Prestigio MultiPhone 5307 DUO جلدی شروعات کیلئے رہنمائی

Prestigio  MultiPhone 5307 DUO جلدی شروعات کیلئے رہنمائی
‫راھنمای شروع سريع‬
‫‪FA‬‬
‫‪Prestigio MultiPhone‬‬
‫‪ .1‬فھرست اقالم بسته بندی‬
‫‪Prestigio MultiPhone .1‬‬
‫‪ .4‬کابل ‪USB‬‬
‫‪ .7‬اعالميه ھای قانونی و ايمنی‬
‫‪ .2‬آداپتور ‪AC‬‬
‫‪ .5‬راھنمای شروع سريع‬
‫‪ .8‬باتری‬
‫‪ .3‬گوشی‬
‫‪ .6‬کارت ضمانت‬
‫‪ .9‬درپوش محافظ‬
‫‪ .2‬نمای کلی دستگاه‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫گيرنده‬
‫لنز جلوی دوربين‬
‫دکمه ‪Vol +\ Vol -‬‬
‫منو‬
‫خانه‬
‫بازگشت‬
‫درگاه ‪USB‬‬
‫فيش گوشی‬
‫فالش‬
‫لنز پشت دوربين‬
‫نيرو‬
‫‪12‬‬
‫‪FA - 1‬‬
‫بلندگو‬
‫برای دريافت صدای تماسھای ورودی‪.‬‬
‫درحالی که رو به صفحه نمايش قرار داريد عکس بگيريد‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‬
‫نمايش گزينه ھای منو‬
‫بازگشت به صفحه اصلی‬
‫بازگشت به صفحه قبلی‬
‫اتصال کابل ميکرو ‪USB‬‬
‫اتصال گوشی‬
‫برای عکسبرداری در شرايط کم نور‬
‫برای عکسبرداری‬
‫روشن‪/‬خاموش کردن دستگاه؛‬
‫تعليق‪/‬فعال کردن دستگاه‬
‫برای گوش دادن به موسيقی پخش شده توسط تلفن‪.‬‬
‫راھنمای شروع سريع‬
‫‪Prestigio MultiPhone‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪ .3‬جداکردن درپوش پشتی و باتری‬
‫‪ ‬جداکردن درپوش پشتی‪ :‬قسمت کناری دستگاه را با يک دست محکم بگيريد و درپوش پشتی را از قسمت قالب آن با دست ديگر بلند کنيد‪.‬‬
‫‪ ‬بيرون آوردن باتری‪ :‬قسمت کناری دستگاه را با يک دست محکم بگيريد و دستگيره باتری را با دست ديگر به سمت باال بکشيد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬قبل از تعويض يا جداکردن باتری‪ ،‬دستگاه بايد خاموش شود‪.‬‬
‫‪ .4‬نصب سيم کارت ھا و کارت ‪Micro SD‬‬
‫کارت‬
‫سيم کارت ‪1‬‬
‫‪Micro SD‬‬
‫سيم کارت ‪2‬‬
‫الف‪ .‬سيم کارت ھا را وارد کنيد‬
‫‪ ‬شکاف سمت چپ شکاف کارت ‪ 1‬برای کارت ‪) 3G WCDMA‬سازگار با کارت ‪ (2G‬و شکاف سمت چپ شکاف کارت ‪ 2‬برای کارت ‪ GSM‬می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬لطفا مطمئن شويد که سطح تماس طاليی رنگ کارت رو به پايين قرار می گيرد‪.‬‬
‫ب‪ .‬کارت ‪ Micro SD‬را وارد کنيد‬
‫‪FA-2‬‬
‫راھنمای شروع سريع‬
‫‪FA‬‬
‫‪Prestigio MultiPhone‬‬
‫‪ ‬کارت ‪ Micro SD‬را درحالی که پين ھای فلزی به سمت پايين قرار دارند داخل شکاف کارت ‪ Micro SD‬نماييد‪ .‬کارت را فشار دھيد تا در جای خود قفل شود‪.‬‬
‫‪ ‬برای خارج کردن کارت ‪ ،micro SD‬کارت را از شکاف بيرون بکشيد‪.‬‬
‫‪ .5‬شارژ کردن‬
‫‪ ‬يک انتھای کابل ‪ USB‬را داخل درگاه‪ USB‬بر روی دستگاه‬
‫نموده و آداپتور برق را به پريز برق وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ ‬معموال شارژ کامل دستگاه حدود ‪ 4~5‬ساعت طول می کشد‪ .‬استفاده از دستگاه درحال شارژ شدن با آداپتور ‪ AC‬ميتواند باعث طوالنی تر شدن زمان شارژ کامل‬
‫گردد‪.‬‬
‫توجه‪ :‬اگر باتری برای مدتی طوالنی استفاده نشود‪ ،‬به تدريج تخليه خواھد شد‪ .‬اگر اين مسئله رخ داده است و مايليد از دستگاه استفاده کنيد‪ ،‬نخست بايد باتری را دوباره شارژ‬
‫نماييد‪.‬‬
‫‪ .6‬روشن‪/‬حالت خواب‪/‬خاموش‬
‫‪ ‬دکمه نيرو را برای چند ثانيه فشار داده و نگھداريد‪ .‬دستگاه بطور خودکار پس از صفحه راه اندازی وارد صفحه خانه می شود‪.‬‬
‫‪ ‬دکمه نيرو را يکبار فشار دھيد تا وارد حالت خواب شويد و آن را دوباره فشار دھيد تا دستگاه بيدار شود‪.‬‬
‫‪ ‬دکمه نيرو را فشار داده و نگھداريد و سپس روی ‪ Power off‬ضربه بزنيد تا دستگاه خاموش شود‪.‬‬
‫‪FA - 3‬‬
‫راھنمای شروع سريع‬
‫‪Prestigio MultiPhone‬‬
‫پردازنده‬
‫حافظه‬
‫سيستم عامل‬
‫نمايشگر‬
‫دقت تصوير‬
‫حالت شبکه‬
‫رابط ھا‬
‫امکانات ارتباطی‬
‫باتری‬
‫ابعاد‬
‫وزن‬
‫‪FA‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪ Qualcomm MSM8225Q‬چھار ھسته ای با سرعت ‪1.2GHz‬‬
‫‪ ،1GB RAM + 4GB ROM‬شکاف کارت ‪ Micro SD‬با پشتيبانی حداکثر ‪32GB‬‬
‫)‪Andriod 4.1 (Jelly Bean‬‬
‫نمايشگر ‪ 5.3‬اينچی ‪ ،FWVGA TN LCD‬نوع خازنی چندلمسی‬
‫‪ 854*480‬پيکسل‬
‫)‪WCDMA + GSM (UMTS: 900/2100MHz; GSM:900/1800MHz‬‬
‫‪USB, Micro SD‬‬
‫‪WiFi, 3G‬‬
‫باتری ليتيوم پليمر قابل شارژ ‪ 2100‬ميلی آمپر ساعت‬
‫‪ 147×77.2×9.9‬ميليمتر )عمق * عرض * ارتفاع(‬
‫‪ 140‬گرم‬
‫بيانيه سلب مسئوليت‬
‫از آنجايی که محصوالت ‪ Prestigio‬دائما ً درحال بروزرسانی و بھبود ميباشند‪ ،‬ظاھر يا قابليت کارکرد نرم افزار و سخت افزار دستگاه شما ممکن‬
‫است اندکی با آنچه که در اين راھنمای شروع سريع ارائه شده است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ Prestigio‬بدينوسيله اعالم ميدارد که اين تلفن ھوشمند با الزامات اساسی و ساير مقررات مربوطه که به موجب بخشنامه ‪ 1999/5/ES‬اتحاديه‬
‫اروپا الزام شده اند‪ ،‬مطابقت دارد‪ .‬نسخه کامل بيانيه مطابقت در نشانی اينترنتی ‪ http://www.prestigio.com/compliance‬موجود ميباشد‪.‬‬
‫‪FA-4‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement