Simrad TP10.TP22,TP32 Brugermanual

Simrad TP10.TP22,TP32 Brugermanual
TP10, TP22, TP32
Brugermanual
DANSK
simrad-yachting.com
Forord
Da Navico kontinuerligt videreudvikler dette produkt, forbeholder
vi os retten til at foretage ændringer af produktet til enhver tid, som
ikke afspejles i denne version af manualen. Kontakt venligst din
nærmeste forhandler, hvis du ønsker yderligere hjælp.
Det er ejerens ansvar at installere og bruge udstyret på en måde,
som ikke vil forårsage ulykker, personskade eller skade på ejendom.
Brugeren af dette produkt er alene ansvarlig for at overholde sikker
sejladspraksis.
NAVICO HOLDING AS, DATTERSELSKABER, FILIALER OG ANDRE
TILKNYTTEDE PARTNERE FRASKRIVER SIG ANSVARET FOR AT DETTE
PRODUKT ANVENDES PÅ EN SÅDAN MÅDE AT DET KAN FORÅRSAGE
ULYKKER, SKADE ELLER MEDFØRE OVERTRÆDELSE AF LOVEN.
Gældende Sprog: Denne erklæring, instruktionsmanualer,
brugervejledninger og andre oplysninger vedrørende produktet
(Dokumentation) vil eventuelt oversættes til, eller er blevet oversat
fra et andet sprog (oversættelse). I tilfælde af uoverensstemmelse
mellem en oversættelse af dokumentationen, vil den engelske
version være regnet som den officielle version af dokumentationen.
Denne manual repræsenterer produktet som det var på tidspunktet
for offentliggørelse af manulen. Navico Holding AS, datterselskaber,
filialer og andre tilknyttede partnere forbeholder sig ret til at
foretage ændringer uden varsel.
Copyright
Copyright © 2014 Navico Holding AS.
Garanti
Garantibeviset medleveres som et særskilt dokument.
Yderligere information kan hentes på hjemmesiden:
www.simrad-yachting.com
Forord| TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
|3
Indholdsfortegnelse
4|
5
Generelt
5
6
Introduktion
SimNet netværkssystem
7
Betjening
7
7
7
8
8
Generelt
Standby mode
Autopilot mode
Ændring af kurs
Automatisk Stagvending og Bomning
10
Avancerede funktioner
10
10
11
Nav mode
STC - Styr til vind
Brug af eksternt kompas
12
Konfigurering
12
12
15
Montering på bagbordssiden
Kalibrerings mode
Autotrim
16
Installation
16
18
20
21
22
24
24
Montering af rorpindspiloten
Elektrisk installation
Tilslutning via SimNet
Konfigurering af TP på SimNet bus
Interfacing via NMEA
Elektronisk støjdæmpning
Auto kompas kalibrering
25
Appendiks
25
26
28
29
29
30
30
Vejledning omkring betjening
Fejlfinding
NMEA sætninger modtaget
Reservedele og tilbehør
Monteringstilbehør
Dimensioner
Specifikationer
Indholdsfortegnelse | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
1
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
Generelt
Introduktion
TP10, TP22 og TP32 rorpindspiloter fra Simrad passer til en række af
sejlbåde med rorpind op til 12 m (39 ft) i totallængde.
Ved at kombinere avanceret elektronik med avanceret software
og et kraftigt mekanisk drev, er de i stand til at levere pålidelige og
nøjagtige styreegenskaber under en række forskellige forhold og
det med minimalt strømforbrug.
Rorpindspiloterne er udformet således, at mens de repræsenterer
højteknologiske marine autopiloter med deres mange avancerede
funktioner, er de samtidig meget enkle at betjene vha. kun fem
taster.
TP22 og TP32 tilbyder sofistikerede funktioner som Styr mod
vinden og Nav mode (Styr til GPS) vha. eksternt udstyr forbundet til
rorpindspiloterne via SimNet eller gennem det indbyggede NMEA
0183 interface. Det vil også være muligt at betjene rorpindspiloterne
ved at benytte en fjernbetjening. For flere detaljer henvises til
hjemmesiden: www.simrad-yachting.com
For at opnå de bedste resultater fra din rorpindspilot, er det vigtigt
at enheden installeres korrekt. Læs denne brugervejledning
omhyggeligt før installation.
Generelt | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
|5
SimNet netværkssystem
SimNet systemet er opbygget omkring et højhastigheds netværkssystem, hvilket gør det meget enkelt at forbinde TP22 og TP32 til
Simrad instrumenter og navigationsudstyr.
Enheder er forbundet og drevet vha. et enkelt standard kabel.
Typisk SimNet system
Rorpindspiloten kan modtage navigationsdata fra en kortplotter der
anvendes til Styr til GPS (Nav mode).
Den vil også acceptere vinddata fra en vindtransducer til Styr mod
vind, bådhastighedsdata fra et Fart ​instrument og kompasdata fra
en kompastransducer.
Derudover kan kursretningsdata fra rorpindspilotens indbyggede
fluxgate kompas vises på ethvert instrument der er i stand til at vise
kompasinformation.
¼¼ Bemærk: Det indbyggede fluxgate kompas bliver kun anvendt hvor
en ekstern kompastransducer ikke er til stede på netværket. Hvis til
rådighed, vil prioritet altid gives til eksterne kompastransducere.
6|
Generelt | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
2
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
Betjening
Generelt
Rorpindspiloterne har ingen tænd/sluk knap. De vil konstant være
tændt så længe de er tilsluttet strøm.
Enheden starter op i Standby mode, som indikeres med en
blinkende lysdiode ved siden af STBY/AUTO tasten. De to retningsdioder over bagbord ( ) og styrbord ( ) tasterne er altid svagt
oplyste, hvilket gør det nemmere at se tasterne ved natbelysning.
Alle funktioner bliver bekræftet med et “bip” samt visuelt vha.
lysdioderne, så enhedens status kan bekræftes på et kort øjeblik.
¼¼ Bemærk: NAV tasten på TP22 og TP32 er mærket CAL på TP10.
Der refereres til begge taster hvor dette er relevant.
Standby mode
I Standby mode kan stødstangen køres ind og ud manuelt vha.
og tasterne, som giver en form for “servostyring” af båden.
Autopilot mode
¼¼ Bemærk: Rorets nulposition er fastholdt ved første indkøring af
Autopilot mode. Dog vil informationen være tabt hvis enheden
slukkes. Når enheden igen er startet op, skal du sikre at roret er
centreret før Autopilot mode aktiveres!
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
For at aktivere Autopilot mode, tryk på STBY/AUTO tasten.
Rorpindspiloten vil tilslutte sig den aktuelle kurs. Lysdioden ved
siden af denne tast vil holde op med at blinke og vil lyse konstant så
længe piloten er i Autopilot mode.
For at låse piloten på den ønskede kurs, kan du enten styre efter den
korrekte kurs og derefter aktivere autopiloten, eller du kan aktivere
autopiloten og derefter justere kursretningen indtil du har den
korrekte kurs (se “Ændring af kurs” på side 8).
Når STBY/AUTO tasten holdes nedtrykket, vil piloten bippe en
ekstra gang og låse sig fast på den tidligere anvendte kursretning
(denne funktion er ikke tilgængelig, hvis enheden lige er tændt).
Betjening | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
|7
Ændring af kurs
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
TACK
STBY
STBY
AUTO
TACK
STBY
STBY
AUTO
I Autopilot mode er det nemt at foretage præcise kursændringer:
-- Et enkelt tryk på bagbords- ( ) eller styrbordstasten ( ) vil ændre
kursen 1º i den specificerede retning, som bekræftes af et bip
samt lysdioden ved hhv. bagbord eller styrbord blinker 1 gang.
-- Ved en 10 º kursændring holdes tasten nedtrykket, som bekræftes
af 2 bip samt lysdioden ved hhv. bagbord eller styrbord blinker 2
gange.
Automatisk Stagvending og Bomning
Rorpindspiloten har en indbygget automatisk Stagvending og
Bomme funktion til hurtig betjening af båden når single- eller shorthanded.
Rorpindspiloten vil automatisk vælge stagvending eller bomme, alt
afhængig af retvisende vindretning:
-- stagvending, hvis mindre end 90°
-- bomme, hvis mere end 120°
Automatisk stagvending/bomme er kun mulig i Autopilot mode.
For at aktivere automatisk stagvending/bomme funktionen: Tryk og
hold TACK tasten indtil der er lys i begge lysdioder og du hører et
kort bip. Bekræft at du ønsker funktionen aktiveret ved at trykke på
bagbords- ( ) eller styrbordstasten ( ), afhængig af hvilken retning
du ønsker at foretage en stagvending/bomning. Rorpindspiloten vil
nu bippe 3 gange med intervaller på 1 sekund, efterfulgt af et langt
bip som indikerer at stagvending/bomning vil starte.
Betjeningen af Rorpindspiloten ved brug af stagvending/bomning
vil variere, afhængig af hvilken styreform er valgt: STC - Steer To
Compass eller STW - Steer To Wind.
Automatisk stagvending/bomning i STC mode
I STC (default), vil Rorpindspiloten foretage stagvending/bomning af
båden i den valgte retning gennem en vinkel på 100º.
Automatisk stagvending/bomning i STW mode
Rorpindspiloten vil foretage stagvending/bomning af båden
gennem den samme retvisende vindvinkel, men på modsatte
stagvending.
¼¼ Bemærk: Rorpindspiloten vil automatisk forhindre stagvending/
bomning i den forkerte retning – fx fra bagbord er det kun muligt at
foretage en automatisk stagvending/bomning til styrbord.
8|
Betjening | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Automatisk stagvending/bomning i Nav mode
Da Rorpindspiloten vil styre direkte til et waypoint, vil den
automatiske stagvending/bomning funktion ikke være tilgængelig i
Nav mode.
Hvis det bliver nødvendigt at foretage en automatisk stagvending/
bomning, skal Nav mode afsluttes vha. tryk på NAV tasten, før en
automatisk stagvending/bomning funktion kan startes.
Advarsel: Ved genindførelse af Nav mode, skal man først sikre
at båden befinder sig på den korrekte stagvending.
Betjening | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
|9
3
Avancerede funktioner
TP22 og TP32 Rorpindspiloter indeholder mange avancerede
funktioner, inklusiv evnen til at acceptere kursdata fra diverse kilder
udover det interne fluxgate kompas. Disse kilder er bl.a. SimNet- og
NMEA-kompatible navigationsmodtagere (GPS/kortplottere, etc.),
vindfølere og kompaskurs transducere.
Nav mode
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
TP22 og TP32 Rorpindspiloter kan tilsluttes kompatible Simrad
kortplottere via SimNet netværket. De har desuden et indbygget
NMEA interface, som gør det muligt at forbindes med NMEA
0183-kompatible GPS og kortplottere.
Når den er forbundet med en GPS eller kortplotter, kan
Rorpindspiloten, udover det interne kompas, styre kildens
brugerdata og derved med høj nøjagtighed styre til et waypoint.
For at aktivere Nav mode skal Rorpindspiloten være i Auto mode
(tryk på STBY/AUTO). Derefter vælges et waypoint eller en rute,
som i forvejen er lagt ind i GPS/kortplotteren, tryk på NAV tasten.
Lysdioden ved siden af NAV tasten vil lyse og Rorpindspiloten
vil styre mod det første waypoint vha. XTE - Cross Track Error og
BTW - Bearing To Waypoint information som modtages fra GPS/
kortplotteren for at holde en nøjagtig kurs.
Ved ankomst til det påkommende waypoint vil der lyde en alarm.
Som en ekstra sikkerhed for at undgå en uventet kursændring,
vil det næste waypoint ikke indsættes automatisk, men først når
der trykkes på NAV tasten. Når båden når til det sidste waypoint
i en rute, vil Rorpindspiloten fortsætte på den aktuelle kurs under
Kompas (Auto) mode.
¼¼ Bemærk: Nogen af de almindelige tastefunktioner kan have en
forskellig virkning i fx Nav mode som i Kompas mode (se “Ændring
af kurs” på side 8 og “Automatisk stagvending/bomning i Nav
mode” på side 9).
STC - Styr til vind
TP22 og TP32 Rorpindspiloterne kan sejle til den tilsyneladende
vindvinkel snarere end en kompaskurs som bruger vinddata
via et NMEA interface eller SimNet. På grund af den hurtigere
datahastighed, anbefales det at bruge en SimNet vindføler –
SimNet vinddata vil have prioritet over NMEA vinddata modtaget fra
Rorpindspiloten.
10 |
Avancerede funktioner | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
¼¼ Bemærk: Rorpindspiloten kan ikke anvende STW - Steer To Wind
mode hvis vinddata ikke er tilgængelig.
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
For at vælge STW - Steer To Wind mode, skal Rorpindspiloten være i
Auto mode (tryk på STBY/AUTO). Tryk og hold bagbords- ( ) og
styrbordstasten ( ) samtidig indtil der lyder et dobbelt bip.
Bagbords- og styrbordslysdioden vil begge blinke når
Rorpindspiloten er i STW - Steer To Wind mode. Skift tilbage til
Kompas mode ved igen at trykke og holde og tasterne
samtidig indtil der lyder et nyt bip.
I STW - Steer To Wind mode vil Rorpindspiloten låse sig fast på den
aktuelle tilsyneladende vindvinkel. En foretaget kursændring vil være
relativ til den tilsyneladende vindvinkel, snarere end kompaskursen i
Kompas mode.
Aktivering af automatisk stagvending vil dreje båden ind på den
samme tilsyneladende vindvinkel på modsatte stagvending. Som en
ekstra sikkerhed, vil automatisk stagvending ikke være tilgængelig
når der sejles i vindens retning.
¼¼ Bemærk: Nav mode kan ikke vælges i STW - Steer To Wind mode.
Gå tilbage til Kompas mode og vælg derefter Nav mode.
Brug af eksternt kompas
TP22 og TP32 Rorpindspiloter vil fortrinsvis styre til ekstern
kompaskurs når relevant information er tilgængelig via SimNet bus.
Anvendelsen af et eksternt kompas er særlig vigtigt på et fartøj
med ferroskrog (dvs. stål, ferro cement, etc.), da skroget vil påvirke
pejlingen læst af det interne fluxgate kompas.
På en båd med stål- eller ferroskrog, vil den korrekte placering
for det eksterne kompas være
på masten, mellem 1 og 2
meter over dækket. På en
båd der ikke har ferroskrog,
bør kompasset være placeret
lavt og så tæt på bådens
centrum som muligt, men væk
fra alle kilder til magnetiske
forstyrrelser så som højtalere,
etc.
Rorpindspilot
Avancerede funktioner | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
SimNet
kompas
| 11
4
TACK
Konfigurering
Montering på bagbordssiden
Selvom Rorpindspiloten er fabriksindstillet til montering på
styrbordssiden, er det muligt at omkonfigurere den til montering på
bagbordssiden af cockpittet for at enkeltgøre installationen på de
fleste typer lystbåde.
STBY
STBY
AUTO
NAV
NAV
STBY
AUTO
ON
TACK
POWER
TACK
Styrbord og bagbord monteringsmuligheder
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
Med Rorpindspiloten slukket, holdes tasterne NAV (Cal) og TACK
nedtrykket for at tænde igen. Bagbords- eller styrbordslysdioden vil
lyse, afhængig af den aktuelle monteringskonfigurering. Tryk
bagbord ( ) tasten for at vælge montering på bagbordssiden,
hvilket indikeres ved at der kommer lys i bagbordslysdioden.
Bekræft valget og gå videre til Standby mode ved at trykke på NAV
(CAL) tasten.
Vælger du montering på styrbordssiden, skal ovenstående
procedure gentages, dog skal der her trykkes på styrbords ( )
tasten.
Kalibrerings mode
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
12 |
Response kontrol niveauet og Seastate indstillingen kan justeres når
Rorpindspiloten enten er i Standby eller Autopilot mode:
-- Tryk og hold TACK tasten, og derefter NAV (Cal)
-- Styrbordslysdioden vil lyse op for at indikere at Response kontrol
justering er valgt. For at skifte mellem Response kontrol og
Seastate justering, tryk på TACK – bagbordslysdioden vil lyse for
Seastate.
Konfigurering | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Justering af Response kontrol (1-9)
A
B
C
D
Rorpindspiloten vil foretage justeringer af rorpinden for at
kompensere for retningsvariationer; mængden af bevægelse er
proportionel til retningsfejl detekteret af kompasenheden. Mængden
af bevægelse er fastsat af Response kontrol (også kaldet rorforhold).
Response kontrol indstillingen kan sammenlignes med at føre et
motorkøretøj – ved høj hastighed, hvor kun lidt bevægelse af hjulene
er nødvendig for at styre køretøjet (LAV respons). Derimod kørsel ved
lav hastighed kræver en større bevægelse af hjulene (HØJ respons).
Illustrationen viser:
-- A: Response kontrol er for lav – det tager båden for lang tid at
returnere til korrekt kompaskurs.
-- B: Den ideelle instilling, hvor afvigelser hurtigt kan korrigeres.
-- C: Illustrerer effekten af en for høj indstilling af Response kontrol,
hvilket får båden til at svinge rundt om den korrekte kompaskurs.
-- Overdreven respons (D) skaber en tendens til en ustabil kurs som
fører til øget fejl.
¼¼ Bemærk: Når Seastate er sat på “On”, vil responskontrollen også
inkludere en deadband indstilling (se nedenstående “Justering af
Seastate”).
TACK
STBY
STBY
AUTO
NAV
Når Response kontrol vælges, vil Nav lysdioden blinke og der vil
lyde en gentagen bippesekvens. Antallet af blink- og bippesekvens
angiver niveauet af Response kontrol indstillingen.
-- Anvend bagbords- ( ) og styrbordstasterne ( ) til at justere
Response kontrol indstillingen mellem 1 og 9.
-- Tryk på NAV (Cal) for at bekræfte indstillingerne og returnere
til normal betjening, eller tryk på TACK for at skifte til Seastate
justering.
Justering af Seastate (On/Off)
Deadband
I høj sø vil flere variationer i kompaskursen blive opdaget. Hvis
Rorpindspiloten forsøger at besvare alle disse fejl, vil den blive
overanstrengt og skabe unødvendig belastning af enheden samt
kraftigt dræne batterierne. Når Seastate sættes “On”, tilføjes et
“deadband” hvor båden kan gå ud af kurs uden konstant at blive
korrigeret. Størrelsen på dette “deadband” bliver nu justeret af
Response kontrol for at finde det bedste kompromis mellem at
holde kursen og batteriforbruget. Når Seastate sættes “Off”, vil et fast
minimum deadband gælde for alle responsniveauer (1-9). Se tabel
på næste side.
Konfigurering | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 13
-- I Kalibrerings mode, tryk på TACK for at skifte mellem Response
kontrol og Seastate justering (indikeret ved at bagbordslysdioden
lyser). Seastate indstillingen indikeres af at Nav lysdioden blinker
og bipper et antal gange. Seastate (deadband) er tændt når der
kommer 1 blink/bip og er slukket når der kommer 2 blink/bip.
-- Anvend bagbords- ( ) og styrbordstasterne ( ) for at skifte
mellem tænd/sluk for Seastate filteret.
-- Tryk på NAV (Cal) for at bekræfte indstillingerne og derefter
returnere til normal betjening.
TP10/22/32 Tillerpilot Response kontrol
Responsniveau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ror (Gain) Hi (høj)
0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
Ror (Gain) Lo (lav)
0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Mod ror Hi (høj)
2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Mod ror Lo (lav)
1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Seastate On (tændt)
deadband
5,5 5,5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5
Seastate Off (slukket)
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
deadband
Uanset om du arbejder i Hi eller Lo parameter skala, afhænger det af
bådens fart og vindvinkel.
Når der sejles bidevind og sløres, Hi eller Lo afhænger kun af bådens
fart:
Under 4 knob > Hi (høj)
Over 4 knob > Lo (lav)
Så hvis du taber for meget fart ved fx stagvending, vil parametrene
skifte fra Lo til Hi for at opnå tilstrækkelig rorrespons.
Når der styres til vind (relativ vindretning -140 til +140 grader), vil du
altid arbejde i Hi, uafhængig af bådens fart.
Hi/Lo afhængig af bådens fart: 14 |
Konfigurering | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Altid Hi:
Autotrim
Under visse forhold vil det være nødvendigt med et vist rorpres for
at styre en lige kurs. Et eksempel er når der sejles bidevind, hvor
båden normalt vil trække op i vinden og rorgængeren må styre mod
læ for at holde kursen. Størrelsen af dette rorpres varierer i forhold til
styrken af vinden, bådens fart, sejltrim og hvor meget sejl er sat. Hvis
ingen hensyn er taget til disse faktorer, vil båden have tendens til at
dreje ud af kurs eller dreje op mod vinden når der sejles bidevind.
Rorpindspiloten overvåger
løbende den gennemsnitlige
kursfejl og opbygger en
kompenserende faktor
for rorpres indtil optimal
funktionalitet er opnået.
Denne faktor for rorpres
opbygges gradvist for ikke
at gribe ind i den normale
styrefunktion. Det kan derfor
tage op til omkring et minut
for at kompensere efter en
kursændring. Når optimal
trim er nået, vil piloten stadig
monitorere forholdene og
opdatere trim tilsvarende.
Ideel
kurs
Kurs
uden
Autotrim
Vind
og
Tidevand
¼¼ Bemærk: Autotrim styres automatisk og kan ikke justeres manuelt.
Konfigurering | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 15
Montering af rorpindspiloten
Rorpindspiloten er et meget følsomt og sofistikeret stykke værktøj.
For optimal funktion og fuld kapacitet er det altafgørende at den
installeres korrekt. Før installation påbegyndes, er det vigtigt at læse
dette afsnit grundigt.
595 mm (23.5in)
Rorpindspiloten
skal være i vandret
plan når den
monteres på
rorpinden.
Stødstang ved
midttakt
Horisontal
38 mm
Med styrestangen
midtskibs og
stødstangen
i midttaktsstilling, bør
rorpindspiloten
være nøjagtig 90º
på rorpinden.
90º
460 mm
(18in)
5
Installation
STBY
TACK
NAV
STBY
STBY
AUTO
¼¼ Bemærk: Piloten er fabriksindstillet til montering på styrbordssiden
(som vist), men kan omkonfigureres til montering på bagbordssiden
(se “Montering på bagbordssiden” på side 12).
Dimensionerne skal overholdes så tæt som muligt.
¼¼ Bemærk: Hvis de oplyste dimensioner ikke er praktiske for den båd
rorpindspiloten skal monteres på, er en række forskelligt tilbehør til
rådighed for at installationen kan foretages korrekt. (Der henvises til
“Reservedele og tilbehør” på side 29.)
16 |
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Advarsel: Rorpindspiloten har et internt fluxgate kompas og
bør derfor monteres i en sikker afstand fra kilder til magnetiske
forstyrrelser, såsom bådens styrekompas eller eksterne højtalere.
Minimum sikkerhedsafstand er 1 meter.
Rorpindspiloten monteres ved hjælp af en medleveret rorpinds
nippel og monteringshylster, som gør det nemt og enkelt at af- og
påmontere.
Rorpinds
nippel
18
mm
For at montere rorpinds niplen,
Rorpind
(0.75 in)
skal der bores et hul på 6,3 mm
i rorpinden (skal placeres lodret
på rorpindens midterlinje). Der
bores til en dybde hvor kun de
øverste 18 mm stikker op. Niplen
fastgøres med epoxy lim.
For at montere monteringshylstret, skal der bores et hul
på 12,7 mm i cockpitsædet,
og tilpasses så kun flangen
stikker op. Det skal sikres
at hylstret sidder godt fast
(brug en epoxy lim) og bliver
støttet i hele sin dybde - om
nødvendigt skal undersiden af
cockpitsædet forstærkes med
hårdttræ eller marine krydsfiner.
Monteringshylster
Hårdttræ forstærkning
¼¼ Bemærk: På grund af den høje belastning, bør Rorpindspiloten ikke
monteres i hylstret og på niplen før limen er hærdet.
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 17
Elektrisk installation
Installation af TP22 og TP32
STBY
STBY
AUTO
TACK
NAV
Rorpindspiloten kræver en forsyningsspænding på 12 V DC. Det
vandtætte stik monteret på rorpindspiloten bruges til strømforsyning, SimNet og NMEA data. Skotstikket skal monteres i en fordelagtig position som er tæt på hvor rorpindspiloten monteres og kabelføres som vist.
NMEA Data (Rød)
NMEA Standard (Blå)
+12V DC (Rød)
0 V (Sort)
SimNet stik
Advarsel: Når rorpindspiloten tilsluttes strømforsyningen
og båden har mere end én separat batterikonsol, skal det altid
sikres at piloten og alt tilsluttet udstyr - SimNet eller NMEA - er
forbundet til den samme batterikonsol, selv om de hver især har
selvstændige forbindelser til fordelingstavlen. Dette for at undgå
et muligt spændingsfald mellem det tilsluttede udstyr, hvilket
ville sætte udstyret ud af funktion.
Tabel til valg af strømkabel
Kabellængde
Krydssektion
Leder type
AWG
Under 4 m
2
1.5 mm
30/0.25
16
4-8 m
2.5 mm
2
50/0.25
14
-- Monter skotstikket på en lodret overflade for at forhindre
indtrængning af vand. Brug altid beskyttelseshætten når piloten
ikke er sat til
-- Der føres ingen strøm til eller fra SimNet bus – rorpindspiloten
skal altid have sin egen dedikerede strømforbindelse
18 |
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
-- Brug et passende gauge kabel fra fordelingstavlen til stikket
-- Tilsluttes bådens fordelingstavle via en 10 Amp sikring eller
afbryder
-- Anden elektronik eller elektrisk udstyr må ikke tilsluttes
forsyningskablet eller hægtes på fra et nærliggende kabel –
hvert enkelt stykke udstyr skal tilsluttes sin egen afbryder i
fordelingstavlen
-- Sørg for at alle ledningsender er fortinnede og alle tilslutninger
er af god kvalitet. Dårlig kontakt vil resultere i tab af tryk fra
rorpindspiloten og langsommere responshastighed
-- Mangler du hjælp, så kontakt en kvalificeret servicetekniker.
Installation af TP10
STBY
TP10 rorpindspiloten kræver en forsyningsspænding på 12 V DC og
er forbundet til forsyningen med to ledninger. Selvom kablet leveres
med frie ender, anbefales det at vandtætte stik af god kvalitet er
monteret for maksimum driftssikkerhed. Et vandtæt stik og kabelsæt
fås som ekstraudstyr (varenr. SKT100; se “Reservedele og tilbehør” på
side 29).
Ledninger forbindes til strømforsyningen med:
Ledningsfarve
Brun
+ 12 V DC
Blå
0V
-- Brug et passende gauge kabel fra fordelingstavlen til stikket (se
foregående side)
-- Tilsluttes bådens fordelingstavle via en 10 Amp sikring eller
afbryder
-- Anden elektronik eller elektrisk udstyr må ikke tilsluttes
forsyningskablet eller hægtes på fra et nærliggende kabel –
hvert enkelt stykke udstyr skal tilsluttes sin egen afbryder i
fordelingstavlen
-- Sørg for at alle ledningsender er fortinnede og alle tilslutninger
er af god kvalitet. Dårlig kontakt vil resultere i tab af tryk fra
rorpindspiloten og langsommere responshastighed
-- Mangler du hjælp, så kontakt en kvalificeret servicetekniker.
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 19
Tilslutning via SimNet
TP22 og TP32 Tillerpiloter er forbundet med andet SimNetkompatibelt udstyr via det integrerede SimNet kabel og stik i
skotvæggen.
Alle SimNet enheder (Instrumenter, Kortplottere, Radar, Autopiloter,
etc.) bruger det samme enkelte kabel til deling af data på højhastighedsnetværket. Hvis ingen ekstra SimNet porte er tilgængelige, kan
en tre-vejs kabelsamler bruges til at skabe en ekstra port.
3-vejs
samler
Fart
Vind
Kompas
Bus
GPS/Kortplotter
NMEA
0183
Rorpindspilot
¼¼ Bemærk: Det er ikke nødvendigt at forbinde Tillerpiloten direkte
til det enkelte udstyr, som du ønsker at dele data med - alle data
sendes og deles over hele netværket.
20 |
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Konfigurering af TP på SimNet bus
Normalt kan TP22 og TP32 forbindes til SimNet bus og vil automatisk
dele datakilder med andre SimNet enheder uden behov for manuel
betjening.
Autopilot
Display
GPS/Kortplotter
Kompas
To betjeningsmetoder er tilgængelige:
System mode
(default)
Tillerpiloten vil automatisk dele datakilder
med andre SimNet enheder.
Valg af datakilder kan foretages fra enhver
SimNet enhed som anvender delte
dataresurser.
StandAlone mode
Tillerpiloten vil ikke automatisk dele
datakilder med andre SimNet enheder,
andet end AP24 og AP28 kontrolenheder
i systemet. Disse enheder vil altid dele
datakilder med Tillerpiloten.
Datakilderne for Tillerpiloten og AP24/
AP28 kan vælges fra AP24/AP28
kontrolenheden.
For at skifte mode, skal Tillerpiloten være slukket:
-- Vælg System mode (default), tryk og hold TACK, STBY/AUTO og
NAV tasterne samtidig med du tænder for strømmen.
-- Vælg StandAlone mode, tryk og hold TACK og tasterne eller
TACK og tasterne samtidig mens du tænder for strømmen.
Hold tasterne nedtrykket indtil Tillerpiloten bipper 3 gange og alle
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 21
lysdioder lyser kortvarigt for at bekræfte den nye konfigurering.
¼¼ Bemærk: Der henvises til vejledningen som fulgte med den
relevante kommando enhed for oplysninger om remote
konfiguration af datakilder.
¼¼ Bemærk: Hvis der er mere end én datakilde på SimNet bus, men
ingen kommando enhed som er i stand til at omkonfigurere
Tillerpiloten, skal den ønskede datakilde være den eneste til stede
på bussen når StandAlone mode er valgt. Sluk eller frakobbel andre
eventuelle datakilder indtil processen vedr. valg af betjeningstilstand
er afsluttet.
¼¼ Bemærk: Ændring af betjeningstilstanden eller endog genvalg af
den samme tilstand, vil nulstille alle tidligere valg af datakilder som
Tillerpiloten var låst fast på.
¼¼ Bemærk: Hvis nogen af ​​de eksterne datakilder erstattes, så skal
Tillerpiloten instrueres i at bruge den nye datakilde ved at følge den
relevante procedure for StandAlone mode eller System mode.
Interfacing via NMEA
Den indbyggede NMEA processor muliggør at NMEA 0183kompatibelt udstyr kan tilsluttes direkte til TP22 og TP32, uden
behov for separat interface enhed.
Vind
Fart
GPS/Kortplotter
SimNet
Tillerpilot
power
Hvis en GPS eller kortplotter er tilsluttet Tillerpiloten, kan de hente
de nødvendige data for Nav mode. Andre funktioner, så som Styre
Til Vind, kan også være til rådighed, hvis NMEA 0183-kompatible
instrumenter sender de korrekte NMEA sætninger.
22 |
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Når en ekstern (“talker”) enhed forbindes til Tillerpiloten, vil to
terminaler anvendes – normalt mærket DATA og COMMON (eller
COM). Disse skal forbindes til Tillerpilotens NMEA kabel ifølge:
NMEA talker enhed
Tillerpilot NMEA
NMEA Udg. Data/+
Data (Rød)
NMEA Udg. Common/-
Common (Blå)
¼¼ Bemærk: På tredjepartsudstyr forefindes muligvis ikke en dedikeret
COMMON forbindelse. I disse tilfælde vil DATA forbindelsen
normalt være mærket NMEA OUT, og NMEA COMMON ledningen
fra Tillerpiloten skal tilsluttes direkte til 0 V (klemme 2). Hvis du er
i tvivl, henvises til producenten eller Simrads Support afdeling for
rådgivning.
Advarsel: På grund af begrænsninger af NMEA 0183,
anbefales det at kun én sender til Tillerpiloten ad gangen - dvs
instrumenter eller GPS / kortplotter, ikke begge på samme tid!
Hvis der er behov for at mere end én enhed tilsluttes Tillerpiloten,
så skal disse forbindes til NMEA kablet via en omskifter.
På grund af det store antal af forskellige producenter og modeller
af navigationsudstyr, kan Simrad ikke garantere korrekt funktion og
installation af tredjepartsudstyr. Derfor, før du forbinder udstyr til
Tillerpiloten, er det vigtigt at læse apparatets brugervejledning med
hensyn til interfacing via NMEA.
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 23
Elektronisk støjdæmpning
Tillerpiloten er designet til at minimere effekten af interferens, der
genereres af motorens generator. Det vil dog være hensigtsmæssigt
at sikre at ledningsføringen ikke kommer for tæt på motorrummet.
Kablerne må ikke føres sammen med højspændingskabler eller
radio antennekabler.
Motorer med gnisttænding, også diverse køleskabe, bør være
forsynet med støjdæmpning. Din lokale forhandler kan rådgive om
dette og levere støjdæmpning kits hvor det er nødvendigt.
Auto kompas kalibrering
Når Tillerpiloten er installeret, er det nødvendigt at kalibrere det
interne kompas for at kompensere for afvigelser forårsaget af
metalliske eller magnetiske genstande der befinder sig i dens
umiddelbare nærhed på fartøjet.
TACK
TACK
STBY
STBY
AUTO
TACK
Når skibet bevæger sig langsomt (2-3 knob) i rolige forhold og
Tillerpiloten er i Standby mode, tryk på tasten et antal gange for
at fremkalde en langsom, med-uret rotering af fartøjet. Derefter tryk
og hold TACK tasten, efterfulgt af et tryk på og tasterne
samtidigt.
Styrbord og bagbord lysdioder vil begge lyse. Fartøjet skal vende
gennem mindst 11/4 omgang (450 °) i cirka to minutter, i hvilket
tidsrum fluxgate kompasset automatisk kalibrerer sig selv.
Hvis drejehastigheden eller bådens fart er for hurtig, vil bagbord
lysdioden blinke - enten skal bådens fart sænkes eller drejevinklen
skal reduceres. Hvis drejehastigheden eller bådens fart er for
langsom, vil styrbord lysdioden blinke - enten skal bådens fart
øges eller drejevinklen skal forstørres. Et kort bip vil indikere at
kalibreringen blev gennemført og Tillerpiloten vil vende tilbage til
Standby mode. Hvis kalibreringen ikke blev gennemført, vil der efter
ca. 4 minutter lyde et langt bip.
¼¼ Bemærk: Hvis kalibreringsrutinen fejler gentagne gange, kan
årsagen være at Tillerpiloten oplever en overdreven magnetisk
afvigelse som den ikke er i stand til at kompensere for. Kontroller
området omkring Tillerpiloten inden for 1 meter for sandsynlige
kilder, så som cockpit højtalere eller store metalgenstande - hvis
disse ikke er flytbare, kan det være nødvendigt at montere et
eksternt kompas (“Brug af eksternt kompas” på side 11).
24 |
Installation | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
6
Appendiks
Vejledning omkring betjening
1.
2.
3.
4.
5.
Når Tillerpiloten bruges korrekt, kan den bevare så god en kurs
på de fleste punkter af sejl som en dygtig rorsmand, med den
fordel at Tillerpiloten aldrig bliver distraheret. En person kan vise
begyndende tegn på manglende koncentration efter så lidt som 10
minutter.
Følgende råd kan forbedre effektiviteten ved sejlads med hjælp fra
Tillerpiloten:
Når man sejler tæt til vinden og ikke trimmer storsejlet optimalt vil
det normalt kræve et større rorpres. Enrorsmand vil løbende afveje
situationen og trimme efter omstændighederne, hvorimod en
autopilot vil kæmpe videre med øget rorpres, som vil resultere i at
båden sejles mindre effektivt, med større afdrift, strømforbrug og
slidtage.
Det er også tilrådeligt når man sejler bidevind, at sætte en kurs et
par grader udenfor det som normalt sejles under manuel kontrol,
det for at undgå at luffe til vinden.
Når der sejlers platlæns, kan visuelle tegn advare rorsmanden hvis
båden er ved at bomme. Dette kan Tillerpiloten naturligvis ikke
fornemme - det er derfor tilrådeligt ikke at sejle så tæt på bomning
som du vil gøre når du selv styrer.
Når der sløres eller sejles hurtigt, især i medsø, vil en rorgænger
naturligvis anvende periodiske større rorudsving end når der
sejles bidevind eller der sejles langsomt. Dette svarer til at
øge rorforstærkning, og det kan være en god ide at justere
Response kontrol på Tillerpiloten. Mange foretrækker at finde
en kompromisindstilling, som bruges til al sejlads, men med lidt
erfaring kan denne optimeres til forskellige forhold, fx ’lav’ for
marchhastighed på roligt vand eller ’høj’ for hurtig sejlads. Hvis
Response kontrol er sat for lavt, vil båden sejle ud af kurs fordi
rorudsvinget ikke tids nok er tilstrækkelig. Og hvis Response kontrol
er for høj, vil båden overkorrigere og dermed øge strømforbruget.
Tillerpiloten er et meget avanceret stykke udstyr. Men det ville
være en fejltagelse at blive for selvsikker. Som med alt elektronisk
navigationsudstyr, er det blot en hjælp til navigation og bør ikke
bruges som en erstatning for normal praksis for sikker sejlads.
Appendiks | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 25
Fejlfinding
Symptom
26 |
Sandsynlig årsag
Afhjælpning
Når piloten
-- Tillerpiloten er
arbejder, vil den
konfigureret
straks anvende
til bagbord
en stor rorvinkel
indtillinger, men
og øge fejl på
er installeret på
kursen
styrbordssiden
(eller modsat)
-- Der henvises til
“Montering på
bagbordssiden” på
side 12
Efter at fungere -- Strøm kortvarigt
normalt, er
afbrudt, eller lav
spænding
kursen pludselig
tabt og
-- De anvendte ledTillerpiloten går
ninger er underdii Standby mode
mensionerede
-- Skift til kraftigere
ledninger
-- Tjek alle forbindelser
-- Oplade batterier
-- Opgradere batterier
Roret er i borde
og alarmen
lyder konstant
-- Rorudslaget er
ikke i stand til at
opretholde kursen
eller der bakkes
-- Genopret kursen og
tilslut piloten igen
Der er
spænding på
stikket, men
piloten er ikke
tændt
-- Ledninger er forkert -- Kontroller
tilsluttet (polvendt)
forbindelserne.
(“Elektrisk installation”
på side 18)
Tabt kurs under
Styr Til Vind
mode.
-- Relativ vind er
blevet for svag til
at give en entydig
retning
-- Skift til Kompas
mode
Kan ikke vælge
Styr Til Vind
mode
-- Der mangler
data fra vind
transduceren
-- SimNet systemet er
ikke tændt eller får
ikke strøm
-- Nødvendig NMEA
sætning overføres
ikke
-- Tjek tilslutninger
-- Tjek at systemet er
tændt
-- Se “NMEA sætninger
modtaget” på side
28 og tjek NMEA
tilslutninger
Appendiks | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Symptom
Sandsynlig årsag
Afhjælpning
Kan ikke vælge
Nav mode
-- GPS/Kortplotter er
ikke forbundet
-- Waypoint er ikke
aktivt
-- Forkert NMEA
format anvendes
-- Tjek forbindelser
-- Aktiver waypoint/
rute
-- Tjek at NMEA 0183
format sendes
fra tilsluttet
navigationsudstyr
Autotack
funktion virker
ikke
-- Pilot er i Nav mode
-- Pilot er i Styr Til
Vind mode og
a) relativ vind er
>90º
-- b) forsøg på
Autotack er i den
forkerte retning
-- Gå ud af Nav mode
-- Spids op indtil relativ
vind er mindre end
90º.
Piloten holder
ikke en nøjagtig
kurs i Auto
mode
-- Fluxgate kompasset
bliver påvirket
af nærliggende
magnetiske
genstande
(kompashus,
højtalere) eller
metalgenstande
(spil, dæk hardware
osv.).
-- Tjek at kompasset
er kalibreret (“Auto
kompas kalibrering”
på side 24).
-- Monter eksternt
SimNet kompas
-- Udskift kompashus
-- Flyt objekter, der
forårsager interferens
Disse enkle kontroller bør udføres før der søges teknisk assistance,
da det kan spare både tid og penge. Før du kontakter din lokale
forhandler skal du kende Tillerpilotens serienummer.
Appendiks | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
| 27
NMEA sætninger modtaget
NMEA 0183 information som er nødvendig for at TP22 og TP32
fungerer i NAV-mode, er som følger:
-- Cross-Track-Error
-- Pejling til destinationswaypoint
-- Ankomst til waypoint indikation
-- Magnetisk variation
-- Bådens fart
Denne information trækkes ud af følgende NMEA 0183 sætninger:
Modtaget
Data
APA
Cross-Track-Error, pejling/ankomst til waypoint
APB
Cross-Track-Error, pejling/ankomst til waypoint
RMA
Fart & kurs over grund & misvisende variation
RMB
Cross-Track-Error, pejling/ankomst til waypoint (T)
RMC
Fart & kurs over grund & misvisende variation
BWR
Pejling/ankomst til waypoint (kompaslinje)
BWC
Pejling/ankomst til waypoint (storcirkel)
BWW
Pejling waypoint til waypoint
VHW
Bådens fart
XTE
Cross-Track-Error
Tillerpiloten trækker også tilsyneladende vindvinkel fra de følgende
NMEA 0183 sætninger:
Modtaget
28 |
Data
VWR
Relativ Vindhastighed & -retning
MWV
Relativ Vindhastighed & -retning
Appendiks | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Reservedele og tilbehør
Følgende reservedele og tilbehør er til rådighed fra den lokale
Simrad forhandler. Oplys venligst varenummer, når du bestiller.
TPPK7
Rorpinds nippel, monteringshylster/rør og
endekapsel til stødstangen
SKT100
Vandtæt stik og kabelsæt (TP10)
SKT22/32
Vandtæt skotstik og kabelsæt (TP22 og TP32)
¼¼ Bemærk: Der henvises til www.simrad-yachting.com for information
vedr. kompatible display- og kontrolenheder.
Monteringstilbehør
Tiller Brackets
Part No
Height
TB30
30mm (1.18")
TB60
60mm (2.36")
TB90
90mm (3.54")
TB120
120mm (4.72")
Height
Pedestal & Cantilever Brackets
Cantilever Bracket CB1
Part No
Height / Length
PB30
30mm (1.18")
PB60
60mm (2.36")
PB90
90mm (3.54")
CB1
135 - 240mm
(5.31 - 9.44")
Height
Length
Push Rod Extensions
Part No
Length
Appendiks | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
Length
PRE30
30mm (1.18")
PRE60
60mm (2.36")
PRE90
90mm (3.54")
PRE120
120mm (4.72")
PRE150
150mm (5.90")
PRE300
300mm (11.81")
| 29
105 mm
(4 in)
Dimensioner
60 mm
(2.3 in)
610 mm (24 in) MID STROKE
Specifikationer
Forsyningsspænding
12 V (10–16 V) DC
Strømforbrug
(Typisk)
Standby – 60 mA
Auto – 500 mA
NMEA format
(TP22 & TP32)
Overholder NMEA 0183 version 2.0, 2.3
og 3.0 (4800 baud, ingen paritet, 8 bit,
1 stop bit)
TP10 – Gevind
Drive System
TP22 – Gevind
TP32 – Kuglegevind
Operating Stroke
250 mm
TP10 – 65 kg
Peak Thrust
TP22 – 70 kg
TP32 – 85 kg
0 kg
P10 – 6.9 sekunder
TP22 – 6.9 sekunder
TP32 – 4.0 sekunder
20 kg
TP10 – 8.0 sekunder
TP22 – 8.0 sekunder
TP32 – 4.7 sekunder
40 kg
TP22 – 12.0 sekunder
TP32 – 6.0 sekunder
50 kg
TP32 – 8.0 sekunder
Hardover time
30 |
Omgivelsestemperatur
-10º C til +55º C
Montering
Styrbord som standard (kan vendes)
Appendiks | TP10, TP22 & TP32 Brugermanual
*988-10612-002*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement