MSI Optix G271 monitor Kullanım kılavuzu

MSI Optix G271 monitor Kullanım kılavuzu | Manualzz

Optix Serisi

LCD Monitör

Optix G241 (3BA4)

Optix G271 (3CB5)

ii

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi ��������������������������������������������������������������������iii

Gözden Geçirme �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknik Destek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Güvenlik Talimatları ������������������������������������������������������������������������������������������������ iv

CE Uygunluğu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirimi ����������������������������������������������������������������� vi

WEEE Bildirimi ������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Kimyasal Madde Bilgileri ���������������������������������������������������������������������������������������� vii

RoHS Beyannamesi ����������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Başlarken

���������������������������������������������������������������������������������������1-1

Paket İçeriği ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Monitör Ayağını Takma ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitörü Ayarlama ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Monitöre Genel Bakış ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6

Monitörü Bilgisayara Bağlama ����������������������������������������������������������������������������� 1-8

OSD Ayarı

���������������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Gezinme Tuşu) ������������������������������������������������������������������������������������ 2-2

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı ������������������������������������������������� 2-5

Ek

���������������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Teknik Özellikler ��������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları ����������������������������������������������������������������� A-3

Sorun Giderme ����������������������������������������������������������������������������������������������������� A-4

Giriş iii

ii

Giriş

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi

Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu Micro-

Star Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Gözden Geçirme

Gözden Geçirme Tarih

V1�0 2019/11

Teknik Destek

Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir

çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun. Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin.

iii

iv

Güvenlik Talimatları

Güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatlice okuyun.

Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara dikkat edilmelidir.

Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.

Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.

Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.

Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke prizine bağlanmalıdır.

Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.

Fanı kapatmayın.

Aygıtı 60

O

C'nin üzerinde veya -20

O

C'nin altında depolama sıcaklığına sahip uygun olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40

O

C civarıdır.

Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Giriş v

iv

Giriş

Elektrik kablosunu üzerine basılmayacağı şekilde yerleştirin. Elektrik kablosunun

üzerine hiçbir şey koymayın.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından incelenmesini sağlayın:

Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.

Aygıtın içine sıvı sızdığında.

Aygıt neme maruz kaldığında.

Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştırılamadığında.

Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.

Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay sökme ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak

üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden

çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için [email protected] adresinden de bize ulaşabilir.

v

★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.

★ Öneriler:

1�

Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.

2�

2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.

vi

CE Uygunluğu

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim

Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS

Yönergesi (2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının

Yakınlaştırılması konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur.

Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin

Yönergeleri altında yayımlanan, Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim

Bildirimi

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması desteklenir:

Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bildirim 1

Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu kullanılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1� Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve

2� Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

MSI Computer Corp.

901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA

(626)913-0828 www.msi.com

Giriş vii

vi

WEEE Bildirimi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik

Ekipman Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2012/19/

EU) kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal

çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin

üreticileri kullanım ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Kimyasal Madde Bilgileri

MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

RoHS Beyannamesi

Japonya JIS C 0950 Malzeme Beyanı

1 Temmuz 2006 tarihinden sonra satışa arz edilen bazı elektronik ürün kategorileri için üretici malzeme beyanlarını düzenleyen JIS C 0950 şartnamesi ile tanımlanan bir

Japon mevzuat gereksinimidir. https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html

https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

Hindistan RoHS

Bu ürün "Hindistan E-atık (Yönetim ve İşleme) Yasası 2016"e uygundur ve Yasa

Çizelge 2'de yer alan muafiyet grubu hariç, % 0,1 ağırlığı aşacak konstantrasyonlar halinde kurşun, civa, altı değerlikli krom, polibromine bifenil veya polibromine difenil eter ve % 0,01 ağırlık aşacak halde kadmiyum kullanımını yasaklar.

Türkiye EEE Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği'ne uygundur

Ukrayna Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması

Cihaz, bazı tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımının sınırlandırılması hakkında 3 Aralık 2008 tarih ve 1057 sayılı Ukrayna Bakanlar Kurulu

Kararı ile onaylanan Teknik Yönetmelik'e uygundur

Vietnam RoHS

1 Aralık 2012 itibariyle MSI tarafından üretilen tüm ürünler elektrikli ve elektronik

ürünlerde bazı tehlikeli maddelerin kullanımına izin verilen sınırlamaları geçici olarak düzenleyen Sirküler 30/2011/TT-BCT'ye uygundur.

Giriş vii

1

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

ÖNEMLİ

Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik gösterebilir.

Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.

1-2

Paket İçeriği

1� Monitör

2� Ayak

3� Vidalı Ayak Tabanı

4. Güç Adaptörü ve Güç Kablosu

5� HDMI Kablosu (İsteğe Bağlı)

6� DisplayPort Kablosu (İsteğe Bağlı)

7. Hızlı Başlama Kılavuzu

8� Garanti Kartı

* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel dağıtıcıyla iletişime geçin.

* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Başlarken

1-3

1-2

Monitör Ayağını Takma

ÖNEMLİ

Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.

1� Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.

2� Ayağı vidalarla sıkın.

3� Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.

1

Başlarken

1-3

2

3

4. Mandalları VESA kapağı yerleştirecek şekilde hizalayın.

5�

4

1-4

7.

ÖNEMLİ

6�

Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.

Başlarken

1-5

1-4

Monitörü Ayarlama

Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye

çıkarmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ

Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.

-5

O

20

O

Başlarken

1-5

1-6

Monitöre Genel Bakış

2 3

1

4 5

6

7

Başlarken

1-7

1-6

5

6

7

1

2

3

4

Güç Düğmesi

Güç Girişi

HDMI Bağlantı Noktası

DisplayPort

Kulaklık Girişi

Gezinme Tuşu

Kensington Kilidi

Başlarken

1-7

1-8

Monitörü Bilgisayara Bağlama

1� Bilgisayarınızı kapatın.

2� Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.

3� Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin. (Şekil A)

4. Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)

5� Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)

6� Monitörü açın. (Şekil D)

7. Bilgisayarı açtığınızda monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılar.

B

A

C

D

Başlarken

PB

OSD Ayarı

Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

2

Navi Key (Gezinme Tuşu)

Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan

Gezinme Tuşuna sahiptir.

Gezinme Tuşu

2-2

Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:

Gezinme

Tuşu

Orta Düğme

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

Ekran Ana Menüsü

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ Alt menülere girme

■ Bir seçimi veya ayarı onaylama

OSD Ayarı

2-3

2-2

OSD Ayarı

Gezinme

Tuşu

Yukarı

Aşağı

Sol

Sağ

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

Game mode

(Oyun modu)

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal etmek ve mod efektini uygulamadan

çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

Screen Assistance

(Ekran Yardımı)

Alarm Clock

(Alarm Saati)

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için

Sol Düğmeye basın.

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Seçmek için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için

Sol Düğmeye basın.

Input Source

(Giriş Kaynağı)

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Seçmek için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde yukarı doğru ayarlamayı sağlama

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde aşağı doğru ayarlamayı sağlama

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ Geçerli menüden çıkma

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ Alt menülere girme

2-3

2-4

Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını

özelleştirebilir.

Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.

Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu Seçenekleri İşlemler

Brightness

(Parlaklık)

■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye basın.

Refresh Rate

(Yenileme

Hızı)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak için de Sol Düğmeye basın.

Information on Screen

(Ekranda

Bilgi)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak için de Sol Düğmeye basın.

OSD Ayarı

2-5

2-4

OSD Ayarı

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran

Menüsü Ayarı

Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,

Sağ düğmeleri kullanın.

h

GAMING (OYUN)

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Game mode

(Oyun modu)

User (Kullanıcı)

FPS

Night Vision

(Gece Görüşü)

Açıklama

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Racing (Yarış)

RTS

OFF (KAPALI)

Normal

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

RPG Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı

Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve

FPS oyunları için önerilir.

Response Time

(Tepki Süresi)

Strong (Güçlü)

Strongest (En Güçlü)

A.I.

Normal

Fast (Hızlı)

Fastest (En Hızlı)

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi işlevini ayarlayabilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.

2-5

2-6

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Anti Motion

Blur (Hareket

Bulanıklığı

Önleme)

Refresh Rate

(Yenileme Hızı)

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

Location

(Konum)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

Alarm Clock

(Alarm Saati)

Screen

Assistance

(Ekran Yardımı)

Location

(Konum)

Sol Üst

Sağ Üst

15:00

30:00

Sol Alt

OFF (KAPALI)

Sağ Alt

00:01~99:59

45:00

60:00

None (Yok)

Icon

(Simge)

Açıklama

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.

■ Adaptive Sync AÇIK olarak ayarlandığında

Hareket Bulanıklığı Önleme KAPALI olarak ayarlanmalıdır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme

Hızı işlevini ayarlayabilir.

■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı

Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran menüsünde ayarlanabilir. Yenileme Hızı

Konum ayarınızı onaylayıp uygulamak için

Orta Düğmeye basın.

■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden ayarlanmış Ekran Yenileme Hızı değerini izler ve o değerde çalışır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati işlevini ayarlayabilir.

■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.

■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını seçebilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran

Yardımı işlevini ayarlayabilir.

■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok şeklindedir.

FreeSync

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ FreeSync, ekran yırtılmasını önler.

■ DisplayPort veya HDMI varsayılan ayarı

KAPALI şeklindedir ve herhangi bir modda,

çözünürlükte, giriş kaynağında ve ekran yenileme hızında AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir

■ FreeSync etkinse Hareket Bulanıklığı

Önleme devre dışı bırakılır.

OSD Ayarı

2-7

2-6

OSD Ayarı h

Professional (Profesyonel)

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Pro Mode

(Profesyonel

Mod)

User (Kullanıcı)

Reader (Okuyucu)

Açıklama

Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Cinema (Sinema)

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Designer (Tasarımcı) Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Eye Saver (Göz

Koruyucu)

HDCR

Anti Motion

Blur (Hareket

Bulanıklığı

Önleme)

Image

Enhancement

(Görüntü

İyileştirme)

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı

Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur.

Göz Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk sıcaklığını daha sarı bir ışığa ayarlar.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu işlevini ayarlayabilir.

■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak ayarlandığında Göz Koruyucu işlevinin etkinleştirilmesi zorunludur.

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini ayarlayabilir.

■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü kalitesini iyileştirir.

■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önleme işlevleri aynı anda etkinleştirilemez.

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

OFF (KAPALI)

Weak (Zayıf)

Medium (Orta)

Strong (Güçlü)

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde

HDCR ve Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde

Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.

■ Adaptive Sync AÇIK olarak ayarlandığında Hareket

Bulanıklığı Önleme KAPALI olarak ayarlanmalıdır.

■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için görüntü kenarlarını iyileştirir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme işlevini ayarlayabilir.

Strongest (En Güçlü)

2-7

2-8 h

Image (Görüntü)

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Brightness

(Parlaklık)

Contrast

(Karşıtlık)

Sharpness

(Netlik)

Color

Temperature

(Renk Sıcaklığı)

Screen Size

(Ekran Boyutu)

0-100

0-100

0-5

Cool (Soğuk)

Normal

Warm (Sıcak)

Customization

(Özelleştirme)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Otomatik)

4:3

16:9

Açıklama

■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme veya HDCR etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini ayarlayabilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini ayarlayabilir.

■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını iyileştirir.

■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal şeklindedir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta

Düğmeye basın.

■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk

Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini ayarlayabilir.

■ Varsayılan değer Oto.'dur.

h

Input Source (Giriş Kaynağı)

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

HDMI1

HDMI2

DP

Açıklama

Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini ayarlayabilir.

h

Navi Key (Gezinme Tuşu)

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Yukarı / Aşağı /

Sol / Sağ

OFF (KAPALI)

Brightness (Parlaklık)

Game mode (Oyun modu)

Screen Assistance

(Ekran Yardımı)

Alarm Clock (Alarm Saati)

Input Source

(Giriş Kaynağı)

Refresh Rate

(Yenileme Hızı)

Information on Screen

(Ekranda Bilgi)

Açıklama

■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu işlevidir.

■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran Yardımı işlevidir.

■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.

■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı işlevidir.

■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü aracılığıyla ayarlanabilir.

OSD Ayarı

2-9

2-8

OSD Ayarı h

Setting (Ayar)

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Language (Dil) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Yakında daha fazla dil olacaktır)

0~5 Transparency

(Saydamlık)

OSD Time Out

(Ekran Menüsü

Zaman Aşımı)

Power Button

(Güç Düğmesi)

5~30s

OFF (KAPALI)

Standby (Bekleme)

Information on

Screen (Ekranda

Bilgi)

(OFF)

(KAPALI)

(ON) (AÇIK)

Reset (Sıfırla) YES (Evet)

NO (Hayır)

Açıklama

■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.

■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için

Orta Düğmeye basması gereklidir.

■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır. Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında Dil ayarı değiştirilmeyecektir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini ayarlayabilir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü

Zaman Aşımı işlevini ayarlayabilir.

■ Güç düğmesine 5 saniye süreyle basın, monitör kapanacaktır ayarlayabilir.

■ Kullanıcılar monitör kapalıyken güç durumunu

■ Kapalı’ya ayarlayın, monitör tamamen kapanacaktır.

■ Bekleme’ye ayarlayın, yalnızca panel ve arka aydınlatma kapanır ancak monitör yine de masaüstü simgesinin ve ekranın yenilenmesini iptal ederek OS algılaması ile harekete geçirilebilir.

■ Monitörün durum bilgisi ekranın sağ tarafında gösterilecektir.

■ Kullanıcılar Ekrandaki Bilgileri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Varsayılan değer Kapalı şeklindedir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp

Ekran Menüsü Varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir.

2-9

2-10

OSD Ayarı

PB

Ek

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

A

A-2

Teknik Özellikler

Model

Boyut

Kavis

Panel Tipi

Çözünürlük

En Boy Oranı

Parlaklık (nit)

Karşıtlık Oranı

Yenileme Hızı

Tepki Süresi

Giriş Arabirimi

G/Ç

İzleme Açıları

DCI-P3/ sRGB

Yüzey İşleme

Görüntü Renkleri

Güç Tipi

Adaptör Özell.

Güç Girişi

Güç Çıkışı

Ayarlama (Eğme)

Kensington Kilidi

VESA Kurulumu

Boyutlar (G x Y x D)

Ağırlık

Ortam Çalışma

Depolama

Optix G241 (3BA4)

60,45 cm

Optix G271 (3CB5)

68,58 cm

Yok

IPS

1920 x 1080 @144 Hz

16:9

250 (Tip)

1000:1

144Hz

1 ms (MPRT)

2 tane HDMI, 1 tane DP

■ 2 tane HDMI

■ 1 tane DisplayPort

■ 1 tane Kulaklık Çıkışı

178° (Y) , 178° (D)

95%/ 128%

Yansıma engelleyici

16,7 milyon

Harici Güç

92%/ 120%

Model: ADPC2045

100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5 A

20V, 2,25A

-5° ~ 20°

Evet

■ Plaka Tipi: 100 x 100 mm

■ Vida Tipi: M4x10 mm

▶ Diş Çapı: 4 mm

▶ Diş Adımı: 0,7 mm

▶ Diş Uzunluğu: 10 mm

540,3 x 422,6 x 219,6 mm

3,3 kg (net) / 5,0 kg (brüt)

612,5 x 454,3 x 219,6 mm

4,1 kg (net) / 6,4 kg (brüt)

Sıcaklık: 0℃ ila 40℃

Nem: %20 ila 90, yoğuşmayan

Rakım: 0 ~ 5000m

Sıcaklık: -20℃ ila 60℃

Nem: %10 ila 90, yoğuşmayan

Ek

A-3

A-2

Ek

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları

Standart

VGA

DOS

SVGA

XGA

Çözünürlük

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

640x350 @70Hz

720x400 @70Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

V

V

V

V

V

V

V

Optix G241 (3BA4)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix G271 (3CB5)

HDMI DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1024x768 @75Hz V V V V

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Tam HD

Video

Zamanlaması

Çözünürlük

1152x864 @75Hz

1280x720 @60Hz

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @144Hz

480P @60Hz

576P @50Hz

720P @50Hz

1080P @50Hz

1080P @60Hz

1080P @120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

A-3

A-4

Sorun Giderme

Güç LED'i sönük.

■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Görüntü yok.

■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya ortalanmamış.

Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden

Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.

Tak ve Çalıştır değil.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları var.

■ Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.

■ Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.

■ RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.

Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.

■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.

■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.

■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli aygıtlardan uzaklaştırın.

Ek

PB

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project