Prestigio  Wize R3 Manual
WIZE R3
Lahti pakkimine
Alustamine
Üldist
Telefon
Sõnumid
E-post
Kaamer
Multimeedia
Internet ja
Bluetooth
Rakendustepood
Kaardid ja
Teenuse
Täpsemat teavet garantii kohta leiate veebilehelt www.prestigio.com/support/warranty-terms.
© 2017 Prestigio. Kõik õigused kaitstud.
Tehnilised andmed
Veaotsing
Lahti pakkimine
Pakendi sisu
Ülevaade teleafonist
Pakendi sisu
Ülevaade telefonist
Nupud
•
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
•
•
•
Prestigio
MultiPhone
USB-kaabel
Aku
Adaptér
• Kiirjuhend
• Õigus- ja ohutusalane
teave
• Garantiikaart
1.
2.
3.
4.
5.
Eesmine kaamera
Kõrvaklapid
Tagumine kaamera
Välkmälu
Helitugevuse nupp
6. Toitenupp
7. Valjuhääldi
8. Mikrofon
9. Mikro USB-port
10. Kõrvaklapipesa
Nupud
Telefonis saate navigeerida tagasi-, käivitus- ja
otsingunuppude abil.
• Ekraanil olemas olevate valikute loendi
avamiseks klõpsake nuppu
. Viimati
kasutatud rakenduste avamiseks puudutage
ja hoidke all nuppu .
avakuvale naasmiseks.
• Puudutage nuppu
• Puudutage nuppu
eelmisele kuvale
naasmiseks.
Pakendi sisu
Ülevaade telefonist
Nupud
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Ärge katke antennipiirkonda oma
käte või muude esemetega. See võib
segada ühendust või kulutada akut.
Palun lugege enne seadme
kasutamist pakendis olevat õigus- ja
ohutusalast teavet.
www.prestigio.com
Alustamine
Õnnitleme Teid ostu puhul! Tere tulemast
Prestigiosse! Lisateavet kõigi Prestigio võimaluste
kohta leiate veebilehelt
www.prestigio.com/catalogue/Smartphones
Seadistamine
Telefoni sisselülitamine
Avakuvad
Loendimenüü
. Eemaldage aku.
Lisateavet toote kohta leiate veebilehelt
www.prestigio.com/support
Kokkupanek
Telefoni kasutuselevõtuks järgige allolevaid
juhiseid. Enne tagapaneeli eemaldamist lülitage
mobiiltelefon välja.
.
Sisestage SIM-kaart.
. . Eemaldage tagapaneel.
Standard SIM
Micro SIM
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Nano SIM
www.prestigio.com
.
6
Sisestage mälukaart.
.
Asetage tagapaneel
tagasi.
Kokkupanek
Telefoni sisselülitamine
Avakuvad
Loendimenüü
Asetage aku paigale.
• Ühildamatute või käsitsi lõigatud SIMkaartide või SIM-kaardi adapterite kasutamine
võib kahjustada kaarti või seadet ning rikkuda
kaardil olevad andmed.
•
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Võite kaotada SIM-kaardil olevad kontaktid
ja teabe, kui SIM-kaart saab kriimustada või
seda painutatakse. Seepärast olge kaardi
käsitsemisel, sisestamisel või eemaldamisel
hoolikas.
Pidev andmete kirjutamine ja
kustutamine lühendab mälukaartide
kasutusiga.
www.prestigio.com
Kaks SIM-kaardi pesa
Kokkupanek
Telefoni sisselülitamine
Avakuvad
Loendimenüü
Seadmel on kõnede ja
andmeühenduse tarbeks kaks SIMkaardi pesa. Kui ühelt SIM-kaardilt
tehakse kõne või toimub andmete
edastamine, siis teine SIM-kaart
desaktiveeritakse (ei kuvata
registreeritud võrkude loendis). See
tähendab, et desaktiveeritud SIMkaardile tulevaid kõnesid ei saa vastu
võtta ja andmeühendus puudub. Kui
kõne või andmeedastus lõpetatakse,
on mõlemad SIM-kaardid jälle
aktiveeritud ja kuvatakse
registreeritud võrkude loendis.
Telefoni sisselülitamine
Kui lülitate seadme esimest korda sisse, järgige
seadme häälestamiseks ekraanile kuvatavaid
juhiseid.
Telefoni välja lülitamiseks vajutage ja
hoidke all toitenuppu ning vajutage
ekraanil valikut Lülita välja.
2
1
.
Vajutage ja hoidke
toitenuppu paari sekundi
jooksul all.
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
www.prestigio.com
Kokkupanek
Telefoni sisselülitamine
Avakuvad
Loendimenüü
Avakuvad
Taustapildi isikupärastamine
Telefoni avakuvalt pääsete ligi kõigile telefoni
funktsioonidele. Avakuval võib olla mitu lehte.
Teiste lehtede vaatamiseks tõmmake kuva vasakule
või paremale.
Valige taustapildiks oma lemmikfotod. Valige
olemasolevate taustapiltide hulgast või kasutage
kaameraga tehtud pilte.
1. Puudutage avakuval ikooni
> Taustapilt.
Avakuvale naasmiseks puudutage nuppu
Telefoni avakuva koosneb järgmistest osadest.
2. Valige pilt ja puudutage nuppu Määra taustapilt.
Olekuriba
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1. Loendimenüü avamiseks puudutage nuppu
.
2. Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni all.
3. Lohistage see lehe eelvaatesse.
Rakendused ja
vidinad
Menüü
Rakenduse ikooni lisamine avakuvale
Üksuse eemaldamine avakuvalt
1. Üksuse eemaldamiseks puudutage ja hoidke üksust
all.
2. Lohistage üksus suvandisse Eemalda .
3. Kui suvand Eemalda värvub punaseks,
vabastage üksus.
Otsetee
www.prestigio.com
Loendimenüü
Kõikide rakenduste ikoonid leiate loendimenüüst.
Loendimenüü avamiseks puudutage nuppu
.
Avakuvale naasmiseks puudutage nuppu
või
Telefoni loendimenüü koosneb järgmisest:
.
Kokkupanek
Telefoni sisselülitamine
Avakuvad
Loendimenüü
Rakendused
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Järgmine
www.prestigio.com
Üldist
Sõrmeotsad
Viipamine
Kasutage sõrmi ainult puute-ekraanil.
Puudutamine
Libistamine või kerimine
Sõrmeotsad
Aku laadimine
Arvutiga ühendamine
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja avamine
Teavituste paneeli kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoonid
Puudutamine ja hoidmine
•
•
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Järgmine
•
Rakenduse avamiseks, menüüüksuse
valimiseks, ekraanil oleva nupu vajutamiseks
või ekraanil asuva klaviatuuri abil teksti
sisestamiseks puudutage ekraani sõrmega.
Pakutavate valikute kuvamiseks puudutage
üksust ja vajutage seda vähemalt kahe
sekundi jooksul.
•
Teistele avakuvadele liikumiseks,
dokumentide sirvimiseks jms tegevusteks
libistage sõrmega kiiresti vertikaalselt või
horisontaalselt üle ekraani.
Rippmenüü avamiseks libistage sõrmega
vertikaalselt üle ekraani. Kerimiseks lohistage
üles või alla.
www.prestigio.com
Sõrmega tõmbamine
Sissesuumimine
Sõrmeotsad
Aku laadimine
Arvutiga ühendamine
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja
avamine
Teavituste paneeli
kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoonid
Väljasuumimine
•
•
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Järgmine
•
Teise lehe vaatamiseks tõmmake avakuval
sõrmega kiiresti paremale või vasakule.
Veebilehe või loendi (nt kontaktiloendi)
sirvimiseks tõmmake sõrmega ekraanil üles
või alla.
Veebilehe, kaardi või pildi osa
sissesuumimiseks tõmmake ekraanil kaks
sõrme kokku.
Veebilehe, kaardi või pildi osa väljasuumimiseks
tõmmake ekraanil kaks sõrme kokku.
www.prestigio.com
Aku laadimine
Uus aku on osaliselt laetud. Ekraani paremas
ülanurgas paiknev akuikoon näitab aku laetuse
taset.
Sõrmeotsad
Aku laadimine
Arvutiga ühendamine
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja avamine
Teavituste paneeli kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoonid
Menüü
Tagasi
1. Lülitage akulaadija väiksem otsik seadme
mikro-USB porti ja ühendage suurem otsik
vooluvõrku.
2. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija
seadmest. Esmalt eemaldage laadija seadmest
ja seejärel laadija vooluvõrgust.
Aku jõudluse parandamiseks kasutage
alati originaalseadmeid. Muude
seadmete (nt akulaadijate) kasutamine
võib akut ja telefoni kahjustada.
Aku jõudluse optimeerimine
Siit leiate mõned näpunäited aku jõudluse
parandamiseks.
- Veenduge alati, et telefoni profiil on
seadistatud vastavalt teie tegelikule
kasutusvajadusele.
- Kui kasutate Bluetoothi, Wi-Fit, GPS-i või
muud rakendust, lülitage need välja.
- Reguleerige ekraani taustavalgus madalaks
või keskmiseks ning lühimaks võimalikuks
ajaks.
- Vältige telefoni kasutamist või paigutamist
magnetiliste objektide (nt raadio või teler)
lähedusse või metallpindadele, mis võivad
mõjutada võrguühendust ja lõpuks aku
tühjendada.
Veaotsing
Järgmine
www.prestigio.com
Arvutiga ühendamine
Selleks, et telefoni aktiveerimine lõpule viia, võib
olla vajalik telefon arvutiga ühendada. Telefoni
mikro-USB pordi kaudu on võimalik telefoni ja
arvuti vahel edastada meedia- jm faile.
Ekraani pööramine
Paljude ekraanide puhul saate ekraanipildi suuna
muuta automaatselt vertikaalsest horisontaalseks,
pöörates telefoni küljele. Kui sisestate teksti, saate
pöörata telefoni küljele ning nähtavale ilmub
suurem klaviatuur.
Sõrmeotsad
Aku laadimine;
Arvutiga ühendamine;
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja avamine
Teavituste paneeli kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoonid
Arvutist failide laadimine
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Järgmine
1. Ühendage telefon arvutiga kaasas oleva USBkaabli abil.
2. Avage teavituste paneel ja puudutage
seejärel valikuid Ühendatud
meediaseadmena > Meediaseade (MTP).
3. Liiguta faile oma telefoni ja arvuti vahel.
Ekraani automaatse pööramise
keelamiseks
avage
teavituste
paneel ja eemaldage linnuke
valiku Automaatne pööramine eest.
•
•
Mõnedes rakendustes on
ekraani pööramine keelatud.
Mõnedes rakendustes kuvatakse
sõltuvalt ekraani suunast
erinevaid ekraanikuvasid.
www.prestigio.com
Ekraani lukustamine ja avamine
Kui te telefoni ei kasuta, lukustage see
soovimatute tegevuste vältimiseks ja aku
hoidmiseks.
Lukus
Sõrmeotsad
Aku laadimine;
Arvutiga ühendamine;
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja avamine;
Teavituste paneeli kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoonid
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Järgmine
Avatud
2. Valige soovitud ajavahemik.
Lukustusmustri määramine
Kaitske isiklikku teavet ja takistage võõrastel oma
telefoni ilma loata kasutamist, määrates ekraanile
lukustusmustri, PIN-koodi või salasõna.
• Puudutage loendimenüüs valikut
Sätted
>Turvalisus > Ekraanilukk.
Kui telefon on lukustatud, saate teha
järgmist.
• Võtta vastu kõnesid,
tekstisõnumeid ja muid
värskendusi.
• Esitada muusikat.
• Reguleerida helitugevust.
Automaatlukustus
Saate määrata aja, mille jooksul ekraan
automaatselt lukustub.
1. Puudutage loendimenüüs valikut
Sätted >Ekraan
> Ooterežiim.
www.prestigio.com
Teavituste paneeli kasutamine
Sõrmeotsad
Aku laadimine;
Arvutiga ühendamine;
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja avamine;
Teavituste paneeli kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoonid
Menüü
Tagasi
Teavituste paneeli avamiseks libistage ekraani
ülaosast allapoole. Kui saate uue teavituse, saate
selle avada ja vaadata, milline uus sündmus või
teave teile saadeti. Siit pääsete kiiresti ligi ka
sätetele. Teavituste paneelil saate hõlpsalt sisse ja
välja lülitada lennukirežiimi, Wi-Fi ja Bluetoothi.
Samuti leiab siit otsetee ekraani ereduse ja suuna
muutmiseks.
Teksti sisestamine
Kasutage teksti (nt kontaktteave, meili- ja
veebiaadressid) sisestamiseks ekraaniklaviatuuri
Klaviatuuri kasutamine
1
Teavituse
kõrvaleheitmine
Kiirsätted
Teavitused
2
6
3
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Täheklahvid
Tõstuklahvid
Numbri- ja sümboliklahvid
Teksti häälsisestus
Tühikuklahv
Sisestusklahv
Tagasivõtuklahv
Veaotsing
Järgmine
www.prestigio.com
Teksti häälsisestus
Teksti sisestamiseks võite aktiveerida ka teksti
häälsisestuse funktsiooni ja rääkida seejärel
mikrofoni. Telefon kuvab öeldu.
Häälsisestus: puudutage ekraanil nuppu .
Sõrmeotsad
Aku laadimine
Arvutiga ühendamine
Ekraani pööramine
Ekraani lukustamine ja avamine
Teavituste paneeli kasutamine
Teksti sisestamine
Süsteemivärskendus
Olekuikoon
Teksti kopeerimine ja kleepimine
• Puudutage sõna ning lohistage kopeeritava
osa märkimiseks selle ümber rõngad ja
puudutage seejärel nuppu .
• Teksti kleepimiseks puudutage ja hoidke
kohta, kuhu soovite teksti kleepida.
Puudutage nuppu Kleebi.
Süsteemivärskendused
Telefon saab kontrollida uute värskenduste
olemasolu ning teid sellest teavitada. Värskenduste
olemasolu saate kontrollida ka käsitsi. Saate selle
Sätted > Telefonist >
valiku seadistada valides
Värskendused.
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Ärge vajutage seadme värskenduste ajal ühtegi
klahvi!
Olekuikoonid
Ekraani ülaosas olekuribal olevad ikoonid annavad
teavet telefoni oleku kohta.
Vaikne režiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim
aktiveeritud
Lennukirežiim ühendatud
3G võrguga ühendatud
Wi-Fi-ühendus olemas
Andmerändlus
(väljaspool tavapärast
teeninduspiirkonda)
Akutoite tase
Bluetooth on aktiveeritud
Pooleliolev kõne
Arvutiga ühendatud
Vastamata kõne
Juhtmega kõrvaklapid ja
mikrofon ühendatud
Uus SMS või MMS
Juhtmeta kõrvaklapid
ühendatud
GPRS-võrk ühendatud
Sim-kaarti ei leitud
EDGE-võrk ühendatud
Meeldetuletus määratud
HSPA-võrk ühendatud
Järgmine
www.prestigio.com
Telefon
Õppige kasutama helistamisfunktsioone (nt
helistamine ja kõnedele vastamine) ja helistamise
ajal saadaolevaid funktsioone või kohandama ja
kasutama helistamisega seotud funktsioone.
Kõned
Kõned
Kontaktid
Kontaktirühmad
Kõne alustamine ja lõpetamine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Telefon.
2. Numbriklaviatuuri avamiseks puudutage nuppu
.
3. Sisestage telefoninumber ja puudutage seejärel
nuppu .
4. Kõne lõpetamiseks puudutage nuppu .
Kõnele vastamine
Kui saate kõne oma kontaktiloendis olevalt
inimeselt, kuvatakse sissetuleva kõne ekraan.
Kõnele vastamiseks libistage sõrmega nupult
nupule .
Menüü
Veaotsing
helitugevuse nuppu: see vaigistab kõne ilma seda
tagas lükkamata.
Konverentskõne seadistamine
Kui võrguühendus on olemas, saate teha esimese
kõne või kõne vastu võtta. Seejärel valige iga
järgnev number ja lisage see konverentskõnesse.
1. Kolmandale isikule helistamiseks puudutage
kõne ajal nuppu .
2. Valitakse teine number ja esimene kõne
pannakse selleks ajaks ootele.
3. Kontakti konverentskõnesse lisamiseks puudutage
nuppu .
Veenduge, et SIM-kaardil on konverentskõnede
tegemine lubatud. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga
Saabuva kõne vaigistamine
Sissetuleva kõne korral vajutage toitenuppu või
Tagasi
Järgmine
www.prestigio.com
Hädaabikõne
Mõnes riigis saab hädaabikõnesid teha ka siis, kui
telefonis SIM-kaarti pole või SIM-kaart on
blokeeritud.
1. Puudutage avakuval nuppu
Telefon.
2. Numbriklaviatuuri avamiseks puudutage nuppu
.
3. Valige kohalik hädaabinumber ja seejärel
puudutage nuppu .
Kui olete võrgu teeninduspiirkonnast
väljas, siis hädaabinumbrile helistada
ei saa.
Kõned
Kontaktid
Kontaktirühmad
Euroopas tuleb helistada
hädaabinumbrile 112,
Suurbritannias numbrile 999.
Kontaktid
Menüü
Tagasi
Veaotsing
Järgmine
Kontaktid salvestatakse ühte kahest
telefoniraamatust: SIM-kaardi telefoniraamatusse
(asub teie SIM-kaardil) või telefoni
telefoniraamatusse (asub teie telefonis).
• Kontaktide vaatamiseks puudutage valikut
Kontakti otsimine
1. Kerige kontaktiloendis üles ja alla.
2. Puudutage nuppu ja sisestage
otsinguväljale nime paar esimest tähte.
3. Valige loendist kontakt.
Uue kontakti lisamine
Meetod nr 1.
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Telefon
2. Numbriklaviatuuri avamiseks puudutage nuppu .
3. Sisestage number ja puudutage valikut Lisa
kontaktidesse.
4. Lisage soovitud teave.
5. Lõpetamiseks ja salvestamiseks puudutage valikut
Valmis.
Meetod nr 2.
1. Kontaktiloendi vaatamiseks valige
Inimesed.
2. Uue kontakti lisamiseks puudutage nuppu
Inimesed telefoni avakuval või
loendimenüüs.
www.prestigio.com
Kontaktide importimine/eksportimine
1.
2.
3.
4.
Kõned
Kontaktid
Kontaktirühmad
Kontaktiloendi vaatamiseks valige
Inimesed .
Puudutage > Import/eksport.
Valige kontaktide salvestuskoht.
Lõpetamiseks järgige kuvatavaid juhiseid.
Kontaktide kustutamine
1.
2.
3.
4.
Kontaktiloendi vaatamiseks valige
Inimesed .
Puudutage > Kustuta kontakt.
Valige kontaktid, mille soovite eemaldada.
Kontaktide kustutamiseks valige OK.
Kontaktirühmad
Saate jaotada oma kontaktid eri rühmadesse. Eri
rühmade puhul saate kasutada erinevaid
identifikaatoreid ja saata sõnumeid tervele
rühmale.
Kontakti lisamine rühma
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1.
2.
3.
4.
Kontaktiloendi vaatamiseks valige
Inimesed.
Kontaktirühmade vaatamiseks puudutage nuppu
.
.
Kontakti lisamiseks rühma puudutage nuppu
Sisestage rühma nimi ja puudutage nuppu kontakti
lisamiseks.
www.prestigio.com
Sõnumid
Sõnumifunktsiooni abil saate mobiilsideühenduse
kaudu saata SMS- ja MMS-sõnumeid teistesse
seadmetesse. Teie saadetud ja vastu võetud
sõnumid organiseeritakse kontakti nime või
telefoninumbri alusel vestlusteks.
Sõnumi saatmine
Sõnumite vaatamine
Sõnumile vastamine
Sõnumi edastamine või kustutamine
Vestluse kustutamine
Sõnumi saatmine
Puudutage avakuval või loendimenüüs valikut
Sõnumi saatmine. Seejärel puudutage nuppu
ja alustage uue sõnumi koostamist.
1.
2.
3.
4.
5.
Sisestage telefoninumber
Lisage pilt, video, helifail või slaidiesitlus
Lisavõimalused
Lisage vastuvõtja oma kontaktiloendist
Saatke sõnum
Ühe tekstsõnumi tähemärkide arv on
piiratud (kuvatakse saatmisnupu kohal).
Kui olete limiidi ületanud, saadetakse
teie sõnum ühe sõnumina, kuid tasu
arvestatakse kahe sõnumi eest.
3
1
2
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
4
5
www.prestigio.com
Sõnumite vaatamine
Sõnumi saatmine
Sõnumite vaatamine
Sõnumile vastamine
Sõnumi edastamine või kustutamine
Vestluse kustutamine
Sõltuvalt teie telefoni teavituste sätetest annab
telefon uuest sõnumist märku helisignaali,
vibreerimise või olekuribal sõnumi eelvaate
kuvamisega..
• Puudutage avakuval või loendimenüü,
valikut
Sõnumi saatmine. Sõnumi
vaatamiseks puudutage vestlust.
Vestluse kustutamine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Sõnumi saatmine, misjärel kuvatakse
sõnumiekraan.
2. Puudutage ja hoidke kontakti või telefoninumbrit.
3. Puudutage ekraani alaosas nuppu .
Sõnumile vastamine
1. Puudutage sõnumiekraanil sõnumit sisaldavat
vestlust.
2. Sisestage tekstiväljale sõnum.
3. Sõnumi saatmiseks puudutage nuppu
.
Sõnumi edastamine või
kustutamine
1. Puudutage sõnumiekraanil sõnumit sisaldavat
vestlust.
2. Puudutage ja hoidke sõnumit.
3. Valige hüpikaknas Edasta või
Kustuta.
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
www.prestigio.com
E-post
Kasutage seda rakendust meilisõnumite saatmiseks
ja vaatamiseks. Vaadake, kuidas sõnumeid saata või
vastu võtta isikliku või ettevõtte meilikonto kaudu.
Meilikonto seadistamine
Meilikonto seadistamine
Meilisõnumi saatmine
Meilisõnumite vaatamine
Meilisõnumile vastamine
Meilisõnumite kustutamine
Meilisõnumi saatmine
Puudutage avakuval või loendimenüüs valikut
ja alustage
E-post. Seejärel puudutage nuppu
uue meilisõnumi koostamist.
3
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs valikut
E-post ja tehke üht järgmistest.
Kui lisate meilikontot esimest korda, liikuge
edasi järgmise juhise juurde.
- Kui olete meilikontosid juba varem lisanud,
puudutage valikuid > Sätted > Lisa konto.
2. Sisestage oma meilikonto aadress ja
salasõna.
4
1
-
2
Kui olete meilikonto häälestamise
lõpetanud, laaditakse meilisõnumid
teie seadmesse.
Meilikonto kustutamine
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Sätted > Kontod.
1. Liikuge valikusse
2. Puudutage, meilikontot, mille soovite
kustutada.
3. Puudutage valikut > Eemalda konto.
1.
2.
3.
4.
Sisestage vastuvõtja
Sisestage meilisõnumi teema
Lisavõimalused
Saatke meilisõnum
www.prestigio.com
Meilisõnumite vaatamine
Meilikonto seadistamine
Meilisõnumi saatmine
Meilisõnumite vaatamine
Meilisõnumile vastamine
Meilisõnumite kustutamine
1. Puudutage sisendkaustas nuppu
ja
kontrollige, kas on saabunud uusi
meilisõnumeid.
2. Soovitud meilisõnumi lugemiseks puudutage sõnumit.
- Kasutage eelmise või järgmise meilisõnumi vaatamiseks nuppe või
Meilisõnumi otsimine
1. Otsingukasti kuvamiseks puudutage nuppu
2. Valige ripploendist sobiv otsingusuvand.
3. Sisestage otsingukasti meilisaatja nime või
teema paar esimest tähte.
4. Valige loendist meilisõnum.
.
.
Meilisõnumile vastamine
1. Puudutage sisendkaustas meilisõnumit.
2. Puudutage nuppu
ja koostage meilisõnum.
.
3. Meilisõnumi saatmiseks puudutage nuppu
Meilisõnumite kustutamine
•
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Puudutage meilisõnumit, mille soovite kustutada ja seejärel puudutage nuppu
.
www.prestigio.com
Kaamera
Pildistamine
Telefoniga saate teha nii fotosid kui salvestada
videoid. Lisaks tagumisele kaamerale on ka
telefoni esiküljel kaamera, millega on mugav
teha videokõnesid ja autoportreesid.
- Kaamera kasutamiseks puudutage avakuval
või loendimenüüs nuppu
Ülevaade kaamerast
Pildistamine
Video salvestamine
Foto- ja videosätted
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Vajaduse korral muutke kaamera sätteid.
3. Suunake kaamera objektile, mida soovite
jäädvustada.
ja jäädvustage foto.
4. Puudutage nuppu
Kaamera.
Autoportree
Ülevaade kaamerast
5
2
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Puudutage ekraanil nuppu
.
3. Puudutage nuppu
ja jäädvustage foto.
Panoraamfoto tegemine
1
6
8
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Jäädvustamisrežiim
Pildi eelvaade
Foto jäädvustamine
Video salvestamine
Telefoni/videosätted
Filtrirežiim
Stsenaarium
Panoraam
4
7
Saate oma telefoniga jäädvustada laiad või
kõrged objektid ühele fotole.
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Kerige jäädvustamisrežiime allapoole ja
puudutage seejärel pilti
.
3. Kui olete valmis pildistama, puudutage nuppu
.
4. Kuvatakse suunanooled. Liikuge kaameraga
võimalikult sujuvalt.
5. Kaamera kleebib erinevad võtted kokku
üheks fotoks.
www.prestigio.com
Video salvestamine
1. Lülitage kaamera sisse.
2. Kui olete valmis salvestama, puudutage nuppu
.
3. Salvestamise peatamiseks puudutage nuppu
.
Foto- ja videosätted
Ülevaade kaamerast
Pildistamine
Video salvestamine
Foto- ja videosätted
Enne pildistamist või video salvestamist
kohandage oma foto- ja videosätted.
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Valige pildi suurus standardsuuruste seast.
Eelvaate suurus
Määrake enne pildistamist eelvaate
ekraanisuhe.
ISO
ISO-väärtus kirjeldab kaamera pildianduri
valgustundlikkuse taset. Kõrgem väärtus sobib
kiiresti liikuvate või halvasti valgustatud
objektide korral.
Videosätted
Üldsätted
GPS-teave
Lisage fotole GPS-koordinaadid.
Säritus
See säte määrab, ui palju valgust kaamera
andur saaab.
Stseenirežiim
Valige soovitud stseenirežiim.
Värvustasakaal
Valige sobiv värvustasakaal, et pildi
värvid oleksid võimalikult loomulikud.
Valige laineala, et vältida valgusallikate
vilkumisest tingitud mõjusid fotodele.
Anti-flicker
(vilkumise
kaotamine)
Vaikesätete
taastamine
Fotosätted
0-säriviivitus
Pildi suurus
EIS
EIS (Electronic Image Stabilization) ehk
elektrooniline pildistabilisaator aitab vähendada
pildistamise ajal kaamera liikumisest tingitud
hägusust.
Võttesaged
use
intervall
Video kvaliteet
Määrake videoväljundi kiiruse reguleerimiseks
võttesageduse intervall.
Määratud videokvaliteedist sltub videofaili
suurus
Vaikesätete taastamine.
ZSD (Zero Shutter Delay) funktsioon aitab
jäädvustada fotod
viivitamatult.
Näotuvastus
Määrab nägude pildistamiseks ideaalse
särituse ja selguse.
Taimer
Valige säriviivituse aeg autoportreede
tegemiseks.
www.prestigio.com
Multimeedia
Teie telefon on varustatud mitmesuguste
meelelahutuslike multimeediafunktsioonidega.
Saate sirvida oma fotogaleriid, nautida muusikat
ja vaadata videoid.
2
3
Galerii
Fotode vaatamine
Galerii
Video
Muusika
FM-raadio
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Galerii.
2. Sirvige albumit või fotode rühma..
3. Puudutage foto selle täisekraanrežiimis
kuvamiseks.
Sisse- ja väljasuumimine
Foto sissesuumimiseks lohistage sõrmed soovitud
kohal üksteisest eemale. Väljasuumimiseks
tõmmake sõrmed kokku või topeltklõpsake fotol.
Fotode redigeerimine
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1
1. Redigeerige fotot
2. Lisavõimalused
3. Jagage fotot
Fotosid sirvides saate fotode redigeerimiseks
kasutada ekraanil olevaid klahve.
www.prestigio.com
Video
Videote vaatamiseks saate kasutada telefonis
olevate videopleierit.
Video vaatamine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs
nuppu
Videod.
2. Valige foto, mida soovite vaadata.
3. Videoesituse juhtimiseks puudutage
ekraanil olevaid klahve.
4. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage
helitugevuse nuppu.
5. Lisavalikute kuvamiseks puudutage nuppu
Galerii
Video
Muusika
FM-raadio
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Muusika
Muusikapleieriga saate kuulata oma
lemmikmuusikat. Muusikarakendus koondab
teie lemmikmuusika nii telefoni salvestatud
muusika näol kui muusikateenusest edastatud
muusika näol.
Muusika kuulamine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Muusika.
2. Klõpsake loendis muusikapala või klõpsake
soovitud laulu leidmiseks nuppu .
3. Muusikaedastuse juhtimiseks puudutage
ekraanil asuvaid nuppe.
4. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage
helitugevuse nuppu.
5. Lisavalikute kuvamiseks puudutage nuppu
www.prestigio.com
FM-raadio
Saate oma telefonis kuulata raadioprogramme.
Enne telefonis FM-raadio
kasutamist ühendage telefoniga
peakomplekt.
Raadiojaama kuulamine
Video
Muusika
FM-raadio
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs
valikut
FM-raadio.
2. Puudutage > Otsing. Funktsioon alustab
automaatselt kanalite otsingut ja salvestab
leitud kanalid.
3. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatud nuppe:
4. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu.
5. Lisavalikute kuvamiseks puudutage nuppu .
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
www.prestigio.com
Internet ja võrguühendus
Saate telefoniga luua Interneti-ühenduse ja
lehitseda veebilehti.
Interneti-ühenduse loomine
Interneti-ühenduse loomine
Veebilehtede vaatamine
Telefon loob vajaduse korral Interneti-ühenduse,
kasutades selleks Wi-FI-ühendust (kui on saadaval)
või mobiilsideteenuse pakkuja andmesideteenust.
Andmeside
Saate kasutada mobiilsideteenuse
pakkuja andmesideühendust.
Andmeside sisselülitamine
1. Liikuge valikusse
Sätted > Veel... >
Mobiilsidevõrgud > Andmeside.
2. Andmeside sisse- või väljalülitamiseks
puudutage ekraani.
Mõned rakendused ja teenused võivad
andmeid edastada üle mobiilsideteenuse
pakkuja võrgu ning see võib põhjustada
lisakulusid. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Andmerändluse sisselülitamine
Looge ühendus mobiilsideoperaatori
lepingupartneritega ja saate ligipääsu
andmeteenustele ka siis, kui olete
oma mobiilsideteenuse pakkuja piirkonnast
väljas.
Sätted > Andmekasutus.
1. Liikuge valikult
2. Andmerändluse sisse- ja väljalülitamiseks
puudutage nuppu > Andmerändlus.
Andmerändluse raames andmeside
kasutamine võib osutuda kulukaks.
Uurige enne andmerändluse
kasutamist oma mobiilsideteenuse
pakkujalt, millised on kehtivad
tariifid.
Telefoni kasutamine juhtmevaba
ruuterina Muutke oma telefon juhtmevabaks
ruuteriks ja jagage andmeside ka teiste
seadmetega.
Sätted > Veel...
1. Liikuge valikusse
> Lõastamine ja mobiilne tööpunkt.
2. Mobiilse Wi-Fi tööpunkti sisselülitamiseks
puudutage ekraani.
Teie andmeühenduse raames andmeid
kasutavad teised seadmed võivad
tekitada täiendavaid kulusid. Teenuse
kättesaadavuse ja hindade kohta saate
lisateavet oma teenusepakkujalt.
www.prestigio.com
Wi-Fi
Ühendage oma seade Wi-Fi võrku ja kasutage
Internetti või jagage meediafaile teiste
seadmetega.
Wi-Fi võrguga ühenduse loomine
Interneti-ühenduse loomine
Veebilehtede vaatamine
1.
2.
3.
4.
-
Liikuge valikusse
Sätted > Wi-Fi.
Veenduge, et Wi-Fi on sisse lülitatud..
Wi-Fi jaotises kuvatakse kõik leitud võrgud.
Puudutage Wi-Fi võrku, millega soovite
ühenduse luua.
Kui valisite turvalise võrgu, küsitakse teie
käest võrgutunnust või salasõna.
Veebilehtede vaatamine
4
Saate vaadata veebilehti oma telefoni kaudu. Enne
veebilehe sirvimist veenduge, et olete
andmesideühenduse või Wi-Fi sisse lülitanud.
Veebilehe vaatamine
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Brauser.
2. Sisestage otsingusõnad või veebilehe
aadress.
1
1.
2.
3.
4.
2
3
Eelmine veebileht
Järgmine veebileht
Veebilehe eelvaade
Vaadake valikuid Järjehoidjad, Ajalugu ja
Salvestatud lehed.
www.prestigio.com
Veebilehe eelvaade
1
2
Interneti-ühenduse loomine
Veebilehtede vaatamine
3
1. Vaadake järjehoidjaid
2. Avage uus leht
3. Sulgege veebileht
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
www.prestigio.com
Bluetooth
Telefoni on andmete edastamiseks võimalik
ühendada teise Bluetoothi-seadmega. Bluetooth
loob kahe lühikese vahemaa kaugusel oleva
seadme vahel juhtmevaba ühenduse.
Teise Bluetoothi seadmega ühendamine
Andmete saamine Bluetoothi kaudu
Andmete saatmine Bluetoothi kaudu
Teise Bluetoothi seadmega
ühendamine
1. Liikuge valikusse
Sätted > Bluetooth.
2. Veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud.
3. Kuvatakse loend saadaolevatest Bluetoothi
seadmetest.
4. Puudutage seadet, millega soovite ühenduse
luua.
5. Ühendus luuakse, kui teine seade on
ühenduse loomise päringu kinnitanud.
Andmete saatmine läbi Bluetoothi
1. Valige fail, mida soovite jagada.
2. Puudutage nuppu ja saatke fail Bluetoothi
kaudu.
3. Faili saatmise käivitamiseks valige seade.
Bluetoothi kaudu saadud failid
salvestatakse Bluetoothi kausta.
Andmete saamine Bluetoothi
kaudu
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1. Veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud.
2. Puudutage oma telefonimudelit, et teha see
nähtavaks teistele läheduses olevatele
Bluetoothi seadmetele.
3. Kinnitage päring ja looge ühendus teiste
Bluetooth seadmetega.
4. Avage teavituste paneel ja puudutage valikut
Kinnitan.
www.prestigio.com
Play Store
Kasutage oma telefoni sobivate rakenduste ja
mängude ostmiseks ja allalaadimiseks Google Play
Store'i rakenduste poodi. Teie päralt on suur valik
tasuta ja tasulisi rakendusi, meelelahutust ja
mänge.
Rakenduse otsimine ja installimine
Rakenduse desinstallimine
•
•
Tasulise rakenduse ostmiseks on
vajalik makseteenuse Google
Wallet™ olemasolu. Rakenduse
ostmisel palutakse teil sisestada
makseviis.
Google Play Store ja selle valiku
kättesaadavus sõltub teie
asukohast.
Suuremate failide allalaadimiseks
soovitame kasutada Wi-Fit.
Rakenduse desinstallimine
1.
2.
3.
4.
Puudutage loendimenüüs valikut
Play Store.
Puudutage valikut
> Minu rakendused.
Valige rakendus, mille soovite desinstallida.
Puudutage käsku Desinstalli.
Rakenduse otsimine ja
installimine
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
1. Puudutage loendimenüüs valikut
Play Store.
2. Sirvige rakendusi kategooriate kaupa või
puudutage nuppu ja sisestage märksõna.
3. Teabe vaatamiseks valige rakendus.
4. Rakenduse allalaadimiseks puudutage käsku Installi.
– Kui rakendus on tasuline, puudutage hinda ja
järgige ostu lõpetamiseks kuvatavaid juhiseid.
www.prestigio.com
Kaardid ja navigeerimine
Kasutage seda rakendust oma telefoni asukoha
märkimiseks, kohtade otsimiseks ja juhiste
saamiseks.
Google'i kaartide kasutamine
Google'i kaartide kasutamine
Asukoha leidmine
Koha otsimine
Juhiste saamine
Kaardisätted
Google'i kaardirakendus Google Maps tuvastab
teie asukoha ja annab täpsed juhised sihtkohta
jõudmiseks. Samuti võimaldab see otsingu abil
leida kaardil vaatamisväärsusi või aadresse või
vaadata asukohti tänavavaates.
• Puudutage avakuval valikut Kaardid.
1.
2.
3.
4.
Asukoha leidmine
Asukohateenuse sisse- ja
väljalülitamine
Telefoni abil oma asukoha kindlaks tegemiseks
tuleb lubada asukohateenus.
1. Liikuge valikusse
Sätted > Asukoht.
2. Lülitage säte Asukoht sisse.
1
3
Asukoha leidmine
•
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
otsige aadressi või kohta.
Kaardisätted
Juhiste saamine
Asukoha kuvamine
Kaardil oma asukoha leidmiseks
puudutage kaartide kuval nuppu
.
Kui viibite piirkonnas, kus on palju
hooneid, võib asukoha täpne
määramine olla keeruline.
2
4
www.prestigio.com
Koha otsimine
Google'i kaartide kasutamine
Asukoha leidmine
Koha otsimine
Juhiste saamine
Kaardisätted
Saate otsida asutuse nime, tänava või linna järgi.
Soovitused kuvatakse teile juba tippimise ajal.
1. Puudutage kaardikuval nuppu .
2. Sisestage koha nimi, mida soovite leida.
3. Valige tulemuste loendist soovitud koht.
Juhiste saamine
Saate täpsed juhised soovitud sihtkohta
jõudmiseks.
1. Puudutage kaardikuval nuppu ja saate soovitud juhised.
2. Sisestage alguspunkt ja lõpp-punkt.
3. Valige tulemuste loendist soovitud koht.
4. Valige, kuidas soovite juhised saada.
5. Avaneb kaart, kus kuvatakse teekond
soovitud sihtkohta.
Kaardisätted
Google'i kaardirakenduse
seadistamiseks puudutage kaartide
vaatamise ajal
Sätted
>
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
www.prestigio.com
Lisafunktsioonid
Google'i otsing
Kasutage seda rakendust nii veebilehtede kui
rakenduste ja telefoni sisu otsimiseks.
• Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Google.
Google'i otsing
Meeldetuletus
Kalender
Veebis või telefonis otsimine
1. Puudutage otsinguvälja ja sisestage märksõna.
2. Valige üks kuvatud märksõnadest.
Häälotsing
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Kasutage Google'i häälotsingut veebist teabe
otsimiseks, öeldes märksõnad telefoni mikrofoni.
1. Valige avakuval või loendimenüüs
Häälotsing.
- Kui Google'i otsingukast on avakuval
olemas, saate valida ka nupu .
2. Kui ekraanile ilmub juhis Rääkige
nüüd, võite märksõna öelda.
3. Valige üks kuvatud märksõnadest.
4. Kui otsitavat märksõna ei ole loendis,
puudutage üksust aja avage see ühilduvas
rakenduses. Muul juhul valige Korda ja
otsige uuesti
Meeldetuletus
Saate seadistada ühe või mitu
meeldetuletust.
Meeldetuletuse seadistamine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs valikut
Kell.
1. Puudutage kellakuval nuppu .
2. Uue meeldetuletuse lisamiseks puudutage nuppu
.
3. Määrake meeldetuletuse aeg ja vajutage seejärel
Valmis.
4. Kui soovite meeldetuletust mitmeks päevaks,
puudutage nuppu Korda.
Meeldetuletuse väljalülitamine
• Valige meeldetuletus ja lohistage nupp käsuni
Väljas
Meeldetuletuse peatamine
Kui kõlab meeldetuletus,
- Libistage asendisse
: meeldetuletus peatub.
- Libistage asendisse
: meeldetuletus
kordub pärast teatud ajavahemikku.
Meeldetuletuse kustutamine
• Vajutage meeldetuletust ja seejärel nuppu .
www.prestigio.com
Kalender
Saate luua kalendrisse sündmusi ning
planeerida aega.
Sündmuse loomine
1. Puudutage avakuval või loendimenüüs nuppu
Kalender.
2. Valige kuupäev ja seejärel > Uus sündmus.
3. Redigeerige meeldetuletuse sätteid.
4. Sündmuse salvestamiseks puudutage käsku Valmis.
Google'i otsing
Meeldetuletus
Kalender
Sündmuste haldamine
Sündmuse redigeerimine
Saate redigeerida ainult enda loodud sündmusi.
1. Puudutage kalendris sündmust, mida soovite
redigeerida.
2. Puudutage nuppu
ja muutke seejärel sündmust.
3. Valige Valmis.
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Sündmuse kustutamine
• Valige sündmus, mille soovite kustutada ja
puudutage siis nuppu .
www.prestigio.com
Tehnilised andmed
Neljatuumaline 1.2GHz
UMTS: 900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
RAM 4GB + 512MB
Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G,
Bluetooth 2.1
Android™ 5.1 ( Lollipop®)
Micro SDHC/SDXC ≤ 16GB
1300 mAh
4.0” WVGA
480*800
123.4*64.3*9.8mm (H*W*D)
0.3MP + 2.0 MP
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
A-GPS
108 g
www.prestigio.com
Veaotsing
Telefon ei lülitu sisse
Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti. Seejärel
laadige , kuni akuikoon lõpetab kerimise.
Eemaldage laadija vooluvõrgust ja proovige telefon
sisse lülitada.
Ekraanil kuvatakse IMSI-tõrge
Probleem on seotud teie teenusega. Võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Võrgusümbolit ei kuvata
Võrguühendus on katkenud. Võimalik, et olete
leviaugus (tunnelis või kõrghoonete vahel) või levist
väljas. Proovige luua ühendus teises kohas,
käivitage ühendus uuesti (eriti välismaal viibimise
korral) või võtke ühendust oma mobiilsideteenuse
pakkujaga.
Menü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Puutetundlik ekraan reageerib aeglaselt või
mitteootuspäraselt
Kui teie seadmel on puutetundlik ekraan ja see ei
reageeri ootuspäraselt, proovige teha üht
järgmistest.
- Eemaldage ekraanilt kõik kaitsekihid.
Kaitsekihtide tõttu ei pruugi seade teie käsklusi
õigesti ära tunda ning neid ei soovitata
puutetundlikel seadmetel kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puutetundliku
-
ekraani katsumise ajal puhtad ja kuivad.
Taaskäivitage seade, et eemaldada kõik
programmivead.
Veenduge, et seadme tarkvara on värskendatud
uusimale versioonile.
Kui ekraan on kriibitud või kahjustatud,
viige see kohaliku edasimüüja juurde.
Aku kuumeneb üle
Kontrollige, kas laadija, mida te kasutate, on
mõeldud teie telefoni jaoks. Veenduge, et kasutate
alati telefoniga kaasas olnud originaalseadmeid.
Tekstisõnumeid ei saa saata
Mõned võrgud ei pruugi lubada sõnumite saatmist
teise võrku. Kontrollige esmalt, kas olete
sisestanud oma SMS-keskuse numbri või võtke
lisateabe saamiseks ühendust oma
teenusepakkujaga.
Teile tundub, et mõned kõned ei ole läbi tulnud
Kontrollige kõnesuunamissätteid.
Ekraanil kuvatakse teade SIM-kaardi tõrke kohta
Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud. Kui
probleem jätkub, võib teie SIM-kaart olla
kahjustatud. Võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
www.prestigio.com
Telefoni aku ei lae
Kui aku on täiesti tühi, võib eellaadimiseks kuluda
mitu minutit (mõnel juhul uni viis minutit), enne kui
laadimisikoon ekraanile ilmub.
Telefoni kaameraga tehtud foto ei ole terav
Veenduge, et kaamera läätsed on mõlemal
pool telefoni puhtad.
Seade hangub või programmi täitmist ei saa
jätkata
Kui seade hangub või tõrgub, peate
programmid sulgema ja seadme funktsioonide
taastamiseks lähtestama. Kui seade on
hangunud ja ei reageeri käsklustele,
eemaldage aku ning proovige telefon sisse
lülitada. Seade käivitub automaatselt uuesti.
Kui see probleemi ei lahenda, taastage
tehaseseaded. Avage loendimenüüs Sätted >
Varundamine ja lähtestamine > Tehaseseadete
taastamine.
Menüü
Veaotsing
Tagasi
Järgmine
Teist Bluetoothi seadet ei leita
- Veenduge, et teie seadmes on aktiveeritud
Bluetoothi funktsioon.
- Vajaduse korral kontrollige, et Bluetoothi
funktsioon on aktiveeritud seadmes, millega
soovite ühenduse luua.
- Veenduge, et teie seade ja teine
Bluetoothi seade jäävad maksimaalse
Bluetoothi leviala raadiusse (10 m).
Teised ei kuule kõne ajal teie häält
- Veenduge, et sisseehitatud mikrofon pole
kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu lähedal.
- Kui kasutate peakomplekti, veenduge, et see on
korralikult ühendatud.
www.prestigio.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement