Sangean RCR-10 Handleiding

Sangean RCR-10 Handleiding
RCR-10
NL
Revision 2
“Made for iPod,” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod en door de
ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
dit apparaat of de naleving van de veiligheids- en regelgevende normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire
met iPod draadloze prestaties kan beïnvloeden.
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
115
Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheidsinstructies ............................. 117-118
Introductie ............................................................................ 119
NL
Bedieningselementen ................................................ 120-125
Afstandsbediening functies ............................................... 126
De radio voor het eerst gebruiken .................................... 127
Uw radio bedienen – AM/FM ..................................... 128-129
De toename per afstemstap instellen .............................. 130
Displaymodi – FM .................................................. 131
Instellen FM-bereik ................................................ 132
FM Stereo (auto) / mono ......................................... 132
Voorkeurszenders instellen / een voorkeurszender
oproepen in AM-/FM-modus ............................................. 133
iPod-dock .................................................................... 134-137
Het tijdformaat/datumformaat instellen ............................ 138
De tijd instellen ........................................................... 139-140
De wekker instellen ..................................................... 141-142
Als het alarm klinkt / Alarmen uitschakelen /
annuleren Snooze ....................................................... 143-144
Slaaptimer ........................................................................... 145
Tijdzone instellen / Zomertijd .................................... 146-147
Display & audio instellen ........................................... 148-151
Specificaties ........................................................................ 152
116
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees en begrijp alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u de
radio gebruikt.
2. Bewaar de instructies: de veiligheids- en bedieningsinstructies
moeten worden bewaard voor toekomstige referentie.
3. Neem alle waarschuwingen in acht. Alle waarschuwingen op het
apparaat en in de handleiding moeten in acht worden genomen.
4. Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies.
5. Water en vocht: Het apparaat moet niet in de buurt van water
worden gebruikt. Gebruik het niet in de buurt van een badkuip,
gootsteen, wasbak, keukenkraan, natte kelder, zwembad, etc.
6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat schoonmaakt. Gebruik alleen een vochtige doek voor het
schoonmaken van de buitenkant van de radio.
7. Plaats de radio niet op een onstabiele wagen, standaard,
driepoot of tafel. De radio kan vallen, met persoonlijk letsel en schade
aan de radio als gevolg.
8. Ventilatie: deze radio moet zodanig geplaatst worden dat de plaats of
positie niet storend is voor een goede ventilatie. De radio moet
bijvoorbeeld niet gebruikt worden op een bed, sofa, tapijt of andere
zachte ondergronden die de ventilatie-openingen kan blokkeren.
Plaats de radio niet op een ingebouwde plek, zoals in een kast die
de luchtstroom door de ventilatie-openingen kan verminderen.
9. Voeding: de radio mag alleen worden gebruikt met het type
stroombron dat staat aangegeven op het label. Als u niet zeker bent
van het type stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan de verkoper
van uw radio of het elektriciteitsbedrijf.
10. Netadapter: De adapter dient zo geplaatst te worden dat er niet op
gelopen of gestapt wordt en dat er geen voorwerpen op
worden gezet. Besteed extra aandacht aan de kabels bij stekkers,
stopcontacten en het punt waar ze uit het toestel komen.
Ontkoppel de netadapter door de adapter vast te houden,
niet het snoer. Gebruik de radio alleen met het aangegeven
type stroombron. Als u niet zeker bent van het type
stroomvoorziening in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of het
plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Voorkom overbelasting
overbelasting van
van stopcontacten
stopcontacten en
en verlengsnoeren. Dit kan
11. Voorkom
resulteren in een risico van brand of elektrische schok. Steek nooit
voorwerpen van
van welke
welke aard
aard ook in de openingen van de radio.
voorwerpen
Devoorwerpen
voorwerpenkunnen
kunnen gevaarlijke
gevaarlijke spanningspunten of
De
kortsluiting veroorzaken. Dit kan leiden tot brand
kortsluiting
brand of
of
elektrische
elektrische schok.
schok.
117
12. Haal de stekker uit het stopcontact als de radio voor lange tijd
onbeheerd of ongebruikt is. Dit voorkomt schade door blikseminslag
of plotselinge stroompieken.
13. Verwijder de batterijen als de radio voor lange tijd onbeheerd of
ongebruikt is. De batterijen kunnen lekken en uw meubels of
radio beschadigen. (alleen voor VS versie)
19. Opmerking:
Wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die verantwoordelijk is voor toestemming kunnen de
autoriteit van de gebruiker om de apparatuur te bedienen
ongeldig maken.
14. Probeer niet zelf de radio te repareren. Het verwijderen van de
behuizing kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning, en zal de
garantie ongeldig maken. Laat alle onderhoud over aan
geautoriseerd servicepersoneel.
15. Duw nooit voorwerpen in de openingen van de radio, omdat deze
gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken met
brand of elektrische schok als gevolg.
16. Stel het apparaat niet bloot aan druppend of spattend water en
plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat.
17. Voor gebruik buitenshuis, om elektrische schok te voorkomen,
gebruik alleen batterijen tijdens een regenachtige dag of als het
weer nat is.
18. De stekker moet zich dicht bij de radio bevinden en moet eenvoudig
te bereiken zijn in geval van nood, haal de stekker uit het
stopcontact om de radio te ontkoppelen van het lichtnet.
118
NL
Introductie
De Sangean RCR-10 FM / AM digitaal afstembare wekkerradio beschikt
over de volgende functies:
Radio voor AM- en FM-uitzendingen (met RDS).
10 voorkeurszenders (5 voor AM en 5 voor FM).
Eenvoudig te lezen LCD-display met instelbare
achtergrondverlichting en verlichte knoppen die bij de verlichting van
het LCD-display passen.
Twee alarmtimers met snooze-functie om u te wekken met zoemer,
radioalarm, of iPod.
Instelbare slaaptimer, die kan worden ingesteld om de radio uit te
schakelen na 15 tot 120 minuten.
Een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang voor het afspelen vanaf
MP3-spelers, iPod’s of andere audio-apparatuur.
Radiogestuurde klokweergave als het apparaat standby staat.
Accu of batterijen voor backup stroom.
Door WWVB/JJY/DCF/MSF bestuurde atoomklok met
instelbare tijdzone.
iPod-houder voor het afspelen en opladen van iPod’s.
119
Uitgerust met toonregeling (bass/treble), loudness compensatie en
bassreflexbuis om de geluidsweergave te verbeteren.
Bedieningselementen
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
iPod universele dock adjuster
iPod-dockconnector
Voorkeurszender 4 / Play / pause
Voorkeurszender 5 / Vooruitspoelen
Afstem / Zoek / Select
Info / Menu
Alarm 2
Alarm 1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Snooze / dimmer
Source
Standby / Slaaptimer
Volume / Toonregeling
Voorkeurszender 1 / Map omlaag
Voorkeurszender 2 / Map omhoog
Voorkeurszender 3 / Terugspoelen
120
Bedieningselementen
16. LCD-display
17. Afstandsbedieningssensor
121
18. Luidspreker
Bedieningselementen
NL
19. FM antenne
20. Aux-ingang
21. Line-uitgang
22. Hoofdtelefoon
23. AC-ingang
122
Bedieningselementen
24. Batterijcompartiment
123
Icoontjes op het display
A. Radiogestuurde tijd-icoontje(Radiogestuurde atoomklok-icoontje)
B. PM-indicator
C. Tijdsweergave
D. Slaaptimer-icoontje
E. Alarm 1-icoontje
F. Alarm 2-icoontje
G. Frequentie / informatie voor zender
H. RDS-icoontje
I. Batterijcapaciteit-indicator
NL
124
Afstandsbediening
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Terugspoelen
Herhalen één / alle / map
Afstemmen omhoog
Map omhoog / voorkeurszender omhoog
Map omlaag / voorkeurszender omlaag
Afstemmen omlaag
Mute
Snooze / dimmer
Toon
Volume verlagen
Volume verhogen
Willekeurig herhalen
Select
Vooruitspoelen
Play / pause
Source
Menu
Standby / Slaaptimer
125
Functies afstandsbediening
Veel functies van de RCR-10 wekkerradio kunnen worden bediend met
behulp van de afstandsbediening. Bepaalde operaties vereisen een
langere druk op de knop. Houd in dit geval uw vinger voor 2-3 seconden
op de afstandsbediening, tot het radiodisplay toont dat het commando
is geaccepteerd.
NL
Haal vóór het eerste gebruik het kleine, transparante folie van de
batterij om de batterij te activeren.
Batterij van afstandsbediening plaatsen
1. Open de batterijhouder door de houder in de getoonde richting naar
buiten te trekken.
2. Verwijder de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij (CR2025 of gelijkwaardig) en zorg ervoor dat de
positieve kant van de batterij naar u toe is gericht met de houder
geplaatst zoals in de afbeelding.
4. Plaats de batterijhouder terug.
BELANGRIJK:
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte,
zoals zonlicht, brand of dergelijke. Na gebruik moeten
wegwerp batterijen, indien mogelijk, naar een geschikt inzamelpunt
worden gebracht. Batterijen mogen in geen geval worden verwijderd
door verbranding.
126
De radio voor het eerst gebruiken
De netadapter gebruiken
De netadapter van dit apparaat moet 9 volt AC op 1.4A leveren.
Plaatsing backup batterij (alleen voor VS versie)
1. Verwijder het batterijdeksel op de onderkant van het apparaat.
Plaats de stekker van de adapter in de AC-aansluiting op de achterkant
van de radio. Steek de adapter in een normaal stopcontact.
2. Plaats twee UM-3 (maat AA) batterijen op de plaatsen in
het compartiment.
De netadapter moet uit het stopcontact worden gehaald als het apparaat
niet wordt gebruikt.
3. Zorg ervoor dat alle batterijen in de juiste richting zijn geplaatst,
volgens de getoonde polariteit in het compartiment. Plaats het
batterijdeksel terug.
4. Vervang de batterijen onmiddellijk als de batterij-bijna-leeg-indicator
wordt getoond op het display.
5. Laat de batterijen in de radio zitten als de radio wordt gebruikt als
wekkerradio of als alarm.
127
Uw radio bedienen– Zoeken afstemmen AM/FM
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop tot de AM- of FM-band is geselecteerd.
3. Druk op de Afstemknop om automatisch af te stemmen. Uw radio zal
vanaf de huidig getoonde frequentie omhoog scannen op de
AM-/FM-band en zal automatisch stoppen als er een zender met
voldoende sterkte wordt gevonden.
NL
2
4. Na een paar seconden zal het display updaten. Het display zal de
frequentie van het gevonden signaal tonen.
5. Druk nogmaals op de Afstemknop om andere zenders te vinden.
3,5
6. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
7. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in
te stellen.
8. Druk op de Standby-knop om uw radio uit te schakelen.
7
128
Handmatig afstemmen – AM/FM
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de AM- of FM-band te selecteren.
3. Draai aan de afstemknop om op een zender af te stemmen.
De FM-frequentie zal veranderen met stappen van 100kHz/50kHz
en de AM-frequentie zal veranderen met stappen van 10kHz/9kHz.
2
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Gebruik de volumeregeling om het geluidsniveau naar wens in
te stellen.
3
5
129
De toename per afstemstap instellen
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen als de radio in AM-/FM-modus is.
NL
2. Draai aan de Afstemknop tot er FM xxkHz of AM xxkHz op het
display verschijnt, en druk op de Afstemknop om de instelling voor de
afstemstap in te voeren.
2,3
3. Draai aan de Afstemknop om ofwel 100kHz/200kHz voor FM radio,
en 9kHz/10kHz voor AM radio te selecteren. Druk vervolgens op
de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
130
Displaymodi – FM
Uw radio heeft een reeks displaymodi voor de FM-radiomodus.
1. Druk herhaaldelijk op de Info/menu-knop om de RDS-informatie van
het huidige station te bekijken
a. zendernaam
Toont de naam van de huidige zender.
b. Zendertype
Toont het zendersoort van de huidige zender,
bijv. Pop, Classic, Nieuws, etc.
c. Radiotekst
Toont radio tekstberichten, zoals nieuwsitems etc.
d. Stereo/Mono
Toont of de uitzending in Stereo- of Mono-modus is.
e. Jaar/Dag
Toont het jaar en dag van de week volgens de
datuminstelling van uw radio.
f. Datum/Dag
Toont de datum en dag van de week volgens de
datuminstelling van uw radio.
g. Frequentie
Toont de FM-frequentie van de huidige zender.
131
Instellen FM-bereik
Het FM-bereik verschilt van land tot land. U moet het FM-bereik
instellen om de radio naar behoren te laten werken.
1. Houd de INFO/MENU-knop ingedrukt om het menu te openen.
2. Draai aan de AFSTEMKNOP tot het afstembereik wordt getoond op
het display (zie afbeelding rechts). Druk op de knop om het
gewenste FM-bereik te selecteren. Het instellen van het FM-bereik
is daarna voltooid.
De volgende instellingen zijn beschikbaar voor het FM-bereik:
87-108 voor algemene gebieden (standaard)
76-90 voor Japan
64-108 voor Oost-Europese landen en Rusland
76-108 voor bepaalde Chinese gebieden en Europese landen.
NL
2
FM stereo (auto) / mono
Als u naar een FM-zender met een zwak signaal luistert dan kan er
wat ruis hoorbaar zijn. Het is mogelijk de ruis te verminderen door de
radio te dwingen de zender in mono af te spelen in plaats van
stereo.
1. Druk herhaaldelijk op de Source-knop tot de FM-modus is
geselecteerd en stem zoals eerder beschreven af op de
gewenste FM-zender.
2. Draai aan de Afstemknop tot de FM Stereo / mono instelling op het
display verschijnt. Als de instelling is ingesteld op Auto, druk op de
Afstemknop om de instelling te veranderen naar Mono-modus en
de ruis te verminderen.
3. Om de instelling terug te zetten op Auto (stereo), druk op de
Afstemknop om de instelling te veranderen, zodat de radio terug
zal schakelen naar de Auto-modus.
132
Voorkeurszenders instellen in AM-/FM-modus
Er zijn voor AM- en FM-radio elk 5 voorkeurszenders beschikbaar.
Deze worden op dezelfde manier gebruikt voor beide golfbanden.
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren.
Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk en houd de knop van de voorkeurszender (1 tot 5) ingedrukt tot
het display bijvoorbeeld “P4” achter de frequentie toont. De zender
zal worden opgeslagen onder het voorkeursnummer. Herhaal deze
procedure naar wens voor de resterende voorkeurszenders.
2
4. Voorkeurszenders die al zijn opgeslagen kunnen indien nodig worden
overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.
Voorkeurszenders oproepen in AM-/FM-modus
1. Druk op de Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Druk op de Source-knop om de gewenste golfband te selecteren.
3. Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurszender om af te
stemmen op één van de 5 voorkeurszenders.
Opmerking:
De afstandsbediening kan alleen voorkeurszenders oproepen.
U kunt geen voorkeurszenders instellen met
de afstandsbediening.
133
3
iPod-dock
Uw radio heeft een iPod-dock, die u de mogelijkheid geeft rechtstreeks
digitale audiobestanden en tracks van uw iPod af te spelen.
NL
Uw radio gebruikt de universele dockconnector, ontwikkeld voor
gebruik met iPod’s. Recente modellen van iPod worden geleverd met
adapter inzetstukken, die zorgen voor juiste uitlijning van de iPod met de
elektrische connector.
Belangrijk:
De radio ondersteunt geen 3e generatie iPod’s (gemaakt in 2003-2004).
Gebruik uw iPod niet zonder de juiste adapter op de radio aan te sluiten,
om mogelijke schade aan uw iPod te voorkomen.
Uw iPod docken met de dock adjuster
Dit apparaat beschikt over een iPod-dock adjuster. iPod adapters
worden niet meegeleverd.
1. Druk en draai aan de knop van de iPod-dock adjuster om de
schuifdeur naar het uiteinde te verplaatsen.
2. Plaats uw iPod voorzichtig op de houder.
3. Draai aan de knop van de iPod-dock adjuster om de schuifdeur naar
voren te schuiven tot de deur uw iPod vasthoudt.
134
Uw iPod opladen
1. Plaats de iPod op de universele dock adjuster in de iPod-dock.
Druk op de STANDBY-knop om uw radio in te schakelen.
2. Druk op de SOURCE-knop tot “iPod” wordt getoond op het display.
Uw radio kan de interne batterij van uw iPod opladen wanneer de bron
Aux In, iPod of Standby-modus is. Uw iPod zal niet worden
opgeladen in de AM-modus.
2
135
Navigeren op uw iPod
Een geluidsbestand afspelen op uw iPod
Om door iPod menu’s te navigeren en selecties te maken of instellingen
te veranderen, dient u gebruik te maken van de bediening van de iPod.
De radiobediening kan worden gebruikt voor de Menu / Selecteren,
Vorige / Volgende, Vooruitspoelen / Terugspoelen en Afspelen /
Pauzeren functies.
1. Gebruik als u het gewenste item heeft gevonden de
Afstem/Zoek/Select-knop op de radio om het afspelen vanaf iPod
te starten.
1. Gebruik de Menu-knop om op uw iPod te navigeren naar menu’s van
hoger niveau.
2. Draai aan de Afstem/Zoek/Select-knop om naar wens een
menuscherm omhoog of omlaag te gaan op uw iPod.
3. Druk op de Afstem/Zoek/Select-knop om een geselecteerd item op
het menuscherm te openen. Als dit item een menu van een lager
niveau is, dan kunt u verder navigeren met behulp van de
Afstem/Zoek/Select-knop.
NL
2. Stel het volume naar wens in met behulp van de volumeregeling op
de radio.
3. Druk om het afspelen te pauzeren op de Play/Pause-knop. Druk om
het afspelen te hervatten opnieuw op de Play/Pause-knop.
4. iPod’s hebben geen Stopknop (zij gebruiken de Pauzefunctie).
Om een alternatieve selectie af te spelen, gebruik de iPod menu’s
om de selectie te maken en gebruik de Play / Pause-knop om het
afspelen van het huidige item te beëindigen indien nodig
5. Als de iPod eerder aan het spelen was, dan zal de iPod inschakelen
en verdergaan waar hij gestopt was met afspelen.
136
Zoekfunctie
1. Druk op de Vooruitspoelen of Terugspoelen knoppen om naar de
volgende of vorige track te gaan.
2. Druk en houd onder het afspelen van de iPod de Vooruitspoelen- of
Terugspoelen-knop ingedrukt om door het huidige bestand of de
huidige track te spoelen. Laat de knop los wanneer het gewenste
punt in het bestand of de track is bereikt.
137
Uw RCR-10 werkt met de volgende iPod-modellen:
Klok en alarmen
Het tijdformaat instellen
De klokweergave in standby-modus en tijdens het afspelen kan worden
ingesteld op 12- of 24-uursformaat. Het geselecteerde formaat wordt
ook gebruikt bij het instellen van de alarmen.
NL
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK XXH op het display verschijnt,
druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te openen.
De instelling van het tijdformaat begint te knipperen.
3. Draai aan de Afstemknop om het 12- of 24-uursformaat te selecteren.
Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen. Het display zal
het voorgaande menu tonen.
2,3
Als er voor het 12-uursformaat wordt gekozen, dan zal de radio voor
het instellen van de alarmen gebruik maken van de 12-uursklok met
een PM-indicator.
Het datumformaat instellen
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen
2. Draai aan de Afstemknop tot “DATE FORMAT” op het
display verschijnt. Druk op de Afstemknop om de
datumformaat-instellingen te openen
3. Draai aan de Afstemknop om het gewenste datumformaat
te selecteren. Druk op de Afstemknop om uw keuze te bevestigen.
Het display zal dan weer het vorige menu weergeven.
138
De klok instellen
De klok instellen met behulp van een atoomklok
Uw RCR-10 heeft drie manieren om de tijd in te stellen:
Radiogestuurde Klok, FM Radio Data System (RDS) en
Handmatig Instellen. De radio zal nadat hij is aangesloten automatisch
de klok synchroniseren met het radiogestuurde kloksignaal dat wordt
ontvangen terwijl de radio is uitgeschakeld.
1. Om de tijd in te stellen met behulp van de functie
Radiogestuurde Klok, druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een kloksymbool verschijnt op
het display. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot er DCF77 (Europese versie),
WWVB (VS versie), JJY40/60 (Japanse versie) of
MSF (VK versie) op het display verschijnt. Druk op de Afstemknop
om de instelling te bevestigen. De klok van de radio zal
automatisch worden ingesteld op de radiogestuurde kloktijd.
4. De radio zal het radiogestuurde kloksignaal alleen ontvangen als
het apparaat is uitgeschakeld. Als het radiogestuurde kloksignaal
wordt ontvangen door de radio, dan zal het radiogestuurde
tijd-icoontje knipperen op het display met een interval van
1 seconde. Als de radio geen radiogestuurd kloksignaal ontvangt,
dan zal het radiogestuurde tijd-icoontje knipperen met een interval
van 3 seconden.
5. De radio zal de klok op het uur synchroniseren. Als de radio is
gesynchroniseerd met de radiogestuurde kloktijd, dan zal het
radiogestuurde tijd-icoontje blijvend oplichten op het LCD-display
en zal de radio de tijd blijven synchroniseren op elk oneven uur.
Als de radio het radiogestuurde kloksignaal ontvangt, maar nog
niet is gesynchroniseerd met de radiogestuurde kloktijd, dan zal
de radio de tijd synchroniseren de tijd op elk uur.
139
2,3
De tijd handmatig instellen
Als u voor het handmatig instellen van de klok kiest, dan zullen de
functies Radiogestuurde Klok en Radio Data System (RDS) allebei
worden uitgeschakeld.
NL
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een kloksymbool op de linkerkant
van het display verschijnt, druk vervolgens op de Afstemknop om
de instelling te openen. Draai aan de Afstemknop tot MANUAL op
het display verschijnt en druk vervolgens op de Afstemknop om
de instelling te selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop tot CLOCK op het display verschijnt.
Druk op de afstemknop om de instelling te openen.
4. De instelling van de uren zal op het display beginnen te knipperen.
Draai aan de Afstemknop om het gewenste uur te selecteren en
druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste minuten in
te stellen en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
2
3,7
5. Draai aan de Afstemknop tot DATE op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
6. Draai aan de Afstemknop om het gewenste jaar in te stellen en
druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste maand in te
stellen en druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
Draai vervolgens aan de Afstemknop om de gewenste datum te
selecteren en druk op de Afstemknop om de instelling
te bevestigen, de radio zal één keer piepen.
140
De tijd instellen met behulp van RDS CT
Als u de klok instelt met behulp van de RDS-functie, dan zal uw radio
de klok synchroniseren wanneer u afstemt op een zender die
gebruik maakt van RDS-signalen met CT.
1. Als u bent afgestemd op een zender die RDS-gegevens uitzendt,
druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt.
2. Draai aan de Afstemknop tot er een kloksymbool op het display
verschijnt. Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop tot er RDS CT op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen. De tijd van
de radio zal automatisch worden ingesteld volgens de ontvangen
RDS-gegevens.
4. Als het instellen voltooid is, dan zal het RDS-icoontje op het
LCD-display verschijnen, wat aangeeft dat de klok is ingesteld
met behulp van het RDS-signaal. De tijd zal na elke synchronisatie
met RDS CT 5 dagen geldig zijn.
141
2,3
De wekker instellen
Uw RCR-10 beschikt over twee alarmen die elk kunnen worden
ingesteld om u te wekken met AM-/FM-radio, zoemeralarm of iPod.
De alarmen kunnen worden ingesteld als het apparaat in standbymodus is of onder het afspelen
NL
1. Controleer vóór het instellen van een alarm of de tijd is ingesteld.
Druk en houd de Alarm 1-knop ingedrukt om de instelling voor
alarm 1 te openen.
2. De uurinstelling van alarm 1 zal beginnen te knipperen. Draai aan de
Afstemknop om het gewenste alarmuur te selecteren en druk op de
Afstemknop om de instelling te bevestigen. Draai aan de Afstemknop
om de gewenste alarmminuten in te stellen en druk vervolgens op de
Afstemknop om de instelling te bevestigen
2-6
3. Daarna zal het display de frequentie-opties voor het alarm tonen.
Er zijn de volgende alarmopties:
ONCE – het alarm is uitgeschakeld
DAILY – het alarm zal elke dag klinken
WEEKDAYS – het alarm zal alleen klinken op weekdagen
WEEKENDS – het alarm zal alleen in de weekenden klinken
Druk op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
142
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste alarmtype in te stellen
en druk vervolgens op de afstemknop om de instelling
te bevestigen. Het alarm kan worden ingesteld op zoemer, iPod,
AM-radio, FM-radio. Als radio-modus is geselecteerd, dan zullen
de radiofrequentie en het nummer van de voorkeurszender op het
display beginnen te knipperen. Draai aan de afstemknop om de
gewenste radiofrequentie en het gewenste nummer van de
voorkeurszender voor het radioalarm in te stellen en druk
vervolgens op de afstemknop om de instelling te bevestigen.
Opmerking:
Als het alarmtype is ingesteld op iPod, maar de iPod niet
is gedockt, dan zal het zoemeralarm worden gebruikt in
plaats van het iPod-alarm.
5. Draai aan de Afstemknop om het alarmvolume in te stellen. Druk op
de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
6. Het alarm is nu ingesteld. Druk nogmaals op de Afstemknop,
de radio zal terugkeren naar de normale weergave.
Actieve alarmen worden getoond met behulp van de
alarmindicators op het display.
Als het alarm klinkt
Druk en houd de Alarm 1- of Alarm 2-knop ingedrukt om een
geactiveerd alarm te annuleren tot de alarmindicator op het
display verdwijnt.
Als het zoemeralarm activeert, dan zal het zacht starten en geleidelijk
toenemen in geluidsniveau. Het alarm zal op de geselecteerde tijd
gedurende 60 minuten 1 minuut klinken en daarna 1 minuut stil zijn,
tenzij geannuleerd. De radio zal bij de andere alarmen op de
geselecteerde tijd tot 60 minuten non-stop klinken.
Als het radio-alarm wordt geactiveerd, zal het gebruik maken van het
Humane Waking System. Het volume zal met stappen van 0,5
worden opgehoogd van 0 tot het instelde volume.
143
Alarmen uitschakelen / annuleren
Druk om een actief alarm uit te schakelen op de Standby-knop of
druk en houd de corresponderende alarmknop ingedrukt.
NL
Snooze
1. Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop, behalve de
Standby-knop, om het alarm voor vijf minuten te dempen.
“SNOOZE” zal op het display verschijnen.
2
2. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen en de tijd dat een alarm gedempt wordt tijdens snooze in
te stellen.
3. Draai aan de Afstemknop tot “SNOOZE X” op het display verschijnt
en druk vervolgens op de Afstemknop om de instelling te openen.
Draai aan de Afstemknop om de snoozetijd aan te passen naar
5, 10, 15 of 20 minuten.
3
4. Druk terwijl het alarm is gedempt op de Standby-knop om de
snoozetimer te annuleren.
144
Slaaptimer
Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf
ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld op
15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten.
1. Druk en houd de Standby-knop ingedrukt om het instellen van de
slaaptimer te openen. Er zal “SLEEP XX” worden getoond op
het display
1-2,4
2. Blijf op de Standby-knop drukken tot de slaaptimer opties beginnen
te veranderen op het display. Stop als de gewenste
slaaptimer-instelling op het display verschijnt. De instelling zal
worden opgeslagen en het display zal terugkeren naar de
normale weergave.
3. Uw radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde
slaaptijd is verstreken. Het display zal het timericoontje tonen,
dit geeft aan dat er een actieve slaaptimer is
4. Druk om de slaaptimer uit te schakelen voordat de vooraf
ingestelde tijd is verstreken op de Standby-knop of zet het
apparaat handmatig uit.
145
Tijdzone instellen
Uw RCR-10 kan de tijdzone instellen voor de radiotijd.
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen.
NL
2. Draai aan de Afstemknop tot TIME ZONE op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om de juiste tijdzone te selecteren en druk
vervolgens op de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
2,3
4. Druk op de Info/menu-knop, het LCD zal terugkeren naar de
normale weergave.
Opmerking:
Als de radio wordt aangezet nadat de radio geen stroom
heeft gehad, dan zal u de tijdzone opnieuw moeten instellen
voordat u de radio weer gebruikt.
146
Zomertijd
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot “DST XX” op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om +1H te selecteren en de klok 1 uur
vooruit te zetten en druk vervolgens op de Afstemknop om de
instelling te bevestigen.
4. Kies om de klok terug te zetten OFF en druk vervolgens op
de Afstemknop.
147
1
2-4
Display & audio instellen
Dimmerregeling
De helderheid van het display kan worden ingesteld. Als u het apparaat
in de slaapkamer gebruikt, dan is het mogelijk dat u een hoger
helderheidsniveau dan de standaardinstelling wenst.
NL
1. Druk herhaaldelijk op de Snooze/Dimmer-knop om het
helderheidsniveau van het LCD-display in te stellen.
De achtergrondverlichting heeft 8 niveaus en zal bij elke druk op de
knop veranderen, zodat u het effect van de verandering kunt zien.
2. Stop als het gewenste niveau is geselecteerd.
Toonregeling
U kunt de bass en treble van uw RCR-10 instellen voor een
betere luisterervaring.
1. Controleer eerst of uw radio is ingeschakeld. Druk op de
Volumeregeling om de toonregeling te openen.
1-3
2. De bass-waarde zal op het scherm verschijnen. Draai aan de
Volumeknop om de waarde in te stellen tussen +5~-5, en druk op
de Volumeknop om de instelling te bevestigen.
3. Vervolgens zal de treble-waarde op het scherm verschijnen.
Draai aan de Volumeknop om de waarde in te stellen tussen
+5~-5, en druk op de Volumeknop om de instelling te bevestigen.
148
Loudness
Uw RCR-10 kan compensatie op lagere en hogere frequenties krijgen
door het instellen van de Loudness-functie.
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot LOUD ON/OFF op het display verschijnt.
Druk op de Afstemknop om de instelling te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om ON te selecteren en druk vervolgens op
de Afstemknop om de instelling te bevestigen.
2-4
4. Kies om de Loudness-functie uit te schakelen OFF en druk
vervolgens op de Afstemknop.
149
Auxiliary ingang
Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary-ingang op de achterkant van uw
radio, deze maakt het mogelijk een audiosignaal te ontvangen van
een externe audiobron, zoals iPod, MP3- of CD-speler
NL
1. Druk herhaaldelijk op de SOURCE-knop tot AUX IN wordt getoond.
2. Sluit een externe audiobron (bijvoorbeeld, iPod, MP3- of CD-speler)
aan op de Auxiliary-ingang.
3. Pas het volume op uw iPod, MP3- of CD-speler aan om ervoor te
zorgen dat het volume van het externe apparaat hoog genoeg is en
gebruik vervolgens de Volumeregeling op de radio om het volume
naar wens in te stellen voor comfortabel luisteren.
3
Hoofdtelefoonaansluiting
Er zit een 3.5mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op de achterkant
van uw radio voor het gebruik van een hoofdtelefoon. Een stekker in
deze aansluiting plaatsen zal de interne luidspreker automatisch
dempen.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
leiden tot gehoorsverlies.
150
Line out-aansluiting
De radio kan worden gebruik als een aparte tuner door hem aan
te sluiten op de ingang van een Hi-Fi systeem, of door de ingang
van het Hi-Fi systeem te gebruiken om stereo-opnames te maken
van audio-programma’s.
Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en dient
alleen ter informatie.
1. Druk en houd de Info/menu-knop ingedrukt om de menu-instellingen
te openen.
2. Draai aan de Afstemknop tot VER 0.XX op het display verschijnt,
dit is de softwareversie van uw radio.
2
151
Specificaties
Circuit Kenmerken
Voeding
Lichtnet AC 9V~/1.4A
Luidspreker: 2.5” 8 ohm x 2 volledig bereik
Vermogen: 3W+3W
Frequentiebereik
FM: 64 – 108 MHz
AM: 520 – 1710 kHz (VS versie)
522 – 1629 kHz (Europese versie)
Back-up batterij
2 x 1.5V maat “AA” / UM-3 / R6
NL
Hoofdtelefoonaansluiting: 3.5mm dia stereo
Auxiliary-ingang: 3.5mm dia stereo
Line out-aansluiting: 3.5mm dia stereo
Antennesysteem FM draadantenne
Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het
huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling.
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van
Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).
152
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement