Prestigio Roadrunner 505 Quick Start Guide

Prestigio  Roadrunner 505 Quick Start Guide
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
1. Pakuotės sąrašas
1.
2.
3.
4.
Prestigio automobilinis DVR
Laikiklis su siurbtuku
Automobilinis įkroviklis
3,6 m maitinimo kabelis
5.
6.
7.
8.
15 cm duomenų kabelis
įkraunama baterija
Trumpas pradžios vadovas
Garantijos kortelė
2. Prietaiso apžvalga
1
Video/Atkūrimo/OK mygtukas
2
Fotografavimo mygtukas
10
Mygtukas „į apačią“
3
Mikrofono /SOS mygtukas
11
Maitinimo mygtukas
4
HDMI prievadas
12
Objektyvas
5
SD kortelės lizdas
13
LED apšvietimas (naktinis režimas)
6
USB prievadas
14
Garsiakalbis
7
LCD ekranas
15
Mikrofonas
8
Meniu mygtukas
Roadrunner505
9
Mygtukas „į viršų“
LT -
1
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
Darbo pradžia
3. Įjungimas/išjungimas
z Naudodami laikiklį su siurbtuku pastatykite įrenginį transporto
priemonėje ir, norėdami jį įjungti, paspauskite Maitinimo mygtuką.
Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite mygtuką.
z Taip pat galite prijungti prietaisą prie automobilinio įkroviklio.
Užvedus automobilio variklį, jis automatiškai įsijungs ir pradės
įrašymą. Išjungus automobilio variklį, prietaisas automatiškai
išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.
4. Įkrovimas
z Maitinimo kabelio naudojimas: per USB prievadą prijunkite prietaisą
prie stalinio arba nešiojamojo kompiuterio.
z Automobilinio įkroviklio naudojimas: prijunkite įrenginį prie
automobilinio įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, įrenginys
pradės įkrovimą. Prietaisas automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą.
Išjungus automobilio variklį, prietaisas automatiškai išsaugos
paskutinį failą ir išsijungs.
z Įprastai pilnam įrenginio įkrovimui reikia maždaug 2-3 valandų.
Naudojant prietaisą, kai jis yra įkraunamas automobiliniu įkrovikliu,
įkrovimo laikas gali pailgėti.
Pastaba:
Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį, naudodami USB kabelį
prijunkite jį prie asmeninio/nešiojamo kompiuterio ir pilnai įkraukite
bateriją. Įprastai pilnam įrenginio įkovimui reikia maždaug 2-3
valandų.
5. Micro SD kortelės įdėjimas
z Prieš pradėdami vaizdo įrašymą, įdėkite Micro SD kortelę
(nepridedama) į Micro SD kortelės lizdą, esantį prietaise (reikia
atidaryti baterijos dangtelį).
z Norėdami ištraukti Micro SD kortelę, švelniai paspauskite ją į įrenginio
vidų ir ištraukite.
Pastaba:
Įdėjus Micro SD kortelę, prietaisas automatiškai ją atpažins kaip
numatytąją saugyklą ir visi duomenys bus išsaugomi šioje kortelėje.
LT -
2
Roadrunner505
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
6. Įrašymas
z Prijunkite įrenginį prie automobilinio įkroviklio, užvedus automobilio
variklį, po 5 sekundžių pradedamas ciklinis vaizdo įrašymas. Išjungus
automobilio variklį, prietaisas automatiškai išsaugos paskutinį failą ir po
15 sekundžių išsijungs.
Pastaba:
1. Veikiant cikliniam įrašymui paspauskite OK mygtuką, dabartinis
failas bus išsaugotas, o prietaisas pereis į budėjimo režimą.
2. Kai Micro SD kortelėje nebus laisvos vietos, prietaisas
automatiškai ištrins seniausią neužrakintą failą ir pradės įrašymą
nuo pradžios.
7. Fotografavimas
z Norėdami įjungti fotoaparato režimą, paspauskite Foto mygtuką.
z Norėdami fotografuoti paspauskite Foto mygtuką, užfiksuotos
nuotraukos bus išsaugotos Micro SD kortelėje.
z Veikiant fotografavimo režimui, paspauskite Meniu mygtuką, tada
spausdami į viršų/apačią galėsite nustatyti raišką ir laiką.
Pagrindinis ekranas
8. Pagrindinis meniu
Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:
Vaizdo įrašymo režimas
Atminties kortelė
Fotografavimo režimas
Garso įrašymo režimas
Nustatymai
9. Vaizdo meniu nustatymai
Įjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad yra pasirinktas vaizdo įrašymo
režimas.
Pastaba:
Norėdami pasirinkti vaizdo įrašymą arba fotografavimą, spauskite
režimo mygtuką. Viršutiniame kairiajame kampe bus rodomas
Roadrunner505
LT -
3
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
atitinkamas simbolis.
z Norėdami įeiti į nustatymus, paspauskite Meniu mygtuką, tada,
norėdami pasirinkti pasirinktį spauskite į viršų/į apačią, norėdami įeiti
į pasirinkimo režimą, spauskite OK, norėdami pasirinkti nustatymus,
spauskite į viršų/apačią, norėdami nustatyti vertę, vėl spauskite OK.
Vaizdo įrašymo meniu galima rinktis iš šių pasirinkčių:
z Raiška: Pasirinkite rodomo vaizdo dydį iš 1080HFD 1920*1080
/1080P 1440*1080 /720P 1280*720(50fps)/720P 1280*720(30fps).
z Ciklinis įrašymas: pasirinkite įrašymo ciklą iš išjungta / 1 min. / 2
min. / 3 min. / 5 min. /10 min.
z Išlaikymas: galite rinktis iš: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3, +1/3,
+0.0, -1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
z Judesio aptikimas: norėdami įjungti šią funkciją, budėjimo režimo
metu paspauskite Meniu mygtuką, įjungus šią funkciją, prietaisas
aptikęs judesį automatiškai pradės įrašymą ir sustabdys įrašymą, kai
judesys nebebus aptinkamas.
z Garso įrašymas: pasirinkite, ar mikrofonas yra įjungtas ar išjungtas
z Datos nuoroda: pasirinkite, norėdami įjungti arba išjungti datos
rodymą.
10. Fotografavimo meniu nustatymai
Įjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad yra pasirinktas fotografavimo režimas.
Pastaba:
Viršutiniame kairiajame kampe bus rodomas atitinkamas simbolis.
z Norėdami įeiti į nustatymus, paspauskite Meniu mygtuką. Norėdami
pasirinkti, spauskite į viršų/į apačią.
Fotografavimo meniu galima rinktis iš šių pasirinkčių:
z Fiksavimo režimas: Pasirinkite fiksavimo režimą: vienas/2 sek.
laikmatis/5 sek. laikmatis/10 sek. laikmatis
z Raiška: Pasirinkite nuotraukos dydį: 12M 4032*3024 / 10M
3648*2736 / 8M 3264*2448 / 5M 2592*1944 / 3M 2048*1536 / 2M
HD1920*1080 /1.3M 1280*960 / VGA 640*480
z Seka: pasirinkite, ar seka yra įjungta, ar išjungta.
z Kokybė: pasirinkite kokybę: puiki/įprasta/ekonomiška
z Ryškumas: pasirinkite ryškumą: didelis/įprastas/švelnus
z Baltos spalvos balansas: pasirinkite balansą: automatinis/dienos
šviesa/debesuota/kaitrinių lempų apšvietimas/fluorescencinis
LT -
4
Roadrunner505
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
apšvietimas.
z Spalva: Pasirinkite: spalvota/juodai balta/rusva
z ISO: Pasirinkite ISO formatą: Auto/100/200/400
z Išlaikymas: Pasirinkite: +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3, +1/3,
+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
z Datos nuoroda: Pasirinkite, norėdami įjungti arba išjungti datos rodymą.
11. Bendrieji nustatymai
Norėdami įeiti į nustatymus, paspauskite Meniu mygtuką, tada, norėdami
pasirinkti, spauskite į viršų, į apačią ir OK. Galimi šie nustatymai:
z Data/laikas: Pasirinkite datos ir laiko rodymo formatą, MM/DD/YY
z Automatinis išjungimas: Nustatykite automatinį prietaiso
išjungimą, kai jis yra nenaudojamas.
z Pyptelėjimo garsas: Pasirinkite įjungti arba išjungti pyptelėjimą.
z Kalba: iš sąrašo pasirinkite reikalingą kalbą.
z TV režimas: Pasirinkite TV režimą: PAL / NTSC.
z Dažnis: Pasirinkite 50HZ / 60HZ dažnį.
z LCD išjungimas: Pasirinkite įjungti arba išjungti LCD.
z Formatuoti: Pasirinkite, norėdami formatuoti Micro SD kortelę.
z Numatytieji nustatymai: Pasirinkite, norėdami atkurti
numatytuosius sistemos parametrus.
z Versija: Parodo dabartinę sistemos versiją.
12. Atkūrimo režimas
z
z
z
z
z
Norėdami įeiti į atkūrimo režimą, paspauskite OK mygtuką. Bus
rodomas paskutinis įrašytas failas. Norėdami peržiūrėti failus,
spauskite mygtuką į viršų/apačią.
Norėdami paleisti failą, spauskite OK mygtuką. Tuo tarpu veikiant
atkūrimo režimui, spauskite aukštyn/žemyn, kad pasuktumėte
PIRMYN/ATGAL (1/2,1/4), norėdami įjungti pauzę, spauskite OK
mygtuką. Norėdami grįžti į atkūrimo meniu, spauskite Meniu
mygtuką. Norėdami įeiti į meniu pasirinktis, spauskite Meniu
mygtuką, galimos rinktis iš šių nustatymų:
Ištrinti: Pasirinkite failą/failus, kuriuos norite ištrinti.
Apsauga: Pasirinkite failą, kurį norite užrakinti arba atrakinti.
Skaidrių rodymas: Pasirinkite skaidrių rodymo laiką.
Miniatiūros: Pasirinkite, norėdami įjungti miniatiūrų režimą.
Garsas: Nustatykite atkūrimo garsą.
Roadrunner505
LT -
5
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
13. USB jungtis
Norėdami atsisiųsti registruotus failus į savo asmeninį / nešiojamąjį
kompiuterį, prijunkite įrenginį prie asmeninio / nešiojamojo kompiuterio,
naudodami pridedamą USB kabelį. Prijungus įrenginį prie kompiuterio,
prietaisas bus rodomas kaip Kaupiklis ir PC kamera. Pasirinkite
Kaupiklį ir prietaisas atsiras „My computer“ aplanke kaip išimamas
diskas. Visi registruoti failai yra laikomi DCIM aplanke, vaizdo įrašai
saugomi AVI formatu, o paveikslėliai saugomi JPG formatu. Dabar galite
atsisiųsti failus iš įrenginio.
14. PC kameros režimas
Prijunkite prietaisą prie kompiuterio, naudodami USB kabelį. Prietaisas
bus rodomas kaip Kaupiklis/PC kamera, norėdami paleisti prietaisą
spauskite aukšty/žemyn, kad pasirinktumėte, tada paspauskite OK, kad
įeitumėte į PC kameros režimą, dabar prietaisą galite naudoti kaip
kompiuterio kamerą.
15. Atkūrimas per TV
Norėdami paleisti įrašytus failus per televizorių, prijunkite įrenginį prie
savo televizoriaus, naudodami HDMI kabelį (nepridedamas), ir laikykitės
prie televizoriaus pridėtų instrukcijų arba remkitės savo televizoriaus
vartotojo vadovu.
Pastabos:
z Prieš įrašymą įdėkite Micro SD kortelę. Micro SD kortelė nėra
pridedama.
z Kai Micro SD kortelėje nebus laisvos vietos, jį automatiškai ištrins
seniausius failus ir pradės įrašymą nuo pradžios (tik tuo atveju, jei
yra įjungta pakartotinio naudojimo pasirinktis).
Atsargumo priemonės
Prieš pradėdami naudotis Prestigio Roadrunner 505, atkreipkite dėmesį į
visas nurodytas atsargumo priemones. Kad įrenginys tinkamai veiktų,
vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis.
z Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai
LT -
6
Roadrunner505
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
neaprašyta šiame naudotojo vadove.
z Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių.
Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
z Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį
nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras
arba gali nutrenkti elektra. Kreipkitės į produkto platintoją arba
artimiausią klientų aptarnavimo centrą.
z Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neįjunkite ir neišjunkite
įrenginio šlapiomis rankomis.
z Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
z Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja
elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio
lauko, įrenginys gali veikti netinkamai, sugesti arba dėl to galite
prarasti duomenis.
Techninės specifikacijos
Įrašymo raiška
Vaizdo formatas
Nuotraukų
formatas
Maitinimo
šaltinis
Sąsajos
Mikrofonas
Darbinė
temperatūra
Roadrunner505
1080FHD 1920*1080 /1080P 1440*1080 /720P
1280*720(50fps)/720P 1280*720(30fps)
AVI
JPG
Keičiama įkraunama baterija
HDMI, USB, Micro SD kortelė (maks. palaiko
32GB, rekomenduojama didelio greičio SD
kortelė)
Įmontuotas
0 °~ 45 °C
LT -
7
Trumpas pradžios vadovas
Prestigio Roadrunner 505
LT
Vaizdo atminties talpa
Atminties
1920*108
1280*720
1280*
2592 X
3264 X
4032X
kortelė(G)
0
(720P 50
720(72
1944
2448
3024
(1080FH
fps)
0p 30
(5 M)
(8 M)
(12 M)
114
14800
9300
6200
min.
nuotraukos
nuotraukos
nuotraukos
57
7400
4650
3100
min.
nuotraukos
nuotraukos
nuotraukos
28
3700
2320
1550
min.
nuotraukos
nuotraukos
nuotraukos
14
1850
1150
760
min.
nuotraukos
nuotraukos
nuotraukos
D)
16G
8G
90 min.
45min.
4G
23min.
2G
12 min.
fps)
70 min.
35 min.
17 min.
9 min.
Atsakomybės atsisakymas
Jeigu prietaisas buvo pažeistas dėl apliejimo skysčiu (pavyzdžiui,
vandeniu, kava, gaiviaisiais gėrimais ir t.t.), tokiai žalai netaikoma
Prestigio ribotoji dviejų (2) metų garantija.
Kadangi Prestigio produktai yra nuolat atnaujinami ir
tobulinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga
gali šiek tiek skirtis savo išvaizda ar funkcijomis, nei
nurodyta šiame trumpame pradžios vadove.
Prestigio pareiškia, kad šis Roadrunner atitinka
pagrindinius ES direktyvos 1999/5/ES reikalavimus ir kitus atitinkamus
teisės aktus. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti internete,
adresu: http://www.prestigio.com/compliance.
LT -
8
Roadrunner505
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement