Prestigio Feature Phone Muze B1 Manual

Prestigio Feature Phone Muze B1 Manual
Prestigio PFP1280DUO
Išpakavimas
Daugialypė terpė
Naudojimo pradžia
Tinklas
Pagrindai
Telefonas
Žinutės
Bluetooth
Trikčių šalinimas
Specifikacijos
Išsami garantinė informacija pateikta: www.prestigio.com/support/warranty-terms
© Copyright 2016 Prestigio. Visos teisės saugomos.
.
2016
Prestigio PFP1280DUO
Išpakavimas
Sveikiname įsigijus „Prestigio“ pirkinį. Norėdami maksimaliai
išnaudoti Jūsų produ
kto galimybes r susipažinti su
„Prestigio“ pasiūla, apsilankykite
www.prestigio.com/catalogue/Multiphones
Jūsų telefonas
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie produktą
apsilankykite:
Pakuotės turinys
Pakuotės turinys
Telefono išvaizda
Prestigio Multiphone
Įkroviklis su laidu
Akumuliatorius
Greitas naudojimo
vadovas
Teisinė ir saugos
informacija
Garantinė kortelė
Prieš naudojant perskaitykite pakuotėje
esančią „Teisinę ir saugos informaciją“
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
2
išimkite
akumuliatorių
Įdiegimas
Įdiegimas
Pradžios ekranas
Meniu sąrašas
Atlikite toliau nurodytus telefono
parengimo naudoti veiksmus.
Prieš įdedant korteles, neužmirškite
išjungti telefono.
3
įdėkite SIM
kortelę
SIM kortelė
Micro SIM kortelė Nano
SIM kortelė
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
4
įdėkite akumuliatorių
6
Įdiegimas
Pradžios ekranas
Meniu sąrašas
5
uždėkite galinį dangtelį
Prieš naudojant telefoną į jį įdėkite
abonento tapatumo modulio (SIM)
kortelę. SIM kortelę išduoda jūsų tinklo
operatorius. SIM kortelėje įrašoma visa
su tinklo ryšiu susijusi informacija bei
kontaktinė informacija: vardai, telefono
numeriai ir SMS, kuriuos jūs nustatėte
saugoti SIM. Galite išimti SIM kortelę iš
telefono ir ją naudoti įdėjus į kitą GSM
telefoną.. Dauguma naujų telefonai
automatiškai atpažįsta SIM kortelę.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Pradžios ekranas
Įdiegimas
Pradžios ekranas
Meniu sąrašas
Mygtukai
Naršymui telefone skirti Meniu, pradžios
ir grįžimo atgal mygtukai .
Meniu sąrašą išskleisite palietę
Į pradžios ekraną grįšite palietę
.
Į ankstesnį ekraną grįšite palietę
.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Akumuliatoriaus įkrovimas
Įkraukite akumuliatorių
Įjunkite telefoną
Prijunkite kompiuterį
Užrakinkite ir atrakinkite
ekraną
Naujas akumuliatorius yra iš dalies įkrautas.
Akumuliatoriaus piktograma viršutiniame
dešiniajame kampe rodo įkrovimo būsenos
lygį.
Optimalų akumuliatoriaus veikimą
užtikrinsite naudodami originalius
priedus. Neoriginalūs priedai (pvz.
įkrovikliai) gali sugadinti
akumuliatorių ir net telefoną.
Optimizuokite akumuliatoriaus veikimą.
Keletas akumuliatoriaus veikimo
optimizavimo patarimų.
Įkiškite siaurą įkroviklio antgalį į telefono
micro USB lizdą , platų įkroviklio antgalį - į
elektros lizdą.
Visiškai įkrovus, atjunkite telefoną nuo
įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo
telefono, po to atjunkite jį nuo elektros
lizdo.
Visada užtikrinkite, kad jūsų telefono
nustatymai atitiktų faktinį jo naudojimą .
Jei nenaudojate Bluetooth, Wi-Fi, GPS
arba kitų programų, jas išjunkite.
Nustatykite ekrano foninio apšvietimo
intensyvumo žemą arbą mažą lygį ir
mažiausią trukmę .
Nenaudokite telefono bei jo nedėkite šalia
magnetinių objektų (pvz. radijo įrangos ar
televizoriaus) arba metalinių paviršių, ,
kurie gali daryti poveikį tinklo ryšiui ir labai
paspartinti akumuliatoriaus išsikrovimą.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Telefono įjungimas
Paspauskite ir keletą sekundžių
palaikykite
įjungimo mygtuką, kol
telefonas įsijungs.
Telefono išjungimas: paspauskite
ir keletą sekundžių palaikykite
Ekrano užrakinimas ir
atrakinimas
Jei telefono nenaudojate, jį užrakinkite išvengsite nepageidaujamų operacijų ir taupysite
akumuliatoriaus energiją.
Užrakinti
.
Įkraukite akumuliatorių
Įjunkite telefoną
Prijunkite prie kompiuterio
Užrakinkite ir atrakinkite
ekraną
įjungimo mygtuką.
Prijungimas prie kompiuterio
Atrakinti
Kad užbaigti aktyvavimą, gali prireikti
prijungti telefoną prie kompiuterio. Telefono
micro USB jungtis suteikia galimybę keistis
daugialypės terpės ir kitais failas su
kompiuteriu.
1
2
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Pasirinkite norimą trukmę.
Nustatykite ekrano užrakinimo būdą
Apsaugokite asmeninę informaciją ir
neleisti kitiems asmenims naudoti telefono
be jūsų leidimo nustačius ekrano
užrakinimo būdą, PIN, arba slaptažodį.
Sąrašo meniu, palieskite
Nustatymai>Apsauga > Ekrano
užraktas.
Įkraukite akumuliatorių
Įjunkite telefoną
Prijunkite prie kompiuterio
Užrakinkite ir atrakinkite
ekraną
Užrakinus telefoną, galima:
 Gauti skambučius ir kitus
atnaujinimus.
 Groti muziką.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Išmokite naudoti skambinimo funkcijas,
pvz. skambinti ir atsiliepti į skambučius
naudojant pasirinkimo galimybes
skambinimo metu bei tinkinti ir naudoti
su skambinimu susijusias funkcijas.
Skambinimas
Adresatų sąrašas
Adresatų grupės
Skambinimas skubios pagalbos tarnybai
Kai kuriuose regionuose, galite skambinti
skubios pagalbos tarnyboms, net jei neturite
įdiegtos SIM kortelės arba jei jūsų SIM kortelė
yra užblokuota.
Surinkite vietinį skubios pagalbos
tarnybos numerį ir tada palieskite
Skambinimas
Skambinimas ir pokalbio pabaiga


Įveskite telefono numerį ir palieskite
Norėdami baigti pokalbį palieskite
Jei esate už bazinės stoties ryšio
zonos ribų, negalėsite skambinti
skubios pagalbos tarnyboms.
.
Europoje, standartinis bendrosios
pagalbos telefono numeris yra 112;
Jungtinėje Karalystėje - 999.
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina adresatas iš adresatų
sąrašo, rodomas įeinančio skambučio
ekranas. Norėdami atsiliepti į skambutį,
paslinkite
.
Įeinančio skambučio atmetimas
Kai kas nors skambina, paspauskite
įjungimo mygtuką arba garso mygtuką, kad
išjungtumėte skambėjimo garsą neatmetus
skambučio.
Adresato paieška
Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų
sąrašu.
Palieskite ir įveskite į paieškos juostą
kelias pirmąsias vardo raides .
Pasirinkite adresatą iš parinkčių sąrašo.
Naujo adresato įtraukimas
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Skambinimas
Adresatai
Adresatų grupės
Pirmasis būdas:
 Pradžios ekrane arba meniu
sąraše palieskite Telefonas.
 Norėdami atidaryti numerio rinkimo
klaviatūrą palieskite .
 Įveskite numerį, palieskite
Įtraukti į
adresatų sąrašą.
 Įveskite reikiamą informaciją.
 Veiksmus baigsite ir išsaugosite palietę
„Atlikta“.
Adresatai
Adresatai yra saugomi vienoje iš dviejų galimų
telefonų knygų: SIM telefonų knygoje
(saugoma jūsų SIM kortelėje) arba Išmaniojo
(Smart) telefono knygoje (saugoma jūsų
telefone).
Norėdami peržiūrėti kontaktus, palieskite
Asmenys pradžios ekrane arba meniu
sąraše.
Adresatų importavimas/eksportavimas




Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą,
eikite į
Asmenys.
Palieskite
Importuoti/Eksportuoti.
Pasirinkite adresatų saugojimo vietą.
Vykdykite nurodymus.
Adresatų ištrynimas
1. Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą, eikite
į
Asmenys.
2. Palieskite
Ištrinti adresatą.
3. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite
pašalinti.
4. Adresatus ištrinsite palietę OK.
Adresatų grupės
Galite grupuoti adresatus įvairiose grupėse.
Atskiroms grupėms galima naudoti skirtingus
nustatymus, bei siųsti žinutes atskirai grupei.
Adresatų įtraukimas į grupę
1. Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą, eikite
į
Asmenys.
2. Palieskite
norėdami peržiūrėti
adresatų grupes
3. Palieskite
norėdami įtraukti adresatus
į grupę
4. Įveskite grupės pavadinimą ir palieskite
norėdami įtraukti adresatus.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1180DUO
Siųsti žinutę
Peržiūrėti žinutę
Atsakyti į žinutę
Perduoti arba ištrinti žinutę
Ištrinti pokalbį
Pranešimų funkcija suteikia jums
galimybę keistis tekstinėmis žinutėmis su
kitais SMS ir MMS prietaisais mobiliuoju
ryšiu. Jūsų išsiųstos ir gautos žinutės yra
tvarkingai suskirstytos į pokalbius, pagal
vardą ar telefono numerį.
Žinutės siuntimas


Pradžios ekrane arba meniu sąraše,
palieskite
Žinutės.
Tada palieskite
ir pradėkite rašyti
naują žinutę.




Įveskite telefono numerį
Pridėkite paveikslėlį/simbolį
Daugiau parinkčių
Pridėkite gavėją iš adresatų
sąrašo Siųskite žinutę
Yra ribojamas vienos tekstinės
žinutės simbolių skaičius (rodomas
virš Siųsti mygtuko). Jei viršijote
ribą, Jūsų tekstinė žinutė bus gauta
kaip viena atskira žinutė, tačiau
bus į sąskaitą įtraukta kaip daugiau
nei viena žinutė.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1180DUO
Siųsti žinutę
Peržiūrėti žinutę
Atsakyti į žinutę
Perduoti arba ištrinti
pranešimą Ištrinti pokalbį
Žinutės peržiūrėjimas
Pokalbio ištrynimas
Priklausomai nuo jūsų pranešimų
nustatymų, gavus naują žinutę pasigirsta
garso signalas, telefonas vibruoja, arba
žinutė trumpai rodoma būsenos juostoje.
Pradžios ekrane arba meniu sąraše
palieskite
Žinutės. Norėdami
peržiūrėti žinutę, palieskite pokalbį.
1. Norėdami atidaryti žinučių ekraną
pradžios ekrane arba meniu sąraše
palieskite
.
2. Palieskite ir palaikykite adresatą arba
telefono numerį.
3. Palieskite ekrano apačioje.
Atsakymas į žinutę
Žinučių ekrane, palieskite pokalbį, į kurį
yra įtraukta žinutė.
Teksto laukelyje įveskite savo žinutę.
Norėdami siųsti žinutę palieskite
Žinutės persiuntimas ar ištrynimas
Žinučių ekrane, palieskite pokalbį, į kurį
yra įtraukta žinutė.
Palieskite ir palaikykite žinutę.
Pasirodžiusiame lange, pasirinkite
Persiųsti arba Trinti.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Daugialypė
terpė
Daugialypė terpė
Vaizdo grotuvas
Muzikos grotuvas
FM radijas
Diktofonas
Nuotraukos
Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti
telefono fotoaparatu padarytas
nuotraukas.
Vaizdo grotuvas
Ši funkcija leidžia paleisti
vaizdo
įrašus. Žiūrėdami vaizdo galite naudoti
šiuos mygtukus.
Vaizdo įrašymo įrenginys
Daugiau parinkčių: Jūs galite perjungti į
Fotografavimo režimą; Keisti Efektus,
funkcijas.
Vaizdo kameros nustatymai: Vaizdo
įrašymo įrenginio nustatymai.
Garso grotuvas
Ši funkcija leidžia mėgautis muzika.
Grojant galite naudoti šiuos mygtukus.
Norėdami grįžti į ankstesnį įrašą,
paspauskite kairiosios krypties mygtuką
žymekliu. Paspauskite Atgal funkcinį
mygtuką.
Norėdami pereiti į sekantį įrašą,
paspauskite dešiniosios krypties mygtuką
žymekliu. Paspauskite Pirmyn funkcinį
mygtuką
Norėdami paleisti/ sustabdyti garso įrašą
paspauskite OK mygtuką.
Garso stiprumą didinkite arba mažinkite
Aukštyn/Žemyn mygtuku.
.
FM radijas
Prestigio PFP1280DUO
Daugialypė terpė
Vaizdo grotuvas
Muzikos grotuvas
FM radijas
Diktofonas
Telefonas suteikia galimybę klausytis FM
radijo
bei įrašyti pasirinktą FM radijo
stotį.
Automatinė paieška ir išsaugojimas:
Kanalų paieška ir išsaugojimas.
Kanalų sąrašas: Išsaugotų kanalų,
paleidimas, redagavimas ar ištrynimas.
Išsaugojimas: Grojamo dažnio
išsaugojimas kanalų sąraše.
Rankinė paieška: Rankinė radijo
stoties paieška.
Įjungtas garsiakalbis:
FM radijas
groja garsiakalbio režimu. (Aktyvus tik
prijungus ausines)
Grojimas fone: Grįžimas į budėjimo
režimą ir tolesnis FM radijo grojimas.
Norėdami grįžti į ankstesnį įrašą
paspauskite kairįjį mygtuką. Norėdami
persukti įrašą atgal paspauskite ir
palaikykite mygtuką.
Norėdami pereiti į kitą įrašą paspauskite
dešinįjį mygtuką. Norėdami persukti įrašą į
priekį paspauskite ir palaikykite mygtuką.
Norėdami paleisti/ sustabdyti vaizdą
paspauskite OK mygtuką.
Garso stiprumą didinkite arba mažinkite
Aukštyn/Žemyn mygtuku.
www.prestigio.com
Diktofonas
Ši funkcija
suteikia galimybę daryti
garso įrašus.
 Baigę įrašymą, eikite į Parinktis:
 Įrašymo pradžia: Pasirinkite šią parinktį
garsui įrašyti.
 Įrašų failų sąrašas: Peržiūrėkite šiuo
metu pasirinktus garso failus.
 Failų formatas: Galite pasirinkti įrašomo
failo formatą (AMR, ar WAV).
 Įrašymas: Šiuo metu grojančios radijo stoties
įrašymas.
 Įrašymo trukmė: Šia funkcija galite
nustatyti, kad FM radijo stoties grojamas
turinys (vienas kanalas, kurį pasirinkote)
bus įrašomas nustatytu laiku.
 Įrašų failų sąrašas: Įrašytų failų sąrašo
peržiūrėjimas.
 Pagalba: Čia galite gauti naudojimo
vadovą
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Tinklas
Ryšys
Tinklo paskyra: prieš naudojimąsi
internetu pasirinkite duomenų paskyros
tinklo nustatymus.
GPRS paslaugos: Įjungti/ išjungti GPRS
tinklą
.
Duomenų ryšio nustatymai: Galite
kontroliuoti interneto prieigą nustačius
„Visada prisijungti“ arba Prisijungti
pageidaujant“.
Tinklo pasirinkimas: telefono tinklo
paieškos būdų pasirinkimas, įskaitant
Automatinį ir Rankinį režimus.
Tinklas
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Jūsų telefonas gali keisti duomenimis jį
sujungus su suderinamu Bluetooth įrenginiu.
Bluetooth trumpu atstumu sukuria tiesioginį
belaidį ryšį tarp dviejų įrenginių .
Per Bluetooth gauti failai bus
įrašyti į Bluetooth aplanką.
Susiejimas su Bluetooth įrenginiu

Eikite į
Nustatymai > Bluetooth


Susiekite per Bluetooth
Gaukite duomenis per
Bluetooth
Siųskite duomenis per
Bluetooth


Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungta.
Bus rodomas pasiekiamų Bluetooth
įrenginių sąrašas.
Palieskite įrenginį, su kuriuo norite
susieti telefoną.
Susiejimas atliekamas, jei jūsų
susiejimo prašymą priima kitas įrenginys
Duomenų gavimas per Bluetooth




Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungta.
Palieskite savo telefono modelio
piktogramą, kad telefonas būtų
matomas visiems arti esantiems
Bluetooth įrenginiams
Patvirtinkite susiejimo prašymą ir
susiekite savo telefoną su kitais
Bluetooth įrenginiais.
Paslinkite, kad atsidarytų pranešimų
ekranas, palieskite Patvirtinti.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Telefonas neįsijungia
Išimkite/vėl įdėkite akumuliatorių. Kraukite
telefoną tol, kol akumuliatoriaus piktograma
nustoja rodyti slinkimo judesį. Atjunkite
įkroviklį ir pabandykite įjungti telefoną.
Ekrane rodoma IMSI klaida.
Ši problema yra susijusi su jūsų
abonentu. Kreipkitės į savo operatorių.
Nerodomas tinklo simbolis
Telefonas neįsijungia
Nėra tinklo ryšio. Jūs esate radijo bangų
trikdžių zonoje (tunelių arba tarp aukštų
pastatų) arba už ryšio zonos ribų. Pereikite į
kitą vietą, bandykite vėl prisijungti prie tinklo
(ypač užsienyje), arba kreipkitės pagalbos/
informacijos į tinklo operatorių.
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar
netinkamai. Jei jūsų telefonas turi jutiklinį
ekraną, kuris reaguoja netinkamai,
pabandykite atlikti toliau nurodytus
veiksmus:
Nuimkite apsaugines plėveles nuo jutiklinio
ekrano. Apsauginės plėvelės gali trukdyti
telefonui atpažinti jūsų įvestis ir nėra
rekomenduojamos
- Įsitikinkite, kad liečiant ekraną, jūsų
rankos yra švarios ir sausos.
- Pakraukite telefoną, kad būtų pašalintos
visos laikinosios programinės įrangos
klaidos.
Užtikrinkite, kad jūsų telefone yra įdiegta
naujausia programinės įrangos versija.
Jei jutiklinis ekranas yra subraižytas arba
pažeistas, pristatykite telefoną vietiniam
prekybos atstovui.
Akumuliatorius dažnai perkaista. Galbūt
naudojate įkroviklį, kuris nėra skirtas
naudoti su jūsų telefonu. Užtikrinkite, kad
visada būtų naudojami su jūsų telefonu
pristatyti originalūs priedai.
Negalite siųsti teksto žinučių.
Kai kuriuose tinkluose neleidžiama keistis
žinutėmis su kitais tinklais. Pirmiausia
patikrinkite, ar įvedėte Jūsų operatoriaus
SMS centro numerį, arba gaukite išsamią
informaciją šiuo klausimu, susisiekę su
jūsų tinklo operatoriumi.
Manote, kad praleidote kai kuriuos
skambučius.
Patikrinkite skambučių peradresavimo
parinktis.
Ekrane rodoma SIM klaida.
Patikrinkite, ar teisingai įdėta SIM kortelė.
Jei problema išlieka, jūsų SIM kortelė gali
būti sugadinta. Kreipkitės į savo
operatorių.
www.prestigio.com
Telefonas nesikrauna
Neaptinkamas kitas "Bluetooth" įrenginys
Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, ji turi kelias
minutes krautis (kai kuriais atvejais iki 5
minučių), kol ekrane pradeda rodyti įkrovimo
piktograma.

Patikrinkite, ar jūsų telefone yra
aktyvuota Bluetooth belaidžio ryšio
funkcija.

Jei reikia patikrinkite, ar Bluetooth
belaidžio ryšio funkcija yra aktyvuota
įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.

Patikrinkite, ar jūsų telefonas ir kitas
Bluetooth įrenginys yra Bluetooth
veikimo diapazone (didžiausias 10 m).
Neryškus telefono fotoaparatu užfiksuotas
vaizdas.
Patikrinkite, ar švarūs fotoaparato objektyvų
lęšiai abiejose pusėse.
Telefonas neįsijungia
Telefonas nereaguoja arba įvyko lemtingoji
klaida
Jei jūsų prietaisas nebereaguoja arba užstringa,
jums gali tekti uždaryti programas arba iš naujo
perkrauti telefoną, kad būtų atstatytas jo
funkcionalumas. Jei telefonas užstrigęs ir
nereaguoja, išimkite akumuliatorių ir pabandykite
įjungti telefoną. Telefonas automatiškai
persikrauna.
Jei tai nepadeda išspręsti problemos, reikia
atstatyti gamyklinius parametrus. Meniu sąraše
palieskite Parametrai> atsarginė kopija ir
atstatymas > Gamyklinių parametrų atstatymas.
Skambučio metu pašnekovai jūsų negirdi

Patikrinkite, ar neuždengiate integruoto
mikrofono.

Mikrofonas turi būti arti jūsų burnos.

Jei naudojate ausines įsitikinkite, kad jos
tinkamai prijungtos.
www.prestigio.com
Prestigio PFP1280DUO
Specifikacijos
MTK6261D
Bluetooth 2.1
32 MB
1000 mAh
Specifikacijos
Micro SD kortelė
iki 32 GB
2,8" colių,240 * 320
132 * 55 *10.4mm (aukštis
*plotis * storis)
95 g
(apytiksliai)
www.prestigio.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement