Simrad IS42 Kasutusjuhend

Simrad IS42 Kasutusjuhend

IS42

Käyttäjän ohjekirja

SUOMI

www.simrad-yachting.com

Johdanto Vastuuvapauslauseke

Navico kehittää tuotteidensa ominaisuuksia jatkuvasti ja siksi pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mainitut muutokset saattavat olla uudempia kuin tämän asennusohjeen sisältämät tiedot. Jos tarvitset lisätietoja ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään.

Tämän laitteen ja siihen liittyvien antureiden ja lisälaitteiden asennus ja käyttö tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, henkilövahinkoja tai vahinkoja omaisuudelle, on täysin käyttäjän vastuulla. Tämän tuotteen käyttäjä vastaa asianmukaisten ja turvallisten veneilykäytäntöjen noudattamisesta.

NAVICO HOLDING AS, YHTIÖN TYTÄRYHTIÖT, HAARAKONTTORIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT EIVÄT VASTAA TÄMÄN TUOTTEEN EPÄASIALLISEN TAI VÄÄRÄN KÄYTÖN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA TAI LAIN VASTAISESTA KÄYTTÖTAVASTA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA.

Määräävä kieli: Tämä lausunto, kaikki liittyvät käyttöohjeet, oppaat ja muu tuotteeseen liittyvä tieto (dokumentointi) saattaa olla käännetty tai saatetaan kääntää muille kielille (käännös).

Dokumentoinnin ja käännösten välisissä mahdollisissa ristiriitatilanteissa dokumentoinnin englanninkielistä versiota pidetään virallisena versiona.

Tämän asennusohjeen tiedot vastaavat tuotteen ominaisuuksia painohetkellä. Navico Holding AS, yhtiön tytäryhtiöt, haarakonttorit ja yhteistyökumppanit pidättävät oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Tavaramerkit

Simrad ® on käytössä Kongsbergin lisenssillä.

NMEA ® ja NMEA 2000 ® ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet © 2016 Navico Holding AS.

Johdanto | IS42 Käyttäjän ohjekirja 3

4

Takuu

Takuukortti toimitetaan erillisenä dokumenttina laitteen mukana.

Tarvittaessa lisätietoja on saatavissa Internet-sivuilta laitemerkin ja laitetyypin alta: www.simrad-yachting.com.

• •

Vaatimustenmukaisuustiedot

Laite on seuraavien vaatimusten mukainen: EMC-direktiivin 2014/30/EY CE-vaatimukset Radioliikenteen (sähkömagneettisen yhteensopivuuden) standardin (2008) mukaiset tason 2 laitteiden vaatimukset Asianmukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tuotetta koskevassa osiossa seuraavassa osoitteessa: www.simrad yachting.com.

Tietoa tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas koskee IS42-tuotteen käyttöä. Oppaassa oletetaan, että kaikki laitteet on asennettu, niiden asetukset on määritetty ja että järjestelmä on käyttövalmis.

Käyttöopas edellyttää käyttäjältä perustietoa navigoinnista sekä merenkulun sanastosta ja käytännöistä.

Lukijan erityishuomiota vaativat tärkeät tekstin kohdat on korostettu seuraavasti: Ú

Huomautus:

käytetään kiinnittämään lukijan huomio kommenttiin tai muihin tärkeisiin tietoihin.

Varoitus:

käytetään varoittamaan henkilöstöä mahdollisista loukkaantumisriskeistä tai laite- tai henkilövahingoista sekä kertomaan näiden riskien ehkäisemisestä.

Käyttöohjeen versio

Tämä käyttöohje on kirjoitettu ohjelmistoversiolle 1.0. Käyttöohjetta päivitetään säännöllisesti uusiin ohjelmistoversioihin sopivaksi.

Uusin käyttöohjeen versio on ladattavissa osoitteesta www.simrad yachting.com.

Johdanto | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Sisältö

7

7 8

Johdanto

Käyttöoppaat

Etupaneeli ja painikkeet

10 Perustoiminnot

10

Yksikön virran kytkeminen ja katkaiseminen

10 12 12 13 14

Valikkojärjestelmän käyttö

Näyttöasetukset Näyttötila

Tietosivun valinta

Mies yli laidan (MOB)

16 Sivut

16

Sivun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

16 17 24 25

Sivujen automaattinen vieritys

Esimääritetyt sivut ja mallisivut

Tietosivujen määrittäminen

Puuttuvat tai virheelliset tiedot

26 Matkaloki

27 AIS

27

AIS-sivu

27 28 28 29 29 30 30 32

AIS-kohdesymbolit

Kohteen valitseminen AIS-sivun näyttövalinnat

Kohdetietojen näyttäminen AIS-viestit

AIS SART Alushälytykset

AIS-asetukset

34 Autopilotti

34

Turvallinen käyttö autopilotilla

35 36 36 43

Autopilotin ohjaintaulu

Autopilotin ikkuna Autopilotin tilat

Autopilotin käyttäminen EVC-järjestelmässä

Sisältö | IS42 Käyttäjän ohjekirja 5

6

43 43

Autopilotin hälytykset Autopilotin asetukset

50 Hälytykset

50

Hälytyksen ilmoitus

50 51 52 52

Hälytysten hyväksyminen

Hälytysjärjestelmän ja hälytyssireenin käyttöönotto

Hälytyshistoria Analogisten ikkunoiden hälytysrajat

53 Ohjelmiston asetusten määrittäminen

53

Polttoaine

54 55 61 61

Etänäytöt

Kalibrointi

Vaimennus Järjestelmäasetukset

67 Huolto

67

Ennaltaehkäisevä huolto

67 67 67

Näytön puhdistaminen Liittimien tarkistaminen Ohjelmistopäivitykset

70 Valikon vuokaavio

70

Sivuvalikot

70

Asetukset-valikko

74 Tekniset tiedot

75 Mittapiirustus

76 Termit ja lyhenteet

78 Tuetut tiedot

78

NMEA 2000 PGN (lähetys)

78

NMEA 2000 PGN (vastaanotto)

Sisältö | IS42 Käyttäjän ohjekirja

1

Johdanto

IS42 on verkkoon yhdistetty monitoimi-instrumentti. Näytössä näytetään antureiden ja muiden järjestelmään yhdistettyjen laitteiden tiedot.

Yksikkö mittaa nopeutta, tuulta, matkaetäisyyttä ja -aikaa, keskinopeutta sekä virtauksen suuntaa ja nopeutta.

Jos verkkoon on yhdistetty yhteensopiva autopilottitietokone, IS42 näyttää myös autopilotin tilan.

• •

Käyttöoppaat

IS42-järjestelmälle on saatavilla seuraavat ohjeet: IS42-käyttöopas (tämä opas) IS42-pikaopas • • • OP12-autopilottiohjaintaulun käyttäjän opas AP44/IS42/Triton 2 -asennusopas AP44/IS42/Triton 2 -kiinnitysmalli • • OP12/Triton 2 -autopilottiohjaintaulu NAC-2/NAC-3-autopilottitietokoneen käyttöönotto-opas • Ú AC12N/AC42N-asennusopas

Huomautus:

yachting.com.

Osanumeron viimeinen osa ilmaisee asiakirjan versiota. Kaikkien asiakirjojen viimeisin versio on ladattavissa tuotteen verkkosivustolta osoitteessa www.simrad-

Johdanto | IS42 Käyttäjän ohjekirja 7

Etupaneeli ja painikkeet

1 2 3 2 4 1 2 3

• •

Sivut-painike

Kun valikkoja ei ole aktiivisena: Selaa käytössä olevia tietosivuja.

Saat käytössä olevat sivut näkyviin painamalla näppäintä pitkään. Voit valita näytettävän sivun suoraan.

Valikon ja valintaikkunan käyttö: palaa edelliselle valikkotasolle tai poistu valintaikkunasta painamalla näppäintä.

Nuolipainikkeet

Liiku ylös- tai alaspäin valikossa tai valintaikkunassa painamalla näppäintä.

Muuta arvoa painamalla näppäintä.

Enter-painike

Valitse valikkovaihtoehto ja siirry seuraavalle valikkotasolle painamalla näppäintä.

Ota valikon/valintaikkunan toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla näppäintä.

8 Johdanto | IS42 Käyttäjän ohjekirja

4 MENU-/taustavalaistus-painike

Saat sivun valikon näkyviin painamalla näppäintä kerran.

Asetukset-valikko tulee näkyviin kaksoispainamalla näppäintä.

Saat näkyviin Näyttöasetukset-ikkunan, jossa voit säätää näytön taustavalaistusta, pitämällä näppäintä painettuna.

Johdanto | IS42 Käyttäjän ohjekirja 9

2

Perustoiminnot Yksikön virran kytkeminen ja katkaiseminen

Yksikössä ei ole virtapainiketta, ja se on käynnissä niin kauan kuin virta on yhdistettynä NMEA 2000 -verkon runkoon.

Ensimmäinen käynnistys

Kun yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran ja tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, näyttöön avautuu ohjattu asetusten määritystoiminto. Määritä tärkeimmät asetukset noudattamalla ohjatun asetusten määritystoiminnon kehotteita. Näitä asetuksia voidaan muuttaa myöhemmin, ja lisämääritys voidaan tehdä osion

"Ohjelmiston asetusten määrittäminen"

sivulla 53 mukaisesti.

Lepotila

Lepotila säästää virtaa kytkemällä näytön ja näppäinten taustavalaistuksen pois käytöstä. Järjestelmä jatkaa toimintaansa taustalla.

Lepotila (Nuku) valitaan Näyttöasetukset-ikkunassa, jonka saa käyttöön pitämällä

MENU

-painiketta painettuna. Normaali käyttötila palautetaan lepotilan jälkeen painamalla lyhyesti

MENU

-painiketta.

Valikkojärjestelmän käyttö

Yksikön kaikki toiminnot ja asetukset saadaan käyttöön valikkojärjestelmässä painamalla

MENU

-painiketta millä tahansa sivulla.

Kaikilla sivuilla ei ole omaa valikkoa, mutta kaikista sivuvalikoista pääsee Asetukset-valikkoon.

Pääset Asetukset-valikkoon myös kaksoisnapsauttamalla

MENU

painiketta.

10 Perustoiminnot | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Sivuvalikko Asetukset-valikko

• • • Siirry valikoissa ja valintaikkunoissa ylös ja alas nuolipainikkeilla Vahvista valinta painamalla Enter-painiketta.

Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla Sivut-painiketta

3.

4.

5.

6.

Numeroarvon muokkaaminen

1.

Valitse syöttökenttä nuolipainikkeilla

2.

Paina Enter-painiketta, jolloin kenttä siirtyy muokkaustilaan - Vasen numero alkaa vilkkua Aseta vilkkuvan numeron arvo nuolipainikkeilla Siirry seuraavaan numeroon painamalla Enter-painiketta Toista vaiheet 3 ja 4 kunnes kaikki numerot on asetettu Poistu valitun kentän muokkaustilasta painamalla Enter painiketta

7.

Valitse peruutus- tai tallennuspainike nuolipainikkeilla ja vahvista sitten valinta ja poistu valintaikkunasta painamalla Enter painiketta.

Valittu kenttä Kenttä muokkaustilassa

Ú

Huomautus:

syötteitä.

voit missä vaiheessa tahansa painaa Sivut painiketta, jolloin poistut valintaikkunasta tallentamatta

Perustoiminnot | IS42 Käyttäjän ohjekirja 11

Näyttöasetukset

12

• • Näytön asetuksia voi säätää milloin tahansa Näyttöasetukset ikkunassa, jonka saa käyttöön pitämällä

MENU

-painiketta painettuna.

• • Käytettävissä on seuraavat valinnat: Taustavalon taso: säätää taustavalon tasoa minimistä (10 %) maksimiin (100 %) 10 %:n askelin - Kun taustavalaistuksen kenttä on aktiivisena, kerrallaan.

MENU

-painikkeen painaminen pienentää taustavalaistuksen tasoa 30 prosenttia Näyttöryhmä: määrittää, mihin verkkoryhmään yksikkö kuuluu Yötila: ottaa käyttöön/pois käytöstä yötilan väripaletin Yötilan väri: asettaa yötilan väripaletin • Käännä päivävärit: muuttaa sivujen taustavärin oletusväristä mustasta valkoiseksi • Ú Nuku: säästää virtaa kytkemällä näytön ja näppäinten taustavalaistuksen pois käytöstä

Huomautus:

Kaikki näyttöasetuksiin tehdyt muutokset koskevat kaikkia yksiköitä, jotka kuuluvat samaan näyttöryhmään.

Lisätietoja verkkoryhmistä on kohdassa

"Verkkoryhmät"

sivulla 64.

Näyttötila

IS42-yksikkö voidaan asettaa toimimaan vain instrumenttina, autopilotin näyttönä tai näiden kahden näyttötilan yhdistelmänä.

Perustoiminnot | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• • Vain mittaristonäyttö: näyttää aktiiviset tietosivut. Autopilottisivu voi olla yksi näistä tietosivuista.

Vain autopilottinäyttö: näyttää ainoastaan autopilottisivun.

• Autopilottinäyttö kun pilotti on päällä: siirtyy automaattisesti Autopilotti-sivulle, kun autopilotti on siirretty automaattitilaan.

Kun autopilotti siirretään valmiustilaan, näyttö palaa edelliselle sivulle. Tämä toiminta ei edellytä minkään autopilottisivun valitsemista käyttöönotettujen kahdeksan tietosivun joukkoon • Näyttötilan valintaikkunassa on seuraavat lisävalinnat: Näytä MOB: siirtyy automaattisesti MOB-sivulle, jos verkon muu järjestelmä on aktivoinut mies yli laidan -tapahtuman. Katso

yli laidan (MOB)"

sivulla 14

"Mies

Tietosivun valinta

IS42 sisältää 14 esimääritettyä tietosivua, mutta niistä vain kahdeksan otetaan käyttöön.

Lisätietoja sivuista on osiossa

"Sivut"

sivulla 16.

• • Käyttöön otetun sivun valitsemiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa: Tietosivun valitseminen suoraan Sivujen vieritys Lisätietoja sivun automaattisesta vierityksestä on osiossa

"Sivujen automaattinen vieritys"

sivulla 16.

Perustoiminnot | IS42 Käyttäjän ohjekirja 13

• •

Tietosivun valitseminen suoraan

Pidä Sivut-painiketta painettuna, jolloin saat näkyviin luettelon käyttöönotetuista sivuista, ja sen jälkeen: valitse näytettäväksi haluamasi sivu nuolipainikkeilla vahvista valinta painamalla Enter-painiketta.

Jos valintaa ei vahvisteta, valikko aikakatkaistaan ja korostettu sivu näytetään kolmen sekunnin ajan.

Käytössä olevien tietosivujen selaaminen

Selaa käytössä olevia tietosivuja painamalla Sivut-painiketta.

14

Mies yli laidan (MOB)

Ú

Huomautus:

MOB ja AIS-SART toimivat ainoastaan, kun verkossa on Simrad-monitoiminäyttö (MFD).

Jos mies yli laidan -tapahtuma käynnistyy muusta verkossa olevasta järjestelmästä, laite siirtyy välittömästi MOB-sivulle.

Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön/pois käytöstä Näyttöasetukset-ikkunassa. Katso

"Näyttötila"

sivulla 12.

MOB-sivulla näytetään MOB-toiminnon sijainti, alue ja suuntima siinä paikassa, jossa MOB-toiminto aktivoitui. Jos mies yli laidan toiminto aktivoidaan AIS-SARTin kautta, MOB-sijainti päivitetään AIS SART-signaalin kautta.

Perustoiminnot | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Järjestelmä näyttää navigointiohjeita MOB-reittipisteeseen, kunnes käyttäjä peruuttaa navigoinnin valikosta.

Perustoiminnot | IS42 Käyttäjän ohjekirja 15

3

Sivut

IS42 sisältää 14 esimääritettyä tietosivua.

Näiden sivujen lisäksi on 13 mallisivua, joiden avulla voidaan luoda käyttäjän määrittämiä sivuja.

Korkeintaan kahdeksan sivua voi olla otettuna käyttöön yksikössä.

Ne voivat olla mitä tahansa ennalta määritettyjä sivuja ja käyttäjän määrittämiä sivuja.

Sivun ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Sivu saadaan käyttöön Sivut-painikkeella varmistamalla, että se on valittu kahdeksan käyttöönotetun sivun joukkoon.

Sivujen automaattinen vieritys

Voit asettaa järjestelmän automaattisesti vierittämään kaikkia käyttöön otettuja sivuja määritetyin aikavälein.

Aikaväli asetetaan ja automaattinen vieritystoiminto käynnistetään Sivut-valikosta.

16 Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Esimääritetyt sivut ja mallisivut

Esimääritetyt sivut

Autopilotin tila Moottoritie Vuorovesi Sää

Mallisivut

000.0

Koko näyttö 2x1 Ruudukko 2x2 Ruudukko 2x2 Ruudukko siirto ft Syvyyshistoria Yksinkertainen Nopeus/Syvyys Yksinkertainen Tuulikulma/Nopeus GPS Tuulinäkymä 3x3 Ruudukko 1 + 3 Digitaalinen pohja 1 + 6 Digitaalinen 1 + 3 Digitaalinen sivu 1 + 4 Digitaalinen AIS Mittari Ohjaus Yksittäinen aikaplottaus Tupla-aikaplottaus Yksittäinen Analogi Analoginen+ 3 2x2 Digitaalinen (moottori) Tuulinäkymä + 3

Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja 17

Autopilotin tilasivu

Autopilotin tila. Katso

"Autopilotti"

sivulla 34.

Moottoritie-sivu

Navigointitiedot, mukaan lukien 3D-näkymä veneen sijainnista reitillä.

Vuorovesi-sivu

Vuorovesitiedot, jotka näytetään suhteessa jahdin keulaan.

18 Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Sääsivu

Säätiedot näytetään graafisesti yhdessä ympäristötietojen kanssa, jolloin niiden tarkastelu on vaivatonta.

Barometrin aikajakso on mahdollista asettaa aikaisempien tietojen näyttämiseen 3 tunnista 48 tuntiin. Jaksoa muutetaan valikosta tai nuolipainikkeilla.

Syvyyshistoriasivu

Tallennettujen syvyystietojen nykyinen syvyys ja histogrammi.

Syvyyshistogrammin aikajakso voidaan asettaa näyttämään 5, 10, 30 tai 60 minuutin historian.

Jaksoa muutetaan valikosta tai nuolipainikkeilla.

Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja 19

Nopeus/syvyys-sivu

Perusnopeus ja -syvyys. Nopeus-sivulla on kiihdytyksen pylväsdiagrammi.

Tuulikulman nopeus -sivu

Suhteellinen kulma ja todellinen tuulen nopeus.

Tuulikulman ilmaisin (

1

) on punainen paapuurin ja vihreä styyrpuurin luoville. Todellisen tuulen nopeuden kentässä on Beaufort-asteikon ilmaisin (

2

).

20 Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja

GPS-sivu

GPS- ja navigointitiedot. Jos navigointi ei ole käytössä, navigointikentässä näkyy viivoja.

Tuulinäkymä

Tuulitietojen esittäminen kätevässä visuaalisessa muodossa.

Suhteellisen tuulikulman ilmaisin (

1

) ja todellisen tuulikulman ilmaisin (

2

).

AIS-sivu

Näyttää valitun alueen AIS-kohteet. Katso

"AIS"

sivulla 27.

Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja 21

Mittari

Moottorin tiedot, mukaan lukien analoginen kierroslukuvalitsin (

1

), kaksi dynaamista tietokenttää (

2

) sekä moottorin trimmiä (

3

) ja lämpötilaa (

4

) kuvaavat palkit.

• Dynaamisissa tietokentissä näytetään tiedot seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: Prioriteetti 1 - SOG - Vesinopeus - Nopeus (pitot) • Prioriteetti 2 - Syvyys • Prioriteetti 3 - Aluksen polttoainetaloudellisuus, GPS - Aluksen polttoainetalous, vesi • Prioriteetti 4 - Polttoainelukema Neulan väri ilmaisee moottorin paikkaa: valkoinen tarkoittaa keskiosaa, punainen paapuuria ja vihreä styyrpuuria.

Mittarisivu voidaan asettaa näyttämään yhden tai kaksi moottoria.

Katso

"Moottorin asetus"

sivulla 66.

22 Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Yksi moottori Kaksi moottoria

Kun valittuna on kaksi mittaria, dynaamisissa kentissä näytettäviä tietoja ei toisteta toiselle mittarille.

Ohjaus

Navigointitiedot, mukaan lukien kätevä kompassisuunnan visuaalinen esitys.

Yksittäinen aikaplottaus

Helposti tarkasteltavassa muodossa nykyiset ja historiatiedot tietyllä aika-asteikolla esitettynä.

Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja 23

Tiedot ja aikajakson voi muuttaa valikosta.

Aikajaksoa voi muuttaa myös nuolipainikkeilla.

Tupla-aikaplottaus

Helposti tarkasteltavassa muodossa nykyiset ja historiatiedot tietyllä aika-asteikolla esitettynä.

Tiedot ja aikajakson voi muuttaa kullekin aikaplottaukselle valikosta.

Tietosivujen määrittäminen

Sivun korvaaminen

Mikä tahansa käyttöön otettu sivu voidaan korvata jollakin muulla ennalta määritetyllä sivulla tai mallisivulla, jos haluat luoda mukautetun sivun.

24

Mukautetun sivun luominen/muokkaaminen

Mukautettu sivu luodaan kahdessa vaiheessa: Jokin aktiivinen sivu korvataan mallisivulla (ks. edellä)

Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• Ú Mallisivun kenttiin valitaan tiedot

Huomautus:

jos mallisivulla on useita tietokenttiä, aktiivinen kenttä valitaan nuolipainikkeilla.

Minkä tahansa kentän tiedot on mahdollista muuttaa myöhemmin mukautetulla sivulla.

Analogisten sivujen alueen asteikon vaihtaminen

Voit vaihtaa joidenkin analogisten sivujen alueen asteikon painamalla nuolipainikkeita.

Ú

Huomautus:

Jos varsinaiset tallennetut tiedot ovat suurempia kuin valittu analoginen asteikko, analoginen neula jää asteikon korkeimpaan kohtaan. Digitaalisessa ikkunassa näytön keskellä näytetään todellinen arvo.

Puuttuvat tai virheelliset tiedot

Jos tietotyyppi puuttuu tai tiedot ovat asteikon ulkopuolella, näytössä ei näy lukemaa.

Esimerkissä näytetään syvyyden/nopeuden perussivu, josta puuttuu nopeustiedot.

Sivut | IS42 Käyttäjän ohjekirja 25

4

Matkaloki

Matkaloki on käytettävissä Asetukset-valikossa.

• • Matkaloki on tilapäinen sivu, eikä tätä näkymää voi määrittää käyttäjän määrittämänä sivuna.

Matkaloki näkyy näytössä, kunnes Sivut-painiketta painetaan.

Käytettävissä on kolme lokivaihtoehtoa: Trippi 1: tallentaa vedessä kuljetun matkan (lokisyöte) Trippi 2: tallentaa GPS:n kautta saadun kuljetun matkan • Ú Tallenne: näyttää kokonaisetäisyyden, joka on kuljettu järjestelmäasennuksesta tai järjestelmän palautuksesta lähtien

Huomautus:

Trippi 1 edellyttää oikein kalibroitua venenopeutta, jotta matkatietueet olisivat tarkkoja.

Trippi 2 edellyttää yhteensopivaa GPS-paikanninta, joka on yhdistetty verkkoon.

Aktiivinen matkaloki käynnistetään, pysäytetään ja nollataan valikosta, joka aktivoidaan painamalla

MENU

-painiketta.

26 Matkaloki | IS42 Käyttäjän ohjekirja

5

AIS

Jos verkkoon on liitetty yhteensopiva AIS (Automatic Identification System) -järjestelmä tai AIS-yhteensopiva NMEA 2000 VHF, kaikki näiden laitteiden tunnistamat kohteet voidaan näyttää AIS-sivulla.

Saat näkyviin myös alueella olevien SART- ja AtoN-laitteiden viestejä ja sijainnin.

• • •

AIS-sivu

AIS-sivulla näytetään oma alus sivun keskellä AIS-kohteet asetetulla alueella AIS-tila (

A

) AIS

Lähetystila Hiljainen tai vain vastaanotto -tila

• • • näytettyjen symbolien määrä verrattuna kohteiden kokonaismäärään (

B

) etäisyys alueympyröiden välillä (

C

) valittu alue (

D

).

AIS-kohdesymbolit

Järjestelmässä käytetään seuraavia AIS-kohdesymboleja: Hiljainen AIS-kohde (liikkumaton tai ankkurissa).

Liikkuva ja turvallinen AIS-kohde ja kulkusuunnan keulalinja.

Vaarallinen AIS-kohde, havainnollistettu lihavoinnilla.

Kohteen vaarallisuus määräytyy CPA- ja TCPA-asetusten perusteella. Lisätietoa on kohdassa

"Vaarallisten alusten määrittäminen"

sivulla 32.

27 AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja

28

Kadonnut AIS-kohde.

Jos järjestelmä ei saa kohteesta signaaleja tietyn ajan kuluessa, kohde määritetään kadonneeksi.

Kohdesymboli näkyy sijainnissa, jossa kohde on viimeksi tunnistettu ennen sen katoamista.

Valittu AIS-kohde, aktivoidaan valitsemalla kohdesymboli.

Kohteen tilalle tulee oletusarvoinen kohdesymboli, kun kohdistin siirretään pois symbolin päältä.

AIS SART (AIS-meripelastuslähetin).

Kohteen valitseminen

Valitse yksittäiset AIS-kohteet AIS-sivulla nuolipainikkeilla. Valittu kohdesymboli muuttuu valituksi AIS-kohdesymboliksi.

AIS-sivun näyttövalinnat

AIS-kohteiden näyttämistä varten on käytettävissä seuraavat valinnat:

Alue

Määrittää AIS-sivun mittausalueen. Valittu alue ilmaistaan AIS-sivun oikeassa alakulmassa.

Ikonilajittelu

Oletusarvoisesti kaikki valitulla alueella olevat kohteet näytetään AIS sivulla. Voit valita, että AIS-alukset piilotetaan ja että kohteita ei näytetä aluksen nopeuden mukaan.

Suuntaviivat

Määrittää kurssin pituuden maan suhteen ja ohjaussuunnan suuntaviivat omalle aluksellesi ja muille aluksille.

Suuntaviivojen pituus voidaan määrittää osoittamaan matkaa, jonka alus liikkuu tiettynä aikana.

Oman aluksesi ohjaussuuntatiedot luetaan aktiivisesta ohjaussuunnan anturista ja COG-tiedot saadaan aktiivisesta GPS:stä.

Muiden alusten COG-tiedot sisältyvät AIS-järjestelmästä tulleeseen ilmoitukseen.

AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Kohdetietojen näyttäminen

Yksittäisen kohteen tietojen näyttäminen

Kun kohde on valittu, Enter-painikkeella saadaan näkyviin valitun kohteen yksityiskohtaiset tiedot.

Kohdeluettelo

Kohdeluettelossa näytetään kaikkien vastaanotettujen AIS kohteiden perustiedot.

Kohdeluetteloa voi lajitella eri tietojen mukaan painamalla

MENU

painiketta. Voit myös valita, otetaanko luetteloon kaikki kohteet vai vain vaaralliset kohteet.

AIS-viestit

Viestin vastaanottaminen

AIS-aluksesta vastaanotettu viesti näytetään välittömästi millä tahansa sivulla, jos Viesti alukselta on otettu käyttöön

Hälytysasetukset-valintaikkunassa. Katso

"Alushälytykset"

sivulla 30.

Luettelo kaikista AIS-viesteistä

Kaikki vastaanotetut viestit on tallennettu viestiluetteloon, joka saadaan käyttöön painamalla

MENU

-painiketta, kun näytössä on AIS-sivu.

Valitse viesti ja paina

MENU

-painiketta, jolloin alkuperäinen viesti tulee näkyviin.

AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja 29

30

AIS-aluksen kutsu

Jos järjestelmässä on NMEA 2000 -yhteyden kautta lähetettäviä DSC (Digital Select Calling) -kutsuja tukeva VHF-radio, voit ottaa DSC yhteyden muihin aluksiin IS42-laitteella.

Kutsu-valintaikkunassa voit vaihtaa kanavaa tai peruuttaa kutsun.

Kutsu-valintaikkuna sulkeutuu, kun yhteys on muodostettu.

AIS SART

Kun AIS SART (meripelastusmajakka) on aktivoitu, se alkaa lähettää sijainti- ja tunnistustietoja. AIS-laitteesi vastaanottaa nämä tiedot.

• • Jos käyttämäsi AIS-vastaanotin ei ole yhteensopiva AIS SARTin kanssa, se tulkitsee vastaanotetut AIS SART -tiedot vakiomallisen AIS lähettimen signaaliksi. AIS-sivulle on sijoitettu kuvake, mutta se on AIS-aluskuvake. Jos käyttämäsi AIS-vastaanotin on yhteensopiva AIS SARTin kanssa, AIS SART -tietoja vastaanotettaessa tapahtuu seuraavaa: AIS SART -kuvake on sivulla paikassa, joka saatiin AIS SARTista Hälytysviesti näytetään, jos sireeni on otettu käyttöön, ja sen jälkeen kuuluu hälytysääni.

Ú

Huomautus:

kuvake on vihreä, jos vastaanotetut AIS SART tiedot ovat testi eivätkä aktiivinen viesti.

Alushälytykset

Voit määrittää useita hälytyksiä, jotka varoittavat määritettyjen rajojen sisälle ilmestyvistä kohteista tai aiemmin havaituista kohteista, jotka poistuvat alueelta.

Hälytykset aktivoidaan Hälytysasetukset-valintaikkunassa.

AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Lisätietoja hälytyksistä on kohdassa

"Hälytykset"

sivulla 50.

Vaarallinen alus

Ohjaa sitä, aktivoidaanko hälytys aluksen tullessa CPA-asetuksen etäisyyttä lähemmäs TCPA:n aikarajan sisällä. Lisätietoa on kohdassa

"Vaarallisten alusten määrittäminen"

sivulla 32.

AIS—alus kadonnut

Asettaa etäisyyden jonka mukaan AIS-alus määritetään kadonneeksi.

Jos alus kadotetaan kyseisen alueen sisäpuolella hälytys liipaistuu.

Ú

Huomautus:

tilasta.

Valintaruudun avulla valitaan näytetäänkö ponnahdushälytysikkuna ja kytketäänkö hälytysääni päälle hälytyksen liipaistuessa. CPA— ja TCPA—arvot määrittävät sen, milloin alus tulkitaan vaaralliseksi riippumatta tämän asetuksen

Alusviestit

Määrittää aktivoituuko hälytys kun AIS-kohteelta on vastaanotettu viesti.

AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja 31

AIS-asetukset

Vaarallisten alusten määrittäminen

Aluksen ympärille voi määrittää näkymättömän hälytysalueen. Kun asetettujen rajojen sisäpuolelle tulee jokin kohde, symboli muuttuu vaarallisen kohteen symboliksi. Järjestelmä antaa hälytyksen, jos hälytykset on otettu käyttöön Hälytysasetukset-paneelissa.

32

Nopeuden ja kurssin ilmaisin

Suuntaviivan avulla voidaan ilmaista kohteiden nopeutta ja kurssia joko absoluuttisena (todellisena) liikkeenä tai suhteessa omaan alukseesi.

AIS—kuvakkeen suuntaus

Asettaa AIS-kuvakkeen suuntauksen joko ohjaussuunnan mukaiseksi tai COG-tiedon mukaan.

AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Oman aluksen MMSI-numero

Käytetään oman aluksen MMSI (Maritime Mobile Service Identity) numeron syöttämiseen järjestelmään. Tämä numero on syötettävä, jotta pystyt vastaanottamaan osoitteellisia viestejä AIS- ja DSC aluksista.

AIS | IS42 Käyttäjän ohjekirja 33

6

Autopilotti

Jos järjestelmään on yhdistetty yhteensopiva autopilottitietokone, autopilottitoiminto on järjestelmän käytettävissä.

Järjestelmä sallii korkeintaan yhden autopilottitietokoneen verkossa.

Näyttöyksikkö havaitsee verkossa käytettävissä olevan autopilottitietokoneen automaattisesti ja antaa yhdistetyn tietokoneen käyttöön asetukset, määritykset ja käyttäjävalikot.

Lisätietoja autopilottitietokoneen asentamisesta ja määrityksistä on autopilottitietokoneen mukana tulevissa oppaissa.

Turvallinen käyttö autopilotilla

Varoitus:

autopilotti on kätevä navigoinnin apuväline, mutta se EI korvaa ihmistä.

Varoitus:

varmista, että autopilotti on asennettu oikein, otettu käyttöön ja kalibroitu ennen käyttöä.

Ú

Huomautus:

voit poistaa autopilotin käytöstä milloin tahansa painamalla

STBY

-painiketta OP12-autopilottiohjaintaulussa.

• • • Älä käytä automaattiohjausta seuraavissa tilanteissa: Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla tai kapeikoissa Näkyvyyden ollessa heikko tai ääriolosuhteissa merellä Alueilla, joilla autopilotin käyttö on lailla kielletty • • • • Käytettäessä autopilottia: Älä poistu ohjauspaikalta Älä sijoita magneettista materiaalia tai laitetta autopilottijärjestelmän käyttämän ohjaussuunta-anturin lähelle Varmista aluksen kurssi ja sijainti säännöllisin väliajoin Siirry aina valmiustilaan ja vähennä nopeutta tarpeen vaatiessa, jotta vältytään vaarallisilta tilanteilta

34 Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

1 2 < 10 10 > < 1 1 > STBY MODE AUTO 5 4 3

Autopilotin ohjaintaulu

Autopilottia ohjaa OP12 Autopilot -ohjaintaulu.

1 2 3 LED

- Tilan ja hälytyksen ilmaisin • •

Paapuurin ja styyrpuurin näppäimet

Valmiustilassa: aktivoi Ei seurantaa (NFU) -tila painamalla näppäintä.

AUTOMAATTI-tilassa: Muuta asetettua suuntaa 1° tai 10° paapuuriin tai styyrpuuriin painamalla näppäintä.

Alustyypit, jotka on asetettu purjehdustilaan: aloita luovi/ jiippi painamalla paapuurin tai styyrpuurin molempia näppäimiä.

• Ei ajautumista -tilassa: Muuta asetettua suuntaa 1° tai 10° paapuuriin tai styyrpuuriin painamalla näppäintä.

• • Tuulitilassa: Muuta asetettua tuulikulmaa 1° tai 10° paapuuriin tai styyrpuuriin.

Aloita luovi/jiippi painamalla molempia 1°:n näppäimiä.

AUTO-painike

Käynnistä automaattitila painamalla painiketta.

4 5 MODE-painike

• • Ú

Huomautus:

käytetään vain kun autopilotti on AUTO tai Ei ajautumista -tilassa.

Valitse tila painamalla kerran: Alustyypit, jotka on asetettu purjehdustilaan: aktivoi tuulitilan (

A

) Muut alustyypit: aktivoi Ei ajautumista -tilan (

B

) Aktivoi navigointitila painamalla pitkään (

C

)

STBY-painike

Aktivoi valmiustila painamalla painiketta.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 35

• • • •

Tilan ja hälytyksen ilmaisin

Autopilotin ohjaintaulun LED ilmaisee aktiivista tilaa ja hälytystä vilkkumalla: Automaattitila: valo palaa tasaisesti Tuulitila: valo vilkkuu (80 % päällä, 20 % pois päältä) Navigointitila: valo vilkkuu (40 % päällä, 60 % pois päältä) Järjestelmän hälytys: valo vilkkuu nopeasti Valo on vihreä päivätilassa ja punainen yötilassa.

Ú

Huomautus:

Ei ajautumista- ja Ei seurantaa -tiloille ei ole LED merkkivaloja.

Autopilotin ikkuna

• • • • Autopilotin ikkunan sisältö vaihtelee aktiivisen tilan mukaan. Kaikissa tiloissa näytetään: Vaste (AC12N/AC42N/SG05) / Profiilin (NAC-2/NAC-3) -tila (

A

) Suunnan ilmaisin, analoginen ja digitaalinen (

B

) Autopilotin tilan ilmaisin (

C

) Peräsimen ilmaisin, analoginen ja digitaalinen (

D

)

36

Lisätietoja saa erillisistä tilan kuvauksista ja kohdasta

"Termit ja lyhenteet"

sivulla 76.

Autopilotin tilat

Autopilotissa on useita ohjaustiloja. Tilojen ja toimintojen lukumäärä riippuu autopilottitietokoneesta, veneen tyypistä ja käytettävistä syötteistä, kuten seuraavien ohjaustilojen kuvauksessa on esitetty.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Valmiustila

Valmiustilaa käytetään silloin, kun venettä ohjataan ohjauspaikalta.

Siirry valmiustilaan painamalla

STBY

-painiketta.

Ú

Huomautus:

tilaan.

Jos painat jotakin paapuurin tai styyrpuurin painikkeista valmiustilassa, autopilotti siirtyy NFU (Ei Seurantaa) •

Ei seurantaa -tila (NFU)

NFU-tilassa voit käyttää peräsintä ohjaustaulun paapuurin ja styyrpuurin painikkeilla. Peräsin liikkuu niin kauan kuin painiketta painetaan.

Siirry NFU-tilaan painamalla yhtä paapuurin tai styyrpuurin painikkeista, kun autopilotti on valmiustilassa.

AUTO-tila (suunnan säilytys)

AUTO-tilassa autopilotti antaa peräsinkomentoja, joita edellytetään aluksen ohjaamiseen asetettuun suuntaan automaattisesti. Tässä tilassa autopilotti ei kompensoi virtauksen ja/tai tuulen (

A

) aiheuttamaa ajelehtimista.

A

• Siirry AUTO-tilaan painamalla suunnaksi.

AUTO

-painiketta. Kun tila on aktivoitu, autopilotti valitsee veneen nykyisen suunnan asetetuksi Asetetun ohjaussuunnan muuttaminen AUTO-tilassa Asetettua ohjaussuuntaa muutetaan paapuuri- ja styyrpuuripainikkeilla.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 37

38 < 10 10 > < 1 1 >

Ohjaussuunta muuttuu välittömästi. Uusi ohjaussuunta pidetään kunnes seuraava ohjaussuunnan muutos tehdään.

Luovi ja jiippi AUTO-tilassa Ú

Huomautus:

tila on käytettävissä vain, kun aluksen tyypin asetuksena on PURJEHDUS.

• Luovi ja jiippi AUTO-tilassa käyttää ohjaussuuntaa viitteenä. Luovi/ jiippitoiminto muuttaa asetettua ohjaussuuntaa paapuuriksi tai styyrpuuriksi, jonka kulma on kiinteä.

Luoviparametrit asetetaan Asetus/Purjehdus-parametreissä:

Luovikulma

määrittää luovimiskulman ja

Luoviaika

määrittää käännösnopeuden luovin/jiipin aikana. Katso

"Autopilotin asetukset"

sivulla 43.

Käynnistä luovi- tai jiippitoiminto paapuuriin tai styyrpuuriin pitämällä kumpaakin paapuuripainiketta tai styyrpuuripainiketta painettuna autopilotin ohjaintaulussa.

- Käännös alkaa välittömästi painikkeilla valittuun suuntaan.

Tuulitila

Ú

Huomautus:

Tuulitila on käytettävissä vain, kun aluksen tyypin asetuksena on PURJEHDUS. Tuulitilan aktivoiminen ei ole mahdollista, jos tuulitiedot puuttuvat.

Kun tuulitila on käytössä, autopilotti ottaa sen hetkisen tuulikulman viitekohdaksi ja säätää veneen ohjaussuunnan tähän viitekulmaan.

• Ennen tuulitilaan siirtymistä autopilottijärjestelmän on oltava AUTO tilassa ja sen on saatava kelvollista tietoa tuulianturista.

Siirry tuulitilaan painamalla

MODE

-painiketta, kun autopilotti on AUTO-tilassa Autopilotti pitää nyt veneen asetetussa tuulikulmassa siihen saakka, uusi tila on valittu tai uusi tuulikulma asetettu.

Varoitus:

Tuulitilassa autopilotti ohjaa suhteellisen tai todellisen tuulikulman eikä kompassisuunnan mukaan.

Muutokset tuulessa voivat saada aikaan aluksen ohjautumisen väärälle kurssille.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

< 1 1 >

• • Luovi ja jiippi tuulitilassa Luovi ja jiippi tuulitilassa voidaan suorittaa, kun purjehduksen viitteenä on suhteellinen tai todellinen tuuli. Kummassakin tapauksessa todellisen tuulikulman pitää olla alle 90 astetta (luovi) ja enemmän kuin 120 astetta (jiippi).

Luovi/jiippitoiminto heijastaa vastahalssin asetettua tuulikulmaa.

Käännösnopeuden luovin/jiipin aikana asettaa

Luoviaika

Asetus/

Purjehdus-valikossa. Katso

"Autopilotin asetukset"

sivulla 43.

Käynnistä luovi- tai jiippitoiminto painamalla sekä paapuurin että styyrpuurin 1°-painikkeita autopilotin ohjaimessa.

Vahvista luovi/jiippi valintaikkunassa painamalla

AUTO

-painiketta autopilotin ohjaintaulussa tai Enter-painiketta IS42-laitteessa.

Ú Ú

Huomautus:

Autopilotti lisää tilapäisesti 5 asteen tuulesta poispäin suuntautuvan käännön uudessa luovissa, jotta vene saa lisää vauhtia. Hetken kuluttua tuulikulma palaa takaisin asetettuun kulmaan.

Huomautus:

käynnistetä.

jos luovia/jiippiä ei vahvisteta, valintaikkuna sulkeutuu 10 sekunnin kuluttua eikä pyydettyä luovia/jiippiä

Ei ajautumista -tila

Ú

Huomautus:

Ei ajautumista -tila ei ole käytettävissä, jos aluksen tyypin asetuksena on PURJEHDUS.

Ei ajautumista -tilaa ei voi valita, jos GPS-paikannuksen ja ohjaussuunnan tietoja ei ole.

Ei ajautumista -tilassa alusta ohjataan laskettua reittiviivaa pitkin sen hetkisestä sijainnista ja käyttäjän asettamaan suuntaan. Jos alus

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 39

40 A

ajelehtii pois reittiviivalta virtauksen ja/tai tuulen (

A

) takia, alus seuraa viivaa, jolla on kallistuskulma.

• Ennen Ei ajautumista -tilaan siirtymistä autopilottijärjestelmän on oltava AUTO-tilassa, ja sen on saatava kelvollista tietoa GPS järjestelmästä ja ohjaussuunta-anturista.

Siirry Ei ajautumista -tilaan painamalla

MODE

-painiketta, kun autopilotti on AUTO-tilassa - Autopilotti piirtää näkymättömän reittiviivan aluksen sen hetkisen ohjaussuunnan perusteella aluksen sijainnista Autopilotti käyttää nyt sijaintitietoja reittietäisyyden laskemiseen ja automaattisesti ohjaa alusta lasketun reitin mukaisesti.

Asetetun kurssin muuttaminen Ei ajautumista -tilassa Asetettua kurssia muutetaan paapuuri- ja styyrpuuripainikkeilla.

Kurssi muuttuu välittömästi. Uusi kurssi pidetään kunnes seuraava kurssimuutos tehdään.

Väistö Ú

Huomautus:

käytettävissä vain AC12N-/AC42N autopilottitietokoneissa.

Jos esteen väistäminen Ei ajautumista -tilassa on tarpeen, voit asettaa autopilotin valmiustilaan ja käyttää tehostettua ohjausta tai ohjata ohjauspaikalta, kunnes este on ohitettu.

Jos palaat Ei ajautumista -tilaan 60 sekunnin sisällä, voit jatkaa aiemmin asetettua suuntimaa pitkin.

Jos et reagoi, valintaikkuna poistuu näytöstä ja autopilotti siirtyy Ei ajautumista -tilaan ja käyttää sen hetkistä ohjaussuuntaa asetettuna suuntimana.

Ohjaussuunnan palautus

Kun alus kääntyy AUTO- tai Ei ajautumista -tilassa,

AUTO

-painiketta painettiin.

AUTO

-painikkeen nopea painallus aktivoi ohjaussuunnan palautustoiminnon.

Toiminto peruuttaa käännöksen automaattisesti ja alus jatkaa siihen ohjaussuuntaan, johon se kompassin mukaan oli matkalla, kun

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

NAV-tila

Ú

Huomautus:

NAV-tila edellyttää yhteensopivaa karttaplotteria, joka on yhdistetty verkkoon.

NAV-tilaa ei voi valita, jos suuntatiedot puuttuvat tai jos ulkoisesta karttaplotterista ei saada ohjaustietoja.

Varoitus:

NAV-tilaa tulee käyttää vain avovesillä.

Navigointitilaa ei saa käyttää purjehdittaessa, sillä kurssimuutokset voivat saada aikaan odottamattomia luoveja/jiippejä!

NAV-tilassa autopilotti hyödyntää ulkoisen karttaplotterin antamia ohjaustietoja ja ohjaa aluksen yhteen määritettyyn reittipisteeseen tai useiden reittipisteiden kautta.

NAV-tilassa autopilotin suunta-antureita käytetään kurssin säilyttämiseen. Nopeustiedot saadaan SOG:stä tai valitusta nopeusanturista. Ulkoisesta karttaplotterista saadut ohjaustiedot muuttavat asetettua kurssia ja ohjaavat aluksen määränpäänä olevaan reittipisteeseen.

Jotta navigointiohjaus olisi asianmukainen, autopilottijärjestelmän on saatava karttaplotterista kelvollista tietoa. Automaattiohjaus on testattava ja todettava asianmukaiseksi ennen NAV-tilaan siirtymistä.

Ú

Huomautus:

Jos karttaplotteri ei lähetä viestiä, jossa ilmaistaan suuntima seuraavaan reittipisteeseen, autopilotti ohjaa ainoastaan XTE-virheen avulla. Siinä tapauksessa on palattava takaisin AUTO-tilaan jokaisessa reittipisteessä ja manuaalisesti muutettava asetettu kurssi vastaamaan suuntimaa seuraavaan reittipisteeseen ja sitten valittava NAV-tila uudelleen.

• • Ennen NAV-tilaan siirtymistä autopilottijärjestelmän tulee toimia AUTO-tilassa. Karttaplotterin on navigoitava reittiä tai kohti reittipistettä.

Käynnistä NAV-tila pitämällä

MODE

-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kun autopilotti on AUTO-tilassa.

Vahvista siirtyminen NAV-tilaan valintaikkunassa painamalla

AUTO

-painiketta autopilotin ohjaintaulussa tai Enter-painiketta IS42-laitteessa.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 41

Käännös NAV-tilassa Kun alus saavuttaa reittipisteen, autopilotti antaa äänihälytyksen ja näyttää näytössä valintaikkunan, jossa on uuden reitin tiedot.

• • Käytössä on käyttäjän määrittämä raja sallitulle kurssimuutokselle seuraavaan reittipisteeseen. Jos kurssimuutos on tätä asetettua rajaa suurempi, sinua pyydetään varmistamaan, että aiottu kurssimuutos on hyväksyttävä.

Jos tarvittava kurssimuutos seuraavaan reittipisteeseen on pienempi kuin kurssimuutoksen raja, autopilotti muuttaa suuntaa automaattisesti. Valintaikkuna poistuu näytöstä 8 sekunnin kuluttua, ellei sitä tyhjennetä Sivut-painikkeella.

Jos tarvittava kurssimuutos on asetettua rajaa suurempi, sinua pyydetään varmistamaan, että aiottu kurssimuutos on hyväksyttävä. Jos käännöstä ei hyväksytä, alus jatkaa nykyiseen asetettuun ohjaussuuntaan.

42

Kurssimuutos pienempi kuin asetettu raja Kurssimuutos suurempi kuin asetettu raja

• Kurssimuutoksen rajan asetus riippuu autopilottitietokoneesta: NAC-2/NAC-3:

Kurssimuutoksen hyväksymiskulma

, ks.

"Ohjaus (NAC-2/NAC-3)"

sivulla 44

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• AC12N/42N ja SG05:

Navigointimuutoksen raja

, ks.

"Automaattiohjaus (AC12N/AC42N)"

sivulla 48

Autopilotin käyttäminen EVC järjestelmässä

Kun IS42 on yhdistetty EVC-järjestelmään SG05:n kautta, manuaalinen ohjaus on mahdollista autopilotista huolimatta.

Tilan ilmaisimen tilalle tulee viiva osoittamaan EVC-ohitusta.

Järjestelmä palaa IS42-ohjaukseen valmiustilassa, jos peräsinkomentoa ei anneta EVC-järjestelmästä ennalta määritetyn ajan kuluessa.

Autopilotin hälytykset

Voit määrittää useita hälytyksiä, jotka aktivoituvat, jos autopilottijärjestelmässä tai autopilotin antureissa on toimintahäiriö.

Hälytykset aktivoidaan Hälytysasetukset-valintaikkunassa.

Lisätietoja hälytyksistä on kohdassa

"Hälytykset"

sivulla 50.

• •

Autopilotin asetukset

Autopilotin asetukset voidaan jakaa käyttäjän tekemiin ja autopilotin asennuksen ja käyttöönoton aikana tehtäviin asetuksiin.

Käyttäjäasetuksia voidaan muuttaa toimintaolosuhteiden tai käyttäjän mieltymysten mukaisesti Asennusasetukset on määritetty autopilottijärjestelmän käyttöönotossa. Näihin asetuksiin ei myöhemmin pidä tehdä muutoksia

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 43

Sekä käyttäjäasetukset että asennusasetukset riippuvat siitä, mikä autopilottitietokone järjestelmään on yhdistetty.

Seuraavissa osioissa kuvataan käyttäjän muutettavissa olevat asetukset. Asetukset on kuvattu tietokonekohtaisesti.

Asennusasetukset ovat saatavilla autopilottitietokoneiden mukana toimitetussa dokumentaatiossa.

NAC-2- ja NAC-3-autopilottitietokone

44

• • • • Ohjaus (NAC-2/NAC-3) Näiden asetusten avulla voidaan muuttaa autopilottitietokoneen käyttöönotossa asetettuja parametreja manuaalisesti. Lisätietoja saat erillisestä autopilottitietokoneen dokumentaatiosta.

Käännösnopeus: Haluttu käännösnopeus käännyttäessä asteina minuutissa Peräsinvahvistus: Tällä parametrillä asetetaan suhde määritetyn peräsinkulman ja ohjaussuuntavirheen välillä. Mitä suurempi peräsinarvo on, sitä enemmän peräsintä käytetään. Jos arvo on liian pieni, ohjaussuuntavirheen korjaaminen kestää kauan eikä autopilotti pysty säilyttämään vakaata kurssia. Jos arvo asetetaan liian suureksi, ylitys kasvaa ja ohjaus on epävakaa.

Vastaperäsin: Suuntavirheen ja käytetyn peräsinarvon muutoksen välinen suhde. Korkeampi vastaperäsinarvo pienentää peräsimen toimintaa nopeammin asetettua ohjaussuuntaa lähestyttäessä.

Autotrimmi: Ohjaa sitä, miten voimakkaasti autopilotti käyttää peräsintä kompensoimaan tasaisen ohjaussuunnan poikkeaman, esimerkiksi ulkoisten tekijöiden, kuten tuulen tai virtauksen, vaikuttaessa ohjaussuuntaan. Matalampi autotrimmi poistaa tasaisen ohjaussuunnan poikkeaman nopeammin.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• • • • • Ú

Huomautus:

VRF-tilassa tällä parametrilla ohjataan peräsinarvion aikavakiota. Matalampi arvo nopeuttaa peräsinarviota, eli se saavuttaa veneen liikkeet nopeammin.

• Alusta peräsin: Määrittää, miten järjestelmä liikuttaa peräsintä siirryttäessä tehostetusta ohjauksesta automaattiseen tilaan.

- Keski: siirtää peräsimen nolla-asentoon.

- Todellinen: säilyttää peräsimen poikkeaman.

Peräsimen rajat: Määrittää peräsimen maksimiliikkeen, jonka autopilotti pystyy saamaan peräsimessä aikaan automaattitiloissa, asteina keskilaiva-asennosta. Peräsimen rajat -asetus on aktiivinen vain automaattiohjauksessa suorassa kurssissa, EI kurssin muutosten aikana. Peräsinraja ei vaikuta aikaohjaukseen Suuntapoikkeaman raja: Määrittää suuntapoikkeamahälytyksen rajan. Kun todellinen suunta poikkeaa asetetusta suunnasta enemmän kuin valitun rajan verran, annetaan hälytys Jälkivaste: Määrittää, miten nopeasti autopilotti reagoi rekisteröityään reittietäisyyden Jäljen lähestymiskulma: Määrittää kulman, jota käytetään aluksen lähestyessä etappia. Tätä asetusta käytetään sekä aloitettaessa navigointi että käytettäessä reittipoikkeamaa Kurssimuutos hyväksymiskulma: Määrittää rajat kurssimuutokselle seuraavaan reittipisteeseen. Jos kurssimuutos on tätä asetettua rajaa suurempi, sinua pyydetään varmistamaan, että aiottu kurssimuutos on hyväksyttävä.

Purjehdus (NAC-2/NAC-3) Ú

Huomautus:

purjehdusparametrit ovat käytettävissä vain, kun aluksen tyypin asetuksena on Purjehdus.

• Tuulitila: Valitse, mitä tuulitoimintoa autopilotti käyttää ollessaan tuulitilassa - Automaattinen: Jos todellinen tuulikulma (TWA) on <70º: tuulitila käyttää toimintoa suhteellisen tuulen kulma (AWA) Jos todellinen tuulikulma (TWA) on ≥70º: tuulitila käyttää toimintoa todellinen tuulikulma (TWA) - Suhteellinen - Todellinen

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 45

• • • Luoviaika: Ohjaa käännöksen nopeutta (luoviaika), kun luovitaan tuulitilassa.

Luovikulma: Ohjaa kulmaa, johon vene luovii, välillä 50–150º AUTO-tilassa Manuaalinen nopeus: Jos käytettävissä ei ole veneen nopeutta eikä SOG-tietoja tai niitä ei pidetä luotettavina, on mahdollista antaa nopeuden lähdetieto manuaalisesti, ja autopilotti käyttää sitä apuna ohjauslaskelmissa

AC12N/AC42N-autopilottitietokone

46

• • Vaste (AC12N/AC42N) AC12N/42N sisältää kolme erilaista ohjaustilaa: Korkea (HI), Matala (LO) ja Tuuli. Tila voidaan valita automaattisesti tai manuaalisesti.

Nopeus, jolla autopilotti siirtyy automaattisesti matalasta korkeaan (tai päinvastoin) riippuu muutosnopeusasetuksesta, joka määritetään autopilotin käyttöönotossa. Autopilottitietokoneen dokumentaatiossa tämä kuvataan yksityiskohtaisesti.

Jokaista kolmea vastetilaa voidaan hienosäätää manuaalisesti. Taso 4 on oletus, jossa parametrien arvot ovat automaattisen viritystoiminnon asettamien mukaiset. Jos automaattista viritystä ei tehdä (ei suositeltu), tason 4 arvot ovat tehtaan oletusarvot.

Matala vastetaso vähentää peräsimen toimintaa ja saa aikaan ”löysemmän” ohjauksen Korkea vastetaso lisää peräsimen toimintaa ja saa aikaan ”tiukemman” ohjauksen. Liian korkea vastetaso saa veneen aloittamaan pehmeät S-käännökset.

Tuulivastetta käytetään purjeveneissä

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• • Lisää tuuliarvoa, jos asetetun tuulikulman ja todellisen tuulikulman välinen ero on liian suuri Pienennä tuuliarvoa, jos todellinen tuulikulma mutkittelee asetetun tuulikulman ympärillä tai jos peräsin toimii liikaa • • • • Suorituskykytila ilmaistaan autopilottisivun vasemmassa yläkulmassa.

HI-A: Korkea vastetila asetetaan automaattisesti LO-A: Matala vastetila asetetaan automaattisesti HI-M: Korkea vastetila asetetaan manuaalisesti LO-M: Matala vastetila asetetaan manuaalisesti Ú

Huomautus:

Jos nopeudensyöttö ei ole käytettävissä, autopilotti käyttää oletuksena matalia ohjausparametrejä ottaessaan automaattitilan käyttöön. Tämä on yliohjautumisen estävä turvaominaisuus • • • Aaltosuodin (AC12N/AC42N) Tällä suotimella vähennetään peräsimen aktiviteettia ja autopilotin herkkyyttä kovassa merenkäynnissä.

POIS: Aaltosuodin ei ole käytössä. Tämä on oletusasetus.

AUTO: Vähentää sopeutuvan prosessin avulla peräsimen aktiviteettia ja autopilotin herkkyyttä kovassa merenkäynnissä.

AUTO-asetusta suositellaan, jos haluat käyttää aaltosuodinta.

MANUAALINEN: Liittyy aiemmin käsiteltyihin ohjausvasteen kontrollointiasetuksiin. Tätä voidaan käyttää optimaalisen tason löytämiseen kurssin säilyttämisen ja peräsimen aktiviteetin vähentämisen välillä kovassa mutta vakaassa merenkäynnissä.

• • Purjehdus (AC12N/AC42N) • Ú

Huomautus:

purjehdusparametrit ovat käytettävissä vain, kun aluksen tyypin asetuksena on Purjehdus.

Luoviaika: Ohjaa käännöksen nopeutta (luoviaika), kun luovitaan tuulitilassa.

Luovikulma: Ohjaa kulmaa, johon vene luovii, välillä 50–150º AUTO-tilassa Tuulitila: Valitse, mitä tuulitoimintoa autopilotti käyttää ollessaan tuulitilassa

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 47

48

• • - Automaattinen: Jos suhteellisen tuulen kulma (AWA) on <60º: tuulitila käyttää toimintoa suhteellisen tuulen kulma (AWA) Jos suhteellisen tuulen kulma (AWA) on ≥60º: tuulitila käyttää toimintoa todellinen tuulikulma (TWA) - Suhteellinen - Todellinen VMG-optimointi: VMG voidaan optimoida tuulen suhteen.

Toiminto on aktiivinen 5–10 minuutin ajan sen jälkeen, kun uusi tuulikulma on asetettu ja ainoastaan luovittaessa.

Leikkariohjaus: Kun XTE-virhe on otettu käyttöön navigaattorissa, se pitää veneen reittiviivalla. Jos navigaattorin XTE-lukema ylittää 0,15 meripeninkulmaa, autopilotti laskee leikkarin ja reitin kohti reittipistettä.

• Automaattiohjaus (AC12N/AC42N) Tämän asetuksen avulla voidaan muuttaa autopilottitietokoneen käyttöönotossa asetettuja parametreja manuaalisesti. Lisätietoja asetuksista saat erillisestä autopilottitietokoneen dokumentaatiosta.

Muutosnopeus: Tämä on nopeus, jolla autopilotti automaattisesti muuttaa asetetun ohjausparametrin arvosta KORKEA arvoon MATALA ja päinvastoin. Nopeissa moottoriveneissä suositellaan muutosnopeus asetettavaksi nopeuteen, joka vastaa sitä nopeutta, jossa runko alkaa nousta liukuun tai jossa siirrytään hitaasta nopeudesta matkavauhtiin.

Purjeveneissä muutosnopeus tulee asettaa 3-4 solmuun, jolla saavutetaan paras vaste luovittaessa.

• Korkea/Matala - Peräsinvahvistus: Tällä parametrilla asetetaan suhde määritetyn peräsinkulman ja ohjaussuuntavirheen välillä. Mitä suurempi peräsinarvo on, sitä enemmän peräsintä käytetään. Jos arvo on liian pieni, ohjaussuuntavirheen korjaaminen kestää kauan eikä autopilotti pysty säilyttämään vakaata kurssia. Jos arvo asetetaan liian suureksi, ylitys kasvaa ja ohjaus on epävakaa.

- Vastaperäsin: Suuntavirheen ja käytetyn peräsinarvon muutoksen välinen suhde. Korkeampi vastaperäsinarvo pienentää peräsimen toimintaa nopeammin asetettua ohjaussuuntaa lähestyttäessä.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• • • - Autotrimmi: Ohjaa sitä, miten voimakkaasti autopilotti käyttää peräsintä kompensoimaan tasaisen ohjaussuunnan poikkeaman esimerkiksi ulkoisten tekijöiden, kuten tuulen tai virtauksen, vaikuttaessa ohjaussuuntaan. Matalampi autotrimmi poistaa tasaisen ohjaussuunnan poikkeaman nopeammin.

- Muutosnopeuden raja-arvo: nopeus, jolla alus kääntyy, asteina minuutissa Minimiperäsin: Jotkin veneet eivät reagoi pieniin peräsinkomentoihin kurssin säilyttävän pisteen ympärillä peräsimen pienen koon, peräsimen kuolleen alueen, peräsimen ohittavan vesivirtauksen pyörteiden/häiriöiden takia tai jos kyseessä on yksisuuttiminen jettivene. Joissakin veneissä kurssinsäilytystoimintoa saatetaan pystyä parantamaan säätämällä minimiperäsintoimintoa manuaalisesti. Se kuitenkin lisää peräsimen toimintaa.

Minimituulikulma styyrpuuri / Minimituulikulma paapuuri: Tämä on pienin suhteellisen tuulen kulma, joka pitää purjeet ryhdissä ja tarjoaa hyväksyttävän työntövoiman. Tämä parametri vaihtelee venekohtaisesti. Asetus koskee luovinestotoimintoa. Sitä käytetään myös, kun autopilotti toimii WindNAV-tilassa. Voit valita paapuurille ja styyrpuurille erilaiset minimituulikulmat. Paapuurin ja styyrpuurin välinen ero huomioidaan laskettaessa etäisyyttä käännökseen (DTT).

Navigointimuutoksen raja: Määrittää kurssimuutoksen rajan seuraavalle reittipisteelle. Jos kurssimuutos on tätä rajaa suurempi, sinua pyydetään varmistamaan, että aiottu kurssimuutos on hyväksyttävä.

SG05-autopilottitietokone

SG05-autopilottitietokoneessa on samat asetukset kuin AC12N-/

AC42N-autopilottitietokoneissa. Katso

"AC12N/AC42N-autopilottitietokone"

sivulla 46.

Autopilotti | IS42 Käyttäjän ohjekirja 49

50 7

Hälytykset

Järjestelmä suorittaa jatkuvia tarkastuksia vaarallisten tilanteiden ja järjestelmävikojen varalta järjestelmän ollessa käynnissä.

Hälytysjärjestelmä voidaan aktivoida, jos hälytysasetukset on ylitetty.

Hälytyksen ilmoitus

Hälytystilanteesta ilmoitetaan näyttöön tulevalla ponnahdushälytyksellä. Jos sireeni on otettu käyttöön, hälytysviestin jälkeen kuuluu hälytysääni.

Yksittäisen hälytyksen otsikkona näkyy hälytyksen nimi. Lisäksi näytössä näkyvät hälytyksen lisätiedot.

Jos samanaikaisesti aktivoituu useampi kuin yksi hälytys, ponnahdushälytys pystyy näyttämään kaksi hälytystä. Hälytykset näkyvät luettelossa esiintymisjärjestyksessä niin, että ensimmäisenä annettu hälytys näkyy ylimpänä. Muut hälytykset näkyvät Hälytykset valintaikkunassa.

Viestityypit

Viestit luokitellaan sen mukaan kuinka raportoitu tila vaikuttaa oman aluksesi tilanteeseen. Käytössä ovat seuraavat värikoodit:

Väri

Punainen Oranssi Keltainen Sininen Vihreä

Tärkeys

Kriittinen Tärkeä Vakio Varoitus Lievä varoitus

Hälytysten hyväksyminen

Viimeisin hälytys hyväksytään painamalla Enter-painiketta.

Tällä poistetaan hälytysilmoitus ja hiljennetään hälytys kaikista yksiköistä, jotka kuuluvat samaan hälytysryhmään. Muistutus tulee näkyviin tasaisin väliajoin niin kauan kuin hälytyksen aiheuttanut tila on voimassa.

Hälytykset | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Ú

Huomautus:

muista kuin Navicon yksiköistä tullut hälytys on hyväksyttävä hälytyksen laukaisseessa yksikössä.

Hälytysjärjestelmän ja hälytyssireenin käyttöönotto

Hälytysjärjestelmä ja hälytyssireeni otetaan käyttöön Hälytykset valikosta.

• •

Yksittäiset hälytysasetukset

Yksittäinen hälytys otetaan käyttöön/pois käytöstä ja hälytysrajat asetetaan Hälytysasetukset-valintaikkunassa.

Ota hälytys käyttöön/pois käytöstä painamalla Enter-painiketta Saat näkyviin valikon, josta pääset käyttämään hälytysrajoja, painamalla

MENU

-painiketta

Hälytykset | IS42 Käyttäjän ohjekirja 51

Hälytyshistoria

Hälytyshistorian valintaikkunassa tallennetaan hälytysviestit siihen saakka, että ne poistetaan manuaalisesti.

Tietyn hälytyksen tiedot näytetään ja koko hälytyshistoria tyhjennetään painamalla

MENU

-painiketta hälytyshistorian valintaikkunan ollessa aktiivinen.

Valikkovaihtoehdot Hälytyksen tiedot

Analogisten ikkunoiden hälytysrajat

Analoginen todellinen tuulen nopeus (TWS) ja syvyyden kokonäyttöikkunoissa ilmaistaan korkean ja matalan hälytyksen raja asetuksia punaisina varoitusvyöhykkeinä. Se tarjoaa visuaalisen näkymän hälytysvyöhykkeistä.

Todellisen tuulen nopeuden ikkuna, jossa näytetään korkea ja matala tosituuliraja Syvyysikkuna, jossa näytetään matalan ja syvän veden rajat

52 Hälytykset | IS42 Käyttäjän ohjekirja

8

Ohjelmiston asetusten määrittäminen

IS42 edellyttää ennen käyttöä useiden asetusten määrittämistä, jotta järjestelmä toimisi odotetulla tavalla. Tarvittaviin asetuksiin päästään Asetukset-valikosta sivuvalikon kautta tai painamalla

MENU

painiketta kaksi kertaa.

Ú

Huomautus:

"Sivut"

"Matkaloki"

Seuraavat asetukset kuvataan tämän ohjeen muissa osioissa:

sivulla 16

sivulla 26

"Hälytykset"

sivulla 50

"Autopilotin asetukset"

sivulla 43

"AIS-asetukset"

sivulla 32

Polttoaine

Polttoainetoiminto seuraa aluksen polttoaineen kulutusta.

Yhteenlasketut tiedot ilmaisevat matkan ja kauden polttoaineen kulutuksen. Tietojen perusteella lasketaan polttoaineen kulutus.

Jotta toimintoa voidaan käyttää, aluksessa on oltava Navicon polttoaineen virtausanturi tai NMEA 2000 -moottorin sovitinkaapeli/ väylä ja Navicon polttoainetietojen tallennusväline. Navicon polttoaineen virtausanturi ja Suzuki-moottorin käyttöliittymä eivät edellytä erillisen polttoainetietojen tallennusvälineen käyttöä.

Tarkista moottorin valmistajalta tai jälleenmyyjältä, onko moottorissa tietojen lähetystoimintoa ja mikä sovitin on saatavilla NMEA 2000 kytkentää varten.

Jotta polttoainetiedot olisivat tarkat, moottorin asetus on suoritettava ja polttoaineanturi on kalibroitava anturin mukana

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 53

toimitetun dokumentaation mukaisesti. Katso

"Moottorin asetus"

sivulla 66 ja

"Lähteet"

sivulla 61.

Polttoaineen lisääminen

Voit laskea tarkan polttoainekapasiteetin täyttämällä tankin ja valitsemalla

Aseta täydeksi

Tankkaus-valintaikkunassa.

Polttoainetta käytetty

Polttoainetta käytetty -valintaikkunassa näytetään, miten paljon polttoainetta on käytetty edellisestä tankkauksesta, matkan nollauksesta ja kaudella (jatkuva tallennus).

Jos verkossa on useampi kuin yksi moottori, näytetään kaikkien moottorien yhteenlaskettu käytetyn polttoaineen määrä. Tiedot annetaan myös moottorikohtaisesti.

Resetointi

-valinnalla voidaan nollata käytetyn polttoaineen tiedot valintaikkunassa. Moottorit voidaan nollata yhdessä tai yksitellen.

Etänäytöt

Mikä tahansa yhteensopiva B&G HV -näyttö, joka on yhteydessä verkkoon, on mahdollista määrittää näyttämään tiedot IS42-laitteen kautta.

Kaikki HV-näytöt on lueteltu Etänäytöt-valintaikkunassa. Näytöt, joita ei ole verkossa, näkyvät harmaana.

1.

Valitse se näyttötyyppi, jonka haluat määrittää

2.

3.

- Valitun tyyppiset näytöt, joilla on verkkoyhteys, näytetään luettelossa Korosta se näyttö, jonka haluat määrittää - HV-näyttö alkaa vilkkua Näytä käytettävissä olevat vaihtoehdot painamalla

MENU

painiketta:

54 Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• Valitse data: käytetään määrittämään, mitkä tiedot näytetään valitussa HV-näytössä • • Ú Valkoinen tausta: asettaa taustavalon valkoiseksi

Huomautus:

tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä 40/40 HV näytössä Näyttöryhmä: asettaa yksikön verkkoryhmän • Instanssi: asettaa yksikön verkkoinstanssin Lisätietoja verkkoryhmistä ja instanssiasetuksista on kohdassa

"Verkko"

sivulla 61.

Kalibrointi

Ú

Huomautus:

Kun yksikkö on määritetty ja ennen kuin kalibroinnissa edetään, on varmistettava, että kaikki verkkolähteet on valittu ja määritetty. Katso

"Järjestelmäasetukset"

sivulla 61.

Aluksen nopeus

Nopeuden kalibroiminen on välttämätöntä veneen keulan muodon ja siipirattaan paikan kompensoimista varten. Siipiratas on kalibroitava, jotta nopeus- ja lokilukemat ovat tarkkoja.

SOG-referenssi Tämä on automaattinen kalibrointivaihtoehto, jossa käytetään GPS:n antamaa maanopeutta (SOG) ja verrataan keskimääräistä SOG:ia veneen keskinopeuteen, joka saadaan nopeusanturista, kalibrointiajon ajan.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 55

• • Ú

Huomautus:

kalibrointi tulee suorittaa tyynellä säällä, jolloin tuuli- tai vuorovesiolosuhteet eivät vaikuta siihen.

Siirrä vene matkanopeuteen (yli 5 solmua), ja sitten Valitse

SOG-referenssi

Kun kalibrointi on suoritettu, veneen nopeuden kalibrointiasteikossa näkyy veneen nopeuden tarkistettu prosenttiarvo.

Etäisyysreferenssi Voit kalibroida lokin etäisyysreferenssin avulla. Suorita peräkkäisiä tehostettuja ajoja vakionopeudella käyttäen asetettua kurssia ja etäisyyttä.

Ú

Huomautus:

Etäisyyden tulisi olla pitempi kuin 0,5 meripeninkulmaa, optimaalisesti 1 meripeninkulma.

Jotta vuorovesi ei vaikuttaisi kalibrointiin, on suositeltavaa suorittaa ainakin kaksi, mielellään kolme ajoa mitatulla kurssilla.

• • • Kaaviossa

A

ja

B

ovat kunkin ajon merkit.

X

on kunkin ajon todellinen etäisyys.

Anna meripeninkulmina haluttu etäisyys, jolle haluat laskea etäisyysreferenssin Kun vene saavuttaa etäisyysreferenssin laskennalle ennalta määritetyn aloituspaikan, käynnistä kalibrointiajastin Kun vene ohittaa merkit painamalla OK.

A

ja

B

kussakin ajossa, anna järjestelmälle aloitus- ja lopetuskomennot ja lopeta kalibrointi

A x B 56

SOG:n käyttö veneen nopeutena Jos veneen nopeutta ei ole saatavilla siipirattaan anturista, voidaan käyttää GPS:n antamaa nopeutta maan suhteen. SOG näytetään

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

veneen nopeutena ja sitä käytetään tosituulilaskelmissa ja nopeuslokissa.

Tuuli

• • MHU (mastonhuippuyksikkö) -linjaus Tässä mastonhuippuyksikön ja aluksen keskilinjan välistä mahdollista mekaanista linjausvirhettä kompensoidaan asteina suoritetulla poikkeamakalibroinnilla.

Suosittelemme, että tarkistat mastonhuipun linjausvirheen seuraavalla, purjehduskokeen sisältävällä menetelmällä: Purjehdi styyrpuuriluovissa tiukasti hankavastaisessa kurssissa ja merkitse tuulikulma muistiin. Toista sitten sama paapuuriluovissa.

Jaa näiden kahden muistiin merkityn luvun erotus ja merkitse se tuulikulman poikkeamaksi.

Jos styyrpuurin suhteellisen tuulen kulma on suurempi kuin paapuurin kulma, jaa erotus kahdella ja merkitse tulos negatiiviseksi poikkeamaksi.

Jos paapuurin kulma on suurempi kuin styyrpuurin, jaa erotus kahdella ja merkitse tulos positiiviseksi poikkeamaksi.

Syötä poikkeama MHU-linjaus-kalibrointikenttään.

Syvyys

• • • Syvyyskorjaus Kaikki anturit mittaavat veden syvyyden anturista pohjaan. Tämän vuoksi veden syvyyslukemissa ei huomioida anturin ja veneen alimman kohdan (kuten kölin pohjan, peräsimen tai potkurin) välistä etäisyyttä vedessä tai anturin ja veden pinnan välistä etäisyyttä.

Syvyys kölin alla (

A

): aseta etäisyys anturista kölin pohjaan negatiiviseksi arvoksi. Esimerkiksi -2,0.

Syvyys anturin alla (

B

): korjausta ei edellytetä.

Syvyys pinnan alla (vesiraja) (

C

): aseta etäisyys anturista pintaan positiiviseksi arvoksi. Esimerkiksi +0,5.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 57

58

x

A

-2.0

+0.0

+0.5

A B C

Perän syvyyskorjaus Tällä asetuksella järjestelmä näyttää kaksi syvyyslukemaa.

Perän syvyys kalibroidaan samalla tavalla kuin syvyyden poikkeama.

Ú

Huomautus:

perän syvyys on käytettävissä vain silloin, kun toisesta ja yhteensopivasta NMEA 2000- tai NMEA 0183 laitteesta saadaan kelpaava signaali.

Ohjaussuunta

Ú

Huomautus:

hyvät.

Kaikki magneettikompassit on kalibroitava oikean ohjaussuunnan varmistamiseksi.

Kalibrointi on suoritettava aktiiviselle kompassille.

Kalibrointi tulee tehdä tyynissä olosuhteissa, joissa on mahdollisimman vähän tuulta ja virtausta, jotta tulokset ovat

B

Korjaus

Korjaus

-vaihtoehtoa käytetään kompensoimaan eroa veneen keskilinjan (

A

) ja kompassin lukemaviivan (

B

) välillä.

1.

2.

3.

Paikanna suuntima veneen sijainnista näkyvään kohteeseen.

Käytä karttaa tai karttaplotteria.

Ohjaa venettä siten, että sen keskilinja on kohdistettu kohteen suuntaan osoittavan suuntiman kanssa.

Muuta poikkeaman parametri siten, että suuntima kohteeseen ja kompassin lukemaviiva ovat samat.

Ú

Huomautus:

varmista, että sekä kompassin lukemaviivalla että suuntimalla kohteeseen on sama yksikkö (°M tai °T).

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

030˚

B

20%

A

030˚

C

Käyttäjän käynnistämä kalibrointi Ú

Huomautus:

tekemiseen.

ennen kuin kalibrointi aloitetaan, varmista, että veneen ympärillä on riittävästi avovettä täyden käännöksen

Kalibrointi

-asetuksella käynnistetään ohjaussuunnan kalibrointimenettely manuaalisesti.

Kalibroinnin aikana kompassi mittaa paikallisen magneettikentän voimakkuuden ja suunnan.

Kuvassa esitetään paikallisen kentän voimakkuus prosentteina maan magneettikentästä (

A

), paikallisen kentän suunnan (

B

) suhteena veneen keskilinjaan (

C

).

• Seuraa näytön ohjeita ja käänny täysi ympyrä 60–90 sekunnissa.

Jatka kääntymistä kunnes järjestelmä ilmoittaa, että kalibrointi on valmis.

Jos paikallinen magneettikenttä on voimakkaampi kuin maan magneettikenttä (paikallisen kentän lukema on yli 100 %), kompassin kalibrointi epäonnistuu.

• Ú Jos paikallisen kentän lukema on suurempi kuin 30 %, tarkista, aiheutuuko häiriö lähistöllä olevista magneettisista kappaleista ja poista ne tai siirrä kompassi toiseen paikkaan. (Paikallisen) kentän kulma opastaa sinut paikallista häiriötä aiheuttavan magneettisen kappaleen luo.

Huomautus:

joillakin alueilla ja korkeilla leveysasteilla paikalliset magneettiset häiriöt ovat voimakkaampia, ja voi olla tarpeen totuttautua suurempiin kuin ±3°:een ohjaussuunnan virheisiin.

Automaattinen kalibrointi Kompasseille on käytössä autokalibrointiasetus, jonka avulla kalibrointi on täysin automaattinen.

Lisää ohjeita on kompassin mukana toimitetussa dokumentaatiossa.

• • Eranto Määrittää, miten järjestelmä käsittelee erantoa.

Auto: saa erantotiedot verkosta Manuaalinen: käytetään erantoarvon syöttämiseen manuaalisesti

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 59

Käytä suuntatietona: COG Jos ohjaussuuntatietoja ei ole saatavilla kompassianturista, voidaan käyttää GPS:n antamia COG-tietoja. COG-tietoja käytetään tosituulilaskelmissa.

Ú

Huomautus:

liiku.

Autopilottia ei voi käyttää, kun COG on ohjaussuunnan lähteenä. COG-tietoja ei voi laskea, kun alus ei

Sivuttais-/pitkittäiskallistus

Jos sopiva anturi on asennettu, järjestelmä tarkkailee aluksen kallistumista. Lukemien säätöä varten tulee antaa poikkeama-arvo, niin että aluksen ollessa satamassa

sivuttais-

ja

pitkittäiskallistuksen

arvo on 0.

Ympäristö

Jos sopiva anturi on asennettu, järjestelmä tarkkailee sen hetkistä meren/ilman lämpötilaa ja ilmanpainetta.

Annettavan poikkeama-arvon tulee säätää anturin lukemaa kalibroidun lähteen mukaisesti.

Peräsin

Käynnistää peräsinkulma-anturin automaattisen kalibroinnin. Tällä menetelmällä asetetaan peräsimen fyysisen liikkeen ja peräsinkulman lukeman suhde.

Suorita peräsinkulma-anturin kalibrointimenettely näytön ohjeiden mukaisesti.

Lisäasetukset

Tällä asetuksella tehdään manuaalisesti poikkeama näytettyihin tietoihin kolmannen osapuolen antureita varten, joita IS42 ei pysty kalibroimaan.

60 Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Vaimennus

Jos tiedot vaikuttavat virheellisiltä tai liian ailahtelevilta, niitä voidaan vakauttaa vaimentamalla. Kun vaimennus on poistettu käytöstä, tiedot esitetään raakamuodossa ilman vaimennusta.

Ú

Huomautus:

Vaimennusasetuksia käytetään yksiköissä, jotka kuuluvat samaan vaimennusryhmään. Katso

"Verkkoryhmät"

sivulla 64.

Järjestelmäasetukset

Verkko

• Lähteet Tietolähteet toimittavat järjestelmään reaaliaikaisia tietoja.

• Tiedot voivat olla peräisin yksikön sisäisistä moduuleista (kuten sisäisestä GPS-laitteesta tai luotaimesta) tai NMEA 2000- tai NMEA 0183 -verkkoon yhdistetyistä ulkoisista moduuleista, jos ne ovat yksikössä käytettävissä.

Jos laite on yhdistetty useampaan kuin yhteen samoja tietoja toimittavaan lähteeseen, käyttäjä voi valita ensisijaisen lähteen.

Varmista ennen lähteen valinnan aloittamista, että kaikki ulkoiset laitteet ja NMEA 2000 -runko on yhdistetty ja että niihin on kytketty virta.

Automaattinen valinta: etsii kaikki laitteeseen yhdistetyt lähteet.

Jos kullekin tietotyypille on saatavilla useampi kuin yksi lähde, valinta tehdään sisäisen prioriteettiluettelon mukaan. Tämä vaihtoehto soveltuu useimpiin asennuksiin.

Manuaalinen valinta: tarvitaan yleensä vain, kun samoille tiedoille on useampi kuin yksi lähde ja lähteen automaattista määritystä ei haluta käyttää.

Laiteluettelo Laiteluettelossa näkyvät tietoja tarjoavat laitteet. Laitteita voivat olla yksikön sisäinen moduuli tai ulkoinen NMEA 2000 -laite.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 61

Kun valitset laitteen luettelosta, saat näkyviin lisätietoja ja toimintoja:

62

Kullekin laitteelle voi määrittää oman numeron määritysasetuksissa.

Määritä verkon identtisille laitteille yksilölliset numerot, jotta yksikkö voi erottaa ne toisistaan. Tietovalinnalla saat näkyviin kaikki laitteesta lähtevät tiedot. Joissakin laitteissa näkyy laitekohtaisia lisäasetuksia.

Ú

Huomautus:

muiden valmistajien tuotteille ei yleensä pysty määrittämään numeroa.

Vianmääritys Vianmäärityssivun NMEA 2000 -välilehdessä on tietoja, jotka voivat auttaa tunnistamaan verkon ongelmia.

Ú

Huomautus:

Seuraavat tiedot eivät aina ilmaise ongelmaa, joka voidaan ratkaista verkkoasettelun tai liitettyjen laitteiden ja niiden verkkotoiminnan vähäisillä muutoksilla. Rx- ja Tx-virheet kuitenkin ilmaisevat todennäköisesti fyysisen verkon ongelmia, jotka voidaan ratkaista korjaamalla pääte, lyhentämällä rungon tai liitäntöjen pituuksia tai vähentämällä verkkosolmujen (laitteiden) määrää.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Väylän tila Ilmaisee, onko väylässä virta kytkettynä. Tietolähdeyhteyttä ei välttämättä ole muodostettu. Jos väylä näyttää olevan poissa käytöstä, mutta virta on kytkettynä ja useita virheilmoituksia tulee näkyviin, pääte tai kaapelin topologia voi olla virheellinen.

Rx-ylivuodot Yksikön puskuri on vastaanottanut liian monta viestiä, ennen kuin sovellus on pystynyt lukemaan ne.

Rx-ylitykset Yksikön puskurissa on ollut liian monta viestiä, ennen kuin ohjaaja on pystynyt lukemaan ne.

Rx-/Tx-virheet Nämä kaksi lukua kasvavat, kun virheilmoituksia ilmenee, ja laskevat, kun viestien vastaanotto onnistuu. Nämä arvot (toisin kuin muut arvot) eivät ole kumulatiivisia. Tavallisessa käytössä arvon tulisi olla 0.

Arvot, jotka ovat suurempia kuin 96, tarkoittavat erittäin virhealtista verkkoa. Jos nämä luvut nousevat tietyssä laitteessa liian suuriksi, järjestelmä katkaisee väylän automaattisesti.

Rx-/Tx-viestit Ilmaisevat laitteen saapuvan ja lähtevän liikenteen.

Väylän kuormitus Jos arvo on korkea, verkon kapasiteetti on lähes kokonaan käytössä.

Jotkin laitteet säätävät siirtonopeutta automaattisesti, jos verkko on ruuhkautunut.

Fast Packet -virheet Kaikkien Fast Packet -virheiden kumulatiivinen laskenta. Tämä voi olla esimerkiksi ohitettu kehys tai väärässä järjestyksessä oleva kehys.

NMEA 2000 PGN -numeroissa voi olla enintään 32 kehystä. Koko viesti ohitetaan, jos yksi kehys puuttuu.

Ú

Huomautus:

Rx- ja Tx-virheet ilmaisevat usein fyysisen verkon ongelmia, jotka voidaan ratkaista korjaamalla pääte, lyhentämällä rungon tai liitäntöjen pituuksia tai vähentämällä verkkosolmujen (laitteiden) määrää.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 63

64

Verkkoryhmät Verkkoryhmätoiminnolla ohjataan parametrien asetuksia joko yleisesti tai yksikköryhmissä. Toimintoa käytetään suurissa aluksissa, joissa verkkoon on yhdistetty useita yksiköitä. Määrittämällä useita yksiköitä samaan ryhmään yhden yksikön päivittämisellä on sama vaikutus myös ryhmän muihin jäseniin.

Units (Yksiköt)

Tässä kohdassa määritetään eri tietotyypeissä käytettävät mittayksiköt.

Desimaalipaikat

Määrittää nopeuden ja meren lämpötilan desimaalien määrän.

Key beeps (Näppäinäänet)

Asetuksella säädetään näppäimen painalluksesta kuuluvan äänen voimakkuus.

Oletusasetus: Loud (Voimakas).

Language (Kieli)

Tällä asetuksella määritetään yksikön ruuduissa, valikoissa ja valintaikkunoissa käytettävä kieli. Yksikkö käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.

Time (Aika)

Tällä asetuksella valitaan paikallinen aikavyöhyke sekä kellonajan ja päivämäärän esitysmuoto.

• •

Näyttöasetukset

Näyttää Näyttöasetukset-ikkunan.

Käytettävissä on seuraavat valinnat: Taustavalon taso: säätää taustavalon tasoa minimistä (10 %) maksimiin (100 %) 10 %:n askelin - Kun taustavalaistuksen kenttä on aktiivisena, taustavalaistusnäppäimen painallukset pienentävät taustavalaistuksen tasoa 30 prosenttia kerrallaan.

Näyttöryhmä: määrittää, mihin verkkoryhmään yksikkö kuuluu

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

• • • • Yötila: ottaa käyttöön/pois käytöstä yötilan väripaletin Yötilan väri: asettaa yötilan väripaletin Käännä päivävärit: muuttaa sivujen taustavärin oletusväristä mustasta valkoiseksi Nuku: säästää virtaa kytkemällä näytön ja näppäinten taustavalaistuksen pois käytöstä

Näyttötila

• • • IS42-yksikkö voidaan asettaa toimimaan vain instrumenttina, autopilotin näyttönä tai näiden kahden näyttötilan yhdistelmänä.

Vain mittaristonäyttö: näyttää aktiiviset tietosivut. Autopilottisivu voi olla yksi näistä tietosivuista.

Vain autopilottinäyttö: näyttää ainoastaan autopilottisivun.

Autopilottinäyttö kun pilotti on päällä: siirtyy automaattisesti Autopilotti-sivulle, kun autopilotti on siirretty automaattitilaan.

Kun autopilotti siirretään valmiustilaan, näyttö palaa edelliselle sivulle. Tämä toiminta ei edellytä minkään autopilottisivun valitsemista käyttöönotettujen kahdeksan sivun joukkoon.

• Näyttötilan valintaikkunassa on seuraavat lisävalinnat: Näytä MOB: siirtyy automaattisesti MOB-sivulle, jos verkon muu järjestelmä on aktivoinut mies yli laidan -tapahtuman. Katso

yli laidan (MOB)"

sivulla 14

"Mies

Tiedostot

Tiedostonhallintajärjestelmä. Käytetään yksiköiden sisäisen muistin sisällön sekä yksikön USB-porttiin yhdistetyn laitteen sisällön selaamiseen.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja 65

66

Simuloi

Näyttö toimii simuloiduilla tiedoilla. Simulaattorin avulla voit tutustua yksikköön ennen sen käyttöä vesillä.

Aktivoitu simulaattoritila ilmaistaan näytössä.

Oletusasetusten palauttaminen

Tässä kohdassa voit valita, mitkä asetukset palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

Moottorin asetus

Aluksen asetusten määrittäminen Aseta moottorien, polttoainesäiliöiden ja polttoaineen kokonaiskapasiteetin määrä.

Moottorin näyttöasetukset Kussakin mittarissa voidaan näyttää korkeintaan kahden moottorin tiedot.

Moottorin näytön asetus määrittää, minkä moottorin tiedot näytetään mittarissa, jos aluksessa on enemmän kuin kaksi moottoria.

Mittarirajat Asettaa kierroslukumittarin ja aluksen polttoainemäärän rajat.

Ú

Huomautus:

Nämä rajat esitetään visuaalisena ohjeena tietosivuilla. Ne eivät aiheuta hälytyksiä.

Yleinen nollaus

Toiminto nollaa lähteen valinnan kaikissa verkkoon yhdistetyissä näytöissä.

Laitteen tiedot

Näyttää tätä yksikköä koskevat tekijänoikeustiedot, ohjelmistoversion ja tekniset tiedot.

Ohjelmiston asetusten määrittäminen | IS42 Käyttäjän ohjekirja

9

Huolto Ennaltaehkäisevä huolto

Yksikössä ei ole huollettavia osia. Siksi käyttäjän hoidettavana ei ole monia ennalta ehkäiseviä huoltotoimenpiteitä.

Laite kannattaa suojata mukana toimitetulla auringonsuojuksella aina, kun laitetta ei käytetä.

Näytön puhdistaminen

Näyttö tulee puhdistaa soveltuvan puhdistusliinan avulla tarvittaessa. Poista suolajäämät käyttämällä riittävää määrää puhdasta makeaa vettä. Kiteytynyt merivesi (suolat) voivat aiheuttaa näytön pinnoitteeseen naarmuja mikäli puhdistuksessa käytetään kosteaa kangasta. Älä paina näytön pintaa liikaa.

Mikäli näytössä näkyviä jälkiä ei ole mahdollista poistaa pelkällä puhdistusliinalla, käytä lämpimän veden ja isopropyylialkoholin seosta (50/50 seossuhteessa) ja puhdista näyttö. Älä käytä liuottimia (asetonia, tärpättiä jne.) tai ammoniakkipohjaisia aineita koska ne voivat vaurioittaa näytön heijastuksenestokalvoa tai muovista kehystä.

Suojaa näyttö aina kun sitä ei käytetä asettamalla aurinkosuoja paikoilleen sillä sen avulla voit suojata näytön muovista kehystä UV säteilyn aiheuttamia haittoja vastaan.

Liittimien tarkistaminen

Tarkista liittimien kunto ja kiinnitys vain silmämääräisesti.

Työnnä liittimien plugit vastakkeisiin. Jos liittimien plugeissa on lukitusrengas, varmista, että lukitusrengas on oikeassa asennossa.

Ohjelmistopäivitykset

IS42-laitteen yksiköiden takana on USB-portti. Ohjelmistopäivitykset ladataan portin kautta.

Voit ladata ohjelmiston IS42-yksikölle ja NMEA 2000 -antureille, jotka on yhdistetty verkkoon IS42-laitteesta.

Voit tarkistaa yksiköiden ohjelmistoversion Laitteen tiedot valintaikkunasta.

67 Huolto | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Yhdistettyjen NMEA 2000 -anturien ohjelmistoversio on saatavissa laiteluettelossa.

68

Uusimman ohjelmiston voi ladata verkkosivustostamme osoitteesta www.simrad-yachting.com.

Yksikön ohjelmistopäivitykset

1.

Lataa uusin päivitys sivustoltamme osoitteesta www.simrad yachting.com, ja tallenna se USB-laitteeseen

2.

Yhdistä USB-laite IS42-yksikköön ja käynnistä IS42-yksikkö uudelleen - Päivitys aloittaa kaikkien yksiköiden päivitysmenettelyn automaattisesti

3.

Irrota USB-laite, kun päivitys on valmis.

Varoitus: Älä irrota USB-laitetta ennen kuin päivitys on valmis. USB-laitteen irrottaminen ennen kuin päivitys on valmis voi vaurioittaa laitetta.

Huolto | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Ohjelmistopäivitys etälaitteille

1.

Lataa uusin päivitys sivustoltamme osoitteesta www.simrad yachting.com, ja tallenna se USB-laitteeseen

2.

3.

Yhdistä USB-laite IS42-yksikköön Käynnistä tiedostonhallinta ja valitse USB-laitteessa oleva päivitystiedosto

4.

5.

Käynnistä päivitys tiedoston yksityiskohtien valintaikkunassa Irrota USB-laite, kun päivitys on valmis.

Huolto | IS42 Käyttäjän ohjekirja 69

10

Valikon vuokaavio

Järjestelmässä on kaksi valikkoluokkaa: Sivu-valikot ja Asetukset valikko.

Kullakin sivulla on Sivu-valikko, joka avataan painamalla

MENU

painiketta kerran. Sivu-valikko sisältää kyseisen paneelin perustoiminnot. Kaikista sivuvalikoista pääsee Asetukset-valikkoon.

Asetukset-valikko avataan sivuvalikoista käsin tai painamalla

MENU

painiketta kaksi kertaa. Asetukset-valikosta pääsee antureiden, aluksen ja järjestelmän asetuksiin.

70

Sivuvalikko, syvyyshistoriasivu Asetukset-valikko

Sivuvalikot

Kullakin sivulla on sivuvalikko, joka avataan painamalla

MENU

painiketta.

Asianmukaisesti sivuvalikko sisältää kyseisen paneelin perustoiminnot.

Kaikista sivuvalikoista pääsee Asetukset-valintaikkunaan.

Asetukset-valikko

Taso 1 Sivut Polttoaine Taso 2

Sivut...

Autovieritys Autovieritysaika Tankkaus Käytetty polttoaine

Valikon vuokaavio | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Taso 1 Etänäytöt Kalibrointi Vaimennus Matkaloki Taso 2

10/10-näytöt...

20/20-näytöt...

30/30-näytöt...

40/40-näytöt...

Veneen nopeus...

Tuuli...

Syvyyshälytys...

Ohjaussuunta...

Sivuttaiskallistus/ pitkittäiskallistus...

Ympäristö...

Peräsin...

Lisäasetukset...

Ohjaussuunta Suhteellinen tuuli Todellinen tuuli Veneen nopeus SOG COG Pitkittäisasento Poikittaisasento Vuorovesi Trippi 1...

Trippi 2...

Tallenne...

Valikon vuokaavio | IS42 Käyttäjän ohjekirja 71

Taso 1 Hälytykset Autopilotti, NAC-2 ja NAC-3 Taso 2

Aktiiviset hälytykset...

Hälytyshistoria...

Hälytysasetukset...

Moottorin hälytysasetukset...

Hälytys käytössä Sireeni käytössä Ohjaus Purjehtiminen Asennus * * Katso lisätietoja NAC-2/ NAC-3:n käyttöönotto-oppaasta (988-11233-00n)

Autopilotti, AC12N/AC42N

** Katso lisätietoja AC12N/ AC42N:n asennusoppaasta (988-10276-00n)

AIS

Vaste Aaltosuodin Purjehtiminen Automaattiohjaus Asennus ** Vaaralliset alukset...

Nopeus ja kurssi AIS-symbolin suunta MMSI...

72 Valikon vuokaavio | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Taso 1 Järjestelmä Taso 2

Verkko Yksiköt Desimaalipaikat Näppäinäänet Kieli Aika...

Näytön asetukset Näyttötila...

Tiedostot Simuloi Palauta oletukset...

Moottorin asetus Yleinen nollaus...

Laitteen tiedot

Valikon vuokaavio | IS42 Käyttäjän ohjekirja 73

11

Tekniset tiedot

Mitat Paino Virrankulutus (@13.5 V)

Katso

"Mittapiirustus"

sivulla 75

0,32 kg (0,7 lbs) Taustavalo POIS 1.35 W (100 mA) Taustavalo MAKS 2.16 W (160 mA)

Verkon kuorma Väri Näyttö

4 LEN Musta Koko Tyyppi 4,1" (diagonaalinen). Kuvasuhde 4:3 Läpinäkyvä TFT-LCD. Valkoinen LED-taustavalo Tarkkuus 320 x 240 pikseliä Valaistus Valkoinen päiväkäyttöön.

Punainen, vihreä, sininen tai valkoinen yökäyttöön

Ympäristönsuojelu

Vedenpitävyyden luokitus IPx7 Kosteus 100 % RH

Lämpötila

Käyttö -25...+65 ºC (-13...+149 ºF) Varastointi -40...+85 ºC (-40...+185 ºF)

74 Tekniset tiedot | IS42 Käyttäjän ohjekirja

12

Mittapiirustus

118 mm (4.64") 8 mm (0.31") 36.5 mm (1.43") 28.5 mm (1.12") 97.5 mm (3.83")

Mittapiirustus | IS42 Käyttäjän ohjekirja 75

76 13

Termit ja lyhenteet

Tämä on luettelo termeistä ja lyhenteistä, joita esiintyy IS42 järjestelmän sivuilla ja valintaikkunoissa.

AIR TEMP AIS Ilman lämpötila Automaattinen tunnistusjärjestelmä AVG SPD Keskinopeus AWA AWS BSPD BTW BWW COG CTS DGPS DTW DSC EPFS EPIRB ETA ETW GLONASS GMDSS GNSS GPS HDG Km KN LL DIST LL TIME Suhteellisen tuulen kulma Suhteellisen tuulen nopeus Veneen nopeus Suuntima tiettyyn reittipisteeseen Suuntima reittipisteestä toiseen Kurssi maan suhteen Ohjauskurssi Differentiaali-GPS Etäisyys seuraavaan reittipisteeseen Digitaaliselektiivikutsu Elektroninen paikannusjärjestelmä Hätäpoiju Arvioitu saapumisaika Arvioitu saapumisaika seuraavaan reittipisteeseen Paikannussatelliittijärjestelmä Maailmanlaajuinen merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmä Maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä Paikannusjärjestelmä Ohjaussuunta Kilometri Solmu Leikkarietäisyys Leikkariaika

Termit ja lyhenteet | IS42 Käyttäjän ohjekirja

m MAX SPD MIN MOB NM OPP HDG POS RM RNG ROT RTE SAR SOG SPD STBD STW TCPA TGT TIME LOC TM TRK TRK CRS TWA TWD TWS WOL WOP WPT WPT BRG WPT DIST XTE Metri Maksiminopeus Minimi Mies yli laidan Meripeninkulma Vastahalssin ohjaussuunta Sijainti Suhteellinen liike Alue Käännösnopeus Reitti Meripelastus Nopeus maan suhteen Nopeus Styyrpuuri Vesinopeus Aika lähimpään lähestymispisteeseen Kohde Paikallinen aika Todellinen liike Kuljettu reitti Jäljitä kurssi seuraavaan reittipisteeseen Todellinen tuulikulma Todellinen tuulen suunta Todellinen tuulen nopeus Käännöksen aloituslinja Käännöksen aloituspiste Reittipisteen nimi Suuntima reittipisteeseen Etäisyys reittipisteeseen Reittivirhe

Termit ja lyhenteet | IS42 Käyttäjän ohjekirja 77

78 14

Tuetut tiedot NMEA 2000 PGN (lähetys)

59904 60928 ISO-pyyntö ISO-osoitevaatimus 126208 ISO-komentoryhmätoiminto 126996 Tuotetiedot 127258 Eranto

NMEA 2000 PGN (vastaanotto)

59392 59904 ISO-kuittaus ISO-pyyntö 60928 ISO-osoitevaatimus 126208 ISO-komentoryhmätoiminto 126992 Järjestelmän aika 126996 Tuotetiedot 127237 Suunnan/jälkien hallinta 127245 Peräsin 127250 Aluksen ohjaussuunta 127251 Käännösnopeus 127257 Asento 127258 Eranto 127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys 127489 Moottorin parametrit: dynaaminen 127493 Lähetysparametrit: dynaaminen 127505 Nestetaso 127508 Akun tila 128259 Nopeus: vesiviittaus

Tuetut tiedot | IS42 Käyttäjän ohjekirja

128267 s Veden syvyys 128275 Etäisyystiedot 129025 Sijainti: nopea päivitys 129026 COG ja SOG: nopea päivitys 129029 GNSS-sijaintitiedot 129033 Kellonaika ja päivämäärä 129038 AIS-luokan A sijaintiraportti 129039 AIS-luokan B sijaintiraportti 129040 AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti 129041 AIS-navigointiohjeet 129283 Reittivirhe 129284 Navigointitiedot 129283 Reittivirhe 129284 Navigointitiedot 129539 GNSS-DOPit 129540 GNSS-satelliitit näkyvissä 129794 AIS-luokan A staattiset ja matkakohtaiset tiedot 129801 AIS-turvallisuusilmoitus 129802 AIS-turvallisuusilmoituksen lähetys 129808 DSC-soittotiedot 129809 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A 129810 AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B 130074 Reitti- ja WP-palvelu – WP-luettelo – WP-nimi ja -sijainti 130306 Tuulitiedot 130310 Ympäristöparametrit 130311 Ympäristöparametrit 130312 Lämpötila 130313 Kosteus 130314 Todellinen ilmanpaine 130576 Pienen aluksen tila

Tuetut tiedot | IS42 Käyttäjän ohjekirja 79

130577 Suuntatiedot

80 Tuetut tiedot | IS42 Käyttäjän ohjekirja

Hakemisto

A

aika 64

AIS

Kohdesymbolit 27

Kuvakkeen suuntaus 32

asetukset

mittayksikkö 64

Autopilotti 34

Tilat 36

Väistö 40

E

Ennaltaehkäisevä huolto 67

H

Hälytykset

Viestityypit 50

J

järjestelmäasetukset

aika 64 kieli 64 näppäinäänet 64

K

kieli 64

käyttöohje

versio 4

Käyttöopas

Laitteen tiedot 4

L

Laiteluettelo 61

M

mittayksiköt,

määrittäminen 64

N

näppäinäänet 64

T

Takuu 4

V

Vaaralliset alukset 32

Vaimennus 61

Vianmääritys 62

Hakemisto | IS42 Käyttäjän ohjekirja 81

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement