MSI Optix G241 monitor Používateľská príručka

MSI Optix G241 monitor Používateľská príručka | Manualzz

Optix sorozat

LCD-monitor

Optix G241 (3BA4)

Optix G271 (3CB5)

ii

Tartalomjegyzék

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés ������������������������������������������� iii

Átdolgozás �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Műszaki támogatás ������������������������������������������������������������������������������������������������� iii

Biztonsági utasítások ����������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-megfelelőség �����������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat �����������������������������������vi

WEEE-nyilatkozat ��������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Vegyi anyagokról szóló információ �������������������������������������������������������������������������vii

RoHS nyilatkozat ����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Első lépések ����������������������������������������������������������������������������������� 1-1

A csomag tartalma ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

A monitorállvány felszerelése ������������������������������������������������������������������������������ 1-3

A monitor beállítása �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

A monitor áttekintése ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez �������������������������������������������������������� 1-8

OSD beállítás ��������������������������������������������������������������������������������� 2-1

Navi Key (Navigációs billentyű) ���������������������������������������������������������������������������� 2-2

Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel �������������������������������������������������������� 2-5

Függelék ���������������������������������������������������������������������������������������� A-1

Műszaki adatok ���������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Előre beállított kijelzőmódok �������������������������������������������������������������������������������� A-3

Hibaelhárítás �������������������������������������������������������������������������������������������������������� A-4

Előszó iii

ii

Előszó

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Minden jog fenntartva� Az útmutatóban használt

MSI embléma a Micro-Star Int’l Co�, Ltd� bejegyzett védjegye� Minden egyéb jelzés

és név a megfelelő tulajdonosok védjegye lehet� Az útmutató pontosságát és hiánytalanságát illetően nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát� Az

MSI fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa�

Átdolgozás

Átdolgozás

V1�0

Dátum

2019/11

Műszaki támogatás

Ha probléma merülne fel a termékkel kapcsolatban, és a felhasználói útmutató nem tartalmaz megoldást rá, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta� Egy másik lehetőségként látogasson el a https://www�msi�com/support/ weboldalra további útmutatásért� iii

iv

Biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat�

Tegyen eleget a monitoron feltüntetett és a felhasználói útmutatóban előforduló minden figyelmeztetésnek és utasításnak�

Bízza a javítást szakemberre�

Őrizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a későbbi tájékozódás céljából�

A tűz és áramütés megelőzése érdekében tartsa távol a monitort a nedvességtől

és magas hőmérséklettől�

Az üzembe helyezéshez tegye a monitort stabil, vízszintes felületre�

Mielőtt a monitort csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és

100–240 V közötti értékre van állítva� Ne hatástalanítsa a dugó földelő

érintkezőjét� A monitornak földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia�

Amennyiben a monitort hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a monitor ne fogyasszon áramot�

A monitoron lévő ventilátor a szellőzést szolgálja, és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a monitor� Ne zárja el a ventilátor nyílását�

Ne hagyja a monitort olyan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60

O magasabb vagy -20

O

C-nál alacsonyabb, mivel a monitor károsodhat�

C-nál

MEGJEGYZÉS: A készülék maximális üzemi hőmérséklete 40

O

C�

A monitor tisztításakor feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót� A monitor tisztításához ne használjon vegyszert, hanem csak egy puha rongydarabot� Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásba, mivel ez károsíthatja a monitort, és

áramütést okozhat�

Előszó v

iv

Előszó

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni� Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre�

Tartsa távol a monitortól az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat�

Amennyiben az alábbi körülmények közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a monitort egy szakemberrel:

A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült�

Folyadék ömlött a monitorba�

A monitor nedvességnek lett kitéve�

A monitor nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes

állapotba hozni a Felhasználói útmutatónak megfelelően�

A monitort elejtették, és megsérült�

A monitoron sérülések nyilvánvaló jelei láthatók�

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti

üzemmódban

A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata

Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható

Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való

ösztönzés

Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően

Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Környezetvédelmi programok

A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki�

Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani

és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal�

Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az

MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót�

A felhasználók ezenkívül a gpcontdev@msi�com címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével, újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért� v

★ Figyelem! A képernyők túlzott használata hatással lehet a látására�

★ Ajánlások:

1�

A kijelző használata közben tartson 30 percenként egy-egy 10 perces szünetet�

2�

2 év alatti gyermekek ne nézzék a kijelzőt� A 2 éves vagy ennél idősebb gyermekek esetében a kijelző használatát napi maximum egy órára korlátozza�

vi

CE-megfelelőség

A monitor megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelv (2014/30/EU), a kisfeszültségi irányelv (2014/35/EU), az ErP-irányelv (2009/125/EK) és a RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek� Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a monitor megfelel az Európai Unió Hivatalos

Lapjának irányelveiben közzétett, információtechnológiai berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványoknak�

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15� szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek� E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen� A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat� Ha nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel� Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia� Ha a készülék a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:

Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát�

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot�

Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra�

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől�

1� megjegyzés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse�

2� megjegyzés

Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget�

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15� részében foglaltaknak� A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1� az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

2� az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet�

MSI Computer Corp�

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www�msi�com

Előszó vii

vi

Előszó

WEEE-nyilatkozat

Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012/19/EU sz� irányelve (amely 2005� augusztus 13-án lépett hatályba) előírja, hogy az „elektromos és elektronikus” berendezések

összetevőit nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegű termékeket, miután a termékek hasznos élettartama lejárt�

Vegyi anyagokról szóló információ

Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő oldalon: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

RoHS nyilatkozat

Japán JIS C 0950 anyagnyilatkozat

Egy japán jogszabály a JIS C 0950 szabvány szerint előírja, hogy a gyártók a

2006� július 1-jét követően eladásra kínált elektronikus termékekre vonatkozóan anyagnyilatkozatot kötelesek adni� https://www�msi�com/html/popup/csr/cemm_jp�html https://tw�msi�com/html/popup/csr_tw/cemm_jp�html

Indiai RoHS

Ez a termék megfelel az „India E-waste (Management and Handling) Rule 2016” szabálynak és tiltja az ólom, higany, hatvegyértékű króm, polibrómozott bifenil- és polibrómozott difenil-éterek használatát 0,1 tömeg%-ot meghaladó mértékben, illetve kadmiumnál 0,01 tömeg%-ot meghaladó mértékben, a Szabály 2� mellékletében szereplő kivételekkel�

Törökországi EEE-szabályozás

Megfelel a Török Köztársaság EEE-szabályozásának

Veszélyes anyagok korlátozása Ukrajnában

A berendezés megfelel az Ukrán Miniszteri Tanács által 2008� december 3-án jóváhagyott 1057� számú Műszaki Jogszabály előírásainak, az elektromos és elektronikus berendezésekben használt egyes veszélyes anyagok korlátozása tekintetében�

Vietnami RoHS

2012� december 1-jétől az MSI által gyártott valamennyi termék megfelel a 30/2011/

TT-BCT számú körlevél előírásainak, amely ideiglenesen korlátoz számos veszélyes anyag jelenlétét az elektronikus és elektromos termékekben� vii

1

Első lépések

Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja be� Eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése érdekében használjon földelést biztosító csuklószorítót�

FONTOS

A képek csak illusztrációk� A monitor külső megjelenése eltérő lehet�

A monitoron ne használjon éles tárgyakat�

1-2

A csomag tartalma

1� Monitor

2� Állvány

3� Talpállvány (csavarral)

4� Hálózati adapter és tápkábel

5� HDMI-kábel (opcionális)

6� DisplayPort-kábel (opcionális)

7� Gyors üzembehelyezési útmutató

8� Garanciakártya

* Ha a csomagban lévő tételek bármelyike sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta�

* A csomag tartalma országonként eltérő lehet�

Első lépések

1-3

1-2

Első lépések

A monitorállvány felszerelése

FONTOS

Helyezze a monitort egy puha, biztonságos felületre, nehogy a kijelzőpanel megkarcolódjon�

1� Illessze az állvány reteszeit a monitorhoz�

2� Húzza meg az állványban lévő csavarokat�

3� Csatlakoztassa a talpat az állványhoz, és húzza meg a talphoz tartozó csavart a talp rögzítéséhez�

1

1-3

2

3

4� Illessze a reteszekhez a VESA-fedelet�

5�

4

1-4

6�

7�

FONTOS

Az állvány felszereléséhez rendelkezésre álló nyílások fali szereléshez is használhatóak� A megfelelő fali szerelőkészletet illetően érdeklődjön a viszonteladónál�

Első lépések

1-5

1-4

Első lépések

A monitor beállítása

Ez a monitor a kényelmes megtekintés jegyében lett megtervezve különféle beállítási lehetőségekkel�

FONTOS

Ügyeljen arra, hogy a monitor beállítása közben ne nyomja meg a kijelzőpanelt�

-5

O

20

O

1-5

1-6

A monitor áttekintése

2 3

1

4 5

6

7

Első lépések

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Főkapcsoló gomb

Tápcsatlakozó aljzat

HDMI-port

DisplayPort

Fejhallgató aljzat

Navigációs billentyű

Kensington zár

Első lépések

1-7

1-8

A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

1� Kapcsolja ki a számítógépét�

2� Csatlakoztassa a HDMI/DisplayPort-kábelt a monitor és a számítógép közé�

3� Állítsa össze a monitor hálózati adapterét és tápkábelét� ("A" ábra)

4� Csatlakoztassa a hálózati adaptert a monitor tápcsatlakozó aljzat� ("B" ábra)

5� Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba� ("C" ábra)

6� Kapcsolja be a monitort� ("D" ábra)

7� Kapcsolja be a számítógépet, és a monitor automatikusan észlelni fogja a jelforrást�

B

A

C

D

Első lépések

PB

OSD beállítás

Ez a fejezet az OSD beállítására vonatkozó fontos tudnivalókat ismerteti�

FONTOS

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak�

2

Navi Key (Navigációs billentyű)

A monitoron egy navigációs billentyű található� Ez egy többirányú vezérlőbillentyű, amely a képernyőn megjelenő (OSD) menüben történő navigálást segíti�

Navigációs billentyű

2-2

A navigációs billentyű alapértelmezett beállításai a következők�

Navigációs billentyű

Középső gomb

Gyorsgomb

(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)

OSD-főmenü

Alapvető műveletek

(ha az OSD-menü BE van kapcsolva)

■ Belépés az almenükbe

■ A kiválasztott elem vagy beállítás megerősítése

OSD beállítás

2-3

2-2

OSD beállítás

Navigációs billentyű

Fel

Le

Bal

Jobb

Gyorsgomb

(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)

Game Mode (Játék mód)

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja a kiválasztást, és kiléphet a menüből�

■ A Fel és a Le gomb megnyomásával elvégezheti a beállítást�

■ A Bal gomb megnyomásával visszavonhatja az előnézetet,

és kiléphet a menüből, anélkül hogy módeffektust alkalmazna�

Screen Assistance

(Képernyősegítség)

Alarm Clock

(Ébresztőóra)

Input Source

(Bemeneti forrás)

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja a kiválasztást, és kiléphet a menüből�

■ A Fel és a Le gomb megnyomásával elvégezheti a beállítást�

■ A Bal gomb megnyomásával visszavonhatja az előnézetet, és kiléphet a menüből�

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja a kiválasztást, és kiléphet a menüből�

■ A Fel és a Le gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt elemet�

■ A Bal gomb megnyomásával visszavonhatja az előnézetet, és kiléphet a menüből�

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja a kiválasztást, és kiléphet a menüből�

■ A Fel és a Le gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt elemet�

■ A Bal gomb megnyomásával kiléphet a menüből�

Alapvető műveletek

(ha az OSD-menü BE van kapcsolva)

■ Funkciómenük és elemek kiválasztása

■ Lehetővé teszi a funkcióértékek felfelé történő módosítását

■ Funkciómenük és elemek kiválasztása

■ Lehetővé teszi a funkcióértékek lefelé történő módosítását

■ Funkciómenük és elemek kiválasztása

■ Kilépés az aktuális menüből

■ Funkciómenük és elemek kiválasztása

■ Belépés az almenükbe

2-3

2-4

A felhasználók megnyithatják az OSD-menüt, ahol testreszabhatják a saját navigációs gyorsbillentyűiket�

Az alábbi gyorsbillentyűk is rendelkezésre állnak�

Navigációs gyorsbillentyűk

Brightness

(Fényerő)

Műveletek

■ A középső gomb megnyomásával elmentheti az

értéket, és kiléphet a menüből�

■ A Fel és a Le gomb megnyomásával elvégezheti a beállítást�

■ A Bal gomb megnyomásával visszavonhatja az előnézetet, és kiléphet a menüből�

Refresh Rate

(Frissítési sebesség)

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja a kiválasztást, és kiléphet a menüből�

■ A Jobb gomb megnyomásával bekapcsolhatja, a

Bal gomb megnyomásával pedig kikapcsolhatja ezt a funkciót�

Information on Screen

(Képernyőn látható információ)

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja a kiválasztást, és kiléphet a menüből�

■ A Jobb gomb megnyomásával bekapcsolhatja, a

Bal gomb megnyomásával pedig kikapcsolhatja ezt a funkciót�

OSD beállítás

2-5

2-4

OSD beállítás

Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel

A navigációs billentyű középső gombjának megnyomásával elindíthatja a képernyőn megjelenő (OSD) főmenüt� A Fel, Le, Bal és Jobb gomb használatával beállíthatja a kívánt funkciómenüket az igényeinek megfelelően� h

GAMING (JÁTSZÁS)

1� szintű menü

Game Mode (Játék mód)

Night Vision

(Éjszakai látás)

Response Time

(Válaszidő)

2�/3� szintű menü Leírás

User (Felhasználó)

FPS

Racing (Verseny)

RTS

A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

RPG A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az előnézetüket�

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust�

OFF (Ki)

Normal (Normál)

Strong (Erős)

■ Ez a funkció optimalizálja az alapvető fényerőt

és FPS játékokhoz ajánlott�

Strongest (Legerősebb)

A�I�

Normal (Normál)

Fast (Gyors)

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a válaszidőt�

■ A Válaszidő szürkén jelenik meg, ha az

Mozgás miatti elmosódottság korrigálása engedélyezett�

Fastest (Leggyorsabb)

2-5

2-6

1� szintű menü

Anti Motion Blur

(Elmosódás javítása)

Refresh Rate

(Frissítési sebesség)

2�/3� szintű menü

(OFF) (KI)

(ON) (BE)

Location

(Hely)

OFF (KI)

ON (BE)

Bal felső

Jobb felső

Bal alsó

Jobb alsó

Alarm Clock

(Ébresztőóra)

Screen Assistance

(Képernyősegítség)

Location

(Hely)

Bal felső

Jobb felső

Bal alsó

Jobb alsó

OFF (KI)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Nincs)

00:01~99:59

Icon (Ikon)

Leírás

■ Ha a Mozgás miatti elmosódottság korrigálása engedélyezve van, akkor a Fényerő nem engedélyezhető, és kiszürkítve jelenik meg�

■ A Válaszidő szürkén jelenik meg, ha az

Mozgás miatti elmosódottság korrigálása engedélyezett�

■ A Válaszidő KI értékre állítandó, ha az Adaptív szink� beállítása BE�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a képfrissítési sebességet�

■ Az alapértelmezett képfrissítési sebesség helye a bal felső sarok� A helyet az OSDmenüben módosíthatja� A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a képfrissítési sebesség helyét�

■ Ez a monitor az operációs rendszerben beállított képfrissítési sebességet követi és alkalmazza�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az ébresztőórát�

■ A kívánt időpont beállítása után a középső gomb megnyomásával aktiválhatja az időzítőt�

■ Az ébresztőóra alapértelmezett helye a bal felső� A felhasználók kiválaszthatják az igényeiknek megfelelő helyet�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a képernyősegítséget�

■ A képernyősegítség alapértelmezett beállítása a Nincs�

FreeSync

(OFF) (KI)

(ON) (BE)

■ A FreeSync megakadályozza a képtörést�

■ A DisplayPort vagy HDMI alapértelmezett beállítása KI, és bármelyik módban, illetve bármilyen felbontás, bemeneti forrás

és képfrissítési sebesség esetén BE/KI kapcsolható

■ A Mozgás miatti elmosódottság korrigálása letiltásra kerül, ha a FreeSync engedélyezett�

OSD beállítás

2-7

2-6

OSD beállítás h

Professional (Professzionális)

1� szintű menü

Pro Mode

(Professzionális mód)

Eye Saver

(Szem kímélése)

HDCR

Anti Motion Blur

(Elmosódás javítása)

Image

Enhancement

(Képjavítás)

2� szintű menü

User (Felhasználó)

Reader (Olvasó)

Cinema (Mozi)

Leírás

Alapértelmezett mód� A felhasználó módosíthatja az

összes elemet�

A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

Designer (Tervező) A felhasználó módosíthatja az összes elemet�

■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az előnézetüket�

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust�

(OFF) (KI)

(ON) (BE)

(OFF) (KI)

(ON) (BE)

(OFF) (KI)

(ON) (BE)

■ Az Szem kímélése megvédi a szemét a kék fény ellen�

Ha engedélyezve van, az Szem kímélése funkció egy sárgásabb árnyalatú fényre módosítja a képernyő színhőmérsékletét�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a szem kímélését�

■ Ha a Professzionális mód beállításhoz a Olvasó van kiválasztva, akkor kötelezően engedélyezni kell az

Szem kímélése funkciót�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a

HDCR-t�

■ A HDCR növeli a képek kontrasztját, amivel javítja a képminőséget�

■ Ha a HDCR beállítás BE értékre van állítva, akkor a

Fényerő kiszürkítve látható�

■ A HDCR-t és az Mozgás miatti elmosódottság korrigálása funkciót nem lehet egyszerre engedélyezni�

■ Ha az Mozgás miatti elmosódottság korrigálása engedélyezve van, akkor a HDCR és a Fényerő nem engedélyezhető, és kiszürkítve jelenik meg�

■ A Válaszidő szürkén jelenik meg, ha az Mozgás miatti elmosódottság korrigálása engedélyezett�

■ A Válaszidő KI értékre állítandó, ha az Adaptív szink� beállítása BE�

OFF (KI)

Weak (Gyenge)

Medium (Közepes)

Strong (Erős)

Strongest

(Legerősebb)

■ A képjavítási funkcióval korrigálhatja a képek széleit az

élek kontrasztjának javítása érdekében�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a képjavítási funkciót�

2-7

2-8 h

Image (Kép)

1� szintű menü

Brightness

(Fényerő)

2�/3� szintű menü

0-100

Contrast (Kontraszt) 0-100

Sharpness

(Élesség)

0-5

Color Temperature

(Színhőmérséklet)

Cool (Hideg)

Normal (Normál)

Warm (Meleg)

Customization

(Testreszabás)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Képernyőméret)

Auto (Automata)

4:3

16:9

Leírás

■ A felhasználók Felhasználói, RTS, RPG és

Olvasó módban módosíthatják a fényerőt�

■ Ha az Mozgás miatti elmosódottság korrigálása vagy a HDCR engedélyezve van, akkor a Fényerő kiszürkítve látható�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a kontrasztot�

■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az élességet�

■ Az élesség javítja a képek tisztaságát és részletezettségét�

■ A színhőmérséklet alapértelmezett beállítása a Normál�

■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az előnézetüket�

■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust�

■ A flelhasználók testreszabási módban módosíthatják a színhőmérsékletet�

■ A felhasználók bármelyik módban, illetve bármilyen felbontás vagy képfrissítési sebesség esetén módosíthatják a képernyőméretet�

■ Az alapértelmezett érték az Automata� h

Input Source (Bemeneti forrás)

1� szintű menü

HDMI1

HDMI2

DP

2�/3� szintű menü Leírás

A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a bemeneti forrást� h

Navi Key (Navigációs billentyű)

1� szintű menü 2� szintű menü

Fel / Le / Bal / Jobb OFF (KI)

Brightness (Fényerő)

Game Mode (Játék mód)

Screen Assistance

(Képernyősegítség)

Alarm Clock (Ébresztőóra)

Input Source (Bemeneti forrás)

Refresh Rate (Frissítési sebesség)

Information on Screen

(Képernyőn látható információ)

Leírás

■ A Fel gomb alapértelmezett beállítása a

Játék mód�

■ A Le gomb alapértelmezett beállítása a képernyősegítség�

■ A Bal gomb alapértelmezett beállítása az ébresztőóra�

■ A Jobb gomb alapértelmezett beállítása a bemeneti forrás�

■ Az összes navigációs billentyű az OSDmenüben módosítható�

OSD beállítás

2-9

2-8

OSD beállítás h

Setting (Beállítás)

1� szintű menü 2� szintű menü

Language (Nyelv) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Hamarosan további nyelvek is elérhetők lesznek)

0~5 Transparency

(Átlátszatlanság)

OSD Time Out

(OSD-időtúllépés)

Power Button

(Főkapcsoló gomb)

5~30 s

OFF (KI)

Standby (Készenlét)

Information on Screen

(Képernyőn látható információ)

Reset

(Alaphelyzet)

(OFF) (KI)

(ON) (BE)

YES (IGEN)

NO (NEM)

Leírás

■ A gyári alapbeállítás az angol nyelv�

■ A felhasználók a középső gomb megnyomásával tudják jóváhagyni és alkalmazni a nyelvi beállítást�

■ A nyelv egy független beállítás� A felhasználók saját nyelvi beállítása felülírja a gyári alapbeállítást� Ha a felhasználók a Alaphelyzet funkcióhoz a Igen értéket választják ki, akkor a nyelv nem módosul�

A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az

átlátszatlanságot�

A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az OSDidőtúllépést�

■ Ha a főkapcsoló gombot több mint 5 másodpercig lenyomva tartja, a monitor kikapcsolódik�

■ A felhasználók beállíthatják az energiafogyasztás

álllapotát, amikor a monitor ki van kapcsolva�

■ Ha KI helyzetbe kapcsolják, a monitor teljesen kikapcsolódik�

■ Készenléti helyzetbe állítva csak a panel és a háttérvilágítás van kikapcsolva, míg a monitor aktiválható marad OS-érzékelés által, ami megakadályozza, hogy az aztali ikonok és a képernyő véletlenszerűen frissüljenek�

■ A monitorállapot információi kép a képernyő jobb oldalán jelennek meg�

■ A felhasználó engedélyezheti vagy letilthatja a

Képernyőn megjelenő információt� Az alapértelmezett

érték az KI�

A felhasználók bármelyik módban alaphelyzetbe

állíthatják és visszaállíthatják a beállítások eredeti OSDalapértékeit�

2-9

2-10

OSD beállítás

PB

Függelék

FONTOS

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak�

A

A-2

Műszaki adatok

Típus

Méret

Görbület

Panel típusa

Felbontás

Képarány

Fényerő (nit)

Kontrasztarány

Frissítési sebesség

Válaszidő

Bemeneti csatoló

I/O

Optix G241 (3BA4)

60,45 cm

N/A

IPS

1920 x 1080, 144Hz

16:9

250 (tipikus)

1000:1

144Hz

Optix G271 (3CB5)

68,58 cm

1 ms (MPRT)

2 db HDMI, 1 db DP

■ 2 db HDMI

■ 1 db DisplayPort

■ 1 db Fejhallgató-kimenet

178° (V) , 178° (F)

Megtekintési szögek

DCI-P3/ sRGB

Felületkezelés

Kijelzőszínek

Tápfeszültség típusa

Adapter műszaki adatai

Tápfeszültség-bemenet

Tápfeszültség-kimenet

Beállítás (megdöntés)

Kensington zár

VESA-konzol

95%/ 128%

Csillogásmentes

16,7 millió

Külső áramforrás

Típus: ADPC2045

92%/ 120%

100-240 V (AC), 50-60 Hz, 1,5 A

20V, 2,25A

-5° ~ 20°

Igen

■ Lemez típusa: 100 x 100 mm

■ Csavar típusa: M4x10 mm

▶ Menet átmérője: 4 mm

▶ Menet magassága: 0,7 mm

▶ Menet hosszúsága: 10 mm

Méret (Sz x Ma x Mé)

Tömeg

Környezet Működési

Háttértár

540,3 x 422,6 x 219,6 mm

3,3 kg (nettó) / 5,0 kg (bruttó)

612,5 x 454,3 x 219,6 mm

4,1 kg (nettó) / 6,4 kg (bruttó)

Hőmérséklet 0℃ – 40℃

Páratartalom: 20%–90%, nem lecsapódó

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 5000m

Hőmérséklet -20 ℃ – 60 ℃

Páratartalom: 10%–90%, nem lecsapódó

Függelék

A-3

A-2

Függelék

Előre beállított kijelzőmódok

Szabványos Felbontás

VGA

DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Teljes HD

Videó időzítés

Felbontás

640 x 480, 60Hz

640 x 480, 67Hz

640 x 480, 72Hz

640 x 480, 75Hz

640 x 350, 70Hz

720 x 400, 70Hz

800 x 600, 56Hz

800 x 600, 60Hz

800 x 600, 72Hz

800 x 600, 75Hz

1024 x 768, 60Hz

1024 x 768, 70Hz

1024 x 768, 75Hz

1152 x 864, 75Hz

1280 x 720, 60Hz

1280 x 960, 60Hz

1280 x 1024, 60Hz

1280 x 1024, 75Hz

1440 x 900, 60Hz

1680 x 1050, 60Hz

1920 x 1080, 60Hz

1920 x 1080, 144Hz

480P, 60Hz

576P, 50Hz

720P, 50Hz

1080P, 50Hz

1080P, 60Hz

1080P, 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G241 (3BA4)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G271 (3CB5)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A-3

A-4

Hibaelhárítás

A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít�

■ Nyomja meg ismét a monitor bekapcsológombját�

■ Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva�

Nincs kép�

■ Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően van telepítve�

■ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor csatlakoztatva van a konnektorba és be van kapcsolva�

■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva�

■ Elképzelhető, hogy a számítógép készenléti állapotban van� Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a monitor aktiválásához�

A képernyőkép nincs megfelelően méretezve vagy nincs középre

állítva�

Tekintse meg az előre beállított kijelzőmódokat, és adjon meg a számítógépen egy olyan beállítást, amely megfelelő a monitoron történő megjelenítéshez�

Nincs Plug & Play�

■ Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva�

■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva�

■ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a grafikus kártya kompatibilis a Plug &

Play funkcióval�

Az ikonok, a betűtípus vagy a képernyő elmosódott, vagy színproblémák láthatók rajta�

■ Lehetőleg ne használjon video-hosszabbítókábelt�

■ Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot�

■ Állítsa be az RGB-színt, vagy módosítsa a színhőmérsékletet�

■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva�

■ Ellenőrizze, hogy a jelkábel csatlakozóján nincsenek-e meghajlított

érintkezők�

A monitor villogni kezd, vagy hullámok láthatók rajta�

■ Módosítsa a képfrissítési sebességet a monitor képességeinek megfelelően�

■ Frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját�

■ Tartsa távol a monitort azoktól az elektromos készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát (EMI) okozhatnak�

Függelék

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement