MSI GT62VR DOMINATOR PRO (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook Používateľská príručka

MSI GT62VR DOMINATOR PRO (7th Gen) (GEFORCE GTX 1070) notebook Používateľská príručka
Noteszgép használati útmutató
Előszó
1
Tartalom
1 Előszó....................................................................................... 1-1
Szerzői jogi megjegyzés...................................................................................... 1-4
Védjegyek............................................................................................................ 1-4
Változtatások jegyzéke........................................................................................ 1-4
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat............................... 1-5
Az FCC által előírt feltételek................................................................................ 1-5
CE-megfelelőség................................................................................................. 1-5
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok.......................................................... 1-6
WEEE-nyilatkozat................................................................................................ 1-6
Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás........................................................ 1-7
Bővítés és garancia ............................................................................................ 1-7
Pótalkatrész beszerzése..................................................................................... 1-7
Biztonsági utasítások........................................................................................... 1-8
Fő MSI tulajdonságok........................................................................................ 1-10
2 Bevezetés................................................................................. 2-1
Kicsomagolás...................................................................................................... 2-2
Termékáttekintés................................................................................................. 2-3
Felülnézet nyitott állapotban............................................................................ 2-3
Elölnézet.......................................................................................................... 2-6
Jobb oldali nézet.............................................................................................. 2-7
Bal oldali nézet................................................................................................ 2-8
Hátulnézet........................................................................................................ 2-9
Alulnézet........................................................................................................ 2-10
A billentyűzet használata................................................................................... 2-11
Noteszgép használati útmutató
Windows billentyű.......................................................................................... 2-11
Gyorsindító billentyűk.................................................................................... 2-12
Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása ................................................. 2-13
Belépés alvó módba...................................................................................... 2-13
Kijelzési mód váltás....................................................................................... 2-13
Több monitor használata............................................................................... 2-13
A kijelző fényerejének beállítása................................................................... 2-14
A hangszórók hangerejének beállítása.......................................................... 2-14
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása (opcionális).... 2-14
Alkalmazás: True Color (opcionális).............................................................. 2-15
Video: Az [Fn] billentyűk használata.............................................................. 2-15
Műszaki adatok.................................................................................................. 2-16
1-2
3 Első lépések............................................................................. 3-1
A noteszgép használatba vétele.......................................................................... 3-2
A noteszgép kényelmes használata.................................................................... 3-3
A tápforrás kezelése............................................................................................ 3-4
Hálózati tápegység.......................................................................................... 3-4
Az Energiagazdálkodási séma beállítása Windows 10 operációs rendszerben.. 3-6
Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy módosítása............................. 3-6
Saját energiagazdálkodási séma létrehozása................................................. 3-9
Az érintőpad használata.................................................................................... 3-11
Tudnivalók a HDD és SSD meghajtókról........................................................... 3-12
Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról.................................................................... 3-12
Csatlakozás az Internethez............................................................................... 3-13
Vezeték nélküli LAN....................................................................................... 3-13
Vezetékes LAN.............................................................................................. 3-15
Bluetooth kapcsolat létesítése........................................................................... 3-20
A Bluetooth kapcsolat aktiválása................................................................... 3-20
Külső eszközök csatlakoztatása........................................................................ 3-24
Rendszerindítási üzemmód választása a BIOS-ban......................................... 3-25
Videó: A Windows 10 operációs rendszer helyreállítása MSI noteszgépeken.. 3-26
Videó: Az MSI One Touch Install telepítő használata ...................................... 3-27
1-3
Előszó
Akkumulátor..................................................................................................... 3-4
Szerzői jogi megjegyzés
A dokumentum tartalma a MICRO-STAR INTERNATIONAL szellemi tulajdona. A
dokumentumban szereplő információ pontosságát gondosan ellenőriztük, azonban
a tartalom helyességre vonatkozóan nincsen garancia. A termékeink folyamatos
fejlesztésen esnek át és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül
módosításokat végezzünk.
Védjegyek
Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.
Változtatások jegyzéke
▶▶ Verzió: 2.0
▶▶ Dátum: 02, 2017
Noteszgép használati útmutató
1-4
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról
szóló nyilatkozat
▶▶ Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
▶▶ Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
▶▶ Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
MEGJEGYZÉS
▶▶ A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások,
illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a
berendezést működtesse.
▶▶ Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy
biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.
Az FCC által előírt feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott
határértékeknek. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
▶▶ Az eszköz nem okozhat ártalmas zavart.
▶▶ A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos
működést okozó zavarokat is.
CE-megfelelőség
Az eszköz megfelel az európai direktívában megfogalmazott
alapvető biztonsági követelményeknek, illetve egyéb fontos
rendelkezéseknek.
1-5
Előszó
Ez a készülék bevizsgálásra került és megfelelt az FCC szabályok 15. részében
foglalt B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó előírásoknak. E határértékek
úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet
nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
állít elő, alkalmaz és sugároz ki, és amennyiben felszerelése és használata nem
az előírások és az útmutató szerint történik, káros interferenciát képes előidézni
a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális
telepítésben nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés használata
közben káros interferenciát okoz a rádiófrekvenciás vagy televíziós jeleknek –
amely a berendezés ismételt ki- és bekapcsolásával állapítható meg – a következő
intézkedésekkel próbálja megoldani a problémát:
Akkumulátorokra vonatkozó jogszabályok
Európai Unió: az elemeket, akkumulátorcsomagokat és
akkumulátorokat tilos a nem szelektált háztartási szemétbe
dobni. Kérjük, használja a nyilvános gyűjtőrendszereket, hogy
visszaküldje, újrafelhasználásra küldje vagy a helyi jogszabályok
alapján kezelje.
廢電池請回收
Tajvan: a környezet védelme érdekében a leselejtezett
akkumulátorokat külön kell gyűjteni újrahasznosítás vagy
speciális hulladékkezelés céljából.
Kalifornia USA: A gombelem perklorátot tartalmazhat, ezért speciális kezelést
igényel, ha Kaliforniában hasznosítják újra vagy dobják ki.
További információért látogasson el az alábbi weboldalra: http://www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Lítium akkumulátorra vonatkozó biztonsági irányelv
A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag
ugyanolyan, vagy a készülék gyártója által ajánlott, egyenértékű típusú
akkumulátort használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának
megfelelően ártalmatlanítsák.
WEEE-nyilatkozat
Noteszgép használati útmutató
Európai Unió: Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án
hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói
kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos
élettartama végén.
1-6
Vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Bővítés és garancia
Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek,
pl. memóriamodulok, HDD, SDD, ODD, kombinált Bluetooth/WiFi kártya stb. a
felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt
modelltől függően.
A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a
kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A felhasználó ne próbálja meg bővíteni vagy
cserélni a termék alkatrészeit, ha nincsen tisztában az alkatrész helyével, vagy
az összeszerelés/szétszerelés lépéseivel, mert azzal kárt tehet a termékben.
Javasoljuk, hogy a felhasználó a termék szervizeléséhez vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Pótalkatrész beszerzése
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt
termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven
belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól
függően kivonhatták a forgalomból. Pótalkatrészek beszerzésével kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a http://www.msi.com/support/ webhelyen
keresztül.
1-7
Előszó
A vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozásoknak, mint például az EU REACH
szabályozásnak (az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 EC számú rendelete)
megfelelően az MSI a következő weblapon közzéteszi a termékek vegyianyagtartalmával kapcsolatos információkat:
Biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek
és utasításnak.
Tartsa a noteszgépet nedvességtől és magas hőmérséklettől
távol.
A noteszgépet üzembe helyezés előtt helyezze stabil felületre.
Ne takarja le a noteszgép ventilátorait, mert ilyenkor a noteszgép
túlmelegedhet.
• Ne hagyja a noteszgépet nem szabályozott környezetben, ahol
a tárolási hőmérséklet meghaladja a 60ºC (140ºF) értéket vagy
0ºC (32ºF) alá eshet, mert ez kárt tehet a noteszgépben.
• A noteszgépet maximum 35ºC (95ºF) környezeti hőmérsékleten
üzemeltesse.
A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni.
Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.
Noteszgép használati útmutató
Tartsa távol a noteszgéptől az erős mágneses vagy elektromos
teret gerjesztő tárgyakat.
• Soha ne öntsön semmiféle folyadékot a noteszgépre, mivel ez
károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.
• Soha ne használjon vegyszereket a készülék felületének,
például a billentyűzet, az érintőpad és a noteszgép burkolatának
tisztításához.
1-8
Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos
megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:
A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
Folyadék ömlött a készülékbe.
A készüléket nedvességnek tették ki.
A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül
működőképes állapotba hoznia a Használati Utasításnak
megfelelően.
• A készüléket elejtették és megsérült.
• A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.
Környezetkímélő termékek tulajdonságai
• Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti
üzemmódban
• A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott
használata
• Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
• Természetes erőforrások csökkentett használata és
újrahasznosításra való ösztönzés
• Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek
köszönhetően
• Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi
programoknak köszönhetően
Környezetvédelmi irányelv
• A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak
legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne
dobja ki.
• Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék
hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot
a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.
• Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért
látogassa meg az MSI honlapját, és keresse meg a
legközelebbi forgalmazót:
• Továbbá a gpcontdev@msi.com címen is hozzánk
fordulhatnak az MSI termékek megfelelő hulladékkezelésével,
visszavételével, újrahasznosításával és szétszerelésével
kapcsolatos információkért.
1-9
Előszó
•
•
•
•
Fő MSI tulajdonságok
Fedezze fel az MSI noteszgép családok további egyedi funkcióit:
http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI
A SteelSeries Engine 3 csak az MSI GAMING
noteszgépekben található meg
Az MSI a SteelSeries-zel együttműködésben egy exkluzív
SteelSeries Engine 3 alkalmazást fejlesztett ki a játékra
tervezett noteszgépekhez. A SteelSeries Engine 3
alkalmazás a több eszközt használó környezetben egyesíti
a gyakran használt funkciókat a játékosok számára.
Az MSI GAMING noteszgép az első olyan, játékra
tervezett noteszgép, mely az XSplit Gamecaster valós
idejű közvetítést biztosító alkalmazást használja!
Az MSI játékra tervezett noteszgép az XSplit Gamecaster
alkalmazást használja, mely a játékosok számára elérhető
legegyszerűbb valós idejű közvetítést és rögzítést
kínáló alkalmazás. Tekintse meg az Xsplit Gamecaster
bemutatóját.
Dynaudio hangmegoldás az MSI játékra tervezett
noteszgépeken
Noteszgép használati útmutató
Az MSI a Dynaudio-val, a dán hangspecialistával
együttműködve autentikus, torzításmentes audió
teljesítményt biztosít a játékra tervezett noteszgépeken.
Vigyen színt életébe valódi színekkel
Az MSI a Portrait Displays, Inc. partnere a színhelyesebb,
pontosabb panelek fejlesztésében.
Az MSI True Color technológia garantálja, hogy minden MSI
noteszgép kijelzőpanelje a legprecízebben adja vissza a
színeket.
1-10
Tutorial: How to use Nahimic
1-11
Előszó
Discover how to use Nahimic and its three features: Nahimic
Audio Effects, Microphone Effects and HD Audio recorder.
Noteszgép használati útmutató
1-12
Noteszgép használati útmutató
2
Bevezetés
Gratulálunk új, finoman kidolgozott noteszgépe megvásárlásához! Biztosak vagyunk
abban, hogy kellemes és egyúttal professzionális élményben lesz része ennek a
nagyszerű készüléknek a használata során. Büszkén valljuk, hogy noteszgépünk
számos próbán esett át, amit igazol cégünk hírneve a megbízhatóság és
felhasználói elégedettség terén.
Kicsomagolás
Először is, bontsa fel a szállító kartondobozt és tüzetesen vizsgáljon meg minden
elemet. Ha a valamelyik elem sérült vagy hiányzik, akkor azonnal vegye fel
a kapcsolatot a termék értékesítőjével. Ezen kívül őrizze meg a dobozt és a
csomagolóanyagokat, mivel szüksége lehet rájuk a készülék esetleges későbbi
szállításakor. A csomagnak tartalmazni a kell a következő elemeket:
▶▶ Noteszgép
▶▶ Első lépések
▶▶ AC/DC hálózati adapter és AC tápkábel
▶▶ Opcionális hordtáska
▶▶ Opcionális, minden az egyben alkalmazás-lemez, amely tartalmazza
a felhasználói útmutató teljes változatát, az illesztőprogramokat,
segédprogramokat, és így tovább.
Noteszgép használati útmutató
2-2
Termékáttekintés
Ez a fejezet a noteszgép alapvető leírását tartalmazza. Segít a noteszgép
külsejének megismerésében, mielőtt használatba veszi. Kérjük ne feledje, hogy az
itt megjelenített ábrák csak illusztrációs célokat szolgálnak.
A felülnézet nyitott állapotban és az alatta lévő leírás magyarázza a noteszgép
elsődleges kezelésifelületét.
2-3
Bevezetés
Felülnézet nyitott állapotban
1. Webkamera/ webkamera LED/ beépített mikrofon
• A beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez,
videokonferenciához, és így tovább.
• A webkamera melletti Webkamera LED kijelző világít, ha bekapcsolják a
Webkamerát. A LED kialszik, ha a funkciók kikapcsolják.
• A beépített mikrofon, és funkciója megegyezik a kívülről csatlakoztatható
mikrofonéval.
2. Főkapcsoló gomb / Bekapcsolt állapot LED
Főkapcsoló gomb
Energiafelvétel
• Használja ezt a gombot a noteszgép be-és
kikapcsolásához.
• Használja ezt a gombot a noteszgép alvó állapotból
történő felébresztéséhez.
Bekapcsolt állapotot jelző LED
• A LED világít, ha a noteszgép be van kapcsolva.
• A LED kialszik, ha kikapcsolja a notebookot.
3. Gyorsindító gombok
Nyomja meg a gyorsgombokat az adott alkalmazások vagy eszközök
aktiválásához. Az alábbi gyorsindító gombok csak akkor működőképesek az
operációs rendszer alatt, ha az SCM alkalmazást telepítették. A könnyebb és
kényelmesebb kezelés érdekében keresse meg az SCM exe fájlt a csomagban
mellékelt minden-az-egyben lemezen, vagy töltse le az MSI weboldaláról.
Noteszgép használati útmutató
Cooler Boost
• Ezzel a gombbal a ventilátor-fordulatszámát lehet
növelni a noteszgép egészének lehűtésére.
• A maximális ventilátorsebesség elérésekor a gomb
LED-je világít; AUTO mód választása esetén a LED
kialszik.
• Játék közben ezzel a gombbal lehet aktiválni a
videofelvételt és a jelen idejű on-line adást.
XSplit
• A funkció aktiválásakor a gomb LED-je világít.
Gamecaster vagy • Ha az XSplit Gamecaster nincs telepítve, akkor ezzel a
Felhasználói
gombbal lehet indítani a Felhasználói meghatározású
meghatározású
alkalmazást.
(opcionális)
2-4
4. Érintőpad
Ez a noteszgép mutatóeszköze.
5. Sztereó hangszórók
A noteszgép a modelltől függően kiváló hangminőségű sztereó hangszórókkal
van felszerelve, és támogatja a HD audió technológiát.
6. Billentyűzet
A beépített billentyűzet a teljes méretű billentyűzet valamennyi funkcióját
biztosítja. Részletekért lásd A billentyűzet használata.
2-5
Bevezetés
SteelSeries
Engine
• A noteszgép bizonyos változataira gyárilag
telepítettünk egy egyedi billentyűzetkezelő
alkalmazást, az SSE-t (Steel Series Engine). Ezzel az
alkalmazással a felhasználók különböző gyorsbillentyű
kombináció készleteket használhatnak speciális
alkalmazási területekhez.
• A billentyű ismételt megnyomásával egymás után
válthat az 1. billentyűzet (1. réteg), 2. billentyűzet (2.
réteg), 3. billentyűzet (3. réteg) és 4. billentyűzet (4.
réteg) lehetőségek között.
Elölnézet
1. Állapotjelző LED
Meghajtó tevékenységét jelző LED
A LED villog, amikor a rendszer a belső meghajtókat
használja.
Vezeték nélküli LAN (WiFi)
WLAN(WiFi)
• A LED világít, amikor a Vezeték nélküli LAN (WiFi)
funkció engedélyezve van.
• A LED kialszik, amikor a funkciót kikapcsolja.
Telep állapota
Noteszgép használati útmutató
• A LED az akkumulátor töltésekor világít.
• Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik.
• Az azonos típusú, a gyártó által javasolt akkumulátor
vásárlása vagy az akkumulátor cseréje előtt mindig
kérje hivatalos viszonteladó vagy szervizközpont
tanácsát.
• Az akkumulátor LED kialszik a töltés végén, vagy ha az
AC/DC hálózati adaptert leválasztják.
Caps Lock
Világít, ha a Caps Lock be van kapcsolva.
Num Lock
Világít, ha a Num Lock be van kapcsolva.
2-6
Jobb oldali nézet
Bevezetés
1. Kártyaolvasó
A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.
Részleteket a Műszaki adatok közt talál.
2. USB 3.0-csatlakozó
Az USB 3.0, a SuperSpeed USB, nagyobb csatolófelületi sebességet kínál
különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattátoló eszközök,
merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a
nagysebességű adatátvitelhez.
2-7
Bal oldali nézet
1. Kensington zár
A noteszgép rendelkezik Kensington zár nyílással, mellyel a felhasználó
biztonságosan rögzítheti a noteszgépet a helyén.
2. USB 2.0-csatlakozó
Az USB 2.0 port USB interfésszel rendelkező perifériás eszközök, pl. egér,
billentyűzet, modem, hordozható merevlemez-meghajtó, nyomtató és egyebek
csatlakoztatását teszi lehetővé.
3. Audio ki-/bemeneti csatlakozók
Vonalszintű bemenet
Külső audió eszköz csatlakoztatásához.
Vonalszintű kimenet
hangszórók csatlakoztatásához való.
Noteszgép használati útmutató
Mikrofon
Külső mikrofon jelének fogadásához.
Fejhallgató kimenet/SPDIF kimenet
• hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához való.
• hangszórók vagy fejhallgató csatlakoztatásához. Az S/
PDIF kimeneti csatlakozón keresztül továbbítható a jel
külső hangszórókhoz, optikai kábel segítségével.
2-8
Hátulnézet
Bevezetés
1. RJ-45 csatlakozó
Az Ethernet csatlakozóhoz LAN kábelt lehet kötni, hogy hálózathoz
csatlakozhasson.
2. USB 3.1 port (C típus)
Az USB 3.1, a SuperSpeed+ USB, nagyobb csatolófelületi sebességet
kínál különféle eszközök csatlakoztatásához, úgymint adattároló eszközök,
merevlemezek vagy videokamerák, illetve további lehetőségeket kínál a
nagysebességű adatátvitelhez.
A keskeny és fényes USB C típusú csatlakozó és a kábel iránya megfordítható,
valamint méretezhető teljesítményt kínál a jövőálló alkalmazások számára.
3. HDMI-csatlakozó
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technológia egy iparvezető
interfész és de-facto szabvány, amely high-definition (HD) és ultra high-definition
(UHD) berendezésekhez kapcsolódik.
4. Mini-DisplayPort
A Mini-DisplayPort a DisplayPort miniatürizált verziója, és egy megfelelő
adapterrel a Mini-DisplayPort alkalmas VGA, DVI vagy HDMI csatlakozójú
eszközök meghajtására.
5. Feszültség csatlakozó
Ehhez lehet csatlakoztatni az AC/DC adaptert, amely a noteszgép tápellátását
adja.
2-9
Alulnézet
1. Ventilátor
A ventilátor biztosítja a rendszer megfelelő hűtését. SOHA NE zárja el a
ventilátor szellőzőnyílását.
Noteszgép használati útmutató
2. Mélynyomó
A mélysugárzó célja, hogy visszaadja a mélyebb frekvenciájú hangokat.
3. Akkumulátor újraindítás nyílás
A rendszer firmware-ének (EC) minden frissítésekor, illetve, ha a rendszer
lefagy: 1) kapcsolja ki a noteszgépet; 2) húzza ki a hálózati adaptert; 3)
egy kiegyenesített iratkapcsot 10 másodpercig a nyílásba dugva indítsa
újra a noteszgépet; 4) csatlakoztassa a hálózati adaptert 5) kapcsolja be a
noteszgépet.
2-10
A billentyűzet használata
A noteszgép teljes értékű billentyűzetet tartalmaz. Ahhoz, hogy a billentyű
megfelelően működjön, a funkcióbillentyűk használatához először telepíteni kell az
SCM alkalmazást.
Bevezetés
Windows billentyű
A Windows Logo billentyűt a billentyűzeten találja,
segítségével használhat bizonyos Windows-specifikus
funkciókat, például így jelenítheti meg a Start menüt, és
használhatja a gyorsindító menüt.
2-11
Gyorsindító billentyűk
Használja a billentyűzeten lévő [Fn] kombinációs billentyűket az adott alkalmazások
vagy eszközök aktiválásához. E billentyűk segítségével a felhasználók
hatékonyabban tudnak dolgozni.
+
Meghatározott
+
ECO mód
+
Webkamera
+
SHIFT
Noteszgép használati útmutató
+
Repülőgép mód
• Fn és F4 gombok lenyomásával a Felhasználó által
meghatározott alkalmazás nyílik meg.
• Nyomja meg az Fn és F5 billentyűket, hogy ECO
Mode üzemmódba, a SHIFT funkcióval biztosított
energiatakarékos üzemmódba kapcsoljon.
• A Webkamera funkció bekapcsolásához nyomja meg az
Fn és F6 billentyűket. A kikapcsolásához nyomja meg újra
a gombot.
• A webkamera az alapértelmezett beállításokban ki van
kapcsolva.
• Az Fn és F7 billentyűk ismételt megnyomásával válthat a
Turbo Mode (opcionális)/ Sport Mode/ Comfort Mode/
ECO Mode/ Power Options üzemmódok között, így a
teljesítmény a felhasználó igényei szerint állítható be.
• Vegye figyelembe, hogy a Turbo Mode/ Sport Mode/
Comfort Mode csak akkor elérhető, ha az AC tápegység
csatlakoztatva van.
• További részletekért lásd a noteszgép szoftveralkalmazási
kézikönyvét.
• Tartsa nyomva az Fn billentyűt, és F10 billentyűt többször
lenyomva engedélyezheti vagy letilthatja a Repülőgép
üzemmódot.
2-12
Érintőpad bekapcsolása vagy kikapcsolása
Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
(opcionális)
Belépés alvó módba
+
A számítógépet alvó állapotba helyezi (a
rendszerkonfigurációtól függően). Nyomja meg a főkapcsolót
a rendszer alvó állapotból történő felébresztéséhez.
Kijelzési mód váltás
+
A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és
mindkettő között.
Több monitor használata
Ha a felhasználó további monitort szeretne csatlakoztatni
a készülékhez, a rendszer automatikusan érzékeli a
csatlakoztatott külső monitort. A felhasználók testre
szabhatják a megjelenítési beállításokat.
+
• Csatlakoztassa a monitort a noteszgéphez.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows gombot,
majd nyomja meg a [P] gombot a [Második képernyő]
megjelenítéséhez.
• Válassza ki, hogy an szeretné a második képernyőn
megjeleníteni a képet: Csak a számítógép képernyőjére,
Megkettőzés, Kiterjesztés, Csak a második képernyőre.
2-13
Bevezetés
+
A kijelző fényerejének beállítása
+
+
Az LCD fényerejének növelése.
Az LCD fényerejének csökkentése.
A hangszórók hangerejének beállítása
+
+
+
A beépített hangszóró hangerejének növelése.
A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
A beépített hangszórók némítása.
Noteszgép használati útmutató
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének
beállítása (opcionális)
+
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének növelése.
A LED-es billentyűzet háttérvilágítás fényerejének
csökkentése.
+
2-14
Alkalmazás: True Color (opcionális)
A notebookon előre telepített True Color alkalmazás lehet. Ennek használatával
különböző színbeállítások közül lehet választani a legjobb megjelenítés
beállításához.
+
True Color
+
True Color
beállítások
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd
nyomja meg a Z billentyűt a True Color alkalmazás
indításához.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd
az A billentyűvel a különböző megjelenítési módok között
lehet választani.
Video: Az [Fn] billentyűk használata
Tekintse meg az oktató videót: https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ
YouTube
Youku
2-15
Bevezetés
A részletes utasításokat lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyvében.
Műszaki adatok
Az itt közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés
nélkül változhatnak. Az egyes térségekben értékesített termékek eltérőek.
Látogasson el az MSI hivatalos weboldalára (www.msi.com), vagy kérje a helyi
viszonteladó tájékoztatását a felhasználó által megvásárolt termék pontos műszaki
adatairól.
Fizikai jellemzők
Méretek
390 (széles) x 266 (mély) x 39,8 (magas) mm
Tömeg
2,85 kg
Processzor
Tokozás
FCBGA
Processzor típusa
Intel® Quad/ Dual-Core mobil processzor
L3 gyorsítótár
Max. 8 MB (a CPU-ba ágyazva)
Elsődleges áramköri lap
Platformvezérlő
csomópont
Intel® PCH-H
Memória
Noteszgép használati útmutató
Technológia
DDR4 2400 / 2133MHz, kétcsatornás
Memória
DDR4 SO-DIMM x 4 foglalat
Maximum
legfeljebb 64 GB
Energiafelvétel
Hálózati tápegység
230W, 19,5V
Bemenet: 100~240V, ~3.2A, 50~60Hz
Kimenet: 19,5V
11,8A
Akkumulátor
8 cellás
RTC akkumulátor
Igen
2-16
Háttértár
HDD kialakítás
SSD
2,5” HDD
M.2 SSD NVMe PCI-e (opcionális)
I/O csatlakozó
USB
x 3 (3.0-ás verzió)
x 1 (2.0-ás verzió)
x 1 (3.1/3.0 C típus verzió)
Mikrofon-csatlakozó
x1
Fejhallgató kimenet
x 1 (S/PDIF kimenet támogatás)
RJ45
x1
HDMI
x 1 (v1.4)
Mini-DisplayPort
x 1 (v1.2)
Kártyaolvasó
x 1 (SD4.0/ SD/ MMC)
Kommunikációs port
LAN
Támogatott
Vezeték nélküli LAN
Támogatott
Bluetooth
Támogatott
Megjelenítő
Az LCD típusa
15,6" 16:9 Full HD tükröződésmentes LED IPS panel
Kép
Grafika
NVIDIA® GeForce® dedikált MXM grafikus vezérlő
VRAM
GDDR5, a GPU struktúra alapján
Webkamera
Full HD típus
Támogatott
2-17
Bevezetés
M.2 SATA SSD
Hang
Belső hangszóró
2 hangszóró + 1 Mélyhangszóró
Biztonság
A TPM 2.0 egy hardveralapú titkosító eszköz, amely
szoftveres megoldásokkal együttműködve fejlettebb és
biztonságos adatvédelmet nyújt.
Platformmegbízhatósági
A TPM funkciók szükség szerint be-/kikapcsolhatóak a
modul (TPM)
BIOS beállításaiban.
(opcionális)
A Windows professzionális verzióival a BitLocker az
alapértelmezett TPM kommunikációra alkalmas konzol
adattitkosítási célokra.
Noteszgép használati útmutató
2-18
Noteszgép használati útmutató
Első lépések
3
A noteszgép használatba vétele
Ha új felhasználója a noteszgépnek, javasoljuk, hogy a használatba vételhez
kövesse az alábbi illusztrációkat. Kérjük ne feledje, hogy az itt megjelenített ábrák
csak illusztrációs célokat szolgálnak.
Noteszgép használati útmutató
3-2
A noteszgép kényelmes használata
Amennyiben még nem használt noteszgépet, kérjük olvassa el a következő
tanácsokat, amelyek követésével biztonságban és kényelemben érezheti magát a
számítógép kezelése közben.
▶▶ Kényelmes széket és asztalt válasszon, és testtartásának megfelelően állítsa
be azok magasságát.
▶▶ Állítsa be a háttámlát, hogy egyenesen ülve kényelmesen megtámassza a
hátát.
▶▶ Tegye lábait a talajra térdeit 90 fokban behajlítva.
▶▶ Állítsa be az LCD panel szögét/helyzetét az optimális betekintési szög
érdekében.
▶▶ Rendszeresen nyújtózkodjon és pihentesse testét. Mindig tartson szünetet
hosszabb munkák után.
15-20
38-76 cm
90-120
3-3
Első lépések
▶▶ A munkahely jó megvilágítása rendkívül fontos.
A tápforrás kezelése
Ez a fejezet a hálózati tápegység és az akkumulátor helyes használatára vonatkozó
alapvető biztonsági óvintézkedéseket összegzi.
Hálózati tápegység
Mielőtt noteszgépét először bekapcsolná, a hálózati tápegység segítségével
csatlakoztassa váltóáramú elektromos hálózathoz. Ha a noteszgép az akkumulátor
lemerülése miatt automatikusan leáll, az valószínűleg rendszerhibát fog okozni.
Alább találja a hálózati tápegységgel kapcsolatban megengedett és tiltott
tevékenységek listáját.
▶▶ Megengedett tevékenységek
• Csak a noteszgéphez mellékelt tápegységet használja.
• Mindig ügyeljen a hálózati tápegység használata során keletkező hőre.
• A noteszgép szétszerelése előtt mindig húzza ki a tápkábelt.
▶▶ Tiltott tevékenységek
• Ne fedje le használat közben a tápegységet, mivel az túlmelegedhet.
• Ha a noteszgépet hosszabb ideig nem használja, a rendszer kikapcsolása
után csatlakoztassa a hálózati tápegységet.
Akkumulátor
Új noteszgép vagy új noteszgép akkumulátor vásárlásakor fontos, hogy tudja,
hogyan töltse és gondozza akkumulátorát, hogy az a lehető legtovább a lehető
legnagyobb teljesítményt nyújtsa.
Ne feledje, hogy az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.
Noteszgép használati útmutató
▶▶ Biztonsági előírások
• A noteszgép akkumulátora nem eltávolítható, a noteszgép
ártalmatlanításakor kövesse a helyi előírásokat.
• A noteszgépet mindig óvja a túl magas páratartalomtól és a szélsőséges
hőmérsékletektől.
• Egy bővítőmodul beszerelése előtt mindig húzza ki a hálózati tápkábelt.
▶▶ Akkumulátor típusa
• A noteszgépben a modelltől függően nagy kapacitású Li-ion vagy Li-polimer
akkumulátor lehet.
• Az újratölthető akkumulátor a noteszgép belső áramforrása.
3-4
▶▶ Akkumulátor töltése
Kövesse az alábbi tanácsokat az akkumulátor élettartamának optimális
kihasználása és a hirtelen áramkimaradás elkerülése érdekében.
▶▶ Az akkumulátor megfelelő töltése
Az akkumulátor feltöltése előtt vegye figyelembe a következőket:
• Ha nincs kéznél feltöltött akkumulátor egység, mentse el a munkáját, zárja
be az összes futó programot, majd kapcsolja ki a rendszert.
• Csatlakoztasson egy AC/DC adaptert.
• A töltési folyamat megszakítása nélkül használhatja, függesztheti fel a
működését, illetve kapcsolhatja ki a rendszert.
• A Li-ion vagy Li-polimer akkumulátornak nincs memóriaeffektusa. Nem
szükséges újratöltés előtt kisütni az akkumulátort. Azonban az akkumulátor
élettartamának optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy havonta
mindenféleképpen merítse le teljesen az akkumulátort.
• A tényleges töltésidő a használatban lévő alkalmazásoktól függ.
3-5
Első lépések
• Függessze fel a rendszer működését, ha egy ideig üresjáratban fog
működni, vagy rövidítse le a felfüggesztés időzítőjének beállítását.
• Kapcsolja ki a rendszert, ha meghatározott ideig nem tervezi használni.
• Tiltsa le a szükségtelen beállításokat, vagy távolítsa el a tétlen perifériákat.
• Amikor csak lehet, csatlakoztassa az AC/DC hálózati adaptert a
rendszerhez.
Az Energiagazdálkodási séma beállítása
Windows 10 operációs rendszerben
Az energiagazdálkodási séma hardveres és szoftveres rendszerbeállítások
együttese, melyekkel szabályozható, hogy számítógépe hogyan gazdálkodik vagy
takarékoskodik az energiával. Az energiagazdálkodási séma energiát takaríthat
meg, maximalizálhatja a rendszer teljesítményét, vagy egyensúlyt teremt az
energiafelhasználás és a teljesítmény közt. Az alapértelmezett energiagazdálkodási
sémák – Kiegyensúlyozott és Energiatakarékos – megfelelnek a legtöbb ember
igényeinek. A létező sémák módosíthatóak, vagy létrehozhatja saját sémáját is.
Energiagazdálkodási séma kiválasztása vagy
módosítása
1. Keresse meg a [Windows] ikont a képernyő bal alsó sarkában. Jobb gombbal
kattintson rá, hogy megjelenjen a kiválasztási menü. Válassza ki a menüből az
[Főkapcsoló lehetőségei] elemet.
2. Bal gombbal kattintva válasszon az energiagazdálkodási sémák listájáról
egy energiagazdálkodási sémát. Példaként a [Kiegyensúlyozott] sémát
választottuk ki. Kattintson a [Séma beállításainak módosítása] lehetőségre az
energiagazdálkodási sémától jobbra, hogy személyre szabja a sémát.
3. Adja meg az alvó állapot és a képernyő kívánt beállításait. Kattintson a
[Speciális energiaellátási beállítások módosítása] lehetőségre, hogy saját
igényei szerint állítsa be a kiválasztott energiagazdálkodási sémát.
4. A kiválasztott energiagazdálkodási séma alapbeállításainak visszaállításához
kattintson a [Séma alapértelmezett beállításainak visszaállítása] lehetőségre,
majd az [Igen] gombra kattintva hagyja azt jóvá.
Noteszgép használati útmutató
5. Befejezéshez kattintson az [OK] gombra.
3-6
Első lépések
3-7
Noteszgép használati útmutató
3-8
Saját energiagazdálkodási séma létrehozása
1. Válassza ki a menüből az [Energiagazdálkodási lehetőségek] elemet.
Kattintson az [Energiaséma létrehozása] lehetőségre a bal oldali panelen.
2. Válassza ki azt a létező sémát, amely a legjobban megfelel az igényeinek,
majd adjon nevet a sémának. Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a
folytatáshoz.
3. Módosítsa az új energiagazdálkodási séma beállításait. Kattintson a
[Létrehozás] gombra az egyedi energiaséma beállításához.
4. Elkészítette az új energiagazdálkodási sémát, mely automatikusan aktiválva is
lesz.
3-9
Első lépések
Létrehozhatja saját energiagazdálkodási sémáját, amit saját igényei szerint
állíthat be. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy a noteszgép használata során
használja az ECO Engine energiatakarékossági beállításait az akkumulátor
üzemidejének optimalizálásához. Lásd a noteszgép szoftveralkalmazási kézikönyv
Rendszerfelügyelet kezelőre (System Control Manager, SCM) vonatkozó fejezetét.
Noteszgép használati útmutató
3-10
Az érintőpad használata
A noteszgépbe épített érintőpad egy szabványos egérrel kompatibilis mutatóeszköz,
ami lehetővé teszi a noteszgép vezérlését a kurzor helyzetének beállításával a
képernyőn.
Első lépések
▶▶ Az érintőpad konfigurálása
A mutatóeszközt egyedi igényeinek megfelelően állíthatja be. Például,
ha balkezes, elképzelhető, hogy fel kívánja cserélni a két gomb funkcióit.
Ezen kívül módosíthatja a képernyőn lévő kurzor méretét, alakját, mozgási
sebességét és egyéb speciális jellemzőit.
Az érintőpad konfigurálásához használhatja a szabvány Microsoft vagy IBM
PS/2 illesztőprogramot a Windows operációs rendszer alatt. A Control Panel
(Vezérlőpult) Mouse Properties (Egértulajdonságok) eleme lehetővé teszi a
konfiguráció módosítását.
▶▶ Elhelyezés és mozgatás
Helyezze az ujját az érintőpadra (általában a mutatóujját) és a négyszögletű
pad a képernyő miniatűr megfelelőjeként fog viselkedni. Amikor végighúzza
az ujját az érintőpadon, a képernyőn lévő kurzor ugyanabba az irányba fog
mozogni. Amikor az ujja eléri az érintőpad szélét, emelje fel és helyezze a
megfelelő területre az érintőpadon a mozgás folytatásához.
3-11
▶▶ Mutatás és kattintás
Amikor elhelyezte a kurzort egy ikon, menüelem vagy végrehajtandó
parancs fölött, egyszerűen koppintson gyengén az érintőpadra, vagy az
elem kijelöléséhez nyomja meg a bal gombot. Ez a mutatás és kattintásnak
nevezett eljárás a noteszgép alapvető kezelési művelete. A hagyományos
mutatóeszközökkel, például az egérrel ellentétben az egész érintőpad
működhet bal gombként, így minden egyes koppintás az érintőpadon
egyenértékű a bal gomb megnyomásával. Az érintőpadra történő gyors dupla
koppintás, ugyanolyan mintha az egér gombjával duplán kattintana.
▶▶ Húzás és ejtés
A noteszgépen fájlokat és objektumokat tud áthelyezni a fogd és vidd
technikával. Ehhez helyezze a kurzort a kívánt elemre és könnyedén
koppintson duplán az érintőpadra, majd tartsa ott az ujját a második
koppintásra. Így már elhúzhatja a kijelölt elemet a kívánt helyre ujja
mozgatásával az érintőpadon, majd emelje fel az ujját, hogy letegye az elemet
a helyén. Más megoldásként lenyomhatja és lenyomva tarthatja a bal gombot,
amikor kijelöl egy elemet, majd húzza a kívánt helyre, és végül emelje fel az
ujját a bal gombról, hogy letegye az elemet a helyén.
Tudnivalók a HDD és SSD meghajtókról
Ezt a noteszgép a megvásárolt modelltől függően merevlemezzel (Hard Disk Drive,
HDD), vagy ún. szilárdtest-meghajtóval (Solid State Drive, SSD) van felszerelve.
A HDD és az SSD adattároló eszközök, melyek digitális információ tárolására
és visszakeresésére szolgálnak. A legtöbb SSD NAND-alapú flash technológiát
használ, ami nagyobb adatátviteli sebességet, alacsonyabb energiafelhasználást és
gyorsabb írási/olvasási sebességet biztosít, mint a HDD-k.
Noteszgép használati útmutató
Ne távolítson el, vagy szereljen be HDD vagy SSD-meghajtót, ha a noteszgép be
van kapcsolva. HDD-k és SSD-k cseréjéhez kérje a hivatalos viszonteladó vagy
szervizközpont segítségét.
Tudnivalók az M.2 SSD foglalatról
A megvásárolt modelltől függően a noteszgép M.2 SSD foglalatokkal lehet
felszerelve M.2 SSD kártyákhoz, melyek kompatibilisek a SATA vagy PCIe
csatolókkal, és számos funkciót vagy alkalmazási lehetőséget biztosítanak a
felhasználók részére.
3-12
Csatlakozás az Internethez
Vezeték nélküli LAN
▶▶ Vezeték nélküli LAN kapcsolat
1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában, és
kattintson rá, hogy megjelenjen a Hálózati beállítások menü.
2. Két opció, a [Wi-Fi] és a [Repülési üzemmód] közül választhat a Hálózati
beállításokban; válassza a [Wi-Fi] lehetőséget.
3. Válasszon egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot a hálózatok listájából,
hogy csatlakozzon az internetre. Kattintson a [Csatlakozás] gombra a
folytatáshoz.
4. Előfordulhat, hogy a kiválasztott hálózathoz való csatlakozáshoz biztonsági
kódot kell megadni. Ezt követően kattintson a [Következő] gombra.
3-13
Első lépések
A vezeték nélküli LAN egy olyan vezeték nélküli szélessávú kapcsolat, mellyel
kábelek használata nélkül csatlakozhat az Internetre. A vezeték nélküli LAN
kapcsolat beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
▶▶ A vezeték nélküli hálózat állapotának ellenőrzése
Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a vezeték nélküli hálózati elérés ki
van kapcsolva. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a
Repülési üzemmódot.
1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában, és
kattintson rá, hogy megjelenjen a Hálózati beállítások menü.
2. Ellenőrizze, hogy a Hálózati beállítások közt elérhető-e a vezeték nélküli
hálózat üzemmód.
3. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson
rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő; ellenőrizze, hogy a
vezeték nélküli LAN üzemmód be van-e kapcsolva.
Noteszgép használati útmutató
3-14
Vezetékes LAN
▶▶ Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat
ikont a tálca jobb alsó sarkában,
1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a
majd jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és megosztási
központ megnyitása] lehetőséget.
2. Válassza ki az [Adapterbeállítások módosítása] elemet.
3. Kattintson jobb gombbal az [Ethernet] elemre és válassza ki a
[Tulajdonságok] lehetőséget a legördülő menüből.
4. Az Ethernet tulajdonságok ablakban válassza ki a [Hálózat] fület és jelölje
ki [A TCP/IP protokoll 4-es verziója (TCP/IPv4)] elemet. A folytatáshoz
kattintson a [Tulajdonságok] elemre.
5. Válassza ki az [Általános] fület, és kattintson az [IP-cím automatikus kérése]
és a [DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése] elemre. Ezt követően
kattintson az [OK] gombra.
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
3-15
Első lépések
Csatlakozás az internetre kábelek és hálózati adapterek használatával. Dinamikus
IP/PPPoE vagy Szélessávú (PPPoE) vagy Statikus IP kapcsolat beállítása
előtt kérje internetszolgáltatója vagy hálózati rendszergazdája segítségét az
internetkapcsolat beállításához.
Noteszgép használati útmutató
3-16
▶▶ Szélessávú (PPPoE) kapcsolat
1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a tálca jobb alsó sarkában,
majd jobb gombbal kattintson rá, és válassza a [Hálózati és megosztási
központ megnyitása] lehetőséget.
3. Válassza a [Csatlakozás az internethez] elemet, majd kattintson a
[Következő] gombra.
4. Kattintson a [Szélessávú (PPPoE)] elemre.
5. Töltse ki a felhasználónév, jelszó és kapcsolat neve mezőket. Ezt követően
kattintson a [Csatlakozás] elemre.
Troubleshoot problems
Open Network and Sharing Center
3-17
Első lépések
2. Válassza ki az [Új kapcsolat vagy hálózat beállítása] elemet a
[Hálózatkezelési beállítások módosítása] menüpont alatt.
Noteszgép használati útmutató
3-18
▶▶ Kapcsolódás statikus IP-címmel
1. Kövesse a Dinamikus IP/PPPoE kapcsolat beállításának 1-4. lépéseit.
3-19
Első lépések
2. Válassza ki az [Általános] fület, majd kattintson [A következő IP-cím
használata:] és [A következő DNS-kiszolgálócímek használata:] elemre.
Ekkor adja meg az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett
átjárót, majd kattintson az [OK] gombra.
Bluetooth kapcsolat létesítése
A Bluetooth párosítás az a folyamat, melynek során két Bluetooth-képes eszköz a
létrehozott kapcsolaton keresztül kommunikál egymással.
A Bluetooth kapcsolat aktiválása
▶▶ A Bluetooth állapotának ellenőrzése
Ha a Repülési üzemmód engedélyezve van, a Bluetooth ki van kapcsolva.
Bluetooth kapcsolat beállításakor kapcsolja ki a Repülési üzemmódot.
1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a
ikont a képernyő bal alsó sarkában,
és kattintson rá.
2. Válassza a [Gépház] lehetőséget, majd lépjen az [Eszközök/Bluetooth]
lapra, hogy ellenőrizze, a Bluetooth kapcsolat elérhető-e.
3. Kapcsolja [Be] a Bluetooth kapcsolatot, ha [Ki] van kapcsolva.
4. Vagy keresse meg az [SCM] ikont a tálca jobb alsó sarkában, és kattintson
rá, hogy megnyíljon a Rendszerfelügyelet kezelő. Ellenőrizze, hogy a
Bluetooth kapcsolat be van-e kapcsolva.
Noteszgép használati útmutató
3-20
Első lépések
3-21
▶▶ Bluetooth eszközök párosítása
1. Lépjen az asztalra. Keresse meg a [Bluetooth] ikont a tálca jobb alsó
sarkában, és kattintson rá.
2. Válassza a [Bluetooth-eszköz telepítése] lehetőséget.
3. Válasszon ki a listából egy Bluetooth kapcsolatot.
4. Kattintson a [Párosítás] gombra a folytatáshoz.
5. Ellenőrizze, egyezik-e a jelszó a noteszgépen és a kiválasztott Bluetooth
eszközön, majd a befejezéshez kattintson az [Igen] gombra.
Noteszgép használati útmutató
3-22
Első lépések
3-23
Külső eszközök csatlakoztatása
A noteszgép számos bemeneti/kimeneti csatlakozóval, például USB, HDMI,
DisplayPort és mini DisplayPort csatlakozással rendelkezhet. A felhasználók
különféle perifériás eszközöket csatlakoztathatnak a noteszgéphez.
Ilyen eszközök csatlakoztatásához tekintse meg az adott eszközök használati
útmutatóját, és csak azt követően csatlakoztassa azokat a noteszgéphez.
A noteszgép automatikusan érzékeli a csatlakoztatott eszközöket. Ha egy
csatlakozatott eszköz nem észlelhető, engedélyezze manuálisan a [Start Menü /
Vezérlőpult / Hardver és hang / Eszköz hozzáadása] menüpontban.
Noteszgép használati útmutató
3-24
Rendszerindítási üzemmód választása a
BIOS-ban
1. Indítsa el a rendszert.ú Amikor megjelenik az első logós képernyő, azonnal
nyomja meg a DEL billentyűt és lépjen be a BIOS menübe.
3. Az UEFI-alapú BIOS-t támogató operációs rendszereknél (Windows 10 és
Windows 8.1) az [UEFI] lehetőség kiválasztása javasolt.
4. Windows 7 vagy korábbi Windows verziók esetén válassza ki a [Legacy]
(Öröklött) módot.
5. Olvassa el az MSI GYIK szekcióját bővebb információért a Windows operációs
rendszernek a notebook számítógépre történő telepítését illetően, itt: https://
www.msi.com/faq/notebook-1971
3-25
Első lépések
2. Vigye a kurzort [Boot] (Rendszerindítás) fülre, majd válassza ki a [Boot
mode select] (Rendszerindítási mód kiválasztása) elemet a Rendszerindítási
konfiguráció menüpont alatt.
Videó: A Windows 10 operációs rendszer
helyreállítása MSI noteszgépeken
Nézze meg az oktató videót: https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU,
hogy az [F3 Recovery] (helyreállítás) és a [Windows 10 beállítások] segítségével
visszaállítsa a Windows 10 operációs rendszert.
YouTube
Youku
Noteszgép használati útmutató
3-26
Videó: Az MSI One Touch Install telepítő
használata
Tekintse meg az oktatóvideót:
Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs
Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500
Windows 10/ 8.1
YouTube
Youku
YouTube
Youku
Windows 7
3-27
Első lépések
Az MSI „One Touch Install”, az egykattintásos telepítő alkalmazás, egyetlen
kattintással lehetővé teszi az MSI noteszgép összes meghajtóprogramjának
telepítését.
Noteszgép használati útmutató
3-28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement