MSI WS72 (6th Gen) workstation Kullanım kılavuzu

MSI WS72 (6th Gen) workstation Kullanım kılavuzu
G52-17761X2
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Giriş
1
İçindekiler
1. Giriş......................................................................................... 1-1
Telif Hakkı Uyarısı............................................................................................... 1-4
Tescilli Markalar................................................................................................... 1-4
Revizyon Geçmişi................................................................................................ 1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi........................................................... 1-5
FCC Koşulları...................................................................................................... 1-5
CE Uygunluğu..................................................................................................... 1-5
Pil Yönetmelikleri................................................................................................. 1-6
WEEE Bildirisi...................................................................................................... 1-6
Kimyasal Maddeler Bilgisi.................................................................................... 1-6
RoHS Bildirimi..................................................................................................... 1-7
Türkiye EEE düzenlemesi................................................................................ 1-7
Yükseltme ve Garanti ......................................................................................... 1-7
Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması............................................................. 1-7
Güvenlik Uyarıları................................................................................................ 1-8
Önemli MSI Özellikler........................................................................................ 1-10
2. Genel Bilgiler.......................................................................... 2-1
Paketin Açılması.................................................................................................. 2-2
Ürüne Genel Bakış.............................................................................................. 2-3
Üstten Açık Görünüm...................................................................................... 2-3
Önden Görünüm.............................................................................................. 2-5
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Sağdan Görünüm............................................................................................ 2-7
Soldan Görünüm.............................................................................................. 2-8
Alt Taraftan Görünüm.................................................................................... 2-10
Klavyeyi Kullanma............................................................................................. 2-11
Windows Tuşu............................................................................................... 2-11
Hızlı Başlatma Tuşları.................................................................................... 2-12
Dokunmatik Yüzeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak .................................. 2-12
Uyku Moduna Gir........................................................................................... 2-12
Ekran Değiştir................................................................................................ 2-13
Birden Fazla Monitör Kullan........................................................................... 2-13
Ekranın Parlaklık Düzeyini Ayarla.................................................................. 2-13
Hoparlörün Ses Düzeyini Ayarla.................................................................... 2-14
Klavye Arka Işık LED'inin Parlaklık Düzeyini Ayarla...................................... 2-14
Uygulama: True Color.................................................................................... 2-15
1-2
Video: [Fn] Düğmelerini Kullanma................................................................. 2-15
Teknik Özellikler................................................................................................ 2-16
3. Başlarken................................................................................ 3-1
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın............................................................ 3-2
Güç Beslemesini Yönetme.................................................................................. 3-4
AC/DC Adaptörü.............................................................................................. 3-4
Pil..................................................................................................................... 3-4
Windows 10'da Bir Güç Planı Ayarlama.............................................................. 3-6
Bir Güç Planını Seçin veya Özelleştirin........................................................... 3-6
Kendi Güç Planınızı Oluşturun........................................................................ 3-8
Dokunmatik Yüzeyin Kullanım Şekli.................................................................. 3-10
Sabit Disk ve Katı Hâl Diski Hakkında............................................................... 3-11
M.2 SSD Yuvası Hakkında................................................................................ 3-11
Internet'e Bağlanma........................................................................................... 3-12
Kablosuz Yerel Alan Ağı (LAN)...................................................................... 3-12
Kablolu LAN................................................................................................... 3-14
Bluetooth Bağlantısı Kurma............................................................................... 3-19
Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme.................................................................. 3-19
Harici Aygıtları Bağlama.................................................................................... 3-23
Video: RAID İşlevini Kullanma........................................................................... 3-24
BIOS'ta Önyükleme Modunu seçme.................................................................. 3-25
Video: MSI Dizüstü Bilgisayarlarda Windows 10 İşletim Sisteminin Geri
Yüklenmesi.................................................................................................... 3-26
Video: MSI One Touch Install Kullanımı ........................................................... 3-27
1-3
Giriş
Dizüstü Bilgisayarı Rahat Biçimde Kullanma....................................................... 3-3
Telif Hakkı Uyarısı
Bu kılavuzdaki materyal MICRO-STAR INTERNATIONAL’ın fikri mülkiyetidir.
Bu belgeyi hazırlarken her türlü dikkati gösterdik, ancak içeriğinin doğru olduğu
garantisi verilemez. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir ve haber vermeksizin
değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız.
Tescilli Markalar
Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.
Revizyon Geçmişi
▶▶ Sürüm: 1.0
▶▶ Tarih: 11, 2015
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
▶▶ Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin
▶▶ Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
▶▶ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
NOT
▶▶ Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
▶▶ Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç
kabloları yalıtılmalıdır.
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.
Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:
▶▶ Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz,
▶▶ Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi
kabul edecektir.
CE Uygunluğu
Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi'nde düzenlenen temel
güvenlik gerekliliklerine ve diğer ilgili maddelere uygundur.
1-5
Giriş
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı
bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda
kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma
amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta
ve yayabilmektedir. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere
uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit
oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı
parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon
yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak
belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
Pil Yönetmelikleri
Avrupa Birliği: Piller, pil paketleri ve akümülatörler, ayrılmamış
ev atığı olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere göre iade
etmek, geri dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal
toplama sistemini kullanın.
Tayvan: Daha iyi çevre koruması için, atık piller, geri
dönüştürme ya da özel atım için ayrı olarak toplanmalıdır.
廢電池請回收
Kaliforniya, ABD: Düğme piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri
dönüşüm ya da atma sırasında özel işlem gerektirir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/
WEEE Bildirisi
Avrupa Birliği: 13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği ("AB") 2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Yönergesi altında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
şehir çöpü olarak atılamaz ve kapsanan elektronik ekipmanların
üreticileri, bu tür ürünleri kullanım süreleri bittikten sonra geri
toplamakla yükümlüdür.
Kimyasal Maddeler Bilgisi
EU REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi EC No. 1907/2006
Yönetmeliği) gibi kimyasal madde yönetmelikleriyle uyum amacıyla, MSI, aşağıdaki
adreste ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini sağlar:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
1-6
RoHS Bildirimi
Türkiye EEE düzenlemesi
Türkiye Cumhuriyeti EEE Düzenlemeleriyle uyumludur.
Ürüne önceden takılmış olan, bellek kartları, sabit disk, katı hâl diski, optik disk ve
Bluetooth/WiFi birleşik kart gibi bazı bileşenlerin, satın alınan modellere bağlı olarak
kullanıcının isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir olabileceğine lütfen dikkat
edin.
Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz.
Bileşen konumunu veya takma/sökme yöntemini anlamamanız durumunda, üründe
hasara neden olabileceği için ürünün hiçbir bileşenini yükseltmeyi veya değiştirmeyi
denemeyin. Kullanıcının, ürün servisi için yetkili bayiyle veya servis merkeziyle
iletişime geçmesi önerilir.
Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması
Lütfen kullanıcıların bazı ülke veya bölgelerde satın aldığı ürünün değiştirilebilir
(veya uyumlu olanlarının) parçalarının tedariğinin o zaman beyan edilen resmi
düzenlemelere bağlı olarak ürün artık üretilmediği için üretici tarafından 5 yıl süreyle
yapılabileceğine dikkat edin. Yedek parçaların sağlanması konusunda ayrıntılı bilgi
için lütfen http://www.msi.com/support/ adresi aracılığıyla üreticiyle iletişime geçin.
1-7
Giriş
Yükseltme ve Garanti
Güvenlik Uyarıları
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Cihaz veya
kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.
Dizüstü bilgisayarı nemden ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
Ayarlamadan önce dizüstü bilgisayarı sabit bir yüzeye yerleştirin.
Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma
deliklerini kapatmayın.
• Dizüstü bilgisayarı, hasar görmesine neden olabilecek 60ºC
(140ºF) üstünde veya 0ºC (32ºF) altında depolama sıcaklığına
sahip, havası düzenlenmeyen bir ortamda bırakmayın.
• Bu dizüstü bilgisayar, en fazla 35ºC (95ºF) ortam sıcaklığı
altında çalıştırılmalıdır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları
şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey
koymayın.
Güçlü manyetik alanları veya elektrikli nesneleri dizüstü
bilgisayardan kesinlikle uzak tutun.
Ekipmana hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden dizüstü bilgisayara sıvı dökmeyin.
1-8
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis
personeline gösteriniz:
Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
• Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
• Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
Çevreci Ürün Özellikleri
•
•
•
•
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay demontaj ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az
kullanımı
• Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
• Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
• Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümü
sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda
atılmamalıdır.
• Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm
ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.
• Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini
ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
• Ayrıca, kullanıcılar MSI ürünlerinin uygun elden çıkarılması, geri
verilmesi, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler
için gpcontdev@msi.com adresinden bize ulaşabilirler.
1-9
Giriş
• Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
• Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
• Cihaz neme maruz kaldığında.
Önemli MSI Özellikler
Tüm serilerdeki MSI dizüstü bilgisayarların daha kendine özgü özelliklerini
keşfetmek için lütfen şu adresleri ziyaret edin:
http://www.msi.com ve https://www.youtube.com/user/MSI
Yalnızca MSI OYUN dizüstü bilgisayarında SteelSeries
Motoru
MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında özel bir SteelSeries
Motoru geliştirmek için SteelSeries ile iş birliği yapar.
SteelSeries Motoru, oyuncular için sık kullanılan
işlevleri çoklu aygıt yönetiminde birleştirmeye yönelik
uygulamalardır.
MSI OYUN dizüstü bilgisayarı, XSplit Gamecaster canlı
akış uygulamasına sahip ilk oyun dizüstü bilgisayarıdır!
MSI oyun dizüstü bilgisayarı, oyuncular için en kolay canlı
akış ve kayıt çözümü olan XSplit Gamecaster özelliğine
sahiptir,. XSplit Gamecaster temel öğreticisine bakın.
MSI Oyun Dizüstü Bilgisayarlarda ses Dynaudio
tarafından sağlanır
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında size aslına uygun ses
performansı sunmak için, Danimarkalı ses uzmanlarından
oluşan Dynaudio ile ortaklık yapmaktadır.
Gerçek Renklerle Yaşamınızı Renklendirin
MSI, daha hatasız, yüksek duyarlılıkta panel kalitesi
geliştirme konusunda Portrait Displays, Inc. şirketiyle
ortaklığa girmiştir.
MSI Gerçek Renk Teknolojisi, bir MSI dizüstü
bilgisayarındaki her panelin, renk açısından en iyi
hassasiyete sahip olmasını garanti eder.
1-10
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Genel Bilgiler
2
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız.
Bu muhteşem dizüstü bilgisayarı kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim
yaşayacaksınız. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri
memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda kazandığımız haklı ünümüzle test
edilip onaylandığını kullanıcılara söylemekten gurur duyuyoruz.
Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar
görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu
ve paketleme malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği
aşağıdaki gibi olmalıdır:
▶▶ Dizüstü bilgisayarı
▶▶ Hızlı Başlangıç Kılavuzu
▶▶ AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
▶▶ İsteğe bağlı taşıma çantası
▶▶ Kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü, sürücüleri, yardımcı programları ve
benzer öğeleri içeren isteğe bağlı hepsi bir arada uygulama diski.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
2-2
Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü
bilgisayarın görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır.
Burada gösterilen şekillerin yalnızca başvuru amaçlı olduğuna lütfen dikkat edin.
Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma
alanını tanıtmaktadır.
2-3
Genel Bilgiler
Üstten Açık Görünüm
1. Web Kamerası/ Web Kamerası LED'i/ Dâhili Mikrofon
• Bu yerleşik web kamerası, fotoğraf çekme, video kaydetme, görüntülü
konferans görüşmesi yapma ve benzeri işlemler için kullanılabilir.
• Ağ kamerasının yanındaki Ağ Kamerası LED göstergesi, ağ kamerası işlevi
etkin olduğunda yanar, işlev kapatılırken LED söner.
• Yerleşik mikrofon ve işlevi mikrofonla aynıdır.
2. Güç Tuşu / Güç LED'i / GPU Modu LED'i
Açma Kapatma Düğmesi
• Dizüstü bilgisayarın gücünü AÇMAK ve KAPATMAK
için bu düğmeyi kullanın.
• Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan uyandırmak için
bu düğmeyi kullanın.
Güç
Güç LED'i/ GPU Modu LED'i
• Dizüstü bilgisayar gücü açıldığında ve UMA GPU modu
seçildiğinde beyaz renkte yanar.
• İsteğe bağlı desteklenen ayrık GPU modu seçildiğinde
kehribar renginde yanar.
3. Dokunma pedi
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.
4. Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini
taşımaktadır. Ayrıntılar için Klavyeyi Kullanma kısmına başvurun.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
2-4
Önden Görünüm
Genel Bilgiler
1. Durum LED'i
Pil Durumu
• Pil şarj edilirken LED yanar.
• Pilde sorun olursa kesintisiz yanıp söner.
• Üretici tarafından önerilen eş değer tipte pil satın almak
veya bu tipte pille değiştirmek için mutlaka bir yetkili
bayiye ya da servis merkezine danışın.
• Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü
bağlantısı kesildiğinde Pil LED'i söner.
Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)
WLAN(WiFi)
• Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde LED
yanar.
• Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED söner.
Bluetooth
• Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED
göstergesi yanar.
• Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi
söner.
Caps Lock
Caps Lock işlevi etkinleştirildiğinde yanar.
Num Lock
Num Lock işlevi etkinleştirildiğinde yanar.
2-5
Sürücü Etkinliği Göstergesi
Sistem dâhili depolama sürücülerine erişirken LED yanıp
söner.
Uyku Durumu
• Sistem Bekleme durumundayken yanıp söner.
• Sistem kapatıldığında LED söner.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
2-6
Sağdan Görünüm
Not: Bilgisayar sistemini sıfırladıktan sonra, dizüstü bilgisayarı ilk kez yeniden
başlatırken lütfen AC gücü takın.
2. Kart Okuyucu
Yerleşik kart okuyucu çeşitli bellek kartlarını destekler. Ayrıntılar için Teknik
Özellikler kısmını inceleyin.
3. Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayar, kullanıcıların bilgisayarı güvenli kılmasını sağlayan bir
Kensington kilidi deliği sağlar.
4. USB 3.0 Bağlantı Noktası
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi
çeşitli aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı
veri aktarımına göre daha fazla avantaj sağlar.
5. Güç Girişi
Bu bağlayıcı, AC/DC adaptörünü bağlamak ve dizüstü bilgisayara güç sağlamak
içindir.
6. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2-7
Genel Bilgiler
1. Pil Sıfırlama Deliği
Bilgisayar sisteminiz tıkanırsa, bu deliğe sokup dizüstü bilgisayarı sıfırlamak için
düzleştirilmiş bir ataş kullanabilirsiniz.
Soldan Görünüm
1. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2. HDMI Bağlayıcı
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) teknolojisi, yüksek çözünürlüklü
(HD) ve son derece yüksek çözünürlüklü (UHD) ekipman bağlamaya yönelik
endüstri lideri arabirim ve fiili standarttır.
3. USB 3.1 Bağlantı Noktası
USB 3.1 (Süper Hızlı+ USB), depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera
gibi çeşitli aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek
hızlı veri aktarımına göre daha fazla avantaj sağlar.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
4. RJ-45 Bağlayıcı
Bu bağlayıcı, ağ bağlantısı amacıyla bir LAN kablosu bağlamak için kullanılır.
5. Mini-DisplayPort
Mini-DisplayPort, DisplayPort'un uygun bir adaptörle minyatürize edilmiş halidir.
Mini-DisplayPort, VGA, DVI ya da HDMI arabirime sahip ekranları çalıştırmak
için kullanılabilir.
2-8
6. Ses Bağlantı Noktası Konnektörü
Kulaklık çıkışı/ S/PDIF çıkışı
Giriş
Harici bir ses aygıtı için kullanılır.
Mikrofon
Harici mikrofon girişi.
2-9
Genel Bilgiler
• Hoparlör veya kulaklık konektörü.
• Ayrıca, optik fiber kabloyla harici hoparlörlere dijital ses
iletimi için S/PDIF konektör bulunmaktadır.
Alt Taraftan Görünüm
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
1. Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2. Alçak Frekans Hoparlörü
Alçak frekans hoparlörü, pes ses frekansını çıkarmak için kullanılır.
2-10
Klavyeyi Kullanma
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Klavyenin düzgün biçimde
çalışmasını sağlamak için, klavye işlev tuşlarını kullanmadan önce SCM uygulaması
yüklenmelidir.
Genel Bilgiler
Windows Tuşu
Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü
çalıştırmak gibi Windows’a özel işlevleri gerçekleştirmek için
kullanılan Windows Logosu tuşunu görebilirsiniz.
2-11
Hızlı Başlatma Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuş bileşimlerini
kullanın. Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
+
Kullanıcı Tanımlı
+
ECO Engine
(ECO Motoru)
(Güç Tasarrufu)
+
Web kamerası
+
Uçak Modu
• Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn ve F4
tuşlarını basılı tutun.
• ECO Engine (ECO Motoru) tarafından sağlanan çeşitli
güç tasarrufu modları arasında geçiş yapmak veya bu
işlevi aralıksız olarak kapatmak için Fn ve F5 tuşlarına art
arda basın.
• Webcam (Web kamerası) işlevini açmak için Fn ve F6
tuşlarına basın. Kapatmak için yeniden basın.
• Web kamerası, varsayılan ayarlar altında kapalıdır.
• Airplane mode (Uçak modu) özelliğini açmak veya
kesintisiz olarak kapatmak için Fn ve F10 tuşlarına basın.
Dokunmatik Yüzeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
+
Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma. (İsteğe
bağlı)
Uyku Moduna Gir
+
Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir. (sistem
yapılandırmasına bağlı olarak). Sistemi uyku durumundan
uyandırmak için Güç düğmesine basın.
2-12
Ekran Değiştir
+
Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında
değiştirmenizi sağlar.
Kullanıcılar dizüstü bilgisayara ek bir ekran bağlarsa, sistem
bağlanan harici ekranı otomatik olarak algılayacaktır.
Kullanıcıların ekran ayarlarını özelleştirmesine izin verilir.
+
• Ekranı dizüstü bilgisayara bağlayın.
• Windows tuşunu basılı tutarken, [Yansıt] kısmını açmak
için [P] tuşuna basın.
• Ekranınızın ikinci ekranda nasıl yansıtılmasını istediğinizi,
Yalnızca bilgisayar ekranı, Çoğalt, Uzat ve Yalnızca ikinci
ekran seçenekleri arasından seçin.
Ekranın Parlaklık Düzeyini Ayarla
+
+
LCD ekran parlaklığını arttırır.
LCD ekran parlaklığını azaltır.
2-13
Genel Bilgiler
Birden Fazla Monitör Kullan
Hoparlörün Ses Düzeyini Ayarla
+
+
+
Yerleşik hoparlörün ses düzeyini arttırır.
Yerleşik hoparlörün ses düzeyini azaltır.
Yerleşik hoparlörleri sessize alın.
Klavye Arka Işık LED'inin Parlaklık Düzeyini Ayarla
+
Klavye arka ışık LED'lerinin parlaklık düzeyini artırın.
Klavye arka ışık LED'lerinin parlaklık düzeyini azaltın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
+
2-14
Uygulama: True Color
Bu dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması önceden yüklenmiş olabilir.
Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, en iyi görüntüleme deneyimi için çeşitli renk
ayarlarını seçebilir.
+
True Color
+
True Color
Seçimleri
• True Color uygulamasını başlatmak için Fn tuşunu basılı
tutup Z tuşuna basın.
• Farklı görünüm modlarına değiştirmek için Fn tuşunu
basılı tutup A tuşuna basın.
Video: [Fn] Düğmelerini Kullanma
Talimat videosunu https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ adresinde
izleyin.
YouTube
Youku
2-15
Genel Bilgiler
Ayrıntılı talimatlar için Dizüstü Bilgisayar Yazılım Uygulaması Kılavuzuna başvurun.
Teknik Özellikler
Burada listelenen teknik özellikler yalnızca başvuru içindir ve bildirim yapılmaksızın
değişebilir. Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.
Satın aldığınız ürünün eksiksiz teknik özelliklerini öğrenmek için, www.msi.com
adresindeki resmi MSI web sitesini ziyaret edin veya yerel bayilerle iletişime geçin.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
418,5 (G) x 287 (D) x 19,9 (Y) mm
Ağırlık
2,6 kg pilli
İşlemci
Ambalaj
BGA
İşlemci Tipi
Intel® Dört/Çift Çekirdek Mobil İşlemci
L3 Bellek
8 MB'a kadar (işlemcide gömülü)
Ana Yonga
Platform Denetleyicisi
Hub'ı
Intel® PCH-H
Bellek
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Bellek Teknolojisi
DDR4 2133 MHz
Bellek
SO-DIMM x 2 yuva
Maksimum
32 GB kapasiteye kadar
Güç
AC/DC Adaptörü
150W, 19,5V
Giriş: 100~240V 50~60Hz
Çıkış: 19,5V
7,7A
Pil Tipi
6 hücreli
RTC Pil
Var
2-16
Depolama
HDD form faktörü
2,5” Sabit Disk
SSD
M.2 SATA ve PCI-e (NVMe) birleşik
USB
2 adet (sürüm 3.1)
2 adet (sürüm 3.0)
Mikrofon girişi
1 adet
Kulaklık çıkışı
1 adet (S/PDIF Çıkışı desteklenir)
RJ45
1 adet
HDMI
1 adet (v1.4)
Mini-DisplayPort
2 adet (v1.2)
Kart Okuyucu
1 adet (SD4.0/ SD/ MMC)
İletişim Bağlantı Noktası
LAN
Desteklenmektedir
Kablosuz Yerel Alan
Ağı (LAN)
Desteklenmektedir
Bluetooth
Desteklenmektedir
Ekran
LCD Tipi
(isteğe bağlı)
17,3" FHD
4K ekran
Görüntü
Grafik Kartı
NVIDIA® Optimus™ destekli NVIDIA® Quadro® ayrık grafik
kartı
VRAM
GDDR5, GPU yapısı temelinde
Web kamerası
Tam HD Tip
1080p çözünürlükte 30 fps
2-17
Genel Bilgiler
G/Ç Bağlantı Noktası
Ses
Dâhili Hoparlör
4 hoparlör + 1 alçak frekans hoparlörü
Güvenlik
TPM v2.0 ve TPM iyileştirilmiş aygıt kilidi desteklenir.
Güvenli Platform
Modülü
(isteğe bağlı)
TPM varsayılan olarak etkinleştirilecek ve BIOS
aracılığıyla POST sırasında uygulanacaktır. Bu işlev
gerekirse BIOS ayarı menüsünde devre dışı bırakılabilir.
TPM, dizüstü bilgisayarın her zaman güvenli olmasını
sağlamak için çoğunlukla Bitlocker ile birlikte kullanılabilir.
Güvenlik iyileştirmesi konusunda, kullanıcıların TPM ve
PIN ile Anahtar Yönetimi Hizmetini dönüşümlü olarak
veya aynı anda kullanması önerilebilir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
2-18
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3
Başlarken
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın
Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için
aşağıdaki gösterimleri izlemeyi öneririz.
Burada gösterilen şekillerin yalnızca başvuru amaçlı olduğuna lütfen dikkat edin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-2
Dizüstü Bilgisayarı Rahat Biçimde Kullanma
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat
olmanızı sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
▶▶ Çalışma alanının iyi aydınlatılması en önemli gerekliliktir.
▶▶ Dik biçimde otururken sırtınızın alt kısmını rahat biçimde desteklemek için
arkalığı ayarlayın.
▶▶ Ayaklarınızı, dizleriniz 90 derece bükülecek şekilde zemine düz olarak basın.
▶▶ En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
▶▶ Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve dinlendirin. Belirli bir süre çalıştıktan
sonra mutlaka mola verin.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Başlarken
▶▶ İyi ergonomiye sahip bir koltuk ve masa seçip, yüksekliklerini duruşunuza göre
ayarlayın.
Güç Beslemesini Yönetme
Bu kısım, kullanıcılara, AC/DC adaptörü ve pil gücünü uygun biçimde kullanmak için
dikkat edilecek temel güvenlik önlemlerini sağlar.
AC/DC Adaptörü
İlk kez açmadan önce, dizüstü bilgisayarınızın, AC adaptörü aracılığıyla bir AC
güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar düşük pil gücünden
dolayı otomatik olarak kapanırsa, sistem arızasına neden olması olasıdır. Aşağıda,
AC/DC adaptörü kullanılırken yapılması ve yapılmaması gereken bazı işlemler
bulunmaktadır.
▶▶ Yapılması gerekenler
• Yalnızca dizüstü bilgisayarınızla gelen adaptörü kullanın.
• Kullanılan AC/DC adaptöründen gelen ısıya her zaman dikkat edin.
• Dizüstü bilgisayarı sökmeden önce AC güç kablosunun fişini çekin.
▶▶ Yapılmaması gerekenler
• Isı üretebileceğinden, kullanılan adaptörün üstünü kapatmayın.
• Dizüstü bilgisayar uzun bir süre kullanılmayacaksa, sistemi kapattıktan sonra
AC güç kablosunu takılı bırakmayın.
Pil
Yeni bir dizüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar pili edindiğinizde, pilden elinizden
gelen en iyi şekilde yararlanabilmek için nasıl şarj edileceğini ve bakımının nasıl
yapılacağını bilmek önemlidir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Pilin kullanıcılar tarafından değiştirilemeyeceğine dikkat edin.
▶▶ Güvenlik kılavuzları
• Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden
ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız.
• Kullanılmış pilleri üreticinin talimatına göre elden çıkarın.
• Dizüstü bilgisayara herhangi bir modül takmadan önce AC güç kablosunun
fişini mutlaka çekin.
▶▶ Pil tipi
• Bu dizüstü bilgisayar, sahip olduğunuz modele bağlı olarak yüksek kapasiteli
lityum iyon veya lityum polimer pille donatılmış olabilir.
• Şarj edilebilir pil paketi, dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.
• Pili güvenli durumda tutmak için, sıvılardan ve aşırı sıcaklık değişimlerinin
olduğu yerlerden her zaman uzak tutun.
3-4
▶▶ Pil şarj etme davranışı
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki
ipuçlarını okuyun:
▶▶ Pili düzgün biçimde şarj etme
Pilinizi şarj ederken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
• Pilinizin şarjı boşalmışsa, çalışmanızı kaydedip çalışan tüm uygulamaları
sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın.
• Bir AC/DC adaptörünü prize takın.
• Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir
veya bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
• Lityum iyon veya lityum polimer pil, bellek etkisine sahip değildir. Pili şarj
etmeden önce boşaltmak gerekli değildir. Yine de ayda bir kez pili tamamen
boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir.
• Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
3-5
Başlarken
• Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin ya da
bekleme konumuna geçme süresini kısaltın.
• Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
• Gereksiz ayarları devre dışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını
çıkarın.
• Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.
Windows 10'da Bir Güç Planı Ayarlama
Güç planı, bilgisayarınızın gücü kullanma ve güçten tasarruf etme şeklini yöneten
bir donanım ve sistem ayarları koleksiyonudur. Güç planları enerji tasarrufu
sağlayabilir, sistem performansını en üst düzeye çıkarabilir veya enerji tasarrufuyla
performansı dengeleyebilir. Varsayılan güç planları (Dengeli ve Güç tasarrufu) çoğu
kişinin gereksinimlerini karşılar. Ancak var olan planlara yönelik ayarları değiştirebilir
veya kendi planınızı oluşturabilirsiniz.
Bir Güç Planını Seçin veya Özelleştirin
1. Ekranın sol alt köşesindeki [Windows] simgesini bulun. Seçim menüsünü
göstermek için sağ tıklayın. Menüden [Güç Seçenekleri] öğesini seçin.
2. Güç Planı listesindeki seçeneklerden birine tıklayarak bir Güç Planı
seçin. Burada örnek olarak [Dengeli] Güç Planı seçilmiştir. Bir güç planını
özelleştirmek için, güç planının sağındaki [Plan ayarlarını değiştir] öğesine
tıklayın.
3. Bilgisayarınızın kullanmasını istediğiniz uyku ve ekran ayarlarını seçin. Seçilen
güç planı ayarlarında gereksinimlerinize uydurmak amacıyla değişiklikler
yapmak için [Gelişmiş güç ayarlarını değiştir] öğesine tıklayın.
4. Seçilen Güç Planını varsayılan ayarlarına geri yüklemek için [Plan
varsayılanlarını geri yükle] öğesine, ardından onaylamak için [Evet] düğmesine
tıklayın.
5. Bitirmek için [Tamam] düğmesine tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-6
Başlarken
3-7
Kendi Güç Planınızı Oluşturun
Kendi güç planınızı oluşturup, gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ancak,
bu dizüstü bilgisayar kullanılırken pil ömrünü en uygun duruma getirmek için ECO
Engine güç tasarrufu işlevinin kullanılması önerilir. Ayrıntılar için lütfen Dizüstü
Bilgisayar Yazılım Uygulaması Kılavuzundaki Sistem Kontrolü Yöneticisi (SCM)
kısmına başvurun.
1. Menüden Güç Seçenekleri öğesini seçin. Sol bölmede [Güç planı oluştur]
öğesine tıklayın.
2. Var olan planlar arasından gereksinimlerinizi en fazla karşılayanı seçin ve
plana bir ad verin. Devam etmek için [Next] (İleri) düğmesine tıklayın.
3. Yeni güç planı için ayarları değiştirin. Özelleştirilen güç planını etkinleştirmek
için [Oluştur] öğesine tıklayın.
4. Artık, otomatik olarak etkinleştirilen yeni bir güç planınız vardır.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-8
Başlarken
3-9
Dokunmatik Yüzeyin Kullanım Şekli
Bilgisayarınıza tümleşik olan dokunmatik yüzey, standart fareyle uyumlu olan,
ekranda imlecin konumunu işaret ederek dizüstü bilgisayarı kontrol etmenize olanak
tanıyan bir işaret aygıtıdır.
▶▶ Dokunmatik Yüzeyi Yapılandırın
İşaret aygıtını kişisel gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz. Örneğin
solaksanız, iki tuşun işlevlerinin yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek
olarak ekrandaki işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını
da yapabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
Dokunmatik yüzeyinizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki
standart Microsoft ya da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için
Denetim Masası kısmında Fare Özellikleri penceresini kullanabilirsiniz.
▶▶ Konumlandırın ve Hareket Ettirin
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) dokunmatik yüzeye yerleştirdiğinizde,
bu dörtgen alan ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki
fare imleci sizin hareketinizle birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın
kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp dokunmatik yüzeyde uygun bir
alana koyarak harekete devam edebilirsiniz.
3-10
▶▶ İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine
▶▶ Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma
ve bırakma işlemini kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek
dokunmatik yüzeye hafifçe iki kez vurun ve ikinci vuruşta parmağınızı
kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. Bırakmak istediğinizde
parmağınızı dokunmatik yüzeyden çekin. Bu harekete alternatif olarak,
bir nesneyi seçtikten sonra sol dokunmatik yüzey tuşuna basılı tutarak
istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak istediğinizde parmağınızı sol tuştan
kaldırabilirsiniz.
Sabit Disk ve Katı Hâl Diski Hakkında
Bu dizüstü bilgisayar, kullanıcının satın aldığı modele bağlı olarak sabit diskle veya
katı hâl diskiyle (SSD) donatılmış olabilir.
Sabit disk ve katı hâl diski, dijital bilgileri depolamak ve geri almak için kullanılan
veri depolama aygıtlarıdır. Çoğu katı hâl diski, NAND temelli anlık bellek kullanır ve
sabit disklerden daha yüksek veri aktarımı hızlarına, daha düşük güç tüketimine ve
daha yüksek okuma/yazma hızına sahiptir.
Dizüstü bilgisayar açıkken sabit diski ve katı hâl diskini çıkarmaya veya takmaya
çalışmayın. Sabit diskler ve katı hâl disklerinin değiştirilmesi için lütfen yetkili bayiye
veya servis merkezine danışın.
M.2 SSD Yuvası Hakkında
Dizüstü bilgisayar, M.2 SSD kartlarına yönelik, kullanıcılara çok çeşitli özellikler ve
kullanımlar sağlayan, SATA veya PCIe arabirimleriyle uyumlu M.2 SSD yuvalarıyla
donatılmış olabilir.
3-11
Başlarken
getirdiğinizde, bunu seçmek için sol dokunmatik yüzey tuşuna basın ya da
dokunmatik yüzeye hafifçe vurun. İşaret etme ve tıklama olarak adlandırılan
bu işlem, dizüstü bilgisayarınızın kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel
işaretleme aygıtlarının tersine, dokunmatik yüzey alanının tamamı sol fare tuşu
görevini görür. Dokunmatik yüzeydeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol
fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir. İki kez art arda vuruş ise çift tıklama
görevini görecektir.
Internet'e Bağlanma
Kablosuz Yerel Alan Ağı (LAN)
Kablosuz LAN, Internet'e herhangi bir kablo kullanmadan bağlanmanıza olanak
tanıyan bir kablosuz geniş bant bağlantısıdır. Bir Kablosuz LAN bağlantısı kurmak
için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.
▶▶ Kablosuz LAN Bağlantısı
1. Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
bulup, Ağ ayarları menüsünü açmak için tıklayın.
simgesini
2. Ağ ayarlarında [Wi-Fi] ve [Uçak modu] şeklinde iki seçenek vardır; burada
[Wi-Fi] öğesini seçin.
3. Internet'e bağlanmak için, ağ listesinden bir Kablosuz LAN bağlantısı seçin.
Devam etmek için [Bağlan] düğmesine tıklayın.
4. Seçilen ağa bağlanmak için bir güvenlik anahtarı sorulabilir. [İleri]
düğmesine tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-12
▶▶ Kablosuz LAN durumunu kontrol edin
Uçak modu etkinleştirildiğinde, Kablosuz LAN bağlantısı kapatılacaktır. Bir
Kablosuz LAN bağlantısı ayarlamadan önce Uçak modunun kapatıldığından
emin olun.
simgesini
2. Ağ ayarlarında Kablosuz LAN modunun kullanılabilir olup olmadığını kontrol
edin.
3. Bunun yerine, görev çubuğunun sağ alt köşesindeki [SCM] simgesini bulup,
Sistem Kontrolü Yöneticisi ana penceresini açmak için tıklayın ve Kablosuz
LAN modunun açık olup olmadığını kontrol edin.
3-13
Başlarken
1. Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
bulup, Ağ ayarları menüsünü açmak için tıklayın.
Kablolu LAN
Internet'e bağlanmak için kablolar ve ağ bağdaştırıcıları kullanın. Dinamik IP/
PPPoE, Geniş Bant (PPPoE) veya Statik IP bağlantısı ayarlamadan önce, Internet
bağlantısı kurulumu konusunda yardım için lütfen Internet Hizmet Sağlayıcınız veya
ağ yöneticinizle iletişime geçin.
▶▶ Dinamik IP/PPPoE Bağlantısı
1. Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
simgesini
bulup, [Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni Aç] öğesini seçmek için sağ tıklayın.
2. [Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin] öğesini seçin.
3. Açılır menüden [Özellikler] öğesini seçmek için [Ethernet] öğesine sağ
tıklayın.
4. Ethernet Özellikleri penceresinde, [Ağ iletişimi] sekmesini seçip [Internet
Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)] seçeneğini işaretleyin. Devam etmek için
[Özellikler] düğmesine tıklayın.
5. [Genel] sekmesini seçip, [Otomatik olarak bir IP adresi al] ve [DNS sunucu
adresini otomatik olarak al] öğelerine tıklayın. [Tamam] düğmesine tıklayın.
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-14
Başlarken
3-15
▶▶ Geniş Bant (PPPoE) Bağlantısı
1. Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
simgesini
bulup, [Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni Aç] öğesini seçmek için sağ tıklayın.
2. [Ağ ayarlarınızı değiştirin] altında [Yeni bağlantı veya ağ kurun] seçimini
yapın.
3. [Internet'e Bağlanın] öğesini seçip [İleri] düğmesine tıklayın.
4. [Geniş Bant (PPPoE)] öğesine tıklayın.
5. Dosya adı, Şifre ve Bağlantı adı alanlarını doldurun. Ardından [Bağlan]
düğmesine tıklayın.
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-16
Başlarken
3-17
▶▶ Statik IP Bağlantısı
1. Dinamik IP/PPPoE Bağlantısı kısmındaki 1 ila 4. adımları izleyin.
2. [Genel] sekmesini seçip, [Aşağıdaki IP adresini kullan:] ve [Aşağıdaki DNS
sunucu adreslerini kullan:] öğelerine tıklayın. IP adresini, Alt ağ maskesini
ve Varsayılan ağ geçidini girmeniz istenecektir. Ardından [Tamam]
düğmesine tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-18
Bluetooth Bağlantısı Kurma
Bluetooth eşleştirme, iki Bluetooth aygıtın yapılan bağlantı aracılığıyla birbirleriyle
iletişim kurduğu bir işlemdir.
▶▶ Bluetooth durumunu kontrol etme
Uçak modu etkinleştirildiğinde, Bluetooth bağlantısı kapatılacaktır. Bir Bluetooth
bağlantısı ayarlamadan önce Uçak modunun kapatıldığından emin olun.
1. Masaüstüne gidin. Ekranın sol alt köşesindeki
simgesini bulup tıklayın.
2. [Ayarlar] öğesini seçip, Bluetooth bağlantısının kullanılabilir olup olmadığını
kontrol etmek için [Aygıtlar/ Bluetooth] kısmına gidin.
3. [Kapalı] durumdaysa, Bluetooth bağlantısını [Açık] konumuna getirin.
4. Bunun yerine, görev çubuğunun sağ alt köşesindeki [SCM] simgesini bulup,
Sistem Kontrolü Yöneticisi ana penceresini açmak için tıklayın. Bluetooth
bağlantısının açık olup olmadığını kontrol edin.
3-19
Başlarken
Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-20
▶▶ Bluetooth aygıtları eşleştirme
1. Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki [Bluetooth]
simgesini bulup tıklayın.
2. [Bluetooth Aygıtı Ekle] öğesini seçin.
4. Devam etmek için [Eşleştir] düğmesine tıklayın.
5. Dizüstü bilgisayarla seçilen Bluetooth aygıtı arasında geçiş kodunu
eşleştirip, bitirmek için [Evet] düğmesine tıklayın.
3-21
Başlarken
3. Ağ listesinden bir Bluetooth bağlantısı seçin.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-22
Harici Aygıtları Bağlama
Bu dizüstü bilgisayar, USB, HDMI, DisplayPort ve mini DisplayPort gibi çeşitli G/Ç
(giriş/çıkış) bağlantı noktalarıyla donatılmış olabilir. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayara
çeşitli çevre birimlerini bağlayabilecektir.
3-23
Başlarken
Bu aygıtları bağlamak için, önce her bir aygıtın talimat kılavuzuna başvurup,
ardından aygıtı dizüstü bilgisayara bağlayın. Bu dizüstü bilgisayar, bağlanan
aygıtları otomatik olarak algılama becerisine sahiptir. Aygıtlar algılanamazsa, yeni
aygıtlar eklemek için lütfen [Başlat Menüsü / Denetim Masası / Donanım ve Ses /
Aygıt ekle] kısmına gidip aygıtları elle etkinleştirin.
Video: RAID İşlevini Kullanma
Bu dizüstü bilgisayar farklı düzeylere sahip RAID işlevini destekleyebilir. RAID,
kullanıcıların verileri birden fazla sabit disk veya katı hâl diskinde depolamasını
sağlar. Daha fazla ve doğru bilgi için yerel bayiyle iletişime geçin ve desteklenen
RAID işlevlerinin, kullanıcıların satın aldığı modellere bağlı olabileceğine dikkat edin.
Talimat videosunu şu adreste izleyin: https://youtu.be/u2C35-ctFbw
YouTube
Youku
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-24
BIOS'ta Önyükleme Modunu seçme
1. Sistemi açın. İlk logo ekranı görünür görünmez hemen DEL tuşuna basıp BIOS
menüsüne girin.
3. UEFI tabanlı BIOS destekleyen işletim sistemleri için (Windows 10 ve Windows
8.1), [UEFI] seçiminin yapılması önerilir.
4. Windows 7 veya önceki Windows sürümleri için [Legacy] (Eski) modunu seçin.
3-25
Başlarken
2. İmleci [Boot] (Önyükleme) sekmesine getirip, Boot Configuration (Önyükleme
Yapılandırması) kısmında [Boot mode select] (Önyükleme modu seçimi)
öğesini seçin.
Video: MSI Dizüstü Bilgisayarlarda Windows
10 İşletim Sisteminin Geri Yüklenmesi
Gerektiğinde [F3 Kurtarma] ve [Windows 10 Ayarları] kullanarak Windows 10 işletim
sistemini geri yüklemek için şu adresteki videoyu izleyin: https://www.youtube.com/
watch?v=hSrK6xAQooU
YouTube
Youku
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-26
Video: MSI One Touch Install Kullanımı
Tek tıklamayla yükleme uygulaması olan MSI "One Touch Install", kullanıcıların
MSI dizüstü bilgisayarlarda gerekli olan tüm sürücüleri tek tıklamayla etkin biçimde
yüklemesine olanak tanır.
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
Windows 10/ 8.1
YouTube
Youku
YouTube
Youku
Windows 7
3-27
Başlarken
Aşağıdaki adreslerde bulunan talimat videosunu izleyin:
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Kılavuzu
3-28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement