Prestigio Roadrunner 310 Vartotojo vadovas

Prestigio  Roadrunner 310 Vartotojo vadovas
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
LT
1.
Pakuotės sąrašas
1.
2.
3.
4.
Prestigio automobilinis DVR
Laikiklis su siurbtuku
Automobilinis įkroviklis
USB kabelis
5. AT kabelis
6. Trumpas vadovas
7. Garantijos kortelė
2. Prietaiso apžvalga
1
Mikrofonas
Roadrunner 310
10
Šviesos diodų lemputė
(įkrovimo )
LT - 1
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
LT
2
3
4
5
6
7
8
9
MENIU mygtukas
Režimo mygtukas
„Į viršų“ mygtukas
Žemyn/SOS mygtukas
11
Garsiakalbis
Tvirtinimo anga
Nustatymo iš naujo mygtukas
Šviesos diodų lemputė
15
12
13
14
16
17
18
AV jungtis
USB jungtis
SD kortelės lizdas
Šviesos diodų lemputė
(naktinis režimas)
Objektyvas
Maitinimo mygtukas
Video / OK mygtukas
LCD ekranas
Pastaba: Kai prietaisas veikia netinkamai, paspauskite RESET
mygtuką, norėdami iš naujo nustatyti įrenginį.
Darbo pradžia
3. Maitinimo įjungimas/Maitinimo išjungimas
 Naudodami laikiklį su siurbtuku, įstatykite įrenginį į transporto
priemonę ir norėdami jį įjungti, paspauskite Maitinimo mygtuką.
Norėdami įrenginį išjungti, paspauskite mygtuką dar kartą.
 Įrenginį taip pat galite prijungti prie automobilio įkroviklio. Užvedus
automobilio variklį, jis automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą.
Varikliui sustojus, įrenginys automatiškai išsaugos paskutinį failą ir
išsijungs.
4. Įkrovimas
 USB kabelio naudojimas: prijunkite įrenginį prie kompiuterio/nešiojamojo
kompiuterio USB lizdo.
 Automobilio įkroviklio naudojimas: prijunkite įrenginį prie automobilio
įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, įrenginys pradės įkrovimą.
Įrenginys automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą. Varikliui sustojus,
įrenginys automatiškai išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.
 Įprastai pilnam įrenginio įkovimui reikia maždaug 2-3 valandų.
Įrenginio naudojimas, įkraunant automobiliniu įkrovikliu, gali pailginti
pilno įkrovimo laiką.
Pastaba:
prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, prijunkite jį prie nešiojamojo
arba asmeninio kompiuterio pateiktu USB kabeliu, siekiant pilnai
LT – 2
Roadrunner 310
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
5. SD kortelės įdėjimas
 Prieš pradedami vaizdo įrašymą, įdėkite SD kortelę (pakuotėje nėra) į
įrenginio SD kortelės lizdą (reikia atidaryti akumuliatoriaus dangtelį).
 Norėdami ištraukti SD kortelę, švelniai įstumkite ją į įrenginį ir
ištraukite.
Pastaba:
Po SD kortelės įdėjimo, įrenginys automatiškai atpažins ją kaip
numatytąją saugyklą, ir visi duomenys bus išsaugoti šitoje kortelėje.
6. Įrašymas
 Prijunkite prietaisą prie automobilinio kroviklio, užvedus automobilio
variklį, po 5 sekundžių prietaisas pradės įrašymo ciklą. Sustabdžius
automobilio valiklį, prietaisas išsaugos paskutinį failą ir, praėjus 15
sekundžių, išsijungs.
Pastaba:
1. Paspaudus OK mygtuką įrašymo ciklo metu, dabartinis failas bus
išsaugotas, prietaisas pereis į laukimo režimą.
2. Kai Micro SD kortelė yra pilna, prietaisas automatiškai ištrins
pirmą neužrakintą failą.
7. Fotografavimas
 Norėdami įjungti fotografavimo režimą, paspauskite režimo mygtuką.
 Norėdami nufotografuoti, paspauskite OK mygtuką, padarytos
nuotraukos yra išsaugomos Micro SD kortelėje.
 Norėdami nustatyti raišką ir laiką, fotografavimo režime paspauskite
Meniu mygtuką, po to spauskite mygtukus į viršų/apačią.
Pagrindinis ekranas
8. Pagrindinis meniu
Ekrane gali būti rodomi tokie simboliai:
Roadrunner 310
LT - 3
LT
įkrauti ličio jonų bateriją. Baterija yra visiškai įkraunama per 2–3
valandas.
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
LT
Vaizdo įrašymo
režimas
Atminties kortelė
Fotografavimo režimas
Graso įrašymo režimas
Nustatymai
9. Vaizdo įrašų meniu nustatymai
Įjunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad pasirinktas vaizdo įrašų režimas.
Pastaba:
norėdami pasirinkti vaizdo įrašų arba nuotraukų režimą, spustelėkite
Režimo mygtuką. Viršutiniame kairiajame ekrano kampe bus
rodomas atitinkamas simbolis.
 Norėdami įeiti į nustatymus, spauskite Meniu mygtuką. Norėdami
pasirinkti pasirinktį, spauskite mygtuką į viršų/apačią, spauskite OK
mygtuką, norėdami įeiti į pasirinktą režimą, norėdami nustatyti vertę,
dar kartą paspauskite OK.
Vaizdo įrašų meniu pateikiamas šis pasirinkčių sąrašas:
 Raiška: pasirinkite vaizdo įrašo dydį nuo 1280 x 720(30 k/sek.), 848
x 480, 640 x 360.
 Laiko rodymas: pasirinkite įjungti ar išjungti laiko rodymą
 Judesio aptikimas: norėdami įjungti funkciją, laukimo režime
paspauskite Meniu mygtuką, įrenginys pradės automatiškai įrašyti,
jei pastebės judantį objektą ir sustabdys įrašymą, jei neaptiks jokio
judesio.
 Pakartotinas panaudojimas: kai Micro SD kortelėje nebeliks laisvos
vietos, įrenginys automatiškai ištrins seniausius failus ir tęs naujų failų
įrašymą. Pasirinkite vieną iš reikšmių, norėdami nustatyti vaizdo trukmę.
 Naktinis režimas: pasirinkite įjungti, išjungti jį arba LED AUTO SET.
Pastaba: LED veiksmingumas gali būti apribotas švytėjimo aplink
 Mikrofonas: pasirinkite, norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną.
10. Paveikslėlių meniu nustatymai
Įjunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad yra pasirinktas paveikslėlių režimas.
LT – 4
Roadrunner 310
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
11. Bendrieji nustatymai
Norėdami įeiti į nustatymus, spauskite divreiz Meniu mygtuką. Norėdami
pasirinkti pasirinktį, spauskite mygtukus į viršų/apačią, OK. Yra tokie galimi
nustatymai:
 Formatavimas: pasirinkite, norėdami formatuoti SD kortelę.
 Pasukti 180: Pasirinkite pasukti ekraną 180 laipsnių kryptį.
G-sensorius: Pasirinkite nustatyti G-sensorius jautrus
 Kalba: iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą kalbą.
 Automatinis išjungimas: automatiškai išjungia prietaisą, kai jis yra
nenaudojamas.
 LCD automatinis išjungimas: pasirinkite automatinio LCD
išjungimo laiką, kai prietaisas pradeda vaizdo įrašymą.
 Sistemos nustatymas iš naujo: pasirinkite, norėdami iš naujo
nustatyti numatytuosius sistemos nustatymus.
 Šviesos dažnis: pakeiskite dažnį, norėdami pašalinti mirgėjimą, kai
įrašymas vyksta, esant dirbtiniam apšvietimui.
 Datos įvestis: įveskite dabartinį laiką.
 TV išvestis: pasirinkite TV išvesties formatą, NTSC arba PAL.
 Datos formatas: pasirinkite datos rodymo formatą, YYYY/MM/DD,
MM/DD/YYYY arba DD/MM/YYYY
 Klaviatūros tonai: pasirinkite įjungti ar išjungti klaviatūros tonus
 Mikroprograminės įrangos versija: parodo dabartinę sistemos versiją.
12. Atkūrimo režimas
Norėdami įeiti į atkūrimo režimą, paspauskite OK mygtuką. Bus
rodomas paskutinis įrašytas failas. Norėdami peržiūrėti failus,
spauskite mygtuką į viršų/apačią.
Norėdami paleisti failą, spauskite OK mygtuką. Atkūrimo metu norėdami
Roadrunner 310
LT - 5
LT
Pastaba:
Viršutiniame kairiajame ekrano kampe bus rodomas atitinkamas
simbolis.
 Norėdami įeiti į nustatymus, spauskite Meniu mygtuką. Norėdami
pasirinkti pasirinktį, spauskite mygtuką į viršų/apačią
 Paveikslėlių meniu pateikiamas šis pasirinkčių sąrašas:
 Dydis: Pasirinkite vaizdų dydį VGA,1.3M,2M,3M
 Laiko rodymas: pasirinkite įjungti ar išjungti laiko rodymą
 Užrakto garsas: pasirinkite įjungti ar išjungti.
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
LT




pasukti failą (1/2, ¼) pirmyn/atgal, spauskite mygtuką į viršų/apačią,
norėdami sustabdyti, spauskite OK. Norėdami grįžti į atkūrimo meniu,
spauskite Meniu mygtuką. Norėdami įeiti į meniu pasirinktis, spauskite
Meniu mygtuką, galima rinktis iš šių nustatymų:
Trinti: pasirinkite failą/failus, kuriuos norite ištrinti.
Užrakinti/Atrakinti:pasirinkite failą, kurį norite užrakinti arba atrakinti.
Miniatiūros: pasirinkite failą, kuri norite įvesti į miniatiūrų režimą.
Garsas: pasirinkite atkūrimo garsą.
13. USB jungtis
Norėdami atsisiųsti registruotus failus į savo asmeninį / nešiojamąjį
kompiuterį, prijunkite įrenginį prie asmeninio / nešiojamojo kompiuterio
pateiktu USB laidu. Prijungus įrenginį prie kompiuterio, bus rodomas
USB meniu su funkcijomis DV, PC kamera ir Disko tvarkyklė.
Pasirinkite disko tvarkyklę, ir prietaisas atsiras aplanke „My
computer“ kaip išimamas diskas. Visi registruoti failai yra laikomi DCIM
aplanke, vaizdo įrašai laikomi AVI formatu, o paveikslėliai laikomi JPG
formatu. Dabar galite parsisiųsti failus iš įrenginio.
14. PC kameros režimas
Prijunkite įrenginį prie kompiuterio per USB. Prietaise bus rodomas
meniu su funkcijomis DV/PC kamera/disko tvarkyklė, norėdami
pasirinkti PC kameros režimą, paspauskite į viršų/žemyn mygtuką,
norėdami įeiti, spauskite OK, prietaisą galėsite naudoti kaip PC kamerą.
15. Atkūrimas per TV
Norėdami paleisti įrašytus failus per TV, prijunkite įrenginį prie savo TV
HDMI kabeliu (neįtrauktas į pakuotę) ir laikykitės TV pateiktų instrukcijų
arba remkitės savo TV vartotojo vadovu.
Pastabos:
 prieš įrašymą įdėkite SD kortelę. SD kortelė nėra pridedama.
 Kai SD kortelėje nebus laisvos vietos, jį automatiškai ištrins
seniausius failus ir pradės įrašymą nuo pradžios (tik jei yra įjungta
pakartotinio naudojimo parinktis).
Atsargumo priemonės
LT – 6
Roadrunner 310
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
Techninės specifikacijos
Įrašymas
Vaizdo formatas
Nuotraukų
formatas
Maitinimo šaltinis
Sąsajos
Mikrofonas
Eksploatavimo
temperatūra
1280 x 720(30fps), 848 x 480, 640 x 360 pikselių
MOV
JPG
įkraunamas akumuliatorius
USB, SD kortelė (maks. palaiko 32GB,
rekomenduojama didelio greičio SD kortelė)
Įmontuotas
0 °~ 45°C
Vaizdo atminties talpa
Atminti
1280*7
848*480
640*480
1280 X
1600 X
3264 X
es
20
(WWGA)
(VGA)
1024
1200
2448
kortel
(720P)
(1.3M)
(2M)
(3 M)
Roadrunner 310
LT - 7
LT
Prieš pradėdami naudotis Prestigio Roadrunner 310, atkreipkite dėmesį į
visas atsargumo priemones. Kad įrenginys tinkamai veiktų,
vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis.
 Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai
neaprašyta šiame vartotojo vadove.
 Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių.
Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
 Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį
nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras
arba gali nutrenkti elektra. Kreipkitės į produkto platintoją arba
artimiausią klientų aptarnavimo centą.
 Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neįjunkite ir neišjunkite
įrenginio šlapiomis rankomis.
 Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
 Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja
elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio
lauko, įrenginys gali veikti netinkamai, sugesti arba dėl to galite
prarasti duomenis.
Trumpas vadovas
Prestigio Roadrunner 310
LT
ė (G)
16G
8G
4G
2G
1G
80 min.
40 min.
20 min.
10 min.
5 min.
192 min.
96 min.
48 min.
24 min.
12 min.
144 min.
72 min.
36 min.
18 min.
9 min.
58240
36960
29280
nuotraukų
nuotraukų
nuotraukų
29120
18480
14640
nuotraukų
nuotraukų
nuotraukų
14560
9240
7320
nuotraukų
nuotraukų
nuotraukų
7280
4620
3660
nuotraukų
nuotraukų
nuotraukų
3640
2310
1830
nuotraukų
nuotraukų
nuotraukų
Atsakomybės atsisakymas
Jei įrenginys buvo apipiltas kokiu nors skysčiu (pvz. vandeniu, kava ir
pan.), Prestigio 2 metų garantija nebus taikoma.
Dėl to, kad Prestigio produktai yra nuolat atnaujinami ir
tobulinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali
šiek tiek skirtis savo išvaizda ar funkcijomis, nei nurodyta
šiame trumpame pradžios vadove.
Prestigio pareiškia, kad išmanusis Roadrunner atitinka pagrindinius ES
direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus atitinkamus teisės aktus.
Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti adresu:
http://www.prestigio.com/compliance.
LT – 8
Roadrunner 310
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement