MSI GT75VR Titan notebook Brugermanual

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

MSI GT75VR Titan notebook Brugermanual | Manualzz

Innledning

Brukerhåndbok

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri ekstra batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri DualPower Box

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2 3

2

Brukerhåndbok

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

Innledning

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / LED-strømindikator

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og

PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

LED-strømindikator

• LED-indikatoren lyser når strømmen til den bærbare PC-en er slått på.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

3. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Finn frem til SCM.exe-filen på den valgfrie alt-i-ettdisken som følger med pakken, eller last den ned fra MSIs webområde for enkel og praktisk bruk.

Grafikkbryter

• Bruk denne knappen til å velge enten diskret GPU-modus eller UMA GPU-modus.

• Knappelampen lyser når diskret GPU-modus er valgt.

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTOmodus er valgt.

4 5

4

Brukerhåndbok

XSplit

Gamecaster

SSE

• Bruk denne knappen til å aktivere videoinnspilling og sanntids onlinekringkasting for bruk i spill.

• Knappens LED-indikator lyser når denne funksjonen er aktivert.

• Hvis XSplit Gamecaster ikke er installert, vil denne knappen starte den brukerdefinerte applikasjonen.

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series Engine).

Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Bruk denne knappen til å bytte mellom tastatur 1 (lag 1), tastatur 2 (lag 2), tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4 (lag 4) gjentatte ganger.

4. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

5. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se

Hvordan bruke tastaturet

hvis du vil ha detaljer.

6. LED-statusindikator

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

7. LED-statusindikator

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

5

Innledning

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)-funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene

.

6 7

6

Datamaskinen sett fra høyre side

Brukerhåndbok

1. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

2. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

3. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

4. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-lås, som lar brukere låse maskinen på plass.

7

Innledning

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

3. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Linje ut

En kontakt for høyttalere.

Linje inn

Brukes for en ekstern lydenhet.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

8 9

8

Datamaskinen sett fra baksiden

Brukerhåndbok

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Miniskjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMI-grensesnitt.

3. HDMI-kontakt

HDMI- (High-Definition Multimedia Interface) teknologi er et bransjeledende grensesnitt og en de-facto-standard som knytter sammen HD- (High-Definition) og

UHD (Ultra High-Definition) utstyr.

4. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten, som valgfritt kan støtte en overføringshastighet på

10/100/1000/10000 megabits per sekund, brukes til å koble til en LAN-kabel for nettverksforbindelse.

5. Thunderbolt (type C) (valgfritt)

Thunderbolt™ 3 støtter en datahastighet på opptil 40 Gbps, dobbel skjerm på 4K,

USB 3.1-tilkobling og portabel ladestrøm på opptil 5 V og 3 A

.

6. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

9

Innledning

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

3. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

4. Basshøyttaler

Basshøyttaleren brukes til å reprodusere lavfrekvente lyder.

10 11

10

Brukerhåndbok

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til

å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å åpne startmenyen og hurtigmenyen.

11

Innledning

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på

Fn

og

F4

for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Mode

• Trykk på tastene

Fn

og

F5

for å bytte til

ECO Mode

, strømsparingsmodusen som tilbys av

SHIFT

-funksjonen.

+

Webkamera

+

SHIFT

• Trykk på

Fn

- og

F6

-tasten for å slå på

webkamera

funksjonen. Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på

Fn

og

F7

gjentatte ganger for å bytte mellom

Turbo Mode

(valgfritt)

/ Sport Mode / Comfort Mode /

ECO Mode/ Power Options (turbomodus / sportsmodus

/ komfortmodus / strømalternativer)

for å endre ytelsen avhengig brukernes behov.

• Merk at valgene for

Turbo Mode

/

Sport Mode

/

Comfort

Mode (turbomodus/sportsmodus/komfortmodus)

bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

12 13

12

Brukerhåndbok

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen.

+

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen.

Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for

å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm, Dupliser, Utvid og

Bare andre skjerm.

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

13

Innledning

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED (valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå.

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå.

+

14 15

14

Brukerhåndbok

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne notisboken kan være forhåndsinstallert med applikasjonen

True Color

. Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold

Fn

-tasten, og trykk på

Z

-tasten for å starte applikasjonen

True Color

.

+

True Color-valg

• Trykk på og hold

Fn

-tasten, og trykk på

A

-tasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instrusjonsvideoen på

:

https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

15

Innledning

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

CPU

Pakke

CPU-prosessortype

Kjernebrikke

PCH

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

428 (B) x 314 (D) x 34,6~58,1 (H) mm

4,73~4,565 kg

BGA

Intel

®

Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

Intel

®

-serien

DDR4 2400

SO-DIMM-spor x 4

Opp til 64GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (3)

(valgfritt)

Batteri

RTC-batteri

230W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 11,8A

330W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 16,9A x 2, 230 W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5 V 18 A

Merk at DualPower Box er påkrevd for tilkobling av en dobbel

AC/DC-adapter.

8-cellers

Ja

16 17

16

Brukerhåndbok

Lagring

Harddiskens formfaktor x 1, 2,5” HDD

SSD x 2, M.2 SSD, SATA/ PCIE kombo x 1, M.2 SSD, SATA

I/U Port

USB

Thunderbolt

TM

3 x 5 (USB 3.0) x 1, USB 3.1, type C-grensesnitt,

4K-utgang støttes,

5 V / 3A lading støttes valgfritt

Mic-in

Hodetelefonutgang

Linje-inngang

Linje-utgang x 1 x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

LCD-type

Video

x 1 x 1 x 1 x 1 (SD4.0)

Støttes

Støttes

Støttes

17,3" FHD / 4K UHD LED-panel med antirefleks

Grafikk

• NVIDIA

®

GeForce

®

diskret grafikk

• Intel

®

HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU-struktur VRAM

Webkamera

Oppløsning FHD

17

Innledning

Lyd

Interne høyttalere

Intern basshøyttaler

Sikkerhet

x 2 x 1

Klarert plattformmodul

(valgfri)

TPM 2.0 er en maskinvarebasert krypteringsenhet som kombinert med programvarebaserte tiltak sørger for mer avansert og sikker databeskyttelse.

TPM-funksjonalitet kan deaktiveres og aktiveres i BIOSinnstillingene når det er aktuelt.

Med profesjonelle versjoner av Windows er BitLocker standardkonsollen som er tilgjengelig for TPMkommunikasjon med formål datakryptering.

18 19

18 19

Brukerhåndbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement