Prestigio MUZE 3718 3G Používateľská príručka

Prestigio  MUZE 3718 3G Používateľská príručka

MUZE 3718 3G

PMT3

7 1

8_3G

Tablet PC

Uživatelská příručka

Verze 1.0

Společné informace

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio MultiPad Tablet PC. Než začnete svůj nový tablet používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku, abyste se seznámili se všemi jeho funkcemi. Uschovejte si prosím tuto příručku, abyste do ní mohli v budoucnu nahlédnout, pokud byste měli jakýkoli dotaz týkající se zařízení. Tato příručka obsahuje informace o bezpečnostních pokynech, technických specifikacích zařízení Prestigio MultiPad Tablet PC, základních funkcích přeinstalovaného softwaru, nastavení a mnoho dalších užitečných informací, které vám usnadní používání zařízení, operačního systému Android a jednotlivých aplikací.

Zřeknutí se odpovědnosti

U produktů společnosti Prestigio dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u finálního zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce. Snažíme se zaručit přesnost a úplnost informací a postupů uvedených v této uživatelské příručce. Neneseme žádnou odpovědět za chyby či opomenutí. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo bez upozornění provádět jakékoli změny tohoto produktu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Vaše zařízení Prestigio MultiPad Tablet PC je vyrobeno a navrženo pro mobilní použití. Pečlivě si prosím prostudujte následující pokyny. Pomohou vám používat zařízení tak, aby nehrozila žádná bezpečnostní rizika, a jejich dodržováním udržíte svůj tablet v dobrém stavu: 1. Nepokládejte na tablet MultiPad žádné předměty, protože by mohly poškrábat displej.

2. Tablet MultiPad by neměl být vystavován extrémním změnám teploty.

3. Chraňte jej před přímým slunečním svitem a zdroji tepla.

4. Chraňte zařízení před vlhkostí, prašným prostředím i kouřem, protože by mohlo dojít k poškození tabletu. 5. Tablet MultiPad nesmí přijít do styku s aktivními chemikáliemi.

6. Nepokládejte tablet MultiPad ne nerovný či nestabilní povrch. Kdyby zařízení spadlo, mohlo by dojít k poškození LCD displeje, na což se nevztahuje záruka. 7. Nevystavujte tablet MultiPad silnému magnetickému či elektrickému záření.

8. Chraňte tablet MultiPad před nárazy a extrémním tlakem.

9. Provozní teplota: Tento tablet MultiPad lze používat pouze v prostředích s okolní teplotou mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F). 10. Nepřipojujte do zařízení MultiPad jiná zařízení či předměty, jejich zdířky neodpovídají standardu vašeho tabletu.

11. Nepoužívejte tablet MultiPad za deště – NEJEDNÁ se o vodotěsné zařízení. Chraňte tablet před prachem, nečistotami a vysokou vlhkostí. 12. Nepoužívejte tablet MultiPad během řízení vozidla.

13. Používejte pouze nabíječky schválené výrobcem. Použití neoriginálních nabíječek může poškodit zařízení a vás zranit. 14. Tablet MultiPad může během nabíjení či běžného používání vyzařovat teplo. Nepokládejte jej na měkký povrch či na místa, která by mohla omezovat běžnému rozptylu tepla, což by mohlo vést k přehřátí zařízení. Nenechávejte si tablet MultiPad ležet v klíně nebo na jiné části těla, aby nedošlo k problému či poranění způsobenému vystavením příliš vysoké teplotě. 15. Jakmile je tablet MultiPad nabitý, odpojte jej z elektrické zásuvky.

16. Neovládejte dotykový displej pomocí pera či jiného ostrého předmětu. Dotykový displej čistěte měkkým hadříkem. V případě potřeby můžete hadřík před čištěním i drobně navlhčit. Nikdy k čistění nepoužívejte brusiva či čisticí prostředky. 17. NEROZMONTOVÁVEJTE tablet MultiPad. Opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik společnosti Prestigio. 18. Vždy tablet MultiPad vypínejte, chcete-li nainstalovat či odebrat externí zařízení, která nepodporují připojení za běhu. 19. Během vzlétání a přistávání letadla musí zůstat tablet MultiPad vypnutý.

Informace o záruce

Informace o záruce naleznete na adrese www.prestigio.com/service . Záruční doba zařízení MultiPad Tablet PC je 2 roky.

Obsah

1. Rozbalení

2. Začínáme

.......................................................................................................................... 1

Obsah balení ............................................................................................................................ 1 Přehled tabletu ........................................................................................................................ 1 Tlačítka ..................................................................................................................................... 1

3. Základy

4. Web a síť

5. Pošta

..........................................................................................................................

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. Fotoaparát ......................................................................................................................

2

Vložení SIM karty ..................................................................................................................... 2 Vložení paměťové karty ........................................................................................................... 2

Nabíjení baterie ........................................................................................................................ 3 Zapnutí tabletu ........................................................................................................................ 3 Domovská obrazovka ............................................................................................................... 3

Výpis nabídky ........................................................................................................................... 4

6

Tipy k dotykovému ovládání .................................................................................................... 6

Oznamovací panel .................................................................................................................... 7 Rychlá nastavení ...................................................................................................................... 7

Stavové ikony ........................................................................................................................... 8 Připojení k PC ........................................................................................................................... 8 Uzamčení a odemčení obrazovky............................................................................................. 8

Psaní textu ................................................................................................................................ 9 Aktualizace systému ................................................................................................................. 9

7. Multimédia .....................................................................................................................

10

Připojení k internetu .............................................................................................................. 10

Procházení webu.................................................................................................................... 12

13

Nastavení e-mailového účtu .................................................................................................. 13 Odeslání e-mailu .................................................................................................................... 13 Zobrazení e-mailu .................................................................................................................. 13 Odpověď na e-mail ................................................................................................................ 13 Smazání e-mailu ..................................................................................................................... 13

Gmail ...................................................................................................................................... 14

15

Přehled fotoaparátu ............................................................................................................... 15

Fotografování ......................................................................................................................... 16 Fotografování autoportrétu ................................................................................................... 16 Fotografování panoramatického snímku ............................................................................... 16 Použití HDR ............................................................................................................................ 16 Záznam videa ....................................................................................................................... 16 Nastavení fotoaparátu a videa ............................................................................................... 16

18

Galerie .................................................................................................................................... 18

Přehrávač videa ...................................................................................................................... 19

Přehrávač hudby .................................................................................................................... 19

FM rádio ................................................................................................................................. 20

8. Zprávy ............................................................................................................................. 21

Odeslání zprávy ...................................................................................................................... 21 Kontrola zprávy ...................................................................................................................... 21 Odpověď na zprávu ................................................................................................................ 21 Přeposlání nebo smazání zprávy ........................................................................................... 21

Smazání konverzace

.............................................................................................................21

9. Bluetooth ........................................................................................................................ 22

Bluetooth ............................................................................................................................... 22

10.Čtečka elektronických knih Prestigio................................................................................ 23

Nastavení čtečky elektronických knih.....................................................................................24

11.Google Maps ................................................................................................................... 25

Nalezení místa.........................................................................................................................25 Vytvoření trasy........................................................................................................................25

12. Obslužné programy......................................................................................................... 26

13.Nastavení tabletu

Mezinárodní normy

...........................................................................................................

15. Informace o specifické míře pohlcení (SAR)

...............................................................................

28

14. Technické parametry...................................................................................................... 31 32

..................................................................................................................32

16. Odstraňování problémů.................................................................................................. 33

Přehled čtečky elektronických knih ........................................................................................ 23 Stažení elektronické knihy...................................................................................................... 23 Čtení elektronické knihy ........................................................................................................ 24

Použití služby Google Maps.. ................................................................................................. 25

Hodiny .................................................................................................................................... 26

Kalendář ................................................................................................................................. 26 Bezdrátová připojení a sítě .................................................................................................... 28 Zařízení ................................................................................................................................... 28

Osobní .................................................................................................................................... 29 Účty ........................................................................................................................................ 29 Systém .................................................................................................................................... 29

1. Rozbalení

Obsah balení

• • USB kabel • Právní a bezpečnostní upozornění • Cestovní nabíječka • Stručný návod k obsluze • Záruční list

1

P

ř

ehled tabletu

1 4 3 5 7 6 8 1 Přední fotoaparát 2 Reproduktor 3 Tlačítko napájení 4 Tlačítko hlasitosti 5 Konektor sluchátek 6 Konektor Micro USB 7 Zadní fotoaparát 8 Mikrofon

Tlačítka

Tlačítka Nabídka, Domů a Zpět usnadňují ovládání tabletu. • Klepnutím na otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

• Klepnutím na se vrátíte na domovskou obrazovku.

• Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G 2

1

2.

Za

čí

n á me

Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio. Chcete-li si svůj produkt užít opravdu naplno a poznat všechny možnosti, které společnost Prestigio nabízí, přejděte na webovou stránku:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce:

www.prestigio.com/support 2

Nezakrývejte oblast s anténou rukou ani jinými předměty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybíjení baterie. Před použitím zařízení si prosím přečtěte část „Právní a bezpečnostní upozornění“ na krabici.

Vložení SIM karty

místo.

1. Vypněte zařízení a poté na boku otevřete krytku slotu pro SIM kartu.

2. Zasuňte standardní SIM kartu do slotu pro SIM kartu tak, aby zlaté kontakty na SIM kartě směřovaly dolů a seříznutý roh karty mířil dovnitř. Zatlačte na SIM kartu, až zapadne na 3. Zavřete krytku slotu pro SIM kartu.

• Použití nekompatibilních SIM karet, ruční seříznutí SIM karet nebo použití adaptérů SIM karet může poškodit karty nebo zařízení a může poškodit data uložená na kartách.

• Poškrábání či ohýbání SIM karet může mít za následek ztrátu kontaktů a informací, proto buďte při manipulaci, vkládání či vyjímání karet opatrní.

• Udržujte všechny SIM karty mimo dosah dětí.

Vložení paměťové karty

1. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty mířily dolů.

2. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

• Některé paměťové karty nemusí být se zařízením plně kompatibilní. Pokud použijete nekompatibilní kartu, může dojít k poškození zařízení nebo paměťové karty či k poškození dat, která jsou na ní uložena.

Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

2

Nabíjení baterie

baterie. Nová baterie je částečně nabita. Ikona baterie v pravém horním rohu ukazuje úroveň nabití 1. Připojte menší konec USB kabelu k Micro USB portu zařízení a větší konec kabelu zapojte do cestovní nabíječky.

2. Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve nabíječku odpojte od zařízení a poté ji odpojte z elektrické zásuvky.

Optimálního výkonu baterie dosáhnete pouze s originální příslušenstvím. Neoriginální příslušenství (např. nabíječky) mohou poškodit baterii a dokonce i tablet.

Optimalizace výkonu baterie

Zde se dozvíte několik rad, jak optimalizovat výkon baterie.

-

Vždy se ujistěte, že je profil vašeho tabletu správně nastaven, aby vyhovoval vašemu typu používání.

-

Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi nebo jiné aplikace, vypněte je.

-

Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou či střední hodnotu a na nejkratší možný čas.

-

Nepoužívejte a nepokládejte tablet v blízkosti magnetických objektů (např. rádio či televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na připojení k síti a velmi výrazně spotřebovat energii baterie.

Zapnutí tabletu

Tablet zapněte stisknutím a několikasekundovým podržením tlačítka napájení. 1. Po prvním zapnutí zařízení se na obrazovce zobrazí průvodce instalací Prestigio. Ten vám nabídne několik tipů na aplikace jiných výrobců. Klepněte na aplikace, které chcete do tabletu nainstalovat. Aplikace nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

2. Instalace aplikací do tabletu může chvíli trvat.

Chcete-li tablet vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Poté ve vyskakovacím okně klepněte na volbu

Vypnout

. Pokud nenainstalujete aplikace, které vám při prvním spuštění nabídne průvodce instalací Prestigio, můžete je klepnutím na ikonu na domovské obrazovce nainstalovat později.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím tabletu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo. Klepnutím na se vrátíte na domovskou obrazovku. Domovská obrazovka vašeho tabletu se skládá z těchto oblastí:

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

3

Vyhledávání Google Stavový pruh Aplikace a widgety Klávesy na obrazovce Výpis nabídky

Přizpůsobení tapety

Jako tapetu domovské obrazovky si můžete vybrat svoji oblíbenou fotografii. Buď si můžete vybrat z dostupných tapet, nebo můžete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek. 1. Klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a podržte jej stisknuté.

2. Zvolte jednu z těchto možností:

Průzkumník souborů ES

,

Galerie

,

Živé tapety

nebo

Tapety

.

3. Vyberte obrázek a klepněte na volbu

Nastavit tapetu

. Nebo vyberte obrázek, přetažením rámu změňte jeho velikost a poté klepněte na volbu

OK

.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

2. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.

3. Přetáhněte ji na náhled panelu.

1. Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky.

Odstranění položky z domovské obrazovky

2. V horní části domovské obrazovky se zobrazí volba 1. Klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.

Odstranit

.

3. Přetáhněte položku na volbu Odstranit.

4. Když volba

Odstranit

zčervená, pusťte položku.

Výpis nabídky

částí: Všechny své aplikace a widgety najdete ve výpisu nabídky. Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky. Výpis nabídky se skládá z několik panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo. Klepněte na položku nebo se vrátíte na domovskou obrazovku. Výpisu nabídky vašeho tabletu se skládá z těchto

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

4

Karta Aplikace Karta Widgety Klepnutím vstoupíte do obchodu s aplikacemi Aplikace

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

5

3. Z

á

klady

Tipy k dotykovému ovládání

prstů. Dotykový displej ovládejte výhradně pomocí

Klepněte na položku

klávesnice na obrazovce. Klepnutí slouží k otevření aplikace, k výběru položky v nabídce, ke stisknutí tlačítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí

3

Klepnutí a podržení

Pokud na nějakou položku klepnete a podržíte ji stisknutou více než 2 sekundy, otevře se nabídka dostupných voleb.

Tažení

Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovně po obrazovce přecházíte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího.

Přetahování nebo rolování

Svislým přetažením prstu po obrazovce otevřete rozevírací nabídku. Rolovat nahoru a dolů lze pomocí přetahování obrazovky.

Přiblížení

Odtáhněte po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa či obrázek se přiblíží.

Oddálení

Přitáhněte po obrazovce dva prsty k sobě a webová stránka, mapa či obrázek se oddálí.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

6

Posun

Posunutím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce nebo na obrazovce s aplikacemi zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dolů lze rolovat při prohlížení webu nebo seznamu, jako je například seznam kontaktů.

Oznamovací panel

-

Pokud se objeví nové oznámení, můžete otevřít oznamovací panel a na něm se podívat, čeho se toto přijaté oznámení týká. Chcete-li otevřít oznamovací panel, přetáhněte prst dolů z levé horní části obrazovky.

-

Oznamovací panel zavřete tím, že jej vytáhnete směrem nahoru.

-

Chcete-li oznámení odmítnout, klepněte na volbu .

Rychlá nastavení

-

obrazovky. Rychlá nastavení vám umožňují snadno zapnout režim Letadlo či Wi-Fi. Kromě toho nabízí rychlé odkazy pro změnu režimu a nastavení jasu či automatického otáčení. Chcete-li otevřít nabídku rychlého nastavení, přetáhněte prst dolů z pravé horní části

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

7

Stavové ikony

Ikony ve stavovém pruhu v horní části obrazovky poskytují informace o vašem tabletu:

Ikona V ý znam

Aktivován Tichý režim. Aktivován režim Vibrace. Režim Letadlo aktivován. Úroveň nabití baterie. Probíhá volání. Zmeškaný hovor. Nová zpráva SMS nebo MMS. Připojeno k síti GPRS. Připojeno k síti EDGE. Připojení k síti HSPA.

Ikona Význam

Připojeno k síti 3G. Připojeno k Wi-Fi. Bluetooth je aktivní. Připojeno k PC. Připojena kabelová sluchátka. SIM karta nenalezena. Je nastaven budík.

Připojení k PC

Pomocí Micro USB portu tabletu můžete vyměňovat média a jiné soubory s připojenými počítači.

Nahrání souborů z PC

1. Připojte tablet k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

2. Otevřete oznamovací panel a poté klepněte na volbu Připojeno jako multimediální zařízení > Multimediální zařízení (MTP).

3. Přesuňte soubory mezi tabletem a PC.

Uzamčení a odemčení obrazovky

• Uzamčení: stiskněte tlačítko napájení.

Tablet však přesto umožňuje: • Přehrávání hudby.

• Úpravu úrovně hlasitosti.

Pokud tablet nepoužíváte, uzamkněte jej, abyste předešli nechtěným činnostem a šetřili baterii. • Odemčení: stiskněte tlačítko napájení a poté odemkněte obrazovku přetažením ikony. Když je tablet uzamčen, nestane se při dotyku displeje nic. • Příjem hovorů, textových zpráv a jiných aktualizací.

Použití sluchátek při hovoru či poslechu hudby.

Automatické zamykání

Můžete nastavit časový interval, po jehož uplynutí bude obrazovka zamykána automaticky. 1. Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Nastavení

>

Displej

>

Spánek

.

2. Vyberte požadovaný interval.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

8

Nastavení symbolu odemykání obrazovky

nebo když byl určitou dobu ve stavu nečinnosti. • Ve výpisu nabídky klepněte na položku

Nastavení

> Své osobní informace můžete chránit před neoprávněným přístupem ostatních nastavením symbolu odemykání obrazovky nebo můžete nastavit odemykání pomocí kódu PIN nebo odemykání pomocí hesla. K odemčení obrazovky budete vyzváni pokaždé, když tablet zapnete

Zabezpečení

>

Zámek obrazovky

.

Odemknutí tabletu

Aktivujte displej stisknutím tlačítka napájení a zadejte kód pro odemčení. Pokud jste zapomněli symbol či kód pro odemykání obrazovky, máte pět pokusů na odemčení tabletu. Pokud ani poté nebude možné tablet odemknout, vezměte jej k prodejci, který provede reset zařízení.

Psaní textu Změna způsobu psaní

Aplikaci pro psaní lze stáhnout nebo využít metodu předinstalovanou v tabletu. Chcete-li změnit způsob psaní, postupujte takto: 1. Ve výpisu nabídky klepněte na volbu

Nastavení

>

Jazyk a psaní

>

Výchozí

.

2. Vyberte požadovaný způsob psaní.

Použití klávesnice Prestigio

Psaní textu

• Psaní velkých písmen: před klepnutím na písmeno klepněte na klávesu Shift . Nebo klepněte a podržte klávesu Shift a poté klepněte na písmeno. • Psaní malých písmen: znovu klepněte na klávesu Shift a poté klepněte na písmeno.

• Psaní čísel, symbolů a interpunkce: klepněte na .

Vyjmutí či kopírování textu

1. Vyberte požadovaný text a klepněte na položku nebo . Vybraný text je tím vyjmut či zkopírován do schránky.

2. V poli určeném pro vkládání textu klepněte a podržte přitisknutý prst v místě, kam chcete text vložit.

3. Klepněte na volbu

Vložit

.

Aktualizace systému

Váš tablet může kontrolovat nové aktualizace, a v případě, že nějakou nalezne, vás o tom bude informovat. Aktualizace můžete vyhledat rovněž ručně. Tuto volbu můžete nastavit v nabídce

Nastavení

>

O tabletu

>

Aktualizace systému

. Během aktualizace zařízení nemačkejte žádná tlačítka.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

9

4.

Web a síť

Tablet můžete připojit k internetu a procházet na něm webové stránky.

Připojení k internetu

operátora. Váš tablet se k internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového připojení mobilního

4

Datové připojení

Můžete použít datové připojení mobilního operátora. Některé aplikace a služby mohou přenášet data před mobilní síť mobilního operátora, což může mít za následek dodatečné poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

Zapnutí či vypnutí datového připojení

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na volbu

Více...

>

Mobilní sítě

>

Data povolena

.

.

3. Klepnutím zapněte či vypněte datové připojení.

Pokud nemáte zapnuté datové připojení a ani nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebudete přijímat automatické aktualizace e-mailových účtů a účtů sociálních sítí, ani jiné synchronizační informace.

Zapnutí či vypnutí datového roamingu

operátora. Připojte se k partnerské síti vašeho mobilního operátora a mějte přístup k datovým sítím v době, kdy se nenacházíte v oblasti pokrytí mobilní sítě vašeho operátora. Využívání datových sítí v době roamingu může být finančně nákladné. Před použitím datového roamingu se informujte o cenách datového roamingu u svého mobilního 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na volbu

Více...

>

Mobilní sítě

>

Datový roaming

.

3. Klepnutím zapněte či vypněte datové připojení.

.

Sledování datového využití

Pokud máte nastaveno omezení využívání dat, je důležité mít přehled o svých aktivitách a aplikacích, které odesílají a přijímají data, jako je procházení webu, synchronizace on-line účtů a příjem pošty nebo sdílení aktualizací stavu. Chcete-li ušetřit datové využití, připojujte se k síti Wi-Fi vždy, když je to možné, a snižte frekvenci synchronizace svých on-line účtů a e-mailů. Datové využití měřené tabletem se může lišit od skutečného datového využití. 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

2. Klepněte na volbu

Datové využití

.

3. Zapněte datové připojení, vyberte volbu

Nastavit limit mobilních dat

na automatickou deaktivaci datové připojení, když dosáhnete nastaveného limitu.

4. Klepněte na volbu

Cyklus datového využití

a můžete nastavit konkrétní časový interval, abyste viděli, kolik dat jste využili.

5. Přetažením červené značky nastavte měsíční datový limit.

10 Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

Wi-Fi

Chcete-li využívat služeb internetu nebo sdílet soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Pokud chcete použít Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu či hotspotu. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se může lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy, nebo obyčejné zdi mezi pokoji, které musí signál Wi-Fi cestou zdolávat.

Připojení k bezdrátové síti

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu a následně klepnutím na volbu

- Wi-Fi

zapněte Wi-Fi.

2. V části Wi-Fi se zobrazí seznam zjištěných sítí.

3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče a hesla. Při dalším připojování tabletu k dříve přistupované bezdrátové síti již nebude třeba znovu zadávat klíč nebo jiné bezpečnostní informace.

Zapnutí či vypnutí Wi-Fi

Postupujte takto:

-

V rychlém nastavení klepněte na položku

WI-FI

.

-

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu na volbu

Wi-Fi

zapněte nebo vypněte Wi-Fi. a následně klepnutím

Vymazání uložené bezdrátové sítě

automaticky připojovat. Jakákoli síť, která kdy byla uložena, včetně aktuální sítě, bude vymazána. Tablet se k ní nebude 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu a následně klepněte na volbu

Wi-Fi

.

2. Klepněte na bezdrátovou síť, k níž jste byli připojeni.

3. Klepněte na volbu

Zapomenout

.

Použití tabletu jako bezdrátového routeru

• Ujistěte se, že je datové připojení zapnuto.

Sdílejte datové připojení s ostatními zařízeními tím, že tablet proměníte v bezdrátový router. • Pokud chcete využívat tuto službu, musíte mít ke svému účtu přiřazený datový plán schválený od svého poskytovatele mobilních služeb.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na volbu

Více...

>

Tethering a přenosný hotspot.

.

3. V nabídce

- Nastavení Wi-Fi hotspotu

Pokud jste vybrali v nabídce zadejte název routeru a použijte výchozí název routeru.

4. Vyberte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro váš bezdrátový router.

Zabezpečení

5. Klepnutím zapněte přenosný Wi-Fi hotspot.

volbu využívat váš tablet jako bezdrátový router.

Žádné

, není třeba zadávat heslo. Heslo je klíčem, který musí zadat ostatní uživatelé na svých zařízeních, aby se mohli připojit a

Sdílení mobilního datového připojení pomocí USB tetheringu

• Ujistěte se, že je v tabletu vložena SIM karta.

mobilních služeb.

Datové připojené svého tabletu můžete propůjčit počítači, aby se i on mohl připojovat k internetu. • Musíte mít do datového plánu přidán USB tethering, což může mít za následek účtování další poplatků. Podrobnosti se dozvíte od svého poskytovatele

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

11

1. Připojte tablet k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

2. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

3. Ujistěte se, že je datové připojení zapnuto.

4. Klepněte na volbu

Více...

>

Tethering a přenosný hotspot.

5. Klepněte na volbu

USB tethering

.

Procházení webu

Pomocí svého tabletu můžete procházet webové stránky. Před procházením webových stránek prosím potvrďte, že máte zapnuto datové připojeno či připojení Wi-Fi.

Procházení webových stránek

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

2. Zadejte klíčová slova vyhledávání nebo adresu webové stránky.

3. Při procházení webové stránky můžete:

-

Klepnutím na volbu přejdete na předcházející webovou stránku.

-

Klepnutím na volbu přejdete na další webovou stránku.

-

Klepnutím na volbu znovu načtete aktuální webovou stránku. Během toho, co zařízení načítá webové stránky, se tato ikona změní na .

-

Klepnutím na volbu uložíte aktuální webovou stránku do záložek.

-

Klepnutím na volbu vyhledáte informace.

-

Klepnutím na volbu zavřete aktuální kartu.

-

Klepnutím na ikonu otevřete novou kartu.

-

Po klepnutí na volbu můžete procházet webové stránky z nabídek

Záložky, Historie

a

Uložené stránky.

Přidání záložek

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Zadejte klíčová slova vyhledávání nebo adresu webové stránky.

3. Procházejte webové stránky.

4. Klepněte na volbu .

.

Stahování souborů

Můžete stahovat soubory a aplikace přímo z oblíbených webových stránek. Soubory a aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. V rámci ochrany tabletu a osobních dat velmi doporučujeme stahovat a otevírat pouze soubory, kterým důvěřujete. Než bude možné staženou aplikaci nainstalovat, je třeba nastavit tablet tak, aby umožňoval instalaci aplikací třetích stran. Toto nastavení provedete v nabídce

Nastavení systému

>

Zabezpečení

>

Neznámé zdroje

.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

2. Přejděte na webovou stránku, ze které je možné soubor stáhnout.

3. Postupujte podle pokynů, které jsou pro aplikace uvedené na webové stránce.

Zobrazení stažených souborů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Klepnutím na soubor jej otevřete.

Nastavení prohlížeče

Přizpůsobte si webový prohlížeč, aby vyhovoval vašim potřebám procházení. Nastavte volby zobrazení, soukromí a zabezpečení při používání webového prohlížeče. • Na obrazovce prohlížeče klepněte na volbu >

Nastavení

.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

12

5. Pošta

Pomocí této aplikace můžete odesílat a číst e-mailové zprávy. Nyní se dozvíte, jak odesílat nebo prohlížet e-mailové zprávy prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

Nastavení e-mailového účtu

5

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na a proveďte jeden z těchto kroků:

-

Pokud je to poprvé, co přidáváte do aplikace Pošta e-mailový účet, rovnou přejděte k dalšímu kroku.

-

Pokud jste do aplikace Pošta již nějaký e-mailový účet přidávali, klepněte na volbu >

Nastavení

>

PŘIDAT ÚČET

. 2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj e-mailový účet.

3. V případě soukromého e-mailového účtu klepněte na volbu

Další

, nebo v případě firemního e mailového účtu klepněte na volbu zařízení.

Ruční nastavení.

4. Nastavení dokončete podle pokynů.

Jakmile dokončíte nastavování e-mailového účtu, budou e-mailové zprávy staženy do Konfiguraci poštovního serveru proberte se svým poskytovatelem e-mailových služeb.

Odeslání e-mailu

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na . 2. Přepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

3. Klepněte na volbu .

4. Určete minimálně jednoho příjemce.

-

Pokud chcete navázat více příjemců do kopie (Cc) nebo skryté kopie (Bcc) e-mailové zprávy, klepněte na >

Kopie / Skrytá kopie

. 5. Zadejte předmět a poté napište text.

-

Přidání přílohy: klepněte na >

Přiložit soubor

a poté vyberte soubory, které chcete odeslat. 6. Klepnutím na e-mail odešlete.

Zobrazení pošty

-

Pomocí 1. Ve schránce můžete klepnutím na volbu zkontrolovat, zda nedorazil nový e-mail. 2. Po klepnutí na požadovaný e-mail si jej můžete přečíst.

nebo zobrazíte předchozí nebo další e-mail.

Vyhledání e-mailu

1. Klepnutím na volbu zobrazíte řádek pro vyhledávání.

2. Z rozevíracího seznamu vyberte volbu hledání.

3. Do řádku pro vyhledávání napište několik prvních písmen odesílatele e-mailu nebo předmětu.

4. Vyberte e-mail ze seznamu.

Odpověď na e-mail

2. Klepněte na volbu 1. Ve schránce e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu.

a poté napište e-mail. 3. Klepnutím na volbu e-mail odešlete.

Smazání e-mailu

• Klepněte na e-mail, který chcete odstranit, a poté klepněte na volbu .

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

13

Gmail

Pomocí této aplikace můžete rychle a přímo přistupovat ke službě Google Mail.

Zobrazení schránky účtu Gmail

Do schránky chodí všechny přijaté e-mailové zprávy. 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

2. Na obrazovce se zobrazí schránka s doručenou poštou.

3. Klepnutím na volbu >

Obnovit

můžete zkontrolovat, zda nedorazila nová pošta. 4. Po klepnutí na požadovaný e-mail si jej můžete přečíst.

5. Na předchozí nebo další e-mail přejdete přetažením vlevo nebo vpravo.

Přidat tuto e mailovou adresu do seznamu kontaktů. Označit tento e-mail jako upomínku. Odpovědět na tento e-mail. Odpovědět příjemcům nebo přeposlat e-mail ostatním. všem Uložit tento e-mail pro budoucí použití. Odstranit tento e-mail. Označit tento e-mail jako nepřečtený. Přidat tomuto e-mailu štítek.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

14

6. Fotoaparát

Pomocí tabletu můžete dle libosti fotografovat i natáčet videa. Kromě zadního fotoaparátu je zařízení vybaveno také předním fotoaparátem určeným pro videohovory a focení autoportrétů. LED blesk na zadní straně vám v případě potřeby poskytne osvětlení navíc.

6 -

Chcete-li použít fotoaparát, na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu .

Přehled fotoaparátu

Klepnutím vyberte režim snímání.

Výběr režimu snímání

Vyfotogra fování snímku. Klepnutím můžete přepínat fotoaparáty a měnit nastavení. Při použití fotoaparátu můžete rolovat dolů a zvolit požadovaný režim snímání. Na výběr jsou tyto režimy snímání: Vyfotografování jednoho snímku. Záznam videa. Fotografování panoramatického snímku. Jedná se o snímání fotografie, která se skládá s několika fotografií spojených dohromady.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

15

Fotografování

resp. oddálení.

1. Zapněte fotoaparát.

2. Odtáhněte po obrazovce dva prsty od sebe nebo je přitáhněte k sobě, čímž provedete přiblížení, 3. V případě potřeby změňte nastavení fotoaparátu.

4. Stačí namířit fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat. Fotoaparát automaticky upravuje ostření podle toho, jak se pohybujete.

5. Klepnutím na volbu vyfotografujete snímek.

Fotografování autoportrétu

1. Zapněte fotoaparát.

2. Na obrazovce klepněte na volbu 3. Klepnutím na volbu > . vyfotografujete snímek.

Fotografování panoramatického snímku

1. Zapněte fotoaparát.

Tabletem můžete vyfotografovat do jediné fotografie cokoli, bez ohledu na šířku či výšku objektu. 2. Klepněte na volbu a poté klepněte na volbu . 3. Jakmile jste připraveni vyfotografovat první snímek, klepněte na volbu . Zobrazí se směrové šipky, které vás v režimu na šířku vyzývají k posouvání vlevo či vpravo (nebo nahoru a dolů v případě režimu na výšku).

4. Plynule přejíždějte tabletem ve směru šipek a se zastavte, jakmile na obrazovce hledáčku uvidíte celý rám. Fotoaparát automaticky zachytí další snímek.

5. Tento krok opakujte i u zbývajících snímků.

6. Fotoaparát snímky spojí do jedné výsledné fotografie.

V tomto režimu je deaktivován blesk i možnost přibližování.

Použití HDR

Fotografujete-li proti jasnému pozadí, využijte HDR (High Dynamic Range), aby bylo vše na fotografii zachyceno jasně a ostře. HDR rozjasní detaily v jasných i tmavších oblastech, dokonce i ve vysoce kontrastním osvětlení. 1. Zapněte fotoaparát.

2. Klepněte na volbu > .

3. Jakmile jste připraveni vyfotografovat snímek, klepněte na volbu .

Během fotografování s využitím HDR s tabletem nehýbejte.

Záznam videa

1. Zapněte fotoaparát.

2. Klepněte na volbu a poté klepněte na volbu .

3. Během nahrávání můžete provádět tyto činnosti:

-

Můžete provádět libovolné přibližování a oddalování.

-

Chcete-li vyfotografovat snímek během záznamu videa, stačí klepnout na obrazovku.

4. Chcete-li záznam ukončit, klepněte na volbu .

Nastavení fotoaparátu a videa

1. Zapněte fotoaparát.

Než vyfotografujete snímek nebo nahrajete video, upravte nastavení fotoaparátu. 2. Vyberte / a poté klepnutím na volbu > přizpůsobte fotoaparát.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

16

- Ukládat polohu

: Připojit k fotografii značku s polohou GPS.

- Velikost snímku

: Pro snímek můžete vybrat některou z celé řady standardních velikostí.

- Vybrat ISO

: Hodnota ISO určuje světelnou citlivost senzoru snímání fotoaparátu. Nastavení ISO na vysokou hodnotu zvýší světelnou citlivost, ale rovněž může do snímku přidat obrazový šum. Nízké hodnoty slouží pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty jsou určeny pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty.

- Expozice:

Tato volba určuje, kolik světla se dostává k senzoru fotoaparátu. V případě situací s horším osvětlením použijte vyšší expozici.

- Vyvážení bílé:

Vyberte příslušné vyvážení bílé, aby měly snímky realistickou barevnou škálu. Nastavení sou navržena pro specifické světelné situace. Tato nastavení jsou podobná tepelné hodnotě expozice vyvážení bílé u profesionálních fotoaparátů.

- Barevný efekt:

Máte možnost výběru různých fotografických efektů, které vyhoví vašim potřebám.

- Režim scény

: Vyberte požadovaný režim scény.

- Detekce obličeje

: Nastavení ideální expozice a ostrosti obličejů.

- Obnovit výchozí nastavení

: Obnovení výchozích nastavení. Chcete-li zlepšit signál GPS, nefotografujte v místech, kde může být signál blokován, například mezi budovami nebo v nízko položených oblastech, či ve špatných povětrnostních podmínkách. Vaše poloha se může u snímků objevit, když je nahrajete na internet. Pokud si to nepřejete, deaktivujte přidávání informací o poloze GPS.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

17

7. Multimédia

Tablet nabízí různé druhy multimédií pro vaši zábavu. Můžete si prohlížet galerii fotografií, poslouchat hudbu nebo sledovat videa.

7

Galerie

V

Galerii

můžete zobrazovat všechny fotografie a videa uložené v tabletu. • Chcete-li otevřít Galerii, na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na V závislosti na softwaru nainstalovaném v zařízení nemusí být některé formáty souborů podporovány. .

Zobrazení fotografií

2.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na V Galerii klepnutím na položku otevřete rozevírací seznam a poté klepněte na položku

Alby

/

Místa

/

Čas

.

3. Procházejte k albu nebo ke skupině fotografií.

4. Klepnutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

.

Přiblížení a oddálení

Přiblížení či oddálení lze provést jedním z těchto způsobů: • Přiblížení lze provést tím, že kdekoli poklepete.

• Přiblížit lze rovněž tím, že odtáhnete dva prsty od sebe. Pokud je přitáhnete k sobě, provedete oddálení. Na původní zobrazení se vrátí poklepáním.

Spuštění prezentace fotografií

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Procházením vyberte album nebo skupinu fotografií.

3. Klepněte na volbu >

Prezentace

.

.

Úprava fotografií

Smazat

Během prohlížení fotografií klepněte na a použijte následující funkce: : Smazání fotografie.

Prezentace

: Spuštění prezentace s obrázky z aktuální složky.

Upravit

: Spuštění aplikace Paper Artist za účelem úpravy fotografie.

Otočit vlevo

: Otočení proti směru hodinových ručiček.

Otočit vpravo

: Otočení po směru hodinových ručiček.

Oříznout:

Možnost úpravy velikosti oranžového rámu značícího oříznutí fotografie a následné uložení oříznuté fotografie.

Nastavit obrázek jako

: Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu.

Podrobnosti

: Kontrola informací o souboru fotografie.

Sdílení fotografií

Bluetooth. Své fotografie můžete sdílet s jiným zařízením prostřednictvím e-mailu, zpráv MMS či rozhraní 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

2. Vyberte fotografie, které chcete sdílet.

3.

Klepnutím na volbu otevřete rozevírací seznam a poté klepněte na položku

E-mail

/

Zpráva

/

Bluetooth

.

20 Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

Mazání fotografií

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Vyberte fotografie, které chcete smazat.

3. Klepněte na volbu a poté klepněte na volbu

Smazat

.

Přehrávač videa

Přehrávač videa v tabletu můžete použít ke sledování videa. .

Sledování videa pomocí přehrávače videa

2. Vyberte video, které chcete sledovat.

4. Stiskem tlačítka ovládání hlasitosti upravte zvuk.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Přehrávač videa.

3. Přehrávání videa ovládáte pomocí tlačítek na obrazovce.

5. Klepnutím na volbu můžete vybrat další možnosti.

Sdílení videí

3.

E-mail

/ 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Přehrávač videa.

2. Vyberte videa, která chcete sdílet.

Klepnutím na volbu otevřete rozevírací seznam a poté klepněte na položku

Zpráva

/

Bluetooth

.

P

ř

ehr

volbu

á

va

.

č

hudby

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Aplikace Hudba je středobodem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v tabletu nebo je přehrávána prostřednictvím hudební služby. • Chcete-li použít hudební přehrávač, na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na

Procházení hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. Můžete:

-

Po klepnutí na volbu

Interpreti / Alba / Seznamy skladeb

můžete procházet skladby seřazené podle interpreta, alba nebo seznamu skladeb.

-

Po klepnutí na volbu

Skladby

můžete procházet všechny skladby.

-

Klepněte na volbu

Aktuální přehrávání

a budete moci zkontrolovat skladbu, která je právě spuštěna.

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. V seznamu klepněte na skladbu.

3. Přehrávání hudby můžete ovládat pomocí těchto kláves: .

Zpět na aktuální seznam skladeb. Zapnutí náhodného přehrávání. Volba režimu přehrávání: Opakovat jednu, Opakovat vše nebo Vypnuto. Přechod na předchozí skladbu. Klepnutí a podržení slouží k rychlému přetáčení zpět. Přechod na další skladbu. Klepnutí a podržení slouží k rychlému přetáčení vpřed. Pozastavení a obnovení přehrávání.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

20

Nastavení skladby jako vyzvánění

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. V seznamu klepněte na skladbu.

3. Klepněte na volbu a vyberte položku

Použít jako vyzvánění

.

Smazání skladby

1. V seznamu klepněte na skladbu.

2. Klepněte na volbu a vyberte položku

Smazat

.

.

Váš seznam skladeb

Vytvoření seznamu skladeb

Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam skladeb. 1. V seznamu klepněte na skladbu.

2. Klepněte na volbu a vyberte položku

Přidat do seznamu skladeb

.

3. Na vyskakovací obrazovce klepnutím na volbu

Nový

vytvořte nový seznam skladeb.

4. Zadejte název a klepněte na volbu

Uložit

.

Přejmenování či smazání seznamu skladeb

1. Klepnutím na volbu

Seznamy skladeb

zobrazíte všechny své seznamy skladeb.

2. Klepněte na seznam skladeb, který chcete smazat nebo přejmenovat, a podržte jej stisknutý.

3. Na vyskakovací obrazovce vyberte volbu

Přejmenovat/Smazat

.

FM r

á

dio

Pomocí tabletu můžete poslouchat rádiové stanice. Před použitím FM rádia v tabletu je třeba připojit sluchátka.

Poslech rádiové stanice

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu

FM rádio

.

2. Klepněte na volbu >

Vyhledat

. Hledání a ukládání dostupných kanálů bude zahájeno automaticky.

3. Přehrávání hudby můžete ovládat pomocí těchto kláves: Zapnutí či vypnutí FM rádia. Přepínání mezi stereo a mono výstupem. Další volby. Přechod na předchozí kanál. Přechod na další kanál.

Záznam rádiových programů

2. Klepněte na volbu > Při poslechu rádiového programu jej můžete nahrávat. 1. Nalaďte požadovanou rádiovou stanici.

Zahájit záznam

.

3. Klepněte na volbu >

Zastavit záznam

.

4. Zvuková nahrávka se automaticky uloží.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

20

8. Zpr

á

vy

Zprávy vám umožňují výměnu textových zpráv s ostatními zařízeními podporujícími službu SMS a MMS prostřednictvím mobilní sítě. Vaše odeslané a přijaté zprávy jsou přehledně seskupeny do konverzací podle jména kontaktu či telefonního čísla.

8

Odesl

á

n

í

zpr

á

vy

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na . 2. Klepnutím na volbu zahajte vytváření nové zprávy.

3. Příjemce můžete přidat těmito způsoby:

-

Zadejte telefonní číslo.

-

Klepněte na volbu , vyberte kontakty a poté klepněte na volbu

OK

.

4. Zadejte textovou zprávu do pole pro vkládání textu.

5. Klepnutím na volbu přidejte obrázek/video/zvuk/prezentaci, pokud chcete odeslat MMS.

6. Klepnutím na volbu zprávu odešlete.

Množství textu jedné zprávy je omezeno počtem znaků (zobrazeno nad tlačítkem odeslat). Pokud toto omezení překročíte, textová zpráva bude doručena jako jeden celek, ale bude za ni účtována částka jako za více zpráv.

Kontrola zpr

á

vy

V závislosti na nastavení oznamování váš tablet při přijetí zprávy přehraje zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Ve stavovém řádku je rovněž zobrazena ikona nové zprávy. Příchozí zprávy jsou seskupovány do vláken podle kontaktů. • Otevřete oznamovací panel a poté klepněte na upozornění na novou zprávu.

• Přejděte do aplikace Zprávy a otevřete zprávu.

Odpov

ěď

na zpr

á

vu

1. Na obrazovce Zprávy klepnutím na kontakt (nebo telefonní číslo) zobrazte vlákno obsahující zprávy vyměňované mezi vámi a kontaktem. 2. Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu.

3. Klepnutím na volbu zprávu odešlete.

P

ř

eposl

á

n

í

nebo smaz

3. Ve vyskakovacím okně (

á

n

í

zpr

á

vy

Možnosti zprávy

1. Na obrazovce Zprávy klepnutím na kontakt (nebo telefonní číslo) zobrazte vlákno obsahující zprávy vyměňované mezi vámi a kontaktem. 2. Klepněte na zprávu a podržte ji stisknutou.

), vyberte volbu

Přeposlat

či

Smazat

.

Smaz

á

n

í

konverzace

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Zobrazí se obrazovka se zprávami.

3. Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo a podržte je stisknuté.

4. Klepněte na volbu .

.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

21

9. Bluetooth

Bluetooth

Váš tablet se může připojovat ke kompatibilním zařízením Bluetooth za účelem přenosu dat. Rozhraní Bluetooth vytváří přímé bezdrátové spojení mezi dvěma zařízeními na krátkou vzdálenost. kopií nebo ilegálnímu odposlouchávání komunikace pro komerční účely).

9

Nepoužívejte funkci Bluetooth k nezákonným účelům (například vytváření pirátských

Spárování se zařízením Bluetooth

1. Klepněte na volbu .

2. Klepnutím zapněte nebo vypněte funkci

Bluetooth

.

3. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth.

4. Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit.

5. Klepněte na volbu

Spárovat

. Spárování proběhne, pokud vaši žádost přijme i druhé zařízení.

Zrušení párování se zařízením Bluetooth

2. Klepněte na volbu

Zrušit spárování

.

1. Vyberte zařízení, s nímž chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu .

Odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1. Klepněte na volbu .

2. Klepnutím zapněte nebo vypněte funkci

Bluetooth

.

3. Spárujte se se zařízením Bluetooth.

4. Vyberte soubor, který chcete sdílet.

5. Klepnutím na volbu soubor odešlete prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

6. Vyberte zařízení, čímž zahájíte odesílání souboru.

Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1. Klepněte na volbu .

2. Klepnutím zapněte nebo vypněte funkci

Bluetooth

3. Klepnutím na model tabletu nastavte viditelnost telefonu pro okolní zařízení Bluetooth.

4. Přijměte požadavek a spárujte se se zařízením Bluetooth.

5. Otevřete oznamovací panel a klepněte na volbu .

Přijmout

.

Soubory přijaté prostřednictvím rozhraní Bluetooth jsou uloženy ve složce Bluetooth.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

22

10.

Č

te

č

ka elektronick

ý

ch knih Prestigio

Pomocí aplikace Čtečka elektronických knih Prestigio můžete snadno a rychle stahovat a číst v tabletu elektronické knihy. • Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

P

ř

ehled

č

te

č

ky elektronick

ý

ch knih

Zobrazení vaší poličky.

10

Nalezení elektronických knih v knihovně. Přechod do knihkupectví. Změna jiné položky hledání. Elektronické knihy. Hledání elektronických knih podle klíčového slova. Úprava kolekcí. Úprava poličky.

Sta

ž

en

í

elektronick

é

knihy

Pomocí čtečky elektronických knih Prestigio můžete stahovat elektronické knihy. Některé elektronické knihy jsou ke stažení zdarma, za stažení jiných je potřeba zaplatit. Při nákupu elektronické knihy budete vyzváni, abyste potvrdili způsob platby. 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na volbu

Knihkupectví

.

3. Vyhledejte požadovanou elektronickou knihu.

4. Klepnutím na položku elektronickou knihu stáhněte.

.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

23

Č

ten

í

elektronick

é

knihy

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na kartu

Moje polička

nebo

Moje knihovna

.

3. Najděte požadovanou elektronickou knihu.

4. Klepnutím na elektronickou knihu zahájíte její čtení.

.

Přidání záložky

1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu .

2. Klepněte na volbu a poté klepněte na volbu

Nová záložka

.

3. Vybraná stránka je přidána do záložek.

Přiblížení a oddálení

četlo. 2. Klepněte na volbu .

3. Klepněte na volbu Při čtení elektronických knih můžete obrazovku přibližovat nebo oddalovat tak, aby se vám dobře 1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu .

Přiblížit

nebo

Oddálit

.

Nastaven

í č

te

č

ky elektronick

2. Klepněte na volbu

Nastavení

3. Vyberte požadované volby.

.

ý

ch knih

Při čtení elektronické knihy můžete nastavit čtečku elektronických knih Prestigio. 1. Během čtení elektronické knihy klepněte na volbu .

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

24

11. Google Maps

Pomocí této aplikace určíte přesnou polohu tohoto tabletu, můžete vyhledávat určitá místa nebo si nechat určit trasu ke konkrétnímu místu.

11

Pou

ž

it

í

slu

ž

by Google Maps

Služba Google Maps vám umožňuje sledování aktuální polohy a vytvoření podrobné trasy k cílovému místu. Rovněž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pomůže na mapě najít body zájmu či adresy, nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic. • Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

Aplikace Google Maps nemá pokrytí přes všechny země a města.

Nalezen

í

m

í

sta Zapnutí či vypnutí služby určení polohy

Pokud chcete, aby tablet určil vaši polohu, musíte zapnout službu určení polohy. 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

2. Klepněte na volbu

Přístup k umístěním

.

3. Zapněte

Přístup k mé poloze

.

Nalezení vaší polohy

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na . 2. Klepnutím na volbu najděte svoji polohu na mapě.

Pokud se nacházíte v oblasti, kde je kolem hodně budov, může mít aplikace Poloha problém s určením vaší přesné polohy.

Hledání místa

shody. Můžete hledat název organizace, ulice či města. Během psaní se budou zobrazovat navrhované 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na volbu .

3. Zadejte místo, které chcete hledat.

4. Vyberte požadované místo v seznamu výsledků.

.

Vytvo

ř

en

í

trasy

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepnutím na volbu vytvoříte trasu.

3. Vyberte, jak se chcete do cíle dostat.

4. Zadejte počáteční a koncový bod.

5. Otevře se mapa zobrazující trasu vedoucí k cíli.

.

Nastavení map

Nastavení

. Službu Google Maps můžete nastavit, stačí během prohlížení map klepnout na volbu >

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

25

12. Obslu ž n é programy 12

Hodiny

Aplikace hodin slouží k nastavení budíku, kontrole času pro různá místa ve světě, měření času formou stopek a nastavení časovače. • Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na .

Světové hodiny

Na obrazovku světových hodin můžete přidat město. 1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na 2. Klepněte na volbu .

3. Rolujte seznamem a klepněte na město, které chcete přidat.

.

Poplach

Můžete nastavit jeden nebo více budíků.

Nastavení budíku

1. Na obrazovce s hodinami klepněte na .

2. Klepnutím na volbu + přidejte nový budík.

3. Pomocí virtuální číselné klávesnice nastavte čas aktivace budíku.

4. Klepněte na volbu

OK

.

5. Pokud chcete nastavit budík na více dní, klepněte na volbu

Opakovat

.

Vypnutí budíku

1. Vyberte budík, který chcete vypnout.

2. Přetáhněte posuvník do polohy Vypnuto.

Zastavení zvonícího budíku

Když začne budík zvonit:

-

Přetáhněte na : vyzvánění budíku se ukončí;

Z

-

Přetáhněte na

Z Z

: budík začne znovu zvonit za určenou dobu.

Odstranění budíku

1. Klepněte na budík, který chcete smazat, a podržte jej stisknutý.

2. Klepněte na volbu .

Kalend

ář

Můžete vytvořit vlastní události a přidat ji do plánu ve svém kalendáři. • Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na . Klepnutím na volbu můžete přepnout mezi denním, týdenním, měsíčním a programovým zobrazením kalendáře.

Vytvoření události

2. Klepnutím na volbu 1. Přejděte do nabídky , vyberte datum.

vytvořte novou událost. 3. Upravte nastavení připomenutí.

4. Uložte událost klepnutím na volbu

Hotovo

.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

26

Správa událostí

Úprava události

zobrazení. Upravovat můžete pouze události, které jste sami vytvořili. 1. Během prohlížení kalendáře klepnutím na volbu přepněte kalendář do programového 2. Klepněte na událost, kterou chcete upravit, a poté klepněte na volbu .

3. Proveďte změny události.

4. Klepněte na volbu

Hotovo

.

Smazání události

• Vyberte událost, kterou chcete smazat, a poté klepněte na volbu .

Vymazání všech událostí

• Přejděte do nabídky a poté klepněte na volbu >

Vymazat události

.

Sdílení události

zobrazení. Událost v kalendáři můžete sdílet ve formě souboru vCalendar přes rozhraní Bluetooth nebo jejím odesláním jako přílohy e-mailové zprávy. 1. Během prohlížení kalendáře klepnutím na volbu přepněte kalendář do programového 2. Vyberte událost, kterou chcete sdílet, a poté klepněte na volbu .

3. Vyberte, jak si přejete událost odeslat.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

27

13. Nastaven

í

tabletu

Pomocí této aplikace můžete řídit a upravovat natavení tabletu.

-

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu .

13

Bezdr

á

tov

á

p

ř

ipojen

í

a s

í

t

ě Wi-Fi

Aktivace funkce Wi-Fi, abyste se dalo připojit k síti Wi-Fi a přistupovat k internetu nebo jiným zařízením v síti.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth, aby bylo možné přenášet data na krátké vzdálenosti.

Datové využití

Přehled o datovém využití a úprava nastavení omezení.

Více…

• Nastavení následujících položek.

Režim Letadlo

Aktivací režimu Letadlo zakážete všechny bezdrátové funkce zařízení. Budete moci využívat pouze funkce nevyžadující připojení k síti. Režim Letadlo deaktivuje bezdrátové funkce proto, aby snížil možné rušení systémů letadla a jiného elektrického vybavení. •

VPN

Nastavení a správa virtuálních soukromých sítí (VPN).

Tethering a přenosný hotspot -

Nastavte zařízení jako bezdrátový modem připojený k počítači prostřednictvím rozhraní USB.

-

Nastavte zařízení jako bezdrátový přístupový bod pro jiná zařízení.

-

Po aktivaci funkce Bluetooth tetheringu budete moci sdílet mobilní síť s počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth. •

Mobilní sítě -

Datové připojení: Slouží k povolení datových sítí s přepínáním paketů pro síťové služby.

-

Datový roaming: Použijte zařízení k připojení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo domácí síť není k dispozici.

-

Síťový režim: Vybraný režim preferované sítě.

-

APN: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).

-

Chcete-li ušetřit baterii, používejte pouze sítě 2G.

-

Síťoví operátoři: Hledejte dostupné sítě a vyberte si síť pro roaming.

Za

ří

zen

í Zvuk -

Vyberte zvukové profily tabletu.

-

Nastavení hlasitosti, určení vyzvánění a upozornění.

Displej

Změna nastavení displeje a podsvícení zařízení.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

28

Úložiště

Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení a paměťové karty. Rovněž umožňuje zformátovat paměťovou kartu. Zformátování paměťové karty z ní trvale smaže všechna data. Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je udávaná kapacita, protože část paměti zabírá operační systém a výchozí aplikace.

Baterie

Zobrazení množství energie baterie, které vaše zařízení spotřebovává.

Aplikace

Správa spuštěných aplikací, přesouvání aplikací na paměťovou kartu nebo z ní a instalace nebo odinstalace programů.

Osobn

- í Přístup k umístěním

Výběr zdrojů, které chcete používat při určování polohy. Přístup k mé poloze: Nastavte používání Wi-Fi a/nebo mobilních sítí k vyhledávání aktuální polohy.

-

Satelity GPS: Nastavte používání satelitů GPS při hledání aktuální polohy.

-

Hledat umístění pomocí Wi-Fi a mobilní sítě: Umožníte aplikacím rychlejší určování polohy pomocí služby určování polohy Google.

Zabezpečení

Nastavení zámku displeje nebo správa úložiště pověření.

Jazyk a vstup

Nastavení jazyka operačního systému a oblasti. Máte zde možnost zvolit rovněž nastavení klávesnice na obrazovce.

Záloha a reset -

Změňte volby správy nastavení a dat. Záloha mých dat: Nastavení zálohy a dat aplikací serveru Google.

-

Účet zálohy: Nastavení nebo úprava vašeho účtu zálohy Google.

-

Automatické obnovení: Nastavení voleb obnovení a aplikačních dat, když jsou aplikace v zařízení přeinstalovány.

-

Vynulování od továrních nastavení: Vynulování nastavení na výchozí hodnoty a smazání všech dat.

Úč

ty

Přidání a správa e-mailových účtů a účtů Google, Facebook a Twitter.

Syst

- é

m

Datum a čas

Přístup a úprava následujících nastavení, která určují, jak bude zařízení zobrazovat čas a datum. Automatické datum a čas: Automatická aktualizace času a data při přechodu mezi časovými pásmy.

-

Automatické časové pásmo: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu ze sítě při přechodu mezi časovými pásmy.

-

Nastavení data: Ruční nastavení místního data.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

30

-

Nastavení času: Ruční nastavení místního času.

-

Výběr časového pásma: Ruční nastavení místního časového pásma.

-

Použití 24hodinového formátu: Zobrazení času v 24hodinovém formátu.

-

Volba formátu data: Výběr formátu data.

Usnadnění přístupu

usnadnění přístupu. Toto nastavení použijte, když stáhnete a nainstalujete nástroj pro usnadnění přístupu, jako je systém poskytující hlasovou zpětnou vazbu. Můžete zapnout nebo vypnout funkce či služby

Informace o tabletu

číslo buildu. Přístup k informacím o zařízení a aktualizacím softwaru zařízení. Zobrazení různých informací o tabletu, jako je baterie, právní informace, číslo modelu, verze softwaru, verze základního pásma a

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

30

14. Technick

é

parametry

Quad Core, 1.

3 GHz 8GB/16GB Flash + 1 GB RAM AndroidTM 7.0, Nougat Micro SDHC/SDXC, až 64 GB 8” IPS, 16:9, 800*1280 Front 0.3 MP + Rear 2MP

14

WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900 Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0+HS GPS 40 00 mAh 208.4*123.8*9.95

mm (V*Š*H) 360 g ( přibl .)

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

31

15. Informace o specifické míře pohlcení (SAR) 15

Mezin

á

rodn

ochranu všech

í

normy

TENTO TABLET VYHOVUJE MEZINÁRODNÍM DOPORUČENÍM PRO VYZAŘOVÁNÍ RÁDIOVÝCH VLN. Váš tablet je vysílač a přijímač rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval omezení platná pro vyzařování radiofrekvenční (RF) energie definovaná mezinárodními směrnicemi. Tato doporučení byla přijata komisí ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) a institutem IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), který určuje dostatečné bezpečnostní hraniční pásmo zajišťující osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice týkající se vyzařování tabletů využívá měrnou jednotku známou jako SAR (specifická míra pohlcení). Limit SAR doporučovaný komisí ICNIRP pro tablety a využívaný širokou veřejností má hodnotu

2,0 W/kg v průměru na deset gramů tkáně a 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně

podle normy IEEE Std 1528. Testy pro SAR byly prováděny při doporučené provozní poloze s tabletem vysílajícím na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Přestože je hodnota SAR stanovena jako nejvyšší certifikovaná úroveň výkonu, skutečná úroveň SAR tabletu je během používání obecně nižší než maximální hodnota SAR. Je tomu tak proto, že je tablet navržen pro práci na více úrovních výkonu, takže využívá pouze energii nezbytnou ke spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte u spodní části antény, tím nižší je výstup energie. Přestože se úrovně SAR mohou u různých tabletů a v různých polohách lišit, všechny vyhovují mezinárodním normám o ochraně před vyzařováním rádiových vln.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR pro tento model tabletu byla během testování dodržování norem rovna 0,796 W/kg (10 g) pro nařízení ICNIRP.

Chcete-li omezit vyzařování rádiových vln, doporučujeme zkrátit čas strávený mobilními hovory nebo použít sluchátka. Účelem těchto preventivních opatření je udržovat tablet dále od hlavy a těla.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

32

16.

Odstraňování problémů Při pokusu o zapnutí displeje se na obrazovce zobrazí nápis BLOKOVÁNO

Někdo se pokusit použít tablet, ale neznal kód PIN ani kód pro odblokování (PUK). Kontaktujte poskytovatele služeb.

16 Na displeji je zobrazena chyba IMSI

Tento problém se týká vašeho předplatného. Kontaktujte svého operátora.

Symbol sítě není zobrazen

Připojení k síti je ztraceno. Buď se nacházíte ve rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami), nebo jste mimo oblast pokrytí sítě. Zkuste jiné místo, zkuste se znovu připojit k síti (zvláště v zahraničí) nebo kontaktujte svého operátora sítě se žádostí o pomoc/radu.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nepřesně -

doporučeny. Pokud má vaše zařízení dotykový displej a ten nereaguje správně, zkuste Sejměte z dotykového displeje všechny ochranné kryty. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání dotykových vstupů a nejsou u zařízení s dotykovým displejem

-

Ujistěte se, že máte při manipulaci s displejem čisté a suché ruce.

-

Restartujte zařízení, aby se vyčistily případné dočasné softwarové problémy.

-

Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.

-

Pokud máte displej poškrábaný nebo poškozený, vezměte jej ke svému místnímu dodavateli.

Zdá se, že se přehřívá baterie.

Možná používáte nabíječku, která není pro váš tablet určena. Ujistěte se, abyste vždy používali pouze originální příslušenství dodávané s tabletem.

Tablet nezobrazuje čísla příchozích volání

tématu se dozvíte do svého operátora. Tato funkce závisí na síti a vašem předplatném služeb. Pokud síť neodesílá číslo volajícího, telefon místo toho zobrazuje jen nápis Číslo 1 nebo Odepřeno. Podrobné informace o tomto

Nelze odesílat textové zprávy

se tohoto tématu. Některé sítě nepovolují výměnu zpráv s jinými sítěmi. Nejprve zkontrolujte, zda jste zadali číslo svého SMS centra nebo kontaktujte svého operátora, který vám sdělí podrobné informace týkající

Nelze přijímat nebo ukládat obrázky ve formátu JPEG

správném formátu. Obrázek nemusí být tabletem přijat, pokud je příliš velký, má příliš dlouhý název nebo není ve

Máte pocit, že jste zmeškali nějaké hovory

Zkontrolujte volby přesměrování volání.

Během nabíjení ikona baterie není vyplněna a její obrys bliká

Nabíjejte baterii pouze v prostředí, kde je teplota pohybuje v rozmezí 0 °C (32 °F) až 45 °C (113 °F). V opačném případě prosím kontaktujte dodavatele tabletu.

33 Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

Na displeji je zobrazena chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena. Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozena. Kontaktujte svého operátora.

Tablet správně nefunguje uvnitř automobilu

Auta obsahují kovové části absorbující elektromagnetické vlny, což může ovlivnit fungování tabletu. K dispozici je sada do auta, která obsahuje externí anténu a umožní vám vytáčet a přijímat telefonní hovory, aniž by bylo potřeba manipulovat s vlastním sluchátkem telefonu. Zjistěte si znění místních zákonů, zda povolují či zakazují používání tabletu za jízdy.

Tablet se nenabíjí

Pokud byla baterie úplně vybitá, může trvat několik minut, než proběhne přednabití (v některých případech až 5 minut), a teprve potom se na obrazovce zobrazí ikona nabíjení.

Snímek vyfotografovaný tabletem není čistý

Ujistěte se, že je objektiv fotoaparátu z obou stran čistý.

Když zařízení zapnete nebo ho používáte, vyzve vás k zadání jedno z těchto kódů: -

Heslo: Když je povolena funkce zamykání zařízení, je třeba zadat heslo nastavené pro zařízení.

-

PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je povolena funkce požadování kódu PIN, je třeba zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete zakázat pomocí nabídky Uzamčení SIM karty.

-

PUK: Vaše SIM nebo USIM karta je blokována, většinou výsledkem opakovaného nesprávného zadání kódu PIN. Musíte zadat kód PUK dodaný poskytovatelem služeb.

-

PIN2: Když vstoupíte do nabídky požadující po vás kód PIN2, musíte zadat kód PIN2 dodaný s vaší SIM nebo USIM kartou. Podrobnosti se dozvíte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se zasekává nebo hlásí kritické chyby

zařízení > Vymazat vše. Pokud se zařízení zasekává, může pomocí uzavření některých programů nebo reset zařízení. Pokud je zařízení zaseknuté nebo nereaguje, stiskněte tlačítko Napájení a podržte jej stisknuté po dobu 8–10 sekund. Zařízení se automaticky restartuje. Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte vynulování na tovární hodnoty. Ve výpisu nabídky klepněte na volbu Nastavení > Záloha a reset > Vynulování do továrního nastavení > Reset

Ostatní vás během hovoru neslyší -

Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.

-

Ujistěte se, že máte mikrofon blízko ústům.

-

Pokud používáte sluchátka, ověřte, zda jsou správně připojena.

Při spouštění FM rádia se objevuje chybová zpráva

Aplikace FM rádia v tabletu využívá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojení sluchátek FM rádio nedokáže přijímat signál žádných stanic rádia. Chcete-li FM rádio používat, nejprve se ujistěte, že jsou sluchátka řádně připojena. Následně zkuste vyhledat a uložit dostupné stanice.

Jiné zařízení Bluetooth nelze najít -

Ujistěte se, že na vašem zařízení bezdrátová funkce Bluetooth aktivována.

-

Ujistěte se, že bezdrátová funkce Bluetooth aktivována na zařízení, k němuž se chcete připojit.

-

Ujistěte se, že je vaše zařízení v dosahu druhého zařízení Bluetooth (maximální dosah připojení Bluetooth je 10 m).

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

34

Když připojíte zařízení k počítači, není navázáno spojení -

Ujistěte se, že používáte USB kabel, který je kompatibilní s vaším zařízením.

-

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovány správné ovladače a aktualizace.

-

Pokud používáte systém Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován balíček Windows XP Service Pack 3 nebo vyšší.

-

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Uživatelská příručka

MultiPad PMT3718_3G

35

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement