MSI GT72VR DOMINATOR (7th Gen) (GEFORCE GTX 1060) notebook Brugermanual


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

MSI GT72VR DOMINATOR (7th Gen) (GEFORCE GTX 1060) notebook Brugermanual | Manualzz

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

3. LED-statusindikator

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

4. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

5. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

6. LED-statusindikator

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

7. Hurtigstartknapper

Trykk på hurtigstartknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet. Hurtigstartknappene nedenfor fungerer bare hvis operativsystemet har

SCM-applikasjonen installert. Finn frem til SCM.exe-filen på den valgfrie alt-i-ettdisken som følger med pakken, eller last den ned fra MSIs webområde for enkel og praktisk bruk.

Skjerm AV

• Bruk denne knappen til å slå notisbokmaskinens skjerm AV.

• Hvis du vil gjenopprette skjermen, trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen.

4

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

• Bruk denne knappen for å øke viftehastigheten og senke den generelle temperaturen på denne bærbare datamaskinen.

• Knappens LED-indikator lyser når viftehastigheten er innstilt på maksimumsnivået. LED-indikatoren slukker når AUTO-modus er valgt.

XSplit Gamecaster eller brukerdefinert

(valgfritt)

• Bruk denne knappen til å aktivere videoinnspilling og sanntids onlinekringkasting for bruk i spill.

• Knappens LED-indikator lyser når denne funksjonen er aktivert.

• Hvis XSplit Gamecaster ikke er installert, vil denne knappen starte den brukerdefinerte applikasjonen.

SteelSeries-motor

• Denne bærbare PC-en kan ha forhåndsinstallert en unik tastaturstyringsapplikasjon, SSE (Steel Series

Engine). Med denne applikasjonen kan brukere ha forskjellige kombinasjoner av tastaturhurtigtaster definert separat for bestemte anledninger.

• Bruk denne knappen til å bytte mellom tastatur 1 (lag

1), tastatur 2 (lag 2), tastatur 3 (lag 3) og tastatur 4 (lag

4) gjentatte ganger.

8. Av/på-knapp / LED-strømindikator

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

LED-strømindikator

• LED-indikatoren lyser når strømmen til den bærbare

PC-en er slått på.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

5

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

WLAN (WiFi)

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi) -funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter.

• Kontakt alltid en autorisert forhandler eller et servicesenter når du skal kjøpe eller skifte en tilsvarende batteritype som anbefales av produsenten.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

6

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Optisk diskstasjon

Denne bærbare PC-en er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen du kjøpte.

2. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

7

Datamaskinen sett fra venstre side

1. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

3. Lydportkontakter

Linje inn

Brukes for en ekstern lydenhet.

Linje ut

En kontakt for høyttalere.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefon-utgang / S/PDIF-utgang

• En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

• S/PDIF-kontakten brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere gjennom en optisk fiberkabel.

8

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-lås, som lar brukere låse maskinen på plass.

2. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMIgrensesnitt.

3. HDMI-kontakt

HDMI- (High-Definition Multimedia Interface) teknologi er et bransjeledende grensesnitt og en de-facto-standard som knytter sammen HD- (High-Definition) og UHD (Ultra High-Definition) utstyr.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

5. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

6. USB 3.1-port (type C)

USB 3.1, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med høyhastighets overføring.

7. RJ-45-kontakt

Kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

9

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Basshøyttaler

Basshøyttaleren brukes til å reprodusere lavfrekvente lyder.

3. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

10

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å

åpne startmenyen og hurtigmenyen.

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på Fn og F4 samtidig for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Engine

(ØKO-motor)

(Strømsparing)

• Trykk gjentatte ganger på Fn - og F5 -tasten for å bytte mellom forskjellige strømsparingsmoduser som tilbys av

ECO Engine , eller for å slå av denne funksjonen gjentatte ganger.

11

+

Webkamera

+

Skift

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn - og F7 -tasten for å bytte mellom modusene

Sport / Komfort / Grønn og variere ytelsen.

• Denne funksjonen vil bare aktiveres når nettstrøm er tilkoblet, og standardinnstillingen er sportsmodus.

• Eller trykk på tastene Fn og F7 samtidig for å starte funksjonen for prosessoroverklokking (valgfritt)

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på gjentatte ganger.

+

Flymodus

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

12

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen. Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm,

Dupliser, Utvid og Bare andre skjerm.

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Slå av lyden i de innebygde høyttalerne.

+

13

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED

(valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color .

Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på Z-tasten for å starte applikasjonen True Color .

+

True Color-valg

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på A -tasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

14

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instruksjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

15

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

CPU

428 (B) x 294 (D) x 48 (H) mm

3,8 kg

Pakke BGA

CPU-prosessortype Intel ® Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

L3-hurtigbuffer Opptil 8 MB (integrert i CPU)

Kjernebrikke

Plattformkontrollerhub Intel ® PCH-H

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

DDR4 2400/ 2133MHz

SO-DIMM-spor x 4

Opp til 64GB

Batterieliminator

Batteri

RTC-batteri

230W, 19,5V

Strømforsyning: 100–240 V, 50–60 Hz

Effekt: 19,5V 11,8A

9-celler

Ja

16

Lagring

Harddiskens formfaktor

SSD

(valgfritt)

Optisk stasjonsenhet

(valgfritt)

I/U Port

2,5” HDD

M.2 SSD NVMe PCI-e

M.2 SATA SSD

Super multi / Blu-ray / BD-skriver

USB

Mik.-inngang

Hodetelefon-ut

RJ45

HDMI x 6 (versjon 3.0) x 1 (versjon 3.1 type C) x 1 x 1 (S/PDIF-out støttes) x 1 x 1

Mini-skjermport

Kortleser

Kommunikasjonsport x 1 x 1 (SD4.0/ MMC)

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

LCD-type

Video

Grafikk

VRAM

Støttes

Støttes

Støttes

17,3" FHD

NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk støttet

GDDR5, basert på GPU-struktur

17

Webkamera

Full HD-type

Lyd

Intern høyttaler

Støttes

2 høyttalere + 1 forsterker

Sikkerhet

Klarert plattformmodul

(valgfritt)

TPM v2.0 og TPM utvidet stasjonslås støttet.

TPM vil aktiveres som standard, og vil implementeres under POST via BIOS. Denne funksjonen kan deaktiveres på BIOS-innstillingsmenyen ved behov.

TPM kan for det meste brukes sammen med Bitlocker for

å sikre at notisboken alltid er sikret.

Av hensyn til sikkerhet kan brukere bli anbefalt å bruke administrasjon av TPM- og PIN-nøkkel vekselvis eller samtidig.

18

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement