MSI GS63VR STEALTH PRO 4K (7th Gen) (GEFORCE GTX 1060) notebook Kullanım kılavuzu

MSI GS63VR STEALTH PRO 4K (7th Gen) (GEFORCE GTX 1060) notebook Kullanım kılavuzu
Kullanım Kılavuzu
G52-16K21XZ
DIZÜSTÜ BILGISAYAR
İçindekiler
Telif Hakkı Uyarısı.........................................................................................................1-4
Tescilli Markalar............................................................................................................1-4
Revizyon Geçmişi..........................................................................................................1-4
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi.....................................................................1-5
FCC Koşulları................................................................................................................1-5
CE Uygunluğu...............................................................................................................1-5
Pil Yönetmelikleri...........................................................................................................1-6
WEEE Bildirisi...............................................................................................................1-6
Kimyasal Maddeler Bilgisi.............................................................................................1-6
RoHS Bildirimi...............................................................................................................1-7
Türkiye EEE düzenlemesi........................................................................................1-7
Yükseltme ve Garanti ...................................................................................................1-7
Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması.......................................................................1-7
Güvenlik Uyarıları..........................................................................................................1-8
Önemli MSI Özellikler..................................................................................................1-10
Genel Bilgiler................................................................................2-1
Paketin Açılması............................................................................................................2-2
Ürüne Genel Bakış........................................................................................................2-3
Üstten Açık Görünüm...............................................................................................2-3
Önden Görünüm......................................................................................................2-5
Soldan Görünüm......................................................................................................2-9
Arkadan Görünüm..................................................................................................2-11
Alt Taraftan Görünüm.............................................................................................2-12
Klavyeyi Kullanma.......................................................................................................2-13
Windows Tuşu........................................................................................................2-13
Hızlı Başlatma Tuşları............................................................................................2-13
Dokunmatik Yüzeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak ...........................................2-14
Uyku Moduna Gir...................................................................................................2-14
Ekran Değiştir.........................................................................................................2-14
Birden Fazla Monitör Kullan...................................................................................2-15
Ekranın Parlaklık Düzeyini Ayarla..........................................................................2-15
Hoparlörün Ses Düzeyini Ayarla............................................................................2-15
Klavye Arka Işık LED’inin Parlaklık Düzeyini Ayarla (isteğe bağlı)........................2-16
Uygulama: True Color (isteğe bağlı)......................................................................2-16
Video: [Fn] Düğmelerini Kullanma..........................................................................2-17
1-2
Kullanım Kılavuzu
Teknik Özellikler..........................................................................................................2-18
Başlarken......................................................................................3-1
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın......................................................................3-2
Dizüstü Bilgisayarı Rahat Biçimde Kullanma................................................................3-3
Güç Beslemesini Yönetme............................................................................................3-4
AC/DC Adaptörü......................................................................................................3-4
Pil ...........................................................................................................................3-4
Windows 10’da Bir Güç Planı Ayarlama........................................................................3-6
Bir Güç Planını Seçin veya Özelleştirin....................................................................3-6
Kendi Güç Planınızı Oluşturun.................................................................................3-9
Dokunmatik Yüzeyin Kullanım Şekli............................................................................3-11
Sabit Disk ve Katı Hâl Diski Hakkında.........................................................................3-13
M.2 SSD Yuvası Hakkında..........................................................................................3-13
Internet’e Bağlanma....................................................................................................3-14
Kablosuz Yerel Alan Ağı (LAN)..............................................................................3-14
Kablolu LAN...........................................................................................................3-16
Bluetooth Bağlantısı Kurma.........................................................................................3-21
Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme..........................................................................3-21
Harici Aygıtları Bağlama..............................................................................................3-24
Video: RAID İşlevini Kullanma.....................................................................................3-25
BIOS’ta Önyükleme Modunu seçme...........................................................................3-26
Video: MSI Dizüstü Bilgisayarlarda Windows 10 İşletim Sisteminin Geri Yüklenmesi.3-27
Video: MSI One Touch Install Kullanımı .....................................................................3-28
1-3
Telif Hakkı Uyarısı
Bu kılavuzdaki materyal Micro-Star International Co., Ltd.’ın fikri mülkiyetidir. Bu belgeyi
hazırlarken her türlü dikkati gösterdik, ancak içeriğinin doğru olduğu garantisi verilemez.
Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutmaktayız.
Tescilli Markalar
Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.
Revizyon Geçmişi
▶ Sürüm: 3.0
▶ Tarih: 08, 2017
1-4
Kullanım Kılavuzu
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi
Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital
aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında
muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu
aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir. Aynı zamanda,
kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde
radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen
yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu
aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı
kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:
▶ Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin
▶ Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
▶ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.
NOT
▶ Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya
modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.
▶ Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç
kabloları yalıtılmalıdır.
FCC Koşulları
Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.
Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:
▶ Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz,
▶ Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul
edecektir.
CE Uygunluğu
Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi’nde düzenlenen temel güvenlik
gerekliliklerine ve diğer ilgili maddelere uygundur.
1-5
Pil Yönetmelikleri
Avrupa Birliği: Piller, pil paketleri ve akümülatörler, ayrılmamış ev
atığı olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere göre iade etmek,
geri dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini
kullanın.
Tayvan: Daha iyi çevre koruması için, atık piller, geri dönüştürme ya
da özel atım için ayrı olarak toplanmalıdır.
廢電池請回收
Kaliforniya, ABD: Düğme piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri
dönüşüm ya da atma sırasında özel işlem gerektirir.
Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/
Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri
Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya
da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. Kullanılmış pilleri üreticinin
talimatlarına göre değerlendirin.
WEEE Bildirisi
Avrupa Birliği: 13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa
Birliği ("AB") 2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman
Yönergesi altında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri şehir çöpü
olarak atılamaz ve kapsanan elektronik ekipmanların üreticileri, bu tür
ürünleri kullanım süreleri bittikten sonra geri toplamakla yükümlüdür.
Kimyasal Maddeler Bilgisi
EU REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi EC No. 1907/2006
Yönetmeliği) gibi kimyasal madde yönetmelikleriyle uyum amacıyla, MSI, aşağıdaki
adreste ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini sağlar:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
1-6
Kullanım Kılavuzu
RoHS Bildirimi
Türkiye EEE düzenlemesi
Türkiye Cumhuriyeti EEE Düzenlemeleriyle uyumludur.
Yükseltme ve Garanti
Ürüne önceden takılmış olan, bellek modülleri, sabit disk, katı hâl diski, optik disk ve
Bluetooth/WiFi birleşik kart gibi bazı bileşenlerin, satın alınan modellere bağlı olarak
kullanıcının isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir olabileceğine lütfen dikkat edin.
Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz. Bileşen
konumunu veya takma/sökme yöntemini anlamamanız durumunda, üründe hasara
neden olabileceği için ürünün hiçbir bileşenini yükseltmeyi veya değiştirmeyi denemeyin.
Kullanıcının, ürün servisi için yetkili bayiyle veya servis merkeziyle iletişime geçmesi
önerilir.
Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması
Lütfen kullanıcıların bazı ülke veya bölgelerde satın aldığı ürünün değiştirilebilir (veya
uyumlu olanlarının) parçalarının tedariğinin o zaman beyan edilen resmi düzenlemelere
bağlı olarak ürün artık üretilmediği için üretici tarafından 5 yıl süreyle yapılabileceğine
dikkat edin. Yedek parçaların sağlanması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.
msi.com/support/ adresi aracılığıyla üreticiyle iletişime geçin.
1-7
Güvenlik Uyarıları
Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Cihaz veya
kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.
Dizüstü bilgisayarı nemden ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.
Ayarlamadan önce dizüstü bilgisayarı sabit bir yüzeye yerleştirin.
Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma
deliklerini kapatmayın.
• Dizüstü bilgisayarı, hasar görmesine neden olabilecek 60ºC
(140ºF) üstünde veya 0ºC (32ºF) altında depolama sıcaklığına
sahip, havası düzenlenmeyen bir ortamda bırakmayın.
• Bu dizüstü bilgisayar, en fazla 35ºC (95ºF) ortam sıcaklığı altında
çalıştırılmalıdır.
Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde
yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.
Güçlü manyetik alanları veya elektrikli nesneleri dizüstü bilgisayardan
kesinlikle uzak tutun.
• Ekipmana hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden
olabileceğinden dizüstü bilgisayara sıvı dökmeyin.
• Bu cihazın, klavye, dokunmatik yüzey gibi kısımlarını ve dizüstü
bilgisayar kasasını asla kimyasal maddelerle silmeyin.
1-8
Kullanım Kılavuzu
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis
personeline gösteriniz:
• Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.
• Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.
• Cihaz neme maruz kaldığında.
Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.
• Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.
• Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.
Çevreci Ürün Özellikleri
•
•
•
•
•
•
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay demontaj ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
• Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümü
sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda
atılmamalıdır.
• Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve
atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.
• Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret
edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
• Ayrıca, kullanıcılar MSI ürünlerinin uygun elden çıkarılması, geri
verilmesi, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için
gpcontdev@msi.com adresinden bize ulaşabilirler.
1-9
Önemli MSI Özellikler
Tüm serilerdeki MSI dizüstü bilgisayarların daha kendine özgü özelliklerini keşfetmek için
lütfen şu adresleri ziyaret edin:
http://www.msi.com ve https://www.youtube.com/user/MSI
Yalnızca MSI OYUN dizüstü bilgisayarında SteelSeries Engine 3
MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında özel bir SteelSeries Engine 3
geliştirmek için SteelSeries ile iş birliği yapar.
SteelSeries Engine 3, oyuncular için sık kullanılan işlevleri çoklu aygıt
yönetiminde birleştirmeye yönelik uygulamalardır.
MSI OYUN dizüstü bilgisayarı, XSplit Gamecaster canlı akış
uygulamasına sahip ilk oyun dizüstü bilgisayarıdır!
MSI oyun dizüstü bilgisayarı, oyuncular için en kolay canlı akış ve kayıt
çözümü olan XSplit Gamecaster özelliğine sahiptir,.
MSI Oyun Dizüstü Bilgisayarlarda ses Dynaudio tarafından sağlanır
MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında size aslına uygun ses performansı
sunmak için, Danimarkalı ses uzmanlarından oluşan Dynaudio ile
ortaklık yapmaktadır.
Gerçek Renklerle Yaşamınızı Renklendirin
MSI, daha hatasız, yüksek duyarlılıkta panel kalitesi geliştirme
konusunda Portrait Displays, Inc. şirketiyle ortaklığa girmiştir.
MSI Gerçek Renk Teknolojisi, bir MSI dizüstü bilgisayarındaki her
panelin, renk açısından en iyi hassasiyete sahip olmasını garanti eder.
Öğretici: Nahimic kullanım yöntemi
Nahimic kullanımını ve üç özelliğini keşfedin: Nahimic Ses Efektleri,
Mikrofon Efektleri ve Yüksek Çözünürlüklü Ses kaydedici.
1-10
Kullanım Kılavuzu
1-11
1-12
Genel Bilgiler
Kullanım Kılavuzu
Dizüstü Bilgisayar
Genel Bilgiler
Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız. Bu muhteşem
dizüstü bilgisayarı kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşayacaksınız. Bu
dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz
değer konusunda kazandığımız haklı ünümüzle test edilip onaylandığını kullanıcılara
söylemekten gurur duyuyoruz.
Paketin Açılması
Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş
olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme
malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi
olmalıdır:
▶ Dizüstü bilgisayarı
▶ Hızlı Başlangıç Kılavuzu
▶ AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu
▶ İsteğe bağlı taşıma çantası
▶ Kullanıcı kılavuzunun tam sürümünü, sürücüleri, yardımcı programları ve benzer
öğeleri içeren isteğe bağlı hepsi bir arada uygulama diski
2-2
Kullanım Kılavuzu
Ürüne Genel Bakış
Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın
görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Burada gösterilen
şekillerin yalnızca başvuru amaçlı olduğuna lütfen dikkat edin.
Üstten Açık Görünüm
Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını
tanıtmaktadır.
2-3
Genel Bilgiler
1.
Web Kamerası/ Web Kamerası LED’i/ Dahili Mikrofon
• Bu yerleşik web kamerası, fotoğraf çekme, video kaydetme, görüntülü konferans
görüşmesi yapma ve benzeri işlemler için kullanılabilir.
• Ağ kamerasının yanındaki Ağ Kamerası LED göstergesi, ağ kamerası işlevi etkin
olduğunda yanar, işlev kapatılırken LED söner.
• Yerleşik mikrofon ve işlevi mikrofonla aynıdır.
2.
Klavye
Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır.
Ayrıntılar için Klavyeyi Kullanma kısmına başvurun.
3.
Dokunma pedi
Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.
4.
Güç LED’i/ GPU Modu LED’i
Güç LED’i/ GPU Modu LED’i
Güç
• Dizüstü bilgisayar gücü açıldığında ve UMA GPU modu
seçildiğinde kırmızı renkte yanar.
• İsteğe bağlı desteklenen ayrık GPU modu seçildiğinde
kehribar renginde yanar.
• Dizüstü bilgisayar kapatıldığında LED söner.
2-4
Kullanım Kılavuzu
Önden Görünüm
1.
Durum LED’i
Uyku Durumu
• Sistem Bekleme durumundayken yanıp söner.
• Sistem kapatıldığında LED söner
Sürücü Etkinliği Göstergesi
Sistem dâhili depolama sürücülerine erişirken LED yanıp
söner.
Num Lock
Num Lock işlevi etkinleştirildiğinde yanar.
Caps Lock
Caps Lock işlevi etkinleştirildiğinde yanar.
Bluetooth
• Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde Bluetooth LED göstergesi
yanar.
• Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED göstergesi söner.
Kablosuz Yerel Ağ (WiFi) (isteğe bağlı)
• Kablosuz LAN (WiFi) işlevi etkinleştirildiğinde LED yanar.
• Bu işlev devre dışı bırakıldığında LED söner.
2-5
Genel Bilgiler
Pil Durumu
• Pil şarj edilirken LED yanar.
• Pilde sorun olursa kesintisiz yanıp söner.
• Üretici tarafından önerilen eş değer tipte pil satın almak
veya bu tipte pille değiştirmek için mutlaka bir yetkili bayiye
ya da servis merkezine danışın.
• Tam olarak şarj olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı
kesildiğinde Pil LED’i söner.
2-6
Kullanım Kılavuzu
Sağdan Görünüm
1.
Açma Kapatma Düğmesi
Açma Kapatma Düğmesi
Güç
• Dizüstü bilgisayarın gücünü AÇMAK ve KAPATMAK için bu
düğmeyi kullanın.
• Dizüstü bilgisayarı uyku durumundan uyandırmak için bu
düğmeyi kullanın.
2.
USB 2.0 Bağlantı Noktası
USB 2.0 bağlantı noktası, fare, klavye, modem, taşınabilir sabit disk modülü, yazıcı
gibi, USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bağlamanızı sağlar.
3.
HDMI Bağlayıcı
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) teknolojisi, yüksek çözünürlüklü (HD) ve
son derece yüksek çözünürlüklü (UHD) ekipman bağlamaya yönelik endüstri lideri
arabirim ve fiili standarttır.
4.
Güç Girişi
Bu bağlayıcı, AC/DC adaptörünü bağlamak ve dizüstü bilgisayara güç sağlamak
içindir.
5.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
6.
Thunderbolt (Tip C) (isteğe bağlı)
Thunderbolt™ 3, 40 Gbps değerine kadar veri hızı, çift 4K ekran çıkışı, USB 3.1
bağlantısı ve 5 V/3 A kapasiteye kadar taşınabilir şarj etme gücü destekler.
2-7
Genel Bilgiler
7.
Mini-DisplayPort
Mini-DisplayPort, DisplayPort’un uygun bir adaptörle minyatürize edilmiş halidir.
Mini-DisplayPort, VGA, DVI ya da HDMI arabirime sahip ekranları çalıştırmak için
kullanılabilir.
2-8
Kullanım Kılavuzu
Soldan Görünüm
1.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2.
Kensington Kilidi
Bu dizüstü bilgisayar, kullanıcıların bilgisayarı güvenli kılmasını sağlayan bir
Kensington kilidi deliği sağlar.
3.
Kart Okuyucu
Yerleşik kart okuyucu çeşitli bellek kartlarını destekler. Ayrıntılar için Teknik Özellikler
kısmını inceleyin.
4.
Ses Bağlantı Noktası Bağlayıcı
Mikrofon
Harici mikrofon girişi.
Kulaklık çıkışı/ S/PDIF çıkışı
• Hoparlör veya kulaklık bağlayıcı.
• Kulaklık veya hoparlör için kullanılır. Ayrıca, optik fiber
kabloyla harici hoparlörlere dijital ses iletimi için S/PDIF
konektör bulunmaktadır.
2-9
Genel Bilgiler
5.
RJ-45 Bağlayıcı
Bu bağlayıcı, ağ bağlantısı amacıyla bir LAN kablosu bağlamak için kullanılır.
6.
USB 3.0 Bağlantı Noktası
USB 3.0 (Süper Hızlı USB) depolama aygıtı, sabit sürücü veya video kamera gibi
çeşitli aygıtları bağlamak için daha yüksek arabirim hızları sunar ve yüksek hızlı veri
aktarımına göre daha fazla avantaj sağlar.
2-10
Kullanım Kılavuzu
Arkadan Görünüm
1.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2-11
Genel Bilgiler
Alt Taraftan Görünüm
1.
Soğutma Fanı
Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun
engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.
2.
Stereo Hoparlörler
Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kaliteli ses sağlayan ve HD ses teknolojisini destekleyen
yerleşik stereo hoparlörlerle donatılmış olabilir.
3.
Pil Sıfırlama Deliği
Sistem aygıt yazılımı (EC) yükseltildiğinde veya sistem durduğunda lütfen 1) dizüstü
bilgisayarı kapatın; 2) AC gücü çıkarın; 3) düzleştirilmiş bir ataşı 10 saniye süreyle bu
deliğe sokun; 4) AC gücü bağlayın; 5) dizüstü bilgisayarın gücünü açın.
2-12
Kullanım Kılavuzu
Klavyeyi Kullanma
Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Klavyenin düzgün biçimde
çalışmasını sağlamak için, klavye işlev tuşlarını kullanmadan önce SCM uygulaması
yüklenmelidir.
Windows Tuşu
Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü
çalıştırmak gibi Windows’a özel işlevleri gerçekleştirmek için
kullanılan Windows Logosu tuşunu görebilirsiniz.
Hızlı Başlatma Tuşları
Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki [Fn] tuş bileşimlerini
kullanın. Bu tuşların yardımıyla, kullanıcılar daha etkin çalışabilir.
+
Kullanıcı Tanımlı
+
ECO Mode
(EKONOMİ Modu)
• Kullanıcı Tanımlı uygulamayı başlatmak için Fn ve F4
tuşlarına aynı anda basın.
• Fn ve F5 tuşlarına basarak, SHIFT işleviyle sağlanan güç
tasarrufu modu olan ECO Mode özelliğine geçiş yapın.
2-13
Genel Bilgiler
+
Web kamerası
+
SHIFT
+
Uçak Modu
• Webcam (Web kamerası) işlevini açmak için Fn ve F6
tuşlarına basın. Kapatmak için yeniden basın.
• Web kamerası, varsayılan ayarlar altında kapalıdır.
• Kullanıcıların talebine bağlı olarak performansı değiştirmek
amacıyla Fn ve F7 tuşlarına art arda basarak Turbo Mode
(isteğe bağlı)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/
Power Options arasında geçiş yapın.
• Turbo Mode/ Sport Mode/ Comfort Mode seçimlerinin
yalnızca AC Gücü bağlandığında kullanılabileceğine dikkat
edin.
• Daha fazla ayrıntı için Dizüstü Bilgisayar Yazılım Uygulaması
Kılavuzuna başvurun.
• Airplane mode (Uçak modu) özelliğini açmak veya kesintisiz
olarak kapatmak için Fn ve F10 tuşlarına basın.
Dokunmatik Yüzeyi Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak
+
Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma (İsteğe bağlı)
Uyku Moduna Gir
+
Dizüstü bilgisayarı uyku durumunda getirir. (sistem
yapılandırmasına bağlı olarak). Sistemi uyku durumundan
uyandırmak için Güç düğmesine basın.
Ekran Değiştir
+
Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi
sağlar.
2-14
Kullanım Kılavuzu
Birden Fazla Monitör Kullan
Kullanıcılar dizüstü bilgisayara ek bir ekran bağlarsa, sistem
bağlanan harici ekranı otomatik olarak algılayacaktır.
Kullanıcıların ekran ayarlarını özelleştirmesine izin verilir.
+
• Ekranı dizüstü bilgisayara bağlayın.
• Windows tuşunu basılı tutarken, [Yansıt] kısmını açmak için
[P] tuşuna basın.
• Ekranınızın ikinci ekranda nasıl yansıtılmasını istediğinizi,
Yalnızca bilgisayar ekranı, Çoğalt, Uzat ve Yalnızca ikinci
ekran seçenekleri arasından seçin.
Ekranın Parlaklık Düzeyini Ayarla
+
+
LCD ekran parlaklığını arttırır.
LCD ekran parlaklığını azaltır.
Hoparlörün Ses Düzeyini Ayarla
+
+
+
Yerleşik hoparlörün ses düzeyini arttırır.
Yerleşik hoparlörün ses düzeyini azaltır.
Yerleşik hoparlörleri sessize alın.
2-15
Genel Bilgiler
Klavye Arka Işık LED’inin Parlaklık Düzeyini Ayarla (isteğe
bağlı)
+
Klavye arka ışık LED’lerinin parlaklık düzeyini artırın.
Klavye arka ışık LED’lerinin parlaklık düzeyini azaltın.
+
Uygulama: True Color (isteğe bağlı)
Bu dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması önceden yüklenmiş olabilir. Kullanıcılar bu
uygulama sayesinde, en iyi görüntüleme deneyimi için çeşitli renk ayarlarını seçebilir.
Ayrıntılı talimatlar için Dizüstü Bilgisayar Yazılım Uygulaması Kılavuzuna başvurun.
+
True Color
+
True Color
Seçimleri
• True Color uygulamasını başlatmak için Fn tuşunu basılı
tutup Z tuşuna basın.
• Farklı görünüm modlarına değiştirmek için Fn tuşunu basılı
tutup A tuşuna basın.
2-16
Kullanım Kılavuzu
Video: [Fn] Düğmelerini Kullanma
Talimat videosunu https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ adresinde izleyin.
YouTube
Youku
2-17
Genel Bilgiler
Teknik Özellikler
Burada listelenen teknik özellikler yalnızca başvuru içindir ve bildirim yapılmaksızın
değişebilir. Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.
Satın aldığınız ürünün eksiksiz teknik özelliklerini öğrenmek için, www.msi.com
adresindeki resmi MSI web sitesini ziyaret edin veya yerel bayilerle iletişime geçin.
Fiziksel Özellikler
Boyutlar
380 (G) x 249 (D) x 17,7 (Y) mm
Ağırlık
1,8 kg
İşlemci
Ambalaj
FCBGA
İşlemci Tipi
Intel® Dört/Çift Çekirdek Mobil İşlemci
Ana Yonga
Platform Denetleyicisi
Hub'ı
Intel® Series
Bellek
Bellek Teknolojisi
DDR4 1866/ 2133
Bellek
SO-DIMM x 2 yuva
Maksimum
32GB kapasiteye kadar
Güç
AC/DC Adaptörü
180W, 19,5V
Giriş: 100~240 V, 50~60 Hz
Çıkış: 19,5V
9,23A
Pil
3 hücreli
RTC Pil
Var
Depolama
HDD form faktörü
2,5” Sabit Disk
2-18
Kullanım Kılavuzu
SSD
M.2 SSD NVMe PCI-e (isteğe bağlı)
M.2 SATA Katı Hâl Diski (isteğe bağlı)
G/Ç Bağlantı Noktası
USB
3 adet (sürüm 3.0)
1 adet (sürüm 2.0)
1 adet USB 3.1, Tip C arabirim,
Thunderbolt™ 3
4K çıkış desteklenir
5 V/3 A çıkış şarj etme özelliği isteğe bağlı olarak desteklenir
Mikrofon girişi
1 adet
Kulaklık çıkışı
1 adet (S/PDIF Çıkışı desteklenir)
RJ45
1 adet
HDMI
1 adet
Mini-DisplayPort
1 adet
Kart Okuyucu
1 adet (SD3.0/ SD/ MMC)
İletişim Bağlantı Noktası
LAN
Desteklenmektedir
Kablosuz Yerel Alan
Ağı (LAN)
Desteklenmektedir
Bluetooth
Desteklenmektedir
Ekran
LCD Tipi
15,6" FHD/ UHD (isteğe bağlı)
Görüntü
Grafik Kartı
• NVIDIA® GeForce® ayrık grafik kartı
NVIDIA® Optimus™ destekli
• Intel® HD UMA grafikler
• Sanal Gerçeklik isteğe bağlı olarak desteklenir
VRAM
GDDR5, GPU temelinde
Web kamerası
HD Tip
Desteklenmektedir
Ses
Dâhili Hoparlör
2 hoparlör
2-19
Genel Bilgiler
Güvenlik
Güvenli Platform
Modülü
(isteğe bağlı)
TPM 2.0, daha gelişmiş ve güvenli veri koruması oluşturmak
için yazılım önlemleriyle iş birliği yapan, donanım tabanlı bir
şifreleme aygıtıdır.
TPM işlevleri uygun olan yerlerde BIOS ayarlarında
etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
BitLocker, profesyonel Windows sürümlerinde, TPM
iletişimleri için veri şifreleme amaçları sunan varsayılan
konsoldur.
2-20
Kullanım Kılavuzu
2-21
Genel Bilgiler
2-22
Başlarken
Kullanım Kılavuzu
DIZÜSTÜ BILGISAYAR
Başlarken
Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın
Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki
gösterimleri izlemeyi öneririz.
Burada gösterilen şekillerin yalnızca başvuru amaçlı olduğuna lütfen dikkat edin.
3-2
Kullanım Kılavuzu
Dizüstü Bilgisayarı Rahat Biçimde Kullanma
Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı
sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.
▶ Çalışma alanının iyi aydınlatılması en önemli gerekliliktir.
▶ İyi ergonomiye sahip bir koltuk ve masa seçip, yüksekliklerini duruşunuza göre
ayarlayın.
▶ Dik biçimde otururken sırtınızın alt kısmını rahat biçimde desteklemek için arkalığı
ayarlayın.
▶ Ayaklarınızı, dizleriniz 90 derece bükülecek şekilde zemine düz olarak basın.
▶ En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.
▶ Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve dinlendirin. Belirli bir süre çalıştıktan sonra
mutlaka mola verin.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Başlarken
Güç Beslemesini Yönetme
Bu kısım, kullanıcılara, AC/DC adaptörü ve pil gücünü uygun biçimde kullanmak için dikkat
edilecek temel güvenlik önlemlerini sağlar.
AC/DC Adaptörü
İlk kez açmadan önce, dizüstü bilgisayarınızın, AC adaptörü aracılığıyla bir AC güç
kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar düşük pil gücünden dolayı
otomatik olarak kapanırsa, sistem arızasına neden olması olasıdır. Aşağıda, AC/DC
adaptörü kullanılırken yapılması ve yapılmaması gereken bazı işlemler bulunmaktadır.
▶ Yapılması gerekenler
• Yalnızca dizüstü bilgisayarınızla gelen adaptörü kullanın.
• Kullanılan AC/DC adaptöründen gelen ısıya her zaman dikkat edin.
• Dizüstü bilgisayarı sökmeden önce AC güç kablosunun fişini çekin.
▶ Yapılmaması gerekenler
• Isı üretebileceğinden, kullanılan adaptörün üstünü kapatmayın.
• Dizüstü bilgisayar uzun bir süre kullanılmayacaksa, sistemi kapattıktan sonra AC
güç kablosunu takılı bırakmayın.
Pil
Yeni bir dizüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar pili edindiğinizde, pilden elinizden gelen
en iyi şekilde yararlanabilmek için nasıl şarj edileceğini ve bakımının nasıl yapılacağını
bilmek önemlidir.
Pilin kullanıcılar tarafından değiştirilemeyeceğine dikkat edin.
▶▶ Güvenlik kılavuzları
• Bu dizüstü bilgisayar çıkarılamaz bir pille donatılmıştır; dizüstü bilgisayarı atık
olarak elden çıkarırken yerel yönetmeliklere uyun.
• Dizüstü bilgisayarı aşırı nemden ve çok düşük/yüksek sıcaklıklardan mutlaka
uzak tutun.
• Dizüstü bilgisayara herhangi bir modül takmadan önce AC güç kablosunun fişini
mutlaka çekin.
3-4
Kullanım Kılavuzu
▶▶ Pil tipi
• Bu dizüstü bilgisayar, sahip olduğunuz modele bağlı olarak yüksek kapasiteli
lityum iyon veya lityum polimer pille donatılmış olabilir.
• Şarj edilebilir pil paketi, dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.
▶▶ Pil şarj etme davranışı
Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını
okuyun:
• Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin ya da bekleme
konumuna geçme süresini kısaltın.
• Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.
• Gereksiz ayarları devre dışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.
• Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.
▶▶ Pili düzgün biçimde şarj etme
Pilinizi şarj ederken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:
• Pilinizin şarjı boşalmışsa, çalışmanızı kaydedip çalışan tüm uygulamaları
sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın.
• Bir AC/DC adaptörünü prize takın.
• Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya
bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.
• Lityum iyon veya lityum polimer pil, bellek etkisine sahip değildir. Pili şarj
etmeden önce boşaltmak gerekli değildir. Yine de ayda bir kez pili tamamen
boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir.
• Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.
3-5
Başlarken
Windows 10’da Bir Güç Planı Ayarlama
Güç planı, bilgisayarınızın gücü kullanma ve güçten tasarruf etme şeklini yöneten bir
donanım ve sistem ayarları koleksiyonudur. Güç planları enerji tasarrufu sağlayabilir,
sistem performansını en üst düzeye çıkarabilir veya enerji tasarrufuyla performansı
dengeleyebilir. Varsayılan güç planları (Dengeli ve Güç tasarrufu) çoğu kişinin
gereksinimlerini karşılar. Ancak var olan planlara yönelik ayarları değiştirebilir veya kendi
planınızı oluşturabilirsiniz.
Bir Güç Planını Seçin veya Özelleştirin
1.
Ekranın sol alt köşesindeki [Windows] simgesini bulun. Seçim menüsünü açmak
için sağ tıklayın. Menüden [Güç Seçenekleri] öğesini seçin.
2.
[İlgili ayarlar] altında [Ek güç ayarları] öğesini seçin.
3.
Güç Planı listesindeki seçeneklerden birine tıklayarak bir Güç Planı seçin. Burada
örnek olarak [Dengeli] Güç Planı seçilmiştir. Bir güç planını özelleştirmek için, güç
planının sağındaki [Plan ayarlarını değiştir] öğesine tıklayın.
4.
Bilgisayarınızın kullanmasını istediğiniz uyku ve ekran ayarlarını seçin. Seçilen güç
planı ayarlarında gereksinimlerinize uydurmak amacıyla değişiklikler yapmak için
[Gelişmiş güç ayarlarını değiştir] öğesine tıklayın.
5.
Seçilen Güç Planını varsayılan ayarlarına geri yüklemek için [Plan varsayılanlarını
geri yükle] öğesine, ardından onaylamak için [Evet] düğmesine tıklayın.
6.
Bitirmek için [Tamam] düğmesine tıklayın.
3-6
Kullanım Kılavuzu
3-7
Başlarken
3-8
Kullanım Kılavuzu
Kendi Güç Planınızı Oluşturun
Kendi güç planınızı oluşturup, gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Ancak, bu
dizüstü bilgisayar kullanılırken pil ömrünü en uygun duruma getirmek için ECO Engine
güç tasarrufu işlevinin kullanılması önerilir. Ayrıntılar için lütfen Dizüstü Bilgisayar Yazılım
Uygulaması Kılavuzundaki Sistem Kontrolü Yöneticisi (SCM) kısmına başvurun.
1.
Menüden Güç Seçenekleri öğesini seçin. Sol bölmede [Güç planı oluştur] öğesine
tıklayın.
2.
Var olan planlar arasından gereksinimlerinizi en fazla karşılayanı seçin ve plana bir
ad verin. Devam etmek için [Next] (İleri) düğmesine tıklayın.
3.
Yeni güç planı için ayarları değiştirin. Özelleştirilen güç planını etkinleştirmek için
[Oluştur] öğesine tıklayın.
4.
Artık, otomatik olarak etkinleştirilen yeni bir güç planınız vardır.
3-9
Başlarken
3-10
Kullanım Kılavuzu
Dokunmatik Yüzeyin Kullanım Şekli
Bilgisayarınıza tümleşik olan dokunmatik yüzey, standart fareyle uyumlu olan, ekranda
imlecin konumunu işaret ederek dizüstü bilgisayarı kontrol etmenize olanak tanıyan bir
işaret aygıtıdır.
▶ Dokunmatik Yüzeyi Yapılandırın
İşaret aygıtını kişisel gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz. Örneğin
solaksanız, iki tuşun işlevlerinin yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek
olarak ekrandaki işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da
yapabilirsiniz.
Dokunmatik yüzeyinizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki
standart Microsoft ya da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Denetim
Masası kısmında Fare Özellikleri penceresini kullanabilirsiniz.
▶ Konumlandırın ve Hareket Ettirin
Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) dokunmatik yüzeye yerleştirdiğinizde, bu
dörtgen alan ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci
sizin hareketinizle birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde
parmağınızı kaldırıp dokunmatik yüzeyde uygun bir alana koyarak harekete devam
edebilirsiniz.
3-11
Başlarken
▶ İşaretleme ve tıklama
İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde,
bunu seçmek için sol dokunmatik yüzey tuşuna basın ya da dokunmatik yüzeye
hafifçe vurun. İşaret etme ve tıklama olarak adlandırılan bu işlem, dizüstü
bilgisayarınızın kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme aygıtlarının
tersine, dokunmatik yüzey alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Dokunmatik
yüzeydeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve
sahiptir. İki kez art arda vuruş ise çift tıklama görevini görecektir.
▶ Taşıma ve Bırakma
Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma
işlemini kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek dokunmatik yüzeye
hafifçe iki kez vurun ve ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz
yöne hareket ettirin. Bırakmak istediğinizde parmağınızı dokunmatik yüzeyden
çekin. Bu harekete alternatif olarak, bir nesneyi seçtikten sonra sol dokunmatik
yüzey tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak istediğinizde
parmağınızı sol tuştan kaldırabilirsiniz.
3-12
Kullanım Kılavuzu
Sabit Disk ve Katı Hâl Diski Hakkında
Bu dizüstü bilgisayar, kullanıcının satın aldığı modele bağlı olarak sabit diskle veya katı hâl
diskiyle (SSD) donatılmış olabilir.
Sabit disk ve katı hâl diski, dijital bilgileri depolamak ve geri almak için kullanılan veri
depolama aygıtlarıdır. Çoğu katı hâl diski, NAND temelli anlık bellek kullanır ve sabit
disklerden daha yüksek veri aktarımı hızlarına, daha düşük güç tüketimine ve daha yüksek
okuma/yazma hızına sahiptir.
Dizüstü bilgisayar açıkken sabit diski ve katı hâl diskini çıkarmaya veya takmaya
çalışmayın. Sabit diskler ve katı hâl disklerinin değiştirilmesi için lütfen yetkili bayiye veya
servis merkezine danışın.
M.2 SSD Yuvası Hakkında
Dizüstü bilgisayar, M.2 SSD kartlarına yönelik, kullanıcılara çok çeşitli özellikler ve
kullanımlar sağlayan, SATA veya PCIe arabirimleriyle uyumlu M.2 SSD yuvalarıyla
donatılmış olabilir.
3-13
Başlarken
Internet’e Bağlanma
Kablosuz Yerel Alan Ağı (LAN)
Kablosuz LAN, Internet'e herhangi bir kablo kullanmadan bağlanmanıza olanak tanıyan
bir kablosuz geniş bant bağlantısıdır. Bir Kablosuz LAN bağlantısı kurmak için lütfen
aşağıdaki talimatları izleyin.
▶ Kablosuz LAN Bağlantısı
1.
Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
Ağ ayarları menüsünü açmak için tıklayın.
2.
Ağ ayarlarında [Wi-Fi] ve [Uçak modu] şeklinde iki seçenek vardır; burada [WiFi] öğesini seçin.
3.
Internet'e bağlanmak için, ağ listesinden bir Kablosuz LAN bağlantısı seçin.
Devam etmek için [Bağlan] düğmesine tıklayın.
4.
Seçilen ağa bağlanmak için bir güvenlik anahtarı sorulabilir. [İleri] düğmesine
tıklayın.
3-14
simgesini bulup,
Kullanım Kılavuzu
▶ Kablosuz LAN durumunu kontrol edin
Uçak modu etkinleştirildiğinde, Kablosuz LAN bağlantısı kapatılacaktır. Bir Kablosuz
LAN bağlantısı ayarlamadan önce Uçak modunun kapatıldığından emin olun.
1.
Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
Ağ ayarları menüsünü açmak için tıklayın.
2.
Ağ ayarlarında Kablosuz LAN modunun kullanılabilir olup olmadığını kontrol
edin.
3.
Bunun yerine, görev çubuğunun sağ alt köşesindeki [SCM] simgesini bulup,
Sistem Kontrolü Yöneticisi ana penceresini açmak için tıklayın ve Kablosuz LAN
modunun açık olup olmadığını kontrol edin.
3-15
simgesini bulup,
Başlarken
Kablolu LAN
Internet'e bağlanmak için kablolar ve ağ bağdaştırıcıları kullanın. Dinamik IP/PPPoE,
Geniş Bant (PPPoE) veya Statik IP bağlantısı ayarlamadan önce, Internet bağlantısı
kurulumu konusunda yardım için lütfen Internet Hizmet Sağlayıcınız veya ağ yöneticinizle
iletişime geçin.
▶ Dinamik IP/PPPoE Bağlantısı
1.
Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
simgesini bulup,
[Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni Aç] öğesini seçmek için sağ tıklayın.
2.
[Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin] öğesini seçin.
3.
Açılır menüden [Özellikler] öğesini seçmek için [Ethernet] öğesine sağ tıklayın.
4.
Ethernet Özellikleri penceresinde, [Ağ iletişimi] sekmesini seçip [Internet
Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)] seçeneğini işaretleyin. Devam etmek için
[Özellikler] düğmesine tıklayın.
5.
[Genel] sekmesini seçip, [Otomatik olarak bir IP adresi al] ve [DNS sunucu
adresini otomatik olarak al] öğelerine tıklayın. [Tamam] düğmesine tıklayın.
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
3-16
Kullanım Kılavuzu
3-17
Başlarken
▶ Geniş Bant (PPPoE) Bağlantısı
1.
Masaüstüne gidin. Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki
simgesini bulup,
[Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni Aç] öğesini seçmek için sağ tıklayın.
2.
[Ağ ayarlarınızı değiştirin] altında [Yeni bağlantı veya ağ kurun] seçimini yapın.
3.
[Internet'e Bağlanın] öğesini seçip [İleri] düğmesine tıklayın.
4.
[Geniş Bant (PPPoE)] öğesine tıklayın.
5.
Dosya adı, Şifre ve Bağlantı adı alanlarını doldurun. Ardından [Bağlan]
düğmesine tıklayın.
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
3-18
Kullanım Kılavuzu
3-19
Başlarken
▶ Statik IP Bağlantısı
1.
Dinamik IP/PPPoE Bağlantısı kısmındaki 1 ila 4. adımları izleyin.
2.
[Genel] sekmesini seçip, [Aşağıdaki IP adresini kullan:] ve [Aşağıdaki DNS
sunucu adreslerini kullan:] öğelerine tıklayın. IP adresini, Alt ağ maskesini ve
Varsayılan ağ geçidini girmeniz istenecektir. Ardından [Tamam] düğmesine
tıklayın.
3-20
Kullanım Kılavuzu
Bluetooth Bağlantısı Kurma
Bluetooth eşleştirme, iki Bluetooth aygıtın yapılan bağlantı aracılığıyla birbirleriyle iletişim
kurduğu bir işlemdir.
Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme
▶ Bluetooth durumunu kontrol etme
Uçak modu etkinleştirildiğinde, Bluetooth bağlantısı kapatılacaktır. Bir Bluetooth
bağlantısı ayarlamadan önce Uçak modunun kapatıldığından emin olun.
1.
Masaüstüne gidin. Ekranın sol alt köşesindeki
2.
[Windows Ayarları] menüsünü açmak için [Ayarlar] öğesini, ardından sonraki
Ayarlar menüsüne girmek için [Aygıtlar] öğesini seçin.
3.
[Bluetooth ve diğer aygıtlar] öğesini seçin.
4.
[Kapalı] durumdaysa, Bluetooth bağlantısını [Açık] konumuna getirin.
5.
Bunun yerine, görev çubuğunun sağ alt köşesindeki [SCM] simgesini bulup,
Sistem Kontrolü Yöneticisi ana penceresini açmak için tıklayın. Bluetooth
bağlantısının açık olup olmadığını kontrol edin.
3-21
simgesini bulup tıklayın.
Başlarken
3-22
Kullanım Kılavuzu
▶ Bluetooth aygıtları eşleştirme
1.
[Başlat/ Ayarlar/ Aygıtlar] kısmına gidip [Bluetooth ve diğer aygıtlar] öğesini
bulun.
2.
[Bluetooth veya diğer aygıt ekle] öğesine tıklayın.
3.
[Bluetooth] öğesine tıklayın.
4.
Eşleştirmeyi başlatmak için bir aygıt seçin.
5.
Bağlanılmayı bekleyen aygıt tarafından belirtilen şifreyi sağlayıp, ardından
devam etmek için [Bağlan] öğesine tıklayın.
3-23
Başlarken
Harici Aygıtları Bağlama
Bu dizüstü bilgisayar, USB, HDMI, DisplayPort ve mini DisplayPort gibi çeşitli G/Ç (giriş/
çıkış) bağlantı noktalarıyla donatılmış olabilir. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayara çeşitli çevre
birimlerini bağlayabilecektir.
Bu aygıtları bağlamak için, önce her bir aygıtın talimat kılavuzuna başvurup, ardından
aygıtı dizüstü bilgisayara bağlayın. Bu dizüstü bilgisayar, bağlanan aygıtları otomatik
olarak algılama becerisine sahiptir. Aygıtlar algılanamazsa, yeni aygıtlar eklemek için
lütfen [Başlat Menüsü / Denetim Masası / Donanım ve Ses / Aygıt ekle] kısmına gidip
aygıtları elle etkinleştirin.
3-24
Kullanım Kılavuzu
Video: RAID İşlevini Kullanma
Bu dizüstü bilgisayar farklı düzeylere sahip RAID işlevini destekleyebilir. RAID,
kullanıcıların verileri birden fazla sabit disk veya katı hâl diskinde depolamasını sağlar.
Daha fazla ve doğru bilgi için yerel bayiyle iletişime geçin ve desteklenen RAID işlevlerinin,
kullanıcıların satın aldığı modellere bağlı olabileceğine dikkat edin.
Talimat videosunu şu adreste izleyin: https://youtu.be/u2C35-ctFbw
YouTube
Youku
3-25
Başlarken
BIOS’ta Önyükleme Modunu seçme
1.
Sistemi açın. İlk logo ekranı görünür görünmez hemen DEL tuşuna basıp BIOS
menüsüne girin.
2.
İmleci [Boot] (Önyükleme) sekmesine getirip, Boot Configuration (Önyükleme
Yapılandırması) kısmında [Boot mode select] (Önyükleme modu seçimi) öğesini
seçin.
3.
UEFI tabanlı BIOS destekleyen işletim sistemleri için (Windows 10 ve Windows
8.1), [UEFI] seçiminin yapılması önerilir.
4.
Windows 7 veya önceki Windows sürümleri için [Legacy] (Eski) modunu seçin.
5.
Dizüstü bilgisayara Windows işletim sisteminin kurulması konusunda daha fazla
bilgi için, https://www.msi.com/faq/notebook-1971 adresindeki MSI SSS sayfasına
başvurun.
3-26
Kullanım Kılavuzu
Video: MSI Dizüstü Bilgisayarlarda Windows 10
İşletim Sisteminin Geri Yüklenmesi
Gerektiğinde [F3 Kurtarma] ve [Windows 10 Ayarları] kullanarak Windows 10 işletim
sistemini geri yüklemek için şu adresteki videoyu izleyin: https://www.youtube.com/
watch?v=hSrK6xAQooU
YouTube
Youku
3-27
Başlarken
Video: MSI One Touch Install Kullanımı
Tek tıklamayla yükleme uygulaması olan MSI "One Touch Install", kullanıcıların MSI
dizüstü bilgisayarlarda gerekli olan tüm sürücüleri tek tıklamayla etkin biçimde yüklemesine
olanak tanır.
Aşağıdaki adreslerde bulunan talimat videosunu izleyin:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
YouTube
Youku
3-28
Kullanım Kılavuzu
3-29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement