Amica DB100 SafetyDry Basket SafetyDry Basket Instrukcja obsługi

Amica DB100 SafetyDry Basket SafetyDry Basket Instrukcja obsługi
SafetyDry Basket
EN
Just need to clamp the kit on the filter (marked on bottom),
then hook it in the groove of front support (marked on the
top).
PL
Należy zamocować zestaw na filtrze (oznaczenia na dole),
a następnie zaczepić w wyżłobieniu przedniego wspornika
(oznaczenie na górze).
CZ
Připevněte sestavu na filtr (značka dole) a pak ji zahákněte do drážky přední vzpěry
(značka nahoře).
SK
Súpravu upevnite k filtru (krúžky dole), a následne uchopte v drážke prednej vzpery
(krúžok hore).
DB100
IO-WMS-1415 (07.2018./1)
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement