MSI GT63 Titan (Intel 8th Gen) notebook User manual

MSI GT63 Titan (Intel 8th Gen) notebook User manual
Használati útmutató
NOTESZGÉP
Tartalom
Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos tájékoztatás.........................................1-4
Változtatások jegyzéke..................................................................................................1-4
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat.........................................1-5
Az FCC által előírt feltételek..........................................................................................1-5
CE-megfelelőség...........................................................................................................1-5
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok....................................................................1-6
WEEE-nyilatkozat..........................................................................................................1-6
Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás..................................................................1-6
Bővítés és garancia . ....................................................................................................1-7
Pótalkatrész beszerzése...............................................................................................1-7
Biztonsági utasítások....................................................................................................1-8
Fő MSI tulajdonságok..................................................................................................1-10
Bevezetés......................................................................................2-1
Kicsomagolás................................................................................................................2-2
Termékáttekintés...........................................................................................................2-3
Felülnézet nyitott állapotban....................................................................................2-3
Elölnézet..................................................................................................................2-6
Jobb oldali nézet......................................................................................................2-7
Bal oldali nézet.........................................................................................................2-8
Hátulnézet................................................................................................................2-9
Alulnézet................................................................................................................2-10
A billentyűzet használata.............................................................................................2-12
Windows billentyű..................................................................................................2-12
Gyorsindító billentyűk.............................................................................................2-13
Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása...........................................................2-14
Belépés Sleep Mode..............................................................................................2-14
Kijelzési mód váltás................................................................................................2-14
Több monitor használata........................................................................................2-14
A kijelző fényerejének beállítása ...........................................................................2-15
A hangszórók hangerejének beállítása..................................................................2-15
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása (opcionális)............2-15
Alkalmazás: True Color (opcionális)......................................................................2-16
Video: Az [Fn] billentyűk használata......................................................................2-16
Műszaki adatok...........................................................................................................2-17
1-2
Használati útmutató
Első lépések..................................................................................3-1
A noteszgép használatba vétele...................................................................................3-2
A noteszgép kényelmes használata..............................................................................3-3
A tápforrás kezelése......................................................................................................3-4
Hálózati tápegység...................................................................................................3-4
Akkumulátor.............................................................................................................3-4
Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows 10 operációs rendszerben...........3-6
Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása.....................................3-6
Saját energiagazdálkodási séma létrehozása..........................................................3-9
A touchpad használata . .............................................................................................3-11
Tudnivalók a HDD és SDD meghajtókról....................................................................3-13
Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról..............................................................................3-13
Csatlakozás az Internethez.........................................................................................3-14
Vezeték nélküli LAN...............................................................................................3-14
Vezetékes LAN......................................................................................................3-16
Bluetooth kapcsolat létesítése.....................................................................................3-22
A Bluetooth kapcsolat aktiválása...........................................................................3-22
Külső eszközök csatlakoztatása..................................................................................3-25
Videó: A RAID funkció használata..............................................................................3-26
Boot Mode választása a BIOS-ban.............................................................................3-27
Videó: A Windows 10 operációs rendszer helyreállítása MSI noteszgépeken............3-28
Videó: Az MSI One Touch Install telepítő használata ................................................3-29
1-3
Szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos
tájékoztatás
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. A felhasznált MSI embléma
a Micro-Star Int’l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb említett embléma vagy
védjegy azok tulajdonosainak bejegyzett védjegyei lehetnek. A pontosságra vagy
teljességre sem kifejezett, sem ráutaló módon nem vállalunk garanciát. Az MSI fenntartja
a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen dokumentumot.
Változtatások jegyzéke
▶ Verzió: 2.0
▶ Dátum: 10, 2018
1-4
Használati útmutató
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló
nyilatkozat
Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében foglalt
B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. E határértékek úgy vannak
tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, alkalmaz és sugároz
ki, és amennyiben felszerelése és használata nem az előírások és az útmutató szerint
történik, káros interferenciát képes előidézni a rádiókommunikációban. Arra azonban
nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Amennyiben
a berendezés használata közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy
televíziós jeleknek – amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg –
a következő intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:
▶ Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
▶ Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
▶ Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
MEGJEGYZÉS
▶ A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások,
illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést
működtesse.
▶ Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy
biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.
Az FCC által előírt feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A
működtetésnek az alábbi két feltétele van:
▶ Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.
▶ A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést
okozó zavarokat is.
CE-megfelelőség
Az eszköz megfelel az európai direktívában megfogalmazott alapvető
biztonsági követelményeknek, illetve egyéb fontos rendelkezéseknek.
1-5
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok
Európai Unió: az elemeket, akkumulátorcsomagokat és
akkumulátorokat tilos a nem szelektált háztartási szemétbe dobni.
Kérjük, használja a nyilvános gyűjtőrendszereket, hogy visszaküldje,
újrafelhasználásra küldje vagy a helyi jogszabályok alapján kezelje.
廢電池請回收
Tajvan: a környezet védelme érdekében a leselejtezett
akkumulátorokat külön kell gyűjteni újrahasznosítás vagy speciális
hulladékkezelés céljából.
Kalifornia USA: A gombelem perklorátot tartalmazhat, ezért speciális kezelést igényel,
ha Kaliforniában hasznosítják újra vagy dobják ki.
További információért látogasson el az alábbi weboldalra: http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/
Lítium akkumulátorra vonatkozó biztonsági irányelv
A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a készülék gyártója által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
WEEE-nyilatkozat
Európai Unió: Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé
válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama
végén.
Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás
A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásoknak, mint például az EU REACH
szabályozásnak (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EC számú rendelete)
megfelelően az MSI a következő weblapon közzéteszi a termékek vegyianyag-tartalmával
kapcsolatos információkat:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
1-6
Használati útmutató
Bővítés és garancia
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek, pl.
memóriamodulok, HDD, SSD, ODD, kombinált Bluetooth/WiFi kártya stb. a felhasználó
kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modelltől függően.
A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot
a helyi forgalmazóval. A felhasználó ne próbálja meg bővíteni vagy cserélni a termék
alkatrészeit, ha nincsen tisztában az alkatrész helyével, vagy az összeszerelés/
szétszerelés lépéseivel, mert azzal kárt tehet a termékben. Javasoljuk, hogy a termék
szervizelésével kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a hivatalos viszonteladót vagy
szervizközpontot.
Pótalkatrész beszerzése
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt
termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül
lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően
kivonhatták a forgalomból. Pótalkatrészek beszerzésével kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval a http://www.msi.com/support/ webhelyen keresztül.
1-7
Biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
Tartsa a noteszgépet nedvességtől és magas hőmérséklettől távol.
A noteszgépet üzembe helyezés előtt helyezze stabil felületre.
Ne takarja le a noteszgép ventilátorait, mert ilyenkor a noteszgép
túlmelegedhet.
• Ne hagyja a noteszgépet nem szabályozott környezetben, ahol a
tárolási hőmérséklet meghaladja a 60ºC (140ºF) értéket vagy 0ºC
(32ºF) alá eshet, mert ez kárt tehet a noteszgépben.
• A noteszgépet maximum 35ºC (95ºF) környezeti hőmérsékleten
üzemeltesse.
A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne
helyezzen tárgyakat a tápkábelre.
Tartsa távol a noteszgéptől az erős mágneses vagy elektromos teret
gerjesztő tárgyakat.
• Soha ne öntsön semmiféle folyadékot a noteszgépre, mivel ez
károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.
• Soha ne használjon vegyszereket a készülék felületének,
például a billentyűzet, az érintőpad és a noteszgép burkolatának
tisztításához.
1-8
Használati útmutató
Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos
megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:
•
•
•
•
A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
Folyadék ömlött a készülékbe.
A készüléket nedvességnek tették ki.
A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül
működőképes állapotba hoznia a Használati Utasításnak
megfelelően.
• A készüléket elejtették és megsérült.
• A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.
Környezetkímélő termékek tulajdonságai
• Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti
üzemmódban
• A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott
használata
• Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
• Természetes erőforrások csökkentett használata és
újrahasznosításra való ösztönzés
• Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően
• Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi
programoknak köszönhetően
Környezetvédelmi irányelv
• A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak
legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja
ki.
• Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék
hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a
helyi hivatalos gyűjtőközponttal.
• Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa
meg az MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót:
• Továbbá a gpcontdev@msi.com címen is hozzánk fordulhatnak
az MSI termékek megfelelő hulladékkezelésével, visszavételével,
újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos
információkért.
1-9
Fő MSI tulajdonságok
Fedezze fel az MSI noteszgép családok további egyedi funkcióit:
http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI
A SteelSeries Engine 3 csak az MSI GAMING noteszgépekben
található meg
Az MSI a SteelSeries-zel együttműködésben egy exkluzív SteelSeries
Engine 3 alkalmazást fejlesztett ki a játékra tervezett noteszgépekhez. A
SteelSeries Engine 3 alkalmazás a több eszközt használó környezetben
egyesíti a gyakran használt funkciókat a játékosok számára.
Dynaudio hangmegoldás az MSI játékra tervezett noteszgépeken
Az MSI a Dynaudio-val, a dán hangspecialistával együttműködve
autentikus, torzításmentes audió teljesítményt biztosít a játékra tervezett
noteszgépeken.
Vigyen színt életébe valódi színekkel
Az MSI a Portrait Displays, Inc. partnere a színhelyesebb, pontosabb
panelek fejlesztésében.
Az MSI True Color technológia garantálja, hogy minden MSI noteszgép
kijelzőpanelje a legprecízebben adja vissza a színeket.
Útmutató: a Nahimic használata
Ismerje meg a Nahimic használatát és három funkcióját: Nahimic
hangeffektusok, mikrofon effektusok és HD hangrögzítő..
1-10
Használati útmutató
1-11
1-12
Bevezetés
Használati útmutató
NOTESZGÉP
Bevezetés
Gratulálunk új, finoman kidolgozott noteszgépe megvásárlásához! Biztosak vagyunk
abban, hogy kellemes és egyúttal professzionális élményben lesz része ennek a
nagyszerű készüléknek a használata során. Büszkén valljuk, hogy noteszgépünk számos
próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és felhasználói elégedettség
terén.
Kicsomagolás
Először is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden elemet.
Ha a valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék
értékesítőjével. Ezen kívül őrizze meg a dobozt és a csomagolóanyagokat, mivel szüksége
lehet rájuk a készülék esetleges későbbi szállításakor. A csomagnak tartalmazni a kell a
következő elemeket:
▶ Noteszgép
▶ Első lépések
▶ AC/DC hálózati adapter és AC tápkábel
▶ Opcionális hordtáska
2-2
Kezelési útmutató
Termékáttekintés
Ez a fejezet a noteszgép alapvető leírását tartalmazza. Segít a noteszgép külsejének
megismerésében, mielőtt használatba veszi. Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített
ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.
Felülnézet nyitott állapotban
A felülnézet nyitott állapotban és az alatta lévő leírás magyarázza a noteszgép elsődleges
kezelésifelületét.
2-3
Bevezetés
1.
Webkamera/ webkamera LED/ beépített mikrofon
• A beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához,
és így tovább.
• A webkamera melletti Webkamera LED kijelző világít, ha bekapcsolják a
Webkamerát. A LED kialszik, ha a funkciók kikapcsolják.
• A beépített mikrofon, és funkciója megegyezik a kívülről csatlakoztatható
mikrofonéval.
2.
Üzemkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapot LED
Főkapcsoló gomb
• Használja ezt a gombot a noteszgép be-és
kikapcsolásához.
• Használja ezt a gombot a noteszgép alvó állapotból történő
felébresztéséhez.
Energiafelvétel
3.
Bekapcsolt állapotot jelző LED
• A LED világít, ha a noteszgép be van kapcsolva.
• A LED villog, ha a noteszgép alvó állapotba kapcsol.
• A LED kialszik, ha kikapcsolja a noteszgépet.
Gyorsindító gombok
Nyomja meg a gyorsgombokat az adott alkalmazások vagy eszközök aktiválásához.
Az alábbi gyorsindító gombok csak akkor működőképesek az operációs rendszer
alatt, ha az SCM alkalmazást telepítették. Töltse le az SCM alkalmazást az MSI
weboldaláról az egyszerű és kényelmes használathoz.
SSE
Windows Media
Player
• A noteszgép bizonyos változataira gyárilag telepítettünk
egy egyedi billentyűzetkezelő alkalmazást, az SSE-t
(SteelSeries Engine). Ezzel az alkalmazással a
felhasználók különböző gyorsbillentyű kombináció
készleteket használhatnak speciális alkalmazási
területekhez.
• A gomb ismételt megnyomásával válthat a
billentyűkonfigurációk között.
• Ezzel a gombbal aktiválhatja a Window Media Playert.
• A funkció aktiválásakor a gomb LED-je világít.
2-4
Kezelési útmutató
Cooler Boost
• Ezzel a gombbal a ventilátor-fordulatszámát lehet növelni a
noteszgép egészének lehűtésére.
• A maximális ventilátorsebesség elérésekor a gomb LED-je
világít; AUTO mode választása esetén a LED kialszik.
4.
Érintőpad
Ez a noteszgép mutatóeszköze.
5.
Billentyűzet
A beépített billentyűzet a noteszgép-billentyűzet valamennyi funkcióját biztosítja.
Részletekért lásd A billentyűzet használata.
6.
Sztereó hangszórók
A noteszgép a modelltől függően kiváló hangminőségű sztereó hangszórókkal van
felszerelve, és támogatja a HD audió technológiát.
2-5
Bevezetés
Elölnézet
1.
Állapotjelző LED
Meghajtó tevékenységét jelző LED
A LED villog, amikor a rendszer a belső meghajtókat
használja.
Vezeték nélküli LAN (WiFi)
• A LED világít, amikor a WLAN (WiFi) funkció engedélyezve
van.
• A LED kialszik, amikor a funkciót kikapcsolja.
Telep állapota
• A LED az akkumulátor töltésekor világít.
• Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha
a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos
viszonteladóját vagy szervizközpontját.
• Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha az AC/
DC hálózati adaptert leválasztják.
Caps Lock
Világít, ha a Caps Lock be van kapcsolva.
Num Lock
Világít, ha a Num Lock be van kapcsolva.
2-6
Kezelési útmutató
Jobb oldali nézet
1.
Kártyaolvasó
A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.
Részleteket a Műszaki adatok közt talál.
2.
USB 3.1-csatlakozó
Az USB 3.1, a SuperSpeed USB nagyobb csatolófelületi sebességet kínál különféle
eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattátoló eszközök, merevlemezek vagy
videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a nagy sebességű adatátvitelhez.
2-7
Bevezetés
Bal oldali nézet
1.
Kensington zár
A noteszgép rendelkezik Kensington zár nyílással, mellyel a felhasználó
biztonságosan rögzítheti a noteszgépet a helyén.
2.
USB 2.0-csatlakozó
Az USB 2.0-csatlakozó segítségével USB-csatlakozóval ellátott perifériákat
csatlakoztathat, mint az egér, a billentyűzet, a modem, a hordozható merevlemez, a
nyomtató stb.
3.
Audio ki-/bemeneti csatlakozók
Minőségi hanglejátszás sztereó rendszerrel, Hi-Fi funkció támogatással.
Vonalszintű bemenet
Külső audió eszköz csatlakoztatásához.
Vonalszintű kimenet
hangszórók csatlakoztatásához való.
Mikrofon
Külső mikrofon jelének fogadásához.
Fejhallgató kimenet/ S/PDIF kimenet
• hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához való.
• Az S/PDIF kimeneti csatlakozón keresztül továbbítható a jel
külső hangszórókhoz, optikai kábel segítségével.
2-8
Kezelési útmutató
Hátulnézet
1.
RJ-45 csatlakozó
Ethernet csatlakozó opcionálisan támogatott másodpercenként 10/100/1000
megabites adatátviteli sebességgel, melyhez LAN kábel csatlakoztathat hálózati
kapcsolat létesítéséhez.
2.
HDMI-csatlakozó
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technológia egy iparvezető interfész
és de-facto szabvány, amely high-definition (HD) és ultra high-definition (UHD)
berendezésekhez kapcsolódik.
3.
Feszültség csatlakozó
Ehhez lehet csatlakoztatni az AC/DC adaptert, amely a noteszgép tápellátását adja.
4.
USB 3.1 port (C típus)
Az USB 3.1, a SuperSpeed USB, akár 5 Gb/s-os nagy sebességű adatátvitellel is
képes számos eszközt, például tárolóeszközöket, merevlemezeket, videokamerákat
stb. támogatni.
A keskeny és egyszerű C-típusú USB-csatlakozó bármilyen irányban csatlakoztatható,
és akár 5 V/3 A tápellátást kínál külső eszközei számára.
5.
Mini-DisplayPort
A Mini-DisplayPort a DisplayPort miniatürizált verziója, és egy megfelelő adapterrel a
Mini-DisplayPort alkalmas VGA, DVI vagy HDMI csatlakozójú eszközök meghajtására.
2-9
Bevezetés
Alulnézet
1.
Ventilátor
A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a ventilátor
szellőzőnyílását.
2.
Mélynyomó
A mélysugárzó célja, hogy visszaadja a mélyebb frekvenciájú hangokat.
3.
Akkumulátor újraindítás nyílás
A rendszer firmware-ének (EC) minden frissítésekor, illetve, ha a rendszer lefagy:
1) kapcsolja ki a noteszgépet; 2) húzza ki a hálózati adaptert; 3) dugjon egy
kiegyenesített iratkapcsot 10 másodpercig a nyílásba; 4) csatlakoztassa a hálózati
adaptert; 5) kapcsolja be a noteszgépet.
2-10
Kezelési útmutató
4.
1. SSD foglalat
A noteszgép tartalmaz egy SSD M.2 foglalatot, ami PCIe vagy SATA csatlakozóval
ellátott SSD eszközöket támogat. A termék szervizelésével kapcsolatos
tájékoztatásért keresse fel a hivatalos viszonteladót vagy szervizközpontot.
2-11
Bevezetés
A billentyűzet használata
A noteszgép teljes értékű billentyűzetet tartalmaz. Ahhoz, hogy a billentyű megfelelően
működjön, a funkcióbillentyűk használatához először telepíteni kell az SCM alkalmazást.
Windows billentyű
A Windows Logo billentyűt a billentyűzeten találja, segítségével
használhat bizonyos Windows-specifikus funkciókat, például
így jelenítheti meg a Start menüt, és használhatja a gyorsindító
menüt.
2-12
Kezelési útmutató
Gyorsindító billentyűk
Használja a billentyűzeten lévő [Fn] kombinációs billentyűket az adott alkalmazások vagy
eszközök aktiválásához. E billentyűk segítségével a felhasználók hatékonyabban tudnak
dolgozni.
+
Felhasználói
meghatározású
+
ECO Mode
+
Webkamera
+
SHIFT
+
Airplane Mode
• Nyomja meg egyszerre az Fn és F4 billentyűket a
Felhasználói meghatározású alkalmazás indításához.
• Nyomja meg az Fn és F5 billentyűket, hogy ECO Mode
üzemmódba, a SHIFT funkcióval biztosított energiatakarékos
üzemmódba kapcsoljon.
• A Webkamera funkció bekapcsolásához nyomja meg az Fn
és F6 billentyűket. A kikapcsolásához nyomja meg újra a
gombot.
• A webkamera az alapértelmezett beállításokban ki van
kapcsolva.
• Az Fn és F7 billentyűk ismételt megnyomásával válthat a
Turbo Mode (opcionális)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO
Mode üzemmódok között, így a teljesítmény a felhasználó
igényei szerint állítható be.
• Vegye figyelembe, hogy a Turbo Mode/ Sport Mode csak
akkor elérhető, ha az AC tápegység csatlakoztatva van.
• További részletekért lásd a noteszgép szoftveralkalmazási
kézikönyvét.
• Az Fn billentyűt és F10 billentyűt többször lenyomva
engedélyezheti vagy letilthatja a Airplane Mode.
2-13
Bevezetés
Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása
+
Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
Belépés Sleep Mode
+
A számítógépet alvó állapotba helyezi (a rendszerkonfigurációtól
függően). Nyomja meg a főkapcsolót a rendszer alvó állapotból
történő felébresztéséhez.
Kijelzési mód váltás
+
A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő
között.
Több monitor használata
Ha a felhasználó további monitort szeretne csatlakoztatni a
készülékhez, a rendszer automatikusan érzékeli a csatlakoztatott
külső monitort. A felhasználók testre szabhatják a megjelenítési
beállításokat.
+
• Csatlakoztassa a monitort a noteszgéphez.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows gombot,
majd nyomja meg a [P] gombot a [Második képernyő]
megjelenítéséhez.
• Válassza ki, hogy an szeretné a második képernyőn
megjeleníteni a képet: Csak a számítógép képernyőjére,
Megkettőzés, Kiterjesztés, Csak a második képernyőre.
2-14
Kezelési útmutató
A kijelző fényerejének beállítása
+
+
Az LCD fényerejének növelése.
Az LCD fényerejének csökkentése.
A hangszórók hangerejének beállítása
+
+
+
A beépített hangszóró hangerejének növelése.
A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
A beépített hangszórók némítása.
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása
(opcionális)
+
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének növelése.
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének csökkentése.
+
2-15
Bevezetés
Alkalmazás: True Color (opcionális)
A noteszgépen előre telepített True Color alkalmazás lehet. Ennek használatával
különböző színbeállítások közül lehet választani a legjobb megjelenítés beállításához.
A részletes utasításokat lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyvében.
+
True Color
+
True Color
beállítások
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd
nyomja meg a Z billentyűt a True Color alkalmazás
indításához.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd az A
billentyűvel a különböző megjelenítési módok között lehet
választani.
Video: Az [Fn] billentyűk használata
Tekintse meg az oktató videót: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ
YouTube
Youku
2-16
Kezelési útmutató
Műszaki adatok
Az itt közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Az egyes térségekben értékesített termékek eltérőek.
Látogasson el az MSI hivatalos weboldalára (www.msi.com), vagy kérje a helyi
viszonteladó tájékoztatását a felhasználó által megvásárolt termék pontos műszaki
adatairól.
Fizikai jellemzők
Méretek
390 (széles) x 266 (mély) x 39,8 (magas) mm
Tömeg
2,94 kg
Processzor
Tokozás
BGA
Mobil processzor
8. gen. Intel® CoreTM processzorcsalád
Elsődleges áramköri lap
PCH
Intel® 300-as sorozat
Memória
Technológia
DDR4 2400/ 2666 (opcionális)
Memória
4 x SO-DIMM foglalat
Maximum
legfeljebb 64 GB
Megjegyzés
• A 8. generációs Intel® Coffee Lake processzorok
csatornánként egy DDR4-2666 DIMM modult támogatnak.
• Gyárilag 2x 8 GB vagy 2x 16 GB memóriamodul van
beépítve a DDR4-2666 modulokat támogató 1. és 2.
foglalatba.
• További memóramodulok beépítése esetén a memóriaórajel DDR4-2400 sebességre csökken.
Energiafelvétel
AC/DC adapter (1)
(opcionális)
1 x 230 W, 19,5 V
Bemenet: 100~240 V 50~60 Hz
Kimenet: 19,5 V
11,8A
AC/DC adapter (2)
(opcionális)
1 x 330W, 19,5 V
Bemenet: 100~240 V 50~60 Hz
Kimenet: 19,5 V
16,9A
2-17
Bevezetés
Akkumulátor
8-cellás
RTC akkumulátor
Igen
Háttértár
HDD
1 x SATA interfész 2,5”-es HDD eszköz számára
SSD
1 x M.2 foglalat, támogatja a PCIe vagy SATA SSD
eszközöket
I/O csatlakozó
USB
3 x USB 3.1
1 x USB 3.1, C-típus
1 x USB 2.0
Audiocsatlakozók
1 x mikrofonbemenet
1 x fejhallgató-kimenet (S/PDIF kimenet támogatás)
1 x vonalszintű bemenet
1 x vonalszintű kimenet
Videocsatlakozók
1 x HDMI
1 x Mini-DisplayPort
Kártyaolvasó
1 x opcionális támogatás SD3.0/ SD/ MMC formátumok
számára
Kommunikációs port
LAN
Támogatott
Vezeték nélküli LAN
Támogatott
Bluetooth
Támogatott
Megjelenítő
Az LCD típusa
(opcionális)
15,6" FHD/ 4K UHD LED panel
Kép
Grafika
• NVIDIA® GeForce® különálló MXM grafikus vezérlő
• Opcionális Virtual Reality (virtuális valóság) támogatás
VRAM
GDDR5, a GPU struktúra alapján
Webkamera
Felbontás
FHD
2-18
Kezelési útmutató
Hang
Belső hangszórók
4 x sztereó hangszóró
1 x mélysugárzó
Biztonság
Platformmegbízhatósági
modul (TPM)
(opcionális)
A TPM 2.0 egy hardveralapú titkosító eszköz, amely
szoftveres megoldásokkal együttműködve fejlettebb és
biztonságos adatvédelmet nyújt.
A TPM funkciók szükség szerint be-/kikapcsolhatóak a BIOS
beállításaiban.
A Windows professzionális verzióival a BitLocker az
alapértelmezett TPM kommunikációra alkalmas konzol
adattitkosítási célokra.
2-19
Bevezetés
2-20
Első lépések
Használati útmutató
NOTESZGÉP
Első lépések
A noteszgép használatba vétele
Ha új felhasználója a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a használatba vételhez kövesse az
alábbi illusztrációkat.
3-2
Kezelési útmutató
A noteszgép kényelmes használata
Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következő tanácsokat,
amelyek követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a számítógép
kezelése közben.
▶▶ A munkahely jó megvilágítása rendkívül fontos.
▶▶ Kényelmes széket és asztalt válasszon, és testtartásának megfelelően állítsa be
azok magasságát.
▶▶ Állítsa be a háttámlát, hogy egyenesen ülve kényelmesen megtámassza a hátát.
▶▶ Tegye lábait a talajra térdeit 90 fokban behajlítva.
▶▶ Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.
▶▶ Rendszeresen nyújtózkodjon és pihentesse testét. Mindig tartson szünetet hosszabb
munkák után.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Első lépések
A tápforrás kezelése
Ez a fejezet a hálózati tápegység és az akkumulátor helyes használatára vonatkozó
alapvető biztonsági óvintézkedéseket összegzi.
Hálózati tápegység
Mielőtt noteszgépét először bekapcsolná, a hálózati tápegység segítségével
csatlakoztassa váltóáramú elektromos hálózathoz. Ha a noteszgép az akkumulátor
lemerülése miatt automatikusan leáll, az valószínűleg rendszerhibát fog okozni. Alább
találja a hálózati tápegységgel kapcsolatban megengedett és tiltott tevékenységek listáját.
▶▶ Megengedett tevékenységek
• Csak a noteszgéphez mellékelt tápegységet használja.
• Mindig ügyeljen a hálózati tápegység használata során keletkező hőre.
• A noteszgép szétszerelése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
▶▶ Tiltott tevékenységek
• Ne fedje le használat közben a tápegységet, mivel az túlmelegedhet.
• Ha a noteszgépet hosszabb ideig nem használja, a rendszer kikapcsolása után
csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
Akkumulátor
Új noteszgép vagy új noteszgép akkumulátor vásárlásakor fontos, hogy tudja, hogyan
töltse és gondozza akkumulátorát, hogy az a lehető legtovább a lehető legnagyobb
teljesítményt nyújtsa.
Ne feledje, hogy az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.
▶▶ Biztonsági előírások
• A noteszgép akkumulátora nem eltávolítható, a noteszgép ártalmatlanításakor
kövesse a helyi előírásokat.
• A noteszgépet és annak akkumulátorát mindig óvja a túl magas páratartalomtól
és a szélsőséges hőmérsékletektől.
• Egy bővítőmodul beszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.
▶▶ Akkumulátor típusa
• A noteszgépben a modelltől függően nagy kapacitású Li-ion vagy Li-polimer
akkumulátor lehet.
• Az újratölthető akkumulátor a noteszgép belső áramforrása.
3-4
Kezelési útmutató
▶▶ Akkumulátor töltése
Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális kihasználása
és a hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében.
• Függessze fel a rendszer működését, ha egy ideig üresjáratban fog működni,
vagy rövidítse le a felfüggesztés időzítőjének beállítását.
• Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.
• Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.
• Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert a rendszerhez.
▶▶ Az akkumulátor megfelelő töltése
Az akkumulátor feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:
• Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse el a munkáját, zárja be az
összes futó programot, majd kapcsolja ki a rendszert.
• Csatlakoztasson egy AC/DC adaptert.
• A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a
működését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.
• A Li-ion vagy Li-polimer akkumulátornak nincs memóriaeffektusa. Nem szükséges
újratöltés előtt kisütni az akkumulátort. Azonban az akkumulátor élettartamának
optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy havonta mindenféleképpen merítse le
teljesen az akkumulátort.
• A tényleges töltésidő a használatban lévő alkalmazásoktól függ.
3-5
Első lépések
Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows
10 operációs rendszerben
Az energiagazdálkodási séma hardveres és szoftveres rendszerbeállítások együttese,
melyekkel szabályozható, hogy számítógépe hogyan gazdálkodik vagy takarékoskodik
az energiával. Az energiagazdálkodási séma energiát takaríthat meg, maximalizálhatja
a rendszer teljesítményét, vagy egyensúlyt teremt az energiafelhasználás és a
teljesítmény közt. Az alapértelmezett energiagazdálkodási sémák – Kiegyensúlyozott
és Energiatakarékos – megfelelnek a legtöbb ember igényeinek. A létező sémák
módosíthatóak, vagy létrehozhatja saját sémáját is.
Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása
1.
Keresse meg a [Windows] ikont a képernyő bal alsó sarkában. Jobb gombbal
kattintson rá, hogy megnyíljon a kiválasztási menü. Válassza ki a menüből a
[Energiagazdálkodási lehetőségek] elemet.
2.
Válassza ki a [További sémák megjelenítése] lehetőséget a [Kapcsolódó
beállítások] alatt.
3.
Bal gombbal kattintva válasszon az energiagazdálkodási sémák listájáról egy
energiagazdálkodási sémát. Példaként a [Kiegyensúlyozott] sémát választottuk ki.
Kattintson a [Séma beállításainak módosítása] lehetőségre az energiagazdálkodási
sémától jobbra, hogy személyre szabja a sémát.
4.
Adja meg az alvó állapot és a képernyő kívánt beállításait. Kattintson a [Speciális
energiaellátási beállítások módosítása] lehetőségre, hogy saját igényei szerint
állítsa be a kiválasztott energiagazdálkodási sémát.
5.
A kiválasztott energiagazdálkodási séma alapbeállításainak visszaállításához
kattintson a [Séma alapértelmezett beállításainak visszaállítása] lehetőségre, majd
az [Igen] gombra kattintva hagyja azt jóvá.
6.
Befejezéshez kattintson az [OK] gombra.
3-6
Kezelési útmutató
3-7
Első lépések
3-8
Kezelési útmutató
Saját energiagazdálkodási séma létrehozása
Létrehozhatja saját energiagazdálkodási sémáját, amit saját igényei szerint állíthat
be. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a noteszgép használata során az ECO Mode
energiatakarékossági beállításait vegye igénybe az akkumulátor üzemidejének
optimalizálásához.
Lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyv Rendszerfelügyelet kezelőre (System
Control Manager, SCM) vonatkozó fejezetét.
1.
Válassza ki a menüből az [Energiagazdálkodási lehetőségek] elemet. Kattintson az
[Energiaséma létrehozása] lehetőségre a bal oldali panelen.
2.
Válassza ki azt a létező sémát, amely a legjobban megfelel az igényeinek, majd
adjon nevet a sémának. Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.
3.
Módosítsa az új energiagazdálkodási séma beállításait. Kattintson a [Létrehozás]
gombra az egyedi energiaséma beállításához.
4.
Elkészítette az új energiagazdálkodási sémát, mely automatikusan aktiválva is lesz.
3-9
Első lépések
3-10
Kezelési útmutató
A touchpad használata
A noteszgépbe épített érintőpad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz, ami
lehetővé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beállításával a képernyőn.
▶▶ Az érintőpad konfigurálása
A mutatóeszközt egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be. Például, ha balkezes,
elképzelhető, hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit. Ezen kívül módosíthatja
a képernyőn lévő kurzor méretét, alakját, mozgási sebességét és egyéb speciális
jellemzőit.
Az érintőpad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM PS/2
illesztőprogramot a Windows operációs rendszer alatt. A Control Panel (Vezérlőpult)
Mouse Properties (Egértulajdonságok) eleme lehetővé teszi a konfiguráció
módosítását.
▶▶ Elhelyezés és mozgatás
Helyezze az ujját az érintőpadra (általában a mutatóujját) és a négyszögletű pad
a képernyő miniatűr megfelelőjeként fog viselkedni. Amikor végighúzza az ujját az
érintőpadon, a képernyőn lévő kurzor ugyanabba az irányba fog mozogni. Amikor
az ujja eléri az érintőpad szélét, emelje fel és helyezze a megfelelő területre az
érintőpadon a mozgás folytatásához.
3-11
Első lépések
▶▶ Mutatás és kattintás
Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó parancs fölött,
egyszerűen koppintson gyengén az érintőpadra, vagy az elem kijelöléséhez nyomja
meg a bal gombot. Ez a mutatás és kattintásnak nevezett eljárás a noteszgép
alapvető kezelési művelete. A hagyományos mutatóeszközökkel, például az egérrel
ellentétben az egész érintőpad működhet bal gombként, így minden egyes koppintás
az érintőpadon egyenértékű a bal gomb megnyomásával. Az érintőpadra történő
gyors dupla koppintás, ugyanolyan mintha az egér gombjával duplán kattintana.
▶▶ Húzás és ejtés
A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd technikával.
Ehhez helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén koppintson duplán az
érintőpadra, majd tartsa ott az ujját a második koppintásra. Így már elhúzhatja a
kijelölt elemet a kívánt helyre ujja mozgatásával az érintőpadon, majd emelje fel az
ujját, hogy letegye az elemet a helyén. Más megoldásként lenyomhatja és lenyomva
tarthatja a bal gombot, amikor kijelöl egy elemet, majd húzza a kívánt helyre, és
végül emelje fel az ujját a bal gombról, hogy letegye az elemet a helyén.
3-12
Kezelési útmutató
Tudnivalók a HDD és SDD meghajtókról
Ezt a noteszgép a megvásárolt modelltől függően merevlemezzel (Hard Disk Drive, HDD),
vagy ún. szilárdtest-meghajtóval (Solid State Drive, SSD) van felszerelve.
A HDD és az SSD adattároló eszközök, melyek digitális információ tárolására és
visszakeresésére szolgálnak. A legtöbb SSD NAND-alapú flash technológiát használ,
ami nagyobb adatátviteli sebességet, alacsonyabb energiafelhasználást és gyorsabb
írási/olvasási sebességet biztosít, mint a HDD-k.
Ne távolítson el, vagy szereljen be HDD vagy SSD-meghajtót, ha a noteszgép be van
kapcsolva. HDD-k és SSD-k cseréjéhez kérje a hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont
segítségét.
Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról
A megvásárolt modelltől függően a noteszgép M.2 SSD foglalattal lehet felszerelve
M.2 SSD kártyákhoz, melyek a SATA vagy PCIe csatolókkal kompatibilisek, és számos
funkciót vagy alkalmazási lehetőséget biztosítanak a felhasználók részére. A pontos
műszaki adatokkal és a telepítéssel kapcsolatban kérje a hivatalos viszonteladó vagy
szervizközpont segítségét.
3-13
Első lépések
Csatlakozás az Internethez
Vezeték nélküli LAN
A vezeték nélküli LAN egy olyan vezeték nélküli szélessávú kapcsolat, mellyel kábelek
használata nélkül csatlakozhat az Internetre. A vezeték nélküli LAN kapcsolat beállításához
kövesse az alábbi lépéseket.
▶▶ Vezeték nélküli LAN kapcsolat
1.
Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában, és
kattintson rá, hogy megjelenjen a beállítások menü.
2.
Két opció, a [Wi-Fi] és a [Airplane mode] közül választhat a Hálózati
beállításokban; válassza a [Wi-Fi] lehetőséget.
3.
Válasszon egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot a hálózatok listájából, hogy
csatlakozzon az internetre. Kattintson a [Csatlakozás] gombra a folytatáshoz.
4.
Előfordulhat, hogy a kiválasztott hálózathoz való csatlakozáshoz biztonsági
kódot kell megadni. Ezt követően kattintson a [Következő] gombra.
3-14
Kezelési útmutató
▶▶ A vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése
Ha a Airplane mode engedélyezve van, a vezeték nélküli hálózati elérés ki van
kapcsolva. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a Airplane
mode.
1.
Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában, és
kattintson rá, hogy megjelenjen a beállítások menü.
2.
Ellenőrizze, hogy a Hálózati beállítások közt elérhető-e a Wireless LAN mode.
3.
Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson
rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő; ellenőrizze, hogy a vezeték
nélküli Wireless LAN mode be van-e kapcsolva.
3-15
Első lépések
Vezetékes LAN
Csatlakozás az Internetre kábelek és hálózati adapterek használatával. Dinamikus
IP/PPPoE vagy Szélessávú (PPPoE) vagy Statikus IP kapcsolat beállítása előtt kérje
internetszolgáltatója vagy hálózati rendszergazdája segítségét az internetkapcsolat
beállításához.
▶▶ Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat
1.
Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában, majd
jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és internetbeállítások]
lehetőséget.
2.
Válassza ki az [Adapterbeállítások módosítása] elemet.
3.
Kattintson jobb gombbal az [Ethernet] elemre és válassza ki a [Tulajdonságok]
lehetőséget a legördülő menüből.
4.
Az Ethernet tulajdonságok ablakban válassza ki a [Hálózat] fület és jelölje ki [A
TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)] elemet. A folytatáshoz kattintson a
[Tulajdonságok] elemre.
5.
Válassza ki az [Általános] fület, és kattintson az [IP-cím automatikus kérése] és
a [DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése] elemre. Ezt követően kattintson
az [OK] gombra.
3-16
Kezelési útmutató
Troubleshoot problems
Open Network & Internet settings
3-17
Első lépések
3-18
Kezelési útmutató
▶▶ Szélessávú (PPPoE) kapcsolat
1.
Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában,
majd jobb gombos kattintás után válassza a [Hálózati és internetbeállítások]
lehetőséget.
2.
Válassza a [Hálózati és megosztási központ] lehetőséget, majd az [Új kapcsolat
vagy hálózat beállítása] opciót a [Hálózatkezelési beállítások módosítása] alatt.
3.
Válassza a [Csatlakozás az internethez] elemet, majd kattintson a [Következő]
gombra.
4.
Kattintson a [Szélessávú (PPPoE)] elemre.
5.
Töltse ki a felhasználónév, jelszó és kapcsolat neve mezőket. Ezt követően
kattintson a [Csatlakozás] elemre.
Troubleshoot problems
Open Network & Internet settings
3-19
Első lépések
3-20
Kezelési útmutató
▶▶ Kapcsolódás statikus IP-címmel
1.
Kövesse a Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat beállításának 1–4. lépését.
2.
Válassza ki az [Általános] fület, majd kattintson [A következő IP-cím használata:]
és [A következő DNS-kiszolgálócímek használata:] elemre. Ekkor adja meg az
IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót, majd kattintson az
[OK] gombra.
3-21
Első lépések
Bluetooth kapcsolat létesítése
A Bluetooth párosítás az a folyamat, melynek során két Bluetooth-képes eszköz a
létrehozott kapcsolaton keresztül kommunikál egymással.
A Bluetooth kapcsolat aktiválása
▶▶ A Bluetooth állapotának ellenőrzése
Ha a Airplane mode engedélyezve van, a Bluetooth ki van kapcsolva. Bluetooth
kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a Airplane mode.
1.
Lépjen az asztalra. Keresse meg a
jobb gombbal kattintson rá.
2.
Válassza a [Beállítások] lehetőséget [Windows Gépház] megnyitásához, majd
válassza az [Eszközök] lehetőséget a beállítások megnyitásához.
3.
Válassza a [Bluetooth] lehetőséget.
4.
Kapcsolja [Be] a Bluetooth kapcsolatot, ha [Ki] van kapcsolva.
5.
Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson rá,
hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth
kapcsolat be van-e kapcsolva.
3-22
ikont a képernyő bal alsó sarkában, és
Kezelési útmutató
3-23
Első lépések
▶▶ Bluetooth eszközök párosítása
1.
Lépjen a [Start/ Gépház/ Eszközök] menübe, majd keresse meg a [Bluetooth]
lehetőséget.
2.
Kattintson a [Bluetooth vagy egyéb eszközök hozzáadása] menüpontra.
3.
Kattintson a [Bluetooth] lehetőségre.
4.
Válasszon ki egy eszközt a párosítás megkezdéséhez.
5.
Adja meg a kódot a csatlakoztatni kívánt eszköz útmutatásai alapján, majd a
folytatáshoz kattintson a [Csatlakozás] gombra.
3-24
Kezelési útmutató
Külső eszközök csatlakoztatása
A noteszgép számos bemeneti/kimeneti csatlakozóval, például USB, HDMI, DisplayPort
és mini DisplayPort csatlakozással rendelkezhet. A felhasználók különféle perifériás
eszközöket csatlakoztathatnak a noteszgéphez.
Ilyen eszközök csatlakoztatásához tekintse meg az adott eszközök használati útmutatóját,
és csak azt követően csatlakoztassa azokat a noteszgéphez. A noteszgép automatikusan
érzékeli a csatlakoztatott eszközöket. Ha egy csatlakozatott eszköz nem észlelhető,
engedélyezze manuálisan a [Start Menü / Vezérlőpult / Hardver és hang / Eszköz
hozzáadása] menüpontban.
3-25
Első lépések
Videó: A RAID funkció használata
A noteszgép különböző szintű RAID technológiákat támogathat. A RAID lehetővé teszi a
felhasználók számára, hogy több merevlemez-meghajtón vagy SSD-n tárolják adataikat.
További és pontos információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, és vegye
figyelembe, hogy a támogatott RAID funkciók a megvásárolt modell függvényében eltérőek
lehetnek.
Tekintse meg az oktatóvideót: https://youtu.be/u2C35-ctFbw
YouTube
Youku
3-26
Kezelési útmutató
Boot Mode választása a BIOS-ban
1.
Indítsa el a rendszert.ú Amikor megjelenik az első logós képernyő, azonnal nyomja
meg a DEL billentyűt és lépjen be a BIOS menübe.
2.
Vigye a kurzort [Boot] fülre, majd válassza ki a [Boot mode select] elemet a
Rendszerindítási konfiguráció menüpont alatt.
3.
Az UEFI-alapú BIOS-t támogató operációs rendszereknél (Windows 10) az [UEFI]
lehetőség kiválasztása javasolt.
4.
A Windows operációs rendszer noteszgépre telepítéséről az MSI GyIK oldalán talál
további tájékoztatást: https://www.msi.com/faq/notebook-1971
3-27
Első lépések
Videó: A Windows 10 operációs rendszer
helyreállítása MSI noteszgépeken
Nézze meg az oktató videót: https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, hogy
szükség esetén az [F3 Recovery] (helyreállítás) és a [Windows 10 Gépház] segítségével
visszaállíthassa a Windows 10 operációs rendszert.
YouTube
Youku
3-28
Kezelési útmutató
Videó: Az MSI One Touch Install telepítő
használata
Az MSI „One Touch Install” egykattintásos telepítő alkalmazás egyetlen kattintással
lehetővé teszi az MSI noteszgép összes illesztőprogramjának telepítését.
Tekintse meg az oktatóvideót:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
YouTube
Youku
3-29
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement