Sangean DT-120 Handleiding

Sangean DT-120 Handleiding

DT-120/DT-180 NL

Version 1

37

Bedieningselementen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER/BAND LCD-display DBB/ ‧ STEP Mono/Stereo Volumeregeling Afstemwiel/Tijd instellen Lock-schakelaar Batterijcompartiment Riemhouder Oortelefoonaansluiting Toetsen van voorkeurszenders

Display

A B C D E I F G H Geselecteerde band Indicator batterijstroom Indicator signaalniveau Indicator FM-stereo Automatisch uitschakelen na 90 minuten Voorkeurszenders Toetsblokkering DBB aan Frequentie

NL

38

Installatie batterij

Het batterijdeksel zit op de achterkant van het apparaat. Schuif het deksel naar beneden om het batterijcompartiment te openen. Plaats twee AAA (UM-4) b a t t e r i j e n i n h e t c o m p a r t i m e n t . Zorg ervoor dat de batterijen in overeenstemming met het diagram worden geplaatst. Plaats het deksel terug.

39

Opmerking:

1.

2.

U kunt het stroomniveau van de batterijen altijd in de gaten houden met behulp van het batterij-icoontje op het LCD-display. Als de batterijen bijna leeg zijn en niet meer in staat zijn om de radio te voeden, dan zal de batterij-bijna-leeg-indicator knipperen en er zal een “ E “op het LCD-display verschijnen. De radio zal worden uitgeschakeld.

Zorg ervoor dat u binnen 3 minuten nieuwe batterijen plaatst. Dit zal voorkomen dat er voorkeurszenders verloren gaan tijdens het vervangen van de batterijen.

Instellen tijd

Houd het afstemwiel 2 seconden ingedrukt. Het uur knippert, draai aan het afstemwiel om de gewenste tijd te selecteren en druk vervolgens op het afstemwiel om het geselecteerde cijfer in te voeren. Na het instellen van het uurcijfer, zal het minuutcijfer knipperen op het display, volg de bovenstaande stappen om de minuten in te stellen.

Antenne/Oortelefoon

P l a a t s d e o o r t e l e f o o n i n d e oortelefoonaansluiting. Het snoer dat de oortelefoon met de ontvanger verbindt wordt tijdens het ontvangen van FM radio gebruikt als antenne en het moet zoveel mogelijk worden uitgestrekt om de gevoeligheid te verhogen.

Het apparaat beschikt over een ingebouwde ferriet antenne voor AM radio en u hoeft tijdens het luisteren naar de AM-band alleen de radio te draaien om de maximale signaalsterkte te vinden.

40

NL

41

Volumeregeling

G e b r u i k d e v o l u m e r e g e l i n g o m het volume in te stellen. Als u de volumeregeling gebruikt, dan toont het display de verandering.

De radio afstemmen

G e b r u i k d e v o l u m e r e g e l i n g o m het volume in te stellen. Als u de volumeregeling gebruikt, dan toont het display de verandering.

Band Frequentie Antenne AM DT-120 522-1629 kHz (9kHz) DT-120 520-1710 kHz (10 kHz) Intern/draai radio voor beste ontvangst Band Frequentie Antenne FM 87.50-108 MHz Extern/Zorg ervoor dat u de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting heeft gestoken

Het apparaat na 90 minuten automatisch uitschakelen

De radio probeert batterijstroom te sparen en zal na 90 minuten gebruik automatisch uitschakelen, het LCD display toont Als u door wilt gaan met luisteren, druk dan langer dan 2 seconden op POWER/BAND om de radio in te schakelen.

Scannen en afstemmen

Zet de radio aan en selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken. Houd het afstemwiel langer dan een halve seconde ingedrukt en laat de knop los om te starten met scannen. De radio zal scannen en automatisch stoppen als er een zender is gevonden.

NL

42

Handmatig afstemmen

Zet de radio aan en selecteer de gewenste band door op POWER/BAND te drukken.

Stem af op de gewenste zender door herhaaldelijk aan het afstemwiel te draaien tot de frequentie van de gewenste zender wordt bereikt. Of draai aan het afstemwiel en houd het vast tot de frequentie van de gewenste zender is bereikt.

Voorkeurszenders instellen

43

Zet de radio aan en houd de POWER/ BAND ingedrukt. Selecteer de gewenste b a n d d o o r o p P O W E R / B A N D t e drukken. Stem af op de gewenste zender met behulp van de hierboven beschreven scanfunctie of volg de stappen voor het handmatig afstemmen. Houd, als de gewenste zender is bereikt, de toets van de voorkeurszender (1-5) voor meer dan 2 seconden ingedrukt tot M x op het display stopt met knipperen, dit wordt gevolgd door een pieptoon (via oortelefoon).U kunt op deze manier ook eerder opgeslagen voorkeurszenders overschrijven.

U kunt 5 voorkeurszenders op elke band opslaan (AM, FMI, FMII).

Voorkeurszenders oproepen

Zet de radio aan, selecteer de gewenste band en druk daarna simpelweg op de toets van de voorkeurszender. Het LCD display toont de voorkeurszender en de frequentie.

Schakelen tussen stereo/mono

D e r a d i o i s o n t w o r p e n o m F M uitzendingen in stereo te ontvangen. Bij de ontvangst van zwakke FM zenders zal ontvangst in mono de kwaliteit verhogen. Druk op MO./ST. om te schakelen tussen stereo/mono. Het LCD-display zal huidige status tonen met behulp van de indicator FM-stereo.

DBB (Deep Bass Boost)

Druk op DBB/STEP om de functie Deep Bass Boost te activeren voor diepere bass-effecten. Het DBB-symbool verschijnt op het display. Druk nogmaals op de knop om DBB uit te schakelen.

Opmerking: Het wordt aangeraden om DBB te activeren bij gebruik van oortelefoon.

44

NL

45

Instellen FM-frequentiebereik

Het FM-bereik verschilt van land tot land. U moet het FM-bereik dus juist instellen, zodat de radio naar behoren werkt.

1.

2.

3.

Houd DBB/STEP ingedrukt als uw radio is uitgeschakeld, het scherm toont de softwareversie (bijv. A03) H o u d D B B / F01-F03).

. S T E P i n g e d r u k t , h e t s c h e r m t o o n t n u h e t F M frequentiebereik (bijv. F00 (of Draai het afstemwiel omhoog/omlaag om een ander FM-frequentiebereik te selecteren en druk vervolgens op het afstemwiel om de geselecteerde optie te bevestigen. De volgende waarden zijn beschikbaar: F00: 76-90 MHZ F01: 76-108 MHZ F02: 87-108MHZ F03: 64-108 MHZ

Instellen FM/AM-stap

4.

5.

N a h e t s e l e c t e r e n v a n h e t frequentiebereik, zal het scherm de FM-afstemstap (bijv. FM1 50 of 100) tonen. Draai aan het afstemwiel om 50 KHZ of 100KHZ te selecteren en druk ter bevestiging op het afstemwiel.

N a h e t i n s t e l l e n v a n d e F M afstemstap, zal het scherm de AM afstemstap (bijv. 9 of 10) tonen. Draai aan het afstemwiel om 9 KHZ of 10KHZ te selecteren en druk ter bevestiging op het afstemwiel.

Belangrijk:

Als u het frequentiebereik of de afstemstap reset, dan zullen alle voorkeurszenders die zijn opgeslagen in de radio worden gewist.

NL

46

Toetsblokkering

To e t s b l o k k e r i n g w o r d t g e b r u i k t o m o n b e d o e l d g e b r u i k v a n d e bedieningselementen van de radio te voorkomen. De vergrendelschakelaar zit op de achterkant van de radio. Als de vergrendelschakelaar is ingesteld op LOCK, dan zal elke toets uitgeschakeld zijn en er zal een slotje verschijnen op het LCD-display. Zet de schakelaar in de stand uit om de toetsblokkering uit te schakelen.

Specificaties

Batterij: 2 X AAA (LR03, UM-4) Frequentiebereik: FM: 87.50-108 MHz AM: 522-1629 kHz (DT-120 9kHz) 520-1710 kHz (DT-120 10kHz) Vermogen: 1.0 mW+ 1.0 mW Oortelefoonaansluiting: 3.5 mm diameter (stereo)

47

Wij houden ons het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

48

NL

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement