcie
Po włączeniu (ikona baterii), wymień baterię.
CO
IN
Należy zainstalować nową baterię litową (CR2032), stroną
ze znakiem (+) skierowaną do góry.
Otwarcie
* Po wymianie należy wykonać procedurę wskazaną w części
“Ustawienia komputera” (strona 5).
* Zanotowanie łącznej odległości, przed wymianą baterii,
umożliwia rozpoczęcie pomiaru odległości od ręcznie wprowadzonej po wymianie baterii.
2
CR2032
• Czujnik prędkości
Zamknięcie
3
IN
CR2032
CO
Gdy prędkość nie wyświetla się, nawet po prawidłowej regulacji należy wymienić baterię.
Wstaw nowe baterie litowe (CR2032) znakiem (+) skierowanym
w górę i zamknij dobrze pokrywę baterii.
* Po wymianie baterii należy wyregulować pozycję magnesu
względem czujnika prędkości, zgodnie z opisem w kroku 4
“Montaż komputera” (strona 4).
Otwarcie
Rozwiązywanie problemów
Nie miga ikona sygnału (nie jest wyświetlana prędkość).
Sprawdź, czy nie jest zbyt duży odstęp pomiędzy czujnikiem a magnesem.
(Odstęp: w granicach 5 mm)
Sprawdź, czy magnes prawidłowo przechodzi przez strefę czujnika.
Wyreguluj pozycję magnesu i sensora.
Czy komputer jest zainstalowany pod prawidłowym kątem?
Spód komputera musi być skierowany w stronę czujnika.
Sprawdź, czy jest prawidłowa odległość pomiędzy komputerem, a czujnikiem.
(Odległość: w zakresie 20 do 70 cm)
Zainstaluj czujnik w określonej odległości.
Czy bateria komputera lub czujnika jest rozładowana?
* Zimą, wydajność baterii maleje.
Jeśli licznik reaguje tylko wtedy, gdy jest blisko czujnika, powodem mogą
być słabe baterie.
Wymień baterie na nowe, zgodnie z procedurą określoną w części “Wymiana baterii”.
Po naciśnięciu przycisku nic nie wyświetla się.
Wymień baterie na nowe, zgodnie z procedurą określoną w części “Wymiana baterii”.
Pojawiają się nieprawidłowe dane.
Usuń wszystko, zgodnie z procedurą opisaną w części “Ustawienia komputera” (strona 5).
•
•
•
•
4
SET
•
Dodatkowe
informacje
15
1
Dodatkowe informacje
Główne specyfikacje
Bateria /
Trwałość baterii
Kompter:
Bateria litowa (CR2032) x 1 / Około 1 lat
(Jeśli komputer będzie używany 1 godzinę/dzień; żywotność baterii
zależy od warunków używania)
Czujnik:
Bateria litowa (CR2032) x 1 /
Dystans całkowity urządzenia sięga około 10000 km (6250 mil)
* Jest to wartość średnia, podczas używania w temperaturze poniżej 20 °C i odległości pomiędzy komputerem, a czujnikiem 65 cm.
* Trwałość baterii fabrycznej może być krótsza od tej podanej w danych technicznych.
Kontroler
Wyświetlacz
Czujnik
4 bitowy jednoprocesorowy mikrokomputer
(generator stabilizowany piezoelektrycznie)
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Bezkontaktowy czujnik magnetyczny
Dystans transmisji
W zakresie 20 do 70 cm
Rozmiar opony do
wybrania
26”, 700c, 27”, 27.5”, 29”, 16”, 18”, 20”, 22” i 24”, lub
obwód kół od 100 cm do 299 cm (wartość początkowa: 26 cali)
0 °C – 40 °C
(Ten produkt nie będzie działać poprawnie w przypadku przekroczenia zakresu
Temperatura robocza
temperatury pracy. W niskiej temperaturze ekran LCD może reagować spowolnieniem reakcji, a w wysokiej być czarny.)
Wymiary /ciężar
2
Kompter:
55,5 x 37 x 16,5 mm / 26,4 g
Czujnik:
41,5 x 36 x 15 mm / 15 g
3
* Dane techniczne i konstrukcja podlegają zmianom bez uprzedzenia.
Ograniczona gwarancja
Akcesoria standardowe
2-lata wyłącznie komputer/czujnik
(Oprócz zużycia akcesoriów i baterii)
Jeżeli podczas normalnego użytkowania powstanie usterka, odpowiednia część komputera zostanie naprawiona lub wymieniona
bezpłatnie. Obsługa serwisowa musi być wykonana przez CatEye
Co., Ltd.. W celu zwrotu produktu, należy go dobrze zapakować
i pamiętać o dołączeniu karty gwarancyjnej z wytycznymi dla
naprawy. Prosimy o wyraźne wpisanie lub wydrukowanie nazwiska i adresu na karcie gwarancyjnej. Koszty ubezpieczenia oraz
transportu do serwisu ponosi osoba zamawiająca naprawę.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com
1602990
Zestaw części
1602980
Nylonowa zawiązka
wspornika
1699691N
Magnes pomiaru
prędkości
1602196
Czujnik prędkości
(SPD-01)
SET
1665150
Bateria litowa
1604100
Uchwyt na przód wspornika
1602194
Opaska wspornika z uchwytem
Dodatkowe
informacje
Akcesoria opcjonalne
16
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement