MSI Optix MAG271C monitor Navodila za uporabo

MSI Optix MAG271C monitor Navodila za uporabo
Optix sorozat
LCD-monitor
Optix MAG241C (3EA21)
Optix MAG241CR (3EA25)
Optix MAG271C (3FA61)
Optix MAG271CR (3FA65)
Tartalomjegyzék
Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés�������������������������������������������iii
Átdolgozás��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Műszaki támogatás�������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Biztonsági utasítások����������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE-megfelelőség�����������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat�����������������������������������vi
WEEE-nyilatkozat��������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Vegyi anyagokról szóló információ�������������������������������������������������������������������������vii
Első lépések�����������������������������������������������������������������������������������1-1
A csomag tartalma����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
A monitorállvány felszerelése (opcionális)����������������������������������������������������������� 1-3
A monitor beállítása��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5
A monitor áttekintése������������������������������������������������������������������������������������������� 1-6
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez�������������������������������������������������������� 1-8
OSD beállítás���������������������������������������������������������������������������������2-1
Navigációs billentyű��������������������������������������������������������������������������������������������� 2-2
ii
Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel�������������������������������������������������������� 2-5
Függelék����������������������������������������������������������������������������������������A-1
Műszaki adatok����������������������������������������������������������������������������������������������������A-2
Előre beállított kijelzőmódok��������������������������������������������������������������������������������A-4
Hibaelhárítás��������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5
Előszó
Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos
megjegyzés
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban használt
MSI embléma a Micro-Star Int’l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb jelzés
és név a megfelelő tulajdonosok védjegye lehet. Az útmutató pontosságát és
hiánytalanságát illetően nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát. Az
MSI fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül
megváltoztassa.
Átdolgozás
Átdolgozás
V1.0
Dátum
2018/06
Műszaki támogatás
Ha probléma merülne fel a termékkel kapcsolatban, és a felhasználói útmutató nem
tartalmaz megoldást rá, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal
a hellyel, ahol a terméket megvásárolta. Egy másik lehetőségként látogasson el a
https://www.msi.com/support/ weboldalra további útmutatásért.
iii
Biztonsági utasítások
◙◙
◙◙
◙◙
Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
Tegyen eleget a monitoron feltüntetett és a felhasználói útmutatóban
előforduló minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
Bízza a javítást szakemberre.
Őrizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a későbbi tájékozódás
céljából.
A tűz és áramütés megelőzése érdekében tartsa távol a monitort a nedvességtől
és magas hőmérséklettől.
Az üzembe helyezéshez tegye a monitort stabil, vízszintes felületre.
iv
◙◙
◙◙
Mielőtt a monitort csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg
arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és
100–240 V közötti értékre van állítva. Ne hatástalanítsa a dugó földelő
érintkezőjét. A monitornak földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia.
Amennyiben a monitort hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a
hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a monitor ne fogyasszon áramot.
A monitoron lévő ventilátor a szellőzést szolgálja, és megakadályozza, hogy
túlmelegedjen a monitor. Ne zárja el a ventilátor nyílását.
Ne hagyja a monitort olyan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60 OC-nál
magasabb vagy -20 OC-nál alacsonyabb, mivel a monitor károsodhat.
MEGJEGYZÉS: A készülék maximális üzemi hőmérséklete 40OC.
A monitor tisztításakor feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót. A monitor
tisztításához ne használjon vegyszert, hanem csak egy puha rongydarabot. Soha
ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásba, mivel ez károsíthatja a monitort, és
áramütést okozhat.
Előszó
A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen
tárgyakat a tápkábelre.
Tartsa távol a monitortól az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő
tárgyakat.
Amennyiben az alábbi körülmények közül valamelyik előfordul, tanácsos
megvizsgáltatnia a monitort egy szakemberrel:
◙◙ A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
◙◙ Folyadék ömlött a monitorba.
◙◙ A monitor nedvességnek lett kitéve.
◙◙ A monitor nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes
állapotba hozni a Felhasználói útmutatónak megfelelően.
◙◙ A monitort elejtették, és megsérült.
◙◙ A monitoron sérülések nyilvánvaló jelei láthatók.
Környezetkímélő termékek tulajdonságai
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban
A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata
Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való
ösztönzés
Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően
Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak
köszönhetően
Környezetvédelmi programok
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek,
ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.
Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani
és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos
gyűjtőközponttal.
Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az
MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.
A felhasználók ezenkívül a gpcontdev@msi.com címen is hozzánk
fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével,
újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért.
★ Figyelem! A képernyők túlzott használata hatással lehet a látására.
★ Ajánlások:
1. A kijelző használata közben tartson 30 percenként egy-egy 10 perces szünetet.
2. 2 év alatti gyermekek ne nézzék a kijelzőt. A 2 éves vagy ennél idősebb
gyermekek esetében a kijelző használatát napi maximum egy órára korlátozza.
v
CE-megfelelőség
A monitor megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelv (2014/30/EU),
a kisfeszültségi irányelv (2014/35/EU), az ErP-irányelv (2009/125/EC) és
a RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek.
Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a monitor megfelel az
Európai Unió Hivatalos Lapjának irányelveiben közzétett, információtechnológiai
berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványoknak.
FCC-B osztályú rádiófrekvenciás
zavarról szóló nyilatkozat
vi
Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC
szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel
szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia
ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha
nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba
léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készülék
a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a
készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva
megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:
■■
■■
■■
■■
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
1. megjegyzés
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.
2. megjegyzés
Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a
határértékeknek való megfelelőséget.
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A
működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát
is, amely nem kívánt működést eredményezhet.
Előszó
WEEE-nyilatkozat
Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló, 2012/19/EU sz. irányelve (amely 2005. augusztus 13-án lépett
hatályba) előírja, hogy az „elektromos és elektronikus” berendezések
összetevőit nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az
elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegű
termékeket, miután a termékek hasznos élettartama lejárt.
Vegyi anyagokról szóló információ
Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például
az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú
rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő
oldalon: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
vii
1
Első lépések
Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja
be. Eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa
az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése érdekében használjon
földelést biztosító csuklószorítót.
FONTOS
•
•
A képek csak illusztrációk. A monitor külső megjelenése eltérő lehet.
A monitoron ne használjon éles tárgyakat.
A csomag tartalma
1. Monitor
2. Állvány
3. Talpállvány (csavarral)
4. Tápkábel
5. HDMI-kábel
6. DisplayPort-kábel
7. Felfelé irányuló USB-kábel (a monitoron lévő USB-portok használatához)
8. Gyors üzembehelyezési útmutató
9. Garanciakártya
* Ha a csomagban lévő tételek bármelyike sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot
a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta.
* A csomag tartalma országonként eltérő lehet.
1-2
Első lépések
A monitorállvány felszerelése (opcionális)
hh Optix MAG241C/ MAG271C
1. Tegye a monitort egy stabil, vízszintes felületre.
2. Csatlakoztassa a talpat az állványhoz.
3. Húzza meg a talphoz tartozó csavart a talp rögzítéséhez.
1
2
3
1-3
hh Optix MAG241CR/ MAG271CR
1. Illessze az állványt a monitorhoz.
2. Csatlakoztassa a talpat az állványhoz.
3. Húzza meg a talphoz tartozó csavart a talp rögzítéséhez.
1
2
1-4
3
FONTOS
Helyezze a monitort egy puha, biztonságos felületre, nehogy a kijelzőpanel
megkarcolódjon.
Első lépések
A monitor beállítása
Ez a monitor a kényelmes megtekintés jegyében lett megtervezve különféle beállítási
lehetőségekkel, például igény szerint a megfelelő szögbe döntheti, vagy megemelheti.
FONTOS
Ügyeljen arra, hogy a monitor beállítása közben ne nyomja meg a kijelzőpanelt.
130mm
1-5
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Optix MAG241C
Optix MAG271C
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
A monitor áttekintése
1
1-6
1
Főkapcsoló gomb
2
Navigációs billentyű
3
HDMI-port
4
HDMI-port
5
DisplayPort
6
Fejhallgató csatlakozó
3
4
HDMI1
HDMI2
5 6
DP
2
7 8 9
10
Első lépések
7
Lefelé irányuló, „A” típusú USB 2.0-s port
8
Lefelé irányuló, „A” típusú USB 2.0-s port
9
Felfelé irányuló, „B” típusú USB 2.0-s
port
A felfelé irányuló USB-kábelhez.
FONTOS
Keresse meg a csomagban a felfelé
irányuló USB-kábelt, majd csatlakoztassa
a számítógéphez és a monitorhoz. A
kábel csatlakoztatása után a lefelé
irányuló, „A” típusú USB-portok
használatra kész állapotúak a monitoron.
10
A PC-hez
A monitorhoz
Kensington zár
1-7
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. Kapcsolja ki a számítógépét.
2. Csatlakoztassa a HDMI/DisplayPort-kábelt a monitor és a számítógép közé.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a monitor tápfeszültségaljzatába. (A ábra)
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. (B ábra)
5. Kapcsolja be a monitort. (C ábra)
6. Válassza ki a bemeneti forrást az OSD-menüben, és kapcsolja be a számítógépet.
A
~
B
1-8
C
2
OSD beállítás
Ez a fejezet az OSD beállítására vonatkozó fontos tudnivalókat ismerteti.
FONTOS
Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Navigációs billentyű
A monitoron egy navigációs billentyű található. Ez egy többirányú vezérlőbillentyű,
amely a képernyőn megjelenő (OSD) menüben történő navigálást segíti.
Navigációs
billentyű
2-2
A navigációs billentyű alapértelmezett beállításai a következők.
Navigációs
billentyű
Gyorsbillentyű
(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)
Középső
gomb
OSD-főmenü
Alapvető műveletek
(ha az OSD-menü BE van
kapcsolva)
■■ Belépés az almenükbe
■■ A kiválasztott elem vagy
beállítás megerősítése
OSD beállítás
Navigációs
billentyű
Gyorsbillentyű
(ha az OSD-menü KI van kapcsolva)
Fel
Játék mód
Le
Képernyősegítség
Bal
Ébresztőóra
Jobb
Bemeneti forrás
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a
kiválasztást, és kiléphet a
menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával
elvégezheti a beállítást.
■■ A Bal gomb
megnyomásával
visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a
menüből, anélkül hogy
módeffektust alkalmazna.
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a
kiválasztást, és kiléphet a
menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával
elvégezheti a beállítást.
■■ A Bal gomb
megnyomásával
visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a
menüből.
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a
kiválasztást, és kiléphet a
menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt
elemet.
■■ A Bal gomb
megnyomásával
visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a
menüből.
■■ A középső gomb
megnyomásával
jóváhagyhatja a
kiválasztást, és kiléphet a
menüből.
■■ A Fel és a Le gomb
megnyomásával
kiválaszthatja a kívánt
elemet.
■■ A Bal gomb
megnyomásával kiléphet
a menüből.
Alapvető műveletek
(ha az OSD-menü BE van
kapcsolva)
■■ Funkciómenük és elemek
kiválasztása
■■ Lehetővé teszi a
funkcióértékek felfelé
történő módosítását
■■ Funkciómenük és elemek
kiválasztása
■■ Lehetővé teszi a
funkcióértékek lefelé
történő módosítását
2-3
■■ Funkciómenük és elemek
kiválasztása
■■ Kilépés az aktuális
menüből
■■ Funkciómenük és elemek
kiválasztása
■■ Belépés az almenükbe
A felhasználók megnyithatják az OSD-menüt, ahol testreszabhatják a saját navigációs
gyorsbillentyűiket.
Az alábbi gyorsbillentyűk is rendelkezésre állnak.
2-4
Navigációs gyorsbillentyűk
Műveletek
Fényerő
■■ A középső gomb megnyomásával elmentheti az
értéket, és kiléphet a menüből.
■■ A Fel és a Le gomb megnyomásával
elvégezheti a beállítást.
■■ A Bal gomb megnyomásával visszavonhatja az
előnézetet, és kiléphet a menüből.
■■ Az FHD esetében az alapértelmezett fényerő
értéke 80.
Frissítési
sebesség
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja
a kiválasztást, és kiléphet a menüből.
■■ A Jobb gomb megnyomásával bekapcsolhatja,
a Bal gomb megnyomásával pedig
kikapcsolhatja a képfrissítési gyakoriságot.
OSD beállítás
Az OSD beállítása a navigációs billentyűvel
A navigációs billentyű középső gombjának megnyomásával elindíthatja a képernyőn
megjelenő (OSD) főmenüt. A Fel, Le, Bal és Jobb gomb használatával beállíthatja a
kívánt funkciómenüket az igényeinek megfelelően.
hh JÁTSZÁS
1. szintű menü
Játék mód
Fekete hangolása
Válaszidő
2./3. szintű menü
Felhasználó
Leírás
Alapértelmezett mód. A felhasználó módosíthatja az
összes elemet.
FPS
Minden elem módosítható, kivéve a következők: Black
Tuner (Fekete hangolása), Image Enhancement
(Képjavítás), Brightness (Fényerő) és Contrast
(Kontraszt).
Verseny
Minden elem módosítható, kivéve a következők:
Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt) és Image
Enhancement (Képjavítás).
RTS
Minden elem módosítható, kivéve a következők:
Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt) és Image
Enhancement (Képjavítás).
RPG
Minden elem módosítható, kivéve a következők:
Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Black Tuner
(Fekete hangolása) és Image Enhancement (Képjavítás).
■■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az
előnézetüket.
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust.
0-20
■■ A Fel és Le gombbal módosíthatja az értéket.
■■ Ez a funkció javítja a háttér fényerejét, és lövöldözős
játékokhoz ajánlott.
Normál
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
válaszidőt.
■■ Ha a Response Time (Válaszidő) a Fastest
Gyors
(Leggyorsabb) értékre van állítva, és a képfrissítési
sebesség legalább 75 Hz, akkor a mozgás miatt
bekövetkező elmosódottság korrigálása automatikusan
Leggyorsabb
engedélyezve lesz.
■■ Ha a képfrissítési sebesség 75 Hz-nél alacsonyabb,
akkor a „Fastest” (Leggyorsabb) lehetőség kiszürkítve
látható.
■■ Ez a funkció lövöldözős és versenyzős játékokhoz
ajánlott.
2-5
1. szintű menü
Elmosódás javítása
2./3. szintű menü
(KI)
(BE)
Frissítési sebesség
Hely
Bal felső
Jobb felső
Bal alsó
Jobb alsó
Ki
BE
Ébresztőóra
Hely
Bal felső
Jobb felső
2-6
Bal alsó
Jobb alsó
Ki
15:00
30:00
45:00
Képernyősegítség
FreeSync
00:01~99:59
60:00
Nincs
Leírás
■■ Ha az Anti Motion Blur (Elmosódás javítása) BE értékre
van állítva, a fényerő nem módosítható.
■■ Ha a Response Time (Válaszidő) a Fastest
(Leggyorsabb) értékre van állítva, és a képfrissítési
sebesség legalább 75 Hz, akkor a mozgás miatt
bekövetkező elmosódottság korrigálása automatikusan
engedélyezve lesz.
■■ Ha a képfrissítési sebesség 75 Hz-nél alacsonyabb,
akkor az Anti Motion Blur (Elmosódás javítása)
nem engedélyezhető, és a Response Time
(Válaszidő) beállításnál nem lehet megadni a Fastest
(Leggyorsabb) lehetőséget.
■■ Ha az Anti Motion Blur (Elmosódás javítása)
engedélyezve van, akkor a HDCR nem
engedélyezhető, és kiszürkítve jelenik meg.
■■ Ez a funkció filmekhez, illetve lövöldözős és
versenyzős játékokhoz ajánlott.
■■ Ha a FreeSync engedélyezve van, akkor az Anti
Motion Blur (Elmosódás javítása) kiszürkítve látható.
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
képfrissítési sebességet.
■■ A képfrissítési sebesség alapértelmezett helye a
bal alsó. A helyet az OSD-menüben módosíthatja.
A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és
beállíthatja a képfrissítési sebesség helyét.
■■ Ez a monitor az operációs rendszerben beállított
képfrissítési sebességet követi és alkalmazza.
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják az
ébresztőórát.
■■ A kívánt időpont beállítása után a középső gomb
megnyomásával aktiválhatja az időzítőt.
■■ Az ébresztőóra alapértelmezett helye a bal felső. A
felhasználók kiválaszthatják az igényeiknek megfelelő
helyet.
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
képernyősegítséget.
■■ A képernyősegítség alapértelmezett beállítása a None
(Nincs).
(KI)
(BE)
■■ A FreeSync megakadályozza a képtörést.
■■ A HDMI alapértelmezett beállítása ON (BE), de
kiszürkítve látható (nem lehet módosítani).
■■ A DisplayPort alapértelmezett beállítása ON (BE),
és bármelyik módban, illetve bármilyen felbontás,
bemeneti forrás és képfrissítési sebesség esetén beés kikapcsolható.
■■ Ha a FreeSync engedélyezve van, akkor az Anti
Motion Blur (Elmosódás javítása) kiszürkítve látható.
OSD beállítás
hh Professzionális
1. szintű menü 2. szintű menü
Professzionális Felhasználó
mód
Olvasó
Mozi
Tervező
Szem kímélése
HDCR
Elmosódás
javítása
Képjavítás
Leírás
Alapértelmezett mód. A felhasználó módosíthatja az összes
elemet.
Minden elem módosítható, kivéve a következők: Brightness
(Fényerő), Contrast (Kontraszt) és Eye Saver (Szem kímélése).
Minden elem módosítható, kivéve a következők: Brightness
(Fényerő), Contrast (Kontraszt) és Image Enhancement
(Képjavítás).
Minden elem módosítható, kivéve a következők: Black Tuner
(Fekete hangolása), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt).
■■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az
előnézetüket.
■■ A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt
módtípust.
■■ Az Eye Saver (Szem kímélése) megvédi a szemét a kék fény
(KI)
ellen. Ha engedélyezve van, az Eye Saver (Szem kímélése)
funkció egy sárgásabb árnyalatú fényre módosítja a képernyő
színhőmérsékletét.
(BE)
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a szem
kímélését.
■■ Ha a Pro Mode (Professzionális mód) beállításhoz a Reader
(Olvasó) van kiválasztva, akkor kötelezően engedélyezni kell az
Eye Saver (Szem kímélése) funkciót.
■■ A HDCR alapértelmezett beállítása OFF (KI). A felhasználók
(KI)
bármelyik módban módosíthatják a HDCR-t.
■■ A HDCR növeli a képek kontrasztját, amivel javítja a
(BE)
képminőséget.
■■ Ha a HDCR beállítás ON (BE) értékre van állítva, akkor a
Brightness (Fényerő) kiszürkítve látható.
■■ A HDCR-t és az Anti Motion Blur (Elmosódás javítása) funkciót
nem lehet egyszerre engedélyezni.
■■ Ha a HDCR engedélyezve van, az Anti Motion Blur (Elmosódás
javítása) funkciót nem lehet engedélyezni, és a Response
Time (Válaszidő) beállításnál nem lehet megadni a Fastest
(Leggyorsabb) lehetőséget.
■■ Ha az Anti Motion Blur (Elmosódás javítása) BE értékre van
(KI)
állítva, a fényerő nem módosítható.
■■ Ha a Response Time (Válaszidő) a Fastest (Leggyorsabb)
(BE)
értékre van állítva, és a képfrissítési sebesség legalább 75 Hz,
akkor a mozgás miatt bekövetkező elmosódottság korrigálása
automatikusan engedélyezve lesz.
■■ Ha a képfrissítési sebesség 75 Hz-nél alacsonyabb, akkor az
Anti Motion Blur (Elmosódás javítása) nem engedélyezhető, és
a Response Time (Válaszidő) beállításnál nem lehet megadni a
Fastest (Leggyorsabb) lehetőséget.
■■ Ha az Anti Motion Blur (Elmosódás javítása) engedélyezve van,
akkor a HDCR nem engedélyezhető, és kiszürkítve jelenik meg.
■■ Ez a funkció filmekhez, illetve lövöldözős és versenyzős
játékokhoz ajánlott.
■■ Ha a FreeSync engedélyezve van, akkor az Anti Motion Blur
(Elmosódás javítása) kiszürkítve látható.
Ki
■■ A képjavítási funkcióval korrigálhatja a képek széleit az élek
kontrasztjának javítása érdekében.
Gyenge
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a képjavítási
Közepes
funkciót.
Erős
Legerősebb
2-7
hh Kép
1. szintű menü
2./3. szintű menü
Leírás
Fényerő
0-100
■■ A fényerő alapértelmezett beállítása 80.
■■ A felhasználók User (Felhasználói), RTS, RPG
és Reader (Olvasó) módban módosíthatják a
fényerőt.
■■ Ha a Elmosódás javítása és a HDCR
engedélyezve van, akkor a fényerő kiszürkítve
látható.
Kontraszt
0-100
■■ A kontraszt alapértelmezett beállítása 80.
■■ A felhasználók bármelyik módban módosíthatják
a kontrasztot.
Élesség
0-5
■■ Az élesség alapértelmezett beállítása 0. A
felhasználók bármelyik módban módosíthatják az
élességet.
■■ Az élesség javítja a képek tisztaságát és
részletezettségét.
Színhőmérséklet
Hideg
Normál
Meleg
Testreszabás
2-8
Képernyőméret
4:3
16:9
■■ A színhőmérséklet alapértelmezett beállítása a
Normal (Normál).
■■ A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a
módeffektusokat, és megtekintheti az
előnézetüket.
R (0-100)
■
■
A középső gomb megnyomásával jóváhagyhatja
G (0-100)
és beállíthatja a kívánt módtípust.
B (0-100)
■■ A flelhasználók testreszabási módban
módosíthatják a színhőmérsékletet.
■■ A testreszabási mód alapértelmezett beállítása
50/50/50.
■■ A képernyőméret alapértelmezett beállítása 16:9.
■■ A felhasználók bármelyik módban, illetve
bármilyen felbontás vagy képfrissítési sebesség
esetén módosíthatják a képernyőméretet.
hh Bemeneti forrás
1. szintű menü
Leírás
HDMI1
A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a
bemeneti forrást.
HDMI2
DP
OSD beállítás
hh Navigációs billentyű
1. szintű menü
2. szintű menü
Leírás
Fel
Ki
■■ A Fel gomb alapértelmezett beállítása a Játék mód.
■■ A Le gomb alapértelmezett beállítása a
képernyősegítség.
■■ A Bal gomb alapértelmezett beállítása az
ébresztőóra.
■■ A Jobb gomb alapértelmezett beállítása a bemeneti
forrás.
■■ Az összes navigációs billentyű az OSD-menüben
módosítható.
Fényerő
Játék mód
Képernyősegítség
Ébresztőóra
Bemeneti forrás
Frissítési sebesség
Le
Ki
Fényerő
Játék mód
Képernyősegítség
Ébresztőóra
Bemeneti forrás
Frissítési sebesség
Bal
Ki
Fényerő
Játék mód
Képernyősegítség
Ébresztőóra
Bemeneti forrás
Frissítési sebesség
Jobb
Ki
Fényerő
Játék mód
Képernyősegítség
Ébresztőóra
Bemeneti forrás
Frissítési sebesség
2-9
hh Beállítás
1. szintű menü
2. szintű menü
Leírás
Nyelv
繁體中文
■■ A gyári alapbeállítás az angol nyelv.
■■ A felhasználók a középső gomb megnyomásával
tudják jóváhagyni és alkalmazni a nyelvi beállítást.
■■ A nyelv egy független beállítás. A felhasználók
saját nyelvi beállítása felülírja a gyári alapbeállítást.
Ha a felhasználók a Reset (Alaphelyzet) funkcióhoz
a Yes (Igen) értéket választják ki, akkor a nyelv
nem módosul.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
‫فارسی‬
2-10
Tiếng Việt
‫תירבע‬
বাংলা
ّ‫عَ رَ ِبي‬
(Hamarosan további
nyelvek is elérhetők
lesznek)
Átlátszatlanság
0~5
Az átlátszatlanság alapértelmezett beállítása 0. A
felhasználók bármelyik módban módosíthatják az
átlátszatlanságot.
OSD-időtúllépés
5-30 mp
Az OSD-időtúllépés alapértelmezett beállítása a 20
mp. A felhasználók bármelyik módban módosíthatják
az OSD-időtúllépést.
RGB LED
Ki
Az RGB LED alapértelmezett beállítása On (Be). A
felhasználók be- és kikapcsolhatják az RGB LED-et
(csak az MAG241CR és MAG271CR esetében).
BE
Alaphelyzet
IGEN
NEM
A felhasználók bármelyik módban alaphelyzetbe
állíthatják és visszaállíthatják a beállítások eredeti
OSD-alapértékeit.
A
Függelék
FONTOS
Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Műszaki adatok
Típus
Optix MAG241C
Optix MAG271C
Méret
59,94 cm
68,58 cm
Görbület
1500R
1800R
Panel típusa
VA
Felbontás
1920 x 1080, 144 Hz
Képarány
16:9
Fényerő (nit)
300 (max.)
Kontrasztarány
3000:1
Képfrissítés gyakorisága
144Hz
Válaszidő
1 ms (MPRT)
Bemeneti csatoló
I/O
A-2
2 db HDMI, 1 db DP
■■
■■
■■
■■
2 db HDMI
1 db Display Port
2 db „A” típusú USB 2.0 (a hátsó oldalon)
1 db „B” típusú USB 2.0 (a hátsó oldalon a számítógép és a
monitor között)
■■ 1 db digitális hangkimenet
Megtekintési szögek
DCI-P3/ sRGB
178° (V) , 178° (F)
90%/ 115%
Felületkezelés
Kijelzőszínek
16,7 millió
Tápfeszültség típusa
Áramfogyasztás (jellemző)
Tápfeszültség-bemenet
Beállítás (megdöntés)
Kensington zár
45 W
55 W
100-240 V (AC), 50-60 Hz, 1,5 A
-5° ~ 20°
■■ Lemez típusa: 100 x 100 mm
■■ Csavar típusa: M4x10 mm
▶▶ Menet átmérője: 4 mm
▶▶ Menet magassága: 0,7 mm
▶▶ Menet hosszúsága: 10 mm
Méret (Sz x Ma x Mé)
Környezet
Belső áramforrás
Igen
VESA-konzol
Nettó súly
90%/ 115%
Csillogásmentes
Működési
536,4 x 411,5 x 225,2 mm
612,0 x 451,8 x 225,2 mm
4,2 kg (nettó), 6,4 kg (bruttó)
5,6 kg (nettó), 8 kg (bruttó)
Hőmérséklet 0℃ – 40℃
Páratartalom: 20%–90%, nem lecsapódó
Háttértár
Tengerszint feletti magasság: 0-5000 m
Hőmérséklet -20°C to 60°C
Páratartalom: 10%–90%, nem lecsapódó
Függelék
Típus
Optix MAG241CR
Optix MAG271CR
Méret
59,94 cm
68,58 cm
Görbület
1500R
1800R
Panel típusa
VA
Felbontás
1920 x 1080, 144 Hz
Képarány
16:9
Fényerő (nit)
300 (max.)
Kontrasztarány
3000:1
Képfrissítés gyakorisága
144Hz
Válaszidő
1 ms (MPRT)
Bemeneti csatoló
I/O
2 db HDMI, 1 db DP
■■
■■
■■
■■
2 db HDMI
1 db Display Port
2 db „A” típusú USB 2.0 (a hátsó oldalon)
1 db „B” típusú USB 2.0 (a hátsó oldalon a számítógép és a
monitor között)
■■ 1 db digitális hangkimenet
Megtekintési szögek
DCI-P3/ sRGB
178° (V) , 178° (F)
90%/ 115%
90%/ 115%
Felületkezelés
Csillogásmentes
Kijelzőszínek
16,7 millió
Tápfeszültség típusa
Áramfogyasztás (jellemző)
Tápfeszültség-bemenet
Belső áramforrás
47 W
57 W
100-240 V (AC), 50-60 Hz, 1,5 A
Beállítás (megdöntés)
-5° ~ 20°
Beállítás (magasság)
0-130 mm
Kensington zár
A-3
Igen
VESA-konzol
■■ Lemez típusa: 100 x 100 mm
■■ Csavar típusa: M4x10 mm
▶▶ Menet átmérője: 4 mm
▶▶ Menet magassága: 0,7 mm
▶▶ Menet hosszúsága: 10 mm
Méret (Sz x Ma x Mé)
536,4 x 531,2 x 231,2 mm (max.)
612 x 560 x 266,5 mm (max.)
Nettó súly
5,1 kg (nettó), 7,3 kg (bruttó)
6,4 kg (nettó), 9,1 kg (bruttó)
Környezet
Működési
Hőmérséklet 0°C to 40°C
Páratartalom: 20%–90%, nem lecsapódó
Háttértár
LED-vezérlő
Tengerszint feletti magasság: 0-5000 m
Hőmérséklet -20 ℃ – 60 ℃
Páratartalom: 10%–90%, nem lecsapódó
Misztikus fénnyel világító LED támogatása (RGB LED)
Előre beállított kijelzőmódok
Optix MAG241C/ MAG271C
Szabványos
Felbontás
Optix MAG241CR/ MAG271CR
HDMI / DP
VGA
640 x 480, 60Hz
V
640 x 480, 67Hz
V
640 x 480, 72Hz
V
640 x 480, 75 Hz
V
Dos mód
720 x 400, 70 Hz
V
SVGA
800 x 600, 56Hz
V
800 x 600, 60Hz
V
800 x 600, 72Hz
V
800 x 600, 75 Hz
V
1024 x 768, 60Hz
V
1024 x 768, 70Hz
V
1024 x 768, 75 Hz
V
XGA+
1152 x 864, 75 Hz
V
SXGA
1280 x 1024, 60Hz
V
1280 x 1024, 75 Hz
V
WXGA
1280 x 720, 60 Hz
V
VESA
1280 x 960, 60 Hz
V
SDTV
640 x 480P, 60 Hz
V
720 x 480P, 60 Hz
V
720 x 576P, 50 Hz
V
1440 x 480P, 60 Hz
V
1440 x 576P, 50 Hz
V
1280 x 720P, 50Hz
V
1280 x 720P, 60 Hz
V
1920 x 1080P, 50 Hz
V
1920 x 1080P, 60 HZ
V
WXGA+
1440 x 900, 60 Hz
V
WSXGA+
1680 x 1050, 60 Hz
V
Teljes HD
1920 x 1080, 60Hz
V
1920 x 1080, 120Hz
V
1920 x 1080, 144 Hz
V
XGA
A-4
HDTV
Függelék
Hibaelhárítás
A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít.
■■ Nyomja meg ismét a monitor bekapcsológombját.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.
Nincs kép.
■■ Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően van telepítve.
■■ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor csatlakoztatva van a
konnektorba és be van kapcsolva.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
■■ Elképzelhető, hogy a számítógép készenléti állapotban van. Nyomjon meg
egy tetszőleges gombot a monitor aktiválásához.
A képernyőkép nincs megfelelően méretezve vagy nincs középre
állítva.
Tekintse meg az előre beállított kijelzőmódokat, és adjon meg a számítógépen egy
olyan beállítást, amely megfelelő a monitoron történő megjelenítéshez.
Nincs Plug & Play.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.
■■ Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
■■ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a grafikus kártya kompatibilis a Plug &
Play funkcióval.
Az ikonok, a betűtípus vagy a képernyő elmosódott, vagy
színproblémák láthatók rajta.
■■
■■
■■
■■
■■
Lehetőleg ne használjon video-hosszabbítókábelt.
Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
Állítsa be az RGB-színt, vagy módosítsa a színhőmérsékletet.
Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a jelkábel csatlakozóján nincsenek-e meghajlított
érintkezők
A monitor villogni kezd, vagy hullámok láthatók rajta.
■■ Módosítsa a képfrissítési sebességet a monitor képességeinek megfelelően.
■■ Frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját.
■■ Tartsa távol a monitort azoktól az elektromos készülékektől, amelyek
elektromágneses interferenciát (EMI) okozhatnak.
A-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement