MSI Optix MAG272QR monitor Kullanım kılavuzu

MSI Optix MAG272QR monitor Kullanım kılavuzu | Manualzz
Optix Serisi
LCD Monitör
Optix MAG272C (3CA5)
Optix MAG272 (3CA7)
Optix MAG272CR (3CA5)
Optix MAG272R (3CA7)
Optix MAG272CQR (3CA6)
Optix MAG272QP (3CA8)
Optix MAG272CRX (3CA0)
Optix MAG272QR (3CA8)
Contents
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi��������������������������������������������������������������������iii
Gözden Geçirme�����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Teknik Destek���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Güvenlik Talimatları������������������������������������������������������������������������������������������������iv
CE Uygunluğu���������������������������������������������������������������������������������������������������������vi
FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirimi�����������������������������������������������������������������vi
WEEE Bildirimi�������������������������������������������������������������������������������������������������������vii
Kimyasal Madde Bilgileri����������������������������������������������������������������������������������������vii
RoHS Beyannamesi�����������������������������������������������������������������������������������������������vii
Başlarken���������������������������������������������������������������������������������������1-1
Paket İçeriği��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
Monitör Ayağını Takma���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Monitörü Ayarlama ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-8
Monitöre Genel Bakış����������������������������������������������������������������������������������������� 1-10
Monitörü Bilgisayara Bağlama��������������������������������������������������������������������������� 1-16
OSD Ayarı���������������������������������������������������������������������������������������2-1
ii
Gezinme Tuşu������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2-2
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı������������������������������������������������� 2-5
Ek���������������������������������������������������������������������������������������������������A-1
MAG 272C Serisi Teknik Özellikleri���������������������������������������������������������������������A-2
MAG 272C Serisi Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları������������������������������������A-3
MAG 272 Serisi Teknik Özellikleri������������������������������������������������������������������������A-5
MAG 272 Serisi Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları��������������������������������������A-6
Sorun Giderme�����������������������������������������������������������������������������������������������������A-8
Giriş
Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi
Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu MicroStar Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar
ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda
doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın
bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gözden Geçirme
Gözden Geçirme
Tarih
V1.02019/10
Teknik Destek
Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir
çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize
başvurun. Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/
adresini ziyaret edin.
iii
Güvenlik Talimatları
◙◙
◙◙
◙◙
Güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatlice okuyun.
Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara
dikkat edilmelidir.
Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.
Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve
yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.
iv
◙◙
◙◙
Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan
ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki
koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke
prizine bağlanmalıdır.
Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında
güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.
Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.
Fanı kapatmayın.
Aygıtı 60OC'nin üzerinde veya -20OC'nin altında depolama sıcaklığına sahip
uygun olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.
NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40OC civarıdır.
Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için
endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla
herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Giriş
Elektrik kablosunu üzerine basılmayacağı şekilde yerleştirin. Elektrik kablosunun
üzerine hiçbir şey koymayın.
Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.
Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından
incelenmesini sağlayın:
◙◙ Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtın içine sıvı sızdığında.
◙◙ Aygıt neme maruz kaldığında.
◙◙ Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre
çalıştırılamadığında.
◙◙ Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.
◙◙ Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.
Çevreci Ürün Özellikleri
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi
Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı
Kolay sökme ve geri dönüşüm
Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı
Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü
Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi
Çevre Politikası
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak
üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.
Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden
çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.
Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve
yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.
Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması,
geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için
gp[email protected] adresinden de bize ulaşabilir.
★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.
★ Öneriler:
1. Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.
2. 2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha
büyük çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle
sınırlandırılmalıdır.
v
CE Uygunluğu
Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim
Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS
Yönergesi (2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının
Yakınlaştırılması konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen
gereksinimlerle uyumludur. Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin
Yönergeleri altında yayımlanan, Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu
sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu görülmüştür.
FCC-B Radyo Frekansı Girişim
Bildirimi
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf B dijital aygıta
yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı
parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve
kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir
kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon
alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa,
kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti
gidermeye çalışması desteklenir:
vi
■■
■■
■■
■■
Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.
Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.
Bildirim 1
Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya
düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bildirim 2
Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu
kullanılmalıdır.
Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki
koşula bağlıdır:
1. Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere
alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
MSI Computer Corp.
901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA
(626)913-0828
www.msi.com
Giriş
WEEE Bildirimi
13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik
Ekipman Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2012/19/
EU) kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal
çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin
üreticileri kullanım ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.
Kimyasal Madde Bilgileri
MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.
1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal
maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar:
https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
RoHS Beyannamesi
Japonya JIS C 0950 Malzeme Beyanı
1 Temmuz 2006 tarihinden sonra satışa arz edilen bazı elektronik ürün kategorileri
için üretici malzeme beyanlarını düzenleyen JIS C 0950 şartnamesi ile tanımlanan bir
Japon mevzuat gereksinimidir.
https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html
Hindistan RoHS
Bu ürün "Hindistan E-atık (Yönetim ve İşleme) Yasası 2016"e uygundur ve Yasa
Çizelge 2'de yer alan muafiyet grubu hariç, % 0,1 ağırlığı aşacak konstantrasyonlar
halinde kurşun, civa, altı değerlikli krom, polibromine bifenil veya polibromine difenil
eter ve % 0,01 ağırlık aşacak halde kadmiyum kullanımını yasaklar.
Türkiye EEE Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği'ne uygundur
Ukrayna Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması
Cihaz, bazı tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımının
sınırlandırılması hakkında 3 Aralık 2008 tarih ve 1057 sayılı Ukrayna Bakanlar Kurulu
Kararı ile onaylanan Teknik Yönetmelik'e uygundur
Vietnam RoHS
1 Aralık 2012 itibariyle MSI tarafından üretilen tüm ürünler elektrikli ve elektronik
ürünlerde bazı tehlikeli maddelerin kullanımına izin verilen sınırlamaları geçici olarak
düzenleyen Sirküler 30/2011/TT-BCT'ye uygundur.
vii
1
Başlarken
Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken
aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik
kullanın.
ÖNEMLİ
•
•
Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü
değişiklik gösterebilir.
Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.
Paket İçeriği
1. Monitör
2. Ayak
3. Vidalı Ayak Tabanı
4. Güç Kablosu (MAG272C / MAG272CR / MAG272CQR / MAG272CRX)
5. Güç Adaptörü ve Güç Kablosu (MAG272 / MAG272R / MAG272QP /
MAG272QR)
6. HDMI Kablosu (İsteğe bağlı)
7. DisplayPort Kablosu (İsteğe Bağlı)
8. USB Yukarı Yön Kablosu (monitördeki USB bağlantı noktalarını
etkinleştirmek için)
9. Hızlı Başlama Kılavuzu
10.Garanti Kartı
1-2
* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel
dağıtıcıyla iletişime geçin.
* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Başlarken
Monitör Ayağını Takma
ÖNEMLİ
Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye
yerleştirin.
hh MAG272C
1. Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.
2. Ayağı vidalarla sıkın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
1
1-3
2
3
4. Mandalları VESA kapağı yerleştirecek şekilde hizalayın ve vidaları kilitleyin.
5.
4
1-4
6.
7.
ÖNEMLİ
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
Başlarken
hh MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.
2. Ayağı vidalarla sıkın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
1
2
1-5
3
ÖNEMLİ
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
hh MAG272
1. Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.
2. Ayağı vidalarla sıkın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
1
2
1-6
3
ÖNEMLİ
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
Başlarken
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Ayağın mandallarını monitöre hizalayın.
2. Ayağı vidalarla sıkın.
3. Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.
1
2
1-7
3
ÖNEMLİ
Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun
duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.
Monitörü Ayarlama
Bu monitör, eğme ve yükseltme gibi ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı
en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır.
ÖNEMLİ
Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.
hh MAG272C
O
O
-5 20
1-8
hh MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
O
O
-5 20
130mm
Başlarken
hh MAG272
O
O
-5 20
hh MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
O
O
-5 20
1-9
100mm
O
90
O
90
75
O
ÖNEMLİ
Lütfen döndürmeden önce monitörü geriye doğru eğin.
75
O
Monitöre Genel Bakış
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR
1
2
3
4
5
7
6
1-10
9
10
8
Başlarken
1
Güç Düğmesi
2
Güç Girişi
3
DisplayPort
4
HDMI Bağlantı Noktası
5
USB-C Bağlantı Noktası
6
Kulaklık Girişi
7
USB 2.0 Tip A Bağlantı Noktası (MAG272C/ MAG272CR)
8
USB 2.0 Tip B Yukarı Yön Bağlantı Noktası (MAG272C/ MAG272CR)
Bu bağlantı noktası aynı anda PD 5V/3A değerine kadar video sinyali ve
güç akışı gönderebilir. Veri aktarma işlevini desteklemez.
USB 3.2 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası (MAG272CQR)
USB 3.2 Gen1 Tip B Yukarı Yön Bağlantı Noktası (MAG272CQR)
USB Yukarı Yön Kablosu içindir.
ÖNEMLİ
Paketteki USB Yukarı Yön Kablosunu
bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın.
Bu kablo bağlandığında monitördeki
USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları
kullanıma hazır olacaktır.
9
10
Gezinme Tuşu
Kensington Kilidi
Bilgisayara
Monitöre
1-11
hh MAG272CRX
1
2
3
4
5
6
7
1-12
9
10
8
Başlarken
1
Güç Düğmesi
2
Güç Girişi
3
HDMI Bağlantı Noktası
4
DisplayPort
5
USB-C Bağlantı Noktası
6
Kulaklık Girişi
7
USB 3.2 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası
8
USB 3.2 Gen1 Tip B Yukarı Yön
Bağlantı Noktası
Bu bağlantı noktası aynı anda PD 5V/3A değerine kadar video sinyali ve
güç akışı gönderebilir. Veri aktarma işlevini desteklemez.
1-13
USB Yukarı Yön Kablosu içindir.
ÖNEMLİ
Paketteki USB Yukarı Yön Kablosunu
bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın.
Bu kablo bağlandığında monitördeki
USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları
kullanıma hazır olacaktır.
9
10
Gezinme Tuşu
Kensington Kilidi
Bilgisayara
Monitöre
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1
2
3
4
5
6
7
8
1-14
9
10
Başlarken
1
Güç Düğmesi
2
DisplayPort
3
HDMI Bağlantı Noktası
4
USB-C Bağlantı Noktası
5
Kulaklık Girişi
6
USB 2.0 Tip B Yukarı Yön Bağlantı Noktası
Bu bağlantı noktası aynı anda PD 5V/3A değerine kadar video sinyali ve
güç akışı gönderebilir. Veri aktarma işlevini desteklemez.
USB Yukarı Yön Kablosu içindir.
ÖNEMLİ
Paketteki USB Yukarı Yön
Kablosunu bulup bilgisayara
ve monitöre bağlayın. Bu kablo
bağlandığında monitördeki USB
Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları
kullanıma hazır olacaktır.
7
USB 2.0 Tip A Bağlantı Noktası
8
Güç Girişi
9
Gezinme Tuşu
10
Kensington Kilidi
1-15
Bilgisayara
Monitöre
Monitörü Bilgisayara Bağlama
hh MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQR/ MAG272CRX
1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
3. Güç kablosunu monitör güç girişine bağlayın. (Şekil A)
4. Güç kablosunu prize takın. (Şekil B)
5. Monitörü açın. (Şekil C)
6. Bilgisayarı açın, ardından monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılayacaktır.
A
B
1-16
C
Başlarken
hh MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR
1. Bilgisayarınızı kapatın.
2. Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.
3. Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin (Şekil A).
4. Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)
5. Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)
6. Monitörü açın. (Şekil D)
7. Bilgisayarı açın, ardından monitör sinyal kaynağını otomatik olarak algılayacaktır.
B
C
A
1-17
D
1-18
2
OSD Ayarı
Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
Gezinme Tuşu
Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan
Gezinme Tuşuna sahiptir.
Gezinme Tuşu
2-2
Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:
Gezinme Tuşu
Orta Düğme
Kısayol Tuşu
Temel İşlemler
(Ekran menüsü kapalıyken)
(Ekran menüsü açıkken)
Ekran Ana Menüsü
■■ Alt menülere girme
■■ Bir seçimi veya ayarı
onaylama
OSD Ayarı
Gezinme Tuşu
Kısayol Tuşu
Temel İşlemler
(Ekran menüsü kapalıyken)
(Ekran menüsü açıkken)
Yukarı
Game mode
(Oyun modu)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi
iptal etmek ve
mod efektini
uygulamadan
çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ İşlev değerlerinde yukarı
doğru ayarlamayı sağlama
Aşağı
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Ayarlamak için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için
Sol Düğmeye
basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ İşlev değerlerinde aşağı
doğru ayarlamayı sağlama
Sol
Alarm Clock
(Alarm Saati)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal
edip çıkmak için
Sol Düğmeye
basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ Geçerli menüden çıkma
Sağ
Input Source
(Giriş Kaynağı)
■■ Seçimi onaylayıp
çıkmak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Seçmek için
Yukarı ve Aşağı
Düğmelerine
basın.
■■ Çıkmak için Sol
Düğmeye basın.
■■ İşlev menülerini ve öğeleri
seçme
■■ Alt menülere girme
2-3
Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını
özelleştirebilir.
Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.
Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu Seçenekleri İşlemler
2-4
Brightness
(Parlaklık)
■■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye
basın.
■■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine
basın.
■■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye
basın.
Refresh Rate
(Yenileme
Hızı)
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye
basın.
■■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak
için de Sol Düğmeye basın.
Information
on Screen
(Ekranda
Bilgi)
■■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye
basın.
■■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak
için de Sol Düğmeye basın.
OSD Ayarı
Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran
Menüsü Ayarı
Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz
işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,
Sağ düğmeleri kullanın.
2-5
hh GAMING (OYUN)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Game mode
(Oyun modu)
User (Kullanıcı)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
FPS
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Racing (Yarış)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
RTS
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
RPG
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı
Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
Night Vision
(Gece Görüşü)
OFF (KAPALI)
Normal
■■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve
FPS oyunları için önerilir.
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
A.I.
Response Time
(Tepki Süresi)
Normal
Fast (Hızlı)
Fastest (En Hızlı)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi
işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirildiğinde Tepki Süresi kullanılamaz
olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme devre dışı
bırakıldıktan sonra Tepki Süresi Hızlı olarak
ayarlanmalıdır.
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Anti Motion
Blur (Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
Refresh Rate
(Yenileme Hızı)
(KAPALI)
(AÇIK)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
Alarm Clock
(Alarm Saati)
Location
(Konum)
Sol Üst
Sağ Üst
Sol Alt
Sağ Alt
OFF (KAPALI)
2-6
15:00
00:01~99:59
Açıklama
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirildiğinde HDCR ve Parlaklık
etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme
etkinleştirildiğinde Tepki Süresi kullanılamaz
olacaktır.
■■ FreeSync Açık olarak ayarlandığında
Hareket Bulanıklığı Önleme Kapalı olarak
ayarlanmalıdır.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme
Hızı işlevini ayarlayabilir.
■■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı
Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran
menüsünde ayarlanabilir. Yenileme Hızı
Konum ayarınızı onaylayıp uygulamak için
Orta Düğmeye basın.
■■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden
ayarlanmış Ekran Yenileme Hızı değerini
izler ve o değerde çalışır.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati
işlevini ayarlayabilir.
■■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı
etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.
■■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst
şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını
seçebilir.
30:00
45:00
60:00
Screen
Assistance
(Ekran Yardımı)
None
(Yok)
Icon
(Simge)
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran
Yardımı işlevini ayarlayabilir.
■■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok
şeklindedir.
Position
(Konum)
Reset
(Sıfırla)
FreeSync
(KAPALI)
(AÇIK)
■■ FreeSync, ekran yırtılmasını önler.
■■ DisplayPort veya HDMI varsayılan ayarı
AÇIK şeklindedir ve herhangi bir modda,
çözünürlükte, giriş kaynağında ve ekran
yenileme hızında AÇIK/KAPALI olarak
ayarlanabilir
■■ FreeSync etkinse Hareket Bulanıklığı
Önleme devre dışı bırakılır.
OSD Ayarı
hh Professional (Profesyonel)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Pro Mode
(Profesyonel
Mod)
User (Kullanıcı)
Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından
ayarlanabilir.
Reader (Okuyucu)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Cinema (Sinema)
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
Designer (Tasarımcı) Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
HDR
Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı
Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.
Eye Saver (Göz
Koruyucu)
(KAPALI)
(AÇIK)
HDCR
(KAPALI)
(AÇIK)
Anti Motion
Blur (Hareket
Bulanıklığı
Önleme)
Image
Enhancement
(Görüntü
İyileştirme)
(KAPALI)
(AÇIK)
OFF (KAPALI)
Weak (Zayıf)
Medium (Orta)
Strong (Güçlü)
Strongest (En Güçlü)
■■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur.
Göz Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk
sıcaklığını daha sarı bir ışığa ayarlar.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu
işlevini ayarlayabilir.
■■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak
ayarlandığında Göz Koruyucu işlevinin
etkinleştirilmesi zorunludur.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini
ayarlayabilir.
■■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü
kalitesini iyileştirir.
■■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık
kullanılamaz olacaktır.
■■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önleme işlevleri aynı
anda etkinleştirilemez.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
HDCR ve Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz
olacaktır.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde
Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.
■■ FreeSync Açık olarak ayarlandığında Hareket
Bulanıklığı Önleme Kapalı olarak ayarlanmalıdır.
■■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için
görüntü kenarlarını iyileştirir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme
işlevini ayarlayabilir.
2-7
hh Image (Görüntü)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
Açıklama
Brightness
(Parlaklık)
0-100
■■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu
modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.
■■ Hareket Bulanıklığı Önleme veya HDCR
etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz
olacaktır.
Contrast
(Karşıtlık)
0-100
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini
ayarlayabilir.
Sharpness
(Netlik)
0-5
■■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini
ayarlayabilir.
■■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını
iyileştirir.
Color
Cool (Soğuk)
Temperature
Normal
(Renk Sıcaklığı)
Warm (Sıcak)
Customization R (0-100)
(Özelleştirme) G (0-100)
B (0-100)
2-8
Screen Size
(Ekran Boyutu)
Auto (Otomatik)
4:3
16:9
■■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal
şeklindedir.
■■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için
Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.
■■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta
Düğmeye basın.
■■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk
Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.
■■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte
ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini
ayarlayabilir.
■■ Varsayılan değer Oto.'dur.
hh Input Source (Giriş Kaynağı)
1. Düzey Menü
2./3. Düzey Menü
HDMI1
Açıklama
Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı
işlevini ayarlayabilir.
HDMI2
DP
Type C (Tip C)
hh Navi Key (Gezinme Tuşu)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Yukarı / Aşağı /
Sol / Sağ
OFF (KAPALI)
■■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu
işlevidir.
■■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran Yardımı
işlevidir.
■■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati
işlevidir.
■■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı
işlevidir.
■■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü
aracılığıyla ayarlanabilir.
Brightness (Parlaklık)
Game mode (Oyun modu)
Screen Assistance
(Ekran Yardımı)
Alarm Clock (Alarm Saati)
Input Source (Giriş Kaynağı)
Refresh Rate (Yenileme Hızı)
Information on Screen
(Ekranda Bilgi)
OSD Ayarı
hh Setting (Ayar)
1. Düzey Menü
2. Düzey Menü
Açıklama
Dil
繁體中文
■■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.
■■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için
Orta Düğmeye basması gereklidir.
■■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi
dil ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz
kılacaktır. Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak
ayarladığında Dil ayarı değiştirilmeyecektir.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
हिन्दी
Türkçe
(Yakında daha fazla
dil olacaktır)
Transparency
(Saydamlık)
0~5
Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini
ayarlayabilir.
OSD Time Out
(Ekran Menüsü
Zaman Aşımı)
5~30s
Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü
Zaman Aşımı işlevini ayarlayabilir.
RGB LED
(KAPALI)
Kullanıcılar RGB LED işlevini AÇIK veya KAPALI
olarak ayarlayabilir.
(AÇIK)
Varsayılan değer Açık şeklindedir.
* MAG272C, MAG272, MAG272QP modellerinde
desteklenmez
Information on
Screen
(Ekranda Bilgi)
Reset (Sıfırla)
(KAPALI)
(AÇIK)
YES (Evet)
NO (Hayır)
■■ Monitörün durum bilgisi ekranın sağ tarafında
gösterilecektir.
■■ Kullanıcılar Ekrandaki Bilgileri etkinleştirebilir veya
devre dışı bırakabilir. Varsayılan değer Kapalı
şeklindedir.
Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp
Ekran Menüsü Varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir.
2-9
2-10
A
Ek
ÖNEMLİ
Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.
MAG 272C Serisi Teknik Özellikleri
Model
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
2560 x 1440
@165Hz
1920 x 1080
@240Hz
Boyut
68,58 cm
Kavis
1500R
VA
Panel Tipi
1920 x 1080 @165Hz
Çözünürlük
En Boy Oranı
16:9
Parlaklık (nit)
300 (maks)
Karşıtlık Oranı
3000:1
Yenileme Hızı
165Hz
Giriş Arabirimi
G/Ç
A-2
240Hz
1 ms (MPRT)
Tepki Süresi
2 tane HDMI, 1 tane DP
■■
■■
■■
■■
■■
■■
2 tane HDMI
1 tane DisplayPort
1 tane USB-C
2 tane USB 2.0 Tip A
1 tane USB 2.0 Tip B
1 tane Kulaklık Çıkışı
■■
■■
■■
■■
■■
■■
2 tane HDMI
1 tane DisplayPort
1 tane USB-C
2 tane USB 3.2 Gen1 Tip A
1 tane USB 3.2 Gen1 Tip B
1 tane Kulaklık Çıkışı
İzleme Açıları
178° (Y) , 178° (D)
DCI-P3/ sRGB
90%/ 115%
Yüzey İşleme
Yansıma engelleyici
Görüntü Renkleri
1,07B (8 bit +FRC)
Güç Tipi
Dâhilî Güç
Güç Tüketimi (Tipik)
Güç açık<66W
Güç açık<90W
Bekleme<0,5W
Bekleme<0,5W
Güç kapalı<0,5W
Güç kapalı<0,5W
Sistem Kademesi
100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5 A
Ayarlama (Eğme)
-5° ~ 20°
Ayarlama (Yükseklik)
Kensington Kilidi
VESA Kurulumu
Yok
0 ~ 130mm
Evet
■■ Plaka Tipi: 100 x 100 mm
■■ Vida Tipi: M4x10 mm
▶▶ Diş Çapı: 4 mm
▶▶ Diş Adımı: 0,7 mm
▶▶ Diş Uzunluğu: 10 mm
Ek
Model
MAG272C
MAG272CR
MAG272CQR
MAG272CRX
(3CA5)
(3CA5)
(3CA6)
(3CA0)
Boyutlar (G x Y x D)
611,5 x 455 x
267 mm
611,5 x 560 x 267 mm
Net Ağırlık
5,4 kg (net) /
9,0 kg (brüt)
5,9 kg (net) / 13,1 kg (brüt)
Ortam
Çalışma
Sıcaklık: 0℃ila 40℃
Nem: %20 ila 90, yoğuşmayan
Rakım: 0 ~ 5000m
Depolama
Sıcaklık: -20℃ ila 60℃
Nem: %10 ila 90, yoğuşmayan
MAG 272C Serisi Önceden Ayarlanmış
Görüntü Modları
MAG272C
(3CA5)
MAG272CR
(3CA5)
MAG272CQR
(3CA6)
Standart
Çözünürlük
VGA
640 x 480 @60 Hz
V
640 x 480 @67Hz
V
640 x 480 @72Hz
V
640 x 480 @75Hz
V
720 x 480 @60Hz
V
720 x 576 @50Hz
V
800 x 600 @56 Hz
V
800 x 600 @60Hz
V
800 x 600 @72Hz
V
800 x 600 @75Hz
V
1024 x 768 @60 Hz
V
1024 x 768 @70Hz
V
1024 x 768 @75Hz
V
1280 x 1024 @60 Hz
V
1280 x 1024 @75Hz
V
HDMI
Dos Modu
SVGA
XGA
SXGA
WXGA+
WSXGA+
Tam HD
1440 x 900 @60 Hz
1680 x 1050 @60 Hz
DP/Tip C
HDMI
DP/Tip C
DP/Tip C
HDMI
DP/Tip C
V
V
1920 x 1080 @60 Hz
V
1920 x 1080 @120Hz
V
1920 x 1080 @144Hz
V
1920 x 1080 @165Hz
V
1920 x 1080 @240Hz
HDMI
MAG272CRX
(3CA0)
V
A-3
Standart
Çözünürlük
MAG272C
(3CA5)
HDMI
WQHD
DP/Tip C
MAG272CR
(3CA5)
HDMI
MAG272CQR
(3CA6)
DP/Tip C
HDMI
DP/Tip C
V
2560x1440 @60 Hz
V
2560x1440 @120Hz
V
2560x1440 @144Hz
V
V
2560x1440 @165Hz
A-4
V
Video
480P
Zamanlaması
576P
Çözünürlük
720P
V
1080i
V
1080P
V
1080P @120Hz
V
V
V
1440P
V
1440P @120Hz
V
MAG272CRX
(3CA0)
HDMI
DP/Tip C
Ek
MAG 272 Serisi Teknik Özellikleri
Model
MAG272R
(3CA7)
MAG272
(3CA7)
Boyut
68,58 cm
Kavis
Yok
VA
Panel Tipi
1920 x 1080 @165Hz
Çözünürlük
En Boy Oranı
16:9
Parlaklık (nit)
300 (maks)
Karşıtlık Oranı
3000:1
Yenileme Hızı
165Hz
Tepki Süresi
1 ms (MPRT)
Giriş Arabirimi
G/Ç
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
2560 x 1440 @165Hz
HDMI x2, DP x1
■■
■■
■■
■■
■■
■■
2 tane HDMI
1 tane DisplayPort
1 tane USB-C
2 tane USB 2.0 Tip A
1 tane USB 2.0 Tip B
1 tane Kulaklık Çıkışı
İzleme Açıları
178° (Y) , 178° (D)
DCI-P3/ sRGB
95,4% / 122,9%
Yüzey İşleme
95,6% / 123,7%
Yansıma engelleyici
Görüntü Renkleri
1,07B (8 bit +FRC)
Güç Tipi
Harici Güç Adaptörü
Güç Tüketimi (Tipik)
65 W
Güç Girişi
100~240Vac, 50~60Hz, 1,6A Maks
Ayarlama (Eğme)
-5° ~ 20°
Ayarlama (Yükseklik)
Yok
0 ~ 100mm
Ayarlama (Kendi Etrafında
Döndürme)
Yok
-75° ~ 75°
Ayar (Dönme)
Yok
Kensington Kilidi
VESA Kurulumu
-90° ~ 90°
Evet
■■ Plaka Tipi: 100 x 100 mm
■■ Vida Tipi: M4x10 mm
▶▶ Diş Çapı: 4 mm
▶▶ Diş Adımı: 0,7 mm
▶▶ Diş Uzunluğu: 10 mm
A-5
Model
Boyutlar (G x Y x D)
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
614,9 x 451,4 x
225,2 mm
614,9 x 532,7 x 206,7 mm
4,33Kg(net) /
7,1Kg(brüt)
6,05Kg(net) / 8,7Kg(brüt)
Net Ağırlık
Ortam
MAG272R
(3CA7)
MAG272
(3CA7)
Çalışma
Sıcaklık: 0℃ila 40℃
Nem: %20 ila 90, yoğuşmayan
Rakım: 0 ~ 5000m
Depolama
Sıcaklık: -20℃ ila 60℃
Nem: %10 ila 90, yoğuşmayan
MAG 272 Serisi Önceden Ayarlanmış Görüntü
Modları
A-6
MAG272
(3CA7)
MAG272R
(3CA7)
Standart
Çözünürlük
VGA
640 x 480 @60 Hz
V
640 x 480 @67Hz
V
640 x 480 @72Hz
V
HDMI
DP/Tip C
DP/Tip C
HDMI
640 x 480 @75Hz
V
Dos Modu
720 x 480 @60Hz
V
720 x 576 @50Hz
V
SVGA
800 x 600 @56 Hz
V
800 x 600 @60Hz
V
800 x 600 @72Hz
V
XGA
800 x 600 @75Hz
V
1024 x 768 @60 Hz
V
1024 x 768 @70Hz
V
1024 x 768 @75Hz
V
SXGA
1280 x 1024 @60 Hz
V
1280 x 1024 @75Hz
V
WXGA+
1440 x 900 @60 Hz
V
WSXGA+
1680 x 1050 @60 Hz
V
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
HDMI
DP/Tip C
Ek
Standart
Çözünürlük
Tam HD
1920 x 1080 @60 Hz
MAG272R
(3CA7)
MAG272
(3CA7)
HDMI
DP/Tip C
HDMI
MAG272QP
MAG272QR
(3CA8)
DP/Tip C
HDMI
V
DP/Tip C
V
1920 x 1080 @120Hz
V
1920 x 1080 @144Hz
V
V
V
V
1920 x 1080 @165Hz
V
V
V
V
V
1920 x 1080 @240Hz
WQHD
2560 x 1440 @60 Hz
V
2560 x 1440 @120Hz
V
2560 x 1440 @144Hz
V
2560 x 1440 @165Hz
Video
480P
Zamanlaması
576P
Çözünürlük
720P
V
V
V
V
V
V
1080P
V
1080P @120Hz
V
1440P
V
1440P @120Hz
V
V
A-7
Sorun Giderme
Güç LED'i sönük.
■■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
Görüntü yok.
■■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.
■■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi
bir tuşa basın.
Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya
ortalanmamış.
Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden
Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.
A-8
Tak ve Çalıştır değil.
■■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını
kontrol edin.
Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları
var.
■■
■■
■■
■■
Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.
RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.
Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
■■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol
edin.
Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.
■■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.
■■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.
■■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli
aygıtlardan uzaklaştırın.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement