Prestigio Roadrunner 530 Greitas pradmenų gidas

Prestigio  Roadrunner 530 Greitas pradmenų gidas
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 530A5
LT
1. Pakuotės sąrašas
1. Prestigio automobilinis
DVR
2. Laikiklis su siurbtuku
3. Automobilinis įkroviklis
4. USB kabelis
5. Trumpas vadovas
6. Garantijos kortelė
2. Cihaza Genel Bakış
1
2
3
4
5
6
7
LED lemputė
Objektyvas
Garsiakalbis
Maitinimo/fotografavimo
mygtukas
Laikiklio tvirtinimas
Įrašymo mygtukas
Navigacijos mygtukas (5
kryptys – į viršų, apačią,
kairę, dešinę, centrą)
Roadrunner 530A5
8
9
10
11
12
13
Režimo mygtukas
Nustatymo iš naujo mygtukas
AV Prievadas
USB prievadas
Mikrofonas
Micro SD kortelės lizdas
HDMI prievadas
14
LT - 1
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 530A5
LT
Pastaba:
Be 11 USB prievado, maitinimu prietaisui gali būti tiekiamas per kitą USB
prievadą prie laikiklio su siurbtuku.
Darbo pradžia
3. Maitinimo įjungimas/Maitinimo išjungimas
 Naudodami laikiklį su siurbtuku, įstatykite įrenginį į transporto
priemonę ir, norėdami jį įjungti, paspauskite Maitinimo mygtuką.
Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite mygtuką.
 Taip pat galite prijungti prietaisą prie automobilinio įkroviklio.
Užvedus automobilio variklį, jis automatiškai įsijungs ir pradės
įrašymą. Išjungus automobilio variklį, prietaisas automatiškai
išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.
4. Įkrovimas
 Automobilinio įkroviklio naudojimas: prijunkite įrenginį prie automobilinio
įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, įrenginys pradės įkrovimą.
Prietaisas automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą. Išjungus automobilio
variklį, prietaisas automatiškai išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.
 Įprastai pilnam įrenginio įkovimui reikia maždaug 2-3 valandų.
Pastaba:
Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį, naudodami USB kabelį
prijunkite jį prie asmeninio/nešiojamo kompiuterio ir pilnai įkraukite
ličio jonų bateriją. Įprastai pilnam įrenginio įkovimui reikia maždaug
2-3 valandų.
5. Micro SD kortelės įdėjimas
LT – 2
Roadrunner 530A5
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 530A5
6. Įrašymas
 Prieš pradėdami įrašymą, įsitikinkite, kad pasirinktas vaizdo įrašymo
režimas. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite Įrašymo („Record“)
mygtuką. Įrašyti failai išsaugomi Micro SD kortelėje. Norėdami
sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite Įrašymo mygtuką, arba,
jeigu prietaisas yra prijungtas prie automobilinio kroviklio,
sustabdykite variklį.
7. Fotografavimas
 Norėdami nufotografuoti, paspauskite fotografavimo mygtuką
(„Photo“). Nuotrauka bus išsaugota Micro SD kortelėje
 Norėdami fotografuoti su blykste, spauskite navigacijos mygtuką į
dešinę.
Nustatymai
8. Meniu nustatymai
Norėdami įeiti į nustatymus, įjunkite prietaisą ir du kartus paspauskite
Režimo („Mode“) mygtuką. Norėdami pasirinkti, spauskite navigacijos
mygtuką į viršų/į apačią, norėdami įeiti į verčių nustatymą spauskite OK.
Vaizdo meniu galite rinktis iš šio parinkčių sąrašo:
 Raiška: Pasirinkite rodomo vaizdo dydį iš 1920x1080 (30 fps),
1280x720 (60 fps), 1280x720(30 fps).
 Įrašų perrašymas: Kai SD kortelėje nebus laisvos vietos, jį
automatiškai ištrins seniausius failus ir pradės įrašymą nuo pradžios.
Pasirinkite vieną iš verčių, norėdami nustatyti vaizdo įrašo trukmę.
Roadrunner 530A5
LT - 3
LT
 Prieš pradedami vaizdo įrašymą, įdėkite Micro SD kortelę
(nepridedama) į Micro SD kortelės lizdą, esantį prietaise.
 Norėdami ištraukti Micro SD kortelę, švelniai paspauskite ją į įrenginio
vidų ir ištraukite.
Pastaba:
Įdėjus Micro SD kortelę, prietaisas automatiškai ją atpažins kaip
numatytąją saugyklą ir visi duomenys bus išsaugomi šioje
kortelėje.
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 530A5
LT
 Įjungimo atidėjimas: Pasirinkite laiką, kuriam praėjus po variklio
įjungimo prietaisas įsijungs.
 Išjungimo atidėjimas: pasirinkite laiką, kuriam praėjus po variklio
išjungimo prietaisas išsijungs.
 Judesio aptikimas: įjungus šią funkciją prietaisas, aptikęs judantį
objektą, automatiškai pradės įrašymą ir sustabdys įrašymą, kai
judesys nebebus aptinkamas.
 Garso įrašymas: pasirinkite, ar mikrofonas yra įjungtas ar išjungtas.
 Garsas: Pasirinkti atkūrimo garsą ir mygtukų paspaudimo toną.
 Kalba: iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą kalbą.
 Datos ir laiko nustatymas: nustatykite datą ir laiką.
 Ženklas: pasirinkite ON, jeigu norite, kad nuotraukoje arba vaizdo
įraše matytųsi laikas ir data.
 Formatuoti: Pasirinkite, norėdami formatuoti Micro SD kortelę.
 TV tipas: pasirinkite NTSC / PAL.
 Automatinis LCD išjungimas: pasirinkite laiką, kuriam praėjus
įrašymo metu bus automatiškai išjungtas LCD ekranas.
 Virpėjimo dažnis: pakeiskite dažnį, norėdami pašalinti mirgėjimą,
kai įrašymas vyksta, esant dirbtiniam apšvietimui.
 Numatytieji nustatymai: Pasirinkite, norėdami atkurti numatytuosius
sistemos parametrus.
 Versija: Parodo dabartinę sistemos versiją.
9. Atkūrimo režimas
Norėdami įeiti į atkūrimo režimą, paspauskite Režimo mygtuką. Įrašyti
failai bus rodomi miniatiūrose. Norėdami peržiūrėti failus paspauskite
navigacijos mygtuką, norėdami leisti failą paspauskite OK.
10. USB jungtis
Norėdami atsisiųsti registruotus failus į savo asmeninį / nešiojamąjį
kompiuterį, prijunkite įrenginį prie asmeninio / nešiojamojo kompiuterio
pateiktu USB laidu. Prijungus įrenginį prie kompiuterio, prietaisas atsiras
aplanke „My computer“ kaip išimamas diskas. Visi registruoti failai yra
laikomi DCIM aplanke, vaizdo įrašai laikomi MOV formatu, o paveikslėliai
laikomi JPG formatu. Dabar galite parsisiųsti failus iš įrenginio
11. Atkūrimas per TV
Norėdami paleisti įrašytus failus per televizorių, prijunkite įrenginį prie
LT – 4
Roadrunner 530A5
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 530A5
Atsargumo priemonės
Prieš pradėdami naudotis Prestigio Roadrunner 530A5, atkreipkite
dėmesį į visas atsargumo priemones. Kad įrenginys tinkamai veiktų,
vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis
 Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai
neaprašyta šiame naudotojo vadove.
 Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių.
Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
 Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį
nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras
arba gali nutrenkti elektra. Kreipkitės į produkto platintoją arba
artimiausią klientų aptarnavimo centą.
 Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neįjunkite ir neišjunkite
įrenginio šlapiomis rankomis.
 Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
 Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja
elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio
lauko, įrenginys gali veikti netinkamai, sugesti arba dėl to galite
prarasti duomenis.
Techninės specifikacijos
Įrašymo raiška
Vaizdo formatas
Nuotraukų
formatas
1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps),
1280x720(30 fps)
MOV
JPG
Roadrunner 530A5
LT - 5
LT
savo televizoriaus numatytu AV arba HDMI kabeliu (nepridedamas) ir
laikykitės prie televizoriaus pridėtų instrukcijų arba remkitės savo
televizoriaus naudotojo vadovu.
Pastabos:
 Prieš įrašymą įdėkite SD kortelę. SD kortelė yra pridedama.
Kai SD kortelėje nebus laisvos vietos, jį automatiškai ištrins seniausius
failus ir pradės įrašymą nuo pradžios (tik tuo atveju, jei yra įjungta
pakartotinio naudojimo pasirinktis)
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 530A5
LT
Maitinimo
šaltinis
Sąsajos
Įkraunama keičiama baterija
Mikrofonas
Eksploatavimo
temperatūra
HDMI, USB, AV išvestis, SD kortelė (maks. palaiko
32GB, rekomenduojama didelio greičio SD
kortelė)
Įmontuotas
0°~ 45°C
Vaizdo atminties talpa
Atminties
H.264
H.264
H.264
2592 X 1944
kortelė
1080P/ 30fps
720P / 60 fps
720P / 30 fps
(5M)
250 min.
290 min.
340 min.
21000 nuotraukų
120 min.
145 min.
170 min.
10500 nuotraukų
60 min.
72 min.
80 min.
5200 nuotraukų
30 min.
36 min.
40 min.
2600 nuotraukų
(G)
16G
8G
4G
2G
Atsakomybės atsisakymas
Jei įrenginys buvo apipiltas kokiu nors skysčiu (pvz. vandeniu, kava ir
pan.), Prestigio 2 metų garantija nebus taikoma.
Dėl to, kad Prestigio produktai yra nuolat atnaujinami ir
tobulinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga
gali šiek tiek skirtis savo išvaizda ar funkcijomis, nei
nurodyta šiame trumpame pradžios vadove.
Prestigio pareiškia, kad išmanusis Roadrunner atitinka pagrindinius ES
direktyvos 1999/5/ES reikalavimus ir kitus atitinkamus teisės aktus.
Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti adresu:
http://www.prestigio.com/compliance.
LT – 6
Roadrunner 530A5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement