Amica PI6541S4KH Induction hob Instrukcja instalacji

Amica PI6541S4KH Induction hob Instrukcja instalacji

Montaż płyty równo z blatem

Przygotować otwór montażowy wg poniższych wymiarów:

600 521 +1 55 579 +1

R5 max.R5

5

+0,5 50

Umieść uszczelkę na spodzie płyty na gładkiej powierzchni szyby, najbliżej krawę

-

dzi zewnętrznej.

USZCZELKA KLEJ

Uwaga: Uszczelkę należy nabyć we własnym zakresie w placówce handlowej. Grubość uszczelki pod wpływem ciężaru płyty powinna wynosić 1mm. Jeżeli uszczelka będzie miała inną grubość należy uwzględnić głębokość frezowania blatu kuchennego.

Umieść płytę w otworze meblowym, ustaw ją symetrycznie w otworze w taki sposób, by szczeliny pomiędzy płytą a krawędzią blatu kuchennego były równe z każdej strony.

Szczelinę pomiędzy blatem a płytą wypełnij slikonem. Upewnij się, że slikon nie dostaje się pod płytę. Grozi to mechanicznym uszkodzeniem szyby w razie ko

-

nieczności demontażu urządzenia w przyszłości.

SLIKON PŁYTA GRZEJNA USZCZELKA BLAT SLIKON PŁYTA GRZEJNA USZCZELKA BLAT

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niepo blatu od spodu.

-

prawnym montażem płyty w blacie, w szczególności przyklejenie płyty na stałe do

Wskazówki dla instalatora urządzenia

• Płytę najlepiej zabudować na równo z blatem kuchennym wykonanym z ka

-

mienia lub płytek ceramicznych.

• Uszczelka naniesiona na spód płyty nie powinna powodować dostawania się slikonu wykończeniowego pod spód płyty. W razie konieczności demonta może spowodować pęknięcie szyby ceramicznej.

min. 160 wilgoci.

O

C.

• Powierzchnie blatu powstałe po wycięciu zaleca się pokryć odpowiednim szczególności szerokości frezowania, na której będzie opierać się płyta.

wykonania zgłaszanej naprawy.

-

żu urządzenia należy wyciąć ostrym nożem slikon dookoła płyty, gdy slikon dostanie się pod płytę, wycięcie slikonu nie będzie możliwe a demontaż płyty • Slikon użyty do uszczelnienia krawędzi powinien być odporny na temperaturę lakierem (przykładowo slikonowym), zabezpieczy to blat przed przenikaniem • Nieodpowiedni slikon może powodować przebarwienia kamienia naturalnego.

• Bezwzględnie należy przestrzegać wymiarów z rysunku montażowego, w • W przypadku awarii płyty zaleca się kontakt z osobą odpowiedzialną za zabu

-

dowę płyty w celu jej zdemontowania przez wizytą pracownika serwisu w celu

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement