MSI GT75VR Titan notebook Brugermanual

MSI GT75VR Titan notebook Brugermanual
Indledning
Brugervejledning
NOTEBOOK
Indledning
Tillykke med denne notebook, den perfekt konstruerede notebook. Du vil få en udsøgt
og professionel oplevelse, når du bruger denne notebook. Vi er stolte af at kunne oplyse,
at denne notebook er grundigt testet, og vi garanterer en uovertruffen driftsikkerhed og
kundetilfredshed.
Udpakning
Pak først forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt øjeblikkeligt din lokale
forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem også
æsken og anden emballage, hvis du skulle få brug for at sende apparatet i fremtiden.
Pakken skal indeholde følgende dele:
▶ Notebook
▶ Hurtig installationsguide
▶ AC/DC adapter og AC strømledning
▶ Valgfri AC/DC-adapter nr. 2 og AC-netledning
▶ Valgfri DualPower Box
▶ Valgfri transporttaske
▶ Valgfri alt-i-en programdisk, som indeholder en fuld version af brugermanualen,
drivere, hjælpeprogrammer, osv.
2
Brugervejledning
Produktoversigt
Dette afsnit giver en beskrivelse af den bærbare computers grundlæggende aspekter. Det
vil hjælpe dig at lære mere om denne bærbare computers udseende, inden du bruger den.
Vær opmærksom på, at figurerne vist her kun er til reference.
Set åben oppefra
Figuren over computeren set ovenfra og beskrivelsen vist nedenfor vil få dig til at
gennemse det primære arbejdsområde på din bærbare computer.
3
Indledning
1.
Webcam/ Webcam-lysdiode/ Intern mikrofon
• Dette indbyggede webcam kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af
video eller konferencer, osv.
• Webcam-lysdioden, ved siden af webcam’et, lyser, når webcam-funktionen
aktiveres. Lysdioden slukker, når denne funktion deaktiveres.
• Den indbyggede mikrofon og dens funktion er den samme med mikrofon.
2.
Strømknap / strøm-LED
Strømknap
• Brug denne knap til at tænde eller slukke (ON/OFF) for din
notebook.
• Brug denne knap til at bringe notebooken tilbage fra
slumretilstand.
Strømforsyning
3.
Strømlysdiode
• LED lyser, når der tændes for den bærbare computer.
• LED’en blinker, når notebooken går i slumretilstand.
• LED’en slukkes, når der slukkes for computeren.
Knapper til hurtig start
Tryk på kvikstartknapperne for at aktivere de pågældende programmer eller værktøjer.
Følgende kvikstartknapper vil kun fungere i operativsystemet med SCM-programmet
installeret. Find SCM exe-filen på den valgfrie alt-i-en disk der fulgte med pakken, eller
hent den fra MSIs hjemmeside, for nem og hensigtsmæssig betjening.
Grafikomskifter
• Brug denne knap til at vælge enten diskret GPU eller UMA
GPU-tilstand.
• Knappens LED lyser, når der er valgt diskret GPU.
Cooler Boost
• Brug denne knap til at øge blæserhastigheden for at afkøle
notebookens totale temperatur.
• Knappens lysdiode lyser, når blæserhastigheden er sat til
maks. Lysdioden slukker, når der er valgt Auto-funktion.
XSplit
Gamecaster
• Brug denne knap til at aktivere video-optagelse og realtids
online transmission mens der spilles spil.
• Knappens lysdiode lyser, når denne funktion er aktiveret.
• Hvis XSplit Gamecaster ikke er installeret, kan denne knap
bruges til at starte det brugerdefinerede program.
4
Brugervejledning
SSE
• Denne notebook kan være pre-installeret med et unikt
program til tastaturadministration, SSE (SteelSeries
Engine). Med dette program vil brugeren få adskillige
kombinationer af tastaturgenvejstaster defineret separat til
specifikke lejligheder.
• Brug denne knap gentagne gange for at skifte mellem
tastatur 1 (lag 1), tastatur 2 (lag 2), tastatur 3 (lag 3) og
tastatur 4 (lag 4).
4.
Berøringsplade
Dette er computerens pegeanordning.
5.
Tastatur
Det indbyggede tastatur har alle et fuldstørrelses-tastaturs funktioner. Der henvises til
"Hvordan du bruger tastaturet" for detaljer.
6.
Status-LED
Caps Lock
Lyser, når Caps-Lock funktionen er aktiveret.
7.
Status-LED
Num Lock
Lyser, når Num-Lock funktionen er aktiveret.
5
Indledning
Set forfra
1.
Status-LED
Trådløs LAN (WiFi)
• LED'en lyser, når funktionen WLAN (WiFi) er aktiveret.
• LED'en slukker, når denne funktion er deaktiveret.
Batteri status
• LED'en lyser, når batteriet oplades.
• Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet
vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler
eller servicecentret.
• Batteriets lysdiode går ud, når det er helt opladet, eller når
strømadapteren frakobles.
Drevaktivitetsindikator
LED'en blinker, når systemet arbejder med de interne
lagerdrev.
6
Brugervejledning
Set fra højre
1.
USB 3.0-port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af
forskellige apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder
flere fordele i kraft af højhastigheds dataoverførsel.
2.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
3.
Kortlæser
Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige typer af hukommelseskort. Tjek
specifikationerne for detaljer.
4.
Kensingtonlås
Denne notebook har et Kensington-låsehul, som gør det muligt at fastlåse notebooken
til stedet.
7
Indledning
Set fra venstre
1.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
2.
USB 3.0-port
USB 3.0, SuperSpeed USB, yder hurtigere interfacehastigheder til tilslutning af
forskellige apparater f.eks. lagringsenheder, harddiske eller videokameraer og tilbyder
flere fordele i kraft af højhastigheds dataoverførsel.
3.
Lyd-portstik
Giver sound blaster af høj kvalitet, med understøttet stereosystem- og Hi-Fi-funktion.
Linje ud
Stik til højtalere.
Linje ind
Bruges til ekstern lydenhed.
Mikrofon
Bruges til en ekstern mikrofon.
Hovedtelefon
Et stik til højttalere eller hovedtelefoner.
8
Brugervejledning
Set bagfra
1.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
2.
Mini-DisplayPort
Mini-display-porten er en miniatureversion af Display-porten, med en egnet adapter
kan mini-display-porten anvendes til at drive displays med et VGA, DVI eller HDMI
interface.
3.
HDMI-stik
HDMI-teknologien (High-Definition Multimedia Interface) er industriens førende
interface og de-facto standardtilslutningen til HD- (high-definition) og UHD-udstyr (ultra
high-definition).
4.
RJ-45-stik
Ethernetstikket med de valgfri understøttede transmissionshastigheder på
10/100/1.000/10.000 megabits per sekund, anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at
få netværksforbindelse.
5.
Thunderbolt (Type-C)(valgfri)
Thunderbolt™ 3 understøtter en datahastighed på op til 40Gbps, dual 4K viser
skærm-output, USB 3.1-tilslutning og en transportabel opladefunktion med op til
5V/3A.
6.
Strømstik
Dette stik er til at tilslutte AC/DC-adapteren til strømforsyning af notebooken.
9
Indledning
Set fra undersiden
1.
Ventilator
Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til
luftcirkulation.
2.
Hul til batterinulstilling
Hver gang at system-firmwaren (EC) opdateres, eller når systemet hænger, 1) sluk for
notebooken, 2) fjern AC-strømforsyningen, 3) brug en udrettet papirclips til at indsætte
i dette hul i 10 sekunder, 4) tilslut AC-strømforsyningen, 5) tænd for notebooken.
3.
Stereohøjttalere
Denne notebook kan være udstyret med indbyggede stereo-højttalere, som giver et
lydbillede med høj kvalitet, og som understøtter HD-audioteknologien.
4.
Woofer-højttaler
Subwoofer-højttaleren gengiver de lave lydfrekvenser.
10
Brugervejledning
Hvordan du bruger tastaturet
Denne notebook har et fuldt fungerende tastatur. For at sikre, at tastaturet fungerer
korrekt, er det nødvendigt at installere SCM-programmet inden brugen af tastaturets
funktionstaster.
Windows-tast
Du kan finde Windows-logotasten på tastaturet, som bruges
til at udføre Windows-specifikke funktioner såsom åbning af
startmenu og af genvejsmenu.
11
Indledning
Taster til hurtig start
Brug [Fn]-kombinationstasterne på tastaturet til at aktivere de specifikke programmer eller
værktøjer. Ved hjælp af disse taster bliver brugeren i stand til at arbejde mere effektivt.
+
Brugerdefineret
+
ECO Mode
+
Webcam
+
SHIFT
• Tryk på både FN- og F4-tasten for at starte det
brugerdefinerede program.
• Tryk på Fn- og F5-tasterne for at skifte til ECO Mode,
strømsparefunktionen, der leveres af SHIFT-funktionen.
• Tryk på Fn- og F6-tasterne for at aktivere Webcamfunktionen. Tryk igen for at deaktivere den.
• Webcam deaktiveres under standardindstillinger.
• Tryk på Fn og F7-tasterne flere gange for at skifte mellem
Turbo Mode (tilvalg)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO
Mode/ Power Options for at ændre ydelsen afhængigt af
brugernes behov.
• Vær opmærksom på, at valg af Turbo Mode/ Sport Mode/
Comfort Mode kun vil være tilgængeligt, når der er tilsluttet
en vekselstrømskilde.
• Der henvises til notebookens softwareprogrammanual for
flere detaljer.
12
Brugervejledning
Deaktivere eller aktivere berøringsplade
+
Aktiver eller deaktiver berøringsfladefunktionen.
Skifte skærm
+
Skifter skærmudgangstilstanden mellem LCD, ekstern skærm
eller begge.
Brug af flere skærme
Hvis brugeren tilslutter en ekstra skærm til notebooken, vil
systemet automatisk registrere den eksternt tilsluttede skærm.
Brugeren kan selv tilpasse skærmindstillingerne.
+
• Tilslut skærmen til notebooken.
• Tryk og hold Windows-tasten, og tryk så på [P]-tasten for at
hente [Projekt].
• Vælg hvordan du vil have skærmen til at projektere på
den anden skærm fra valgmulighederne “Kun pc-skærm,
Duplikeret, Udvidet og Kun anden skærm.
Justering af skærmens lysniveau
+
+
Øger LCD-lysstyrken.
Reducerer LCD’s lysstyrke.
13
Indledning
Justering af højttalernes lydniveau
+
+
+
Øger den indbyggede højtalers lydstyrke.
Reducerer den indbyggede højtalers lydstyrke.
Slå lyden fra i de indbyggede højttalere.
Justering af lysniveauet i tastaturets LED-baggrundsbelysning
(valgfri)
+
+
Forøger lysniveauet i tastaturets LED-baggrundsbelysning.
Reducerer lysniveauet i tastaturets LED-baggrundsbelysning.
14
Brugervejledning
Program: True Color (Ægte farver) (valgfrit)
Denne notebook kan være forudinstalleret med programmet “True Color (Ægte farver)”.
Med dette program kan brugeren vælge forskellige farveindstillinger, og derved opnå den
bedste oplevelse.
Der henvises til manualen for Notebook software-program for detaljeret vejledning.
+
True Color
+
Indstillinger i
"True Color"
• Tryk og hold FN-tasten, og tryk så på Z-tasten for at starte
programmet “True Color (Ægte farver)”.
• Tryk og hold Fn-tasten, og tryk så på A-tasten for at ændre
de forskellige visningstilstande.
Video: How to Use [Fn] Buttons
Watch the instruction video at: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ
YouTube
Youku
15
Indledning
Specifikationer
Specifikationerne angivet her, er kun vejledende, og kan blive ændret uden varsel. Det
faktisk solgte produkt er for forskelligt fra område til område.
Besøg MSIs officielle websted på www.msi.com, eller kontakt din lokale forhandler for at få
oplyst de korrekte specifikationer for det produkt du har købt.
Fysiske karakteregenskaber
Mål
428 (B) x 314 (D) x 34,6~58,1 (H) mm
Vægt
4,73~4,565 kg
CPU
Pakke
BGA
CPU-processortype
Intel® Quad/ Dual Core Mobile Processor
Kerne-chip
PCH
Intel® serien
Hukommelse
Teknologi
DDR4 2400
Hukommelse
SO-DIMM-slots x 4
Maksimum
Op til 64GB
Strømforsyning
AC/DC Adapter (1)
(valgfri)
230W, 19,5V
Input: 100~240V, 50~60Hz
Output: 19,5 V
11,8A
AC/DC Adapter (2)
(valgfri)
330W, 19,5V
Input: 100~240V, 50~60Hz
Output: 19,5 V
16,9A
AC/DC Adapter (3)
(valgfri)
x2, 230W, 19,5V
Input: 100~240V, 50~60Hz
Output: 19,5 V
18A
Bemærk, at der kræves en DualPower Box til dual AC/DC
adapter-tilslutning.
Batteri
8-cellet
RTC-batteri
Ja
16
Brugervejledning
Lagring
HDD formfaktor
SSD
x1, 2,5” HDD
x2, M.2 SSD, SATA/ PCIE kombi
X1, M.2 SSD, SATA
I/O- port
USB
x 5 (USB 3.0)
ThunderboltTM 3
x 1 USB 3.1 type C-interface,
4K output understøttes,
5V/3A output til opladning understøttes (valgfrit)
Mik. ind
x1
Hovedtelefon ud
x 1 (S/PDIF-Out understøttet)
Linje ind:
x1
Linje ud
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Mini-DisplayPort
x1
Kortlæser
x 1 (SD4.0)
Kommunikationsport
LAN
Understøttet
Trådløst LAN
Understøttet
Bluetooth
Understøttet
Skærm
LCD-type
17,3" FHD/ 4K UHD antiblænding LED-panel
Video
Grafik
• NVIDIA® GeForce® diskret grafik
• Intel® HD UMA-grafik
• Virtual Reality eventuelt understøttet
VRAM
GDDR5, baseret på GPU-struktur
Webcam
Opløsning
FHD
17
Indledning
Lyd
Interne højttalere
x2
Intern woofer
x1
Sikkerhed
TPM 2.0 er en hardwarebaseret krypteringsenhed, der
sammenarbejder med softwareforanstaltninger for at danne
en mere avanceret og sikker databeskyttelse.
TPM (Trusted Platform
Module) (valgfrit)
TPM-funktionerne kan deaktiveres/aktiveres i BIOSindstillingerne efter behov.
Med professionelle versioner af Windows, BitLocker er
standardkontrolpanelet tilgængelig for TPM-kommunikation
for datakrypteringsformål.
18
Brugervejledning
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement