Prestigio MultiPad WIZE 3087 3G Instrukcja obsługi

Prestigio  MultiPad WIZE 3087 3G Instrukcja obsługi

MULTIPAD WIZE 3087 3G

PMT3087_3G

Tablet PC Instrukcja obsługi

Informacje ogólne

Szanowni Państwo, obsługi — Dziękujemy za wybór Tabletu PC Prestigio MultiPad. Przed rozpoczęciem korzystania z tabletu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby poznać wszystkie funkcje zakupionego urządzenia. Proszę zachować instrukcję może ona przydać się w przyszłości, w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, dane techniczne tabletu PC Prestigio MultiPad, opis podstawowych funkcji zainstalowanego oprogramowania oraz jego konfiguracji, a także inne przydatne informacje, które mogą pomóc w korzystaniu z urządzenia, systemu operacyjnego Android i aplikacji.

Zastrzeżenie

Firma Prestigio stale udoskonala i aktualizuje swoje produkty, dlatego wygląd, funkcje i działanie oprogramowania Twojego urządzenia mogą w pewnym stopniu odbiegać od informacji przedstawionych w niniejszej instrukcji. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i procedury zawarte w niniejszej instrukcji obsługi były dokładne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Prestigio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących opisywanego produktu bez powiadamiania o tym.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

stanie: Tablet Prestigio MultiPad został zaprojektowany i wyprodukowany do użytku mobilnego. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zapewni to bezpieczne korzystanie z urządzenia i utrzymanie tabletu w dobrym 1.

Nie umieszczaj na tablecie MultiPad żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować ekran.

2.

Unikaj wystawiania urządzenia MultiPad na gwałtowne zmiany temperatury.

3.

Chroń urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i źródłami ciepła.

4.

Zabezpiecz urządzenie przed wilgocią, kurzem i dymem, które mogą szkodliwie działać na tablet.

5.

Trzymaj tablet MultiPad z dala od aktywnych chemikaliów.

6.

Nie umieszczaj urządzenia MultiPad na nierównej lub niestabilnej powierzchni. Upadek z wysokości może spowodować uszkodzenie ekranu LCD, co nie jest objęte gwarancją.

7.

Nie wystawiaj urządzenia MultiPad na działanie silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.

8.

Chroń MultiPad przed uderzeniami i działaniem dużej siły.

9.

Temperatura robocza: Z tego tabletu MultiPad można korzystać przy temperaturze otoczenia od 0°C (32°F) do 45°C (113°F).

10.

Nie podłączaj do tabletu MultiPad urządzeń ani akcesoriów, które nie pasują do jego standardowych gniazd.

11.

Nie korzystaj z tabletu MultiPad podczas deszczu — NIE jest on wodoodporny. Chroń MultiPad przed kurzem, brudem i wilgocią.

12.

Nie korzystaj urządzenia MultiPad, gdy prowadzisz pojazd.

13.

Korzystaj wyłącznie z ładowarki zalecanej przez producenta. Korzystanie z nieoryginalnej ładowarki może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i grozi uszczerbkiem na zdrowiu.

14.

MultiPad i ładowarka mogą się w pewnym stopniu nagrzewać podczas normalnego korzystania i ładowania. Aby uniknąć przegrzania, nie pozostawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach oraz w innych miejscach lub warunkach utrudniających odprowadzanie ciepła. Nie trzymaj urządzenia MultiPad przez dłuższy czas na kolanach lub w styczności z odkrytymi częściami ciała, aby zapobiec dyskomfortowi i podrażnieniom spowodowanym przez wydzielane ciepło.

15.

Po naładowaniu zawsze odłączaj MultiPad od źródła zasilania.

16.

Nie korzystaj z długopisu ani innych ostro zakończonych przedmiotów do dotykania ekranu. Do czyszczenia ekranu korzystaj z miękkiej ściereczki. W razie potrzeby ściereczkę można lekko zwilżyć przed czyszczeniem. Nigdy nie korzystaj w tym celu z rozpuszczalnika ani silnych środków czyszczących.

17.

NIE OTWIERAJ obudowy tabletu MultiPad. Urządzenie może naprawiać tylko autoryzowany serwisant Prestigio.

18.

Pamiętaj, aby zawsze wyłączyć MultiPad przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia zewnętrznego, które nie obsługuje podłączania „na gorąco” (hot plug).

19.

MultiPad powinien być wyłączony podczas startu i lądowania samolotu.

Informacje o gwarancji Informacje dotyczące gwarancji można znaleźć pod adresem www.prestigio.com/service .

Cykl eksploatacji tabletu PC MultiPad wynosi 2 lata.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Spis tre

ś

ci

Rozpakowywanie ..............................................................................................................

1

Zawartość opakowania ............................................................................................................

1 Pierwszy rzut oka na tablet ......................................................................................................

1 Przyciski ....................................................................................................................................

1

Pierwsze kroki ...................................................................................................................

2

Instalacja karty SIM ..................................................................................................................

2 Wkładanie karty pamięci .........................................................................................................

2

Ładowanie baterii ....................................................................................................................

3 Włączanie tabletu ....................................................................................................................

3 Ekran główny ...........................................................................................................................

3

Menu w postaci listy ................................................................................................................

4

Podstawowe informacje ...................................................................................................

6

Ekran dotykowy .......................................................................................................................

6

Panel powiadomień .................................................................................................................

7 Szybkie ustawienia ...................................................................................................................

7

Ikony stanu ...............................................................................................................................

8 Podłączanie urządzenia do komputera ...................................................................................

8 Blokada ekranu ........................................................................................................................

8

Wprowadzanie tekstu ..............................................................................................................

9 Aktualizacja systemu ...............................................................................................................

9

Sieć i Internet ..................................................................................................................

10

Łączenie z Internetem ............................................................................................................

10

Przeglądanie stron internetowych.........................................................................................

12

Poczta e mail ..................................................................................................................

13

Konfiguracja konta e mail ......................................................................................................

13 Wysyłanie wiadomości e mail ...............................................................................................

13 Odczytywanie wiadomości ....................................................................................................

13 Odpowiadanie na wiadomość e mail ....................................................................................

13 Usuwanie wiadomości ...........................................................................................................

13

Poczta Gmail ..........................................................................................................................

14

Aparat fotograficzny .......................................................................................................

15

Podstawowe informacje o aparacie ......................................................................................

15

Wykonywanie zdjęć ...............................................................................................................

16 Wykonywanie autoportretów ...............................................................................................

16 Wykonywanie zdjęć panoramicznych ....................................................................................

16 Korzystanie z funkcji HDR ......................................................................................................

16 Nagrywanie filmów ................................................................................................................

16 Ustawienia aparatu i kamery .................................................................................................

16

Multimedia .....................................................................................................................

18

Galeria ....................................................................................................................................

18

Odtwarzacz wideo .................................................................................................................

19

Odtwarzacz muzyki ................................................................................................................

19

Radio FM ................................................................................................................................

20

8.

9.

Wiadomości ....................................................................................................................

21

Wysyłanie wiadomości ..........................................................................................................

21 Sprawdzanie wiadomości ......................................................................................................

21 Odpowiadanie na wiadomość ...............................................................................................

21 Przekazywanie lub usuwanie wiadomości .............................................................................

21 Usuwanie rozmowy ...........................................................................................................21

Bluetooth ........................................................................................................................

22

Bluetooth ...............................................................................................................................

22

10.

........................................................................................................... 23

Pierwszy rzut oka na aplikację eReader .................................................................................

23 Pobieranie e książek ..............................................................................................................

23 Czytanie e książek ..................................................................................................................

24

U

stawienia eReader .................................................................................................................24

11.Google maps ...................................................................................................................

25

Korzystanie z aplikacji Google Maps ......................................................................................

25 Wyszukiwanie miejsc ………… ..................................................................................................25

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu …........................................................................................25

12.

Funkcje dodatkowe ..................................................................................................... 26

Zegar ......................................................................................................................................

26

Kalendarz ...............................................................................................................................

26

13.Konfiguracja tabletu ........................................................................................................

28

Połączenia sieciowe i bezprzewodowe ..................................................................................

28 Urządzenie .............................................................................................................................

28

Ustawienia osobiste ...............................................................................................................

29 Konta ......................................................................................................................................

29 System ....................................................................................................................................

29

14.

15.

16.

Informacje o współczynniku absorpcji swoistej ..............

.....................................32

Międzynarodowe standardy……………………………………………………………………………………………….29

Rozwiązywanie_problemów................................................................................ 33

1. Rozpakowanie

Zawartość opakowania

• • Kabel USB • Ładowarka podróżna • Skrócona instrukcja uruchamiania • Informacje prawne I dotyczące bezpieczeństwa • Karta gwarancyjna

Pierwszy rzut oka na tablet

1 6 4

+/ -

7 8 3 5 2 9 1 aparat przedni 7 Gniazdo karty pamięci 2 3 Mikrofon Przycisk zasilania 4 Regulacja głośności 5 6 Przycisk resetowania Gniazdo słuchawkowe 8 9 Port micro USB Głośnik

Przyciski

Przyciski menu, ekran główny i wstecz pomagają w poruszaniu się po opcjach tabletu.

• Dotknij , aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

• Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.

• Dotknij , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

1

Instrukcja obsługi MultiPad PMT3087_3G 1

2. Pierwsze kroki

Gratulujemy zakupu urządzenia Prestigio.

stronę: Aby w pełni poznać możliwości produktu i ofertę firmy Prestigio, odwiedź

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads

Szczegółowe informacje na temat produktu uzyskać można na stronie:

www.prestigio.com/support 2

Nie zasłaniaj anteny ręką lub innymi przedmiotami. Może do prowadzić do problemów z zasięgiem lub do szybkiego rozładowania baterii.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z dołączonymi do opakowania „Informacjami prawnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa”.

Instalacja karty SIM

1.

Wyłącz urządzenie, a następnie otwórz pokrywę slotu karty SIM z boku.

2.

Włóż kartę SIM do gniazda aż do całkowitego jej schowania w taki sposób, aby złote styk karty SIM skierowane były w dół, a zaokrąglona krawędź skierowana była do wewnątrz. Popchnij kartę SIM, aż usłyszysz delikatne kliknięcie.

Karta nano SIM Karta Micro SIM Standardowa karta SIM 3.

Zamknij pokrywę slotu na kartę SIM.

• Korzystanie z niekompatybilnych bądź docinanych ręcznie kart SIM oraz ich adapterów może doprowadzić do uszkodzenia karty lub urządzenia, oraz może spowodować skasowanie zapisanych na karcie danych.

• Zarysowanie lub zgięcie karty SIM może spowodować utratę zapisanych na niej kontaktów i informacji. Dlatego też przy wyjmowaniu lub instalowaniu karty należy zachować szczególną ostrożność.

• Karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wkładanie karty pamięci

1.

Wkładając kartę pamięci, trzymaj ją tak, aby złote styki były skierowane w dół.

2.

Wsuń kartę pamięci do gniazda, aż zostanie zablokowana na miejscu.

• Niektóre mogą nie współpracować prawidłowo z urządzeniem. Korzystanie z takiej karty może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub samej karty bądź do zniszczenia zapisanych na niej danych.

Częste zapisywanie i kasowanie danych skraca żywotność karty pamięci.

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 2

Ładowanie baterii

Nowa bateria jest częściowo naładowana. Ikonka baterii w prawym górnym rogu ekranu wskazuje stan naładowania baterii.

1.

Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do gniazda micro USB urządzenia, a dużą wtyczkę do ładowarki podróżnej.

2.

Po pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę. W pierwszej kolejności wyjmij wtyczkę z urządzenia, a następnie z gniazdka.

Zawsze korzystaj z oryginalnych akcesoriów, gdyż tylko one zapewniają najlepsze parametry pracy baterii. Akcesoria nieoryginalne (np. ładowarki) mogą uszkodzić baterię lub tablet.

Jak dbać o baterię

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek pozwalających przedłużyć żywotność baterii.

-

Twój tablet powinien być zawsze skonfigurowany w sposób jak najlepiej odpowiadający Twoim osobistym potrzebom.

-

Jeżeli nie korzystasz z takich funkcji jak Bluetooth, Wi Fi, lub innych aplikacji, wyłącz je.

-

Ustaw parametry wyświetlacza w taki sposób, aby zarówno intensywność jak i czas podświetlania były na poziomie średnim lub niskim.

-

Unikaj korzystania z tabletu lub pozostawiania go w pobliżu przedmiotów o własnościach magnetycznych (np. odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub na powierzchniach metalowych, które zakłócają jakość połączenia z siecią i powodują szybsze rozładowywanie się baterii.

Włączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez klika sekund, aby włączyć tablet.

1.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia, na ekranie pojawi się Kreator Instalacji Prestigio. Oferuje on kilka dodatkowych aplikacji, które można zainstalować na tablecie klikając je. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2.

Instalacja aplikacji może zająć kilka minut.

Aby wyłączyć tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, a następnie dotknąć widocznego na ekranie komunikatu

Wyłącz

.

Jeżeli nie zainstalujesz aplikacji proponowanych przez Kreator Instalacji Prestigio przy pierwszym uruchomieniu, będziesz mógł je zainstalować później, klikając ikonkę na ekranie głównym urządzenia.

Ekran główny

Ekran główny zapewnia dostęp do wszystkich funkcji tabletu. Ekran główny może składać się z wielu zakładek. Aby przejść do innych paneli, przesuń ekran w lewo lub w prawo.

Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego. Ekran główny tabletu składa się z następujących obszarów:

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 3

Wyszukiwark a Google Pasek stanu Aplikacje i widgety Klawisze ekranowe Menu w postaci listy

Ustawianie tapety

Funkcję tapety może spełniać Twoje ulubione zdjęcie. Możesz wybrać dowolną tapetę zainstalowaną w urządzeniu lub dowolne ze zrobionych przez siebie zdjęć.

1.

Dotknij i przytrzymaj wolny obszar na ekranie głównym.

2.

Wybierz jedną z opcji:

ES File Explorer, Galeria

,

Animowane tapety

lub

Tapety

.

3.

Wybierz obraz i dotknij ikonki

Ustaw jako tapetę

. Możesz też wybrać zdjęcie, zmienić jego rozmiar przeciągając odpowiednio ramkę a następnie nacisnąć przycisk

OK

.

Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego

1.

Aby otworzyć menu w postaci listy, naciśnij przycisk 2.

Dotknij i przytrzymaj ikonkę aplikacji.

3.

Przeciągnij ją na obraz danego panelu.

z poziomu ekranu głównego.

Usuwanie elementów z ekranu głównego

1.

Dotknij i przytrzymaj ikonkę, którą chcesz usunąć.

2.

W górnej części ekranu głównego pojawi się opcja

Usuń

.

3.

Przeciągnij ikonkę na obszar oznaczony hasłem

Usuń

.

4.

Kiedy obszar

Usuń

zmieni kolor na czerwony, puść ikonkę.

Menu w postaci listy

Ikony wszystkich aplikacji i widgetów można również znaleźć w menu mającym postać listy. Aby otworzyć menu w postaci listy, naciśnij przycisk paneli, przesuń ekran w lewo lub w prawo. Dotknij z poziomu ekranu głównego. Menu w postaci listy może składać się z wielu paneli. Aby przejść do innych lub , aby powrócić do ekranu głównego. Menu w postaci listy obejmuje następujące obszary:

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 4

Zakładka aplikacji Zakładka widgetów Dotknij, aby przejść do sklepu z aplikacjami Aplikacje

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 5

3. Podstawowe informacje

Ekran dotykowy

palcami rąk.

Ekran dotykowy można obsługiwać wyłącznie

Dotknięcie

Aby uruchomić aplikację, wybrać pozycję menu, wcisnąć przycisk lub wybrać literę za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij odpowiedniego obszaru ekranu palcem.

Szybkie przesuwanie

Przeciągnij palec szybko ruchem pionowym lub poziomym, aby przejść do innych paneli ekranu głównego, przesuwać dokumenty i inne zapisane w urządzeniu treści.

Powiększanie

Rozsuń dwa palce, aby powiększyć widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.

3

Dotknięcie i przytrzymanie

momencie opcje.

Dotknięcie i przytrzymanie danej pozycji przez ponad 2 sekundy włącza dostępne w danym

Przesuwanie lub rozwijanie

by otworzyć rozwijane menu.

Przesuń palec w płaszczyźnie pionowej ekranu, Możesz przesuwać zawartość ekranu do góry lub do dołu.

Zmniejszanie

Przysuń dwa palce do siebie, aby zmniejszyć widok strony internetowej, mapy lub zdjęcia.

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 6

Muśnięcie

Muśnij ekran główny lub ekran aplikacji wykonując szybki ruch w prawo lub lewo, aby przejść do kolejnego panelu. Muśnij ekran w górę lub w dół, aby przesunąć widok strony internetowej lub listy kontaktów.

Panel powiadomień

nowymi powiadomieniami.

Po otrzymaniu nowego powiadomienia możesz otworzyć panel powiadomień, aby zapoznać się z

-

Przesuń palcem w dół z lewej górnej części ekranu, aby otworzyć panel powiadomień.

-

Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij panel do góry.

-

Aby odrzucić powiadomienie, wybierz .

Szybkie ustawienia

Wi obracania ekranu.

Opcja Szybkie ustawienia umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie tryb samolotowego, łączności Fi oraz oferuje skrót do zmiany trybu, ustawienia jasności oraz zablokowania automatycznego

-

Aby otworzyć kartę szybkich ustawień, przesuń palcem w dół z prawej górnej części ekranu.

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 7

Ikony stanu

Ikonki widoczne na znajdującym się w górnej części ekranu pasku dostarczają informacji o tablecie:

Ikony Co oznacza

Tryb cichy włączony.

Tryb wibracji włączony.

Tryb samolotowy włączony.

Poziom naładowania baterii.

Połączenie w toku.

Nieodebrane połączenie.

Ikony Co oznacza

Połączenie z siecią 3G.

Połączenie z siecią Wi Fi.

Bluetooth włączony.

Połączenie z komputerem.

Nowa wiadomość SMS lub MMS.

słuchawkowy.

Połączenie z siecią GPRS.

Podłączony przewodowy zestaw Brak karty SIM.

Połączenie z siecią EDGE.

włączony. Połączenie z siecią HSPA.

Alarm

Podłączanie urządzenia do komputera

komputerem PC.

Port micro USB tabletu umożliwia wymianę plików multimedialnych oraz innych plików z

Pobieranie plików z komputera

1.

Podłącz tablet do komputera przy użyciu dołączonego kabla USB.

2.

Otwórz panel powiadomień, a następnie wybierz opcję

Podłączono urządzenie multimedialne >

Urządzenie multimedialne (MTP). 3.

Teraz możesz przenosić pliki pomiędzy tabletem i komputerem.

Blokada ekranu

Kiedy nie korzystasz z tabletu, zablokuj go, aby zapobiegać jego przypadkowemu włączeniu, oraz aby oszczędzać baterię.

• Blokowanie: naciśnij przycisk zasilania.

• Odblokowanie: naciśnij przycisk zasilania, a następnie przesuń ikonkę blokady na ekranie. Gdy tablet jest zablokowany, dotknięcie ekranu nie daje żadnych efektów.

Wciąż jednak możliwe jest: • Odbieranie połączeń, wiadomości tekstowych i innych aktualizacji.

• Słuchanie muzyki.

• Zmiana poziomu głośności.

D o odbioru połączeń lub słuchania muzyki można użyć słuchawek.

Automatyczna blokada

Możesz ustawić czas, po którym ekran zostanie zablokowany automatycznie.

1.

Z menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Wyświetlacz > Blokada. 2.

Wybierz żądany zakres czasu.

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 8

Ustawianie sposobu odblokowywania ekranu

pozostawieniu go w bezczynności przez określony okres.

• Chroń swe prywatne informacje i zapobiegaj użytkowaniu tabletu przez niepowołane osoby konfigurując sposób odblokowania ekranu za pomocą rysowanego na ekranie wzoru, kodu PIN lub hasła. Prośba o odblokowanie ekranu pojawi się po każdym włączeniu tabletu lub po Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk Ustawienia > Bezpieczeństwo >

Blokada ekranu

.

Odblokowanie tabletu

Włącz tablet za pomocą włącznika i wprowadź kod odblokowujący.

do serwisu w celu jego zresetowania.

Jeżeli nie pamiętasz kodu lub wzoru odblokowującego, masz pięć prób na wprowadzenie jego poprawnej wersji. W przypadku niepowodzenia należy oddać tablet

Wprowadzanie tekstu Zmiana metody wprowadzania tekstu

Możesz pobrać służącą do wprowadzania tekstu aplikację, lub skorzystać z metody zainstalowanej już w tablecie. Aby zmienić metodę wprowadzania tekstu, wykonaj następujące czynności: 1.

Z menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Język i wprowadzanie > Ustawienia domyślne. 2.

Wybierz żądaną metodę wprowadzania tekstu.

Korzystanie z klawiatury Prestigio

Wprowadzanie tekstu • Wielkie litery: dotknij przycisku Shift , a następnie żądanej litery. Możesz też dotknąć i przytrzymać przycisk Shift, a następnie wybrać żądaną literę.

• Małe litery: ponownie dotknij przycisku Shift, a następnie żądanej litery.

• Wprowadzanie cyfr, znaków interpunkcyjnych lub symboli: dotknij przycisku .

Wycinanie lub kopiowanie tekstu 1.

Zaznacz żądany tekst i dotknij do schowka.

lub . Zaznaczony tekst zostanie wycięty lub skopiowany 2.

Dotknij i przytrzymaj miejsce w ramach pola tekstowego, gdzie chcesz wkleić tekst.

3.

Wybierz opcję Wklej.

Aktualizacja systemu

należy dokonać w menu Tablet może sprawdzać i powiadamiać użytkownika o dostępnych aktualizacjach oprogramowania. Takiego sprawdzenia można dokonać również ręcznie. Odpowiednich ustawień Ustawienia > O tablecie > Aktualizacje systemu .

Podczas aktualizacji systemu nie należy naciskać żadnych przycisków.

Instruk

cja obsługi MultiPad PMT3087_3G 9

4. Sieć i Internet

Tablet umożliwia połączenie się z Internetem i przeglądanie stron internetowych.

4

Łączenie się z Internetem

Tablet łączy się z Internetem w razie potrzeby, korzystając z połączenia Wi Fi (jeżeli dostępne) lub połączenia przez sieć komórkową operatora mobilnego.

Połączenie w trybie transmisji danych

Dane można przesyłać za pomocą sieci komórkowej. Niektóre aplikacje i usługi przesyłają tą drogą dane, co może powodować naliczanie dodatkowych opłat. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci komórkowej.

Włączanie i wyłączanie transmisji danych 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

2.

Dotknij > Więcej... > Sieci komórkowe > Transmisja danych włączona .

3.

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć połączenie w trybie komórkowej transmisji danych.

siecią Wi Fi, urządzenie nie będzie odbierać automatycznych aktualizacji poczty elektronicznej, zdarzeń z serwisów społecznych oraz innych automatycznie synchronizowanych informacji.

Gdy transmisja danych w sieci komórkowej jest wyłączona, i brak jest również połączenia z Włączanie i wyłączanie roamingu danych Roaming danych umożliwia podłączenie się do sieci partnerskich swojego operatora komórkowego w celu pobierania danych, przebywając poza zasięgiem sieci swojego operatora mobilnego.

Korzystanie z roamingu danych może być kosztowne. Przed rozpoczęciem korzystania z roamingu danych zalecamy sprawdzić stawki u swojego operatora komórkowego.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Dotknij > Więcej... > Sieci komórkowe > Roaming danych .

.

3.

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć połączenie w trybie komórkowej transmisji danych.

Kontroluj wykorzystanie usługi transmisji danych Jeżeli użytkownik jest ograniczony limitem przesyłu danych, należy kontrolować aplikacje, które wysyłają i pobierają dane sieci Wi zbyt często.

— dotyczy to przeglądania stron internetowych, synchronizowania kont online oraz wysyłania poczty e mail lub informacji o aktualnym statusie urządzenia.

Aby ograniczyć ilość przesyłanych danych, kiedy tylko jest to możliwe podłączaj się do Fi i ustawiaj swe konta internetowe i pocztowe tak, aby nie synchronizowały się Licznik danych tabletu może przedstawiać wartości różniące się od rzeczywistych.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz opcję

Licznik danych

.

.

3.

Włącz transmisję danych i wybierz opcję

Ustaw limit danych sieci komórkowej,

aby automatycznie wyłączyć przesył danych po osiągnięciu ustawionego limitu.

4.

Wybierz

Cykl danych

, aby ustawić okres czasu, w którym system ma zliczać przesyłane dane.

5.

Przesuń czerwony suwak, aby ustawić miesięczny limit transmisji danych.

Instrukcja

MultiPad PMT3087 _3 G

10

Wi-Fi

Podłącz urządzenie do sieci Wi lub hotspota.

Fi, aby móc korzystać z Internetu oraz wymieniać pliki multimedialne z innymi urządzeniami. W tym celu urządzenie musi być w zasięgu punktu dostępu Dostępność i siła sygnału Wi Fi może się różnić w zależności od środowiska, np. obecności wysokich budynków lub grubości ścian pomiędzy pomieszczeniami. Sygnał Wi Fi musi być na tyle silny, aby przejść przez te przeszkody.

Połączenie z siecią bezprzewodową 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję , a następnie wybierz funkcję

Wi Fi

, aby ją włączyć.

2.

Na ekranie pojawi się lista wykrytych sieci bezprzewodowych.

3.

Dotknij sieci Wi Fi, z którą chcesz się połączyć.

-

Jeżeli wybierzesz zabezpieczoną sieć, pojawi się monit o wprowadzenie klucza sieciowego lub hasła. Przy każdym następnym połączeniu ze znaną już wcześniej zabezpieczoną siecią nie będziesz proszony o wprowadzanie klucza ani hasła.

Włączanie i wyłączanie Wi -

Fi Wykonaj poniższe czynności:

-

Na karcie szybkich ustawień wybierz opcję

Wi Fi

.

-

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Wi Fi

, aby ją włączyć.

, a następnie wybierz funkcję Usunięcie zapisanej sieci bezprzewodowej Istnieje możliwość usunięcia każdej z wykorzystywanych w przeszłości sieci bezprzewodowych, włącznie z siecią bieżącą. Po usunięci sieci, tablet nie będzie się już automatycznie z nią łączył.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję , a następnie wybierz funkcję

Wi Fi

.

2.

Dotknij sieć bezprzewodową, z którą urządzenie łączyło się w przeszłości.

3.

Wybierz

Zapomnij

.

Wykorzystanie tabletu jako routera bezprzewodowego

sieciowy.

• • Upewnij się, że dane sieci komórkowej są włączone.

komórkowego.

Udostępnij swe łącze innym urządzeniom, zmieniając swój tablet w bezprzewodowy router Aby korzystać z tej usługi, musi być ona aktywna na Twoim koncie u operatora 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz Więcej...> Udostępnianie i przenośny hotspot .

.

3.

W polu

Konfiguruj hotspot Wi Fi

, wpisz nazwę routera lub wybierz domyślną nazwę routera.

4.

Wybierz typ zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) dostępu do Twojego bezprzewodowego routera.

– Jeżeli w opcji Bezpieczeństwo zaznaczyłeś

Brak

, nie trzeba będzie wpisywać hasła. Hasło jest kluczem, który inne osoby muszą wprowadzić na swoich urządzeniach, aby uzyskać dostęp do Twojego tabletu i wykorzystywać go jako bezprzewodowy router.

5.

Dotknij, aby włączyć przenośny hotspot Wi Fi.

Udostępnianie połączenia w trybie przesyłu danych poprzez USB tethering

Internetu.

• • Upewnij się, że w tablecie znajduje się karta SIM.

Może zajść konieczność dodania funkcji USB tethering do abonamentu u operatora komórkowego, co może pociągnąć za sobą dodatkowe koszty. Połączenie w trybie transmisji danych tabletu można wykorzystać do podłączenia komputera do

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 11

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u dostawcy usługi.

1.

Podłącz tablet do komputera przy użyciu dołączonego kabla USB.

2.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 3.

Upewnij się, że połączenie w trybie transmisji danych jest aktywne.

4.

Wybierz Więcej...> Udostępnianie i przenośny hotspot .

5.

Dotknij, aby włączyć opcję

USB tethering

.

.

Przeglądanie stron internetowych

Tablet umożliwia przeglądanie stron internetowych. Zanim zaczniesz przeglądać strony internetowe, upewnij się, że włączyłeś transfer danych w sieci komórkowej lub połączyłeś się Wi Fi.

Przeglądanie stron internetowych

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony.

3.

Podczas przeglądania strony internetowej, możesz:

-

Dotknąć

-

Dotknąć , co spowoduje przejście do następnej strony.

-

Dotknąć , aby odświeżyć bieżącą stronę; podczas wczytywania strony ikonka ta zmienia się w symbol .

-

Dotknąć , co spowoduje powrót do poprzedniej strony , aby dodać bieżącą stronę do ulubionych.

-

Dotknąć , aby wyszukać informacje.

-

Dotknąć , aby zamknąć bieżącą zakładkę.

-

Dotknąć , aby otworzyć nową zakładkę.

.

-

Dotknąć , aby przeglądać strony internetowe z

Ulubionych

,

Historii

oraz

Zapisanych stron

.

Dodawanie stron do ulubionych

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wpisz wyszukiwaną frazę lub adres strony.

3.

Przeglądanie stron internetowych 4.

Dotknij ikonki .

.

Pobieranie plików

Możesz pobierać pliki i aplikacje bezpośrednio z ulubionych stron internetowych.

zaufanych źródeł.

Pliki i aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby chronić tablet i dane, zdecydowanie zalecamy, aby pobierać i otwierać wyłącznie pliki z Przed zainstalowaniem pobranej aplikacji musisz skonfigurować tablet tak, aby umożliwiał instalację aplikacji pochodzących od stron trzecich. W tym celu należy przejść do Ustawienia systemowe > Bezpieczeństwo > Nieznane źródła .

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Przejdź do strony, na której znajduje się plik, który chcesz pobrać.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania podanymi na stronie.

Przeglądanie pobranych plików 1.

Na ekranie głównym, dotknij ikonki 2.

Dotknij dany plik, aby go otworzyć.

.

.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 12

Ustawienia przeglądarki

Przeglądarkę można dostosować do swoich upodobań. Można ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa przeglądania stron internetowych.

• Na ekranie przeglądarki wybierz opcję >

Ustawienia

.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 13

5. Poczta

Ta aplikacja pozwala na przeglądanie i wysyłanie wiadomości e e mail.

mail. Wiadomości można wysyłać i przeglądać przy wykorzystaniu osobistego lub firmowego konta

5

Konfiguracja konta e-mail

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję i wykonaj jedną z następujących czynności:

-

Jeżeli po raz pierwszy konfigurujesz konto w aplikacji Poczta, przejdź do kolejnego kroku.

-

Jeżeli dodawałeś już konto e mail, wybierz opcję > Ustawienia >

DODAJ KONTO

.

2.

Wprowadź adres oraz hasło do swojego konta e mail.

3.

Wybierz opcję

Dalej

dla konta prywatnego, lub Ustawienia ręczne dla konta firmowego.

4.

Postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, aby zakończyć operację.

Po zakończeniu konfiguracji konta e mail rozpocznie się pobieranie wiadomości do urządzenia.

Parametry konfiguracji serwera pocztowego uzyskać można od dostawcy usługi e mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz konto mailowe, z którego chcesz skorzystać.

3.

Dotknij ikonki .

4.

Wpisz jednego lub więcej odbiorców.

.

-

Jeżeli chcesz wysłać kopie lub kopie ukryte do większej liczby odbiorców, wybierz opcję >

DW/UDW

.

5.

Wpisz temat i treść wiadomości.

-

Dodaj załącznik: dotknij 6.

Wybierz opcję > Załącz plik , aby wysłać wiadomość.

i wybierz pliki, które chcesz wysłać.

Odczytywanie wiadomości

1.

Wybierz opcję wiadomość.

w skrzynce odbiorczej, aby sprawdzić czy otrzymałeś nową 2.

Dotknij wybranej wiadomości, aby odczytać jej treść.

– Przyciski lub pozwalają na przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

Wyszukiwanie wiadomości

1.

Wybierz opcję , aby wyświetlić pole wyszukiwania.

2.

Wybierz sposób wyszukiwania z rozwijanej listy.

3.

Wpisz kilka pierwszych liter z nazwy nadawcy lub tematu poszukiwanej wiadomości.

4.

Wybierz wiadomość z listy.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

1.

Wybierz znajdującą się w skrzynce odbiorczej wiadomość.

2.

Wybierz opcję 3.

Wybierz opcję , a następnie wpisz treść wiadomości.

, aby wysłać wiadomość.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 14

Usuwanie wiadomości

• Wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję

Gmail

Ta aplikacja zapewnia szybki i bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Przeglądanie skrzynki odbiorczej Gmail

Wszystkie odebrane wiadomości e mail zapisywane są w skrzynce odbiorczej.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Na ekranie pojawi się zawartość skrzynki pocztowej.

.

3.

Wybierz opcję > Odśwież , aby sprawdzić czy otrzymałeś nową wiadomość.

4.

Dotknij wybranej wiadomości, aby odczytać jej treść.

5.

Przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo powoduje przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

Dodaj ten adres e mail do listy kontaktów.

.

Oznacz wiadomość jako przypomnienie.

Odpowiedz na wiadomość.

Odpowiedz wszystkim przekaż wiadomość innym osobom.

lub Zapisz wiadomość.

Oznacz wiadomość jako Usuń wiadomość.

nieprzeczytaną. Dodaj etykietę do wiadomości.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 15

6. Aparat/Kamera

Tablet umożliwia zarówno robienie zdjęć, jak i kręcenie filmów. Oprócz aparatu znajdującego się z tyłu, urządzenie wyposażone jest także w przedni aparat pozwalający na wykonywanie połączeń wideo oraz autoportretów.

Tylna lampa błyskowa LED stanowi w razie potrzeby dodatkowe źródło światła.

– Aby włączyć aparat, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

6

.

Podstawowe informacje o aparacie

Przewiń, aby wybrać tryb pracy aparatu.

Wybór trybu pracy aparatu

Zrób zdjęcie.

Przełączanie pomiędzy tylnym i przednim aparatem oraz zmiana ustawień.

Aparat pozwala zmieniać tryb wykonywania zdjęć. Dostępne są następująca opcje: Zdjęcie pojedyncze.

Nagrywanie filmów.

Zdjęcia panoramiczne. Zdjęcie panoramiczne - połączenie wielu zdjęć w jeden obraz.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 16

Jak zrobić zdjęcie

1.

Włącz aparat.

2.

Rozsuń lub przysuń do siebie palce na ekranie, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

3. W razie potrzeby zmień ustawienia aparatu.

4. Skieruj aparat na fotografowany obiekt. Aparat dostosuje ostrość automatycznie.

5. Dotknij ikonki , aby zrobić zdjęcie.

Wykonywanie autoportretów

1.

Włącz aparat.

2.

Wybierz na ekranie opcję 3. Dotknij ikonki > , aby zrobić zdjęcie.

.

Zdjęcia panoramiczne

Tablet pozwala na uwiecznienie, na jednym zdjęciu, wyjątkowo szerokich lub wysokich obiektów.

1.

Włącz aparat.

2.

Wybierz opcję , a następnie 3. Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia, wybierz opcję . Na ekranie pojawią się strzałki podpowiadające jak przesuwać urządzenie (w prawo/lewo w trybie krajobrazu, bądź w górę/w dół w trybie portretu).

.

4. Przesuwaj tablet możliwie najdelikatniej, jak potrafisz i zatrzymaj się, kiedy na ekranie pojawi się obraz pełnej, kolejnej klatki.

Aparat wykona zdjęcie automatycznie.

5. Powtórz czynności opisane w poprzednim punkcie, aby wykonać pozostałe zdjęcia.

6. Aparat połączy wykonane zdjęcia w jeden obraz.

Funkcje przybliżania/oddalania oraz lampa błyskowa są w tym trybie nieaktywne.

Korzystanie z funkcji HDR

Podczas robienia zdjęcia na tle jasnego nieba, funkcja HDR (High Dynamic Range) umożliwia wyraźne uchwycenie obiektów. Funkcja HDR uwypukla detale zarówno obszarów oświetlonych, jak i zacienionych, nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

1.

Włącz aparat.

2.

Dotknij > .

3. Kiedy jesteś gotowy do zrobienia pierwszego zdjęcia, dotknij ikonki .

Podczas robienia zdjęcia z użyciem funkcji HDR nie należy poruszać tabletem.

Nagrywanie filmów

1.

Włącz aparat.

2.

Wybierz opcję , a następnie .

3.

Podczas nagrywania można wykonywać następujące operacje:

-

Przybliżanie i oddalanie obrazu.

-

Aby podczas nagrywania filmu zrobić zdjęcie konkretnej sceny, po prostu dotknij ekranu.

4. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

Ustawienia aparatu i kamery

Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć/nagrywania filmów dostosuj ustawienia aparatu/kamery.

1.

Włącz aparat.

2.

Wybierz opcję / , a następnie > , aby dostosować ustawienia aparatu.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 17

- Zapis lokalizacji

: Dołączenie do zdjęć informacji o miejscu, w którym zostały wykonane.

- Rozmiar zdjęcia

: Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów zdjęcia.

- Wybór ISO

: Wartość ISO określa czułość matrycy aparatu. Wysokie wartości ISO zwiększają czułość matrycy, jednak skutkują również większym zaszumieniem obrazu. Niskie wartości stosuje się w przypadku obiektów nieruchomych lub dobrze oświetlonych. Wyższe wartości przeznaczone są do fotografowania szybko poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.

- Ekspozycja

: Określa ilość światła padającego na matrycę aparatu. W przypadku słabego oświetlenia należy użyć wyższej wartości ekspozycji.

- Balans bieli

: Wybierz odpowiedni balans bieli, tak aby kolory na zdjęciu były jak najbardziej naturalne. Dostępne ustawienia stworzono dla konkretnych warunków oświetlenia. Ustawienia te są podobne są do zakresu cieplnego wykorzystywanego w aparatach profesjonalnych do korekty balansu bieli.

- Efekt kolorystyczny

: Wybierz spomiędzy różnych efektów fotograficznych, zgodnie z bieżącą potrzebą.

- Tryb sceny

: Wybierz odpowiedni tryb sceny.

- Wykrywanie twarzy

: Pozwala wybrać wartość ekspozycji odpowiednią do zapewnienia wysokiej jakości zdjęć twarzy.

- Przywrócenie ustawień domyślnych

: Przywraca ustawienia domyślne.

Aby zwiększyć jakość odbioru sygnału GPS należy robić zdjęcia w miejscach, gdzie sygnał ten nie będzie blokowany np. przez wysokie budynki, w obszarach nisko położonych lub w złych warunkach atmosferycznych. Po wgraniu zdjęć do Internetu mogą się na nich pojawić dane o miejscu ich wykonania. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć funkcję lokalizacji GPS.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 18

7. Multimedia

Tablet oferuje różne, dostarczające rozrywki aplikacje multimedialne. Umożliwiają one oglądanie zdjęć, słuchanie muzyki i oglądanie filmów.

Galeria

Galeria pozwala przeglądać wszystkie zdjęcia i filmy zapisane w tablecie.

7

• Aby otworzyć Galerię, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję W zależności od oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.

.

Przeglądanie zdjęć

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Dotknij .

, aby rozwinąć listę, a następnie wybierz

Albumy/Miejsca/Czas

.

3.

Przeglądaj album lub grupę zdjęć.

4.

Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w trybie pełnoekranowym.

Przybliżanie i oddalanie Aby przybliżyć lub oddalić dane zdjęcie, można skorzystać z jednego z poniższych sposobów: • Dotknąć dwukrotnie dowolnego miejsca na zdjęciu, aby je przybliżyć.

• Rozsunąć dwa palce umieszczone nad dowolnym obszarem zdjęcia, aby je przybliżyć. Dwukrotne kliknięcie spowoduje powrót do widoku wyjściowego.

Rozpocznij pokaz slajdów 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

2.

Przeglądaj, aby wybrać album lub grupę zdjęć.

3.

Wybierz opcję >

Pokaz slajdów

.

Edytowanie zdjęć

Oglądając zdjęcie, dotknij , aby użyć jednej z poniższych funkcji: •

Usuń:

Usuń zdjęcie.

Pokaz slajdów

: Rozpoczyna pokaz kolejnych zdjęć z bieżącego folderu.

Edytuj

: Uruchamia aplikację Paper Artist, w której można edytować zdjęcia.

Obróć w lewo

: Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obróć w prawo

: Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Przytnij

: Zmieniając rozmiar pomarańczowej ramki można przyciąć i zapisać zdjęcie.

Ustaw jako

: Ustawienie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu.

Szczegóły

: Informacje o pliku zdjęcia.

Wysyłanie zdjęć

Możesz przesyłać zdjęcia na inne urządzenie za pośrednictwem poczty e mail, wiadomości MMS lub funkcji Bluetooth.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz plik, który chcesz wysłać.

.

3.

W Galerii, dotknij , aby rozwinąć listę, a następnie wybierz

E mail/Wysyłanie wiadomości/Bluetooth

.

Usuwanie zdjęć

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G

20

2.

Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć.

3.

Wybierz , a następnie wybierz

usuń

.

Odtwarzacz wideo

Odtwarzacz wideo umożliwia oglądanie filmów na tablecie.

Oglądanie filmów przy użyciu odtwarzacza wideo

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję odtwarzacz wideo.

2.

Wybierz film, który chcesz obejrzeć.

3.

Użyj widocznych na ekranie przycisków, aby zarządzać procesem odtwarzania.

4.

Przyciski regulacji głośności pozwalają odpowiednio dostosować jej poziom.

5.

Dotknij ikonki , aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Wysyłanie filmów

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję odtwarzacz wideo.

2.

Wybierz plik(i) wideo, który(e) chcesz wysłać.

3.

W Galerii, dotknij , aby rozwinąć listę, a następnie wybierz

E mail/Wysyłanie wiadomości/Bluetooth

.

Odtwarzacz muzyki

Odtwarzacz pozwala na słuchanie ulubionej muzyki. Aplikacja Muzyka stanowi centrum zarządzania plikami muzycznymi — zarówno zapisanymi w tablecie, jak i pobieranymi z serwisów muzycznych.

• Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .

Wyszukiwanie plików muzycznych

1.

Na ekranie głównym, dotknij ikonki .

2.

Możesz wykonać następujące czynności:

-

Wybrać Artysta/Album/Lista odtwarzania — przeglądanie według artystów, albumów i list odtwarzania.

-

Wybrać Utwory — przeglądanie wszystkich utworów.

-

Wybrać

Teraz odtwarzane

, aby sprawdzić obecnie odtwarzany utwór.

Słuchanie muzyki

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz utwór z listy.

3.

Skorzystaj z następujących przycisków do sterowania odtwarzaniem: .

Powrót do bieżącej listy odtwarzania. Odtwarzanie losowe.

Tryb odtwarzania: Powtarzaj jeden, Powtarzaj wszystkie lub Wyłączony.

Powrót do poprzedniego utworu. Przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.

Przejście do następnego utworu. Przytrzymaj, aby przewinąć do przodu. Pauza i powrót do odtwarzania.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G

20

Ustawianie utworu jako dzwonka 1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz utwór z listy.

3.

Dotknij i wybierz

Ustaw jako dzwonek

.

Usuwanie utworu

1.

Wybierz utwór z listy.

2.

Dotknij i wybierz

Usuń

.

.

Twoja lista odtwarzania

Tworzenie listy odtwarzania Możesz utworzyć swą własną listę odtwarzania.

1.

Wybierz utwór z listy.

2.

Dotknij i wybierz

Dodaj do listy odtwarzania

.

3. W nowym oknie wybierz opcję

Nowa

, aby utworzyć listę odtwarzania.

4. Podaj nazwę listy i wybierz opcję

Zapisz

.

Zmiana nazwy lub usunięcie listy

odtwarzania 1.

Wybierz opcję

Listy odtwarzania,

aby wyświetlić wszystkie dostępne listy.

2.

Dotknij i przytrzymaj nazwę listy, której nazwę chcesz zmienić lub którą chcesz usunąć.

3. W nowym oknie wybierz opcję

Zmień nazwę/Usuń

.

Radio FM

Tablet pozwala na słuchanie programów radiowych.

Aby włączyć radio, należy uprzednio podłączyć do tabletu zestaw słuchawkowy.

Słuchanie stacji radiowych

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję

Radio FM

.

2.

Dotknij >

Wyszukaj

. Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych kanałów radiowych.

3. Skorzystaj z następujących przycisków do sterowania odtwarzaniem: Włączanie i wyłączanie radia FM.

Przełączanie pomiędzy trybami mono i stereo. Więcej opcji Przejście do poprzedniego kanału.

Przejście do następnego kanału.

Nagrywanie programów radiowych

Program radiowy, podczas słuchania, można nagrać.

1.

Ustaw żądaną stację radiową.

2.

Dotknij >

Start nagrywania

.

3. Dotknij >

Stop nagrywania

.

4. Plik dźwiękowy zostanie automatycznie zapisany.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G

20

8. Wiadomo ś ci

Urządzenie pozwala na wymienianie wiadomości SMS i MMS z innymi obsługującymi je urządzeniami, za pomocą sieci komórkowej. Zarówno wysłane jak i odebrane wiadomości są grupowane w wątki według kontaktów lub numerów telefonu.

Wysy

ł

anie wiadomo

ś

ci

8

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz 3.

Zastosuj poniższe sposoby dodawania odbiorców:

-

Wpisz numer telefonu.

-

Dotknij 5.

Dotknij wysłać.

, aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości.

, wybierz kontakty i naciśnij

OK

.

4.

Wpisz treść wiadomości w pole tekstowe.

6.

Wybierz opcję , aby wysłać wiadomość.

.

, aby dodać do wiadomości MMS obraz/film/plik dźwiękowy/pokaz slajdów, który chcesz Pojedyncza wiadomość tekstowa może składać się z określonej liczby znaków (widocznej nad przyciskiem Wyślij). Przekroczenie owej wartości spowoduje, że wiadomość wysłana zostanie w całości, lecz naliczona za nią opłata będzie wyższa niż cena jednej wiadomości.

Sprawdzanie wiadomo

ś

ci

W zależności od ustawień dotyczących powiadamiania, tablet informuje o nadejściu nowej wiadomości sygnałem dźwiękowym, wibracjami lub tymczasowym wyświetleniem. Na pasku stanu wyświetlana jest również ikona nowej wiadomości. Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki, oddzielnie dla każdego kontaktu.

• Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij powiadomienie o nowej wiadomości.

• Przejdź do aplikacji komunikacyjnej i otwórz wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomo

ść

1.

Na ekranie wiadomości dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu, aby wyświetlić wymianę wiadomości z tą osobą.

2.

Wpisz treść wiadomości w pole tekstowe.

3.

Wybierz opcję , aby wysłać wiadomość.

Przekazywanie lub usuwanie wiadomo

ś

ci

1.

Na ekranie wiadomości dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu, aby zobaczyć wymianę wiadomości z tą osobą.

2.

Dotknij i przytrzymaj wiadomość.

3.

Pojawi się okienko (

Opcje wiadomości

) . Wybierz opcję

Prześlij dalej

lub

Usuń

.

Usuwanie w

ą

tku

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Pojawi się ekran z wiadomościami.

.

3.

Dotknij i przytrzymaj nazwę danego kontaktu lub odpowiedni numer telefonu.

4.

Dotknij ikonki .

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 21

9. Bluetooth

Bluetooth

Tablet może łączyć się z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w celu wymiany danych. Bluetoothtworzy bezpośrednie połączenie bezprzewodowe pomiędzy dwoma znajdującymi się blisko siebie urządzeniami.

Nie należy korzystać z funkcji Bluetooth w celach niezgodnych z obowiązującymi przechwytywanie korespondencji dla celów komercyjnych).

9

przepisami prawa (na przykład pirackie przesyłanie kopii lub plików albo nielegalne

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

1.

Dotknij ikonki .

2.

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję

Bluetooth

.

3.

Wyświetlona zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth.

4.

Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

5.

Wybierz Paruj. Połączenie zostanie nawiązane jeżeli twoje żądanie zostanie zaakceptowane przez drugie urządzenie.

Odłączenie od innego urządzenia Bluetooth

1.

Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć, a następnie dotknij 2.

Wybierz

Rozłącz

.

.

Wysyłanie danych za pomocą Bluetooth

1.

Dotknij ikonki .

2.

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję

Bluetooth

.

3.

Paruj z innym urządzeniem Bluetooth.

4.

Wybierz plik, który chcesz wysłać.

5.

Wybierz opcję , aby wysłać plik za pomocą złącza Bluetooth.

6.

Wybierz urządzenie, aby rozpocząć wysyłanie pliku.

Odbieranie danych za pomocą Bluetooth

1.

Dotknij ikonki .

2.

Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję

Bluetooth

.

3.

Dotknij modelu Twojego tabletu, aby uczynić go widocznym dla wszystkich znajdujących się w pobliżu urządzeń Bluetooth.

4.

Zaakceptuj prośbę i nawiąż połączenie z innym urządzeniem Bluetooth.

5.

Otwórz panel powiadomień, wybierz opcję Akceptuj. Pliki odebrane za pomocą Bluetooth są przechowywane w katalogu Bluetooth.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 22

10. eReader Prestigio

Przy użyciu aplikacji eReader Prestigio możesz w prosty i szybki sposób pobierać i czytać e książki na swoim tablecie.

• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

10

Pierwszy rzut oka na aplikacj

ę

eReader

Widok półki z książkami.

Zmień sposób wyszukiwan ia pozycji.

e Książki.

Edycja kolekcji.

Wyszukaj książki w biblioteczce.

Przejdź do Księgarni.

Wyszukiwanie e książek po słowach kluczowych.

Edycja półki z książkami.

Pobieranie e-ksi

ąż

ek

Aplikacji eReader Prestigio umożliwia również pobieranie e książek. Niektóre e książki można pobierać za darmo, inne wymagają uiszczenia odpowiedniej zapłaty.

Podczas kupowania e książki zostaniesz poproszony o potwierdzenie wybranej metody płatności.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz opcję

Księgarnia

.

3.

Odszukaj żądaną książkę.

4.

Wybierz opcję , aby pobrać e książkę.

.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 23

Czytanie e-ksi

ąż

ek

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Przejdź do zakładki

Moja półka

lub

Moja biblioteka

.

3. Odszukaj żądaną książkę.

4. Dotknij wybranej książki, aby zacząć ją czytać.

.

Dodawanie zakładki

1.

Podczas czytania książki, dotknij .

2.

Wybierz opcję , a następnie wybierz

Nowa zakładka

.

3. Wybrana strona zostanie dodana jako zakładka.

Przybliżanie i oddalanie

Podczas czytania książki możesz przybliżać i oddalać obraz, tak aby dostosować go do własnych preferencji.

1.

Podczas czytania książki, dotknij .

2.

Dotknij ikonki .

3. Wybierz opcję

Przybliż

lub

Oddal

.

Ustawienia aplikacji eReader

Podczas czytania książki można również skonfigurować ustawienia aplikacji eReader Prestigio.

1.

Podczas czytania książki, dotknij .

2.

Wybierz opcję

Ustawienia

.

3. Dokonaj odpowiednich zmian ustawień.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 24

11. Google Maps

Ta aplikacja pozwala na określenie lokalizacji tabletu, wyszukiwanie konkretnych miejsc lub wyznaczanie trasy dojazdu.

11

Korzystanie z aplikacji Google Maps

Zapewnia również widok danej lokalizacji Aplikacja Google Maps pozwala określić aktualne położenie oraz wyznaczyć dokładną trasę do miejsca docelowego. Oferuje ona również wyszukiwarkę interesujących miejsc lub adresów. z poziomu ulicy.

• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

Aplikacja Google Maps nie obejmuje wszystkich krajów i miast.

Okre

ś

lanie w

ł

asnej lokalizacji Włączanie lub wyłączanie usługi lokalizacji

Aby zlokalizować swe własne położenie, musisz włączyć usługę lokalizacji.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz opcję

Usługi lokalizacji

.

3.

Włącz

Dostęp do mojej lokalizacji

.

.

Określanie własnej lokalizacji

1.

2.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk Wybierz opcję , aby określić własną lokalizację na mapie.

Jeżeli znajdujesz się w miejscu otoczonym budynkami, urządzenie może mieć problem z określeniem twojej lokalizacji.

.

Wyszukiwanie miejsca

Możesz szukać nazwy firmy, ulicy lub miasta. Pasujące do kryteriów wyszukiwania odpowiedzi będą pojawiać się już podczas pisania.

.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Dotknij ikonki .

3.

Wpisz nazwę miejsca, którego szukasz.

4.

Wybierz odpowiednie miejsce z listy wyników.

Wyznaczanie trasy

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Wybierz opcję , aby wyznaczyć trasę.

3.

Wybierz sposób, w jaki chcesz się dostać do danego miejsca.

4.

Wpisz miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży.

5.

Otworzy się mapa z trasą do wybranego miejsca.

Ustawienia map

Aby zmienić ustawienia map, podczas ich oglądania wybierz opcję .

> Ustawienia .

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 25

12. Narz ę dzia

Zegar

Aplikacja zegara pozwala sprawdzić czas w dowolnym miejscu na świecie, ustawić budzik, zmierzyć czas stoperem lub ustawić timer.

• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk .

12

Zegar światowy

Do ekranu zegara światowego możesz dodać dowolne miasto na świecie.

1.

Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk 2.

Dotknij ikonki .

3.

Przejrzyj listę i wybierz miasto, które chcesz dodać.

Alarm

Możesz ustawić jeden lub więcej alarmów.

Ustawianie alarmu 1.

Na ekranie zegara wybierz opcję .

.

2.

Wybierz + , aby dodać nowy alarm.

3.

Użyj wirtualnej klawiatury numerycznej, aby ustawić czas alarmu.

4.

Dotknij

OK

.

5.

Jeżeli chcesz, aby dzwonienie powtarzało się w poszczególne dni, wybierz opcję

Powtarzaj

.

Wyłączanie alarmu 1.

Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć.

2.

Przesuń suwak na pozycję Off.

Przerywanie dzwonienia Kiedy dzwoni alarm:

-

Wybierz

-

Z

: alarm przestaje dzwonić.

Przesuń wskaźnik do pozycji

Z Z

: Budzik włączy się ponownie po określonym czasie.

Usuwanie alarmu 1.

Dotknij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć.

2.

Dotknij ikonki .

Kalendarz

Możesz stworzyć własne wydarzenie i zaplanować je w kalendarzu.

• Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy naciśnij przycisk zmienić widok kalendarza (dzień tydzień, miesiąc lub terminarz).

Tworzenie wydarzenia

1.

Przejdź do , wybierz datę.

2.

Wybierz opcję , aby utworzyć nowe wydarzenie.

3.

Edytuj ustawienia przypomnienia.

4.

Wybierz opcję

Gotowe

, aby zapisać wydarzenie.

. Wybierz opcję , aby

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 26

Zarządzanie wydarzeniami

Edytowanie wydarzenia Edytować można tylko te wydarzenia, które sam stworzyłeś.

1.

Na ekranie kalendarza wybierz , aby zmienić widok na terminarz.

2.

Wybierz wydarzenie, które chcesz edytować i wybierz opcję .

3.

Wprowadź zmiany do wydarzenia.

4.

Wybierz opcję

Gotowe

.

Usuwanie wydarzenia • Wybierz wydarzenie, które chcesz usunąć i wybierz opcję Usuwanie wszystkich wydarzeń • Przejdź do , a następnie wybierz opcję >

Usuń wydarzenia

.

.

Udostępnianie wydarzenia Zdarzenie w kalendarzu można udostępnić jako vCalendar za pośrednictwem funkcji Bluetooth lub jako plik załącznika przesłany pocztą elektroniczną lub przy użyciu wiadomości.

1.

Na ekranie kalendarza wybierz opcję , aby przejść do widoku terminarza.

2.

Wybierz wydarzenie, które chcesz udostępnić i wybierz opcję 3.

Wybierz sposób, w jaki chcesz przesłać wydarzenie.

.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 27

13.

Konfiguracja tabletu

– Na ekranie głównym lub w menu w postaci listy wybierz opcję .

13

Po

łą

czenia sieciowe i bezprzewodowe

Wi -

Fi Włącz Wi Fi, aby połączyć się z siecią bezprzewodową i uzyskać dostęp do Internetu lub innych urządzeń sieciowych.

Bluetooth

Aktywuj funkcję Bluetooth, aby wymieniać informację ze znajdującymi się w pobliżu urządzeniami.

Licznik danych Sprawdzaj ilość wykorzystanych danych i ustawiaj własne limity przesyłu danych.

Więcej… Skonfiguruj następujące parametry.

Tryb samolotowy Aktywuj Tryb Samolotowy, aby wyłączyć wszystkie funkcje bezprzewodowe tabletu. W trybie tym korzystać można wyłącznie z funkcji nie wymagających połączenia z siecią.

układów elektronicznych samolotu oraz innych urządzeń elektrycznych.

Tryb Samolotowy wyłącza funkcje bezprzewodowe, aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy •

VPN

Ustawienia i zarządzani wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).

Udostępnianie i przenośny hotspot

-

Ustaw, aby korzystać z urządzenia jako bezprzewodowego modemu, poprzez połączenie go kablem USB z komputerem PC.

-

Ustaw, aby korzystać z tabletu jako bezprzewodowego punktu dostępowego dla innych urządzeń.

-

Aktywuj funkcję udostępniania połączenia przez Bluetooth, aby udostępnić sieć mobilną innym komputerom za pośrednictwem Bluetooth.

Sieci komórkowe

-

Przesyłanie danych: Włącz, aby zezwolić na korzystanie z sieci z komutacją pakietów.

-

Roaming danych: Użyj tabletu, aby połączyć się z inną siecią, kiedy korzystasz z roamingu lub kiedy twoja sieć macierzysta jest niedostępna.

-

Tryb sieci: Wybór preferowanego trybu sieci.

-

Nazwy Punktów Dostępu: Ustaw nazwy punktów dostępu (APN).

-

Łącz się wyłącznie z sieciami 2G, aby oszczędzać baterię.

-

Operatorzy sieciowi: Wyszukaj dostępne sieci i wybierz sieć wykorzystywaną do roamingu.

Urz

ą

dzenie

Dźwięk

-

Wybór profilu dźwiękowego urządzenia.

-

Ustawienia dotyczące głośności, rodzaju dzwonka i typu powiadomień.

Wyświetlacz

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G

30

Zmiana ustawień ekranu i jego podświetlenia.

Pamięć Sprawdzenie ilości dostępnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci. Funkcja ta umożliwia również sformatowanie karty pamięci.

Formatowanie karty pamięci definitywnie kasuje wszystkie zapisane na niej dane.

Rzeczywista dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest niższa niż podawana wartość, gdyż część pamięci wykorzystywana jest przez system operacyjny oraz domyślne aplikacje.

Bateria Sprawdzenie ilości energii zużywanej przez urządzenie.

Aplikacje Zarządzanie włączonymi aplikacjami, przenoszenie aplikacji na kartę pamięci lub do tabletu, instalacja i deinstalacja programów.

Ustawienia osobiste

Usługi lokalizacji Wybór źródeł informacji wykorzystywanych do określania bieżącego położenia.

-

Dostęp do mojej lokalizacji: Ustaw, aby korzystać z sieci Wi Fi i/lub sieci komórkowej do określania bieżącej lokalizacji.

-

Satelity GPS: Ustaw, aby twoja bieżąca lokalizacja była określana za pomocą satelitów GPS.

-

Lokalizacja za pomocą sieci Wi Fi oraz sieci komórkowej: Pozwól aplikacjom wykorzystywać usługi lokalizacji Google do szybszego określania twej bieżącej lokalizacji.

Ustawienia zabezpieczeń Ustawienia blokady ekranu oraz zarządzanie danymi logowania.

Język i wprowadzanie danych Ustawienia języka systemu operacyjnego i regionu. Znajdują się tu również opcje klawiatury ekranowej.

Kopia zapasowa i reset Opcje dotyczące zarządzania ustawieniami i danymi.

-

Kopia zapasowa danych: Ustaw, aby tworzyć kopię zapasową ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.

-

K onto kopii zapasowej: Załóż lub edytuj konto kopii zapasowej Google.

-

Automatyczne przywracanie: Ustaw, aby przywracać ustawienia i dane po przeinstalowaniu aplikacji.

-

Przywrócenie ustawień fabrycznych: Powoduje przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkich danych.

Konta

Dodawanie i zarządzanie kontami e mail, Google, Facebook i Twitter.

System

Data i czas Poniższe ustawienia definiują sposób, w jaki urządzenie wyświetla datę i czas.

-

Automatyczna data i czas: Automatyczna aktualizacja czasu i daty podczas zmiany stref

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G

30

czasowych.

-

Automatyczna strefa czasowa: Ustaw, aby odbierać za pomocą sieci informacje dotyczące o strefy czasowej przy każdej jej zmianie.

-

Ustaw datę: Ręczne ustawienie aktualnej daty.

-

Ustaw czas: Ręczne ustawienie aktualnego czasu miejscowego.

-

Wybór strefy czasowej: Ustawienie lokalnej strefy czasowej.

-

Format 24 godz.: Wyświetlanie czasu w formacie 24 godzinnym.

-

Wybierz format daty: Ustawienie formatu daty.

Dostępność Skorzystaj z tych ustawień po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia dostępności, takiego jak aplikacja głosowego odczytu treści ekranowej. Tutaj możesz włączać i wyłączać poszczególne funkcje lub usługi dostępności.

Informacje o tablecie Informacje dotyczące tabletu oraz aktualizacja oprogramowania urządzenia. Informacje o tablecie obejmują takie dane jak rodzaj baterii, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma oraz numer wersji programu.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G

30

14.

Dane techniczne

Procesor dwurdzeniowy, 1,3 GHz Pamięć fleszowa 4 GB + 512 MB RAM Android TM 4.4, KitKat Micro SDHC/SDXC, do 32 GB 7’’ TN, 16:9, 1024x600 Przód 0,3 MP

14

WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900 Bluetooth 4.0+HS GPS,A GPS 2500 mAh 188x109x12,5 mm 279 g (w przybliżeniu)

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 31

15.

Wsp ół czynnik absorpcji swoistej

15

Normy mi

ę

dzynarodowe

NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH.

TEN MOBILNY TABLET SPEŁNIA ZALECENIA NORM MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCE NARAŻENIA Twój mobilny tablet działa jako nadajnik i odbiornik radiowy. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający nieprzekraczanie wartości granicznych narażenia na działanie energii o częstotliwości radiowej (RF) określonej w normach międzynarodowych.

Te zalecenia zostały ustalone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oraz Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), które przewidują znaczący margines bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony wszystkich osób, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Te zalecenia w sprawie narażenia dla tabletów mobilnych korzystają z jednostki miary zwanej Współczynnikiem Absorpcji Swoistej (SAR). Wartość graniczna SAR zalecana przez ICNIRP dla tabletów mobilnych wykorzystywanych przez ogół społeczeństwa wynosi

2,0 W/kg uśrednione przez dziesięć gramów tkanki

oraz

1,6

W/kg uśrednione przez jeden gram tkanki do pracy przy wielu poziomach mocy tak, aby wg Normy IEEE 1528 na osobę. Badania SAR przeprowadzono dla zalecanych pozycji pracy z tabletem mobilnym przy najwyższym dopuszczalnym poziomie mocy we wszystkich badanych pasmach częstotliwości. Mimo, że współczynnik SAR określa się przy najwyższym dopuszczalnym poziomie mocy, rzeczywiste poziomy SAR dla tabletu mobilnego podczas pracy zazwyczaj wynoszą poniżej maksymalnej wartości współczynnika SAR. Dzieje się tak, ponieważ tablet został zaprojektowany korzystać wyłącznie z mocy wymaganej do połączenia się z siecią. Zazwyczaj im bliżej użytkownik znajduje się anteny bazowej, tym mniejsza moc oddawana. Mimo że mogą występować różnice pomiędzy poziomami współczynnika SAR w różnych tabletach i w różnych pozycjach pracy, wszystkie spełniają wymagania międzynarodowych norm w sprawie narażenia na działanie fal radiowych.

Najwyższa wartość SAR zarejestrowana dla tego modelu PMP 3087 _3G podczas sprawdzania jego zgodności z normą wynosiła 0,796 W/kg (10 g), zgodnie z zaleceniami ICNIRP.

ostrożności jest odsunięcie urządzenia od głowy i ciała.

W celu ograniczenia narażenia na fale radiowe zaleca się zmniejszanie czasu trwania rozmów telefonicznych za pomocą tabletu lub stosowanie zestawu głośnomówiącego. Celem tych środków

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 32

16.

Rozwi ą zywanie problem ó w

Po włączeniu na ekranie pojawia się komunikat ZABLOKOWANO Ktoś próbował skorzystać z twojego tabletu, lecz nie znał kodu PIN lub kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

Na ekranie widoczny jest komunikat Błąd IMSI Problem związany z abonamentem. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

16

Nie pojawia się symbol sieci Utracono połączenie z siecią. Znajdujesz się w cieniu radiowym (w tunelu lub pomiędzy wysokimi budynkami), bądź jesteś poza zasięgiem sieci. Spróbuj zmienić miejsce lub ponownie połączyć się z siecią (szczególnie, jeżeli jesteś zagranicą), lub poproś o pomoc/informacje operatora swojej sieci.

Ekran dotykowy reaguje zbyt wolno lub nieprawidłowo Jeżeli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, który nie reaguje poprawnie, spróbuj wykonać następujące czynności:

-

Zdejmij z ekranu wszystkie warstwy ochronne. Mogą one uniemożliwiać rozpoznawanie twoich komend i nie być przeznaczone do urządzeń wyposażonych w ekrany dotykowe.

-

Upewnij się, że masz czyste i suche ręce.

-

Zrestartuj urządzenie, aby skasować wszystkie tymczasowe błędy oprogramowania.

-

Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.

-

Jeżeli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, oddaj urządzenie do lokalnego sprzedawcy.

Bateria się przegrzewa Być może korzystasz z ładowarki, która nie jest przeznaczona dla twojego tabletu. Upewnij się, że zawsze korzystasz z oryginalnych akcesoriów dostarczonych wraz z tabletem.

Tablet nie wyświetla numeru telefonu przy połączeniach przychodzących Funkcja ta uzależniona jest od sieci i rodzaju abonamentu. Jeżeli sieć nie przekazuje numery abonenta wywołującego, urządzenie wyświetli Rozmowa 1 lub Numer ukryty. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysyłać wiadomości tekstowych Niektóre sieci nie zezwalają na wymianę wiadomości z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy podałeś numer wiadomości centrum SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Nie można zapisywać i/lub przechowywać zdjęć w formacie JPEG Zdjęcie może zostać odrzucone przez tablet, jeżeli jest zbyt duże, jeżeli jego nazwa jest zbyt długa lub jeżeli format pliku jest nieodpowiedni.

Wydaje ci się, że kilka połączeń do Ciebie nie dotarło Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania ikonka baterii nie napełnia się, a jej ramka miga Baterię można ładować wyłącznie w temperaturze powyżej 0°C (32°F) oraz poniżej 45°C (113°F). W innych przypadkach skontaktuj się ze sprzedawcą tabletu.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 33

Na ekranie pojawia się komunikat Błąd SIM Upewnij się, że karta SIM została właściwie włożona. Jeżeli problem występuje nadal, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

Tablet nie działa dobrze w samochodzie Samochód zbudowany jest z wielu metalowych części, które pochłaniają fale elektromagnetyczne, co wpływa na pogorszenie działania tabletu. Dostępne są zestawy samochodowe wyposażone w dodatkowe anteny, które umożliwiają również wykonywanie i odbieranie połączeń bez potrzeby odrywania rąk od kierownicy.

Sprawdź czy lokalne przepisy zezwalają na korzystanie z tabletu podczas jazdy samochodem.

Nie można naładować tabletu Jeżeli bateria była całkowicie rozładowana, do czasu pojawienia się na ekranie ikonki ładowania może minąć kilka minut (w niektórych przypadkach nawet do 5 minut).

Zdjęcie zrobione tabletem jest nieostre Upewnij się, że obiektywy aparatów po obydwu stronach urządzenia są czyste.

Podczas włączania lub użytkowania urządzenia tablet prosi o podanie jednego z następujących

kodów:

-

Hasło: Jeżeli włączona jest blokada urządzenia, musisz podać określone przez siebie hasło.

-

PIN: Jeżeli korzystasz z urządzenia po raz pierwszy lub jeżeli włączona jest blokada PIN, musisz podać numer PIN przypisany do karty SIM lub USIM. Możesz wyłączyć tą funkcję w menu karty — pozycja Blokada SIM.

-

PUK: Karta SIM lub USIM została zablokowana w wyniku kilkukrotnego podania błędnego numeru PIN. Musisz podać kod PUK określony przez dostawcę usług.

-

PIN2: Jeżeli wchodzisz do menu wymagającego podania kodu PIN2, musisz podać kod PIN2 przypisany do karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje uzyskasz u swego dostawcy usług.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy uniemożliwiające korzystanie z niego Jeżeli urządzenie się zawiesza, może zachodzić potrzeba zamknięcia wszystkich włączonych programów lub zresetowania urządzenia. Jeżeli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje na żadne polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 8 – 10 sekund. Urządzenie zresetuje się automatycznie.

Jeżeli problem występuje nadal, przywróć ustawienia fabryczne. W menu w postaci listy wybierz opcję Ustawienia > Kopia zapasowa i reset > Przywróć ustawienia fabryczne > Zresetuj urządzenie > Wymaż wszystko.

Rozmówca nie słyszy Twojego głosu

-

Upewnij się, że nie zakrywasz niczym wbudowanego mikrofonu.

-

Upewnij się, że trzymasz mikrofon w pobliżu ust.

-

Jeżeli korzystasz ze słuchawki, upewnij się, że jest ona właściwie podłączona.

Przy uruchamianiu radia FM pojawiają się

radiowe.

komunikaty o błędach Aplikacja radio FM, zainstalowana w tablecie, wykorzystuje przewód słuchawek jako antenę. Bez podłączonych słuchawek, radio FM nie może odbierać stacji radiowych. Korzystanie z radia FM wymaga podłączenia najpierw słuchawek. Następnie, należy wyszukać i zapisać dostępne stacje Nie można wykryć drugiego urządzenia Bluetooth

-

Upewnij się, że w funkcja Bluetooth tabletu została włączona.

-

Upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona w urządzeniu, z którym chcesz się

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 34

połączyć.

-

Upewnij się, że odległość pomiędzy Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie jest większa niż 10 m.

Po podłączeniu do komputera nie można nawiązać połączenia

-

Upewnij się, że kabel USB, z którego korzystasz, jest odpowiedni dla Twojego urządzenia.

-

Upewnij się, że w komputerze zostały zainstalowane aktualne wersje sterowników.

-

Jeżeli korzystasz z systemu Windows XP, upewnij się, że zainstalowany jest pakiet Windows XP Service Pack — wersja 3 lub wyższa.

-

Upewnij się, że w komputerze zainstalowany jest program Windows Media Player — wersja 10 lub wyższa.

Instrukcja

MultiPad PMT3087_3G 35

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement