MSI Optix MAG271C monitor Navodila za uporabo

MSI Optix MAG271C monitor Navodila za uporabo
Serija Optix
Zaslon LCD
Optix MAG241C (3EA21)
Optix MAG271C (3FA61)
Optix MAG241CP (3EA24)
Optix MAG271CP (3FA64)
Optix MAG241CR (3EA25)
Optix MAG271CR (3FA65)
Optix MAG241CV (3EA21)
Optix MAG271CV (3FA61)
Vsebina
Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah��������������������������������������������iii
Pregled��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Tehnična podpora���������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Znak skladnosti CE�������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence��������������������������������������������������������vi
Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE)��������vii
Informacije o kemičnih snoveh�������������������������������������������������������������������������������vii
Uvod������������������������������������������������������������������������������������������������1-1
Vsebina paketa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Nameščanje stojala monitorja (izbirno)���������������������������������������������������������������� 1-3
Prilagajanje monitorja������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
Pregled monitorja������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
Priključitev monitorja na osebni računalnik���������������������������������������������������������� 1-8
Nastavitev OSD������������������������������������������������������������������������������2-1
Navigacijska tipka������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
ii
Nastavitev OSD z Navigacijska tipka������������������������������������������������������������������� 2-5
Dodatek�����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Tehnični podatki���������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Prednastavljeni načini prikaza������������������������������������������������������������������������������A-5
Odpravljanje težav�����������������������������������������������������������������������������������������������A-6
Predgovor
Obvestilo o avtorskih pravicah in blagovnih
znamkah
Avtorske pravice © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse pravice so pridržane. Uporabljeni
logotip MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd. Vse
druge omenjene blagovne znamke in nazivi so lahko blagovne znamke njihovih
posameznih lastnikov. Garancija za točnost in celovitost ni niti izrecna niti nakazana.
Podjetje MSI si pridržuje pravico do sprememb tega dokumenta brez predhodnega
obvestila.
Pregled
Pregled
V1.0
Datum
2019/06
Tehnična podpora
Če se pri vašem izdelku pojavi težava, ki je ne morete odpraviti s pomočjo rešitev,
navedenih v navodilih za uporabnika, se obrnite na kraj nakupa ali lokalnega
distributerja. Za dodatna navodila lahko obiščete tudi spletno mesto
https://www.msi.com/support/.
iii
Varnostna navodila
◙◙
◙◙
◙◙
Skrbno in temeljito preberite varnostna navodila.
Upoštevati je treba vsa opozorila in svarila na napravi in v navodilih za
uporabnika.
Servisna dela naj izključno opravlja usposobljeno osebje.
Priložena navodila za uporabnika shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte
vlažnosti in visokim temperaturam.
Pred nastavitvijo napravo položite na trdno ravno površino.
◙◙
iv
◙◙
Preden napravo priklopite v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost
v varnem območju in pravilno nastavljena na vrednost 100~240 V. Zatiča
ozemljitvenega vodnika ne odklopite iz vtiča. Naprava mora biti priklopljena
v ozemljeno omrežno vtičnico.
Če naprave določeni čas ne boste uporabljali, napajalni kabel izvlecite iz
vtičnice ali izklopite stensko vtičnico, da dosežete ničelno porabo energije.
Ventilator na napravi je namenjen konvekciji zraka in za preprečevanje
pregrevanja naprave. Ne prekrivajte ventilatorja.
Naprave ne puščajte v prostoru z naravno temperaturo nad 60OC ali pod -20OC,
saj lahko to napravo poškoduje.
OPOMBA: Najvišja obratovalna temperatura znaša okoli 40OC.
Pri čiščenju naprave obvezno izvlecite električni vtič. Za čiščenje naprave
namesto industrijskih kemičnih sredstev uporabite mehko krpo. V odprtine nikoli
ne zlivajte tekočine, saj to lahko poškoduje napravo ali povzroči električni šok.
Predgovor
Napajalni kabel postavite tako, da je malo verjetno, da bi ga lahko pohodili ljudje.
Ne postavljajte ničesar na napajalni kabel.
Močnih magnetnih ali električnih predmetov nikoli ne približujte napravi.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj napravo pregleda serviser:
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Napajalni kabel ali vtič je poškodovan.
V notranjost naprave je vdrla tekočina.
Naprava je bila izpostavljena vlagi.
Naprava ne deluje dobro ali je v skladu z navodili za uporabo ne morete
usposobiti za delovanje.
Prišlo je do padca ali poškodbe naprave.
Na napravi so očitni znaki loma.
Lastnosti zelenega izdelka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmanjšana poraba električne energije med uporabo in v stanju
pripravljenosti
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in ljudi
Napravo je mogoče zlahka razstaviti in jo reciklirati
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka zaradi preprostih posodobitev
Manjši delež odpadkov zaradi politike ponovnega prevzema izdelkov
Okoljska politika
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Izdelek je bil zasnovan za ustrezno ponovno uporabo delov in recikliranje ter
ga ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči med odpadke.
Uporabniki se morajo za recikliranje in odstranjevanje izdelkov po poteku
njihove življenjske dobe obrniti na lokalno pooblaščeno mesto za zbiranje.
Obiščite spletno mesto družbe MSI in poiščite najbližjega distributerja, pri
katerem lahko dobite dodatne informacije v zvezi z reciklažo.
Uporabniki nam lahko glede informacij v zvezi s pravilnim odstranjevanjem
med odpadke, politiko ponovnega prevzema, recikliranjem in razstavljanjem
izdelkov družbe MSI tudi pišejo na naslov gpcontdev@msi.com.
★ Opozorilo! Pretirana uporaba zaslonov ima lahko negativen vpliv na vid.
★ Priporočila:
1. Ko uporabljate zaslon, si vsakih 30 minut vzemite 10 minut odmora.
2. Otroci, mlajši od 2 let, naj zaslona ne uporabljajo. Uporabo zaslona pri otrocih,
starih 2 leti in več, omejite na manj kot 1 uro na dan.
v
Znak skladnosti CE
Ta naprava je v skladu s zahtevami, določenih v direktivi Sveta o
približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno
združljivostjo (2014/30/EU), Direktivi nizki napetost (2014/35/EU), Direktivi
o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo
izdelkov, povezanih z energijo (2009/125/ES) in Direktivi RoHS (2011/65/EU). Ta
izdelek je bil preizkušen in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z usklajenimi standardi
za opremo za informacijsko tehnologijo, ki so bili objavljeni v okviru direktiv v Uradnem
listu Evropske unije.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence
Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza
mejnim vrednostim za digitalne naprave razreda B, ki so določene
v 15. delu pravil komisije FCC. Omejitve so vzpostavljene za
zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi
v stanovanjskem okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja
radiofrekvenčno energijo, in v primeru, da ni nameščena in uporabljena skladno s temi
navodili lahko povzroči škodljivo motenje radijskih zvez. Vendar pa ni zagotovila, da ob
določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema moti sprejem radijskega ali
televizijskega signala, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, uporabniku
priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več od navedenih ukrepov:
vi
■■ Spremenite usmerjenost ali prestavite sprejemno anteno.
■■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■■ Opremo priključite v vtičnico, ki ni na istem tokokrogu kot vtičnica, v katero je
priključen sprejemnik.
■■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijsko-televizijskega
tehnika.
Obvestilo 1
Spremembe in predelave, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila,
lahko izničijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.
Obvestilo 2
Da bi zagotovili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, morate uporabljati zaščitene
vmesniške kable in električni kabel za izmenično napetost.
Naprava izpolnjuje zahteve 15. dela pravil komisije FCC. Na delovanje vplivata
naslednja pogoja:
1. ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. ta naprava mora sprejeti vse zaznane motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko
povzročile neželeno delovanje.
Predgovor
Izjava v zvezi z Direktivo o odpadni električni
in elektronski opremi (WEEE)
V skladu z Direktivo Evropske Unije o odpadni električni in elektronski
opremi, Direktiva 2012/19/EU, ki je veljavna od 13. avgusta 2005, izdelkov
»električne in elektronske opreme« ni več dovoljeno odstranjevati med
običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme
pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe
prevzamejo nazaj.
Informacije o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je Uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), podjetje MSI zagotavlja informacije o
kemičnih snoveh v izdelkih na naslovu:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Uvod
V tem poglavju so predstavljene informacije o postopkih nameščanja
strojne opreme. Bodite previdni, ko držite naprave med priključevanjem in
uporabljajte ozemljen zapestni trak, da preprečite statično elektriko.
POMEMBNO
•
•
Ilustracije so namenjene samo za referenco. Vaš monitor ima lahko
drugačen videz.
Na monitorju ne uporabljajte ostrih predmetov.
Vsebina paketa
1. Monitor
2. Stojalo
3. Podnožje stojala z vijakom
4. Napajalni kabel
5. Kabel HDMI
6. Kabel za vrata DisplayPort (izbirno)
7. Kabel za vhodna vrata USB (za omogočanje vrat USB na monitorju)
8. Vodnik za hitri začetek
9. Garancijska kartica
10. Uporabniški priročnik
* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, se obrnite na kraj
nakupa ali lokalnega distributerja.
* Vsebina paketa se lahko razlikuje glede na državo.
1-2
Uvod
Nameščanje stojala monitorja (izbirno)
hh MAG241C/ MAG241CV/ MAG271C/ MAG271CV
1. Monitor položite na varno plosko površino.
2. Ohišje priključite na stojalo.
3. Privijte vijak ohišja, da zavarujete ohišje.
1
2
3
1-3
hh MAG241CP/ MAG241CR/ MAG271CP/ MAG271CR
1. Stojalo namestite na monitor.
2. Ohišje priključite na stojalo.
3. Privijte vijak ohišja, da zavarujete ohišje.
1
2
1-4
3
POMEMBNO
Monitor postavite na mehko, zaščiteno površino, da preprečite nastanek prask na
zaslonu.
Uvod
Prilagajanje monitorja
Ta monitor je s svojimi možnostmi za prilagajanje, denimo možnosti nagiba in
dvigovanja, zasnovan za nudenje največjega udobja ob gledanju.
POMEMBNO
Med prilagajanjem monitorja se ne dotikajte zaslona.
130mm
1-5
Optix MAG241CR
Optix MAG241C
Optix MAG241CP
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Optix MAG241CP
Optix MAG271CP
Optix MAG241CV
Optix MAG271C
Optix MAG271CR
Optix MAG271CP
Optix MAG271CV
Pregled monitorja
3
4
HDMI1
HDMI2
1
1-6
1
Tipka za vklop/izklop
2
Navi Key (Navigacijska tipka)
3
Vrata HDMI
4
Vrata HDMI
5
Vrata DisplayPort
6
Vtičnica za slušalke
5 6
DP
2
7 8 9
10
Uvod
7
Vrata iz strežnika USB 2.0, vrste A
8
Vrata iz strežnika USB 2.0, vrste A
9
Vrata v strežnik USB 2.0, vrste B
Za vhodni kabel USB.
POMEMBNO
Preverite, ali se vhodni kabel USB
nahaja v paketu in ga priključite v
osebni računalnik in monitor. Ko je kabel
priključen, bodo vrata iz strežnika USB
vrste A na monitorju pripravljena za
uporabo.
10
V osebni
računalnik V monitor
Ključavnica Kensington
1-7
Priključitev monitorja na osebni računalnik
1. Izklopite računalnik.
2. Kabel za HDMI/vrata DisplayPort povežite iz monitorja do računalnika.
3. Napajalni kabel priključite v napajalno vtičnico na monitorju. (Slika A)
4. Napajalni kabel vstavite v električno vtičnico. (Slika B)
5. Vklopite monitor. (Slika C)
6. V zaslonskem meniju izberite vir vhoda in vklopite računalnik.
A
~
B
1-8
C
2
Nastavitev OSD
V tem poglavju so navedene bistvene informacije o nastavitvi OSD.
POMEMBNO
Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Navigacijska tipka
Ta zaslon je opremljen z Navigacijska tipka, večsmernim kontrolnikom, ki je v pomoč
pri pomikanju po OSD.
Navigacijska
tipka
2-2
Privzete nastavitve Navigacijska tipka so naslednje.
Navigacijska
tipka
Bližnjična tipka
Osnovne operacije
(ko je OSD IZKLOPLJEN)
(ko je OSD VKLOPLJEN)
Middle Button
(Srednji gumb)
OSD Main Menu (Glavni meni OSD)
■■ Odpiranje podmenijev
■■ Potrditev izbire ali
nastavitve
Nastavitev OSD
Navigacijska
tipka
Bližnjična tipka
(ko je OSD IZKLOPLJEN)
(ko je OSD VKLOPLJEN)
Up (Navzgor)
Game Mode
(Način za igre)
■■ Za potrditev izbire in
izhod pritisnite srednji
gumb.
■■ Za prilagajanje
pritisnite gumb
navzgor oz. navzdol.
■■ Za preklic predogleda
in izhod brez
uveljavitve učinka
načina pritisnite levo
tipko.
■■ Izbira funkcijskih
menijev in elementov
■■ Omogočanje
prilagoditve navzgor v
vrednostih funkcij
Down
(Navzdol)
Screen Assistance
(Pomoč na zaslonu)
■■ Za potrditev izbire in
izhod pritisnite srednji
gumb.
■■ Za prilagajanje
pritisnite gumb
navzgor oz. navzdol.
■■ Za preklic predogleda
in izhod pritisnite levo
tipko.
■■ Izbira funkcijskih
menijev in elementov
■■ Omogočanje
prilagoditve navzdol v
vrednostih funkcij
Left (Levo)
Alarm Clock (Budilka)
■■ Za potrditev izbire in
izhod pritisnite srednji
gumb.
■■ Za izbiro pritisnite
gumb navzgor oz.
navzdol.
■■ Za preklic predogleda
in izhod pritisnite levo
tipko.
■■ Izbira funkcijskih
menijev in elementov
■■ Izhod iz trenutnega
menija
■■ Za potrditev izbire in
izhod pritisnite srednji
gumb.
■■ Za izbiro pritisnite
gumb navzgor oz.
navzdol.
■■ Za izhod pritisnite levi
gumb.
■■ Izbira funkcijskih
menijev in elementov
■■ Odpiranje podmenijev
Right (Desno)
Input Source
(Vhodni vir)
Osnovne operacije
2-3
Za prilagoditev lastnih bližnjičnih tipk Navigacijska tipka lahko uporabniki odprejo meni
OSD. Več možnosti za bližnjične tipke je na voljo spodaj.
2-4
Možnosti bližnjičnih tipk Navigacijska
tipka
Operacije
Brightness
(Svetlost)
■■ Za shranjevanje vrednosti in izhod pritisnite
srednji gumb.
■■ Za prilagajanje pritisnite gumb navzgor oz.
navzdol.
■■ Za preklic predogleda in izhod pritisnite levo
tipko.
■■ Privzeta svetlost za FHD je 80.
Refresh Rate
(Hitrost
osveževanja)
■■ Za potrditev izbire in izhod pritisnite srednji
gumb.
■■ Za vklop hitrosti osveževanja pritisnite desni
gumb, za njen izklop pa levi gumb.
Nastavitev OSD
Nastavitev OSD z Navigacijska tipka
Za zagon glavnega menija OSD pritisnite srednji gumb Navigacijska tipka. Za
prilagoditev želenih funkcijskih menijev po meri uporabite gumbe navzgor, navzdol,
levo in desno.
hh GAMING (IGRANJE IGER)
1. nivo menija
2./3. nivo menija
Opis
Game Mode
(Način za igre)
User (Uporabnik)
Privzeti način. Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.
FPS
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Uglaševanje
črne barve, Izboljšava slike, Svetlost in Kontrast.
Racing (Dirkanje)
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Svetlost,
Kontrast in Izboljšava slike.
RTS
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Svetlost,
Kontrast in Izboljšava slike.
RPG
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Svetlost,
Kontrast, Uglaševanje črne barve in Izboljšava slike.
■■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.
■■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.
Black Tuner
(Uglaševanje
črne barve)
0-20
■■ Vrednost spreminjate z gumbom navzgor ali navzdol.
■■ S to funkcijo lahko izboljšate svetlost ozadja in je
priporočena za uporabo pri igrah FPS.
Response Time
(Odzivni čas)
Normal (Običajno)
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
možnost Odzivni čas.
■■ Če je možnost Odzivni čas nastavljena na Najhitrejše
in je Hitrost osveževanja zaslona vsaj 75 Hz, je
možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja
samodejno omogočena.
■■ Če je možnost Hitrost osveževanja zaslona nižja od
75 Hz, bo element menija »Najhitrejše« onemogočen.
■■ To funkcijo priporočamo za igre FPS in dirkaške igre.
Fast (Hitro)
Fastest (Najhitrejše)
2-5
1. nivo menija
2./3. nivo menija
Opis
Anti Motion Blur
(Preprečevanje
zamegljenosti
zaradi gibanja)
(OFF)
(IZKLOPLJENO)
■■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja nastavljena na VKLOPLJENO, svetlosti ni
mogoče prilagoditi.
■■ Če je možnost Odzivni čas nastavljena na Najhitrejše
in je Hitrost osveževanja zaslona vsaj 75 Hz, je
možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja
samodejno omogočena.
■■ Če je možnost Hitrost osveževanja zaslona nižja od
75 Hz, elementa Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja ni mogoče omogočiti, za Odzivni čas pa je
izbran element »Najhitrejše«.
■■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja omogočena, je možnost HDCR onemogočena
in zatemnjena.
■■ To funkcijo priporočamo za kino, igre FPS in dirkaške
igre.
■■ Če je omogočena možnost FreeSync, je element
Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja
zatemnjen.
Refresh Rate
(Hitrost
osveževanja)
Location Levo zgoraj
(Lokacija) Desno zgoraj
Alarm Clock
(Budilka)
Location Levo zgoraj
(Lokacija) Desno zgoraj
2-6
(ON)
(VKLOPLJENO)
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
možnost Hitrost osveževanja.
■■ Privzeto je za element Mesto hitrosti osveževanja
Levo spodaj
izbrana možnost Levo spodaj. Lokacijo je mogoče
Desno spodaj
prilagoditi v meniju OSD. Za potrditev in uveljavitev
lokacije možnosti Hitrost osveževanja pritisnite srednji
OFF (IZKLOPLJENO)
gumb.
ON (VKLOPLJENO)
■■ Ta monitor upošteva in deluje v skladu s hitrostjo
osveževanja zaslona, ki je prednastavljena v
operacijskem sistemu.
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
možnost Budilka.
■■ Ko določite čas, pritisnite srednji gumb, da aktivirate
Levo spodaj
časovnik.
Desno spodaj ■■ Privzeto je možnost Budilka na voljo levo zgoraj.
OFF (IZKLOPLJENO)
Uporabniki lahko izberejo poljubno lokacijo.
15:00
00:01~99:59
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Pomoč na
zaslonu)
None (Brez)
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
pomoč na zaslonu.
■■ Privzeto je možnost Pomoč na zaslonu nastavljena
na Brez.
Nastavitev OSD
1. nivo menija
2./3. nivo menija
Opis
FreeSync
(OFF)
(IZKLOPLJENO)
■■ Funkcija FreeSync preprečuje popačenje slike.
■■ Privzeta možnost za HDMI je VKLOPLJENO, vendar je
zatemnjena (možnosti ni mogoče spreminjati).
■■ Privzeta možnost za DisplayPort je VKLOPLJENO
in jo je mogoče v katerem koli načinu, pri kateri koli
ločljivosti, katerem koli vhodnem viru in pri kateri
koli hitrosti osveževanja nastaviti na VKLOPLJENO/
IZKLOPLJENO.
■■ Če je omogočena možnost FreeSync, je element
Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja
zatemnjen.
(ON)
(VKLOPLJENO)
hh Professional (Profesionalno)
1. nivo menija
2. nivo menija
Opis
Pro Mode
(Način Pro)
User (Uporabnik)
Privzeti način. Uporabniki lahko prilagajajo vse elemente.
Reader (Bralnik)
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Svetlost,
Kontrast in Zaščita oči.
Cinema (Kino)
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Svetlost,
Kontrast in Izboljšava slike.
Designer (Načrtovalnik)
Vsi elementi so nastavljivi razen naslednjih: Uglaševanje
črne barve, Svetlost in Kontrast.
■■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in predogled učinkov načina.
■■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite srednji gumb.
Eye Saver
(Zaščita za oči)
(OFF)
(IZKLOPLJENO)
(ON)
(VKLOPLJENO)
HDCR
(OFF)
(IZKLOPLJENO)
(ON)
(VKLOPLJENO)
■■ Možnost Zaščita za oči vaše oči varuje pred modro
svetlobo. Ko je omogočena, možnost Zaščita za oči
prilagodi temperaturo barve na zaslonu v bolj rumen
odtenek.
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
možnost Zaščita za oči.
■■ Ko profesionalni način nastavite na Bralnik, morate
obvezno omogočiti možnost Zaščita za oči.
■■ Privzeta možnost za HDCR je IZKLOPLJENO.
Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
možnost HDCR.
■■ Možnost HDCR izboljša kakovost slike tako, da poveča
kontrast slike.
■■ Ko je možnost HDCR nastavljena na VKLOPLJENO, bo
možnost Svetlost posivljena.
■■ Možnosti HDCR in Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja ne moreta biti hkrati omogočeni.
■■ Če je možnost HDCR omogočena, elementa
Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja ni mogoče
omogočiti, za Odzivni čas pa je izbran element
»Najhitrejše«.
2-7
Anti Motion Blur
(OFF)
(Preprečevanje (IZKLOPLJENO)
zamegljenosti
zaradi gibanja)
(ON)
(VKLOPLJENO)
■■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja nastavljena na VKLOPLJENO, svetlosti ni
mogoče prilagoditi.
■■ Če je možnost Odzivni čas nastavljena na Najhitrejše in
je Hitrost osveževanja zaslona vsaj 75 Hz, je možnost
Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja samodejno
omogočena.
■■ Če je možnost Hitrost osveževanja zaslona nižja od
75 Hz, elementa Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja ni mogoče omogočiti, za Odzivni čas pa je izbran
element »Najhitrejše«.
■■ Ko je možnost Preprečevanje zamegljenosti zaradi
gibanja omogočena, je možnost HDCR onemogočena in
zatemnjena.
■■ To funkcijo priporočamo za kino, igre FPS in dirkaške
igre.
■■ Če je omogočena možnost FreeSync, je element
Preprečevanje zamegljenosti zaradi gibanja zatemnjen.
Image
enhancement
(Izboljšanje
slike)
■■ Možnost Izboljšanje slike izostri robove slike, da tako
izboljša njeno ostrino.
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo
možnost Izboljšanje slike.
OFF (IZKLOPLJENO)
Weak (Šibko)
Medium (Srednje)
Strong (Močno)
Strongest (Najmočnejše)
hh Image (Slika)
2-8
1. nivo menija 2./3. nivo menija
Opis
Brightness
(Svetlost)
0-100
■■ Privzeta svetlost je 80.
■■ Uporabniki lahko svetlost prilagodijo v načinu
Uporabnik, RTS, RPG in Bralnik.
■■ Možnost Svetlost bo zatemnjena, ko
sta omogočeni možnosti Preprečevanje
zamegljenosti zaradi gibanja in HDCR.
Contrast
(Kontrast)
0-100
■■ Privzeti kontrast je 80.
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu
prilagajajo možnost Kontrast.
Sharpness
(Ostrina)
0-5
■■ Privzeta ostrina je 0. Uporabniki lahko v
katerem koli načinu prilagajajo možnost Ostrina.
■■ Z ostrino izboljšate jasnost in podrobnosti slik.
Color
Temperature
(Temperatura
barve)
Cool (Hladno)
Warm (Toplo)
Customization
(Prilagajanje)
Screen Size
(Velikost
zaslona)
■■ Privzeto je možnost Temperatura barve
nastavljena na Običajno.
■■ Uporabite gumb navzgor oz. navzdol za izbiro in
predogled učinkov načina.
R (0-100) ■■ Za potrditev in uveljavitev vrste načina pritisnite
srednji gumb.
G (0-100)
■■ Uporabniki lahko v katerem koli načinu
B (0-100)
prilagodijo temperaturo barve.
■■ Privzete vrednosti za način prilagajanja so
50/50/50.
Normal (Običajno)
4:3
16:9
■■ Privzeta velikost zaslona je 16:9.
■■ Uporabniki lahko velikost zaslona prilagodijo v
katerem koli načinu, pri kateri koli ločljivosti in
kateri koli hitrosti osveževanja zaslona.
Nastavitev OSD
hh Input Source (Vhodni vir)
1. nivo menija
Opis
HDMI1
Uporabniki lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost Vhodni vir.
HDMI2
DP
hh Navi Key (Navigacijska tipka)
1. nivo menija 2. nivo menija
Opis
Up (Navzgor)
■■ Privzeto je gumb navzgor nastavljen
na način Način za igranje iger.
■■ Privzeto je gumb navzdol nastavljen
na možnost Pomoč na zaslonu.
■■ Privzeto je levi gumb nastavljen na
možnost Budilka.
■■ Privzeto je desni gumb nastavljen
na možnost Vhodni vir.
■■ Vse elemente Navigacijska tipka
lahko prilagodite prek menija OSD.
OFF (IZKLOPLJENO)
Brightness (Svetlost)
Game Mode (Način za igre)
Screen Assistance (Pomoč na
zaslonu)
Alarm Clock (Budilka)
Input Source (Vhodni vir)
Refresh Rate (Hitrost osveževanja)
Down
(Navzdol)
OFF (IZKLOPLJENO)
Brightness (Svetlost)
Game Mode (Način za igre)
Screen Assistance (Pomoč na
zaslonu)
Alarm Clock (Budilka)
Input Source (Vhodni vir)
Refresh Rate (Hitrost osveževanja)
Left (Levo)
OFF (IZKLOPLJENO)
Brightness (Svetlost)
Game Mode (Način za igre)
Screen Assistance (Pomoč na
zaslonu)
Alarm Clock (Budilka)
Input Source (Vhodni vir)
Refresh Rate (Hitrost osveževanja)
Right (Desno)
OFF (IZKLOPLJENO)
Brightness (Svetlost)
Game Mode (Način za igre)
Screen Assistance (Pomoč na
zaslonu)
Alarm Clock (Budilka)
Input Source (Vhodni vir)
Refresh Rate (Hitrost osveževanja)
2-9
hh Setting (Nastavitev)
1. nivo menija
2. nivo menija
Opis
Language
(Jezik)
繁體中文
■■ Jezik je privzeto tovarniško nastavljen na
angleščino.
■■ Za potrditev in uveljavitev nastavitve jezika morajo
uporabniki pritisniti srednji gumb.
■■ Jezik je neodvisna nastavitev. Uporabnikova
nastavitev jezika preglasi tovarniško privzeto
nastavitev. Ko uporabniki možnost Ponastavi
nastavijo na Da, se jezik ne bo spremenil.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
‫فارسی‬
Tiếng Việt
2-10
‫תירבע‬
বাংলা
‫ي‬
َ
ّ ِ‫ع َرب‬
(kmalu bo na voljo več
jezikov)
Transparency
(Prosojnost)
0~5
Privzeta prosojnost je 0. Uporabniki lahko v katerem
koli načinu prilagajajo možnost Prosojnost.
OSD time out
(Časovna
omejitev OSD)
5–30 s
Privzeta časovna omejitev OSD je 20 s. Uporabniki
lahko v katerem koli načinu prilagajajo možnost
Časovna omejitev OSD.
RGB LED
OFF (IZKLOPLJENO)
Privzeto je možnost RGB LED vklopljena. Uporabniki
lahko vklopijo ali izklopijo možnost RGB LED (velja
samo za MAG241CR in MAG271CR).
ON (VKLOPLJENO)
Reset
(Ponastavi)
YES (DA)
NO (NE)
Uporabniki lahko v katerem koli načinu ponastavijo in
obnovijo nastavitve na izvirne vrednosti OSD.
A
Dodatek
POMEMBNO
Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Tehnični podatki
Model
Velikost
Ukrivljenost
MAG241C
MAG271C
MAG241CV
MAG271CV
59,94 cm
68,58 cm
1500R
1800R
Vrsta zaslonske plošče
VA
Ločljivost
1920 x 1080 pri 144 Hz
Razmerje stranic
16:9
Svetlost (niti)
300 (največ)
Kontrastno razmerje
3000:1
Hitrost osveževanja
144 Hz
Odzivni čas
1ms (MPRT)
Vhodni vmesnik
V/I
A-2
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
Display Port x1
USB 2.0, vrsta A x2 (na zadnji strani)
USB 2.0, vrsta B x1 (na zadnji strani za priključitev
računalnika na monitor)
■■ Digitalni zvočni izhod x1
Koti gledanja
178°(V), 178°(N)
DCI-P3/sRGB
90%/ 115%
Obdelava površine
90%/ 115%
Proti bleščanju
Barve zaslona
16,7 milijona
Vrsta napajanja
Notranje napajanje
Poraba energije (običajno)
Vhodno napajanje
Prilagajanje (nagib)
45 W
55 W
100–240 V izmeničnega toka, 50–60 Hz, 1,5 A
-5° ~ 20°
Ključavnica Kensington
Nosilec VESA
Da
■■ Vrsta plošče: 100 x 100 mm
■■ Vrsta vijaka: M4x10 mm
▶▶ Premer navoja: 4 mm
▶▶ Širina navoja: 0,7 mm
▶▶ Dolžina navoja: 10 mm
Dimenzije (Š x V x G)
536,4 x 411,5 x 225,2 mm
612,0 x 451,8 x 225,2 mm
Neto teža
4,2 kg (neto), 6,4 kg (bruto)
5,6 kg (neto), 8,0 kg (bruto)
Okolje
Delovanje
Temperatura: 0℃ do 40℃
Vlažnost: 20% do 90 %, ne kondenzira
Nadmorska višina: 0 ~ 5000 m
Shranjevanje
Temperatura: -20°C do 60°C
Vlažnost: 10 % do 90 %, ne kondenzira
Dodatek
Model
Velikost
Ukrivljenost
MAG241CR
MAG271CR
MAG241CP
MAG271CP
59,94 cm
68,58 cm
1500R
1800R
Vrsta zaslonske plošče
VA
Ločljivost
1920 x 1080 pri 144 Hz
Razmerje stranic
16:9
Svetlost (niti)
300 (največ)
Kontrastno razmerje
3000:1
Hitrost osveževanja
144 Hz
Odzivni čas
1ms (MPRT)
Vhodni vmesnik
V/I
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
HDMI x2
Display Port x1
USB 2.0, vrsta A x2 (na zadnji strani)
USB 2.0, vrsta B x1 (na zadnji strani za priključitev
računalnika na monitor)
■■ Digitalni zvočni izhod x1
Koti gledanja
178°(V), 178°(N)
DCI-P3/sRGB
90%/ 115%
Obdelava površine
90%/ 115%
Proti bleščanju
Barve zaslona
16,7 milijona
Vrsta napajanja
Notranje napajanje
Poraba energije (običajno)
Vhodno napajanje
47 W
57 W
100–240 V izmeničnega toka, 50–60 Hz, 1,5 A
Prilagajanje (nagib)
-5° ~ 20°
Prilagajanje (višina)
0 ~ 130 mm
Ključavnica Kensington
Nosilec VESA
Dimenzije (Š x V x G)
Neto teža
Okolje
Da
■■ Vrsta plošče: 100 x 100 mm
■■ Vrsta vijaka: M4x10 mm
▶▶ Premer navoja: 4 mm
▶▶ Širina navoja: 0,7 mm
▶▶ Dolžina navoja: 10 mm
Delovanje
536,4 x 531,2 x 231,2 mm (največ)
612,0 x 560,0 x 266,5 mm (največ)
5,1 kg (neto), 7,3 kg (bruto)
6,4 kg (neto), 9,1 kg (bruto)
Temperatura: 0℃ do 40℃
Vlažnost: 20% do 90 %, ne kondenzira
Nadmorska višina: 0 ~ 5000 m
Shranjevanje
Temperatura: -20°C do 60°C
Vlažnost: 10 % do 90 %, ne kondenzira
A-3
Upravljanje LED
A-4
Podpora za mistično svetlobo LED (lučke RGB LED)
(MAG241CR/ MAG271CR)
Dodatek
Prednastavljeni načini prikaza
Standard
Ločljivost
MAG241C
MAG271C
MAG241CP
MAG271CP
MAG241CR
MAG271CR
MAG241CV
MAG271CV
HDMI/DP
VGA
640 x 480 pri 60 Hz
V
640 x 480 pri 67 Hz
V
640 x 480 pri 72 Hz
V
640 x 480 pri 75 Hz
V
Dos-Mode
720 x 400 pri 70 Hz
V
SVGA
800 x 600 pri 56 Hz
V
800 x 600 pri 60 Hz
V
800 x 600 pri 72 Hz
V
800 x 600 pri 75 Hz
V
1024 x 768 pri 60 Hz
V
1024 x 768 pri 70 Hz
V
1024 x 768 pri 75 Hz
V
XGA+
1152 x 864 pri 75 Hz
V
SXGA
1280 x 1024 pri 60 Hz
V
XGA
1280 x 1024 pri 75 Hz
V
WXGA
1280 x 720 pri 60 Hz
V
VESA
1280 x 960 pri 60 Hz
V
SDTV
640 x 480P pri 60 Hz
V
720 x 480P pri 60 Hz
V
720 x 576P pri 50 Hz
V
1440 x 480P pri 60 Hz
V
1440 x 576P pri 50 Hz
V
1280 x 720P pri 50 Hz
V
1280 x 720P pri 60 Hz
V
1920 x 1080P pri 50 Hz
V
1920 x 1080P pri 60 Hz
V
WXGA+
1440 x 900 pri 60 Hz
V
WSXGA+
1680 x 1050 pri 60 Hz
V
Full HD
1920 x 1080 pri 60 Hz
V
1920 x 1080 pri 120 Hz
V
1920 x 1080 pri 144 Hz
V
HDTV
A-5
Odpravljanje težav
LED indikator napajanja je izklopljen.
■■ Znova pritisnite gumb za napajanje monitorja.
■■ Preverite, ali je napajalni kabel za monitor pravilno priključen.
Manjkajoča slika.
■■ Preverite, ali je grafična kartica računalnika pravilno nameščena.
■■ Preverite, ali sta računalnik in monitor priključena v vtičnici in ali sta
vklopljena.
■■ Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.
■■ Računalnik se morda nahaja v načinu pripravljenosti. Pritisnite katero koli
tipko za aktivacijo monitorja.
Slika na zaslonu ni pravilne velikosti ali ni sredinsko poravnana.
Za nastavitev računalnika na nastavitev, primerno za prikaz na monitorju, si oglejte
prednastavljene načine prikaza.
A-6
Brez možnosti vstavi in poženi (Plug & Play).
■■ Preverite, ali je napajalni kabel za monitor pravilno priključen.
■■ Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.
■■ Preverite, ali sta računalnik in grafična kartica združljivi z možnostjo vstavi
in poženi (Plug & Play).
Ikone, pisave ali zaslon so nejasni, zamegljeni ali imajo težave z
barvami.
■■
■■
■■
■■
■■
Ne uporabljajte podaljševalnega video kabla.
Prilagodite svetlost in kontrast.
Prilagodite barve RGB ali temperaturo barve.
Preverite, ali je signalni kabel za monitor pravilno priključen.
Preverite za upognjene zatiče na priključku signalnega kabla.
Monitor začne utripati ali migotati.
■■ Spremenite hitrost osveževanja, da jo uskladite z zmogljivostjo vašega
monitorja.
■■ Posodobite gonilnike grafične kartice.
■■ Monitor ne sme biti v bližini električnih naprav, ki bi lahko povzročale
elektromagnetne motnje (EMI).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement