Prestigio Feature Phone Muze K1 Manual

Prestigio Feature Phone Muze K1 Manual

PFP1286DUO

Išpakavimas Daugialypė terpė Naudojimo pradžia Tinklas Pagrindai Telefonas Žinutės Bluetooth Trikčių šalinimas Specifikacijos

Išsami garantinė informacija pateikta: www.prestigio.com/support/warranty-terms © Copyright 201

8

Prestigio. Visos teisės saugomos.

Išpakavimas

Sveikiname įsigijus „Prestigio“ pirkinį. Norėdami maksimaliai išnaudoti Jūsų produ kto galimybes r susipažinti su „Prestigio“ pasiūla, apsilankykite www.prestigio.com/catalogue/Feature_phones Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie produktą apsilankykite

:

Pakuotės turinys Pakuotės turinys Telefono išvaizda Jūsų telefonas

 Prestigio Mobilusis telefonas  Akumuliatorius  Teisinė ir saugos informacija  Įkroviklis su laidu  Greitas naudojimo vadovas  Garantinė kortelė Prieš naudojant perskaitykite pakuotėje esančią „Teisinę ir saugos informaciją“

www

.p

restigio

.

com

Įdiegimas Pradžios ekranas Meniu sąrašas Įdiegimas Atlikite toliau nurodytus telefono parengimo naudoti veiksmus.

Prieš įdedant korteles, neužmirškite išjungti telefono.

2

išimkite akumuliatorių

3

įdėkite SIM kortelę

Standard SIM Micro SIM Nano SIM

www .p

restigio .

com

Įdiegimas Pradžios ekranas Meniu sąrašas

4

įdėkite akumuliatorių

6 5

uždėkite galinį dangtelį Prieš naudojant telefoną į jį įdėkite abonento tapatumo modulio (SIM) kortelę. SIM kortelę išduoda jūsų tinklo operatorius. SIM kortelėje įrašoma visa su tinklo ryšiu susijusi informacija bei kontaktinė informacija: vardai, telefono numeriai ir SMS, kuriuos jūs nustatėte saugoti SIM. Galite išimti SIM kortelę iš telefono ir ją naudoti įdėjus į kitą GSM telefoną.. Dauguma naujų telefonai automatiškai atpažįsta SIM kortelę.

www .p

restigio .

com

Įdiegimas Pradžios ekranas Meniu sąrašas Pradžios ekranas Mygtukai Naršymui telefone skirti Meniu, pradžios ir grįžimo atgal mygtukai

.

Meniu sąrašą išskleisite palietę Į pradžios ekraną grįšite palietę Į ankstesnį ekraną grįšite palietę

.

.

www

.p

restigio

.

com Įkraukite akumuliatorių Įjunkite telefoną Prijunkite kompiuterį Užrakinkite ir atrakinkite ekraną Akumuliatoriaus įkrovimas

Naujas akumuliatorius yra iš dalies įkrautas Akumuliatoriaus piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo įkrovimo būsenos lygį.

.

Optimalų akumuliatoriaus veikimą užtikrinsite naudodami originalius priedus

.

Neoriginalūs priedai

(

pvz. įkrovikliai

)

gali sugadinti akumuliatorių ir net telefoną

.

Įkiškite siaurą įkroviklio antgalį į telefono micro USB lizdą , platų įkroviklio antgalį - į elektros lizdą .

Visiškai įkrovus , atjunkite telefoną nuo įkroviklio .

Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo telefono , po to atjunkite jį nuo elektros lizdo .

Optimizuokite akumuliatoriaus veikimą.

Keletas akumuliatoriaus veikimo optimizavimo patarimų

.

Visada užtikrinkite, kad jūsų telefono nustatymai atitiktų faktinį jo naudojimą arba kitų programų, jas išjunkite.

.

Jei nenaudojate Bluetooth, Wi-Fi, GPS Nustatykite ekrano foninio apšvietimo intensyvumo žemą arbą mažą lygį ir mažiausią trukmę

.

Nenaudokite telefono bei jo nedėkite šalia magnetinių objektų (pvz. radijo įrangos ar televizoriaus) arba metalinių paviršių, , kurie gali daryti poveikį tinklo ryšiui ir labai paspartinti akumuliatoriaus išsikrovimą.

www .p

restigio .

com

Įkraukite akumuliatorių Įjunkite telefoną Prijunkite prie kompiuterio Užrakinkite ir atrakinkite ekraną Telefono įjungimas Paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite įjungimo mygtuką, kol telefonas įsijungs. Telefono išjungimas: paspauskite įjungimo mygtuką. Prijungimas prie kompiuterio Kad užbaigti aktyvavimą, gali prireikti prijungti telefoną prie kompiuterio. Telefono micro USB jungtis suteikia galimybę keistis daugialypės terpės ir kitais failas su kompiuteriu

.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudojate, jį užrakinkite - išvengsite nepageidaujamų operacijų ir taupysite akumuliatoriaus energiją

Užrakinti

.

Atrakinti

1 2 www .p

restigio .

com

Įkraukite akumuliatorių Įjunkite telefoną Prijunkite prie kompiuterio Užrakinkite ir atrakinkite ekraną Pasirinkite norimą trukmę. Nustatykite ekrano užrakinimo būdą Apsaugokite asmeninę informaciją ir neleisti kitiems asmenims naudoti telefono be jūsų leidimo nustačius ekrano užrakinimo būdą, PIN, arba slaptažodį. Sąrašo meniu, palieskite Nustatymai>Apsauga > Ekrano užraktas. Užrakinus telefoną, galima:

Gauti skambučius ir kitus atnaujinimus.

Groti muziką.

www .p

restigio .

com

Skambinimas

Adresatų sąrašas Adresatų grupės

 

Išmokite naudoti skambinimo funkcijas, pvz. skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant pasirinkimo galimybes skambinimo metu bei tinkinti ir naudoti su skambinimu susijusias funkcijas. Skambinimas Skambinimas ir pokalbio pabaiga

Įveskite telefono numerį ir palieskite . Norėdami baigti pokalbį palieskite

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina adresatas iš adresatų sąrašo, rodomas įeinančio skambučio ekranas. Norėdami atsiliepti į skambutį, paslinkite . Įeinančio skambučio atmetimas Kai kas nors skambina, paspauskite įjungimo mygtuką arba garso mygtuką, kad išjungtumėte skambėjimo garsą neatmetus skambučio.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

Kai kuriuose regionuose , galite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, net jei neturite yra užblokuota .

įdiegtos SIM kortelės arba jei jūsų SIM kortelė Surinkite vietinį skubios pagalbos tarnybos numerį ir tada palieskite Jei esate už bazinės stoties ryšio zonos ribų , negalėsite skambinti skubios pagalbos tarnyboms .

Europoje, standartinis bendrosios pagalbos telefono numeris yra 112; Jungtinėje Karalystėje - 999.

Adresato paieška Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašu

.

Palieskite ir įveskite į paieškos juostą kelias pirmąsias vardo raides

.

Pasirinkite adresatą iš parinkčių sąrašo

.

Naujo adresato įtraukimas www

.p

restigio

.

com Skambinimas Adresatai Adresatų grupės

    : Pradžios ekrane arba meniu sąraše palieskite Telefonas .

Norėdami atidaryti numerio rinkimo klaviatūrą palieskite .

Įveskite numerį , palieskite adresatų sąrašą.

Įtraukti į Įveskite reikiamą informaciją .

Veiksmus baigsite ir išsaugosite palietę „Atlikta“ .

Adresatai

Adresatai yra saugomi vienoje iš dviejų galimų telefonų knygų : SIM telefonų knygoje ( saugoma jūsų SIM kortelėje ) arba Išmaniojo (Smart) telefono knygoje ( saugoma jūsų telefone ).

Norėdami peržiūrėti kontaktus

,

palieskite Asmenys pradžios ekrane arba meniu sąraše

.

Adresatų importavimas / eksportavimas    

Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą, eikite į Palieskite Asmenys Vykdykite nurodymus.

.

Importuoti/Eksportuoti Pasirinkite adresatų saugojimo vietą.

.

Adresatų ištrynimas

1 .

į Asmenys

.

2 3 4 .

.

.

Palieskite pašalinti .

Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą,

Ištrinti adresatą

Adresatus ištrinsite palietę OK .

Adresatų įtraukimas į grupę

.

Pasirinkite adresatus, kuriuos norite

Adresatų grupės

Galite grupuoti adresatus įvairiose grupėse .

Atskiroms grupėms galima naudoti skirtingus nustatymus , bei siųsti žinutes atskirai grupei .

1 .

Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą,

į Asmenys

.

eikite

2 .

adresatų grupes

3 .

Palieskite norėdami peržiūrėti

Palieskite

norėdami įtraukti adresatus į grupę

4 .

Įveskite grupės pavadinimą ir palieskite norėdami įtraukti adresatus.

www .p

restigio .

com

eikite

Siųsti žinutę

Peržiūrėti žinutę Atsakyti į žinutę Perduoti arba ištrinti žinutę Ištrinti pokalbį

Pranešimų funkcija suteikia jums galimybę keistis tekstinėmis žinutėmis su kitais SMS ir MMS prietaisais mobiliuoju ryšiu. Jūsų išsiųstos ir gautos žinutės yra tvarkingai suskirstytos į pokalbius, pagal vardą ar telefono numerį. Žinutės siuntimas

 

Pradžios ekrane arba meniu sąraše, palieskite Žinutės. Tada palieskite ir pradėkite rašyti naują žinutę.

   

Įveskite telefono numerį Pridėkite paveikslėlį/simbolį Daugiau parinkčių Pridėkite gavėją iš adresatų sąrašo Siųskite žinutę Yra ribojamas vienos tekstinės žinutės simbolių skaičius (rodomas virš Siųsti mygtuko). Jei viršijote ribą, Jūsų tekstinė žinutė bus gauta kaip viena atskira žinutė, tačiau bus į sąskaitą įtraukta kaip daugiau nei viena žinutė. www

.p

restigio

.

com

Siųsti žinutę

Peržiūrėti žinutę Atsakyti į žinutę Perduoti arba ištrinti pranešimą Ištrinti pokalbį

Žinutės peržiūrėjimas

nustatymų , garso signalas , Priklausomai nuo jūsų pranešimų gavus naują žinutę pasigirsta telefonas vibruoja , arba žinutė trumpai rodoma būsenos juostoje Pradžios ekrane arba meniu sąraše palieskite Žinutės .

Norėdami peržiūrėti žinutę, palieskite pokalbį .

.

Atsakymas į žinutę

Žinučių ekrane , palieskite pokalbį, į kurį yra įtraukta žinutė .

Teksto laukelyje įveskite savo žinutę .

Norėdami siųsti žinutę palieskite

Žinutės persiuntimas ar ištrynimas

Žinučių ekrane , palieskite pokalbį, į kurį yra įtraukta žinutė .

Palieskite ir palaikykite žinutę .

Pasirodžiusiame lange , pasirinkite Persiųsti arba Trinti .

Pokalbio ištrynimas

palieskite .

1. Norėdami atidaryti žinučių ekraną pradžios ekrane arba meniu sąraše 2 .

Palieskite ir palaikykite adresatą arba telefono numerį .

3 .

Palieskite ekrano apačioje .

www .p

restigio .

com

Daugialypė terpė Vaizdo grotuvas Muzikos grotuvas FM radijas Diktofonas Daugialypė terpė Vaizdo grotuvas Muzikos grotuvas FM radijas Diktofonas Daugialypė terpė Nuotraukos nuotraukas

.

Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti telefono fotoaparatu padarytas Vaizdo įrašymo įrenginys Daugiau parinkčių

:

Jūs galite perjungti į Fotografavimo režimą; Keisti Efektus

,

funkcijas

.

Vaizdo kameros nustatymai

:

Vaizdo įrašymo įrenginio nustatymai

.

Garso grotuvas Ši funkcija leidžia mėgautis muzika. Grojant galite naudoti šiuos mygtukus. Norėdami grįžti į ankstesnį įrašą, paspauskite kairiosios krypties mygtuką žymekliu. Paspauskite Atgal funkcinį mygtuką. Norėdami pereiti į sekantį įrašą, paspauskite dešiniosios krypties mygtuką žymekliu. Paspauskite Pirmyn funkcinį mygtuką

.

Norėdami paleisti

/

sustabdyti garso įrašą paspauskite OK mygtuką Garso stiprumą didinkite arba mažinkite Aukštyn/Žemyn mygtuku.

.

Vaizdo grotuvas Ši funkcija leidžia paleisti įrašus. Žiūrėdami vaizdo galite naudoti šiuos mygtukus.

vaizdo Norėdami grįžti į ankstesnį įrašą paspauskite kairįjį mygtuką

.

Norėdami persukti įrašą atgal paspauskite ir palaikykite mygtuką.

dešinįjį mygtuką

.

Norėdami pereiti į kitą įrašą paspauskite Norėdami persukti įrašą į priekį paspauskite ir palaikykite mygtuką.

Norėdami paleisti

/

sustabdyti vaizdą paspauskite OK mygtuką Aukštyn/Žemyn mygtuku

.

.

Garso stiprumą didinkite arba mažinkite www

.p

restigio

.

com FM radijas Telefonas suteikia galimybę klausytis FM radijo bei įrašyti pasirinktą FM radijo stotį

.

Automatinė paieška ir išsaugojimas Kanalų paieška ir išsaugojimas

.

Kanalų sąrašas

:

Išsaugotų kanalų

,

paleidimas, redagavimas ar ištrynimas

.

Išsaugojimas

:

Grojamo dažnio išsaugojimas kanalų sąraše

.

Rankinė paieška

:

Rankinė radijo stoties paieška

.

:

Įjungtas garsiakalbis: FM radijas groja garsiakalbio režimu. (Aktyvus tik prijungus ausines)

   

Grojimas fone

:

Grįžimas į budėjimo režimą ir tolesnis FM radijo grojimas

.

Pagalba

:

Čia galite gauti naudojimo vadovą

Įrašymas : Šiuo metu grojančios radijo stoties įrašymas .

Įrašymo trukmė turinys

( :

Šia funkcija galite nustatyti, kad FM radijo stoties grojamas vienas kanalas, kurį pasirinkote

)

bus įrašomas nustatytu laiku.

Įrašų failų sąrašas

:

Įrašytų failų sąrašo peržiūrėjimas

.

Diktofonas Ši funkcija suteikia galimybę daryti garso įrašus.

Baigę įrašymą, eikite į Parinktis:

  

Įrašymo pradžia: Pasirinkite šią parinktį garsui įrašyti.

Įrašų failų sąrašas: Peržiūrėkite šiuo metu pasirinktus garso failus.

Failų formatas: Galite pasirinkti įrašomo failo formatą (AMR, ar WAV).

www

.p

restigio

.

com

Tinklas Tinklas Ryšys Tinklo paskyra tinklo nustatymus tinklą

.

pageidaujant“.

.

:

prieš naudojimąsi internetu pasirinkite duomenų paskyros GPRS paslaugos

:

Įjungti

/

išjungti GPRS Duomenų ryšio nustatymai

:

Galite kontroliuoti interneto prieigą nustačius „Visada prisijungti“ arba Prisijungti Tinklo pasirinkimas

:

telefono tinklo paieškos būdų pasirinkimas

,

įskaitant Automatinį ir Rankinį režimus

.

Susiekite per Bluetooth Gaukite duomenis per Bluetooth Siųskite duomenis per Bluetooth   Jūsų telefonas gali keisti duomenimis jį sujungus su suderinamu Bluetooth įrenginiu. Bluetooth trumpu atstumu sukuria tiesioginį belaidį ryšį tarp dviejų įrenginių .

Susiejimas su Bluetooth įrenginiu  Eikite į Nustatymai > Bluetooth   Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungta.

Bus rodomas pasiekiamų Bluetooth įrenginių sąrašas.

Palieskite įrenginį, su kuriuo norite susieti telefoną.

Susiejimas atliekamas, jei jūsų susiejimo prašymą priima kitas įrenginys

Duomenų gavimas per Bluetooth

    Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungta.

Palieskite savo telefono modelio piktogramą, kad telefonas būtų matomas visiems arti esantiems Bluetooth įrenginiams Patvirtinkite susiejimo prašymą ir susiekite savo telefoną su kitais Bluetooth įrenginiais.

Paslinkite, kad atsidarytų pranešimų ekranas, palieskite Patvirtinti.

www .p

restigio .

com Per Bluetooth gauti failai bus įrašyti į Bluetooth aplanką .

www .p

restigio .

com

Telefonas neįsijungia

Telefonas neįsijungia Telefonas neįsijungia Išimkite/vėl įdėkite akumuliatorių. Kraukite telefoną tol, kol akumuliatoriaus piktograma nustoja rodyti slinkimo judesį. Atjunkite įkroviklį ir pabandykite įjungti telefoną. Ekrane rodoma IMSI klaida. Ši problema yra susijusi su jūsų abonentu. Kreipkitės į savo operatorių. Nerodomas tinklo simbolis Nėra tinklo ryšio. Jūs esate radijo bangų trikdžių zonoje (tunelių arba tarp aukštų pastatų) arba už ryšio zonos ribų. Pereikite į kitą vietą, bandykite vėl prisijungti prie tinklo (ypač užsienyje), arba kreipkitės pagalbos/ informacijos į tinklo operatorių. Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai. Jei jūsų telefonas turi jutiklinį ekraną, kuris reaguoja netinkamai, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus: Nuimkite apsaugines plėveles nuo jutiklinio ekrano. Apsauginės plėvelės gali trukdyti telefonui atpažinti jūsų įvestis ir nėra rekomenduojamos - Įsitikinkite, kad liečiant ekraną, jūsų rankos yra švarios ir sausos. - Pakraukite telefoną, kad būtų pašalintos visos laikinosios programinės įrangos klaidos. Telefonas nesikrauna Jei baterija yra visiškai išsikrovusi, ji turi kelias minutes krautis (kai kuriais atvejais iki 5 minučių), kol ekrane pradeda rodyti įkrovimo piktograma.  Neryškus telefono fotoaparatu užfiksuotas vaizdas. Patikrinkite, ar švarūs fotoaparato objektyvų lęšiai abiejose pusėse.  Telefonas nereaguoja arba įvyko lemtingoji klaida Jei jūsų prietaisas nebereaguoja arba užstringa, jums gali tekti uždaryti programas arba iš naujo perkrauti telefoną, kad būtų atstatytas jo funkcionalumas. Jei telefonas užstrigęs ir nereaguoja, išimkite akumuliatorių ir pabandykite įjungti telefoną. Telefonas automatiškai persikrauna.  Užtikrinkite, kad jūsų telefone yra įdiegta naujausia programinės įrangos versija. Jei jutiklinis ekranas yra subraižytas arba pažeistas, pristatykite telefoną vietiniam prekybos atstovui. Akumuliatorius dažnai perkaista. Galbūt naudojate įkroviklį, kuris nėra skirtas naudoti su jūsų telefonu. Užtikrinkite, kad visada būtų naudojami su jūsų telefonu pristatyti originalūs priedai. Negalite siųsti teksto žinučių.

Kai kuriuose tinkluose neleidžiama keistis žinutėmis su kitais tinklais. Pirmiausia patikrinkite, ar įvedėte Jūsų operatoriaus SMS centro numerį, arba gaukite išsamią informaciją šiuo klausimu, susisiekę su jūsų tinklo operatoriumi.

Manote, kad praleidote kai kuriuos skambučius. Patikrinkite skambučių peradresavimo parinktis.

Ekrane rodoma SIM klaida.

Patikrinkite, ar teisingai įdėta SIM kortelė. Jei problema išlieka, jūsų SIM kortelė gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.

www .p

restigio .

com Neaptinkamas kitas "Bluetooth" įrenginys Patikrinkite, ar jūsų telefone yra aktyvuota Bluetooth belaidžio ryšio funkcija.

Jei reikia patikrinkite, ar Bluetooth belaidžio ryšio funkcija yra aktyvuota įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.

Patikrinkite, ar jūsų telefonas ir kitas Bluetooth įrenginys yra Bluetooth veikimo diapazone (didžiausias 10 m).

Jei tai nepadeda išspręsti problemos, reikia atstatyti gamyklinius parametrus. Meniu sąraše palieskite Parametrai> atsarginė kopija ir atstatymas > Gamyklinių parametrų atstatymas. Skambučio metu pašnekovai jūsų negirdi  Patikrinkite, ar neuždengiate integruoto mikrofono.

 Mikrofonas turi būti arti jūsų burnos.

 Jei naudojate ausines įsitikinkite, kad jos tinkamai prijungtos.

www .p

restigio .

com

Specifikacijos Specifikacijos MTK 6261D

32 MB Micro SD kortelė iki 32 G B 2, 8 " colių , 240 * 320 Bluetooth 2.1

10 0 0 mAh 132*55*10.4

mm ( aukštis *plotis * storis ) 95 g ( apytiksliai )

www

.

prestigio

.

com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement