MSI Optix MAG322CR monitor صارف دستی

MSI Optix MAG322CR monitor صارف دستی
Optix ‫سری‬
LCD ‫نمایشگر‬
Optix MAG322CR (3DA5)
Optix MAG322CQR (3DA7)
‫فهرست مطالب‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری�������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫پشتیبانی فنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫انطباق ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪vi������������������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪vi���������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫شروع به کار ����������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫محتویات بسته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نصب پایه نمایشگر�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫تنظیم نمایشگر ������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-4‬‬
‫نمای کلی نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-5‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه ������������������������������������������������������������������������������������������‪1-7‬‬
‫پیچ های اتصال به دیوار برای نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������‪1-8‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه ��������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫‪ii‬‬
‫‪( Navi Key‬کلید پیمایش) ����������������������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫راه‌اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش" �����������������������������������������������������������������������������‪2-5‬‬
‫ضمیمه �����������������������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫مشخصات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده�������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫عیب یابی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-5‬‬
‫پیشگفتار‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری‬
‫حق نسخه برداری © ‪ .Micro-Star Int’l Co., Ltd‬کلیه حقوق محفوظ است‪ .‬آرم ‪ MSI‬یک مارک تجاری ثبت شده‬
‫‪ Micro-Star Int’l Co., Ltd‬است‪ .‬کلیه مارک ها و نام های دیگر که در اینجا درج شده اند ممکن است مارک های‬
‫تجاری دارندگان آنها باشد‪ .‬در قبال صحبت یا کامل بودن آنها هیچ ضمانتی ارائه نمی شود‪ MSI .‬از این حق برخوردار‬
‫است تا بدون اعالن قبلی هرگونه تغییری در این سند ایجاد کند‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫‪V1.0‬‬
‫تاریخ‬
‫‪2019/11‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل در محصول و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬لطفا ً به‬
‫محل فروش مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین‪ ،‬اطالعات بیشتر در‬
‫‪ https://www.msi.com/support/‬ارائه شده است‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی دستگاه یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه کرد‪.‬‬
‫◙سرویس‌کاری را فقط به افراد مجاز واگذار کنید‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی‪ ،‬این دستگاه را از رطوبت و گرما دور نگه دارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار گرفته و‬
‫بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از دوشاخه جدا نکنید‪.‬‬
‫دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود بر روی دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن بین ‪ 60°C‬و ‪ -20°C‬باشد خودداری‬
‫کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪ 40°C‬سانتیگراد است‪.‬‬
‫پیش از تمیز کردن دستگاه‪ ،‬دوشاخه آن را حتما ً از پریز برق جدا کنید‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬از پارچه نرم استفاده‬
‫کنید و از مصرف شوینده‌های شیمیایی صنعتی بپرهیزید‪ .‬از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری کنید‬
‫زیرا این کار سبب آسیب دیدن دستگاه یا ایجاد برق‌گرفتگی می شود‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان عمر کاری‬
‫خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت مستهلک خود تماس‬
‫بگيرند‪.‬‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ gpcontdev@msi.com‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫★ هشدار! استفاده بیش از حد از نمایشگر احتماالً به چشم آسیب می‌رساند‪.‬‬
‫★ توصیه ها‪:‬‬
‫‪ .1‬پس از هر ‪ 30‬دقیقه استفاده از نمایشگر‪ 10 ،‬دقیقه استراحت کنید‪.‬‬
‫‪.2‬کودکان زیر ‪ 2‬سال نباید از نمایشگر استفاده کنند‪ .‬برای کودکان باالی ‪ 2‬سال‪ ،‬مدت استفاده از نمایشگر باید به‬
‫کمتر از یک ساعت در روز محدود شود‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫این دستگاه با الزامات مندرج در «دستورالعمل شورا» در زمینه مجاورت که در قوانین کشورهای‬
‫عضو در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی (‪ ،)EU/2014/30‬دستورالعمل ولتاژ پایین (‪/2014/35‬‬
‫‪ ،)EU‬دستورالعمل (‪ ErP (2009/125/EC‬و دستورالعمل (‪ RoHS (2011/65/EU‬به آنها اشاره‬
‫شده است‪ ،‬سازگار است‪ .‬این دستگاه پس از آزمایش با استانداردهای هماهنگ «تجهیزات فناوری‬
‫اطالعات» منتشر شده طبق «دستورالعمل ژورنال رسمی اتحادیه اروپا» سازگار تشخیص داده شده است‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین‬
‫بخش ‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در برابر تداخل های مضر‬
‫هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه می تواند انرژی فرکانس رادیویی تولید کند از آن‬
‫استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت عدم نصب و استفاده از آن مطابق با دفترچه دستورالعمل ها ممکن است‬
‫تداخل مضر با ارتباطات رادیویی ایجاد کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل در یک نصب خاص وجود‬
‫ندارد‪ .‬در صورت بروز تداخل مضر توسط این دستگاه در دریافت تلویزیونی و رادیویی که با خاموش و روشن کردن‬
‫دستگاه می توانید از این امر آگاه شوید‪ ،‬کاربر می تواند با استفاده از یک یا تعداد بیشتری از روش های لیست شده در‬
‫زیر نسبت به برطرف کردن تداخل اقدام کند‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪vi‬‬
‫■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪1.1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪2.2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا ("‪ )"EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه‬
‫‪ EU/2012/19‬محصوالت "الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی"‪ ،‬محصوالت "الکتریکی و الکترونیکی"‬
‫را نمی توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی تحت پوشش ملزم‬
‫به بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪ .‬هنگام متصل کردن دستگاه‬
‫ها‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫مهم‬
‫•تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده اند‪ .‬شکل ظاهری نمایشگر شما ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•هیچ وسیله برنده‌ای روی نمایشگر نگذارید‪.‬‬
‫محتویات بسته‬
‫‪1.1‬نمایشگر‬
‫‪2.2‬پایه‬
‫‪3.3‬کف پایه با پیچ‬
‫‪4.4‬رابط برق و سیم برق‬
‫‪5.5‬کابل ‪HDMI‬‬
‫‪6.6‬کابل ‪DisplayPort‬‬
‫‪7.7‬کابل ‪( USB Upstream‬برای فعال کردن درگاه‌های ‪ USB‬روی نمایشگر)‬
‫‪8.8‬راهنمای شروع سریع‬
‫‪9.9‬کارت ضمانت‬
‫* اگر هر یک از این اقالم آسیب دیده باشد یا موجود نباشد‪ ،‬باید با محل خرید یا توزیع‌کننده محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫* محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫نصب پایه نمایشگر‬
‫‪1.1‬پایه را به نمایشگر وصل کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬پایه را با استفاده از پیچ های پایه محکم کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬کف را به پایه وصل کنید و پایه را با بستن پیچ کف محکم کنید‪.‬‬
‫مهم‬
‫نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫تنظیم نمایشگر‬
‫نمایشگر طوری طراحی شده است تا با تنظیمات انجام شده‪ ،‬راحت ترین حالت مشاهده را داشته باشید‪.‬‬
‫مهم‬
‫هنگام تنظیم نمایشگر‪ ،‬به صفحه نمایش دست نزنید‪.‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-5 20‬‬
‫‪130mm‬‬
‫‪1-4‬‬
‫شروع به کار‬
‫نمای کلی نمایشگر‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫دکمه روشن‪/‬خاموش‬
‫‪2‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪3‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫‪4‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫‪5‬‬
‫پورت ‪USB Type-C‬‬
‫این پورت از حالت (‪ DisplayPort Alternate (DP Alt‬پشتیبانی می کند و حداکثر توان انرژی‬
‫تولیدی آن ‪ 5‬ولت‪ 3/‬آمپر (‪ 15‬وات) است‪ .‬فقط سیگنال های ویدیویی را جابجا می کند و از عملکرد‬
‫انتقال داده پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫فیش هدفون‬
‫‪7‬‬
‫پورت جریان باالی ‪ USB 2.0‬نوع ‪B‬‬
‫برای کابل ‪.USB Upstream‬‬
‫مهم‬
‫کابل ‪ USB Upstream‬را از بسته بردارید و‬
‫به رایانه و نمایشگر وصل کنید‪ .‬پس از متصل‬
‫کردن این کابل‪ ،‬درگاه‌های ‪ Downstream‬نوع‬
‫‪ A USB‬روی نمایشگر آماده استفاده می‌شوند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫سوکت برق‬
‫‪1-6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫پورت ‪USB 2.0 Type A‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫به نمایشگر‬
‫به کامپیوتر‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه‬
‫‪1.1‬رایانه را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کابل ‪ HDMI/ DisplayPort/ USB Type-C‬را از نمایشگر به کامپیوتر وصل کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬رابط برق و سیم برق نمایشگر را آماده کنید‪( .‬شکل ‪)A‬‬
‫‪4.4‬رابط برق را به جک برق نمایشگر وصل کنید‪( .‬شکل ‪)B‬‬
‫‪5.5‬سیم برق را به پریز برق وصل کنید‪( .‬شکل ‪)C‬‬
‫‪ 6.6‬نمایشگررا روشن کنید‪( .‬شکل ‪)D‬‬
‫‪7.7‬کامپیوتر را روشن کنید تا نمایشگر به صورت خودکار منبع سیگنال را تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫پیچ های اتصال به دیوار برای نمایشگر‬
‫برای نصب نمایشگر بر روی دیوار از دستورالعمل کیت نصب دیواری پیروی کنید‪.‬‬
‫اختیاری‬
‫‪1-8‬‬
‫مهم‬
‫•نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫•وقتی این نمایشگر را به دیوار وصل می کنید‪ ،‬حتما ً آن را در فاصله مناسبی از دیوار قرار دهید تا تهویه مناسب‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫•تصویر مربوط به نمایشگر تنها به عنوان مرجع آورده شده است‪.‬‬
‫•این پیچ ها برای باال بردن صفحه اتصال دیواری هستند‪.‬‬
‫•کیت اتصال به دیوار اختیاری است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره راه‌اندازی ‪ OSD‬ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫‪( Navi Key‬کلید پیمایش)‬
‫این نمایشگر دارای "کلید پیمایش" است‪ .‬این کلید در واقع یک دکمه کنترل چند‪-‬جهتی است که به پیمایش منو "نمایش‬
‫روی صفحه" کمک می‌کند‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫‪2-2‬‬
‫تنظیمات پیش‌فرض "کلید پیمایش" به شرح زیر است‪.‬‬
‫کلید پیمایش‬
‫کلید موقت‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫دکمه میانی‬
‫منو اصلی ‪OSD‬‬
‫■ ■ورود به منوهای فرعی‬
‫■ ■تایید انتخاب یا تنظیم‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬روشن باشد)‬
‫کلید پیمایش‬
‫کلید موقت‬
‫(اگر منو ‪ OSD‬خاموش باشد)‬
‫باال‬
‫‪Game Mode‬‬
‫(حالت بازی)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج ■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم رو به باال در‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫مقادیر عملکرد‬
‫■ ■برای تنظیم دکمه‌های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج بدون اعمال جلوه‬
‫حالت دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫پایین‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج ■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم رو به پایین در‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫مقادیر عملکرد‬
‫■ ■برای تنظیم دکمه‌های‬
‫"باال" و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫چپ‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگدار)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج ■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫■ ■خروج از منو جاری‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای انتخاب دکمه‌های‬
‫"باال " و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و‬
‫خروج دکمه "چپ" را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫راست‬
‫‪Input Source‬‬
‫(منبع ورودی)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج ■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫شدن‪" ،‬دکمه میانی" را‬
‫■ ■ورود به منوهای فرعی‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای انتخاب دکمه‌های‬
‫"باال " و "پایین" را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای خروج دکمه "چپ"‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫کاربر می‌تواند برای سفارشی کردن "کلید پیمایش" و "کلیدهای موقت" از "منو ‪ "OSD‬استفاده کند‪.‬‬
‫دیگر گزینه‌های "کلید موقت" به شرح زیر است‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫گزینه‌های "کلید پیمایش" و "کلید موقت"‬
‫عملیات‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫■ ■برای ذخیره کردن مقدار و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■برای تنظیم دکمه‌های “باال” و “پایین” را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای لغو پیش‪-‬نمایش و خروج دکمه “چپ” را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(نرخ نوسازی)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■دکمه “راست” را برای روشن کردن و دکمه “چپ “ را برای‬
‫خاموش کردن این عملکرد فشار دهید‪.‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪on Screen‬‬
‫(اطالعات روی‬
‫صفحه)‬
‫■ ■برای تایید انتخاب و خارج شدن‪“ ،‬دکمه میانی” را فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■دکمه “راست” را برای روشن کردن و دکمه “چپ “ را برای‬
‫خاموش کردن این عملکرد فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫راه‌اندازی ‪ OSD‬از طریق "کلید پیمایش"‬
‫برای ظاهر کردن منو اصلی "نمایش روی صفحه" (‪ )OSD‬دکمه "میانی" "کلید پیمایش" را فشار دهید‪ .‬برای تنظیم‬
‫منوهای عملکرد دلخواه‪ ،‬متناسب با ترجیحات فردی‪ ،‬از دکمه های "باال"‪" ،‬پایین"‪" ،‬چپ" و "راست" استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( GAMINGg g‬بازی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪Game Mode‬‬
‫(حالت بازی)‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪FPS‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Racing‬مسابقه)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪RTS‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪RPG‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه "باال" یا "پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Night Vision‬‬
‫(دید در شب)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫■این عملکرد روشنایی زمینه را بهینه سازی می کند و‬
‫برای بازی‌های ‪ FPS‬پیشنهاد می‌شود‪.‬‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی ترین)‬
‫‪.A.I‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫(زمان پاسخ)‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫‪( Fast‬سریع)‬
‫‪( Fastest‬سریع‌ترین)‬
‫■کاربران می‌توانند "زمان پاسخ" را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫■هنگامی که "ماتی ضد حرکت" فعال باشد‪ ،‬زمان پاسخ‬
‫خاکستری رنگ می شود‪.‬‬
‫■بعد از غیرفعال شدن ماتی ضد حرکت‪ ،‬زمان پاسخ روی‬
‫"سریع " تنظیم شده است‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ماتی ضد حرکت)‬
‫شرح‬
‫■اگر "ماتی ضد حرکت" فعال باشد‪ HDCR ،‬و روشنایی‬
‫را نمی‌توان فعال کرد و این گزینه خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫■هنگامی که "ضد تاری حرکت" فعال باشد‪ ،‬زمان واکنش‬
‫خاکستری رنگ می شود‪.‬‬
‫■وقتی ‪ FreeSync‬روی روشن تنظیم شده باشد‪ ،‬ماتی‬
‫ضد حرکت روی خاموش تنظیم شده است‪.‬‬
‫(خاموش)‬
‫(روشن)‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫(نرخ نوسازی)‬
‫‪( Location‬مکان)‬
‫باال چپ‬
‫باال راست‬
‫پایین چپ‬
‫پایین راست‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( ON‬روشن)‬
‫‪Alarm Clock‬‬
‫(ساعت زنگدار)‬
‫‪( Location‬مکان)‬
‫باال چپ‬
‫باال راست‬
‫پایین چپ‬
‫پایین راست‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪15:00‬‬
‫■کاربران می‌توانند "نرخ نوسازی" را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫■"چپ باال" مکان پیش‌فرض "نرخ نوسازی" است‪ .‬مکان‬
‫را می‌توان از "منو ‪ "OSD‬تنظیم کرد‪ .‬برای تایید و‬
‫اعمال "مکان نرخ نوسازی" دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫■این نمایشگر با "نرخ نوسازی صفحه" از پیش تنظیم شده‬
‫"سیستم عامل" کار می‌کند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "ساعت زنگ‌دار" را در هر حالتی‬
‫تنظیم کنند‪.‬‬
‫■پس از تنظیم زمان‪ ،‬دکمه "میانی" را برای فعال کردن‬
‫زمان‌سنج فشار دهید‪.‬‬
‫■"چپ باال" مکان پیش‌فرض "ساعت زنگ‌دار" است‪.‬‬
‫کاربر می‌تواند مکان دلخواه را انتخاب کند‪.‬‬
‫‪99:59~00:01‬‬
‫‪30:00‬‬
‫‪45:00‬‬
‫‪2-6‬‬
‫‪60:00‬‬
‫‪Screen‬‬
‫‪Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪( None‬هیچکدام)‬
‫‪Icon‬‬
‫‪Position‬‬
‫■کاربران می‌توانند "دستیار صفحه" را در هر حالتی‬
‫تنظیم کنند‪.‬‬
‫■پیش‌فرض "دستیار صفحه" مقدار "هیچ" است‪.‬‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫‪FreeSync‬‬
‫(خاموش)‬
‫(روشن)‬
‫■‪ FreeSync‬از گسستگی صفحه جلوگیری می‌کند‪.‬‬
‫■پیش‌فرض ‪ DisplayPort‬یا ‪ HDMI‬مقدار «روشن»‬
‫است و آن را می‌توان در هر حالتی و با هر وضوح‪ ،‬منبع‬
‫ورودی و نرخ نوسازی صفحه روشن‪/‬خاموش کرد‪.‬‬
‫■اگر ‪ FreeSync‬فعال باشد‪ ،‬ماتی ضد حرکت غیرفعال‬
‫می شود‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Professionalg g‬حرفه ای)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪Pro Mode‬‬
‫(حالت حرفه ای)‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫حالت پیش‌فرض‪ .‬کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Reader‬خواننده)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Cinema‬سینما)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪( Designer‬طراح)‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪HDR‬‬
‫کاربر می تواند همه آیتم‌ها را تنظیم کند‪.‬‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه "باال" یا "پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪Eye Saver‬‬
‫(محافظ چشم)‬
‫(خاموش)‬
‫(روشن)‬
‫‪HDCR‬‬
‫(خاموش)‬
‫(روشن)‬
‫‪Anti Motion Blur‬‬
‫(ماتی ضد حرکت)‬
‫(خاموش)‬
‫(روشن)‬
‫‪Image‬‬
‫‪Enhancement‬‬
‫(ارتقای تصویر)‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Weak‬ضعیف)‬
‫‪( Medium‬متوسط)‬
‫‪( Strong‬قوی)‬
‫‪( Strongest‬قوی ترین)‬
‫■محافظ چشم از چشم شما در برابر نور آبی محافظت می‌کند "محافظ‬
‫چشم" در صورت فعال بودن دمای رنگ صفحه را بر روی تابش‬
‫زردتر تنظیم می‌کند‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "محافظ چشم" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■اگر "حالت حرفه ای" بر روی "خواننده" تنظیم شود‪ ،‬الزم است که‬
‫"محافظ چشم" را فعال کنید‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند ‪ HDCR‬را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■‪ HDCR‬کیفیت تصویر را با افزایش کنتراست تصاویر بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫■اگر ‪ HDCR‬بر روی "روشن" تنظیم شود‪ ،‬گزینه "روشنایی"‬
‫خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫■‪ HDCR‬و "ماتی ضد حرکت" را نمی‌توان همزمان فعال کرد‪.‬‬
‫■اگر "ماتی ضد حرکت" فعال باشد‪ HDCR ،‬و روشنایی را نمی‌توان‬
‫فعال کرد و این گزینه خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫■هنگامی که "ماتی ضد حرکت" فعال باشد‪ ،‬زمان پاسخ خاکستری رنگ‬
‫می شود‪.‬‬
‫■وقتی ‪ FreeSync‬روی روشن تنظیم شده باشد‪ ،‬ماتی ضد حرکت‬
‫روی خاموش تنظیم شده است‪.‬‬
‫■"ارتقای تصویر" کیفیت لبه‌های تصویر را برای افزایش دقت بهبود‬
‫می‌بخشد‪.‬‬
‫■کاربران می‌توانند "ارتقای تصویر" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪2-7‬‬
‫‪( Imageg g‬تصویر)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫(روشنایی)‬
‫‪0-100‬‬
‫■کاربر می‌تواند "روشنایی" را در حالت "کاربر" ‪ RTS، RPG‬و‬
‫"خواننده" تنظیم کند‪.‬‬
‫■اگر "ماتی ضد حرکت" یا "‪ "HDCR‬فعال شود‪ ،‬گزینه‬
‫"روشنایی" خاکستری می‌شود‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪Contrast‬‬
‫(کنتراست)‬
‫‪0-100‬‬
‫■کاربران می‌توانند "کنتراست" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫(وضوح)‬
‫‪0-5‬‬
‫■کاربران می‌توانند "وضوح" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫■"وضوح" شفافیت و جزییات تصویر را بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪Temperature‬‬
‫(درجه رنگ)‬
‫■پیش‌فرض "درجه رنگ" مقدار "معمولی" است‪.‬‬
‫‪( Cool‬خنک)‬
‫■برای انتخاب و پیش‪-‬نمایش جلوه‌های حالت از دکمه "باال" یا‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫"پایین" استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( Warm‬گرم)‬
‫■برای تایید و اعمال نوع حالت دکمه "میانی" را فشار دهید‪.‬‬
‫‪R (0-100( Customization‬‬
‫■کاربر می‌تواند "درجه رنگ" را در حالت "تنظیم سفارشی"‬
‫(تنظیم سفارشی)‬
‫(‪ G (0-100‬تنظیم کند‪.‬‬
‫(‪B (0-100‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫(اندازه صفحه)‬
‫خودکار‬
‫‪4:3‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪2-8‬‬
‫■کاربر می‌تواند "اندازه صفحه" را در هر حالت و با هر وضوح و‬
‫نرخ نوسازی صفحه تنظیم کند‪.‬‬
‫■حالت پیش فرض "خودکار" است‪.‬‬
‫‪( Input Sourceg g‬منبع ورودی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫شرح‬
‫کاربران می‌توانند "منبع ورودی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪Type C‬‬
‫‪( Navi Keyg g‬کلید پیمایش)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫باال ‪ /‬پایین ‪ /‬چپ ‪/‬‬
‫راست‬
‫‪( OFF‬خاموش)‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪( Game Mode‬حالت بازی)‬
‫‪Screen Assistance‬‬
‫(دستیار صفحه)‬
‫‪( Alarm Clock‬ساعت زنگدار)‬
‫‪( Input Source‬منبع ورودی)‬
‫‪( Refresh Rate‬نرخ نوسازی)‬
‫‪Information on Screen‬‬
‫(اطالعات روی صفحه)‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "باال" گزینه "حالت بازی" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "پایین" گزینه "دستیار صفحه" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "چپ" گزینه "ساعت زنگ‌دار" است‪.‬‬
‫■مقدار پیش‌فرض دکمه "راست" گزینه "منبع ورودی" است‪.‬‬
‫■همه آیتم‌های "کلید پیمایش" را می‌توان در منو ‪ OSD‬تنظیم کرد‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( Settingg g‬تنظیم)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2‬‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫‪繁體中文‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Deutsch‬‬
‫‪Italiano‬‬
‫شرح‬
‫■مقدار پیش‌فرض "زبان" گزینه "انگلیسی" است‪.‬‬
‫■کاربر برای تایید و اعمال تنظیم "زبان" باید دکمه "میانی" را فشار‬
‫دهد‪.‬‬
‫■"زبان" تنظیم مستقلی است‪ .‬تنظیم زبان خود کاربر بر مقدار‬
‫پیش‌فرض کارخانه اولویت دارد‪ .‬اگر کاربر گزینه "بازنشانی" را بر‬
‫روی "بله" تنظیم کند‪" ،‬زبان" تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪한국어‬‬
‫‪日本語‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪ไทย‬‬
‫‪Bahasa Indonesia‬‬
‫‪हिन्दी‬‬
‫‪Türkçe‬‬
‫(زبان‌های دیگر به زودی‬
‫افزوده می‌شود)‬
‫‪Transparency‬‬
‫(شفافیت)‬
‫‪5~0‬‬
‫کاربران می‌توانند "شفافیت" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪OSD Time Out‬‬
‫(فرصت نمایش روی‬
‫صفحه)‬
‫‪ 5‬تا ‪ 30‬ثانیه‬
‫کاربران می‌توانند "فرصت نمایش روی صفحه" را در هر حالتی تنظیم‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪RGB LED‬‬
‫(‪ RGB‬چراغ)‬
‫‪Information on‬‬
‫‪( Screen‬اطالعات‬
‫روی صفحه)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫(خاموش)‬
‫کاربر می‌تواند ‪ RGB‬چراغ را بر روی "روشن " یا "خاموش " تنظیم‬
‫کند‪.‬‬
‫(روشن)‬
‫حالت پیش فرض روی روشن است‪.‬‬
‫(خاموش)‬
‫(روشن)‬
‫‪( YES‬بله)‬
‫‪( NO‬خیر)‬
‫■اطالعات مربوط به وضعیت نمایشگر در سمت راست صفحه نشان‬
‫داده می شود‪.‬‬
‫■کاربران می توانند اطالعات روی صفحه را فعال یا غیرفعال کنند‪.‬‬
‫حالت پیش فرض روی خاموش است‪.‬‬
‫کاربر می‌تواند در هر حالتی "بازنشانی" را اجرا کند و تنظیمات را به‬
‫مقادیر اولیه "پیش‌فرض ‪ "OSD‬بازگرداند‪.‬‬
‫‪2-9‬‬
‫‪A‬‬
‫ضمیمه‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫مدل‬
‫اندازه‬
‫‪Optix MAG322CR‬‬
‫)‪(3DA5‬‬
‫‪ 31.5‬اینچ‬
‫انحنا‬
‫‪1500R‬‬
‫نوع پنل‬
‫‪VA‬‬
‫وضوح‬
‫‪ 1080 × 1920‬در ‪ 180‬هرتز‬
‫نسبت تصویر‬
‫‪16:9‬‬
‫روشنایی (نیت)‬
‫‪Optix MAG322CQR‬‬
‫)‪(3DA7‬‬
‫‪ 1440 × 2560‬در ‪ 165‬هرتز‬
‫‪)TYP( 300‬‬
‫روشنایی‪ :‬تأمین انرژی‬
‫‪USB Type-C‬‬
‫■‪ 5 :69%~0‬ولت ‪ 3 /‬آمپر‬
‫■‪ 5 :89%~70‬ولت ‪ 2 /‬آمپر‬
‫■‪ 5 :100%~90‬ولت ‪ 1 /‬آمپر‬
‫نسبت کنتراست‬
‫‪3000:1‬‬
‫نرخ نوسازی‬
‫‪ 180‬هرتز‬
‫زمان پاسخ‬
‫(‪1ms (MPRT‬‬
‫رابط ورودی‬
‫■‪HDMI x2‬‬
‫■‪DP x1‬‬
‫■‪Type-C x1‬‬
‫‪I/O‬‬
‫■‪ 1‬عدد ‪ USB 2.0‬نوع ‪( B‬برای کامپیوتر به نمایشگر)‬
‫■‪ 2‬عدد ‪ USB 2.0‬نوع ‪A‬‬
‫■‪ USB Type-C‬حالت ‪)DP Alt) × 1‬‬
‫(تا حداکثر ‪ 5‬ولت‪ 3/‬آمپر (‪ 15‬وات) تأمین انرژی)‬
‫■‪ 1‬فیش هدفون‬
‫‪A-2‬‬
‫زاویه دید‬
‫‪(178°‬افقی) ‪(178° ،‬عمودی)‬
‫‪DCI-P3*/ sRGB‬‬
‫‪125% /96%‬‬
‫پردازش سطحی‬
‫ضد درخشندگی‬
‫رنگ های صفحه‬
‫‪16.7M‬‬
‫نوع نیرو‬
‫آداپتور برق خارجی‬
‫مشخصات آداپتور‬
‫مدل‪DA-65C19 :‬‬
‫‪ 165‬هرتز‬
‫‪124% /96%‬‬
‫ورودی برق‬
‫‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت برق متناوب‪ 50 ،‬تا ‪ 60‬هرتز‪ 1.6 ،‬آمپر‬
‫خروجی برق‬
‫‪ 19‬ولت‪ 3.42 ،‬آمپر‬
‫تنظیم (کجی)‬
‫‪20° ~ -5°‬‬
‫تنظیم (ارتفاع)‬
‫‪ 0‬تا ‪ 130‬میلی متر‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫بله‬
‫پایه ‪VESA‬‬
‫■نوع صفحه‪100 × 100 :‬میلی متر‬
‫■نوع پیچ‪ M4 x 12 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀قطر دندانه‪ 4 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀گام دندانه‪ 0.7 :‬میلی متر‬
‫◀ ◀طول دندانه‪ 12 :‬میلی متر‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫‪ 266.5 × 513.6 × 710‬میلی متر‬
‫وزن خالص‬
‫‪ 7‬کیلوگرم (‪ 15.42‬پوند)‬
‫ضمیمه‬
‫مدل‬
‫محیط‬
‫‪Optix MAG322CR‬‬
‫)‪(3DA5‬‬
‫عملیاتی‬
‫■دما‪ 0 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫■رطوبت‪ 20% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫■ارتفاع‪ 0 :‬تا ‪ 5000‬متر‬
‫ذخیره سازی‬
‫■دما‪ -20 :‬تا ‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫■رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫‪Optix MAG322CQR‬‬
‫)‪(3DA7‬‬
‫* بر اساس استانداردهای تست ‪.CIE1976‬‬
‫‪A-3‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده‬
Optix MAG322CQR
)3DA7(
Optix MAG322CR
)3DA5(
‫وضوح‬
DP / Type-C
HDMI
DP / Type-C
HDMI
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
V
V
V
V
‫ هرتز‬67@
V
V
V
V
‫ هرتز‬72@
V
V
V
V
‫ هرتز‬75@
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
480x720
V
V
V
V
‫ هرتز‬50@
576x720
V
V
V
V
‫ هرتز‬56@
600x800
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
V
V
V
V
‫ هرتز‬72@
V
V
V
V
‫ هرتز‬75@
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
V
V
V
V
‫ هرتز‬70@
V
V
V
V
‫ هرتز‬75@
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
V
V
V
V
‫ هرتز‬75@
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
900x1440
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
1050x1680
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
1080x1920
V
V
V
V
‫ هرتز‬120@
V
V
‫ هرتز‬144@
V
V
‫ هرتز‬165@
V
V
‫ هرتز‬180@
V
V
V
V
‫ هرتز‬60@
‫ هرتز‬85@
V
V
V
‫ هرتز‬120@
V
‫ هرتز‬144@
‫ هرتز‬165@
480x640
768x1024
1024x1280
1440x2560
A-4
‫ضمیمه‬
‫عیب یابی‬
‫‪ LED‬برق خاموش است‪.‬‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی نصب کارت گرافیک رایانه مطمئن شوید‪.‬‬
‫■مطمئن شوید که رایانه و نمایشگر به پریز برق متصل و روشن هستند‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■ممکن است رایانه در حالت آماده به کار باشد‪ .‬برای فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه‌ای را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه یا موقعیت تصویر درست نیست‪.‬‬
‫برای تنظیم رایانه بر روی مقدار متناسب با نمایشگر‪ ،‬به "حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ Plug & Play‬وجود ندارد‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از سازگاری رایانه و کارت گرافیک با قابلیت ‪ Plug & Play‬مطمئن شوید‪.‬‬
‫نمادها‪ ،‬فونت یا تصویر مبهم‪ ،‬تار یا دچار مشکل رنگ است‪.‬‬
‫■از کابل رابط تصویر استفاده نکنید‪.‬‬
‫■روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■رنگ ‪ RGB‬یا دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■خمیدگی پینها در کانکتور کابل سیگنال را بررسی کنید‪.‬‬
‫تصویر نمایشگر سوسو می‌زند یا موج‌دار است‪.‬‬
‫■سرعت تازه‌سازی را طوری تغییر دهید که با قابلیت‌های نمایشگر سازگار باشد‪.‬‬
‫■درایور کارت گرافیک را به‌روز کنید‪.‬‬
‫■نمایشگر را از دستگاه‌های برقی که ممکن است سبب تداخل الکترومغناطیسی (‪ )EMI‬شوند‪ ،‬دور کنید‪.‬‬
‫‪A-5‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement