Prestigio MultiPad WIZE 3508 4G Manual

Prestigio  MultiPad WIZE 3508 4G Manual

MULTIPAD WIZE 3

5

08 4G

PMT3 5 08_4G

Tahvelarvuti Kasutusjuhend

Kasu

Üldine teave

Hea klient! Täname, et olete valinud tahvelarvuti Prestigio MultiPad. Enne tahvelarvuti kasutama hakkamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tutvuda seadme kõigi funktsioonidega. Hoidke kasutusjuhend alles ja seadme kohta küsimuste tekkimisel vaadake sellest järele. Kasutusjuhend sisaldab teavet tahvelarvuti ohutu kasutamise, selle tehniliste andmete, eelinstallitud tarkvara põhiliste funktsioonide ja seadistamise kohta ning muud kasulikku informatsiooni, mis aitab teil tahvelarvutit, Androidi operatsioonisüsteemi ja rakendusi paremini kasutada.

Lahtiütlus

teatamata. Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiustatakse pidevalt, võib teie seadme tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda. Me anname endast parima tagamaks, et selles kasutusjuhendis esitatud teave ja toimingute kirjeldused on täpsed ja põhjalikud. Prestigio ei vastuta kasutusjuhendis esinevate vigade ega vahelejätmiste eest. Käesolevaga jätab Prestigio endale õiguse muuta oma tooteid ükskõik millisel viisil ilma ette

Tähtsad ohutusjuhised

Tahvelarvuti Prestigio MultiPad on ette nähtud mobiilseks kasutamiseks. Palun lugege allolevad juhised hoolega läbi. Need aitavad teil vältida seadme kasutamisel tekkida võivaid ohutusprobleeme ja võimaldavad hoida seadme heas seisukorras. 1. Ärge asetage MultiPadi peale mingeid esemeid, sest need võivad ekraani kriipida.

2. MultiPadi tuleb hoida sellises keskkonnas, kus ei esine äärmuslikke temperatuurimuutusi.

3. Hoidke seade eemal otsese päikesevalguse käest ja küttekehade juurest.

4. Kaitske tahvelarvutit niiskuse ning tolmu ja suitsu eest, sest need võivad seadet kahjustada.

5. Vältige MultiPadi kokkupuutumist kemikaalidega.

6. Ärge asetage MultiPadi ebakindlale või kaldus pinnale. Seadme kukkumine võib kahjustada LCD ekraani, mis ei ole garantiiga kaetud. 7. Ärge asetage MultiPadi tugevasse magnet- või elektrivälja.

8. Kaitske MultiPadi löökide ja tugeva surve eest.

9. Töötemperatuur: MultiPadi tohib kasutada üksnes sellises keskkonnas, milles ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F). 10. Ärge sisestage MultiPadi seadmeid või esemeid, mis ei ühildu selle ühenduspesadega.

11. Ärge kasutage MultiPadi vihma käes – tegemist EI OLE veekindla seadmega. Kaitske Multipadi tolmu, mustuse ja liigse niiskuse eest. 12. Ärge kasutage MultiPadi sõiduki juhtimise ajal.

13. Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud laadijaid. Teiste tootjate valmistatud laadijate kasutamine võib tahvelarvutit kahjustada ja teie tervise ohtu seada. 14. MultiPad ja adapter võivad seadme tavapärase kasutamise ja laadimise ajal soojeneda. Ärge asetage tahvelarvutit pehmele pinnale ning muudele sellistele pindadele ja keskkondadesse, milles võib olla takistatud seadmest tavapärane soojuse eraldumine, nii et seade kuumeneb üle. Ärge jätke MultiPadi endale sülle ega mingi muu kehaosa vastu, et vältida soojuse eraldumisest tingitud ebamugavustunnet või kehavigastusi. 15. Pärast laadimist eemaldage MultiPad vooluvõrgust.

16. Ärge kasutage ekraani puudutamiseks kirjutusvahendit ega mingit muud teravat eset. Puhastage puutetundlikku ekraani pehme riidelapiga. Vajaduse korral tehke lapp enne puhastamist kergelt niiskeks. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks abrasiivseid materjale ega puhastusvedelikke. 17. ÄRGE võtke MultiPadi koost lahti; parandustöid võib teha ainult Prestigio volitatud hoolduspersonal. 18. Lülitage alati MultiPad välja, enne kui hakkate installima või eemaldama selliseid väliseid seadmeid, mis ei võimalda käigultvahetust. 19. Lennuki õhkutõusmise ja maandumise ajaks tuleb MultiPad välja lülitada.

Garantii

Garantiiteave on esitatud veebilehel www.prestigio.com/service . MultiPadi elutsükkel on kaks aastat.

Pakendi sisu

Sisukord

1. Pakendist eemaldamine ....................................................................................................1

....................................................................................................................................

1 Ülevaade ........................................................................................................................................

1 Nupud .........................................................................................................................................

SIM-kaardi paigaldamine .......................................................................................................

1

2. Alustamine ........................................................................................................................2

2 Mälukaardi sisestamine ........................................................................................................

2 Aku laadmine .........................................................................................................................

3 Tahvelarvuti sisselülitamine ..................................................................................................

3 Avakuva ...................................................................................................................................

3 Menüüloend ..........................................................................................................................

Puutetundlikkus ........................................................................................................................

4

3. Põhifunktsioonid .................................................................................................................6

6 Teadete paneel .........................................................................................................................

7 Kiirseadistus ........................................................................................................................

7 Olekuikoonid .............................................................................................................................

8 Tahvelarvuti ühendamine teise arvutiga .................................................................................

8 Ekraani lukustamine ja lukust avamine .....................................................................................

8 Teksti sisestamine ......................................................................................................................

9 Süsteemi uuendamine ................................................................................................................

Internetiühenduse loomine ...................................................................................................

9

4. Internetiühendus ...............................................................................................................10

10 Veebilehitseja .............................................................................................................................

E-posti konto loomine ...........................................................................................................

12

5. E-post ...............................................................................................................................13

13 E-kirja saatmine ....................................................................................................................

13 E-kirjade vaatamine ...................................................................................................................

13 E-kirjadele vastamine ............................................................................................................

13 E-kirjade kustutamine ...........................................................................................................

13 Gmail .....................................................................................................................................

14

6. Kaamera ......................................................................................................................................

15

Kaamera ülevaade ..................................................................................................................

15 Pildistamine ............................................................................................................................

16 Selfi tegemine .............................................................................................................................

16 Panoraampildi tegemine ............................................................................................................

16 HDR-i kasutamine ..................................................................................................................

16 Video tegemine .......................................................................................................................

16 Kaamera ja video seaded .............................................................................................................

16

7. Multimeedium ...........................................................................................................................

18

Pildigalrii 18 Videomängija ..................................................................................................

19

Muusikamängija ....................................................................................................................

19 FM-raadio ..............................................................................................................................

Sõnumi saatmine ..................................................................................................................

20

8. Sõnumid .........................................................................................................................21

21 Sõnumi avamine ...................................................................................................................

21 Sõnumile vastamine ...............................................................................................................

21 Sõnumi edasisaatmine või kustutamine ................................................................................

21 Vestluse kustutamine ............................................................................................................

21

9. Bluetooth .................................................................................................................................

22

Bluetooth ................................................................................................................................

E-lugeri ülevaade ...............................................................................................................

22

10. Prestigio e-luger .............................................................................................................23

23 E-raamatu allalaadimine ...................................................................................................

23 E-raamatu lugemine ............................................................................................................

24 E-lugeri seaded ..................................................................................................................

Kaardirakenduse kasutamine ...............................................................................................

24

11. Kaardirakendus Google Maps ........................................................................................25

25 Asukoha määramine ............................................................................................................

25 Teejuhiste saamine Kell ..............................................................................................................

...................................................................................................................................

25

12. Muud ...............................................................................................................................................26

26 Kalender ..................................................................................................................................

Traadita ühendus & võrgud .....................................................................................................

26

13. Tahvelarvuti seadistamine ...........................................................................................28

28 Seadme seaded .....................................................................................................................

28 Isiklik .................................................................................................................................

29 Kontod ...............................................................................................................................

29 Süsteem ...............................................................................................................................

29

14. Tehnilised andmed ..........................................................................................................31

15. Teave spetsiifilise neeldumismäära kohta .....................................................................32

Rahvusvahelised standardid ............................................................................................

32

16. Veateated ......................................................................................................................33

1. Pakendist eemaldamine

Pakendi sisu

• • • Prestigio MultiPad USB-kaabel Õigus- ja ohutusteave

Seadme ülevaade

• • • Kaasaskantav laadija Kiirjuhend Garantiikaart

1

1. Eesmine kaamera 2. Mikrofon 3. Toitenupp 4. Helitaseme nupp 5. Valjuhääldi 6. Kõrvaklapipesa 7. Micro-USB-port 8. Tagumine kaamera

Nupud

Menüü-, avakuva- ja tagasi-nuppude abil saate tahvelarvutis soovitud kohta liikuda.

Puudutage , et avada uusimate rakenduste loetelu.

Puudutage , et minna tagasi avakuvale.

Puudutage , et minna tagasi eelmisele kuvale.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 1 1

2.

Alustamine

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Prestigio seltsi! Et kasutada seadet parimal võimalikul viisil ja tunda rõõma kõigest, mida Prestigiol on pakkuda, külastage veebilehte:

www.prestigio.com/catalogue/MultiPads

Toote kohta täpsema teabe saamiseks külastage veebilehte:

www.prestigio.com/support

Ärge katke antenni kinni ei käe ega mingi muu esemega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või akut liigselt koormata. Enne seadme kasutamist lugege läbi “Õigus- ja ohutusteave”.

2

SIM-kaardi sisestamine

paigale asetub. 1. Lülitage seade välja ja avage selle küljel olev SIM-kaardi pesa kate.

2. Lükake standardne SIM-kaart SIM-kaardi pesasse nii, et kaardi kuldne kontaktpind on suunatud allpoole ja selle “äralõigatud” nurk sissepoole. Lükake SIM-kaart tervenisti pesasse, kuni see klõpsuga 3. Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

• Sobimatud SIM-kaardid, käsitsi lõigatud nurgaga SIM-kaardid ja SIM-kaardi adapterid võivad kahjustada nii kaarte kui ka seadet ennast ning rikkuda kaardil olevad andmed.

• SIM-kaartide kriipimise või painutamise tagajärjel võivad sellele salvestatud kontaktid ja muud andmed kättesaamatuks muutuda, seetõttu olge kaartide käsitsemisel, sisestamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.

• Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

Mälukaardi sisestamine

1. Sisestage mälukaart nii, et selle kuldne kontaktpind on suunatud allapoole.

2. Lükake mälukaart pilusse, kuni see klõpsuga paigale asetub.

3. • Mõningad mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Vale kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti ennast kahjustada ja rikkuda sellele salvestatud andmed.

Sage andmete kirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide kasutusiga.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 2

Aku laadimine

laetuse määra. Uus aku on osaliselt laetud. Ekraani paremas ülemises nurgas olev aku ikoon näitab aku 1. Ühendage USB-kaabli väiksem ots seadme micro-USB-pordiga ning juhtme suurem ots laadijaga.

2. Kui aku on täielikult laetud, ühendage tahvelarvuti aku küljest lahti. Kõigepealt eemaldage laadija seadme küljest ja seejärel vooluvõrgu pistikupesast.

Kasutage alati originaaltarvikuid, et tagada aku optimaalne jõudlus. Muud tarvikud (näiteks teiste tootjate laadijad) võivad kahjustada nii akut kui ka tahvelarvutit ennast.

Aku jõudluse optimeerimine

Allpool on esitatud nõuandeid, kuidas aku jõudlust optimeerida.

-

Alati veenduge, et tahvelarvuti on seadistatud sobivaks selle tegelikule kasutusele.

-

Kui te Bluetoothi, Wi-Fi’t ega muid rakendusi parajasti ei kasuta, siis lülitage need välja.

-

Seadistage ekraani taustavalgustus madalale või keskmisele tasemele ning lühimale kestusele.

-

Ärge kasutage ega asetage tahvelarvutit magnetiliste esemete (näiteks raadio või televiisori) lähedusse ega metallpinnale, sest need mõjutavad võrguühendust ja koormavad akut.

Tahvelarvuti sisselülitamine

Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda mõni sekund all. 1. Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub ekraanile Prestigio Installer Wizard. See pakub teile kolmanda poole rakendusi; puudutage neid rakendusi, mida tahate tahvelarvutisse installida. Rakenduste installimisel järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2. Rakenduste installimiseks võib tahvelarvutil kuluda mitu minutit.

Tahvelarvuti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke seda all ning seejärel puudutage hüpikekraanil

Power off (Lülita välja)

. Kui te Prestigio Installer Wizardi pakutavaid rakendusi esimesel korral ei paigalda, siis puudutage avakuval , et installida need järgmisel korral.

Avakuva

Avakuva on lähtepunkt tahvelarvuti mis tahes funktsioonide kasutamiseks. Avakuval võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks libistage sõrmega mööda ekraani vasakule või paremale. Tagasi avakuvale minemiseks toksake . Tahvelarvuti avakuva koosneb alljärgnevast:

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 3

Google’i otsing Olekuriba Rakendused ja vidnad Ekraaniklahvid Menüüloend

Taustapildi muutmine

Valige taustapildiks meelepärane foto. Tehke valik olemasolevate taustapiltide hulgast või kasutage ükskõik millist tahvelarvuti kaameraga tehtud fotot. 1. Toksake mõnd tühja kohta avakuval ja hoidke sõrme ekraanil.

2. Valige üks järgmistest valikutest:

ES File Explorer

,

Gallery (Galerii)

,

Live wallpapers (

Live

taustapildid)

või

Wallpapers (Taustapildid)

. 3. Valige pilt ja toksake

Set wallpaper (Määra taustapildiks)

. Või valige pilt, muutke lõikeraami nihutades selle suurust ja seejärel toksake

OK

.

Avakuvale rakenduse ikooni lisamine

1. Toksake avakuval , et avada menüüloend.

2. Toksake rakenduse ikooni ja hoidke sõrme sellel.

3. Lohistage ikoon paneeli eelvaatele.

Avakuvalt ikooni eemaldamine

2. Ekraani ülaossa kuvatakse valik 1. Toksake eemaldatavat ikooni ja hoidke sõrme sellel.

Remove (Eemalda)

.

3. Lohistage ikoon valikule

Remove (Eemalda)

.

4. Kui valik

Remove (Eemalda)

muutub punaseks, tõstke sõrm ikoonilt.

Menüüloend

Kõik rakendused ja vidinad on leitavad menüüloendist. Menüüloendi avamiseks toksake avakuval . Menüüloend võib koosneda mitmest paneelist. Teiste paneelide vaatamiseks libistage sõrmega mööda ekraani vasakule või paremale. Avakuvale tagasiminemiseks toksake klahvi või . Tahvelarvuti menüüloend sisaldab alljärgnevat:

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 4

Rakenduste sakk Vidinate sakk R akenduste pood Rakendused

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 5

3.

Põhifunktsioonid

Sõrmed

Puudutage ekraani ainult sõrmeotstega.

Toksates puudutamine

toksake seda sõrmega. Seadme sisselülitamiseks, rakenduse avamiseks, menüüloendist valiku tegemiseks, ekraaniklahvi vajutamiseks või ekraanile kuvataval klaviatuuril sümboli sisestamiseks

3

Toksamine ja hoidmine

valikuid.

Toksake objekti ja hoidke sellel sõrme vähemalt 2 sekundit, et näha võimalikke

Libistamine

Libistage kiiresti sõrmega üle ekraani vertikaalselt või horisontaalselt, et näiteks minna edasi järgmisele veebilehele või liikuda dokumendis üles-alla.

Libistamine või kerimine

korduvalt üles või alla. Libistage sõrmega vertikaalselt üle ekraani, et avada rippmenüü. Kerimiseks libistage sõrmega

Suurendamine

Veebilehe, kaardi või pildi mingi osa suurendamiseks libistage kaht sõrme teineteisest eemale.

Vähendamine

Veebilehe, kaardi või pildi mingi osa vähendamiseks libistage kaht sõrme teineteisele lähemale.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 6

Nipsamine

Nipsake avakuval või rakenduste lehel vasakule või paremale, et avada uus paneel. Nipsake üles või alla, et kerida läbi veebileht või loetelu, näiteks kontaktide nimekiri.

Teadete paneel

-

Uue teate saamisel saate avada teadete paneeli, et näha, millise sündmuse teate või uue teabega on tegemist. Teadete paneeli avamiseks libistage sõrmega ekraani vasakust ülaservast allapoole.

-

Teadete paneeli sulgemiseks lükake paan üles tagasi.

-

Teate eiramiseks toksake .

Kiirseaded

Kiirseaded võimaldavad hõlpsasti sisse lülitada lennukirežiimi ja Wi-Fi, samuti pakuvad need kiiret juurdepääsu režiimi muutmisele , ekraanikuva ereduse seadistamisele ja ekraanikuva automaatsele pööramisele.

-

Kiirseadete menüü avamiseks libistage sõrmega ekraani paremast ülaservast allapoole.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 7

Olekuikoonid

Ekraani ülaservas olekuribale kuvatavad ikoonid annavad teavet tahvelarvuti seisundi kohta.

Ikoonid Tähendus

Hääletu režiim aktiveeritud. Vibrarežiim aktiveeritud . Lennukirežiim aktiveeritud . Aku täituvus. Helistamine pooleli. Vastamata kõne. Uus SMS või MMS. GPRS-võrguga ühendatud. EDGE-võrguga ühendatud. HSPA-võrguga ühendatud.

Ikoonid Tähendus

3G võrguga ühendatud. Wi-Fi’ga ühendatud. Rändlus (väljaspool tavapärast teeninduspiirkonda). Bluetooth aktiveeritud. Ühendatud PC-ga. Kõrvaklapid ühendatud. SIM-kaarti ei leitud. Äratus sees.

PC-ga ühenduse loomine

Tahvelarvuti micro-USB-port võimaldab vahetada meedia- ja muid faile teise arvutiga.

PC-st failide alla laadimine

1. Ühendage oma tahvelarvuti teise arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli abil.

2. Avage teadete paneel ja seejärel toksake

Connected as a media device (Ühendatud meediumiseadmena)

>

Media device (MTP) (Meediumiseade (MTP))

. 3. Liigutage faile oma tahvelarvuti ja teise arvuti vahel.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine

• • Lukustamine: vajutage toitenuppu.

Kui midagi. Küll aga saab tahvelarvutiga: Kui tahvelarvutit ei kasutata, siis lukustage see, et vältida soovimatuid toiminguid ja säästa akut. Lukust avamine: vajutage toitenuppu ja seejärel libistage üle lukuikooni, et ekraan lukust lahti teha.

tahvelarvuti on lukustatud, siis ei juhtu ekraani puudutamisel • võtta vastu kõnesid, tekstsõnumeid ja süsteemi uuendusi; • esitada muusikat; • reguleerida heli valjust.

Kõnele vastamiseks või muusika kuulamiseks saate kasutada kõrvaklappe.

Automaatlukk

Te saate määrata ajavahemiku, mille möödudes ekraan automaatselt lukustatakse. 1. Toksake menüüs

Settings (Seaded) > Display (Ekraan) > Sleep (Puhkeolek)

.

2. Valige sobiv ajavahemik.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 8

Ekraanilukule parooli lisamine

• Toksake menüüs Et kaitsta oma isiklikke andmeid ja takistada teistel ilma loata teie tahvelarvutit kasutamast, varustage ekraanilukk PIN-koodi või parooliga. Ekraan tuleb lukust avada iga kord, kui tahvelarvuti sisse lülitatakse või kui see on teatud aja jõude seisnud.

Settings (Seaded) > Security (Turvalisus) > Screen lock (Ekraanilukk)

.

Tahvelarvuti lukust avamine

Lülitage ekraan sisse, vajutades toitenuppu, ja sisestage lukust avamise parool. Kui olete parooli või koodi unustanud, on teil kokku viis korda võimalik seda uuesti sisestada ja tahvelarvuti lukust avada. Kui kõik viis korda ebaõnnestuvad, siis viige seade müügiesindusse või taastage tehaseseaded.

Teksti sisestamine Sisestusmeetodi muutmine

Te saate alla laadida uue tekstisisestuse rakenduse või kasutada tahvelarvutisse algselt installitud sisestusmeetodit. Sisestusmeetodi muutmiseks toimige alljärgnevalt: 1. Toksake menüüs

Settings (Seaded)

>

Language & input (Keel ja sisestusviis)

>

Default (Vaikeseade)

. 2. Valige eelistatav sisestusmeetod.

Prestigio klaviatuuri kasutamine

Teksti sisestamine

• Suurtähtede trükkimine: vajutage enne soovitava tähe puudutamist Shift-klahvi puudutage Shift-klahvi ja hoidke seda all ning alles seejärel toksake tähte. • Väiketähtede trükkimine: puudutage uuesti Shift-klahvi ja seejärel tähte.

• Numbrite, sümbolite ja kirjavahemärkide sisestamine: puudutage .

või

Teksti lõikamine ja kopeerimine

1. Valige soovitud tekst ja toksake või . Valitud tekst seejärel kas lõigatakse või kopeeritakse lõikelauale.

2. Toksake sõrmega teksti sisestamise väljal kohta, kuhu tahate teksti kopeerida, ja hoidke sõrme ekraanil.

3. Toksake

Paste (Kopeeri)

.

Süsteemi uuendamine

Tahvelarvuti kontrollib ja annab märku, kui saadaval on mõni uuendus. Uuendusi saadavust saate ka käsitsi kontrollida. Sellisel juhul avage

Settings (Sätted) > About tablet (Tahvelarvuti kohta) > System updates (Süsteemi uuendused)

. Uuenduste allalaadimise ajal ärge vajutage mitte ühtegi nuppu.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 9

4. Võrguühendus

Te saate tahvelarvuti ühendada internetiga, et sirvida veebilehti.

Internetiga ühenduse loomine

Tahvelarvuti loob internetiga ühenduse alati, kui vaja, kasutades selleks Wi-Fi ühendust (kui see on võimalik) või teie mobiilioperaatori andmeühendust.

4

Andmeühendus

Te saate kasutada oma mobiilioperaatori andmeühendust. Osa rakendusi ja teenuseid võivad edastada andmeid teie operaatori mobiilivõrgu kaudu, mis võib endaga kaasa tuua täiendavaid kulutusi. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilioperaatoriga.

Andmeühenduse sisse- ja väljalülitamine

1. Toksake avakuval või menüüs 2. Toksake .

More... (Rohkem valikuid …) > Mobile networks (Mobiilivõrgud) > Data enabled (Andmeedastus lubatud)

. 3. Toksake, et andmeühendus sisse või välja lülitada.

Kui andmeühendust sisse lülitatud ei ole ja puudub ka ühendus Wi-Fi võrguga, siis ei saa te automaatselt alla laadida süsteemi uuendusi e-postkasti ja sotsiaalvõrgustike kontode tarbeks ega muud sünkroonitud informatsiooni.

Andmerändluse sisse- ja väljalülitamine

teenustasud. Kui olete väljaspool oma mobiilioperaatori teeninduspiirkonda, siis looge ühendus operaatori partnervõrgustikega ja kasutage nende andmesideteenuseid. Rändluse raames andmesideteenuste kasutamine võib olla kulukas. Enne rändlusteenuse kasutamist selgitage välja, millised on teie mobiilioperaatori pakutava andmerändluse 1. Toksake peaekraanil või menüüs 2. Toksake .

More... (Rohkem võimalusi…) > Mobile networks (Mobiilsidevõrgud) > Data roaming (Andmerändlus)

3. Toksake, et andmeühendus sisse või välja lülitada.

.

Andmeside kasutuse kontrollimine

Kui teie andmeside kasutus on piiratud, on oluline kontrollida tegevusi ja rakendusi, mis saadavad ja võtavad vastu andmeid, näiteks veebilehtede sirvimine, veebikontode sünkroonimine, e-kirjade vastuvõtmine ja olekumuutustest teavitamine. Andmekasutuse mahu piiramiseks looge alati, kui võimalik, ühendus Wi-Fi võrguga ning vähendage oma veebikontode ja e-posti kontode sünkroonimise sagedust. Tahvelarvuti mõõdetav andmekasutuse maht võib erineda teie tegelikust andmekasutuse mahust. 1. Toksake avakuval või menüüs .

2. Toksake

Data usage (Andmekasutus)

.

3. Lülitage andmeühendus sisse, valige

Set mobile data limit (Seadista mobiilse andmeside limiit)

, et automaatselt lõpetada andmeühendus, kui olete jõudnud kindlaksmääratud piirini. 4. Toksake

Data usage cycle (Andmekasutuse tsükkel)

ja määrake ajavahemik, mille möödudes näha, kui palju andmeid te olete kasutanud. 5. Lohistage punast joonmärgist, et määrata igakuise andmeühenduse limiit.

MultiPad PMT3508_4G

10

Kasutusjuhend

Wi-Fi

Ühendage seade Wi-Fi võrku, et kasutada internetti või jagada faile teiste seadmetega. Wi-Fi kasutamiseks on teil vaja juurdepääsu traadita pääsupunktile või kuumkohale. Wi-Fi signaali kättesaadavus ja tugevus olenevad ümbritsevast keskkonnast, näiteks ehitise konstruktsioonist või ruume eraldavast seinast. Wi-Fi signaal peab neist läbi pääsema.

Traadita võrguga ühenduse loomine

1. Toksake avakuval või menüüloendis ja seejärel toksake

Wi-Fi

, et sellega ühendus luua.

2. Wi-Fi sektsioonis kuvatakse tuvastatud võrkude loetelu.

3. Toksake sellele Wi-Fi võrgule, millega tahate ühenduse luua.

-

Kui valisite turvatud võrgu, peate sisestama võrguvõtme või parooli.

Järgmine kord, kui tahvelarvuti loob ühenduse varem kasutatud võrguga, ei pea te parooli ega muud turbeteavet enam sisestama.

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Järgige alljärgnevaid samme.

-

Kiirmenüüs: toksake

Wi-Fi

.

-

Avakuval või menüüloendis: toksake ja seejärel

Wi-Fi

, et see sisse või välja lülitada.

Salvestatud traadita võrgu kustutamine

loo sellega automaatselt ühendust. 1. Avakuval või menüüloendis: toksake 3. Toksake

Forget (Unusta)

.

Kõik varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud praegu kasutatava võrgu saab kustutada. Tahvelarvuti ei ja seejärel

Wi-Fi

.

2. Toksake traadita võrgul, millega olete varem ühenduse loonud.

Tahvelarvuti kasutamine traadita ruuterina

• Jagage oma andmeühendust teiste seadmetega, muutes tahvelarvuti traadita ruuteriks. Veenduge, et andmeühendus on sisse lülitatud.

• Selle teenuse kasutamiseks peate olema oma mobiilsideteenuse pakkujaga sõlminud vastava andmesidepaketi. 1. Toksake avakuval või menüüloendis .

2. Toksake

More... (Rohkem võimalusi…) > Tethering & portable hotspot (Ühenduse jagamine & teisaldatav juurdepääsupunkt)

. 3. Avage

Set up Wi-Fi hotspot (Seadistage Wi-Fi juurdepääsupunktid)

ja pange ruuterile nimi või kasutage vaikenime. 4. Valige ohutuse tüüp ja kaitske oma traadita ruuter parooliga (võti).

-

Kui tegite rubriigis

Security (Turvalisus)

valiku

None (Ühtegi)

tahvelarvutiga ja kasutada seda traadita ruuterina.

5. Toksake, et lülitada sisse teisaldatav Wi-Fi juurdepääsupunkt.

, siis ei ole vaja parooli sisestada.

Parool on võti, mille teised peavad oma seadmes sisestama, et nad saaksid ühenduse luua teie

Oma mobiilside andmeühenduse jagamine USB kaudu

võrguühendus luua. • • Veenduge, et SIM-kaart on tahvelarvutisse sisestatud.

mobiilsideteenuse pakkujaga. Te saate oma tahvelarvuti andmeühendust kasutada ka selleks, et võimaldada teisel arvutil Võib-olla peate lisama oma andmesidepaketile USB kaudu võrguühenduse jagamise teenuse, mis võib maksta lisatasu. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma 1. Ühendage tahvelarvuti teise arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli kaudu.

2. Toksake avakuval või menüüloendis .

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 11

3. Veenduge, et andmeühendus on sisse lülitatud.

4. Toksake

More... (Rohkem võimalusi…)

>

Tethering & portable hotspot (Ühenduse jagamine & teisaldatav juurdepääsupunkt)

. 5. Toksake, et lülitada sisse

USB tethering (Ühenduse jagamine USB kaudu)

.

Veebilehitseja

Te saate tahvelarvutit kasutada ka veebilehitsemiseks. Enne veebilehe avamist veenduge, et andmeühendus või Wi-Fi on sisse lülitatud.

Veebilehe avamine

2. Sisestage otsingusõnad või veebilehe aadress.

3. Veebis sirvides saate teha alljärgnevaid toiminguid.

- -

Toksake , et minna tagasi eelmisele lehele.

Toksake

-

Toksake ikoon ikooniga .

-

Toksake

-

Toksake

-

Toksake

-

Toksake 1. Toksake avakuval või menüüloendis . , et minna edasi järgmisele lehele. , et praeguse veebilehe sisu värskendada. Kui veebileht on laetud, asendub algne , et lisada veebilehele järjehoidja.

, et otsida infot. , et aken sulgeda. , et avada uus aken.

-

Toksake , et avada veebilehti, mis on salvestatud rubriiki

Bookmarks (Järjehoidjad)

,

History (Ajalugu)

ja

Saved pages (Salvestatud veebilehed)

.

Järjehoidja lisamine

3. Avage veebileht.

4. Toksake . 1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Sisestage otsingusõnad või veebilehe aadress.

Failide allalaadimine

Te saate alla laadida faile ja rakendusi otse oma lemmikveebilehtedelt. Veebist alla laetud failid ja rakendused võivad pärineda tundmatutest allikatest. Et kaitsta oma tahvelarvutit ja isiklikke andmeid, on tungivalt soovitatav, et laeksite alla ja avaksite üksnes neid faile, mis on pärit usaldusväärsetest allikatest. Enne kui saate allalaetud rakenduse installida, on teil vaja anda tahvelarvutile luba kolmandate poolte rakenduste installimiseks: selleks valige

(Tundmatud allikad)

. 1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Minge veebilehele, kust tahate faili alla laadida.

3. Järgige veebilehel esitatud allalaadimise juhiseid.

System settings (Süsteemi seaded) > Security (Turvalisus) > Unknown sources Allalaetud failide vaatamine

1. Toksake avakuval .

2. Faili avamiseks toksake sellel.

Veebilehitseja sätted

• Seadistage veebilehitseja vastavaks oma veebikasutamise vajadustele. Valige veebilehitseja kasutamiseks sobivad ekraani, privaatsuse ja turvalisuse seaded. Toksake veebilehitseja ekraanil >

Settings (Seaded)

.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 12

5. E-post

Kasutage e-posti rakendust e-kirjade saatmiseks ja lugemiseks. Õppige, kuidas saata ja lugeda e-kirju nii oma isiklikult kui ka ettevõtte e-posti kontolt.

5

E-posti konto loomine

1. Toksake avakuval või menüüloendis ja tehke üht alljärgnevast:

- -

kui see on teil esimene kord luua programmis Mail e-posti konto, siis minge järgmise punkti juurde; kui olete e-posti konto juba loonud, siis toksake

> Settings (Seaded) > ADD ACCOUNT (LISA KONTO)

3. Toksake .

2. Sisestage e-posti aadress ja e-posti konto parool.

Next (Edasi)

, et luua privaatne e-posti konto, või toksake

Manual setup (Käsitsi seadistus)

, et luua ettevõtte e-posti konto. 4. Järgige viipasid, et installimine lõpuni viia.

Kui olete e-posti konto loonud, laetakse e-posti saabunud sõnumid teie tahvelarvutisse. Meiliserveri konfiguratsiooni osas pidage nõu oma e-posti teenusepakkujaga.

E-kirja saatmine

3. Toksake .

-

siis toksake 1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Valige e-posti konto, mida tahate kasutada.

4. Sisestage üks või mitu saajat.

Kui tahate kellelegi saata e-kirjast tavakoopia (Cc) või pimekoopia (Bcc), 5. Sisestage pealkiri ja seejärel koostage kiri.

-

Lisage manus: toksake >

Attach file (Lisa fail)

ja seejärel valige failid, mida tahate lisada. 6. Kirja saatmiseks toksake >

Add Cc/Bcc (Lisa Cc/Bcc)

. . .

E-kirjade vaatamine

1. Toksake postkastis 2. Toksake kirjale, mida tahate lugeda.

-

, et kontrollida, kas uusi kirju on tulnud.

Eelmise kirja lugemiseks toksake ja järgmise kirja lugemiseks .

Postkastist otsimine

1. Toksake , et kuvada ekraanile otsingukast. 2. Valige rippmenüüst otsinguvõimalus.

3. Sisestage otsinguribale kirja saatja nimi või pealkirja esimesed tähed.

4. Valige loetelust kiri.

E-kirjale vastamine

2. Toksake 1. Toksake postkastis e-kirjale.

ja seejärel koostage kiri. 3. Toksake , e t kiri ära saata.

E-kirjade kustutamine

• Toksake kustutatavale kirjale ja siis ikoonile .

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 13

Gmail

Selle rakenduse abil saate kiiresti ja otse avada Google Maili teenuse.

Gmaili postkasti kasutamine

Kõik teile saadetud e-kirjad suunatakse postkasti. 1. Toksake avakuval või menüüloendis .

2. Teie postkast kuvatakse ekraanile.

3. Toksake >

Refresh (Värskenda)

, et kontrollida, kas saabunud on uusi kirju. 4. Toksake kirjale, mida soovite lugeda.

5. Libistage sõrmega vasakule või paremale, et avada eelmine või järgmine kiri.

Lisa aadress kontaktide hulka. Tähista e-kiri tärniga. Vasta e-kirjale. Vasta kõigile saajatele või edasta e-kiri teistele.

Arhiveeri e-kiri. Kustuta e-kiri. Märgi e-kiri mitteloetuks. Lisa e-kirjale silt.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 14

6. Kaamera

Selle tahvelarvutiga saate teha nii fotosid kui ka videoid. Peale tagaküljel oleva kaamera on kaamera ka esiküljel, et teha videokõnesid ja selfisid. Tagaküljel olev LED-välk annab lisavalgustust, kui peaksite seda vajama.

-

Kaamera kasutamiseks toksake avakuval või menüüloendis .

Kaamera ülevaade

6

Toksa, et valida pildistamisrežiim

Pildistamisrežiimi valimine

Pildista. Toksa, et vahetada kaameraid ja muuta sätteid.

Kaamera puhul saate üles-alla kerides valida soovitud pildistamisrežiim . Teil on valida alljärgnevate võimaluste vahel. Ühe pildi tegemine. Video salvestamine. Panoraampildi tegemine. Te saate teha pildi, mis on kokku pandud paljudest piltidest.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 15

Pildistamine

1. Lülitage kaamera sisse.

2. Suurendage või vähendage sõrmeotste abil kuva mastaapi.

3. Muutke vajaduse korral kaamera seadeid.

4. Suunake kaamera objektile, mida soovite pildistada. Kaamera fokusseerib automaatselt.

5. Pildi jäädvustamiseks toksake .

Selfi tegemine

1. Lülitage kaamera sisse.

2. Toksake ekraanil > 3. Pildi jäädvustamiseks toksake . .

Panoraamfoto tegemine

1. Lülitage kaamera sisse.

Tahvelarvutiga saate jäädvustada ükskõik millise laia või kõrge objekti üheainsa fotona. 2. Toksake 3. Kui olete valmis tegema esimese võtte, toksake . Ekraanile kuvatakse suunanooled, mis võimaldavad teil liikuda paremale ja vasakule maastikuvõtte puhul ning üles ja alla portreevõtte puhul.

ja seejärel . 4. Liigutage tahvelarvutit võimalikult sujuvalt ja seejärel peatuge, kui näete pildinäidikul täielikku kaadrit. Kaamera teeb ülesvõtte automaatselt.

5. Korrake eelmist sammu, et teha ülejäänud võtted.

6. Kaamera ühendab kõik ülesvõtted üheks fotoks.

Selle režiimi puhul ei saa kasutada mastaabi muutmist ega välku.

HDR-i kasutamine

2. Toksake > . Kui teete portreevõtteid heledal taustal, kasutage HDR-i ( 1. Lülitage kaamera sisse.

3. Kui olete valmis pilti jäädvustama, toksake .

high dynamic range

detailid ning seda isegi väga kontrastse valgustuse korral. ‘ülisuure ulatusega pildistamine’), et kujutis jääks selge. HDR toob esile nii valgustatud kui ka varjutatud kohtade HDR-võtte tegemisel ärge tahvelarvutit liigutage.

Video salvestamine

1. Lülitage kaamera sisse.

2. Toksake

- -

ja seejärel mastaabi muutmine; .

3. Salvestamise ajal saate kasutada alljärgnevaid funktsioone: video salvestamise ajal mingi hetke pildifailina jäädvustamine, selleks toksake ekraani.

4. Salvestamise lõpetamiseks toksake .

Foto- ja videokaamera seaded

1. Lülitage kaamera sisse.

2. Valige / ja seejärel > Enne kui hakkate pildistama või videot salvestama, seadistage kaamera olukorrale vastavaks. , et kaamera seadistada.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 16

- Store location (Salvestamise asukoht)

: Lisage fotole GPS-asukohamärge.

- Picture size (Pildi suurus)

: Valige erinevate standardsuuruste vahel.

- - Select ISO (Valige ISO):

ISO väärtus viitab kaamera pildisensori valgustundlikkusele. Suur ISO väärtus suurendab valgustundlikkust, aga see võib lisada pildile ka müra. Väikesed väärtused sobivad liikumatute või eredalt valgustatud objektide pildistamiseks. Suuremad väärtused on sobilikud kiiresti liikuvate või halvasti valgustatud objektide pildistamiseks.

- - Exposure (Valgustus)

tasakaalu vahemikele. : Määrake kindlaks, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab. Vähese valgusega olukordade puhul kasutage tugevamat valgustust.

White balance (Valge tasakaal):

Valige sobiv valge tasakaal, et piltide värvipalett oleks võimalikult tõetruu. Selle funktsiooni pakutavad valikud on mõeldud erinevates valgustusoludes kasutamiseks. Need valikud on sarnased professionaalsetes kaamerates kasutatavatele valge

Color efect (Värviefekt)

: Valige erinevate fotoefektide hulgast enda vajadustele sobivaim.

- Scene mode (Stseenirežiim)

: Valige soovitud stseenirežiim .

- Face detection (Näo tuvastus)

: Seadistage nägude pildistamiseks ideaalne säritus ja selgus.

- Restore defaults (Taasta tehaseseaded)

: Taastage tehaseseaded. GPS-signaalide parandamiseks vältige pildistamist sellises kohas, kus signaali levimine võib olla takistatud, nagu hoonete vahel või madalal asuvatel aladel või halbade ilmastikuolude korral. Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks deaktiveerige GPS-i asukoha info.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 17

7. Multimeedium

Tahvelarvuti pakub mitmesuguseid meelelahutuslikke multimeediumi võimalusi. Saate sirvida fotogaleriid, kuulata muusikat ja vaadata videoid.

7

Galerii

Oma fotode ja videote vaatmiseks valige

Gallery (Galerii)

. • Galerii avamiseks toksake avakuval või menüüloendis Olenevalt teie seadmesse paigaldatud tarkvarast ei pruugi mõne failivormingu kasutamine olla võimaldatud. .

Piltide vaatamine

2. Toksake 1. Toksake avakuval või menüüloendis . , et avada rippmenüü, ja seejärel valige

(Albumid/Asukohad/Aeg)

. 3. Avage album või fotode kogum.

4. Foto täissuuruses nägemiseks toksake seda.

Albums

/

Locations

/

Time Mastaabi suurendamine ja vähendamine

• Kasutage üht alljärgnevatest meetoditest, et pildi mastaapi suurendada või vähendada. Mingi pildiosa suurendamiseks tehke ekraanil ükskõik millises kohas topelttoks.

• Mingi pildiosa suurendamiseks võite ka ekraanil ükskõik millises kohas libistada kaht sõrme teineteisest eemale. Pildiosa vähendamiseks algsele kujule libistage sõrmi teineteise suunas või tehke ekraanil topelttoks.

Slaidiesituse alustamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Valige album või fotode kogum.

3. Toksake >

Slideshow (Slaidiesitus)

.

.

Fotode redigeerimine

Kui foto on avatud, toksake , et kasutada alljärgnevaid funktsioone. •

Delete (Kustuta)

: Kustuta foto.

Slideshow (Slaidiesitus)

: Alusta selles kaustas olevate piltide slaidiesitust.

Edit (Redigeeri)

: Ava pilditöötlusprogramm Paper Artist, et redigeerida fotot.

Rotate left (Pööra vastupäeva)

: Pööra pilti vastupäeva.

Rotate right (Pööra päripäeva)

: Pööra pilti päripäeva.

Crop (Lõika)

: Nihuta oranži lõikeraami , et fotot lõigata ja see salvestada.

Set picture as (Kasuta pilti)

: Määra foto taustapildiks või kontakti tunnuspildiks.

Details (Andmed)

: Vaata pildifaili andmeid.

Fotode jagamine teistega

Te saate oma fotosid teise seadmega jagada, kasutades selleks e-posti, MMS-i või Bluetoothi. 1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Valige foto(d), mida soovite jagada.

3. Toksake , et avada rippmenüü, ja seejärel toksake

E-mail

/

Messaging

/

Bluetooth (E post/Sõnumivahetus/Bluetooth)

.

Fotode kustutamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Valige foto(d), mida tahate kustutada.

3. Toksake ja seejärel

Delete (Kusuta)

.

.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 18

Videomängija

Selle tahvelarvutiga saate ka videoid vaadata.

Videote vaatamine

5. Toksake 1. Toksake avakuval või menüüloendis vidoemängijale.

2. Valige video, mida tahate vaadata.

3. Video esitamiseks toksake ekraaniklahve.

4. Helivaljuse reguleerimiseks vajutage helitaseme nuppu.

, et näha ka muid võimalusi.

Videote jagamine

3. Toksake 1. Toksake avakuval või menüüloendis videomängijale.

2. Valige video(d), mida tahate jagada.

, et avada rippmenüü, ja seejärel toksake

E-mail

/

Messaging

/

Bluetooth (E post/Sõnumivahetus/Bluetooth)

.

Muusikamängija

• Muusikamängijaga saate kuulata oma lemmikmuusikat. See rakendus on justkui teie muusika keskjaam, ükskõik kas muusika on salvestatud tahvelarvutisse või laetud alla mõne muusikateenuse kaudu. Muusikamängija kasutamiseks toksake avakuval või menüüloendis .

Muusika valimine

1. Toksake avakuval 2. Teil on valida alljärgnevate võimaluste vahel:

-

toksake .

Artists/Albums/Playlists (Esitaja/Albumid/Esitusloend)

, et sirvida laule sorteerituna esitajate, albumite või esitusloendite kaupa;

-

toksake

Songs (Laulud)

, et sirvida kõiki laule;

-

toksake

Now playing (Praegu mängib)

, et vaadata, mis laul parajasti mängib.

Muusika kuulamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Toksake loendis olevale laulule.

3. Muusika kuulamisel saate kasutada alljärgnevaid klahve.

Tagasi praeguse esitusloendi juurde. Esita laule juhuslikus järjekorras. Vali esitusrežiim: Repeat one (Korda ühte), Repeat all (Korda kõiki) või O ff (Väljas). Tagasi eelmise laulu juurde. Toksake ja hoidke sõrme ekraanil, et liikuda kiiresti tagasi. Edasi järgmise laulu juurde. Toksake ja hoidke sõrme ekraanil, et liikuda kiiresti edasi. Esituse peatamine ja uuesti jätkamine.

Laulu määramine helinatooniks

1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Toksake loendis olevale laulule.

3. Toksake ja valige

Use as ringtone (Kasuta helinatoonina)

.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 19

Laulu kustutamine

2. Toksake ja vali 1. Toksake loendis olevale laulule.

Delete (Kustuta)

.

Esitusloend

Esitusloendi loomine

Te saate luua omaenda esitusloendi. 1. Toksake loendis olevale laulule.

2. Toksake ja valige

Add to playlist (Lisa esitusloendisse)

.

3. Uue esitusloendi loomiseks toksake hüpikekraanil

New (Uus)

.

4. Pange loendile pealkiri ja toksake

Save (Salvesta)

.

Esitusloendi ümbernimetamine või kustutamine

1. Toksake

Playlists (Esitusloedid)

3. Valige hüpikekraanilt

Rename

/ , et vaadata kõiki oma esitusloendeid.

2. Toksake seda esitusloendit, mida tahate ümber nimetada või kustutada, ja hoidke sõrme loendil.

Delete (Nimeta ümber/Kustuta)

.

FM-raadio

Selle tahvelarvutiga saate kuulata ka raadioprogramme. Enne FM-raadio kuulamist peate tahvelarvutiga ühendama peakomplekti.

Raadiojaama kuulamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis

FM radio (FM-raadio)

.

2. Toksake >

Scan (Skaneeri)

. Seade hakkab automaatselt jaamu skaneerima ja salvestab kõik leitud jaamad. 3. Raadio kuulamiseks kasutage alljärgnevaid klahve.

Lülita FM-raadio sisse või välja. Lülitu stere orežiimilt ümber mon orežiimile ja vastupidi . Muud võimalused. Liigu tagasi eelmise kanali juurde. Liigu edasi järgmise kanali juurde.

Raadioprogrammide salvestamine

1. Valige soovitud raadiojaam.

2. Toksake > Raadioprogrammi on võimalik kuulamise ajal ka salvestada.

Start recording (Alusta salvestamist)

.

3. Toksake >

Stop recording (Lõpeta salvestamine)

.

4. Heliklipp salvestatakse automaatselt.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G

20

8. Sõnumid

Tänu tahvelarvuti mobiiliühendusele saate vahetada sõnumeid teiste SMS- ja MMS-seadmetega. Teie saadetud ja vastuvõetud sõnumid rühmitatakse kontakti nime või telefoninumbri kaupa.

Sõnumi saatmine

- -

toksake 1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Uue sõnumi koostamiseks toksake sisestage telefoninumber; , valige kontakt ja seejärel .

. 3. Adressaadi lisamiseks kasutage üht alljärgnevat viisi:

OK

.

4. Sisestage tekstikasti sõnum.

5. Toksake , et lisada pilt/video/helifail/slaidiesitus, kui tahate saata MMS-sõnumit. 6. Toksake , et sõnum ära saata.

8

Ühe sõnumi lubatud tähekohtade maht on piiratud (maht kuvatakse saatmisklahvi kohal). Kui selle piiri ületate, saadetakse sõnum edasi küll terviklikuna, kuid tasu võetakse mitme sõnumi eest.

Sõnumite avamine

Olenevalt märguande seadistusest annab tahvelarvuti sõnumi saabumisest märku kas helisignaaliga, värinalarmiga või olekuribale kuvatava sõnumi lühendatud tekstiga. Olekuribale kuvatakse ka sõnumi ikoon. Vastuvõetud sõnumid rühmitatakse kontaktide kaupa. • Avage teadete paneel ja seejärel toksake uue sõnumi kohta saabunud teadet.

• Minge sõnumirakendusse ja avage sõnum.

Sõnumile vastamine

kontaktiga. 1. Toksake sõnumiekraanil kontakti (või telefoninumbrit), et kuvada ülejäänud sõnumivahetus selle 2. Sisestage tekstikasti oma sõnum.

3. Sõnumi saatmiseks toksake .

Sõnumi edastamine või kustutamine

sõnumivahetust. 2. Toksake sõnumit ja hoidke sõrme sellel.

3. Hüpikaknal 1. Toksake sõnumiekraanil kontakti (või telefoninumbrit), et vaadata selle kontaktiga peetud

Message options (Sõnumi valikud)

valige

Forward (Edasta)

või

Delete (Kustuta)

.

Vestluse kustutamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Avatakse sõnumiekraan.

3. Toksake kontakti või telefoninumbrit ja hoidke sõrme sellel.

4. Toksake .

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 21

9. Bluetooth

Bluetooth

Teie tahvelarvuti suudab andmevahetuseks ühenduse luua sellega ühilduva Bluetoothi seadmega. Bluetooth võimaldab luua traadita ühenduse kahe teineteise suhtes lähestikku paikneva seadme vahel. tegemiseks ega ärilistel eesmärkidel suhtluse pealtkuulamiseks).

9

Ärge kasutage Bluetoothi ebaseaduslikel eesmärkidel (näiteks failidest piraatkoopiate

Bluetoothi seadmega ühenduse loomine

1. Toksake .

2. Toksake, et 5. Toksake

Bluetooth

sisse või välja lülitada.

3. Kuvatakse loetelu läheduses asuvatest Bluetoothi seadmetest.

4. Valige seade, millega tahate ühenduse luua.

Pair (Ühine)

. Ühinemine toimub siis, kui ka teine seade selleks nõusoleku annab.

Bluetoothi seadmega ühenduse katkestamine

1. Valige seade, millega tahate ühenduse katkestada, ja seejärel toksake 2. Toksake

Unpair (Katkesta ühendus)

.

Bluetoothi kaudu andmete edastamine

1. Toksake .

2. Toksake, et 5. Toksake

Bluetooth

sisse või välja lülitada.

3. Ühinege Bluetoothi seadmega.

4. Valige fail, mida tahate edastada.

, et fail Bluetoothi kaudu edastada.

6. Valige seade, et alustada faili saatmist.

.

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmine

1. Toksake .

2. Toksake, et seadmetele.

Bluetooth

sisse või välja lülitada.

3. Toksake oma tahvelarvuti mudelil, et muuta see nähtavaks kõigile läheduses asuvatele Bluetoothi 4. Andke nõusolek ja ühinege teise Bluetoothi seadmega.

5. Avage teadete paneel ja toksake

Accept (Nõustu)

.

Bluetoothi kaudu vastu võetud failid salvestatakse Bluetoothi kaustas.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 22

10. Prestigio e-luger

Prestigio e-luger võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt tahvelarvutisse e-raamatuid laadida ja neid lugeda. • Toksake avakuval või menüüloendis .

E-lugeri ülevaade

Vaata raamaturiiulit. Muuda otsingu liiki. E-raamatud.

10

Leia raamatukogust e-raamat. Mine raamatupoodi. Otsi e raamatuid märksõna järgi. Korrasta kollektsioone. Korrasta raamaturiiulit.

E-raamatu allalaadimine

eest tuleb maksta. Prestigio e-lugeriga saate e-raamatuid alla laadida. Osad e-raamatud on tasuta saadaval ja osade Tasulise e-raamatu ostmisel palutakse teil valida maksemeetod. 1. Toksake avakuval või menüüloendis .

2. Toksake

Bookstore (Raamatupood)

.

3. Otsige soovitud e-raamatut.

4. E-raamatu allalaadimiseks vajutage .

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 23

E-raamatu lugemine

1. Toksake peaekraanil või menüüs 2. Toksake

My shelf (Minu raamaturiiul)

või

My library (Minu raamatukogu)

.

3. Leidke soovitud e-raamat.

4. Lugemiseks toksake e-raamatut.

.

Järjehoidja lisamine

1. E-raamatu lugemise ajal toksake .

2. Toksake ja seejärel

New bookmark (Uus järjehoidja)

.

3. Valitud lehekülg lisatakse järjehoidjaga märgitud lehekülgede hulka.

Mastaabi suurendamine ja vähendamine

1. E-raamatu lugemise ajal toksake .

2. Toksake .

3. Toksake

Zoom in (Vähenda)

või Et e-raamatut mugavam lugeda oleks saate lugemise ajal ekraani mastaapi suurendada ja vähendada.

Zoom out (Suurenda)

.

E-lugeri seaded

2. Toksake Prestigio e-lugerit saab lugemise ajal ka seadistada. 1. E-raamatu lugemise ajal toksake .

Settings (Seaded)

.

3. Tehke soovitud valikud.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 24

11. Google Maps

Kaardirakenduse abil saate täpselt kindlaks teha tahevelarvuti asukoha, leida üles otsitavaid paiku ja saada teejuhiseid.

11

Google Mapsi kasutamine

Google Maps võimaldab teil kindlaks teha oma asukoha ja saada üksikasjalikke teejuhiseid sihtpunkti jõudmise kohta. Selle rakenduse juurde kuulub ka tööriist, mille abil saate kaardil otsida huviobjekte ja aadresse ning näha otsitud asukoha tänavavaadet. • Toksake avakuval või menüüloendis .

Google Mapsi rakendus ei hõlma kõiki maid ega linnu.

Asukoha määramine Asukohateenuse sisse ja välja lülitamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Toksake .

Selleks, et tahvelarvuti abil enda asukoht kindlaks teha, peate sisse lülitama asukohateenuse.

Location access (Asukoha juurdepääs)

.

3. Lülitage sisse

Access to my location (Juurdepääs minu asukohale)

.

Enda asukoha kindlaks tegemine

1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Toksake . , et leida oma asukoht kaardil.

Kui viibite piirkonnas, kus on palju hooneid, võib asukoha määratlemine olla raskendatud.

Koha otsimine

Te saate nime järgi otsida ettevõtteid, tänavaid ja linnu. Võimalikke vasteid kuvatakse juba otsingusõna sisestamise ajal. 1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Toksake . 3. Sisestage otsitav koht.

4. Valige soovitud koht tulemuste hulgast.

.

Teejuhiste saamine

1. Toksake avakuval või menüüloendis 2. Juhiste saamiseks toksake .

3. Valige, kuidas tahate sihtkohta jõuda.

4. Sisestage lähtepunkt ja sihtkoht.

. 5. Kaart avaneb ja sellele kuvatakse sihtkohta jõudmise marsruut.

Kaardi seaded

Google Mapsi seadistamiseks toksake kaardi vaatamise ajal >

Settings (Seaded)

.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 25

12. Muud rakendused

Kell

Kellarakendus võimaldab kasutada äratust, vaadata ükskõik millise maailma paiga praeguse hetke kellaaega, mõõta mingi sündmuse kestust ja kasutada taimerit. • Toksake avakuval või menüüloendis .

Maailma kell

Te saate maailma kella rakenduse ekraanile lisada endale meelepärase linna. 1. Toksake avakuval või menüüloendis . 2. Toksake .

3. Otsige loetelust seda üles-alla kerides välja linn, mida tahate lisada.

Äratus

Korraga saate peale panna ühe või mitu äratust.

Äratuse pealepanemine

1. Toksake kellaekraanil .

2. Uue äratuse lisamiseks toksake .

3. Äratuse aja määramiseks kasutage virtuaalset numbriklaviatuuri.

4. Toksake

OK

.

5. Kui tahate sama äratust kasutada mitu korda järjest, siis toksake

Repeat (Korda)

.

Äratuse väljalülitamine

1. Valige äratus, mille tahate välja lülitada.

2. Lohistage liugur asendisse Off (Väljas) .

Äratuse peatamine -

Kui äratus käivitub, siis libistage sõrmega üle : äratus lakkab;

-

libistage sõrmega üle

Z z

: äratus algab teatava aja möödudes uuesti.

Kustuta äratus

2. Toksake .

1. Toksake äratusel, mida tahate kustutada, ja hoidke sõrme sellel.

12

Kalender

Kalendrisse saate märkida sündmusi ja teha selle abil plaane. • Toksake avakuval või menüüloendis sündmuste vaade.

. Toksake , et avada kalendris päeva, nädala, kuu või

Uue sündmuse lisamine

1. Avage 2. Toksake ja lisage uus sündmus. , et luua uus sündmus. 3. Valige meeldetuletuse seaded.

4. Sündmuse salvestamiseks toksake

Done (Valmis)

.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 26

Sündmuste haldamine

Sündmuse muutmine

3. Muutke sündmust.

4. Toksake Muuta saate ainult neid sündmusi, mille te ise olete loonud. 1. Kalendrirakenduses olles toksake , et avada sündmuste vaade.

2. Toksake sündmusele, mida tahate muuta, ja seejärel toksake .

Done (Valmis)

.

Sündmuse kustutamine

• Valige sündmus, mida tahate kustutada, ja seejärel toksake .

Kõigi sündmuste kustutamine

• Avage ja seejärel toksake >

Clear events (Kustuta sündmused)

.

Sündmuse jagamine

Te saate kalendrisse märgitud sündmust jagada vCalendari vormis Bluetoothi kaudu ning manusena e-kirja või sõnumi kaudu. 1. Kalendrirakenduses olles toksake , et avada sündmuste vaade.

2. Valige sündmus, mida tahate jagada, ja seejärel toksake . 3. Valige, millisel viisil tahate sündmust jagada.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 27

13. Tahvelarvuti seadistamine

Selle rakenduse abil saate kontrollida ja muuta tahvelarvuti seadeid.

-

Toksake avakuval või menüüloendis .

Traadita ühendus ja võrgud

13 Wi-Fi

Aktiveerige Wi-Fi funktsioon, et luua ühendus Wi-Fi võrguga ja kasutada internetti või muid võrguseadeid.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon, et edastada ja vastu võtta andmeid lühikese vahemaa tagant.

Data Usage (Andmekasutus)

Jälgige oma andmekasutuse mahtu ja määrake endale sobiv kasutuspiir.

More… (Muud...)

• Aktiveerige Võimalik on seadistada alljärgnevat.

Airplane mode (Lennukirežiim)

lennukirežiim, et lülitada oma seadmel välja kogu traadita ühendus. Selle režiimi aktiveerides saate kasutada ainult võrguväliseid funktsioone. Traadita funktsioone ei võimalda lennukirežiim sellepärast, et mitte häirida lennuki ja mitmesuguste selle juurde kuuluvate elektriliste seadmete tööd. •

VPN (Virtuaalne privaatvõrk)

Seadistage ja hallake virtuaalseid privaatvõrke. •

Tethering & portable hotspot (Võrguühenduse jagamine ja teisaldatav juurdepääsupunkt) -

Seadistage oma tahvelarvuti toimima traadita modemina, ühendades selle USB-kaabli abil teise arvutiga.

-

Seadistage oma tahvelarvuti toimima traadita juurdepääsupunktina, mille kaudu teised seadmed saavad internetti kasutada.

-

Aktiveerige Bluetoothi võrguühenduse jagamise funktsioon, et teised arvutid saaksid oma Bluetoothi seadme kaudu teie internetiühendsut kasutada. •

Mobile networks (Mobiilivõrgud) -

Data connection (Andmeühendus): Kasutage seda andmesideteenuste võimaldamiseks.

-

Data roaming (Rändlus): Võimaldab luua ühenduse teise võrguga, kui kasutate rändlusteenust või teie koduvõrk ei ole kättesaadav.

-

Network mode (Võrgu režiim) : Valige eelistatav võrgu režiim .

-

Access Point Names (Juurdepääsupunkti nimed): Pange juurdepääsupunktidele nimed (APN).

-

Kasutage ainult 2G võrke, et säästa akut.

-

Network operators (Võrgu operaatorid): Otsige saadaval olevaid võrke ja valige võrk rändlusteenuse kasutamise korral.

Seade

Sound (Heli) -

Valige tahvelarvutile helipro fi il.

-

Reguleerige heli valjust ning valige helinatoon ja märguande toon.

Display (Ekraan)

Reguleerige tahvelarvuti taustavalgustuse ja kuva seadeid.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 28

Storage (Mälu)

Vaadake tahvelarvuti ja mälukaardi mäluteavet. Mälukaarti saate ka formaatida. Mälukaardi formaatimisel kustutatakse jäädavalt kõik sellel olevad andmed. Tegelikult kasutada olev keskmälu maht on väiksem kui tehnilistes andmetes kajastatud maht, sest üht osa mälust kasutavad operatsioonisüsteem ja vaikerakendused.

Battery (Aku)

Vaadake, kui palju aku mahust on seade ära kulutanud.

Apps (Rakendused)

Hallake käivitatud rakendusi, teisaldage rakendusi mälukaardile või sellelt ära ning installige ja kustutage programme.

Isiklik

- Location access (Asukoha juurdepääs)

oma praegune asukoht. Valige, milliseid allikaid kasutada enda asukoha kindlaks määramisel. Access to my location (Leia minu asukoht): Valige Wi-Fi ja/või mobiilivõrgud, mille abil määrata

-

GPS satellites (GPS-satelliidid): Kasutage asukoha määramiseks GPS-satelliite.

-

Wi-Fi & mobile network location (Wi-Fi & mobiilivõrgu asukoht): Laske rakendustel kasutada Google’i asukohateenust, et määrata oma asukoht kiiremini.

Security (Turvalisus)

Seadistage ekraanilukk või hallake rakenduste turvaliseks kasutamiseks vajalikke sertifikaate.

Language & input (Keel ja teksti sisestamine)

Määrake operatsioonisüsteemi keel ja piirkond. Te saate seadistada ka ekraanile kuvatavat klaviatuuri.

Backup & reset (Varundamine & lähtestamine) -

serverisse. Muutke seadete ja andmete haldamise seadistust. Back up my data (Varunda minu andmed): Varundage seadistuse ja rakenduste andmed Google’i

-

Backup account (Varundamiskonto): Looge või redigeerige oma Google’i varundamiskontot.

-

Automatic restore (Automaatne taaste): Taastage seadistuse ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.

-

Factory data reset (Taasta tehaseseaded): Taastage tehaseseaded ja kustutage kõik muud andmed.

Kontod

Lisage ja hallake oma e-posti, Google’i, Facebooki ja Twitteri kontosid.

Süsteem

- - - Kuupäev ja kellaaeg

Määrake, kuidas seade hakkab kuvama kellaaega ja kuupäeva. Automatic date & time (Automaatne kuupäev ja kellaaeg): Süsteem uuendab automaatselt kellaaega ja kuupäeva, kui sisenete teise ajavööndisse. Automatic time zone (Automaatne ajavöönd): Süsteem hangib automaatselt võrgust infot ajavööndi kohta, kui sisenete teise ajavööndisse. Set date (Määra kuupäev): Määrake kuupäev käsitsi.

-

Set time (Määra kellaaeg): Määrake kellaaeg käsitsi.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 29

-

Select time zone (Vali ajavöönd): Määrake kohalik ajavöönd.

-

Use 24-hour format (Kasuta 24 tunni formaati): Kuvage kellaaeg 24 tunni formaadis.

-

Choose date format (Vali kuupäeva formaat): Valige kuupäeva formaat.

Accessibility (Juurdepääsetavus)

teenuseid sisse ja välja lülitada. Kasutage neid seadeid siis, kui olete alla laadinud ja installinud juurdepääsetavuse tööriista, näiteks ekraanilugeja, mis võimaldab teksti kõnena edastada. Te saate juurdepääsetavuse funktsioone ja

About tablet (Tahvelarvutist)

Hankige tahvelarvuti kohta informatsiooni ja uuendage selle tarkvara. Vaadake näiteks aku andmeid, õiguslikku teavet, mudeli numbrit, tarkvara versiooni, põhiriba versiooni ja versiooni numbrit.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G

I 4. Tehnilised andmed

1 GHz Quad Core MTK8735P

Micro SDHC/SDXC Kuni 32 GB 2,0 MP (Ees) + 5,0 MP (Taga) 206*122,5*10,3 mm (P *L*K) 356 g (ligikaudu)

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 31

15

Rahvusvahelised standardid

SEE MOBIILNE tahvelarvuti VASTAB RAHVUSVAHLISTELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTUMISE KOHTA KEHTESTATUD SOOVITUSTELE. Teie mobiilne tahvelarvuti on raadiosaatja ja vastuvõtja. See ei ületa rahvusvaheliste standarditega ettenähtud raadiosagedusliku energiaga kokkupuutumise piirmäära. Need soovitused on koostanud rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection ehk ICNIRP) ning Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut (Institute of Electrical and Electronics Engineers ehk IEEE) ja nendes on välja arvestatud ohutuspiirid, et tagada kõigi inimeste kaitse olenemata nende east ja tervislikust seisundist. Mobiilsetele tahvelarvutitele kehtivates raadiolainetega kokkupuutumise soovitustes kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirgust ehk SAR-i. ICNIRP soovitatav SAR-i piirmäär üldiselt kasutatavatele mobiilsetele tahvelarvutitele on

2,0 W/kg keskmiselt 10 grammi kehakudede kohta

ning IEEE standardi 1528 järgi

1,6 W/kg keskmiselt ühe grammi peakudede kohta

. SAR-i testide tegemisel on kasutatud soovituslikke kasutusasendeid, kusjuures tahvelarvuti on töötanud suurima lubatud võimsusega kõigis testitud sagedusvahemikes. Kuna SAR-i on mõõdetud suurimal lubatud võimsustasemel, on mobiilse tahvelarvuti tegelik SAR-i tase seadme kasutamise ajal üldjuhul maksimaalsest SAR-i tasemest madalam. See tuleneb sellest, et tahvelarvuti on ette nähtud töötama erinevatel võimsustasemetel ja rakendama antud hetkel ainult nii suurt võimsust, mida seadmel läheb vaja võrgule juurdepääsu tagamiseks. Üldjuhul, mida lähemal ollakse baasjaama antennile, seda vähem võimsust vajatakse. Kuigi SAR-i tasemed võivad erinevate tahvelarvutite ja kasutuskohtade puhul erineda, vastavad need kõik rahvusvahelistele raadiolainetega kokkupuutumise kohta kehtestatud standarditele.

Suurim SAR-i väärtus, mis mudeli PMT3341_3G standardile vastavuse kontrollimisel saadi, oli 0,796 W/kg (10 g) ICNIRP soovituste järgi.

Piiramaks raadiolainetega kokkupuutumist on soovitatav vähendada mobiilse tahvelarvutiga kõnelemise kestust või kasutada helistamisel peakomplekti. Nende ettevaatusabinõude eesmärk on teavitada kasutajaid piirama mobiilse tahvelarvuti hoidmise kestust pea ja ülejäänud keha läheduses.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 32

16.

Veateated

Tahvelarvuti sisselülitamisel kuvatakse ekraanile BLOCKED (BLOKEERITUD)

Keegi on püüdnud teie tahvelarvutit kasutada, kuid pole teadnud PIN- ega PUK-koodi. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Ekraanile kuvatakse IMSI tõrge

See probleem on seotud teie mobiilsideteenusega. Võtke ühendust oma operaatoriga.

16 Võrgu sümbolit ei kuvata

Võrguühendus puudub. Raadiolained kas ei jõua teieni (viibite tunnelis või kõrgete hoonete vahel) või olete väljaspool võrgu leviala. Muutke enda asukohta, püüdke võrguga uuesti ühendus luua (eriti siis, kui olete välismaal) või pöörduge nõu saamiseks oma võrguoperaatori poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti -

ega pruugi puuteekraanile sobida. Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, siis proovige alljärgnevat. Eemaldage puuteekraanilt igasugused kaitsekiled. Need võivad vähendada seadme tundlikkust

-

Veenduge, et teie käed on ekraani puudutades puhtad ja kuivad.

-

Taaskäivitage seade, et kõrvaldada ajutised programmivead.

-

Veenduge, et seadme tarkvara on uuendatud ja vastab uusimale versioonile.

-

Kui puuteekraan on kriibitud või muul moel kahjustada saanud, viige seade kohaliku müügiesindusse.

Aku kipub üle kuumenema

Võib-olla kasutate laadijat, mis teie tahvelarvutile ei sobi. Kasutage ainult neid tarvikuid, mis kuuluvad teie tahvelarvutiga ühte komplekti.

Tahvelarvuti ei kuva sissetulevate kõnede numbreid

See funktsioon sõltub võrgust ja mobiilsideteenusest. Kui võrk ei edasta helistaja numbrit, kuvab telefon selle asemel Call 1 (Kõne 1) või Withheld (Varjatud). Selle probleemi kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge oma mobiilioperaatori poole.

Te ei saa tekstisõnumeid saata

kohta täpsemat teavet saada. Mõned võrgud ei võimalda teiste võrkudega sõnumivahetust. Kõigepealt kontrollige, kas olete sisestanud oma SMS-keskuse numbri, või pöörduge oma mobiilioperaatori poole, et selle probleemi

Te ei saa vastu võta ega/või salvestada JPEG-vormingus pilte

pole salvestatud õiges vormingus. Tahvelarvuti ei pruugi pilti vastu võta siis, kui see on liiga suur; kui selle nimi on liiga pikk või kui see

Teil on kahtlus, et mõni kõne pole teieni jõudnud

Kontrollige kõnede suunamise seadeid.

Aku ikoonil ei kuvata laadimise ajal tulpasid ja piirjooned vilguvad

Vastasel juhul pöörduge oma tahvelarvuti müügiesindaja poole. Laadige akut ainult sellises keskkonnas, kus temperatuur ei ole alla 0 °C (32 °F) ega üle 45 °C (113 °F).

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 3 3

Ekraanile kuvatakse SIM-kaardi tõrge

Kontrollige, kas SIM-kaart on sisestatud õigesti. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, võib teie SIM kaart olla kahjustada saanud. Pöörduge oma operaatori poole.

Tahvelarvuti ei tööta autos hästi

Auto sisaldab metallosi, mis neelavad elektromagnetlaineid, mis võivad mõjutada tahvelarvuti toimimist. Saadaval on autokomplekt, mis võimaldab teil kasutada välist antenni, et saaksite teha ja vastu võtta kõnesid, ilma et peaksite telefoni ennast kasutama. Selgitage välja, kas teie riigis on lubatud sõiduki juhtimise ajal tahvelarvutit kasutada.

Tahvelarvuti ei hakka laadima

ekraanile kuvatakse. Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda mitu minutit (mõnel juhul kuni 5 minutit), enne kui laadimisikoon

Tahvelarvuti kaameraga tehtud pilt ei ole selge

Veenduge, et kaamera lääts on mõlemalt poolt puhas.

Seadme sisselülitamisel või seadme kasutamisel tuleb teil sisestada üks või mitu alljärgnevat koodi -

Parool: Kui seadme lukustusfunktsioon on sisse lülitatud, peate sisestama parooli, mille olete eelnevalt seadmele määranud.

-

PIN: Seadme esmakordsel kasutamisel või siis, kui PIN-koodi nõue on sisse lülitatud, peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM- või USIM-kaardiga. Te saate selle funktsiooni välja lülitada, kasutades Lock SIM card (Lukusta SIM-kaart) menüüd.

-

PUK: SIM- või USIM-kaart on blokeeritud, tavaliselt seetõttu, et olete sisestanud PIN-koodi mitu korda järjest valesti. Peate sisestama PUK-koodi, mille saite oma teenusepakkujalt.

-

PIN2: Kui tahate avada sellist menüüd, mille jaoks läheb vaja PIN2, peate sisestama PIN2, mille saite koos SIM- või USIM-kaardiga. Täpsema teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seade hangub või ilmneb fataalvigu

taaskäivitub automaatselt. Kui seade hangub, võib osutuda vajalikuks kõik programmid sulgeda või seade taaskäivitada. Kui seade on hangunud ega reageeri, siis vajutage toitelülitit ja hoidke seda all 8–10 sekundit. Seade Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, taastage tehaseseaded. Toksake menüüs Settings (Seaded) > Back up & reset (Varunda ja lähtesta) > Factory data reset (Taasta tehaseseaded) > Reset device (Lähtesta seade) > Erase everything (Kustuta kõik).

Teine pool ei kuule teid kõne ajal rääkimas -

Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.

-

Veenduge, et mikrofon asetseb teie suu juures.

-

Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korralikult ühendatud.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse veateade

Tahvelarvuti FM-raadio kasutab peakomplekti juhet antennina. Kui peakomplekt ei ole ühendatud, ei saa FM-raadio jaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamisel veenduge kõigepealt, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel skaneerige ja salvestage kättesaadavad raadiojaamad.

Teist Bluetoothi seadet ei tuvastata -

Veenduge, et teie seadmel on Bluetoothi funktsioon aktiveeritud.

-

Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on aktiveeritud seadmel, millega soovite ühenduse luua.

-

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetoothi seade asuvad teineteisest lubatud kaugusel (10 m).

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 3 4

Ühendust ei looda, kui tahvelarvuti teise arvutiga ühendate

- Veenduge, et USB-kaabel ühildub teie seadmega. - Veenduge, et olete oma arvutisse installinud vajalikud draiverid ja süsteemiuuendused. - Kui kasutate Windows XP-d, veenduge et teie arvutisse on installitud Windows XP Service Pack 3 või sellest uuem versioon. - Veenduge, et teie arvutisse on laaditud Windows Media Player 10 või sellest uuem versioon.

Kasutusjuhend

MultiPad PMT3508_4G 3 5

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement