MSI Optix MAG271R monitor صارف دستی

MSI Optix MAG271R monitor صارف دستی
Optix ‫سری‬
LCD ‫نمایشگر‬
Optix MAG271R (3CA1)
Optix MAG271V (3CA1)
‫فهرست مطالب‬
‫اطالعیه کپی‌رایت و نشان‌های تجاری�������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫پشتیبانی فنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫انطباق ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪vi������������������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪vi���������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫‪ .1‬شروع به کار ���������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫محتویات بسته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نصب پایه نمایشگر�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫تنظیم نمایشگر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-6‬‬
‫نمای کلی نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-8‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه ����������������������������������������������������������������������������������������‪1-10‬‬
‫‪ .2‬تنظیم نمایش روی صفحه�����������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫‪ii‬‬
‫کلید پیمایش����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫راه اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش" ����������������������������������������������������������������������������‪2-5‬‬
‫ضمیمه ������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫مشخصات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫حالت های نمایش از پیش تنظیم شده������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫رفع مشکل�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-5‬‬
‫پیشگفتار‬
‫اطالعیه کپی‌رایت و نشان‌های تجاری‬
‫© ‪ Copyright‬شرکت بین‌المللی ‪ .Micro-Star‬همه حقوق محفوظ است‪ .‬نماد ‪ MSI‬نشان تجاری ثبت شده شرکت‬
‫بین‌المللی ‪ Micro-Star‬است‪ .‬دیگر نشان‌ها و نامهای ذکر شده ممکن است نشان‌های تجاری مالکان مرتبط باشد‪ .‬هیچ‬
‫نوع تضمین صریح یا ضمنی درباره دقیق یا کامل بودن این اطالعات وجود ندارد‪ .‬حق اعمال تغییر در این سند بدون‬
‫اعالم قبلی برای ‪ MSI‬محفوظ است‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫‪V1.0‬‬
‫تاریخ‬
‫‪2019/03‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل در محصول و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬لطفا ً به‬
‫محل فروش مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین‪ ،‬اطالعات بیشتر در‬
‫‪ https://www.msi.com/support/‬ارائه شده است‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی دستگاه یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫◙سرویس‌کاری را فقط به افراد مجاز واگذار کنید‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی‪ ،‬این دستگاه را از رطوبت و گرما دور نگه دارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار گرفته و‬
‫بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از دوشاخه جدا نکنید‪.‬‬
‫دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود بر روی دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن بین ‪ 60OC‬و ‪ -20OC‬باشد خودداری‬
‫کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪ 40‬درجه سانتیگراد است‪.‬‬
‫پیش از تمیز کردن دستگاه‪ ،‬دوشاخه آن را حتما ً از پریز برق جدا کنید‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬از پارچه نرم استفاده‬
‫کنید و از مصرف شوینده‌های شیمیایی صنعتی بپرهیزید‪ .‬از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری کنید‬
‫زیرا این کار سبب آسیب دیدن دستگاه یا ایجاد برق‌گرفتگی می شود‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙ ◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان عمر کاری‬
‫خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت مستهلک خود تماس‬
‫بگيرند‪.‬‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ gpcontdev@msi.com‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫★ هشدار! استفاده بیش از حد از نمایشگر احتماالً به چشم آسیب می‌رساند‪.‬‬
‫★ توصیه ها‪:‬‬
‫‪ .1‬پس از هر ‪ 30‬دقیقه استفاده از نمایشگر‪ 10 ،‬دقیقه استراحت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬کودکان زیر ‪ 2‬سال نباید از نمایشگر استفاده کنند‪ .‬برای کودکان باالی ‪ 2‬سال‪ ،‬مدت استفاده از نمایشگر باید به‬
‫کمتر از یک ساعت در روز محدود شود‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫این دستگاه با الزامات مندرج در «دستورالعمل شورا» در زمینه مجاورت که در قوانین کشورهای‬
‫عضو در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی (‪ ،)EU/2014/30‬دستورالعمل ولتاژ پایین (‪/2014/35‬‬
‫‪ ،)EU‬دستورالعمل (‪ ErP (2009/125/EC‬و دستورالعمل (‪ RoHS (2011/65/EU‬به آنها‬
‫اشاره شده است‪ ،‬سازگار است‪.‬‬
‫این دستگاه پس از آزمایش با استانداردهای هماهنگ «تجهیزات فناوری اطالعات» منتشر شده طبق «دستورالعمل ژورنال‬
‫رسمی اتحادیه اروپا» سازگار تشخیص داده شده است‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین‬
‫بخش ‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در‬
‫برابر تداخل های مضر هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه می‬
‫تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید کند از آن استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت عدم‬
‫نصب و استفاده از آن مطابق با دفترچه دستورالعمل ها ممکن است تداخل مضر با ارتباطات‬
‫رادیویی ایجاد کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود ندارد‪ .‬در صورت بروز‬
‫تداخل مضر توسط این دستگاه در دریافت تلویزیونی و رادیویی که با خاموش و روشن کردن دستگاه می توانید از این‬
‫امر آگاه شوید‪ ،‬کاربر می تواند با استفاده از یک یا تعداد بیشتری از روش های لیست شده در زیر نسبت به برطرف‬
‫کردن تداخل اقدام کند‪:‬‬
‫‪vi‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪ .1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪ .2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا (“‪ )”EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه‬
‫‪ 2002/96/EC‬که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا درآمده است‪ ،‬محصوالت “الکتریکی‬
‫و الکترونیکی” را نمی توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی‬
‫تحت پوشش ملزم به بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪ .‬هنگام متصل کردن دستگاه‬
‫ها‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫مهم‬
‫•تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده اند‪ .‬شکل ظاهری نمایشگر شما ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•هیچ وسیله برنده‌ای روی نمایشگر نگذارید‪.‬‬
‫محتویات بسته‬
‫‪1.1‬نمایشگر‬
‫‪2.2‬پایه‬
‫‪3.3‬کف پایه با پیچ‬
‫‪4.4‬رابط برق و سیم برق‬
‫‪5.5‬کابل ‪HDMI‬‬
‫‪6.6‬کابل ‪DisplayPort‬‬
‫‪7.7‬کابل ‪( USB Upstream‬برای فعال کردن درگاه‌های ‪ USB‬روی نمایشگر)‬
‫‪8.8‬راهنمای شروع سریع‬
‫‪9.9‬کارت ضمانت‬
‫* اگر هر یک از این اقالم آسیب دیده باشد یا موجود نباشد‪ ،‬باید با محل خرید یا توزیع‌کننده محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫* محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫نصب پایه نمایشگر‬
‫)‪ Optix MAG271R (3CA1‬گزینه ‪1‬‬
‫مهم‬
‫نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫برای نصب روی دیوار می توانید از سوراخ ها نیز برای نصب پایه استفاده کنید‪ .‬برای دریافت کیت مناسب نصب روی‬
‫دیوار به فروشنده مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬پایه را به نمایشگر وصل کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬چفت را فشار دهید تا پایه در جای خود قفل شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪ Optix MAG271R (3CA1‬گزینه ‪2‬‬
‫مهم‬
‫نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫برای نصب روی دیوار می توانید از سوراخ ها نیز برای نصب پایه استفاده کنید‪ .‬برای دریافت کیت مناسب نصب روی‬
‫دیوار به فروشنده مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬پایه را به نمایشگر وصل کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬چفت را فشار دهید تا پایه در جای خود قفل شود‪.‬‬
‫‪3.3‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫شروع به کار‬
‫)‪Optix MAG271V (3CA1‬‬
‫مهم‬
‫نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫برای نصب روی دیوار می توانید از سوراخ ها نیز برای نصب پایه استفاده کنید‪ .‬برای دریافت کیت مناسب نصب روی‬
‫دیوار به فروشنده مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪1.1‬پایه را به نمایشگر وصل کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬چفت را فشار دهید تا پایه در جای خود قفل شود‪.‬‬
‫‪3.3‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظیم نمایشگر‬
‫این نمایشگر طوری طراحی شده است تا راحت ترین دید را داشته باشید و ویژگی هایی مانند کجی‪ ،‬ارتفاع و چرخش را‬
‫می توانید تنظیم کنید‪.‬‬
‫مهم‬
‫در هنگام تنظیم نمایشگر‪ ،‬صفحه نمایش را لمس نکنید‪.‬‬
‫)‪ Optix MAG271R (3CA1‬گزینه ‪1‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-5 20‬‬
‫‪130mm‬‬
‫‪1-6‬‬
‫)‪ Optix MAG271R (3CA1‬گزینه ‪2‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-5 20‬‬
‫‪130mm‬‬
‫شروع به کار‬
Optix MAG271V (3CA1)
O
O
-5 20
1-7
‫نمای کلی نمایشگر‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫‪2‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪3‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫‪4‬‬
‫فیش برق‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪5‬‬
‫پورت ‪ Upstream‬نوع ‪B USB‬‬
‫برای کابل ‪.USB Upstream‬‬
‫مهم‬
‫کابل ‪ USB Upstream‬را از بسته‬
‫بردارید و به رایانه و نمایشگر وصل کنید‪.‬‬
‫پس از متصل کردن این کابل‪ ،‬درگاه‌های‬
‫‪ Downstream‬نوع ‪ A USB‬روی‬
‫نمایشگر آماده استفاده می‌شوند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫پورت ‪ Downstream‬نوع ‪A USB‬‬
‫‪7‬‬
‫پورت نمایشگر‬
‫‪8‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫‪9‬‬
‫فیش هدفون‬
‫‪10‬‬
‫کلید عملکرد ‪MSI‬‬
‫به نمایشگر‬
‫به رایانه‬
‫‪1-9‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه‬
‫‪1.1‬رایانه را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کابل ‪ HDMI/DisplayPort‬را از نمایشگر به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬رابط برق و سیم برق نمایشگر را آماده کنید‪( .‬شکل ‪)A‬‬
‫‪4.4‬رابط برق را به جک برق نمایشگر وصل کنید‪( .‬شکل ‪)B‬‬
‫‪5.5‬سیم برق را به پریز برق وصل کنید‪( .‬شکل ‪)C‬‬
‫‪6.6‬نمایشگررا روشن کنید‪( .‬شکل ‪)D‬‬
‫‪7.7‬منبع ورودی را در منو ‪ OSD‬انتخاب و رایانه را روشن کنید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-10‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره راه اندازی ‪ OSD‬ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫این نمایشگر دارای کلید پیمایش است‪ .‬این کلید در واقع یک دکمه کنترل چند‪-‬جهتی است که به پیمایش منو "نمایش روی‬
‫صفحه" (‪ )OSD‬کمک می کند‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪222‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫تنظیمات پیش فرض "کلید پیمایش" به شرح زیر است‪.‬‬
‫کلید موقت‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪Middle Button‬‬
‫(دکمه میانی)‬
‫‪( OSD Main Menu‬منو اصلی ‪)OSD‬‬
‫■ ■ورود به منوهای فرعی‬
‫■ ■تایید انتخاب یا تنظیم‬
‫‪( Up‬باال)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای تنظیم دکمه های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج بدون اعمال جلوه‬
‫حالت دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم های‬
‫عملکرد‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم‬
‫رو به باال در مقادیر‬
‫عملکرد‬
‫‪( Down‬پایین)‬
‫‪( Screen Assistance‬دستیار صفحه)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای تنظیم دکمه های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم های‬
‫عملکرد‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم‬
‫رو به پایین در مقادیر‬
‫عملکرد‬
‫‪( Left‬چپ)‬
‫‪( Alarm Clock‬ساعت زنگ دار)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای انتخاب دکمه های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم های‬
‫عملکرد‬
‫■ ■خروج از منو جاری‬
‫‪( Right‬راست)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای انتخاب دکمه های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای خروج دکمه "چپ"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم های‬
‫عملکرد‬
‫■ ■ورود به منوهای فرعی‬
‫‪222‬‬
‫کاربر می تواند برای سفارشی کردن "کلید پیمایش" و "کلیدهای موقت" از "منو ‪ "OSD‬استفاده کند‪.‬‬
‫دیگر گزینه های "کلید موقت" به شرح زیر است‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫گزینه های "کلید پیمایش" و "کلید موقت"‬
‫عملیات‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫■ ■برای ذخیره کردن مقدار و خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای تنظیم دکمه های "باال" و "پایین" را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و خروج دکمه "چپ" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(میزان بازیابی)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج شدن‪" ،‬دکمه میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■دکمه "راست" را برای روشن کردن و دکمه "چپ" را برای‬
‫خاموش کردن "سرعت تازه سازی" فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫راه اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش"‬
‫برای ظاهر کردن منو اصلی "نمایش روی صفحه" (‪ )OSD‬دکمه "میانی" "کلید پیمایش" را فشار دهید‪ .‬برای تنظیم‬
‫منوهای عملکرد دلخواه‪ ،‬متناسب با ترجیحات فردی‪ ،‬از دکمه های "باال"‪" ،‬پایین"‪" ،‬چپ" و "راست" استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( GAMINGg g‬بازی)‬
‫‪222‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪Game Mode‬‬
‫(حالت بازی )‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪FPS‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Racing‬مسابقه)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪RTS‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪RPG‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫■ ■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه های حالت از دکمه "باال" یا "پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■ ■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Night Vision‬‬
‫(دید در شب)‬
‫‪( OFF‬غیرفعال)‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫■ ■این عملکرد روشنایی زمینه را بهینه سازی می کند و برای بازی‬
‫های ‪ FPS‬پیشنهاد می شود‪.‬‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی ترین)‬
‫‪.A.I‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫(زمان پاسخ)‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫■‬
‫■‬
‫‪( Fast‬سریع)‬
‫‪( Fastest‬سریع ترین)‬
‫■‬
‫■‬
‫■کاربران می توانند "زمان پاسخ" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■اگر "زمان پاسخ" بر روی "سریع ترین" با حداقل مقدار ‪ 75Hz‬برای‬
‫"سرعت تازه سازی صفحه" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "ضد تاری حرکت" به‬
‫طور خودکار فعال می شود‪.‬‬
‫■اگر "سرعت تازه سازی صفحه" بر روی مقداری کمتر از ‪75HZ‬‬
‫تنظیم شود‪ ،‬گزینه "سریع ترین" خاکستری می شود‪.‬‬
‫■این عملکرد برای بازی های ‪ FPS‬و مسابقه پیشنهاد می شود‪.‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ضد تاری حرکت)‬
‫شرح‬
‫(‪( )OFF‬غیرفعال)‬
‫(‪( )ON‬فعال)‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(میزان بازیابی)‬
‫چپ باال‬
‫مکان‪:‬‬
‫راست باال‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫■اگر "ضد تاری حرکت" بر روی "روشن" تنظیم شود‪" ،‬روشنایی" را‬
‫نمی توان تنظیم کرد‪.‬‬
‫■اگر "زمان پاسخ" بر روی "سریع ترین" با حداقل مقدار ‪ 75Hz‬برای‬
‫"سرعت تازه سازی صفحه" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "ضد تاری حرکت" به‬
‫طور خودکار فعال می شود‪.‬‬
‫■اگر "سرعت تازه سازی صفحه" بر روی مقداری کمتر از ‪75HZ‬‬
‫تنظیم شود‪" ،‬ضد تاری حرکت" فعال نمی شود و "زمان پاسخ" را‬
‫نمی توان بر روی "سریع ترین" تنظیم کرد‪.‬‬
‫■اگر "ضد تاری حرکت" فعال باشد‪ HDCR ،‬را نمی توان فعال کرد‬
‫و این گزینه خاکستری می شود‪.‬‬
‫■این عملکرد برای سینما و بازی های ‪ FPS‬و مسابقه پیشنهاد می‬
‫شود‪.‬‬
‫■اگر ‪ FreeSync‬فعال شود‪ ،‬گزینه "ضد تاری حرکت" خاکستری‬
‫می شود‪.‬‬
‫■ ■کاربران می توانند "میزان بازیابی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■"چپ باال" مکان پیش فرض "سرعت تازه سازی" است‪ .‬مکان را می‬
‫توان از "منو ‪ "OSD‬تنظیم کرد‪ .‬برای تایید و اعمال "مکان سرعت‬
‫تازه سازی" دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■این نمایشگر با "سرعت تازه سازی صفحه" از پیش تنظیم شده‬
‫"سیستم عامل" کار می کند‪.‬‬
‫‪( ON‬روشن)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫چپ باال‬
‫مکان‪:‬‬
‫راست باال‬
‫‪222‬‬
‫چپ پایین‬
‫راست پایین‬
‫■ ■کاربران می توانند "ساعت زنگ‌دار" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■پس از تنظیم زمان‪ ،‬دکمه "میانی" را برای فعال کردن زمان سنج‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■"چپ باال" مکان پیش فرض "ساعت زنگ دار" است‪ .‬کاربر می‬
‫تواند مکان دلخواه را انتخاب کند‪.‬‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪99:59~00:01‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪30:00‬‬
‫‪45:00‬‬
‫‪60:00‬‬
‫‪Screen‬‬
‫‪Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪( None‬هیچکدام)‬
‫(‪( )OFF‬غیرفعال)‬
‫(‪( )ON‬فعال)‬
‫■ ■کاربران می توانند "دستیار صفحه" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■پیش فرض "دستیار صفحه" مقدار "هیچکدام" است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‪ FreeSync‬از گسستگی صفحه جلوگیری می کند‪.‬‬
‫■پیش فرض ‪ HDMI‬مقدار "روشن" است ولی این گزینه خاکستری‬
‫(تغییر ناپذیر) است‪.‬‬
‫■پیش فرض ‪ DisplayPort‬مقدار "روشن" است و آن را می توان‬
‫در هر حالتی و با هر وضوح‪ ،‬منبع ورودی و سرعت تازه سازی‬
‫صفحه روشن‪/‬خاموش کرد‪.‬‬
‫■اگر ‪ FreeSync‬فعال شود‪ ،‬گزینه "ضد تاری حرکت" خاکستری‬
‫می شود‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Professionalg g‬حرفه‌ای)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪Pro Mode‬‬
‫(حالت ‪)Pro‬‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫حالت پیش فرض‪ .‬کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Reader‬خواننده)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Cinema‬سینما)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Designer‬طراح )‬
‫کاربر می تواند همه آیتم ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫■ ■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه های حالت از دکمه "باال" یا "پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■ ■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Eye Saver‬‬
‫(محافظ چشم)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫‪HDCR‬‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫■ ■"محافظ چشم" از چشم شما در برابر نور آبی محافظت می کند "محافظ‬
‫چشم" در صورت فعال بودن دمای رنگ صفحه را بر روی تابش‬
‫زردتر تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■کاربران می توانند "محافظ چشم" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■اگر "حالت ‪ "Pro‬بر روی "خواننده" تنظیم شود‪ ،‬الزم است که "محافظ‬
‫چشم" را فعال کنید‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■کاربران می توانند ‪ HDCR‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■‪ HDCR‬کیفیت تصویر را با افزایش کنتراست تصاویر بهبود می‬
‫بخشد‪.‬‬
‫■اگر ‪ HDCR‬بر روی "روشن" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "روشنایی"‬
‫خاکستری می شود‪.‬‬
‫■‪ HDCR‬و "ضد تاری حرکت" را نمی توان همزمان فعال کرد‪.‬‬
‫■اگر ‪ HDCR‬فعال شود شود‪" ،‬ضد تاری حرکت" فعال نمی شود و‬
‫"زمان پاسخ" را نمی توان بر روی "سریع ترین" تنظیم کرد‪.‬‬
‫■‬
‫■اگر "ضد تاری حرکت" بر روی "روشن" تنظیم شود‪" ،‬روشنایی" را‬
‫نمی توان تنظیم کرد‪.‬‬
‫■اگر "زمان پاسخ" بر روی "سریع ترین" با حداقل مقدار ‪ 75Hz‬برای‬
‫"سرعت تازه سازی صفحه" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "ضد تاری حرکت" به‬
‫طور خودکار فعال می شود‪.‬‬
‫■اگر "سرعت تازه سازی صفحه" بر روی مقداری کمتر از ‪75HZ‬‬
‫تنظیم شود‪" ،‬ضد تاری حرکت" فعال نمی شود و "زمان پاسخ" را نمی‬
‫توان بر روی "سریع ترین" تنظیم کرد‪.‬‬
‫■اگر "ضد تاری حرکت" فعال باشد‪ HDCR ،‬را نمی توان فعال کرد و‬
‫این گزینه خاکستری می شود‪.‬‬
‫■این عملکرد برای سینما و بازی های ‪ FPS‬و مسابقه پیشنهاد می شود‪.‬‬
‫■اگر ‪ FreeSync‬فعال شود‪ ،‬گزینه "ضد تاری حرکت" خاکستری‬
‫می شود‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ضد تاری حرکت)‬
‫(‪( )OFF‬خاموش)‬
‫(‪( )ON‬روشن)‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪Image‬‬
‫‪Enhancement‬‬
‫(تقویت تصویر)‬
‫‪( OFF‬غیرفعال)‬
‫‪( Weak‬ضعیف)‬
‫‪( Medium‬متوسط)‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی ترین)‬
‫■ ■"تقویت تصویر" کیفیت لبه های تصویر را برای افزایش دقت بهبود‬
‫می بخشد‪.‬‬
‫■ ■کاربران می توانند "تقویت تصویر" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫‪( Imageg g‬تصویر)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫‪0-100‬‬
‫■ ■کاربر می تواند "روشنایی" را در حالت "کاربر" ‪RTS، RPG‬‬
‫و "خواننده" تنظیم کند‪.‬‬
‫■ ■اگر "ضد تاری حرکت" و "‪ "HDCR‬فعال شود‪ ،‬گزینه‬
‫"روشنایی" خاکستری می شود‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫(کنتراست)‬
‫‪0-100‬‬
‫■ ■کاربران می توانند "کنتراست" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫(وضوح)‬
‫‪0-5‬‬
‫■ ■کاربران می توانند "تیزی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■ ■"تیزی" شفافیت و جزییات تصویر را بهبود می بخشد‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Temperature‬‬
‫(درجه رنگ)‬
‫‪( Cool‬سرد)‬
‫■‬
‫■‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫‪( Warm‬گرم)‬
‫■‬
‫‪R‬‬
‫(‪(0-100‬‬
‫‪Customization‬‬
‫■‬
‫(سفارشی)‬
‫(‪G (0-100‬‬
‫■پیش فرض "دمای رنگ" مقدار "طبیعی" است‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه های حالت از دکمه "باال" یا‬
‫"پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■کاربر می تواند "دمای رنگ" را در حالت "سفارشی" تنظیم کند‪.‬‬
‫(‪B (0-100‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫(اندازه صفحه)‬
‫‪4:3‬‬
‫‪16:9‬‬
‫■ ■کاربر می تواند "اندازه صفحه" را در هر حالت و با هر وضوح و‬
‫سرعت تازه سازی صفحه تنظیم کند‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫‪( Input Sourceg g‬منبع ورودی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫شرح‬
‫‪HDMI1‬‬
‫کاربران می توانند "منبع ورودی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪DP‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Navi Keyg g‬کلید پیمایش)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪( Up‬باال)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫■مقدار پیش فرض دکمه "باال" گزینه "حالت بازی" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض دکمه "پایین" گزینه "دستیار صفحه" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض دکمه "چپ" گزینه "ساعت زنگ دار" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش فرض دکمه "راست" گزینه "منبع ورودی" است‪.‬‬
‫■همه آیتم های "کلید پیمایش" را می توان در منو ‪ OSD‬تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(میزان بازیابی)‬
‫‪( Down‬پایین)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(میزان بازیابی)‬
‫‪( Left‬چپ)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(میزان بازیابی)‬
‫‪( Right‬راست)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگ‌دار)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(میزان بازیابی)‬
‫‪222‬‬
‫‪( Settingg g‬تنظیم)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫‪繁體中文‬‬
‫■ ■مقدار پیش فرض "زبان" گزینه "انگلیسی" است‪.‬‬
‫■ ■کاربر برای تایید و اعمال تنظیم "زبان" باید دکمه "میانی" را فشار دهد‪.‬‬
‫■ ■"زبان" تنظیم مستقلی است‪ .‬تنظیم زبان خود کاربر بر مقدار پیش فرض‬
‫کارخانه اولویت دارد‪ .‬اگر کاربر گزینه "بازنشانی" را بر روی "بله"‬
‫تنظیم کند‪" ،‬زبان" تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪日本語‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪ไทย‬‬
‫‪Bahasa Indonesia‬‬
‫‪हिन्दी‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫(زبان های دیگر به زودی‬
‫افزوده می شود)‬
‫‪2-22‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫(شفافیت)‬
‫‪0~5‬‬
‫کاربران می توانند "شفافیت" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪OSD Time Out‬‬
‫(فاصله زمانی روی‬
‫صفحه)‬
‫‪5-30s‬‬
‫کاربران می توانند "وقفه ‪ "OSD‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪RGB LED‬‬
‫‪( OFF‬غیرفعال)‬
‫کاربر می تواند ‪ RGB LED‬را بر روی "روشن" یا "خاموش" تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( ON‬فعال)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫‪( YES‬بله)‬
‫‪( NO‬خیر)‬
‫کاربر می تواند در هر حالتی "بازنشانی" را اجرا کند و تنظیمات را به‬
‫مقادیر اولیه "پیش فرض ‪ "OSD‬بازگرداند‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫ضمیمه‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫مدل‬
‫‪Optix MAG271R‬‬
‫)‪ (3CA1‬گزینه ‪1‬‬
‫اندازه‬
‫‪ 27‬اینچ‬
‫انحنا‬
‫خير‬
‫نوع پنل‬
‫‪VA‬‬
‫وضوح‬
‫‪1920 × 1080 @165‬هرتز‬
‫نسبت تصویر‬
‫‪16:9‬‬
‫روشنایی (نیت)‬
‫‪300‬‬
‫نسبت کنتراست‬
‫‪3000:1‬‬
‫میزان بازیابی‬
‫‪48~165‬هرتز‬
‫زمان پاسخ‬
‫)‪1ms (MPRT‬‬
‫رابط ورودی‬
‫‪HDMI ×2، DP ×1‬‬
‫‪I/O‬‬
‫■‪ 2‬عدد ‪ USB 2.0‬نوع ‪A‬‬
‫■‪ USB 2.0 1‬نوع ‪( B‬برای کامپیوتر به نمایشگر)‬
‫■‪ 1‬فیش هدفون‬
‫زاویه دید‬
‫‪(178°‬افقی) ‪(178° ،‬عمودی)‬
‫‪*sRGB / DCI-P3‬‬
‫‪A-2‬‬
‫‪Optix MAG271R‬‬
‫)‪ (3CA1‬گزینه ‪2‬‬
‫‪118% / 92%‬‬
‫پردازش سطحی‬
‫ضد درخشندگی‬
‫رنگ های صفحه‬
‫‪16.7M‬‬
‫نوع نیرو‬
‫رابط خارجی‬
‫مصرف برق (معمولی)‬
‫تاو ‪35‬‬
‫ورودی برق‬
‫‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت برق متناوب‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‬
‫خروجی برق‬
‫تنظیم (کجی)‬
‫تنظیم (چرخش)‬
‫تنظیم (ارتفاع)‬
‫‪ 12‬ولت‬
‫ابعاد (طول ‪ x‬عرض ‪ x‬ارتفاع)‬
‫‪ 5‬آمپر‬
‫‪-5° ~ 20°‬‬
‫‪-5° ~ 20°‬‬
‫‪-5° ~ 20°‬‬
‫خير‬
‫خير‬
‫خير‬
‫‪ 0‬تا ‪ 130‬میلی متر‬
‫‪ 0‬تا ‪ 130‬میلی متر‬
‫خير‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫پایه ‪VESA‬‬
‫‪Optix MAG271V‬‬
‫)‪(3CA1‬‬
‫بله‬
‫■نوع صفحه‪100 × 100 :‬مم‬
‫■نوع پیچ‪ M4 × 10 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀قطر دندانه‪ 4 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀گام دندانه‪ 0.7 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀طول دندانه‪ 10 :‬میلی متر‬
‫‪× 182.4 × 617‬‬
‫‪ 535.3‬مم‬
‫‪× 266.5 × 617‬‬
‫‪ 551.4‬مم‬
‫‪× 225.2 × 617‬‬
‫‪ 448.7‬مم‬
‫ضمیمه‬
‫مدل‬
‫‪Optix MAG271R‬‬
‫)‪ (3CA1‬گزینه ‪1‬‬
‫‪Optix MAG271R‬‬
‫)‪ (3CA1‬گزینه ‪2‬‬
‫‪Optix MAG271V‬‬
‫)‪(3CA1‬‬
‫‪ 6.68‬کیلوگرم‬
‫(‪ 14.73‬پوند)‬
‫‪ 6.08‬کیلوگرم‬
‫(‪ 13.4‬پوند)‬
‫‪ 5.03‬کیلوگرم‬
‫(‪ 10.09‬پوند)‬
‫وزن خالص‬
‫محیط‬
‫عملیاتی‬
‫دما‪ 0 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 20% :‬تا ‪ 90%،‬بدون چگالش‬
‫ارتفاع‪ 0 :‬تا ‪ 5000‬متر‬
‫ذخیره سازی‬
‫دما‪ -20 :‬تا ‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ 90%،‬بدون چگالش‬
‫* بر اساس استانداردهای تست ‪.CIE1976‬‬
‫‪A-3‬‬
‫حالت های نمایش از پیش تنظیم شده‬
Optix MAG271R / Optix MAG271V
‫وضوح‬
DP
HDMI
V
V
60Hz @ 480×640
V
V
72Hz @ 480×640
V
V
75Hz @ 480×640
V
V
56Hz @ 600×800
V
V
60Hz @ 600×800
V
V
72Hz @ 600×800
V
V
75Hz @ 600×800
V
V
60Hz @ 768×1024
V
V
70Hz @ 768×1024
V
V
75Hz @ 768×1024
V
V
60Hz @ 1024×1280
V
V
75Hz @ 1024×1280
V
V
60Hz @ 900×1440
V
V
60Hz @ 1050×1680
V
V
60Hz @ 1080×1920
V
V
120Hz @ 1080×1920
V
V
144Hz @ 1080×1920
V
V
165Hz @ 1080×1920
A-4
‫ضمیمه‬
‫رفع مشکل‬
‫‪ LED‬برق خاموش است‪.‬‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی نصب کارت گرافیک رایانه مطمئن شوید‪.‬‬
‫■مطمئن شوید که رایانه و نمایشگر به پریز برق متصل و روشن هستند‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■ممکن است رایانه در حالت آماده به کار باشد‪ .‬برای فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه ای را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه یا موقعیت تصویر درست نیست‪.‬‬
‫برای تنظیم رایانه بر روی مقدار متناسب با نمایشگر‪ ،‬به "حالت های نمایش از پیش تنظیم شده" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ Plug & Play‬وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از سازگاری رایانه و کارت گرافیک با قابلیت ‪ Plug & Play‬مطمئن شوید‪.‬‬
‫نمادها‪ ،‬فونت یا تصویر مبهم‪ ،‬تار یا دچار مشکل رنگ است‪.‬‬
‫■از کابل رابط تصویر استفاده نکنید‪.‬‬
‫■روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■رنگ ‪ RGB‬یا دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■خمیدگی پینها در کانکتور کابل سیگنال را بررسی کنید‪.‬‬
‫تصویر نمایشگر سوسو می زند یا موج دار است‪.‬‬
‫■سرعت تازه سازی را طوری تغییر دهید که با قابلیت های نمایشگر سازگار باشد‪.‬‬
‫■درایور کارت گرافیک را به روز کنید‪.‬‬
‫■نمایشگر را از دستگاه های برقی که ممکن است سبب تداخل الکترومغناطیسی (‪ )EMI‬شوند‪ ،‬دور کنید‪.‬‬
‫‪A-5‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement