Prestigio Multirunner 700x Ръководство за употреба

Prestigio  Multirunner 700x Ръководство за употреба

RoadRunner 700X

PCDVRR700X

Портативен видео рекордер за кола

Ръководство на потребителя

Версия 1.0

www.prestigio.com

За ръководството

Настоящето ръководство на потребителя е проектирано специално, за да представи подробно функциите и характеристиките на устройството.

-

Моля, прочетете това ръководство преди да започнете да използвате устройството, за да гарантирате неговата безопасна и нормална работа.

Описанията се базират на настройките по подразбиране на устройството.

Prestigio се стреми непрекъснато да подобрява своите продукти. Поради ъпгрейдването на софтуера, части от това ръководство може да се различават от вашия продукт. Prestigio си запазва правото да ревизира това ръководство или да го изтегля от обръщение по всяко време без предварително уведомление. Моля, считайте вашия продукт като стандарт.

Конвенции използвани в настоящето ръководство

В ръководството са използвани следните символи, които да насочват вниманието ви към полезна и важна информация:

Внимание

: представя важна информация и предупреждение за безопасност.

Забележка

: дава допълнителна информация.

Съвети

: съвети за използване.

© Copyright 2013 Prestigio. Всички права запазени.

Съдържание

1. Отваряне на пакета ........................................................................................................

1

Отворете вашия пакет ...........................................................................................................

1

Вашият дигитален видео рекордер (DVR) с един поглед ..................................................

2

Дистанционно управление ...................................................................................................

3 Свързване в двойка на дистанционното с вашия DVR .......................................................

3 Използване на дистанционното ...........................................................................................

3

2. Първи стъпки ..................................................................................................................

4

Поставяне на карта-памет ....................................................................................................

4 Поставяне на батерията ........................................................................................................

4

Zamjena poklopca ...................................................................................................................

5 Инсталиране на TFT дисплея ................................................................................................

5

Използване на водонепроницаемия корпус .......................................................................

6 Монтиране на вашия DVR .....................................................................................................

6

Включване на вашия DVR......................................................................................................

7

3. Основни операции .........................................................................................................

8

Зареждане на батерията .......................................................................................................

8 Свързване към вашия РС ......................................................................................................

8

Свързване към вашия телевизор или монитор ..................................................................

9 Икони за състоянието в сегментния екран..........................................................................

9

4. Видео запис ..................................................................................................................

10

Настройки на камкордера ..................................................................................................

10 Запис на видео .....................................................................................................................

10 Стартиране на запис с гласово управление ......................................................................

10

5. Заснемане на снимки ...................................................................................................

11

Настройки на камерата .......................................................................................................

11 Заснемане на снимка ..........................................................................................................

11 Заснемане на непрекъснати снимки .................................................................................

11 Заснемане на снимки на вас самите ..................................................................................

11

6. Гласов запис .................................................................................................................

12

Запис на глас ........................................................................................................................

12 Старт на запис с гласово управление .................................................................................

12

7. Мултимедия .................................................................................................................

13

Гледане на видео ................................................................................................................

13 Слушане на гласов запис ....................................................................................................

13 Гледане на снимки ..............................................................................................................

13 Стартиране на слайдшоу ....................................................................................................

13

8. Управление на файлове ...............................................................................................

14

Изтриване на файл ..............................................................................................................

14 Изтриване на всички файлове ............................................................................................

14 Защитете вашите файлове ..................................................................................................

14 Настройка на формата за заявка за дигитален печат (DPOF) на снимки ........................

14

За DPOF .................................................................................................................................

15

9. Настройки .....................................................................................................................

16

Настройка на вашия DVR.....................................................................................................

16 Опции за настройка .............................................................................................................

16

10. Технически спецификации ..........................................................................................

17

11. Отстраняване на повреди ............................................................................................

18

12. Мерки за безопасност ..................................................................................................

19

1. Отваряне на пакета

Отворете вашия пакет

• Prestigio DVR • Зарядно за кола • Стойка с вакуум 1 • Скоба за велосипед • Калъфче • Дистанционно • Водоустойчив калъф • Скоба • Подложка против плъзгане • Аксесоар за инсталация на равна повърхност • Шнур за носене • Micro SD карта-памет • Кратко ръководство • USB кабел • Презареждаема батерия • HDMI кабел • Аудио-Видео (AV) кабел • CD ROM • Гаранционна карта • Адаптер

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

1

Вашият дигитален видео рекордер (DVR) с един поглед

Ключ за захранване Бутон за запис Индикатор за запис Микрофон TFT дисплей Бутон Меню Бутон Нагоре Бутон Наляво Бутон Надолу Бутон Връщане LCD сегмент Бутон Снимка Клкюч VOX Индикатор Работа / Зареждане Зумер Слот за micro SD карти-памет Бутон Надясно Бутон OK Mini USB порт Натиснете, за да отделите екрана Отвор за шнур за носене Индикатор за видеозапис / за снимки Обектив на камерата Лазерен предавател Порт AV изход HDMI порт Нишков интерфейс

Бутони Бутон Предназначение

Ключ Захранване • Плъзнете на

ON

(Вкл) за да включите вашия DVR.

Бутон Запис Ключ VOX Бутон Снимка [

M

] [

+

] [

-

] [

<

] [

>

] [

OK

] [ ] • Плъзнете на

OFF

(Изкл) за да изключите вашия DVR.

• Натиснете, за да стартирате запис на видео/глас.

• Плъзнете на

ON

(Вкл) за да включите режим на гласово управление.

• Плъзнете на

OFF

(Изкл) за да изключите режим на гласово управление.

• За правене на снимки.

• Въвеждане на настройки в режим „предварителен изглед”.

• Управление на файловете в режим на възпроизвеждане.

• Избирате опциите нагоре.

• Звук Нагоре в режим на възпроизвеждане.

• Избирате опциите надолу.

• Звук Надолу в режим на възпроизвеждане.

• Избор наляво или предишната опция.

• Избор надясно или следващата опция.

• Потвърждаване на избора.

• Старт или стоп на възпроизвеждане на видео/глас.

• Влизане или излизане в/от режим на възпроизвеждане.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

2

Дистанционно управление

Запис Снимка Стоп

Свързване в двойка на дистанционното с вашия DVR

1. Изключете вашия DVR.

2. Натиснете и задръжте бутон Запис (Record) на вашия DVR.

3. Плъзнете ключ Захранване на вашия DVR за Включване -

ON

.

4. Отпуснете бутон Запис на вашия DVR.

5. Натиснете и задръжте бутон Запис и бутон Стоп на дистанционното.

6. След като чуете двоен звуков сигнал, дистанционното е сдвоено с вашия DVR.

Използване на дистанционното

Натиснете бутон Запис (Record), за да започнете запис.

Натиснете бутон Стоп, за да спрете да записвате.

Натиснете бутон Снимка (Capture), за да направите снимки.

Натиснете и задръжте бутон Снимка, за да включите или изключите лазерния предавател.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

3

2. Първи стъпки

Поздравления за вашата покупка и добре дошли при продуктите на Prestigio. За да се възползвате в максимална степен от вашия продукт и да се наслаждавате на всичко, което Prestigio предлага, моля посетете: http://www.prestigio.com/catalogue/DVRs Допълнителни подробности за вашия продукт ще получите на: http://www.prestigio.com/support 2 Моля, прочетете раздела „Мерки за безопасност " в края на ръководството, преди да започнете да го използвате.

Поставяне на карта-памет

Преди да започнете да правите видеозаписи или снимки, трябва да поставите карта-памет. В зависимост от производителя и типа на картата-памет, може да се окаже, че някои карти не са съвместими с вашето устройство. За него се препоръчват високоскоростни Micro SD карти.

1. Поставете картата-памет с позлатените контакти надолу.

2. Пъхнете картата-памет в слота докато щракне на място. Някои карти-памет може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта може да повреди устройството, картата или данните съхранявани в нея.

• Ако на вашето устройство няма карта-памет, тогава при включване на DVR на екрана ще се изведе надпис " out of memory” (няма памет).

• Честите записи и изтривания на данни скъсяват живота на картите-памет.

Изваждане на картата-памет:

натиснете картата навътре, докато се отключи от заключалката, и след това я извадете от устройството.

Справка за капацитета и съответното време за запис Карта- памет (G)

H.264

1080P/30fps H.264

720P/60fps H.264

720P/30fps 848x480P

(WVGA)

32G 16G 8G 350 мин.

180 мин.

90 мин.

450 мин.

230 мин.

120 мин.

600 мин.

300 мин.

150 мин.

800 мин.

400 мин.

200 мин.

4G 45 мин.

60 мин.

70 мин.

100 мин.

2592 X 1944 (5M)

40000 снимки 20000 снимки 10000 снимки 5200 снимки

Поставяне на батерията

1. Хванете здраво вашия DVR. С един пръст вдигнете задния капак.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

4

• Внимавайте да не нараните ноктите си при вдигане на капака.

• Не извивайте и не усуквайте твърде много капака, за да не го повредите.

2. Поставете батерията (напред с медните контакти) в гнездото определено за нея. Моля, използвайте само оригиналните батерии, които са в комплекта. За замяна препоръчваме литиева батерия PLB700.

Поставяне на капака обратно

1. Подравнете капака върху съответната част от DVR устройството.

2. Натиснете капака към DVR, за да го заключите на място.

Когато капакът влезе в мястото си, ще чуете щракване.

Инсталиране на TFT дисплея

1. Подравнете TFT дисплея върху съответната част от DVR устройството.

2. Натиснете TFT дисплея към DVR, за да го заключите на място.

Когато TFT дисплеят влезе в мястото си, ще чуете щракване.

Изваждане на TFT дисплея

1. Натиснете бутона PUSH (Натисни) върху вашия DVR.

2. Извадете TFT дисплея от устройството DVR.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

5

Използване на водонепроницаемия корпус

Водонепроницаемият корпус/калъф няма да пропусне вода до 60 m дълбочина, степента на водоустойчивост е IP68.

1. Извадете TFT дисплея от DVR.

2. Поставете вашия DVR във водонепроницаемия корпус.

3. Натиснете капака на водонепроницаемия корпус, докато влезе в мястото си.

Когато капакът на водонепроницаемия корпус влезе в мястото си, ще чуете щракване.

Изваждане на DVR от водонепроницаемия корпус

1. Отворете капака на водонепроницаемия корпус.

2. Извадете DVR от водонепроницаемия корпус.

Монтиране на вашия DVR

Следвайте стъпките по-долу, за да монтирате вашия DVR. Не забравяйте да изключите вашия DVR преди да го монтирате.

За използване в кола

За да монтирате вашия DVR за използване в кола са ви нужни следните аксесоари: • Prestigio DVR • Стойка с вакуум • Подложка против плъзгане • Аксесоар за инсталация на плоска повърхност

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

6

За плоски повърхности

За да монтирате вашия DVR на плоска повърхност са ви нужни следните аксесоари: • Prestigio DVR • Аксесоар за инсталация на плоска повърхност • Водонепроницаем корпус, ако ви е необходим • Скоба, ако е необходима

За спортуване на открито

За да монтирате вашия DVR върху велосипед са ви нужни следните аксесоари: • Prestigio DVR • Скоба за велосипед • Аксесоар за инсталация на плоска повърхност • Водонепроницаем корпус, ако ви е необходим • Скоба, ако е необходима Внимавайте да не нараните ноктите си при монтажа на вашия DVR.

Включване на вашия DVR

За да включите вашия DVR, плъзнете ключ Захранване в положение

ON (Вкл.)

. Ще чуете зумер-сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед.

За да изключите вашия DVR, плъзнете ключ Захранване в положение

OFF (Изкл.)

.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

7

3. Основни операции

Зареждане на батерията

Една нова батерия винаги има частичен заряд. За зареждането й направете следното:

Използване на адаптера Използване на зарядното за кола

1. Свържете малкия конектор на зарядното към USB порта на устройството, а другия (адаптера) от устройството, след това откачете адаптера от електрическата мрежа.

устройството, след това откачете зарядното от контакта в колата.

3 1. Свържете малкия конектор на адаптера към USB порта на устройството, а другия конектор към самия адаптер. Свържете щепсела на адаптера към контакт на електрическата мрежа.

2. След пълно зареждане, откачете устройството от зарядното. Първо откачете зарядното конектор към самия адаптер. Свържете зарядното към гнездото на запалката в колата.

2. След пълно зареждане, откачете устройството от зарядното. Първо откачете зарядното от Винаги използвайте оригинални аксесоари, защото те помагат вашата батерия да работи максимално добре. Неоригиналните аксесоари (напр.зарядни устройства) могат да повредят батерията и даже вашия DVR.

• Ако оставите зарядното свързано към DVR, когато батерията му е напълно заредена, това няма да повреди батерията. Единственият начин да изключите зарядното е да го откачите, затова ви съветваме да използвате лесно достъпен захранващ контакт.

• Ако не възнамерявате да използвате вашия DVR няколко дни, препоръчваме да извадите батерията.

• Ако напълно заредена батерия бъде оставена без да се използва, тя пак ще загуби с времето своя заряд.

• Ако батерията се използва за пръв път, или не е била използвана продължителен период от време, нейното зареждане/презареждане ще трае по-дълго време.

Свързване към вашия РС

Може да е необходимо да свържете вашия DVR към PC, за да завършите неговото активиране. USB портът на вашия DVR позволява да обменяте мултимедийни и други файлове със свързания към устройството компютър.

• Свържете вашия DVR към PC, като използвате доставения в комплекта USB кабел.

Прехвърляне на файлове към вашия PC

1. Свържете вашия DVR към PC, като използвате доставения в комплекта USB кабел.

2. Включете вашия DVR.

3. Копирайте видео- и фото-файлове от устройството на вашия PC.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

8

Свързване към вашия телевизор или монитор

HDMI кабелът на вашия DVR позволява да гледате видео и снимки на екрана на вашия телевизор.

• Свържете вашия DVR към телевизора с доставения в комплекта HDMI кабел.

• Свържете вашия DVR към телевизора с доставения в комплекта AV кабел.

Икони за състоянието в сегментния екран

Иконите в лентата за състоянието на сегментния екран дават информация за вашия DVR:

Икони Значение на иконите

Активиран е режим на видео запис.

DVR снима снимка.

Активиран е режим на гласов запис..

DVR е включен.

Капацитетът на картата-памет.

Ниво на заряда на батерията.

DVR е свързан към PC.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

9

4. Видео запис

С вашия DVR можете да записвате висококачествено видео, което да послужи като доказателство при евентуален инцидент.

4 Моля, уверете се, че преди видеозаписа в устройството е поставена карта-памет.

Настройки на камкордера

Преди запис на видео можете да персонализирате настройките на вашия камкордер.

1. За да включите вашия DVR, плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ 3. Натиснете [

M <

], за да влезете в настройки.

] or [

>

], за да изберете

Camcorder ON (Вкл.)

. Достъпни са следните опции: . Ще чуете зумер-сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед.

Resolution (Резолюция)

: Изберете резолюцията на записваните видео-клипове - 1080P, 720/60, 720/30 или WVGA.

Laser Sync (Лазерна синхронизация)

: Включване или изключване на лазерния трансмитер.

Capture mode (Режим на снимане)

: Изберете видео запис или гласов запис.

Loop Record (Запис в затворен кръг): Включване или изключване на запис в затворен кръг.

Duration (Продължителност)

: Настройка на продължителността на видеото.

4. Използвайте бутона [

+

] или [

-

], за да изберете желаната опция.

5. Натиснете [

OK

], ако желаете да настроите конкретен параметър.

6. Изберете параметъра с натискане на [

<

] или [

>

].

7. Натиснете [

OK

], за да потвърдите избора си.

8. Натиснете [

M

] отново, за да се върнете в режим на предварителен преглед.

Запис на видео

1. Плъзнете ключ Захранване в положение

ON

, за да включите вашия DVR. 2. Използвайте бутони [

+

] или [

-

] , за увеличение или намаление на образа в кадъра.

3. Насочете вашата камера към обекта на снимане.

4. Натиснете бутон Record (Запис), за да започнете видеозаписа.

5. Натиснете отново бутон Запис, за да спрете записа и да запазите (запаметите) файла.

Стартиране на запис с гласово управление

На вашия DVR има ключ VOX. Плъзнете VOX-ключа на над 70dB.

1. Плъзнете ключ Захранване в положение

ON ON

, за да влезете в режим на гласово управление, и вашият DVR ще започне автоматично да записва, когато гласовите децибели са , за да включите вашия DVR. 2. Натиснете [ над 70dB.

M

], за да настроите DVR, ако е необходимо.

3. Плъзнете ключ VOX в положение

ON

, за да активирате гласовото управление.

4. DVR ще започне автоматично да записва, когато гласовите децибели (силата на гласа) са

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

10

5. Заснемане на снимки

С вашия DVR можете да правите отделни снимки в залпов режим (няколко бързо една след друга) , които да послужат като доказателство при евентуален инцидент.

5 Моля, уверете се, че преди снимките в устройството е поставена карта-памет.

Настройки на камерата

Преди заснемането на снимки можете да къстомизирате настройките на вашия DVR.

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ 3. Натиснете [

M <

], за да влезете в настройки.

] или [

>

], за да изберете

ON (Вкл.) Camera

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер-сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. . Достъпни са следните опции.

Single Shot (единична снимка)

: направете единична снимка, като натиснете бутона за снимане.

Tripple Shot (тройна снимка)

: можете да направите 3 снимки с едно натискане на бутона.

Continuous (непрекъснато снимане)

: можете да правите по една снимка на всеки 2 сек. /3 /5 /10 /20 /30 секунди докато не натиснете отново бутона за снимане.

Self Shot (самоснимачка)

: изберете времевия интервал за автоматично само-снимане.

Resolution (Резолюция)

: настройка на резолюцията на снимките.

4. Използвайте бутона [

+

] или [

-

], за да изберете желаната опция.

5. Натиснете [

OK

], ако желаете да настроите конкретен параметър.

6. Изберете параметъра с натискане на [

<

] или [

>

].

7. Натиснете [

OK

], за да потвърдите избора си.

8. Натиснете [

M

] отново, за да се върнете в режим на предварителен преглед.

Заснемане на снимка

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 3. Натиснете бутон Снимане.

ON

, за да включите вашия DVR. 2. Насочете обектива на вашата камера към обекта на снимане.

Заснемане на непрекъснати снимки

С вашето устройство можете да правите непрекъснати снимки с еднократно натискане на бутон Снимане.

1. Натиснете [

M

], за да влезете в настройки.

2. Натиснете [

<

] или [

>

], за да изберете

Camera

. 3. С помощта на бутони [

+

] или [

-

] отидете на

Continuous (непрекъснати)

.

4. Натиснете [

OK

] и след това с[

<

] или [

>

] изберете времевия интервал между снимките на непрекъснатото снимане.

5. Натиснете [

M

] отново, за да се върнете в режим на предварителен преглед.

6. Натиснете бутон Снимки.

7. Ако желаете да спрете снимките, натиснете отново бутон Снимки.

Заснемане на снимки на вас самите

1. Натиснете [

M

], за да влезете в настройки.

2. Натиснете [

<

] или [

>

], за да изберете

Camera

. 3. С помощта на бутони [

+

] или [

-

] отидете на

Self Shot

.

4. Натиснете [

OK

] и след това с[<] или [>] изберете времевия интервал за само-снимане.

5. Натиснете [

M

] отново, за да се върнете в режим на предварителен преглед.

6. Когато сте готови да направите снимката, натиснете бутон Снимки.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

11

6. Гласов запис

Моля, уверете се, че преди гласовия запис в устройството е поставена карта-памет.

6

Запис на глас

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ 3. Натиснете [

M <

], за да влезете в настройки.

] или [

>

], за да изберете 4. С помощта на бутони [

+

] или [

-

] изберете

ON (Вкл.) Camcorder

.

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер-сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед.

Capture Mode

.

5. Натиснете [

OK

] и след това с[

<

] или [

>

] изберете „ ” (voice recording) 6. Натиснете [

OK

], за да потвърдите избора си.

7. Натиснете [

M

] отново, за да се върнете в режим на предварителен преглед.

8. Натиснете бутон Запис, за да започнете записа.

9. Натиснете бутон Запис отново, за да спрете записа и да запазите (запаметите) файла.

Старт на запис с гласово управление

На вашия DVR има ключ VOX. Плъзнете VOX-ключа на над 65dB.

1. Плъзнете ключ Захранване в положение

ON ON

, за да влезете в режим на гласово управление, и вашият DVR ще започне автоматично да записва, когато гласовите децибели са , за да включите вашия DVR. 2. Натиснете [

M

], за да настроите DVR, ако е необходимо.

3. Плъзнете ключ VOX в положение

ON

, за да активирате гласовото управление.

4. DVR ще започне автоматично да записва, когато гласовите децибели са над 65dB.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

12

7. Мултимедия

Можете да гледате видео-клиповете или снимките, заснети с DVR. За да гледате видео-клиповете или снимките, трябва да свържете Сегментния екран към вашия DVR.

7

Гледане на видео

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Record

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате файловете.

5. Натиснете [

OK

], за да пуснете или спрете избрания видео-клип.

6. За да излезете и се върнете в режим на предварителен преглед, натиснете [ ] отново.

Слушане на гласов запис

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Record

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате файловете.

5. Натиснете [

OK

], за да пуснете или спрете избрания гласов файл.

6. За да излезете и се върнете в режим на предварителен преглед, натиснете [ ] отново.

Гледане на снимки

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Capture

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате снимките.

5. За да излезете и се върнете в режим на предварителен преглед, натиснете [ ] отново.

Стартиране на слайдшоу

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Capture

.

4. Натиснете [

M

] и след това с [

<

] или [

>

] изберете

Autoplay (Автоматично възпроизвеждане)

.

5. Това ще стартира слайдшоу.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

13

8. Управление на файлове

Изтриване на файл

1. Плъзнете ключ Захранване в положение предварителен преглед. 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер-сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Record

или

Capture

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате файловете.

5. Натиснете [

M

], и след това [

<

] или [

>

], за да изберете

Delete one (Изтрий един)

.

6. С бутони [

+

] или [

-

] изберете даден файл.

7. Натиснете [

OK

], за да изтриете избрания файл.

8

Изтриване на всички файлове

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Record

или

Capture

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате файловете.

5. Натиснете [

M

], и след това [

<

] или [

>

], за да изберете

Delete all(Изтрий всички)

.

6. Използвайте бутони [

+

] или [

-

], за да изберете .

7. Натиснете [

OK

], за да изтриете всички файлове.

Защитете вашите файлове

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Record

или

Capture

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате файловете.

5. Натиснете [

M

], и след това [

<

] или [

>

], за да изберете

Protect (Защити)

.

6. Натиснете [

OK

], за да защитите избрания файл.

В горния ляв ъгъл на всеки защитен файл ще се появи иконата " ".

Вие не можете да изтриете защитения файл, освен ако не му махнете защитата, или не форматирате Micro SD картата.

Настройка на формата за заявка за дигитален печат (DPOF) на снимки

1. Плъзнете ключ Захранване в положение 2. Натиснете [ ]

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен преглед. за да влезете в режим на възпроизвеждане.

3. С бутони [

+

] или [

-

] изберете

Capture

.

4. Натиснете [

<

] или [

>

], за да обхождате файловете.

5. Натиснете [

M

], и след това [

<

] или [

>

], за да изберете

DPOF

.

6. Изберете файл с бутоните [

+

] или [

-

].

7. Натиснете [

OK

], за да настроите DPOF на снимката.

В горния ляв ъгъл на снимката с DPOF ще се появи иконата " ".

14 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

За DPOF

DPOF (Digital Print Order Format – Формат за заявка за дигитален печат) е стандарт за запис на заявките на печат изпратени към Micro SD картата. Вие можете да зададете кои снимки да се печатат, както и броя на копията. След като сте поставили DPOF на снимките, трябва просто да поставите Micro SD картата в DPOF съвместим принтер за да изпечатате снимките така, както са заявени. Принтерът съвместим с вашата камера може да следва DPOF заявките, за да разпечата снимките.

• DPOF-печатът изисква Micro SD карта с предварително настроена DPOF информация. Той няма да успее, ако просто изберете снимките от Micro SD картата и се опитате да ги изпечатате.

• Някои DPOF-съвместими и печатащи дигитални снимки фотолаборатории може да не успеят да изпечатат снимките на базата на конкретните настройки. Ако с вашия принтер случаят е такъв, моля направете справка с Ръководството към него. В друг случай, моля проверете DPOF съвместимостта с лабораторията за печатане/ проявяване на дигитални снимки.

• Ако DPOF информацията на Micro SD картата е настроена от друго устройство, моля не поставяйте тази карта във вашия DVR за ресетиране на DPOF информацията, или DPOF информацията може да бъде невалидна или покрита. Понякога за някои типове снимки не е възможно да се настрои DPOF информацията.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

15

9. Настройки

9

Настройка на вашия DVR

Следвайте стъпките по-долу, за да завършите настройките: 1. Плъзнете ключ Захранване в положение преглед.

2. Натиснете [ 3. Натиснете [

M <

], за да влезете в настройки.

] или [

>

] за да изберете

ON

, за да включите вашия DVR. Ще чуете зумер-сигнал. В този момент вашият DVR влиза в режим на предварителен

Settings (Настройки)

. 4. С бутоните [

+

] или [

-

] изберете желаната опция.

5. Натиснете [

OK

], ако искате да настроите желания параметър.

6. Изберете параметър с [

<

] или [

>

].

7. Натиснете [

OK

] за потвърждение на избора.

8. Натиснете [

M

] отново, за да се върнете в режима на предварителен преглед.

Опции за настройка

Достъпни са следните настройки:

Опция Какво означава

Зумер-сигнал (бийп) REC. светодиод (LED) Показване на датата/часа Автоматично в Готовност (стендбай) ТВ стандарт Формат По подразбиране (Default) Език Честота Дата FW (фърмуер)

Звуков сигнал при включване или изключване.

Светодиод за включване/изключване на записа (REC.) Добавяне на печат за дата и час към видео, гласови записи и снимки.

Изберете интервала от време, за да изключите автоматично вашия DVR, когато няма действие.

Избор на ТВ стандарта: NTSC или PAL.

Форматиране на Micro SD картата поставена във вашия DVR.

Възстановяване на настройките по подразбиране.

Изберете езика, на който да се показват инструкциите на вашия DVR.

Изберете честотна лента за да избегнете въздействие върху снимките от страна на отблясъци от източници на осветление.

Настройка на текущите час и дата.

Проверете версията на фърмуера на вашата система.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

16

10. Технически спецификации

10

Параметър

Ъгъл на гледане Светлочувствителна матрица Резолюция при запис

СПецификации

170° 5.0 мегапикселен CMOS сензор (2592*1944)

Видео формат Фото формат Батерия Консумация на енергия Продължителност на видео записа Продължителност на гласовия запис Продължителност на готовността на гласово управление Продължителност на зареждане Интерфейси

1080P(1920x1080/30fps) (fps=кадри в секунда) 720P/60(1280x720/60fps) 720P/30(1280x720/30fps) WVGA(848x480P) MOV JPG 1000mAh Литиева батерия 350mA@ 3.7V (макс.) Около 2.5 часа Около 3 часа Около 250 часа Около 2.5 часа

Обхват на дистанционното Работна температура Водонепропускливост Тегло Размери

HDMI, USB, AV-out, Micro SD карта (Поддържа макс. 32GB, препоръчва се високоскоростна Micro SD карта-памет) 15 метра (макс.) -10°C~ 50°C 60m 82g (без екрана)/108g (с екрана) 60mmx51mmx42mm

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

17

11. Отстраняване на повреди

11

Устройството не се включва

Заредете устройството незабавно. Откачете зарядното и се опитайте да включите устройството.

Устройството изглежда, че прегрява

Може би използвате зарядно, което не е предназначено за вашето устройство. Уверете се, че използвате винаги оригиналните аксесоари доставени с устройството.

Снимката заснета с устройството не е ясна

Уверете се, че обективът на камерата от двете страни е чист.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

18

12. Мерки за безопасност

Моля, прочетете всички мерки за безопасност преди да започнете да използвате вашия DVR. Моля, следвайте всичи процедури описани в това ръководство, за да осигурите неговата нормална работа.

• Не се опитвайте да отваряте корпуса на устройството, за да го център за професионална поддръжка/сервиз за ремонт.

12 ремонтирате. Ако устройството или негови части са дефектни, моля обърнете се към • За да избегнете риска от електрически удар, не свързвайте и не откачайте устройството с мокри ръце. • Не поставяйте устройството близо до източник на топлина, нито го излагайте пряко на пламък или топлина.

• Никога не поставяйте устройството в близост до оборудване генериращо силни електромагнитни полета. Излагането на силни електромагнитни полета може да причини неправилна работа, или повреда и загуба на данни.

• Моля, използвайте устройството при нормални температури; не работете при температури, към които човешкото тяло не може да се адаптира.

• Не използвайте агресивни химикали и химически агенти за почистване на устройството. За почистване използвайте леко навлажнено меко парче плат.

• Моля, използвайте устройството при достатъчно светлина; моля не насочвайте обектива пряко към слънцето или друг много силен светлинен източник, за да избегнете повреда на оптичните компоненти.

• Не използвайте устройството в запрашена среда, за да избегнете запрашаване на обектива и другите компоненти и съответно влошаване на работата му.

Забележки за водонепроницаемия калъф

-

Не махайте и не поставяйте обратно запечатващия пръстен, бутони и обектив сами. Иначе можете да повредите запечатването на водонепроницаемата обвивка.

Не поставяйте калъфа в среди с корозионен газ – в силно киселинни или алкални среди; дръжте го далеч от химикали или други корозивни агенти.

Не дръжте водонепроницаемия калъф на високи (над 50°C) или ниски (-10°C) температури, за да избегнете деформиране на калъфа.

Не излагайте калъфа на пряка слънчева светлина за дълго време, за да избегнете влошаването на неговата водонепроницаемост.

Преди да използвате калъфа, съветваме да проверите дали херметизиращите пръстени са в добро състояние, дали има чужди обекти в сгъвките на уплътненията, дали калъфът е добре херметизиран и здраво закопчан.

След използване на калъфа в морска вода, моля почистете го и го изплакнете първо със сладка вода, и после избършете повърхностите му със суха кърпа и го поставете на хладно и проветриво място.

Внимание при използването на двустранния 3M стикер

-

Моля, изберете подходяща крива или равна повърхност за поставяне на двустранния 3M

19 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

-

стикер.

Моля, уверете се, че повърхността е чиста и гладка преди да поставите двустранния 3M стикер на нея.

Ако е необходимо, например при по-ниски температури (под 20°C), предлагаме да загреете двустранния 3M стикер (с помощта на сушоар или друг инструмент) преди да го залепите.

Внимание при използване на подложката против хлъзгане

-

За максимална ефективност на контакта, моля, уверете се, че повърхността и аксесоарът са чисти и гладки преди да поставите подложката срещу плъзгане на избраното място.

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да изглеждат малко по-различно или да имат леко променена функционалност от описаните в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този RoadRunner съответства на основните изисквания и релевантните нормативни актове, зададени от Директивата на ЕС 1999/5/EC. Пълният вариант на Декларацията за съответствие можете да намерите на: http://www.prestigio.com/compliance.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RoadRunner PCDVRR700X

20

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement