Prestigio MultiPhone 3502 DUO Manual

Prestigio  MultiPhone 3502 DUO Manual

MultiPhone 3502 DUO

Rozbalení Začínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a síť Bluetooth Play Store Mapy a navigace Obslužné programy

Podrobné informace o záruce naleznete na adrese:

www.prestigio.com/support/warranty-terms

.

© Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena.

Technické parametry Odstraňování problémů

Rozbalení

Obsah balení Přehled telefonu

Tlačítka

Obsah balení

Přehled telefonu

1 2 3 5 4 9 10 Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

• • • •

Prestigio MultiPhone USB kabel Baterie Adaptér

• • •

Stručný návod k obsluze Právní a bezpečnostní upozornění Záruční list 6 7 8

1. 2. 3. 4. 5.

Reproduktor Přední fotoaparát Konektor sluchátek Tlačítko hlasitosti Blesk

6. 7. 8. 9.

Reproduktor Mikrofon Konektor Micro USB Zadní fotoaparát

10.

Tlačítko napájení

www.prestigio.com

Obsah balení

Přehled telefonu

Tlačítka

Tlačítka

Tlačítka Zpět, Spustit a Hledat usnadňují ovládání telefonu.

Klepnutím na volbu volby otevřete nabídku voleb pro aktuální obrazovku. Klepnutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

• •

Klepnutím na položku domovskou obrazovku.

Klepnutím na položku předchozí obrazovku.

se vrátíte na se vrátíte na Nezakrývejte oblast s anténou rukou ani jinými předměty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybíjení baterie.

Před použitím zařízení si prosím přečtěte část „Právní a bezpečnostní upozornění“ na krabici.

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

www.prestigio.com

Začínáme

Instalace

Zapnutí telefonu

Domovské obrazovky

Výpis nabídky

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio. Chcete-li si svůj produkt užít opravdu naplno a poznat všechny možnosti, které společnost Prestigio nabízí, přejděte na webovou stránku:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce:

www.prestigio.com/support

Instalace

Podle níže uvedených kroků připravte telefon k použití. Před snímáním zadního panelu nezapomeňte mobilní telefon vypnout.

1

Sejměte zadní panel.

2

Vyjměte baterii.

3

Vložte SIM kartu.

SIM 2 SIM 1

Standardní SIM karta Micro SIM karta Nano SIM karta

www.prestigio.com

Instalace

Zapnutí telefonu

Domovské obrazovky

Výpis nabídky

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

4

Vložte paměťovou kartu.

5

Vložte baterii do přihrádky pro baterii.

6

Vraťte zadní panel zpět na původní místo.

• •

Použití nekompatibilních SIM karet, ruční seříznutí SIM karet nebo použití adaptérů SIM karet může poškodit karty nebo zařízení a může poškodit data uložená na kartách.

Poškrábání či ohýbání SIM karet může mít za následek ztrátu kontaktů a informací, proto buďte při manipulaci, vkládání či vyjímání karet opatrní.

Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

www.prestigio.com

Instalace

Zapnutí telefonu

Domovské obrazovky

Výpis nabídky

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Pohotovostní režim dvou SIM karet

Zařízení podporuje dvě SIM karty pro hlasová volání a datové připojení. Během hlasového hovoru nebo přenosu dat prostřednictvím jedné SIM karty se druhá SIM karta deaktivuje (není zaregistrována u vašeho operátora mobilní sítě). To znamená, že prostřednictvím neaktivní SIM karty nemůžete přijímat hovory ani využívat datové připojení. Jakmile hovor nebo přenos dat skončí, obě SIM karty budou opět aktivní a zobrazí se v seznamu zaregistrovaných sítí.

Zapnutí telefonu

7

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu několika sekund.

Když zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Poté ve vyskakovacím okně klepněte na volbu

Vypnout

.

1 2

www.prestigio.com

Instalace

Zapnutí telefonu

Domovské obrazovky

Výpis nabídky

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Domovské obrazovky

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho telefonu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo.

Klepnutím na volbu se vrátíte na domovskou obrazovku.

Domovská obrazovka vašeho telefonu se skládá z těchto oblastí: Stavový pruh Aplikace a widgety

Přizpůsobení tapety

Jako tapetu domovské obrazovky si můžete vybrat svoji oblíbenou fotografii. Buď si můžete vybrat z dostupných tapet, nebo můžete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek.

1.

Na domovské obrazovce klepnutím na volbu >

Tapeta

.

2.

Vyberte obrázek a klepněte na volbu

Nastavit tapetu

.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku 1.

Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky.

2. 3.

Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.

Přetáhněte ji na náhled panelu.

Odstranění položky z domovské obrazovky 1.

Klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.

2. 3.

Přetáhněte položku na volbu

Odstranit

.

Když volba

Odstranit

zrudne, uvolněte položku.

Zkratka

www.prestigio.com

Instalace

Zapnutí telefonu

Domovské obrazovky

Výpis nabídky

Výpis nabídky

Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky. Klepnutím na volbu nebo se vrátíte na domovskou obrazovku. Výpis nabídky vašeho telefonu se skládá z těchto oblastí: Aplikace Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

www.prestigio.com

Základy

Tipy k dotykovému ovládání

Dotykový displej ovládejte výhradně pomocí prstů.

Klepnutí Klepnutí a podržení Přetahování nebo rolování Tažení

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

• •

Klepnutí slouží k otevření aplikace, k výběru položky v nabídce, ke stisknutí tlačítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce.

Klepněte na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, čímž zobrazíte dostupné volby.

• •

Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovně po obrazovce přecházíte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího.

Svislým přetažením prstu po obrazovce otevřete rozevírací nabídku. Rolovat nahoru a dolů lze pomocí přetahování obrazovky.

www.prestigio.com

Přiblížení

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Oddálení • •

Odtáhněte po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa či obrázek se přiblíží.

Přitáhněte po obrazovce dva prsty k sobě a webová stránka, mapa či obrázek se oddálí.

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Posun •

Posunutím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce nebo na obrazovce s aplikacemi zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dolů lze rolovat při prohlížení webu nebo seznamu, jako je například seznam kontaktů.

www.prestigio.com

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Nabíjení baterie

Nová baterie je částečně nabita. Ikona baterie v pravém horním rohu ukazuje úroveň nabití baterie.

1. 2.

Připojte menší konec nabíječky k Micro USB portu zařízení a větší konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve nabíječku odpojte od zařízení a poté ji odpojte z elektrické zásuvky.

Optimálního výkonu baterie dosáhnete pouze s originální příslušenstvím. Neoriginální příslušenství (např. nabíječky) mohou poškodit baterii a dokonce i telefon.

Optimalizace výkonu baterie

Zde se dozvíte několik rad, jak optimalizovat výkon baterie.

Vždy se ujistěte, že je profil vašeho telefonu správně nastaven, aby vyhovoval vašemu typu používání.

Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi, GPS nebo jiné aplikace, vypněte je.

-

Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou či střední hodnotu a na nejkratší možný čas.

Nepoužívejte a nepokládejte telefon v blízkosti magnetických objektů (např. rádio či televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na připojení k síti a velmi výrazně spotřebovat energii baterie.

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

www.prestigio.com

Připojení k PC

K dokončení aktivace může být potřeba připojit telefon k počítači. Pomocí Micro USB portu telefonu můžete vyměňovat média a jiné soubory s připojenými počítači.

Otočení obrazovky

U mnoha obrazovek můžete automaticky změnit orientaci displeje (na výšku / na šířku) otočením telefonu o 90 stupňů. Při zadávání textu můžete otočením telefonu o 90 stupňů vyvolat větší klávesnici.

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Nahrání souborů z PC 1.

Připojte telefon k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

2. 3.

Otevřete oznamovací panel a poté klepněte na volbu

Připojeno jako multimediální zařízení

>

Multimediální zařízení (MTP)

.

Přesuňte soubory mezi telefonem a PC.

Pokud nechcete, aby se obrazovka otáčela automaticky, otevřete oznamovací panel a zrušte výběr volby

Automatické otáčení

.

• •

Některé aplikace otáčení displeje neumožňují.

Některé aplikace zobrazují v různých polohách otočení odlišnou obrazovku.

www.prestigio.com

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Uzamčení a odemčení obrazovky

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej, abyste předešli nechtěným činnostem a šetřili baterii.

Uzamčení Odemčení

1 2

2.

Vyberte požadovaný interval.

Nastavení symbolu odemykání obrazovky

Své osobní informace můžete chránit před neoprávněným přístupem ostatních nastavením symbolu odemykání obrazovky nebo můžete nastavit odemykání pomocí kódu PIN nebo odemykání pomocí hesla.

Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Nastavení

>

Zabezpečení

>

Zámek obrazovky

.

I když je váš telefon zapnutý, stále podporuje tyto operace:

Příjem hovorů, textových zpráv a jiných aktualizací.

• •

Přehrávání hudby.

Úprava úrovně hlasitosti.

Automatické zamykání

Můžete nastavit časový interval, po jehož uplynutí bude obrazovka zamykána automaticky.

1.

Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Nastavení

>

Displej

> Spánek.

www.prestigio.com

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Použití oznamovacího panelu

Chcete-li otevřít oznamovací panel, přetáhněte prst shora obrazovky. Když se objeví nové oznámení, můžete jej otevřít a podívat se, jakou událost či novou informaci jste přijali. Můžete odsud také rychle přistupovat k nastavení. Umožňuje snadné zapnutí a vypnutí režimu Letadlo či rozhraní Wi-Fi a Bluetooth. Nabízí i zástupce pro nastavení jasu a orientace displeje.

Odmítnutí oznámení Rychlá nastavení Oznámení

Psaní textu

K psaní textů, jako jsou kontaktní údaje, maily a webové adresy, lze psát pomocí klávesnice na obrazovce.

Použití klávesnice

1 2 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Klávesy znaků Klávesa Shift Klávesy čísel a symbolů Psaní pomocí hlasu Klávesa mezerník Klávesa Enter Klávesa Backspace 5 7 6

www.prestigio.com

Tipy k dotykovému ovládání

Nabíjení baterie

Připojení k PC Otočení obrazovky

Uzamčení a odemčení obrazovky

Použití oznamovacího panelu Psaní textu

Aktualizace systému Stavové ikony

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Psaní pomocí hlasu

Psát můžete rovněž pomocí funkce hlasového vstupu, kdy diktujete text do mikrofonu. Telefon zapisuje to, co říkáte.

Hlasové psaní: na obrazovce klepněte na volbu .

Kopírování a vkládání textu •

Klepněte na slovo, přetažením kroužků před a za slovo zvýrazněte část, kterou chcete zkopírovat, a klepněte na volbu .

Chcete-li vložit text, klepněte a podržte v místě, kam chcete text vložit. Klepněte na volbu

Vložit

.

Aktualizace systému

Váš telefon může kontrolovat nové aktualizace, a v případě, že nějakou nalezne, vás o tom bude informovat. Aktualizace můžete vyhledat rovněž ručně. Tuto volbu lze nastavit v nabídce

Nastavení

>

O telefonu

>

Aktualizace

.

Během aktualizace zařízení nemačkejte žádné klávesy.

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku v horní části obrazovky poskytují informace o vašem telefonu: Aktivován Tichý režim.

Aktivován režim Vibrace.

Aktivován režim Letadlo.

Úroveň nabití baterie.

Probíhá volání.

Zmeškaný hovor.

Nová zpráva SMS nebo MMS.

Připojeno k síti GPRS.

Připojeno k síti EDGE.

Připojeno k síti HSPA.

Připojeno k síti 3G.

Připojeno k síti Wi-Fi.

Roaming (mimo běžnou oblast služeb).

Bluetooth je aktivní.

Připojeno k PC Připojena kabelová sluchátka s mikrofonem.

Připojena kabelová sluchátka.

SIM karta nenalezena.

Je nastaven budík.

www.prestigio.com

Telefon

Volání

Kontakty

Skupiny kontaktů

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Naučte se používat funkce volání, jako je vytáčení a přijímání hovorů, používání možností dostupných během hovorů nebo upravování a používání funkcí souvisejících s hovory.

Volání

Zahájení a ukončení hovoru 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Telefon

.

2. 3.

Klepnutím na otevřete číselník.

Zadejte telefonní číslo a klepněte na .

4.

Klepnutí na hovor ukončíte.

Přijetí hovoru

Když vám volá některý z kontaktů, objeví se na obrazovce symbol příchozího hovoru. Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na .

Ztišení příchozího hovoru

Stisknutím tlačítka napájení nebo tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzvánění příchozího hovoru, aniž byste jej odmítli.

Nastavení konferenčního hovoru

Pokud je síť k dispozici, můžete zahájit hovor nebo přijmout příchozí hovor. Poté stačí jednoduše vytočit každý další hovor, čímž jej přidáte do konference.

1. 2. 3.

Klepnutím na s jinou osobou.

během hovoru zahájíte hovor Jakmile vytočíte druhé číslo, je první hovor podržen.

Klepnutím na volbu přidejte kontakt do konferenčního hovoru.

Ujistěte se, že vaše SIM karta podporuje službu konferenčních hovorů. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

www.prestigio.com

Volání

Kontakty

Skupiny kontaktů

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Nouzové volání

V některých oblastech můžete provádět nouzová volání i bez vložené SIM karty nebo v případě, že byla vaše SIM karta zablokovaná.

1. 2. 3.

Na domovské obrazovce klepněte na volbu

Telefon

.

Klepnutím na otevřete číselník.

Vytočte číslo nouzového volání pro svoji oblast a poté klepněte na volbu .

Pokud nemáte signál, nebude možné nouzové volání provést.

V Evropě je standardní číslo nouzového volání 112; ve Velké Británii je to 999.

Kontakty

Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou dostupných adresářích: Adresář na SIM kartě (umístěný na vaší SIM kartě) nebo Chytrý adresář (umístěný v telefonu).

Chcete-li zobrazit kontakty, klepněte na volbu

Lidé

na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky.

Vyhledání kontaktu 1.

Seznamem kontaktů můžete rolovat nahotu a dolů.

2. 3.

Klepnutím na volbu a zadejte prvních několik písmen jména do řádku pro vyhledávání.

Vyberte kontakt ze seznamu možností.

Přidání nového kontaktu První způsob: 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Telefon

.

2. 3. 4. 5.

Klepnutím na otevřete číselník.

Zadejte číslo, klepněte na volbu

kontaktů

.

Dle potřeby přidejte podrobnosti.

Přidat do

Uložení proveďte klepnutím na volbu

Hotovo

.

Druhý způsob: 1.

Přejitím do nabídky kontaktů.

2.

Klepnutím na volbu Lidé zobrazte seznam přidejte nový kontakt.

www.prestigio.com

Volání

Kontakty

Skupiny kontaktů

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Import/export kontaktů 1.

Přejitím do části Lidé zobrazte seznam kontaktů.

2. 3. 4.

Klepněte na volbu >

Import/export

.

Vyberte úložiště kontaktů.

Dokončete práci podle pokynů.

Smazání kontaktu 1.

Přejitím do části

Lidé

zobrazte seznam kontaktů.

2. 3. 4.

Klepněte na volbu >

Smazat kontakt

.

Vyberte kontakty, které chcete odebrat.

Klepnutím na volbu OK kontakty smažete.

Skupiny kontaktů

Své kontakty můžete seskupovat do různých skupin.

Pro různé skupiny můžete používat různé identifikace a odesílat skupinové zprávy.

Přidání kontaktu do skupiny 1.

Přejitím do nabídky

Lidé

zobrazte seznam

2. 3.

kontaktů.

Klepnutím na volbu kontaktů.

Klepnutím na volbu skupiny.

zobrazíte skupiny přidejte kontakty do

4.

Zadejte název skupiny a klepnutím na volbu přidejte kontakty.

www.prestigio.com

Zprávy

Odeslání zprávy

Kontrola zprávy Odpověď na zprávu Přeposlání nebo smazání zprávy Smazání konverzace

Zprávy vám umožňují výměnu textových zpráv s ostatními zařízeními podporujícími službu SMS a MMS prostřednictvím mobilní sítě. Vaše odeslané a přijaté zprávy jsou přehledně seskupeny do konverzací podle jména kontaktu či telefonního čísla.

Odeslání zprávy

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na

Zprávy

. A poté klepnutím na volbu zahajte vytváření nové zprávy.

1 3 4

1. 2. 3. 4. 5.

Zadání telefonního čísla Přidání obrázku/videa/zvuku/prezentace Další volby Přidání příjemce ze seznamu kontaktů Odeslání zprávy Množství textu jedné zprávy je omezeno počtem znaků (zobrazeno nad tlačítkem odeslat). Pokud toto omezení překročíte, textová zpráva bude doručena jako jeden celek, ale bude za ni účtována částka jako za více zpráv.

2 5 Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

www.prestigio.com

Odeslání zprávy

Kontrola zprávy Odpověď na zprávu Přeposlání nebo smazání zprávy Smazání konverzace

Kontrola zprávy

V závislosti na nastavení oznamování váš telefon při přijetí zprávy přehraje zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém řádku.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Zprávy

. Chcete-li zkontrolovat zprávu, klepněte na konverzaci.

Odpověď na zprávu

1.

Na obrazovce se zprávami klepněte na konverzaci obsahující zprávu.

2. 3.

Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu.

Klepnutím na volbu zprávu odešlete.

Přeposlání nebo smazání zprávy

1.

Na obrazovce se zprávami klepněte na konverzaci obsahující zprávu.

2. 3.

Klepněte na zprávu a podržte ji stisknutou.

Ve vyskakovacím okně vyberte volbu

Přeposlat

nebo

Smazat

.

Smazání konverzace

1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepnutím na volbu

Zprávy

zobrazte

2. 3.

obrazovku se zprávami.

Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo a podržte je stisknuté.

Klepněte na volbu ve spodní části obrazovky.

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

www.prestigio.com

Pošta

Nastavení e-mailového účtu Odeslání e-mailu

Zobrazení pošty Odpověď na e-mail Smazání e-mailu

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Pomocí této aplikace můžete odesílat a číst e-mailové zprávy. Nyní se dozvíte, jak odesílat nebo prohlížet e-mailové zprávy prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

Nastavení e-mailového účtu

1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

E-mail

a proveďte jednu z

2.

těchto činností: Pokud je to poprvé, co přidáváte do aplikace Pošta e-mailový účet, rovnou přejděte k dalšímu kroku.

Pokud jste již přidali e-mailový účet, klepněte na volbu >

Nastavení

>

Přidat účet

.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj e-mailový účet.

Jakmile dokončíte nastavování e-mailového účtu, budou e-mailové zprávy staženy do zařízení.

Odstranění e-mailového účtu 1.

Přejděte do nabídky

Nastavení

>

Účty

.

2.

Klepněte na e-mailový účet, který chcete odstranit.

3.

Klepněte na >

Odebrat účet

.

Odeslání e-mailu

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

E-mail

. A poté klepnutím na volbu zahajte vytváření nového e-mailu.

1 2

1. 2. 3. 4.

Zadejte příjemce Zadejte předmět e-mailu Další volby Odeslání e-mailu 3 4

www.prestigio.com

Nastavení e-mailového účtu Odeslání e-mailu

Zobrazení pošty Odpověď na e-mail Smazání e-mailu

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Zobrazení pošty

1.

Ve složce s doručenými e-maily klepnutím na volbu zkontrolujte, zda nedorazila nová

2.

pošta.

Po klepnutí na požadovaný e-mail si jej můžete přečíst.

-

Pomocí nebo e-mail.

zobrazíte předchozí nebo další

Hledání e-mailu 1. 2. 3. 4.

Klepnutím na volbu zobrazíte řádek pro vyhledávání.

Z rozevíracího seznamu vyberte volbu hledání.

Do řádku pro vyhledávání napište několik prvních písmen odesílatele e-mailu nebo předmětu.

Vyberte e-mail ze seznamu.

Odpověď na e-mail

1.

Ve schránce e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu.

2. 3.

Klepněte na volbu a poté napište e-mail.

Klepnutím na volbu e-mail odešlete.

Smazání e-mailu

Klepněte na e-mail, který chcete odstranit, a poté klepněte na volbu .

www.prestigio.com

Fotoaparát

Přehled fotoaparátu Fotografování

Záznam videa

Nastavení fotografie a videa

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

-

Pomocí telefonu můžete dle libosti fotografovat i natáčet videa. Kromě zadního fotoaparátu je zařízení vybaveno také předním fotoaparátem určeným pro videohovory a focení autoportrétů.

Chcete-li použít fotoaparát, na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Fotoaparát

.

Přehled fotoaparátu

6 7 2 1 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5 Režim snímání Náhled obrázku Snímání fotografií Záznam videa Nastavení telefonu/videa Nastavení blesku Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem

Fotografování

1.

Zapněte fotoaparát.

2. 3. 4.

Změňte nastavení fotoaparátu v případě potřeby.

Namiřte fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat.

Klepnutím na volbu vyfotografujete snímek.

Fotografování autoportrétu 1.

Zapněte fotoaparát.

2. 3. 3. 4. 5.

Na obrazovce klepněte na volbu Klepnutím na volbu .

vyfotografujete snímek.

Fotografování panoramatického snímku

Telefon umožňují snímání širokých či vysokých objektů v podobě 3 jednotlivých snímků.

1.

Zapněte fotoaparát.

2.

Rolujte seznamem režimů snímání a poté klepněte na volbu .

Jakmile jste připraveni vyfotografovat první snímek, klepněte na volbu .

Zobrazí se směrová šipka. Plynule přejíždějte telefonem ve směru šipek.

Fotoaparát snímky spojí do jedné výsledné fotografie.

www.prestigio.com

Přehled fotoaparátu Fotografování

Záznam videa

Nastavení fotografie a videa

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Záznam videa

1.

Zapněte fotoaparát.

2. 3.

Jakmile jste připraveni zahájit záznam, klepněte na volbu .

Chcete-li záznam ukončit, klepněte na volbu .

Nastavení fotografie a videa

Než vyfotografujete snímek nebo nahrajete video, upravte nastavení fotografie/videa.

Obecná nastavení Informace o poloze GPS Expozice

Připojit k fotografii značku s polohou GPS.

Tato volba určuje, kolik světla se dostává K senzoru fotoaparátu.

Režim scény Vyvážení bílé Ochrana před blikáním Obnovit výchozí

Volba požadovaného režimu scény.

Vyberte příslušné vyvážení bílé, aby měly snímky realistickou barevnou škálu.

Vyberte pásmo, abyste se na fotografiích vyhnuli negativním vlivům způsobeným blikáním zdrojů světla..

Obnovení výchozích nastavení.

Nastavení fotografií Nulová prodleva závěrky

Funkce nulové prodlevy závěrky pomáhá S okamžitým fotografováním snímků.

Detekce obličeje Samospoušť Velikost snímku Velikost náhledu ISO

Nastavení ideální expozice a ostrosti obličejů.

Výběr časové prodlevy pro zpoždění závěrky při fotografování autoportrétů.

Pro snímek můžete vybrat některou z celé řady standardních velikostí.

Nastavení velikosti obrazovky náhledu před fotografováním.

Hodnota ISO určuje světelnou citlivost senzoru snímání fotoaparátu.. Vyšší hodnoty jsou určeny pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty.

Nastavení vida EIS Interval časové prodlevy Kvalita videa

Funkce EIS (elektronická stabilizace obrazu) pomáhá snižovat rozmazání související s pohybem fotoaparátu během expozice.

Nastavení intervalu časové prodlevy za účelem přizpůsobení výstupu videa.

Nastavte úroveň kvality videí, protože toto nastavení ovlivní velikost výsledných souborů.

www.prestigio.com

Multimédia

Galerie

Přehrávač videa Přehrávač hudby

FM rádio

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Telefon nabízí různé druhy multimédií pro vaši zábavu. Můžete si prohlížet galerii fotografií, poslouchat hudbu nebo sledovat videa.

Galerie

Zobrazení fotografií 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky

2. 3.

klepněte na volbu

Galerie

.

Procházejte k albu nebo ke skupině fotografií.

Klepnutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Přiblížení a oddálení

Přiblížit lze rovněž tím, že odtáhnete dva prsty od sebe. Pokud je přitáhnete k sobě, provedete oddálení. Na původní zobrazení se vrátí poklepáním.

Úprava fotografií

Při prohlížení fotografií můžete fotografie upravit pomocí tlačítek na obrazovce

1. 2. 3.

1 Úprava fotografie Další volby Sdílení fotografie 2 3

www.prestigio.com

Galerie

Přehrávač videa Přehrávač hudby

FM rádio

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Přehrávač videa

Přehrávač videa v telefonu můžete použít ke sledování videa.

Sledování videa 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Videa

.

2. 3. 4.

Vyberte video, které chcete sledovat.

Přehrávání videa ovládáte pomocí tlačítek na obrazovce.

Stiskem tlačítka ovládání hlasitosti upravte zvuk

5.

Klepnutím na volbu můžete vybrat další možnosti.

Přehrávač hudby

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Aplikace Hudba je středobodem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v telefonu nebo je přehrávána prostřednictvím hudební služby.

Poslech hudby

1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Hudba

.

2. 3. 4.

Klepněte na skladbu v seznamu, nebo klepnutím na volbu najděte požadovanou skladbu.

Přehrávání hudby ovládáte pomocí tlačítek na obrazovce.

Stiskem tlačítka ovládání hlasitosti upravte zvuk.

5.

Klepnutím na volbu můžete vybrat další možnosti.

www.prestigio.com

Přehrávač videa Přehrávač hudby

FM rádio

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

FM rádio

Pomocí telefonu můžete poslouchat rádiové stanice.

Před použitím FM rádia v telefonu je třeba připojit sluchátka.

Poslech rádiové stanice 1.

Na obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte

2. 3. 4. 5.

na volbu

FM Rádio

.

Klepněte na volbu >

Hledat

. Hledání a ukládání dostupných kanálů bude zahájeno automaticky.

Přehrávání hudby můžete ovládat pomocí tlačítek na obrazovce: Stiskem tlačítka ovládání hlasitosti upravte hlasitost zvuku.

Klepnutím na volbu můžete vybrat další možnosti.

www.prestigio.com

Web a síť

Připojení k internetu

Procházení webu

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Telefon můžete připojit k internetu a procházet na něm webové stránky.

Připojení k internetu

Váš telefon se k internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového připojení mobilního operátora.

Datové připojení

Můžete použít datové připojení mobilního operátora.

Zapnutí datového připojení 1.

Přejděte do nabídky

Nastavení

>

Více...

>

2. Mobilní sítě

>

Datové připojení

.

Klepnutím zapněte či vypněte datové připojení.

Některé aplikace a služby mohou přenášet data před mobilní síť mobilního operátora, což může mít za následek dodatečné poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

Zapnutí datového roamingu

Připojte se k partnerské síti vašeho mobilního operátora a mějte přístup k datovým sítím v době, kdy se nenacházíte v oblasti pokrytí mobilní sítě vašeho operátora.

1. 2.

Přejděte do nabídky

využití

.

Nastavení

>

Datové

Klepnutím na volbu >

Datový roaming

zapněte či vypněte datový roaming.

Využívání datových sítí v době roamingu může být finančně nákladné. Před použitím datového roamingu se informujte o cenách datového roamingu u svého mobilního operátora.

Použití telefonu jako bezdrátového routeru

Sdílejte datové připojení s ostatními zařízeními tím, že telefon proměníte v bezdrátový router.

1.

Přejděte do nabídky

Nastavení

>

Více...

>

2. Tethering a přenosný hotspot

.

Klepnutím zapněte přenosný Wi-Fi hotspot.

Druhé zařízení využívá data z vašeho datového plánu, což může vést k účtování poplatků za provoz. Další informace o dostupnosti a cenách se dozvíte od svého poskytovatele síťových služeb.

www.prestigio.com

Připojení k internetu

Procházení webu

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Wi-Fi

Chcete-li využívat služeb internetu nebo sdílet soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi.

Připojení k bezdrátové síti 1. 2.

Přejděte do nabídky

Nastavení

>

Wi-Fi

.

Ujistěte se, že je možnost

Wi-Fi

nastavena na

3. 4.

hodnotu

Zapnuto

.

V části Wi-Fi se zobrazí seznam zjištěných sítí.

Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče a hesla.

Procházení webu

Pomocí svého telefonu můžete procházet webové stránky. Před procházením webových stránek prosím potvrďte, že máte zapnuto datové připojeno či připojení Wi-Fi.

Procházení webových stránek 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Prohlížeč

.

2.

Zadejte klíčová slova vyhledávání nebo adresu webové stránky.

4

1. 2. 3. 4.

1 2 3 Předchozí webová stránka Další webová stránka Náhled webové stránky Zobrazit

Záložky

,

Historii

a

Uložené stránky

.

www.prestigio.com

Náhled webové stránky

Připojení k internetu

Procházení webu

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

1. 2. 3.

Zobrazení

záložek

Otevření nové stránky Zavření webové stránky 1 2 3

www.prestigio.com

Bluetooth

Spárování se zařízením Bluetooth Příjem dat přes rozhraní Bluetooth Odesílání dat přes rozhraní Bluetooth

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Váš telefon se může připojovat ke kompatibilním zařízením Bluetooth za účelem přenosu dat. Rozhraní Bluetooth vytváří přímé bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními na krátkou vzdálenost.

Spárování se zařízením Bluetooth

1.

Přejděte do nabídky

Nastavení

>

Bluetooth

.

2. 3. 4. 5.

Ujistěte se, že je možnost

Bluetooth

nastavena na hodnotu

Zapnuto

.

Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit.

Spárování proběhne, pokud vaši žádost přijme i druhé zařízení.

Příjem dat přes rozhraní Bluetooth

1.

Ujistěte se, že je možnost Bluetooth nastavena na hodnotu

Zapnuto

.

2. 3. 4.

Klepnutím na model telefonu nastavte viditelnost telefonu pro okolní zařízení Bluetooth.

Přijměte požadavek a spárujte se se zařízením Bluetooth.

Přetažením otevřete oznamovací panel a klepněte na volbu

Přijmout

.

Odesílání dat přes rozhraní Bluetooth

1.

Vyberte soubor, který chcete sdílet.

2. 3.

Klepnutím na volbu soubor odešlete prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Vyberte zařízení, čímž zahájíte odesílání souboru.

Soubory přijaté prostřednictvím rozhraní Bluetooth jsou uloženy ve složce Bluetooth.

www.prestigio.com

Play store

Hledání a instalace aplikací Odinstalace aplikací

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další Pomocí služby Google Play Store můžete nakupovat a stahovat aplikace a hry, které je možné spouštět na vašem telefonu. Na výběr máte celou řadu bezplatných i placených aplikací určených k práci, zábavě i hraní.

• •

K nákupu placené aplikace je potřeba platební služba Google Wallet™. Při nákupu aplikace budete vyzváni, abyste potvrdili způsob platby.

Dostupnost Obchodu a výběr položek dostupných ke stažení závisí na oblasti.

Hledání a instalace aplikací

1. 2. 3. 4. -

Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Play Store

.

Procházejte aplikace podle kategorií, nebo klepněte na volbu a vyhledávejte aplikace podle klíčových slov.

Informace o aplikaci se dozvíte poté, co na ni klepnete.

Chcete-li aplikaci stáhnout, klepněte na volbu

Instalovat

.

Pokud je třeba za aplikaci uhradit poplatek, klepněte na cenu a dokončete nákup podle pokynů na obrazovce.

Velké soubory stahujte pomocí připojení Wi-Fi.

Odinstalace aplikací

1.

Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Store

.

2. 3. 4. Play

Klepněte na volbu >

Moje aplikace

.

Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Klepněte na volbu

Odinstalovat

.

www.prestigio.com

Mapy a navigace

Použití služby Google Maps Nalezení místa

Hledání místa Vytvoření trasy Nastavení map

Pomocí této aplikace určíte přesnou polohu tohoto telefonu, můžete vyhledávat určitá místa nebo si nechat určit trasu ke konkrétnímu místu.

Použití služby Google Maps

Služba Google Maps vám umožňuje sledování aktuální polohy a vytvoření podrobné trasy k cílovému místu. Rovněž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pomůže na mapě najít body zájmu či adresy, nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Mapy

.

1 3

1. 2. 3. 4.

Nalezení adresy nebo místa Nastavení mapy Vytvoření trasy Zobrazení vaší polohy

Nalezení místa

Zapnutí či vypnutí služby určení polohy

Pokud chcete, aby telefon určil vaši polohu, musíte zapnout služby určení umístění.

1.

Přejděte do nabídky

Nastavení

>

Poloha

.

2.

Přepněte položku

Poloha

na hodnotu

Zapnuto

.

Nalezení vaší polohy •

Na obrazovce Mapy najděte svoji polohu na mapě klepnutím na volbu .

Pokud se nacházíte v oblasti, kde je kolem hodně budov, může mít aplikace Poloha problém s určením vaší přesné polohy.

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další 2 4

www.prestigio.com

Použití služby Google Maps Nalezení místa

Hledání místa Vytvoření trasy Nastavení map

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Hledání místa

Můžete hledat název organizace, ulice či města.

Během psaní se budou zobrazovat navrhované shody.

1.

Na obrazovce Mapy klepnutím na volbu .

2. 3.

Zadejte místo, které chcete hledat.

Vyberte požadované místo v seznamu výsledků.

Vytvoření trasy

Získáte podrobné informace o trase vedoucí k místu,na které se chcete dostat.

1.

Na obrazovce Mapy klepnutím na volbu vytvoříte trasu.

2. 3. 4. 5.

Zadejte počáteční a koncový bod.

Vyberte požadované místo v seznamu výsledků.

Vyberte, jak se chcete do cíle dostat.

Otevře se mapa zobrazující trasu vedoucí k cíli.

Nastavení map

Službu Google Maps můžete nastavit, stačí během prohlížení map klepnout na volbu

Nastavení

.

www.prestigio.com

Zpět

Obslužné programy

Vyhledávání Google Budík

Kalendář

Nabídka Odstraňování problémů Další

Vyhledávání Google

Pomocí této aplikace můžete prohledávat nejen internet, ale také aplikace a obsah v telefonu.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Google

.

Hledání na webu nebo v telefonu 1.

Klepněte na vyhledávací pole a zadejte klíčové slovo.

2. Hlasové vyhledávání

Pomocí služby hlasového vyhledávání Google Voice Search můžete hledat informace na webu tím, že hledané slovo řeknete do mikrofonu telefonu.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Hlasové vyhledávání

.

2. 3. 4.

Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov.

Pokud je na domovské stránce k dispozici vyhledávací řádek Google, můžete rovněž klepnout na .

Jakmile se na obrazovce objeví nápis

Nyní mluvte

, vyslovte hledané slovo nebo frázi.

Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov.

Pokud se hledaná položka nachází v seznamu návrhů, klepněte na ni v seznamu a ona se otevře v kompatibilní aplikaci. Jinak klepnutím na volbu

Opakovat

hledání zopakujte.

Budík

Můžete nastavit jeden nebo více budíků.

Nastavení budíku 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Hodiny

.

2.

Na obrazovce s hodinami klepněte na .

3. 4. 5.

Klepnutím na volbu

Hotovo

.

přidejte nový budík.

Vyberte čas budíku a poté klepněte na volbu Pokud chcete nastavit budík na více dní, klepněte na volbu

Opakování

.

Vypnutí budíku •

Vyberte budík a přetáhněte zaškrtávací tlačítko na hodnotu

Vypnuto

.

Zastavení zvonícího budíku

Když začne budík zvonit:, Přetáhněte na : vyzvánění budíku se ukončí.

-

Přetáhněte na určenou dobu.

: budík začne znovu zvonit za

Odstranění budíku •

Klepněte na budík a poté klepněte na .

www.prestigio.com

Vyhledávání Google Budík

Kalendář

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Kalendář

Můžete vytvořit vlastní události a přidat ji do plánu ve svém kalendáři.

Vytvoření události 1.

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Kalendář

.

2. 3. 4.

Vyberte datum a klepněte na >

Nová událost

.

Upravte nastavení připomenutí.

Uložte událost klepnutím na volbu

Hotovo

.

Správa událostí Úprava události

Upravovat můžete pouze události, které jste sami vytvořili.

1.

Během prohlížení kalendáře klepněte na událost, kterou chcete upravit.

2. 3.

Klepněte na volbu a proveďte změny události..

Klepněte na volbu

Hotovo

.

Smazání události •

Vyberte událost, kterou chcete smazat, a poté klepněte na volbu .

www.prestigio.com

Technické parametry

Čtyřjádrový 1,3GHz RAM 512MB + 4GB eMMC Android™ 4.4 (KitKat®) Micro SDHC/SDXC ≤ 32GB

5” FWVGA IPS

854*480 0.3Mpx FF + 8.0Mpx AF

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

UMTS: 850/900/2100 MHz GSM: 850/900/1800 /1900 MHz Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS 1850 mAh 146×73×10,1 mm (V׊×H) 173,3 g www.prestigio.com

Nabídka Zpět

Odstraňování problémů

Odstraňování problémů Další

Telefon se nezapíná

Vyjměte a znovu vložte baterii. Poté telefon nabijte, dokud nepřestane ikona baterie ukazovat nabíjení. Odpojte nabíječku a zkuste telefon znovu zapnout.

Na displeji je zobrazena chyba IMSI

Tento problém se týká vašeho předplatného. Kontaktujte svého operátora.

Symbol sítě není zobrazen

Připojení k síti je ztraceno. Buď se nacházíte ve rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami), nebo jste mimo oblast pokrytí sítě. Zkuste jiné místo, zkuste se znovu připojit k síti (zvláště v zahraničí) nebo kontaktujte svého operátora sítě se žádostí o pomoc/radu.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nepřesně

Pokud má vaše zařízení dotykový displej a ten nereaguje správně, zkuste jedno z těchto řešení: Sejměte z dotykového displeje všechny ochranné kryty. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání dotykových vstupů a nejsou u zařízení s dotykovým displejem doporučeny.

Ujistěte se, že máte při manipulaci s displejem čisté a suché ruce.

-

Restartujte zařízení, aby se vyčistily případné dočasné softwarové problémy.

Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.

Pokud máte displej poškrábaný nebo poškozený, vezměte jej ke svému místnímu dodavateli.

Zdá se, že se přehřívá baterie

Možná používáte nabíječku, která není pro váš telefon určena. Ujistěte se, abyste vždy používali pouze originální příslušenství dodávané s telefonem.

Nelze odesílat textové zprávy

Některé sítě nepovolují výměnu zpráv s jinými sítěmi. Nejprve zkontrolujte, zda jste zadali číslo svého SMS centra nebo kontaktujte svého operátora, který vám sdělí podrobné informace týkající se tohoto tématu.

Máte pocit, že jste zmeškali nějaké hovory

Zkontrolujte volby přesměrování volání.

Na displeji je zobrazena chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozena. Kontaktujte svého operátora.

www.prestigio.com

Nabídka Zpět Odstraňování problémů Další

Telefon se nenabíjí

Pokud byla baterie úplně vybitá, může trvat několik minut, než proběhne přednabití (v některých případech až 5 minut), a teprve potom se na obrazovce zobrazí ikona nabíjení.

Snímek vyfotografovaný telefonem není čistý a zřetelný

Ujistěte se, že je objektiv fotoaparátu z obou stran čistý.

Zařízení se zasekává nebo hlásí kritické chyby

Pokud se zařízení zasekává, může pomocí uzavření některých programů nebo reset zařízení. Pokud se zařízení zasekne nebo nereaguje, vyjměte baterii a zkuste telefon znovu zapnout. Zařízení se automaticky restartuje. Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte vynulování na tovární hodnoty. Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Nastavení

>

Záloha a reset

>

Reset do továrního nastavení

.

Ostatní vás během hovoru neslyší -

Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.

Ujistěte se, že máte mikrofon blízko ústům.

Pokud používáte sluchátka, ověřte, zda jsou správně připojena.

Jiné zařízení Bluetooth nelze najít

Ujistěte se, že na vašem zařízení bezdrátová funkce Bluetooth aktivována.

Ujistěte se, že bezdrátová funkce Bluetooth aktivována na zařízení, k němuž se chcete připojit.

Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu druhého zařízení Bluetooth (maximální dosah připojení Bluetooth je 10 m).

www.prestigio.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement