MSI Optix G241 monitor Navodila za uporabo

MSI Optix G241 monitor Navodila za uporabo | Manualzz

Serija Optix

Zaslon LCD

Optix G241 (3BA4)

Optix G271 (3CB5)

ii

Vsebina

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ��������������������������������������������iii

Pregled ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Tehnična podpora ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Varnostna navodila �������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Znak skladnosti CE �������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence ��������������������������������������������������������vi

Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) ��������vii

Informacije o kemičnih snoveh �������������������������������������������������������������������������������vii

Izjava o Direktivi RoHS ������������������������������������������������������������������������������������������vii

Uvod ������������������������������������������������������������������������������������������������1-1

Vsebina paketa ����������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Nameščanje stojala monitorja ������������������������������������������������������������������������������ 1-3

Prilagajanje monitorja ������������������������������������������������������������������������������������������ 1-5

Pregled monitorja ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Priključitev monitorja na osebni računalnik ���������������������������������������������������������� 1-8

Nastavitev OSD ������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Tipka za krmarjenje) ���������������������������������������������������������������������������� 2-2

Nastavitev OSD z Navigacijska tipka ������������������������������������������������������������������� 2-5

Dodatek �����������������������������������������������������������������������������������������A-1

Tehnični podatki ���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Prednastavljeni načini prikaza ������������������������������������������������������������������������������A-3

Odpravljanje težav �����������������������������������������������������������������������������������������������A-4

Predgovor iii

ii

Predgovor

Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Avtorske pravice © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse pravice so pridržane. Uporabljeni logotip MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse druge omenjene blagovne znamke in nazivi so lahko blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Garancija za točnost in celovitost ni niti izrecna niti nakazana. Podjetje MSI si pridržuje pravico do sprememb tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Pregled

Pregled

V1�0

Datum

2019/11

Tehnična podpora

Če se pri vašem izdelku pojavi težava, ki je ne morete odpraviti s pomočjo rešitev, navedenih v navodilih za uporabnika, se obrnite na kraj nakupa ali lokalnega distributerja.

Za dodatna navodila lahko obiščete tudi spletno mesto https://www.msi.com/support/.

iii

iv

Varnostna navodila

Skrbno in temeljito preberite varnostna navodila.

Upoštevati je treba vsa opozorila in svarila na napravi in v navodilih za uporabnika.

Servisna dela naj izključno opravlja usposobljeno osebje.

Priložena navodila za uporabnika shranite za morebitno kasnejšo rabo.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.

Pred nastavitvijo napravo položite na trdno ravno površino.

Preden napravo priklopite v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost v varnem območju in pravilno nastavljena na vrednost 100~240 V. Zatiča ozemljitvenega vodnika ne odklopite iz vtiča. Naprava mora biti priklopljena v ozemljeno omrežno vtičnico.

Če naprave določeni čas ne boste uporabljali, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice ali izklopite stensko vtičnico, da dosežete ničelno porabo energije.

Ventilator na napravi je namenjen konvekciji zraka in za preprečevanje pregrevanja naprave. Ne prekrivajte ventilatorja.

Naprave ne puščajte v prostoru z naravno temperaturo nad 60

O saj lahko to napravo poškoduje.

C ali pod -20

O

C,

OPOMBA: Najvišja obratovalna temperatura znaša okoli 40

O

C�

Pri čiščenju naprave obvezno izvlecite električni vtič. Za čiščenje naprave namesto industrijskih kemičnih sredstev uporabite mehko krpo. V odprtine nikoli ne zlivajte tekočine, saj to lahko poškoduje napravo ali povzroči električni šok.

Predgovor v

iv

Predgovor

Napajalni kabel postavite tako, da je malo verjetno, da bi ga lahko pohodili ljudje.

Ne postavljajte ničesar na napajalni kabel.

Močnih magnetnih ali električnih predmetov nikoli ne približujte napravi.

Napajalni kabel ali vtič je poškodovan.

V notranjost naprave je vdrla tekočina.

Naprava je bila izpostavljena vlagi.

Naprava ne deluje dobro ali je v skladu z navodili za uporabo ne morete

◙ usposobiti za delovanje.

Prišlo je do padca ali poškodbe naprave.

Na napravi so očitni znaki loma.

Lastnosti zelenega izdelka

Zmanjšana poraba električne energije med uporabo in v stanju pripravljenosti

Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in ljudi

Napravo je mogoče zlahka razstaviti in jo reciklirati

Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja

Podaljšana življenjska doba izdelka zaradi preprostih posodobitev

Manjši delež odpadkov zaradi politike ponovnega prevzema izdelkov

Okoljska politika

Izdelek je bil zasnovan za ustrezno ponovno uporabo delov in recikliranje ter ga ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči med odpadke.

Uporabniki se morajo za recikliranje in odstranjevanje izdelkov po poteku njihove življenjske dobe obrniti na lokalno pooblaščeno mesto za zbiranje.

Obiščite spletno mesto družbe MSI in poiščite najbližjega distributerja, pri katerem lahko dobite dodatne informacije v zvezi z reciklažo.

Uporabniki nam lahko glede informacij v zvezi s pravilnim odstranjevanjem med odpadke, politiko ponovnega prevzema, recikliranjem in razstavljanjem izdelkov družbe MSI tudi pišejo na naslov [email protected].

v

★ Opozorilo! Pretirana uporaba zaslonov ima lahko negativen vpliv na vid.

★ Priporočila:

1�

Ko uporabljate zaslon, si vsakih 30 minut vzemite 10 minut odmora.

2�

Otroci, mlajši od 2 let, naj zaslona ne uporabljajo. Uporabo zaslona pri otrocih, starih 2 leti in več, omejite na manj kot 1 uro na dan.

vi

Znak skladnosti CE

Ta naprava je v skladu s zahtevami, določenih v direktivi Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (2014/30/EU), Direktivi nizki napetost (2014/35/EU),

Direktivi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (2009/125/ES) in Direktivi RoHS (2011/65/

EU).

Ta izdelek je bil preizkušen in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z usklajenimi standardi za opremo za informacijsko tehnologijo, ki so bili objavljeni v okviru direktiv v

Uradnem listu Evropske unije.

FCC-B Poročilo o motnjah radijske

frekvence

Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B, ki so določene v 15. delu pravil komisije FCC. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskem okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in v primeru, da ni nameščena in uporabljena skladno s temi navodili lahko povzroči škodljivo motenje radijskih zvez. Vendar pa ni zagotovila, da ob določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema moti sprejem radijskega ali televizijskega signala, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od navedenih ukrepov:

Spremenite usmerjenost ali prestavite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Opremo priključite v vtičnico, ki ni na istem tokokrogu kot vtičnica, v katero je priključen sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijsko-televizijskega tehnika�

Obvestilo 1

Spremembe in predelave, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Obvestilo 2

Da bi zagotovili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, morate uporabljati zaščitene vmesniške kable in električni kabel za izmenično napetost.

Naprava izpolnjuje zahteve 15. dela pravil komisije FCC. Na delovanje vplivata naslednja pogoja:

1� ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

2� ta naprava mora sprejeti vse zaznane motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www.msi.com

Predgovor vii

vi

Predgovor

Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni

in elektronski opremi (WEEE)

V skladu z Direktivo Evropske Unije o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2012/19/EU, ki je veljavna od 13. avgusta 2005, izdelkov

»električne in elektronske opreme« ni več dovoljeno odstranjevati med običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe prevzamejo nazaj.

Informacije o kemičnih snoveh

V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je Uredba EU REACH (Uredba ES št.

1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), podjetje MSI zagotavlja informacije o kemičnih snoveh v izdelkih na naslovu: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Izjava o Direktivi RoHS

Japonska izjava o materialih JIS C 0950

Japonska regulativna zahteva, opredeljena s specifikacijo JIS C 0950, določa, da proizvajalci zagotovijo pravno relevantne izjave za določene kategorije elektronskih izdelkov, ki so v prodaji od 1. julija 2006. https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html

https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

Indijska Direktiva RoHS

Ta izdelek je skladen s »pravilom o elektronskih odpadkih (upravljanje in ravnanje) za Indijo iz leta 2016« in prepoveduje uporabo svinca, živega srebra, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov v koncentracijah, ki presegajo 0,1 % mase In 0,01 % mase za kadmij, razen v primeru izjem, določenih v prilogi 2 pravila�

Turška Uredba EEO

V skladu z predpisi Uredbe EEO Republike Turčije

Ukrajinska direktiva o omejevanju nevarnih snovi

Oprema je v skladu z zahtevami tehničnega predpisa, ki je odobril s sklepom kabineta ministrstva Ukrajine z dne 3. decembra 2008 št. 1057 glede omejitve uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Vietnamska Direktiva RoHS

Od 1. decembra 2012 so vsi izdelki, ki jih proizvaja podjetje MSI, skladni z Okrožnico

30/2011/TT-BCT, ki začasno ureja dovoljene mejne vrednosti za številne nevarne snovi v elektronskih in električnih izdelkih.

vii

1

Uvod

V tem poglavju so predstavljene informacije o postopkih nameščanja strojne opreme. Bodite previdni, ko držite naprave med priključevanjem in uporabljajte ozemljen zapestni trak, da preprečite statično elektriko.

POMEMBNO

Ilustracije so namenjene samo za referenco. Vaš monitor ima lahko drugačen videz�

Na monitorju ne uporabljajte ostrih predmetov.

1-2

Vsebina paketa

1� Monitor

2� Stojalo

3� Podnožje stojala z vijakom

4� Napajalnik in napajalni kabel

5� Kabel HDMI (dodatna oprema)

6� Kabel DisplayPort (dodatna oprema)

7. Vodnik za hitri začetek

8� Garancijska kartica

* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, se obrnite na kraj nakupa ali lokalnega distributerja.

* Vsebina paketa se lahko razlikuje glede na državo.

Uvod

1-3

1-2

Nameščanje stojala monitorja

POMEMBNO

Monitor postavite na mehko, zaščiteno površino, da preprečite nastanek prask na zaslonu.

1� Poravnajte reže stojala z monitorjem.

2� Stojalo privijte z vijaki stojala.

3� Sklopite podnožje in stojalo in privijte vijak podnožja, da ga pritrdite.

1

Uvod

1-3

2

3

4� Poravnajte reže, da lahko namestite pokrov VESA.

5�

4

1-4

6�

7.

POMEMBNO

Odprtine za nameščanje stojala lahko uporabite tudi za namestitev na steno.

Za ustrezen komplet za stensko montažo se obrnite na prodajalca.

Uvod

1-5

1-4

Prilagajanje monitorja

Ta monitor je s svojimi zmožnostmi za prilagajanje zasnovan za nudenje največjega udobja ob gledanju.

POMEMBNO

Med prilagajanjem monitorja se ne dotikajte zaslona.

Uvod

-5

O

20

O

1-5

1-6

Pregled monitorja

2 3

1

4 5

6

7

Uvod

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Tipka za vklop/izklop

Napajalna vtičnica

Vrata HDMI

Vrata DisplayPort

Vtičnica za slušalke

Tipka za krmarjenje

Ključavnica Kensington

Uvod

1-7

1-8

Priključitev monitorja na osebni računalnik

1� Izklopite računalnik.

2� Kabel za HDMI/vrata DisplayPort povežite iz monitorja do računalnika.

3� Sestavite napajalnik in napajalni kabel monitorja. (Slika A)

4� Napajalni kabel priključite na napajalni vtič na monitorju. (Slika B)

5� Napajalni kabel vstavite v električno vtičnico. (Slika C)

6� Vklopite monitor. (Slika D)

7. Ko vklopite računalnik, bo monitor samodejno zaznal vir signala.

B

A

C

D

Uvod

PB

Nastavitev OSD

V tem poglavju so navedene bistvene informacije o nastavitvi OSD.

POMEMBNO

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2

Navi Key (Tipka za krmarjenje)

Ta zaslon je opremljen z Navigacijska tipka, večsmernim kontrolnikom, ki je v pomoč pri pomikanju po OSD.

Tipka za krmarjenje

2-2

Privzete nastavitve Navigacijska tipka so naslednje.

Tipka za krmarjenje

Bližnjična tipka

(ko je OSD IZKLOPLJEN)

Srednji gumb Glavni meni OSD

Osnovne operacije

(ko je OSD VKLOPLJEN)

■ Odpiranje podmenijev

■ Potrditev izbire ali nastavitve

Nastavitev OSD

2-3

2-2

Nastavitev OSD

Tipka za krmarjenje

Navzgor

Navzdol

Levo

Desno

Bližnjična tipka

(ko je OSD IZKLOPLJEN)

Game Mode

(Način za igre)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz� navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod brez uveljavitve učinka načina pritisnite levo tipko�

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz� navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Alarm Clock (Budilka) ■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za izbiro pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Input Source

(Vhodni vir)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za izbiro pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za izhod pritisnite levi gumb.

Osnovne operacije

(ko je OSD VKLOPLJEN)

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Omogočanje prilagoditve navzgor v vrednostih funkcij

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Omogočanje prilagoditve navzdol v vrednostih funkcij

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Izhod iz trenutnega menija

■ Izbira funkcijskih menijev in elementov

■ Odpiranje podmenijev

2-3

2-4

Za prilagoditev lastnih bližnjičnih tipk Navigacijska tipka lahko uporabniki odprejo meni

OSD.

Več možnosti za bližnjične tipke je na voljo spodaj.

Možnosti bližnjičnih tipk Navigacijska tipka

Brightness

(Svetlost)

Operacije

■ Za shranjevanje vrednosti in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz. navzdol�

■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo tipko�

Refresh

Rate (Hitrost osveževanja)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za vklop te funkcije pritisnite desni gumb, za njen izklop pa pritisnite levi gumb.

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji gumb.

■ Za vklop te funkcije pritisnite desni gumb, za njen izklop pa pritisnite levi gumb.

Nastavitev OSD

2-5

2-4

Nastavitev OSD

Nastavitev OSD z Navigacijska tipka

Za zagon glavnega menija OSD pritisnite srednji gumb Navigacijska tipka. Za prilagoditev želenih funkcijskih menijev po meri uporabite gumbe navzgor, navzdol, levo in desno� h

GAMING (IGRANJE IGER)

1. nivo menija 2./3. nivo menija

Game Mode

(Način za igre)

User (Uporabnik)

FPS

Racing (Dirkanje)

Night Vision

(Nočno opazovanje)

Response Time

(Odzivni čas)

Opis

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

RTS

RPG

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

OFF (IZKLOPLJENO)

Normal (Običajno)

■ S to funkcijo lahko optimizirate svetlost ozadja in je priporočena za uporabo pri igrah FPS.

Strong (Močno)

Strongest (Najmočnejše)

A.I. (Umetna inteligenca)

Normal (Običajno)

Fast (Hitro)

Fastest (Najhitrejše)

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Odzivni čas.

■ Ko je omogočena možnost

Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja, bo možnost Odzivni čas posivljena.

2-5

2-6

1. nivo menija 2./3. nivo menija

Anti Motion Blur

(Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja)

(OFF) (IZKLOPLJENO)

(ON) (VKLOPLJENO)

Refresh

Rate (Hitrost osveževanja)

Alarm Clock

(Budilka)

Screen

Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Location

(Lokacija)

Levo zgoraj

Desno zgoraj

Levo spodaj

Desno spodaj

OFF (IZKLOPLJENO)

ON (VKLOPLJENO)

Location

(Lokacija)

Desno spodaj

OFF (IZKLOPLJENO)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Brez)

Icon (Ikona)

Levo zgoraj

Desno zgoraj

Levo spodaj

00:01~99:59

Opis

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja omogočena, je možnost Svetlost onemogočena in zatemnjena.

■ Ko je omogočena možnost

Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja, bo možnost Odzivni čas posivljena.

■ Ko je možnost Prilagodljiva sinhronizacija nastavljena na

VKLOPLJENO, mora biti možnost

Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja nastavljena na IZKLOPLJENO.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Hitrost osveževanja.

■ Privzeto je možnost Hitrost osveževanja na voljo levo zgoraj. Lokacijo je mogoče prilagoditi v meniju OSD. Za potrditev in uveljavitev lokacije možnosti Hitrost osveževanja pritisnite srednji gumb.

■ Ta monitor upošteva in deluje v skladu s hitrostjo osveževanja zaslona, ki je prednastavljena v operacijskem sistemu.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Budilka.

■ Ko določite čas, pritisnite srednji gumb, da aktivirate časovnik.

■ Privzeto je možnost Budilka na voljo levo zgoraj. Uporabniki lahko izberejo poljubno lokacijo.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo pomoč na zaslonu.

■ Privzeto je možnost Pomoč na zaslonu nastavljena na Brez.

FreeSync

(OFF) (IZKLOPLJENO)

(ON) (VKLOPLJENO)

■ Funkcija FreeSync preprečuje popačenje slike

■ Vhod DisplayPort ali HDMI je privzeto

IZKLOPLJEN, vendar ga lahko nastavite tako, da je VKLOPLJEN/

IZKLOPLJEN v katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti, vhodnem viru in hitrosti osveževanja zaslona.

■ Možnost »Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja« bo onemogočena, če je omogočena možnost FreeSync.

Nastavitev OSD

2-7

2-6

Nastavitev OSD h

Professional (Profesionalno)

1. nivo menija 2. nivo menija

Pro Mode

(Način Pro)

User (Uporabnik)

Reader (Bralnik)

Eye Saver

(Zaščita za oči)

HDCR

Opis

Privzeti način. Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente�

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Cinema (Kino)

Designer

(Načrtovalnik)

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

■ Možnost Zaščita za oči vaše oči varuje pred modro svetlobo. Ko je omogočena, možnost Zaščita za oči prilagodi temperaturo barve na zaslonu v bolj rumen odtenek.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Zaščita za oči.

■ Ko profesionalni način nastavite na Bralnik, morate obvezno omogočiti možnost Zaščita za oči.

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost HDCR.

■ Možnost HDCR izboljša kakovost slike tako, da poveča kontrast slike.

■ Ko je možnost HDCR nastavljena na

VKLOPLJENO, bo možnost Svetlost posivljena.

■ Možnosti HDCR in Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja ne moreta biti hkrati omogočeni.

Anti Motion Blur

(Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja)

Image enhancement

(Izboljšanje slike)

(IZKLOPLJENO)

(VKLOPLJENO)

OFF

(OFF)

(ON)

(IZKLOPLJENO)

Weak (Šibko)

Medium (Srednje)

Strong (Močno)

Strongest

(Najmočnejše)

■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja omogočena, možnosti HDCR in Svetlost ni mogoče omogočiti in sta posivljeni.

■ Ko je omogočena možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja, bo možnost Odzivni čas posivljena.

■ Ko je možnost Prilagodljiva sinhronizacija nastavljena na VKLOPLJENO, mora biti možnost

Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja nastavljena na IZKLOPLJENO.

■ Možnost Izboljšanje slike izostri robove slike, da tako izboljša njeno ostrino.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Izboljšanje slike.

2-7

2-8 h

Image (Slika)

1. nivo menija 2./3. nivo menija

Brightness

(Svetlost)

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrina)

Color

Temperature

(Temperatura barve)

Screen Size

(Velikost zaslona)

0-100

0-100

0-5

Cool (Hladno)

Normal (Običajno)

Warm (Toplo)

Customization

(Prilagajanje)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Samodejno)

4:3

16:9

Opis

■ Uporabniki lahko svetlost prilagodijo v načinu

Uporabnik, RTS, RPG in Bralnik.

■ Možnost Svetlost bo posivljena, ko je omogočena možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja oz. HDCR.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Kontrast.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Ostrina.

■ Z ostrino izboljšate jasnost in podrobnosti slik.

■ Privzeto je možnost Temperatura barve nastavljena na Običajno.

■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.

■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.

■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagodijo temperaturo barve.

■ Uporabniki lahko velikost zaslona prilagodijo v katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti in kateri koli hitrosti osveževanja zaslona.

■ Privzeto je možnost nastavljena na Samodejno.

h

Input Source (Vhodni vir)

1. nivo menija 2./3. nivo menija

HDMI1

HDMI2

DP

Opis

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Vhodni vir.

h

Navi Key (Tipka za krmarjenje)

1. nivo menija 2. nivo menija

Navzgor /

Navzdol / Ievo /

Desno

OFF (IZKLOPLJENO)

Brightness (Svetlost)

Game Mode

(Način za igre)

Screen Assistance

(Pomoč na zaslonu)

Alarm Clock (Budilka)

Input Source (Vhodni vir)

Refresh Rate

(Hitrost osveževanja)

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

Opis

■ Privzeto je gumb navzgor nastavljen na način

Način za igranje iger.

■ Privzeto je gumb navzdol nastavljen na možnost Pomoč na zaslonu.

■ Privzeto je levi gumb nastavljen na možnost

Budilka.

■ Privzeto je desni gumb nastavljen na možnost

Vhodni vir�

■ Vse elemente Navigacijska tipka lahko prilagodite prek menija OSD.

Nastavitev OSD

2-9

2-8

Nastavitev OSD h

Setting (Nastavitev)

1. nivo menija 2. nivo menija

Language (Jezik) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(kmalu bo na voljo več jezikov)

0~5 Transparency

(Prosojnost)

OSD time out (Časovna omejitev OSD)

Power Button

(Tipka za vklop/ izklop)

5~30 s

Opis

■ Jezik je privzeto tovarniško nastavljen na angleščino.

■ Za potrditev in uveljavitev nastavitve jezika morajo uporabniki pritisniti srednji gumb.

■ Jezik je neodvisna nastavitev. Uporabnikova nastavitev jezika preglasi tovarniško privzeto nastavitev. Ko uporabniki možnost Ponastavi nastavijo na Da, se jezik ne bo spremenil.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Prosojnost.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Časovna omejitev OSD.

OFF (IZKLOPLJENO) ■ Če tipko za vklop/izklop pridržite več kot 5 sekund,

Standby (stanje pripravljenosti) se monitor izklopi

■ Uporabniki ne morejo nastavljati stanja napajanja pri izklopljenem monitorju.

■ Izberite možnost IZKLOPLJENO, če želite monitor izklopiti v celoti�

■ Izberite stanje v pripravljenosti, če želite izklopiti samo ploščo in osvetlitev ozadja, monitor pa lahko

še vedno aktivirate z zaznavanjem OS in tako preprečite osveževanje namiznih ikon ter zaslona.

Information on Screen

(Informacije na zaslonu)

Reset

(Ponastavi)

(OFF)

(IZKLOPLJENO)

(ON)

(VKLOPLJENO)

YES (DA)

NO (NE)

■ Informacije o stanju monitorja bodo prikazane na desni strani zaslona�

■ Uporabniki lahko omogočijo ali onemogočijo informacije na zaslonu. Privzeto je nastavljena možnost IZKLOPLJENO.

Uporabniki lahko v katerem koli načinu ponastavijo in obnovijo nastavitve na izvirne vrednosti OSD.

2-9

2-10

Nastavitev OSD

PB

Dodatek

POMEMBNO

Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

A

A-2

Tehnični podatki

Model

Velikost

Ukrivljenost

Vrsta zaslonske plošče

Ločljivost

Razmerje stranic

Svetlost (niti)

Kontrastno razmerje

Hitrost osveževanja

Odzivni čas

Vhodni vmesnik

V/I

Koti gledanja

DCI-P3/ sRGB

Obdelava površine

Barve zaslona

Vrsta napajanja

Tehnični podatki napajalnika

Vhodno napajanje

Izhodna moč

Prilagajanje (nagib)

Ključavnica Kensington

Nosilec VESA

Dimenzije (Š x V x G)

Teža

Okolje Delovanje

Shranjevanje

Optix G241 (3BA4)

60,45 cm

Optix G271 (3CB5)

68,58 cm

Ni na voljo

IPS

1920 x 1080 pri 144Hz

16:9

250 (običajno)

1000:1

144Hz

1ms (MPRT)

HDMI x2, DP x1

■ HDMI x2

■ Vrata DisplayPort x1

■ Izhod za slušalke x1

178°(V), 178°(N)

95%/ 128% 92%/ 120%

Proti bleščanju

16,7 milijona

Zunanje napajanje

Model: ADPC2045

100–240 V izmeničnega toka, 50–60 Hz, 1,5 A

20V, 2,25A

-5° ~ 20°

Da

■ Vrsta plošče: 100 x 100 mm

■ Vrsta vijaka: M4 x 10 mm

▶ Premer navoja: 4 mm

▶ Širina navoja: 0,7 mm

▶ Dolžina navoja: 10 mm

540,3 x 422,6 x 219,6 mm 612,5 x 454,3 x 219,6 mm

3,3 kg (neto)/5,0 kg (bruto) 4,1 kg (neto)/6,4 kg (bruto)

Temperatura: 0℃ do 40℃

Vlažnost: 20% do 90 %, ne kondenzira

Nadmorska višina: 0 ~ 5000 m

Temperatura: -20°C do 60°C

Vlažnost: 10 % do 90 %, ne kondenzira

Dodatek

A-3

A-2

Prednastavljeni načini prikaza

Standard Ločljivost

VGA

DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

Časovna prilagoditev videa

Ločljivost

640 x 480 pri 60Hz

640 x 480 pri 67Hz

640 x 480 pri 72Hz

640 x 480 pri 75Hz

640 x 350 pri 70Hz

720 x 400 pri 70Hz

800 x 600 pri 56Hz

800 x 600 pri 60Hz

800 x 600 pri 72Hz

800 x 600 pri 75Hz

1024 x 768 pri 60Hz

1024 x 768 pri 70Hz

1024 x 768 pri 75Hz

1152x864 pri 75Hz

1280x720 pri 60Hz

1280x960 pri 60Hz

1280 x 1024 pri 60Hz

1280 x 1024 pri 75Hz

1440 x 900 pri 60Hz

1680 x 1050 pri 60Hz

1920 x 1080 pri 60Hz

1920 x 1080 pri 144Hz

480P pri 60Hz

576P pri 50Hz

720P pri 50Hz

1080 P pri 50Hz

1080 P pri 60Hz

1080 P pri 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G241 (3BA4)

HDMI

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G271 (3CB5)

HDMI

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dodatek

A-3

A-4

Odpravljanje težav

LED indikator napajanja je izklopljen.

■ Znova pritisnite gumb za napajanje monitorja.

■ Preverite, ali je napajalni kabel za monitor pravilno priključen.

Manjkajoča slika.

■ Preverite, ali je grafična kartica računalnika pravilno nameščena.

■ Preverite, ali sta računalnik in monitor priključena v vtičnici in ali sta vklopljena.

■ Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.

■ Računalnik se morda nahaja v načinu pripravljenosti. Pritisnite katero koli tipko za aktivacijo monitorja.

Slika na zaslonu ni pravilne velikosti ali ni sredinsko poravnana�

Za nastavitev računalnika na nastavitev, primerno za prikaz na monitorju, si oglejte prednastavljene načine prikaza.

Brez možnosti vstavi in poženi (Plug & Play).

■ Preverite, ali je napajalni kabel za monitor pravilno priključen.

■ Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.

■ Preverite, ali sta računalnik in grafična kartica združljivi z možnostjo vstavi in poženi (Plug & Play).

Ikone, pisave ali zaslon so nejasni, zamegljeni ali imajo težave z barvami�

■ Ne uporabljajte podaljševalnega video kabla.

■ Prilagodite svetlost in kontrast�

■ Prilagodite barve RGB ali temperaturo barve.

■ Preverite za upognjene zatiče na priključku signalnega kabla.

Monitor začne utripati ali migotati.

■ Spremenite hitrost osveževanja, da jo uskladite z zmogljivostjo vašega monitorja.

■ Posodobite gonilnike grafične kartice.

■ Monitor ne sme biti v bližini električnih naprav, ki bi lahko povzročale elektromagnetne motnje (EMI).

Dodatek

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project