Sangean DAR-101 Handleiding

Sangean DAR-101 Handleiding

DAR-101 NL

Version 1

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinstructies .......................... 98-99 Introductie ............................................................ 100 Bedieningselementen en aansluitingen .............. 101-105 Gebruik van batterijen ............................................ 106 De AC-adapter gebruiken / De batterijen opladen ...... 107 De tijd instellen ..................................................... 108 De datum instellen ................................................. 109 Opnemen van een extern apparaat ........................... 110 Opnemen met opnametimer .............................. 111-112 Opnemen met gebruik van de gesproken herinnering-modus ................................................. 113 VAR-functie (Voice Activated Recorder) ................... 114 Een telefoongesprek opnemen .......................... 115-116 Door stem geactiveerd opnemen met timer ............... 117 Geavanceerde opname-instellingen .................... 118-119 Afspeelinstructies .................................................. 120 Afspeeltimer ................................................... 121-122 Herhaalmodi / Gebruik van SD-kaart ................. 123-124 Geavanceerde instellingen ................................ 125-127 Specificaties ......................................................... 128

97

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u de recorder gebruikt.

2. Bewaar de instructies: de veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.

3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.

4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.

5. Water en vocht: Het apparaat moet niet in de buurt van water worden gebruikt. Gebruik het niet in de buurt van een badkuip, gootsteen, wasbak, keukenkraan, natte kelder, zwembad, etc.

6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken van de buitenkant van de recorder.

7. Plaats de recorder niet op een onstabiele wagen, standaard, driepoot of tafel. De recorder kan vallen, met persoonlijk letsel en schade aan de recorder als gevolg.

8. Ventilatie: deze recorder moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of positie niet storend is voor een goede ventilatie.

De recorder moet bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren. Plaats de recorder niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.

9. Voeding: de recorder mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper van uw recorder of het elektriciteitsbedrijf.

10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen. Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden, niet het snoer. Gebruik de recorder alleen met het aangegeven type stroombron.

11. Voorkom overbelasting van stopcontacten en verlengsnoeren.

Dit kan resulteren in een risico van brand of elektrische schok.

Steek nooit voorwerpen van welke aard ook in de openingen van de recorder. De voorwerpen kunnen gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.

98

NL

12. Haal de stekker uit het stopcontact als de recorder voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag of plotselinge stroompieken.

13. Verwijder de batterijen als de recorder voor lange tijd onbeheerd of ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of recorder beschadigen.

14. Probeer niet zelf de recorder te repareren. Het verwijderen van de behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de garantie ongeldig maken.Laat alle onderhoud over aan geautoriseerd servicepersoneel.

15. Duw nooit voorwerpen in de openingen van de recorder, omdat deze gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met brand of elektrische schok als gevolg.

Mors nooit vloeistoffen over de recorder.

16. Het apparaat moet worden nagekeken door gekwalificeerd personeel als: A.

De netadapter of de stekker is beschadigd.

B.

Voorwerpen of vloeistoffen in de recorder zijn gevallen.

C.

De recorder is blootgesteld aan regen of water.

D.

De recorder niet normaal lijkt te werken of een verandering in E.

prestaties toont.

De recorder is gevallen of de behuizing beschadigd is.

99

Introductie

De Sangean DAR-101 Digitale MP3-recorder beschikt over de volgende functies: Hoogwaardige digitale door stem geactiveerde recorder Ondersteunt MP3- en WMA-media met SD-kaart (compatibel tot 32GB) of USB 2.0 interface Twee ingebouwde microfoons met hoge gevoeligheid en dubbele AGC (automatic gain control) Opnemen met interne / externe microfoon, telefoon & line in Telefoonopname met hoorn opnemen/opleggen-knop om uw telefoongesprekken automatisch op te nemen als u bent verbonden Externe stereo microfoon die stereogeluid kan opnemen Groot STN LCD-display met instelbare achtergrondverlichting Voorzien van digitale SPDIF-uitgang & aansluiting externe schakelaar Bestandsbeheer en handig draaimenu 3 opnamedichtheden: 64k / 128k / 192k bps 100

NL

Bedieningselementen en aansluitingen

101 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Luidspreker LCD-display Pop-up LCD-scherm Menu / Esc-knop Enter-knop Afstemknop Bestandsbeheer-knop Stop-knop Vooruitspoelen-knop 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Play/pause Terugspoelen-knop Record-knop Piek-indicator Aan/uit-knop Repeat A-B Playmode-knop Source-knop Timer record-knop

Bedieningselementen en aansluitingen

19.

20.

Alkaline/NiMH/NiCad batterijschakelaar SD-kaartsleuf 21.

USB-aansluiting 102

NL

Bedieningselementen en aansluitingen

22.

Batterijcompartiment 103

Bedieningselementen en aansluitingen

23.

24.

25.

26.

AC in Digital out Line in Extern 27.

28.

29.

Line out Phone in Phone in 104

NL

Bedieningselementen en aansluitingen

105 30.

31.

32.

33.

Volumeregeling Opnameniveau-knop/Balansregeling Mic in rechts Mic in links 34.

Telefoon/recorder/herinnering modusschakelaar 35.

Telefoon/recorder/herinnering modusschakelaar 36.

Hoofdtelefoonuitgang

Gebruik van batterijen

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment op de achterkant van het apparaat door het lipje omlaag te drukken.

Open de deur van het batterijcompartiment.

Opmerking: Zorg er bij het gebruik van niet oplaadbare batterijen voor dat u vóór u batterijen plaatst de NiMH/NiCad/Alkaline-schakelaar aan de binnenkant van het batterijcompartiment in de Alkaline-stand zet.

Als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen, zet dan de NiMH/NiCad/Alkaline-schakelaar in de NiMH/NiCad stand.

2. Plaats vier LR6 (maat AA) batterijen in het compartiment.

Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de correcte polariteit, zoals getoond op de achterkant van uw recorder. Sluit de deur van het batterijcompartiment.

3. Als de capaciteit van de batterijen onder een bepaald niveau zakt, dan zal de batterij-bijna-leeg-indicator oplichten. Als u deze indicator ziet, dan moet u de batterijen op een gelegen moment vervangen. Afname van vermogen, vervorming en een “stotterend geluid” zijn ook signalen dat de batterijen mogelijk moeten worden vervangen.

4. Als de recorder voor een langere periode niet wordt gebruikt, dan wordt aangeraden om de batterijen uit de recorder te verwijderen.

Wij raden vanuit economisch oogpunt aan dat u de DAR-101, wanneer mogelijk, gebruikt met de netadapter en alleen batterijen gebruikt voor incidenteel of stand-by gebruik.

BELANGRIJK:

De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte, zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd door verbranding.

106

NL

De AC-adapter gebruiken

Uw recorder wordt geleverd met een netadapter.

1. Plaats uw recorder op een vlakke ondergrond.

2. Steek de stekker van de adapter in de AC-aansluiting op de rechterkant van uw recorder.

3. Steek de adapter in een stopcontact. De batterijen worden automatisch ontkoppeld als de adapter wordt gebruikt.

Haal de AC-adapter uit het stopcontact en de recorder als de recorder niet wordt gebruikt.

BELANGRIJK:

De netadapter wordt gebruikt om de recorder aan te sluiten op het lichtnet. Het stopcontact dat wordt gebruikt voor de recorder moet toegankelijk blijven tijdens normaal gebruik. Haal de netadapter volledig uit het stopcontact om de recorder van het lichtnet te ontkoppelen.

De batterijen opladen

Afname van vermogen, vervorming en een “stotterend geluid” of batterij bijna leeg symbool “ ” dat knippert op het display zijn signalen dat de batterijen moeten worden opgeladen als u gebruik maakt van oplaadbare batterijen.

Opmerking: De batterijen kunnen alleen worden opgeladen als de recorder uit staat. Zorg ervoor dat de batterijschakelaar in de NiMH/NiCad -stand staat. Laad nieuwe batterijen vóór het eerste gebruik volledig op. Dit kan langer duren, afhankelijk van de capaciteit van de oplaadbare batterijen.

Gebruik geen mix van oude en nieuwe oplaadbare batterijen.

Gebruik geen mix van volle en lege oplaadbare batterijen.

Gebruik geen batterijen met verschillende mAh-capaciteit.

Gebruik geen beschadigde of lekkende batterijen.

107

De klok en datum instellen

De klok instellen

Het klokdisplay van de DAR-101 kan worden ingesteld op 12- of 24-uursformaat.

1. Druk op de Menu-knop als de recorder is ingeschakeld.

2. Draai aan de afstemknop tot SYSTEM SETUP is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop tot TIME & DATE is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop tot TIME is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

4. Draai aan de afstemknop tot TIME FORMAT is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

Draai aan de afstemknop om naar wens het 12- of 24-uursformaat te selecteren. Druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen, het display zal terugkeren naar de voorgaande instelling.

5. Draai aan de afstemknop tot TIME SET is geselecteerd, druk vervolgens op de Enter-knop om de instelling te openen.

Draai terwijl het uurcijfer knippert aan de afstemknop om het juiste uur, zoals getoond op het display, te selecteren. Druk op de Enter-knop als u de instelling heeft voltooid.

6. Draai als het minuutcijfer knippert aan de afstemknop om de gewenste minuten, zoals getoond op het display, te selecteren.

Druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

108

NL

De datum instellen

1. Druk op de Menu-knop als de recorder is ingeschakeld.

2. Draai aan de afstemknop tot SYSTEM SETUP is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop tot TIME & DATE is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

4. Draai aan de afstemknop tot DATE is geselecteerd en druk vervolgens op de Enter-knop om de instelling te openen.

5. Draai aan de afstemknop tot DATE FORMAT is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om het gewenste datumformaat te selecteren en druk vervolgens op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

Het display zal terugkeren naar de voorgaande instelling.

6. Draai aan de afstemknop tot DATE SET is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om het gewenste nummer voor elke instelling te selecteren en druk vervolgens op de Enter-knop om te bevestigen en door te gaan naar de volgende instelling.

2-6 109

Opname-instructies

Opnemen van een extern apparaat

De DAR-101 kan worden gebruikt met elk audio-apparaat dat over een hoofdtelefoonuitgang of Line Out beschikt.

1. Druk en houd eerst de aan/uit-knop ingedrukt om de recorder aan te zetten.

2. Zorg ervoor dat er een SD-kaart met voldoende ruimte correct is geplaatst in de SD-kaartsleuf.

3. Sluit een 3.5mm stereo audiokabel aan op de Line Out of hoofdtelefoonuitgang van het externe audio-apparaat en op de Line In van uw DAR-101.

4. Draai aan de opnameniveau-knop om het opnameniveau van de recorder op een geschikt niveau in te stellen. Als het opnameniveau van de recorder te luid is ingesteld, dan kan het opgenomen geluid vervormd zijn en de piek-indicator zal knipperen. Draai aan de Balansregeling om de balans van de opname naar links of naar rechts aan te passen.

5. Druk en houd de Record-knop ingedrukt, de recorder zal het opnemen van uw extern audio-apparaat starten.

6. Druk op de Stop-knop als u de opname wilt stoppen.

7. Druk op de Play/pause-knop om af te spelen wat zojuist is opgenomen.

8. Stel het volume van de recorder naar wens in met behulp van de volumeregeling.

5 6 7 4 8 110

NL

Opnemen met opnametimer

De opnamefunctie van de DAR-101 kan worden ingesteld met een timer die het opnemen kan starten en stoppen op een vooraf ingestelde tijd.

1. Druk eerst op de aan/uit-knop om de recorder aan te zetten, en schakel de modusschakelaar naar de muziekmodus. Druk en houd de Timer Record-knop ingedrukt om de instelling te openen.

2. Zorg ervoor dat er een SD-kaart met voldoende ruimte correct is geplaatst in de SD-kaartsleuf. Draai aan de afstemknop tot de MODE is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop om de frequentie in te stellen op ONCE (eens) of DAILY (dagelijks) en druk vervolgens op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

4. Draai aan de afstemknop tot SOURCE is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om opnemen van Microfoon of Aux In te selecteren en druk vervolgens op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

5. Draai aan de afstemknop tot RECORD TIME is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. De uurcijfers van de STARTTIJD zullen beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om het gewenste startuur van de opname te selecteren en druk op de Enter-knop om de minuutinstelling te openen. Draai aan de afstemknop om de gewenste startminuten in te stellen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

111 2-6

6. Het uurcijfer van de STOPTIJD zal beginnen te knipperen.

Draai aan de afstemknop om het gewenste uur in te stellen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

Vervolgens zal het minuutcijfer van de stoptijd beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

Het instellen van de opnametimer is nu voltooid.

Opmerking: Als de microfoon wordt gekozen als opnamebron, dan zal de recorder automatisch opnemen van de Mic In als er gedetecteerd is dat er een microfoon is aangesloten op de Mic in-aansluitingen.

Als dit niet het geval is dan zal de recorder van de interne microfoon opnemen.

NL

112

Opnemen met gebruik van gesproken herinnering-modus

1. Druk eerst op de aan/uit-knop om de recorder aan te zetten.

2. Schakel de modusschakelaar naar de herinneringmodus.

3. Zorg ervoor dat er een SD-kaart met voldoende ruimte correct is geplaatst in de SD-kaartsleuf.

4. Druk op de Record-knop en de recorder zal beginnen met opnemen van signalen die worden ontvangen door de ingebouwde microfoon.

5. Druk op de Stop-knop als u wilt stoppen met opnemen.

4 5 113

VAR-functie (Voice Activated Recording, door stem geactiveerd opnemen)

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot RECORD SETUP is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop tot RECORD VAR is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

4. Draai aan de afstemknop tot VAR SET is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai vervolgens aan de afstemknop om ON te kiezen en druk op de Enter-knop om de VAR functie activeren.

5. Draai aan de afstemknop tot VAR SENS is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling van VAR-gevoeligheid te openen.

De gevoeligheid kan worden ingesteld op LOW, MID en HIGH.

High is de meest gevoelige en kan worden gebruikt als er weinig achtergrondruis is en u mensen in een kamer wilt opnemen, bijvoorbeeld bij een vergadering.

NL

114

Opnemen in een telefoongesprek

Er is een telefoon patchkabel meegeleverd met uw DAR-101.

U heeft ook een telefoonlijn-splitter nodig voor het opnemen van telefoongesprekken.

1. Sluit het uiteinde met het dubbele mondstuk van uw patchkabel aan op de twee Phone In-aansluitingen op de achterkant van de DAR-101. Sluit de telefoonlijnsplitter aan op uw telefooningang op de muur.

2. Sluit uw bestaande telefoonlijn aan op de splitter. Sluit het uiteinde van de patchkabel met de telefoonstekker aan op de splitter.

3. Schakel de modusschakelaar naar telefoonmodus en zorg ervoor dat er een SD-kaart met voldoende ruimte juist is geplaatst in de SD-kaartsleuf.

4. Druk op de Menu-knop om de menu-instelling te openen.

5. Draai aan de afstemknop tot RECORD SETUP is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

6. Draai aan de afstemknop tot REC STANDBY is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om ON te kiezen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen. Uw DAR-101 recorder is nu klaar om inkomende telefoongesprekken op te nemen.

115

7. Draai aan de afstemknop om REC BEEP te selecteren en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om ON te kiezen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen. Hiermee kunt u een pieptoon laten klinken wanneer de recorder begint met het opnemen van een telefoongesprek.

Dit helpt bij het aan beide partijen kenbaar maken dan ze worden opgenomen, dit kan door de wet worden vereist.

Opmerking: Het is mogelijk illegaal om een gesprek op te nemen zonder dat beide partijen hiervan op de hoogte zijn en ermee instemmen.

Controleer uw lokale wetgeving.

NL

116

Door stem geactiveerd opnemen met timer

De DAR-101 kan ook worden ingesteld voor een getimede en door de stem geactiveerde opname. Dit kan worden gebruikt om geluiden in een kamer op een bepaald moment van de dag op te nemen.

Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een conferentie die u niet kunt bijwonen op te nemen.

1. Volg de instructies voor de VAR-functie.

2. Stel de timer in volgens de instructies in de “Opnemen met opnametimer” sectie.

117

Geavanceerde opname-instellingen

Opname compressieverhouding

1. Om de compressieverhouding van de opgenomen MP3-bestanden in te stellen, druk eerst op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot RECORD SETUP is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop tot REC QUALITY is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Selecteer uit 64/128/192kbps door aan de afstemknop te draaien en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

Mic. Gain instellen

U kunt het opnameniveau instellen aan de hand van de opname-omgeving door het Mic Gain niveau in te stellen.

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop to select RECORD SETUP en druk op de Enter-knop.

3. Draai aan de afstemknop tot MIC GAIN is geselecteerd en druk vervolgens op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om LOW (laag) of HIGH (hoog) te kiezen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

NL

118

Automatisch opslaan

U kunt de lengte van de opnametijd instellen, de opname zal automatisch stoppen op de ingestelde tijd.

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen en draai aan de afstemknop tot RECORD SETUP is geselecteerd. Druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot REC AUTO SAVE is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop om te kiezen uit 30mins/1 uur/2 uur/4 uur, of kies geen (none) om deze functie uit te schakelen en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen.

Gebruik van externe schakelaar

Sommige radio’s beschikken over een speciale aansluiting voor een externe schakelaar. Dit is om rechtstreeks op te nemen van een ingebouwde timer op de radio. De DAR-101 kan compatibel zijn met de externe schakelaar die is meegeleverd op deze ontvangers.

Kijk in de handleiding van de radio of het apparaat voor een goede werking van deze functie. De externe schakelaar werkt met de Sangean ATS909, CCRadio plus en Radio Shack DX398.

119

Instructies voor afspelen

1. Sluit om uw extern audio-apparaat af te spelen eerst een SD-kaart /USB-apparaat aan op de SD-kaartsleuf /USB-aansluiting op de rechterkant van de recorder. Druk op de File Browser knop om het menu van de bestanden op uw USB-apparaat of SD-kaart te openen.

2. Druk om de mappen op uw SD-kaart of USB-apparaat te bekijken op de File Browser knop om naar de hoofdmap van uw SD-kaart of USB-apparaat te gaan.

3. Draai om bestanden in een specifieke map van uw SD-kaart of USB-apparaat te bekijken aan de afstemknop tot de map is geselecteerden druk vervolgens op de Enter-knop om de map te kiezen. De bestanden in de map zullen worden getoond.

4. Draai aan de afstemknop om naar het gewenste audiobestand te gaan. Druk op de Enter-knop, het display zal PLAY of DELETE tonen. Draai aan de afstemknop om PLAY te selecteren en druk op de Enter-knop om het afspelen van het bestand te starten.

Of druk rechtstreeks op de Play/Pause knop om het geselecteerde bestand af te spelen.

5. Druk en houd de Terugspoelen-knop ingedrukt om terug te spoelen naar een eerder punt in een audiotrack. Laat de knop los als het gewenste punt is bereikt. Druk en houd de Vooruitspoelen-knop ingedrukt om vooruit te spoelen. Laat de knop los als het gewenste punt is bereikt. Druk kort op de Terugspoelen-knop om naar de vorige track te gaan. Druk op de Vooruitspoelen-knop om naar de volgende track te gaan.

7. Stel het volume naar wens in met behulp van de Volumeregeling.

3,4 4 7 120

NL

Afspeeltimer

U kunt een specifieke tijd instellen met de afspeeltimer van de DAR-101, uw recorder zal automatisch uw audiotracks afspelen als de ingestelde tijd is bereikt.

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot TIMER PLAY is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop tot PLAY SOURCE is geselecteerd en druk op de Enter-knop. Kies voor afspelen van SD-kaart of USB-apparaat door aan de afstemknop te draaien en druk op de Enter-knop.

3. Draai aan de afstemknop tot MODE is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Kies voor de gewenste instelling uit Once (eens) en Daily (dagelijks) door aan de afstemknop te draaien en druk op de Enter-knop of kies OFF om de afspeeltimer uit te schakelen.

4. Draai aan de afstemknop tot PLAY TIME is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Het uurcijfer van de STARTTIJD zal beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om het gewenste uur te selecteren en druk op de Enter-knop om de instelling te voltooien. Daarna zal het minuutcijfer beginnen te knipperen. Draai zoals eerder aan de afstemknop om de gewenste minuten in te stellen en druk op de Enter-knop om het instellen te voltooien.

121

5. De uurcijfers van de STOPTIJD zullen beginnen te knipperen.

Draai aan de afstemknop om het uur naar wens in te stellen en druk op de Enter-knop. De minuutcijfers zullen daarna beginnen te knipperen. Draai zoals eerder aan de afstemknop om de minuten naar wens in te stellen en druk op de Enter-knop om het instellen te voltooien.

6. U heeft nu de afspeeltimer van uw DAR-101 ingesteld.

De recorder zal automatisch beginnen met afspelen van bestanden van uw SD-kaart of USB-apparaat als de vooraf ingestelde tijd is bereikt.

NL

122

Herhaalmodi

1. Druk herhaaldelijk op de PlayMode-knop om een herhaalmodus te selecteren uit herhaal één / map / alle / willekeurig als de recorder audiobestanden afspeelt van SD-kaart / USB-apparaat.

2. U kunt met uw recorder ook een bepaald gedeelte van een audiobestand herhalen. Druk als een audiobestand wordt afgespeeld op de Repeat A-B-knop wanneer het punt wordt bereikt waarop u het herhalen wilt starten. Druk nogmaals op de Repeat A-B knop als het audiobestand het punt bereikt waar u het herhalen wilt stoppen. De recorder zal nu non-stop het gedeelte van A tot B herhalen.

2 123

Gebruik van SD-kaart

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen en druk op de Enter-knop.

2. Draai aan de afstemknop tot SYSTEM SETUP is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop tot SD CARD is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

4. De totale ruimte en de vrije ruimte op de SD-kaart worden getoond op het LCD-display. SD FORMAT zal tegelijkertijd worden geselecteerd. Druk op de Enter-knop en draai aan de afstemknop om YES te selecteren. De SD-kaart in de recorder zal worden geformatteerd.

NL

124

Geavanceerde instellingen

Contrast & achtergrondverlichting

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot SYSTEM SETUP is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop tot DISPLAY is geselecteerd en druk op de Enter-knop.

3. Draai aan de afstemknop tot LCD CONTRAST is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om de instelling in te stellen op 1 – 12.

4. Draai aan de afstemknop tot LCD BRIGHTNESS is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Draai aan de afstemknop om de instelling in te stellen op 1 – 9.

Energie besparen

Uw recorder kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen om stroom te besparen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken.

1. Druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot SYSTEM SETUP is geselecteerd en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

Draai vervolgens aan de afstemknop tot POWER SAVING is geselecteerd, en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop om de energiebesparingstijd in te stellen op 1, 3, 5, 10, 30 of 60 minuten, en druk op de Enter-knop om de instelling te bevestigen. Of selecteer “Off” om de functie uit te schakelen.

125

Softwareversie

1. Druk om de softwareversie van uw recorder te bekijken op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop om SYSTEM SETUP te selecteren en druk op de Enter-knop. Draai aan de afstemknop om UPDATE SERVICE te selecteren en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai nogmaals aan de afstemknop om SOFTWARE VERSION te selecteren en druk op de Enter-knop om de softwareversie van uw recorder te bekijken.

4. Kies SEARCH FOR UPDATE om de softwareversie up te daten vanaf een aangesloten opslagapparaat en druk op de Enter-knop.

De recorder zal zijn software updaten naar de versie op het opslagapparaat. Het display zal de bestanden die op uw opslagapparaat zijn gevonden voor het updaten tonen.

NL

126

Systeemreset

Als uw recorder niet meer correct functioneert of als bepaalde getallen op het display niet getoond worden of incompleet zijn, volg dan de volgende procedure.

1. Zet uw recorder aan en druk op de Menu-knop om het hoofdmenu te openen.

2. Draai aan de afstemknop tot SYSTEM SETUP wordt getoond op het display en druk op de Enter-knop om de instelling te openen.

3. Draai aan de afstemknop om FACTORY RESET te selecteren en druk op de Enter-knop om de instelling te openen. Kies YES door aan de afstemknop te draaien en druk op de Enter-knop.

De instellingen van uw recorder zullen worden gereset naar de standaardwaarden.

Hoofdtelefoonaansluiting

Er zit een 3.5mm stereo Hoofdtelefoonaansluiting op de voorkant van uw recorder, voor het gebruik met hoofdtelefoon of oortelefoon.

Een stekker plaatsen dempt de interne luidspreker automatisch.

Digitale uitgang (optische uitgang)

Het systeem kan worden gebruikt als een apart extern apparaat door deze uitgang te verbinden met een Hi-Fi versterker die is uitgerust met digitale invoer.

127

Specificaties

Voeding

Lichtnet: AC 9V ~/0.7A

Batterij

4 X 1.5V maat “AA” / UM-3 / LR6

Circuit kenmerken

Luidspreker: 8 ohm volledig bereik Vermogen: 1W Hoofdtelefoonaansluiting: 3.5mm dia.

Line in-aansluiting: 3.5mm dia.

NL

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling.

(Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

128

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement