MSI Optix AG32C monitor صارف دستی

MSI Optix AG32C monitor صارف دستی
Optix ‫سری‬
LCD ‫نمایشگر‬
Optix AG32CV (3KA0)
Optix AG32C (3KA0)
‫فهرست مطالب‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری�������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫پشتیبانی فنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫انطباق ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪vi������������������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪vii��������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی�����������������������������������������������������������������������������������������������������‪vii‬‬
‫بیانیه ‪vii���������������������������������������������������������������������������������������������������������������RoHS‬‬
‫شروع به کار ����������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫محتویات بسته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نصب پایه نمایشگر�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫تنظیم نمایشگر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-4‬‬
‫نمای کلی نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-5‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه ������������������������������������������������������������������������������������������‪1-7‬‬
‫‪ii‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه ��������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫کلید ‪2-2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������OSD‬‬
‫منوی تنظیم ‪2-4������������������������������������������������������������������������������������������������������� OSD‬‬
‫ضمیمه �����������������������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫مشخصات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده�������������������������������������������������������������������������������������‪A-3‬‬
‫عیب یابی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫پیشگفتار‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری‬
‫حق نسخه برداری ‪ © Micro-Star Int’l Co., Ltd.‬کلیه حقوق محفوظ است‪ .‬آرم ‪ MSI‬یک مارک تجاری ثبت شده‬
‫‪ Micro-Star Int’l Co., Ltd‬است‪ .‬کلیه مارک ها و نام های دیگر که در اینجا درج شده اند ممکن است مارک های‬
‫تجاری دارندگان آنها باشد‪ .‬در قبال صحبت یا کامل بودن آنها هیچ ضمانتی ارائه نمی شود‪ MSI .‬از این حق برخوردار‬
‫است تا بدون اعالن قبلی هرگونه تغییری در این سند ایجاد کند‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫‪V 1.0‬‬
‫تاریخ‬
‫‪2019/12‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل در محصول و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬لطفا ً به محل‬
‫فروش مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین‪ ،‬اطالعات بیشتر در ‪https://www.msi.com/support/‬‬
‫ارائه شده است‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙ ◙سرویس‌کاری را فقط به افراد مجاز واگذار کنید‪.‬‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی دستگاه یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی‪ ،‬این دستگاه را از رطوبت و گرما دور نگه دارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار‬
‫گرفته و بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از‬
‫دوشاخه جدا نکنید‪ .‬دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود بر روی دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه‬
‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن بین ‪ 60OC‬و ‪ -20OC‬باشد‬
‫خودداری کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪ 40OC‬سانتیگراد است‪.‬‬
‫پیش از تمیز کردن دستگاه‪ ،‬دوشاخه آن را حتما ً از پریز برق جدا کنید‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬از پارچه نرم استفاده‬
‫کنید و از مصرف شوینده‌های شیمیایی صنعتی بپرهیزید‪ .‬از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری‬
‫کنید زیرا این کار سبب آسیب دیدن دستگاه یا ایجاد برق‌گرفتگی می شود‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙ ◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان عمر کاری‬
‫خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت مستهلک خود‬
‫تماس بگيرند‪.‬‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ gpcontdev@msi.com‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫★ هشدار! استفاده بیش از حد از نمایشگر احتماالً به چشم آسیب می‌رساند‪.‬‬
‫★ توصیه ها‪:‬‬
‫‪1.1‬پس از هر ‪ 30‬دقیقه استفاده از نمایشگر‪ 10 ،‬دقیقه استراحت کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کودکان زیر ‪ 2‬سال نباید از نمایشگر استفاده کنند‪ .‬برای کودکان باالی ‪ 2‬سال‪ ،‬مدت استفاده از نمایشگر باید‬
‫به کمتر از یک ساعت در روز محدود شود‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫این دستگاه با الزامات مندرج در "دستورالعمل شورا" در زمینه مجاورت که در قوانین کشورهای عضو‬
‫در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی (‪ ،)2014/30/EU‬دستورالعمل ولتاژ پایین (‪،)2014/35/EU‬‬
‫دستورالعمل )‪ ErP (2009/125/EC‬و دستورالعمل )‪ RoHS (2011/65/EU‬به آنها اشاره شده‬
‫است‪ ،‬سازگار است‪.‬‬
‫این دستگاه پس از آزمایش با استانداردهای هماهنگ "تجهیزات فناوری اطالعات" منتشر شده طبق "دستورالعمل‬
‫ژورنال رسمی اتحادیه اروپا" سازگار تشخیص داده شده است‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین‬
‫بخش ‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت‬
‫در برابر تداخل های مضر هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه‬
‫می تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید کند از آن استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت عدم نصب و استفاده‬
‫از آن مطابق با دفترچه دستورالعمل ها ممکن است تداخل مضر با ارتباطات رادیویی ایجاد کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی‬
‫مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود ندارد‪ .‬در صورت بروز تداخل مضر توسط این دستگاه در دریافت‬
‫تلویزیونی و رادیویی که با خاموش و روشن کردن دستگاه می توانید از این امر آگاه شوید‪ ،‬کاربر می تواند با استفاده از‬
‫یک یا تعداد بیشتری از روش های لیست شده در زیر نسبت به برطرف کردن تداخل اقدام کند‪:‬‬
‫■ ■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪vi‬‬
‫■ ■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■ ■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■ ■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪1.1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪2.2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫‪MSI Computer Corp.‬‬
‫‪901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA‬‬
‫‪(626)913-0828‬‬
‫‪www.msi.com‬‬
‫پیشگفتار‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا ("‪ )"EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه‬
‫‪ EC/2002/96‬که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا درآمده است‪ ،‬محصوالت "الکتریکی‬
‫و الکترونیکی" را نمی توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی‬
‫تحت پوشش ملزم به بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫بیانیه ‪RoHS‬‬
‫بیانیه مواد ‪ JIS C 0950‬ژاپن‬
‫یکی از نیازمندی های تنظیمی قوانین ژاپن‪ ،‬تعریف شده توسط ‪ ،JIS C 0950‬حکم می کند که تولید کنندگان بیانیه‬
‫های مواد را برای برخی اقالم خاص از محصوالت الکترونیکی که پس از ‪ 1‬جوالی ‪ 2006‬برای فروش می گذارند‪،‬‬
‫ارائه دهند‪.‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html‬‬
‫‪https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html‬‬
‫‪ RoHS‬هند‬
‫این محصول از "قانون ‪( 2011‬مدیریت و رسیدگی) زباله های الکترونیکی هند" تبعیت می کند و استفاده از سرب‪ ،‬جیوه‪،‬‬
‫کرومیوم شش ارزشی‪ ،‬بیفنیل ترکیب شده با برم یا اتر دیفنیل ترکیب شده با برم را که غلظت آن بیش از ‪ 0.1%‬و ‪0.01%‬‬
‫وزن کادمیوم باشد را ممنوع کرده است به جز استثنائات قید شده در برنامه ‪ 2‬از این قانون‪.‬‬
‫قانون ‪ EEE‬ترکیه‬
‫از قوانین ‪ EEE‬جمهوری ترکیه تبعیت می کند‪.‬‬
‫محدودیت اوکراین در استفاده از مواد خطرناک‬
‫این دستگاه از ملزومات قوانین فنی تایید شده توسط نشست کابینه وزارت اوکراین در تاریخ ‪ 3‬دسامبر ‪ 2008‬به شماره‬
‫‪ 1057‬در زمینه محدودیت در استفاده از برخی مواد خطرناک خاص در ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی تبعیت می کند‪.‬‬
‫‪ RoHS‬ویتنام‬
‫از تاریخ ‪ 1‬دسامبر ‪ ،2012‬تمامی محصوالت تولید شده توسط ‪ MSI‬از بخشنامه ‪ 30/2011/TT-BCT‬که به طور‬
‫موقت بر محدودیت تعداد مواد خطرناک بکار رفته در محصوالت الکترونیکی و الکتریکی نظارت دارد‪ ،‬تبعیت می کند‪.‬‬
‫‪vii‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪ .‬هنگام متصل کردن دستگاه‬
‫ها‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫مهم‬
‫•تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده اند‪ .‬شکل ظاهری نمایشگر شما ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•هیچ وسیله برنده‌ای روی نمایشگر نگذارید‪.‬‬
‫محتویات بسته‬
‫‪1.1‬نمایشگر‬
‫‪2.2‬پایه‬
‫‪3.3‬کف پایه با پیچ‬
‫‪4.4‬سیم برق‬
‫‪5.5‬کابل ‪( HDMI‬اختیاری)‬
‫‪6.6‬کابل ‪( DisplayPort‬اختیاری)‬
‫‪7.7‬کابل ‪( DVI-D‬اختیاری)‬
‫‪8.8‬راهنمای شروع سریع‬
‫‪9.9‬کارت ضمانت‬
‫* اگر هر یک از این اقالم آسیب دیده باشد یا موجود نباشد‪ ،‬باید با محل خرید یا توزیع‌کننده محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫* محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫نصب پایه نمایشگر‬
‫‪1.1‬پایه را به نمایشگر وصل کنید و با پیچ محکم کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬پوشش محافظ را نصب کنید‪.‬‬
‫مهم‬
‫نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1-3‬‬
‫تنظیم نمایشگر‬
‫نمایشگر طوری طراحی شده است تا با تنظیمات انجام شده‪ ،‬راحت ترین حالت مشاهده را داشته باشید‪.‬‬
‫مهم‬
‫هنگام تنظیم نمایشگر‪ ،‬به صفحه نمایش دست نزنید‪.‬‬
‫‪O‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-5‬‬
‫شروع به کار‬
‫نمای کلی نمایشگر‬
‫‪6‬‬
‫‪M‬‬
‫‪E‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید منو‬
‫‪2‬‬
‫کلید انتخاب‬
‫‪3‬‬
‫کلید انتخاب‬
‫‪4‬‬
‫کلید ورود‬
‫‪5‬‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫‪6‬‬
‫نشانگر ‪:LED‬‬
‫آبی‪ :‬روشن‬
‫آبی چشمک‌زن‪ :‬آماده‌باش‬
‫‪1-6‬‬
‫‪7‬‬
‫پورت ‪DVI-D‬‬
‫‪8‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫‪9‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪10‬‬
‫سوکت برق‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه‬
‫‪1.1‬رایانه را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کابل ‪ DVI-D/HDMI/DisplayPort‬را از نمایشگر به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬رابط برق و سیم برق نمایشگر را آماده کنید‪( .‬تصویر ‪.)A‬‬
‫‪4.4‬رابط برق را به فیش برق نمایشگر وصل کنید‪( .‬شکل ‪)B‬‬
‫‪5.5‬سیم برق را به پریز برق وصل کنید‪( .‬شکل ‪)C‬‬
‫‪ 6.6‬نمایشگررا روشن کنید‪( .‬شکل ‪)D‬‬
‫‪7.7‬کامپیوتر را روشن کنید تا نمایشگر به صورت خودکار منبع سیگنال را تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره راه‌اندازی ‪ OSD‬ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫این نمایشگر دارای مجموعه کلید ‪ OSD‬است که منوی روی صفحه (‪ )OSD‬را کنترل می کند‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪2-2‬‬
‫‪M‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫بدون وارد شدن به منوی ‪ OSD‬می توانید از این کلیدهای ‪ OSD‬به عنوان کلیدهای موقت برای تنظیمات سریع استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫عملکرد‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫■ ■برای وارد کردن این تنظیم‪ ،‬دکمه‬
‫■■‬
‫یا‬
‫■ ■دکمه ‪E‬‬
‫را برای انتخاب کردن فشار دهید‪.‬‬
‫را برای تأیید و خارج شدن فشار دهید‪.‬‬
‫‪( Screen Assistance‬دستیار ■ ■برای وارد کردن این تنظیم‪ ،‬دکمه‬
‫صفحه)‬
‫■■‬
‫یا‬
‫■ ■دکمه ‪E‬‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫■■‬
‫‪E‬‬
‫■ ■دکمه ‪E‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫را برای انتخاب کردن فشار دهید‪.‬‬
‫را برای تأیید و خارج شدن فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای وارد کردن این تنظیم‪ ،‬دکمه ‪E‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫را برای انتخاب کردن فشار دهید‪.‬‬
‫را برای تأیید و خارج شدن فشار دهید‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫منوی تنظیم ‪OSD‬‬
‫دکمه ‪M‬‬
‫‪E‬‬
‫را فشار دهید تا منوی روی صفحه اصلی (‪ )OSD‬ظاهر شود‪ .‬در صفحه نمایش داده شده‪ ،‬از دکمه های‬
‫‪ M‬برای تنظیم عملکردهای دلخواه متناسب با سلیقه تان استفاده کنید‪.‬‬
‫عملکرد این کلیدهای ‪ OSD‬مانند زیر است‪.‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫‪M‬‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫■ ■خروج از منو جاری‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم رو به باال در مقادیر عملکرد‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم رو به پایین در مقادیر عملکرد‬
‫‪E‬‬
‫‪2-4‬‬
‫■ ■وارد شدن به منوهای فرعی‬
‫■ ■تایید انتخاب یا تنظیم‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( GAMINGg g‬بازی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫(حالت بازی)‬
‫‪( Night Vision‬دید‬
‫در شب)‬
‫شرح‬
‫حالت کاربر‪.‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫‪FPS‬‬
‫حالت بازی تیراندازی شخص اول‪.‬‬
‫‪( Racing‬مسابقه)‬
‫‪RTS‬‬
‫حالت بازی مسابقه‪.‬‬
‫حالت بازی راهبردی‪.‬‬
‫‪RPG‬‬
‫حالت بازی ‪.RPG‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی‌ترین)‬
‫■ ■این عملکرد روشنایی زمینه را بهینه سازی می کند و برای‬
‫بازی‌های ‪ FPS‬پیشنهاد می‌شود‪.‬‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "زمان واکنش" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪A.I.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫(زمان واکنش)‬
‫‪( Fast‬سریع)‬
‫‪( Fastest‬سریع‌ترین)‬
‫‪Zero Latency‬‬
‫(تاخیر صفر)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(سرعت تازه سازی)‬
‫‪Location‬‬
‫(مکان)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( ON‬روشن)‬
‫چپ باال‬
‫راست باال‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫‪Customize‬‬
‫(شخصی سازی‬
‫کردن)‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■کاربر می‌تواند این گزینه را در هر حالت‪ ،‬در هر منبع ورودی و‬
‫با هر وضوح و سرعت‌تازه‌سازی صفحه تنظیم کند‪.‬‬
‫■در صورت فعال شدن ‪ ،FreeSync‬گزینه تاخیر صفر باید‬
‫روی "روشن" تنظیم شود‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "سرعت تازه‌سازی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ "چپ باال" مکان پیش‌فرض "سرعت تازه‌سازی" است‪ .‬مکان را‬
‫می‌توان از "منو ‪ "OSD‬تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪Location‬‬
‫(مکان)‬
‫شرح‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "ساعت زنگ‌دار" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■ "چپ باال" مکان پیش‌فرض "ساعت زنگ‌دار" است‪ .‬کاربر‬
‫می‌تواند مکان دلخواه را انتخاب کند‪.‬‬
‫چپ باال‬
‫راست باال‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫‪Customize‬‬
‫(شخصی سازی‬
‫کردن)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪00:01~99:59‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪30:00‬‬
‫‪45:00‬‬
‫‪60:00‬‬
‫‪None Screen Assistance‬‬
‫(دستیارصفحه)‬
‫(هیچکدام)‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "دستیار صفحه" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪( Icon‬آیکون)‬
‫‪Position‬‬
‫(موقعیت)‬
‫‪Reset‬‬
‫(بازنشانی)‬
‫‪FreeSync‬‬
‫■ ■‪ FreeSync‬از گسستگی صفحه جلوگیری می‌کند‪.‬‬
‫■ ■پیش‌فرض ‪ DisplayPort‬یا ‪ HDMI‬مقدار "روشن" است و‬
‫آن را می‌توان در هر حالتی و با هر وضوح‪ ،‬منبع ورودی و‬
‫سرعت تازه‌سازی صفحه روشن‪/‬خاموش کرد‪.‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫‪2-6‬‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪( Professionalg g‬حرفه‌ای)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪( Pro Mode‬حالت‬
‫‪)Pro‬‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫حالت پیش‌فرض‪ .‬کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Reader‬خواننده)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Eye Saver‬محافظ‬
‫چشم)‬
‫‪( Cinema‬سینما)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Designer‬طراح)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪HDCR‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Image‬‬
‫‪Enhancement‬‬
‫(تقویت تصویر)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Weak‬ضعیف)‬
‫‪( Medium‬متوسط)‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی‌ترین)‬
‫■ ■محافظ چشم از چشم شما در برابر نور آبی محافظت می‌کند‪" .‬محافظ‬
‫چشم" در صورت فعال بودن دمای رنگ صفحه را بر روی تابش‬
‫زردتر تنظیم می‌کند‪.‬‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "محافظ چشم" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■اگر "حالت ‪ "Pro‬بر روی "خواننده" تنظیم شود‪ ،‬الزم است که "محافظ‬
‫چشم" را فعال کنید‪.‬‬
‫■ ■کاربران می‌توانند ‪ HDCR‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■‪ HDCR‬کیفیت تصویر را با افزایش کنتراست تصاویر بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫■ ■اگر ‪ HDCR‬بر روی "روشن" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "روشنایی"‬
‫خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫■ ■ "تقویت تصویر" کیفیت لبه‌های تصویر را برای افزایش دقت بهبود‬
‫می‌بخشد‪.‬‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "تقویت تصویر" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Imageg g‬تصویر)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫‪0-100‬‬
‫■ ■کاربر می‌تواند "روشنایی" را در حالت "کاربر" ‪RTS، RPG‬‬
‫و "خواننده" تنظیم کند‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫(کنتراست)‬
‫‪0-100‬‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "کنتراست" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫(وضوح)‬
‫‪0-5‬‬
‫■ ■کاربران می‌توانند "تیزی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■ "وضوح" شفافیت و جزییات تصویر را بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Temperature‬‬
‫(درجه رنگ)‬
‫‪( Cool‬سرد)‬
‫■ ■پیش‌فرض "دمای رنگ" مقدار "طبیعی" است‪.‬‬
‫■ ■کاربر می‌تواند "دمای رنگ" را در حالت "سفارشی" تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Normal‬طبیعی)‬
‫‪( Warm‬گرم)‬
‫‪Customization‬‬
‫(سفارشی سازی)‬
‫‪R (0‬‬‫)‪100‬‬
‫‪G (0‬‬‫)‪100‬‬
‫‪B (0‬‬‫)‪100‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫(اندازه صفحه)‬
‫‪( Auto‬خودکار)‬
‫‪4:3‬‬
‫■ ■کاربر می‌تواند "اندازه صفحه" را در هر حالت و با هر وضوح و‬
‫سرعت‌تازه‌سازی صفحه تنظیم کند‪.‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪2-7‬‬
‫‪( Input Sourceg g‬منبع ورودی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪DVI‬‬
‫شرح‬
‫کاربران می‌توانند "منبع ورودی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪( Hot Keyg g‬کلید موقت)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫چپ ‪ /‬راست ‪ /‬ورود‬
‫■ ■مقدار پیش‌فرض دکمه "چپ" گزینه "حالت بازی" است‪.‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫■ ■مقدار پیش‌فرض دکمه "راست" گزینه "دستیار صفحه" است‪.‬‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی) ■ ■مقدار پیش‌فرض دکمه "ورود" گزینه "منبع ورودی" است‪.‬‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪( Alarm Clock‬ساعت‬
‫زنگ‌دار)‬
‫‪( Input Source‬منبع‬
‫ورودی)‬
‫‪( Refresh Rate‬سرعت‬
‫تازه سازی)‬
‫‪Information on Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫شرح‬
‫‪( Settingg g‬تنظیم)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫‪繁體中文‬‬
‫■ ■مقدار پیش‌فرض "زبان" گزینه "انگلیسی" است‪.‬‬
‫■ ■کاربر برای تایید و اعمال تنظیم "زبان" باید دکمه "میانی" را فشار دهد‪.‬‬
‫■ ■ "زبان" تنظیم مستقلی است‪ .‬تنظیم زبان خود کاربر بر مقدار‬
‫پیش‌فرض کارخانه اولویت دارد‪ .‬اگر کاربر گزینه "بازنشانی" را بر‬
‫روی "بله" تنظیم کند‪" ،‬زبان" تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪日本語‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪ไทย‬‬
‫‪Bahasa Indonesia‬‬
‫‪हिन्दी‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫(زبان‌های دیگر به زودی‬
‫افزوده می‌شود)‬
‫‪2-8‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫(شفافیت)‬
‫‪5~0‬‬
‫کاربران می‌توانند "شفافیت" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪OSD Time Out‬‬
‫(وقفه ‪)OSD‬‬
‫‪30~5‬‬
‫کاربران می‌توانند "وقفه ‪ "OSD‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪( LED‬چراغ ‪)LED‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪Power Button‬‬
‫(دکمه روشن‪-‬خاموش)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Standby‬آماده‌باش)‬
‫■ ■کاربر می‌تواند ‪ LED‬را بر روی "روشن " یا "خاموش " تنظیم کند‪.‬‬
‫■ ■حالت پیش فرض روی روشن است‪.‬‬
‫■ ■‪ Optix AG32C‬پشتیبانی می‌شود‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Information on‬‬
‫‪( Screen‬اطالعات‬
‫روی صفحه)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪( YES‬بله)‬
‫‪( NO‬خیر)‬
‫■اگر دکمه روشن‪/‬خاموش بیش از ‪ 5‬ثانیه فشرده بماند‪ ،‬نمایشگر‬
‫خاموش می‌شود‪.‬‬
‫■کاربر می‌تواند وضعیت نیرو را در هنگام خاموش بودن نمایشگر‬
‫تنظیم کند‪.‬‬
‫■اگر روی «خاموش» تنظیم شود‪ ،‬نمایشگر کامالً خاموش می‌شود‪.‬‬
‫■اگر روی «آماده‌باش» تنظیم شود‪ ،‬فقط پانل و نور پس‌زمینه خاموش‬
‫می‌شوند ولی نمایشگر را می‌توان همچنان با تشخیص ‪ OS‬فعال‬
‫کرد‪ .‬بدین‌ترتیب از تازه‌سازی آیکون‌های دسکتاپ و صفحه جلوگیری‬
‫می‌شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات مربوط به وضعیت نمایشگر در سمت راست صفحه نشان‬
‫داده می شود‪.‬‬
‫■ ■کاربران می توانند اطالعات روی صفحه را فعال یا غیرفعال کنند‪.‬‬
‫حالت پیش فرض روی خاموش است‪.‬‬
‫کاربر می‌تواند در هر حالتی "بازنشانی" را اجرا کند و تنظیمات را به‬
‫مقادیر اولیه "پیش‌فرض ‪ "OSD‬بازگرداند‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫ضمیمه‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫)‪Optix AG32CV (3KA0) / Optix AG32C (3KA0‬‬
‫مدل‬
‫اندازه‬
‫‪ 31.5‬اینچ‬
‫انحنا‬
‫‪1800R‬‬
‫نوع پنل‬
‫‪VA‬‬
‫وضوح‬
‫‪ 165@ 1080 × 1920‬هرتز‬
‫نسبت تصویر‬
‫‪16:9‬‬
‫روشنایی (نیت)‬
‫‪250‬‬
‫نسبت کنتراست‬
‫‪3000:1‬‬
‫سرعت تازه سازی‬
‫‪165Hz‬‬
‫زمان واکنش‬
‫‪ 1‬میلیون ثانیه‬
‫رابط ورودی‬
‫‪DVI-D x 1، HDMI 2.0 x1، DP x1‬‬
‫زاویه دید‬
‫‪A-2‬‬
‫‪(178°‬افقی) ‪(178° ،‬عمودی)‬
‫‪DCI-P3/ sRGB‬‬
‫‪85% / 115%‬‬
‫پردازش سطحی‬
‫ضد درخشندگی‬
‫رنگ های صفحه‬
‫) ‪16.7M (8 bit‬‬
‫نوع نیرو‬
‫آداپتور برق خارجی‬
‫مشخصات آداپتور‬
‫مدل‪SOY-1200500 / SUN-1200500 :‬‬
‫ورودی برق‬
‫‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت برق متناوب‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‪ 1.7 ،‬آمپر‬
‫خروجی برق‬
‫‪ 12‬ولت ‪ 5 ،‬آمپر‬
‫تنظیم (کجی)‬
‫‪10° ~ °-5‬‬
‫■ ■نوع صفحه‪ 100 × 100 :‬میلی متر‬
‫■ ■نوع پیچ‪ M4x10 :‬میلی متر‬
‫‪e e‬قطر دندانه‪mm 4 :‬‬
‫‪e e‬گام دندانه‪mm 0.7 :‬‬
‫‪e e‬طول دندانه‪mm 10 :‬‬
‫پایه ‪VESA‬‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫وزن خالص‬
‫محیط‬
‫‪ 212.5 × 509.55 × 710.38‬میلی‌متر‬
‫‪ 6.62‬کیلوگرم (خالص)‪ 8.94 ،‬کیلوگرم (ناخالص)‬
‫عملیاتی‬
‫دما‪ 0 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 20% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫ارتفاع‪ 0 :‬تا ‪ 5000‬متر‬
‫ذخیره سازی‬
‫دما‪ 20- :‬تا ‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫ضمیمه‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده‬
‫استاندارد‬
‫‪VGA‬‬
‫حالت ‪Dos‬‬
‫وضوح‬
‫)‪Optix AG32CV (3KA0) / Optix AG32C (3KA0‬‬
‫‪HDMI / DP‬‬
‫‪DVI-D‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 67‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 72‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 720x400‬در ‪ 70‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 720x480‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 720x576‬در ‪ 50‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 56‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 72‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x768‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x768‬در ‪ 70‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x768‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1280x1024‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1280x1024‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪WXGA+‬‬
‫‪ 1440x900‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪WSXGA+‬‬
‫‪ 1680x1050‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪Full HD‬‬
‫‪ 1920x1080‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1920x1080‬در ‪ 120‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1920x1080‬در ‪ 144‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1920x1080‬در ‪ 165‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪720P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪1080P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1080P‬در ‪ 120‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪SVGA‬‬
‫‪XGA‬‬
‫‪SXGA‬‬
‫وضوح زمانبندی ‪480P‬‬
‫ویدیو‬
‫‪576P‬‬
‫‪A-3‬‬
‫عیب یابی‬
‫‪ LED‬برق خاموش است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■از درستی نصب کارت گرافیک رایانه مطمئن شوید‪.‬‬
‫■مطمئن شوید که رایانه و نمایشگر به پریز برق متصل و روشن هستند‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■ممکن است رایانه در حالت آماده به کار باشد‪ .‬برای فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه‌ای را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه یا موقعیت تصویر درست نیست‪.‬‬
‫برای تنظیم رایانه بر روی مقدار متناسب با نمایشگر‪ ،‬به "حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ Plug & Play‬وجود ندارد‪.‬‬
‫‪A-4‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از سازگاری رایانه و کارت گرافیک با قابلیت ‪ Plug & Play‬مطمئن شوید‪.‬‬
‫نمادها‪ ،‬فونت یا تصویر مبهم‪ ،‬تار یا دچار مشکل رنگ است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■از کابل رابط تصویر استفاده نکنید‪.‬‬
‫■روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■رنگ ‪ RGB‬یا دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■خمیدگی پینها در کانکتور کابل سیگنال را بررسی کنید‪.‬‬
‫تصویر نمایشگر سوسو می‌زند یا موج‌دار است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■سرعت تازه‌سازی را طوری تغییر دهید که با قابلیت‌های نمایشگر سازگار باشد‪.‬‬
‫■درایور کارت گرافیک را به‌روز کنید‪.‬‬
‫■نمایشگر را از دستگاه‌های برقی که ممکن است سبب تداخل الکترومغناطیسی (‪ )EMI‬شوند‪ ،‬دور کنید‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement