Manual - Texas
2008/1
DK
SE
GB
DE
PL
F
VIGTIGT !
HUSK AT PÅFYLDE
MOTOROLIE SAE-30
FØR START!
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
User manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Manuel D‘ Utilisation
SP 50
SP 50 TR
VIKTIGT !
KOM IHÅG ATT FYLLA PÅ
MOTOROLJA SAE-30
FÖRE START!
IMPORTANT !
REMEMBER TO FILL WITH
ENGINE OIL SAE-30
BEFORE START!
ACHTUNG !
DENKEN SIE DARAN, VOR
INBETRIEBNAHME MOTORÖL
(SAE-30) AUFZUFÜLLEN!
POZOR !
NE ZABOARAVITE NALITI
MOTORNO ULJE (SAE-30)
PRIJE POKRETANJA KOSILICE!
TÄRKEÄÄ!
MUISTA LISÄTÄ SAE-30-ÖLJYÄ,
ENNEN KUIN KÄYTÄT
LAITETTA!
WAŻNE !
PAMIĘTAĆ O NAPEŁNIENIU
SILNIKA OLEJEM SAE-30
PRZED WŁĄCZENIEM!
TexasDansk
A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk
Dansk
Tilbehør ........................................................................................................................... 2 Sikkerhedsforskrifter ........................................................................................................ 3 Monterings- og betjeningsvejledning ............................................................................... 4 Identifikation af dele ......................................................................................................... 4 Montering......................................................................................................................... 5 Opsamler ......................................................................................................................... 5 Kabeljustering .................................................................................................................. 6 Højdejustering ................................................................................................................. 6 Start og stop af motor ...................................................................................................... 6 Olieskift ............................................................................................................................ 7 Luftfilteret ......................................................................................................................... 7 Tændrør........................................................................................................................... 8 Opbevaring og vedligeholdelse ....................................................................................... 8 Garantibestemmelser ...................................................................................................... 9 Tekniske specifikationer .................................................................................................. 9 Registrering af produkt / Reservedele
Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.
Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information
til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan
Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.
Reservedelstegning over alle Texas’ produkter findes på vores hjemmeside
www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.
Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste
forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk
Tilbehør
Som ekstra tilbehør til denne plæneklipper fås bioklip - varenummer 409032.
2
Sikkerhedsforskrifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Unge under 18 år må ikke benytte rotorklipperen.
Bær altid stramtsiddende fodtøj under klipningen.
Sørg for at eventuelle tilskuere er mindst 5 meter væk fra det sted, hvor du
arbejder med maskinen.
Når du klipper ved buske og på skråninger, kræves der speciel forsigtighed
(f.eks. klipning langs græskanter). Benyt eventuelt sikkerhedsfodtøj.
Sørg for at fjerne genstande som f.eks. sten og grene fra græsplænen, før du
klipper den.
Når motoren er startet, må du ikke tippe rotorklipperen fremover. Tip den
bagover, så knivene vender bort fra kroppen.
Når knivene kører, må du under ingen omstændigheder stikke hænder eller
fødder ind under klippeskjoldet.
Motoren skal stoppes, når klippehøjden justeres.
Rengøring og vedligeholdelse af rotorklipperen må kun foretages, når motoren
er stoppet.
Stop altid motoren når klipperen ikke bruges.
Brændstof må kun påfyldes i fri luft. Aftør spildt brændstof før maskinen startes.
Gå mindst 3 meter væk fra påfyldningsstedet før maskinen startes. Fyld aldrig
brændstof på en varm motor. Vent til den er afkølet. Brug af åben ild i nærheden
af påfyldningsstedet er forbudt.
Når rotorklipperen transporteres, skal motoren være stoppet, og kniven stå stille.
Rør aldrig ved tændrøret, når du starter maskinen eller arbejder med den.
Motorens omdrejningstal må af sikkerhedsmæssige grunde aldrig overskride det
omdrejningstal, der er angivet på typeskiltet.
Lad aldrig maskinen køre i et rum med dårlig ventilation.
Vær sikker på at kniven er ordentligt fastspændt, før du starter klipningen. Brug
altid arbejdshandsker, når du arbejder med kniven.
Slibning af kniven skal være ensartet (begge sider slibes) for at undgå
vibrationer i klipningen. Er kniven stødt på en forhindring, bør du lade en
fagmand efterse den. Har kniven fået beskadigelser, bør den udskiftes med en
ny.
Benyt kun originale reservedele.
3
Monterings- og betjeningsvejledning
Din plæneklipper er fremstillet i henhold til de seneste sikkerhedsspecifikationer.
Disse omfatter et knivbremsesystem, der standser motor og kniv på 5 sekunder, når
knivbremsen aktiveres. Enhver sikkerhedsforanstaltning er kun effektiv, når den
bliver fulgt nøjagtigt. Følg nedenstående beskrivelse nøje, når du monterer din
plæneklipper.
Bemærk: Der er ikke gashåndtag på denne model !
Identifikation af dele
A
J
F
B
G
E
I
C
D
A. Håndtag
B. Startsnor
C. Olieprop / Oliepåfyldning
D. Tændrørshætte
E. Udkasterklap
F. Benzinpåfyldning
G. Luftfilter
H. Primer
I. Højdejustering
J. Opsamler
4
Montering
Plæneklipperen er næsten opsamlet
komplet fra fabrikken.
Tag plæneklipperen ud af kassen og
træk i det øverste styr, i pilens retning.
1
Pas på at kablerne ikke kommer i
klemme.
2
Når styret er foldet ud, spændes de 2
vingemøtrikker(2).
Spænd bespændingerne(1) midt på
styret. Vær opmærksom på at
justerskruen, inderst ikke er spændt
for hårdt. Hvis den er justeret for
hårdt, vil beslaget tage skade.
Opsamler
Din plæneklipper bliver leveret med en af disse opsamlervarianter.
Opsamler med fast top og fast bund.
Saml opsamleren som vist.
Den sorte metalbøjle monteres inden i låget.
Den sorte stofbund monteres på låges, som
vist.
De hvide klips, der er påsynet posen klemmes
ind over den sorte bøjle.
Opsamler med stofpose og fast bund.
Saml opsamleren som vist.
Stofbunden monteres på rammen. De hvide
klips klemmes ind over rammen.
5
Kabeljustering
Begge kabler kan justeres.
Stopkablet kan justeres på motoren. Kablet for den selvkørende funktion kan justeres
på kablet ved øverste håndtag.
Højdejustering
Plæneklipperen har central højdejustering.
Brug håndtaget ved højre baghjul til at justere klippehøjden.
Start og stop af motor
HUSK: Kontroller altid motorolie før start!
Olieniveauet skal altid være mellem min. og max. på oliepinden.
Efterfyld med SAE-30 olie.
Brug kun blyfri 95 oktan brændstof på motoren. Overfyld aldrig tanken.
B
A
B
Pump primerbolden (B) ifølge skemaet herunder:
Træk håndtaget (A), der løsner knivbremsen, ind til styrehåndtaget, og træk i
startsnoren. Før altid startsnoren tilbage til motoren.
Træk håndtaget (B) op for at aktivere den selvkørende funktion.
Håndtaget (A) skal være trukket ind til styrehåndtaget så længe der arbejdes med
maskinen. Slippes håndtaget, stopper motoren (og dermed også kniven) i løbet af 5
sekunder.
Temperatur
Pres
2-3
> 0° C
1-2
> 0° - 10° C
0-1
> 10° - 20° C
0
> 20° C
6
Olieskift
Olien bør skiftes første gang efter 5 timer, derefter mindst 1 gang om året.
1. Lad motoren køre 5 minutter, så olien når at blive varmet op. Dette gør, at den
løber lettere, og at olieskiftet bliver mere komplet.
2. Efter 5 minutter slukkes motoren. Afmonter tændrørshætten. Motorens
oliebundprop kan nu skrues løs, og olien løber ud af motoren. Husk at have en
passende beholder klar.
Bemærk at motoren kun må vippes bagover, i en max 45 graders vinkel.
Bundproppen kan nu skrues i på ny, og ny olie kan hældes i motoren.
3. Dette gøres ved at fjerne oliepinden og hælde den rigtige mængde olie på.
4. Monter tændrørshætten.
Alternativt kan der anvendes et oliesugersæt.
1. Sug olien op igennem oliepåfyldningshullet med
sprøjten. (Se afsnit Idenstifikation af dele, Pos C)
Brug slangen som forlænger, til at komme
helt ned i bunden af motoren. Fyld den brugte olie på
den medfølgende dunk.
2. Fyld frisk olie på motoren, type SAE30.
Brug målepinden på olieproppen, til at kontrollere
oliemængden.
Husk at skaffe dig af med den brugte olie, så den ikke er til gene for naturen.
Brug din lokale genbrugsstation.
Luftfilteret
Luftfilteret skal efterses og renses jævnligt. Hvis filteret ikke er blevet renset i en længere
periode, vil dette kunne mærkes på motorens kraftoverførsel, samt kunne beskadige
motoren.
1. Rengør let omkring luftfilteret inden det fjernes.
2. Tryk de to flapper ned og træk forsigtigt dækslet af.
3. Tag forsigtigt papirfilteret ud og undersøg det. Børst det med en blød børste. Hvis
det er meget snavset, skal det udskiftes. Pas på der ikke kommer snavs ind i
indsugningen.
4. Afvask det sorte skumelement i højre side i varmt vand med sæbe.
5. Tryk vandet ud af elementet og lad det tørre. Dryp et par dråber SAE-30 olie på
filteret, så det bliver let fugtigt af olie, og jævnt fordelt. Tryk forsigtigt evt.
overskydende olie ud.
Elementet sættes igen på plads.
7. Vær opmærksom på at alle dele er samlet rigtigt og lukket korrekt, som vist på
billedet.
7
Tændrør
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fjern tændrørshætten.
Børst skidt og snavs væk fra tændrøret.
Brug en tændrørsnøgle til at løsne tændrøret.
Check om isoleringen er intakt.
Rens tændrøret med en stålbørste.
Mål elektrodeafstanden, pas på ikke at beskadige elektroden.
Afstanden bør være: 0,7 - 0,8 mm
Hvis tændrøret er ubeskadiget, monter igen. Ellers udskiftes med nyt type Denso
W20EPR-U.
9. Monter tændrørshætten.
Opbevaring og vedligeholdelse
Vedligehold løbende din plæneklipper: Kontroller løbende alle bolte, skruer,
møtrikker og klippeskjold. Sørg altid for at kniven er skarp. Det anbefales at udskifte
kniven minimum hvert andet år.
Det er en god idé at tage din plæneklipper til et årligt servicecheck hos din
autoriserede serviceforhandler. Se nærmeste serviceværksted på www.texas.dk.
Opbevaring: Efter brug bør din plæneklipper opbevares i et tørt og rent rum.
Rengør maskinen hver gang efter brug.
Græs og snavs skal løbende fjernes fra undersiden af klippeskjoldet. Ved tipning af
plæneklipperen (for rengøring) anbefales det at tippe forenden opad (max. 45
grader). Tipper du den til siden, skal karburator og luftfilter altid vende opad, da
olien ellers kan løbe ud og ødelægge motoren. Vær opmærksom på at fjerne
tændrørskablet, før klipperen vedligeholdes.
Vinteropbevaring: Tøm benzintanken helt, og lad derefter motoren køre indtil
benzinen i karburatoren er opbrugt. Tændrørskablet fjernes.
Fjern tændrøret og tilsæt en spiseskefuld olie (motorolie) i tændrørsåbningen. Træk
i startsnoren for at fordele olien. Derefter monteres tændrøret igen, men ikke kablet.
Skift olie jfr. afsnittet ovenfor.
Til sidst rengøres klipperen grundigt. Dyp en pudseklud i olie og smør de forskellige
dele for at modvirke rust.
8
Garantibestemmelser
•
•
•
•
•
•
•
Der ydes 3 års garanti på din plæneklipper (gælder kun for Danmark).
Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.
Der ydes ikke garanti for skader opstået pga. slid, samt dårlig behandling og
manglende vedligeholdelse.
Garantien dækker ikke rensning af brændstofsystemet, udskiftning/justering af
startsnor, startfjeder, tændrør, knive/knivholder, remme og kabler idet disse er
indbefattet af naturligt slid.
Garantien dækker ikke, hvis der er anvendt uoriginale reservedele.
Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret
serviceværksted.
Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.
HUSK: Ved køb af reservedele samt ved enhver anmodning om garantireparation,
skal motornummer og modelbetegnelse opgives !
Tekniske specifikationer
Model
Klippebredde
Højdejustering
Klippeskjold
Klippesystem
Fremdrift
Motor
Texas Garden SP50
50 cm
Central - 7 positioner
Stål
Bagudkast
Skub
TG475
9
Texas Garden SP50TR
50 cm
Central 7-positioner
Stål
Bagudkast
Selvkørende
TG475
Svenska
Tekniska specifikationer ................................................................................................ 10 Tillbehör ......................................................................................................................... 10 Säkerhetsinformation ..................................................................................................... 11 Monterings- och bruksanvisning .................................................................................... 11 Identifikation av delar ..................................................................................................... 12 Montering av handtaget ................................................................................................. 12 Uppsamlare ................................................................................................................... 13 Kabeljustering ................................................................................................................ 13 Höjdjustering.................................................................................................................. 13 Starta och stanna motorn .............................................................................................. 14 Olieskift .......................................................................................................................... 14 Luftfiltret ......................................................................................................................... 15 Tändrör .......................................................................................................................... 15 Förvaring och underhåll ................................................................................................. 16 Garantivillkor.................................................................................................................. 16 Reservdelar
Lista över reservdelar och ritningar till den specifika produkten finns på vår
webbplats www.texas.dk
Om du själv hittar artikelnummer till reservdelar underlättar det servicen.
Kontakta återförsäljare för att köpa reservdelar.
Tekniska specifikationer
Modell
Klippbredd
Höjdjustering
Klippkåpa
Klippsystem
Drift
Motor
Texas Garden SP50
50 cm
Central – 7 positioner
Stål
Bakre utkast
Skjut
TG475
Tillbehör
Bio-klipp, artikelnummer 409032,
finns som tillbehör till denna gräsklippare.
10
Texas Garden SP50TR
50 cm
Central – 7 positioner
Stål
Bakre utkast
Självdrift
TG475
Säkerhetsinformation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barn under 18 år får inte använda rotorklippare.
Bär alltid åtsittande skor under klippningen.
Se till att eventuella åskådare är minst 5 meter från det ställe där du klipper.
När du klipper vid buskar och på sluttningar måste du vara extra försiktig (t. ex.
när du klipper vid gräskanter). Använd eventuellt säkerhetsskor.
Se till att ta bort saker såsom sten och grenar från gräsmattan innan du klipper
den.
När motorn startat får du inte tippa rotorklipparen framåt. Tippa den bakåt så
knivarna riktas från kroppen.
När knivarna körs får du aldrig sticka in händerna eller fötterna under
klippskyddet.
Motorn måste stannas när klipphöjden ska justeras.
Rengöring och underhåll av rotorklipparen får endast utföras när motorn är
avstängd.
Stäng av motorn när gräsklipparen inte används.
Bränsle får bara fyllas på utomhus. Torka av utspillt bränsle innan maskinen
startas. Flytta dig och maskinen minst tre meter från bränslebehållaren och
påfyllningsplatsen innan maskinen startas. Fyll aldrig på bränsle i en varm
motor. Vänta tills den kylts ned. Det är förbjudet att elda i närheten av
påfyllningsplatsen.
När rotorklipparen transporteras ska motorn vara avstängd och knivarna stå
stilla.
Rör aldrig vid tändstiftet när du startar eller arbetar med maskinen.
Motorns varvtal får av säkerhetsskäl aldrig överskrida det varvtal som står
angivet på märkskylten.
Kör aldrig maskinen i ett rum med dålig ventilation.
Se till att kniven sitter fast ordentligt när du startar klippningen. Använd alltid
arbetshandskar när du arbetar med kniven.
Kniven måste slipas jämnt (båda sidorna ska slipas) för att det inte ska uppstå
några vibrationer under klippningen. Om en kniv stött på ett hinder bör du låta en
fackman titta på den. Om kniven fått skador kan det löna sig att byta ut den.
Använd bara reservdelar i original.
Monterings- och bruksanvisning
Din gräsklippare har tillverkats enligt de allra senaste säkerhetsspecifikationerna.
Dessa omfattar knivbromssystemet som stannar motorn och kniven på fem
sekunder när knivbromsen aktiveras. Säkerhetsföreskrifterna är endast effektiva när
de följs ordentligt. Följ nedanstående anvisning noggrant när du monterar din
gräsklippare.
OBS! Den här modellen har inget gashandtag!
11
Identifikation av delar
A
J
F
B
G
E
I
C
A. Handtag
D
B. Startsnöre
C. Oljepropp / Oljepåfyllning
D. Tändhatt
E. Utkastarskydd
F. Benzinpåfyldning
G. Luftfilter
H. Bränslepump
I. Höjdjustering
J. Uppsamlare
Montering av handtaget
Gräsklipparen är nästan helt monterad
när den levereras.
Ta upp gräsklipparen ur lådan och dra
styret i pilens riktning.
1
2
Kontrollera att kablarna inte kommer i
kläm.
När styret är uppfällt drar du åt de två
vingmuttrarna (2).
Dra åt fästena (1) på mitten av styret. Var
försiktig så att du inte drar åt den
innersta justeringsskruven för mycket. Då
kan fästet skadas.
12
Uppsamlare
Gräsklipparen är utrustad med en av följande uppsamlare :
Uppsamlare med fast ovan- och undersida.
Montera uppsamlaren enligt bilden.
Fäst det svarta metallfästet inuti kåpan.
Fäst den svarta uppsamlingsbrickan vid locket,
enligt bilden.
Sätt fast den vita klämman, som sitter fast i
påsen, vid det svarta fästet.
Uppsamlare med uppsamlingspåse och
fast botten.
Montera uppsamlaren enligt bilden.
Montera uppsamlingsbrickan på ramen. Fäst
den vita klämman vid ramen.
Kabeljustering
Båda kablarna kan justeras.
Stoppkabeln kan justeras vid motorn. Kabeln för självdriftsfunktionen kan justeras med
hjälp av kabeln vid styret.
Höjdjustering
Gräsklipparen är utrustad med central höjdjustering.
Använd handtaget vid det högra bakhjulet för att justera klipphöjden.
13
Starta och stanna motorn
KOM IHÅG! Kontrollera alltid motoroljan före start!
Oljenivån ska alltid vara mellan min. och max. på oljestickan.
Fyll på med olja SAE-30.
B
A
B
Tryck på bränslepumpen (B) enligt tabellen nedan:”
Dra handtag (B) uppåt för att aktivera
självdriftsfunktionen.
Temperatur
> 0° C
> 0° - 10° C
> 10° - 20° C
> 20° C
Tryck
2-3
1-2
0-1
0
Dra handtaget (A) som lossar knivbromsen in mot
styrhandtaget och dra i startsnöret. För alltid tillbaka
startsnöret till motorn.
Handtaget (A) ska vara intryckt mot styrhandtaget under hela tiden som maskinen
används. Om handtaget släpps stannar motorn (och också knivarna) inom fem
sekunder.
Olieskift
Första gången ska oljan bytas efter 5 timmar, därefter minst 1 gång om året.
1. Låt motorn vara på i 5 minuter så att oljan blir uppvärmd. Detta gör att den rinner
lättare och att oljebytet blir ordentligt gjort.
2. Efter 5 minuter stänger du av motorn. Ta av tändhatten. Motorns oljepropp kan
nu skruvas loss och oljan rinner ut ur motorn. Tänk på att ha en passande
behållare redo.
Tänk på att motorn får lutas bakåt i max 45 graders vinkel.
Oljeproppen kan nu skruvas på igen och ny olja kan hällas i motorn.
3. Detta görs genom att du tar bort oljestickan och häller i rätt mängd olja.
4. Sätt på tändhatten.
14
Alternativt kan du använda ett oljeuppsugarset.
1. Sug upp oljan genom hålet för påfyllning av olja med
hjälp av sprutan. (Se avsnittet Identifiering av delar,
Pos C.) Använd slangen som förlängare för att nå
motorns botten. För över den använda oljan till
medföljande dunk.
2. Fyll motorn med ny olja av typ SAE30.
Kontrollera oljenivån med hjälp av oljestickan på
oljeproppen.
Kom ihåg att kassera använd olja på ett miljövänligt sätt.
Vänd dig till din återvinningscentral.
Luftfiltret
Luftfiltret ska kontrolleras och rensas regelbundet. Om filtret inte rensas under en längre
period märks detta på motorns kraftöverföring och kan skada motorn.
1. Rengör försiktigt runt om luftfiltret innan det avlägsnas.
2. Tryck ner de två spärrarna och ta av locket försiktigt.
3. Ta ut pappersfiltret försiktigt och undersök det. Borsta det med en mjuk borste. Om
det är mycket smutsigt ska det bytas ut. Se till så att det inte kommer in smuts i
insuget.
4. Tvätta av den svarta skumdelen på höger sida med varmt vatten och tvål.
5. Krama ur vattnet och låt den torka. Droppa ett par droppar olja SAE-30 på filtret så
att det fuktas lätt. Tryck försiktigt ur eventuell överflödig olja.
Sätt tillbaka delen på plats.
6. Se till att alla delar sitter ihop och sitter fast på rätt sätt enligt bilden.
Tändrör
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ta av tändhatten.
Borsta av smuts från tändröret.
Använd en tändrörsnyckel för att ta loss tändröret.
Kontrollera om isoleringen är intakt.
Rensa tändröret med en stålborste.
Mät elektrodavståndet men tänk på att inte skada elektroden.
Avståndet bör vara: 0,7 - 0,8 mm.
Om tändröret är helt kan du montera det igen. Eller byt ut det mot ett nytt,
modell Denso W20EPR-U.
9. Sätt på tändhatten.
15
Förvaring och underhåll
Underhåll din gräsklippare löpande: Kontrollera med jämna mellanrum alla bultar,
skruvar, muttrar och klippskydd. Se alltid till att kniven är vass. Du bör byta ut kniven
åtminstone vartannat år.
Det är bra att få gräsklipparen servad hos en auktoriserad återförsäljare varje år.
Förvaring: När den använts bör gräsklipparen förvaras i ett torrt och rent rum.
Rengör maskinen efter varje användning.
Gräs och smuts ska tas bort från klippskyddets undersida med jämna mellanrum.
När du vänder på gräsklipparen (för rengöring) ska du vända upp fronten (max 45
grader). Om du vänder den på sidan ska förgasaren och luftfiltret alltid vara vända
uppåt, annars kan oljan rinna ut och förstöra motorn. Se till att ta bort
tändstiftskabeln när klipparen underhålls och följ säkerhetsanvisningarna för den
proceduren.
Vinterförvaring: Töm bensintanken helt och låt sedan motorn köra tills bensinen i
förgasaren är slut. Tändstiftskabeln tas bort enligt säkerhetsanvisningarna.
Ta bort tändstiftet och häll i en matsked olja (motorolja) i tändstiftsöppningen. Dra i
startsnöret för att sprida ut oljan. Därefter sätter du tillbaka tändstiftet, men inte
kabeln.
Byt olja enligt underhållsanvisningarna för motorn, oljetyp SAE 30 (0,6 l).
Slutligen ska gräsklipparen rengöras ordentligt. Se till att ta bort smuts och gräs
ända uppifrån handtaget, ner till undersidan av klippskyddet. Doppa en putstrasa i
olja och smörj de olika delarna för att förhindra uppkomsten av rost.
Garantivillkor
•
•
•
•
•
•
•
Gräsklipparen har två års garanti.
Garantin omfattar material- och/eller fabrikationsfel.
Det ges ingen garanti för skador som uppstår pga. slitage, misskötsel och bristande
underhåll.
Garantin täcker inte rengöring av bränslesystemet, byte/justering av startsnöre,
startfjäder, tändstift, kniv/knivhållare, remmar och kablar eftersom dessa utsätts för
naturligt slitage.
Garantin gäller inte om du använt delar som inte är original.
Om något omfattas av garantin eller inte avgörs i varje fall av en auktoriserad
serviceverkstad.
Ditt inköpskvitto gäller som garantibevis och du måste spara det.
KOM IHÅG! När du köper reservdelar och när en garantireparation ska utföras ska
du alltid uppge motornummer och modellnamn!
16
English
Technical specifications ................................................................................................. 17 Accessories ................................................................................................................... 17 Safety instructions ......................................................................................................... 18 Mounting- and operation ................................................................................................ 18 Identification of parts ..................................................................................................... 19 Mounting of the handle .................................................................................................. 19 Grass collector............................................................................................................... 20 Cable adjustment........................................................................................................... 20 Height adjustment.......................................................................................................... 20 Air filter .......................................................................................................................... 22 Spark plug ..................................................................................................................... 22 Storing and maintenance ............................................................................................... 23 Warranty ........................................................................................................................ 23 Spare parts
Part list and explosive drawings for the specific product, can be found
on our website www.texas.dk
If you help find part numbers yourself, it will ease the service.
For purchase of spare parts, please contact your dealer.
Technical specifications
Model
Cutting width
Height adjustment
Deck
Cutting system
Drive
Engine
Texas Garden SP50
50 cm
Central - 7 positions
Steel
Rear discharge
Push
TG475
Accessories
Mulcherplug- item number 409032 - is available
as an accessory for this lawn mower.
17
Texas Garden SP50TR
50 cm
Central - 7 positions
Steel
Rear discharge
Self-propelling
TG475
Safety instructions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not let children under 18 use this lawnmower.
Always wear protective shoes during operation.
Make sure that other people are at least 5 meters away from your work zone.
When you cut grass close to an edge, extra attention is needed.
Make sure all objects are removed from the lawn before you use your
lawnmower.
When the engine is started, do not tilt the lawnmower up. When it is necessary
to tilt your lawnmower, always tilt it backwards, so that the knife is turning away
from your body.
When the knife is operation, do not under any under circumstances put your
fingers or feet under the deck.
Always stop the engine, before you adjust the cutting height.
Cleaning and maintenance may only be done when the engine is stopped.
Always stop the engine, when the lawnmower is not in use.
Fuel may only be added under open air. Spilled fuel must be wiped off before the
engine is started. Move the lawnmower 3 meters from the fuel container before
you start the engine. Never fill fuel on a hot engine, wait until it is cooled down.
Use of open fire is strictly prohibited.
When the lawnmower is being transported, the engine must be stopped.
Never touch the spark plug, when you start the engine or are working on it.
For safety reasons the number of rpm must never be higher than what is stated
on the identification label.
Never let the engine run is a room without or with bad ventilation.
Always make sure the knife is securely fastened, before you start using the
lawnmower. Always wear protective gloves when you work with the knife.
To avoid vibrations the edges on the knife must be sharpened the same on both
sides. Is the knife damaged, let a professional decide if it best to change it.
Only use original spare parts.
Mounting- and operation
Your lawnmower has been manufactured accordingly to the latest safety
specifications.
This includes a brake system, which will stop the engine and knife within 5 seconds,
when the brake is activated. Any safety precaution is only useful when it is followed
therefore follow these description when you mount your lawnmower.
Notice: There is not throttle regulation on this model.
18
Identification of parts
A
J
F
B
G
E
I
A. Handle
C
B. Starting cord
C. Oil lid / Oil filling
D. Spark plug cap
E. Dischargeguard D
F. Petrol filling
G. Air filter
H. Primer
I. Height adjustment
J. Grass catcher
Mounting of the handle
The lawn mower is supplied almost fully
assembled.
Remove the lawn mower from the box
and pull the top control in the direction of
the arrow.
1
Check that the cables do not become
trapped.
2
Once the control is unfolded, tighten the
two wing nuts (2).
Tighten the brackets (1) in the centre of
the control. Take care not to tighten the
innermost adjustment screw too much. If
this happens, it could damage the
bracket.
19
Grass collector
Your lawn mower is supplied with one of these grass catchers.
Grass collectorwith fixed top and fixed bottom.
Assemble the grass catcher as shown.
Mount the black metal bracket inside the cover.
Attach the black collecting tray to the cover, as
shown.
Clip the white clip attached to the bag over the black
bracket.
Grass catcher with collecting bag and fixed
bottom.
Assemble the grass collecor as shown.
Mount the collecting tray on the frame. Clip the
white clip over the frame.
Cable adjustment
Both cables can be adjusted.
The stop cable can be adjusted at the engine. The cable for the self-propelling function
can be adjusted using the cable near the top handle.
Height adjustment
The lawn mower comes with central height adjustment.
Use the handle near the right rear wheel to adjust the cutting height.
Start and stop of engine
REMEMBER: Always check engine oil before start!
Oil level must be between min. and. max on the oil stick.
Fill with SAE-30 oil.
20
B
A
B
Pump the primer (B) according to the scheme below :
Pull the handle (B) up to activate the self-propelling function.
Pull the handle (A), which loosens the knife brake, towards the handle and pull the
starting cord. Let the starting cord carefully return to the engine.
The handle (A) must be pulled towards the steering handle while using the machine.
When the handle is released, the engine (and the knife) stops in 5 seconds.
Temperature
> 0° C
> 0° - 10° C
> 10° - 20° C
> 20° C
Push
2-3
1-2
0-1
0
Oil change
The oil must be changed after the first 5 hours of use. After that the oil must be changed at
least once a year.
1. Let the engine run for 5 minutes to warm up the oil. This makes it run easier and
make the oil change more complete.
2. Turn off the engine after 5 minutes. Take off the spark plug cap. Unscrew the
cork for the drain plug. Theo oil now runs out of the engine. Keep a suitable
container ready to collect the oil.
NOTE that the engine may only be tilted backward at an angle of max 45
degrees.
Refit the drain plug and pour fresh oil into the engine.
3. This is done by removing the oil stick and filling with correct amount of oil.
4. Mount the spark plug cap.
21
Alternatively use a oil drainage kit:
1. Suck the oil up through the oil filler hole using the
syringe. (See the section Identification of parts, Pos
C.) Use the hose as an extension piece to reach the
bottom of the engine. Transfer the used oil to the
accompanying container.
2. Fill the engine with new oil, type SAE30.
Check the oil level using the dipstick on the oil bung
Remember to dispose of the used oil so that it is not harmful to nature.
Use your local recycling station..
Air filter
The fir filter must be checked and cleaned regularly. If the filter has not been cleaned for
some time, the power of the engine is reduced, and the engine may be damaged.
1. Clean around the air filter before it is removed.
2. Press down the two flaps and carefully pull of the cover.
3. Carefully remove the paper filter and check it. Brush it with a soft brush. If it is very
dirty, it must be changed. Take care that no dirt gets into the intake of the engine.
4. Wash the black foam element on the right side in warm soapy water.
5. Press the water out of the foam element and let it dry. Put a few drops of SAE-30 oil
on the filter to moisten it lightly with oil. Carefully squeeze out any surplus oil.
Remount the element.
6. Check that all parts are fitted correctly and the cover closed as shown in the picture.
Spark plug
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Remove the spark plug cap.
Brush off dirt from the top of spark plug.
Use a spark plug wrench to loosen the spark plug.
Check that the insolation is intact.
Clean the spark plug with a steel brush.
Measure the electrode distance. Be careful not to damage the electrode.
The distance should be: 0,7 - 0,8 mm
If the spark plug is undamaged refit. Otherwise replace using Denso type
W20EPR-U.
9. Mount the spark plug cap.
22
Storing and maintenance
Maintain your lawnmower on a regular basic:
Check all bolts, screws and deck. Always make sure the knife is sharp. It is
recommended that the knife is changed every 2 years.
It is a good idea to let your local service shop check your lawnmower once a year.
Storing: Keep the lawnmower in dry clean room. Clean the machine every time it
has been used. Grass and dirt must be removed from the inside of the cutting deck.
Tilt the front of the lawnmower for cleaning, maximum 45 degrees. If you tilt it to the
side, the carburettor and air filter must always turn up. If it does not turn up, the oil
may run out and damage the engine. Always make sure the cap is removed from
the spark plug when the lawnmower is being maintained.
Winter storage: Empty the fuel tank and let the engine run until there is no fuel left.
Remove the cap for the spark plug.
Remove the spark plug and add one tablespoon of oil in the hole. Pull the starting
cord several times. Mount the spark plug, but not the cap.
Change oil according to the above chapter
Finally the lawnmower is cleaned. Remove all the dirt and grass from everywhere.
Dip a cloth in oil and cover the deck and handle in a thin layer of oil, to keep it from
rusting.
Warranty
•
•
•
•
•
•
•
2 years of warranty is given on your lawnmower.
The warranty covers material and/ or fabrications faults.
The warranty does not cover damages, which has occurred because of tear, bad
use and lack of maintenance.
The warranty does not cover cleaning of the fuel system, exchange / adjustment of
the starter cord, starting spring, spark plug, knife, knife holder, belt and cables.
The warranty does not cover if unoriginal spare parts has been used.
It is always a service shop, which decides if a case is a warranty claim, or not.
Your receipt is your warranty note. Always keep it.
Remember: The engine number and the model must always be given to the shop
when spare parts are purchased.
23
Deutsch
Technische Daten .......................................................................................................... 24 Zubehör ......................................................................................................................... 24 Sicherheitsvorschriften .................................................................................................. 25 Anleitung - Zusammenbau und Bedienung ................................................................... 25 Teile des Rasenmähers ................................................................................................. 26 Anbau des Führungsholms ............................................................................................ 27 Grasfang ........................................................................................................................ 27 Einstellung der Bowdenzüge. ........................................................................................ 28 Höheneinstellung. .......................................................................................................... 28 Start und Stopp des Motors ........................................................................................... 28 Ölwechsel ...................................................................................................................... 29 Der Luftfilter ................................................................................................................... 29 Zündkerze...................................................................................................................... 30 Aufbewahrung und Wartung .......................................................................................... 30 Garantiebedingungen .................................................................................................... 31 Ersatzteile
Die Ersatzteilzeichnung für das jeweilige Produkt finden Sie auf unserer
Website unter www.texas.dk.
Wenn Sie selbst die Artikelnummern heraussuchen, erfolgt der Versand schneller.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie Ersatzteile kaufen möchten.
Auf unserer Website finden Sie eine Händlerübersicht.
Technische Daten
Modell
Schnittbreite
Höheneinstellung
Gehäuse
Grasauswurf
Antrieb
Motor
Texas Garden SP50
50 cm
Zentral in 7 Positionen
Stahl
Hinten
Schiebemodell
TG475
Texas Garden SP50TR
50 cm
Zentral in 7 Positionen
Stahl
Hinten
Modell mit Radantrieb
TG475
Zubehör
Für diesen Rasenmäher ist eine Mulcheinrichtung (Art.-Nr. 409032) erhältlich.
24
Sicherheitsvorschriften
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Die Benutzung des Motorrasenmähers durch Personen unter 18 J. ist nicht
zulässig.
Während des Mähens ist stets eng anliegendes Schuhwerk zu tragen.
Es ist darauf zu achten, dass „Zuschauer“ einen Mindestabstand von 5 m zum
Arbeitsbereich einhalten.
Beim Mähen an Büschen und Böschungen muss man besondere Vorsicht walten
lassen (z. B. Schneiden entlang der Graskante). Gegebenenfalls sind
Sicherheitsschuhe zu tragen.
Vor dem Mähen sind Gegenstände wie Steine und Zweige von der Rasenfläche
zu entfernen.
Der Rasenmäher darf nicht mit laufendem Motor hinten angehoben werden.
Stets so ankippen, dass die Vorderseite angehoben wird und das Messer vom
Körper weg weisen.
Bei laufendem Messer dürfen auf keinen Fall Hände oder Füße unter das
Gehäuse gelangen.
Zum Einstellen der Schnitthöhe ist der Motor abzustellen.
Reinigung und Wartung des Motorrasenmähers dürfen nur vorgenommen
werden, wenn der Motor abgestellt ist.
Stets den Motor ausstellen, wenn die Maschine nicht in Betrieb ist.
Kraftstoff darf nur im Freien eingefüllt werden. Vor dem Start verschütteten
Kraftstoff abwischen. Zum Start des Motors müssen Sie sich mindestens 3 m von
Kraftstoffbehälter und Einfüllort entfernen. Niemals Brennstoff bei heißem Motor
einfüllen. Abwarten, bis er abgekühlt ist. Der Gebrauch von offenem Feuer in der
Nähe des Einfüllortes ist nicht zulässig.
Vor dem Transport des Rasenmähers ist der Motor abzuschalten und Stillstand
des Messers abzuwarten.
Beim Starten der Maschine bzw. während der Arbeit niemals die Zündkerzen
berühren.
Die Drehzahlen des Motors dürfen aus Sicherheitsgründen niemals die auf dem
Typenschild angegebenen Werte überschreiten.
Die Maschine keinesfalls in einem Raum mit schlechter Belüftung laufen lassen.
Vergewissern Sie sich, dass das Messer ordentlich befestigt ist, bevor Sie mit
dem Mähen beginnen. Benutzen Sie stets Arbeitshandschuhe, wenn Sie mit dem
Messer hantieren.
Beide Klingen sind gleichmäßig zu schleifen, um Umwucht zu vermeiden. Wenn
man auf ein starkes Hindernis gestoßen ist, sollte das Messer durch einen
Fachmann inspiziert werden. Ein beschädigtes Messer sollte durch ein neues
ausgetauscht werden.
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
Anleitung - Zusammenbau und Bedienung
Ihr Rasenmäher wurde gem. aktuell geltender Sicherheitsvorschriften hergestellt. Sie
beziehen sich auch auf das Messerbremssystem, das Motor und Messer in 5 Sek.
stoppt, wenn die Messerbremse ausgelöst wird. Jede Sicherheitsmaßnahme kommt
aber nur dann zum Tragen, wenn sie genauestens beachtet wird. Gehen Sie beim
Zusammenbau des Rasenmähers genau nach nachfolgender Beschreibung vor.
Beachten Sie bitte, dass sich an diesem Modell kein Gashebel befindet!
25
Teile des Rasenmähers
A
J
F
B
G
E
I
C
D
A. Führungsholm
B. Startschnur
C. Deckel mit Peilstab für Öleinfüllstutzen
D. Zündkerzenstecker
E. Auswurfklappe
F. Benzineinfüllöffnung
G. Luftfilter
H. Pumpe
I. Höheneinstellung
J. Grasfang
26
Anbau des Führungsholms
Der Rasenmäher wird nahezu komplett
zusammengebaut geliefert.
Das Gerät ist aus dem Karton zu
nehmen und das Führungsgestänge in
Pfeilrichtung zu ziehen.
1
Darauf achten, dass die Kabel nicht
eingeklemmt werden!
2
Nach dem Ausziehen sind die beiden
Flügelmuttern (2) anzuziehen.
Die inneren Schrauben an den
Befestigungsvorrichtungen (1) in der
Mitte des Gestänges dürfen nicht zu
stramm angezogen werden, um
Beschädigungen zu vermeiden.
Grasfang
Der Rasenmäher ist mit einem der nachfolgend gezeigten Grasfangvorrichtungen
ausgestattet.
Grasfang mit festem Ober- und Unterteil.
Den Grasfang wie gezeigt zusammensetzen.
Den schwarzen Metallbügel in den festen Teil
einsetzen.
Den aus schwarzem Stoff bestehenden Teil wie
gezeigt einsetzen und mit den weißen Clips am
Bügel befestigen.
Grasfangkorb mit Stoffbeutel und festem
Unterteil.
Den Grasfang wie gezeigt zusammensetzen.
Den Beutel ins Unterteil einsetzen und mit den
weißen Clips befestigen.
27
Einstellung der Bowdenzüge.
Diese Einstellung lässt sich an beiden Kabeln vornehmen.
Der Gaszug lässt sich am Motor einstellen. Das Kabel für den Radantrieb lässt sich
oben am Griff einstellen.
Höheneinstellung.
Der Rasenmäher ist mit einer zentralen Höheneinstellung ausgestattet.
Zum Einstellen der Schnitthöhe ist der Griff am rechten Hinterrad zu betätigen.
Start und Stopp des Motors
ACHTUNG: Vor dem Starten stets den Ölstand kontrollieren!
Er ist dann korrekt, wenn sich der Peilstab zwischen MIN und MAX befindet.
Öl der Viskositätsklasse SAE-30 verwenden.
B
A
B
Drücken Sie bitte Mehrmahls auf die Pumpe (B) gemäß beigelegte Schema:
Den Sicherheitsgriff (A) zum Lösen der Messerbremse an den Handgriff heranziehen
und an der Startschnur ziehen. Die Startschnur ist mit der Hand zurück in die
Aufrollvorrichtung zu führen.
Zum Aktivieren des Radantriebs ist der Griff (B) Hinterrad zu betätigen.
Der Sicherheitsgriff (A) muss den Handgriff während des Betriebs berühren. Wird
Ersterer losgelassen, stoppt der Motor (und damit auch das Messer) im Laufe von 5
Sek.
Temperatur
> 0° C
> 0° - 10° C
> 10° - 20° C
> 20° C
Push
2-3
1-2
0-1
0
28
Ölwechsel
Das Öl sollte erstmals nach 5 Betriebsstunden ausgetauscht werden, und danach mind.
1 x pro Jahr.
1. Lassen Sie den Motor 5 Minuten laufen, damit sich das Öl erwärmen kann, weil es dann
leichter und fast vollständig abläuft.
2. Nach 5 Minuten wird der Motor abgeschaltet. Stecken Sie den Zündkerzenstecker auf.
Nach dem Lösen des Ölablassstopfens kann das Öl aus dem Motor in den
bereitgehaltenen Auffangbehälter ablaufen.
Achten Sie darauf, dass der Motor nur nach hinten gekippt werden darf (max. 45°-Winkel).
Der Stopfen kann nun wieder eingeschraubt und frisches Öl aufgefüllt werden.
3. Dazu wird der Ölpeilstab herausgenommen und die entsprechende Menge Öl durch die
Öffnung eingefüllt.
4. Stecken Sie den Zündkerzenstecker auf.
Es kann auch ein Ölabsauggerät benutzt werden:
1. Das Öl ist mittels Spritze (s. Teileliste, Pos. C) durch
die Einfüllöffnung hochzusaugen. Durch Aufsetzen des
biegsamen Rohres gelangt man in die Ölwanne. Das
Altöl ist danach in den mitgelieferten Behälter zu füllen.
2. Frisches Öl auffüllen (SAE 30).
Ölstand mit dem Ölpeilstab der Verschlusskappe
überprüfen.
Sorgen Sie für eine umweltgerechte Entsorgung des Altöls, indem Sie es bei der
öffentlichen Sammelstelle abliefern.
Der Luftfilter
Der Luftfilter ist regelmäßig zu überprüfen und ggf.
zu reinigen. Wird dies während eines längeren
Zeitraums unterlassen, lässt die Leistung des
Motors nach und dieser kann beschädigt werden.
1. Machen Sie vor dem Abnehmen um den Luftfilter herum etwas sauber.
2. Die beiden Laschen herunterdrücken und vorsichtig den Deckel abnehmen.
3. Nehmen Sie den Filter vorsichtig heraus, und untersuchen Sie ihn. Mit einer weichen
Bürste reinigen. Bei starker Verunreinigung ist er auszutauschen. Achten Sie darauf,
dass kein Schmutz in den Ansaugstutzen fällt.
4. Das rechte, schwarze Schaumelement in warmem Seifenwasser auswaschen.
5. Das Wasser aus dem Element drücken und es trocknen lassen. Einige Tropfen Öl
(SAE-30) auf den Filter geben, sodass er leicht damit angefeuchtet ist. Ggf.
überschüssiges Öl vorsichtig herausdrücken.
6. Setzen Sie das Filterelement korrekt ein.
7. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig
zusammengesetzt sind und alles gut
verschlossen wird (siehe Abb.).
29
Zündkerze
1. Nehmen Sie den Zündkerzenstecker ab.
2. Bürsten Sie ggf. Schmutz von der Zündkerze ab.
3. Lösen Sie die Zündkerze mit einem Kerzenschlüssel.
4. Prüfen Sie, ob die Isolierung intakt ist.
5. Reinigen Sie die Zündkerze mit einer Stahlbürste.
6. Messen Sie den Abstand der Elektroden, ohne diese zu beschädigen.
7. Der Abstand sollte 0,7 - 0,8 mm betragen.
8. Wenn die Zündkerze noch funktionsfähig ist, setzen Sie sie wieder ein bzw. tauschen
Sie diese einer neuen Denso W20EPR-U aus.
9. Stecken Sie den Zündkerzenstecker auf.
Aufbewahrung und Wartung
Der Rasenmäher sollte laufend inspiziert werden!
Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben, Muttern und Gehäuse. Sorgen Sie dafür, dass
die Messer stets scharf sind. Es empfiehlt sich, die Messer mind. alle zwei Jahre
auszutauschen.
Empfehlenswert ist auch, den Rasenmäher einmal pro Jahr zur Inspektion bei einem
autorisierten Fachhändler zu bringen.
Aufbewahrung
Nach Gebrauch sollte der Rasenmäher an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahrt
werden. Nach jeder Benutzung ist eine Reinigung vorzunehmen.
Gras und Schmutz sind laufend von der Gehäuseunterseite zu entfernen. Zum Reinigen
sollte der Rasenmähers vorn hochgekippt werden (max. 45°). Wird er zur Seite gekippt,
ist darauf zu achten, dass Vergaser und Luftfilter nach oben zeigen, weil sonst evtl.
auslaufendes Öl den Motor beschädigen kann. Denken Sie unbedingt daran, vor
Wartungsarbeiten das Zündkabel abzuziehen.
Aufbewahrung im Winter
Den Benzintank vollständig entleeren, dann den Motor so lange laufen lassen, bis das
Benzin im Vergaser verbraucht ist. Das Zündkerzenkabel abnehmen.
Die Zündkerze herausdrehen und einen Esslöffel Motoröl in die Zündkerzenöffnung
geben. Zum Verteilen des Öls an der Startschnur ziehen. Danach die Zündkerze wieder
einschrauben, nicht aber das Kabel aufsetzen.
30
Angaben zum Ölwechsel: siehe oben.
Abschließend wird der Rasenmäher gründlich gereinigt. Tauchen Sie einen Lappen in
Öl ein und schmieren Sie die verschiedenen Teile ein (Rostschutz).
Garantiebedingungen
•
•
•
•
•
•
•
Auf Ihren Rasenmäher werden 2 Jahre Garantie gewährt.
Sie umfasst Material- und/oder Fabrikationsfehler.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Verschleiß, schlechte
Behandlung und fehlende Wartung entstehen.
In der Garantie nicht enthalten sind: Reinigung des Kraftstoffsystems,
Austausch/Einstellung von Startschnur, Startfeder, Zündkerze,
Messer/Messerhalterung, Riemen und Kabel. Diese unterliegen nämlich einem
natürlichen Verschleiß.
Die Garantie tritt außer Kraft, wenn keine Original-Ersatzteile verwendet werden.
Inwieweit es sich bei einem Schaden um einen Garantiefall handelt oder nicht,
wird von einer autorisierten Fachwerkstatt entschieden.
Ihre Einkaufsquittung gilt aus Garantieschein, weshalb sie sorgfältig aufbewahrt
werden sollte.
ACHTUNG: Beim Kauf von Ersatzteilen sowie Geltendmachen vom
Gewährleistungsansprüchen sind Motornummer und Modellbezeichnung anzugeben!
31
PL
Specyfikacje techniczne ................................................................................................ 32 Akcesoria ....................................................................................................................... 32 Instrukcje bezpieczeństwa ............................................................................................. 33 Mocowanie i eksploatacja .............................................................................................. 33 Oznaczenie części ......................................................................................................... 34 Mocowanie rączki .......................................................................................................... 34 Pojemnik na trawę ......................................................................................................... 35 Regulacja kabla ............................................................................................................. 35 Regulacja wysokości ..................................................................................................... 35 Wymiana oleju ............................................................................................................... 36 Filtr powietrza ................................................................................................................ 37 Świeca zapłonowa ......................................................................................................... 37 Przechowywanie i konserwacja ..................................................................................... 38 Gwarancja ..................................................................................................................... 38 Części zapasowe
Wykaz części i rysunki zespołów rozebranych dla danego produktu można
znaleźć
na naszej witrynie www.texas.dk
Ustalenie numerów części we własnym zakresie będzie pomocne dla
serwisu.
Specyfikacje techniczne
Model
Szerokość cięcia
Regulacja wysokości
Obudowa
Zespół tnący
Napęd
Silnik
Texas Garden SP50
50 cm
Centralna – 7 pozycji
Stal
Wylot tylny
Pchanie
TG475
Texas Garden SP50TR
50 cm
Centralna – 7 pozycji
Stal
Wylot tylny
Samobieżna
TG475
Akcesoria
Artykuł bio-cut numer 409032 – jest dostępny jako akcesorium do tej kosiarki.
32
Instrukcje bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niniejsza kosiarka nie może być używana przez dzieci poniżej 18 roku życia.
Podczas pracy należy zawsze nosić obuwie ochronne.
Osoby postronne muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od
strefy pracy.
W razie koszenia trawy w pobliżu krawędzi, należy zachować szczególną
uwagę.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy trawnik został oczyszczony ze
wszystkich ciał obcych/zanieczyszczeń.
Po włączeniu silnika, nie przechylać kosiarki do góry. Gdy zajdzie potrzeba
przechylenia kosiarki, należy zawsze odchylać ją do tyłu, aby nóż obracał się z
dala od ciała użytkownika.
Gdy nóż pracuje, zabrania się wkładania palców lub stóp pod pokład.
Przed regulacją wysokości koszenia należy bezwzględnie zatrzymać silnik.
Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane dopiero po wyłączeniu
silnika.
Bezwzględnie wyłączyć silnik, gdy kosiarka nie jest używana.
Paliwo można dolewać wyłącznie na świeżym powietrzu. Rozlane paliwo należy
zetrzeć przed włączeniem silnika. Przesunąć kosiarką 3 metry od zbiornika
paliwa przed włączeniem silnika. Zabrania się dolewania paliwa, gdy silnik jest
gorący - należy poczekać aż silnik ostygnie. Używanie otwartego płomienia jest
surowo zabronione.
Gdy kosiarka ma być transportowana, silnik musi być wyłączony.
Zabrania się dotykania świecy zapłonowej podczas włączania silnika lub pracy z
kosiarką.
Z przyczyn bezpieczeństwa, liczba obr./min. nie może być większa od podanej
na tabliczce identyfikacyjnej.
Zabrania się pracy silnika w pomieszczeniu słabo wentylowanym lub w ogóle
pozbawionym systemu wentylacyjnego.
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy nóż jest dobrze
zamocowany. Do pracy z nożem należy zawsze zakładać rękawice ochronne.
W celu uniknięcia wibracji, krawędzie noża należy naostrzyć równomiernie z obu
stron. Jeżeli nóż jest uszkodzony, to o jego ewentualnej wymianie powinien
zadecydować fachowiec.
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Mocowanie i eksploatacja
Niniejsza kosiarka została wyprodukowana zgodnie z najnowszymi specyfikacjami
bezpieczeństwa.
Zawarto w niej system hamowania, który zatrzymuje silnik i nóż w ciągu 5 sekund
po aktywacji hamulca. Wszelkie środki ostrożności są pomocne jedynie w razie
stosowania się do nich - a zatem podczas montażu kosiarki należy postępować
zgodnie z poniższym opisem.
Uwaga: Niniejszy model nie posiada regulacji przepustnicy.
33
Oznaczenie części
A
J
F
B
G
E
I
C
A. Rączka
B. Linka rozrusznika
D
C. Korek wlewu oleju
D. Korpus świecy zapłonowej
E. Osłona wylotowa
F. Wlew paliwa
G. Filtr powietrza
H. Pompka rozruchowa gaźnika
I. Regulacja wysokości
J. Pojemnik na trawę
Mocowanie rączki
Dostarczona kosiarka jest prawie
całkowicie zmontowana.
Wyjmij kosiarkę z opakowania i przesuń
górny przełącznik w kierunku wskazanym
przez strzałkę.
1
Sprawdź, czy kable nie zostały
przytrzaśnięte.
2
Gdy przełącznik zostanie odgięty, dokręć
dwie nakrętki motylkowe (2).
Dokręć wsporniki (1) w środku
przełącznika. Dokręcaj ostrożnie położonej najbardziej wewnętrznie śruby
regulacyjnej nie należy dokręcać zbyt
mocno. Użycie nadmiernej siły przy
dokręcaniu może być przyczyną
zniszczenia wspornika.
34
Pojemnik na trawę
Kosiarka jest dostarczana z jednym z przedstawionych pojemników na trawę:
Pojemnik na trawę z zamontowaną na stałe
ścianką górną i dnem.
Zamontuj pojemnik na trawę w sposób
przedstawiony na rysunku.
Umieść czarny metalowy wspornik wewnątrz
pokrywy.
Przymocuj czarną tacę zbiorczą do pokrywy j w
sposób przedstawiony na rysunku.
Zapnij biały klips przymocowany do torby na
czarnym wsporniku.
Pojemnik na trawę z torbą i zamontowanym na
stałe dnem.
Zamontuj pojemnik na trawę w sposób
przedstawiony na rysunku.
Zamontuj tacę zbiorczą na ramie. Zapnij biały klips
na ramie.
Regulacja kabla
Oba kable można regulować.
Kabel wyłącznika można regulować na silniku. Kabel dla funkcji samobieżnej można
regulować za pomocą kabla obok górnej rączki.
Regulacja wysokości
Kosiarka posiada centralną regulację wysokości.
Użyj dźwigienki obok prawego koła tylnego, aby wyregulować wysokość koszenia.
Włączanie i wyłączanie silnika
UWAGA: Zawsze sprawdzać poziom oleju silnikowego przed włączeniem!
Poziom oleju musi mieścić się pomiędzy wskazaniem min. oraz maks. na wskaźniku
prętowym.
Dolać oleju SAE-30.
35
B
A
B
Nacisnąć pompkę zastrzykową (B) według poniższych wskazań:
Pociągnąć rączkę (A), która zwalnia hamulec noża, w kierunku rączki, a następnie
pociągnąć linkę rozrusznika. Trzymając luźno linkę rozrusznika, poczekać aż zwinie
się w silniku.
Pociągnij za rączkę (B), aby aktywować funkcję samobieżną.
Podczas pracy z maszyną, rączka (A) musi być dociągnięta do rączki sterującej. Po
zwolnieniu rączki, silnik (i nóż) zatrzyma się w ciągu 5 sekund.
Temperatura
> 0° C
> 0° - 10° C
> 10° - 20° C
> 20° C
Popychanie
2-3
1-2
0-1
0
Wymiana oleju
Olej należy wymienić po pierwszych 5 godzinach pracy. Następnie olej należy wymieniać
przynajmniej raz do roku.
1. Włączyć silnik na 5 minut, aby zagrzać olej. Powoduje to zwiększenie płynności
oleju i umożliwia jego dokładną wymianę.
2. Po 5 minutach wyłączyć silnik. Zdjąć korpus świecy zapłonowej. Wykręcić korek
ze spustu. Olej wypłynie z silnika. Należy zorganizować odpowiedni pojemnik, do
którego można będzie spuszczać olej.
UWAGA Silnik można odchylić do tyłu pod kątem maksymalnie 45 stopni.
Założyć korek spustowy i wlać świeży olej do silnika.
3. W tym celu należy wyjąć wskaźnik prętowy poziomu oleju i wlać odpowiednią ilość
oleju.
4. Założyć korpus świecy zapłonowej.
Alternatywnie można użyć zestawu do spuszczania oleju:
1. Przy użyciu strzykawki odciągnij olej przez otwór do
wlewania oleju. (Zobacz sekcję: Identyfikacja części,
pozycja C). Użyj węża jako przedłużenia, aby sięgnąć
36
dna silnika. Przelej zużyty olej do dołączonego
pojemnika.
2. Napełnij silnik świeżym olejem, typu SAE30.
Sprawdź poziom oleju za pomocą wskaźnika (bagnetu)
poziomu na nakrętce oleju.
Pamiętaj o prawidłowym, zgodnym z przepisami o ochronie
środowiska usuwaniu oleju przepracowanego.
Odstaw go do lokalnego punktu zbierającego olej przepracowany, który zajmie się
jego recyklingiem.
Filtr powietrza
Filtr powietrza należy regularnie sprawdzać i czyścić. Jeżeli filtr nie był czyszczony od
jakiegoś czasu, to moc silnika spadnie, czego skutkiem może być uszkodzenie silnika.
1. Oczyścić obszar wokół filtra powietrza przed wyjęciem filtra.
2. Nacisnąć dwie klapki i ostrożnie ściągnąć pokrywę.
3. Ostrożnie zdjąć filtr papierowy i sprawdzić jego stan. Oczyścić za pomocą miękkiej
szczotki. Jeżeli filtr jest bardzo zabrudzony, to należy go wymienić. Uważać, aby
do wlotu silnika nie przedostały się żadne zanieczyszczenia.
4. Przemyć element z czarnej pianki po prawej stronie w ciepłej wodzie z mydłem.
5. Wycisnąć resztkę wody z elementu piankowego i poczekać, aż wyschnie. Zwilżyć
filtr kilkoma kroplami oleju SAE-30. Ostrożnie wycisnąć wszelki nadmiar oleju.
Założyć element.
6. Sprawdzić, czy wszystkie części zostały prawidłowo zamocowane oraz czy
zamknięto pokrywę (patrz rysunek).
Świeca zapłonowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zdjąć korpus świecy zapłonowej.
Usunąć zabrudzenia z górnej części świecy zapłonowej.
Użyć klucza do świec zapłonowych w celu poluzowania świecy zapłonowej.
Sprawdzić, czy izolacja jest nieuszkodzona.
Oczyścić świecę zapłonową za pomocą stalowej szczotki.
Zmierzyć odstęp międzyelektrodowy. Uważać, aby nie uszkodzić elektrody.
Odstęp powinien wynosić 0,7 - 0,8 mm
Jeżeli świeca zapłonowa jest nieuszkodzona, to założyć ją ponownie.
Wprzeciwnym razie wymienić na Denso typ W20EPR-U.
9. Założyć korpus świecy zapłonowej.
37
Przechowywanie i konserwacja
Kosiarkę należy konserwować regularnie:
Sprawdzić stan wszystkich śrub, nakrętek i pokładu. Każdorazowo sprawdzić
ostrość noża. Zaleca się wymianę noża co 2 lata.
Zaleca się zlecenie dorocznego przeglądu kosiarki lokalnemu serwisowi.
Przechowywanie: Kosiarkę należy składować w suchym, czystym pomieszczeniu.
Maszynę należy oczyścić każdorazowo po użyciu. Z wnętrza pokładu koszącego
należy usunąć trawę i brud. Przechylić przód kosiarki do czyszczenia o
maksymalnie 45 stopni. W razie przechylenia na bok, gaźnik i filtr powietrza muszą
zawsze być skierowane do góry. W przeciwnym razie może dojść do wycieku oleju i
uszkodzenia silnika. Każdorazowo przed rozpoczęciem konserwacji sprawdzić, czy
korpus jest zdjęty ze świecy zapłonowej.
Przechowywanie w okresie zimowym: Opróżnić zbiornik paliwa i włączyć silnik aż
do usunięcia resztek paliwa. Zdjąć korpus świecy zapłonowej.
Wyjąć świecę zapłonową i wlać jedną łyżkę stołową oleju w otwór. Kilkakrotnie
pociągnąć linkę rozrusznika. Włożyć świecę zapłonową, ale nie zakładać korpusu.
Wymieniać olej zgodnie z harmonogramem podanym w powyższym rozdziale
Teraz kosiarka jest wyczyszczona. Usunąć resztki zabrudzeń i trawy z kosiarki.
Zamoczyć szmatkę w oleju, a następnie pokryć pokład i rączkę cienką warstwą
oleju, aby zabezpieczyć te części przed rdzewieniem.
Gwarancja
•
•
•
•
•
•
•
Kosiarka jest objęta 2-letnim okresem gwarancyjnym.
Gwarancja obejmuje wady materiałowe i/lub produkcyjne.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z normalnego zużycia, niewłaściwej
eksploatacji czy braku konserwacji.
Gwarancja nie obejmuje czyszczenia układu paliwowego, wymiany/regulacji linki
rozrusznika, sprężyny rozruchowej, świecy zapłonowej, noża, obsady noża, pasa lub
przewodów.
Gwarancja nie obowiązuje w razie użycia nieoryginalnych części zamiennych.
O tym, czy dany problem jest objęty gwarancją, każdorazowo decyduje serwis.
Dokumentem gwarancyjnym jest paragon. Należy go zachować.
Uwaga: Podczas nabywania części zamiennych, należy poinformować serwis o
numerze silnika i modelu.
38
Français
Consignes de sécurité ................................................................................................... 40 Montage et utilisation ..................................................................................................... 40 Identification des pièces ................................................................................................ 41 Montage de la poignée .................................................................................................. 41 Démarrage et arrêt du moteur ....................................................................................... 42 Changement de l'huile ................................................................................................... 43 Filtre à air....................................................................................................................... 44 Bougie ........................................................................................................................... 44 Rangement et entretien ................................................................................................. 45 Garantie ......................................................................................................................... 45 Pièces de rechange
Les schémas des pièces pour ce produit sont disponibles
sur notre site Web www.texas.dk
Si vous trouvez vous-même la référence de la pièce, cela vous permettra
d'être servi plus rapidement.
Pour l'achat de pièces de rechange, veuillez contacter votre distributeur.
Vous trouverez la liste des distributeurs sur le site Web de Texas.
Modèle
Largeur de coupe
Réglage de la hauteur
Couvercle
Système de coupe
Transmission
Moteur
Texas Garden SP50
Ramasse-herbe
50 cm
Acier
Décharge arrière
Poussée
TG475
Texas Garden SP50TR
Ramasse-herbe
50 cm
Acier
Décharge arrière
Automotrice
TG475
Accessoires
Bio-cut - référence 409032 – disponible comme accessoire pour cette tondeuse à
gazon.
39
Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas des enfants de moins de 18 ans utiliser cette tondeuse à gazon.
Portez toujours des chaussures de protection pendant l'utilisation.
Assurez-vous que personne n'approche à moins de 5 mètres de votre zone de
travail.
Lorsque vous tondez près d'un bord, vous devez faire particulièrement attention.
Assurez-vous avant d'utiliser la tondeuse qu'aucun objet ne se trouve sur le
gazon.
Une fois le moteur démarré, ne basculez pas la tondeuse vers le haut. Si vous
avez besoin de basculer la tondeuse, basculez-la toujours vers l'arrière, de sorte
que la lame ne tourne pas du côté où vous vous trouvez.
Lorsque la lame tourne, ne placez jamais vos doigts ou pieds sous le capot.
Arrêtez toujours le moteur avant de régler la hauteur de coupe.
Le nettoyage et l'entretien doivent s'effectuer uniquement moteur à l'arrêt.
Arrêtez toujours le moteur lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse à gazon.
Ajoutez toujours du carburant en extérieur. Essuyez toute tache de carburant
avant de démarrer le moteur. Éloignez la tondeuse d'au moins 3 mètres du
jerrican de carburant avant de démarrer le moteur. N'ajoutez jamais de
carburant avec le moteur chaud, attendez qu'il refroidisse. N'utilisez en aucun
cas de flamme nue.
Le moteur doit être à l'arrêt pendant le transport de la tondeuse à gazon.
Ne touchez jamais la bougie lorsque vous démarrez le moteur ou pendant que
vous utilisez la tondeuse.
Pour des raisons de sécurité, le régime ne doit jamais dépasser la valeur
indiquée sur la plaque signalétique.
Ne faites jamais tourner le moteur dans une pièce non ventilée ou
insuffisamment ventilée.
Vérifiez toujours que la lame est bien fixée avant de commencer à utiliser la
tondeuse à gazon. Portez toujours des gants de protection pendant l'utilisation.
Pour éviter les vibrations, la lame doit être aiguisée à l'identique des deux côtés.
Si la lame est endommagée, consultez un professionnel pour savoir s'il faut la
changer.
Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
Montage et utilisation
Votre tondeuse à gazon a été fabriquée conformément aux toutes dernières normes
de sécurité.
Elle comporte notamment un système de freinage qui arrête le moteur et la lame en
5 secondes dès lors que le frein est actionné. Respectez impérativement les
consignes de sécurité pour le montage de votre tondeuse à gazon.
Remarque : il n'y a pas d'accélérateur sur ce modèle.
40
Identification des pièces
A
J
F
B
G
E
I
A. Poignée
B. Cordon de
C
démarrage
C. Couvercle d'huile/
remplissage de
D
l'huile
D. Protecteur de bougie
E. Protection anti-décharge
F. Remplissage du carburant
G. Filtre à air
H. Amorce
I. Réglage de la hauteur
J. Ramasse-herbe
Montage de la poignée
La tondeuse à gazon est fournie
presque entièrement assemblée.
Sortez la tondeuse à gazon de la boîte et
tirez la commande supérieure dans le
sens de la flèche.
1
Vérifiez que les câbles ne sont pas
coincés.
2
Une fois la commande dépliée, serrez les
deux écrous à oreilles (2).
Serrez les crochets (1) au milieu de la
commande. Veillez à ne pas trop serrer
la vis de réglage intérieure : cela pourrait
endommager le crochet.
41
Ramasse-herbe
Votre tondeuse à gazon est livrée avec un ramasse-herbe.
Ramasse-herbe avec couvercle et fond fixes.
Assemblez le ramasse-herbe comme indiqué.
Montez le crochet de métal noir à l'intérieur du
couvercle.
Fixez le bac collecteur noir au couvercle,
comme indiqué.
Placez le clip blanc du sac sur le crochet noir.
Ramasse-herbe avec sac collecteur et fond
fixe.
Assemblez le ramasse-herbe comme indiqué.
Montez le bac collecteur sur le cadre. Placez le
clip blanc sur le cadre.
Réglage des câbles
Les deux câbles peuvent être réglés.
Le câble d'arrêt peut être réglé sur le moteur. Le câble de la fonction automotrice peut
être réglé à l'aide du câble près de la poignée supérieure.
Réglage de la hauteur
La tondeuse à gazon est livrée avec un réglage central de la hauteur.
Utilisez la poignée près de la roue arrière droite pour régler la hauteur de coupe.
Démarrage et arrêt du moteur
IMPORTANT : vérifiez toujours le niveau d'huile du moteur avant de
démarrer !
Le niveau d'huile doit être compris entre les marquages mini et maxi de la jauge
d'huile.
Ajoutez de l'huile SAE-30.
42
B
A
B
Tirez sur la poignée (A) qui déclenche le frein de la lame vers le guidon et tirez sur
le cordon de démarrage. Laissez le cordon de démarrage revenir doucement en
position.
Tirez sur la poignée (B) pour actionner la fonction automotrice.
La poignée (A) doit être tirée vers la poignée de direction pendant l'utilisation de la
machine. Lorsque vous relâchez la poignée, le moteur et la lame s'arrêtent en
5 secondes.
Température
> 0° C
> 0° - 10° C
> 10° - 20° C
> 20° C
Poussée
2-3
1-2
0-1
0
Changement de l'huile
L'huile doit être changée au bout des 5 premières heures d'utilisation. Ensuite, l'huile
doit être changée au moins une fois par an.
1. Laissez le moteur tourner 5 minutes pour chauffer l'huile. Il tourne ainsi
plus facilement et cela permet un changement d'huile plus complet.
2. Arrêtez le moteur au bout de 5 minutes. Retirez le protecteur de bougie.
Dévissez le bouchon de vidange. L'huile s'écoule alors du moteur.
Préparez un conteneur adapté pour récolter l'huile.
Notez que le moteur peut uniquement être basculé vers l'arrière à un
angle de 45 degrés maxi.
Remettez le bouchon de vidange en place et versez de l'huile neuve dans
le moteur.
3. Pour ce faire, retirez la jauge d'huile et ajouté la quantité d'huile
nécessaire.
4. Montez le protecteur de bougie.
43
Vous pouvez également utiliser un kit de vidange :
1. Aspirez l'huile par l'orifice de remplissage d'huile
à l'aide de la seringue. (Voir la section
Identification des pièces, illustration C) Utilisez le
tuyau comme rallonge pour atteindre le fond du
moteur. Transférez l'huile usagée dans le
conteneur joint.
2. Remplissez le moteur d'huile neuve, de type
SAE30.
3. Contrôlez le niveau d'huile à l'aide de la jauge du
bouchon d'huile.
N'oubliez pas de mettre l'huile usagée au rebut dans le respect de l'environnement.
Apportez-la à la déchetterie la plus proche.
Filtre à air
Le filtre à air doit être contrôlé et nettoyé régulièrement. Si le filtre n'est pas nettoyé pendant un
certain temps, la puissance du moteur diminue et celui-ci peut être endommagé.
7. Nettoyez l'extérieur du filtre à air avant de le déposer.
8. Abaissez les deux volets et tirez doucement le couvercle.
9. Retirez soigneusement le filtre en papier et contrôlez-le. Brossez-le à l'aide d'une brosse
douce. S'il est très sale, remplacez-le. Veillez à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le
moteur.
10. Lavez à l'eau tiède et savonneuse l'élément en mousse noir situé sur la droite.
11. Essorez-le et laissez-le sécher. Versez quelques gouttes d'huile SAE-30 sur le filtre pour
l'humidifier légèrement. Essorez soigneusement le surplus d'huile. Remontez l'élément.
12. Vérifiez que toutes les pièces sont bien en place et le couvercle fermé, comme dans
l'illustration.
Bougie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Retirez le protecteur de bougie.
Brossez les saletés du dessus de la bougie.
Desserrez la bougie à l'aide d'une clé à bougie.
Vérifiez que l'isolation est intacte.
Nettoyez la bougie à l'aide d'une brosse en fer.
Mesurez la distance de l'électrode. Veillez à ne pas endommager l'électrode.
La distance doit être de 0,7 à 0,8 mm.
Si la bougie est intacte, remettez-la en place. Sinon, remplacez-la par une
bougie de type Denso W20EPR-U.
9. Montez le protecteur de bougie.
44
Rangement et entretien
Entretenez régulièrement votre tondeuse à gazon :
Vérifiez tous les boulons, écrous et le capot. Assurez-vous que la lame est toujours
aiguisée. Il est recommandé de changer la lame tous les 2 ans.
Vous pouvez faire contrôler votre tondeuse une fois par an par le SAV le plus
proche de chez vous.
Rangement : rangez la tondeuse dans une pièce propre et sèche. Nettoyez la
machine après chaque utilisation. Enlevez l'herbe et les saletés de l'intérieur du
capot. Basculez l'avant de la tondeuse pour la nettoyer (à 45 degrés maximum). Si
vous le basculez sur le côté, le carburateur et le filtre à air doivent toujours se
relever. Dans le cas contraire, de l'huile risque de s'écouler et d'endommager le
moteur. Assurez-vous que le protecteur de la bougie est toujours retiré pendant
l'entretien de la tondeuse.
Stockage d'hiver : videz le réservoir et faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus de carburant. Retirez le protecteur de bougie.
Retirez la bougie et ajoutez une cuillère à soupe d'huile dans le trou. Tirez plusieurs
fois sur le cordon de démarrage. Montez la bougie mais pas le protecteur.
Changez l'huile comme indiqué dans le chapitre précédent.
Enfin, nettoyez la tondeuse. Enlevez l'herbe et les saletés de toutes les parties.
Trempez un linge d'huile et couvrez le capot et la poignée d'une fine couche d'huile
pour les protéger contre la corrosion.
Garantie
•
•
•
•
•
•
•
Votre tondeuse à gazon est garantie 2 ans.
La garantie couvre les défauts matériels et/ou de fabrication.
La garantie ne couvre pas les dommages induits par l'usure, l'utilisation non
conforme et le manque d'entretien.
La garantie ne couvre pas le nettoyage du système de carburant, l'échange/le
réglage du cordon de démarrage, du ressort de démarrage, de la bougie, de la
lame, du support de lame, de la courroie et des câbles.
La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de pièce autres que les pièces de
rechange d'origine.
La décision de la validité de la garantie revient à l'atelier SAV.
Votre ticket de caisse fait office de bon de garantie. Conservez-le.
Important : indiquez toujours le numéro de moteur et le modèle au magasin
lorsque vous achetez des pièces de rechange.
45
CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity
CE Överensstämmelse
DK
GB
SE
EU-importør • EU-importer • EU-importör •
Texas Andreas Petersen A/S
Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar
på företagets vägnar att •
Plæneklipper • Lawn mower • Gräsklippare •
SP501 - SP501TR
Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the
specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i
överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •
98/37 EC
Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following
standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är
följande standarder harmoniserade •
EN 836 : 1997+A1+A2+A4+AC
TÚV test report: 15019459 001
Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2 • DK-5260 Odense S
01.01.2007
Verner Hansen
Administrerende Direktør • Managing Director •
Verkställande direktör •
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising