Prestigio GeoVision Tour 2 Mireo Manual

Prestigio  GeoVision Tour 2 Mireo Manual
User Manual
GEOVISION TOUR 2 Mireo
Satura rādītājs
Kartes skats......................................
Kontroles josla....................................
Meklēšanas poga.........................
Braukšanas izvēles poga....................
Maršruta izvēles poga....................
Pēdējās atvērtās lapas lauks...............
Galvenās izvēlnes poga..............................
Lietojumprogrammas aizvēršanas poga.........
Statusa josla.............................
GPS signāla stipruma indikators............
Pašreizējā ātruma indikators..................
Pulksteņa displejs.....................
Akumulatora uzlādes līmeņa
indikators.............
Universālās pogas un viedās izvēlnes
Viedās orientēšanās poga un viedā izvēlne
Pagriešanas režīma poga
Panoramēšanas režīma poga
2D režīma poga
3D režīma poga
Ziemeļu virziena rādīšanas poga
Poga vietas izvēlei kartē
Universālā tuvināšanas poga un daudzkārtīgas
tuvināšanas izvēlne
Universālā tuvināšanas poga
Daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlne
Kvartāla skata/skata 1. priekšiestatījuma poga
Rajona skata/skata 2. priekšiestatījuma poga
Pilsētas skata/skata 3. priekšiestatījuma poga
Automātiskās tuvināšanas poga
Kartes skata atrašanās vietas ikonas un pogas
Pašreizējās atrašanās vietas ikona
Ikona “Nav GPS signāla atrašanās vietas
noteikšanai”
Pašreizējās atrašanās vietas meklēšanas poga
Sākumpunkta ikona
Sākumpunkta nosaukuma poga
Galamērķa ikona
Galamērķa nosaukuma poga
Tranzītpunkta ikona
Tranzītpunkta nosaukuma poga
Papildu tranzītpunkta ikona
Kartē izvēlētās vietas ikona
Kartē izvēlētās vietas nosaukuma ikona
Izlases vietas ikona
Izlases vietas nosaukuma poga
Vietas meklēšanas rezultāta ikona
Vietas meklēšanas rezultāta nosaukuma ikona
Lapas skata pogas un ikonas.....................................
Aktīvā maršruta ikona
Pasīvā maršruta ikona
Pauzes/maršruta turpināšanas poga
Izlases vietas/galvenās izlases vietas poga
Poga atrašanās vietas noteikšanai kartē
Atgriešanās vietas ikona
2. daļa. Lietojumprogrammas lietošana jeb “Kas notiks, ja
piespiedīšu šo?”
Meklēšana..............................................................
Meklēšanas lapas atvēršana un aizvēršana
Meklēšanas kategoriju noteikšana
Valsts kartes izvēle
Tastatūras pārslēgšanas pogas lietošana
Burtu/ciparu/simbolu pārslēgšanas pogas lietošana
“Kas” lauka lietošana
“Kur” lauka lietošana
Vienas atstarpes dzēšana
Meklēšanas lauku attīrīšana
Pilna meklēšanas rezultātu saraksta iegūšana
Meklēšanas rezultātu sašaurināšana un skatīšana
Meklēšanas rezultāta aplūkošana kartes skatā
Atgriešanās meklēšanas lapā vai pie kartes skata
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un
iespēju lapas izmantošana
Lapas atvēršana vairākos veidos
Atrašanās vietas informācijas joslas lietošana
Maršruta plānošanas joslas lietošana
Vietas joslas lietošana
Lapas aizvēršana
Universālās tuvināšanas izvēlnes priekšiestatījumu
izveidošana..................
Galvenās izvēlnes lietošana............................
Galvenās izvēlnes atvēršana un iespējas, kurp no tās doties
Atgriešanās funkcijas lietošana
Maršruta izvēles lietošana
Ceļojuma lapas, informācijas paneļa un
norādījumu lapas atvēršana
Ceļojuma statusa un kontroles joslas lietošana
Pašreizējā maršruta informācijas joslas lietošana
Atrašanās vietas informācijas joslas lietošana
Maršruta plānošanas joslas lietošana
Vietas joslas lietošana
Maršruta izvēles joslas lietošana
Informācijas paneļa nolasīšana
Norādījumu lietošana
Izlases vietu un maršrutu lietošana...................................
Izlases vietas izveidošana
Izlases maršruta izveidošana
Izlases vietu un maršrutu lapu atvēršana
Izlases vietu lietošana
Izlases maršrutu lietošana
Vēstures lietošana......................................
Galamērķu un ceļojumu reģistra lapu atvēršana
Galamērķu lietošana
Ceļojumu reģistra lietošana
Iestatījumu lietošana.....................................
Iestatījumu un norādījumu lapas atvēršana
Iestatījumu lapas lietošana
Valodas izvēle
Balss izvēle
Attāluma un ātruma mērvienību izvēle
Papildu tastatūru izvēle
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Ierīces apraksta lapas izmantošana
Par ierīci
Mireo lietotāja rokasgrāmata
Kartes skats
Šis ir pirmais pēc lietojumprogrammas palaišanas redzamais
ekrāns. GPS dati informēs programmatūru par jūsu atrašanās
vietu, un jūs redzēsiet, kur atrodaties. Šis ir lietojumprogrammas
noklusējuma sākumekrāns, kas tiek saukts par kartes skatu.
Kontroles josla
Kartes skata vertikālajā formātā tā atrodas gar ekrāna augšdaļu
un apakšdaļu (kopā ar statusa joslu), un horizontālajā formātā tā
atrodas tieši gar ekrāna apakšdaļu. Kontroles joslā ir Meklēšanas
poga, Braukšanas izvēles poga, Pēdējās atvērtās lapas lauka ikona
un Galvenās izvēlnes poga.
Meklēšanas poga
Pēc pieskaršanās Meklēšanas pogai tūlīt atveras meklēšanas lapa.
Meklēšanas ikona neatkarīgi no tā, kurš lietojumprogrammas
lauks ir atvērts, vienmēr ir kontroles joslā. Jebkurā
lietojumprogrammas laukā pieskarieties tai, lai tieši atvērtu
meklēšanas lapu. Jūs varat nekavējoties atgriezties pie kartes
skata, meklēšanas lapas vertikālajā formātā labajā augšējā stūrī
pieskaroties Aizvēršanas cilnei vai horizontālajā formātā tālākajā
kreisajā stūrī pieskaroties Atcelšanas cilnei.
Braukšanas izvēles poga
Pēc pieskaršanās Braukšanas izvēles pogai atveras braukšanas
izvēles lapa, kur varat izvēlēties iespējamos brīdinājumus par
kustības ātrumu, drošības kamerām un interesējošajām vietām
maršrutā. Ritiniet uz leju līdz lapas apakšējai malai, līdz
sasniedzat Kartes attēla pogu. Pēc pieskaršanās šai pogai atveras
kartes attēla lapa, kurā varat izvēlēties dienas, nakts vai
automātiskā attēlojuma režīmu. Pēc pieskaršanās Aizvēršanas
cilnei labajā augšējā stūrī jūs atgriezīsieties pie kartes attēla.
Pēdējās atvērtās lapas lauks un kartes skata poga
Šajā laukā ir redzama izvēlnes kategoriju poga, kurai varat
pieskarties, lai atgrieztos pēdējā galvenās izvēlnes kategoriju
lapā, kas bija atvērta. Pēc pieskaršanās šai pogai tiks atvērta
izvēlnes kategoriju lapa. Kad ir atvērusies galvenā izvēlnes
kategoriju lapa, pēdējās atvērtās lapas laukā ieslēdzas Kartes
skata poga, kas tūlīt atkal ieslēdz pēdējo kartes skatu.
Galvenās izvēlnes poga
Pieskarieties Galvenās izvēlnes pogai, lai atvērtu galvenās
izvēlnes lapu, kurā ir pieejama Atgriešanās funkcijas, Maršruta
izvēles, Izlases, Vēstures, Iestatījumu un Saglabāšanas pogas.
Atgriezieties pie kartes skata, kontroles joslā pieskaroties Kartes
skata pogai, vai pilnībā izslēdziet lietojumprogrammu, kontroles
joslā pieskaroties Lietojumprogrammas izslēgšanas pogai.
Statusa josla
Statusa joslā ir redzams GPS signāla stipruma indikators,
pašreizējā ātruma indikators, pulksteņa displejs un akumulatora
uzlādes līmeņa indikators.
GPS signāla stipruma indikators
Tas rāda pieejamā GPS signāla stiprumu. Trīs dzeltenas joslas
norāda uz maksimālu GPS signāla stiprumu (ar piecu metru
precizitāti). Mazāks dzelteno joslu skaits norāda uz arvien vājāku
un neprecīzāku GPS signālu. Trīs sarkanas joslas norāda uz to, ka
GPS signāls nav pieejams.
Pašreizējā ātruma indikators
Šajā ikonā ir redzams transportlīdzekļa pašreizējais kustības
ātrums.
Pulksteņa displejs
Tas rāda pareizu laiku.
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
Ja ikonā ir redzams kontaktdakšas simbols, tas nozīmē, ka tiek
uzlādēts akumulators. Ja ikonā ir redzams zibens simbols, tas
nozīmē, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts. Sarkana akumulatora
ikona brīdina, ka tas ir gandrīz pilnībā izlādējies.
Viedās orientēšanās poga un viedā izvēlne
Viedās orientēšanās izvēlnes poga
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu viedās orientēšanās izvēlni.
Pagriešanas režīma poga
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu viedās orientēšanās izvēlni. Pieskarieties Pagriešanas
režīma pogai, lai pārslēgtos starp panoramēšanas un pagriešanas
režīmu.
Panoramēšanas režīma poga
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu Viedās orientēšanās izvēlni. Pieskarieties Panoramēšanas
režīma pogai, lai pārslēgtos starp panoramēšanas un pagriešanas
režīmu.
2D režīma poga
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu Viedās orientēšanās izvēlni. Vienreiz pieskarieties
2D režīma pogai, lai pārslēgtos starp kartes divdimensiju skatu
(no augšas) un kartes trīsdimensiju (dziļuma-perspektīvas) skatu.
3D režīma poga
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu viedās orientēšanās izvēlni. Vienreiz pieskarieties
3D režīma pogai, lai pārslēgtos starp kartes trīsdimensiju
(dziļuma-perspektīvas) skatu un kartes divdimensiju skatu (no
augšas).
Ziemeļu virziena rādīšanas poga
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu viedās orientēšanās izvēlni. Pieskarieties Ziemeļu
virziena rādīšanas pogai, lai karti tūlīt pagrieztu tā, ka ziemeļi ir
ekrāna augšdaļā.
Poga vietas izvēlei kartē
Vienreiz pieskarieties Viedās orientēšanās izvēlnes pogai, lai
atvērtu viedās orientēšanās izvēlni. Pieskarieties pogai Izvēlēties
vietu kartē un pēc tam piespiediet un turiet jebkuru vietu kartē.
Kartē izvēlētās vietas nosaukuma pogas iekšpusē tiks parādīta
adrese, ielas nosaukums vai GPS koordinātas. Pieskarieties Kartē
izvēlētās vietas nosaukuma pogai, lai atvērtu
informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapu, kurā varat
uzzināt pilnu informāciju par vietu un navigāciju līdz tai,
pievienot vietu kā galamērķi vai iestatīt kā sākumpunktu, atrast
tuvāko interesējošo vietu, to pievienot izlases vietām vai iestatīt
kā atgriešanās vietu. Aizveriet informācijas/maršruta plānotāja
un iespēju lapu, pieskaroties Aizvēršanas cilnei.
Universālā tuvināšanas poga un daudzkārtīgas
tuvināšanas izvēlne
Universālā tuvināšanas poga
Kartes skata režīmā vienreiz pieskarieties Universālajai
tuvināšanas pogai, lai iespējotu tuvināšanas/tālināšanas
pamatfunkciju. Pieskarieties “+” pogai vai turiet to piespiestu,
lai tuvinātu un iegūtu vairāk detalizētu kartes skatu. Pieskarieties
“–” pogai vai turiet to piespiestu, lai tālinātu un iegūtu plašāku
kartes skatu. Vēlreiz pieskarieties Universālajai tuvināšanas
pogai, lai atvērtu daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlni.
Daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlne
Divreiz pieskarieties Universālajai tuvināšanas pogai, lai atvērtu
daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlni.
Kvartāla skata/skata 1. priekšiestatījuma poga
Kad ir atvērta daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlne, pieskarieties
Kvartāla skata/skata 1. priekšiestatījuma pogai, lai tūlīt
pārslēgtos uz pašreizējai GPS atrašanās vietai atbilstošas kartes
skatu un 3D režīmā vēl lielākā tuvinājumā redzētu pilsētas,
ciema vai apdzīvotas vietas kvartālu ap pašreizējo GPS atrašanās
vietu. Tiks parādīti visu ielu nosaukumi. Divreiz pieskarieties
Universālajai tuvināšanas pogai, lai atgrieztos daudzkārtīgas
tuvināšanas izvēlnē.
Rajona skata/skata 2. priekšiestatījuma poga
Kad ir atvērta daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlne, pieskarieties
Rajona skata/skata 2. priekšiestatījuma pogai, lai tūlīt pārslēgtos
uz pašreizējai GPS atrašanās vietai atbilstošas kartes skatu un
3D režīmā lielākā tuvinājumā redzētu pilsētas, ciema vai
apdzīvotas vietas rajonu ap pašreizējo GPS atrašanās vietu. Tiek
parādīti galveno maģistrāļu un šoseju nosaukumi. Divreiz
pieskarieties Universālajai tuvināšanas pogai, lai atgrieztos
daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlnē.
Pilsētas skata/skata 3. priekšiestatījuma poga
Daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlnē pieskarieties Pilsētas
skata/skata 3. priekšiestatījuma pogai, lai redzamo kartes skatu
pārslēgtu uz plašu pašreizējās GPS atrašanās vietas skatu. Būs
redzama visa pilsēta vai ciems un to tuvākā apkārtne. Tiek
parādīti to galveno šoseju un ceļu nosaukumi, kuri ved uz
parādītajām vietām un projām no tām. Divreiz pieskarieties
Universālajai tuvināšanas pogai, lai atgrieztos daudzkārtīgās
tuvināšanas izvēlnē.
Automātiskās tuvināšanas poga
Kad ir atvērta daudzkārtīgās tuvināšanas izvēlne, pieskarieties
Automātiskās tuvināšanas pogai, lai pašreizējās GPS atrašanās
vietas kartes skatu pārslēgtu atpakaļ uz 3D/2D automātiskās
tuvināšanas skatu. Automātiskās tuvināšanas skats ir kartes skata
noklusējuma režīms, kas būtībā nodrošina relatīvi tuvu 3D ielas
skatu un precīzākai navigācijai automātiski pārslēdzas uz
2D skatu no augšas, kad tuvojaties lielam krustojumam vai
apļveida krustojumam, un pārslēdzas atpakaļ uz 3D skatu, kad
krustojums ir šķērsots.
Kartes skata atrašanās vietas ikonas un pogas
Pašreizējās atrašanās vietas ikona
Pašreizējās atrašanās vietas ikona kartes skatā rāda jūsu
pašreizējo GPS atrašanās vietu.
Ikona “Nav GPS signāla atrašanās vietas noteikšanai”
Ikona “Nav GPS signāla atrašanās vietas noteikšanai” parāda, ka
esošajā brīdī nav GPS signāla. Tā kartē norāda pēdējo vietu, kurā
lietojumprogramma ir reģistrējusi GPS signālu.
Pašreizējās atrašanās vietas meklēšanas poga
Vienmēr, kad kartes skatā ir redzams apvidus, kas ir tālu no jūsu
pašreizējās GPS atrašanās vietas, ekrāna apakšējās puses
vidusdaļā ir redzama Pašreizējās atrašanās vietas meklēšanas
poga. Vienreiz tai pieskarieties, lai kartes skatā redzētu savu
pašreizējo atrašanās vietu.
Sākumpunkta ikona
Sākumpunkta ikona kartes skatā rāda jūsu ceļojuma
sākumpunktu. Vienreiz pieskaroties Sākumpunkta ikonai, tā
pārvēršas par Sākumpunkta nosaukuma pogu. Varat pieskarties
kartei, lai atjaunotu Sākumpunkta ikonu.
Sākumpunkta nosaukuma poga
Sākumpunkta nosaukuma poga kartes skatā rāda jūsu ceļojuma
sākumpunkta nosaukumu. Pēc pieskaršanās Sākumpunkta
nosaukuma pogai atveras objekta informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapa. Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai
kartes skatā atjaunotu Sākumpunkta nosaukuma pogu. Varat
pieskarties kartei, lai atjaunotu Sākumpunkta ikonu.
Galamērķa ikona
Galamērķa ikona kartes skatā rāda jūsu ceļojuma galamērķi.
Vienreiz pieskaroties Galamērķa ikonai, tā pārvēršas par
Galamērķa nosaukuma pogu. Varat pieskarties kartei, lai
atjaunotu Galamērķa ikonu.
Galamērķa nosaukuma poga
Galamērķa nosaukuma poga kartes skatā rāda jūsu ceļojuma
galamērķa nosaukumu. Pēc pieskaršanās Galamērķa nosaukuma
pogai atveras objekta informācijas/maršruta plānotāja un iespēju
lapa. Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai kartes skatā atjaunotu
Galamērķa nosaukuma pogu. Varat pieskarties kartei, lai
atjaunotu Galamērķa ikonu.
Tranzītpunkta ikona
Tranzītpunkta ikona kartes skatā apzīmē plānotu apstāšanās vietu
ceļojuma maršrutā. Vienreiz pieskaroties Tranzītpunkta ikonai, tā
pārvēršas par Tranzītpunkta nosaukuma pogu. Varat pieskarties
kartei, lai atjaunotu Tranzītpunkta ikonu.
Tranzītpunkta nosaukuma poga
Tranzītpunkta nosaukuma poga kartes skatā rāda jūsu ceļojuma
tranzītpunkta nosaukumu. Pēc pieskaršanās Tranzītpunkta
nosaukuma pogai atveras objekta informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapa. Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai
kartes skatā atjaunotu Tranzītpunkta nosaukuma pogu. Varat
pieskarties kartei, lai atjaunotu Tranzītpunkta ikonu.
Papildu tranzītpunkta ikona
Papildu Tranzītpunkta ikona kartes skatā apzīmē plānotu papildu
apstāšanās vietu ceļojuma maršrutā. Kad pievienojat
tranzītpunktus, palielinās numerācija un to sasniegšanas laika
rādītāji. Vienreiz pieskaroties Tranzītpunkta ikonai, tā pārvēršas
par Tranzītpunkta nosaukuma pogu. Varat pieskarties kartei, lai
atjaunotu Tranzītpunkta ikonu.
Kartē izvēlētās vietas ikona
Kartē izvēlētās vietas ikona parāda vietu, kuru izvēlējāties,
viedās orientēšanās izvēlnē pieskaroties Kartē izvēlētās vietas
pogai un kartes skatā piespiežot pie vajadzīgās vietas. Vienreiz
pieskaroties Kartē izvēlētās vietas ikonai, tā pārvēršas par Kartē
izvēlētās vietas nosaukuma pogu. Varat pieskarties kartei, lai
atjaunotu Kartē izvēlētās vietas ikonu.
Kartē izvēlētās vietas nosaukuma poga
Kartē izvēlētās vietas nosaukuma poga parāda tās vietas nosaukumu
un atrašanos, kuru izvēlējāties, viedās orientēšanās izvēlnē
pieskaroties Kartē izvēlētās vietas pogai un kartes skatā piespiežot
pie vajadzīgās vietas. Pēc pieskaršanās Kartē izvēlētās vietas
nosaukuma pogai atveras objekta informācijas/maršruta plānotāja
un iespēju lapa. Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai kartes skatā
atjaunotu Kartē izvēlētās vietas nosaukuma pogu. Varat pieskarties
kartei, lai atjaunotu Kartē izvēlētās vietas ikonu.
Izlases vietas ikona
Izlases vietas ikona kartes skatā parāda izlases vietu, kas vēl nav
iestatīta kā sākumpunkts, galamērķis, tranzītpunkts vai
atgriešanās vieta. Vienreiz pieskaroties Izlases vietas ikonai, tā
pārvēršas par Izlases vietas nosaukuma pogu. Varat pieskarties
kartei, lai atjaunotu Izlases vietas ikonu.
Izlases vietas nosaukuma poga
Izlases vietas nosaukuma poga kartes skatā parāda izlases vietas
nosaukumu un atrašanos. Pēc pieskaršanās Izlases vietas
nosaukuma pogai atveras objekta informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapa. Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai
kartes skatā atjaunotu Izlases vietas nosaukuma pogu. Varat
pieskarties kartei, lai atjaunotu Izlases vietas ikonu.
* Ja informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā izvēlēsieties
kādu no maršruta plānošanas joslas izvēlnēm (Navigācija līdz
vietai, Pievienot kā tranzītpunktu, Pievienot kā galamērķi vai
Iestatīt kā sākumpunktu), Izlases vietas nosaukuma poga pēc
atgriešanās kartes skatā pārvērtīsies par attiecīgā veida pogu.
Vietas meklēšanas rezultāta ikona
Vietas meklēšanas rezultāta ikona kartes skatā parāda tās vietas
meklēšanas rezultātu, kura vēl nav iestatīta kā sākumpunkts,
galamērķis, tranzītpunkts vai atgriešanās vieta. Vienreiz
pieskaroties Vietas meklēšanas rezultāta ikonai, tā pārvēršas par
Vietas meklēšanas rezultāta nosaukuma pogu. Varat pieskarties
kartei, lai atjaunotu Vietas meklēšanas rezultāta ikonu.
Vietas meklēšanas rezultāta nosaukuma poga
Vietas meklēšanas rezultāta nosaukuma poga kartes skatā parāda
meklēšanas rezultāta atrašanās vietu un nosaukumu. Pēc
pieskaršanās Vietas meklēšanas rezultāta nosaukuma pogai atveras
objekta vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapa.
Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai kartes skatā atjaunotu Vietas
meklēšanas rezultāta nosaukuma pogu. Varat pieskarties kartei, lai
atjaunotu Vietas meklēšanas rezultāta ikonu.
* Ja objekta vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju
lapā izvēlēsieties kādu no maršruta plānošanas joslas izvēlnēm
(Navigācija līdz vietai, Pievienot kā tranzītpunktu, Pievienot kā
galamērķi vai Iestatīt kā sākumpunktu), Vietas meklēšanas
rezultāta nosaukuma poga pēc atgriešanās kartes skatā
pārvērtīsies par attiecīgā veida pogu.
Lapas skata pogas un ikonas
Aktīvā maršruta ikona
Aktīvā maršruta ikona maršruta informācijas joslā norāda uz
aktīvu navigāciju pa attiecīgo maršrutu (aktīvā maršruta
informācija un izvēlnes tiek parādītas, kartes skata vai galvenās
izvēlnes lapas kontroles joslā pēdējās atvērtās lapas laukā
pieskaroties pogai Maršruts, Izlase vai Vēsture).
Pasīvā maršruta ikona
Pasīvā maršruta ikona maršruta informācijas joslā norāda, ka
pašlaik nenotiek aktīva navigācija pa attiecīgo maršrutu (pasīvā
maršruta informācija un izvēlnes tiek parādītas, kartes skata vai
galvenās izvēlnes lapas kontroles joslā pēdējās atvērtās lapas
laukā pieskaroties pogai Maršruts, Izlase vai Vēsture).
Pauzes/maršruta turpināšanas/ierakstīšanas poga
Ceļojuma displeja joslā pieskaroties Pauzes/maršruta
turpināšanas/ierakstīšanas pogai, ir iespējams pauzēt vai turpināt
navigāciju (ceļojuma displejs tiek parādīts pēc tam, kad kartes
skata vai galvenās izvēlnes lapas kontroles joslā pēdējās atvērtās
lapas laukā ir piespiesta poga Maršruts). Jūs varat ierakstīt un
saglabāt jebkuru nobraukto maršrutu, vispirms aizverot visas
navigācijas reizes un pēc tam piespiežot pogu Maršruts 
Pauze/Turpināt/Ierakstīt maršrutu.
Izlases vietas/galvenās izlases vietas poga
Izlases vietas poga tiek rādīta kā zila zvaigznītes kontūra, kad
apskatāt informāciju par visām adresēm. Jūs varat pieskarties
adresei līdzās esošajai Izlases vietas pogai, lai to pārvērstu par
Galvenās izlases vietas pogu, kas būs redzama kā pilna dzeltenas
krāsas zvaigznīte. Tas nozīmē, ka nu adrese tiek rādīta kā
galvenā izlases vieta un tiks novietota jūsu izlases vietu saraksta
augšgalā. Visas nākamās adreses, ko norādīsiet kā galvenās
izlases vietas, tiks novietotas jūsu izlases vietu saraksta augšgalā.
(Šo sarakstu ir iespējams apskatīt, kartes skata vai galvenās
izvēlnes lapas kontroles joslā pēdējās atvērtās lapas laukā
pieskaroties pogai Izlase.)
Poga atrašanās vietas noteikšanai kartē
Poga “Atrašanās vietas noteikšana kartē” gan informācijas
kopsavilkuma, gan izvērstas informācijas displeja režīmā vienmēr
ir redzama līdzās adresēm, interesējošajām vietām vai
GPS koordinātām. Pieskarieties pogai “Atrašanās vietas
noteikšana kartē”, lai kartes skatā tūlīt redzētu objekta
atrašanās vietu.
Atgriešanās vietas ikona
Atgriešanās vietas ikona gan informācijas kopsavilkuma, gan
izvērstas informācijas displeja režīmā vienmēr tiek parādīta
līdzās adresei, un tā apzīmē objektu, ko norādījāt kā atgriešanās
vietu. Tā var būt jūsu mājas, darbavietas, atpūtai izvēlētas
viesnīcas adrese utt., un to varat iestatīt kā atgriešanās vietas
adresi, informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā
pieskaroties pogai “Iestatīt kā atgriešanās vietu”. Šī iespēja jums
ir nepieciešama, lai galvenajā izvēlnē iestatītu atgriešanās vietas
pogu.
2. daļa.
Lietojumprogrammas izmantošana
Meklēšana
Meklēšanas lapas atvēršana un aizvēršana
Meklēšanas ikona neatkarīgi no tā, kurš lietojumprogrammas
lauks ir atvērts, vienmēr ir kontroles joslā. Jebkurā
lietojumprogrammas laukā pieskarieties tai, lai tieši atvērtu
meklēšanas lapu.
Lai atgrieztos pie kartes skata, pieskarieties pogai Atcelt
meklēšanas lapas apakšējā kreisajā stūrī, ja izmantojat
horizontāla skata režīmu, vai pogai Aizvērt augšējā labajā stūrī,
ja izmantojat vertikāla skata režīmu.
Meklēšanas kategoriju noteikšana
Pēc noklusējuma meklēšanas kategorija ir “Viss”. Pieskaroties
Meklēšanas kategorijas pogai, jūs varat pārslēgties starp “Ielas”,
“Interesējošās vietas”, "Garums/platums” un atpakaļ pie “Viss”.
Valsts kartes izvēle
Noklusējuma meklēšanas valsts ir tā, kas pašlaik ir redzama
kartes skatā. Pieskarieties pogai Izvēlēties valsti, lai atvērtu
valsts izvēles lapu. Pieskarieties tās valsts kartei, kurā vēlaties
meklēt. Pieskarieties Aizvēršanas cilnei, lai saglabātu izvēli un
atgrieztos meklēšanas lapā.
Tastatūras pārslēgšanas pogas lietošana
Pieskarieties Tastatūras pārslēgšanas pogai, lai pārslēgtos starp
dažādām valodām un tām atbilstošām rakstības sistēmām
iestatītām tastatūrām.
Burtu/ciparu/simbolu pārslēgšanas pogas lietošana
Pieskarieties Burtu/ciparu/simbolu pārslēgšanas pogai, lai
tastatūru pārslēgtu starp burtu, ciparu un simbolu ievadīšanu.
“Kas” lauka lietošana
Izmantojot tastatūru, “Kas” laukā ievadiet nosaukumu, ielu,
adresi, interesējošās vietas nosaukumu vai garuma koordinātu.
Jums rakstot, ieteiktā rezultāta laukā tiks automātiski rādīts
ieteiktais rezultāts.
“Kur” lauka lietošana
Izmantojot tastatūru, ievadiet pilsētas vai ciema nosaukumu vai
platuma koordinātu, lai vēl vairāk sašaurinātu meklēšanas
rezultātus.
Vienas atstarpes dzēšana
Pieskarieties pogai Dzēst atstarpi, lai “Kas” vai “Kur” laukā
izdzēstu vienu burtu, ciparu vai atstarpi.
Meklēšanas lauku notīrīšana
Pieskarieties pogai Notīrīt lauku, lai izdzēstu visu “Kas” vai “Kur”
lauka saturu.
Pilna meklēšanas rezultātu saraksta iegūšana
Jebkurā meklēšanas brīdī pieskarieties pogai Saņemt meklēšanas
rezultātus, lai paslēptu tastatūru un tiktu parādīts pilns
meklēšanas rezultātu saraksts.
Meklēšanas rezultātu sašaurināšana un skatīšana
Apskatot rezultātu sarakstu, jūs varat vēl vairāk sašaurināt
meklēšanu, pieskaroties pogai Meklēšanas kategorija, lai
pārslēgtos starp “Ielas”, “Interesējošās vietas”,
"Garums/platums” un “Viss”. Pēc pieskaršanās uzrakstam
Meklēšanas rezultāti tiks parādīta objekta vietas
informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapa.
Meklēšanas rezultāta aplūkošana kartes skatā
Pieskarieties pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, lai kartes
skatā tūlīt redzētu pogu Vietas meklēšanas rezultāta nosaukums.
Tastatūras un kartes skata atvēršana
Pieskarieties laukam “Kas” vai “Kur”, lai atvērtu tastatūru, un
pieskarieties pogai Aizvērt (vai pogai Atcelt, ja izmantojat
horizontāla skata režīmu), lai pārietu uz kartes skatu.
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja
un iespēju lapas izmantošana
Lapas atvēršana vairākos veidos
Kartes skatā pieskaroties vietas nosaukuma pogai vai jebkurā
lietojumprogrammas vietā pieskaroties vietas meklēšanas
rezultātam, atveras atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapa.
Piemēram, kartes skatā: Atrašanās vietas ikona  Vietas
nosaukuma poga  Atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapa vai...
Meklēšanas lapā: Meklēšanas rezultāts  Atrašanās vietas
informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapa vai...
Izlasē: Galvenā izvēlne/Kontroles josla  Izlase  Atrašanās
vieta  Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un
iespēju lapa
...utt.
Atrašanās vietas informācijas joslas lietošana
Atrašanās vietas informācijas joslā tiek rādīta pilna atrašanās
vietas adrese, interesējošās vietas simbols, GPS koordinātas u.c.
Maršruta plānošanas joslas lietošana
Atkarībā no tā, vai izvēlētā atrašanās vieta jau ir vai nav iestatīta
(kā galamērķis, sākumpunkts, tranzītpunkts, nenoteikts
meklēšanas rezultāts vai vieta kartē) vai arī tā jau ir daļa no
pašlaik aktīva vai saglabāta maršruta, maršruta plānošanas joslā
ir redzamas dažādas aktīvas un pasīvas pogas.
Navigācija uz: tūlīt tiek saņemti norādījumi par nokļūšanu
izvēlētajā vietā no pašreizējās GPS atrašanās vietas.
Izņemšana no ceļojuma plāna: izvēlētā vieta tiek izņemta no
pašlaik izmantojamā maršruta.
PIEBILDE: šī iespēja ir pieejama tikai pēc tam, kad izvēlētā vieta
ir iestatīta kā sākumpunkts, tranzītpunkts vai galamērķis.
Tranzītpunkta pievienošana: izvēlētā vieta pašlaik
izmantojamajam maršrutam tiek pievienota kā tranzītpunkts.
PIEBILDE: šī iespēja ir pieejama tikai pēc tam, kad ceļojuma
maršrutam ir pievienota vismaz trešā vieta.
Galamērķa pievienošana: izvēlētā vieta tiek iestatīta kā jūsu galamērķis,
vai arī iepriekšējais galamērķis tiek aizstāts ar izvēlēto vietu.
Sākumpunkta iestatīšana: izvēlētā vieta tiek iestatīta kā sākumpunkts.
Tranzītpunktu secības joslas lietošana
PIEBILDE: šī josla atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapā ir redzama tikai tad, kad maršruta
plānā ir vismaz trīs vietas.
Pārvirzīt pirms iepriekšējā: izvēlētā vieta tiek pārvirzīta pirms
ceļojuma sākumpunkta, t. i., tieši pirms iepriekšējās vietas.
PIEBILDE: izvēlētās vietas pārvirzīšana pirms sākumpunkta
izvēlēto vietu padarīs par jaunu sākumpunktu.
Pārvirzīšana aiz nākamā: izvēlētā vieta tiek pārvirzīta uz
ceļojuma beigām, t. i., tieši aiz nākamās vietas.
PIEBILDE: izvēlētās vietas pārvirzīšana aiz galamērķa izvēlēto
vietu padarīs par jaunu galamērķi.
Vietas joslas lietošana
Atkarībā no tā, vai izvēlētā vieta ir bez nosaukuma, ar
nosaukumu vai kategorizēta, vai iestatīta kā izlases vieta vai
atgriešanās vieta, vietas joslā būs redzamas vairākas pogas.
Tuvākās interesējošās vietas meklēšana: atrodiet izvēlētajai
vietai tuvāko jūs interesējošo vietu. Meklēt tuvāko interesējošo
vietu  Tuvāko interesējošo vietu lapa, kurā automātiski parādās
tuvumā esošo interesējošo vietu (viesnīcu, degvielas uzpildes
staciju, restorānu utt.) saraksts pēc to attāluma no izvēlētās
vietas. Pieskarieties uzrakstam Interesējošā vieta, lai par to
iegūtu informāciju atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapā.
Interesējošo vietu meklēšanas rezultātu precizēšanai: Izvēlēties
kategoriju  Izvēlēties kategoriju lapu, kurā visas interesējošās
vietas ir atlasītas pēc noklusējuma. Individuāli atlasiet un
izņemiet no atlasītā saraksta vai Atceliet visas kategorijas.
Aizveriet, lai atgrieztos pie modificētās tuvāko interesējošo vietu
lapas. Izvēlētā kategorija tagad rādīs interesējošās vietas, kurām
dodat priekšroku (t. i., degvielas uzpildes stacijas, vairākas,
visas utt.).
Kategorijas: atzīmējiet izvēlēto vietu kā Darbs, Ģimene vai Draugi.
PIEBILDE: varat izvēlēties vairākas kategorijas, vienu vai nevienu.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta izlasē.
Piešķirt nosaukumu/Pārdēvēt: izvēlētajai vietai piešķiriet
nosaukumu vai pārdēvējiet to. Piešķirt nosaukumu vai Pārdēvēt
 Ievades tastatūra  ievadiet jauno nosaukumu  Saglabāt 
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju
lapa. Jaunais nosaukums treknrakstā parādīsies izvēlēto izlases
vietu saraksta augšgalā.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta izlasē.
Pievienošana izlasei: pievienojiet izvēlēto vietu izlases sarakstam.
Izņemšana no izlases: izņemiet izvēlēto vietu no izlases saraksta.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta izlasē.
Atgriešanās vietas iestatīšana: iestatiet izvēlēto vietu kā
atgriešanās vietu.
Atgriešanās vietas adreses izņemšana: izņemiet atgriešanās vietas
nosaukumu no izvēlēto vietu saraksta.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta kā
atgriešanās vieta.
Lapas aizvēršana
Lai aizvērtu atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un
iespēju lapu: Atrašanās vietas noteikšana kartē  Kartes skats
vai Aizvērt , un atvērsies jebkura cita pēdējo reizi atvērtā lapa
(piemēram, maršruts, vēsture, izlase, kartes skats utt.).
Universālās tuvināšanas izvēlnes
priekšiestatījumu izveidošana
Jūs varat izveidot pat trīs pielāgotus skata priekšiestatījumus.
Pirmkārt, jūs pēc patikas varat tuvināt, noliekt un panoramēt
kartes skatu. Otrkārt, jūs varat divreiz pieskarties Universālajai
tuvināšanas pogai, lai atvērtu daudzkārtīgas tuvināšanas izvēlni,
un dažas sekundes turēt piespiestu pogu “100”, “10” vai “1”.
Ekrāna apakšdaļā parādīsies skata saglabāšanas josla un aicinājums
apstiprināt vai noraidīt savu izvēli. Pieskarieties pogai Izvēlēties, lai
apstiprinātu savu izvēli, vai pogai Aizvērt, lai izietu nesaglabājot.
Lai atjaunoto noklusējuma pilsētas, rajona un kvartāla skatu,
atveriet Iestatījumi  Noklusējuma iestatījumu atjaunošana  Jā
* Piebilde: noklusējuma iestatījumu atjaunošana ne tikai
atiestatīs universālās tuvināšanas izvēlni, bet arī atjaunos visus
lietojumprogrammas sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.
Galvenās izvēlnes lietošana
Galvenās izvēlnes atvēršana un iespējas, kurp no tās
doties
Pieskaroties pogai Galvenā izvēlne, atveriet galvenās izvēlnes
lapu. Šeit varat turpināt ar sešām galvenās izvēlnes pogām
(Atgriešanās funkcija, Maršruts, Izlase, Vēsture, Iestatījumi un
Saglabāt) vai kontroles joslā pieskarties pogai Kartes skats,
Meklēt vai Aizvērt lietojumprogrammu, lai atvērtu atbilstošos
ekrānus un lapas.
Atgriešanās funkcijas lietošana
Jebkurā brīdī atveriet Galvenā izvēlne  Atgriešanās vieta, lai
saņemtu norādījumus par to, kā no pašreizējās atrašanās vietas
nokļūt iepriekš iestatītajā atgriešanās vietā. Ja jums notiek
aktīva navigācija, tiks parādīts logs “Atcelt pašlaik izmantojamo
maršrutu”. Izvēlieties Jā, lai tūlīt sāktu saņemt norādījumus par
nokļūšanu atgriešanās vietā.
PIEBILDE: pirms varat lietot atgriešanās funkciju, jābūt iestatītai
atgriešanās vietai.
Maršruta izvēles lietošana
Piebilde: ceļojuma lapas joslas, pogas un displeji, uz kuriem
attiecas maršruta izvēles lietošana, ir aprakstīti tā, kā tie
izskatītos, ja jau būtu iestatīts sākumpunkts, tranzītpunkts un
galamērķis. Ja ir jāiestata maršruts, bet nezināt, kā tas darāms,
izpildiet “Īsajā pamācībā” un “Vienkāršajā navigācijā” sniegtos
norādījumus.
Ceļojuma lapas, informācijas paneļa un norādījumu
lapas atvēršana
Atveriet Galvenā izvēlne  Maršruts Ceļojuma lapa, kurā ir
redzama pašreizējā ceļojuma statusa un kontroles josla,
maršruta displeja josla un maršruta izvēles josla.
Atveriet Galvenā izvēlne  Maršruts Ceļojuma lapa  Kreisais
taustiņš  Informācijas paneļa lapa
Atveriet Galvenā izvēlne  Maršruts Ceļojuma lapa  Labais
taustiņš  Norādījumu lapa
Ceļojuma statusa un kontroles joslas lietošana
Ceļojuma lapas statusa un kontroles joslā tiek rādīts aprēķinātais
braukšanas ilgums, aprēķinātais attālums, faktiskais ceļā
pavadītais laiks un faktiskais ceļojuma attālums. Jūs jebkurā
laikā varat pauzēt savu navigāciju, pieskaroties pogai
Pauze/Turpināt/Ierakstīt ceļojumu. Jūs varat arī izmantot
ceļojuma statusa joslu, lai ierakstītu braukšanu, kad nav aktīvas
navigācijas. Lai to darītu, vienu reizi pieskarieties pogai
Pauze/Turpināt/Ierakstīt maršrutu. Pieskarieties vēlreiz, lai
pauzētu braukšanas ierakstīšanu.
Pašreizējā maršruta informācijas joslas lietošana
Ceļojuma lapas maršruta informācijas displeja joslā ir redzams
sākumpunkts, tranzītpunkts un galamērķis. Tajā ir redzama arī
aprēķinātā maršruta garums un aprēķinātais braukšanas laiks
starp visām pieturvietām. Aktīvās navigācijas indikators rāda, vai
navigācijas maršruts ir aktīvs (dzeltenā krāsā) vai pasīvs (baltā
krāsā).
Pieskaroties pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, kura
atrodas līdzās atrašanās vietai, kartes skatā ir redzama izvēlētā
vieta.
Pēc pieskaršanās pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, kura
atrodas līdzās aktīvās navigācijas indikatoram un aprēķinātā
attāluma un laika displejam, 2D kartē skatā no augšas tiks
parādīts viss maršruts.
Ceļojuma lapā pieskarieties jebkurai vietai, lai atvērtu atrašanās
vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapu.
Maršruta plānošanas joslas lietošana
Šeit ir redzams viss ceļojums ar pieturvietām un posmiem starp tām.
Lai kartes skatā redzētu atrašanās vietu vai daļu maršrutā,
pieskarieties Atrašanās vietas noteikšana kartē  Kartes skats
Pieskarieties jebkurai vietai atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapā, lai atvērtu tālāk minēto.
Vieta  Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un
iespēju lapa 
Izņemšana no ceļojuma plāna: izvēlētā vieta tiek izņemta no
pašlaik izmantojamā maršruta.
PIEBILDE: šī iespēja ir pieejama tikai pēc tam, kad izvēlētā vieta
ir iestatīta kā sākumpunkts, tranzītpunkts vai galamērķis.
Tranzītpunkta pievienošana: izvēlētā vieta pašlaik
izmantojamajam maršrutam tiek pievienota kā tranzītpunkts.
PIEBILDE: šī iespēja ir pieejama tikai pēc tam, kad ceļojuma
maršrutam ir pievienota vismaz trešā vieta.
Galamērķa pievienošana: izvēlētā vieta tiek iestatīta kā jūsu
galamērķis, vai arī iepriekšējais galamērķis tiek aizstāts ar
izvēlēto vietu.
Sākumpunkta iestatīšana: izvēlētā vieta tiek iestatīta kā sākumpunkts.
Tranzītpunktu secības joslas lietošana
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā
ritiniet uz leju līdz tranzītpunktu secības joslai.
Pārvirzīt pirms iepriekšējā: izvēlētā vieta tiek pārvirzīta pirms
ceļojuma sākumpunkta, t. i., tieši pirms iepriekšējās vietas.
PIEBILDE: izvēlētās vietas pārvirzīšana pirms sākumpunkta
izvēlēto vietu padarīs par jaunu sākumpunktu.
Pārvirzīšana aiz nākamā: izvēlētā vieta tiek pārvirzīta uz
ceļojuma beigām, t. i., tieši aiz nākamās vietas.
PIEBILDE: izvēlētās vietas pārvirzīšana aiz galamērķa izvēlēto
vietu padarīs par jaunu galamērķi.
Vietas joslas lietošana
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā
ritiniet uz leju aiz tranzītpunktu secības joslas līdz vietu joslai.
Atkarībā no tā, vai izvēlētā vieta ir bez nosaukuma, ar
nosaukumu vai kategorizēta, vai iestatīta kā izlases vieta vai
atgriešanās vieta, vietas joslā būs redzamas vairākas pogas.
Tuvākās interesējošās vietas meklēšana: atrodiet izvēlētajai
vietai tuvāko jūs interesējošo vietu. Meklēt tuvāko interesējošo
vietu  Tuvāko interesējošo vietu lapa, kurā automātiski parādās
tuvumā esošo interesējošo vietu (viesnīcu, degvielas uzpildes
staciju, restorānu utt.) saraksts pēc to attāluma no izvēlētās
vietas. Pieskarieties uzrakstam Interesējošā vieta, lai par to
iegūtu informāciju atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapā.
Interesējošo vietu meklēšanas rezultātu precizēšanai: Izvēlēties
kategoriju  Izvēlēties kategoriju lapu, kurā visas interesējošās vietas
ir atlasītas pēc noklusējuma. Individuāli atlasiet un izņemiet no
atlasītā saraksta vai Atceliet visas kategorijas. Aizveriet, lai atgrieztos
pie modificētās tuvāko interesējošo vietu lapas. Izvēlētā kategorija nu
rādīs interesējošās vietas, kurām dodat priekšroku (t. i., degvielas
uzpildes stacijas, vairākas, visas utt.).
Kategorijas  Izvēlieties kategoriju lapu  Darbs, Ģimene vai
Draugi. Aizvērt  Atrašanās vietas informācijas/maršruta
plānotāja un iespēju lapa.
PIEBILDE: varat izvēlēties vairākas kategorijas, vienu vai nevienu.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta izlasē.
Piešķirt nosaukumu/Pārdēvēt: izvēlētajai vietai piešķiriet
nosaukumu vai pārdēvējiet to. Piešķirt nosaukumu vai Pārdēvēt
 Ievades tastatūra  ievadiet jauno nosaukumu  Saglabāt 
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju
lapa. Jaunais nosaukums treknrakstā parādīsies izvēlēto izlases
vietu saraksta augšgalā.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta izlasē.
Pievienošana izlasei: pievienojiet izvēlēto vietu izlases sarakstam.
Izņemšana no izlases: izņemiet izvēlēto vietu no izlases saraksta.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta izlasē.
Atgriešanās vietas iestatīšana: iestatiet izvēlēto vietu kā
atgriešanās vietu.
Atgriešanās vietas adreses izņemšana: izņemiet atgriešanās vietas
nosaukumu no izvēlēto vietu saraksta.
PIEBILDE: šāda iespēja ir tikai tad, ja vieta ir saglabāta kā
atgriešanās vieta.
Maršruta izvēles joslas lietošana
Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapa
 Aizvērt  Ceļojuma lapa. Ritiniet uz leju līdz maršruta izvēles
joslai  Veids un izvairīšanās  Maršruta veida lapa.
Jūs varat izvēlēties Ātrāko vai Īsāko maršrutu.
Izvairīšanās izvēlnes josla jums ļauj izvēlēties vienu, vairākas vai
visas izvairīšanās iespējas – izvairīties no šosejām, maksas
ceļiem, grantsceļiem un prāmjiem.
PIEBILDE: vienmēr, kad tas būs iespējams, zem izvairīšanās izvēlnes joslas
tiks parādīts, no kā iespējams izvairīties attiecīgajā valstī vai pilsētā.
Aizvērt  Maršruta izvēles josla  Pretēja virziena maršruts, lai
atgrieztos tieši pa to pašu maršrutu. Tagad jūsu galamērķis ir
sākumpunkts, un jūsu sākumpunkts tagad ir galamērķis.
Uzraksts Saglabāt maršrutu ļauj saglabāt maršrutu izlases maršrutu
sarakstā.
Ritiniet uz leju līdz ceļojuma lapas apakšdaļai.
Pēcpārdošanas demonstrācija sāksies ar kartes skatā soli pa solim
parādītu navigācijas simulāciju.
No kartes skata kontroles joslas pēdējās atvērtās lapas lauka
pieskarieties uzrakstam “Maršruts”, lai atgrieztos ceļojuma lapā.
Apturiet pēcpārdošanas demonstrāciju, lai pārtrauktu kartes
skatā soli pa solim parādītu navigācijas simulāciju.
No kartes skata kontroles joslas pēdējās atvērtās lapas lauka
pieskarieties uzrakstam “Maršruts”, lai atgrieztos ceļojuma lapā.
Dzēst šo maršrutu  Jā. Attiecīgais maršruts tiek dzēsts kā
aktīvais navigācijas maršruts, bet netiek izņemts no izlases.
Informācijas paneļa nolasīšana
Maršruts  Ceļojuma lapa  Kreisais taustiņš  Informācijas
paneļa lapa
Informācijas panelī nav skārienpogu, tomēr tas sniedz daudz
noderīgas informācijas. Tajā ir spidometrs, kompass, altimetrs un
precīzs GPS signāla stipruma indikators, un tas rāda arī
pašreizējās GPS koordinātas.
Norādījumu lietošana
Maršruts  Ceļojuma lapa  Labais taustiņš  Norādījumu lapa
Šeit norādījumi par maršrutu ir redzami kā secīgi apraksti teksta
formā kopā ar secīgi parādītām aprakstošām ikonām un tām
atbilstošiem kartes skatiem, kas pieejami, pieskaroties tiem
līdzās esošai pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, vai
Atsevišķa virziena apraksts  Atsevišķa virziena izvērsta apraksta
lapa, kurā ir redzama aprakstoša ikona, norādījumu apraksti
teksta veidā, kā arī aprēķinātais laiks un attālums, līdz saņemsiet
nākamos norādījumus par navigāciju, vai
Atrašanās vietas noteikšana kartē  Kartes skats, kurā ir redzams
izvēlētā virziena apraksts, vai Nākamais vai Iepriekšējais, lai
atsevišķā virziena apraksta un izvērsta apraksta lapā redzētu
nākamā vai iepriekšējā virziena aprakstu, vai Aizvērt, lai
atgrieztos norādījumu lapā.
IETEIKUMS: kamēr ir atvērtas maršruta lapas, jūs varat jebkurā
kontroles joslas vietā pieskarties Kartes skata pogai, lai
atgrieztos pie kartes skata. Jebkurā kontroles joslas vietā
pieskarties Meklēšanas pogai, lai atvērtu meklēšanas lapu.
Jebkurā kontroles joslas vietā pieskarties Galvenās izvēlnes
pogai, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
Izlases vietu un maršrutu lietošana
Izlases vietas izveidošana
No meklēšanas lapas:
pieskarieties jebkuram Meklēšanas rezultātam vai vietai kartes
skatā, lai par to saņemtu informāciju atrašanās vietas
informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā. Ritiniet uz leju
līdz vietas joslai un pieskarieties uzrakstam Pievienot izlasei.
Kartes skats  Atrašanās vietas ikona  Vietas nosaukuma poga
 Atrašanās vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju
lapa. Ritiniet uz leju līdz vietas joslai un pieskarieties uzrakstam
Pievienot izlasei.
Izlases maršruta izveidošana
Kad maršruts ir izveidots, jūs varat to saglabāt kā izlases
maršrutu: Galvenā izvēlne  Maršruts  Saglabāt maršrutu
Izlases vietu un izlases maršrutu lapu atvēršana
Atveriet Galvenā izvēlne  Izlase  Vietas
Atveriet Galvenā izvēlne  Izlase  Vietas  Labais taustiņš 
Maršruti
Izlases vietu lietošana
Šeit ir redzamas izlases vietas to saglabāšanas secībā. Izlases
vietu ir iespējams pārcelt uz saraksta sākumu, pieskaroties ar zilu
zvaigznītes kontūru apzīmētajai Izlases pogai un tā pārvēršot to
par pilnu dzeltenas krāsas zvaigznīti, kas apzīmē Galvenās izlases
pogu. Jūs varat pārslēgties starp Izlases un Galvenās izlases pogu,
vienkārši tai pieskaroties.
Pieskarieties uzrakstam Izvēlēties kategoriju, lai atvērtu
kategorijas izvēles lapu, kur varat sašaurināt izlases vietu
sarakstu, izvēloties Darbs, Ģimene vai Draugi. Pieskarieties pogai
Aizvērt, lai atgrieztos vietu lapā. Atkarībā no tā, ko būsiet
izvēlējies kā rādīšanas kritēriju, piespiežot pogu Izvēlēties
kategoriju, tiks nolasīts “Viss”, “Darbs”, “Ģimene” vai “Draugi”.
Pieskarieties uzrakstam Vieta, lai par to iegūtu informāciju atrašanās
vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā.
Pieskarieties pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, kura
atrodas līdzās izlases vietai, lai to redzētu kartes skatā.
Izlases maršrutu lietošana
Pieskarieties uzrakstam Izlases maršruts, lai to apskatītu
maršruta lapā, kurā ir redzama maršruta informācijas displeja
josla ar sākumpunktu, tranzītpunktiem un galamērķi. Tajā ir
redzama arī aprēķinātā maršruta garums un aprēķinātais
braukšanas laiks starp visām pieturvietām. Navigācijas indikators
rāda pašlaik pasīvo maršrutu (baltā krāsā).
Pieskaroties pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, kura atrodas
līdzās atrašanās vietai, kartes skatā ir redzama izvēlētā vieta.
Kartes skata pēdējās atvērtās lapas lauka kontroles joslā
pieskarieties uzrakstam Izlase, lai atgrieztos maršruta lapas
maršruta informācijas displeja joslā.
Pēc pieskaršanās pogai Atrašanās vietas noteikšana kartē, kura
atrodas līdzās pasīvās navigācijas indikatoram un aprēķinātā
attāluma un laika displejam, 2D kartē skatā no augšas tiks
parādīts attiecīgais maršruta posms.
Kartes skata pēdējās atvērtās lapas lauka kontroles joslā
pieskarieties uzrakstam Izlase, lai atgrieztos maršruta lapas
maršruta informācijas displeja joslā.
Maršruta lapu ritiniet uz leju līdz maršruta izvēles joslai, kurā pašlaik
izmantojamo maršrutu varat pievienot izlases maršrutiem,
pieskaroties uzrakstam Iestatīt kā pašreizējo maršrutu.
Redzamo maršrutu ir iespējams izņemt no izlases, izvēlnes joslā
pieskaroties uzrakstam Izņemt.
Maršruta lapā pieskarieties jebkurai vietai, lai atvērtu atrašanās
vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapu.
Vēstures lietošana
Galamērķu un ceļojumu reģistra lapu atvēršana
Atveriet Galvenā izvēlne  Vēsture  Galamērķi
Atveriet Galvenā izvēlne  Vēsture  Galamērķi  Labais
taustiņš  Ceļojumu reģistrs
Galamērķu lietošana
Apskatiet visu pēdējās 30 dienās apmeklēto galamērķu sarakstu.
Pieskarieties jebkurai galamērķa vietai, lai atvērtu tās atrašanās
vietas informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapu.
Ceļojumu reģistra lietošana
Pašreizējā ceļojuma joslā ir redzams tā attālums, ilgums un
vidējais braukšanas ātrums.
Ceļojumu joslā ir saraksts ar ceļojumu datumiem pēdējās 30 dienās.
Tajā ir ceļojumu datumu pogas, kurām varat pieskarties, lai tiktu
atvērta konkrētā ceļojuma informācijas lapā. Ceļojuma datuma poga
parāda arī attiecīgajā datumā notikušā ceļojuma attālumu un vidējo
braukšanas ātrumu.
Pieskarieties jebkurai Ceļojuma datuma pogai, lai atvērtu
attiecīgajā datumā notikušā ceļojuma informācijas lapu, kurā ir
redzamas konkrētā ceļojuma laika joslas. Jebkurš ceļojums ir
bloķējams, piespiežot Bloķēšanas pogu. Bloķētais ceļojums tā tiks
saglabāts ceļojumu reģistrā, bet pārējie nebloķētie ceļojumi pēc
30 dienām tiks automātiski izdzēsti. Pieskarieties jebkurai vietai
vai maršrutam, lai to apskatītu atrašanās vietas
informācijas/maršruta plānotāja un iespēju lapā.
Visi ceļojumi ir eksportējami kā KML faili, piespiežot pogu
Eksportēt kā KML.
Pieskaroties pogai Dzēst visus reģistrus, jūs varat izdzēst visus
savus ceļojumu reģistrus, protams, izņemot bloķētos.
Iestatījumu veidošana
Iestatījumu un norādījumu lapas atvēršana
Atveriet Galvenā izvēlne  Iestatījumi  Iestatījumi
Atveriet Galvenā izvēlne  Iestatījumi  Iestatījumi Labais
taustiņš  Par ierīci
Iestatījumu lapas lietošana
Valodas izvēle
Valodas izvēle  Valodas izvēles lapa  Valoda
Balss izvēle
Balss izvēle  Balss izvēles lapa  Balss
Attāluma un ātruma mērvienību izvēle
Vienību izvēle  Vienību izvēles lapa  Vienības
Papildu tastatūru izvēle
Tastatūras  Papildu tastatūru lapa  Tastatūra(s)
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana  Jā
Ierīces apraksta lapas izmantošana
Par ierīci
Ierīces apraksta lapā ir parādīta Versija, Autortiesības, Drošības
vienošanās un Instalētais saturs (Pamatkarte, Lietotāja saskarnes
valodas paketes, Balss) u. c. informācija.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement