Prestigio MultiPhone 3405 DUO Quick Start Guide

Prestigio  MultiPhone 3405 DUO Quick Start Guide
For UK only
1
3
5
Micro SIM
Standard SIM
Nano SIM
2
4
6
Quad core
1.2 GHz
4” WVGA IPS
800*480
GPS, A-GPS
RAM 512MB +
4GB eMMC
0.3MP +
8.0MP AF
2000 mAh
Android™ 4.4 (KitKat®)
FDD-LTE: 2600/1800
/800MHz
UMTS: 900/2100MHz
GSM: 850/900/1800
/1900MHz
124*65*10.95 mm
(H*W*D)
Micro SDHC
/SDXC ≤ 32GB
Wi-Fi (802.11 b/g/n),
4G LTE, Bluetooth 4.0
129 g
Krátky návod
Prestigio MultiPhone
Uskutočnenie hovoru
1. Na dom. obraz. alebo v zozname aplikácií ťuknite na
2. Ťuknutím na ikonu otvoríte číselnicu.
3. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na ikonu
.
.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete
pristupovať ku všetkým funkciám telefónu. Domovská obrazovka
môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobraziť
ostatné, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku
Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu
. Otvorí sa zoznam
aplikácií. Ťuknite na ikonu požadovanej aplikácie, podržte ju a
následne presuňte na požadovaný panel.
Používanie aplikácií
Na domovskej obrazovke alebo v menu so zoznamom vyberte
ikonu aplikácie a ťuknutím ju otvorte. Všetky aplikácie
nainštalované v telefóne nájdete v zozname aplikácií.
Vyhľadanie miniaplikácií
1. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu
.
2. Ťuknutím na ikonu
otvoríte zoznam miniaplikácií.
3. Na paneli s miniaplikáciami potiahnite prstom doľava alebo
doprava.
4. Ťuknutím na požadovanú miniaplikáciu a jej podržaním ju
pridáte na domovskú obrazovku.
Použitie rýchlych nastavení
Karta s rýchlymi nastaveniami umožňuje rýchlo zapnúť a vypnúť
režim Lietadlo, Wi-Fi a iné funkcie. Takisto obsahuje odkazy na
prepínanie režimov, nastavenie jasu a orientácie obrazovky.
1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií potiahnite
nadol z hornej strany obrazovky.
2. Ťuknutím na ikonu
otvoríte zoznam rýchlych nastavení.
SK
Gratulujeme vám ku kúpe a vítame vás v rodine
Prestigio. Jeho úplný návod si môžete prevziať na
stránke www.prestigio.com/support.
Krátky návod
Prestigio MultiPhone
SIM karta
SK
Vaše zariadenie používa dve micro SIM karty.
Používanie nekompatibilných SIM kariet, ručne
obstrihaných SIM kariet alebo adaptérov na SIM karty
môže poškodiť karty alebo zariadenie, prípadne dáta
uložené na kartách.
Pri poškrabaní alebo ohnutí SIM kariet môže dôjsť k
strate kontaktov alebo informácií. Pri zaobchádzaní
s kartami alebo ich vkladaní či vyberaní preto
postupujte opatrne.
Pohotovostný režim Dual SIM
Toto zariadenie podporuje dve SIM karty pre hlasové
hovory a prenos dát. Počas hlasového hovoru alebo
prenosu dát na jednej SIM karte sa druhá SIM karta
deaktivuje (nebude zaregistrovaná v sieti vášho mobilného
operátora). Znamená to, že na deaktivovanej SIM karte nebudete
môcť prijímať hovory alebo prenášať dáta. Po skončení hovoru
alebo prenosu dát sa aktivujú obe SIM karty a zobrazí sa zoznam
zaregistrovaných sietí.
Keďže spoločnosť Prestigio svoje výrobky neustále
aktualizuje a vylepšuje, softvér a hardvér vášho
zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom
návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.
Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že toto zariadenie
vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom
podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je
dostupné na stránke: www.prestigio.com/certificates.
Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu,
nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni
hlasitosti.
Informácie o SAR (špecifickej miere absorpcie) nájdete na
stránke:
www.prestigio.com/catalogue/MultiPhones/MultiPhone_3405_DUO.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement