Cateye INOU [MSC-GC100] Multisport computer Handleiding

Cateye INOU [MSC-GC100] Multisport computer Handleiding
Gebruikseditie
Social Network Compatible GPS Camera
Gebruik van
De rit opnemen
Namen van elementen
https://www.cateyeatlas.com
MSC-GC100
Bezoek onze website of mobiele site voor
meer informatie.
Pat. and Design Pat. Pending
Copyright© 2014 CATEYE Co., Ltd. MSCGC10-140416
NL
4
Before using the computer, please thoroughly read this
manual and keep it for future reference.
Knop aan-uit
/ meten
Cameraknop
Lamp
1 Schakel het apparaat in.
Antenne
Rode lamp:
Voeding /
GPS-signaal ontvangen
Lees voor het gebruik de Voorbereidingsgids editie “Het hoofdapparaat
monteren” en “Uw pc voorbereiden”.
Gele lamp:
Meten / geheugen
Wat u met dit apparaat kunt doen
Gerichte toepassing
Groene lamp:
Foto/video
Websit
microSD-kaart
PC
Om gegevens naar
CATEYE Atlas™ te
uploaden, moet u een
trip opnemen.
Internet
Terug
Klem
microSD-kaartsleuf
Rood licht
Indrukken en
vasthouden
Rood knipperen
(GPS-signaal ontvangen)
Druk op de knop
te beginnen.
om met opnemen
Het gele lampje knippert tijdens het opnemen.
Geel knipperen
Druk op
* Bij gebruik van een analoge snelheidsensor gaat het gele lampje dubbel
knipperen om aan te geven dat het apparaat een sensorsignaal krijgt.
3 Een foto en video maken.
Maak ze als volgt:
* U kunt foto's maken als het hoofdtoestel is ingeschakeld, of u een rit
opneemt of niet.
Een foto nemen
• Een foto en video met positiegegevens maken
U kunt een foto en/of video bekijken terwijl u de
plaats van opname op de “CATEYE Atlas™” bekijkt.
Druk op de knop
Kap
• Ritgegevens uploaden en ordenen
U kunt de ritgegevens van een microSD-kaart naar uw pc
downloaden en ze uploaden naar de website “CATEYE Atlas™”.
U kunt de gegevens ook ordenen of de gedownloade foto en video
als een bestand bewerken.
Leveringsinhoud
Klep
batterijvak
Groen lampje
licht tijdelijk op
Druk op
* Deze handeling is ook bij automatisch fotograferen ingeschakeld.
De kap verwijderen/plaatsen
Automatisch een foto maken
Houd de knop
ingedrukt om automatischfotograferen te starten/stoppen op een
opgegeven interval.
Haak
1 Knijp de rechterkant van de klem met
uw vingers in om deze van de haak
op het toestel te verwijderen.
De kap wordt samen met de klem verwijderd.
Als het toestel nat is, moet u het
vocht weghalen voordat u de kap
opent.
Kap
1
Klem
Een microSD-kaart verwijderen/plaatsen
Helmbeugel
.
Het groene lampje licht telkens op bij het
nemen van een foto.
Een microSD-kaart en batterijen plaatsen
2 Vergeet niet om de kap stevig op het oestel te drukken en de
klem terug te plaatsen nadat u een microSD-kaart hebt verwijderd of geplaatst of nadat u de batterijen hebt vervangen.
H-34N fietsbeugel
Houd de knop
ingedrukt tot het rode
lampje oplicht.
Nadat het GPS-signaal is opgehaald, gaat
de lamp knipperen.
* Afhankelijk van de omstandigheden bij
ontvangst kan het een paar minuten duren om een GPS-signaal te verkrijgen.
2 Begin met opnemen van de rit.
Videoknop
Camera
• De rit opnemen
Positiegegevens van GPS worden tijdens het
opnemen van de rit vastgelegd. De opgenomen
positiegegevens (route) kunt u als uw eigen spoor
opslaan door deze op de website “CATEYE Atlas™”
over een Google-kaart te leggen.
Dit apparaat legt de hele rit als een enkele trip vast na te zijn ingeschakeld
tot het wordt uitgeschakeld. Schakel het apparaat tijdens het opnemen uit
om het resultaat als aparte rit vast te leggen.
* Als de batterijen tijdens het opnemen worden vervangen, wordt de rit over
twee opnames verdeeld.
Invoegen
Groen licht
Indrukken en
vasthouden
Tijdens automatisch fotograferen licht het groene lampje op en klinkt
een zoemer.
* De fotointerval wordt ingesteld vanuit INOU Sync™ (standaard: 1
minuut). Zie voor details [Setting] (verschillende instellingen) op INOU
Sync™.
Een video maken
Druk op de knop
om het opnemen
van video te starten/stoppen.
Tijdens het opnemen van video knippert
het groene lampje en klinkt elke minuut
een zoemer.
Druk op
Groen knipperen
Als u tijdens automatisch fotograferen video opneemt, stopt
het automatisch fotograferen gedurende die tijd.
Toestel
4 Stop met opnemen van de rit.
microSD-kaart / SD-kaartadapter
AAA-alkalinebatterij x 2
OPGELET
Druk op de knop
1
microSD-kaart
• De fabrikant is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor
het verlies van opnames en geregistreerde gegevens als gevolg van
het slecht functioneren of defecten van het product, de toebehoren of de
opnamemedia.
• Let goed op de situatie in de omgeving als u het hoofdapparaat gebruikt.
• Als u dit apparaat op uw fiets gebruikt, moet u het stevig met de beugel op
de fiets monteren en voor gebruik controleren of het niet los zit.
• Laat het apparaat niet voor langere tijd in rechtstreeks zonlicht achter.
• Demonteer het apparaat niet.
• Laat apparaat niet vallen. Daardoor kan het beschadigen.
• Stel de lens van de camera niet langdurig aan rechtstreeks zonlicht bloot.
• Gooi de batterijen weg volgens de lokale voorschriften.
• Dit toestel niet in de regen gebruiken, ook al is het waterbestendig.
• Verwijder de batterijen en berg ze op als u het toestel voor langere tijd
niet gebruikt.
• Volg bij het gebruik de algemene beschavingsregels.
Verwijderen
Fotograferen
2 Druk de microSD-kaart in tot hij klikt om hem te verwijderen.
• Bedenk dat iemand fotograferen en het resultaat publiceren inbreuk op
hun rechten maakt.
• Gebruik dit toestel niet om boeken op de markt of enige literaire informatie
te fotograferen die niet is toegestaan, of om op enige wijze tegen de
openbare orde en zeden in te gaan.
microSD-kaart
• Raak de aansluitpunten van een microSD-kaart niet aan.
• Controleer of u de kaart in de goede richting insteekt en druk tot hij klikt.
GPS
GPS (Global Positioning System) is een systeem voor het bepalen van de actuele
positie op aarde door uiterst nauwkeurige positiegegevens te ontvangen die door satellieten wordt verzonden. Onder de volgende omstandigheden legt GPS de actuele positie
mogelijk niet nauwkeurig vast doordat onvoldoende informatie wordt verkregen.
• In een tunnel, onder de grond, tussen hoge gebouwen, onder een viaduct enz.
• Bij slecht weer (sneeuw, regen enz.)
• In de buurt van een hoogspanningsleiding of een relais-station van
mobiele telefonie.
• Als de antenne op het apparaat niet richting lucht is geplaatst.
De actuele snelheid en afstand kunnen iets van de eigenlijke waarden afwijken,
omdat ze alleen met GPS worden berekend.
Als u dit apparaat met uw fiets gebruikt, kunt u de nauwkeurigheid van de
afsand van de rit aanzienlijk verbeteren door het te combineren met een
CATEYE analoge snelheidssensor (meegeleverd met CC-RD300W enz). omdat
de meetwaarden door sensorsignalen gecorrigeerd worden.
* In dat geval moet u de omtrek van de band met CATEYE Atlas™ instellen.
* Deze handleiding is voorbereid, er van uitgaande dat de gebruiker over voldoende basiskennis geschikt, inclusief de bediening en de terminologie van
pc's (Windows/Mac).
Druk op
Geel uitgeschakeld
5 Schakel het apparaat uit
Houd de knop
lampje dooft.
3
Indrukken
.
Het gele lampje dooft.
microSD-kaart
2
Uittrekken
* Als het gele lampje langzaam knippert, is de resterende capaciteit van
de microSD-kaart ongeveer 200MB.
* Als de microSD-kaart vol is, gaan alle lampjes branden. Daarna is
opnemen niet meer mogelijk.
1 Steek een microSD-kaart met het etiket naar boven stevig tot
het eind naar binnen tot hij klikt.
3 Trek het uitstekende deel met uw vingers naar buiten.
De batterij vervangen
Niet fotograferen
Levensduur batterij
(referentiewaarde
ongeveer 6.5 uur
bij een temperatuur
van 20 °C)
Automatisch fotograferen
(1 minuut)
Video opnemen
tijd
ongeveer 6 uur
ongeveer 2.5 uur
ingedrukt tot het rode
Indrukken en
vasthouden
Rood uitgeschakeld
Een opgenomen rit uploaden
Met INOU opgenomen ritten worden op uw pc opgeslagen en naar een
webserver geupload samen met foto- en videogegevens, met de software
“INOU Sync™”. Op de website “CATEYE Atlas™” kunt u een route controleren
of een trip openen.
1 Verwijder een microSD-kaart uit het toestel en steek deze in
de pc ( Een microSD-kaart verwijderen/plaatsen).
* Gebruik een SD-kaartadapter om een microSD-kaart in de pc te steken.
* Als de pc niet over een SD-kaartsleuf beschikt, moet u een
SD-kaartlezer gebruiken.
2 Start INOU Sync™.
Dubbelklik op [INOUSync] op het bureaublad of de snelkoppeling om
INOU Sync™ te starten.
3 Klik op [One-button upload] (Eenknops upload).
* Als het rode lampje langzaam knippert, is de batterij bijna leeg.
(Bij alkalinecellen wordt dit iets eerder weergegeven).
1
AAA-batterij x 2
Omlaag drukken
Klep batterijvak
1 Open de klep van het batterijvak terwijl u de hendel indrukt en
plaats de batterijen in de juiste richting.
Let op dat u de batterijen in de juiste richting plaatst.
2 Plaats de klep van het batterijvak terug, plaats de kap stevig
terug op het toestel en monteer de klem.
* De gegevens worden op de pc opgeslagen en daarna automatisch naar
de website “CATEYE Atlas™” geupload.
* Het uploaden kan enige tijd duren, afhankelijk van de omvang van de
gegevens en de conditie van de lijn.
Gegevens na organiseren uploaden
Met INOU Sync™ kunt u de foto's en video's organiseren die op de
pc zijn opgeslagen, en daarna naar CATEYE Atlas™ uploaden. Klik in
dat geval op [Download data from SD card] (Gegevens van SD-kaart
downloaden) om de gegevens op uw pc te laden.
Selecteer vervolgens de gewenste foto's en video's uit [Data List]
(Gegevenslijst )> [Details] en klik op [Upload].
Voorbereidingsgids editie
Onderhoud
De pc voorbereiden
Schrijf u in als lid van CATEYE Atlas™
Het toestel monteren
1
De beugel voor fietsen gebruiken
Storingzoeken
De volgende problemen zijn niet het gevolg van een defect.
Zie ook “FAQ” (V&A) op CATEYE Atlas™ (Web).
Kiezen
Beugel voor fietsen
Rubber
kussentje
Reinig het apparaat en de toebehoren door ze met een zachte doek, bevochtigd met een
verdund neutraal wasmiddel, af te vegen en daarna met een droge doek te drogen.
Veeg voorzichtig met schoonmaakpapier over de cameralens.
Plaatsen microSD-kaart mislukt.
2
Is de microSD-kaart in de juiste richting ingestoken?
Door hem met kracht in de verkeerde richting in te steken, kan de kaart beschadigen.
(
Een microSD-kaart verwijderen/plaatsen)
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.
Is de batterij leeg? Of is de batterij verkeerd om geplaatst?
De batterij vervangen)
Vervang de batterij of controleer de richting van de batterij. (
Is een microSD-kaart geplaatst?
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld behalve wanneer het een microSD-kaart bevat.
(
Een microSD-kaart verwijderen/plaatsen)
Is de microSD-kaart gebroken?
Raak de aansluitpunten van een microSD-kaart niet aan.
Is de klep goed gesloten?
Het apparaat kan niet inschakelen als de klep open staat. (
Een microSD-kaart verwijderen/plaatsen)
2
1
3
3
Riem
1 Draai de riem van de beugel rond het stuur en steek de riem
door de opening.
3 Monteer het toestel op de beugel ( 5 Plaats het apparaat
op de beugel) en stel de opnamehoek in.
Het rode lampje knippert niet (geen GPS).
1 Toegang tot CATEYE Atlas™.
Open de website “CATEYE Atlas™” vanuit uw browser.
(https://www.cateyeatlas.com)
2 Schroef de wijzer in de beugel om deze tijdelijk vast te zetten.
2 Klik op [Create account] (Registratie nieuw lid).
Volg de procedure voor de registratie van een lidmaatschap op het
scherm.
Nadat u bent geregistreerd, ontvangt u een e-mail van CATEYE Atlas™.
* Het lidmaatschap is gratis.
3 Typ uw ID (e-mailadres) en wachtwoord en klik op
[Login here] (Aanmelden).
Typ het geregistreerde ID (e-mailadres) en wachtwoord op de juiste
wijze om u aan te melden.
Voer na het aanmelden uw gebruikersgegevens in. Nu bent u als lid
geregistreerd.
* Noteer uw ID en wachtwoord en houd dit bij de hand.
Schroef *1
Maak de wijzer op de beugel losser om de opnamehoek in te stellen.
Draai de wijzer na het instellen stevig vast.
4 Klik op [Create YouTube account] (YouTube-account).
Vraag een YouTube-account aan met de procedure op het scherm.
* Een account bij YouTube is vereist voor het uploaden van video. Vraag
nu een account aan als u dat nog niet hebt.
Installeer vervolgens INOU Sync™.
Voor goede opnames raden we aan om alles zo in te stellen dat het
toestel horizontaal staat.
* De beugel is naar beide horizontale richtingen 10 graden instelbaar.
* Controleer regelmatig de wijzer en schroef (*1) op de beugel en gebruik
deze zonder iets los te draaien.
INOU Sync™ installeren
Knipperde het gele lampje tijdens het opnemen?
Schakel het toestel in en druk op de knop Aan-uit/Meten om het opnemen te starten.
Opnemen stopt halverwege.
Knippert het rode lampje langzaam?
De batterijen zijn bijna leeg. Door nieuwe batterijen vervangen. (
De batterij vervangen)
Knippert het gele lampje langzaam?
De microSD-kaart is bijna vol.
Vervang de microSD-kaart (
Een microSD-kaart vervangen/plaatsen) of verplaats de tochtjes die
op de microSD-kaart zijn opgeslagen naar INOU Sync™ om ruimte vrij te maken.
Maken van foto of video lukt niet.
Knippert het gele lampje langzaam?
De microSD-kaart is bijna vol.
Vervang de microSD-kaart (
Een microSD-kaart vervangen/plaatsen) of verplaats de tochtjes die
op de microSD-kaart zijn opgeslagen naar INOU Sync™ om ruimte vrij te maken.
Automatisch fotograferen wordt gedeeltelijk onderbroken.
Wordt video opgenomen?
Automatisch fotograferen wordt tijdens het opnemen van video onderbroken.
Bewegen tijdens het opnemen kan een bewegend beeld opleveren.
Het beeld kan verbeteren als u het apparaat stevig monteert.
Foto's zijn onscherp.
Deze camera ondersteunt geen macrofotografie.
Als een onderwerp te dichtbij is, wordt de foto onscherp.
De foto's en video's zijn niet duidelijk.
• Draai de wijzer met de hand aan. Als u hem te strak aandraait
met gereedschap, kan de schroefdraad beschadigen.
• Rond de snijrand van de beugelriem af om verwondingen
te voorkomen.
Is de cameralens vuil?
Onderhoud)
Reinig de lens. (
Is de foto tegen de zon of een sterke lichtbron in genomen?
Een foto maken met sterk tegenlicht kan een wazig resultaat opleveren.
1
Het rode lampje knippert langzaam.
De batterijen zijn bijna leeg. Door nieuwe batterijen vervangen. (
5 Plaats het apparaat op de beugel.
De batterij vervangen)
Het gele lampje knippert langzaam.
De capaciteit van de resterende microSD-kaart is ongeveer 20%.
Vervang de microSD-kaart (
Een microSD-kaart vervangen/plaatsen) of verplaats de tochtjes die
op de microSD-kaart zijn opgeslagen naar INOU Sync™ om ruimte vrij te maken.
Toestel
* Verwijder het apparaat door
het naar voren te trekken
terwijl u de hendel indrukt.
Er zijn foto’s en video’s gemaakt, maar het spoor is niet opgenomen.
Bewegende beelden schudden en trillen.
4 Draai de wijzer stevig met de hand aan en snij het overtollige
stuk riem af.
Zet het apparaat stevig
vast tot het klikt.
Gebeurt dit direct na het inschakelen van het apparaat?
Het kan ongeveer 2 tot 3 minuten duren voordat de GPS de positiegegevens heeft ontvangen nadat
een signaal is ontvangen.
Bent u buiten het door GPS gedekte gebied?
GPS-radiogolven komen niet binnen tunnels, onder de grond, tussen hoge gebouwen, onder een
viaduct enz., zodat GPS geen signaal kan ophalen.
Is het weer ongeschikt voor GPS-signalen?
Als het regent of sneeuwt, komen GPS-signalen mogelijk niet door.
Is het apparaat zo geplaatst dat de antenne de lucht kan “zien”?
Zorg er voor dat het apparaat zo geplaatst is dat de antenne de lucht kan zien. GPS-signalen kunnen
niet worden opgehaald als de antenne de lucht niet ziet.
1 Klik op [Download] (Download INOU Sync™).
Alle lampjes branden.
Download het bestand volgens de procedure op het scherm.
Hendel
2 Dubbelklik op het gedownloade programmabestand.
Om het programma onder Windows Vista/7 uit te voeren, hebt
u Administrator-rechten nodig.
De helmbeugel gebruiken
Voor Windows
Voor Mac
Het apparaat kan op verschillende plekken worden gemonteerd als in de
volgende afbeeldingen, door de helmbeugel te gebruiken.
[InousSyncInstaller.zip] > [InousSync.exe]
[Install INOUSync.dmg] > [Install INOUSync.app]
Installeer volgens de procedure op het scherm. Na afloop van de installatie start INOU Sync™.
Op een helm monteren
INOU Sync™ instellen
De microSD-kaart is vol.
Stop met opnemen en vervang de microSD-kaart (
Een microSD-kaart vervangen/plaatsen) of
verplaats de tochtjes die op de microSD-kaart zijn opgeslagen naar INOU Sync™ om ruimte vrij te maken.
Werkomgeving voor INOU Sync™
Downloaden van INOU Sync™ en toegang tot de CATEYE Atlas™ zijn
niet mogelijk als de pc niet met internet is verbonden.
OS
: Windows XP SP3, Vista, 7
Mac OS 10.6 of later
Geheugen : Aanbevolen omgeving voor het betreffende besturingssysteem
Harde schijf : Benodigde vrije ruimte 64 MB of meer
(Extra capaciteit nodig voor het opslaan van foto’s en video’s)
Browser
: Internet Explorer 7 of later, Safari 4.0 of later, Firefox, en Google Chrome 5.0 of later
* SD-kaart is bruikbaar.
Specificaties
3
2
1
Op een rugzak monteren
1 Klik op [Setting] (Verschillende instellingen).
2 Typ uw ID (e-mailadres) en wachtwoord en klik op de tab
[Login setting] (Aanmeldinstellingen) en vervolgens op [Save]
(Opslaan).
Typ uw ID en wachtwoord voor CATEYE Atlas™.
3 Typ uw YouTube-account op het tabblad [YouTube account
setting] (Instellingen YouTube-account) en klik op [Save]
(Opslaan).
Uw pc is nu voorbereid.
Wat kunt u met INOU Sync™ doen
• Zorg er voor dat de beugel zo geplaatst
is dat de antenne op het apparaat de
lucht kan zien.
• Voor goede opnames raden we aan om
de beugel zo in te stellen dat het toestel
horizontaal staat.
Antenne
•
•
•
•
•
•
Met een knop opladen naar CATEYE Atlas™.
Ritgegevens downloaden (van een microSD-kaart naar uw pc).
De opgeslagen foto's en video's bewerken.
Een rit opgeven en uploaden.
Mappen met originele gegevens weergeven.
De interval voor automatisch fotograferen en de beeldkwaliteit
instellen.
• De software voor het toestel opwaarderen.
Batterij ............................................ AAA alkalinebatterij/herlaadbare batterij x 2
Levensduur batterij ......................... Doorlopende opnametijd: ongeveer 6.5 uur
(indien gebruikt in combinatie met automatische
fotografie: ongeveer 6 uur)
Opnamemedium.............................. microSD-kaart HC (maximaal 32 GB)
Interval automatisch fotograferen ... 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten, 10 minuten
(in te stellen met de software “INOU Sync™”)
Opgenomen pixels .......................... 640 x 480 pixels (VGA) 30 fps
Ontvangstafstand snelheidssensor ... In het bereik van 20 tot 70 cm (afhankelijk van de
gebruikte fietscomputer)
* De snelheidssensor kan buiten het ontvangstbereik
raken als INOU op een andere plaats dan het stuur is
gemonteerd.
Bedrijfstemperatuur ........................ 0 °C - 40 °C
Afmetingen / Gewicht ...................... 96,5 x 70 x 37,5 mm / 150 g
(Inclusief batterij, beugel en microSD-kaart)
* De levensduur va de batterij is alleen als referentie bedoeld. Deze is afhankelijk van de conditie van
onderhoud. De levensduur van de meegeleverde batterij kan korter zijn dan de bovengenoemde
specifi catie. De levensduur van de batterij kan extreem kort zijn bij een lage temperatuur.
* Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
BEPERKTE GARANTIE
2 jaar garantie op hoofdapparaat (exclusief toebehoren/batterijen)
De producten van CatEye zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagedefecten gedurende
een periode van twee jaar na aankoop. Als het product tijdens normaal gebruik niet werkt, zal
CatEye het defecte product kosteloos herstellen of vervangen. Het onderhoud moet worden
uitgevoerd door CatEye of een geautoriseerde verkoper. Om het product terug te sturen, moet
u het zorgvuldig inpakken en de garantiekaart (aankoopbewijs) meesturen met aanwijzingen
voor herstel. Schrijf of typ uw naam en adres duidelijk op de garantiekaart. Kosten voor
verzekering en vervoer naar CatEye zijn voor degene die de dienstverlening aanvraagt.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka
546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service
Phone : (06)6719-6863
Fax
: (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL
: http://www.cateye.com
STANDAARD
ONDERDELEN
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder
CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax
: 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com
5338827N
H-34N beugel
5341831
Helmsteun
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement