Prestigio Grace M5 LTE Manual

Prestigio  Grace M5 LTE Manual
GRACE M5 LTE
Išpakavimas
Darbo pradžia
Pagrindai
Telefonas
Pranešimai
Paštas
Kamera
Multimedija
Internetas ir tinklas
Bluetooth
Play parduotuvė
Žemėlapiai ir navigacija
Kitos paslaugos
Specifikacijos
Trikčių šalinimas
Išsamią informaciją apie garantiją rasite apsilankę: www.prestigio.com/support/warranty-terms.
© Autorių teisės 2017 Prestigio. Visos teisės saugomos.
Išpakavimas
Pakuotėje rasite
Trumpai apie telefoną
Pakuotėje rasite
Trumpai apie telefoną
Mygtukai
•
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
•
•
•
Prestigio
MultiPhone
Akumuliatorius
USB kabelis
Adapteris
•
•
•
Trumpas pradžios
vadovas
Teisiniai ir saugos
įspėjimai
Garantijos kortelė
1.
2.
3.
4.
5.
Priekinė kamera
Ausinė
Galinė kamera
Blykstė
Garso mygtukas
6. Maitinimo mygtukas
7. Garsiakalbis
8. Mikrofonas
9. Micro USB lizdas
10. Ausinių lizdas
Mygtukai
Naudodami mygtukus „Atgal“, „Pradėti“ ir „Ieškoti“
galite naršyti.
, kad atidarytumėte galimas
• Bakstelėkite
dabartinio ekrano pasirinktis. Norėdami
atidaryti neseniai naudotų programų sąrašą,
bakstelėkite ir laikykite
.
• Bakstelėkite
, kad grįžtumėte į pagrindinį
ekraną.
• Bakstelėkite
, kad grįžtumėte į ankstesnį
ekraną.
Pakuotėje rasite
Trumpai apie telefoną
Mygtukai
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Neuždenkite antenos zonos ranka arba
kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio
problemų ir greitą baterijos išsekimą.
Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite
pakuotėje pateikiamus „Teisinius ir
saugos įspėjimus“
Darbo pradžia
Sveikiname įsigijus Prestigio. Norėdami maksimaliai
išnaudoti įrenginį ir mėgautis visais Prestigio
pasiūlymais, apsilankykite adresu:
www.prestigio.com/catalogue/Smartphones
Montavimas
Norėdami paruošti telefoną naudojimui, atlikite
toliau nurodytus veiksmus. Prieš nuimdami galinį
dangtelį, nepamiškite išjungti telefoną.
1
Atgal
Išimkite akumuliatorių
Daugiau informacijos apie savo įrenginį rasite:
www.prestigio.com/support
Montavimas
Telefono įjungimas
Pagrindiniai ekranai
Sąrašo meniu
Meniu
2
Trikčių šalinimas
Kitas
Nuimkite galinį dangtelį.
3
Įdėkite SIM kortelę.
Įdėkite atminties kortelę.
6
Uždėkite galinį dangtelį.
4
Montavimas
Telefono įjungimas
Pagrindiniai ekranai
Sąrašo meniu
5
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Įdėkite akumuliatorių į
akumuliatoriaus skyrių
Nesuderinamų SIM kortelių,
rankiniu būdu apkirptų SIM kortelių
ir SIM kortelių adapterių
naudojimas,
gali pažeisti kortelę arba įrenginį
ir sugadinti kortelėje saugomus
duomenis.
• Subraižius arba sulenkus SIM
kortelę galima prarasti
kontaktinius duomenis arba
informaciją, todėl tvarkydami,
įdėdami ir išimdami korteles,
būkite atsargūs.
Dažnas duomenų įrašymas ir trynimas
trumpina
atminties
kortelių
tarnavimo laiką.
•
Dviejų SIM budėjimo režimas
Įrenginys palaiko dvi SIM korteles,
skirtas balso skambučiams ir duomenų
ryšiui. Balso ryšio ir duomenų perdavimo
metu per vieną SIM kortelę, kita SIM
kortelė tampa neaktyvi (neprisijungia
prie jūsų mobiliojo tinklo operatoriaus).
Tai reiškia, kad per neaktyvią SIM kortelę
negalite priimti skambučių ir naudotis
duomenų ryšiu. Baigus pokalbį arba
duomenų perdavimą, abi SIM kortelės
vėl tampa aktyvios ir rodomos prijungtų
tinklų sąraše.
Montavimas
Telefono įjungimas
Pagrindiniai ekranai
Sąrašo meniu
Telefono įjungimas
5
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Paspauskite ir keletą sekundžių
laikykite nuspaudę maitinimo
mygtuką.
Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, sekite įrenginio
ekrane pateikiamus nustatymo nurodymus.
Norėdami išjungti telefoną, paspauskite
ir laikykite nuspaudę maitinimo
mygtuką, tada iššokusiame ekrane
bakstelėkite „Išjungti“.
2
1
Pagrindiniai ekranai
Pagrindinis ekranas yra pradinis visų telefono
funkcijų prieigos taškas. Pagrindinį ekraną gali
sudaryti keli skydeliai. Norėdami peržiūrėti kitus
skydelius braukite į kairę arba dešinę.
, norėdami grįžti į pagrindinį
Bakstelėkite
ekraną.
Montavimas
Telefono įjungimas
Pagrindiniai ekranai
Sąrašo meniu
Būsenos juosta
Ekrano užsklandos nustatymas
Mėgstamas nuotraukas galite nustatyti kaip ekrano
užsklandą. Pasirinkite iš siūlomų užsklandų arba
naudokite bet kurią nuotrauką.
> Ekrano
1. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite
užsklanda.
2. Pasirinkite paveikslėlį ir bakstelėkite Nustatyti
ekrano užsklandą.
Programos piktogramos pridėjimas į
pagrindinį ekraną
Programos ir valdikliai
1. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite
, kad
atidarytumėte sąrašo meniu.
2. Bakstelėkite ir laikykite programos piktogramą.
3. Tempkite į peržiūros skydelį.
Elemento šalinimas iš pagrindinio
ekrano
Spartusis klavišas
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
1. Bakstelėkite ir laikykite elementą, kurį norite
pašalinti.
2. Tempkite elementą į Pašalinimo pasirinktį.
3. Kai Pašalinimo pasirinktis tampa raudona,
paleiskite elementą.
Sąrašo meniu
Visas programas rasite sąrašo meniu. Norėdami
atidaryti sąrašo meniu, pagrindiniame ekrane
bakstelėkite
. Bakstelėkite
arba
, kad
grįžtumėte į pagrindinį ekraną. Telefono meniu
sąrašą sudaro:
Montavimas
Telefono įjungimas
Pagrindiniai ekranai
Sąrašo meniu
Programos
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Pagrindai
Pirštų judesiai
Tempti
Jutiklinį ekraną lieskite tik pirštais.
Bakstelėti
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Braukti ir paslinkti
Bakstelėti ir laikyti
•
•
•
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Norėdami atidaryti programą, pasirinkti meniu
elementą, paspausti ekrano mygtuką arba
įvesti simbolį, kai naudojama ekrano klaviatūra,
bakstelėkite jį pirštu.
Bakstelėkite ir laikykite ilgiau nei 2 sekundes,
kad gautumėte prieigą prie galimų pasirinkčių.
•
Norėdami pereiti į kitus pagrindinio ekrano
skydelius, slinkti dokumentus ir kt. vertikaliai
arba horizontaliai pirštu greitai braukite per
ekraną.
Tempkite pirštu per ekraną, kad atidarytumėte
išskleidžiamą meniu. Tempkite aukštyn arba
žemyn, norėdami slinkti.
Braukimas
Didinti
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Mažinti
•
•
•
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Tinklalapyje, žemėlapyje arba ant paveikslėlio,
norėdami padidinti, išplėskite su pirštus
atitraukdami vieną nuo kito.
Tinklalapyje, žemėlapyje arba ant paveikslėlio,
norėdami sumažinti, suglauskite du pirštus
pritraukdami vieną prie kito.
Pagrindiniame arba programų ekrane braukite
į kairę arba dešinę, kad pereitumėte prie
kito skydelio. Braukite aukštyn arba žemyn,
kad slinktumėte tinklalapį arba sąrašą, pvz.,
kontaktų sąrašą.
Baterijos įkrovimas
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Nauja baterija yra iš dalies įkrauta. Baterijos
piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo
baterijos įkrovos būseną.
1. Mažąjį įkroviklio kabelio galą prijunkite prie
įrenginio micro USB jungties, didesnį įkroviklio
kabelio galą prijunkite prie įkroviklio, o įkroviklį
įjunkite į elektros lizdą.
2. Įkroviklio kištuką pirmiausia ištraukite iš
įrenginio ir tada išjunkite iš elektros lizdo.
Siekiant optimizuoti baterijos veikimą,
visada naudokite tik originalius priedus.
Neoriginalūs priedai (pvz., įkrovikliai) gali
sugadinti bateriją arba telefoną.
Baterijos veikimo optimizavimas
Pateikiame keletą patarimų, kurie padės optimizuoti
baterijos veikimą.
-- Visada įsitikinkite, kad nustatytas telefono
profilis atitinka faktinį energijos naudojimą.
-- Jeigu nesinaudojate Bluetooth, Wi-Fi, GPS arba
kitomis programomis, išjunkite jas.
-- Nustatykite žemą arba vidutinį ekrano ryškumą
ir trumpesnį rodymo laiką.
-- Venkite naudotis arba padėti telefoną šalia
magnetinį lauką sukuriančių įrenginių (pvz.,
radijas arba televizorius) arba ant metalinių
paviršių, kurie paveikia tinklo ryšį, o tai lemia
greitesnį baterijos išsekimą.
Prijungimas prie kompiuterio
Norint užbaigti aktyvinimą, jums gali prireikti
prijungti telefoną prie kompiuterio. Per telefono
micro USB lizdą galima su kompiuteriu keistis
medijos ir kitais failas.
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Failų įkėlimas iš kompiuterio
1. Naudodami pridedamą USB kabelį, prijunkite
telefoną prie kompiuterio.
2. Atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite
Prijungti kaip medijos įrenginį > Medijos
įrenginys (MTP).
3. Perkelkite failus iš telefono į kompiuterį arba
atvirkščiai.
Ekrano pasukimas
Daugelyje ekranų, pasukdami telefoną į šoną, galite
automatiškai pakeisti ekrano padėtį iš vertikalios į
horizontalią. Įvesdami tekstą galite pasukti telefoną
į šoną, kad ekrane būtų rodoma didesnė klaviatūra.
Norėdami išjungti automatinį ekrano
pasukimą, atidarykite pranešimų skydelį
ir nuimkite žymelę prie Automatinis
pasukimas.
•
•
Kai kurios programos neleidžia
naudoti automatinio ekrano
pasukimo.
Atsižvelgiant į ekrano padėtį, kai
kurių programų vaizdas skiriasi.
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Kai nesinaudojate, užrakinkite telefoną, kad
išvengtumėte nepageidaujamų veiksmų ir
taupytumėte baterijos energiją.
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Užrakinti
Atrakinti
Automatinis užrakinimas
Galite nustatyti laiko tarpą, po kurio ekranas bus
automatiškai užrakinamas.
Nustatymai
1. Sąrašo meniu bakstelėkite
>Ekranas > Miego režimas.
2. Pasirinkite pageidaujamą laiko tarpą.
Ekrano užrakto šablono nustatymas
Nustatykite ekrano užrakto šabloną, PIN kodą arba
slaptažodį ir apsaugokite savo asmeninę informaciją
bei neleiskite kitiems asmenims naudotis jūsų
telefonu be jūsų leidimo.
Nustatymai
• Sąrašo meniu bakstelėkite
>Sauga > Ekrano užraktas.
Kai telefonas yra užrakintas, galite:
• Priimti skambučius, pranešimus ir
kitus atnaujinimus.
• Leisti muziką.
• Reguliuoti garsą.
Pranešimų skydelio naudojimas
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, nuo ekrano
viršaus tempkite žemyn. Kai gaunate naują
pranešimą, galite jį atidaryti ir pažiūrėti, koks įvykis
įvyko arba kokią naują informaciją gavote. Iš čia
taip pat greitai pasieksite nustatymus. Čia galite
lengvai įjungti/išjungti skrydžio lėktuvu režimą,
Wi-Fi ir Bluetooth. Čia taip pat pateikiamos ryškumo
nustatymo ir ekrano padėties nuorodos.
Teksto įvedimas
Norėdami įvesti tekstą, pavyzdžiui, kontaktinę
informaciją, el. paštą, tinklalapio adresą, naudokite
ekrano klaviatūrą.
Klaviatūros naudojimas
Atsisakyti pranešimo
1
Spartieji nustatymai
Pranešimai
2
7
3
6
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
Simbolių mygtukai
Perjungimo mygtukas
Skaičių ir simbolių mygtukas
Teksto įvedimas balsu
Tarpo mygtukas
Įvedimo mygtukas
Mygtukas „Atgal“
Teksto įvedimas balsu
Tekstą taip pat galite įvesti aktyvinę įvedimo balsu
funkciją ir tada kalbėdami į mikrofoną. Telefone
rodoma tai, ką kalbate.
Rašymas balsu: ekrane bakstelėkite .
Pirštų judesiai
Baterijos įkrovimas
Prijungimas prie kompiuterio
Ekrano pasukimas
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas
Pranešimų skydelio naudojimas
Teksto įvedimas
Sistemos atnaujinimas
Būsenos piktogramos
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Būsenos juostos piktogramos pateikia informaciją
apie telefoną:
Įjungtas tylusis režimas
Prijungtas HSPA tinklas
Įjungtas vibracijos režimas
Prijungtas 3G tinklas
Įjungtas lėktuvo režimas
Prijungtas Wi-Fi
Baterijos įkrovos lygis
Tarptinklinis ryšys (už
įprastų paslaugų teikimo
zonos ribų)
Vyksta pokalbis
Įjungtas Bluetooth
Sistemos atnaujinimas
Praleistas skambutis
Prijungta prie
kompiuterio
Telefonas gali patikrinti ir pranešti, ar yra naujų
naujinių. Šią pasirinktį galite nustatyti per
Nustatymai > Apie telefoną > atnaujinimai.
Naujas SMS arba MMS
Prijungta laidinė ausinė+
mikrofonas
Prijungtas GPRS tinklas
Prijungtos laidinės
ausinės
Prijungtas EDGE tinklas
Nustatytas žadintuvas
Teksto kopijavimas ir įklijavimas
Bakstelėkite žodį, tempkite apskritimus prieš ir
po žodžiu, kad pažymėtumėte dalį, kurią norite
kopijuoti, tada bakstelėkite .
Norėdami įklijuoti tekstą, bakstelėkite ir laikykite
vietą kurioje norite įklijuoti tekstą. Bakstelėkite
Įklijuoti.
Kai įrenginys yra atnaujinamas,
nespauskite jokių mygtukų.
Meniu
Būsenos piktogramos
Telefonas
Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, tokiomis
kaip skambinti ir atsiliepti, naudotis skambinimo
metu galimomis pasirinktimis bei pritaikyti ir
naudoti su skambinimu susijusias funkcijas.
Skambučiai
Skambučiai
Kontaktai
Kontaktų grupės
Skambinimas ir pokalbio baigimas
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Telefonas.
2. Bakstelėkite , kad atidarytumėte numerio
rinkimo klaviatūrą.
3. Įveskite telefono numerį, tada bakstelėkite .
4. Bakstelėkite
, norėdami užbaigti pokalbį.
Atsiliepimas į skambutį
Kai iš kontakto priimamas įeinantis skambutis,
pasirodo įeinančio skambučio ekranas. Norėdami
atsiliepti, slinkite iš
į .
Nutildyti įeinantį skambutį
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Kai skambinama, paspauskite maitinimo mygtuką
arba garso mygtuką, kad nutildytumėte skambėjimo
garsą neatmesdami skambučio.
Konferencinio pokalbio nustatymas
Jeigu tinklas yra pasiekiamas, pirmiausiai galite
paskambinti arba priimti skambutį. Tada tiesiog
rinkite kitus numerius ir pridėkite skambutį prie
konferencinio pokalbio.
1. Pokalbio metu bakstelėkite , kad
paskambintumėte kitam asmeniui.
2. Surinkus antrą numerį, pirmasis skambutis
perjungiamas į laukimo režimą.
3. Bakstelėkite , norėdami pridėti kontaktą prie
konferencinio pokalbio.
Įsitikinkite, kad jūsų SIM kortelė palaiko
konferencinio pokalbio paslaugą. Dėl
išsamesnės informacijos kreipkitės į savo
mobiliojo ryšio operatorių.
Skambutis skubios pagalbos tarnybai
Kai kuriuose regionuose galite paskambinti skubios
tarnyboms, net jeigu SIM kortelė nėra įdėta arba ji
yra užblokuota.
1. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite
Telefonas.
2. Bakstelėkite , kad atidarytumėte numerio
rinkimo klaviatūrą.
3. Surinkite vietos skubios pagalbos numerį ir
bakstelėkite .
Skambučiai
Kontaktai
Kontaktų grupės
Jeigu esate ne ryšio zonoje, negalėsite
paskambinti skubios pagalbos tarnybai.
Europoje standartinis skubios pagalbos
numeris yra 112; JK numeris yra 999.
Kontaktai
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Kontaktai saugomi vienoje iš dviejų galimų telefonų
atmintinių: SIM telefono numerių atmintinėje
(esančioje jūsų SIM kortelėje) arba išmaniojo
telefono numerių atmintinėje (esančioje jūsų
telefone).
• Norėdami peržiūrėti kontaktus, pagrindiniame
ekrane arba sąrašo meniu bakstelėkite
Žmonės.
Kontakto paieška
1. Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
2. Bakstelėkite ir paieškos juostoje įveskite
kelias pirmąsias vardo raides.
3. Pasirinkite kontaktą iš pasirinkčių sąrašo.
Naujo kontakto pridėjimas
Pirmas būdas:
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Telefonas.
2. Bakstelėkite , kad atidarytumėte numerio
rinkimo klaviatūrą.
3. Įveskite numerį ir bakstelėkite
Pridėti prie
kontaktų.
4. Jeigu norite, įveskite papildomą informaciją.
5. Bakstelėkite Atlikta, norėdami užbaigti ir
išsaugoti.
Antras būdas:
1. Norėdami peržiūrėti kontaktų sąrašą, eikite į
Žmonės.
2. Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują
kontaktą.
Kontaktų importavimas/eskortavimas
1. Norėdami peržiūrėti kontaktų sąrašą, eikite į
Žmonės.
2. Bakstelėkite > Importuoti/Eksportuoti.
3. Pasirinkite kontaktų saugyklą.
4. Norėdami baigti, sekite pasirodančius
pranešimus.
Skambučiai
Kontaktai
Kontaktų grupės
Kontakto ištrynimas
1. Norėdami peržiūrėti kontaktų sąrašą, eikite į
Žmonės.
2. Bakstelėkite > Ištrinti kontaktą.
3. Pasirinkite kontaktus, kuriuos norite ištrinti.
4. Norėdami ištrinti kontaktus, bakstelėkite GERAI.
Kontaktų grupės
Kontaktus galite sugrupuoti ir priskirti skirtingos
grupėms. Skirtingoms grupėms galite naudoti
skirtingus nustatymus ir siųsti pranešimus grupei.
Kontaktų pridėjimas prie grupės
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
1. Norėdami peržiūrėti kontaktų sąrašą, eikite į
Žmonės.
2. Bakstelėkite
, norėdami peržiūrėti kontaktų
grupes.
3. Bakstelėkite
, norėdami pridėti kontaktą prie
grupės.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir bakstelėkite
kad pridėtumėte kontaktų.
,
Pranešimai
Pranešimų funkcija leidžia keistis pranešimais su
kitais SMS ir MMS įrenginiais, naudojant mobilųjį
ryšį. Galite siųsti ir priimti pranešimus, surūšiuotus į
pokalbį pagal kontakto vardą arba telefono numerį.
Pranešimo siuntimas
Pranešimų tikrinimas
Atsakyti į pranešimą
Persiųsti į priekį arba ištrinti pranešimą
Pokalbio ištrynimas
Pranešimo siuntimas
Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Pranešimai. Tada bakstelėkite
kad pradėtumėte naujo pranešimo kūrimą.
3
1
2
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
4
5
,
1. Įvesti telefono numerį
2. Pridėti nuotrauką/vaizdo įrašą/garso įrašą/
skaidrių
3. Daugiau pasirinkčių
4. Pridėti gavėją iš kontaktų sąrašo
5. Siųsti pranešimą
Viename tekstiniame pranešime telpa
ribotas simbolių skaičius (rodomas virš
siuntimo mygtuko). Viršijus šią ribą, bus
nusiųstas vienas vientisas pranešimas,
tačiau jis bus apmokestintas kaip keli
pranešimai.
Pranešimų tikrinimas
Pranešimo siuntimas
Pranešimų tikrinimas
Atsakyti į pranešimą
Persiųsti į priekį arba ištrinti pranešimą
Pokalbio ištrynimas
Atsižvelgiant į įspėjimo nustatymus, gavus naują
pranešimą telefonas paleidžia garsinį signalą,
suvibruoja arba trumpai parodo pranešimą būsenos
juostoje.
• Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Pranešimai. Norėdami
patikrinti pranešimą, bakstelėkite pokalbį.
Atsakyti į pranešimą
1. Pranešimų ekrane bakstelėkite pokalbį, kuriame
yra pranešimas.
2. Įveskite pranešimą į teksto langelį.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, bakstelėkite .
Persiųsti į priekį arba ištrinti
pranešimą
1. Pranešimų ekrane bakstelėkite pokalbį, kuriame
yra pranešimas.
2. Bakstelėkite ir laikykite pranešimą.
3. Iššokusiame lange pasirinkite Persiųsti arba
Ištrinti.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Pokalbio ištrynimas
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Pranešimai, kad būtų rodomas
pranešimų ekranas.
2. Bakstelėkite ir laikykite kontaktą arba telefono
numerį.
3. Ekrano apačioje bakstelėkite .
Paštas
Šią programą galite naudoti el. laiškų siuntimui ir
skaitymui. Išmokite siųsti ir skaityti elektroninius
laiškus per savo asmeninę arba įmonės elektroninio
pašto paskyrą.
El. laiško siuntimas
Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
El. paštas. Tada bakstelėkite
kad pradėtumėte naujo el. laiško kūrimą.
Elektroninio pašto paskyros
nustatymas
Elektroninio pašto paskyros
nustatymas
El. laiško siuntimas
El. laiškų skaitymas
Atsakymas į el. laišką
El. laiško ištrynimas
3
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
El. paštas ir atlikite vieną iš šių
veiksmų:
-- Jeigu pirmą kartą el. pašto paskyrą pridedate į
„Mail“, pereikite prie kito žingsnio.
-- Jeigu jau esate pridėję el. pašto paskyrą, tada
bakstelėkite > Nustatymai > Pridėti paskyrą.
2. Įveskite savo paskyros el. pašto adresą ir
slaptažodį.
1
2
Kai baigiate el. pašto paskyros
nustatymą, el. laiškai bus siunčiami į jūsų
įrenginį.
El. pašto paskyros ištrynimas
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
3. Eikite į Nustatymai > Paskyros.
4. Bakstelėkite el. pašto paskyrą, kurią norite
ištrinti.
5. Bakstelėkite > Ištrinti paskyrą.
1.
2.
3.
4.
Įvesti gavėją
Įvesti el. laiško temą
Daugiau pasirinkčių
Siųsti el. laišką
4
,
El. laiškų skaitymas
1. El. pašto dėžutėje bakstelėkite
, kad
patikrintumėte, ar gavote naujų laiškų.
2. Bakstelėkite pageidaujamą el. laišką, norėdami
jį perskaityti.
-- Naudokite arba , norėdami peržiūrėti
ankstesnius arba kitus el. laiškus.
Elektroninio pašto paskyros
nustatymas
El. laiško siuntimas
El. laiškų skaitymas
Atsakymas į el. laišką
El. laiško ištrynimas
El. laiško paieška
1. Bakstelėkite , norėdami įjungti paieškos
juostą.
2. Išsiskleidžiančiame meniu pasirinkite paieškos
pasirinktis.
3. Paieškos juostoje įveskite keletą pirmųjų el.
laiško siuntėjo vardo arba temos raidžių.
4. Iš sąrašo pasirinkite el. laišką.
Atsakymas į el. laišką
1. Pašto dėžutėje bakstelėkite el. laišką.
2. Bakstelėkite , tada parašykite savo el. laišką.
3. Bakstelėkite , kad išsiųstumėte el. laišką.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
El. laiško ištrynimas
•
Bakstelėkite el. laišką, kurį norite ištrinti, tada
bakstelėkite .
Kamera
Naudodami savo telefoną galite fotografuoti ir
filmuoti. Be galinės kameros yra ir priekinė kamera,
skirta vaizdo skambučiams ir asmenukėms.
-- Norėdami įjungti kamerą, pagrindiniame ekrane
arba sąrašo meniu bakstelėkite
Trumpai apie kamerą
Fotografavimas
Vaizdo įrašymas
Fotografavimo ir vaizdo įrašymo
nustatymai
Trumpai apie kamerą
Kamera.
6
2
3
4
5
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fiksavimo režimas
Vaizdo peržiūra
Fotografavimas
Vaizdo įrašymas
Telefono / vaizdo įrašo nustatymas
Blykstės nustatymas
Pereiti nuo priekinės irprie galinės kameros ir
atvirkščiai
1. Įjunkite kamerą.
2. Jeigu reikia, pakeiskite kameros nustatymus.
3. Nukreipkite kamerą į objektą, kurį norite
nufotografuoti.
4. Bakstelėkite , norėdami nufotografuoti.
Asmenukė
7
1
Fotografavimas
1. Įjunkite kamerą.
2. Ekrane bakstelėkite
.
3. Bakstelėkite , norėdami nufotografuoti.
Panoraminė nuotrauka
Galite užfiksuoti platų arba auštą objektą vienoje
nuotraukoje.
1. Įjunkite kamerą.
2. Slinkite fotografavimo režimų sąrašą ir
.
bakstelėkite
3. Kai esate pasiruošę nufotografuoti pirmąją
nuotrauką, bakstelėkite .
4. Pasirodo krypties rodyklė. Kiek įmanoma
švelniau pasukite telefoną.
5. Kamera kelias nuotraukas sujungs į vieną
nuotrauką.
Vaizdo įrašymas
Trumpai apie kamerą
Fotografavimas
Vaizdo įrašymas
Fotografavimo ir vaizdo įrašymo
nustatymai
1. Įjunkite kamerą.
2. Kai esate pasiruošę pradėti vaizdo įrašymą,
.
bakstelėkite
3. Norėdami sustabdyti įrašymą, bakstelėkite
Nulinis užrakto
vėlavimas
.
Fotografavimo ir vaizdo įrašymo
nustatymai
Prieš fotografuodami arba įrašydami vaizdą,
pritaikykite fotografavimo arba vaizdo įrašymo
nustatymus.
Bendrieji
nustatymai
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
GPS vietos
informacija
Nuotraukoje pridedamas GPS vietos žymeklis
Išlaikymas
Nustatoma, kiek šviesos gauna kameros jutiklis
Scenos režimas
Pasirenkamas pageidaujamas scenos režimas.
Balstos spalvos
balansas
Pasirenkamas tinkamas baltos spalvos
balansas, kad vaizdų spalvos atrodytų
tikroviškai.
Apsauga nuo
mirgėjimo
Pasirinkite diapazoną, kad nebūtų mirgėjimo
dėl šviesos šaltinių.
Atstatyti
numatytuosius
Atkurti numatytuosius nustatymus.
Fotografavimo
nustatymai
ZSD (nulinio užrakto vėlavimo) funkcija leidžia
fiksuoti nuotraukas nedelsiant.
Veido aptikimas
Nustatykite idealų išlaikymą veidui.
Automatinis
laikmatis
Pasirinkite užrakto atidėjimo laiką
autoportretui.
Nuotraukos dydis Galite rinktis iš įvairių standartinių dydžių.
Peržiūros dydis
Prieš fotografuodami, nustatykite peržiūros
ekrano santykį.
ISO
ISO vertė nurodo kameros jutiklio jautrumą
šviesai. Aukštesnės vertės tinka greitai
judantiems arba prastai apšviestiems
objektams.
Vaizdo įrašymo
nustatymai
EIS
EIS (elektroninio vaizdo stabilizavimo)
funkcija padeda sumažinti vaizdo išsiliejimą,
atsirandantį dėl kameros judėjimo.
Fotofilmo
intervalas
Nustatykite fotofilmo laiko intervalą, kuris
lemia vaizdo įrašo išvesties greitį.
Vaizdo įrašo
kokybė
Nustatykite vaizdo įrašo kokybę, šis
nustatymas turi įtakos failo dydžiui.
Multimedija
Jūsų telefone įdiegtos kelios pramogoms skirtos
multimedijos programos. Galite peržiūrėti
nuotraukų galerijas, mėgautis muzika ir žiūrėti
vaizdo įrašus.
Nuotraukų peržiūra
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Galerija.
2. Naršykite albume arba nuotraukų grupėje.
3. Bakstelėkite nuotrauką, kurią norite peržiūrėti
per visą ekraną.
Didinti/mažinti
Norėdami padidinti, bet kurioje vietoje slinkite du
pirštus vieną nuo kito. Norėdami sumažinti, slinkite
du pirštus vieną prie kito, arba bakstelėkite du
kartus, kad grįžtumėte.
Nuotraukų redagavimas
Atgal
3
Galerija
Galerija
Vaizdo įrašų grotuvas
Muzikos grotuvas
FM radijas
Meniu
2
Trikčių šalinimas
Kitas
Peržiūrėdami nuotraukas, ekrano mygtukus galite
naudoti nuotraukų redagavimui.
1
1. Redaguoti nuotrauką
2. Daugiau pasirinkčių
3. Dalintis nuotrauka
Vaizdo įrašų grotuvas
Vaizdo įrašų grotuvą galite naudoti vaizdo įrašų
peržiūrai telefone.
Vaizdo įrašo žiūrėjimas
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
Galerija
Vaizdo įrašų grotuvas
Muzikos grotuvas
FM radijas
Meniu
Atgal
bakstelėkite
Vaizdo įrašai.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite žiūrėti.
3. Bakstelėkite ekrano mygtukus, norėdami valdyti
vaizdo įrašo atkūrimą.
4. Spauskite garso mygtuką, norėdami nustatyti
garsumą.
5. Bakstelėkite , norėdami pasirinkti daugiau
pasirinkčių.
Trikčių šalinimas
Kitas
Muzikos grotuvas
Naudodami muzikos grotuvą, galite klausytis
savo mėgstamos muzikos. Muzikos programa
yra pagrindinė jūsų mėgstamos muzikos leidimo
programa, nesvarbu, ar muzika saugoma telefone,
ar transliuojama per muzikos paslaugą.
Muzikos klausymas
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Muzika.
2. Dainų sąraše bakstelėkite dainą arba
bakstelėkite , kad rastumėte pageidaujamą
dainą.
3. Bakstelėkite ekrano mygtukus, norėdami valdyti
muzikos atkūrimą.
4. Spauskite garso mygtuką, norėdami nustatyti
garsumą.
5. Bakstelėkite , norėdami pasirinkti daugiau
pasirinkčių.
FM radijas
Telefone galite klausytis radijo programų.
Prieš naudodami telefono FM radiją,
prijunkite ausines.
Vaizdo įrašų grotuvas
Muzikos grotuvas
FM radijas
Meniu
Atgal
Radijo stočių klausymasis
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
FM radijas.
2. Bakstelėkite > Paieška. Bus pradėta
automatinė stočių paieška ir išsaugojimas.
3. Bakstelėkite ekrano mygtukus, norėdami valdyti
atkūrimą.
4. Spauskite garso mygtuką, norėdami nustatyti
garsumą.
5. Bakstelėkite , norėdami pasirinkti daugiau
pasirinkčių.
Trikčių šalinimas
Kitas
Internetas ir tinklas
Telefonu galite prisijungti prie interneto ir naršyti
tinklalapius.
Prisijungimas prie interneto
Jeigu reikia, telefonas prisijungia prie interneto,
naudodamas Wi-Fi ryšį (jeigu yra) arba jūsų
mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšį.
Prisijungimas prie interneto
Naršymas internete
Duomenų ryšys
Galite naudotis savo mobiliojo ryšio operatoriaus
duomenų ryšiu.
Duomenų ryšio įjungimas
1. Eikite į Nustatymai > Daugiau... > Mobilieji
tinklai > Duomenų ryšys.
2. Bakstelėkite, norėdami įjungti arba išjungti
duomenų ryšį.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Kai kurios programos ir paslaugos
gali perduoti duomenis naudodamos
mobiliojo operatoriaus duomenų
ryšį, tokios paslaugos gali papildomai
kainuoti. Dėl išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo mobiliojo ryšio
operatorių.
Duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu įjungimas
Kai esate už savo mobiliojo ryšio operatorius ryšio
zonos ribų, prisijunkite prie savo mobiliojo ryšio
operatoriaus partnerių tinklų ir gaukite prieigą prie
duomenų perdavimo paslaugos.
1. Eikite į Nustatymai > Duomenų naudojimas.
2. Bakstelėkite > Tarptinklinis duomenų
perdavimas, norėdami įjungti arba išjungti.
Tarptinklinio duomenų perdavimo
paslaugos gali būti brangios. Prieš
naudodamiesi tokia paslauga,
patikrinkite tarptinklinio duomenų
perdavimo įkainius.
Telefono kaip bevielio
maršrutizatoriaus naudojimas
1. Dalinkitės duomenų ryšiu su kitais įrenginiais,
savo telefoną paversdami bevielio ryšio
maršrutizatoriumi.
2. Eikite į Nustatymai > Daugiau... > Susiejimas ir
nešiojamas prieigos taškas.
3. Bakstelėkite, norėdami įjungti nešiojamą Wi-Fi
prieigos tašką.
Kiti įrenginiai naudos duomenis pagal
jūsų duomenų plano įkainius. Dėl
prieinamumo ir įkainių kreipkitės į savo
tinklo paslaugų tiekėją.
bakstelėkite
Naršyklė.
2. Įveskite paieškos žodį arba tinklalapio adresą.
Wi-Fi
Prisijungimas prie interneto
Naršymas internete
Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir naudokite
naršymui internete arba dalinkitės medijos failais su
kitais įrenginiais.
Prisijungimas prie bevielio tinklo
1. Eikite į Nustatymai > Wi-Fi.
2. Įsitikinkite, kad įjungtas Wi-Fi.
3. Wi-Fi lange bus rodomas aptiktų tinklų sąrašas.
4. Bakstelėkite pageidaujamą Wi-Fi tinklą, prie
kurio norite prisijungti.
-- Jeigu pasirinkote apsaugotą tinklą, jūsų bus
prašoma įvesti tinklo slaptažodį.
Naršymas internete
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Telefoną galite naudoti interneto tinklalapių
naršymui. Prieš naršydami įsitikinkite, kad įjungėte
duomenų ryšį arba Wi-Fi.
Interneto tinklalapio naršymas
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
4
1.
2.
3.
4.
1
2
3
Ankstesnis tinklalapis
Kitas tinklalapis
Tinklalapio peržiūra
Peržiūrėti Žymeles, Istoriją ir Išsaugotus
puslapius.
Tinklalapio puslapio peržiūra
1
2
Prisijungimas prie interneto
Naršymas internete
3
1. Peržiūrėti Žymeles
2. Atidaryti naują puslapį
3. Uždaryti puslapį
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Bluetooth
Telefonas gali prisijungti prie suderinamų Bluetooth
įrenginių ir keistis duomenimis. Bluetooth sukuria
tiesioginį bevielį ryšį tarp dviejų šalia esančių
įrenginių.
Poravimas su Bluetooth įrenginiu
Poravimas su Bluetooth įrenginiu
Duomenų priėmimas per Bluetooth
Duomenų siuntimas per Bluetooth
Eikite į Nustatymai > Bluetooth.
Įsitikinkite, kad įjungtas Bluetooth.
Pasirodys galimų Bluetooth įrenginių sąrašas.
Bakstelėkite įrenginį, prie kurio norite
prisijungti.
5. Suporuojama tik tada, jeigu jūsų poravimo
prašymą priima kitas įrenginys.
1.
2.
3.
4.
Duomenų priėmimas per Bluetooth
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
1. Įsitikinkite, kad įjungtas Bluetooth.
2. Bakstelėkite savo telefono modelį, kad jis taptų
matomas visiems šalia esantiems Bluetooth
įrenginiams.
3. Priimkite poravimo prašymą iš kito Bluetooth
įrenginio.
4. Slinkite, norėdami atidaryti įspėjimų skydelį, ir
bakstelėkite Priimti.
Duomenų siuntimas per Bluetooth
1. Pasirinkite failą, kuriuo norite dalintis.
2. Bakstelėkite , norėdami siųsti failą per
Bluetooth.
3. Pasirinkite įrenginį, norėdami pradėti failo
siuntimą.
Per Bluetooth priimti failai saugomi
Bluetooth aplanke.
Play parduotuvė
Naudodami Google Play parduotuvę galite įsigyti
ir atsisiųsti jūsų telefonui pritaikytų programų ir
žaidimų. Galėsite rinktis iš įvairių nemokamų ir
mokamų programų bei žaidimų.
•
Programų paieška ir įdiegimas
Programos išdiegimas
•
Norint įsigyti mokamą programą,
būtina naudotis Google Wallet™
mokėjimo paslauga. Perkant
programą, turėsite patvirtinti
mokėjimo būdą.
Parduotuvės prieiga ir galimos
atsiuntimo pasirinktys priklauso nuo
jūsų regiono.
Programų paieška ir įdiegimas
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
1. Sąrašo meniu bakstelėkite
Play parduotuvė.
2. Naršykite programų kategorijas arba
bakstelėkite , norėdami ieškoti pagal
raktažodį.
3. Pasirinkite programą, norėdami peržiūrėti
informaciją.
4. Norėdami atsisiųsti, bakstelėkite Įdiegti.
-- Jeigu programa yra mokama, bakstelėkite kainą
ir sekite iššokančias pirkimo instrukcijas, kad
užbaigtumėte pirkimą.
Norėdami atsisiųsti didesnių failų,
naudokite Wi-Fi ryšį.
Programos išdiegimas
1.
2.
3.
4.
Sąrašo meniu bakstelėkite
Play parduotuvė.
Bakstelėkite
> Mano programos.
Pasirinkite programą, kurią norite išdiegti.
Bakstelėkite Išdiegti.
Žemėlapiai ir navigacija
Naudokite šią programą, norėdami tiksliai nurodyti
savo telefono buvimo vietą, ieškodami vietų arba
norėdami gauti krypties nurodymus.
Google žemėlapių naudojimas
Google žemėlapių naudojimas
Vietos radimas
Vietos paieška
Krypties nurodymai
Žemėlapių nustatymai
Google žemėlapiai leidžia sekti dabartinę buvimo
vietą ir gauti išsamius krypties nurodymus į
paskirties vietą. Taip pat suteikiamas paieškos
įrankis, kuriame galėsite rasti lankytinas vietas, vietą
žemėlapyje pagal adresą arba pasižiūrėti gatvių
vaizdus.
• Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Žemėlapiai.
1
3
1.
2.
3.
4.
Rasti adresą arba vietą
Žemėlapio nustatymai
Gauti krypties nurodymus
Parodyti jūsų vietą
Vietos radimas
Vietos paslaugos įjungimas arba
išjungimas
Norėdami surasti savo vietą, telefone turite įjungti
vietos nustatymo paslaugą.
1. Eikite į Nustatymai > Vietos nustatymas.
2. Įjunkite Vietos nustatymą.
Buvimo vietos radimas
•
Žemėlapių ekrane bakstelėkite , kad
žemėlapyje rastumėte savo buvimo vietą.
Jeigu esate tokioje vietoje, kuri yra
apsupta pastatų, nustatyti jūsų buvimo
vietą gali būti sunku.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
2
4
Vietos paieška
Google žemėlapių naudojimas
Vietos radimas
Vietos paieška
Krypties nurodymai
Žemėlapių nustatymai
Galite ieškoti įstaigų, gatvių, ar miestų pagal jų
pavadinimą. Rašant pavadinimą, bus pateikiami
sutampantys pasiūlymai.
1. Žemėlapių ekrane bakstelėkite .
2. Įveskite ieškomos vietos pavadinimą.
3. Paieškos rezultatų sąraše pasirinkite
pageidaujamą vietą.
Krypties nurodymai
Gaukite išsamius krypties nurodymus ten, kur norite
eiti.
1. Žemėlapių ekrane bakstelėkite , kad
gautumėte krypties nurodymus.
2. Įveskite pradinį ir galinį taškus.
3. Rezultatų sąraše pasirinkite pageidaujamą vietą.
4. Pasirinkite, kaip norite nuvykti į paskirties vietą.
5. Atidaromas žemėlapis, kuriame nurodomas
maršrutas į paskirties vietą.
Žemėlapių nustatymai
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Galite nustatyti Google žemėlapius. Peržiūrėdami
žemėlapius bakstelėkite > Nustatymai.
Kitos paslaugos
Google paieška
Šią programą galite naudoti ne tik paieškai
internete, bet ir programų paieškai bei paieškai
telefone.
• Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Google.
Google paieška
Žadintuvas
Kalendorius
Paieška internete arba telefone
1. Bakstelėkite paieškos laukelį ir įveskite raktinį
žodį.
2. Pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų
raktinių žodžių.
Paieška balsu
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Naudokite Google paiešką balsu, norėdami rasti
informaciją internete tiesiog kalbėdami į savo
telefoną.
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
Paieška balsu.
bakstelėkite
-- Jeigu pagrindiniame ekrane yra Google paieškos
juosta, galite bakstelėti .
2. Pasakykite raktinį žodį arba frazę, kai ekrane
pasirodo užrašas Kalbėkite dabar.
3. Pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų
raktinių žodžių.
4. Jeigu ieškomas dalykas yra sąraše, bakstelėkite
jį, kad atidarytumėte jį atitinkamoje
programoje. Priešingu atveju, bandykite dar
kartą, bakstelėję Bandyti dar kartą.
Žadintuvas
Kalendorius
Žadintuvo nustatymas
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
bakstelėkite
Laikrodis.
2. Laikrodžio ekrane bakstelėkite .
3. Bakstelėkite , norėdami pridėti naują
žadintuvą.
4. Nustatykite žadintuvo laiką ir bakstelėkite
Atlikta.
5. Jeigu norite nustatyti žadintuvą kelioms
dienoms, bakstelėkite Kartoti.
Įvykio kūrimas
Galite nustatyti vieną arba daugiau žadintuvų.
Google paieška
Žadintuvas
Kalendorius
Žadintuvo išjungimas
• Pasirinkite žadintuvą ir tempkite į Išjungta.
Žadintuvo sustabdymas
Skambant žadintuvui,
-- Slinkite į : žadintuvas išjungiamas.
-- Slinkite į
: po tam tikro laiko žadintuvas vėl
skambės.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Žadintuvo ištrynimas
• Bakstelėkite žadintuvą, kurį norite ištrinti, tada
bakstelėkite .
Kalendoriuje galite sukurti įvykius ir sudaryti planus.
1. Pagrindiniame ekrane arba sąrašo meniu
Kalendorius.
bakstelėkite
2. Pasirinkite datą ir bakstelėkite > Naujas įvykis.
3. Redaguokite priminimo nustatymus.
4. Norėdami išsaugoti įvykį, bakstelėkite Atlikta.
Įvykių valdymas
Įvykio redagavimas
Sukurtus įvykius galite redaguoti.
1. Peržiūrėdami kalendorių, bakstelėkite įvykį, kurį
norite redaguoti.
2. Bakstelėkite , tada padarykite norimus įvykio
pakeitimus.
3. Bakstelėkite Atlikta.
Įvykio ištrynimas
• Pasirinkite įvykį, kurį norite ištrinti ir
bakstelėkite .
Specifikacijos
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Quad core 1.2GHz
UMTS: 900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800/1900MHz
LTE:B1/B3/B7/B20
RAM 1GB + 16GB
Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G,
Bluetooth 4.0
Android™ 7.0 (Nougat®)
GPS, A-GPS
Micro SDHC/SDXC ≤ 32GB
2400 mAh
5.0” HD IPS
720*1280
142.5*71.6*8.1mm (H*W*D)
2.0MP+ 13.0 MP
152 g
Trikčių šalinimas
Telefonas neįsijungia
Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Tada kraukite
telefoną, kol baterijos įkrovos piktograma nustos
judėti. Atjunkite įkroviklį ir pabandykite įjungti
telefoną.
Ekrane rodomas IMSI gedimas
Ši problema susijusi su abonentu. Kreipkitės į
operatorių.
Nerodomas tinklo simbolis
Prarastas ryšys su tinklu, nes esate radijo ryšio
šešėlyje (tunelyje arba tarp aukštų pastatų) arba
esate ne ryšio zonoje. Pabandykite kitoje vietoje,
pabandykite dar kartą prisijungti prie tinklo
(ypač, jeigu esate užsienyje) arba dėl pagalbos/
informacijos susisiekite su savo tinklo operatoriumi.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai
Jeigu jūsų įrenginys turi jutiklinį ekraną ir jis
reaguoja netinkamai, pabandykite atlikti šiuos
veiksmus:
-- Nuo ekrano nuimkite bet kokias apsaugines
plėveles. Apsauginės plėvelės gali
trukdyti atpažinti jūsų veiksmus ir yra
nerekomenduojamos įrenginiams su jutikliniais
ekranais.
-----
Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų
rankos yra švarios.
Iš naujo paleiskite įrenginį, kad pašalintumėte
bet kokius laikinus programinės įrangos
sutrikimus.
Įsitikinkite, kad jūsų įrenginio programinė įranga
yra atnaujinta iki naujausios versijos.
Jeigu jūsų įrenginio jutiklinis ekranas yra
subraižytas arba sugadintas, nuneškite jį vietos
platintojui.
Atrodo, kad baterija perkaista
Galbūt naudojate įkroviklį, kuris nėra pritaikytas
jūsų telefonui. Įsitikinkite, kad visada naudojate
tik originalius priedus, kurie pristatomi su jūsų
telefonu.
Negalite išsiųsti tekstinio pranešimo
Kai kuriuose tinkluose nėra leidžiama keistis
tekstiniais pranešimais su kitais tinklais. Pirmiausia
patikrinkite, ar įvedėte SMS centro numerį, dėl
išsamesnės su šiuo klausimu susijusios informacijos
susisiekite su savo operatoriumi.
Atrodo, kad neatsakėte keletą skambučių
Patikrinkite skambučių peradresavimo pasirinktis.
Ekrane rodomas SIM gedimas
Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai. Jeigu
problema išlieka, jūsų SIM kortelė gali būti pažeista.
Kreipkitės į operatorių.
Telefonas neįsikauna
Jeigu baterija yra visiškai išsekusi, gali prireikti
keleto minučių (kai kuriais atvejais iki 5 minučių), kol
ekrane pasirodys įkrovimo piktograma.
Kamera užfiksuotas vaizdas yra neryškus
Įsitikinkite, kad kameros lęšiai abiejose pusėse yra
švarūs.
Meniu
Atgal
Trikčių šalinimas
Kitas
Įrenginys užstringa arba įvyksta kritinės klaidos
Jeigu įrenginys užstringa arba pakimba, reikia
išjungti atidarytas programas arba iš naujo paleisti
įrenginį. Jeigu įrenginys užstrigo ir nereaguoja,
išimkite bateriją ir iš naujo įjunkite telefoną.
Įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
Jeigu nepavyksta išspręsti problemos, atkurkite
gamyklinius nustatymus. Sąrašo meniu bakstelėkite
Nustatymai > Atkūrimas ir paleidimas iš naujo >
Gamyklinių nustatymų atkūrimas.
Skambučio metu kiti negirdi, ką jūs kalbate
-- Įsitikinkite, kad neuždengiate įmontuoto
---
mikrofono.
Įsitikinkite, kad mikrofonas yra prie burnos.
Jeigu naudojate laisvų rankų įrangą, įsitikinkite,
kad įranga yra prijungta tinkamai.
Neaptinkamas kitas Bluetooth įrenginys
-- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje yra įjungta
Bluetooth bevielio ryšio funkcija.
-- Jeigu reikia, įsitikinkite, kad įrenginyje, prie
kurio norite prisijungti, yra įjungta Bluetooth
bevielio ryšio funkcija.
-- Įsitikinkite, kad įrenginys nuo kito Bluetooth
įrenginio nėra nutolęs didesniu nei 10 m
atstumu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement